# Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK

Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042141


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2143
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
GRADITELJ METALNIH BRODOVA
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA 
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: graditelj metalnog broda
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Moći primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada, 
postojanost alata.
Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.
Upoznati alate, princip rada   i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.
Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove automatizacije u montaži.
Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica.
Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja metalnog broda.
 
Trajanje obrazovanja: 
3 godine
 
Uvjeti za upis: 
završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor
2. NASTAVNI PLAN
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci270135132137
Tehničko crtanje 1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje135----35
Elementi broda--135--35
Tehnologija gradnje broda--3105264169
Konstrukcije broda----39696
Izborna nastava135135264134
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi
Tehnologija obrade i montaže
Elementi broda
Linije broda
Praktična nastava u radnom procesu 360
 
 
 
 
 
 
560 270
 
 
 
 
 
 
630 160
 
 
 
 
 
 
640 
 
 
Ukupno1714961714951513124271

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE)
 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
A) Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva1,553----53
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje1,553135--88
Osnove tehničke mehanike135135--70
Osnove brodogradnje2)135----35
Elementi broda2,3) --135--35
Praktikum:
Tehnologija gradnje broda,3) 
- 
- 
3 
105 
2 
64 
169
 Konstrukcije broda3)----39696
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci 135135264134
Ukupno 828182808256817

 
2)  - Okvirni sadržai je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvode se i u tjednu praktične nastave.
3) - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta. 
 
C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
Praktična nastava u
školskoj radionici ili praktikumu najviše sati 4) 
 
305 
 
200 
 
96 
Tehnologija obrade i montaže2) 
35 
  
Elementi broda2,3) 70 
Linije broda3)- 64 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600

 
-     Tehnologija obrade i montaže2) , Elementi broda2,3) i Linije broda3) - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave
-     4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 281280256817
Praktični dio s tehnološkim vježbama9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1496149513124271

 
 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktični rad
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Elementi brodausmeno, pismeno, praktični rad
 Konstrukcije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Linije brodausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija gradnje broda usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove brodogradnjeusmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad
Izborna nastava stručnih predmetausmeno, pismeno, praktični rad

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. elektrotehnike 
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Matematika u struciprofesor matematike
prof. matematike i fizike
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta
profesor PTO-aVSS
Tehničko crtanje profesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Osnove tehničke mehanikeprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Tehnologija obrade i montažeprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Elementi brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Konstrukcije brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija gradnje brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove brodogradnje dipl. ing. brodogradnje
dipl. ing. strojarstvaVSS
Linije brodadipl. ing. brodogradnjeVSS
Izborni dio, stručni predmetiprofesor strojarskih predmeta
dipl. ing. strojarstva
dipl. ing. brodogradnje
profesor PTO-aVSS
Praktična nastavadipl. ing. brodogradnje
profesor strojarskih predmeta 
dipl. ing. strojarstva 
profesor PTO-a
nastavnik praktične nastave- stručni učitelj
/suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

 
Napomena: profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1. 2. i 3.profesor1. razr. - 2 sata (2+0)
70 sati -zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati -zajedno
3 .razr. - 1 sat (1+0)
32 sata - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Tehničko crtanje1. i 2. profesor1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)
35 sati - zajedno
18 sati - 2 grupe
2 .razr. - 1 sat (0+1)
0 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
 
15 učenika
Osnove tehničke mehanike1. i 2.profesor1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno
2. razr. - 1 sat (1+0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1.profesor,
nastavnik PN,
suradnik,
majstor1 sata (0.5 + 0.5)
18 sati zajedno
17 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove brodogradnje1. profesor
 1 sat (1 + 0)
35 sati - zajedno 
30 učenika
Elementi broda2. profesor
 3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija gradnje broda
 2.3. profesor2.raz.
3 sata (1 + 2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
3.raz
2 sata (1+1)
32 sata zajedno
32 sata – 2 grupe 
 
30 učenika
15 učenika
 
 
30 učenika
15 učenika
Konstrukcija broda3.profesor
 3 sata (2+1)
64 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Linije broda3.profesor,
 2 sata (1+1)
32 sata - zajedno
32 sata - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN,
suradnik, 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8 -16 učenika.
Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor
Izborna nastava stručnih predmeta1., 2., 3.profesorsadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
 Tehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Tehničko crtanje
Elementi strojeva
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
praktikum za TehnologijeKlasična učionica s ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Osnove brodogradnje
Praktikum za 
Elemente broda 1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom 
specijalizirani softver za brodogradnjuElementi broda 
Linije broda
Konstrukcije broda
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003. 
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Obrazovanje za zanimanje
Radno pravoObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju
2.Ustroj i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školske radionice
-     obrtničke radionice, brodogradilište
-     pogone poduzeća, brod i slično.
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-      materijal predmeta obrade
-      alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu.
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-
 tehnološke
 dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti lim probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
 
10.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.
 
 
 
 
11. 
 
 
Strojna obrada 
 
Bušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine. 
 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova
 
Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE sastoji se iz dva podprograma:
1. OBRADA I Montaža
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
1. OBRADA I Montaža
A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:
- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;
- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada; 
- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);
- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;
- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.
 
      B1/ SADRŽAJ PROGRAMA
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.UvodUpoznavanje s poslovima i zadacima brodograditelja. Upoznavanje s radnim prostorima.
2.Sigurnost i zaštita pri raduZakonski propisi i normativni akti. (Savezni i republički zakoni te normativni akti radne organizacije.) Osnovi zaštite od požara. (Sredstva za gašenje i demonstracije gašenja požara.) Pružanje prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnost i mjere zaštite pri radu sa: štetnim plinovima, kiselinama i lužinama, bojama i razrjeđivačima. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa: ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova pri ručnom transportu tereta. Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.
3.Obrada brodskih elemenataUskladištenje limova i profila. Ravnanje limova.
Pjeskarenje i antikorozivna zaštita limova i profila. Sortiranje limova i profila prema specifikaciji materijala. Označavanje limova i profila. Strojevi i uređaji za rezanje limova i profila. Oblikovanje limova i profila. Priprema rubova limova za zavarivanje i oznake za zavarivanje.
Transportiranje gotovih elemenata u međuskladišta i sortiranje prema radioničkoj dokumentaciji.
4.Elektrolučno zavarivanje (ručno)Upoznavanje sa strojevima i uređajima za zavarivanje i uključivanje strojeva. spostavljanje električnog luka. Vođenje elektrode. Zavarivanje kutnih spojeva. Zavarivanje sučeonih spojeva. Identifikacija pogrešaka na zavaru (vizualno). Upoznavanje sa strojevima i uređajima za kontrolu zavara (Rentgen, ultrazvuk, magnetofluks).
5.Plinsko rezanje i ravnanje grijanjemUpoznavanje s plinskim plamenicima za rezanje i grijanje te rukovanje. Paljenje smjese na čičku. Podešavanje plamena. Plinsko rezanje limova i profila. Pogreška pri rezanju. Grijanje plinskim plamenicima. Ravnanje i formiranje limova grijanjem. Upoznavanje sa specijalnim jedinicama za plinsko rezanje.
6.Predmontiranje brodskih elemenata u sekcijeProučavanje radioničke dokumentacije i utvrđivanje redoslijeda predmontiranja. Odabiranje elemenata. Predmontiranje elemenata ravnih sekcija. Raspored položaja elemenata. Predmontaža volumske sekcije. Utvrđivanje redoslijeda. Utvrđivanje položaja. Centriranje predmontiranih elemenata sekcije. Montaža i privarivanje elemenata volumenske sekcije. Kontrola dimenzija sekcije. Zavarivanje sekcije. Priprema za transport sekcije (postavljanje uški prema tehničkoj dokumentaciji). Transport sekcije u međuskladište. Predmontiranje zakrivljenih sekcija. Utvrđivanje redoslijeda. Izrada kolijevke. Centriranje elemenata zakr1vljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije pomoću pomoćnih linija i šablona. Montaža elemenata zakrivljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije. Priprema za transport. Transport sekcije u međuskladište.
7.Uranjeno opremanje sekcijeMontaža elemenata cjevarske opreme. Montaža elemenata bravarske opreme. Montaža elemenata skela.
8.Montaža na ležajuPriprema za montiranje (dokumentacija, alat, pribor i utvrđivanje redoslijeda). Priprema površine za montažu (ležaja). Viziranje, postavljanje potklada i utvrđivanje postolja sekcije. Postavljanje i centriranje sekcije prema tehničkoj dokumentaciji. Ugradnja i prilagođavanje sekcije dna i dvodna.
9.Izrada i montaža metalnih konstrukcija razne namjeneIzrada i montaža čeličnih dimnjaka. Izrada i montaža čeličnih sistema (cjevovodi velikih promjera, elementi hala, procesna industrija, rezervoari. Utvrđivanje, izrada i izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcija. Kontrola sklopova.

 
 Objašnjenje (za 2. godinu obrazovanja)
Treba odmah naglasiti da je ovo okvirni program i na temelju plana proizvodnje pojedinih brodogradilišta škola treba izraditi izvedbeni program. Sadržaj programa praktične nastave čine proizvodni zadaci na kojima polaznici moraju samostalno raditi, pod kontrolom nastavnika (stručnog radnika). Kompleks zavarivanja i plinskog rezanja treba organizirati izvan radne situacije - na formalnim vježbama. Budući da su predmeti praktična nastava, proizvodni zadaci, to praktičnu nastavu treba organizirati po obrazovnim grupama (brigadama). Radne grupe moraju cirkulirati do formalnih vježbi do obrade, predmontaže i montaže pojedinih elemenata i sekcija, kako bi ovladali potrebnim vještinama i stekli odgovarajuće navike u radu. Nastavu treba organizirati tako da radna grupa dobije određeni radni zadatak s kompletnom dokumentacijom. Tijekom i nakon završenog zadatka kratko raspraviti u grupi: o organizaciji rada, tehnološkom toku obrade predmontaže, montaže, optimalnom korištenju alata, strojeva, uređaja i vremena. Veličina grupe na PN je do 10 učenika.
Realizacija određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.
 
C.1. LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za program Tehnologija brodogradnje.
 
 


2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.
Zadaće:
- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;
- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;
- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;
- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .
- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;
- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.
 
B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
1.Linije brodaUpoznavanje
2.Posebne brodske krivuljeKonstrukcija skoka palube. Konstrukcija preluka palube. Konstrukcija krivulje na uglovima grotla prema propisima klasifikacijskih društava.
3.Razvijanje geometrijskih tijelaIzračunavanje prave dužine lima. Izrada plašteva prizmatičnih, valjkastih, piramidalnih i stožastih tijela. Razvijanje plašta prijelaza kruga u kvadrat. Razvijanje plašta prijelaza kruga u krug. Praktična primjena razvijanja na brodske elemente i dijelove opreme broda.
4.Razvijanje brodskih elemenataRazvijanje i trasiranje uzdužnih (simetričnih i nesimetričnih) nosača dvodna. Trasiranje rebrenica. Razvijanje i trasiranje pokrova dvodna. Razvijanje i trasiranje rubne ploče dvodna.
5.Označavanje limova i profilaOznake za zavarivanje. Oznake za obradu rubova limova. Ostale oznake na limovima i profilima.
6Razmatranje tehničko
Tehnološke dokumentacijeVježbe sa dokumentacijom (nacrt, specifikacija materijala, radni list itd.).
7.Prodor tijelaProdor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.
8.Trasiranje brodskih elemenataTrasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.
9.Razmatranje termičko-tehnološke dokumentacijeVježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).
10.Osnovni pojmovi programiranjaStruktura programa (blok-dijagrami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.
 
11.Rukovanje terminalom i strojem
za crtanjeTipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.
 
l2.Primjena računala u proizvodnjiOsnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke specifikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 
 
 Objašnjenje
Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.
Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.
 


 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova
 Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE sastoji se iz dva podprograma:
1. OBRADA I Montaža
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
1. OBRADA I Montaža
 
A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:
- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;
- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada; 
- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);
- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;
- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.
 
     B1/ SADRŽAJ PROGRAMA
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
10.Traserska salaRazvijanje elemenata trupa broda. Izrada šablona i modela.
11.Označavanje elemenata trupaPrenošenje podataka, pomoću letava, razvijenih elemenata. Ucrtavanje. Označavanje rubova limova, kako bi se pripremili za zavarivanje. Ostala označavanja.
12.Obrada crne metalurgijePlinsko rezanje (ručno i strojno). Savijanje pomoću valjaka i preša. Formiranje limova i profila. Oblikovanje profila toplim postupkom. Oblikovanje profila na hladno.
13.PredmontiranjeIzrada sklopova (rebra, rebrenica, okvirnih sponja, hrptenica, linica, pljuskača, proveza, podveza itd.). Izrada panela. Izrada plošnih sekcija. Predmontaža trodimenzionalnih sekcija. Predmontaža prstenastih sekcija. Opremanje sekcija. Kontrola sekcija u predmontaži. Transportiranje i uskladištenje sekcija.
14.MontažaPriprema ležaja za gradnju. Ugradnja i prilagođavanje sekcija dna i dvodna. Ugradnja i prilagođavanje sekcija bočnih tankova. Montaža pregrada. Ugradnja i prilagođavanje sekcija vanjske oplate. Ugradnja i prilagođavanje sekcija palube. Ugradnja i prilagođavanje sekcija pražnice grotala. Ugradnja jarbola i teretnih stupova. Ugradnja kućica. Ugradnja nadgrađa. Ugradnja krmenog pika. Ugradnja pramčanog pika. Montaža linice. Montaža dimnjaka. Ugradnja strojeva, uređaja i opreme na ležaju. Kontrola kvalitete izrade brodskog trupa i ugrađene opreme. Pripreme broda za porinuće.
15.Izrada uputstava:Za predmontažu, za uranjeno opremanje, za montažu, za transport, za oskeljenje, za postavljanje privremene energetike.

 
 
Objašnjenje (za 3. godinu obrazovanja)
Sadržaj programa rada čine proizvodni zadaci i tehničko-tehnološka dokumentacija u pogonima brodogradilišta kojima učenici samostalno, pod kontrolom instruktora, rješavaju postojeće probleme pri obradi, montaži ili izradi tehničkotehnološke dokumentacije. Pri radu na proizvodnim zadacima treba rad organizirati u obrazovnim grupama (3-7 učenika). Obrazovnom grupom rukovodi instruktor pod čijim se nadzorom obavlja rad. Nastavu treba organizirati tako da obrazovna grupa dobije radni zadatak s kompletnom proizvodnom dokumentacijom. Prije početka rada instruktor s učenicima analizira radne zadatke i daje potrebne upute, a nakon toga se prelazi na realizaciju pod stručnim nadzorom instruktora. Instruktor za vrijeme rada kontrolira, prati, utvrđuje kvalitetu i ispravlja pogreške učenika. Nakon obavljena radnog zadatka instruktor će organizirati diskusiju s učenicima. Kroz diskusiju će kritički raspraviti o načinu rada grupe i svakog pojedinca. Na kraju diskusije treba izvući potrebne zaključke: o organizaciji grupe, organizaciji radnog mjesta, tehnološkom tijeku obrade i montaže, kritičnim točkama u radu i tehničkoj zaštiti. Učenicima treba također ukazati na optimalno korištenje materijala, alata, strojeva, radnog vremena i sredstava tehničke zaštite. Realizaciji određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.
 
2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE
 
A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.
Zadaće:
- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;
- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;
- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;
- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .
- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;
- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.
 
B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA
 
 
Br. 
Nastavno područje
 
Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
7.Prodor tijelaProdor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.
8.Trasiranje brodskih elemenataTrasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.
9.Razmatranje termičko-tehnološke dokumentacijeVježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).
10Osnovni pojmovi programiranjaStruktura programa (blok-dijagrami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.
11.Rukovanje terminalom i strojem za crtanjeTipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.
 
l2.Primjena računala u proizvodnjiOsnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke specifikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 
 
 Objašnjenje
Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.
Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.
 
 
6.2.Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
            
Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji
jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju: 
- graditelj metalnih brodova
 
Zadaci:
Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske :
 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.
Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.
 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže
Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike
Mapa za praktičnu nastavu.


 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj 
1.Tehnički materijaliUpoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:
-dobivanje
-svojstva
-primjenaOsnovni pojmovi tehnologije
Željezo i čelik.
Svojstva materijala.
Obojeni metali i njihove legure.
Nemetali. 
2.Osnove proizvodne
tehnikeUpoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke            Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:
 - osnove mjerenja i kontrole
- ocrtavanje i  obilježavanje
- osnovni kutovi reznog 
 alata
- sječenje
- piljenje
- turpijanje
- grecanje
- izrada navoja.
Postupci obrade lima:
-     rezanje lima
-     savijanje lima
-     ravnanje lima
-     probijanje lima
-     previjanje lima.
-     kovanje i  prešanje
-     valjanje, vučenje, istiskivanje
-     lijevanje
Spajanje razdvojivim
vezama:
-     spajanje vijcima i maticama
-     spajanje zaticima i svornjacima
-     spajanje klinovima
-     spajanje spojkama
Spajanje nerazdvojivim
vezama:
-     spajanje zakivanjem
-     spajanje lemljenjem
-     spajanje zavarivanjem
-     spajanje lijepljenjem.
Postupci strojne obrade
Osnove teorije rezanja
Bušenje
Tokarenje
Glodanje
Brušenje
Štancanje
Ostali postupci strojne obrade. 
 3.Osnove strojeva    i uređaja Razlikovati pojedine strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacijaPodjela strojeva
-     pogonski strojevi
-     radni strojevi 
-     strojevi s elektroničkom
obradom podataka
-     proizvodna postrojenja
Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav
Centralno grijanje kao tehnički sustav


 
 
 
6.3.Nastavni predmet: Matematika u struci
            
Razred: Prvi, Drugi,Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 2 sata (70 sati)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
                        3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :
 
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
Red.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
br.                                              I.       II.    III.    Ukupno
1.     Osnovne matematičke operacije                  
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                    
4.     Jednadžbe prvog stupnja            
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                    
10.    Osnove trigonometrije        
11.    Pravilo trojno                    
12.    Postotni i kamatni račun
13.        Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.     Izrada kalkulacija u zanimanju                    
      UKUPNO SATI:                            70     35     32    137
 
 
Matematika u struci: Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Osnovne matematičke        Ponoviti znanja i uvježbati     Vrste brojeva.
      operacije,vještinu računanja.                           Zbrajanje i oduzimanje.                                           Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje               Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i                                                                                                          oduzimanje
                                                      potencija.
                                                      Množenje i                                                                                                          dijeljenje
                                                      potencija.
                                                      Potenciranje                                                                                                         potencija.
3.     Korjenovanje              Znati i umjeti računati        Pojam                                                                                     s korijenima.               korjenovanja.
                                     Računske                                                                                               operacije.
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama.
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama      Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.      Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose            Omjeri i razmjeri, prosto
                              među veličinama.           pravilo trojno, postotni račun.
                              Razumjeti sličnost           Sličnost trokuta, 
                              u trokutu.                 odnos stranica u trokutu, 
 odnos stranica za 30°, 45° i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine.   Pojam vektorske veličine, 
                                                      zbroj vektora, množenje
                                                      vektora s brojem.
                              Prikazati linearne zavisnosti    Koordinatni sustav, 
                                                      jednadžba pravca.
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.      Veličine.      
                        Znati pretvoriti jedinice.       Pretvorba jedinica.    
6.     Proračuni dužina            Znati i umjeti proračunati      Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                                njegovih dijelova.
                                                      Proračuni razvijene dužine.                                                                                              Pravokutni trokut- 
                                                      Pitagorin poučak.
                                                      Trigonometrijske funkcije                                                                                               pravokutnog trokuta.
7.     Proračuni površina,          Znati i umjeti proračunati      Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase      površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                      Proračuni volumena i
                                                      oplošja tijela:
                                                      kocka, kvadar, piramida
                                                      valjak, stožac, kugla.
                                                      Proračuni mase i težine.
                                          
Matematika u struci: Druga godina 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                         3                        4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve,       Kvadrat i kub binoma i 
                               računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                      algebarski razlomci.
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenjakvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                      korijen negativnog broja.
3.     Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti             Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.      Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti             Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.             Složeno pravilo trojno.
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti             Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.      Pojam kamatnog računa.
 
Matematika u struci: Treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
2.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna za 
                                                      jednostavniji posao.
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit      struke i zanimanja.
 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo
                  
 Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
                                          
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                               Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad s nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 Metodičke napomene:
 
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
 Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
 
6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati:      1. razred 1,5 sati (53 sata)
                        2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar.
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada     
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...) 
4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
 Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.    II.     III.    Ukupno
1.     Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
      Standardi za tehničko crtanje                     4                  4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                 10                 10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje                 16                 16
      Presjeci                                     6                  6
      Tolerancije, znakovi obrade                      6                  6
      Pojednostavljeno i shematsko crtanje              6                   6
      Izrada radioničkog crteža                        5                  5
2.     Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
      Crtanje krivulja                                     8             8   
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva             7             7
Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža           20           20
      UKUPNO SATI                             53    35          88
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. 
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža.

 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                      Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.
3.Crtanje detalja na temelju sklopnog crtežaZnati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.
 Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:
-     ortogonalne projekcije
-     kotiranje
-     presjeci
-     tolerancije
-     znakovi obrade.
 

 


6.6. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Prvi
      Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
                     2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: brodomehaničar. 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova
- vještine; primjena znanja korištenjem literature
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1.   Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
2.   Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb 
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška
 
Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R. br.            Nastavno područje                Broj sati po obrazovnim godinama
                                                 I.     II.    III.    Ukupno
1.     Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
      Uvod u mehaniku                              5                   5
      Statika krutog tijela                          
      - sustavi sila u ravnini                          12                  12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                    8                   8
      - određivanje težišta                            5                   5
      Trenje                                      5                   5
2.     Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
      Osnove čvrstoće                                    15            15
      Osnove kinematike                                  10            10
      Osnove dinamike                                   10            10
      UKUPNO SATI                             35    35            70

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                   4


1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.     
2.Statika krutog tijela    Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila.
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
-nosačima s dva oslonca
- konzoli
-kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj
1         2                         3                                     4
1.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
2.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.
3.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
 


6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati:1. razred - 1 sat (35 sati)
                        
Cilj:   
Upoznati učenike s osnovama brodogradnje,brodogradilištem,konstrukcijom i opremom brodova
Zadaci:      
Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu
Upoznati konstrukcije brodskog trupa
Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda
Upoznati opremu broda i njenu funkciju
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja
Literatura za učenike i nastavnike:
Furlan,Lučin,Pavelić:Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb
 
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.Nastavno područjeCilj (znanja i umijeća)Sadržaj
1234
1. BrodUpoznati osnovna znanja o broduPojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.
2. BrodogradilištaUpoznati organizaciju rada u brodogradilištuShema, pogoni
3. Brodska formaUpoznati osnovne brodske formeDijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.
4. Elementi brodaUpoznati osnovne dijelove brodaStandardi – propisi.
Sustavi gradnje broda.
Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.
Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.
Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).
Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.
Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.
Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.
Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.
Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.
Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.
5. Oprema brodaUpoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opremeOprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).
Oprema za spašavanje.
Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.
Protupožarna oprema.
Navigacijska oprema.
Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.
Rashladni prostori na brodu.
Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

      
 


6.8. Nastavni predmet: Elementi broda
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3 sata (1+2) – 105sati
 
A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
Cilj je stjecanje znanja o elementima brodskog trupa drugih brodskih prostora i tehničkoj dokumentaciji.
Zadaće:
- upoznavanje učenika s konstrukcijom brodskog trupa,
- upoznavanje učenika s pojedinim elementima broda brodskim prostorima, kao i njihovom funkcijom u brodskoj konstrukciji,
- naučiti učenike kako upotrebljavati priručnike tabelarne prikaze i odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju,
- osigurati učenicima strukovnu osnovu za taj profil.
 
      B/ sadržaj PROGRAMA
__
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Propisi klasifikacijskih (društava) ustanova 
2.Brodograđevni standardi 
3.Glavni brodski prostori Uzdužni presjek broda
4.Sustavi gradnje brodapoprečni, uzdužni, kombinirani.
5.OplateVanjsko opločenje. Kobilica.
Oplata dna. Oplata boka.
Završni voj. Ljuljna kobilica.
6.DnaDvodno. Uzdužnjaci. Rebrenice. Pokrov dvodna. Rubna ploča dvodna.
7.OrebrenjeOrebrenje u poprečnom uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.
8.Bočne proveze 
9.Pregrade i uporeMinimalan broj pregrada. Razmak pregrada. Konstrukcija nepropusnih pregrada. Ravne pregrade. Korugirane pregrade. Ispitivanje nepropusnih pregrada. Upore.
10.PalubeSustavi gradnje paluba. Sponje. Palubne podveze.
11Otvori na palubiGrotla i pračnice. Ostali otvori na palubi.
12Linice i ograde
 
13Konstrukcija strojarniceDovodno strojarnice. Strukturni i nestrukturni tankovi.
14Platforme 
15Konstrukcija pramčanog pikaPramčana statva. Tunel za pramčani propeler. Lančanik. Sidrena niša na pramcu. Pljuskače.
16Konstrukcija krmenog pikaKrmena statva. Zrcalo. Statvena cijev. Sidrena niša na krmi.
17NadgrađaNadgrađe, palubne kučice. Kaštel. Kasar.
18Osnovne konstruktivne karakteristike pojedinih tipova brodovaBrod za prijevoz općeg tereta. Brod za prijevoz rasutog tereta.
Brod za prijevoz tekućine – tanker.
Brodovi za prijevoz kontejnera.
Brodovi za prijevoz automobila – trajekti.
Brodovi za vodoravni ukrcaj tereta – Ro-Ro brodovi.

 
 
Objašnjenje
Elementi obrade za obrazovni profil brodograditelj (u metalu), predstavljaju osnovu struke. S obzirom na navedenu važnost ovog predmeta, potrebno je u operativnoj razradi voditi računa i o razini savladanih sadržaja iz tehničkog crtanja, kako bi se teme koje u sebi sadrže složenija konstruktivna rješenja vodile u tijeku drugog polugodišta.
Naročitu pažnju treba posvetiti predočavanju pojedinih brodskih elemenata unutar većih cjelina "sekcija" i "sekcija" u sustavu brodske konstrukcije. nakon obrađenih pojedinih nastavnih cjelina preporučuje se organizirati odlazak u brodogradilište. Nastavu obvezno izvoditi u bloku od dva sata. Za uspješno izvođenje ove nastave organizaciju obvezno temeljiti na tehničkoj dokumentaciji.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
1. Dokumentacija brodogradilišta
2. Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske
 


6.9. Nastavni predmet: Konstrukcije broda
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred - 3 sata (2+1) – 96sati
 
 
A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
 
Sadržaji ovog predmeta su od najvećeg značaja za ovo zanimanje. Cilj je ovog programa objediniti sva prethodno stečena znanja, dobivena kroz predmete: elementi broda, tehničko crtanje, tehnolog1ja brodogradnje, praktična nastava, te ih razmatra kao nedjeljivu cje1inu.
Zadaća je da se kroz nastavu brodskih konstrukcija učenici upoznaju sa:
- upotrebom standarda pri različitim izvedbama brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,
- razlozima izbora određenog materijala za gradnju brodskih konstrukcija,
- vrstama spojeva i razlozima koji utječu na izbor spojeva na odre6enom dijelu brodske konstrukcije,
- postupcima pri montaži i demontaži brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,
- propisima klasifikacionih društava i da se nauče služiti osnovnom dokumentacijom i stručnom literaturom.
 
B/ SADRŽAJI PROGRAMA
III. razred 96 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Vrste brodskih konstrukcijaKonstrukcija poprečnog sustava gradnje. Konstrukcija uzdužnog sustava gradnje. Konstrukcija kombiniranog sustava gradnje.
 
2Osnovni principi povezivanja osnovnih elemenata plovila kod:- Poprečnog sustava gradnje,
- uzdužnog sustava gradnje,
- kombiniranog sustava gradnje.
 
3 Konstrukcija opločenja broda:Podjela na područja prema klasifikacijskim propisima. Vanjsko opločenje. Unutarnje opločenje. Veze s ostalim konstrukcijama.
 
4Glavno rebro Konstrukcija
 
5Konstrukcija krajeva brodaStatve. Pramčani pik. Krmeni pik. Veza s ostalim dijelovima broda.
 
6Konstrukcija temelja strojeva i uređajaTemelji glavnog stroja. Temelji ostalih strojeva i uređaja. Tunel osovinskog voda. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
7Konstrukcija teških kovnih dijelova trupaSidrene oči. Sidrena ždrijela. Peta statve. Slavina statve. Ležište kormila. Skrokovi. Statvene cijevi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
8Konstrukcija liniceStandardi i propisi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.
 
9Nadgradnja i kućiceKonstrukcija i izvedbe. Konstrukcija s obzirom na vibracije. Veze s palubama.

 
 
 Objašnjenja
S obzirom na opsežnost ovog područja potrebno je dati naglasak na razmatranje praktičnih primjera s kojima se učenici svakodnevno susreću u proizvodnji. Učenik se mora osamostaliti u računanju i korištenju odgovarajućom dokumentacijom, te se preporučuje nastavnicima da se ne upuštaju u opsežna teorijska razmatranja, već da građu obrađuju rješavanjem tipičnih primjena na vježbama. Posebno se predlaže da se za seminarski rad (dva programa godišnje) zada, neki dio brodske konstrukcije ili sekcije broda (u jednom zadatku objedinjena građa viče kompleksa). Seminarske radove trebalo bi provesti u skladu sa zahtjevima koje tretira završni stručni rad.
Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pažnju posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Obrada novog gradiva treba da iznosi 1 sat tjedno, a vježbi 2 sata. Vježbe izvoditi u skupinama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Vježbe obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
1. Tvornička dokumentacija
2. Grupa autora: Tehnička dokumentacija, Grafički zavod Hrvatske
 


6.10. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje broda
 
 
Razred: Drugi
       Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3 sata (1+2) – 96sati
                   3. razred - 2 sata (1+1) – 64sata
 
 
A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA
Cilj je da učenici steknu određena stručna znanja iz tehnologije gradnje brodova, koja se preko odgovarajućih sadržaja praktične nastave osmišljavaju u jednu cjelinu. Drugi je cilj pri realizaciji ovog programa strogo profesionalno obrazovanje. Zadaće nastave tehnologije brodogradnje su:
- usvojenje i sistematiziranje pojmova koji se odnose na područje tehnologije gradnje broda i metalnih konstrukcija uopće;
- ovladavanje potrebnim znanjima i objašnjenjima o raznim tehnološkim postupcima gradnje brodova;
- osmisliti i uspostaviti vezu između tehničkotehnološke zakonitosti i proizvodnog rada;
- shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i slično;
- razviti svjesnu disciplinu i pravilan odnos prema radu;
- upoznavanje s izvorima opasnosti i mjerama zaštite.
 
B/ SADRŽAJI PROGRAMA
II. razred 96 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1UvodKratka povijest gradnje broda. Tipovi i karakteristike današnjih brodogradilišta.
2Materijali za gradnju brodaBrodograđevni čelik normalne čvrstoće. Brodograđevni čelik povišene čvrstoće. Al legure koje se upotrebljavaju za gradnju brodskog trupa ili dijelova broda.
3Uskladištenje i transport limova i profilaSkladište limova i profila, Transport limova i profila.
4Priprema limova i profila (predobrada)Ravnanje limova i profila. Čišćenje i zaštita limova i profila.
5Trasiranje u brodogradnjiMetoda trasiranja. Primjena računala u trasiranju. 8ablone. Nacrt šabIone. Vrpce. Modeli.
6Rezanje limova i profilaTokovi materijala u radionicama obrade. Rezanje limova i profila: mehaničko, plinsko, plazma, laser, NC strojevi za rezanje.
7Oblikovanje limova i profilaValjci. Preče. NC strojevi za oblikovanje.
8Predmontaža brodskog trupaAlati i naprave. Organizacija radionice. Mala predmontaža. Izrada panela. Izrada (dvodimenzionalnih) sekcija.
9Zavarivanje i rezanje u brodogradnjiOblici spojeva i simboli. Oznake limova i profila. Ručno i poluautomatsko rezanje. Ručno zavarivanje (REL). Poluautomatsko zavarivanje. Zavarivanje automatima. Zavarivanje pod zaštitnim plinovima. Kontrola i ispitivanje zavora.
10Ravnanje u brodogradnjiOsnovno pojmovi. Alat za ravnanje. Primjeri.
11UkrupnjavanjeIzrada sekcija.
12Montaža na mjestu gradnje brodaPriprema ležajeva za montažu. Raspored potklada. Centriranje i montaža sekcija dvodna. Montaža pregrada. Montaža oplate. Montaža palube. Montaža pikova. Montaža nadgrađa, palubnih kučica, jarbola i sl.

 
III. razred 64 sati
Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Izrada trodimenzionalnih sekcija (volumske sekcije)Izrada krmenog pika. Izrada pramčanog pika. Izrada dvodna strojarnice. Izrada sekcija u kolijevci.
2Opremanje sekcijaNulto opremanje. Opremanje u jedinici.
3Kontrola i predaja sekcijaKontrola dimenzija. Kontrola oblika. Kontrola zavara. Predaja.
4Ukrupnjavanje i bojanje sekcija 
5Redoslijed montaže na ležajuVrste redoslijeda. Montaža krmenog dijela broda.
Centriranje i niveliranje (teodolitsko snimanje i niveliranje)
6 Predaja konstrukcije i prostoraPlan prostora. Predaja konstrukcije. Tlačenje.
7Ugradnja opreme na ležaju 
8Porinuće brodaOprema za porinuće. Uzdužno porinuće. Poprečno porinuće. Zaplutanje u doku.
Radionice opremnog odjeljenja. Opremanje u bloku. Ostali opremni radovi.
99. Radovi u opremnom bazenu 
1010. Završni primopredajni radovi 
1111. Klase broda i dokovanje 
1212. Remontni radovi 

 
 
Objašnjenje
Ovim se programom polaznici upoznaju sa zakonitostima tehnologije svog zanimanja i načinom rješavanja pojedinih problema koje nameće praksa u proizvodnji. Izvedbeni program škole treba izraditi u korelaciji s predmetima: Elementi broda, Brodske konstrukcije i Praktična nastava. Također treba planirati vježbe do 20 sati u svakoj godini koje se realiziraju u korelaciji s praktičnom nastavom.
Cjelokupna obrazovna aktivnost na ovom nastavnom području mora u metodičkom pogledu temeljiti na ranije stečenom znanju učenika. Da bi se uspješno ostvarili zacrtani zadaci, mora se u nastavi služiti onim nastavnim metodama i postupcima koji će osigurati stjecanje potrebnog znanja. Prema tome, nastava se mora temeljiti na zornosti i iskustvu učenika. Realizaciju vježbi povremeno organizirati u neposrednim proizvodnim uvjetima u kojima će se osigurati najveća racionalizacija vremena i nastava učiniti aktivnijom i neposrednijom. Nastojati da se velik dio sadržaja sinhronizira s praktičnom nastavom u brodogradilištu. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata. Vježbe se izvodu u školi ili brodograđevnom praktikumu. Veličina grupe učenika kao na praktičnoj nastavi.
 
 


6.11. Nastavni predmet: Linije broda
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: - 2 sata (1+1) – 64sata
 
      A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA
Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog broda na stvarnim primjerima.
Zadaci:
- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,
- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera broda,
- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije broda,
- crtanje kontura pramca i krme,
- crtanje vodnih linija,
- provjera usklađenosti pomoću širnica.
 
      B/ SADRŽAJI PROGRAMA
III. razred 64 sati


Red.
brojNaziv nastavne cjelineOkvirni sadržaji
1Uvod u trasiranje 
2Metode trasiranja:klasični i numerički način.
3Dvorana za trasiranje 
4Glavne izmjere broda i tablice očitanja 
5Pribor za trasiranje 
6Trasiranje linija:- Raspored projekcija pri izradi linija broda.
- Mreža linija broda.
- Vodne linije, uzdužnice, rebra.
- Konstrukcija uzvoja.
7Trasiranje linija:- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.
- Ucrtavanje kontura pramca i krma.
- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.
 
8Provjera usklađenosti pomoću širnica 

 
 
 Objašnjenje:
Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi broda. S obzirom na tu činjenicu potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.
Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata broda i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija broda. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata broda. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.
 
C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE
Kao za nastavni predmet Tehničko crtanje.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u brodogradnji)
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljajanje poslova u brodograđevnim zanimanjima.
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti i izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
1         2                   3                             4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- visoka peć i procesi u visokoj
 peći
- proizvodi visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- sivi lijev; lijevano željezo s 
  lamelarnim grafitom
- žilavi (nodularni) lijev
- tvrdi lijev
- kovkasti (temper) lijev
- čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelikaOsposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja o
tehničkim materijalima.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelik.
Alatni čelik.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legure.Usvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkim materijalima.Vrste obojenih metala i
njihovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Prvi         
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)          
Cilj: Utvrđivanje znanja o osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 
 
Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)                   Sadržaj
1         2                   3                              4
1.Statika krutog tijela    Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina
- klin
- vijak
- kolotura
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 
 
 
 
 Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje znanja osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće primjenjujući ih na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem, 
2.   radom na računalu primjenjujući korisničke programe. 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala
      
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u brodogradnji.
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke,
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike, 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji.
 
Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)               Sadržaj
1         2                   3                             4


1.UvodPonoviti i utvrditi znanje o najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.

 
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
      
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu
     primjenjujući ih u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka primjenjujući ih u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
1.    Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška 
2.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje 
      
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.   klasičnim računanjem 
2.   radom na računalu primjenjujući korisnički program. 
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.      Trigonometrijske funkcije.     
                                                      Primjena trigonometrije.
                                                      Pravokutni i kosokutni
                                                      trokut.
                                                      Mjerenje kuta.
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu            Pojam postotnog računa.
                              postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematia u struci
      
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva
    s primjenom u struci i zanimanju.
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći koristiti se stručnom literaturom.
Osposobiti za cjeloživotno školovanje.
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine: primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
2. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
1.klasičnim računanjem
2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)       Sadržaj
br.
1           2                          3                       4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja     Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                        struke i zanimanja.
2.     Izračun troškova            Poznavanje troškova i        Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                      troškovi izrade, cijena
                                                      proizvoda ili usluge,
                                                      izračun norme.
3.     Kalkulacija                Obračun posla i zarade       Izrada predračuna                                                                                               za jednostavniji posao


                                                .
Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva 
       
Razred: Treća
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
Zadaci:
Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
Literatura za učenike i nastavnike:
1. CD – Datenbank Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   tehničko komuniciranje i standardi 
2.   proizvodna tehnika 
3.   upravljanje i regulacija 
 


prilog: materijalni uvjeti
 
PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA
Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:
- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu
- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,
Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.
U školama s malim brojem brodograđevnih odjeljenja moče se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.
1. Specijalizirana učionica za brodogradnju
Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; elementi broda; konstrukcija broda; konstrukcije drvenog i plastičnog broda; projektiranje i gradnja drvenog broda, teorija broda; otpor i provi broda; osnove projektiranja broda; tehničko crtanje i linije broda.
 
 
1.1. Nastavni prostor 
Veličina potrebnog broda     80 m2
Prostorija treba imati mogućnost zamračenja 
1.2. Nastavna oprema 
1.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x60015 kom.
- stolica s naslonom učenička30 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom za nastavnika1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )2 kom.
- vitrina viseća 4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- utičnica za električnu struju (220 V)4 kom.
- dovod i odvod vode1 priključak
1.2.2. Posebna oprema15 kom.
- priložnik (1300 m)15 kom.
- trobridno mjerilo15 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- šabloni za slova1 gar.
- brodski krivuljari2 gar.
- planimetri2 kompl.
- letvice za izvlačenje krivulja20 kom.
- utezi od 1 kg30 kom.
1. 3. Nastavna sredstva 
1.3.1. Modeli 
- polumodeli brodova sa ucrtanim rebrima i opločenjem 
- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija) 
- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje broda) 
- makete brodova. 
1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija 
- slike različitih vrsta brodova 
- sheme karakterističnih dijelova broda 
- crteži linija broda 
- razni grafički prikazi 
- dijafilmovi 
- filmovi: 
"Modelsko ispitivanje broda", 
"Od projekta do broda", 
Reklamni filmovi brodogradilišta, 
- projektna dokumentacija iz odabranih područja 
- tehničko-tehnološka dokumentacija 
- standardi brodogradnje 
- razni katalozi i prospektni materijali 
- standardi klasifikacijskih društava 
1.4. Tehnička pomagala 
- grafoskop (portabl)1 kom.
- episkop1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem1 kom.

 
3.   Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: razvijanje i trasiranje; tehničko crtanje i linije broda; 
 
2.1. Nastavni prostor 
Veličina predviđenog prostora90 - 100 m2
Prostorija mora imati mogućnost zamračenja 
2.2. Nastavna oprema 
2.2.1. Opća oprema 
- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm10 kom.
- stol za računala6 kom.
- stolice s naslonom (učeničke)16 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)1 kom.
- stolica s naslonom (za nastavnika)1 kom.
- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm1 kom.
- stalak pokretni za nastavna sredstva1 kom.
- stalak pokretni za AV tehnička pomagala1 kom.
- ormar za nastavna sredstva4 kom.
- vitrina viseća4-6 kom.
- konzolni nosač za sheme1 kom.
Instalacije: 
- instalacije za električnu struju (220V) 
- dovod i odvod vode i izljev 
2.2.2. Posebna oprema 
- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog broda), na panel pločama s mogućnošću sklapanja1 kom.
- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje30 m2
- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja1 kom.
- priložnik 1800 mm10 kom.
- trobridno mjerilo10 kom.
- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik2 gar.
- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina3 kom.
- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)3 kom.
- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)3 kom.
- pomični ugaonik3 kom.
- ploča sa ucrtanim kutevima od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva3 kom.
- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina30 kom.
- letvice za izvlačenje krivulja40 kom.
- utezi od 0,5 do 2 kg60 kom.
- šabloni za sloval gar.
- brodski krivuljari4 gar.
- planimetri2 kompl.
- stolovi za računala9 kom.
- stol za ploter AO1 kom.
- 9 računala 1 kom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava
2.3. Nastavna sredstva
2.3.1. Modeli
- polumodeli brodova s ucrtanim rebrima i opločenjem
- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)
- makete brodova
- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).
2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija
- slike različitih vrsta brodova
- sheme karakterističnih dijelova brodova
- crteži linije broda
- razni grafički prikazi
- dijafilmovi
- standardi
- tehničko-tehnološka dokumentacija
- standardi brodogradnje
- standardi klasifikacijskih društava
- razni katalozi i prospekti.
2.4. Tehnička pomagala
- grafoskop                                                   1 kom.
- episkop                                                     1 kom.
- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                              1 kom.
 
MATERIJALNI UVJETI, PROSTORA I OPREME ZA "PRAKTIčNU NASTAVU 
U procesu obrazovanja učenika za zanimanje brodograditelja praktična nastava ima posebno značenje sa stajališta stjecanja praktičnih znanja, vještina i navika, te povezivanja stručno-teorijskih znanja. Svaka škola koja obrazuje učenika za zanimanje brodograditelj nužno je da ima osigurane odgovarajuće materijalne uvjete za izvođenje praktične nastave. Praktični sadržaji, u pravilu se ostvaruju u tvorničkim pogonima i radionicama. Iznimno sadržaji nastavnih cjelina ELEKTROLUčNO ZAVARIVANJE TE PLINSKO REZANJE I RAVNANJE GRIJANJEM mogu se izvoditi i u školskoj radionici odgovarajuće namjene.

5. Tehnologija zavarivanja60 m2
5.l. Opća oprema 
- stol radionički, s dva radna mjesta (radna ploča; drvo obloženo čeličnim limom; ladice za alat, dva škripca - paralelni i kovački)10 kom.
- stol za zavarivanje (čelični) 1 radno mjesto10 kom.
- ormar za alat i pribor (metalni)4 kom.
- školska ploča (zidna) 122x122 cm1 kom.
- polica (zidna) za pribor i opremu2 kom.
- stol s ladicama (za nastavnika)l kom.
- stolica s naslonom (za nastavnika)1kom.
- stolica, podesiva, bez naslona (učenička)10 kom.
Instalacije: 
- priključak na električnu struju 380 V8 kom.
- priključak na električnu struju (24 V)8 kom.
- priključak električnih aparata za zavarivanje na električnu mrežu izvesti prema uputama proizvođača 
- priključak na instalaciju kisika4 kom.
- priključak na instalaciju acetilena4 kom.
- instalacije za ventilaciju izvesti prema uputama proizvođača uređaja za ventilaciju 
- dovod i odvod vode (1 od 2 izljevna mjesta) 
5.2. Posebna oprema 
a) uređaji i pribor za plinsko zavarivanje, rezanje i grijanje - garnitura plamenika za plinsko zavarivanje, grijanje i rezanje4 kom.
- boca za kisik10 kom.
- boca disu - plin4 kom.
- redukcijski ventil za kisik4 kom.
- redukcijski ventil za plin4 kom.
- razvijač acetilena (prijenosni)1 kom.
- gumene cijevi za kisik i plin4 kompl.
- kolica za boce od kisika i plina1 kom.
b) strojevi, uređaji i pribor za električno zavarivanje i rezanje 
- transformatori za zavarivanje - prijenosni: 220/380 V, 50Hč; 70-180 A, elektrode 0; 2,5; 3,25; 4)2 kom.
- transformatori za zavarivanje - vučeni: (220/380 V, 50 HZ; 250A, elektrode 0 1,5-4 mm)4 kom.
- ispravljač za elektrolučno zavarivanje (priključni) napon 380 V, 50 Hz; priključna snaga 10,5 KVA; područje zavarivanja 50 A/23 V do 250 a/28 V)4 kom.
- pretvarač za elektrolučno zavarivanje (područje regulacije 30-250 A, napon praznog hoda, 70-60 V)1 kom.
- poluautomat za zavarivanje po MIG-MA8 postupku (pod) zaštitom COS i Ar)1 kom.
- aparat za točkasto zavarivanje - ručni (priključni napon, 380 V, a snaga 10 KVA)1 kom.
- aparat za točkasto elektrootporno zavarivanje1 kom.
- stabilni (priključni napon 380 V, a snaga 25 KVA)1 kom.
- uređaj za napajanje i rezanje plazmom (radni napon: zavarivanje 150 V, rezanje 20-36 V)1 kom.
- aparat za plinsko rezanje (plinovi: acetilen, propan - butan; priključni napon 220 V, 50 Hz)5 kom.
- navojni držač elektrode5 kom.
- opružni držač elektrode5 kom.
- kabelska spojnica ( po potrebi)- kom.
- priključnica s provrtom ili s vijkom- kom.
- stezaljka10 kom.
- uređaj za sušenje elektroda1 kom.

 
 


7. ISPITNI KATALOG (POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT)
 
I.
 
Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj metalnih brodova, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
ručna i strojna obrada materijala za gradnju brodova;. 
uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju metalnog broda; 
obrada brodskih elemenata; 
predmontiranje brodskih elemenata u sekcije; 
izrada i montaža metalnih konstrukcija; 
gradnja metalnog broda; 
održavanje i popravci metalnog broda. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
 

Vrsta uratkaOpis uratka
Izrada i montaža dijela brodske palube 
 Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade dijela brodske palube, izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati dijelove brodske palube
Izrada i montaža rebara
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi i montirati rebra
Izrada i montaža dijela oplate
 Kandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje. prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara, te izraditi, dotjerati i montirati dijelove oplate
Izrada pregradeKandidat mora znati izabrati potreban materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pregrade, te izraditi pregradu. 
Izrada pramčane ili krmene statveKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupke izrade pramčane ili krmene statve, te izraditi pramčanu ili krmenu statvu
Izrada tankaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade tanka, te izraditi tank
Izrada brodske liniceKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske linice, te izraditi brodsku linicu
Izrada portele, pokaporteKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske portele, pokaporte, te izraditi portelu, pokaportu
Izrada grotlaKandidat mora znati izabrati potreban materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade grotla, te izraditi grotlo
Ugradnja prozoraKandidat mora znati ugraditi fiksni prozor s mogućnošću otvaranja
Ugradnja osovinskog vodaKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi osovinski vod
Ugradnja ventila zasuna i drugih elemenata za protokKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventile, zasune i druge elemente za protok
Ugradnja ventilacijskih sustavaKandidat mora znati izabrati i alate, pribor i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventilacijske sustave

 
RADNA PROBA 
 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Prepoznavanje materijalaKandidat mora znati prepoznati nekoliko vrsta materijala koji se koriste u metalnoj brodogradnji na osnovi vanjskog izgleda (čelik, nehrđajući čelik, mjed, bronca, Al- legure)
Prepoznavanje pojedinih elemenata strukture brodskog trupa Kandidat mora znati prepoznati elemente brodskog trupa na nacrtima i gotove elemente u radionici, npr. limove oplate, rebra, uzdužnjake, sponje, pražnice grotla, dvodna, unutrašnje oplate dvodna, hrptenice, rebrenice, otvore za olakšanje na rebrenicama, pramčane i krmene statve, uzdužne i poprečne pregrade itd. 
Zamjena cinkova protektora Kandidat mora znati izabrati potreban materijal, izabrati i pripremiti alate i uređaje, te zamijeniti protektor na brodovima u remontu
Mjerenje dimenzijaKandidat mora znati izabrati potrebne mjerne instrumente i uređaje za mjerenje dimenzija (metar, pomično mjerilo, etaloni, mikrometar itd.) te izvršiti mjerenja
Izrada dijelova ručnom obradom metalaKandidat mora znati izabrati alate za ručnu obradu, znati rukovati ručnim alatima te izvesti postupke ručne obrade (sječenje, piljenje, turpijanje, rezanje tankih limova, narezivanje navoja)
Izrada dijelova strojnom obradom metalaKandidat mora znati izabrati strojeve za strojnu obradu, znati rukovati strojevima te izvesti postupke strojne obrade (bušenje, rezanje, brušenje, sječenje, piljenje)
Elektrolučno zavarivanje i plinsko rezanje limovaKandidat mora znati izabrati i pripremiti alate, pribor i uređaje za zavarivanje i plinsko rezanje, utvrditi postupke zavarivanja i izvesti zavarivanje
Priprema spojeva prije zavarivanjaKandidat mora znati izabrati alate, pribor i uređaje za pripremu spojeva zavara te pripremiti spojeve prije zavarivanja, ovisno o debljini materijala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
 
IV.
IV.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.
NASTAVNA područja
 
Zaštita na radu 
Sigurnost na radu 
Zaštita okoliša i racionalno korištenje energije 
Planiranje i priprema rada 
Mjerenje i kontrola 
Ručna obrada 
Obrada spajanjem 
Obrada limova i profila 
Trasiranje u brodogradnji 
Predmontaža brodskog trupa 
Montaža na mjestu gradnje 
Izrada,opremanje,kontrola i predaja sekcija 
Oprema i spajanje opreme 
Porinuće broda 
Remontni radovi 
Klasični i numerički način trasiranja 
Trasiranje brodskih elemenata 
Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata broda 
Mjerni instrumenti i postupci 
Izračunavanje tehničkih veličina (prava dužina lima, specifikacija materijala) 
Proračun elemenata za porinuće broda 
Izračunavanje kamata, troškova i sl. 
 
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u radnim 
 prostorijama 0 – 10
Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.0 – 10
Izvođenje postupaka izrade zadanog uratka0 – 20
Način rukovanje mehaniziranim alatima 0 – 10
Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima0 – 10
Racionalna uporaba energije0 – 10
Racionalna uporaba materijala0 – 10
Kvaliteta i točnost izrade0 – 10
Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 140

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
 
II. STRUČNO – TEORIJSKI DIO 
 
     Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
      Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:   
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-48
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.


 
 
 


 


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije - Narodne novine br.: 136 / 2003
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, odmor, igre, rekreacija...