POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - provedba zakona - nacionalna strategija suzbijanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst. 19/91, 53A/91 i 18/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici održanoj dana 20. svibnja 1992. godine, donosi

FINANCIJSKI PLAN
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

I.
Glede raspoređivanja sredstava, a u svrhu ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba osiguranika u djelokrugu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, donosi se Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu prema kojem su

HRD
- ukupni prihodi 101.494.000.000
- ukupni rashodi 97.004.000.000

II.
Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvcnog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. ovog financijskog plana su slijedeći:


I. PRIHODI HRD

  1. Prihodi od doprinosa 97.594.000.000
  2. Prihodi od učešća osiguranika 2.100.000.000
  3. Ostali prihodi 1.800.000.000

___________________________________________________
Ukupni prihodi 101.494.000.000
___________________________________________________

II. RASHODI

  1. Primarna zdravstvena zaštita 19.800.000.000
  2. Polikliničko-konzilijarna

zdravstvena zaštita 13.739.000.000
3. Stacionarna zdravstvena zaštita 33.674.000.000
___________________________________________________
Direktna zdravstvena zaštita 67.213.000.000
___________________________________________________
4. Lijekovi 10.486.000.000
5. Ostala zdravstvena zaštita 2.970.000.000
___________________________________________________
Ukupna zdravstvena zaštita 80.669.000.000
___________________________________________________
6. Naknade plaća i ostale naknade 12.480.000.000
7. Ostali rashodi 3.855.000.000
___________________________________________________
Ukupni rashodi 97.004.000.000
___________________________________________________
Višak prihoda nad rashodima 4.490.000.000
___________________________________________________III.
Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda od doprinosa po jedinstvenim stopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda po osnovi ostalih doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.
Raspored sredstava iz točke II. pod II. rashodi obavljat će se ravnomjerno prema dospijeću pojedinih obveza i utvrđenim prioritetima, a u okviru raspoloživih sredstava iz iste točke pod I. prihodi.

V.
Višak prihoda nad rashodom u iznosu od 4.490 mln HRD raspoređuje se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz 1991. godine.

VI.
Ovaj financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine

Klasa: 025/04/92-01/24
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti