POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - razrada prava - odluka o podjeli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 5. lipnja 1992, Vijeća općina 5. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 5. lipnja 1992.

Broj : PA4-48/1-92
Zagreb, 9. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovim Zakonom utvrđuju se izborne jedinice za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Članak 2.
U Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zastupnički dom) 64 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj bira jedan zastupnik.
60 zastupnika bira se u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj na približno isti broj birača bira jedan zastupnik, a četiri zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina, određeni Zakonom o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, u posebnim izbornim jedinicama.

Članak 3.
U Zastupnički dom 60 zastupnika bira se tako da teritorij čitave Republike Hrvatske čini jednu izbornu jedinicu.

Članak 4.
Izborne jedinice u kojima se bira jedan zastupnik jesu:
1. Izborna jedinica I. koja obuhvaća:
a) područje općine Beli Manastir,
b) područje općine Valpovo

2. Izborna jedinica II. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Osijek i to:

Sveti Rok, Beketinci, Kardinal Franjo Šeper, Brešće-Livana, Centar, Čepinski Martinci, Čokadinci, Dopsin, Đuro Đaković, Đuro Rajs, Gornji Grad, Ignjo Batrnek Mali-Čepin, Sveti Josip Radnik, Industrijska četvrt, Ivan Filipović, Josip Cazi-Čepin, Josipovac Hrastin Koprivna, Josip Juraj Štrosmajer, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šandor Petefi, Šodolovci, Višnjevac, Vladimir Nazor-Čepin, Vladislavci, Vuka i Zrinjevac.

3. Izborna jedinica III. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Osijek i to:
Ada, Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj, Dalj Planina, Croatia Donji Grad, Trideseti svibanj, Knez Domagoje, Erdut, Ernestinovo, Nikola Šubić Zrinski, Laslovo, Zeleno Polje, Orašje-Erdut, Palača, Podravlje, Prvi svibanj-Tenja, Knez Branimir, Sarvaš, Silaš, Šećerana, Tenja, Antunovac, Ttvrđa, 'Ivrđavica, Ivanovac, Ivan Meštrović, Sjenjak.

4. Izborna jedinica IV. koja obuhvaća:
a) područje općine Vukovar,
b) područje mjesne zajednice Nuštar općine Vinkovci.

5. Izborna jedinica V. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Vinkovci i to:
Andrijaševci - Rokovci, Antin i Mlaka Antinska, Apševci, Centar, Cerić, Gaboš, Ivankovo, Jarmina, Karađićevo, Kolodvor, Korog, Lapovci, Lenije, Marinci, Markušica, Mirkovci, Ban Josip Jelaćić, Novi Jankovci, Novi Mikanovci, Orolik, Ostrovo, Otok, Podrinje, Privlaka, Prkovci, Retkovci, V. Mjesna zajednica, S. Radić, Slakovci, Slavija, Sremske Laze, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, VI. Mjesna zajednica, Vodinci i Zagrebački Blok.

6. Izborna jedinica VI. koja obuhvaća:
a) područje općine Županja,
b) područje mjesnih zajednica općine Slavonski Brod i to:

Beravci, Čajkovci, Divoševci, Donja Bebrina, Donji Andrijevci, Garčin,
Gornja Bebrina, Gundinci, Jaruge, Klakar, Kruševica, Kupina - Zoljani, Novi Grad, Novo Topolje, Oprisavci, Poljanci, Sapci, Sikirevci, Slavonski Prnjavor, Slavonski Šamac, Sredanci, Stari Perkovci, Staro Topolje, Stružani, Svilaj, Trnjanski Kuti, Velika Kopanica, Vrpolje i Zadubravlje,

c) područje mjesnih zajednica općine Vinkovci i to:

Donje Novo Selo, Đeletovci, Ilača, Komletinci, Lipovac, Nijemci, Podgrađe, Šidski Banovci i Vinkovački Banovci.

7. Izborna jedinica VII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Slavonski Brod i to:

Banovci, Bartolovci, Bebrina, Bečic, Bicko Selo, Brodski Stupnik - Lovčići, Brodski Varoš, Brodski Zdenci, Brodsko Vinogorje, Budainka, Bukovlje, Ciglenik, Donja Vrba, Dubočac, Josip Juraj Štrosmajer, Centar, Andrija Hebrang, Glogovica, Gornja Vrba, Gornji Andrijevci, Grabarje, Grgurevići, Grižići - Krajačići, Gromačnik, Jelas, Ješevik, Josip Rimac, Kaniža, Klokočevik, Korduševci, Lužani, Mali Pariz, Malino, Plavo Polje, Antun Mihanović, Zrinski Frankopan, Oriovac, Dr. Ante Starčević, Podcrkavlje, Podvinje, Pričac, Radnički trg, Rastušje, Ravno - Brčino, Ruščica, Selna, Sibinj, Slavonski Kobaš, Slobodnica, Stari Slatnik, Kolonija, Stupnički Kuti, Šumeće, Sušnjevci, Tomica, Trnjani, Vranovci, Vrhovina, Zbjeg i Živike.

8. Izborna jedinica VIII. koja obuhvaća:
a) područje općine Đakovo,
b) područje mjesnih zajednica općine Našice i to:

Babjak Bela Loza, Breznik Našički, Breznica Našička, Budinci, Ceremošnjak, Gornja Motičina, Gradac, Granice, Jelisavac, Kelešnika, Koška, Kršinci, Lađanska, Ledenik, Ličani, Lonđica, Makloševac, Markovac Našički, Martin, Našice, Niza, Ordonje, Ostrošinci, Podgorač, Poganovci, Razbojište, Seona, Stipanovci, Subotički Lug, Topoline, Velimirovac, Vučkovac, Vukojevci i Zoljan.

9. Izborna iedinica IX. koja obuhvaća:
a) područje općine Donji Miholjac,
b) područje općine Orahovica,
c) područje općine Podravska Slatina,
d) područje mjesnih zajednica općine Našice i to:

Beljevina, Bokšić, Bokšić Lug, Donja Motičina, Đurdenovac, Feričanci, Gazije, Klokočevci, Krčevina, Lipinje, Lila, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Sušine, Šaptinovci, Teodorovci, Valenovac i Vučjak Feričanački.

10. Izborna jedinica X. koja obuhvaća područje općine Požega.
11. Izborna jedinica XI. koja obuhvaća:
a) područje općine Nova Gradiška,
b) područje općine Novska.

12. Izborna jedinica XII. koja obuhvaća:
a) područje općine Pakrac,
b) područje općine Grubišno Polje,
c) područje općine Daruvar.

13. Izborna jedinica XIII. koja obuhvaća·
a) područje općine Virovitica,
b) područje mjesnih zajednica općine Đurđevac, i to:

Batinske, Brodić, Budrovac, Crnec, Čepelovac, Dinjevac, Donje Zdjelice, Drenovica, Đurdevac, Ferdinandovac, Grabrovnica, Kalinovac, Kladare, Kloštar Podravski, Kozarevac, Kržnica, Mala Črešnjevica, Mičetinac, Otrovanec, Pitomača, Podravske Sesvete, Prugovac, Sedlarica, Sirova Katalena, Stari Gradac, Starogradački Marof, Suha Katalena, Turnašica i Velika Črešnjevica.

14. Izborna jedinica XIV. koja obuhvaća:
a) područje općine Bjelovar,
b) područje općine Čazma.

15. Izborna jedinica XV. koja obuhvaća:
a) područje općine Koprivnica,
b) područje mjesnih zajednica općine Đurdevac i to:

Sv. Ana, Hampovica, Medvedička - M. Grede, Miholjanec, Molve, Repaš, Šemovci, Virje i Ždala.

16. Izborna jedinica XVI. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Čakovec i to:

Brezje, Bukovec, Čakovec I, Čakovec II, Čakovec III, Črečan, Donji Koncovčak, Dragoslavec, Dragoslavec Selo, Dunjkovec, Ferketinec, Frkanovec, Gornja Dubrava, Gornji Hraščan, Gornji Kraljevec, Gornji Kuršanec, Gornji Mihaljevec, Hlapičina, Knezovec, Krištanovec, Križovec, Kuršanec, Lapšina, Lopatinec, Macinec, Mačkovec, Mali Mihaljevec, Sv. Martin na Muri, Martinuševec, Merhatovec, Mihovljan, Miklavec, Mursko Središće, Nedelišće, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Okrugli Vrh, Peklenica, Pleškovec, Podturen, Prekopa, Preseka, Pretetinec, Pušćine, Savska Ves, Selnica, Sivica, Slakovec, Stanetinec, Strahoninec, Šandorovec, Šenkovec, Štrigova, Štrukovec, Totovec, Trnovec, Sv. Urban, Vratišinec, Vučetinec, Vukanovec, Zasadbreg, Zaveščak, Zebanec, Železna Gora i Žiškovec.

17. Izborna jedinica XVII. koja obuhvaća:
a) područje općine Ludbreg,
b) područje mjesnih zajednica općine Čakovec i to:

Belica, Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Hraščan, Donji Kraljevec, Donji Mihaljevec, Donji Pustakovec, Donji Vidovec, Draškovec, Sv. Križ, Držimurec - Strelec, Gardinovec, Goričan, Hodošan, Ivanovec, Sv. Juraj u Trnju, Kotoriba, Mala Subotica, Sv. Marija, Novakovec, Oporovec, Otok, Orehovica, Palinovec, Palovec, Podbrest, Prelog, Pribislavec, Štefanec, Turčišće i Vularija.

18. Izborna jedinica XVIII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Varaždin i to:

Bartolovec, Beretinec, VII. MZ, Črnec, Donji Kneginec, Družbinec, III. MZ, Kućan, I. MZ "Centar", Gojanec, Gornje Ladanje, Gornji Kneginec, Hraščica, II. MZ, Sv. Ilija, IV. MZ, Jakopovec, Jalkovec, Jalžabet, Kelemen, Leštakovec, Lužan, Majerje, Nedeljanec, Nova Ves, Petrijanec, Poljana, Ratimir Herceg, Sračinec, Strmec, Svibovec, Šemovec, Trnovec, VI. MZ Banfica i Vinica.

19. Izborna jedinica XIX. koja obuhvaća:
a) područje općine Ivanec,
b) područje općine Novi Marof,
c) područje mjesnih zajednica općine Varaždin i to:

Babinec, Beletinec, Cestica, Črešnjevo, Donje Vratno, Gornje Vratno, Jarki, Lovrečan - Dubrava, Nadrižovljan, Vinica Breg, Seketin, Tužno, Vidovec, Virje i Virje Otok.

20. Izborna jedinica XX. koja obuhvaća:
a) područje općine Krapina,
b) područje općine Pregrada,
c) područje općine Zlatar.

21. Izborna jedinica XXI. koja obuhvaća:
a) područje općine Donja Stubica,
b) područje općine Klanjec,
c) područje općine Zabok.

22. Izborna jedinica XXII. koja obuhvaća:
a) područje općine Križevci,
b) područje općine Vrbovec.

23. Izborna jedinica XXIII. koja obuhvaća:
a) područje općine Garešnica,
b) područje općine Ivanić-Grad,
c) područje općine Kutina.

24. Izborna jedinica XXIV. koja obuhvaća:
a) područje općine Sisak osim mjesnih zajednica "Brkiševina" i "Šišinec".

25. Izborna jedinica XXV. koja obuhvaća
a) područje općine Dvor,
b) područje općine Glina,
c) područje općine Hrvatska Kostajnica,
d) područje općine Petrinja,
e) područje mjesnih zajednica općine Sisak i to "Brkiševina" i "Šišinec".

26. Izborna jedinica XXVI. koja obuhvaća područje općine Karlovac.

27. Izborna jedinica XXVII. koja obuhvaća:
a) područje općine Duga Resa,
b) područje općine Jastrebarsko,
c) područje općine Ozalj.

28. Izborna jedinica XXVIII. koja obuhvaća:
a) područje općine Ogulin,
b) područje općine Slunj,
c) područje općine Vojnić,
d) područje općine Vrginmost.

29. Izborna jedinica XXIX. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Rijeka i to:
Costabella, Bandarevo, Drenova, Gornji Zamet, Grpci, Kantrida, Krnjevo, Mlaka, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Škurinje, Turnić, Zamet i Zapadni Zamet.

30. Izborna jedinica XXX. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Rijeka i to:
Belveder, Brajda, Braščine Pulac, Bulevard, Centar - Sušak, Donja Vežica, Draga, Gornja Vežica, Kostrena, Kozala, Krimeja, Luka, Nikola Tesla Orehovica, Školjić, Pašac, Pečine, Rade Konćar, Svilno, Škurinska Draga, Trsat i Vojak.

31. Izborna jedinica XXXI. koja obuhvača:
a) područje općine Vrbovsko,
b) područje općine Delnice,
c) područje općine Čabar,
d) područje mjesnih zajednica općine Rijeka i to:
Bakar, Cernik - Čavle, Grobnik, Hreljin, Jelenje, Kastav, Klana, Kraljevica, Krasica, Križišće, Kukuljanovo, Marinići, Praputnjak, Škalnica, Škrljevo, Šmrika, Viškovo, Sveti Kuzam, i Zlobin.
e) područje općine Crikvenica:

32. Izborna jedinica XXXII. koja obuhvaća:
a) područje općine Labin,
b) područje općine Opatija,
c) područje općine Pazin.

33. Izborna jedinica XXXIII. koja obuhvaća:
a) područje općine Buje,
b) područje općine Buzet,
c) područje općine Poreć,
d) područje općine Rovinj

34. Izborna jedinica XXXIV. koja obuhvaća područje općine Pula.

35. Izborna jedinica XXXV. koja obuhvaća:
a) područje općine Cres - Lošinj,
b) područje općine Krk,
c) područje općine Pag,
d) područje općine Rab.

36. Izborna jedinica XXXVI. koja obuhvaća:
a) područje općine Donji Lapac,
b) područje općine Gračac,
c) područje općine Gospić,
d) područje općine Otoćac,
e) područje općine Titova Korenica,
f) područje općine Senj.

37. Izborna jedinica XXXVII. koja obuhvaća područje grada Zadra.

38. Izborna jedinica XXXVIII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica općine Zadar (izvan grada) i
b) područje općine Obrovac.

39. Izborna jedinica XXXIX. koja obuhvaća:
a) područje općine Benkovac,
b) područje općine Biograd n/m,
c) područje mjesnih zajednica općine Knin i to:
Biovčino Selo, Đevrske, Ervenik, Golubić, Gošić, Ivoševci, Kakanj, Kistanje, Kninsko Polje, Kološac, Kovačić, Ljubać, Modrino Selo, Mokro Polje, Nunić, Oćestovo, Oton, Pađane, Plavno, Potkonje, Radljevac, Radučić, Smrdelje, Strmica, Varivode, Vrbnik, Vrpolje, Zećevo i Zagrović.

40. Izborna jedinica XL. koja obuhvaća područje općine Šibenik.

41. Izborna jedinica XLI. koja obuhvaća:
a) područje općine Drniš,
b) područje mjesnih zajednica općine Knin i to:
Biskupija, Cetina. Civljane, Kijevo, Markovac, Orlić, Polaća, Ramljane, Uzdolje i Zvjerinac,
c) područje mjesnih zajednica općine Sinj i to:
Bajagič, Bitelić, Brnaze, Čitluk, Dabar, Gala, Garjak, Glavice, Gljev, Han, Hrvace, Ježević, Karakašica, Koljane, Kraj, Lučane, Maljkovo, Maovice, Obrovac Sinjski Otišić, Podosoje, Potravlje, Radošić, Rumin, Satrić, Sinj, Suhač, Vinalić i Vrlika,

42. Izborna jedinica XLII. koja obuhvaća:
a) područje općine Trogir,
b) područje općine Kaštela,
c) područje općine Solin.

43. Izborna jedinica XLIII. koja obuhvaća područje mjesnih zajednica općine Split i to:
Bačvice, Blatine, Grad, Gripe, Lućac-Manuš, Mertojak, Slatine, Spinut i Varoš.

44. Izborna jedinica XLIV. koja obuhvaća područje mjesnih zajednica općine Split i to:
Bol, Brda, Kman, Lovret, Plokite. Pujavke, Havne Njive, Sućidar, Gornje Sitno, Kamen, Kocunar, Mejaši, Neslanovac, Podstrana, Sirobuja, Split III, Srinjine, Stobreč, Šine, Trstenik, Visoko, Žnjan i Žrnovnica

45. Izborna jedinica XLV. koja obuhvaća:
a) područje općine Brać,
b) područje općine Hvar,
c) područje općine Korčula,
d) područje općine Lastovo,
e) područje općine Vis,
f) naselja otoka Mljeta,
g) naselja poluotoka Pelješca,
h) naselja otoka Šolte.

46. Izborna jedinica XLVI. koja obuhvaća:
a) područje općine Omiš,
b) područje mjesnih zajednica općine Sinj i to:
Bisko, Budimir, Čaćvina, Čaporice, Tijarica, Ercegovci, Gardun, Grab, Jabuka, Kamensko, Košute, Krušvar, Nova Sela, Otok, Rože Ruda Strizirep Strmen Dolac, Trilj Turjaci, Udovćić, Ugljane, Vedrine, Velić, Vojnić Sinjski, Voštane, Vrpolje i Dicmo,
c) područje mjesnih zajednica općine Imotski i to:
Aržano, Biorine, Cista Provo, Dobranje, Dolići Draga, Donji Proložac, Donji Vinjani, Drum, Glavina Donja, Glavina Gornja, Gornji Vinjani, Grubine. Imotski. Ivanbegovina, Kamenmost, Krivodol, Lokvićić, Lovreć, Medovdolac, Rićice, Runovići, Studenci, Svib, Velika Cista i Zmijarci.

47. Izborna jedinica XLVII. koja obuhvaća:
a) područje općine Metković,
b) područje općine Makarska,
c) područje općine Ploće,
d) područje općine Vrgorac,
e) područje mjesnih zajednica općine Imotski i to:
Biokovi Selo, Dobrinče, Gornje Podbnlje, Krstatiee, Podosoje, Poljica, Rašćane Gornje, Slivno, Zagvozd i Župa.

48. Izborna jedinica XLVIII. koja obuhvaća područje općine Dubrovnik, osim naselja otoka Mljeta i poluotoka Pelješca.

49. Izborna jedinica XLIX. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Adamovec, Beljvar, Bjelovarska - MZ Centar, Blaguša, Cerje - Sesvete, Čulinec, Dobrodol, Dubec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Gajišće, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jelkovec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kobiljak, Kraljevački Novaki, Kučilovina, Luka - Sesvete, Lužan, Moravće, Novo Brestje, Novi Retkovec, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Poljanice, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvetska Sela, Sesvetska Selnica, Sesvetska Sopnica, Sesvetski Kraljevac, Soblinec, Staro Brestje, Stari Retkovec, Šašinovec Šija - Vrh, Šimunćevec, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec,
b) područje općine Sveti Ivan Zelina,
c) područje općine Dugo Selo.

50. Izborna jedinica L. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Branovec - Jalševec, Čučerje, Dankovec, Donja Dubrava, Dubrava - Središte, Gornja Dubrava, Granešina, Granešinski Novaki, Ivan Mažuranić, Klaka, Miroševec, Novoselec, Oporovec, Resnički Gaj, Studentski Grad, Trnava, Trnovčica, 30. svibanj 1990. i Zeleni Brijeg.

51. Izborna jedinica LI. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Kralj Zvonimir, Bukovac, Dobri Dol, Dotrščina, Kozjak, Pavao Šubić, Maksimir, Maksimirska naselja, Markuševec Maksimirski, Mašićeva, Dinko Šimunović, Remete, Ružmarinka, Eugen Kvaternik i Vidovec.

52. Izborna jedinica LII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
August Cesarec, Ivan Kukuljević-Sakcinski, Kralj Petar Svačić, Gornji Grad, Kraljevec, Mimara, Andrija Medulić, Mlinovi, Nova Ves, Stjepan Radić, Cvijetni trg, Šestine, Tuškanac, Zrinjevac, August Šenoa, Knez Mislav, Medvešćak, Gračani, Gupčeva Zvijezda, Nadbiskupa Antuna Bauera, Petar Krešimir IV, Petrova, Hrvatski narodni vladari, Šalata, Ribnjak, Matko Laginja i Voćarska.

53. Izborna jedinica LIII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Ban Keglević, Ciglenica, Dr Ante Starčević, Jelenovac, Bartol Kašić, Gornja Kustošija, Kustošija Centar, Matija Gubec, Medvedgrad, Sveti Duh, Petar Zrinski, Silvije Strahimir Kranjčević i Šestinski Dol - Vrhovec.

54. Izborna jedinica LIV. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Blato, Botinec, Brezovica, Demerje, Dragonožec, Dugave, Havidići, Horvati, Hrelič, Hrvatski Leskovac, Jakuševac, Ježdovec, Kraljevac - Centar, Sveta Klara, Kupinečki Kraljevec I, Kupinečki Kraljevec II, Lipnica, Lučko, Odra, Obrež, Remetinec, Sloboština, Sopot, Strmec Odranski, Stupnik, Travno i Trpuci.

55. Izborna jedinica LV. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to
Cvjetnica, Trnjanska Savica, Cvjetno naselje, Martinovka, Kajzerica, Savski kuti, Miramare, Poljane, Siget, Staro Trnje, Savski Gaj, Središće, Trnsko, Trnje, Veslaćko naselje, Utrine i Zapruđe.

56. Izborna jedinica LVI. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Gajevo, Horvati - Srednjaci, Antun Mihanović, Jarun, Samoborček, Knežija, Ljubljanica, Nikola Tesla, Rudeš, Stara Trešnjevka, Pongraćevo i Vrbani.

57. Izborna jedinica LVII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grad Zagreba i to:
Donje Svetice, Borongaj Lugovi, Bruno Bušić, Ferenščica, Folnegovičevo naselje, Ivanja Rijeka, Kanal, Kozari bok, Kozari putevi, MZ Hrvatskog književnika "Mile Budak", Pešćenica, Petruševac, Marin Držić, Resnik, Savica - Šanci, Volovčica, Sigečica, Vukomerec i Žitnjak.

58. Izborna jedinica LVIII. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Gajnice, Gornje Vrapče, Gornji Stenjevec, Vrapće-jug, Malešnica, Perjavica - Borćec, Podsused, Prečko, Stenjevec, Špansko i Vrapče - Centar.

59. Izborna jedinica LIX. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to:
Bapče, Bukevlje, Buševec, Buzin, Cerovski vrh, Čehi, Čička poljana, Črnkovec, Lomnica Donja, Dubranec, Gradići, Gudci, Hotnja, Hruševec Donji, Hruševec Gornji, Hrašće, Hrvatski velikani, Kobilić, Kosnica, Kozjaća, Kravarsko, Kuće, Kurilovec, Lekneno, Lijevi Štefanki, Lomnica Gornja, Lukavec, Lukinić Hrdo, Stari Grad, Markuševec, Velika Gorica, Mala Mlaka, Mičevec, Mraclin, Novo Čiće, Okuje, Orle, Pleso, Pokupsko, Miljenko Granič, Rakarje, Rakitovec, Ruča-Suša, Staro Ćiće, Strmec Bukevski, Ščitarjevo, Šiljakovina, Turopolje, Veleševec, Velika Runa, Velika Mlaka, Veliko Polje, Braća Radić, Vladimir Nazor i Vukovina.

60. Izborna jedinica LX. koja obuhvaća:
a) područje mjesnih zajednica Grada Zagreba i to: Bestovlje, Bistra, Braslovje, Brdovec, Bregana, Brezje, Budinjak, Drenje, Dubravica, Hruševac, Celine, Cerje Sam., Domaslovec, Drežnik, Falašćak, Farkaševec, Galgovo, Gradna, Grdanjci, Hrastina, Ivanec, Jablanovec, Javorje, Kljuć, Kraj Donji, Kraj Gornji, Kerestinec-Kalinovica, Kladje, Klake, Klokoćevac-Bobovica, Konščica, Kupljenovo, Laduć, Luka-Zaprešić, Lug, Ljudevet Šmidhen, Marija Gorica, Mala Gorica, Mala Jazbina, Mala Rakovica, Manja Vas, Kotari, Bukovje, Sveti Martin pod Okićem, Medsave, Molvice, Sveta Nedjelja, Noršić Selo, Novaki, Novi Dvori
-Zapreši, Orešje, Otok, Otruševac, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe, Podvrh, Pojatno, Prigorje, Prudnice, Pušća, Rakitje, Rakov Potok, Rude, Samobor, Slani Dol, Smerovišće, Stojdraga, Strmec Sam., Šenkovec, Šibice, Trstenik, Velika Rakovica, Veliki Lipovec, Vrbovec, Zaprešić-Centar i Zdenci.

Članak 5.
Po jednog zastupnika u Zastupnički dom biraju pripadnici nacionalnih manjina u četiri posebne izborne jedinice i to:

  1. Izborna jedinica Buje koja obuhvaća područje općina: Buje, Buzet, Cres-Lošinj, Labin, Opatija, Pakrac, Poreć, Pula, Pazin, Rovinj i Rijeka, u kojoj pripadnici talijanske manjine biraju jednog zastupnika.
  2. Izborna jedinica Osijek koja obuhvaća područje općina: Beli Manastir, Daruvar, Grubišno Polje, Osijek, Vinkovci i Vukovar u kojoj pripadnici mađarske manjine biraju jednog zastupnika.
  3. Izborna jedinica Daruvar koja obuhvaća područje općina: Daruvar, Dakovo, Garešnica, Našice, Grubišno Polje, Osijek, Pakrac i Vukovar u kojoj pripadnici češke i slovačke manjine biraju jednog zastupnika.
  4. Izborna jedinica Osijek koja obuhvaća područje općina: Osijek, Vukovar i Zagreb u kojoj pripadnici rusinske i ukrajinske, te njemačke i austrijske manjine biraju jednog zastupnika.


Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:
Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 7/90. i 13/90.) i Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 7/90.).

Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/92-01/01
Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti