POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualni pregledi - uredba o mjerama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti kojima glede stručnih djelatnika, prostorija, opreme i sredstava za rad moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja.
Članak 2.
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao veterinarsko-sanitarna mjera provodi se i radi zaštite okoliša od kontaminacije uzročnicima i prenosnicima zaraznih bolesti životinja i zoonoza.
Članak 3.
Dezinfekcijom se smatra primjena mehaničkih, fizikalnih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje uzročnika zaraznih bolesti. Dezinsekcijom se smatra primjena fizikalnih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje insekata odnosno člankonožaca koji mogu prenijeti uzročnike zaraznih bolesti. Deratizacijom se smatra primjena bioloških, mehaničkih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, ili su rezervoari uzročnika zaraznih bolesti.
Članak 4.
Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu obavljati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje imaju:
1. stručne djelatnike
a) voditelja poslova - diplomiranog veterinara osposobljenog za poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
b) potreban broj djelatnika sa završenom srednjom veterinarskom ili sanitarnom školom osposobljenih za obavljanje poslova higijensko-sanitarne zaštite;
2. prostorije:
a) za čuvanje otrova iz skupine 1. koji djeluju u obliku plina (fumiganti) ako ih organizacija upotrebljava;
b) za smještaj materijala, opreme i sredstava za rad, s posebnim odjeljkom za čuvanje otrova i mamaka;
c) za pripremu otopina i mamaka za deratizaciju;
d) prostora za smještaj i čuvanje radne i zaštitne odjeće (garderobe);
e) za vođenje administrativnih poslova za službu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
f) za održavanje osobne higijene.
Prostorije iz točke 2. ovog članka moraju biti spojene na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, ako ove u mjestu postoje, a ako ih nema vodoopskrba i otklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari moraju biti riješeni na drugi odgovarajući higijenski način. Prema namjeni, ove prostorije moraju imati osiguranu tekuću toplu i hladnu vodu, podove izvedene od materijala koji je gladak, otporan na kemikalije i na vlaženje i koji se lako pere i održava, te zidove obložene keramičkim pločicama do visine 1,80 m odnosno izvedene od materijala koji se lako čisti i pere. Pored navedenoga, prostorije iz točke 2. ovog članka moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim Zakonom o prometu otrova;
3. opremu i sredstva:
a) za obavljanje dezinfekcije i dezinsekcije - prskalice i raspršivače s ručnim, benzinskim ili električnim pogonom i aparate za fumigacije;
b) za obavljanje deratizacije - opremu za pripremu, postavljanje, sakupljanje, i odstranjivanje mamaka i opremu za sakupljanje i neškodljivo uklanjanje uginulih glodavaca;
c) sredstva osobne zaštite:
- zaštitna odjeća i obuća (gumene pregače, čizme i rukavice i gumena odijela);
- štitnike za lice i zaštitne naočale;
- maske s odgovarajućim filterom;
- opremu i sredstva za pružanje prve pomoći;
d) vozilo koje mora biti označeno za navedenu djelatnost.
Članak 5.
Veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dužne su voditi evidenciju i dokumentaciju o obavljanju djelatnosti sukladno Pravilniku o vođenju dokumentacije i evidencije te dostavljanju izvještaja o obavljanju veterinarske djelatnosti.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati veterinarske organizacije udruženog rada koje obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekontaminacije ("Narodne novine", br. 10/82).
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-01/92-01/466
Urbroj : 525-06-92-1
Zagreb, 8. srpnja 1992.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivan Taranj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti