PREGLED PROPISA
ZA PRETPLATNIKE KOJI IMAJU VODIČ SA PREGLEDOM OZNAKA (ŠIFRAMA) PRAVNIH PROPISA

 
 
 
Prva stranica | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj popisa | Dolje
Izvor: NN 1992 - Oznaka (šifra): IOB101778 - Komentar: Zastupljeno pravo
Izvor: NN 1994 - Oznaka (šifra): AKB104086 - Komentar: Uredbe i odluke
Izvor: NN 2000 - Oznaka (šifra): PCA111137 - Komentar: Proglašenja
Izvor: NN 2004 - Oznaka (šifra): HHA117513 - Komentar: Podaci o propisima
Izvor: NN 2004 - Oznaka (šifra): HRR117596 - Komentar: Pravni imenici
Izvor: NN 2005 - Oznaka (šifra): NLA118785 - Komentar: Pravni dokumenti
Izvor: NN 2000 - Oznaka (šifra): QCM111347 - Komentar: Ažuriranje pregleda propisa
Izvor: NN 2007 - Oznaka (šifra): CWW124598 - Komentar: Nn
Izvor: NN 1995 - Oznaka (šifra): IEZ105704 - Komentar: Pravni tekstovi
Izvor: NN 2003 - Oznaka (šifra): RQB115666 - Komentar: Nove objave
Izvor: NN 2005 - Oznaka (šifra): LTB118434 - Komentar: Web stranice sa zakonima
Izvor: NN 1997 - Oznaka (šifra): QYX107527 - Komentar: Pregledi na webu
Izvor: NN 1999 - Oznaka (šifra): HTX109615 - Komentar: Hrvatsko pravo
Izvor: NN 2009 - Oznaka (šifra): CZB128618 - Komentar: Analiza pravnih propisa
Izvor: NN 1998 - Oznaka (šifra): AWW108185 - Komentar: Radno mjesto
Izvor: NN 2007 - Oznaka (šifra): OAX122919 - Komentar: Pravna mišljenja
Izvor: NN 1996 - Oznaka (šifra): MHR106556 - Komentar: Abecedni pregledi
Izvor: NN 1994 - Oznaka (šifra): EQX104967 - Komentar: Odbori
Izvor: NN 1998 - Oznaka (šifra): FWB109218 - Komentar: Pravna riznica
Izvor: NN 2008 - Oznaka (šifra): KQZ126216 - Komentar: Zaštita prava
Izvor: NN 1994 - Oznaka (šifra): ENS104941 - Komentar: Novi dodatak
Izvor: NN 2001 - Oznaka (šifra): CKM112500 - Komentar: Zakonski akti u primjeni
Izvor: NN 1993 - Oznaka (šifra): PHZ103184 - Komentar: Odluke sudova
Izvor: NN 1997 - Oznaka (šifra): QUR107492 - Komentar: Pravni tekstovi
Izvor: NN 1991 - Oznaka (šifra): EHZ100896 - Komentar: Pravne službe
Prva stranica | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj popisa | Top
 
 
KORISNE INFORMACIJE

Pristupanje Europskoj uniji

Zemlja koja želi postati punopravnom članicom Europske unije svoju namjeru iskazuje zahtjevom za članstvo koji predaje Vijeću Europske unije. Vijeće zadužuje Europsku komisiju da procijeni sposobnost ispunjavanja kriterija i uvjeta za pristupanje EU zemlje podnositeljice.

Kriteriji koje svaka zemlja mora zadovoljavati poznati su javnosti kao kopenhaški kriteriji, a mogu se podijeliti na: političke, gospodarske i administrativne. Kod npr. političkih kriterija riječ je o stabilnosti institucija, vladavini prava, zaštiti svih ljudskih prava i prava manjina te demokratskom uređenju. Kriteriji koje je donijelo Europsko vijeće na sjednici u Kopenhagenu 1993. godine uključuju i postojanje i funkcioniranje tržišne ekonomije koje mora biti u mogućnosti preuzeti pritisak tržišnog natjecanja i pravila europskog gospodarstva. Svaka zemlja kandidatkinja mora biti spremna preuzeti sve obveze i odgovornosti glede ispunjavanja zajedničke politike i ciljeva Europske unije, a koji se prije svega odnose na stvaranje monetarne unije. Takozvani administrativni kriterij - poznat i kao madridski kriterij, utvrđen na sjednici Europskog vijeća 1995. godine - zahtijeva da zemlja kandidatkinja mora biti sposobna stvoriti uvjete za prilagodbu nacionalne upravne strukture mehanizmima funkcioniranja javne uprave u EU.

Ako je mišljenje Komisije pozitivno, a Vijeće to ujedno jednoglasno podrži donošenjem pregovaračkog okvira, pregovori o pristupanju nove članice smatraju se službeno otvorenima.

Nužan preduvjet u procesu pristupanja je donošenje pretpristupne strategije čiji je cilj pripremanje zemlje za buduće članstvo. Pretpristupna strategija uključuje mnogobrojne dokumente i mehanizme kao što su ugovori o udruživanju, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, europski ugovori i konvencije, europska partnerstva, pretpristupna pomoć, sufinanciranje od strane međunarodnih financijskih ustanova, sudjelovanje u programima EU, u radu agencija i odbora EU, donošenje nacionalnog programa za usvajanje europskog zakonodavstva, izvješća o napretku te politički dijalog.

Prvi korak u procesu pregovora je screening, što je analitički pregled i usuglašavanje zakonodavstva zemlje kandidatkinje sa zakonodavstvom EU. Screening se provodi po tematskim poglavljima, a na temelju pozitivnog izvješća o završetku screeninga za svako se poglavlje potom otvara proces pregovaranja. Njemu prethodi utvrđivanje pregovaračkih pozicija zemlje kandidatkinje. O napretku procesa pregovaranja Europska komisija kontinuirano izvještava Vijeće Europske unije i Europski parlament, a izvješća služe i zemlji kandidatkinji kao svojevrsni naputci o kvaliteti priprema za članstvo u EU.

Kada su pregovori o svim poglavljima zaključeni, Vijeće Europske unije i zemlja kandidatkinja, na osnovi svih zaključaka pregovora, zajednički dogovaraju prijedlog ugovora o pristupanju Europskoj uniji. Prijedlog ugovora mora dobiti pozitivno mišljenje Europske komisije i potvrdu Europskog parlamenta prije nego se uputi svim dosadašnjim državama članicama Europske unije da ga ratificiraju u skladu s vlastitim zakonodavstvom. Tek nakon završetka procesa ratifikacije ugovora o pristupanju u svim zemljama članicama, zemlja kandidatkinja postaje punopravnom članicom Europske unije.  Izvor: www.sabor.hr, www.wikipedia.org

Pregledi propisa:
NN1990 - NN91 - NN92 - NN93 - NN94 - NN95 - NN96 - NN97 - NN98 - NN99
NN2000 - NN01 - NN02 - NN03 - NN04 - NN05 - NN06 - NN07 - NN08 - NN09