POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualni propisi - zakon o novčanoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ŠUMARSTVA, POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE
Na temelju članka 77. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PROGRAM
osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu
Točka 1.
Ovim programom propisuje se gradivo za osposobljavanje djelatnika koji obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: sanitarna zaštita).
Prema programu iz stavka 1. ove točke osposobljavaju se djelatnici koji rukovode obavljanjem poslova sanitarne zaštite i djelatnici koji obavljaju poslove sanitarne zaštite.
Točka 2.
Gradivo programa osposobljavanja djelatnika koji rukovodi obavljanjem poslova sanitarne zaštite obuhvaća:

 1. značenje sanitarne zaštite kao veterinarsko-sanitarne mjere za zaštitu zdravlja životinja i zaštitu zdravlja ljudi od zaraznih bolesti koje se sa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla i otpadne animalne tvari mogu prenijeti na ljude te za zaštitu čovjekove okoline;
 2. poznavanje propisa o provođenju sanitarne zaštite;
 3. poznavanje propisa o prometu, čuvanju i upotrebi otrova i drugih kemijskih sredstava za sanitarnu zaštitu;
 4. poznavanje opreme i uređaja za provođenje sanitarne zaštite;
 5. upotrebu pojedine vrste opreme i uređaja za sanitarnu zaštitu, prostorija i drugih objekata (po vrstama, namjeni i dr.);
 6. kemijska i druga sredstva za sanitarnu zaštitu;
 7. pripremanje kemijskih i drugih sredstava i njihova upotreba;
 8. rukovanje opremom i uređajima:
 9. moguće posljedice zbog nepravilnog rukovanja opremom i uređajima te zbog nepravilne upotrebe sredstava i odgovornost za takve posljedice;
 10. zaštita na radu (osobna zaštitna sredstva i njihovo korištenje) i pružanje prve pomoći.

Točka 3.
Gradivo programa osposobljavanja djelatnika koji obavlja poslove sanitarne zaštite obuhvaća:

 1. osnove značenja sanitarne zaštite kao veterinarsko-sanitarne mjere;
 2. čuvanje, rukovanje i upotreba otrova i drugih kemijskih sredstava za sanitarnu zaštitu;
 3. općenito poznavanje opreme i uređaja za provođenje sanitarne zaštite;
 4. upotreba pojedine vrste opreme i uređaja za sanitarnu zaštitu prostorija, prostora i drugih objekata;
 5. rad na pripremi kemijskih i drugih sredstava i rukavanje njima prilikom upotrebe;
 6. rukovanje opremom i uređajima;
 7. moguće posljedice zbog nepravilnog rukovanja opremom, uređajima i sredstvima te odgovornost za njih;
 8. zaštita na radu (osobna zaštitna sredstva i način njihovog korištenja) i prva pomoć.

Točka 4.
Osposobljavanje djelatnika iz točke 2. i 3. ovog programa izvodi Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Točka 5.
Djelatniku osposobljenom za obavljanje poslova sanitarne zaštite izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova sanitarne zaštite u veterinarstvu.
Točka 6.
Djelatnici koji su prije stupanja na snagu ovog programa pristupili osposobljavanju za poslove sanitarne zaštite imaju pravo završiti osposobljavanje prema upisanom programu. Djelatnici koji obavljaju poslove sanitarne zaštite a koji za iste nisu osposobljeni, moraju se za njih osposobiti sukladno ovom programu, u roku godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Točka 7.
Danom stupanja na snagu ovog programa prestaje važiti Program osposobljavanja radnika za obavljanje poslova sanitarne zaštite u veterinarstvu ("Narodne novine", br. 10/82).
Klasa: 011-02/92-01/90
Urbroj : 525-06-92-1
Zagreb, 8. srpnja 1992.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivan Taranj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti