# Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost


  

Narodne novine br.: 101 - Datum: 21.07.2004. - Interni ID: 20041943


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
1945
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 30. travnja 2004. godine u sastavu: Vladimir Šeks, predsjednik Hrvatskoga sabora Republike Hrvatske i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa, prof. dr. sc. Petar Selem, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Dragica Kozarić Kovačić, akademik Milan Moguš, akademik Nenad Cambi, prof. dr. sc. Nada Čikeš Mihelčić, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, prof. dr. sc. Mario Kovač, prof. dr. sc. Josip Baloban, prof. dr. sc. Antun Tucak, prof. dr. sc. Ljerka Schiffler i prof. dr. sc. Luka Sopta, donio je na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine«, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 1. sjednici održanoj 7. lipnja 2004. godine
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:
1. akademik NENAD TRINAJSTIĆ, znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, najcitiraniji znanstvenik u Hrvatskoj za izvanredni doprinos u matematičkoj kemiji, posebice za razvoj teorije grafova u objašnjenju elektronske strukture molekula. 
2. akademik DANIEL RUKAVINA, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, posebice za značajni doprinos medicinskoj znanosti na području imunologije, a posebno za područje vezano uz reproduktivnu imunologiju. 
3. prof. dr. sc. ŽELIMIR SLADOLJEV, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za nastavni i stručni opus u području brodograđevne djelatnosti. 
4. prof. dr. sc. PAVAO MILDNER, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, za istraživanje glikozilacije i sekrecije proteina u kvascu kao modelnom organizmu. 
5. prof. dr. sc. ANTUN CVITANIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Splitu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, posebice za izučavanje srednjovjekovnih statuta dalmatinskih gradova za koje slovi kao jedan od ponajboljih poznavatelja, dajući pri tomu njihove cjelovite, multidisciplinarne pristupe. 
6. akademkinja VERA HORVAT PINTARIĆ, redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice za doprinos na području povijesti umjetnosti gdje je uspostavila nove parametre i pionirski otvarala nova istraživačka područja. Radovima s područja novih medija uključila je hrvatsku suvremenu likovnu kulturu u međunarodni kontekst. 
II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:
1. prof. dr. sc. VLADIMIR SIMEON, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za istaknuti rad u području fizikalne kemije elektrolitnih otopina i posebno za značajno znanstveno otkriće dvaju oblika hidratiziranih nitratnih iona. 
2. prof. dr. sc. IVICA PICEK, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti za značajno znanstveno dostignuće u području fizike elementarnih čestica, čestične astrofizike i kozmologije, posebno za tumačenje doprinosa kvantnih petlji i dvojnih pingvinskih doprinosa. 
3. dr. sc. MAJA OSMAK, znanstvena savjetnica Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće u području stanične biologije i posebno u izučavanju mehanizma odziva stanica na citotoksične spojeve. 
4. prof. dr. sc. IVICA VALPOTIĆ, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biomedicinskih znanosti, za značajno znanstveno otkriće mehanizama modulacije crijevne mukozne imunosti bakterijskim antigenima i imunomodulatorima. 
5. znanstveni suradnici: prof. dr. sc. DAVOR ETEROVIĆ i dr. sc. TOMISLAV STRINIĆ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i docent Kliničke bolnice u Splitu, u području biomedicinskih znanosti, posebno za znanstveno otkriće u fiziologiji kontrole rađanja, te za doprinos u području kliničke ginekologije, endokrinologije i primijenjene respiracijske fiziologije. 
6. prof. dr. sc. MLADEN STUPNIŠEK, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u području tehničkih znanosti za znanstveno otkriće, posebice za doprinos znanosti razvojem i primjenom novih postupaka modificiranja metalnih površina. 
7. prof. dr. sc. DRAGAN POLJAK, izvanredni profesor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, u području tehničkih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za znanstveni doprinos razvoju elektromagnetske kompatibilnosti i utjecaja elektromagnetskog zračenja na ljudsko tijelo i okoliš. 
8. dr. sc. NIVES ŠTAMBUK GILJANOVIĆ, docentica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, u području tehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće za doprinos znanosti postavljanjem jedinstvene metode ocjenjivanja kakvoće vode. 
9. prof. dr. sc. VESNA LELAS, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, u području prehrambene tehnologije za istraživanje i za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada na području reoloških i termofizičkih svojstava i kakvoće prehrambenih proizvoda. 
10. znanstveni suradnici: dr. sc. EDI MALETIĆ i dr. sc. IVAN PEJIĆ, izvanredni profesor i docent Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, u području agronomije za otkriće podrijetla autohtonih hrvatskih sorti vinove loze plavca malog i pošipa, te otkriće podrijetla američkog zinfandela. 
11. prof. dr. sc. MIRA ČUDINA OBRADOVIĆ, redovita profesorica Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće, posebno za objavu znanstvenih radova koji čine cjelinu obitelji. 
12. dr. sc. ANDREJA BRAJAŠA ŽGANEC, znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za knjigu: Dijete i obitelj: emocionalni i socijalni razvoj (Jastrebarsko, 2003.), koja govori o djelovanju različitih obiteljskih varijabla na razvoj djece i adolescenata. 
13. prof. dr. sc. VJERAN KATUNARIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području društvenih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za knjigu: Sporna zajednica. Novije teorije o naciji i nacionalizmu (Zagreb, 2003.). 
14. akademik FRANJO ŠANJEK, redoviti profesor Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti, grana crkvena književnost, za istaknutu knjigu: »Bosansko humski krstjani u povijesnim vrelima (XIII.–XV. st.)« (Zagreb, 2003.). Knjiga predstavlja znanstveni doprinos proučavanju europskih vjerskih strujanja u razvijenom srednjem vijeku. 
III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i      promidžbu znanosti nagrađuju se: 
1. prof. dr. sc. DRAGUTIN FELETAR, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doprinos u području prirodnih znanosti, za doprinos popularizaciji geografije zbog brojnih članaka i knjiga, za sudjelovanje u radijskim i TV-emisijama te posebno za izdavanje časopisa Meridijani. 
2. prof. dr. sc. STJEPAN PEPELJNJAK, redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doprinos širenju spoznaja u području biomedicinskih znanosti, posebice zbog interdisciplinarnog i didaktički vrlo primjerenog približavanja javnosti znanstvenih činjenica iz toksikologije, mikrobiologije i općenito biologije. 
3. prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti za popularizaciju i promidžbu znanosti, posebice za knjigu: »Slovo iskona« (Zagreb, 2002.) koja je kruna njegova djelovanja na populariziranju rezultata suvremene paleoslavistike, osobito s obzirom na hrvatsko glagoljaštvo u svim dimenzijama: jezičnoj, književnopovijesnoj i kulturološkoj. 
IV. Godišnjom državnom nagradom znanstvenim novacima        nagrađuju se:
1. dr. sc. BORISLAV KOVAČEVIĆ, znanstveni suradnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu u području prirodnih znanosti za značajne rezultate kvantno-kemijskih računa svojstava organskih molekula, posebice u području dizajna jakih superbaza i protonskih spužvi. 
2. dr. sc. ZORAN VALIĆ, znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u području biomedicinskih znanosti za znanstveni doprinos u području eksperimentalne fiziologije. 
3. dr. sc. RADOVAN ZENTNER, znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u području tehničkih znanosti za istaknuti doprinos znanosti u postupku sinteze antenskih nizova primjenom genetskog algoritma i medeliranjem sprege između pravokutnih mikrotrakastih antena s parazitskim rezonatorom. 
4. mr. sc. SANDI ORLIĆ, znanstveni novak Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti, područje agronomije za sudjelovanje u otkriću kvasca Saccharomyces paradoxus i njegovoj primjeni u vinarstvu. 
5. dr. sc. TVRTKO JAKOVINA, viši asistent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za knjigu: »Socijalizam na američkoj pšenici« (Zagreb, 2002.). 
Ukupno je dodijeljeno 28 državnih nagrada za znanost za 2003. godinu. 
Klasa: 023-03/04-01/0044
Urbroj: 533-12-04-2
Zagreb, 5. srpnja 2004.
Predsjednik
Hrvatskoga sabora Republike Hrvatske
i predsjednik Odbora za podjelu
državnih nagrada za znanost
Vladimir Šeks, v. r.


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje - Narodne novine br.: 138 / 2008
Odluka o dodjeli državne nagrade za volontiranje u 2007. godini - Narodne novine br.: 129 / 2007
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 113 / 2003
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 52 / 2001
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 56 / 2000
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...