# Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost


  

Narodne novine br.: 113 - Datum: 18.07.2003. - Interni ID: 20031557


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
 
1557
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora na sjednici 26. travnja 2000. godine u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, prof. dr. sc. Jasna Franekić Čolić, akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, dr. sc. Katarina Ott, prof. dr. sc. Marko Pećina, akademik Vlatko Silobrčić, prof. dr. sc. Ante Simonić, akademik Marko Tadić, prof. dr. sc. Marija Turk i prof. dr. sc. Igor Zanchi, donio je temeljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine« br. 108/95., 104/97. i 142/98.) na 7. sjednici održanoj 2. lipnja 2003. godine pod predsjedanjem Zlatka Tomčića, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost i prof. dr. sc. Gvozdena Flege, ministra znanosti i tehnologije 
ODLUKU
O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
1. Prof. dr. sc. VLADIMIR DEVIDE, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, polje matematika, posebice za izuzetan doprinos matematičkoj logici i utemeljenju te discipline u Hrvatskoj. 
2. Prof. dr. sc. SLAVKO CVETNIĆ, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti, za zasluge u istraživanju gotovo svih područja veterinarske infektologije, posebice virologije i vakcinologije, ne samo u našim nacionalnim nego i međunarodnim okvirima. 
3. Prof. dr. sc. ANTE MARINOVIĆ UZELAC, umirovljeni redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za promicanje znanstvenoistraživačkog rada iz znanstvenog područja arhitekture i urbanizma. 
4. Prof. dr. sc. FRANJO TOMIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, polje agronomija za doprinos povećanja obradivih površina i unapređenja poljoprivrede. 
II. Godišnjom državnom nagradom za znanost nagrađuju se: 
1. Prof. dr. sc. VERA GAMULIN, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković i naslovni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom polju biologije, posebice za upoznavanje strukture, organizacije i ekspresije gena. 
2. Prof. dr. sc. HRVOJ VANČIK, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajna znanstvena dostignuća u području prirodnih znanosti, posebice u niskotemperaturnoj kemiji karbokationa i otkriće dinamičkog fotokromnog sustava. 
3. Prof. dr. sc. DARIO VRETENAR, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, za značajna znanstvena dostignuća u području prirodnih znanosti, posebice za njegov doprinos poznavanju strukture atomskih jezgri i razvoju samosuglasne relativističke teorije. 
4. Prof. dr. sc. IVAN JALŠENJAK, redoviti profesor Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće za »Mikro-i nanotehnološke podjedinice terapijskih sustava (mikrosfere, nanosfere, liposomi)«. 
5. Dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ, viša asistentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području biomedicinskih znanosti, za znanstveno otkriće mehanizama kojim citomegalovirus blokira funkciju NK-limfocita. 
6. Dr. sc. BOJAN POLIĆ, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području biomedicinskih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće, za mehanizme imunološkog nadzora latentne infekcije citomegalovirusa. 
7. Prof. dr. sc. TOMISLAV BAŠIĆ, redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, za značajan doprinos razvoju geodetske znanosti i struke posebice fizikalne i satelitske geodezije. 
8. Prof. dr. sc. BOŽO SMOLJAN, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za značajno znanstveno dostignuće, u području tehničkih znanosti, za razradu originalnog teorijskog modela predviđanja strukture i svojstava obradaka tijekom i nakon gašenja čelika i za razvoj pratećeg računalnog programa. 
9. Prof. dr. sc. FERDO BAŠIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, polje agronomije, za održivo gospodarenje tlom i zaštitu tla. 
10. Prof. dr. sc. BOGDAN CVJETKOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno otkriće u području biotehničkih znanosti, polje agronomije, za otkriće karantenske bakterije Erwinia amylovora uzročnika bakterijske paleži jabuka i krušaka. 
11. Prof. dr. sc. JOSIPA BAŠIĆ, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području društvenih znanosti, za razvoj modela prevencije poremećaja u ponašanju, kao i za knjigu »Od primarne prevencije do ranih intervencija«, kojoj je prvi autor (Zagreb, 2001.). 
12. Prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, kao glavnom uredniku i autoru »Rječnika kaznenog prava«, koje je djelo visoko znanstveno i stručno ocijenjeno kao najznačajnije znanstveno postignuće u 2002. godini. 
13. Prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za istaknutu knjigu »Međunarodne migracije – tokovi i teorije« (Zagreb, 2002.). 
14. Akademik MISLAV JEŽIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za znanstveni doprinos proučavanju indijske poezije, filozofije, religijske misli i jezikoslovlja i povezivanje s drugim, posebice grčkim misaonim svijetom. 
15. Prof. dr. sc. KATARINA HORVAT LEVAJ, viša znanstvena suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za cjelokupni višestruko značajan doprinos tumačenju povijesti hrvatske arhitekture, metodologiji istraživanja i zaštiti spomenika, a osobito za znanstveno djelo: »Barokne palače u Dubrovniku« (Zagreb – Dubrovnik, 2001.). 
16. Prof. dr. sc. NIKŠA STANČIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području humanističkih znanosti, za cjelokupni doprinos hrvatskoj historiografiji, a osobito za knjigu: »Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću« (Zagreb, 2002.) u kojoj naglašenu pažnju posvećuje slojevitom procesu oblikovanja hrvatske nacije u njezinom europskom kontekstu. 
III. Godišnjom državnom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti nagrađuju se: 
1. Dr. sc. NENAD RAOS, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, posebno za doprinos u širenju znanstvenih spoznaja u području prirodnih znanosti iz polja kemije, pisanjem brojnih članaka i knjiga za širu javnost. 
2. Prof. dr. sc. MARIO BAUER, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za doprinos u širenju spoznaja u području biomedicinskih znanosti, grana veterine, posebice kao promicatelja, istraživača i osnivača kinološke znanosti i autora znanstveno-popularnih emisija u elektronskim medijima. 
IV. Godišnjom državnom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se: 
1. Dr. sc. ANTONIO ŠIBER, viši asistent Instituta za fiziku u Zagrebu u znanstvenom polju fizike, za razvoj i primjenu teorije raspršenja i adsorpcije atoma na površinama. 
2. Dr. sc. IGOR RUDAN, viši asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskih znanosti, posebice za objavu znanstvenih radova i doprinos razvoju genetičke epidemiologije u domovini i inozemstvu.  
3. Dr. sc. MARKO ČANAĐIJA, asistent Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u području tehničkih znanosti, za doprinos numeričkom rješavanju problema plastičnog deformiranja metala i optimiranja procesa hladnog valjanja. 
4. Dr. sc. ANTONIJA PERL, viša asistentica Prehrambeno--tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku u području biotehničkih znanosti, za doprinos istraživanja kontrole kvalitete hrane. 
5. Mr. sc. MARTINA FERTIĆ i mr. sc. VALENTINA KRANŽELIĆ TAVRA, znanstvene novakinje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području društvenih znanosti, za koautorstvo u knjizi »Od primarne prevencije do ranih intervencija« (Zagreb, 2001.). 
6. Mr. sc. ŽELJKO HOLJEVAC, znanstveni novak Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za knjigu: »Gospić u Vojnoj krajini« (Zagreb, 2002.), u kojoj na temelju izvornih istraživanja arhivske građe podastire nove činjenice o prostoru iznimno bogatom povijesnim zbivanjima. 
Ukupno je dodijeljeno 28 državnih nagrada za znanost za 2002. godinu. 
Klasa: 061-03/03-02/9
Urbroj: 533-02/400-03/03
Zagreb, 7. srpnja 2003.
Predsjednik
Odbora za podjelu državnih
nagrada za znanost
Zlatko Tomčić, v. r.


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli državne nagrade za volontiranje u 2007. godini - Narodne novine br.: 129 / 2007
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 101 / 2004
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 52 / 2001
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 56 / 2000
Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost - Narodne novine br.: 58 / 1999
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...