POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - agencije i fondovi - rješenje imenovanju državnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 71. stavka 1. točka 2, 3. i 4. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama ("Narodne novine", br. 55/90 - pročišćeni tehst) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o čamcima
Članak 1.
U Pravilniku o čamcima "Narodne novine", br. 39/91) članak 58. stavak 1., 2. i 3. mijenja se i glasi: "Oznaku čamca čine dva slova koja se uzimaju iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište kapetanije ili ispostave kod hoje je čamac upisan i broj koji označava redni broj pod kojim je čamac upisan u očevidnik čamaca. Na čamcima za privredne svrhe oznaka čamca se ispisuje taho da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika ćamaca a nakon toga slova iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište kapetanije ili ispostave. Na čamcima za neprivredne svrhe oznaka čamca še ispisuje tako da se prvo ispišu slova iz imena luke odnosno pristaništa u kojem je sjedište hapetanije ili ispostave, a nakon toga redni broj iz očevidnika ćamaca".
Članak 2.
U prilogu br. 1. o slovima za oznake čamaca, riječi "Jurjevo JV" i "Tijesno TJ" zamjenjuju se riječima "Sveti Juraj SJ" i "Tisno TI".
Članak 3.
U cijelom tekstu Pravilnika riječi "Jugoslavenshi registar brodova" zamjenjuju se riječima "Hrvatshi registar brodova", riječi "Jugoslavije", "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", rijeć "jugoslavenski", "jugoslavenskom", "jugoslavenskoj" i "jugoslavensku" zamjenjuju se riječima "hrvatski", riječ "Jugoslavenskoj" zamjenjuje se riječju "Hrvatskoj", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/92-02/22
Urbroj: 530-01-92-3
Zagreb, 26. listopada 1992.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti