# Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja


  

Narodne novine br.: 86 - Datum: 23.07.2008. - Interni ID: 20082769


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
2768
Na temelju članka 107. stavka 1. točke 4. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/2007), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način onesposobljavanja vatrenog oružja koje provode trgovačka društva ili obrti koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja.
Članak 2.
Vatreno oružje može se onesposobiti trajno ili djelomično.
Trajno onesposobljeno vatreno oružje je oružje kojem su svi bitni dijelovi: cijev s ležištem metka, cijevni umetak, zatvarač, navlaka, rukohvat s mehanizmom za okidanje te bubanj kod revolvera onesposobljeni tako da je onemogućeno njihovo uklanjanje, zamjena ili modificiranje na način koji bi omogućio ponovno osposobljavanje takvog vatrenog oružja.
Djelomično onesposobljeno vatreno oružje je oružje na kojem je spriječeno tehničko funkcioniranje oružja u smislu ispaljivanja projektila iz cijevi. Takvo oružje može poslužiti samo za ispaljivanje lažnog streljiva bez projektila (proizvodi efekt pucnja) ili može poslužiti za umetanje i izbacivanje školskog streljiva koje ne sadržava inicijalnu smjesu i barutno punjenje.
Članak 3.
Trajno ili djelomično onesposobljeno vatreno oružje na sebi mora sadržavati vidljivi podatak izvršene radnje onesposobljavanja, te vrijeme i naziv trgovačkog društva ili obrta koje je provelo postupak onesposobljavanja.
Podaci iz stavka 1. ovoga članka, na trajno ili djelomično onesposobljenom vatrenom oružju moraju biti utisnuti ili ugravirani, na pogodnom mjestu, na metalnom dijelu oružja.
Članak 4.
Vatreno oružje se trajno onesposobljuje, pri čemu gubi svojstva vatrenog oružja, prema sljedećem postupku:
1) Ležište streljiva mora biti trajno izmijenjeno, tako da nije moguće punjenje nabojem ili kartušama;
2) Na prvoj trećini cijevi oružja (u smjeru od ležišta naboja) mora biti izvedeno najmanje 6 provrta u veličini kalibra ili tome odgovarajuće izmjere ispred kojih cijev mora biti trajno zatvorena kaljenim čeličnim zatikom u veličini kalibra ili pak cijev mora biti prosječena (»šlicana«) po cijeloj svojoj dužini, počevši neposredno ispred ležišta naboja sve do ušća cijevi. Prorez ne smije biti uži od 4 mm;
3) Ukoliko se radi o oružju kod kojeg se cijev može zamijeniti bez uporabe alata, cijev takvog oružja mora biti čvrsto i trajno povezana sa kućištem;
4) Zatvarač mora biti trajno onesposobljen na način da strana koja gleda prema cijevi, počevši od jednog ruba bude skošena pod kutom od 45 stupnjeva tako da su odsječeni čelo zatvarača i zub izvlakača. Provrt kroz koji prolazi udarna igla mora biti zavaren. Kod zatvarača koji se može rastaviti mora se zavarivanjem ili odsijecanjem osigurati da nije moguće nadomjestiti originalnu glavu zatvarača;
5) Kućište oružja koje raspolaže s izmjenjivim cijevima mora se onesposobiti zavarivanjem čeličnih dijelova u području prednjeg ili stražnjeg ležišta odnosno prihvata cijevi. Isto tako treba izmijeniti sustav bravljenja na način da se cijevi više ne mogu umetati te da se zatvarač više ne može dovesti u krajnji prednji i stražnji položaj;
6) Revolverski bubnjevi za streljivo trajno se onesposobljavaju na način da se svaka pojedina komora trajno zatvori kaljenim čeličnim zatikom u veličini kalibra revolvera;
7) Postojeći sustav za dovođenje redenika za streljivo mora se trajno onesposobiti zavarivanjem pokretnih dijelova;
8) Postojeći spremnik mora biti zavaren za kućište oružja. Ukoliko oružju nedostaje spremnik, utvrđivač spremnika treba onesposobiti zavarivanjem.
Sve trajne izmjene na bitnim dijelovima oružja treba izvršiti tako da ih se upotrebom alata ne može vratiti u prvobitno stanje, niti da se iz tako onesposobljenog vatrenog oružja može ispaljivati streljivo, kartuše ili zrna.
Članak 5.
Djelomično onesposobljavanje vatrenog oružja, pri čemu ono gubi svojstva vatrenog oružja, izvodi se provrtom, stavljanjem i varenjem čeličnih zatika u ležište streljiva i cijevi. Čelični zatici onemogućuju umetanje bojevog streljiva kao i kretanje i izbacivanje projektila kroz cijev vatrenog oružja.
Sve djelomične izmjene na bitnim dijelovima oružja treba izvršiti tako da ih se upotrebom alata ne može vratiti u prvobitno stanje, niti da se iz tako onesposobljenih dijelova vatrenog oružja može ispaljivati bojevo streljivo, kartuše ili zrna.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-15340-2008.
Zagreb, 16. srpnja 2008.
Ministar
Berislav Rončević, v. r.

 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - Narodne novine br.: 62 / 2002
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - Narodne novine br.: 2 / 2008
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine - Narodne novine br.: 143 / 2006
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata - Narodne novine br.: 43 / 1997
Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti - Narodne novine br.: 88 / 2002
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...