# Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine


  

Narodne novine br.: 143 - Datum: 03.12.2002. - Interni ID: 20022297


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

HRVATSKI SABOR
2300
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97.), Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2002., donio je 
ODLUKU
O DODJELI POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2002. GODINE
I.
Radi djelomičnog ublažavanja štete od elementarnih nepogoda u razdoblju od travnja do studenoga 2002. godine daje se bespovratna pomoć gradovima i općinama u ukupnom iznosu 14.300.000,00 kuna, prema Tablici raspodjele sredstava za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine, koja je prilog Odluke i njezin sastavni dio.
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke, cijeli će iznos pomoći odjednom doznačiti pojedinim gradovima i općinama. 
III.
Gradovi i općine dužni su doznačena sredstva pomoći odmah isplaćivati fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu, prije svega u poljoprivredi.
Sredstva pomoći izravno su namijenjena otklanjanju i ublažavanju posljedica određene elementarne nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namjene.
Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda ovlašćuje se za davanje uputa o raspoređivanju danih sredstava, namjeni sredstava po nositeljima, te visini i obliku štete. 
IV.
Od navedenog iznosa, jednokratna pomoć daje se Gradu Jastrebarskom (naselje G. Svetojanska) u Zagrebačkoj županiji iznos od 120.000,00 kuna, za djelomičnu sanaciju klizišta i odrona, te Gradu Omišu u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznos od 40.000,00 kuna za djelomičnu sanaciju štete od odrona i klizišta tla, prema prioritetima po elaboratu klizišta tla.
Navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, prema visini potvrđene štete i činjenicama iz izvješća o procjeni štete, doznačiti sredstva u prvom redu oštećenim domaćinstvima. 
V.
Gradonačelnici, odnosno načelnici općina odgovorni su za namjensko korištenje sredstava, te za pravodobnu izradu izvješća o utrošku sredstava. 
Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda obvezno je, najkasnije do 15. veljače 2003., izraditi cjelovito izvješće o utrošku sredstava bespovratne pomoći po korisnicima i po gradovima, odnosno općinama, s vidljivom naznakom nositelja, namjene, vremena i visine utroška. 
Županijsko povjerenstvo će zbrojno izvješće, za županiju u cjelini, odmah nakon utvrđenja roka, dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
VI.
Sredstva pomoći doznačuju se iz Državnog proračuna Republike za 2002. godinu, s Pozicije 1025 – Aktivnosti: Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda, 38311 – Naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.
Ovlašćuje se ministar financija za financijsku provedbu ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 920-11/02-01/01
Zagreb, 28. studenoga 2002.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
 
 
TABLICA RASPODJELE SREDSTAVA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2002. GODINE
 
u kunama
R. b.Županija 
 grad – općinaIznos pomoći
012
IZagrebačka 
 Gradovi: 
1Velika Gorica89.662
2Jastrebarsko362.635
3Ivanić Grad86.719
 Općine: 
4Orle89.583
5Kloštar Ivanić400.000
6Križ266.777
7Krašić41.352
 ukupno I1.336.728
IIKrapinsko-zagorska 
 Općina 
8Kraljevec na Sutli152.664
 ukupno II152.664
IIISisačko-moslavačka 
 Gradovi: 
9Sisak11.981
10Kutina29.489
11Novska10.000
12Glina34.967
13Hrvatska Kostajnica10.000
14Petrinja15.589
15Jasenovac10.000
 Općine: 
16Martinska Ves10.000
17Gvozd104.759
18Donji Kukuruzari10.000
19Velika Ludina400.000
20Sunja10.000
21Topusko101.742
22Dvor394.697
23Lekenik18.271
 ukupno III1.171.495
IVKarlovačka 
 Gradovi: 
24Karlovac67.885
25Duga Resa45.373
26Ogulin42.015
 Općine: 
27Netretić10.000
28Barilović71.690
29Krnjak21.638
30Vojnić108.580
 ukupno IV367.181
VKoprivničko-križevačka 
 Gradovi: 
31Đurđevac33.918
32Koprivnica25.225
 Općine: 
33Koprivnički Ivanec104.299
34Peteranec51.673
35Općina Virje22.088
 ukupno V237.203
VIBjelovarsko-bilogorska 
 Gradovi: 
36Bjelovar19.683
37Garešnica37.331
38Grubišno Polje10.933
39Daruvar43.665
 Općine: 
40Rovišće117.495
41Sirač10.000
42Đulovec34.219
43Vel. Trojstvo10.000
 ukupno VI283.326
VIIPrimorsko-goranska 
 Općine: 
44Skrad10.000
45Ravna Gora10.000
46Fužine10.000
 ukupno VII30.000
VIIIVirovitičko-podravska 
 Gradovi: 
47Virovitica105.007
48Slatina192.388
49Orahovica335.760
 Općine: 
50Crnac14.097
51Čačinci105.226
52Gradina108.627
53Lukač73.287
54Mikleuš10.000
55Nova Bukovica130.318
56Pitomača213.538
57Suhopolje340.613
58Špišić Bukovica231.882
59Zdenci10.000
 ukupno VIII1.870.743
IXPožeško-slavonska 
 Gradovi: 
60Požega64.867
61Pleternica96.721
62Pakrac25.526
 Općine: 
63Velika235.291
64Kutjevo346.741
65Kaptol370.512
66Jakšić30.611
67Brestovac20.627
 ukupno IX1.190.896
XOsječko-baranjska 
 Gradovi: 
68Osijek75.089
69Donji Miholjac49.607
70Belišće21.670
71Đakovo240.304
72Našice478.561
73Valpovo400.000
 Općine: 
74Bizovac10.000
75Čepin31.254
76Darda18.961
77Draž14.439
78Drenje129.827
79Đurđenovac44.774
80Erdut10.000
81Feričanci51.394
82Gorjani28.557
83Kneževi Vinogradi75.413
84Koška23.606
85Levanjska Varoš18.502
86Magadenovac10.000
87Moslavina Podravska38.423
88Petrijevci69.672
89Satnica Đakovačka63.505
90Semeljci310.579
91Trnava54.471
92Viljevo43.532
93Viškovci10.000
94Vuka10.000
 ukupno X2.332.140
XIŠibensko-kninska 
95Općina Kistanje28.453
 ukupno XI28.453
XIIVukovarsko-srijemska 
 Gradovi: 
96Vinkovci11.331
97Vukovar400.00
98Županja10.00
99Ilok352.121
 Općine: 
100Babina Greda10.000
101Bogdanovci40.810
102Bošnjaci25.990
103Cerna50.499
104Drenovci51.373
105Gradište10.000
106Gunja12.863
107Ivankovo400.000
108Jarmina371.224
109Lovas382.032
110Markušica10.000
111Nijemci10.000
112St. Mikanovci32.261
113Tordinci10.000
114Vrbanja10.885
115Borovo158.187
116Tovarnik50.791
117Stari Jankovci22.316
118Tompojevci89.369
119Negoslavci32.904
 ukupno XII2.554.956
XIIIZadarska 
 Općine: 
120Posedarje231.907
121Poličnik41.393
122Novigrad30.161
 ukupno XIII303.461
XIVSplitsko-dalmatinska 
 Gradovi: 
123Omiš19.835
124Vis75.960
125Hvar13.547
126Imotski30.316
 Općine: 
127Muć15.732
128Zmijavci210.771
 ukupno XIV366.161
XVIstarska 
129Grad Buzet400.000
 Općine: 
130Gračišće59.287
131Cerovlje76.891
132Barban136.003
133Grožnjan64.697
134Cerovlje176.387
135Pićan123.128
 ukupno XV1.036.393
XVIDubrovačko-neretvanska
 Gradovi: 
136Ploče400.000
137Opuzen400.000
 Općine: 
138Konavle14.691
139Blato63.509
 ukupno XVI878.200
 UKUPNO I-XVI14.140.000
Odron – klizište
XVIIZagrebačka 
140Grad Jastrebarsko (G. Svetojanska)120.000
 ukupno XVII120.000
XVIIISplitsko-dalmatinska 
141Grad Omiš40.000
 ukupno XVIII40.000
 SVEUKUPNO14.300.000

 
 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta od elementarnih nepogoda za razdoblje od travnja do studenoga 2001. godine - Narodne novine br.: 117 / 2001
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine - Narodne novine br.: 105 / 1995
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003. - Narodne novine br.: 159 / 2003
Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu - Narodne novine br.: 24 / 1990
Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu - Narodne novine br.: 54 / 1994
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...