POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - opće deklaracije - odluka o izdavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGRNJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
Na osnovu članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine". broj 58/90). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1992.

1. Osiguranici, individualni poljoprivrednici, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.

2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:


_________________________________________________
HRD HRD HRD
_________________________________________________

  1. do 5359.- kat. prihoda- 7013.
  2. preko 5359.- do 10718.- kat. prihoda- 8978.
  3. preko 10718.- do 16062.- kat. prihoda- 10661.
  4. preko 16062 .- do 21452.- kat. prihoda- 12824.

5: preko 21452.- do 27889.- kat. prihoda- 14308.
6. preko 27889.- do 38608.- kat. prihoda- 16832.
7. preko 38608.- do 53823.- kat. prihoda- 19358.
8. preko 53623.- do 78294.- kat. prihoda- 21882.
9. preko 78294.- kat. prihoda- 24687.

3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod članak 11. stavka 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 92571. HRD.
Prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članu 86. stavak 1. točke 5. Zakona.

4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 92571. HRD osnovica osiguranja od 24887. HRD koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članu 86. stavak 1. točka 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstvs (članak 11. stavak 1. točka 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 6695. HRD, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavak 1. točka 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

6. Osim osnovica osiguranja utvrđenih u točki 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još sljedeće više osnovice osiguranja:
28053. - HRD
33666. - HRD
40519. - HRD.

7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član kućanstva koji je osiguran kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višuosnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke. koja je viša od one u koju je razvrstan prema točki 2. 4. ili 5. ove odluke.

8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Direktor može ovlastiti rukovoditelje područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.

9. Zahtjev za izbor više osnovice osiguranja u godini 1992. može se podnijeti do 31. prosinca 1992.

10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 1980. ili kojim kasnijim datumom, uprave društvenih prihoda razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1992. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1992.

Klasa: 141-13/92-01/960
Urbroj : 343-99-01 / 1-92
Zagreb, 10. ožujka 1992.
PredsjednikUpravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti