PREGLED PROPISA
ZA PRETPLATNIKE KOJI IMAJU VODIČ SA PREGLEDOM OZNAKA (ŠIFRAMA) PRAVNIH PROPISA

 
 
 
POSLOVNE NOVINE | Početna stranica | Naredna stranica | Kraj popisa | Dolje
Izvor: NN 2009 - Oznaka (šifra): ASX128155 - Komentar: Kronologija
Izvor: NN 2008 - Oznaka (šifra): JOX125991 - Komentar: Pravosuđe
Izvor: NN 1992 - Oznaka (šifra): LCA102305 - Komentar: Urednički tekst, pregled
Izvor: NN 2008 - Oznaka (šifra): HTA125609 - Komentar: Zakonske smjernice
Izvor: NN 1998 - Oznaka (šifra): AOA108117 - Komentar: Pregled novih propisa
Izvor: NN 2004 - Oznaka (šifra): IEA117697 - Komentar: Objave propisa RH
Izvor: NN 2009 - Oznaka (šifra): HOR129572 - Komentar: Pregled zakonske regulative
Izvor: NN 2006 - Oznaka (šifra): CTS120573 - Komentar: Pravni dokumenti
Izvor: NN 1991 - Oznaka (šifra): EAZ100840 - Komentar: Pozitivna pravna praksa
Izvor: NN 2001 - Oznaka (šifra): FLB113130 - Komentar: Aspekti prava
Izvor: NN 2007 - Oznaka (šifra): OVS123085 - Komentar: Radno pravo i druga prava
Izvor: NN 2007 - Oznaka (šifra): ABB124013 - Komentar: Novi dodatak propisa
Izvor: NN 2008 - Oznaka (šifra): HIB125522 - Komentar: Tekst propisa u ažuriranju
Izvor: NN 1996 - Oznaka (šifra): LSX106431 - Komentar: Stalno ažuriranje propisa
Izvor: NN 2009 - Oznaka (šifra): EHS128893 - Komentar: Pravna tumačenja
Izvor: NN 1990 - Oznaka (šifra): CEM100452 - Komentar: Rješenja i drugi propisi
Izvor: NN 1997 - Oznaka (šifra): STX107902 - Komentar: Nacionalno pravo
Izvor: NN 1998 - Oznaka (šifra): DUR108788 - Komentar: Izmjene i dopune propisa
Izvor: NN 1993 - Oznaka (šifra): QTS103485 - Komentar: Upravna praksa, pravo
Izvor: NN 2009 - Oznaka (šifra): JHB129930 - Komentar: Prijepis propisa
Izvor: NN 2005 - Oznaka (šifra): PXS119309 - Komentar: Popisi pravilnika
Izvor: NN 1998 - Oznaka (šifra): BDX108242 - Komentar: Tiskana izdanja
Izvor: NN 2004 - Oznaka (šifra): KEZ118120 - Komentar: Poslovna praksa
Izvor: NN 1999 - Oznaka (šifra): NFW110750 - Komentar: Ažuriranje izmjena
Izvor: NN 1995 - Oznaka (šifra): IVA105833 - Komentar: Stalna objava propisa
Poslovne Novine | Početna stranica | Naredna stranica | Kraj popisa | Top
 
 


KORISNE INFORMACIJE

Europska unija (kratica EU) je jedinstvena međuvladina i nadnacionalna zajednica europskih država, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije koji je započeo 1951. godine između šest država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske). Europska unija formalno je uspostavljena 1. studenog 1993. godine, stupanjem na snagu Ugovora o Europskoj uniji (poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta).

Države utemeljice - Europsku zajednicu za ugljen i čelik osnovalo je šest država potpisnica Ugovora iz Pariza 1951. godine - Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg. Rimskim ugovorima 1957. godine iste su države osnovale Europsku ekonomsku zajednicu te Europsku zajednicu za atomsku energiju.

Prvo proširenje - 1973. godine članicama Europske zajednice postale su Velika Britanija, Danska i Irska.

Drugo proširenje - 1981. godine Grčka postaje članicom Europske zajednice. Grčka je Sporazum o pridruživanju s EZ-om sklopila još 1961. godine, međutim u punopravno članstvo ušla je gotovo 20 godina kasnije, jer je u međuvremenu došlo do promjene režima vojnim udarom (1967.), što je usporilo njezin ulazak u EZ sve do uspostave demokracije 1974. godine.

Treće proširenje - 1986. godine u članstvo Europske zajednice ulaze Španjolska i Portugal. Ove dvije zemlje izrazile su interes za članstvo u EZ-u još 1960-tih godina, međutim u članstvo su primljene nakon uspostave demokratskh političkih sustava koji su zamijenili ranije autoritarne režime te nakon prevladavanja gospodarskih teškoća.

Četvrto proširenje - 1995. godine Europska unija prima u članstvo Austriju, Finsku i Švedsku.

Peto proširenje - 1. svibnja 2004. godine bilo je po mnogome značajno. To je prije svega najveće proširenje Europske unije, kojim je EU dobila novih 10 država članica - Cipar, Češka, Estonija, Litva, Latvija, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija i Malta.

Šesto proširenje - 1. siječnja 2007. godine Europskoj uniji pristupile su Rumunjska i Bugarska.

Pravni sustav Europske unije specifičan je jer nema značajke pravnih sustava država članica, ali ni značajke sustava međunarodnih organizacija. Stoga ga se najčešće predstavlja kao pravni sustav sui generis, koji se razvija i prilagođava potrebama i specifičnostima europske integracije.

Europsko pravo čini ukupnost svih propisa važećih u okviru Europske unije, a običajeno se dijeli na primarno i sekundarno.
U primarno pravo ubrajaju se osnivački ugovori, zajedno sa svim sporazumima, ugovorima te odlukama koji mijenjaju i dopunju osnivačke ugovore, te opća načela prava Zajednice. Sve ostale pravne norme temelje se i podređene su normama primarnoga prava. Sekundarno pravo čine pravni akti koje na internom planu usvajaju institucije EU. Ti propisi obuhvaćaju: uredbe, direktive, odluke, mišljenja, preporuke, zajednička stajališta, zajedničke akcije, okvirne odluke, sudsku praksu Europskoga suda. Međunarodni sporazumi kojima se uređuju međusobni odnosi EU i drugih međunarodnih organizacija ili trećih država obično se svrstavaju između primarnog i sekundarnog prava.

NN1 NN2 NN3 WEBwww.poslovnenovine.com