POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - abecedni pregledi - ispravak pravilnika pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 43. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj 53/91) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra inozemnih poslova, donosi
PRAVILNIK
o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama i vizama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.
Članak 2.
Evidencija iz članka 1. vodi se u odgovarajućim registrima odnosno u obliku kartoteke, a može se voditi i uz pomoć personalnog računala.
Članak 3.
Evidencija koja se vodi u odgovarajućim registrima odnosno u obliku kartoteke sastoji se od: 1. registra podnesenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize, 2. registra odbijenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize i 3. kartoteke izdanih putnih isprava.
Članak 4.
Registar podnesenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sadrži sljedeće podatke:

 1. redni broj,
 2. datum podnošenja zahtjeva,
 3. ime, prezime i rođeno prezime podnositelja zahtjeva,
 4. prebivalište i adresu stanovanja (za osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu i državu prebivališta),
 5. ime i prezime zakonskog zastupnika,
 6. vrstu putne isprave koje se izdavanje traži,
 7. vrstu vize i naziv zemlje za koju se viza traži i
 8. primjedbe.

Članak 5.
Registar odbijenih zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sadrži sljedeće podatke:

 1. redni broj,
 2. ime i prezime osobe čiji je zahtjev odbijen,
 3. prebivalište i adresu stana osobe čiji je zahtjev odbijen (za osobe koje imaju prebivalište u inozemstvu i državu prebivališta),
 4. zakonsku osnovu po kojoj je zahtjev odbijen,
 5. datum podnošenja i ishod žalbe protiv rješenja o odbijanju zahtjeva,
 6. datum podnošenja tužbe i ishod upravnog spora protiv konačnog rješenja o odbijanju zahtjeva i
 7. primjedbe.

Članak 6.
Kartoteka izdanih putnih isprava se sastoji od zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize koji se u kartoteku ulažu po abecednom redu.
Članak 7.
Nakon izdavanja putne isprave jedan primjerak zahtjeva za izdavanje putne isprave i vize sa fotografijom podnositelja zahtjeva potrebno je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova.
Članak 8.
U slučaju prijave nestanka putne isprave diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske će o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-33-28389/1-1991
Zagreb, 19. prosinca 1991.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Vekić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti