POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - agencije i fondovi - plan i program ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. srpnja 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
I.
Osniva se Hrvatska komisija za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (dalje: Hrvatska komisija za UNESCO), koja djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
II.
Hrvatska komisija za UNESCO obavlja ove poslove:
- razmatra pitanja prosvjete, znanosti, kulture i informacija od interesa za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (dalje: UNESCO) i daje o tom mišljenja Vladi Republike Hrvatske;
- razmatra i daje Vladi mišljenja o akcijama i projektima UNESCO-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska; - daje Vladi mišljenja o sastavu. prijedlozima i stajalištima delegacija Republike Hrvatske na službenim skupovima organa UNESCO-a i na skupovima što ih organizira UNESCO;
- u sklopu svog područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatra pitanja u svezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora što ih sklapa Republika Hrvatska, te o tome daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, po potrebi i na njihov zahtjev;
- putem Ministarstva inozemnih poslova Republike Hrvatske i stalnog poslanstva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području prosvjete, znanosti, kulture i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-a;
- u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske potrebe stručne podloge, materijale i dokumente u skladu s programom Vlade i na njezin zahtjev.
III.
Hrvatska komisija za UNESCO ima predsjednika i dvadeset članova. Po četiri člana imenuju se iz reda uglednih stručnjaka u područjima prosvjete, kulture i znanosti, dva člana od uglednih stručnjaka u području komunikacija, po dva člana iz reda članova međuvladinih odbora i nacionalnih odbora nevladinih organizacija, te dva člana između uglednih djelatnika javnog i kulturnog života Republike Hrvatske. Predsjednika i članove Hrvatske komisije za UNESCO imenuje Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Komisije imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
IV.
Hrvatska komisija za UNESCO donosi poslovnik o svom radu. Komisija može osnivati i svoja radna tijela.
V.
Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatske komisije za UNESCO obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa uz koordinaciju s Ministarstvom inozemnih poslova.
VI.
Sredstva za rad Hrvatske komisije za UNESCO osiguravaju se u proračunu Vlade Republike Hrvatske.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 910-04/92-01/08
Urbroj : 5030114-92-2
Zagreb, 7. srpnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti