POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - opće deklaracije - odluka o ciljevima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

UPRAVNI ODBOR REPUBLIKE HRVATSKE
Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju odredbe članka 51. Pravilnika o rješavanju sporova s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", br. 25/92) na 5. sjednici 15. rujna 1992. godine donio je
ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Članak 1.
Predsjednik, članovi predsjedništva i tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Izbrano sudište) imaju pravo na naknadu troškovs u vezi s obavljanjem poslova Izbranog sudišta izvan pojedinih arbitražnih postupaka. Naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka određuje predsjednik Izbranog sudišta prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova arbitrima i drugim sudionicima u postupku pred Izbranim sudištem.
Članak 2.
Na ime nagrade za obavljanje redovnih poslova Izbranog sudišta predsjedniku odnosno nadležnom potpredsjedniku i tajniku Izbranog sudišta pripada po 20 posto svote uplaćene na ime administrativnih troškova u svakom pojedinom postupku koji se vodi pred Izbranim sudištem. Nagrade predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta isplaćuju se istovremeno s isplatom predujms na ime nagrade arbitrima.
Članak 3.
Članovima predsjedništva pripada nagrada za sudjelovanje na sjednicama predsjedništva koju određuje predsjednik Izbranog Sudišta na temelju općeg akta predsjedništva Izbranog sudišta.
Članak 4.
Arbitrima, posrednicima, savjetodavcu i zapisničaru u postupku pred Izbranim sudištem pripada naknada troškova i nagrada za rad.
Članak 5.
Naknada troškova arbitrima, posrednicima, savjetodavcima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i ostale stvarne izdatke. Tu naknadu određuje predsjednik Izbranog sudišta na temelju općeg akta o naknadama kojeg donosi predsjedništvo Izbranog sudišta.
Članak 6.
Nakon okončanja arbitražnog postupka, konačnu odluku o iznosu nagrade arbitrima i posrednicima donosi u skladu s tarifom koja je sastavni dio Odluke o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori predsjednik Izbranog sudišta. Arbitru pojedincu pripada iznos određen na osnovu tarife iz stavka 1. ovoga članka. Ako se članovi arbitražnog vijeća nisu drugačije dogovorili, predsjedniku arbitražnog vijeća pripada 40 posto, a ostalim članovima arbitražikog vijeća 30 posto nagrade iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 7.
Na osnovi odluke tajnika Sudišta arbitrima se na ime predujma može isplatiti do 70 posto svote predujmljene za njihovu nagradu i materijalne izdatke na osnovi članka 5. Odluke o troškovima u postupku s međunarodnim elementom pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Članak 8.
Visinu nagrade zapisničaru za sudjelovanje i rad na raspravnim ročištima i ročištima mirenja te za prepisivanje odluka Izbranog sudišta utvrđuje predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o prilikama konkretnog slućaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.
Članak 9.
Visinu nagrade prevodiocima, savjetnicima i drugim osobama u arbitražnom postupku utvrđuje predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobićajenim nagradama za takav rad.
Članak 10.
Radi zadovoljavanja administrativnih potreba Izbranog sudišta (npr. nabavka uredskog i tehničkog pribora, tiskanje materijala i slićno), tajnik Izbranog sudišta može koristiti do 50 posto sredstava uplaćenih na ime administrativnih troškova. Tajnik Izbranog sudišta dužan je o korištenju i namjeni sredstava iz članka 1. ovoga stavka redovito izvješćivati predsjednika i predsjedništvo Izbranog sudišta.
Članak 11.
Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Izbranog sudišta, a za isplatu i nagrada tajniku, predsjednik Izbranog sudišta.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom objave.
Broj : I-55/314/ 10-92
Zagreb, 15. rujna 1992.
Predsjednik
Ivica Gaži, dipl. inž., v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti