# Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije


  

Narodne novine br.: 101 - Datum: 28.07.1998. - Interni ID: 19981395


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim 
ODLUKU 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE 
Proglašavam Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998. 
Broj: 081-98-1447/1
Zagreb, 21. srpnja 1998. 
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r. 
ZAKON 
O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE 
I. TEMELJNE ODREDBE 
Sadržaj zakona 
Članak 1. 
Ovim se Zakonom uređuje razdvajanje javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva, jedno za poslovno područje pošte i drugo za poslovno područje telekomunikacija. 
Dioničko društvo 
Članak 2. 
(1) Javno poduzeće poštanskog i telekomunikacijskog prometa, pod tvrtkom HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: J. p. HPT), osnovano Zakonom o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) razdvojit će se u dva dionička društva HRVATSKA POŠTA d.d. (u daljnjem tekstu: HP) i HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. (u daljnjem tekstu: HT). 
(2) Privatizacija trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prema posebnom zakonu. 
Hrvatska pošta 
Članak 3. 
(1) Tvrtka HP-a je HP-Hrvatska pošta d.d., skraćena tvrtka je HP d.d. 
(2) Sjedište HP-a je u Zagrebu. 
(3) Predmet poslovanja HP-a je obavljanje poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima. 
(4) Kapital HP-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na poštanski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. i članka 7. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na poštanski sustav. 
Hrvatske telekomunikacije 
Članak 4. 
(1) Tvrtka HT-a je HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., skraćena tvrtka je HT d.d. 
(2) Sjedište HT-a je u Zagrebu. 
(3) Predmet poslovanja HT-a je obavljanje telekomunikacijskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima. 
(4) Kapital HT-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na telekomunikacijski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6. stavka 2. i članka 7. Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na telekomunikacijski sustav. 
Ovlast ministra mjerodavnog za poštu i telekomunikacije 
Članak 5. 
(1) Ministar mjerodavan za poštu i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: ministar) ostvarivat će pravo na upravljanje vlasničkim pravima u ime Republike Hrvatske u HP-u i HT-u prema Zakonu o trgovačkim društvima. 
(2) Ministar može, u slučaju štrajka u HP-u ili HT-u, radi zaštite javnog interesa, narediti obavljanje prijeko potrebnog opsega djelatnosti. 
(3) Prije donošenja naredbe iz stavka 2. ovoga članka ministar je dužan savjetovati se sa sindikatima u skladu s posebnim propisima. 
Prijelazne i zaključne odredbe 
Članak 6. 
(1) Upravni odbor J.p. HPT-a provest će podjelu imovine i obveza J.p. HPT-a na imovinu i obveze za poštanski sustav iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona i na imovinu i obveze za telekomunikacijski sustav iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona sa stanjem na dan 31. prosinca 1997. 
(2) Imovina za poštanski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HP-a. 
(3) Imovina za telekomunikacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HT-a. 
Članak 7. 
Obvezuje se Upravni odbor J.p. HPT-a i ministar da poduzmu sve radnje i donesu odgovarajuće odluke i akte radi upisa HP-a i HT-a u sudski registar kako bi mogli započeti radom u skladu s ovim Zakonom na dan 1. siječnja 1999. 
Članak 8. 
Do donošenja posebnog zakona iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona ništavan je svaki pravni posao kojim bi se raspolagalo imovinom dioničkih društava Hrvatska pošta i Hrvatske telekomunikacije. 
Članak 9. 
Na dan 1. siječnja 1999. prestaje važiti Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.). 
Stupanje na snagu zakona 
Članak 10. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 344-02/97-02/01
Zagreb, 10. srpnja 1998. 
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA 
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r. 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Zakon o ravnopravnosti spolova - Narodne novine br.: 82 / 2008
Zakon o ravnopravnosti spolova - Narodne novine br.: 116 / 2003
Zakon o razminiranju - Narodne novine br.: 19 / 1996
Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu - Narodne novine br.: 146 / 2008
Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave - Narodne novine br.: 33 / 1996
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...