# Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine


  

Narodne novine br.: 105 - Datum: 21.12.1995. - Interni ID: 19951720


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Na temelju članka 70. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici od 14. prosinca 1995. donio je 
ODLUKU 
O DAVANJU POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOM POLUGODIŠTU 1995. GODINE 
I. 
Zbog djelomičnog ublažavanja štete od elementarnih nepogoda, u drugom polugodištu 1995. godine, daje se ukupna bespovratna pomoć gradovima i općinama u visini od 10.000.000,00 kuna, prema priloženoj tablici koja je sastavni dio ove Odluke. Iznos pomoći tereti državni proračun. 
II. 
Iznos pomoći doznačit će se gradovima i općinama odmah po donošenju odluke, jednoobročno. 
III. 
Gradovi i općine, dužni su, fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjeli štetu dostaviti primljena sredstva pomoći odmah. 
Sredstva su namijenjena i vezana isključivo za neposredno otklanjanje i ublažavanje posljedica prouzročenih elementarnom nepogodom. 
Komisija je ovlaštena dati naputak o dodijeljenim sredstvima pomoći po krajnjim korisnicima. 
IV. 
O namjeni sredstava i pravodobnosti dodjele i upotrebe kao i za pravovremenu izradu izvješća o utrošku sredstava brigu vodi župan, odnosno gradonačelnik i načelnik općine. 
Županijska komisija za procjenu i utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda po uputi republičke komisije dužna je, najkasnije, do 31. ožujka 1996. godine izraditi cjelovito izvješće o utrošku sredstava bespovratne pomoći po korisnicima, gradovima odnosno općinama, s vidljivom naznakom vremena, nositelja i namjene utroška. 
Zbrojno izvješće će odmah po utvrđenom roku dostaviti Republičkoj komisiji za procjenu i utvrđivanje štete od elementarne nepogode. 
V. 
Ovlašćuje se ministar financija za provedbu ove Odluke. 
VI. 
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama". 
Klasa : 422-03/95-01/68 
Zagreb, 14. prosinca 1995. 
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 
Predsjednik Zastupničkog Sabora 
akademik Vlatko Pavletić, v.r. 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli pohvale za doprinos u obrani Domovine - Narodne novine br.: 1 / 1995
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica šteta od elementarnih nepogoda za razdoblje od travnja do studenoga 2001. godine - Narodne novine br.: 117 / 2001
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine - Narodne novine br.: 143 / 2002
Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003. - Narodne novine br.: 159 / 2003
Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu - Narodne novine br.: 24 / 1990
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...