POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - pravilnik o fitosanitarnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 10. srpnja 1992. godine donio je
ODLUKA

  1. Ne prihvaća se prijedlog Talijanske unije iz Rijeke da se ukinu Obvezatne upute broj V/2 Izborne komisije Republike Hrvatske od 1. srpnja 1992. godine.
  2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Talijanska unija iz Rijeke uputlla je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog, (žalbu). sa zahtjevom da se ukinu kao nesuglasne s Ustavom i zakonom. u izreci navedene Obvezatne upute: Iz osporenih uputa proizlazi da je pravo ali ne i dužnost pripadnika nacionalnih manjina da biraju svoje zastupnike u posebnim izbornim jedinicama To ujedno znači da pripadnici tih nacionalnih manjina, mogu ako to žele, birati zastupnike u izbornim jedinicama u njihovom prebivalištu, zajedno s drugim biračima. Međutim to ne znači da pripadnici tih nacionalnih manjina mogu dva puta glasovati tj. jedanput za kandidata u izbornoj jedinici određenoj za nacionalnu manjinu, a drugi puta u izbornoj jedinici njihova prebivališta. Predlagač smatra da se ovim uputama, suprotno Ustavu Republike Hrvatske, građanima talijanske manjine onemogućava da sudjeluju na općim političkim izborima i to stoga jer mogu glasovati samo za državnu listu i svoga nacionalnog zastupnika u Saboru, a mogu glasovati za zastupnika u Saboru prema prebivalištu samo ako se odreknu prava glasovanja za svoga nacionalnog kandidata u Saboru. Na taj je način, smatra predlagač; Talijanska nacionalna zajednica diskriminirana u odnosu na druge građane; jer građani te zajednžce na općim izborima biraju samo kandidata u izbornoj jedinici za područje cijele Rebpublike, Hrvatske (državna lista) a ne biraju i kandidata u izbornoj jedinici za područje njihova prebivališta. Ustavni sud nije prihvatio prijedlog. Prema stavku 1: članka 45. Ustava Republike Hrvatske biračko pravo, opće i jednako, imaju svi državljani Republike Hrvatske stariji od 18 godina. Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj odredbom stavka 2: članka 18. osigurava pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina; Čiji je udio u stanovništvu Republike Hrvatske manji od 8% pravo da izaberu pet zastupnika u Zastupnički dom sabora Republike Hrvatske. Prema stavku 4. istoga članka način izbora zastupnika uredit će se zakonom i drugim propisima kojima se uređuju izbori u Republici Hrvatskoj, što je doista i uređeno, odnosno propisano Zakonom o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj, 22/92) Prema odredbama članka 23. i 24. navedenog zakona u Zastupnički dom Sabora bira se 124 zastupnika i to tako da se 64 zastupnika bira u izbornim jedinicama kojima se u svakoj bira po 64 zastupnika (male izborne jedinice) dok se 60 zastupnika bira tako da područje čitave Republike Hrvatske čini jednu izbornu jedinicu (velika izborna jedinica) u kojoj svi birači biraju sve zastupnike na temelju državnih lista. Ovim je odredbama; nadalje, određenoda po 1 zastupnika u Zastupnički dom Sabora biraju pripadnjci nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama koje se odreduju Zakonom o izbornim jedinicama za Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33/92). To je i propisano odredbama članka 5. ovoga zakona. Budući da je Ustavom Republike Hrvatske određeno da svi građani - birači imaju jednako biračko pravo, to svi birači imaju pravo za zastupnički dom Sabora birati 1 (jednog) zastupnika u malim izbornim jedinicama i 60 (šezdeset) zastupnika u velikoj izbornoj jedinici na temelju državnih lista. Stoga i pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, čiji je udio u pučanstvu Republike Hrvatske manji od 8%, imaju pravo birati jednog zastupnika u maloj izbornoj jedinici prema svome prebivalištu. Od njihovog etničkog i nacionalnog opredjeljenja, pak, zavisi da li će glasovati u izbornoj jedinici u kojoj zastupnika biraju pripadnici ođredenh etničkih i nacionalnih manjina ili će glasovati u izbornoj jedinici u kojoj glasuju svi ostali birači. Stoga je, po ocjeni Suda, Izborna komisija ,Republike, Hrvatske postupala u skladu s odredbama Ustava i zakona dajuči u navedenim obvezatnim uputama upute kojima se osiguravapoštivanjei provođenje ustavnoganačela ojednakom izbornom pravu svih građana. Navedene obvezatne upute Komisija je ovlaštena davati odredbom članka 31. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. Ovo su razlozi zbog kojih Sud nije prihvatio prijedlog.
Broj : U-VII-189/ 1992.
Zagreb, 10. srpnja 1992.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti