POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - aktualne odredbe - naredba o razdobljima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA HRVATSKE
Na temelju točke XI. stavka 1. Sporazuma ("Narodne novine". br. 76/92). generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske donosi
UPUTU
za provodenje Sporazuma o isplatama plaća za listopad i studeni 1992. godine
1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastavljanja i dostavljanja obračuna za isplatu neto-plaća za listopad i studeni 1992. godine.
Pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračun sastavljaju na Obrascu PNP koji je sastavni dio ove Upute, a dostavljaju ga u jednom primjerku nadležnoj organizacijskoj jedinici SDK Hrvatske pri svakoj isplati neto plaća.
2. Na rednom broju 1. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za kolovoz, koja se utvrđuje tako da se podatak s rednog broja 14. podijeli podatkom s rednog broja 6. Obrasca NP-92 temeljem kojeg je za taj mjesec isplaćena neto plaća.
3. Na rednom broju 2. iskazuje se prosječna neto plaća isplaćena za rujan, koja se utvrđuje tako da se podatak s rednog broja 14. podijeli podatkom s rednog broja 6. Obrasca NP-92 temeljem kojeg je za taj mjesec isplaćena neto plaća.
4. Na rednom broju 4. iskazuje se broj djelatnika za mjesec kolovoz, a koristi se podatak s rednog broja 6 Obrasca NP-92 za mjesec kolovoz.
5. Na rednom broju 5. iskazuje se broj djelatnika za mjesec rujan, a koristi se podatak s rednog broja 6. Obrasca NP-92 za mjesec rujan.
6. Na rednom broju 6. iskazuje se razlika za isplatu po djelatniku za mjesec kolovoz, a utvrđuje se na naćin da se od podatka iskazanog na rednom broju 3. oduzme podatak s rednog broja 1. Obrasca PNP.
7. Na rednom broju 7. iskazuje se razlika za isplatu po djelatniku za mjesec rujan, a utvrđuje se na način da se od podatka iskazanog na rednom broju 3. oduzme podatak s rednog broja 2. Obrasca PNP.
8. Na rednom broju 8. iskazuje se moguća svota za isplatu razlike za mjesec kolovoz, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 4. pomnoži podatkom s rednog broja 6. Obrasca PNP.
9. Na rednom broju 9. iskazuje se moguća svota za isplatu razlike za mjesec rujan, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 4. pomnoži podatkom s rednog broja 7. Obrasca PNP.
10. Na rednom broju 10. iskazuje se iznos prosječne moguće neto plaće po djelatnihu za listopad, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 1. Obrasca PNP uveća za 21%, a pravne osobe čije su prosječne neto plaće za kolovoz bile manje od prosječne plaće u privredi Hrvatske mogu uvećati podatak s rednog broja 3. Obrasca PNP za 21%.
11. Na rednom broju 11. iskazuje se broj djelatnika kojima se isplaćuju plaće i naknade plaća, koji se utvrđuje tako da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje djelatnici primaju naknade plaća iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada u tom mjesecu.
12. Na rednom broju 12. iskazuje se sredstva koja se mogu isplatiti za mjesec listopad, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 10. pomnoži podatkom s rednog broja 11. Obrasca PNP.
13. Na rednom broju 13. iskazuje se iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku za mjesec studeni, koji se utvrđuje tako da se iznos s rednog broja 18. Obrasca PNP za listopad podijeli s podatkom s rednog broja 11. Obrasca PNP za mjesec listopad i uveća najviše za 0,8 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u studenome.
Podatke o rastu cijena na malo utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u "Narodnim novinama".
14. Na rednom broju 14. iskazuju se sredstva koja se mogu isplatiti za studeni, a utvrđuje se tako da se podatak s rednog broja 13. pomnoži podatkom s rednog broja 11. Obrasca PNP.
15. Na rednom broju 15. iskazuje se podatak o prosječnoj isplaćenoj neto plaći u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.
Taj podatak utvrđuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i objavljuje u Narodnim novinama.
16. Na rednom broju 16. iskazuje se svota isplaćenog dijela neto plaće za mjesec za koji se sastavlja obračun.
17. Redni brojevi 17. do 20. iskazuju se prema opisu za svaki pojedini redni broj Obrasca PNP.
18. Na rednom broju 21. iskazuje se iznos moguće najviše pojedinačne neto plaće. Temeljem toćke VIII. Sporazuma najviša mjesečna neto plaća ne može biti veća od osam prosječnih neto plaća u privredi Hrvatske prema posljednjem objavljenom podatku.
19. Na rednom broju 22. iskazuje se iznos najviše pojedinačne neto plaće koja je isplaćena, a koja ne može biti veća od podatka iskazanog na rednom broju 21. Obrasca PNP.
20. Na rednom broju 23. iskazuje se iznos razlike koja se isplaćuje za mjesec kolovoz. a koja ne može biti veća od svote iskazane na rednom broju 8. Obrasca PNP.
21. Na rednom broju 24. iska.zuje se iznos razlike koja se isplaćuje za mjesec rujan, a koja ne može biti veća od svote iskazane na rednom broju 9. Obrasca PNP.
22. Pravne osobe iz točke IV. sporazuma iskazuju podatke na rednim brojevima 11, 16, 17, 18, 20. i 22. Obrasca PNP.
23. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 120-01/92-01/31
Urbroj : 321-010/92-1
Zagreb, 9. studenoga 1992.
Generalni direktor Sužbe društvenog knjigovodstva Hrvatske
mr. Bogomil Cota, v. r.OBRAZAC PNP
4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Razdoblje Broj oznaka Osnovni račun Individualna partija Posebne oznake
organ. jedinice
_ _____________________________
(Naziv i sjedište pravne osobe)

OBRAČUN NETO PLAĆA
za mjesec ______1992. godine
- iznosi u HRD
- broj djelatnika u cijelom broju

_ _____________________________
R. b. Opis Oznaka za AOP Iznos
1 2 3 4
_ _____________________________
1. Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec kolovoz
(red. br.14: red. br. 6. obrasca P-92 za kolovoz) 01
2 Prosječna isplaćena neto plaća po djelatniku za mjesec rujan
(red. br.14: red. br. 6. obrasca NP-92 za rujan) 02
3 Prosječna isplaćena neto plaća u privredi Hrvatske za
kolovoz 03
4 Broj djelatnika za mjesec kolovoz (red. br. 6. obrasca
NP-92 za kolovoz) 04
5 Broj djelatnika za mjesec rujan (red. br. 6. obrasca
NP-92 za rujan) 05
6 Razlika za isplatu po djelatniku za mjesec kolovoz 06
7 Razlika za isplatu po djelatniku za mjesec rujan (red.
br. 3. manje red. br. 2.) 07
8 Moguća svota za isplatu razlike za mjesec kolovoz
(red. br. 4: x red. br. 6.) 08
9 Moguća svota za isplatu rkzlike za mjesec rujan
(red. br. 4. x red. br. 7.) 09
10 Iznos prosječne moguće neto plaće djelatniku za listopad 10
11 Broj djelatnika za mjesec za koji se obavlja isplata 11
12 Šredstva koja se mogu isplatiti za mjesec listopad
(red. br.10. x red. br.11.) 12
13 Iznos prosječne moguće neto plaće po djelatniku za mjesec
studeni (red. br.12.obrasca PNP za listopad x koeficijent) 13
14 Sredstva koja se mogu isplatiti za studeni (red. brl 13. x.
red. br.11.) 14
15 Prosječna isplaćena plaća po djelatniku u privredi Hrvatske
IS (posljednji objavljeni podatak) 15
16 Isplaćena neto plaća za mjesec za koji se obavlja isplata 16
17 Iznos neto plaće iz naloga za isplatu 17
18 Ukupno isplaćena neto plaća (red. br.16. + red. br.17.) 18
19 Manje isplaćeno red. br.12. manje red. br.18. za mjesec
listopad odnosno red. br. 4. manje red. br.18. za
mjesec studeni) 19
20 Iznos najniže isplaćene pojedinačne neto plaće 20
21 Moguća najviša pojedinačna neto plaća (red. br.15. x 8.) 21
22 Iznos najviše isplaćene pojedinačne neto plaće 22
23 Iznos isplaćene razlike za mjesec kolovoz 23
24 Iznos isplaćene razlike za mjesec rujan 24

U ______dana _______1992.

Sastavio obračun:
___________________ Rukovoditelj:
Kontrolu obavili: __________________

  1. _________________
  2. __________________


M.P. Pečat Datum primitka:
SDKH


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti