POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualni zakoni - ispravak pravilnika split ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 1992.
Broj: PA4-90/ 1-92.
Zagreb, 10. studenoga 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.ZAKON
o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 53/91. i 9/92.) u članku 13. stavku 1. riječ: "vijeća" zamjenjuje se riječju: "suda", a riječ: "republički" briše se. U stavku 2. riječ: "sud" zamjenjuje se riječima: "Vrhovni sud Republike Hrvatske".
Članak 2.
U članku 15. stavak 2. briše se.
Članak 3.
Članak 24. mijenja se i glasi: "Zahtjev za zaštitu zakonitosti sadrži oznaku sudske odluke protiv koje se zahtjev podiže, razloge zbog kojih se sudska odluka pobija i oznaku podnositelja zahtjeva."
Članak 4.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti zaprimljen u Upravnom sudu Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostavit će se na postupanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. U slučaju da je Upravni sud Republike Hrvatske odluku donio, Javno tužilaštvo Hrvatske može protiv te odluke podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave te odluke Javnom tužilaštvu Hrvatske.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 034-01/91-01/01
Zagreb, 5. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti