# Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost


  

Narodne novine br.: 52 - Datum: 08.06.2001. - Interni ID: 20010835


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
835
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. travnja 2000. godine u sastavu: 
Predsjednik: Zlatko Tomčić, dipl. ing. 
Članovi: prof. dr. sc. Boris Anzulović, akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Đuro Miljanić, dr. sc. Katarina Ott, prof. dr. sc. Marko Pećina, akademik Vlatko Silobrčić, prof. dr. sc. Ante Simonić, prof. dr. sc. Marko Tadić i prof. dr. sc. Marija Turk.
donio je temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine« br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na sjednici održanoj 8. svibnja 2001. godine 
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST 
I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
Područje prirodnih znanosti 
Izvjestitelj: dr. sc. Đuro Miljanić
1. Prof. dr. sc. BORAN LEONTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, naročito za istraživanja u fizici čestica i u fizici kondenzirane tvari te za značajan doprinos razvoju eksperimentalne fizike u Zagrebu. 
Područje biomedicinskih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Pećina 
1. Akademik DRAGAN DEKARIS, znanstveni savjetnik Imunološkog zavoda u Zagrebu, za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području biomedicinskih znanosti, grana imunologija, posebice za zasluge za razvoj kliničke imunologije. 
Područje tehničkih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić 
1. Prof. dr. sc. ANTE ŠANTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za razvijanje biomedicinske tehnike i elektroničke instrumentacije. 
Područje biotehničkih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marija Ivezić
1. Akademkinja SIBILA JELASKA, umirovljena redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice u razvoju biljne biotehnologije. 
Područje društvenih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc 
1. Akademik JAKOV SIROTKOVIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice za doprinos ekonomskoj teoriji i praksi te promoviranju hrvatske ekonomske misli i znanosti. 
Područje humanističkih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marija Turk 
1. Akademik PETAR ŠIMUNOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice što je hrvatsku filologiju obogatio mnogim temeljnim onomastičkim prilozima. 
II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:
Područje prirodnih znanosti 
Izvjestitelj: dr. sc. Đuro Miljanić 
1. Prof. dr. sc. JASNA BAN, redovita profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za značajno znanstveno otkriće regulacije biokemijskih mehanizama prijenosa signalnih proteina i njihovog utjecaja na stanice. 
2. Prof. dr. sc. MIRNA FLÖGEL MRŠIĆ, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebice za istraživanje glikozilacijskih promjena u stresu i u bolestima koje se povezuje sa stresom. 
3. Prof. dr. STANKO POPOVIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebice za razvoj originalnih difrakcijskih metoda u istraživanjima mikrostrukture kristalnih tvari. 
Područje biomedicinskih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Pećina 
1. Dr. sc. MAJA BLANUŠA, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice u toksikologiji metala. 
2. Doc. dr. sc. SANJA KUPEŠIĆ, znanstvenica Opće bolnice »Sveti Duh« Klinika za ginekologiju i porodništvo u Zagrebu za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u području biomedicinskih znanosti, posebice za primjenu ultrazvučne dijagnostike u humanoj reprodukciji i onkologiji. 
3. Prof. dr. sc. DEAN NIŽETIĆ, vanjski suradnik odjela Molekularna medicina Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice za otkrića u molekularnoj genetici. 
Područje tehničkih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić 
1. Prof. dr. sc. BERNARD FRANKOVIĆ, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za doprinos u području tehničke termodinamike i termoenergetike. 
2. Prof. dr. sc. VINKO IVUŠIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za doprinos na području tribologije. 
3. Dr. sc.  NATKO URLI, znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće, u području tehničkih znanosti, posebice za novu generaciju solarnih fotonaponskih modula. 
Područje biotehničkih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marija Ivezić
1. Prof. dr. sc. JASMINA LUKAČ HAVRANEK, redovita profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, posebice za istraživanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda. 
2. Prof. dr. sc. SULEJMAN REDŽEPOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, za primjenu znanstvenih rezultata mikrobioloških istraživanja biotehnologije tla. 
Područje društvenih znanosti 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc 
1. Akademik DUŠAN BILANDŽIĆ, umirovljeni redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za istaknuto znanstveno djelo »Hrvatska moderna povijest« (Zagreb, 1999). 
2. Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti za istaknuta znanstvena djela iz polja sociologije: »Bioetika i ekologija« i »Moderno društvo i svjetski etos« (Zagreb, 2000). 
3. Prof. dr. sc. DAVOR KRAPAC, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, grana kaznenopravne znanosti, za znanstveno djelo »Kazneno procesno pravo« prva knjiga: Institucije (Zagreb, 2000). 
Područje humanističkih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marija Turk
1. Prof. dr. sc. BRANKO VULETIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za istaknutu knjigu: »Prostor pjesme« (Zagreb, 1999.).
2. Dr. sc. DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, u području humanističkih znanosti, osobito za knjigu: »Povijest Hrvatske« (Zagreb, 2000.).
III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se:
Područje prirodnih znanosti
Izvjestitelj: dr. sc. Đuro Miljanić
1. Prof. dr. sc. TOMISLAV CVITAŠ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti posebice za popularizaciju kemije te za rad na međunarodnim preporukama za fizikalne veličine i jedinice.
Područje biomedicinskih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Pećina
1. Prof. dr. sc. PREDRAG KEROS, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za svestranu popularizaciju i promidžbu u području biomedicinskih znanosti, posebice o širenju spoznaja znanstvene medicinske misli.
Područje društvenih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
1. Prof. dr. sc. ZDRAVKO KRAKAR, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, u području društvenih znanosti, posebice za širenje spoznaja u grani informacijski sustavi.
IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:
Područje prirodnih znanosti
Izvjestitelj: dr. sc. Đuro Miljanić
1. Dr. sc. SANJA SEKUŠAK, znanstvena novakinja Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za istraživanja u području prirodnih znanosti, posebice za doprinos proučavanju razgradnje organskih spojeva u troposferi.
Područje biomedicinskih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Pećina
1. Mr. sc. GORDANA LAŠKARIN, znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u području biomedicinskih znanosti, posebice za doprinos na području humane reprodukcije.
Područje tehničkih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić
1. Mr. sc. KRUNOSLAV HORVAT, znanstveni novak »Brodarskog instituta« u Zagrebu, u području tehničkih znanosti, posebice za uvođenje svjetlosne sabirnice u komunikacijama u hidro-elektrani.
Područje biotehničkih znanosti
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marija Ivezić
1. Mr. sc. ANTE IVANKOVIĆ, znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, za znanstvena istraživanja genetskih odlika pasmina domaćih životinja.
Ukupno je dodijeljeno 29 nagrada za 2000. godinu.
Klasa: 061-03/01-2/13
Urbroj: 533-02-01-1
Zagreb, 30. svibnja 2001.
Predsjednik
Odbora za podjelu državnih nagrada
za znanost
Zlatko Tomčić, v. r.


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 101 / 2004
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 113 / 2003
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 56 / 2000
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 58 / 1999
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 95 / 1998
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...