Zakoni - Propisi - Pravo - Knjigovodstvo i računovodstvo

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | POSLOVNE NOVINE |

Jeste li tražili:

Zakon o radu
Zakon o doprinosima
Zakon o državnom odvjetništvu
Zakon o gradnji
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o nasljeđivanju
Zakon o pravobranitelju za djecu
Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD
Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske
Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
Zakon o zaštiti od buke
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji


Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna - Pratite link!
 

Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu


  

Narodne novine br.: 66 - Datum: 09.07.1993. - Interni ID: 19931309


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 35. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. lipnja 1993., donio je 

ZAVRŠNI RAČUN
Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu 

Članak 1. 
Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", br.18/92. i 83/92.) sadrži: 
- svotu prenesenih sredstava iz 1991. godine 157,838.912 hrvatskih dinara 
- svotu planiranih prihoda 1.150,000.000 hrvatskih dinara 
- svotu izvršenih rashoda 1.169,400.000 hrvatskih dinara 
- svotu raspoloživih sredstava 138,438,912 hrvatskih dinara 
Raspoloživa sredstva u svoti od 138,438.912 hrvatskih dinara iz stavka 1. ovoga članka prenose se na račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu i koriste za iste namjene. 

Članak 2. 
Pozajmice dane općinama iz sredstava Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu u svoti od 1.169,400.000 hrvatskih dinara otpisuju se kako slijedi: 

1. Općina Biograd n/m 5,000.000 hrvatskih dinara 
2. Opčina Brač 18,500.000 hrvatskih dinara 
3. Općina Crikvenica 30,000.000 hrvatskih dinara 
4. Općina Čabar 40,000.000 hrvatskih dinara 
5.Općina Čazma 5,000.000 hrvatskih dinara 
6.Općina Delnice 21,000.000 hrvatskih dinara 
7.Općina Donja Stubica 5,500.000 hrvatskih dinara 
8.Općina Donji Miholjac 1,500.000 hrvatskih dinara 
9.Općina Drniš 14,000.000 hrvatskih dinara 
10.Općina Duga Resa 15,500.000 hrvatskih dinara 
11.Općina Đurđevac 7,000.000 hrvatskih dinara 
12.Općina Garešnica 5,000.000 hrvatskih dinara 
13.Općina Gospić 66,000.000 hrvatskih dinara 
14.Općina Grubišno Polje 10,000.000 hrvatskih dinara 
15.Općina Hvar 26,000.000 hrvatskih dinara 
16.Općina Imotski 10,000.000 hrvatskih dinara 
17.Općina Ivanec 33,500.000 hrvatskih dinara 
18. Općina Jastrebarsko 14,900.000 hrvatskih dinara 
19.Općina Kaštela 8,000.000 hrvatskih dinara 
20.Općina Korčula 7,000.000 hrvatskih dinara 
21.Općina Križevci 9,500.000 hrvatskih dinara 
22.Općina Labin 29,000.000 hrvatskih dinara 
23.Općina Metković 61,500.000 hrvatskih dinara 
24.Općina Nova Gradiška 70,000.000 hrvatskih dinara 
25.Općina Novska 15,000.000 hrvatskih dinara 
26.Općina Makarska 20,000.000 hrvatskih dinara 
27.Općina Opatija 4,000.000 hrvatskih dinare 
28.Općina Orahovica 21,500.000 hrvatskih dinara 
29.Općina Otočac 35,000.000 hrvatskih dinara 
30.Općina Osijek 100,000.000 hrvatskih dinara 
31.Općina Ozalj 5,000.000 hrvatskih dinara 
32.Općina Pakrac 65,000.000 hrvatskih dinara 
33.Općina Požega 66,500.000 hrvatskih dinara 
34.Općina Pregrada 6,000.000 hrvatskih dinara 
35.Općina Rab 17,500.000 hrvatskih dinara 
36.Općina Sinj 25,000.00 hrvatskih dinara 
37.Općina Slatina 6,000.000 hzvatskih dinara 
38.Općina Slavonski Brod 130,000.000 hrvatskih dinara 
39.Općina Slunj 17,000.000 hrvatskih dinara 
40.Općina Trogir 10,000.000 hrvatskih dinara 
41.Općina Valpovo 8,000.000 hrvatskih dinara 
42.Općina Vinkovci 69,500.000 hrvatskih dinara 
43.Općina Vis 10,000.000 hrvatskih dinara 
44.Općina Vrbovsko 10,000.000 hrvatskih dinara 
45.Općina Vrgorac 7,000.000 hrvatskih dinara 
46.Općina Zlatar 8,000.000 hrvatskih dinara 
___________________________________________________ 
U K U P N O 1.169,400.000 hrvatskih dinara 
___________________________________________________ 
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka otpisat će se na teret prihoda Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1992. godinu. 

Članak 3. 
Ovaj Završni račun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". 

Klasa: 400-06/93-01/04 
Zagreb, 30. lipnja 1993. 

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora 
Stjepan Mesić, v. r. Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu


  

Narodne novine br.: 20 - Datum: 04.05.1990. - Interni ID: 19900399


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Završni račun Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju Amandmana XXI točke 1.alineje 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske,Sabor Socijalističke Republike Hrvatske,na sjednici Vijeća udruženog rada 25.travnja 1990.,na sjednici Vijeća općina 25. travnja 1990. donio je
ZAVRŠNI RAČUN
Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989. godinu
Član 1. Ostvareni prihodi i izvršeni rashodi po završnom računu Stalne rezerve Socijalističke Republike Hrvatske za 1989.godinu iznose: 
- prihodi                                      9.389.117.690.- dinara
- rashodi                                               - ___________________________________________________________________ Neutrošena raspoloživa sredstva 31.XII.1989.          9.389,117.690.- dinara
Član 2. 
Ovaj završni račun stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"
Broj:400-06/90-01/04
Zagreb,25.travnja 1990.
SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSK
Predsjednik Vijeća udruženog rada
Milan Janus, v.r.
Predsjednik Sabora dr Anđelko Runjić, v.r.
Predsjednik Vijeća općina
mr Mirko Šetina, v. r.
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
mr Zvonimir Novak, v .r


First page | Prev | Next | POSLOVNE NOVINE |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske
Ispravak Zakona o inspekciji rada
Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Međunarodni računovodstveni standardi
Naredba o homologaciji vozila
Naredba o visini troškova postupka priznavanja
Nastavak obnove ratom stradalih područja
Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o dokupu staža osiguranja individualnih poljoprivrednika
Odluka o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a
Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Odluka o izdavanju službene verzije prijevoda propisa RH na strane jezike
Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica
Odluka o potrebnoj dokumentaciji koju strana pravna osoba treba priložiti
Odluka o proglašenju zakona o vinu
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja banaka
Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, pregled svih odluka
Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Pravilnik o brodicama i jahtama
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe
Pravilnik o očevidnicima inspektora
Pravilnik o prehrambenim aditivima
Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima
Rješenje o cijenama burzovnih usluga
Rješenje o dodjeli naziva referentnog centra
Rješenje o imenovanju ravnatelja Državne geodetske uprave
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta
Rješenje o imenovanjima i razrješenjima
Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske
Statistički standardi za Godišnje istraživanje
Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima projekata javno-privatnog partnerstva
Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Pregled ostalih uredbi, ugovora, odluka i pravnih propisa


Poštanski brojevi:
Vukovar - Zadar - Varaždin - Koprivnica - Šibenik - Dubrovnik - Makarska - Gospić - Sisak - Darda - Virovitica - KarlovacPoslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, porno, igrice, rekreacija...