POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - pravilnik o rastu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske; Hrvatska udruga sindikata, Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske, Samostalni sindikat radnika u grafičkoj, informativnoj i izdavačkoj djelatnosti Hrvatske, Republički sindikat radnika HPT-a i Sindikat radnika HEP-a zaključili su

SPORAZUM

I.
Sudionici ovog Sporazuma suglasni su da će surađivati u oblikovanju i provođenju mjera ekonomske i socijalne politike u Republici Hrvatskoj.
Vlada Republike Hrvatske će:
- prilikom predlaganja sistemskih propisa iz oblasti radnog prava i socijalne sigurnosti tražiti mišljenje sindikata i na njega se očitovati;
- informirati sindikate o prijedlozima sistemskih propisa kojima se uređuje porezni sustav, pretvorba poduzeća i uspostava vlasničkih odnosa;
- koristiti svoje ovlasti u propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda i usluga iz nadležnosti Republike i općina u cilju zaštite najugroženijih dijelova stanovništva.

II.
Vlada Republike Hrvatske i sindikati će pripremiti projekt uspostavljanja radnog sudstva u skladu s modelima razvijenih europskih zemalja.

III.
Vlada Republike Hrvatske propisati će prestanak važenja Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 71/92) danom stupanja na snagu ovog Sporazuma, a plaće će se isplaćivati u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

IV.
Pravne osobe u privatnom sektoru koje su u takovom statusu registrirane i kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu odnosno kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala, mogu isplaćivati neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.

V.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz točke IV. ovog Sporazuma, te organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova, mogu isplaćivati neto plaće za listopad u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom ali najviše do razine prosječne neto plaće isplaćene za kolovoz uvećane za 21%.
Pravne osobe te organi i organizacije iz stavka 1. ove točke čije su prosječne plaće za kolovoz bile niže od prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz (34.485 HRD), mogu isplatiti neto plaće za listopad do razine prosječne neto plaće u privredi Republike za kolovoz uvećane za 21%.

VI.
Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma mogu isplaćivati neto plaće za studeni u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom ali najviše do razine prosječne neto plaće isplaćene za listopad uvećane za 0,8 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u studenom.

VII.
Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma koje su do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma za kolovoz ili rujan isplatile prošječnu neto plaću nižu od prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz (34.485 HRD), mogu isplatiti neto plaće za te mjesece u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom, ali najviše do razine prosječne plaće u privredi Republike za kolovoz.

VIII.
Pravne osobe te organi i organizacije iz točke V. ovog Sporazuma mogu isplaćivati najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih mjesečnih neto plaća u privredi Republike prema posljednjem objavljenom podatku.

IX.
Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ovog Sporazuma objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Podatke o cijenama na malo potrebne za primjenu odredaba ovog Sporazuma objavljuje Državni zavod za statistiku.

X.
Vlada Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora i sindikati će usklađivati najnižu osnovnu plaću iz Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo i Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća, te minimalnu plaću, a u cilju uspostavljanja jedinstvenog tržišta rada u Republici.

XI.
Primjenu odredaba ovog Sporazuma u dijelu hoji se odnosi na plaće prati i osigurava te upute za njegovo provođenje daje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske neće dozvoliti isplatu plaća suprotno odredbama ovog Sporazuma.

XII.
Za tumačenje ovog Sporazuma njegovi sudionici formiraju zajedničku komisiju koju čine tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske i tri predstavnika sindikata.

XIII.
Sudionici ovog Sporazuma suglasni su da njihovi ranije zaključeni sporazumi ostaju na snazi.

XIV.
Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici sudionika Sporazuma, a primjenjuje se od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 9. studenoga 1992.
Vlada Republike Hrvatske

potpredsjednik
dr. Mate Granić, v. r.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Dragutin Lesar, v. r.

Hrvatska udruga sindikata
Berislav Belec, v. r.

Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske
Mladen Mesić, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske
Vilim Riblć, v. r.

Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske
Mirjana Špoljar, v. r.

Samostalni sindikat radnika u grafičkoj, informativnoj i izdavaćkoj djelatnosti Hrvatske
Stjepan Kolarić, v. r.

Republički sindikat radnika HPT-a
Josip Pupić, v. r.

Sindikat Radnika HEP-a
Tomo Svoren, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti