POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualni zakoni - uredba o prometu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 17a. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. siječnja 1992. donijela je
ODLUKU
o poduzimanju posebnih mjera u Općini Dvor
Članak 1.
Raspušta se Skupština općine Dvor, a odbornicima općinske skupštine prestaje mandat.
Članak 2.
Danom raspuštanja Skiupštine općine Dvor razrješuje se i njezirio Izvršno vijeće.
Članak 3.
Danom raspuštanja općinske skupštine i razrješavanja Izvršnog vijeća prestaje mandat predsjedniku Skupštine, potpredsjednicima Skupštine te predsjedniku i članovima Izvršnog vijeća pa im istini danom prestaje radni odnos.
Članak 4.
U Općini Dvor imenovat će se posebnim rješenjem povjerenik Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: povjerenik Vlade).
Članak 5.
Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti, dužnosti i odgovornosti Skupštine općine Dvor i Izvršnog vijeća.
Članak 6.
Povjerenik Vlade imenovat će jednog ili više pomoćnika koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti u poslovima gospodarstva i društvenih djelatnosti, te u poslovima državne uprave.
Članak 7.
Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske, a pomoćnici povjereniku Vlade.
Članak 8.
Povjereniku Vlade pripada plaća u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za predsjednika Skupštine, a njegovim pomoćnicima u visini sredstava utvrđenih općinskim aktima za plaću predsjednika Izvršnog vijeća.
Članak 9.
Sredstva za plaće povjerenika Vlade i njegovih pomoćnika osiguravaju se u općinškom proračunu. U slučaju nemogućnosti isplate plaće iz općinskog proračuna, povjerenik Vlade i njegovi pomoćnici ostvarivat će plaću preko Centra republičkih organa uprave dotične regije, na teret Proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva financija.
Članak 10.
Organi uprave i drugi državni organi u Općini Dvor nastavljaju s radom pod neposrednim nadzorom povjerenika Vlade odnosno njegovih pomoćnika.
Članak 11.
Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i uprave, najmanje jedanput mjesečno. Vlada Republike Hrvatske može zahtijevati posebna izvješća i izvan tog roka.
Članak 12.
Uvjete za provedbu ove odluke osigurava po potrebi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-05/92-01/01
Urbroj : 5030119-92-1
Zagreb, 6. siječnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti