# Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost


  

Narodne novine br.: 58 - Datum: 09.06.1999. - Interni ID: 19990952


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996. godine u sastavu: 
Predsjednik: akademik Vlatko Pavletić 
Članovi: prof. dr. sc. Nedjeljko Mihanović, prof. dr. sc. Želimir Sladoljev, prof. dr. sc. Nikola Cindro, prof. dr. sc. Zvonimir Rumboldt, prof. dr. sc. Željko Matić, prof. dr. sc. Pero Jurković, prof. dr. sc. Marija Ivezić, akademik Željko Kućan, prof. dr. sc. Ivan Katavić, akademik Dragan Dekaris i prof. dr. sc. Đurđica Vasilj 
donio je temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost ("Narodne novine" 108/95., 104/97. i 142/98.), na svojoj 9. sjednici održanoj 30. travnja 1999. godine 
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
Područje prirodnih znanosti 
1. Prof. dr. sc. JAKOB PAMIĆ
znanstveni savjetnik Instituta za geološka istraživanja i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, posebno geologije i geokemije. 
Područje biomedicinskih znanosti 
2. Akademik VLATKO SILOBRČIĆ
umirovljeni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, posebice na području imunologije. 
Područje tehničkih znanosti 
3. Akademik JOSIP BOŽIČEVIĆ 
redoviti profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u projektiranju i održavanju željezničkih i cestovnih prometnica te organizacijski rad na visokoškolskom sustavu naobrazbe pilota i doprinosa razvoju upravljanja cjelokupnim prometom Republike Hrvatske. 
Područje biotehničkih znanosti 
4. Prof. dr. sc. ANĐELKO BUTORAC
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstrenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice za doprinos u razvitku agroekologije i agronomske struke. 
Područje društvenih znanosti 
5. Prof. dr. sc. MIRA ALINČIĆ
umirovljeni redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području društvenih znanosti, posebice u hrvatskoj pravnoj povijesti, za doprinos razvitku teorije obiteljskog prava. 
Područje humanističkih znanosti 
6. Prof. dr. sc. IVO FRANGEŠ
umirovljeni sveučilišni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice za razvoj hrvatske znanosti o književnosti. Svoj iznimni opus okrunio je Poviješću hrvatske književnosti (1987.), koja se 1995. g. pojavila u proširenoj verziji na njemačkom jeziku. 
II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se: 
Područje prirodnih znanosti 
1. skupina suradnika: 
Dr. sc. ELSA REINER 
Dr. sc. VERA SIMEON 
Dr. sc. MIRA ŠKRINJARIĆ-ŠPOLJAR 
znanstvene suradnice na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb, za značajno znanstveno dostignuće, posebice za biokemijska istraživanja mehanizama esteraza koje reagiraju s organofosfornim spojevima. 
2. Dr. sc. ALEKSANDAR SABLJIĆ znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb, za značajno znanstveno dostignuće, posebice za razvoj modela za predviđanje ponašanja zagađivača u okolišu. 
3. Dr. sc. JOSIP TRAMPETIĆ znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb, za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, posebice za njegova otkrića u teorijskoj fizici elementarnih čestica. 
Područje biomedicinskih znanosti 
1. Prof. dr. sc. MATKO MARUŠIĆ
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno otkriće u području biomedicinskih znanosti, kojim pokazuje da ljudski timus zadržava svoju funkciju do kraja života. 
2. Dr. sc. SABINA RABATIĆ 
znanstvena savjetnica Imunološkog zavoda u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti posebno za istraživanja na području imunopatologije, posebice alergologije. 
3. Dr. sc. IVAN SABOLIĆ 
znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće, posebice za fiziološka istraživanja molekulskog prijenosa tvari kroz staničnu membranu. 
Područje tehničkih znanosti 
1. Doc. dr. sc. GORAN GRANIĆ 
ravnatelj Energetskog instituta "Hrvoje Požar" u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za autorstvo i vođenje nacionalnih energetskih programa i razvitka elektroenergetskog sustava Hrvatske. 
2. Prof. dr. sc. ZDRAVKO VIRAG 
izvanredni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u mehanici fluida iz područja tehničkih znanosti, a posebice za razvoj novih metoda u modeliranju turbulentnih strujanja. 
Područje biotehničkih znanosti 
1. Prof. dr. sc. VLADO KOVAČEVIĆ
redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti posebice za mineralnu ishranu kukuruza. 
2. Dr. sc. ALOJZIJE LALIĆ 
viši asistent na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada, posebice za izuzetan doprinos u poticanju uzgoja domaćih visokokvalitetnih kultivara pivarskog ječma u Hrvatskoj. 
Područje društvenih znanosti 
1. Prof. dr. sc. VILIM GORENC 
redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno djelo "Zakon o obveznim odnosima s komentarom", RRiF-Pravna biblioteka, Zagreb, 1998. iz područja društvenih znanosti, posebice područja trgovačkog prava. 
2. Prof. dr. sc. OZREN ŽUNEC 
redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za istaknuto znanstveno djelo "Rat i društvo", Naklada "Jesenski i Turk", Zagreb 1998. iz područja društvenih znanosti, posebice sociologije vojske. 
Područje humanističkih znanosti 
1. skupina suradnika: skupina znanstvenika iz područja humanističkih znanosti grana etnologija za istaknuto znanstveno djelo "Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskog puka", u izdanju "Matice hrvatske", Zagreb 1998. 
2. Prof. dr. sc. KREŠIMIR NEMEC 
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za istaknuto znanstveno djelo "Povijest hrvatskog romana, I i II" u izdanju "Znanje", Zagreb 1998. 
3. Dr. sc. MILAN PELC 
znanstveni suradnik u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, iz područja humanističkih znanosti za istaknuta znanstvena djela "Martin Rota Kolunić", "Natale Bonifacio" i "Juraj Julije Klović", Zagreb 1997/98., kojima otvara nova poglavlja hrvatske povijesti umjetnosti. 
III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se: 
Područje prirodnih znanosti 
1. Prof. dr. sc. PAULA DURBEŠIĆ
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autorica mnogobrojnih popularnih članaka i glavna urednica Male ekološke biblioteke, za doprinos u širenju spoznaja iz područja prirodnih znanosti posebice ekologije. 
Područje tehničkih znanosti 
2. Prof. dr. sc. MLADEN OBAD 
            ŠĆITAROCI 
izvanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u širenju spoznaja o povijesnim objektima i perivojnoj arhitekturi iz područja tehničkih znanosti, posebice za istaknuto znanstveno djelo "Dvorci i perivoji u Slavoniji", "Šćitaroci" Zagreb 1998. 
Područje biotehničkih znanosti 
1. Prof. dr. sc. ROMANO BOŽAC
redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za razvitak i popularizaciju gljivarstva, objavljivanjem znanstvenih, stručnih i popularnih radova, te medijskom prezentacijom svog bogatog iskustva. 
IV. Godišnjom državnom nagradom znanstvenim novacima, nagrađuju se: 
Područje prirodnih znanosti 
1. Mr. sc. IVICA KUŠEVIĆ 
asistent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za njegov doprinos istraživanju visokotemperaturnih supravodiča u području prirodnih znanosti. 
Područje biomedicinskih znanosti 

2. Dr. sc. CAROL MIRNA 
HERAK KRAMBERGER 
znanstvena suradnica u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, za istraživanja na području lipoproteina te djelovanja teških metala na rad bubrega u području biomedicinskih znanosti. 
3. Dr. sc. GORAN ŠIMIĆ 
asistent u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za istraživanja s područja neuropatologije Alzheimerove bolesti, u području biomedicinskih znanosti. 
Područje tehničkih znanosti 
4. Doc. dr. sc. SENKA VUKOVIĆ 
asistent i znanstvena novakinja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, za znanstveni rad u području tehničkih znanosti, posebno iz područja numeričkog modeliranja i optimizacije nestacionarnih strujanja. 
Područje biotehničkih znanosti 
5. Mr. sc. TOMISLAV KLAPEC 
asistent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku za znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice za zdravstveno značenje selena u ljudskoj prehrani. 
Područje humanističkih znanosti 
6. Mr. sc. MILOVAN TATARIN
znanstveni novak na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku za istaknuto znanstveno djelo "Od svita odmetnici", (Književni krug, Split, 1997.), kojim je na originalan način osvijetljeno neobrađeno područje slavonske dionice hrvatske književnosti 18. stoljeća. 
Klasa: 061-03/99-2/7
Urbroj: 533-04-99-2
Zagreb, 30. travnja 1999. 
Predsjednik
Odbora za podjelu državnih
nagrada za znanost
akademik Vlatko Pavletić, v. r. 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 52 / 2001
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 56 / 2000
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 95 / 1998
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 60 / 1997
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2004. godinu - Narodne novine br.: 87 / 2005
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...