POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - administracija - uredba o postupanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 107. stavke 1. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", br. 29/91) i članka 16. Uredbe o oznakama zvanja i funkcija te uniformi ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova ("Narodne novine", br. 36/91) ministar donosi

PRAVILNIK
o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se vrste, oblik i kroj uniformi, dopunski dijelovi uniformi i dopunska oprema, odjeća, obuća, rokovi trajanja uporabe te oznake uniformi, kao i vrijeme nošenja uniformi policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policajci i druge ovlaštene službene osobe).

Članak 2.
Policajci i druge ovlaštene službene osobe nose:
- policijsku uniformu,
- radnu uniformu,
- borbenu uniformu.

Članak 3.
Policajci, osim policajaca-pripravnika nose policijsku uniformu prilikom obavljanja poslova iz članka 1. točke 2. Zakona o unutarnjim poslovima.Druge ovlaštene službene osobe, koje obavljaju operativno-kriminalističke i druge policijske poslove u građanskom odijelu, nose policijsku uniformu kad to naredi ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on za to ovlasti.
Policajci iz stavka 1. ovog članka ne nose policijsku uniformu kad to nalaže priroda posla koji se obavlja, po naredbi neposrednog rukovoditelja.
Kada ovlaštene službene osobe naredbom rukovoditelja jedinice, zajednički izvršavaju službeni zadatak, obvezatne su nositi jednoobraznu uniformu.

Članak 4.
Policajci nose radnu uniformu prilikom stručnog osposobljavanja (vojno-policijska obuka, uvježbavanje borbenih vještina i dr.), a zadužuju je neposredno prije izvršenja konkretnog zadatka.
Radnu uniformu nose i policajci pripravnici tijekom trajanja pripravničkog staža, pripadnici rezervnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova i polaznici Srednje škole za unutarnje poslove prilikom izvođenja nastavnog plana i programa.

Članak 5.
Borbenu uniformu nose policajci posebnih jedinica policije.
Borbenu uniformu zadužuju i nose i druge ovlaštene službene osobe prilikom izvršavanja borbenih zadataka.

Članak 6.
Pripadnici Službe za zaštitu ustavnog poretka i policajci kriminalističke policije imaju pravo jednom godišnje na novčanu naknadu za nabavku građanskog odijela te odjeće i obuće, sukladno članku 16. ovog pravilnika.
Visinu naknade iz stavke 1. ovog članka propisat će ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on za to ovlasti posebnom odlukom.

Članak 7.
Ministar unutarnjih poslova može propisati i druge vrste uniformi koje nose policajci posebnih jedinica policije prilikom izvršavanja poslova iz djelokruga svojih ovlasti.

II. OBLIK, KROJ I OZNAKE POLICIJSKE UNIFORME

Članak 8.
Policijska uniforma je zimska i ljetna, a čine je:

 1. službena kapa,
 2. beretka,
 3. bluza,
 4. hlače,
 5. vjetrovka,
 6. kišni ogrtač,
 7. košulja,
 8. opasač,
 9. suknja,
 10. kravata.

Članak 9.
1.Zimska službena kapa izrađena je od tkanine tamnoplave boje, uobičajenog je kroja s blago povijenim tjemenom koje je opšiveno ispuskom plave boje (pasica). Visina stranica je 40 mm i na nju je navučena traka plave boje. Podbradnjak je od skaja crne boje širine 16 mm s dvije gajke za podešavanje dužine, a pričvršćen je s dva dugmeta žute boje promjera 14 mm s reljefno utisnutom oznakom RH.
Na podbradnjaku se nalazi pletenka zlatnožute boje pričvršćena na istu dugmad kao podbradnjak. Štitnik je od celuloidnog ili sličnog materijala crne boje čiji je rub opšiven trakom. S unutarnje strane podstavljen je podstavom plave boje, a pri dnu je znojnica širine 4 cm. Na prednjoj strani kape u sredini treba biti policijska metalna oznaka sa stiliziranim hrvatskim grbom.

2. Ljetna službena kapa izrađena je od tkanine tamnoplave boje i istog je oblika i kroja kao službena zimska kapa.

3. Beretka je izrađena od tkanine tamnoplave boje i sastavljena je od četiri dijela: tjemena kape, prednjice, zadnjeg kraja i kartona čija je stranica široka 2 cm. Prednji dio beretke prošiven je četiri puta, a s unutarnje strane nalijepljen je flizelin zbog pravilnog oblika beretke. Na unutarnjem je dijelu svilena tkanina plave boje. S desne strane beretke na prednjici treba biti pričvrščena metalna oznaka sa stiliziranim hrvatskim grbom.

4. Bluza je tamnoplave boje, kopča se zatvaračem. Na prednjoj strani bluze u visini prsiju ušivena su dva džepa s našivenim poklopcima koji se kopčaju dugmetom žute boje. Na lijevoj strani prsiju iznad džepa je ušitak s dva metalna prstena na koji se prikopčava policijska značka. Na ramenima su prišiveni držaći za naramenice s oznakama zvanja koja se kopčaju dugmetom žute boje. Naramenice s oznakom zvanja tamnoplave su boje. Na oba su rukava našivene oznake "POLICIJA MUP, RH". Oznaka MUP-a izrađena je koncem na svijetloplavoj podlozi u obliku štita. Gornja osnovica štita i stranica je 9 cm, i opšivene su žutim obrubom širine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu izvezen je naziv policija bijelim koncem. U sredini je izvezen žutim koncem simbol Republike Hrvatske "RH., a ispod toga u sredini bijele izvezene trake jest oznaka MUP izvezena crnim koncem. Oba simbola RH i MUP nalaze se u žutom krugu koji simbolizira hrvatski pleter. Leđa bluze po sredini rezana su u dva dijela. Sa strane se nalazi nabor okrenut prema orukavlju. Ispod nabora preko leđa našiven je polupojas. Ispod polupojasa s lijeve i desne strane ušiveni su pritezači zaobljena ruba s rupicom koja se može kopčati na jednu od dva usporedo ušivena dugmeta žute boje. Dugmad su žute boje promjera 16 mm s reljefno utisnutom oznakom RH. Bluza je s unutarnje strane podstavljena i ima jedan džep s obje strane. Naramenice s oznakom zvanja koje se nose na bluzi izrađene su od tkanine tamnoplave boje.

5. Zimske su hlače tamnoplave boje i uobičajenog kroja. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani džep. Otraga je džep s preklopom koji se kopča dugmetom. Širina nogavica na donjem kraju je od 22 do 26 cm bez manžeta. Na prednjem dijelu s unutarnje strane nogavica pričvršćena je svilena podstava, a na krajevima donjeg dijela nogavica rubovi su opšiveni štitnikom. Na hlačama oko pojasa izrađen je potreban broj držača za hlačnjak, širokih 5 cm:

6. Ljetne hlače tamnoplave su boje i istog su kroja kao i zimske hlače.

7. Vjetrovka s uloškom tamnoplave je boje i podstavljena je tkaninom odgovarajuće boje. Od ramena do visine grudiju i preko leđa ojačana je i ima uložak koji doseže do rukava i može se skidati. Vjetrovka ima pojas i kapuljaču. Kapuljača je izrađena tako da pokriva službenu kapu. Vjetrovka ima pet dugmadi u jednom redu. Na lijevoj i desnoj strani na grudima urezani su uspravni džepovi koji se zatvaraju zatvaračima. Na donjem dijelu vjetrovke, na obje strane dva su duboka džepa s preklopom. U desnom džepu napravljen je otvor kroz koji se provlači korica s pištoljem. Na oba rukava našiva se oznaka MUP-a. Na ramenicama su prišiveni držači naramenica za zvanja koji se kopčaju dugmetom tamnoplave boje S desne strane nalazi se uzak džep sa zatvaračem predviđen za gumenu palicu. Vjetrovka je odgovarajuće dužine i đoseže do koljena.

8. Kišni ogrtač plavozelene je boje, ima pojas i kapuljaču, a kapuljača je izrađena tako da pokriva službenu kapu. Kišni ogrtač ima četiri dugmeta u jednom redu. Ispod ovratnika s prednje i zadnje strene na dnžini od 20 cm ojačana je izvana istim materijalom. Na leđima ispod pojačanja i ispod pazuha ušivena je mrežasta tkanina. S lijeve i desne strane urezan je jedan kosi džep normalne veličine, a u desnom džepu ostavljen je prozor. Na zadnjem dijelu nalazi se prorez s preklopom. Kišni ogrtač s unutarnje strane od ovratka do visine struka ima laganu podstavu. Na ramenima su prišiveni držači naramenica za zvanja koja se kopčaju dugmetom plavozelene boje. Kišni ogrtač je odgovarajuće dužine i doseže do koljena.
Naramenice s oznakom zvanja koje se nose na kišnom ogrtaču izrađene su od gumirane sintetičke tkanine.

9. Ljetna košulja plavosive je boje i kopča se sa šest dugmadi. Na prednjoj strani u visini prsiju ušivena su dva džepa s trokrakim poklopcima koja se kopčaju. Na lijevoj strani prsiju iznad džepa je ušitak s dva metalna prstena na koji se prikopčava policijska značka. Na ramenima su prišiveni držači za naramenice s oznakama zvanja koja se kopčaju dugmetom. Na oba rukava našiva se oznaka MUP-a, a na dugmad je reljefno utisnuta oznaka RH.
Naramenice s oznakom zvanja koje se nose na ljetnoj košulji tamnoplave su boje.
Zimska košulja standardnog je oblika i kroja.

10.Opasač je izrađen od crne kože. Sastoji se od remena za hlače s kopčom na trn i opasača s metalnom kopčom s reljefno utisnutom oznakom RH okružen s hrvatskim tropletom. Na opasaču se nalazi otvorena korica za pištolj, gajka za gumenu palicu, korica za rezervni okvir, korica za lisice. Opasač s remenom za hlače spojen je s trima spojkama.

11. Kravata je tamnoplave boje, standardne je dužine i veže se elastikom.

III. RADNA UNIFORMA

Članak 10.
Radnu uniformu čine:

 1. beretka; ;
 2. bluza,
 3. hlače,
 4. siva košulja
 5. pododijelo
 6. vjetrovka,
 7. opasač


Članak 11.
1. Beretka je tamnosive boje sastavljena od četiri dijela: tjemena kape, prednjice, zadnjeg kraja i kartona stranice širine 2 cm. Prednji dio je prošiven četiri puta, a s unutarnje strane nalijepljen je flizelin zbog pravilnog oblika beretke. S desne strane beretke pričvršćuje se metalna oznaka sa stiliziranim hrvatskim grbom.

2. Bluza je tamnosive boje i kopča se zatvaračem. Na prednjoj strani našivena su četiri džepa s poklopcima. Gornji džepovi su harmonika džepovi s poklopcima koji se kopčaju s dvije kopče, a donji džepovi su našiveni slobodnim naborom i poklopcima koji se kopčaju s dvije kopče. Na zatvaraču postoji nabor s pet kopči. U struku bluze je našiven tunel s ušivenom gumom. Rukavi su iz dva dijela s našivenim manžetama i jednom rupicom s dva dugmeta. Na ramenima su ušivene naramenice koje se kopčaju srebrnastobrončanim dugmetom s reljefno utisnutom oznakom RH. Na oba rukava je našivena oznaka "MUP".

3. Hlače su tamnosive boje, šireg kroja sa šest džepova: dva džepa su u šavu sa strane, dva stražnja džepa s poklopcima koji se kopčaju dugmetima i dva harmonika džepa s poklopcima našivenim sa strane. Iznad koljena na bočnom šavu poklopci se kopčaju s dvije kopče. Pasica na hlačama našivena je s odgovarajućim brojem, užih i širih držaća pojasa. Hlače imaju naramenice s uvučenom gumom koje se kopčaju dugmetom. U donjem dijelu hlača je rub s uvučenom uzicom.

4. Košulja je tamnosive boje na kopčanje (sedam dugmeta). Na prednjoj strani našivena su dva džepa s poklopcima koji se kopčaju dugmetom. Na ramenima su našivene naramenice koje se kopčaju dugmetom.

5. Pododijelo je izrađeno od prošivene tkanine i sastoji se od bluze i hlača.
Bluza ima prednjicu s jednim opšivenim džepom, a zakopčava se zatvaračem. Na ovratnik i rukave ušiven je render. Na produljenom dijelu leđa našivena je čičak traka za kopčanje. Na bočnom šavu bluze našivena je guma.
Hlače su bez džepova. Donji dio hlača završava renderom, a gornji dio hlača i prednji otvor opšiven je trakom. Prednji otvor se kopča čičak trakom, a u struku je ušivena guma.

6. Opasač je opisan točkom 10. članka 9. ovog pravilnika.

IV. BORBENA UNIFORMA

Članak 12.
Borbenu uniformu čine

 1. smeđa beretka,
 2. bluza,
 3. majica,
 4. košulja,
 5. hlače,
 6. pododijelo,
 7. prsluk,
 8. pulover,
 9. zeleni opasač.


Članak 13.
Oblik, kroj, boju i tehničke normative izrade uniforme iz članka 12. ovog pravilnika propisat će ministar unutarnjih poslova posebnom odlukom.

V. DOPUNSKI DIJELOVI UNIFORMI I DOPUNSKA OPREMA

Članak 14.
Policijska uniforma i radna uniforma imaju dopunske dijelove i pripadajuću dopunsku opremu koja se nosi pri obavljanju određenih poslova iz djelokruga ovlasti policije za čije obavljanje je takva oprema namijenjena (poslovi osiguranja jatinog reda i mira, promet, poslovi na moru, granici i sl.).
Popis dopunskih dijelova uniforme i dopunske opreme te rokovi uporabe sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 15.
Stilizirana hrvatska državna zastava sa hrvatskim grbom, izrađena od metala, dopunski je dio policijske uniforme pripadnika granične policije, a nosi se iznad desnog džepa ljetne i zimske policijske uniforme.
Oznaka pomorske policije, izrađena od metala, dopunski je dio policijske uniforme pripadnika pomorske policije, a nosi se iznad desnog džepa ljetne i zimske policijske uniforme.
Pripadnici helikopterske jedinice Ministarstva iznad policijske značke nose letački znak, a na desnoj strani oznake zrakoplovnih ovlasti.
Pripadnici posebnih jedinica policije nose posebnu oznaku iznad desnog džepa uniforme.

VI. ODJEĆA I OBUĆA

Članak 16.
Zimska i ljetna odjeća i obuća je standardnog oblika i kroja, a čine je:

 1. zimska i ljetna košulja,
 2. pulover,
 3. proIjetne i zimske čarape,
 4. ljetno i zimsko rublje,
 5. kožne zimske rukavice,
 6. potkapa,
 7. niske i visoke cipele,
 8. čizme
 9. žensko rublje,
 10. ženske čarape,
 11. ženske čizmice.


VII. VRIJEME NOŠENJA UNIFORME, DOPUNSKIH DIJELOVA UNIFORME, DOPUNSKE OPREME I ODJEĆE

Članak 17.
Zimska uniforma i zimska odjeća nosi se, u pravilu, od 15. listopada do 30. travnja a Ijetna od 1. svibnja do 15. listopada, osim ako ministar unutarnjih poslova, ovisno o vremenskim uvjetima na određenom području, ne naredi drukčije.

Članak 18.
Policijsku uniformu iz članka 8. ovog pravilnika nose i polaznici Srednje škole za unutarnje poslove.
Odlukom načelnika Obrazovnog centra utvrđuje se zamjena pojedinih dijelova uniforme iz stavke 1. ovoga članka, kao i prilike u kojima se ona nosi.

VIII. ROKOVI UPORABE UNIFORMI, DOPUNSKIH DIJELOVA UNIFORMI, DOPUNSKE OPREME I ODJEĆE

Članak 19.
Svaki dio uniforme, odjeće, dopunskih dijelova uniforme i dopunske opreme ima svoj uporabni rok koji ovisi o tehničkim karakteristikama materijala i prirodi poslova koje obavlja ovlaštena službena osoba.
Popis dijelova uniforme, odjeće i dopunskih dijelova uniforme s naznakom roka uporabe sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 20.
Dijelovi uniforme, odjeće i dopunski dijelovi uniforme i dopunske opreme, za koje nije utvrđen rok uporabe, zamjenjuju se nakon dotrajalosti.
Dotrajalost dopunske opreme i pojedinih dijelova uniformi, odjeće i dopunskih dijelova uniformi utvrđuje rukovoditelj mjerodavne organizacijske jedinice Ministarstva, a na prijedlog neposrednog rukovoditelja.

Članak 21.
Policajcu i drugoj ovlaštenoj službenoj osobi prilikom primitka u radni odnos ili rasporeda na radno mjesto ovlaštene službene osobe izdaje se nova uniforma i odjeća.
O izdanoj uniformi i odjeći vodi se evidencija.

Članak 22.
Pojedini dijelovi uniforme, odjeće, dopunski dijelovi uniforme i dopunske opreme mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovim pravilnikom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenog zadatka.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mjerodavna organizacijska jedinica Ministarstva; na obrazloženi prijedlog rukovoditelja organizacijske jedinice u kojoj radi policajac i druga ovlaštena službena osoba kojoj je oprema uništena, izdaje rješenje kojim se odobrava zamjena.

Članak 23.
Policajcu i drugoj ovlaštenoj službenoj osobi u slučaju oštećenja pojedinog dijela uniforme, dopunskih dijelova uniforme, dopunske opreme te obuće i odjeće do kojeg je došlo u uporabnom roku, a nije posljedica obavljanja službenog zadatka reguliranog člankom 21. ovog pravilnika, izdat će se oštećeni dio na njegov trošak.

Članak 24.
Uporabni rokovi uniformi, dopunskih dijelova uniformi, dopunske opreme te obuće i odjeće policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba produžit će se:

 1. za vrijeme provedeno na bolovanju,
 2. za vrijeme za koje su bili udaljeni s dužnosti,
 3. za vrijeme obavljanja poslova na kojima nisu nosili uniformu,
 4. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci.


Članak 25.
Policajac i druga ovlaštena službena osoba kojoj je prestao radni odnos odnosno koji je raspoređen na drugo radno mjesto koje nije utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva unutarnjih poslova kao radno mjesto ovlaštene službene osobe, obvezatan je vratiti uniforme, odnosno pojedine dopunske dijelove uniformi, dopunsku opremu te obuću i odjeću koju je zadužio.

Članak 26.
Uniforma, odjeća, dopunski dijelovi uniforme i dopunska oprema mora se uredno održavati i čuvati.

Članak 27.
Rukovoditelj organizacijske jedinice obvezatan je organizirati nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanje i evidenciju uniformi, odjeće, dopunskih dijelova uniformi i dopunske opreme.
Policijska uprava sačinjava na kraju polugodišta pismeno izvješće o stanju i zalihama svih vrsta uniformi, odjeće, dopunskih dijelova uniformi i dopunske opreme i dostaviti ga Ministarstvu.

Članak 28.
Policajci zadužuju policijsku uniformu odmah, a druge ovlaštene službene osobe prema dinamici koju utvrđuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 29.
Tehničke normative za izradu uniformi propisanih ovim pravilnikom propisuje ministar unutarnjih poslova.

Članak 30.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika preštaje važiti Pravilnik o izradi uniforme, vremenu nošenja i rokovima trajanja uniforme ("Narodne novine", br.16/87 i 27/87).

Članak 31.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u"Narodnim novinama".

Broj 511-01-53-27169/3-11
Zagreb, 4. prosinca 1991.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Vekić, v.r.

POPIS DIJELOVA I DOPUNSKIH DIJELOVA UNIFORMI, ODJEČE, DOPUNSKE OPREME S NAZNAKOM UPORABNOG ROKA
_ ______________________________
Količina Uporab-
Red. Naziv i vrsta kom.- ni rok u
br. pari mjesecima
_ ______________________________
1 2 3 4
_ ______________________________
I. ZIMSKA POLICIJSKA UNIFORMA

 1. Službena kapa 1 24
 2. Beretka 1 60
 3. Bluza (gornji dio uniforme) 1 12
 4. Hlače 1 12
 5. Vjetrovka 1 36
 6. Kostim 1 12
 7. Kravata 2 12

NAPOMENA: Dodatno jedne hlače i jedna suknja kod prvog zaduživanja uniforme.
_ ______________________________
1 2 3 4
_ ______________________________
II. LJETNA POLICIJSKA UNIFORMA

 1. Službena kapa 1 24
 2. Košulja 2 12
 3. Hlače 2 24
 4. Kišna kabanica 1 48
 5. Suknja 1 12
 6. Beretka 1 24

NAPOMENA: Dodatno jedna košulja, jedna suknja kod prvog zaduživanja uniforme.

III. RADNA UNIFORMA

 1. Beretka 1 -
 2. Bluza 1 -
 3. Hlače 1 -
 4. Pododijelo 1 -
 5. Košulja siva 2 -
 6. Vjetrovka 1 -


IV. MASKIRNA UNIFORMA

 1. Beretka smeđa 1 -
 2. Bluza 1 -
 3. Majica 2 -
 4. Košulja 2 -
 5. Hlače 1 -
 6. Prsluk 1 -
 7. Pulover 1 -
 8. Pododijelo 1 -
 9. Opasač zeleni 1 -


V. MOTORISTIČKA UNIFORMA

 1. Kaciga s radio vezom 1 -
 2. Kožno odijelo 1 -
 3. Zimske i ljetne rukavice 1 -
 4. Čizme 1 -
 5. Ljetno odijelo 1 -
 6. Kišno odijelo 1 -
 7. Pododijelo 1 -
 8. Majica ljetna 1 -
 9. Majica zimska s rol kragnom 1 -
 10. Naočale 1 -


VI. DOPUNSKI DIJELOVI UNIFORME-DOPUNSKA OPREMA

 1. Opasač s futrolom (komplet) 1 1
 2. Navlaka za kapu bijela 4 24
 3. Narukavlje bijelo 2 24
 4. Narukavlje svjetleće 1 60
 5. Rukavice bijele 4 24
 6. Pištaljka 1 -
 7. Bunda stražarska 1 -
 8. Čizme stražarske 1 -
 9. Rukavice stražarske 1 -
 10. Šljem intervencijski 1 -
 11. Šljem čelični 1 -
 12. Ranac 1 -
 13. Vreća za spavanje 1 -
 14. Prostirač za vreču 1 -
 15. Porcija s priborom za jelo (komplet) 1 -
 16. Šatorsko krilo 1 -
 17. Maska zaštitna 1 -
 18. Narančasti i maskirni letački

kombinezon (za pripadnike helikopterske jedinice) 2 -
_ ______________________________
1 2 3 4
_ ______________________________
VII. ODJEĆA I OBUĆA

 1. Košulja zimska 2 12
 2. Pulover 1 48
 3. Čarape ljetne 4 12
 4. Čarape zimske 2 12
 5. Rublje ljetno 2 24
 6. Rublje zimsko 2 24
 7. Rukavice kožne 1 60
 8. Potkapa 1 72
 9. Cipele niske 1 12
 10. Cipete visoke 1 36
 11. Čizme terenske 1 72
 12. Rublje žensko 4 24
 13. Čarape ženske 6 12
 14. Čizmice ženske 1 24

NAPOMENA: Dodatno jedna košulja kod prvog zaduživanja uniforme.

Uporabni rokovi, utvrđeni ovim popisom ne odnose se na policijsku uniformu koju zadužuju druge ovlaštene službene osobe.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti