POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - razna imenovanja - ispravak upute novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 28. alineje 4. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90). Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 16. sjednici održanoj 19. svibnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova

I.
Ovom odlukom propisuje se oblik i sadržaj recepta na kojem se, suglasno odredbama Pravilnika o načinu propisivanja, izdavanja i naplačivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53A/91), osiguranicima propisuju lijekovi.

II.
Recept iz prethodne točke tiska se prema obrascu koji čini sastavni dio ove odluke.

Obrazac recepta iz prethodne stavke tiska se u veličini 21 cm x 13,5 cm.

III.
Dosadašnji recept može se, uz recept propisan ovom odlukom, koristiti i nadalje, ali najduže do 31. listopada 1992. godine.

IV.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o sadržaju i obliku recepta za propisivanje recepta ("Narodne novine", br. 24/84).

V.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/38
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 19. svibnja 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


_ _____________________________
REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG ZDRAVSTVENA USTANOVA ILI ODRDINACIJA
OSIGURANJA I ZDRAVSTA - HRVATSKE LIJEČNIKA PRIVATNIKA
ISPOSTAVA-

__________ ___________________________ ____________
Šifra ispostave Šifra ustanove ili ordinacije liječ. privat. Šifra liječnika
_ ___________________________

JMBG _____ _____ _______ _________________
dan mj. god.

IME I PREZIME _ __________

NOSILAC OSIGURANJA
IME I PREZIME _ __________

ADRESA _ __________________
_ __________________________

Kat. osig. Država
____________
Šifra dijag. MKB Osl. učešća čl. prav.
_ _____________________________

Rp.
Šifra lijeka

Količina

Cijena lijeka

Radna taksa

DATUM IZDAVANJA
LIJEKA I PARAF
M.P.

U _______________19____ ___________________________
POTPIS I ŽIG LIJEČNIKA
_ _____________________________

No _________________
_ _____________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti