# Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042157


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva
2159
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
mesar
 
 
OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
Cilj
Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku obradu mesa i
proizvodnju mesa i proizvoda od mesa.
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u
zanimanju - mesar.
Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan
odnos prema radnoj okolini.
Zadaci
Učenika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji:
1. Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
2. Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
3. Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
4. Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
5. Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
6. Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
7. Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
8. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
9. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
10. Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
11. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.
Posebnosti obrazovanja
Kod obavljanja praktične nastave obvezna je uporaba zaštitne odjeće i
obuće: kape, kute, radnog odjela ili pregače, obuće s gumenim potplatama.
Sve mora biti bijele boje.
Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem i umjetnom svjetlu.
U pogonima je povećana buka koja potječe od strojeva. Podovi su klizavi od
masnoće. Postoji opasnost od mehaničkih, električnih povreda i opeklina.
Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su
fizičkom naporu.
Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.
Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis.
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova mesara.
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk / Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Higijena i sanitacija135----35
Osnove prirodnih znanosti270----70
Poznavanje sirovina270----70
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa--4140--140
Prerada mesa i mesne prerađevine----4128128
Kultura komunikacije i usluživanja----13232
Marketing----13232
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Stručni predmeti    
Praktična nastava 900 900 8002 600
Praktična nastava u školi s vježbama
Osnove računalstva s vježbama
Praktična nastava u radnom procesu 360
 
 
 
540 270
 
 
 
630 160
 
 
 
640 
Ukupno 1614951514251512804200

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
 
A)    Općeobrazovni dio 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura  135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno 931593157224854

 
 B)  Stručno- teorijski dio 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci270135132137
Higijena i sanitacija135----35
Osnove prirodnih znanosti270----70
Poznavanje sirovina270----70
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa--4140--140
Prerada mesa i mesne prerađevine----4128128
Kultura komunikacije i usluživanja----13232
Marketing----13232
Ukupno724572457224714

 
C) Izborni dio
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Primijenjena ekologija135----35
Zoonoze bolesti135----35
Osnove prehrane135----35
Mikrobiologija mesa--135--35
Ambalaža za pakiranje mesa--135--35
Ostali izvori mesa--135--35
Osnove kulinarstva----13232
Autohtona proizvodnja i prerada mesa----13232
Računalstvo ----13232
Ukupno31053105396306

 
D) Praktični dio programa
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Praktična nastava u školi 360 270 160 
Praktična nastava u školi s tehnološkim vježbama 290   
Osnove računalstva s vježbama 70   
Praktična nastava u radnom procesu 540 630 640 
Ukupno 900 900 8002600

 
*Napomena: godišnji fond sati praktične nastave u školi i tehnološke vježbe, te praktične nastave u radnom procesu utvrđuju se operativnim programom koji izrađuje škola. Ako škola nema praktikum, praktična se nastava izvodi u licenciranoj radionici, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
E) Ukupno nastave
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni
broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
A) Obvezni općeobrazovni dio programa 315 315 224854
B) Stručno-teorijski dio
- obvezni 245 245 224714
C) Stručno-teorijski dio
- izborni 105 105 96306
D) Praktični dio programa
 900 900 8002600
Ukupno 1565 1565 13444474

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Higijena i sanitacijausmeno, pismeno, praktičan rad u praktikumu
Osnove prirodnih znanostiusmeno, pismeno, laboratorijske vježbe
Poznavanje sirovinausmeno, pismeno, praktično-radionice
Matematika u struciusmeni i pismeno
Osnove računalstvapraktičan rad na računalu, usmeno
Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesausmeno i pismeno, praktično-radionice
Kultura komunikacije i usluživanjausmeno i pismeno, praktično-radionice
Prerada mesa i mesne prerađevineusmeno, pismeno, praktično-radionice
Marketingusmeno, pismeno
Praktična nastava 

 
Predmeti izbornog dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Primijenjena ekologijausmeno, pismeno, praktično
Zoonoze bolestiusmeno, pismeno
Osnove prehraneusmeno, pismeno
Mikrobiologija mesausmeno, pismeno, praktično
Ambalaža za pakiranje mesausmeno, pismeno, praktično
Ostali izvori mesausmeno, pismeno
Osnove kulinarstvausmeno, pismeno, praktično
Autohtona proizvodnja i prerada mesausmeno, pismeno
Računalstvo praktičan rad na računalu, usmeno

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove prirodnih znanostiprof. biologije i kemije, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Higijena i sanitacijaprof. ili ing. biologije, dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Poznavanje sirovinadipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicineVSS
Matematika u struciprof. ili dipl. ing. matematikeVSS
Osnove računalstvaprof. ili dipl. ing. informatikeVSS
Kultura komunikacije i usluživanjadipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Marketing dipl. ing. prehrambene tehnologijeVSS
Primarna obrada mesa i obrada mesadipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicineVSS
Izborna nastava (stručni predmeti):
- primijenjena ekologija
- zoonoze bolesti
- osnove prehrane
- mikrobiologija mesa
- ambalaža za pakiranje mesa
- ostali izvori mesa
- osnove kulinarstva
- autohtona proizvodnja i prerada mesa
- računalstvodipl. ing. prehrambene tehnologije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. ili dipl. ing. informatikeVSS
Praktična nastavadipl. ing. prehrambene tehnologije, stručni suradnikVSS, SSS

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Minimalni standard
 
-   Rad s učenicima u skupinama.
-   Dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaRazredNastavnikMinimalni broj sati, vježbiNajveći broj učenika u skupini
Osnove računalstva2.profesor2015
Praktična nastava u školi s vježbama 
1.
 profesor suradnik u nastavi 10
 
2.
 10
 
3.
 10
Izborni stručni predmeti:
- primijenjena ekologija
- zoonoze bolesti
- osnove prehrane
- mikrobiologija mesa
- ambalaža za pakiranje 
 mesa
- ostali izvori mesa
- osnove kulinarstva
- autohtona proizvodnja i prerada mesa
- računalstvo 
 
 
 
3. 
 
 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
 
Prostor
 
Oprema 
Nastavni predmet
Klasična učionicaPloča, grafoskop, projekcijsko platno, TV-video, uzorci, plakati, panoi i ostali didaktički materijali.- Matematika u struci
- Higijena i sanitacija
- Ostali stručno-teorijski predmeti
- Izborni-teorijski predmeti
Specijalizirana učionica – računalna učionica18 računala povezanih u mrežu s mogućnosti pristupa Internetu (računalo nastavnika s CD pisačem), LCD projektor, pisač, programska oprema za obradu teksta, tablični proračun i baze podataka; laserski i tintni pisač, skener i digitalni fotoaparat.- Osnove računalstva
- Računalstvo – izborni
- Stručni predmeti
Specijalizirana učionica – mesarski praktikum
 - Praktična nastava u školi s vježbama
I., II. i III. razred
– Izborni predmet

 
 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
A.  OPĆEOBRAZOVNI DIO
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
 
 B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA
 
 
 6. 1. Nastavni predmet: Matematika u struci
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)
 
 TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)1 (35)1 (32)4 (135)

 
CILJ PROGRAMA
 
       Nastava matematike:
-     omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu; 
-   osposobljava ih za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci;
-   razvija smisao i potrebu za samostalni rad, točnost, urednost, sustavnost, 
   preciznost i konciznost u pismenom i usmenom izražavanju.
 
ZADACI PROGRAMA SU DA UČENICI:
 
-     stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i 
   zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu;
-     razviju umijeće primjene dobivenih znanja, umijeće korištenja matematičkih pomagala, umijeće samostalnog stjecanja znanja pomoću stručne i znanstveno- stručne literature, nužne za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog razvoja struke;
-     razviju logičko mišljenje, sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova;
-     stječu znanja potrebna za planiranje i praćenje poslovnih rezultata;
-     steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama. 
 
 
 
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
 
 
Red. br. 
Nastavno područjeBroj sati po obrazovnim godinama
I.II.III. Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Prirodni brojevi
Cijeli brojevi
Racionalni brojevi
Linearne jednadžbe i nejednadžbe
Planimetrija
Potencije i polinomi
Realni brojevi
Graf linearne funkcije6
5
8
8
15
15
7
6 6
5
8
8
15
15
7
6
9.
10.
11.
12.Kompleksni brojevi
Kvadratna jednadžba
Mjerne jedinice
Poliedri i rotacijska tijela 7
7
6
15 7
7
6
15
13.
14.
15.
16.Proporcionalnost i primjene
Postotni, promilni i kamatni račun
Izračunavanje plaće
Kalkulacija cijene 9
8
9
69
8
9
6
Ukupno:703532137

 
 
Literatura
 
Za prvi razred:
   Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola, 
   Birotehnika, Zagreb
   Sanja Varošanec: Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih 
   škola, Element, Zagreb
Za drugi razred:
   Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred industrijskih i 
   obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb (poglavlja 1., 2., 7., i 8.1.)
Za treći razred:
   Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:
   Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
 
Ne postoji odgovarajući udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti i dijelove nekih drugih udžbenika matematike te članke i tablice računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.
 
 
 
 
 
1. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Prirodni brojeviUsvojiti pojam skupa N
Znati tablicu množenja do automatizma
Naučiti pojmove: pribrojnik, zbroj, faktor, umnožak, razlika, količnik
Znati pismeno računati s brojevima do 1000
Znati kriterije i svojstva djeljivosti
Znati odrediti najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnikSkup N
Računske operacije u skupu N i svojstva
Djeljivost, kriteriji djeljivosti
Najveći zajednički djelitelj
Najmanji zajednički višekratnik
2. Cijeli brojeviUsvojiti pojam skupa Z
Naučiti računati s cijelim brojevima
Naučiti računati sa zagradamaSkup Z
Računske operacije u skupu Z i svojstva
Računanje sa zagradama
3. Racionalni brojeviUsvojiti pojam skupa Q
Naučiti računati s razlomcima
Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatoraSkup Q
Računske operacije u skupu Q i svojstva
Decimalni zapis racionalnog broja
Računanje s decimalnim brojevima
Smještanje racionalnih brojeva na brojevni pravac
4. Linearne  
  jednadžbe i 
  nejednadžbeNaučiti spretno rješavati linearne jednadžbe i primjenjivati ih
Znati iz formule izračunati jednu veličinu, ako su zadane ostale
Uvježbati primjenu linearnih jednadžbi u problemskim zadacima
Naučiti rješavati linearne nejednadžbe, zapisivati njihovo rješenje i prikazivati ga na brojevnom pravcuLinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom
Problemi prvog stupnja s jednom nepoznanicom
Linearni sustavi s dvije nepoznanice
5. PlanimetrijaRazlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu trokuta, kruga, kvadrata i pravokutnika koristeći formuleTrokut, vrste trokuta
Površina i opseg trokuta
Krug i kružnica
Četverokuti
Opseg i površina četverokuta
6. Potencije i 
  polinomiUsvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent
Naučiti računske operacije s potencijama jednakih baza
Usvojiti pojam polinoma
Naučiti računske operacije s polinomima
Naučiti kvadrirati zbroj i razliku
Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata
Naučiti izlučiti zajednički faktorPojam potencije s cijelim eksponentom
Računske operacije s potencijama
Pojam polinoma
Računske operacije s polinomima
Kvadrat binoma
Razlika kvadrata
Rastavljanje na faktore
7. Realni brojeviShvatiti pojam iracionalnog broja i ukupnost realnih brojeva
Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac
Svladati računske operacije s drugim korijenom
Znati zaokružiti decimalni broj na željeni broj decimala
Snalaziti se u koordinatnom sustavu na pravcu i u ravnini
Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini i za polovište dužine 
Znati nacrtati graf linearne funkcije
Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije
Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti
Znati povezati graf linearne funkcije sa sustavom linearnih jednadžbiDrugi korijen
Pojam iracionalnih brojeva
Skup R
Koordinatni sustav na pravcu
Računske operacije s drugim korijenom 
Racionalizacija nazivnika
Koordinatni sustav u ravnini
Udaljenost točaka u ravnini
Polovište dužine
Graf linearne funkcije
Rastuće i padajuće linearne funkcije
Nulte točke
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 
 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Skup kompleksnih
  brojevaShvatiti potrebu proširivanja skupa R
Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja
Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima
Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog brojaKvadratna jednadžba Skup C, svojstva
Računske operacije s kompleksnim brojevima
Apsolutna vrijednost kompleksnog broja
2. Kvadratna 
  jednadžbaZnati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe
Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminantiNepotpuna kvadratna jednadžba
Rješenja kvadratne jednadžbe
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
3. Mjerne jediniceZnati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja
Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u uporabiPotencije baze 10
Eksponencijalni zapis realnog broja
Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)
Metrički sustav mjera (mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)
Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu
Mjere za vrijeme
4. Poliedri i 
  rotacijska tijelaRazlikovati geometrijska tijela
Razumjeti pojam oplošja i volumena tijela
Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama
Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima
iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)
 Kocka
Kvadar
Prizma
Piramida
Valjak
Stožac
Kugla

 
 
3. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i 
  primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima!) pomoću pravila trojnog
Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)
Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjeg razdoblja itd.)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova 
Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjeseOmjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno – jednostavno i složeno
Račun diobe – jednostavan i složeni
Račun smjese – jednostavan i složeni
2. Postotni, promilni
  i kamatni računRazumjeti pojam postotka
Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora, bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i razlikovati postotni račun više i niže 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun PDV-a
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun
3. Izračunavanje
  plaćeZnati razliku između bruto i neto plaće 
Pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće
Pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)
Doprinosi iz plaće i na plaću
Neoporezivi dio plaće
Porezna osnovica
Porezne stope
Tablica prireza po gradovima
Neto plaća
4. Kalkulacija cijeneTreba znati izračunati svaki element kalkulacije
Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV, prodajna cijena)
Porez, povrat poreza
Izrada kalkulacije

 
Obveze učenika
  U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta Matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr., u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora, ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.
  U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje, uzimajući u obzir neplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.
 
 
 


6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva s vježbama
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno (70 sati godišnje)
 
Cilj nastave predmeta
Stjecanje osnovnih znanja i vještina za uporabu računala do razine rješavanja jednostavnih problema u raznim problemskim situacijama, uz uporabu aplikacijskih računalnih programa.
 
Zadaci:
- prepoznati dijelove osnovne konfiguracije računala i opisati njihovu funkciju,
- samostalno spojiti osnovne dijelove računala i pravilno ga uključiti i isključiti,
- znati samostalno koristiti računalo pri pisanju različitih tekstova i obradi tekstova,
- znati spremiti podatke i ponovno ih pronaći i uporabiti,
- razviti sposobnost služenja računalom pri uporabi raznih baza podataka,
- služiti se gotovim tabličnim proračunima,
- koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala,
- upoznati mogućnost računala u rješavanju numeričkih i grafičkih zadataka u sklopu predmeta struke (mesari i pekari),
- samostalno upotrijebiti računalo pri rješavanju jednostavnih zadataka u sklopu struke s pomoću aplikacijskih računalnih programa (mesari i pekari),
- komunicirati s drugim osobama pomoću računala,
- primijeniti stečena znanja, dopunjavati ih i razvijati u svakodnevnoj praksi.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaj
1. Osnove rada s računalom
 
 
 
 Pravilno spojiti i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju računala, pravilno uključiti i isključiti računalo.
Opisati ulogu operacijskog sustava i organizaciju strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Služiti se ispravnim nazivljem za pojedine elemente koji se nalaze u prozoru operativnoga sustava.
Koristiti računalo u Windows okruženju.
Upravljati radnom površinom s pomoću miša i tipkovnice.Osnove arhitekture računala.
Dijelovi računala i njihovo povezivanje.
Uključivanje i isključivanje računala.
Rad s tipkovnicom i mišem.
Organizacija strukture datoteka u operacijskom sustavu.
Sučelje Windowsa.
Rad s datotekama i mapama.
 Pregledati, spremiti, otvoriti, brisati i promijeniti naziv datoteka i mapa.
Ugoditi parametre pisača, tipkovnice, vremena.
Snimiti odgovarajuće sadržaje na disketu, odnosno CD.
Provjeriti disk odgovarajućim programom.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe.
Pretraživati internetske stranice.
Slati i čitati e-mail poruke.
Podesiti parametre za uporabu modemskih ulaza.Prilagodbe hardver-softver-korisnik.
Disketa, CD, USB Memory Key.
Snimanje na disketu i CD.
Uporaba Interneta, e-maila.
Programi za rad s multimedijom.
2. Pisanje i obrada teksta
 Izraditi, urediti, preoblikovati, spremiti i otvoriti dokument u programu za obradu teksta (promijeniti fontove, boju slova, postaviti margine, dodati zaglavlje).
Dodavati, zamijeniti, brisati, kopirati i premjestiti tekst.
Pronaći dokument među drugim dokumentima, preimenovati ga i premjestiti.
Izraditi i oblikovati tablicu.
Napraviti ispis dokumenta.Prikaz odabranog programa za obradu tekstova.
Uporaba raspoloživog programa za obradu tekstova.
Priprema, obrada i umnažanje tekstova.
3. Baze podatakaZnati koristiti gotovu bazu podataka, u pripremljenu bazu podataka unijeti nove podatke.
Napraviti ispis podataka iz baze.Pojam i uporaba baze podataka.
Osnovna struktura baze podataka.
Prikaz odabranog programa za rad s bazama podataka.
4. Tablični proračuni i numeričke mogućnosti računala.Objasniti svojstva i mogućnost uporabe programa za tablične proračune.
Upoznati i koristiti program za obradu tablica, unijeti i promijeniti podatke u tablicu.
Znati rezultate tabličnih proračuna prikazati s pomoću dijagrama.
Ispisati dokument.
Koristiti program za numeričke promjene u rješavanju zadataka iz područja struke.Tablični proračuni i prikaz programa za obradu tablica.
Uporaba programa za pripremu i obradu tablica.
Unos i promjena oblika podataka.
Prikaz odabranog programa za numeričke primjene računala.
Uporaba aplikacijskih programa za rješavanje numeričkih podataka iz područje struke.
5. Grafičke mogućnosti računalaUpoznati i koristiti program za rad s grafikom.
Dodati grafički prikaz u tekst.
Napraviti ispis dokumenta.
Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe za rad s grafikom.Prikaz odabranog programa za rad grafikom.
Uporaba grafičke prezentacije podataka u raznim područjima.
Dodavati grafikone u tekst.

 
 
Metodičke napomene
Cjelokupnu nastavu ovog predmeta, uključujući praktični rad učenika (vježbe), optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo. Učionica mora biti tako opremljena da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu. Dakle, vježbe treba izvoditi u 2 skupine (polovina razreda s najviše 15 učenika), tako da na računalu radi učenik pojedinačno. Vrijeme izvođenja vježbi treba biti predviđeno rasporedom sati od početka školske godine. 
Pri izradi izvedbenog programa treba planirati vrijeme za ponavljanje i uvježbavanje te provjeru usvojenosti znanja iza svake cjeline. Osnovni način provjere usvojenosti znanja i umijeća je praktičan rad na računalu. Provjera znanja učenika obavlja se na računalu rješavanjem jednostavnih konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa. Uspjeh učenika u izvođenju vježbi ocjenjuje se na temelju primjene učenikova znanja u izvođenju vježbe, pokazanih vještina, samostalnosti i izrade pripadne dokumentacije. Pozitivna ocjena iz praktičnog rada na računalu uvjet je za pozitivnu ocjenu iz predmeta.
 
Obveze učenika
- Svaki učenik dužan je za nastavu imati sljedeći pribor i opremu: propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru) za vođenje bilješki na nastavi.
- Učenici na rad u informatičku učionicu trebaju doći pripremljeni. O svakoj vježbi učenik treba podnijeti pisano izvješće (dokument) na kraju sata, na osnovi kojeg će se dati učeniku povratna informacija o rezultatima rada.
- Uz redoviti dolazak na nastavu, obvezna je provjera usvojenosti znanja.
- Kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline (praktičan rad na računalu – rješavanje konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa).
 
Literatura
Informatika / Računalstvo: za srednje škole: udžbenik za 1. i 2. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola, 3-godišnjih strukovnih škola i umjetničkih škola
 
 


 
6.3. Nastavni predmet: Higijena i sanitacija
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno ( 35 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci: da se učenici upoznaju sa značenjem osobne higijene u prehrambenoj industriji, zatim s uzrocima, putovima širenja i sprječavanja zaraznih bolesti; s higijenskim rukovanjem i pripremanjem hrane, održavanjem čistoće prostorija, uređaja i pribora; te da steknu osnove zdravstvene kulture
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Osobna higijena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Zdravstveni uvjeti radnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Higijena hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Higijena okoliša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Zdravstveni nadzorUčenici trebaju usvojiti osnovne higijenske navike, upoznati se s važnošću održavanja čistoće radne i svakodnevne odjeće, objekata za prehrambenu industriju i radnog mjesta.
 
Učenici se trebaju upoznati s vrstama bolesti, izvorima zaraze te načinom prijenosa zaraznih bolesti.
Učenici se moraju upoznati s pojmovima: imunitet, epidemija, endemije i sl. 
Učenici će naučiti načine suzbijanja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti.
 
Učenici će usvojiti načine higijenskog rukovanja i pripremanja hrane, higijenskog prijevoza i skladištenja hrane; higijenskog usluživanja hrane.
 
 
Učenici će usvojiti navike održavanja higijene prostora koji ih okružuje, uočit će važnost sprječavanja onečišćenja vode, zraka i tla, te uvidjeti višestruku korist od gospodarskog zbrinjavanja otpada tj. iskorištenja sekundarnih sirovina.
 
Učenici će upoznati ulogu sanitarne inspekcije i uvidjeti važnost sanitarnog nadzora namirnica, osoba koje sudjeluju u proizvodnom procesu, prostorija i uređaja.1. Osobna higijena
 
2. Higijena odjeće i obuće
 
3. Higijena rada
 
 
 
 
4. Pojam zdravlja
5. Akutne i kronične bolesti
6. Izvori zaraznih bolesti
7. Prijenos zaraznih bolesti (dodirom, zrakom, hranom, vodom za piće itd.):
- crijevni paraziti
- spolne zarazne bolesti
 
8. Higijena rukovanja i pripreme hrane
9. Higijenski uvjeti skladištenja hrane
10. Trovanje hranom
 
11. Otpad
12. Korisno zbrinjavanje otpada
13. Obrada otpadnih voda
14. Ekologija
 
 
 
 
 
15. Sanitarna inspekcija
- zadaci, uloga
- djelovanje
16. Sanitarni nadzor namirnica, radnog osoblja, prostorija i uređaja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6. 4. Nastavni predmet : Osnove prirodnih znanosti
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci: 
- usvojiti znanja i osnovne pojmove iz prirodnih znanosti (kemije i mikrobiologije) kako bi učenici mogli s razumijevanjem pratiti strukovne sadržaje.
 
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
Osnove kemije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijenjena kemija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnove mikrobiologije
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijenjena mikrobiologijaUsvojiti osnovna znanja o kemiji - pojam tvari, agregatna stanja, kemijski elementi i spojevi te ostale osnovne kemijske pojmove
 
 
 
 
 
 
Uočiti ulogu ugljikohidrata, masti i bjelančevina u prehrani ljudi. Uočiti načine nastajanja, građu i izvore tih tvari
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steći osnovna znanja o pojmu mikrobiologije, podjeli i građi mikroorganizama, rasprostranjenosti mikroorganizama te korisnim i štetnim mikroorganizmima.
 
Usvojiti osnovna znanja o: mikrobnim procesima, usvojiti pojam fermentacije, uvjete uzgoja mikroorganizama.
Upoznati i naučiti pojmove o mikrobiologiji žitarica i mlinskih proizvoda.- Pojam tvari, agregatna stanja
- Kemijske promjene
- Jednostavne tvari ili kemijski elementi
- Atomi
- Elektronski omotač atoma
- Spojevi
- Pojam kiseline, baze, soli
- Pojam otopine 
 
 Ugljikohidrati:
- nastajanje, izvori
- uloga u prehrani ljudi
- podjela
 Masti:
- nastajanje, izvori
- uloge masti u prehrani ljudi
 Bjelančevine:
- građa, izvori, podjela
- gloga u prehrani ljudi
- enzimi, vitamini
 
 
 
 Pojam mikrobiologije:
- podjela i građa
- mikroorganizmi
- rasprostranjenost mikroorganizama
- korisni i štetni mikroorganizmi
 
 
- Mikrobni procesi
- Fermentacije
- Uzgoj mikroorganizama
- Mikrobiologija žitarica i mlinskih proizvoda
 
 
 
 

 
 
 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


6. 5. Nastavni predmet: Poznavanje sirovina
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)
 
Cilj zadaci: upoznati učenike sa stokom za klanje i ostalim izvorima mesa, naučiti razlikovati stoku po vrsti, pasmini, tipu, usvojiti znanje o bolestima stoke, građom tijela stoke za klanje.
 
Sadržaj
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Stoka za klanje
 
 
 
 
 
 
 
2. Bolesti stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Građa tijela stoke za klanje
 
 
 
 
4. Ostali izvori mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - naučiti podjelu stoke za klanje prema vrsti, pasmini i tipu
 
 
 
 
 
- usvojiti pojam i podjelu bolesti stoke za klanje, prepoznati bolesne životinje, shvatiti kakve opasnosti prijete od nepregledanog mesa
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti građu tijela, dijelove trupa, kosti, mišiće, tjelesne šupljine da učenik može usvajati kasnija znanja iz područja rasijecanj a mesa
 
- usvojiti znanja o ostalim izvorima mesa i korištenja tehnoloških saznanja u proizvodnji proizvoda od mesa
 
 
 
 
 
 Pojam i podjela stoke za
klanje
Goveda- pasmine, tipovi.
Svinje- pasmine, tipovi.
Ovce, koze- pasmine, tipovi
Konji I ostala stoka za
klanje
 
Pojam i podjela bolesti stoke
za klanje.
Ocjenjivanje zdravstveno higijenske ispravnosti mesa. Nezarazne bolesti, pojam,
podjele, primjeri.
Zarazne bolesti, pojam,
podjela, neke vrste zaraznih
bolesti.
Parazitorne bolesti, pojam
paraziti, vrste parazitornih
bolesti.
 
Stanice, tkivo (mišićno, vezivno, masno, koštano), sustavi organa za kretanje -(kosti, građa, podjela spojevi kostiju, kosti glave, trupa, ekstrimiteta)
 
Mišićni sustav (građa i podjela mišićnog tkiva). Podjela mišića. Probavni sustav, dišni sustav, mokraćno-spolni sustavi, žljezdani sustav.
Perad: dobivanje i vrste mesa peradi.
Meso divljači, kunića, riba, rakova, školjki, nojeva.

 


 
6.6. Nastavni predmet: Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa
 
Razred: drugi (2.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno / 140 sati godišnje
 
Cilj i zadaci 
Učenici moraju usvojiti znanja iz područja primarne obrade stoke, dobivanje mesa i obrade mesa da uspješno primijene stečena znanja u praksi.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Prijevoz i prihvat stoke u klaonici
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaonice, procesi primarne obrade stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporedni proizvodi klanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sastav mesa, promjene na mesu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzerviranje mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strojevi, uređaji i alati za obradu mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocjenjivanje tržne kakvoće mesa
 
 
 
Rasijecanje mesa
 
Industrijsko
(za preradu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasijecanje mesa za veleprodaju
 
 
 
 
 
 
 
Rasijecanje mesa za maloprodaju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfekcioniranje
 mesa i proizvodi od mesaUsvojena znanja pravilno primjenjivati u transportu stoke.
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena teorijska znanja o fazama rada u klaonici znati povezati s primjenom u praksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti i primijeniti znanja o sporednim proizvodima klanja i razmisliti o još većim mogućnostima iskorištenja.
 
 
 
 
 
 
Znajući sve o građi i svojstvima mesa, može se očekivati da i ta znanja primijene u praksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba znati da je meso i proizvodi od mesa pokvarljiva namirnica i da treba odmah prepustiti konzerviranju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja o alatima i strojevima znati primijeniti u praksi.
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja o klaoničkoj težini.
 
 
 
Usvojena znanja iz područja rasijecanja mesa, industrijskog, komercijalnog.
Povezati se praksom u smislu što kvalitetnijeg rasijecanja mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobivena i usvojena znanja primijeniti u području konfekcionaranja mesa i proizvoda od mesaPrijevozna sredstva, postupak sa stokom tijekom prijevoza, prijevoz, propisi koji određuju pravila prijevoza, istovar stoke, stočni depo, postupak sa stokom u stočnom depou.
 
Vrste i tipovi klaonica, zakonski uvjeti gradnje klaonica, voda za potrebe klaonica, otpadne vode. Raspored odjela i linija u klaonici.
Linija klanja svinja. Skidanje dlake, dotjerivanje površine trupa, vađenje unutarnjih organa, završne faze primarne obrade.
Linija klanja goveda (tipovi linija, obrtničke i industrijske), faze rada u primarnoj obradi goveda, strojevi i uređaji koji se pojavljuju na linijskim klanjima.
 
 
Vrste crijeva, primarna i sekundarna obrada crijeva i želuca, iznutrice, vrste obrade sirove kože, obrada za prijevoz. Ostali sporedni proizvodi klanja i postupak s njima.
 
 
 
Građa i kemijski sastav mesa.
Postmortalne promjene na mesu.
Zrenje mesa - proteoliza
Kvarenje mesa – procesi kvarenja (trulež mesa, pljesnivost mesa, smrdljivo zrenje, svjetlucanje).
 
 
 
Pojam konzerviranja.
Fizikalni načini i metode.
Hlađenje – komore za hlađenje, rashladni uređaji, metode hlađenja, utjecaj hlađenja na kvalitetu mesa.
Smrzavanje – smrzavanje robe u mesu, promjena na mesu zbog smrzavanja, metode i načini smrzavanja, skladištenje smrznutog mesa, odmrzavanje.
Sterilizacija, pasterizacija, UV – zračenje
Kemijski način konzerviranja
- soljenje mesa, kuhinjska sol, način soljenja
- salamurenje mesa
sastojci salamure, način i brzina salamurenja, uređaji za salamurenje, stvaranje NO-mioglobin, svojstva
- Dimljenje (fizikalno-kemijski način), sastav dima, djelovanje dima i postupak dimljenja
- Dimni generatori, pušnice
 
 
 
- Noževi, pile, prijenos mesa
- Linije za obradu mesa u rasjekovaonicama
- Stroj za skidanje kože s masnog tkiva
- Separator (odvajanje mesa od kostiju)
 
 
Ocjena klaoničke vrijednosti trupova (klaoničko meso, tržna klasifikacija mesa)
 
Pojam rasijecanja mesa
Sheme rasijecanja
(industrijska, komercijalna)
Rasijecanje svinjskog mesa za preradu, dobivanje pet osnovnih komada, obrada osnovnih komada za proizvode
Rasijecanje goveđeg mesa za preradu, kategoriziranje mesa za preradu,
Obrada mesa za veleprodaju u polovicama, trupcima, četvrtinama, specijalno obrađenim polovicama, četvrtinama, osnovnim dijelovima, sa ili bez kostiju
 
Rasijecanje i prodaja telećeg mesa, junećeg, goveđeg.
Rasijecanje i prodaja mesa odojka, mlade svinjetine, svinjskog mesa.
Rasijecanje i prodaja ovčjeg mesa, janjećeg mesa, mesa mlade janjetine
 
Pojam konfekcioniranja
Ambalaža za konfekcijske linije za konfekcijske faze rada u procesu konfekcioniranja mesa i proizvoda od mesa.
Odjel za konfekcioniranje i prodaju tog mesa.
 
 
 
 
 
 

 
Metodičke napomene 
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika 
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 


6.7. Nastavni predmet: Prerada mesa i mesne prerađevine
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno (128 sati godišnje)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja iz područja prerade mesa i da stečeno znanje uspješno koriste u proizvodnji.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Aditivi (dodaci)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strojevi i uređaji za proizvodnju kobasica i suhomesnatih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojam, podjela kobasica, omotači za kobasice
 
 
 
Tehnologija proizvodnje kuhanih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje obarenih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje polutrajnih kobasica
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje svježih kobasica i proizvoda od oblikovanoga svježeg mesa
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje trajnih kobasica
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje suhomesnatih proizvoda (polutrajnih, trajnih)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja slanina
 
 
 
 
Proizvodnja masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija proizvodnje konzervi (polukonzerve, trajne konzerve)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prodaja mesa i proizvodi od mesaUsvojena znanja treba znati primijeniti u praksi
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja umjeti primijeniti u praksi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobro naučiti vrste kobasica kako ne bi bilo poteškoća u procesu prodaje
 
 
Znati sve o izboru sirovine, procesima obrade i ostalim fazama rada u proizvodnji kuhanih kobasica
 
 
 
 
Učenik treba usvojiti sve o proizvodnji obarenih kobasica da bi mogao sudjelovati u jednostavnijim fazama proizvodnje
 
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji polutrajnih kobasica, široki asortiman polutrajnih kobasica i znati ih svrstati u grupe.
 
 
 
Usvojiti znanja o izradi ovih proizvoda jer to su proizvodi tj. proizvodnja u koju se učenici mogu uključivati.
 
 
 
Shvatiti posebnost, zahtjevnost proizvodnje trajne robe, uspješnost proizvodnje i kako ona ovisi i teorijskim znanjima.
 
 
 
 
Znati sve o trajnim i polutrajnim suhomesnatim proizvodima i njihovoj proizvodnji, greškama, uskladištenju.
 
 
 
 
 
 
 
Znati što su slanine i kakve sve na tržištu možemo naći.
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji, svojstvima masti, vrste masti na tržištu
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o proizvodnji i svojstvima te vrstama konzervnih proizvoda za rad u industrijskim objektima proizvodnje tih proizvoda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojena znanja iz kompletne teorije mesarstva koriste učeniku danas na praksi u mesnici, a sutra kao samostalnom mesaru. Kada se zna struka, onda je lakša i komunikacija s kupcem.Pojam dodataka i njihova podjela, svojstva dodataka, sredstva za vezanje vode, mase (polifosfati, emulgatori, škrob, želatina), začini, podjela, aktivne supstance začina, vrste začina za mesarstvo
 
Posude, strojevi za usitnjavanje mesa, mesnog tkiva, kožice, miješalice, uređaji za oblikovanje kobasica, strojevi i uređaji za toplinsku obradu, komore za zrenje, uređaji za vakuumsko pakiranje i obično pakiranje, kolica, štapovi za prijevoz kobasica i suhomesnatih proizvoda, stroj za rezanje suhomesnatih proizvoda, uređaji i naprave za rolanje, ulaganje u ovitak i mrežice
 
Pojam kobasica, podjele, općenito proizvodnja kobasica, omotači za kobasice, prirodni i umjetni
 
Pojam, svojstva, vrste, izbor sirovine, kuhanje, usitnjavanje, pravljenje nadjeva, toplinska obrada, uskladištenje, greške kuhanih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika
 
Pojam, svojstva, predstavnici. Izrada, pojam mesnog tijesta, faze rada u proizvodnji obarenih kobasica, izrada nekih predstavnika, greške obarenih kobasica
 
Pojam, svojstva, predstavnici, tehnološki proces proizvodnje po fazama, greške kobasica, proizvodnja nekih predstavnika polutrajnih kobasica.
 
 
Pojam svježih kobasica, predstavnici, svojstva, tehnološki proces proizvodnje, greške. Načini pakiranja, izrada ćevapa, pljeskavica, hamburgera, načini pakiranja i čuvanja.
 
Pojam, svojstva, vrste, tehnologija proizvodnje po fazama. Fermentacija trajne robe, uvjeti fermentacije, greške trajnih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika.
 
Pojam, podjela, predstavnici. Tehnološki proces proizvodnje polutrajnih suhomesnatih proizvoda, izrada nekih predstavnika, greške, deklaracija. Tehnološki proces proizvodnje trajnih suhomesnatih proizvoda, greške, deklaracija.
 
Pojam, vrste, tehnološki proces proizvodnje, greške, mogućnost krivotvorenja.
 
Masno tkivo, vrste, građa (kemijska struktura), svojstva, načini topljenja, suhi postupak topljenja, linija, vlažni postupak topljenja, linija svojstava domaće svinjske masti, greške masti.
 
Pojam trajnih, polutrajnih konzervi. Podjela, svojstva. Ambalaža za konzerviranje (vrste materijala, oblici i oblikovanje limenke, izrada kružnog spoja, uzdužnog, hermetičnost, nanošenje deklaracija). Posebni strojevi i uređaji za proizvodnju konzervi (punilice, zatvaračice, strojevi za pranje, rotomati…). Odjel i linija za proizvodnju polukonzervi, tehnološki proces proizvodnje po fazama. Odjel i linije za proizvodnju trajnih konzervi. Proizvodnja miješanih konzervi tipa gulaš, konzervi od mesa, kobasice u limenci. Svojstva i greške konzervi.
 
Prodaja mesa na malo, veleprodaja, klasične mesnice, diskontna prodaja upakiranoga konfekcioniranog mesa, priprema mesa za klasičnu prodaju, prezentacija mesa i proizvoda od mesa, savjetovanje kupca za kupnju.

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika 
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako isti postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 


6.8. Nastavni predmet: Kultura komunikacije i usluživanja
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)
 
Cilj
Razvijati kod učenika svijest i širiti spoznaje nužne za svladavanje stručnih sadržaja tijekom obrazovanja, te primjena ovih znanja u različitim situacijama tijekom obavljanja poslova u zanimanju mesar.
Zadaci
1. Objasniti značenje kulture komunikacije i usluživanja u svakodnevnom kontaktu s ljudima u mesnoj radionici tj. prodavaonici.
2. Objasniti vrste, značajke i načine usluživanja mesnih i srodnih proizvoda; faze uslužnog procesa.
3. Upoznati i opisati radne prostore i upoznati elemente i oblike opremanja mesno-prodajnog objekta.
4. Objasniti osnovni inventar na prodajnom mjestu.
 
Sadržaj
Nastavna područjaOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Osnove prodajnog usluživanja
 
 
 
 
 
Kultura usluživanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostorije u proizvodno-prodajnim poslovnim jedinicama
 Naučiti osnovne pojmove i važnost usluživanja.
 
 
 
 
Naučiti faze uslužnog procesa i uočiti važnost kulture usluživanja. Prepoznati poželjne osobine ličnosti te modele ponašanja.
 
 
 
 
 
 
 
Naučiti osnovne pojmove i vrste komunikacije.
Putem radionica u skupinama uvježbavati u improviziranim (odglumljenim) situacijama oblike komunikacije.
 
Naučiti glavne i pomoćne prostorije u poslovnoj jedinici te elemente i oblike opremanja.- Pojam usluživanja na prodajnom mjestu
- Važnost usluživanja u mesnicama i srodnim proizvodno-prodajnim radionicama
 
- Faze uslužnog procesa
- Značenje kulture usluživanja
- Poželjne osobine i modeli ponašanja:
  -strpljivost
  -uslužnost
  -susretljivost
  -tolerantnost
 
 
 
 
Pojam komunikacije. Oblici, vrste komunikacije; verbalna, neverbalna komunikacija s kupcem – komunikacija s radnim osobljem
 
 
 
Glavne prostorije.
Pomoćne prostorije.
Elementi i oblici opremanja radnih prostora.

 
 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučuje se rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).
 
Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća
Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja:
   - kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline,
   - usmena i pismena provjera,
   - putem praktičnih vježbi.
 
 
 
 
 
 


6.9. Nastavni predmet: Marketing
Razred: treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)
 
CILJ I ZADACI – da učenici: 
- ovladaju kategorijama i funkcioniranjem tržišta u tržišno orijentiranom gospodarstvu,
- stjecanjem stručno-teorijskog znanja iz područja marketinga izrade način marketinškog razmišljanja i tako se uklope u suvremena tržišna kretanja,
- povežu ova znanja s ostalim komplementarnim sadržajima mesarske struke i tako steknu osnovu za aktivno uključivanje u tržišno orijentirani gospodarski proces Republike Hrvatske.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Ponašanje potrošača
 
 
 
 
 
 
 
II. Planiranje marketinga
 
 
 
III. Istraživanje tržišta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Proizvod
 
 
 
 
 
 
 
V. Cijena
 
 
 
VI. Prodaja i distribucija
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Promocija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Kontrola marketinga
 
 
 
IX. Organizacija i primjena marketinga
 Učenici moraju svladati psihologiju kupca – potrošača u procesu donošenja odluka o kupnji.
 
 
 
Učenici moraju svladati planiranje marketinga te vrste marketinga.
 
 
Učenici moraju usvojiti značaj istraživanja marketinga te marketinški informacijski sustav.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenici moraju svladati osnovne pojmove pojedinih proizvoda i njihov životni ciklus te načine formiranja cijena i njezinu politiku.
 
 
 
 
 
 
Svladavanje razlika između prodaje i distribucije te poslovne logistike.
 
 
 
 
 
 
Svladavanje procesa komuniciranja s tržištem te primarne i sekundarne promocijske aktivnosti.
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja provedbe marketinške kulture.
 
 
Učenici trebaju svladati primjenu marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima te osnovnim pojmovima međunarodnog marketinga.- Čimbenici ponašanja potrošača
- Psihologija kupca – potrošača
- Proces donošenja odluke o kupnji
- Zaštita potrošača
 
-Pojam, uloga i značenje planiranja marketinga
-Vrste marketinga
 
- Pojam, zadaća i značenje istraživanja tržišta
- Marketinške informacije i odlučivanje
- Marketinški informacijski sustav (MIS)
- Procesi istraživanja tržišta
- Metode istraživanja tržišta
- Posebna područja istraživanja tržišta
 
- Definiranje proizvoda i njegovih svojstava
- Proizvodni program
- Kvaliteta proizvoda
- Životni ciklus proizvoda
- Politika proizvoda
 
- Cijena
- Načini oblikovanja cijena
- Politika cijena
- Razlika između prodaje i distribucije
- Prodaja i distribucija
- Politika prodaje
- Prodajni i distribucijski kanali
- Poslovna logistika
- Procesi komuniciranja s tržištem
 
- Promocija; pojam i zadaće
- Ostale primarne promocijske aktivnosti
- Sekundarne promocijske aktivnosti
 
 
 
 
- Pojam, uloga i značenje marketinške kontrole
- Provedba marketinške kontrole
- Organizacija marketinga
- Primjena marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima
- Međunarodni marketing

 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).


Praktična nastava u školi s vježbama
 
Razred: PRVI (1.)
Ukupni fond sati: 360 sati godišnje
 
Cilj i zadaci
Osposobiti učenika za samostalno obavljanje nekih poslova, održavanje čistoće i higijene radnog mjesta, snalaženje u radionici, poznavanje vrste stoke za klanje, vrste mesa, masnih tkiva, iznutrica i lakših poslova u radionici.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Zaštita na radu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenske mjere
 
 
 
 
Praktikum ili obrtnička radionica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrste mesa masnih tkiva
Iznutrice
Svinjske kožice
Vrste obrade polovica, četvrtina
Osnovni komad mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznavanje stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesti stoke za klanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radni postupci tj. vježbe primjerene za prvu godinu naukovanjaOsposobiti učenike da mogu napisati test zaštite na radu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svladati osnovni higijenski minimum prema pravilniku za rad u prehrani.
 
Upoznavanja i svladavanje osnovnih propisa rada, da bi učenik mogao samostalno raditi.
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba znati razlikovati vrste mesa, vrste osnovnih komada, masnih tkiva iznutrice, kožice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kao budući mesar, treba poznavati sirovinu tj. stoku za klanje. Znati odrediti randman i klasirati stoku za klanje.
 
 
 
 
 
 
 
 
Naučnik treba shvatiti prijetnju klanja bolesne stoke, uvijek konzultirati veterinarsku inspekciju.
 
 
 
 
 
Usvojena znanja primijeniti u nekim lakšim poslovima pod nadzorom odgovorne osobe.Učenike upoznati sa zaštitom na radu, pojmom, propisima:
- zakonska regulativa
- izvori opasnosti, zaštita
- osobna zaštitna sredstva i ostala zaštita, zaštita okoliša
- znakovi zabrane, opasnosti, informacija, prva pomoć, protupožarne mjere
- Osobna higijena, higijena radnog mjesta, alata, pribora, prostora
 
 
Upoznati praktikum ili obrtničku radionicu ili pogon, zaposlenike, organizaciju rada, što se radi pomoću čega, kako se radi, posude, kolica, alati, stolovi, uređaji, strojevi, linije za proizvodnju, obradu, hladnjače (hlađenje, zamrzavanje).
 
Učenika naučiti da razlikuje meso po vrsti, stoke od koje je dobiveno ako je ono u polovicama, četvrtinama, osnovnim komadima, meso bez kosti.
Organoleptička svojstva mesa. Znak kvalitete, mogućnosti razlikovanja, upoznavanje i prepoznavanje kostiju koje dobijemo iskoštavanjem.
Naučiti raspoznavati potkožno masno tkivo, salo, opornjak, loj. Vrste iznutrica koje koristimo i koje bacamo.
 
- Pojam, vrste stoke za klanje, pasmine, tipovi
- Upoznavanje sa stokom za klanje na mjestu uzgoja, prodaje (sajmovima) i prijema u stočni depo
- Tip pasmina, konformacija trupa, utovljenost težina, čimbenici važni za otkup, randman, klasu
 
Pri otkupu, istovaru u stočni depo, veterinar obavlja pregled stoke, odvajanje bolesne od zdrave, prinudno klanje.
Dezinfekcije transportnog sredstva i depoa radi sprječavanja širenja bolesti.
 
- Rad na procesima soljenja, salamurenja, izrada ćevapa, pljeskavica, priprema ovitaka za kobasice, sparivanje, vezanje, stavljanje na štapove kobasica i kolica. - Vakuum pakiranje robe, pravljenje transportnih kutija, pakiranje robe za prijevoz. Punjenje transportnog sredstva.

 


Razred: DRUGI (2.)
Ukupni fond sati: 270
 
Cilj i zadaci
Učenici moraju usvojiti osnovna znanja i vještine rada u svinjskoj i goveđoj klaonici po pojedinim fazama te samostalno puniti hladnjače, zatim usvojiti znanja o pravilnom rasijecanju i iskoštavanju mesa, te o pravilnom razvrstavanju iznutrica.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Svinjska klaonica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punjenje hladnjače toplim svinjskim polovicama i goveđim, junećim i telećim četvrtinama
 
 
 
 
Goveđa klaonica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporedni proizvodi klanja
 
 
 
 
 
 
 
Obrada svinjske polutke za veleprodaju
 
 
Rasijecanje svinjskog mesa na osnovne dijelove
 
 
Rasijecanje goveđeg mesa na osnovne dijeloveUsvojiti znanja i vještine pojedinih postupaka rada u svinjskoj klaonici. Uvježbavanje svake pojedine faze.
 
 
 
 
 
 
 
Osposobiti i uvježbati učenike za samostalan rad u hladnjači.
 
 
 
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja te uvježbati pojedine faze rada u goveđoj klaonici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o pojedinim sporednim proizvodima klanja i steći vještinu razvrstavanja iznutrica te uvjete odvoženja sporednih proizvoda u kafileriju. 
 
Usvajanje znanja o pojedinim obradama svinjskih polutki.
 
Uvježbavanje obrade i iskoštavanje osnovnih komada mesa
 
 
Uvježbavanje iskoštavanja osnovnih komada mesa.- Utvrđivanje i izvođenje pojedinih faza u svinjskoj klaonici
- Omamljivanje
- Iskrvarenje
- Skidanje dlake i opaljivanje
- Dotjerivanje površine trupa
- Egzenteracija
- Rasijecanje na polovice
 
- Uključivanje hladnjače i kontrola mikroklimatskih uvjeta
- Punjenje hladnjače i pravilno raspoređivanje
- Zatvaranje hladnjače
 
 
 
- Uvođenje goveda u boks
- Omamljivanje
- Iskrvarenje
- Priprema za skidanje kože
- Skidanje kože
- Egzenteracija
- Rasijecanje na polovice i četvrtine
- Priprema kože za prijevoz
 
- Iznutrice
- Pranje, razvrstavanje iznutrica
- Uzimanje krvi
- Odvoženje nejestivih sporednih proizvoda
u kafileriju
 
 
- Klasična
- Guljena
- Francuska
- Milanska
 
Obrada osnovnih komada za potrebe tržišta i prerade
 
Obrada osnovnih dijelova za potrebe tržišta i prerade

 
 
Razred : TREĆI (3.)
Ukupni fond sati: 160
Cilj i zadaci
Osposobiti naučnika za samostalan rad u procesu prerade i proizvodnje mesnih proizvoda, steći znanja i vještine za prodaju mesa i mesnih proizvoda.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Aditivi (dodaci)
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja kuhanih kobasica
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja mesnog tijesta i obarenih kobasica
 
 
 
Proizvodnja polutrajnih kobasica
 
 
 
 
Proizvodnja svježih kobasica
 
 
 
 
Proizvodnja trajnih kobasica
 
 
 
Proizvodnja konzervi
 
 
 
 
 
Priprema i prodaja svježeg mesa
 
 
 
 
 
 
Priprema i prodaja proizvoda i mesaUsvojiti znanja o važnosti aditiva u preradi, pažljivom postupku s opasnim aditivima i pravilnoj upotrebi i dodavanju u proizvodnji.
 
Naučnik može u potpunosti sudjelovati u procesu proizvodnje tlačenice, krvavice
 
 
 
 
Naučnik se može uključivati u neke faze rada, može sudjelovati u pomoćnim poslovima
 
 
Naučnik može samostalno raditi u nekim fazama proizvodnje i sudjelovati u pomoćnim poslovima.
Samostalno sudjelovanje u nekim fazama rada i pomoćnim poslovima.
 
 
Učenici sudjeluju u fazi primjene kobasice za transport, pomoćnim poslovima.
 
Sudjelovanje u fazama pranja konzervi, slaganje za termičku obradu, rad u skladištu gotove robe.
 
Naučnik na osnovi teorijskog znanja i vještine koje je stekao praksom sudjeluje aktivno u procesu prodaje mesa.
 
 
Učenik je u potpunosti osposobljen za samostalan radAditivi za vezanje vode, nadjeva. Aditivi za konzerviranje (smjesa salamure). Oksidansi. Začini (koje koristimo u mesarstvu).
 
 
Proizvodnja krvavice, tlačenice. Priprema sirovine, toplinska obrada sirovine, usitnjavanje, miješanje, punjenje, vezanje, toplinska obrada
 
Proizvodnja neke obarene kobasice (hrenovke, safalade ekstra, parizera) po fazama rada.
 
Proizvodnja neke vrste polutrajnih kobasica (kranjske, debrecinske, mortadele, lovačke, tirolske…) po fazama rada
Proizvodnja pečenice, roštiljače, izbor sirovine, obrada sirovine, sparivanje, pakiranje, prijevoz.
 
Proces proizvodnje nekih trajnih kobasica: čajne, zimske, kulena, srijemske kobasice
 
Proizvodnja trajnih i polutrajnih konzervi.
 
 
 
 
Pripremiti meso za prodaju – rasjeći, iskoštiti, kategorizirati, izložiti, prodavati meso po želji kupca ili prodavati upakirano meso
 
Priprema proizvoda za prodaju, izlaganje robe, narezivanje kobasica prema zahtjevu kupca, prodaja konzervi i ostalih proizvoda

 
 
 


Praktična nastava u radnom procesu
 
Razred: PRVI (1.)
Ukupni fond sati: 540
 
Cilj i zadaci
Svrha naukovanja za zanimanje mesar je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja obavlja poslove i radne zadaće.
 
Sadržaj 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Zaštita na radu, sprečavanje nesreća, zaštita okoliša
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenske mjere
 
 
 
 
 
 
 
Poznavanje obrtničke radionice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rukovanje alatima, uređajima, strojevima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznavanje s mesom, 
masnim tkivom,
kožicama,
iznutricom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostavniji postupci obrade mesa:
- soljenje mesa
- salamurenje mesa
- toplinska obrada sirovine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja proizvoda od oblikovanog mljevenog mesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rad u kobasičarnici na jednostavnim poslovima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladišta i skladištenje mesa i mesnih proizvoda i priprema za prijevozUčenik treba usvojiti sva saznanja o mjerama zaštite na radu jer samo primjenom tih mjera radit će na siguran način.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja i navike vezane uz higijenske mjere.
 
 
 
 
 
Učenik treba upoznati pogon u kojem radi. Treba znati gdje se što nalazi tj. snalaziti se u prostoru radionice.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravilnim pristupom učenika osposobiti za rad s nožem, pilom i jednostavnijim uređajem i strojem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrlo je važno da učenik zna razlikovati vrste mesa, osnovne komade i da može samostalno obaviti neke obrade mesa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uz odgovornu osobu, učenik obavlja neke procese u soljenju, salamurenju, kuhanju sirovine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik neke postupke izvodi samostalno, a one složenije, uz majstora
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uključivanjem učenika u faze rada primjerenim za prvi razred možemo očekivati njihov samostalan rad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik se samostalno treba uključivati u procese punjenja hladnjače, pražnjenje, izradu ambalaže, vakuum pakiranja.
 Upoznati učenika s propisima zaštite na radu, primjeni propisa vezanim uz zanimanje u tijeku rada. Upozoriti na mjesta koja predstavljaju izvore opasnosti. U okviru zaštite navesti mogućnost onečišćenja okoliša uzrokovano proizvodnjom. Uklanjanje otpada u skladu s propisima, provoditi dezinfekciju i deratizaciju u skladu s propisima.
 
Objasniti značenje higijene pri radu, nositi čistu radnu odjeću, radno mjesto držati uredno i čisto, pridržavati se propisa o higijeni.
 
Upoznati pogon ili obrtničku radionicu, upoznati procese rada, proizvodnju, broj zaposlenih, kvalifikaciju zaposlenih, organizaciju rada, uključivati naučnika u lakše poslove i postupke čišćenja, održavanje higijene u pogonu.
 
U pogonu ili obrtničkoj radionici upoznati naučnika s alatima i uređajima, strojevima, linijama
- Nož-osnovni alat-naučiti razlikovati noževe, pravilno držati noževe, brusiti nož
- Brusovi, štrajheri
- Uključivati učenika u rad s jednostavnijim strojevima i uređajima, znati njima rukovati 
- Čistiti i održavati higijenu alata, uređaja, strojeva u skladu s propisima o higijeni
 
Vrste mesa (svinjsko, goveđe, juneće…)
Osnovni komadi (but, plećka)
Kategorije I., II., III.
Masno tkivo, kožice, iznutrice
Naučiti jednostavnije postupke obrade mesa (skidanje kože, masnog tkiva)
Transport mesa, rasjekavaonica, hladnjača 
Održavanje čistoće u radnim prostorijama, čistoća alata, uređaja
- Izvođenje soljenja suhim postupkom, potapanjem u otopinu
- Izvođenje salamurenja, priprema otopine salamure i salamurenje pickinjektorom (ručnim, strojnim)
- Stavljanje mesa u bazene, masir kade
- Kuhanje sirovine za kuhanje kobasice, punjenje-pražnjenje kotlova, otkoštavanje svinjskih glava
- održavanje higijene, uređaja, prostora
- Mljevenje mesa na stroju, pravljenje zamjesa
- Izrada pljeskavica na uređaju
- Izrada ćevapa, hamburgera
- Ulaganje u ambalažu i priprema za prijevoz
- Održavanje higijene i čišćenje radnog mjesta
Upoznati učenika s linijom strojeva u kobasičarnici i postupcima koji se izvode u njima.
Dovoženje sirovina do strojeva, odvoženje nadjeva.
Priprema štapova, kolica, vezanje, sparivanje kobasica.
Priprema ovitaka, vješanje kobasica na štapove.
- Vrste skladišta, skladišta gotove robe (obična, hlađena).
- Skladišta za meso (hladnjače i tuneli za zamrzavanje)
- Vođenje evidencije za ulaz i izlaz robe
- Punjenje hladnjača, režimi hlađenja, zamrzavanja
- Vakuum pakiranje mesa i proizvoda od mesa (rad na strojevima, uređajima za pakiranje)
- Izrada transportne ambalaže
- Pakiranje robe za prijevoz
- Deklaracija prodajne transportne ambalaže
- Popratna dokumentacija.
- Utovar transportnog sredstva.
- Održavanje čistoće i higijene u radnim prostorijama.
 

 
 
Razred: DRUGI (2.)
Ukupni fond sati: 630
Cilj i zadaci 
Osposobiti učenike za što samostalniji i pravilan rad na praktičnoj nastavi u obrtničkoj i industrijskoj klaonici i rasjekavaonici. Učenici moraju svladati sigurno i pravilno rukovanje svim alatima, uređajima i strojevima u klaonici i rasjekavaonici.
 
Sadržaj
Nastavno područje
 Očekivani rezultati (znanja i vještine)
 Nastavni sadržaji
 
1. Omamljivanje i klanje goveda
 
 
 
 
 
 
2. Hvatanje i prerada krvi
 
 
 
 
 
3. Skidanje kože s goveda
 
 
 
 
 
 
4. Otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda
 
 
 
 
 
 
 
5. Rasijecanje trupa, vađenje mozga i endokrinih žlijezda 
 
 
 
 
 
6. Preuzimanje toplih goveđih polovica i rad u hladnjači
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Rasijecanje junećih i goveđih polovica na osnovne dijelove
- obrada buta i plećke
- obrada ostalih komada goveđih polutki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Omamljivanje i iskrvarenje svinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Hvatanje i prerada krvi
 
 
 
 
 
 
10. Šurenje svinja i skidanje dlake
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje
 
 
 
 
12. Otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Primarno rasijecanje, vađenje mozga i endokrinih žlijezda svinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Rasijecanje svinjskih polovica na osnovne dijelove
- obrada buta i plećke svinja
- obrada ostalih komada svinjske polutke (leđa, vrata, glave, grudi s potrbušinom)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naučiti pojedinačno omamljivati i klati goveda pomoću el. kliješta, šermerova pištolja, te ručno - rezanjem vratnih žila.
 
 
 
Naučiti samostalno upotrijebiti šuplji nož i bazen za hvatanje krvi.
 
 
 
 
Znati samostalno skinuti kožu s goveda, ručno i pomoću stroja za skidanje kože.
 
 
 
 
Znati samostalno izvesti otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda.
 
 
 
 
 
 
 
Savladati rukovanje alatima za rasijecanje trupa goveda. Samostalno vaditi mozak i endokrine žlijezde.
 
 
 
 
Naučiti regulirati mikroklimatske uvjete u hladnjači. Samostalno razvrstati polovice i složiti meso te prazniti hladnjaču.
 
 
 
 
 
 
 
Znati samostalno izvesti rasijecanje polovica na osnovne dijelove te obradu buta i plećke. Savladati obradu leđa, vrata, slabina i grudno-trbušnog dijela junećega i goveđeg mesa za potrebe tržišta i prerade. Znati samostalno izvaditi biftek.
 
 
 
 
 
 
Naučiti omamiti svinju pištoljem za omamljivanje, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida. Samostalno izvršiti iskrvarenje svinja.
 
 
 
 
 
Pripremiti šuplji nož i bazene za hvatanje krvi. Samostalno skupljati krv u odvodne kanale, puniti spremnike i odvesti u kafileriju.
 
 
 
Svladati rukovanje s bazenom za šurenje svinja, uređajem za potapanje i pomicanje svinja, uređajem za šurenje i skidanje dlake (šer-strojem).
 
 
 
 
Samostalno izvoditi ručno opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje.
 
 
 
 
 
Samostalno izvoditi otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta.
 
 
 
 
 
 
 
 
Svladati rukovanje sjekačem i pilom da bi pravilno i sigurno izveli rasijecanje trupa na polovice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti rasijecanje polovica na osnovne dijelove. Razlikovati milansku i francusku obradu. Znati samostalno izvesti obradu buta i plećke za potrebe prerade i dobivanje mesa, za potrebe tržišta i za suhomesnate proizvode. Znati kategorizirati meso.
Svladati obradu vrata, leđa, glave i grudi s potrbušinom za potrebe prerade i tržišta.Omamljivanje goveda pomoću električnih kliješta, šermerova pištolja. Iskrvarenje u ležećem i visećem položaju.
 
 
 
 
Iskrvarenje pomoću šupljeg noža. Puštanje krvi u kanalizaciju. Skupljanje krvi u spremnike.
 
 
 
Ručno skidanje kože goveda.
Strojno skidanje kože goveda.
Skupljanje, sortiranje i soljenje koža goveda.
 
 
 
 
Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine i vađenje unutarnjih organa. Pranje, sortiranje i priprema iznutrica za veterinarski pregled. Odvoz crijevnog kompleta u crjevaru. Odvoz konfiskata u kafileriju. Pranje i čišćenje radnog mjesta.
 
Rasijecanje trupa pomoću pile i sjekača. Sječenje polovica na četvrtine. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa.
 
 
 
Dobivanje klaoničke težine. Odvoz četvrtina i polovica do hladnjače. Reguliranje mikroklimatskih uvjeta u hladnjači. Razvrstavanje četvrtina i polovica u hladnjači, slaganje mesa da se ne dodiruje. Pražnjenje hladnjače.
 
 
 
Rasijecanje prednjih i zadnjih četvrtina na osnovne dijelove. Obrada goveđih polovica u obliku milanskoga i francuskog reza. Obrada buta i plećke. Obrada leđa, vrata, slabina i grudno-trbušnog dijela za potrebe tržišta i prerade. Vađenje bifteka.
 
 
 
 
 
 
 
Omamljivanje svinja pištoljem, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida.
Kvačenje svinja i dizanje na viseći kolosijek. Iskrvarenje svinja ubodom u grudi, pomoću šupljeg noža i na liniji za iskrvarenje. Pranje i dezinfekcija pribora i alata.
 
 
Priprema šupljeg noža i bazena. Stavljanje defibrinatora i sprječavanje grušanja. Odvoz krvi u kafileriju.
 
 
 
Šurenje svinja u bazenu toplom vodom Pomicanje i potapanje svinja. Šurenje i skidanje dlake u šer-stroju. Strojno skidanje dlake s površine trupa.
 
 
 
 
Opaljivanje površine trupa pomoću peći i brenerom. Strojno skidanje crnila. Opaljivanje zaostale dlake i ručno skidanje crnila.
 
 
 
 
Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine te vađenje unutarnjih organa. Razvrstavanje i veterinarski pregled iznutrica. Čišćenje i pranje posuda, kolica, bazena, veterinarskog stola, sjekača i pila.
 
 
 
Rasijecanje pomoću tračne pile i sjekača. Dobivanje lake i teške polovice. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa i uzimanje uzoraka za trihinoskopiju. Vaganje i klasifikacija svinjskih polovica.
 
 
 
 
Rasijecanje na osnovne dijelove. Milanska i francuska obrada.
Obrada buta i plećke za potrebe prerade i dobivanja mesa, obrada za suhomesnate proizvode i za potrebe tržišta. Dobivanje I.,II., III. kategorije mesa.
Obrada vrata, leđa, glave za potrebe prerade i tržišta.

 
Razred: TREĆI (3.)
Ukupni fond sati: 640
 
Cilj i zadaci
Osposobljavanje naučnika za samostalno obavljanje karakterističnih poslova u preradi i prodaji mesa i mesnih prerađevina.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Proizvodnja kobasičarskih proizvoda:
-kuhanih
-obarenih
-polutrajnih
-svježih
-trajnih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja delikatesnih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja konzervi
- trajnih
- polutrajnih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprema prodaje svježeg mesa i mesnih proizvodaUčenik treba biti osposobljen za rad u kobasičarnici na nekim lakšim postupcima (fazama pripreme sirovine, prijevoza, sparivanje, vezanje, vješanje kobasica).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik treba samostalno obavljati pojedinu fazu rada u proizvodnji suhomesnatih proizvoda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik može samostalno sudjelovati u procesu topljenja masnog tkiva u obrtničkim radionicama. DeLaval-ov proces. Učenik se uključuje u pomoćne procese rada.
 
 
 
Učenik se uključuje u pojedinu fazu rada ili radi pomoćne poslove u procesu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik se uključuje u one faze rada gdje postoji ručna obrada jer mnoge linije su automatske.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenik je osposobljen za pripremu mesa za prodaju pa čak i za samu prodaju svježeg mesa i mesnih proizvoda.Priprema ovitaka (prirodnih, umjetnih), aditiva.
Priprema sirovine.
Obrada sirovine (usitnjavanje, salamurenje, miješanje, kuhanje, narezivanje) ovisno o vrsti kobasice.
Punjenje nadjeva. Oblikovanje (vezanje, sparivanje, priprema kolica, štapova). Vješanje kobasica na štapove, kolica. Toplinska obrada kobasica, toplo, hladno dimljenje. Fermentacija kobasica. Skladištenje kobasičarskih proizvoda.
 
Odabir sirovina za određenu vrstu polutrajnog suhomesnatog proizvoda. Obrada osnovnih komada. Vlažno salamurenje komada mesa, rolanje, vezanje komada mesa, vješanje na štapove. Toplinska obrada, skladištenje. Proizvodnja trajnih suhomesnatih proizvoda:
-proizvodnja buđole
-proizvodnja pršuta po fazama rada
 
 
Priprema masnog tkiva za topljenje, zatim topljenje masnog tkiva. Odvajanje čvaraka od masti. Prešanje čvaraka. Hlađenje i pakiranje domaće svinjske masti. Industrijski način topljenja (DeLaval-ov uređaj). Proizvodnja svinjske masti.
 
Odabrati sirovinu za proizvodnju određenih vrsta proizvoda – delikatesna šunka: rolana vratina punjena usitnjenim mesom, prešani jezici, delikatesni proizvodi sa želeom. Obrada sirovine i izrada proizvoda.
 
Proizvodnja polukonzervi po fazama rada
- odabir sirovine, obrada, punjenje limenki, zatvaranje, pasterizacija, skladištenje proizvoda trajnih konzervi (paštete, mesnog doručka, gulaša, miješanih konzervi)
- izbor sirovine, obrada sirovine, punjenje, zatvaranje konzervi, pranje konzervi, sterilizacija, skladištenje
 
- Prodaja mesa po vrstama:
-odojaka, svinjskog mesa
-junećeg, goveđeg, telećeg
-ovčjeg, mlade janjetine
- Priprema mesa rasijecanjem, iskoštavanjem.  
- Izlaganje mesa u zatvorene vitrine, pakiranje mesa i prodaja u otvorenim vitrinama. Prodaja mljevenog mesa.
- Prodaja kobasičarskih proizvoda, suhomesnatih proizvoda, konzervi, masti, ćevapa, pljeskavica.

 
 
 
 
 
 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava –Primijenjena ekologija
 
Razred: Prvi (1.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane i upoznaju načine gospodarskog zbrinjavanja otpada.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani zadaci (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
 
I. Uvod
 
 
 
 
II. Onečišćenje vode
 
 
 
 
 
 
 
III. Onečišćenje zraka
 
 
 
 
IV. Onečišćenje tla
 
 
 
 
 
V. Onečišćenje hrane 
Usvojiti pojam ekologije i upoznati se sa Zakonom o zaštiti okoliša
 
 
Usvojiti znanje o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upoznati načine gospodarskog zbrinjavanja otpada 
- Pojam ekologije i podjela 
- Zakon o zaštiti okoliša
 
 
- Podjela i uloga vode
- Higijena i potrošnja vode
- Onečišćenje vode i zaštita
- Otpadne vode – vrste i pročišćivanje 
 
- Prirodni sastav zraka
- Onečišćenje zraka i zaštita (imisija, transmisija i emisija)
 
 
- Globalno zatopljenje
- Ozonske rupe i kisele kiše
- Tlo i degradacija
- Otpad, vrste i zbrinjavanje
- Pojam hrane, zdravstvena sigurnost
- Onečišćenje hrane tvarima iz okoliša

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
Obveze učenika
Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava –Zoonoze bolesti
 
Razred: I. (prvi)
Tjedni (ukupni fond sati):  35 (l sat tjedno)
Cilj i zadaci: cilj je da se učenici na temelju saznanja o zoonoznim bolestima upoznaju sa opasnostima koje prijete od mesa koje nije podvrgnuto veterinarskom pregledu.
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Vrste bolesti stoke za klanje
 
 
2. Zoonozne bolesti
 
 
 
 
3.Zarazne zoonozne bolesti
•     Tuberkuloza
•     Q groznica
•     Bedrenica
•     Salmoneloze
•     Slinavka
•          sap
•     bjesnoća
•     vrbanac
       svinja
 
4. Parazitarne zoonozne bolesti
- Ikričavost
- Trihineloza
 
5. Zakonski propisi koji prate bolesti stoke za klanje- naučiti podjelu bolesti stoke za klanje.
 
 
- usvojiti saznanja o simptomima bolesti
 
 
 
- usvojiti saznanja o zoonoznim bolestima I shvatiti opasnosti koje prijete ljudima od zaraženog mesa.
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti da i od parazitarnih bolesti prijete opasnosti koje mogu uništiti stočni fond neke zemlje
 
- naučiti zakonske propise vezane za zoonozne bolestiPojam i podjela bolesti, prosuđivanje ispravnosti mesa
Pojam i podjela zoonoznih
bolesti.
Primjeri zaraznih i
parazitarnih bolesti.
 
Pojam bolesti, simptomi, uzročnik. Procjena mesa veterinarskim pregledom. Uništavanje trupova, mesa.
 
 
 
 
 
 
 
Pojam bolesti. Simptomi, uzročnik, razvoj bolesti, ocjena mesa i postupak s mesom.
 
Pravilnici, propisi vezani za bolesti stoke za klanje, zakonska regulativa

 
 
 
 
 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove prehrane 
 
Razred: prvi (1.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci programa su da učenici nauče kemijski sastav hrane, shvate ulogu pojedinih sastojaka u organizmu, upoznaju hranu biljnoga i životinjskog porijekla i nauče se zdravoj prehrani.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
I. Uvod u osnove prehrane
 
 
 
II. Kemijski sastav prehrambenih proizvoda, energetska i fiziološka vrijednost hrane
 
 
 
 
 
 
III. Vrste hrane
 Usvojiti pojam hrane, osnova prehrane
 
 
 
Usvojiti osnovna znanja o kemijskim sastojcima hrane, energetskoj i fiziološkoj vrijednosti hrane
Naučiti metabolizam hranjivih sastojaka
Upoznati principe pravilne i zdrave prehrane
 
Naučiti pojedine vrste hrane- Pojam prehrane, hrana
- Klasifikacija robe, označivanje proizvoda, utvrđivanje kvalitete
 
- Osnovni sastojci hrane
- Energetska i fiziološka vrijednost hrane
- Metabolizam hrane
- Zdrava prehrana
- Dijetetska prehrana
- Greške u prehrani
 
- Žitarice, žito i proizvodi na osnovi brašna
- Voće, povrće i prerađevine
- Meso, mlijeko i prerađevine
- Šećeri, ulja, masti, jaja i pića

 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Mikrobiologija mesa 
 
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci 
Upoznati učenike s mikroskopom i mikroskopiranjem, upoznati učenike s mikroorganizmima korisnim i štetnim u tehnologiji mesa i prerade mesa.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Mikroskop i mikroskopiranje
 
 
 
 
 
Mikroorganizmi koji izazivaju kvarenje mesa i ostale hrane
 
 
 
 
 
Mikroorganizmi važni u obradi i preradi mesa i u proizvodnji ostale hrane
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispitivanje bakteriološke čistoće
 
 
 
 
Mikrobiološke pretrageZnanje o mikroskopu i mikroskopiranju umjeti primijeniti u praksi
 
 
 
 
Usvojiti znanje o mikroorganizmima koji kvare hranu i procese kvarenja
 
 
 
 
Usvojiti znanja o važnim porodicama mikroorganizama koji služe u preradi i proizvodnji hrane
 
 
 
 
 
 
Učenici trebaju usvojiti načine ispitivanja bakteriološke čistoće.
Usvojiti znanja o karakterističnim mikroorganizmima pojedine vrste namirnica.Mikroskop, dijelovi, mikroskopiranje preparata:
- fiksnih
- nativnih
- obojenih
 
- Vrste mikroorganizama izazivača kvarenja
- Oblici (vrste kvarenja)
- Načini sprječavanja kvarenja
 
 
Mikroorganizmi koje koristimo u procesu salamurenja mesa (starter kulture).
Starter kulture u procesu izrade trajne robe.
Mliječno kiselinska fermentacija u proizvodnji nekih proizvoda. Alkoholna vrenja.
Uzimanje brisa s radnih površina, posuda, alata, kontrola higijene radnog prostora.
 
- Test mikroorganizama prema Pravilniku
- Mikrobiološke norme
- Termostatiranje konzervi

Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Ambalaža za pakiranje mesa
 
Razred: drugi (2.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)
 
Cilj i zadaci 
Učenike treba upoznati s vrstama materijala, oblicima, izradom tj. važnošću ambalaže u procesu pakiranja mesa i mesnih proizvoda.
 
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Pojam i podjela ambalaže
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaža za pojedine vrste namirnica
 
 
 
 
 
 
 
 
Higijenski i tehnološki uvjeti ambalažeUsvojiti znanja o važnosti pakiranja hrane i prednostima takvog načina prodaje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primijeniti pravu ambalažu za odgovarajuću namirnicu.
 
 
 
 
 
 
Usvojiti znanja o važnosti higijenskih i tehnoloških uvjeta za ambalažu.Pojam ambalaže i njezina uloga.
Podjela ambalaže prema vrsti materijala odnosno namjeni:
- metalna ambalaža (izrada metalnih posuda – limenki)
- plastična ambalaža
(izrada folija, vrećica, posuda)
- jestivi ambalažni materijal
- papirna i kartonska ambalaža – kutije
- drvena ambalaža;
 
ambalaža za:
 - meso, mesne prerađevine
- ribe i riblje prerađevine
- mlijeko i mliječne prerađevine
- mast i ostale masnoće
- voće i povrće.
 
Higijenski propisi za ambalažni materijal prema Pravilniku.
Tehnološki uvjeti, mogućnost oblikovanja, zatvaranja, otvaranja, nanošenja deklaracije.
 

 
 
 
Metodičke napomene
Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ostali izvori mesa
 
Razred: II. (drugi)
Tjedni (ukupni fond sati): 35
Cilj i zadaci: cilj programa je da učenici upoznaju ostale izvore mesa, kemijski sastav i njihovu preradu
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Ribe i riblje pererađevine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beskraljesnjaci
- Ljuskari
- Dvokrilni mekušci
- Glavonošci
 
3. Divljač
 
 
4. Ostale vrste mesa
 -naučiti kemijski sastav I
podjelu ribe
- usvojiti pojam pecature
- znati procijeniti kakvoću ribe
- upoznati riblje prerađevine
-shvatiti rasijecanje, konfekcioniranje, pakiranje i čuvanje ribe.
 
 
 
- upoznati ljuskare (rakove), dvokrilne mekušce (školjkaše) i glavonošce
 
 
- usvojiti osnovne vrsta mesa divljači
 
- upoznati ostale vrste mesa
 Kemijski sastav i podjela
ribe.
Pojam pecature.
Procjena kakvoće ribe.
Posmrtne promjene na mesu
ribe.
Konzerviranje ribe.
Riblje prerađevine.
Ostali riblji proizvodi.
Pakiranje, čuvanje, transport
ribe.
 
Kemijski sastav i podjela beskralješnjaka. Prerada rakova, školjki i glavonožaca.
 
 
Divljač: vrste mesa
 
 
Žabe, kornjače, puževi.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove kulinarstva
 
Razred: III. (treći)
Tjedni (ukupni fond sati): 32
Cilj i zadaci: 
Upoznati učenike s vrstama kuhinje, rastumačiti osnovne postupke kulinarske obrade i shvatiti promjene na hrani nakon kulinarske obrade.
 
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
1. Hrana
 
 
 
 
2. Osnovni postupci pripreme i kulinarske obrade hrane
 
 
 
 
 
3. Kulinarska obrada mesa
 
 
 
 
 
4. Kulinarska obrada povrća
 
 
 - ponoviti podjelu i kemijski
sastav hrane
- ponoviti nutritivnu i energetsku vrijednost hrane
 
- upoznati osnovne postupke pripreme I kulinarske obrade hrane
 
 
 
 
- usvojiti kulinarsku obradu pojedinih komada mesa i ustanoviti promjene nakon kulinarske obrade
 
 
- savladati pripremu i postupke kulinarske obrade povrćaPodjela i kemijski sastav
hrane
Nutritivna i energetska vrijednost hrane
 
Priprema:
Blanširanje
Kuhanje
Pirjanje
Pečenje
Prženje
 
Primjena postupaka kulinarske obrade za pojedine komade mesa. Promjene na mesu nakon kulinarske obrade.
 
Procesi pripreme i kulinarske obrade povrća. Promjene na povrću nakon kulinarske obrade.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava -Autohtona proizvodnja i prerada mesa
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj i zadaci: upoznati učenike sa starim pasminama stoke za klanje, proizvodnjom domaćih, hrvatskih proizvoda, što bi se u dogledno vrijeme trebalo i zaštititi.
Sadržaj
Nastavno područjeOčekivani rezultati (znanja i vještine)Nastavni sadržaji
Proizvodnja mesa od starih autohtonih pasmina
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja nekih starih autohtonih kobasičarskih proizvoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvodnja nekih autohtonih suhomesnatih proizvodaShvatiti da Hrvatska ima specifičnih, domaćih pasmina koje ne smijemo prepustiti izumiranju, a meso je odlično za hranu i preradu.
 
 
 
 
Proizvoditi naše domaće kobasičarske proizvode i dati mu zaštitu «hrvatski proizvod»
 
 
 
 
 
 
Usvojiti pojam naše domaće, hrvatske proizvodnje suhomesnatih proizvoda i izlasku na tržište s domaćim zaštićenim proizvodima.Buša, podolsko, istarsko govedo, značajke, uzgoj, dobivanje mesa; turopoljska, slavonska svinja, značajke, uzgoj, dobivanje mesa; 
paška lička ovca: značajke, uzgoj, dobivanje mesa
Izbor sirovina, obrada sirovine, završne faze rada kobasičarskih proizvoda.
Kulen, kulenova seka, srijemska kobasica, samoborska salama, Gavrilovićeva salama, slavonska krvavica, zagorska krvavica, melna kobasica, samoborske češnjovke, slavonska kobasica
Izbor sirovine, obrada sirovine, završne faze rada u proizvodnji:
- dalmatinski pršut
- istarski pršut
- dalmatinska panceta

 
Metodičke napomene
Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u grupama ( radionice, ankete).
 
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).
 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Računalstvo
 
Razred: treći (3.) 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)
 
Cilj programa
Objasniti osnovne postupke u radu na računalu pri pripremi za izradu propagandnih materijala i svladati 1-2 grafička programa na računalu.
 
Zadaci programa
Pripreme za rad (razne skice, dizajn), naučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Sadržaj
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Priprema za izradu promidžbenih materijala – I. dioNaučiti osnove rada s ukrasnim tekstom, naučiti birati već gotove fontove.
 
 
Upoznati postupke izrade natpisa s ilustracijom u grafičkom programu Corell, Photoshop
 
Naučiti izraditi stranicu i više stranica.A) Rad s različitim fontom, izbor gotovih fontova, preoblikovanje, rad s tekstom
 
B) Ilustracije, dekoracija, natpis, reklama
 
 
 
 
C) Izrada stranica i više stranica
2. Priprema za izradu promidžbenih materijala – II. dioKoristiti se grafičkim programima u dizajnu natpisa.
Naučiti uvećati tekst za određeni postotak i sačuvati ga ili ispisati na pisaču.
 
Naučiti samostalno dizajnirati grafička rješenja za posjetnice, naslovnice, natpise i reklame u nekom grafičkom programu.A) Izrada skica
 
 
 
 
 
 
 
B) Vlastiti dizajn na računalu u grafičkom programu
3. Oglašivanje i informiranjeNaučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.
 
Naučiti osnove profesionalnog komuniciranja e-mailom te izradu jednostavne web stranice.
 
Naučiti osnove prezentiranja e-mailom.
 
Svladati osnove engleskog jezika, osobito stručne terminologije potrebne za rad na računalu.A) Korištenje Interneta
 
 
 
B) Izrada web stranice
 
 
 
 
 
 
C) Izrada prezentacije
 
 
D) Svladavanje potrebnog znanja iz engleskog jezika (osobito stručne terminologije) za rad na računalu

 
Metodičke napomene
   Predmet mora teći u korelaciji s nastavom računalstva.
Nastavna metoda: vježbe
Obveze učenika
   Ako su učenici odabrali ovaj izborni predmet, dužni su biti na nastavi predmeta i izvoditi sve zadatke u skladu s programom.
 
Literatura
   Literatura koja objašnjava određeni grafički program na računalu: priručnici za Word, Corell, Photoshop i Internet; Officce XP (PowerPoint i Excel), literatura iz područja suvremenog dizajna.


7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA 
 
Svrha pomoćničkog/završnog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mesar nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
Završni ispit se sastoji iz hrvatskog jezika i pomoćničkog ispita. 
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
1.   klanje stoke;
2.   pripremanje mesa za veleprodaju i maloprodaju;
3.   priprava mesa i proizvoda od mesa za prodaju;
4.   proizvodnja mesnih prerađevina;
5.   proizvodnja kuhanih i sirovih salamura;
6.   ocjena mesa i mesnih prerađevina;
7.   skladištenje mesa i mesnih prerađevina;
8.   proizvodnja masti;
9.   rukovanje i briga o strojevima, uređajima i alatima;
10. higijenske mjere pri radu i mjere zaštite na radu.
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Obrada svinjske polutke - «francuska obrada»Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje guljene svinjske polutke za maloprodajuPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje prednje juneće četvrtiPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Rasijecanje ovčetine za maloprodajuPriprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje
Izrada domaće kobasicePriprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada kobasice, kontrola kvalitete, priprema za prijevoz i skladištenje
Izrada hrenovkePriprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada hrenovki, kuhanje, kontrola kakvoće, priprema za prijevoz i skladištenje

 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Izložiti rasječeno meso u rashladnu vitrinu po vrstama i kategorijamaPriprema vitrine, slaganje mesa po vrstama i kategorijama, ukrašavanje
Rasječeno meso prirediti za odreske, kotlete, meso za gulaš, meso za juhuPriprema radnog mjesta za rasijecanje mesa, odabir alata, strojeva, rasijecanje mesa i priprema za prodaju
Odabrati meso za pojedine vrste kobasicaPrema određenoj vrsti kobasice pripremiti meso i druge potrebne sastojke

 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
NASTAVNA PODRUČJA
 
Pripreme i postupci prijema i klanja stoke 
Sastav i obradba mesa 
Priprema proizvoda od mesa i prodaja 
Strojevi i uređaji 
Osnove fizike 
Osnove kemije 
Osnove biologije 
Matematičke i računske osnove 
Izračunavanje materijala 
Izračunavanje plaća 
Izračunavanje troškova 
Izračunavanje kamata 
Izračunavanje cijene proizvoda 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Razumijevanje naloga i uputa0 – 10
Poznavanje postupka pripreme uratka0 – 10
Spretnost rukovanja alatima, strojevima i uređajima0 – 10
Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe0 – 10
Postupci izrade i oblikovanja uratka ili radne probe0 – 10
Estetski izgled i ukrašenost uratka0 – 10
Kvaliteta izrade 0 – 10
Postupci kontrole0 – 10
Radna norma0 – 10
Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera higijene osobno i na radnom mjestu0 – 10
UKUPNO BODOVA 100

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-64
Zagreb, 1. srpnja 2004.
 
 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 

 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ljevač - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje obućar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...