POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - radno mjesto - uredba o direkciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 28. alineje 4. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90). Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 16. sjednici održanoj 19. svibnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite

I.
Ovom odlukom propisuje se oblik i sadržaj uputnice za korištenje ambulantne medicinske rehabilitacije ili fizikalnog liječenja te polikliničko-komzilijarne i stacionarne zdravstvene zaštite.

II.
Uputnica iz prethodne točke tiska se prema obrascu koji čini sastavni dio ove odluke.
Obrazac uputnice iz prethodne stavke tiska se u veličini 21 cm x 15 cm.

III.
Podaci koji se unose u uputnicu trebaju biti čitljivo napisani tintom ili kemijskom olovkom.

IV.
Dosadašnji obrazac uputnice može se koristiti najdulje do 31. srpnja 1992. godine.

V.
Obrazac uputnice propisan ovom odlukom koristi se od 1. srpnja 1992. godine.

VI.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01/37
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 19. svibnja 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda
prim.dr.sci. Mate Ljubičić, v. r.


_ _____________________________
REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA ILI ORDINACIJA
OSIGURANJA I ZDRAVSTVA - HRVATSKE LIJEČNIKA PRIVATNIKA

__________ ___________________________ _________
Šifra ispostave Šifra ustanove ili ordinacije liječ. privat. Šifra liječnika
_ _____________________________

JMBG ____ __ __ _________________________
dan mj. god.

IME I PREZIME ____________________________________________________

IME I PREZIME NOSIOCA OSIGURANJA ________________________________

ADRESA _ _____


________________ _______ _______
Osl. učešća čl. prav. Kat. osig. Država
UPUTNICA ZA

A - SPECIJALISTIČKI PREGLED B - BOLNIČKO LIJEČENJE
_________________________ ________________________
ŠIFRA DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠIFRA DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE

C - DIJAGNOSTIČKU PRETRAGU D - AMBULANTNO LIJEČENJE
________________________ __________________________
ŠIFRA DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠIFRA DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE

UPUČUJE SE _ ________________
(naziv ustanove - ordinacije)

UPUTNA DG: _ ________________
_ ____________________________

MOLIM TRAŽI SE: _ ___________
_ _____________________________


* U PRILOGU - POVIJEST BOLESTI I DIJAGNOSTIČKI NALAZI.

U____________ 19__ M. P. ______________________
POTPIS I PEČAT LIJEČNIKA


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti