Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike u 2003. godini i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike u 2003. godini


  

Narodne novine br.: 13 - Datum: 27.01.2003. - Interni ID: 20030185


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike u 2003. godini

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
185
Na temelju članka 72. stavak 1. točke 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 1/97 – pročišćeni tekst) i članka 10. stavak 1. točka 8. i članka 18. stavak 1. točka 1. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, Vijeće Komore na 24./50. sjednici održanoj 21. studenoga 2002. godine donijelo je
POPIS
KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE U 2003. GODINI
Članak 1. 
Popisom kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (u daljnjem tekstu: Popis) propisuju se vrste kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati u 2003. g. stanovništvo, zdravstvene i druge ustanove, te zdravstvene djelatnike koji obavljaju privatnu praksu. 
Članak 2. 
Kozmetička sredstva koja propisuje ovaj Popis naznačena su u Tablici I. 
Druga sredstva za zaštitu zdravlja koja propisuje ovaj Popis naznačena su u Tablici II.
Tablice I i II sastavni su dio Popisa. 
Članak 3. 
Hrvatska ljekarnička komora (u daljnjem tekstu: Komora) donosi Popis jednom godišnje, najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu. 
Prema potrebi Komora može mijenjati Popis tijekom godine. 
Ljekarne su obvezne uskladiti poslovanje s promjenom Popisa iz stavka 2. ovog članka u roku tri mjeseca od dana donošenja promjene Popisa ili dijela Popisa. 
Članak 4. 
Komora može proširiti Popis za specifične dijelove područja (određeni broj ljekarni) iz MREŽE LJEKARNIČKE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (»Narodne novine« br. 85/02.) na kojima opskrba korisnika s proizvodima, koji se ne nalaze na ovom Popisu, nije zadovoljavajuća. 
Proširenje popisa može se donijeti za specifična područja kao što su: 
– otoci, 
– druga demografski ugrožena područja, i 
– prometno izolirane općine s brojem stanovnika manjim od 5000. 
Članak 5. 
Sva tumačenja u svezi razvrstavanja sredstava i proizvoda u kozmetička i druga sredstva za zaštitu zdravlja prema ovom Popisu, kao i proširenja Popisa iz članka 4. daje Vijeće Komore. 
Članak 6. 
Ovaj Popis stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine. 
Urbroj: 04-289/1-02
Zagreb, 21. studenoga 2002.
Predsjednik
Vijeća Komore
mr. sc. Darko Takač, spec. pharm., v. r.
POPIS KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE U 2003. GODINI
TABLICA I. KOZMETIČKA SREDSTVA
(Kozmetički proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu i uljepšavanje lica i tijela) 
GRUPA A    Proizvodi koji dolaze u dodir sa sluznicom
  
Red.Naziv
broj 
1.paste, prašci i tablete za zube
2.sprejevi i tekućine za održavanje higijene usne šupljine
3.proizvodi za uljepšavanje, bojenje i zaštitu usana
4.sredstva za zaštitu i rast trepavica
5.proizvodi za uljepšavanje i bojenje područja oko očiju
6.proizvodi za intimnu higijenu
7.prašci, kreme, tablete, posude za čišćenje i 
 održavanje zubnih proteza

GRUPA B Proizvodi koji ostaju dulje vrijeme u dodiru s kožom
Red.Naziv
broj 
1.kreme za lice i tijelo
2.mlijeka, losioni, balzami, ulja, gelovi i maske za 
 njegu kože
3.tonici za lice i tijelo
4.aromatične vode za njegu lica i tijela
5.zaštitne kreme za ruke
6.zaštitne kreme za noge
7.sredstva za zaštitu kože od štetnih djelovanja (UV 
 zračenje i ostalo)
8.proizvodi za izbjeljivanje i tamnjenje kože
9.puderi za lice i tijelo
10.specifični proizvodi za bojenje i uljepšavanje lica
11.dezodoransi i antiperspiransi
12.proizvodi za parfimiranje tijela

GRUPA C    Proizvodi koji se nakon kratkog vremena odstranjuju s kože ili se upotrebljavaju za uljepšavanje i bojenje kose ili noktiju
Red.Naziv
broj 
1.losioni, ulja, vode, gelovi i kreme za kosu
2.regeneratori za kosu
3.proizvodi za bojenje, izbjeljivanje i uljepšavanje kose
4.šamponi za kosu sa zaštitom od štetnog djelovanja
5.specifični proizvodi za pranje i njegu kose
6.soli za njegu nogu
7.proizvodi za depiliranje i brijanje
8.proizvodi za pranje i čišćenje lica i tijela
9.proizvodi za njegu, zaštitu i uljepšavanje noktiju
10.lakovi za kosu sa zaštitom od štetnih djelovanja

GRUPA D    Dječja kozmetika
Red.Naziv
broj 
1.kozmetički proizvodi za djecu (puderi, ulja, kreme, masti, šamponi, sapuni, kupke i losioni) 

 
TABLICA II. DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
GRUPA A    Novorođenačka oprema i pribor
Red.Naziv
broj 
1.pelene za novorođenčad
2.pribor za pelene
3.dječje plastične gaćice
4.bočice za hranjenje, dječje dudice i druga oprema za 
hranjenje
5.termos boce za novorođenčad
6.dentalna pomagala za novorođenčad
7.sisaljke za izvlačenje mlijeka
8.posude za pomoć pri kupanju novorođenčadi
9.vage za novorođenčad
10.dječji toaletni pribor (bebi štapići za uho, aspiratori za 
nos i sl.)

   
     
GRUPA B Proizvodi koji se koriste za zaštitu zdravlja kod ljudi, a nisu deklarirani kao medicinski proizvodi
Red.Naziv
broj 
1.sve vrste baktericidnih uložaka za stopala
2.pamučne rukavice, pamučno odijelo za ublažavanje simptoma psorijaze i neurodermitisa, pamučni pribor 
za ostale medicinske indikacije uključujući i pribor od netkanog tekstila
3.anatomske četkice za zube, četkice za proteze
4.električna četkica i tuš za zube i zubno meso
5.higijenski ulošci i tamponi
6.prezervativi i dijafragme
7.papirnati, osvježavajući i higijenski rupčići
8.     osvježivači prostorija
9.posude za čuvanje leća i lijekova za dnevnu terapiju
10.masažeri
11.aparati za depilaciju
12.insekticidi za vanjsku primjenu
13.sredstva za zaštitu od uboda insekata koja nisu 
deklarirana kao lijek ili medicinski proizvod
14.pomagala i aparati za zaštitu od uboda insekata koja nisu
deklarirana kao lijek ili medicinski proizvod
15.dezinficijensi površina i prostora, osim za medicinske 
i stomatološke svrhe
16.specifični stakleni, plastični, gumeni i metalni proizvodi koji su u
funkciji zaštite zdravlja, a nisu deklarirani kao medicinski proizvodi
17.flasteri koji nisu deklarirani kao medicinski proizvodi
18.nesterilne zaštitne rukavice 

       
GRUPA C    Namirnice i prehrambeni aditivi
  
Red.Naziv
 broj
1.želatina, natrij-hidrogenkarbonat, natrij-benzoat 
(konzervans), vrelko i sirište, vinobran, te ostali 
slični proizvodi
2.proizvodi s medom i drugi pčelinji proizvodi koji nisu deklarirani kao dijetetska namirnica ili prirodni lijek
3.bomboni i žvakaće gume za zaštitu usne šupljine i grla
4.ostali bomboni (komprimati) s dodatkom vitamina ili drugih
tvari koji nisu deklarirani kao dijetetska namirnica ili prirodni lijek

 
GRUPA D    Ostalo
Red.Naziv
broj 
1.ormarići za prvu pomoć
2.stakleni i metalni laboratorijski pribor
3.dioptrijske naočale
4.torbe za terenski rad doktora medicine i drugog 
 zdravstvenog osoblja

 
 
 
 
  
 
 Popis laboratorija


  

Narodne novine br.: 29 - Datum: 14.04.1993. - Interni ID: 19930559


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Popis laboratorija

OBJAVE
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za vodoprivredu Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda ("Narodne novine", br. 40/91. u daljnjem tekstu Pravilnik), objavljuje
POPIS
ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija:


__________________________________________________________________________________
Red.  Naziv          Adresa Vrsta i opseg ispitivanja koja su rješenjem   Rješenje
broj  laboratorija      laboratorija  određena u skladu s odredbama članka  izdano
                        15. Pravilnika
__________________________________________________________________________________
1.0. OVLAŠTENI REFERENTNI LABORATORIJ
__________________________________________________________________________________
1.1.Institut "Ruđer Bošković" Zagreb,  ovlašteni laboratorij, ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Centar za istraživanje mora     Bijenička c.54 ratorij i ovlašteni referentni laboratorij (članak
 Zagreb                 3. točka 1 2 3., 4a. i 4b. članak 4. točka 4a. i 4b.
                        članak 6. i članak 12.).
__________________________________________________________________________________
2.0. OVLAŠTENI ZNANSTVENI LABORATORIJ
__________________________________________________________________________________
2.1.Medicinski fakultet Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu,   Škola  Rockefell. 4  ratorij (članak 3 točka 1, 2. i 3., članak 4. točka 1
narodnog zdravlja "Andrija           3. i 4a. i članak 6.)
Štampar"
__________________________________________________________________________________
2.2.Institut za medicinska   Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91.
istraživanja i medicinu rada  Ksaverska c 2  ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a. članak 4. točka
Sveučilišta u Zagrebu              4a. i 4b. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.3.Prehrambeno-Biotehno-
loški              Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. fakultet Sveučilišta u
Zagrebu             Pierottieva 6  ratorij (članak 3. točka 1. i 2., članak 4. točka 1.,
    a) Lab. za tehnološke i                 2., 3. i 4a. i članak 6.) "
    otpadne vode
    b) Lab. za biološku obradu ,
    otpadnih voda
__________________________________________________________________________________
2.4.Fakultet kemijskog Zagreb     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.02.92.inženjerštva i tehnologije Zagreb,ratorij (članak 3.,točka 1., 2. i 3., članak 4. točka 1.
-Sveučilišta u Zagrebu.             i 3. i članak 6.)
a) Zavod ze industrijsku    Kršnjavoga 25  ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo
ekologiju                    ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a., članak 4. toč-
b) Zavod za analit.kemiju    Maruličev
                trg 2b     ka 4a. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.5.Prirodosl.-matematički   Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 27.05.92. fakultet Sveuč.u Zagrebu  Rooseveltov
                trg 6      ratorij (članak 3.točka 1. i 3. članak 4. točka 1., 2.,
a) Biološki odjel                3., 4a: i 4b. i članak 6.).
b) Prirodoslovni odjel
__________________________________________________________________________________
2.6.Institut za oceanografiju i     Split      ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.07.92. ribarstvo,             Šetalište I.  ratorij (članak 3. točka 2., 3., 4a. i 4b., članak 4.
Laboratorij za biokemiju    Meštrovića 63, točka 2., 3. i 4a. i članak 6.)
Hidrokemijski laboratorij
__________________________________________________________________________________
2.7.Institut "Ruđer Bošković"  Rovinj,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.12.92. Centar za istraživanje mora    Paliage 5    ratorij (članak 3. točka 4a. i 4b., članak 4. točka
Rovinj                     1., 2., 3., 4a. i 4b. i članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.8.Institut za geološka    Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo-30.12.82. istraživanja Geokemijski  M. Sachsa 2   ratorij (članak 3. točka 3., članak 4. točka 4a. i
laboratorij                   članak 6.)
__________________________________________________________________________________
2.9.Veterinarski fakultet    Zagreb,     ovlašteni laboratorij i ovlaštem znanstveni labo-30.12.92. Sveučilišta u Zagrebu,    Heinzelova55 ratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3., članak 4. točka. Laboratorij zavoda za               
zoohigijenu
__________________________________________________________________________________
2.10.Građevinski fakultet,   Zagreb,     ovlašteni laboratorlj i ovlašteni znanstveni labo-28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu, Odjel    Kačićeva 26   ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3.; i 4a. članak 4. točka hidrotehnihu            
Laboratorij za sanitarnu
hidroteh.
__________________________________________________________________________________

3.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE
__________________________________________________________________________________
3.1.Zavod za zaštitu zdravlja  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1.,2.,3.4a,28.06.91. Republike Hrvatske, Služba  Rockefellerova 7.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a).
zdravstvenu ekologiju ZZZZ
RH
__________________________________________________________________________________
3.2.Zavod za zaštitu zdravlja  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3 28.06.91. grada Zagreba, Služba za  Mirogojska
                cesta 16    članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
zdravstvenu ekologiju, Odsjek
za ispitivanje voda
__________________________________________________________________________________
3.3.Zavod za zaštitu zdravlja  Pula,      ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 28.06.91. Pula               Nazorova 3   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.) .
Odjel za ekološka
sanitarno-kemijska i
toksikološka ispitivanja
__________________________________________________________________________________
3.4.Zavod za zaštitu zdravlja  Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2;3. i 28.06.91. Rijeka                Krešimirova   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Djelatnost zdravstvene 52 a
ekologije
Odsjek za ispitivanje voda
__________________________________________________________________________________
3.5.Zavod za zaštitu zdravlja  Split,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.,3.i 28.06 91. Split                Vukovarska   4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za ispitivanje   46
voda
__________________________________________________________________________________
3.6.Zavod za zaštitu zdravlja  Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Osijek F          F.Krežme 1   članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za zdravstvenu
ekologiju i higijenu prehrane
__________________________________________________________________________________
3.7.Zavod za zaštitu zdravlja  Zadar,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., i 2. 28.06.91.
Zadar              Kolovare 2   članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
__________________________________________________________________________________
3.8.Medicin.centar Varaždin   Varaždin    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2 i3. 30.12.92. a) Kemijski laboratorij        I.Meštrovića  članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
b) Mikrobiološki laboratorij  b.b.
__________________________________________________________________________________
3.9.Medicinski centar Sisak   Sisak,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3 28.06.91. " Dr I. Pedišić"           Tomislavova 1  članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
Kemijsko-mikrobiološki
laboratorij
__________________________________________________________________________________
3.10.Medic. centar Karlovac,  Karlovac,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3. 28.06.91.
HES               V. Mačeka 48  članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odsjek za higijenu okoline
__________________________________________________________________________________
3.11.Medic. centar "Dr. E.   Bjelovar    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-30.12.92.
Holik"             Matice hrva-  nak 4. točka 1.)
Higijensko-epidemiološka    tske 15
služba
Sanitarno-kemijski laboratorij
__________________________________________________________________________________
3.12.Medic.centar Dubrovnik   Dubrovnik,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i 4a.,30.2.92. Higijensko-analitički        Dr. A. Starčevi-članak 4. točka 1. i 3.)
laboratorij           ća 65
__________________________________________________________________________________
3.13.Veter. zavod-Križevci   Križevci,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-28.06.91.               M. Pijade 10  nak 4. točka 1. i 3.)
__________________________________________________________________________________
3.14.Veterinarski zavod Vinkovci,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. --Vinkovci         J. Kozarca 24  nak 4. točka 1., 2. i 3.)
__________________________________________________________________________________

4.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - KOMUNALNE I DRUGE USTANOVE
__________________________________________________________________________________
4.1.Javno-komunal.poduzeće   Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i2.čla-     28. 06. 91. Kanalizacija F           Folnegovićeva  nak 4. točka 1.)
Tehnološka služba        1
industrijska služba
__________________________________________________________________________________
4.2.JP "Vodovod - Osijek"
RJ za              Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. kontrolu i tehnologiju      Poljski put 1  nak 4. točka 1 i 4a ).
pročiščavanja otpadnih voda
__________________________________________________________________________________
4.3.Javno vodoprivredno     Sl. Brod    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. poduzeće          Šetalište braće     članak 4. točka 1. i 3.)
"BRODSKA POSAVINA"   Radić 22
__________________________________________________________________________________
4.4.Vodoopskrbno poduzeće    Buzet,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. "Istarski vodovod"- Buzet Sv. Ivan 8   članak 4. točka 1. i 3.)
__________________________________________________________________________________

5.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI INDUSTRIJE I PRIVATNIH LABORATORIJA
__________________________________________________________________________________
5.1.INA Petrokemija Kutina   Kutina,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 28.06.91. Kontrolno-analitički        Vukovarska   nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
laboratorij           b.b.
Odjel za kontrolu voda
__________________________________________________________________________________
5.2.INA - Naftaplin Služba   Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i3 28.06.91.
 za laboratorijska ispitivanja Lovinčićeva   članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za analizu fluida     b.b.
__________________________________________________________________________________
5.3.DINA Petrokemija, d.d.   Omišalj ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Omišalj          Krk       članak 4. točka 1., i 4a.)
Služba zaštite okoline
__________________________________________________________________________________
5.4.PLIVA,Osiguranje  Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. kvalitete Laboratorij za  Prilaz b    nak 4, točka 1., 2. 3. i 4a.)
razvoj i istraživanje      Filipovića 89
__________________________________________________________________________________
5.5.EUROINSPEKT     Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91.
Analitički laboratorij     Ivekovićeve   nak 4. točka 1.)
                stube 9
__________________________________________________________________________________
5.6.KIIT d.o.o     Zagreb,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91.                      nak 4. točka 1. i 4.)
__________________________________________________________________________________
5.7.Kemijsko-građevinska    Karlovac,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. industrija            Banija 26    nak 4. točka 1.)
Centar istraživanje i razvoj
__________________________________________________________________________________
5.8."Saponija - Osijek"     Osijek,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Laboratorij za otpadne vode    M. Gupca 2   nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
"Saponije"
__________________________________________________________________________________
5.9.DP "Kombinat Belišće",   Belišče,    ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Energetika            Trg M.Tita 1   nak 4. točka 1., i 3.)
Služba za kontrolu kvalitete
vode
__________________________________________________________________________________
5.10."KUTRILIN"     Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 28.06.91. Laboratorij za ekologiju     Donje Svetice  nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
                42
__________________________________________________________________________________
5.11."PODRAVKA"         Koprivnica,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 30.12.92. FC Istraživanje i razvoj     A. Starčevića  nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
                32
__________________________________________________________________________________
5.12.Rafinerija Rijeka     Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,čla- 30.12.92. Kontrolno-analitički       Kostrena    nak 4. točka 1. i 4a.)
laboratorij           - Urinj
__________________________________________________________________________________
5.13.Tvor.šećera Virovitica   Virovitica,   ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 30.12.92. Laboratorijski odjel        Matije     nak 4. točka 1. i 3.)
                Gupca 248
__________________________________________________________________________________
5.14.INAVINIL      Kaštel-Sućurac,ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 30.12.92. Analitički laboratorij       Cesta 197    nak 4. točka 1. i 4a.)
__________________________________________________________________________________
5.15.Rafinerija nafte Rijeka  Rijeka,     ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 2. i članak 20.01.93. Rafinerija Mlaka      Industrijska  4. točka 1. i 4a.)
Kontrolno-analitički      26
laboratorij
__________________________________________________________________________________ Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992.


  

Narodne novine br.: 44 - Datum: 14.07.1992. - Interni ID: 19921116


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Ministar zdravstva Republike Hrvatske temeljem članka 34. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Službeni list SFRJ", br. 43/86 i "Narodne novine", br. 53/91) objavljuje 
POPIS
lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992. 
ABAKTAL LEK peflohsacin 
inj.10 x 5 ml (400 mg) 
inj. 5 x 5 ml (400 mg) 
tbl. 10 x 400 mg 
tbl. 50 x 400 mg 
ACIMOL KRKA A1 hidrohsid, Mg karbonat 
tbl.18 x 700 mg 
ACTRAPID HM NOVO inzulin 
inj. 10 ml 40 i. j./ml 
ACTRAPID NOVO LET NOVO inzulin 
inj. 1,5 ml 100 i. j./ml 
ACTRAPID HM Penfil NOVO inzulin 
inj.1,5 ml 100 i. j/ml 
ACTRAPHANE HM NOVO 
inj. 10 ml 40 i. j./ml 
ACTRAPHANE HM Penfil NOVO 
inj.1,5 ml 100 i. j./ml 
ALTRAPHANE NOVO LET NOVO 
inf. 1,5 100 i. j./ml 
ACYNORM FORTE KRKA encimi 
draž. 30 
ADAVIN LEK nicergolin 
inj. 5 x 4 ml (4 mg) 
inj. 50 x 4 ml (4 mg) 
draž. 30 x 10 mg 
draž. 30 x 30 mg 
ADALAR BAYER nifedipln 
kaps. 50 x 10 mg 
ADIABEN BELUPO klorpropamid 
tbl. 30 x 250 mg 
ADRIABLASTINA FARMITALIA doksorubicin 
inj. 1 x 50 mg 
inj. 1 x 50 mg 
R.D. inj.1 x 10 mg 
R.D. inj.1 x 50 mg 
AFLODERM BELUPO aklometazon 
krema 20, 40, 100 g. 
mast 20, 40, 100 g 
AKINETON LEK biperden 
inj. 50 x 1 ml (5 mg) 
tbl. 50 x 2 mg 
Ret. tbl. 50 x 4 mg 
AKLOVIR LEK acikolovir 
3% mast za oči 4,5 g 
5% mast 5,0 g 
AKNOTEN KRKA tretinoin 
gel 30 g 
krema 30 g 
ALATAN LEK metildopa 250 mg, amilroid 2,5 mg, hidroklorotiazid 25 mg 
tbl. 20. 
ALBEVIT PLIVA vitaminsko mineralni kompleks 
sirup 200 ml 
ALBUMIN LJUDSKI IMUNOLOŠKI ZAVOD albumin 
boč. 1 x 10 ml 20% 
boč. 1 x 125 ml 20% 
boč. 1 x 250 ml 5% 
boč. 1 x 350 ml 5% . 
ALDIZEM ALKALOID diltlazem 
tbl. 30 x 6 mg 
tbl. 30 x 90 mg 
ALERGENI ZA TESTIRANJE IMUNOLOŠKI ZAVOD za intradermaIni test 
boč. 1x 10 ml 
ALERGENI ZA TESTIRANJE IMUNOLOŠKI ZAVOD za Prick test 
boč.1 x 2 ml 
ALERGENI ZA HIPOSENZIBILIZACIJU IMUNOLOŠKI ZAVOD 
boč.1 x 10 ml. 
ALEXAN MACK citarabin 
inj. 30 x 2ml (40mg) 
inj. 10 x 5ml (100mg) 
inj. 1 x 10ml (500mg) 
inj. 1 x 20ml (1000mg) 
ALKERAN WELLCOME melfalan 
tbl.25 x 2mg 
tbl.25 x 5mg 
AI.MACIN ALKALOID amoksicilin 
kaps. 12 x 375 mg 
kaps. 100 x 375 mg 
kaps. 16 x 500 mg 
sirup (suha smjesa) 100 ml 
ALLOFERIN LA ROCHE alkuronij 
inj. 50 x 2 ml (10 mg) 
ALOPURlNOL BELUPO alopurinol 
tbl. 100 x 100 mg 
ATRAMET LEK cimetidin 
inj.10 x 2 ml (200 mg) 
tbl. 35, 50, 150 x 200 mg 
tbl. 40 x 300 mg 
tbl. 20, 50 x 400 mg 
AMINFLUORID BELUPO 
gel 25g, 215g 
otopina 50 ml, 500 ml 
AMINOPHYLLIN LEK eminofilin 
inj. 50 x 2 ml (500 mg) 
inj. 50 x 10 ml (250 mg) 
tbl. 50 x 100 mg 
Ret. tbl. 20 x 350 mg 
čepići 5 x 350 mg 
AMINOSTERIL L - 600 FRESENIUS otopina aminokiselina 
boca 500 ml 
AMINOSTERIL L - 800 FRESENIUS otopina aminokiselina 
boca 500 ml 
AMINOSTERIL KE FRESENIUS otopina aminokiselina 
boca 500 ml 
AMINOSTERIL KE Nephro FRESENIUS otopina aminokiselina bez elektrolita 
boca 500 ml 
AMLOPIN LEK amlodipin 
tbl. 20 x 5 mg 
tbl. 20 x 10 mg 
AMOKSICILIN BELUPO amoksicilin 
kapi (suhasmjesa) 10 ml 
kaps. 8, 100, 500, 1000 x 50 mg 
kaps. 12. 100, 500, 1000 x 375 mg , 
kaps. 16, 100, 500 x 500 mg 
sirup (suha smjesa) 60 ml . 
sirup (suha smjesa) 1.00 ml , 
AMOXYL PLIVA amoksicilili 
kapi (suha smjesa) 20 ml 
kaps. 16 x 250 mg 
kaps. 12, 100 x 375 Mg 
kaps:16, 100 x 500 mg 
sirup (suha smjesa) 100 ml . 
AMOKSIKLAV LEK amoksicilin, klavulanska kiselina 
tbl: 15 x 375 mg 
tbl.16 x 525 mg 
kapi (suha smjesa) 20 ml 
sirup (suha smjesa) 100 ml 
sirup forte (suha šmjesa) 100 ml 
AMORON JAKA indapamid 
draž. 30 x 2,5 mg . 
AMPICILIN BELUPO ampicilin 
inj. 50 x 2 ml (250 mg) 
inj. 50 x 2 ml (500 mg) 
inj. 50 x 2ml (1000 mg) 
kaps. 16, 100, 500, 1000 x 250 
kaps. 16, 100 x 500 mg, 
sirup (suha smjesa) 100 ml 
AMYZOL LEK amitriptilin, 
inj. 50 x 2 ml (20 mg) 
tbl. 100 x 10 mg. 
tbl. 30 x 25 mg. 
ANADRON HOECHST nilutamid 
tbl. 50 mg 
tbl.100 mg 
ANAFRANIL PLIVA klomipramin 
draž. 30 x 25 mg 
inj.10 x 2 ml (25 mg) 
ANALGIN PLIVA metamizol 
inj. 50 x 2 ml 
inj. 50 x 5 mj (2,5 g) 
tbl. 10 x 500 mg 
ANALGOCAIN PLIVA metamizol 25 mg, lidokain 2,5 mg 
inj. 50 x 5 ml 
ANATON LEK enalapril 20 mg, hidroklorotiazid 12,5 mg 
tbl 20, 100 
ANCOTIL LA ROCHE flucitozin 
tbl.100 x 500 mg 
1% inf. boč. 5 x 250 ml 
ANDOL PLIVA acetilsalicilna kiselina 
tbl: 20 x 300 mg 
tbl. 500 x 300 mg 
ANDRIOL ORGANON testosteron 
kaps. 60 x 40 mg 
ANDROCUR SCHERING clproteron 
tbl. 50 x 50 mg 
ANDROCUR 10 SCHERING ciproteron 
tbl. 3 x 15 mg 
ANDROCUR DEPO SCHERING ciproteron 
inj. 3 x 3 ml (300 mg) 
ANEKAIN PLIVA bupivacaln 
0,5% inj. 5 x 20 ml 
ANEXATE LA ROCHE flumazenil 
inj. 5 x 5 ml (0,5 mg) 
inj. 5 x 10 ml (1,0 mg) 
ANGIOGRAFIN SCHERING meglumin, amidotriozat 
60% inj.10 x 10 ml 
60% inj.10 x 20 ml 
60% inj.10 x 50 ml 
ANGISED WELLCOME gliceriltrinitrat 
tbl. 100 x 0,5 mg 
ANSILAN LEK medazepam 
kaps.30 x 5 mg 
kaps. 25 x 10 mg 
ANTAGOSAN HOECHST - BEHRING aprotinin 
inj. 1 x 5 ml (100.000 i. j.) 
inj. 1 x 10 ml (200.000 i. j.) 
ANTILIMFOCITNI GAMAGOBULIN, IMUNOLOŠKI ZAVOD 
inj 1 x 5 ml seruma 
ANTISTlN PRIVIN PLIVA antazolin, nafazolin 
kapi za oči 10 ml 
ANTOPAR LEK beznoil peroksid 
5% gel 30 g 
10% gel 30 g 
ANTOPAR U LEK benzoil peroksid 
20% suspenzija 50 ml 
APAURIN KRKA diazepam 
draž. 20 x 2 mg 
draž. 30 x 5 mg, 
draž. 30 x 10 mg 
inj. 10 x 2 ml (10 mg) 
APILEPSIN KRKA valproat 
draž. 100 x 150 mg. 
draž. 100 x 300 mg 
kapi 60 ml 
APROTIMBIN BIOCHEMIE aprotinin 
inj. 50 x 2 ml 
inj. 50 x 5 ml 
lnj. 50 x 10 ml 
ARBID KRKA bufenin; difenilpiramin, salicilamid 
draž. 20 
ARFICIN BELUPO rifampcin 
kaps. 16,100 x 150 mg 
kaps. 16,100 x 300 mg 
ARTEIN LEK lovastatin 
tbl. 20 x 20 mg 
tbl. 20 x 40 mg 
ARTROCAM PLIVA tenoksikam 
tbl. 10 x 20 mg 
čepići 10 x 20 mg 
AQUA PRO INJECTIONE ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
boca 500 ml 
ASAMID PLIVA etosuksaniid 
sirup 200 ml 
ASTHMOPHYLLIN N LEK efedrin, papaverin, teofilin, hidroksizin 
tbl. 30 
ASPIRIN BAYER FHARMA acetilsalicilna kiselina 
tbl. 20 x 500 mg 
ASPIRIN 100 BAYER PHARMA acetilsalicilna kiselina 
tbl. 20 x 100 mg 
ASPIRIN C BAYER PHARMA acetilsalicilna kiselina, vitamin C 
efervescentne tablete 10 x 640 mg 
AT 10 BAYER dihidrotahisterol 
kapi 10 ml 
ATENOLOL PLIVA atenolol 
tbl. 30 x 50 mg 
tbl.14 x 100 mg 
ATROPIN KAPI PLIVA atropin sulfat 
0,5% kapi za oči 10 ml, 
1,0% kapi za oči 10 ml 
ATROPINI SULFAS BELUPO atropin sulfat 
inj. 10 x 1 ml (0,5 mg) 
inj. 50 x 1 ml (0;5 mg) 
inj. 10 x 1 ml (1 mg) 
inj. 50 x 1 ml (1 mg) 
AUROPAN KRKA auranofin 
tbl. 30 x 3 mg 
AVIL HOECHST feniramin 
tbl. 20 x 50 mg 
sirup 100 ml 
AVOXIN KRKA fluvoksamfn 
tbl 16 x 100 
AZONAM KRKA aztreonam 
inj. 1 x 1,0 g 
BACTRIM LA ROCHE kotrimoksazol 
forte tbl. 10 
tbl. 20 
i. v. inj. 50 x 5 ml 
sirup 100 ml 
BALUDClN BAYER PHARMA acetilsalieilna. kiselina mikronizirana 
tbl. 30,50 x 500 mg 
BARALGIN M HOECHST melamizol; pitofenon, fenpiverin 
inj, 5 x 5 ml 
tbl. 20 
BARIZIN LEK nikardipin 
draž. 50 x 20 mg 
forte draž. 30 x 40 mg 
B complex KRKA kompleks vitamlna B 
gran. 70 g 
draž. 30, 1000 
BAYOLIN BAYER PHARMA heparinoid, salicilat, nikotinat 
krema 40 g 
BAYPEN HAYER mezlocilin 
inj. 1 x 1g, 2g, 5g 
EEBULIN TIM - 4 IMMUNO humani faktor IX. koncentrat 
bočice 1 x 10 ml 200 i.j., 
bočice 1 x 10 ml 600 i.j. 
bočice 1 x 20 ml 1200 i.j. 
BECOTIDE PLIVA beklometazon 
aerosol 200 doza 
BELOCILLIN BELUPO benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin 
inj. 50 x 400.000 i. j. 
inj. 50 x 800.000 i: j: 
inj. 1 x 4.000.000 i. j. 
BELODERM BELUPO betametazon 
krema 15 g, 30 g, 100 g 
mast 15 g, 30 g, 100 g 
BELOMET BELUPO cimetidin 
inj.10 x 2 ml (200 mg) 
tbl. 35, 50, 150 x 200 mg 
tbl. 28 x 800 mg 
BENIL 0,5% KRKA nafazolin 
kapi za nos 10 ml 
BENIL 1,0% KRKA nafazolin 
kapi za nos 10 ml 
-BEHRING 
BERNIN HS HOECHST - BEHRING 
faktor IX 
bočica 300 i. j. 
bočica 600 i. j. 
bočica 1.000 i. j. 
- BEHRING 
BERIPLAST HOECHST - BEHRING fibrlnogen, trombin, 
faktor VIII. 
inj. 0,5 ml 
inj. 1,0 ml 
inj. 3,0 ml 
BEROTEC BOEHRINGER fenoterol 
aerosol 15 ml (300 doza) 
BERODUAL HOEHRINGER fenoterol, ipratropij 
aerosol 40 ml 
BETADINE ALKALOID povidon jodid 
otopina za čišćenje 7,5% 100, 500, 1000 ml 
otopina 10% 100, 500, 1000 ml 
suhi aerosol 150 g 
otopina za ispiranje usta i grla 100 ml 
mast 20 g 
vag. tablete 14 x 200 mg 
BETOPTIC ALCON beteksolol 
0,5% kapi za oči 5 ml 
BETRION PLIVA mupirocin 
2% mast 15 g 
BEZAMIDIN KRKA bezafibrat 
tbl. 50 x 200 mg 
BILISCOPIN SCHERING meglumin jotroksat, 
inj.10 x 30 ml 
boca za inf. 10 x 50 ml 
boca za inf. 10 x 100 ml 
BILOPTIN SCHERING jopodat 
kaps. 6 x 500 mg 
kaps. 5,20 x 6 mg 
BIREZID PLIVA rezerpin 0,15 mg, hidroklortiazid 10 mg 
tbl. 40 
BIREZID K PLIVA rezerpin 0,15 mg, hidroklorotiazid 10 mg, kalijev klorid 350 mg 
draž. 40 
BISOLVON BOEHRINGER bromheksin 
otopina 40 ml 
sirup 200 ml 
tbl. 20 x 8 mg 
BISOLVON F BOEHRINGER bromheksin 
tbl. 50 x 16 mg 
BIVACYN LEK bacitracin, neomicin 
mast za oči 3,5 g 
mast 30 g 
prašak 5, 30, 50 g 
prašak - aerosol 200 g suha 
smjesa za kapi 20 ml 
BLOXAN KRKA metoprolol 
tbl. 30 x 100 mg 
BRINERDIN KRKA klopamid 5 mg, rezerpin 0,1 mg, ergotoksin 0,5 mg 
draž. 50 
BROMERGON LEK bromkriptin 
tbl. 30, 100 x 2,5 
tbl. 30,100 x 10 mg 
BUBIL JAKA piretrin 
3% šampon 60 ml 
BUSCOL PLIVA hioscinbutilbromid 
draž. 20 x 10 mg 
BUSCOL COMPOSITUM PLIVA hioscinbutilbromid 
inj. 5 x 20 mg 
BUSCOPAN BOEHRINGER hioscinbutilbromid 
inj. 6 x 1 ml (20 mg) 
draž. 20 x 10 mg 
čepići 6 x 10 mg 
čepići 6 x 7,5 mg 
BUTAZOLIDIN PLIVA butazolidin 
5% mast 50 g 
Ca - C 500 SANDOZ Ca+ + 260 mg, Vit C 500 mg 
10 efervescentnih tableta 
CAFFETIN ALKALOID propifenazon, 210 mg paracetamol 250 mg, kofein 50 mg, kodein 10 mg 
tabl. 500 (10 tbl. x 50 folija) 
CALCIHEPT LEK kalcijev heptaglukonat 
inj. 50 x 2 ml 
inj. 50 x 5 ml 
inj. 50 x 10 ml 
CALCIUM SANDOZ FORTE SANDOZ Ca+ + 500 mg 
20 efervescentnih tableta 
CANESTEN BAYER PHARMA klotrimazol 
1% krema 20 g 
1% otopina 20 g 
1% posip 30 g 
CANESTEN 1 BAYER PHARMA klotrimazol vag. 
tbl; 1 x 500 mg 
CANESTEN 3 BAYER PHARMA kotrimazol 
2% krema 20 g 
vag. tbl. 3 x 200 mg 
CAPD FRESENIUS 
otopine za peritonealnu dijalizu po 2.000 ml 
CAPD 2 sa 1,5% glukoze 358 mmol/lit 
CAPD 2K sa 1,5 glukoze + 2 mmol K 
362 mmol/lit 
CAPD 3 sa 4,25% glukoze 511 mmol/lit 
CAPD 3K sa 4,25% glukoze + 2 mmol K 
515 mmol/lit 
CAPD 4 sa 2,3% glukoze 401 mmol/lit 
CAPD 4k sa 1,3% glukoze + mmol K 
405 mmol/lit 
CARBO MEDICINALIS medicinski ugljen JADRAN GALENSKI LABORATORIJ RIJEKA 
gram. 50 g 
CARBO MEDICINALIS medicinski ugljen JADRAN GALENSKI LABORATORIJ RIJEKA 
tbl. 30 x 150 mg 
CATAPRESAN 150 BOEHRINGER klondin 
1 tbl. 30 x 0,15 mg 
CEFALEKSIN BELUPO cefaleksin 
kaps. 16, 100, 500, 1000 x 250 mg 
kaps. 16, 100, 500, 1000 x 500 mg 
500, 1000 
sirup (suha smjesa) 100 ml 
CEFAMEZIN KRKA cefazolin 
inj. 1 x 1 g 
CEFOBID PFIZER cefoperazon 
inj.1 x 1 g 
CEFOTAKSIM LEK cefotaksim 
inj. 1 x 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g 
inj. 5 x 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g 
CENIN 100 BAYER PHARMA ciprofloksacin 
inj. 5 x 10 ml (100 mg) 
CENIN 250 BAYER PHARMA ciprofloksacin 
tbl.10 x 250 mg 
CENIN 500 BAYER PHARMA ciprofloksacin 
tbl. 10 x 500 mg 
CEPOREX PLIVA cefaleksin 
kapi (suha smjesa) 10 ml 
sirup (suha smjesa) 100 ml 
kaps.16, 100 x 250 mg 
kaps.16, 100 x 500 mg 
CERSON BELUPO nitrazepam 
tbl.10, 30 x 5 mg 
CHLORAMPHENICOL KRKA hloramfenikol 
1% mast za oči 5 g 
5% mast 5 g 
CHLORAMPHENICOL PLIVA kloramfenikol 1% 
mast za oči 5 g 
5% mast 5 g 
kaps. 12 x 250 mg 
inj. 50 x 1 g 
sirup 50 ml 
CHLOROCHIN KRKA klorokin 
tbl.100 x 250 mg 
CINARIZIN LEK cinarizin 
forte tbl: 50 x 75 mg 
kapi 15 ml 
CIPRINOL KRKA ciprofloksacin 
tbl: 10 x 250 mg 
tbl.10 x 500 mg 
inj. 5 x 10 ml (100 mg) 
Cjepiva (bakterijska) IMUNOLOŠKI ZAVOD 
Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano 
boč.1 x 1 doza 
boč.1 x 10 doza 
boč.1 x 20 doza 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa, adsorbirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 1 x 10 doza 
boč. 1 x 20 doza 
Cjepivo protiv difterije i tetanusa za školski uzrast, adsorbirano 
boč.1 x 1 doza 
boč.1 x 10 doza 
boč.1 x 20 doza 
Cjepivo protfv difterije, tetanusa, pertusisa, adsorbirano 
boč.1 x 1 doza 
boč. 1 x 10 doza 
boč.1 x 20 doza 
Cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusfsa i parapertusisa, adsorbirano 
boč.1 x 1 doza 
boč.1 x 10 doza 
boč.1 x 20 doza 
Cjepivo protiv trbušnog tifusa, inahtivirano acetonom 
boč.1 x 10 doza 
Cjepivo protiv tetanusa i tifusa, adsorbirano 
boč. 1 x 10 doza 
Cjepivo protiv kolere 
boč.1 x 10 doza 
Cjepivo protiv menigokoka grupe A i C, polisaharidno, liofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč.1 x 2 doza 
boč.1 x 50 doza 
Cjepivo protiv pertusisa 
boč.1 x 1 doza 
boč.1 x 10 doza 
CJEPIVA (VIRUSNA) IMUNOLOŠKI ZAVOD 
Cjepivo protiv morbila Edznonston-Zagreb, 
HDS, živo, liofllizirano. 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
boč. 1 x 2 doza 
boč. 50 x 2 doza 
boč. 1 x 5 doza 
boč. 1 x 10 doza 
boč. 50 x 5 doza 
boč. 1 x 10 doza 
boč. 50 x 10 doza 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 2 doze 
Cjepivo protiv rubeole, živo, liofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
boč. 1 x 2 doze. 
boč. 1 x 5 doza, 
boč. 1 x 10 doza 
boč. 50 x 10 doza 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 2 doze 
Cjepivo protiv parotitisa L - Zagreb, živo, liofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 2 doze 
Cjepivo protiv influence tip A i B, inaktivno 
boč. 1 x 10 doza 
Cjepivo protiv parotitisa i rubeole, tivo, liofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
amp. 1 x 1 doza 
Cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubeole, živo, liofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
boč. 1 x 2 doze 
boč. 50 x 2 doze 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 2 doze 
Cjepivo protiv morbila i parotitiš, živo, tiofilizirano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp: 1 x 2 doze 
Cjepivo protiv morbila i rubeole, živo, liofilizfrano 
boč. 1 x 1 doza 
boč. 50 x 1 doza 
boč. 1 x 2 doze 
amp. 1 x 1 doza 
amp. 50 x 1 doza 
amp. 1 x 2 doze 
COFALGIN E LEK acetisal. his 300 mg, kofein 30 mg paracetamol 200 mg, 
tbl. 1000 
COLESTID UPJOHN kolestipol 
gran. 50 vrečica 5 g 
COLMIN JAKA pepermintsko ulje 
kaps, 50 x 0,2 ml 
COLOCLENS BELUPO senozidf 
sirup 75 ml 
COMBISTERIL EGX 24%, 40% FRESENIUS 
otopina 1000 ml 24% 
otopina 100 ml 40% 
CONET LEK imipenem, cilastin 
inj. 5 x 0,5 g 
inj.1 x 1,0 g 
CORDARONE KRKA amjodaron 
inj. 5 x 3 ml (150 mg) 
tbl. 50 x 200 mg 
CORDIPIN KRKA nifediptn 
tbl. 50 x 10 mg 
CORDIPIN RETARD KRKA nifedipin 
ret. tbl. 30 x 20 mg 
CRYSTACILLIN PLIVA benzilpenicilin halij 
inj. 50 x 200.000 i. j. 
inj. 50 x 500.000 i. j. 
inj. 50 x 1.000.000 i. j. 
CYCLO PROGYNOVA ALKALOID estradiol; norgestel 
draž. 21 
CYMEVENE SYNTEX ganciklovir 
inj.1 x 500 mg 
CYTOSAR UPJOHN citarabin 
inj. 1 x 5 ml (100 mg) 
inj. 1 x 10 ml (500 mg) 
inj.1 x 10 ml (1000 mg) 
inj.1 x 10 ml (2000 mg) 
DABROSTON BELUPO didrogesteron 
tbl. 30, 100 x 10 mg 
DAKTARIN KRKA mikonazol 
2% oralni gel 40g 
2% krema 30 g 
2% tinktura 30 ml 
inj. 5 x 20 ml (200 mg) 
DALACIN C UPJOHN klindamicin 
kaps.16 x 150 mg 
kaps.16 x 300 mg 
strup (suhi) 80 ml (75 mg/5 ml) 
inj.1 x 2 ml (30 mg) 
inj.1 x 4 ml (60 mg) 
inj. 1 x 6 ml (90 mg) 
DALACIN T UPJOHN klindamicin 
boč. inf. 30 ml (300 mg) 
DALBEN KRKA albendazol 
tbl. 2 x 200 mg 
tbl. 56 x 400 mg 
susp. 10 ml 
DANOVAL KRKA danazol 
kaps.100 x 100 mg 
DAONIL HOECHST glibenklamid 
tbl. 30 x 5 mg 
DARTELIN LEK pentoksifilin 
tbl. 20 x 400 mg 
inj. 20 mg 
DAUNOBLASINA FARMITALIA daunorubicin 
inj :1 x 20 mg 
DECA DURABOLIN ORGANON nandrolon 
inj.12 x 1 ml (50 mg) 
DECAPEPTYL BYK GULDEN trlptozelin 
inj.1 x 2 ml (3,75 mg) 
inj. 5 x 1 ml (0,1 mg) 
DEHYDROBENZPERIDOL JANSSEN droperidol 
inf. 50 x 2 ml (5mg) 
inj. 50 x 10 ml (25mg) 
DELFEN CILAG nonoksinol 
vag.krema 70g 
DEMETRIN GODECKE prazepam 
tbl. 20 x 20mg 
DEPO MEDROL UPJOHN metilprednizolon 
inj. 1 ml (40 mg) 
DEPO MEDROL + 1% lidokaina UP JOHN metilprednizolon, lidokain 
inj.1ml (40mg) 
DEPO MEDROL UPJOHN medroksiprogesteron 
susp:lnj.1ml (150 mg) 
susp.inj. 3,3 ml (150mg) 
susp.inj. 5,7 ml (150 mg) 
DEPOSTAT SCHERING gestonoron 
inj.3 x 1ml 
DERMAZIN LEK sulfadiazin - Ag 
krema 50, 250, 500g 
DEVIDON LEK· trazedon 
tbl. 30 x 50mg 
tbl. 30x 100mg ' 
inj.10x 5ml (50mg) 
DEXAMETHASON KRKA deksametazon 
tbl.10 x 0,5 mg 
inj. 25 x 1 ml (4 mg) 
DEXA NEOMYCIN LEK deksametazon, neomictn 
kapi za oči 5 ml 
mast za oči 3,5 g 
krema 5, 20 g 
DIABINESE ALKALOID klorpropamid 
tbl. 30 x 250 mg 
DIANE 35 SCHERING ciproteron, etinilestradiol 
draž. 3 x 21 
DIGYNONE LEK etamsilat 
tbl. 30 x 250 mg 
inj. x 2 ml (250 mg) 
DIENOESTROL ORTHO CILAG dlenoestrol 
vag. krema 78 g 
DIFETOIN PLIVA fenitoin 
tbl. 100 x 100 mg 
DIGENOL KRKA cisaprld 
tbl.100 x 100 mg 
DIEGNEOL KRKA cisaprid 
tbl. 30 x 5 mg 
susp.100 ml 
DIHALAR KRKA ketotifen 
tbl. 30 x 0,1 mg 
sirup 100 ml 
DILCORAN 80 GODECKE pentanitrol retard 
tbl. 20 x 80 mg 
DILZEM GODECKE diltiazem 
retard tbl. 
DILTIAZEM PLIVA diltiazem 
tbl.100 x 30 mg 
tbl. 30 x 60 mg 
tbl. 30 x 90 mg 
DIMIDRIL pliva difenhidramin 
tbl. 30 x 25 mg 
sirup 100 ml 
DIMIDRIL CALCIUM PLIVA diienhidramIn, kalcij 
inj.10 x 10 ml 
DIMYCON ALKALOID flukonazol ; 
kaps. 7,14 x 50 mg 
kaps, 1 x 150 mg 
kaps. 7 x 200 mg 
boč. inf. 100 ml (200 mg) 
DIPIDOLOR JANSSEN piritrajnid 
inj. 5 x 2 ml (20 mg) 
DIPIRIDAMOL BELUPO dipiridamol 
draž.15, 60 x 75 mg 
tbl. 60,100 x 100 mg 
DIPLIVAN PLIVA difenhidramin, nafazolin 
kapi za nos 10 ml 
DIPROGENT BELUPO betemetazon, gentamlcin 
krema 15, 30 g 
mast 15, 30 g 
DIPROZIN PLIVA valpromid 
draž. 100 x 300 mg 
DISOPRIVAN ICI propafolirij. 
inj. 5 x 20 ml 
inj. 1 x 50 ml 
inj. 1 x 100 ml 
DITAL ALKALOID pefloksacin 
tbl.10 x 400 mg 
inj. 10 x 5 ml (400 mg) 
DITAMIN LEK dthtdroergotamin 
kapi 30 ml 
DOKSICIKLIN BELUPO doksiciklin 
kaps. 6, 25, 100 x 100 mg 
DOLANTIN HOECHST petidin 
inj. 5 x 2 ml (100 mg) 
inj. 25 x 2 ml (100 mg) 
DORMICUM LA ROCHE midazolam 
tbl. 10, 30, 100 x 15 mg 
inj. 10 x 1 ml ( 5 mg) 
inj. 25 x 3 ml (15 mg) 
DOXILEK LEK Ca dobesilat 
kaps. 30 x 500 mg 
DULCOLAX BOEHRINGER bisakodil 
draž. 30 x 5 mg 
čepići 5 x 10 mg 
DUOBLOC LEK Al hidroksid, Mg hidroksid, simetikon 
tbl. 20, 60 
DUOGAS BRACCO limunska kiselina 1,2 g, natrijev hidrokarbonat 1,5 g 
vrečica 1 x 3,2 g 
DOUPEN KRKA 
inj. 50 x 800.000 i.j. 
inj. 1 x 4.000.000 i.j. 
DUOPHASAL KRKA levonorgestrel, etinilestradiol 
draž. 21 
DUSODRIL BYK GULDEN naftidrofuril 
inj. 5 x 5 ml (40 mg) 
draž. 60 x 50 mg 
draž. 50 x 100 mg 
EBRANTYL BYK GULDEN urapidil 
kaps. 20, 50 x 30 mg 
kaps. 20, 50 x 60 mg 
kaps. 20, 50 x 90 mg 
inj. 5 x 5 m (25 mg) 
inj. 5 x 10 ml (50 mg) 
ECALIN JAKA ekonazol 
krema 30 g 
spray 30 
vag. tab. 3 x 150 mg 
EDEMID LEK furosemid 
inj. 50 x 2 ml (20 mg) 
tbl.12 x 40 mg 
forte tab. 20 x 500 mg 
inj. 50 x 10 ml (250.mg) 
EFFLUMIDEX liquifilm ALLERGAN fluormetolon 0,1% 
kapi za oči 5 ml 
EFFORTIL BOEHRINGER etilefrin 
tbl. 20 x 50 mg 
EFLORAN KRKA metronidazol 
tbl. 10 x 400 mg 
boč. za inf: 1 x 100 ml (500 mg); 
FUDIX LA ROCHE fluorouracil : 
5% otopina 20 ml : 
EGLONYL ALKALOID sulpzrld 
tbl. 10 x 40 mg 
kaps: 30 x 50 mg 
inj. 30 x 2 ml (100 mg) 
sirup 120 ml 
EGLONYL FORTE ALKALOID sulpirid 
tbl. 12, 120 x 200 mg 
EGOCIN KRKA oksitetraciklin 
kaps. 100 x 250 mg 
ELDERIN LEK etodolak 
tbl. 20 x 200 mg 
forte tbl. 20 x 300 mg 
ELMOGAN LEK gemfibrozil 
tbl. 30, 100 x 450 mg 
tbl. 30, 100 x 600 mg 
ENAP KRKA enalapril 
tbl. 20 x 5 mg 
tbl. 20 x 10 mg 
tbl. 20 x 20 mg 
ENAP H KRKA enalapril 10 mg, hidroklorotiazid 25mg 
tbl. 20 x 35mg 
ENDOBULIN IMMUNO imunoglobulin za i.v. primjenu 
boč. 250 mg 
boč. 500 mg 
boč. 1000 mg 
boč. 2500 mg 
boč. 5000 mg 
boč. 7500 mg 
boč.10000 mg 
EPIFRIN ALLERGAN dipiverin 
0,1% kapi za oči 10 ml 
EPREX CILAG eritropoetin 
inj: 1 x 2.000 i.j. /ml 
inj. 1 x 4.000 i.j. /ml 
ERAZON KRKA piroksikam 
kaps. 20 x 10 mg 
kaps. 20 x 20 mg 
krema 35 g 
gel 36 g 
čepići 10 x 20 mg 
ERGOMETRIN LEK ergometrin 
inj. 50 x 1 ml (0,2mg) 
tbl. 20 x 0,2 mg 
ERGOTYL LEK metilergometrin 
inj. 50 x 1 ml (0,2mg) , 
sol. 15 ml 
ERITROMICIN BELUPO eritromicin 
kaps. 16, 100 x 250 mg 
ERITROMICIN PLIVA eritromicin 
kaps. 15 x 250 mg 
sirup 200 ml 
inj. 20 x 250 mg 
inj. 20 x 300 mg 
inj. 20 x 1000 mg 
ESTRACYT PLIVA estramustin 
kaps. 100 x 140 mg 
inj. 10 x 150 mg 
inj. 10 x 300 mg 
ESTRADERM TTS 25 CIBA GEIGY transdermalni terapijski sistem - 
6 x 2 mg estradiol 
ESTRADERM TTS 50 CIBA GEIGY transdermalni terapijski sistem - 
6 x 4 mg estradiol 
ESTRADERM TTS 100 CIBA GEIGY trensdernialni terapijski sistem 
8 x 8 mg estradiol 
ESTROFEM NOVO estradiol 2 mg; esttiol 1 mg 
tbl. 28 
ESTROFEM FORTE NOVO estradiol 4 mg, estriol 2 mg 
tbl. 28 
ETAMBUTOL ALKALOID etambutol 
tbl. 100 x 100 mg 
tbl. 100 x 400 mg 
ETAMBUTOL BELUPO etambutol 
tbl. 100, 500, 1000 x 100 mg 
tbl. 100, 500, 100 x 400 mg 
ETAMBUTOL KRKA etambutol 
tbl. 100 x 100 mg 
tbl. 100 x 400 mg 
ETAMBUTOL PLIVA etambutol 
tbl: 100 x 400 mg 
ETMOZIN LEK moracizin 
draž. 50 x 10 mg 
EUGLUKON PLIVA glibenklamid 
tbl. 30 x 5 mg 
EULAXIN PLIVA acetfenolizatin 
tbl. 40 x 5 mg 
EURAX PLIVA krotamiton 
krema 60 g 
losion 60 ml 
EUTIZON B6 PLIVA izoniazid 400 mg, pirIdoksin 25 mg 
kaps. 50 
EXTENCILLINE SPECIA benzatin benzil penicilin 
inj. 50 x 600.000 i.j. 
inj. 50 x 1,200.000 i.j. 
inj. 50 x 2.400.000 i.j. 
FAKTU BYK GULDEN polikrezulen, cinhokain 
mast 20 g 
čepići 10 kom. 
FAMOSAN ALKALOID famotidin 
tbl. 20 x 20 mg 
tbl. 10 x 40 mg 
FARMORUBICIN FARMTTALIA epirubicin 
inj. 10 mg 
inj. 50 mg 
RD inj. 10 mg 
RD inj· 50 mg 
FASIGYN KRKA tinidazol 
tbl. 4 x 500 mg 
FEIBA TIM 4 IMMUNO inhibitor F VIII 
boč. 1 x 20 ml 200 i. j. 
boč.1 x 20 ml 500 i. j. 
boč.1 x 20 ml 1000 i. j. 
FELINON COMPOSITUM PLIVA propifenazon 220 mg, drofenin 25 mg, hodein 20 mg 
draž. 10 
FENALGIN LEK acetilsalic. kis 200 mg, paracetamol 300, kofein 60 njg, 
tbl. 30, 1000 
FENTANYL JANSSEN fentanil 
inj. 50 x 2 ml (0.1 mg) 
inj. 50 x 10 ml (0,5 mg) 
FETMIN KRKA llaftilin 
1% krema 15 g 
FIBROLAN GODECKE fibrlnolizin. panhredoxnaza 
mast 30, 50, 100 g 
FINALGON BOEHRiNGER nihobohsil; nonivamid 
mast 20 g 
FIZIOLOŠKA OTOPINA PLIVA natrijev-klorid 
boca 500 ml 
vrečica PVC 500 ml 
vrečica PVC 1000 ml 
vrečica PVC 2000 ml 
FLAGYL ALKALOID metronidazol 
tbl. 20 x 250 mg 
tbl. 20 x 400 mg 
vag. tbl. 10 x 500 mg 
FLAXEDIL SPECIA galaminij 
inj. 10 x 2 ml (40 mg) 
FLOSTERON KRKA betametametazon 
inj. 5 x 1 ml 
FLUIMUKAN LEK abetilcistein 
inj. 10 x 3 ml (300 mg) 
tbl. 30 x 100 mg 
tbl. 20 x 200 mg 
FLUONATRIL BELUPO Na fluorid 
tbl. 400 x 0,25 mg 
tbl.1000 x 0,25 mg 
tbl. 250 x 1 mg 
FLUORESCEIN 1% KAPI PLIVA fluorescein 
kapi 5 ml 
FLUORURACIL PLIVA fluorursil 
inj. 10 x 5 ml (250 mg) 
FLUOROURACIL LA ROCHE fliloruractl 
inj.10 x 5 ml (250 mg) 
FLUCINOME SCHERING ESSEXlusmid 
tbl. 100 x 250 mg 
FLUZEPAM KRKA flurazepam 
kaps. 10 x 15 mg 
kaps. 10 x 30 mg 
FORANE ABBOT izofluran 
boč. 6 x 100 ml 
FORTALGIN C LEK azetilsalicil. his., Vit C 
tbl. efervescentne 10 
FORTEVIT PLIVA vitaminsko mineralni preparat; 
kaps. 30 
FORTRAL KRKA pentazocin 
inj. 10 x 1 ml (30 mg) 
tbl. 100 x 50 mg 
FSME - IMMUNO IMMUNO vakcina protiv krpeljnog menfgoencefalitisa 
inj. 1 x 0,5 ml 
inj. 10 x 0,5 ml 
inj. 100 x 0,5 ml 
FSME-BULIN IMMUNO imunoglobulin kođ meninoecefalitisa krpeljnog 
boč.1, 2, 5, 10 ml 
FURAGIN PLIVA akritoin 
tbl. 40 x 50 mg 
FUROSEMID ALKALOID furosemid 
tbl. 10 x 40 mg, 
FURSEMID BELUPO furosemid 
tbl. 12, 100 x 40 mg 
inj. 5 x 2 ml (20 mg) 
GAMMA VENIN HOECHST humani imunoglobulin 
boč. 250, 500, 2500 mg 
GARMYCIN KRKA gentanlicin. 
inj. 10 x 2 ml. (20 mg) 
inj. 10 x 2 ml (80 mg) 
inj: 10 x 1,5 ml (120 mg) 
mast 15 g 
kapi za oči 5 ml 
mast za oči 3 g 
GASTAL PLIVA aluminij hidroksid, magnezijev karbonat, magnezijev hidroksid 
tbl. 60 
suspenzija BO vrečica x 10 ml 
GASTROZEPIN BOEHRINGER pirenzepin 
tbl. 60 x 25 mg 
tbl. 60 x 50 mg 
inj. 5 x 2 ml (10 mg) 
GELUSIL LAC GODECKE MgA1 trisilikat, simaldrat 
tbl. 40 x 500 mg 
prašak 10 vrečica x 1g. 
GELUSIL LIQUID GODECKE MgA1 trisilikat 
susp. 20, 50 vrečica x 2 g 
GENTAMICIN BELUPO gentamicin 
inj. 10, 50 x 20 mg 
inj. 10,50 x 40 mg 
inj. 10,50 x 80 mg 
inj. 10,50 x 120 mg 
GENTROPIN PHARMACIA KABI somatotropin 
inj. 1 x 4 i. j. 
inj. 10 x 4 i. j. 
inj. 1 x 12 i. j. 
inj. 5 x 12 i. j. 
GENTROPIN KABI PEN PHARMACIJA KABI somatotropln 
inj. 1 x 16 i. j. 
inj. 5 x 16 i. j. 
GENTROPIN KABI QUICK PHARMACIA KABI somatotropin 
inj.10 x 2 i. j. 
inj. 10 x 3 i. j. 
inj. 10 x 4 i. j. 
GENTROPIN KABI VIAL PHARMACIA KABI somatotropin 
inj. 5 x 4 i. j. bez konzervansa 
inj. 5 x 5 i. j. s konzervansom 
inj. 5 x 16 i. j. 
GENTAMICIN KRKA gentamicin 
inj. 10 x 20 mg 
inj. 10 x 40 mg 
inj. 10 x 50 ml 
mast 15 g 
GENTAMICIN LEK gentamicin 
inj. 50 x 20 mg 
inj. 50 x 40 mg 
inj. 50 x 80 mg 
inj. 10, 50 x 120 mg 
inj. 10 x 150 mg 
krema, mast 15 mg 
GEOKORTON PLIVA oksitetraeiklin, kortizolon 
spray 50 ml 
mast 5,20 g 
kapi za oko i uho 5 ml 
GEOMYCIN PLIVA oksitetraciklin 
kaps. 15 x 250 mg 
1% mast za oči 3 g 
GEONISTIN PLIVA oksitetraćiklin; ntstatin 
vag. tabl: 6 
GLIBEDAL ALKALOID gliberihlamid 
tbl. 30 x 5 mg 
GLUCAGON NOVO glukagon 
inj.1 x 1,3 ml (1 mg) 
GLUKOSALINA I. ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI glukoza 50 g, NaCl 9 g, 
boca 500 ml 
GLUKOSALINA II. ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI glukoza 33,3 g, NaCl 3 g 
boca 500 ml 
GLUKOSALINA III. ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI glukoza 25 g, NaCl 4,5 g 
boca 500 ml 
GLUKOZA 5% ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
boca 500 ml 
GLUKOZA 5% PLIVA 
boca 500 ml 
PVC vrečica 500 ml 
GLUKOZA 10% PLIVA 
boca 500 ml 
PVC vrečica 500 ml 
GLUKOZA 10% ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
boca 500 ml 
GLUKOZA 40% PLIVA 
boca 500 ml 
GLUCOSUM LEK 
inj. 25% 10 x 50 ml 
inj. 37% 10 x 50 ml 
inj. 50% 10 x 50 ml 
GLUREIVORM BOEHRINGER likvidon 
tbl. 30 x 30 mg 
GNADION PLllVA beklometazon 
aerosol za nos 200 doza. 
GRISEOFULVIN M KRKA grizeofulvin 
tbl. 25 x 125 mg 
GROROM SERONO somatotrofin 
inj.1 x 4 i. j. (2 ml) 
GYNO DAKTARIN KRKA mihonazol 
vag. tbl. 7 x 200 mg 
GYNODIAN depo SCHERING prateron, estradiol 
inf. 3 x 1 ml 
HAEMACCEL HOECHST želatinski hidrolizat 
boca 500 ml 
HAEMATE P HOECHST BEHRING faktor VIII. 
boč. 250, 500, 1000 i. j. 
HALCION UPJOHN triazolam 
tbl. 30 x 0,25 mg 
HALDOL KRKA haloperIdol 
tbl. 25 x 2 mg 
tbl. 30 x 10 mg 
kapi 10, 30 ml 
inj. 10 x 1 ml (5 mag) 
depo inj. 5 x 1 ml (50 mg) 
HEFEROL ALKALOID ferofurmarat 
kaps 30 x 350 mg (100 mg Fee+ +) 
HAPAGERIX B KRKA cjepivo protiv hepatitisa B 
inj: 25 x 1 ml (20 mikrograma) 
HEPARIN EIOCHEMA heparin 
inj: 1: x 5 ml 25.000 i. j. 
HEPARIN KRKA heparin 
inj: 5x 1 ml, 5000 i. j. 
inj. 1 x 5 ml. 25.000 i. j. 
inj. 25.000 i. j. 
inj. 50.000 i. j. 
IMUNOSERUM DIPHTERICUM IMUNOLOŠKI ZAVOD difetrija antitoksin 
inj. 5.000 i. j. 
inj.10.000 i. j. 
inj. 20.000 i. j. 
IMUNOSERUM CONTRA VENENA VIPERARUM IMUNOLOŠKI ZAVOD antitoksin protiv otrova europskih zmija 
inj.1 doza 
IMUNOSERUM CONTRA VENENUM LATRODECTUS IMUNOLOŠKI ZAVOD antitoksin protiv otrova pauka crna udovica 
inj.1 doza 
IMUNOSERUM GANGRENICUM MIXTUM IMUNOLOŠKI ZAVOD antitoksin protiv plinske gangrene polivalentni, 
inj. 1 doza 
IMURAN WELLCOME azatioprin 
tbl.100 x 50 mg 
INDOMETACIN BELUPO indometacin 
kaps. 30, 100, 500 x 25 mg 
čepići 10 x 100 mg 
INFUSOL PLIVA otopina elektrolita 
boca 500 ml 
INFUSTERIL 6% FRESENIUS smjesa sminokiselina za djecu 
boč. 100 ml 
INFUSTERIL 10% FRESENIUS smjesa aminokiselina za djecu 
boč.100 ml 
INSTENON ALKALOID heksobendin 20 mg, etofilin 100 mg, etamivan 50 mg 
draž. 30 
inj. 30 x 2 ml 
INSULONG GPP PLIVA govedi inzulin - srednje dugog djelovanja 
boč. 1 x 10 ml 100 i, j. 
INSULONG GPP PLIVA goveđi inzulin - srednje dugog djelovanja 
boč. 1 x 10 ml 400 i. j: 
INSULONG SPP PLIVA svinjski inzulin - srednje dugog djelovanja 
boč.1 x 10 ml 100 i: j. 
INSULONG SPP PLIVA _svinjski inzulin - srednje dugog djelovanfa 
boč.1 x 10 ml 100 i. j. 
INSULRAP GPP PLIVA govedi Inzulin - kratka djelovanja 
boč. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INSULRAP SPP PLIVA svinjski inzulin - kratka djelovanja 
boč. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INTAL LEK kromolin 
kaps. 50 x 20 mg 
INTERFERON IMUNOLOŠKI ZAVOD humani leukocitni, interferon, nativan, 
amp.1 x 5 doze 
amp.1 x 50 doza 
boč.1 x 1 boca 
INTERFERONSKA SUSPENZIJA IMUNOLOŠKl ZAVOD suspenzija humanog lekcitnog iaterferona u ulju 
boč. 10 g 
IN'I'ERFERONSKA MAST IMUNOLOŠKI ZAVOD humani leukocitni interferon u mašnoj podlogi 
mast 3 g 
INTERFERONSKI VAGITORIJI IMUNOLOŠKI ZAVOD humani leukocitni interferon 
vag: tbl. 21 
INTRALIPID 10% PHARMACIA KABI emulzije masti 
boca 12 x 100, 500 mI 
INTRALIPID 20% PHARMACIA KABI emulzija masti 
boca 12 x 100, 250, 500 ml 
boca 6 x 1000 ml 
INTRON A SCHERING PLOUGH alfa Interferori 
amp. 1 x 3.000.000 i. j. (5 ml) 
amp. 1 x 5.000.000 i. j. (5 ml) 
amp. 1 x 10.000.000 i. j. (5 ml) 
INSUMAN RAPID HOECHST inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INSUMAN OPTI PEN HOECHST inzulin 
inj. 1 x 3 ml 300 i. j. 
INSUMAN BASAL HOECHST inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INSUMAN BASAL OPT PEN HOECHST inzulin 
inj. 1 x 3 ml 300 i. j. 
INSUMAN COMB 25/75 HOECHST inznlin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INSUMAN COMB. 25/75 OPTI PEN inzulin 
inj. 1 x 3 ml 300 i. j. 
INSUMAN COMB 50/50 HOECHST inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
INSUMAN COMB 50/50 OPTIPEN inzulin 
inj. 1 x 3 ml 300 i. j. 
IOPAMIRO BRACCO jopamidol 
150 boč 1 x 50, 100, 250 ml 
200 inj.1 x 10 ml 
300 inj.1 x 10 ml, 
boč:1 x 30, 50, 100 ml 
370 inj. 1 x 10 ml, 
boč. 1 x 30, 50, 100 ml 
IRUMED BELUPO lizinoprll 
tbl. 20 x 5 mg . 
tbl. 20 x 10 mg 
tbl. 20 x 20 mg 
IRUXOL PLIVA kloramfenihol, klostridlopeptaza 
mast 10, 30 g 
ISOPTO CARBACHOL ALCON - karbahol 
1,5% kapi za oči 15 ml 
3,0% kapi za oči 15 ml 
ISOPTO TEARS ALCON - umjetne suze, liipromeloza 
0,5% kapi za oči 15 ml 
ISIPEN KRKA piperacilin 
inj. 1 x 2 g 
ISOPTIN PLIVA verapsmil 
draž. 30 x 80 mg 
draž. 20 x 120 mg 
draž. 20 x 240 mg 
ISPIROL FRESENIUS manitol, sorbitol 
5,4% (manitol) konc. otopina 1000 ml; 
0,54% (manitol) otopina 3000; 5000 ml 
JONOSTERIL FRESENIUSotonična otoptna elektrolita 
boca 1000 ml 
JONO STERIL G FRFSENIUS. izotonična otopina elektrolita, glukoza 
boca 1000 ml 
LEVULOZA FRESENIUS otopina fruktoza 
boca 5,25% 500 ml 
boca 10% 500 ml 
LEXAURIN KRKA bromazepam 
tbl. 30 x 1,5 mg, 3 mg, 6 mg 
LEXILIUM ALKALOID broniazepam 
tbl. 30 x 1,5 mg, 3 mg, 6 mg 
LIBRAX LA ROCHE klordiazepoksid 5 mg, klindinij 2,5 mg 
draž. 30 i 100 
LIBRIUM LA ROCHE klordiazepoksid 
draž. 30 x 5 mg 
draž. 25 x 10 mg 
LIDAPRlM ALKALOlD trimetoprim, sulfametrol 
tbl. 20 
tbl. za djecu 20 
sirup za djecu 100 ml suha smjesa 
LIDAKAIN klorid 1% Krka lidokain 
inj.10 x 2 ml (20 mg) 
inj.10 x 3,5 ml (35 mg) 
LINCOCIN UPJOHN linkomicin 
inj. 2 ml (800 mg) 
kaps.12 x 500 mg 
sirup 100 ml 
LIPOVENOS FRESENIUS ulje soje, holin, glicerol 
boč. 10% 100, 250, 500, 1000 ml 
boč. 20% 100, 250, 500, 1000 ml 
LOCACORTEN N PLIVA flumetazon, neomicin 
krema, mast 15 g 
LOCACORTEN VIOFORM flumetazon, kliokinol 
krema, mast 15 g 
LOCASALEN PLIVA flumetazon, salicilna kis. 
mast 30 g 
LONITEN UPJOHN minoksidil 
tbl. 100 x 5 mg 
tbl.100 x 10 mg 
LONTERMIN LEK prokaterol 
tbl. 20 x 50 mikrograma 
sirup 125 ml 
aerosol 200 inhalacija 
LORAM LEK lorsilan 
tbl. 30 x 1 mg 
tbl: 20 x 2,5 mg 
LORSILAN BELUPO lorisilan 
tbl. 30, 100 x 1 mg 
tbl. 20, 100 x 2,5 mg 
LOTRISON PLIVA flametazon; triklozan 
krema 15 g 
LUBOR BELUPO piroksikam 
kaps. 20, 50, 500 x 10 mg 
kaps. 20, 50. x 20 mg 
inj. 5 x 2 ml (40 mg) 
čepići 10 x 20 mg 
krema 50 g 
LUFOCET BELUPO paracetamol 
kaps. 10, 100 x 300 mg 
sirup 100 ml 
LYOGEN RETARD BYK GULDEN flufenazin 
draž. 10 x 3 mg 
draž. 10 x 6 mg 
MACROPEN KRKA midekamicin 
tbl.16 x 400 mg 
gran. za suspenziju 115 ml 
MADOPAR 125 LA ROCHE letiodopa, benzerazid 
kaps. 30, 100 x 250 mg 
MADOPAR 250 LA ROCHE levodopa, bezerazid 
kaps. 30, 100 x 250 mg 
tbl. 30, 100 x 250 mg 
MAKROCEF KRKA cefotaksim 
inj. 1 x 1 g 
inj.1 x 2 g 
MAMOMIT PLIVA aminoglutetimid 
tbl. 100 x 250 mg 
MANIT 10% PLIVA hipertonična otopina manitola 
boca 500 ml 
MANIT 20% PLIVA hipertonična otopina manitola 
boca 250 ml 
MARIVARIN KRKA varfarin 
tbl. 50 x 3 mg 
MADAZOL BELUPO metronidazol 
tbl. 20 x 250 mg 
vag. tbl. 10 x 500 mg 
MEDROL UP JOHN metilprednizolon 
tbl. 30 x 4 mg 
tbl. 50 x 15 mg 
tbl. 20 x 32 mg 
tbl.10 x 100 mg 
MELDIAN PLIVA klorpropamid 
tbl. 30 x 250 mg 
MENDIAXON BYK GULDEN himekromon 
draž. 20 x 200 mg 
MEPROBAMAT PLIVA meprobamat 
tbl.10 x 400 mg 
MEPROBAMAT PLlVA meprobamat 
tbl. 10 x 400 mg 
MESTINON LA ROCHE piridostigminij 
tbl. 50 x 10 mg 
draž. 20, 150 x 60 mg 
METABLEN LEK timolol 
0,25% kapi za oči 5 ml 
0,5% kapi za oči 5 ml 
METAClKLIN BELUPO metaciklin 
kaps. 8, 100, 500, 1000 x 300 mg 
METILDOPA PLIVA metildopa 
tbl. 25 x 250 mg 
METOTREXAT PLIVA metotreksat 
inj.10 x 5 mg 
inj. 10 x 50 mg 
tbl. 100 x 2,5 mg 
MEXITIL BOEHRINGER mexiletin 
kaps. 50 x 200 mg 
inj. 5 x 10 ml (250 mg) 
MEXITIL DEPO BOEHRINGER mexiletin 
kaps. 20, 50, 100 x 360 mg 
MIACALCIC SANDOZ kalcitonin 
inj. 5 x 1 ml (50 i. j.) 
inj. 5 x 1 ml (100 i. j.) 
MICROGYNON ALKALOID levonorgestrel, etinilestradiol 
draž. 21 
MICROPAQUE ORAL NICOLAS KIWI barijev sulfat oralni 
prašak416 g 
MlCROPAQUE HD oral NICOLAS KIWI barijev sulfat oralna susp. 
MICROPAQUE COLON NICOLAS KIW1 barije sulfat 
susp. 2000 ml 
MIKODERM KRKA mikonazol, kortizolon 
krema 15 g 
MINERVIT KRKA vitamini, minerali 
draž. 30 
MIOTON LEK kreatinolfosfat 
inj.1 x 1 g 
inj: 6 x 0,5 g 
MIROCEF PLIVA ceftazidim 
inj. 5 x 0,5 g 
inj. 5 x 1,0 g 
MIXOBAR BYK GULDEN barijev sulfat 
susp. 5 lit 
MODITEN KRKA flufenazin 
draž: 25· x 1 mg 
draž. 100 x 2,5 mg 
draž.100 x 5 mg 
inj. 5 x 1 ml (2,5 mg) 
depo inj. 5 x 1 ml (25 mg) 
MODOLEX LEK dobešilat, lidokain, deksametazon 
mast 30 g 
čepiči 10 kom. 
MODOLEX PLUS LEK dobesilat, lidokain, deksametazon 
mast 20 g 
čepići 8 kom. 
MODURETIC LEK bidrohlorotiazid 50 mg, amilorid 5 mg; 
tbl. 40 kom. 
MOGADON LA ROCHE nitrazepam 
tbl. 50 x 5 mg 
MONOTARD MC NOVO inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
MONOTARD HM NOVO inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. 
MOVIBON PLIVA meklozin, piridoksin 
tbl. 4 kom. 
MUKOLEN KRKA eprazinon 
draž. 20 x 50 mg 
MYLERAN WELLCOM busuIfan 
tbl. 100 x 2 mg 
MYOFLEX PLIVA hlorzoksazon 
tbl. 20 x 250 mg 
NAKLOFEN KRKA diklofenah 
inj. 5 x 3 ml (75 mg) 
tbl. 20 x 50 mg 
ret.tbl. 20 x 100 mg 
čepići 10 x 50 mg 
NAKOM LEK levodopa karbiodopa 
tbl.100 x 275 mg 
mite tbl.100 x 125 mg 
NAPPROSYN KRKA naprosen 
tbl. 50 x 375 mg 
tb: 40 x 500 mg 
čepići 10 x 500 mg 
susp. 100 ml 
inj. 5 x 5 ml (550 mg) 
NATRIJ HIDROGEN KARBONAT PLIVA 1 molarna otopina NaHCO3 
8,4% inj. 10 x 20 ml 
NATRIJ HIDROGEN KARBONAT ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
8,4% boč: 50 ml 
NATRIJ KLORID PLIVA 1 molarna otopina NaCl 
5,8% inj. 10 x 20 ml 
NATRIJ KLORID ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
10% boč. 50 ml 
NATULAN LA ROCHE prokarbazin 
kaps. 50, 250 x 50 mg 
NEBACETIN BYK GULDEN bacitracin, neomicin 
aeroposip 200 g 
štapići - stili 30 kom. 
NELIT N LEK natrijev klorid, kalijev klorid, natrijev citrat, glukoza prašak 
10 vrečica x 28,9 grama 
NELOREN LEK linkomicin 
kaps. 16, 100 x 500 mg 
kaps. 10, 100 x 250 mg 
sirup 100 ml 
inj. 10 x 1 ml (300 mg) 
inj. 10 x 2 ml (600 mg) 
inj. 5 x 10 ml (3.000 mg) 
NEOGYNON 21 ALKALOID levonorgestrel, etinilestradiol 
draž. 21 kom. 
NESDONAL SPECIA tiopenton 
inj. 1 x 0,5 g 
inj. 1 x 1,0 g 
NETROMYCIN SCHERING PLOUGH netilmicin 
inj. 50 mg 
inj.150 mg 
NEULEPTIL SPECIA periciazin 
tbl. 50 x 10 mg 
tbl. 50 x 25 mg 
otop. 30 ml 
NIFADIL ALKALOID nifedipin 
tbl. 20 x 10 mg 
tbl. 50 x 10 mg 
tbl. 50 x 20 mg 
NIFECARD LEK nifedipin 
tbl. 20, 50 x 10 mg 
tbl. 20, 50 x 20 mg 
ret. tbl. 30, 50 x 20 mg 
ret. tbl. 100, 400 x 20 mg 
NIFEDIPIN PLIVA nifedipin 
tbl. 50, 100 x 10 mg 
tbl. 30 x 20 mg 
NIFLAM ALKALOID ketoprofen 
kaps. 25 x 50 mg 
čepiči 12 x 100 mg 
inj. 10 x 2 ml (100 mg) 
NIFLAM 200 ALKALOID ketoprofen 
retard tbl: 20, 100 x 200 mg 
NIMOTOP BAYER nimodipin 
inf. boč. 1 x 50 ml (10 mg) 
NIPOCIN PLNA dibekacin 
0,3% kapi 
0,3% mast 5g, 15 g 
NISTATIN PLIVA nistatin 
kapi 24 ml 
mast 5 g, 20 g 
vag. tbl.15 kom. 
NITROFURANTOIN BELUPO nitrofurantoin 
retard kaps. 20, 100 x 75 mg 
NITROGLICERIN PLIVA gliceriltrinitrat 
lingv. 40 x 0,5 mg 
NITRODERM TTS 10 CIBA GEIGY gliceriltrinitrat transdermalni Ierpijski 
10 x 50 mg 
NOBRIUM LA ROCHE medazepam 
kaps. 30 x 5 mg 
kaps. 25 x 10 mg 
5 - NOK LEK nitroksolin 
draž. 50, 1000 x 50 mg 
NOLICIN KRKA norfloksacin 
tbl. 20 x 400 mg 
NOLVADEX ICI tamoksifen 
tbl. 30 x 10 mg 
NORCURON ORGANON vekuronij 
inj. 50 x 1 ml (4 mg) 
NORDITROPIN NOVO somatotropin 
inj. 1 x 4 i. j. 
inj. 1 x 12 i. j. 
NORDITROPIN PEN SET NOVO somatotropin 
inj. 1 x 12 i. j. 
inj.1 x 24 i. j. 
NOVOCEF PLIVA cefuroksim 
tbl. 10 x 125, 250, 500 mg 
sirup 50 ml 
NOZINAN ALKALOID levomepromazini 
tbl. 20, 100 x 100 mg 
tbl. 100 x 25 mg 
OFTALAR KRKA magnezijev spelglumat 
6% kapi za oči 5 ml 
OIKAMID PLIVA piracetam 
kaps. 50 x 400 mg 
inj.10 x 5 ml (tg) 
OKSAZEPAM BELUPO oksazepamtbl. 
25 x 10 mg . 
OKSITETRACIKLIN BELUPO oksitetraciklin 
kaps. 16. 100, 500, 1000 x 250 mg 
OLNIN LEK enalapril 
tbl. 20, 100 x 5 mg. 
tbl. 20, 100 x 10 mg 
tbl. 20, 100 x 20 mg 
OMNIDROX KRKA cefadroksil 
kaps.16 x 250 mg 
kaps.16 x 500 mg 
OMNIPAQUE NYCOMED joheksol 
140 amp. boč. 10 x 10 ml, 10 x 50 ml, x 200 ml 
180 amp. boč. 10 x 10 ml, 10 x 15 ml, 10 x 50 ml 
240 amp. boč.10 x 10 ml, 6 x 20 ml, 25 x 20 ml, 10 x 50 ml, 6 x 200 ml 
300 amp. boč. 10 x 10 ml; 6 x 20 ml, 25 x 20 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml 
350 amp. boč. 10 x 20, 25 x 20, 10 x 50; 10 x 100, 6 x 200 
ONCOVIN LEK vinkristin 
inj. 1 x 1 ml (1 mg) 
OPERIL LEK oksimetazolin 
0,05% kapi za nos 10 ml, 
0,25% kapi zanos10 ml 
OPINO GEL KRKA bufenin, escin: 
gel 40 g 
OPINO RETARD bufenin, escin 
draž 20 kom. 
OPTALIDON KRKA paracetamol 200 mg, proplfenazon 125 mg, kofein 25 mg 
draž. 10 ,1000 kom. 
ORAP FORTE KRKA pimozid 
tbl. 25 x 4 mg 
ORBENIN PLIVA Kloksacilin 
kaps 16, 100 x 250 mg 
inj. 50 x 1 g 
ORFERON PLIVA feroglicin 
kapi 20 ml 
ORFERON RETARD PLIVA feroglicin 
tbl. 30 x 100 mg 
ORMIDOL BELUPO atenolol 
tbl. 14, 28, 100 x 100 mg 
ORONAZOL KRKA ketokonazol 
tbl. 20 x 200 mg 
2% krema 30 g, 
šampon 100 ml 
ORTANOL LEK omeprazol 
kaps.14 x 20 mg 
OSPEN KRKA benzatin fenohsipenicilin 
kapi 25 ml 
OSPEN 500 KRKA benzatin fenohsimetilpenicilin 
tbl. 50 x 500.000 i. j.. 
OSPEN 1000 KRKA benzatin fenoksimetilpeiiialin 
sirup 150 ml 
OSPEN 1500 KRKA benzatin fenoksimetilpeikicilin 
tbl. 30 x 1,500.000 i. j. 
OTOMYCIN PLIVA kloramfenikol 
10% kapi za uho 10 ml 
OTRICORTEN PLIVA hsilometazin, deksamettizoa, 
kapi za nos 10 ml 
OVESTIN ORGANON estriol 
tbl. 30 x 1 mg 
tbl. 30 x 2 mg 
vag. krema 15 g 
vag. tbl.15 x 0,5 mg 
OXETAL KRKA oksatomld 
tbl. 30 x 30mg 
PALIN LEK pipemidna kiselina 
kaps. 20, 100 x 200 mg 
tbl. 20 x 400 mg 
vag. tbl. 10 x 200 mg 
PANADON KRKA paracetamol 
tbl. 500 x 500 mg 
sirup 120 ml 
PANATUS KRKA butamirat 
tbl. 10 x 20 mg 
forte tbl. 10 x 50 mg 
sirup 200 ml 
PANAZE KRKA lipaza, amilaza, proteazei 
kaps. 20 kom. 
PARAFLEX KRKA klorzohsazon 
tbl. 20 x 250 mg 
PARAFON KRKA klorzoksazon; paracetamoi 
kaps. 30 kom. 
PARLODEL SANDOZ bromkrlptin 
tbl. 50 x 2,5 mg 
PAVULON ORGANON pankuronij 
inj. 50 x 2 ml (4 mg) 
PELENTAN KRKA etilbiskumacetat 
tbl.10 x 300 mg 
PENACTAM KRKA ampićilin, sulbaktam 
inj. 1 x 0,75 g 
inj. 1 x 1,5 g 
inj. 1 x 3,0 g 
tbl. 10 x 375 mg 
gran. za susp. 60 ml 
PENBRITIN PLIVA amoksicilin 
kaps. 16, 100 x 250 mg 
kaps. 15, 100 x 500 mg 
inj. 50 x 250, 500 i 1000 mg 
sirup (suhi) 100 ml forte 
sirup (suhi) 100 ml 
PENTILIN KRKA pentoksifilin 
tbl. 20 x 400 mg 
inj. 5 x 5 ml (100mg) 
PEPTORAN PLIVA ranftidin 
tbl. 120 x 150 mg 
tbl. 10 x 300 mg 
inj. 5 x 2 ml (50 mg) 
PERCLUSON PLIVA klofezon 
kaps. 30 x 200 mg 
mast, 30 g 
čepići 10 kom 
PERGONAL SERONO 
inj. 10 x 75 i.j. 
inj. 10.x.150 i.j. 
PERITOSTERIL FRESENIUS otopina za peritonealnu dijalizu 
boce 1000 i 2000 ml 
PERSANTIN BOIEHRINGER dipiridamol 
draž. 60 x 75 mg 
PHEMITON PLIVA metilfenobarbiton 
tbl. 30 x 30 mg 
tbl. 50 x 200 mg 
PHENOBARBITON PLIVA fenobarbiton 
tbl. 30 x 15 mg 
tbl.10 x 100 mg 
inj. 5 x 5 ml (220 mg fenobarbiton natrtja) 
PHOLCODIN ALKALOID fđlkodin 
kaps. 20 x 10 mg 
sirup 150 ml 
sirup 60 ml 
PILOKARPIN PLIVA pilokarpin klorid 
1% kapi za oči 10 ml 
2% kapi za oči 10 ml 
PLATIMTT PLIVA cisplatin 
inj. 10 x 10 mg 
inj. 10 x 50 mg 
PLIBEX PLIVA vitamini skupine B 
tbl. 30 kom 
inj. 5 x 2 ml 
PLIMYCOL PLIVA klotrinlazol 
1% krema 20 g 
1% otopina 20 ml 
vag. tbl. 3 x 200 mg 
PLIVACILLIN PLIVA benzilpenicilin kalij; prokain, benzil, penicilin 
broč. inf. 50 x 400.000 i,j. 
boč. inj. 50 x 800.000 i.j. 
boč. inj.1 x 4.000.000 i.j. 
PLIVADON PLIVA propifenazon 250 mg, fenacetin 210 mg, kofein 25 mg, kodein 10 mg 
tbl. 20, 500 kom 
PLIVALGIN PLIVA paracetamol 210 mg, propifenazon 210 mg, kofein 50 mg, fenobarbiton 25 mg, kodein 10 mg 
tbl.10 kom. 
PLIVIT A PLIVA retinol 
kapi 10 ml (1 ml 30.000 i. j. retinola) 
inj. 5 x 1 ml (300.000 i. j. retinola) 
FLIVIT AD PLIVA retinol, ergokalciferol 
kapi 10 ml (1 ml 30.000 i. j. retinola, 5.000 i. j. ergokalciferola) 
PLIVIT B1 PLIVA tiamin klorid 
tbl. 20 x 50 mg 
inj. 50 x 1 ml ( 50 mg) inj. 50 x 1 ml (100 mg) 
inj. 50 x 2 ml (250 mg) 
PLIVIT B6 PLIVA pirldoksin klorid 
tbl. 20 x 25 mg 
inj, 50 x 2 ml (150 mg) 
inj. 50 x 5 ml (250 mg) 
PLIVIT C PLIVA askorbinska kiselina 
tbl. 30 x 50 mg 
tbl. 250 x 500 mg 
inj. 50 x 5 ml (500 mg) 
PLIVIT D3 PLNA kolekalciferol 
kapi 10 ml (1 inl 4000 i.j. kalciferola) 
POR 8 SANDOZ ornipresin 
inj. 50 x 1 ml 
PORTALAK BELUPO laktuloza 
sirup 500 ml 
vrečice 30 x 14 ml 
vrečice 150 x 15 ml 
PRAXITEN 15 PLIVA okšazepam 
tbl. 30 x 15 mg 
PRAZINE PLIVA promazin 
draž. 50 x 25 mg 
draž. 50 x 100 mg 
inj.10 x 1 ml (50 mg) 
inj.10 x 2 ml (100 mg) 
PREGNYL ORGANON koriogonadotrofin 
inj. 6 x 1 ml (1.500 i. j.) . 
inj. 3 x 1 ml (5.000 1. j.) 
PRE PAR BELUPO ritodrin 
tbl.100 x 10 mg 
inj. x 5 ml (50 mg) 
PREPIDIL UPJOHN dinoproston 
sterilni gel 3 g.(0,5 mg) 
PRIMIDON PLIVA primidon 
tbl. 100 x 250 mg 
PRIMOGONYL SCHERING koriogonadotrofin 
inj. 3, 10 x 1.000 i. j. 
inj. 3 x 5.000 i. j. 
PRIMOULT NOR ALKALOID noretlsteron 
tbl. 20 x 5 mg 
PRIMOTREN LEK kotrimoksazol 
tbl. 20, 100, 500 x 480 mg 
tbl. 20, 10, 500 x 120 mg 
susp.100 ml 
inj. 10 x 3 ml (960 mg) 
inj.10 x 5 ml (4811 mg) 
PROCORUM KNOLL galopazil 
tbl. 30 x 50 mg 
PROCTO GLIVENOL PLIVA 
krema 30 g 
čepići 5 kom. 
PROCULIN ALKALOID nafazolin, boratna kisellna 
kapi za oči 10 ml 
PROFASI SERONO gonadotrofin 
inj.1 x 1.000 i. j. 
inj.1 x 5.000 i. j. 
PROGYNOVA ALKALOID estradiol 
draž. 20 x 2 mg 
PROLIPASE CILAG lipaza, amilaza, proteaza 
kaps. 50 kom. 
PRONTOBARIO 60% BRACCO barijev sulfat 
PRONTOBARIO COLON BRACCO bariejv sulfat 
PRONTOBARIO ESPOGO BRACO barijev sulfat 
PRONTOBARIO HD BRACCO barijev sulfat 
PROPIFENAZON LJEKARNA TREŠNJEVKA propifeneezoll 
čepići 10 x 70 mg 
PROPILTIOURACIL ALKALOID poiltiouracil 
tbl. 20 x 50 mg 
PROPRANOLOL LEK propranolol 
tbl. 50 x 40 mg 
tbl. 50 x 80 mg 
PROSTIGMIN LA ROCHE neostigniinij, 
inj. 50 x 1 ml (0,5 mg) 
inj. 1 x 5 ml (12,5 mg) 
tbl. 20, 250 x 15 mg 
PROSTIN E2 UPJOHN dinoprtori 
inj. 1 x 0,75 ml (0,75 mg) 
inj. 1 x 0,5 ml (5 mg) 
tbl.10 x 0,5 mg 
vag. tbl. 4 x 3 mg. 
vag. gel 3 g (1 mg) 
vag. gel 3 g (2 mg) 
PROSTIN 15 - M UPJOHN karboprost 
inj. 10 x 1 ml (0,25 mg) 
PROTAPHANE HM PEN FIL NOVO inzulin 
inj. 1, 5 mI 100 i. j. 1 ml 
PROTOPHANE HM NOVO inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j. , 
PROTOPHANE NOVOLET NOVO inzulin 
inj. 1 x 1,5 ml 100 i. j: 1 ml 
PROTHROMPLEX T IMMUNO ukapniprotrnmbinski kompleks 
boč. 20 ml 200 i. j: 
boč. 20 ml, 600 i. j: 
PROVERA UPJOHN medrohsiprogesteron. 
tbl. 24 x 5 mg 
tbl. 30 x 10 mg 
tbl. 100 x 100 mg, 
tbl. 40 x 250 mg 
tbl. 20 x 500 mg 
granule-vrečice 50 x 200 m 
granule-vrečice 10 x500 mg 
granule-vrečice 10 x 1000 mg 
PROVIRON ALKALOID mesterolon 
tbl. 3 x 25 mg 
PURI NETHOL WELLCOME merkaptopurin 
tbl. 25 x 50 mg 
PYRAZINAMID KRKA pirazinamid 
tbl.100 x 500 mg 
QUINAX ALCON dihidroazapentacen 
1,5% kapi za oči 15 ml 
RABIPUR HOECHST - BEHRING inaktivirani Rabies virus PCEC 
inj.1 x 1 ml (2,5 i. j) 
RABIVAC HOECHST - BEHRING inaktivirani-Rabies virus HDC 
inf.1 x 1 ml (2,5 i. f.) 
RANITAL LEK ranitidin 
tbl. 20, 30 x 150 mg 
tbl. 10, 30 x 300 mg 
inj. 5 x 2 ml (50 mg) 
RAPIFEN JANSSEN alfentanil 
inj. 50 x 2 ml (0.5 mg/ml) 
inj. 50 x 10 ml (0,5 mg/ml) 
RASTOCIN PLIVA dohsorubicin 
inj. 10 x 10 mg 
RECORMON BOEHRINGER MAMHEIM eritropoetin 
inf. 10 x 1000 i. j. 
inf. 10 x 2000 i. j. 
inj. 5 x 5000 i. j. 
REDERGIN LEK dihidroergotamin 
tbl. 20 x 1.5 mg 
tbl. 20 x 4,5 mg 
sol. 50 ml 
forte sol. 30 ml 
REDICOR KRKA dihidroergotamin 
tbl. 20 x 1,5 mg 
tbl. 20 x 4,5 mg 
sol. 50 ml 
inj. 0,3 mg/ml 
inj. 1,5 mg/ml 
REGAINE UPJOHN minoksidil 
2% sol. 60 ml 
REGLAN ALKALOID inetoklopramid 
inj. 30 x 2 ml (10 mg) 
inj. 1 x 5 ml (100 mg) 
tbl. 40 x 10 mg 
sirup 120 ml 
REMOXICAM ALKALOID pirohsikam 
kaps. 20 x 10 mg 
kaps. 20 x 20 mg 
čepići 10 x 20 mg 
RENAMID PLIVA acetazolamid 
tbl. 20 x 125 mg 
RENOFON BELUPO kloksazon 250 mg, paracetamol 300 mg 
kaps. 30 kom. 
RESOCHIN BAYER klorokin 
tbl. 20 x 250 mg 
RETAFER KRKA soli ielfeza 
tbl. 30 x 100 mg 
tbl.za djecu 30 x 40 mg, 
RETAFOL KRKA soli teljeza, folna selina, 
tbl. 30 kom 
RETARPEN BIOCHEMIE benzatin bezilpenicilin 
inj. 100 x500.000 i. j. 
inj. 100 x 1,200.000 i. j. 
inj. 50 x 2,400.000 i. j. 
RETAXIM KRKA tamohsifen 
tbl. 30 x 10 mg 
RETROVIR WELLCOME zidovudin 
kaps.100 x 100 mg 
RIMACTAN PLIVA rifampcin 
kaps. 16, 100 x 300 mg 
RINGER ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
boca 500 ml 
RINOLAR KRKA Mg spaglumat 
6% kapi za nos 10 ml 
RIVOTRIL LA ROCHE klonazepam 
tbl. 50 x 0,5 mg 
tbl. 30 x 2 mg 
0,25% kapi 10 ml 
inj. 25 x 1 ml (1 mg) 
ROACCUTAN LA ROCHE izotretinoin 
kaps. 30, 100 x 2,5 mg 
kaps: 30, 100 x 10 mg 
kaps. 30, 100 x 20 mg 
ROCATROL LA ROEH kalcitnol 
kaps. 30, 100 x 0,025 g 
kaps. 30, 100 x 0,05 g 
ROFERON A LA ROCHE interferon 
inf. 5 x 3, 9, 18 M i. j. 
RONDOMYCIN ALKALOID metaciklin 
kaps. 8, 100 x 300 mg 
ROCEPHIN LA ROCHE ceftriaksbn 
inj. IM 5 x 0,25 g 
inj. IM 5 x 0,5 g 
inj. IM 5 x 1,0 g 
inf. IV 5 x0,25 g 
inj. IV 5 x 0,5 g 
inf. IV 5 x 1,0 g 
inj. inf. 5 x 2,0 g 
RUDAKOL BELUPO meberln 
draž. 50, 100 x 135 mg 
RUPURUT BAYR PHARMA hidrotalcit 
tbl. 20, 50, 100 x 500 mg 
susp. vrečice 20, 50 x 10 ml (1 g) 
RYTMONORM KNOLL propafenon 
tbl. 50 x 150 mg 
tbl. 50 x 300 mg 
inf. 5 x 20 ml (70 mg) 
SAB SIMPLEX GODECKE simetihon 
tbl. 20, 50, 100 x 80 mg 
susp. 30 ml 
SALVIAMIN LX 6 PLIVA otopina aminohiselina 
6%otopina boca 500 ml 
SALVIAMIN L 8 b. UH PLNA otopina aminohiselina bez ugljihohidrata 
8% otopina boca 250 ml, 500 ml 
SANDIMUN SANDOZ ciklosporin 
W: K. kaps. 50 x 25 mg, 50 mg, 100 mg 
10% oralna otopina 50 ml 
5% inf. 1 x 1 ml, 1 x 5 ml 
inj: KZI 50 mg/ml, 250 mg/5 ml 
otopina TRIL 100 mg/ml 
SANDOPART SANDOZ demoksitocin 
tbl. 100 x 50 i.j. 
SANDOSTATIN SANDOZ oktreotid 
inj.1 x 0,05 mg 
inj. t x 0,1 mg 
inf.1 x 0,5 mg 
SANOVIT KRKA vitaminska kombinacija 
strup 200 g 
SARIDON LA ROCHE paracetamol 250 mg, proptfenazon 150 mg, kofein 5 mg 
tbl.10 kom. 
SECVROPEN BAYER azlocilin 
inf. 1 x 1 g 
inj. 1 x 2 g 
inf. inj. 1 x 5 g 
SELDIAR KRKA loperamid 
kaps. 20 x 2 mg 
kapi 30 ml 
SELECTOL ALKALOID celiprolol 
tbl. 20 x 200 mg 
BEPTALEN KRKA cetrlmonije bromid, lidohain 
pastile 18 kom. 
SEPTOPAL MERCK gentamicin 
lanac 5 10, 30, 60 kuglica 
lanac s 5 x 10, 30, 60 kuglica 
mini lanac s 10, 20 kuglica 
mini lanac s 5 x 10, 20 kuglica 
SERUM CHOLINESTERASE HOECHST - BEHRING 
inj. 1 x 1 ml 
SEVIT LEK kolestiramin 
50 vrečica 
SILAPEN BELUPO benzatin fenohsimetilpenicilin 
SILAPEN 750 sirup 100 ml 
SILAPEN 1000 sirup 150 ml 
SINEPRES LEK ergotohsin, hidrohlorotiazid, rezepin 
draž. 50 kom: 
SINERSUL PLNA kotrimoksazol 
tbl. 20 x 480 mg 
tbl. 20 x 120 mg 
sirup 100 mg 
inf. 10 x 5 ml (480 mg) 
SINERSUL FORTE PLIVA kotrimoksazol 
tbl. 10 x 960 mg 
SIRDALUD SANDOZ tizanidin 
tbl. 30, 100 x 2, 4, 6 mg 
SOLCOSERYL ALKALOID 
inj. 30 x 2 ml, 5 ml 
gel. mast 20 g 
5% gel za oči 5 g 
SOGANAL B OLEOSUM SCHERING aurotioglukoza 
1,2% inj. 20, 50 x 5 ml 
SOLU CORTEF UPJOHN hidroksihortizon 
inj. 1 x 2 ml 100 mg 
inj. 1 x 4 ml 500 mg 
SOLUDEKS 1 PLIVA otopina dekstrana M 1000 
inj. 15% 10 x 20 ml 
SOLUDEKS 40 PLIVA otopina dekstrana M 40 000 
boca 10% 500 ml 
BOLUDEKS 70 PLIVA otopina dekstrana M 70.000 
boca 6% 500 ml 
SOLU MEDROL UPJOHN metilprednizolon 
inj. 1 x 1 ml (40 mg) 
inj. 1 x 2 ml (125 mg) 
inj. 1 x 4 ml (250 mg) 
inj. 1 x 6 ml (500 mg) 
inj. 1 x 16 ml (1000 mg) 
SOLUTIO ACD ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
75 ml u boci od 350 ml 
SOLUTIO NaCl ISOTONICA PLIVA 
0,9% inj. 50 x 5, 10, 20 ml 
SOLUTIO NATRII CHLORIDI ISOTONICA - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI 
boc. 500 ml 
SOMATONORM FARMACIA KABI somatrem 
inj.10 x 2 ml (4 i. j.) 
SPASEMEX LEK trospij 
tbl. 20, 50 x 2 mg 
forte tbl. 20, 50 x 5 mg 
čepići 10 x 1 mg 
inj. 50 x 5 ml (0,2 mg) 
STERIDIRL KRKA norgestrel, etinilestradiol 
draž. 21 kom. 
STEDIRIL - d KRKA norgestrel, etinflestradiol 
draž. 21 kom. 
STEDIRIL - M KRKA norgestrel, etinilestradiol 
draž. 21 kom 
STILAMIN SERONO somatostatin 
inj. 1 x 3 mg 
STIMOVUL ORGANON pimestrol 
tbl. 10 x 5 mg 
STREPTASE HOECHST streptohinaza 
inj. 250.000 i. j 
inj. 750,000 i. j. 
STREPTOKSAZOL PLIVA streptornicin; sulfafurazol 
tbl. 20 
STUGERON LEK cinarizin 
forte tbl. 50, 75 mg 
SUFENTA JANSSEN sufensnil 
inj. 50 x 2 ml (0.005 mg) 
SUFFENTA FORTE JANSSEN, sufentanil 
inj. 50 x 5 ml (0.05 mg) 
SULFASALAZIN KRKA slazosulfapiridin 
tbl. 50 x 500 mg 
SULFASOL PLIVA sulfafurazol 
4% kapi za oči 10 ml 
SULOTRIM BELUPO kotrimohsažol 
tbl. 20; 100; 500, 1000 x 480 mg 
tbl. 20, 100 x 120 mg 
sirup 100m 
SULPIRID BELUPO sulpirid 
kaps. 30, 100, 500, 1000 x 50 mg 
forte kaps. 12, 120 x 200 m 
kaps. 20, 500, 1000 x 100 mg 
inj. 6 x 2 ml (100 mg) 
SUMAMED PLIVA azitromicin. 
kaps. 6 x 250 mg 
tbl. 6 x 125 mg 
tbl. 3 x 500 mg 
sirup 100 ml 
forte sirup 100 ml 
SUSTAC KRKA glicerlltrinitrat (prolongirano djelovanje) 
mite tbl. 25 x 2,6 mg 
forte tbl. 25 x 6,4 mg 
SYMMETREL PLIVA amantadin 
tbl. 60 x 500 mg 
SYNOPEN PLlVA klorpiramin 
draž. 20 x 25 mg 
inj.10 x 2 ml (20 mg) 
mast 20 g 
SYNTOCINON SANDOZ oksitocin 
inj. 100 x 2 ml (2 i. j.) 
inj. 100 x 2 ml (5 i. j.) 
inj. 100 x 2 ml (10 i. j.) 
spray 5 ml (40 i. j. ml) 
TALUSIN LEK proscilaridin 
draž. 30 x 0,25 mg 
draž. 20 x 0,5 mg 
TAMETIL KRKA domperidon 
tbl. 30 x 10 mg 
TARCEF KRKA cefaklor 
kaps. 15 x 250 mg 
kaps. 16 x 500 mg 
susp. 60 ml 
TAUREDON BYK GULDEN aurotiomalat. 
inj. 10 x 0,5 ml (10 mg) 
inj. 10 x 0,5 ml (20 mg) 
inj. 10 x 0,5 ml (50 mg) 
TAXILAN BYK GULDEN perazin 
draž. 50 x 25 mg 
tbl. 25 x 100 mg 
inj. 10 x 2 ml (50 mg) 
TEGRETOL PLIVA karbamazepin 
tbl. 50 x 200 mg 
TEGRETOL CR PLIVA karbamazep 
tbl. 30 x 400 mg 
TELEBRIX BYK GULDEN meglumin, joksitalamat 
TELEBRIX 30 inf. boč. 100 ml; 
TELEBRIX 45 inf. boč. 250 ml 
TELEBRIX 300 amp. 20 x 30 ml 
TELEBRIX 300 amp. 2 x 50 ml 
TELEBRIX 380 amp. 20 x 30 ml 
TELEBRIX 380 amp. 2 x 50 ml 
TEMADON PLIVA rimazolij 
tbl. 10 x 300 mg 
TENORMIN ICI atenoloi 
tbl. 14, 30 x 100 mg 
TENZIMET KRKA pindolol 10 mg, klopamid 5 mg 
tbl. 20 kom. 
TENZIPIN KRKA izradipin 
tbl. 20 x 2,5 mg 
TEOLIN LEK teofiliii 
ret. tbl. 40 x 300 mg 
ret. tbl. 40 x 500 mg 
TEOTARD 200 KRKA teofiliri 
retard kaps. 40 x 200 mg 
TEOTARD 350 KRKA teofilin 
ret. kaps. 40 x 350 mg 
TERRAMYCIN ALKALOID oksitetraiklin 
0.5% kapl za oči 5 ml 
0.5% kapi za nos 5 ml 
TETIDIS KRKA, disulfiram 
tbl. 50 x 500 mg 
TETRAKAIN 0,5% PLIVA tetrakain klorid 
05% kapi za oči 10 ml 
THALAMONAL JANSSEN fentanil 0,05 mg/ml, droperIdol 2,5 mg/ml 
inj. 50 x 2 ml 
inj. 50 x 10 ml 
THIMOTUSSAN PLIVA 
sirup 200 ml 
TIAREN PLIVA hidroklorotiazid 25 mg, triametren 50 mg 
kaps. 40 kom. 
TIGASON LA ROCHE etretinat 
kaps. 50, 100 x 10 mg 
kaps. 30, 100 x 25 mg 
TINIDIL PLIVA izosorbid dinitrat 
lingv. 40 x 5 mg 
TIOPENTAL PLIVA 
inj. 10 x 20 ml (0,5 g) 
inj. 10 x 20 ml (1.0 g) 
TISSUCOL KIT IMMUNO fibrinski kemostiptik 
inj. 0,5 ml; 1 ml, 2 ml, 5 ml 
TOCLASE LEK pentoksirverin 
draž. 20 x 25 mg 
sirup 120 ml 
TONOCARDIN PLIVA doksazosin 
tbl. 20 x 2 mg 
tbl. 20 x 4 mg 
TOPIPLUS HOECHST prednfkarbat 
krema 10 g 
TORECAN KRKA tietilperazin 
draž. 50 x 6,5 mg 
inj. 50 x 1 ml (6,5 mg) 
Čepiči 6 x 6.5 mg 
TRACRIUM WELLCOME atrakurij 
inj. 1 x 25 ml 
TRAMAL BAYER tramadon 
kaps. 10, 20 x 50 mg 
kapi 10 ml 
čepići 10 x 100 mg 
inj. 50 x 1 ml (50 mg) 
inj. 100 x 2 ml (100 mg) 
TRASICOR 80 PLIVA oksprenolol 
tbl. 20 x 80 mg 
TRASICOR RETARD PLIVA oksprenolol 
retard tbl. 30 x 160 mg 
TRASYLOL BAYER aprotinin 
inj. 5, 25 x 5 ml (100.000 i.j.) 
TRAVIN LEK buspiron 
tbl. 30 x 5 mg 
tbl. 30 x 10 mg 
TRENTAL 400 HOECHST entoksifilin 
draž. 20 x 400 mg 
inf. 5 x 5 ml (100 mg) 
TRIANOL LEK konipleks iz Pygeum afticanum 
kaps. 30, 100 x 25 
TRINOVUM CILAG 
tbl. 1 x 21. 
tbl. 3 x 21 
TRISEQUENS NOVO eslradiol, estrlol; oretisteron 
tbl. 28 kom, 
TRISEQUENS FORTE NOVO estradiol, estriol, nortisteron 
tbl. 28 kom. 
TROBICIN UPJOHN spektinomicin 
inj. 1 x 5 ml (2 g) 
TROPIKAMID PLIVA tropikamid 
1% kapi za oči 10 ml 
TUSIDIL JAKA glaucin 
draž. 20 x 40 mg 
sirup za odrasle 150 ml 
sirup za djecu 60 ml 
TYZINE PFIZER tetrahidrozolin 
0,1% kapi za nos 10 ml 
UKIDAN SERONO urokinaza 
inj. 1 x 500.000 i. j. 
ULCODIN ALKALOID ranitidin 
tbl. 20 x 150 mg 
ULFAMID KRKA famotidin 
tbl. 20 x 20 mg 
tbl. 10 x 40 mg 
ULTOP KRKA omeprazol 
kaps. 14 x 20 mg 
ULTRACORTENOL PLIVA 
mast 5 g 
kapi 5 ml 
ULTRALAN ALKALOID fluokortolon 
mast, krema 30, 300 g 
losion 20 ml 
ULTRALAN ORAL ALKALOID fluorokortolon 
tbl. 20 x 5 mg 
tbl. 10 x 20 mg 
ULTRAPROCT ALKALOID fluokortolon, cinhokain, klemizol 
mast 30 g 
čepići 12 kom: 
ULTRATARD HM NOVO inzulin 
inj. 1 x 10 ml 400 i. j : 
ULTRAVIST SCHERING jopramid 
ULTRAVIST 150 inj. 10 x 50 ml 
ULTRAVIST 240 inj. 10 x 50 ml 
ULTRAVIST 300 inj. 10 x 20 ml 
ULTRAVIST 300 inj. 10 x 50 ml, 10 x 100 ml 
ULTRAVIST 70 inf. 10 x 30 ml; 10 x 50 ml, 10 x 100 ml 
UNIPRES KRKA nitrendipin, 
tbl. 20 x 10 mg 
tbl. 20 x 20 mg 
UROGRAFIN 60% SCHERING amidotriozat 
inj. 10 x 20 ml 
UROGRAFIN 75% SCHERING amidotrlazat 
inj. 10 x 20 ml 
inj. 10 x 100 ml 
UROTREP KRKA terpeni 
kapi 10 ml 
UROTRAST 60% KRKA meglamin,amklotriozat 
inj.5 x 20 ml 
UROTRAST 75% KRKA meglumi,amidotriozat 
inj 5 x 20 ml 
UROTRIM PLIVA trimetoprim 
tbl. 20 x 100 mg 
UROVISON SCHERING meglumin, amidotriozat 
inj. 10 x 25 ml 
inf. 10 x 250 ml 
URUTAL BELUPO betahistin 
tbl. 100 x 8 mg 
VAGIFEM NOVO estradiol 
vag. tbl. 15 x 0,025 mg 
VASOFLE ALKALOID prazosin 
tbl. 30 x 1 mg 
tbl. 60 x 2 mg 
tbl. 60 x 5 mg 
VASOPRESSIN SANDOZ lipresin 
inj. 5 x 10 i. j. 
spray 5 ml / 50 i.j. 
NENTER KRKA sukralfat 
tbl. 50 x 1 g 
gran. 50 vrečica x 2 g 
VENTOLIN PLIVA salbutamol 
tbl. 60 x 2 mg 
otop. za respirator 10 ml 
sirup 200 ml 
aerosol 200 doza 
VERAPAMIL ALKALOID verapamil 
draž. 30 x 40 mg 
draž. 50 x 80 mg 
VERAPAMIL BELUPO verapamil 
draž. 50 x 80 mg 
draž. 20 x 120 mg 
inj. 50 x 2 ml (5 mg) 
VERAXIN BAYER PHARMA nitrendipin 
tbl. 20 x 20 mg 
mite tbl. 20 x 10 mg 
VERMOX KRKA mebendazol 
tbl. 6 x 100 mg 
susp. 30 ml 
VIBRAMYCIN KRKA doksiciklin 
kaps. 5, 100 x 100 mg 
VIROLEX KRKA aeiklovir 
inj. 5 x 250 mg 
tbl. 20 x 200 mg 
3% mast za oči 4,5 g 
5% krema 5 g 
VISINE PFIZER, tetrahidrozolin 
kapi za oči 15 ml 
VISOBAR PLUS PLIVA SET PAKOVANJE barljev sulfat, natrijev hidrogen karbonat, limunska kiselina 
gran. 10 boč. x 300 g (270 g BaSo 4) 
gran. vrečice x 4 g 
VITACITROL PLIVA vitaminska kombinacija 
sirup 100 ml 
VITAMIN A + D ALKALOID 
kaps. 300 kom. 
VITAMIN B12 KRKA cijanokobalmin 
inj. 100 x 100 mikrograma 
inj. 100 x 500 mikrograma 
VITAMIN C KRKA askorbinska kiselina 
draž. 30 x 350 g 
gran. 100 g 
VITAMIN C PLIVA askorbinska kis. 
tbl: efervescentne tbl. 10 x 1 g 
VOBENOL LEK levotiroksin 
tbl. 50 x 0,1 mg 
VOLTAREN PLIVA diklofenak 
inj. 5 x 3 ml (75 mg) 
čepići 10 x 50 mg 
čepići 10 x 25 mg, 12, 5 mg 
gel 60 g 
VOLTAREN FORTE PLIVA diklofenak 
tbl. 20 x 50 mg 
VOLTAREN RETARD PLIVA diklofenak 
tbl. 20 x 100 mg 
XANAX UPJOHN alprazolam 
tbl. 30 x 0,25 mg 
tbl. 30 x 0,5 mg 
YOMESAN BAYER niklozamid 
tbl. 4 x 500 mg 
ZAVEDOS FARMITALIA 
inj : 1 x 5 mg 
inj. 1 x 10 mg 
ZOFRAN GLAXO ondansteron 
tbl. 10, 30; 100 x 4 mg 
tbl. 10, 15, 30, 100 x 8 mg 
inj. 5 x 2 ml (4 mg) 
inj. 5 x 4 ml (8 mg) 
ZOVIRAX WELLCOME actklovir 
3% mast za oči 4,5 g 
Klasa: 530-01/92-01/70 
Broj : 534-2-75-92-0001 
Zagreb, 6. srpnja 1992. 
Ministar zdravstva, 
prof. dr: sc. Andrija Hebrang, v. r. Popis mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima


  

Narodne novine br.: 134 - Datum: 31.12.2007. - Interni ID: 20073857


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Popis mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE
3858
 
Na temelju članka 51. stavka 7. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05, u daljnjem tekstu: Zakon) te na temelju Rješenja Vijeća Agencije od 14. rujna 2006. g. klasa: 344-01/06-01/220, urbroj: 376-06-12 i Rješenja Vijeća Agencije od 30. ožujka 2007.g., klasa: UP/I-344-01/06-01/916, urbroj: 383-07-20, Hrvatska agencija za telekomunikacije objavljuje sljedeći:
POPIS
MJERODAVNIH TRŽIŠTA I OPERATORA I DAVATELJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA KOJI IMAJU ZNATNIJU TRŽIŠNU SNAGU NA TIM MJERODAVNIM TRŽIŠTIMA
I. Mjerodavno tržište usluga nepokretnih javnih telefonskih mreža na području Republike Hrvatske, i to:
i. javnih govornih usluga na području Republike Hrvatske i;
ii. usluga prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži na području Republike Hrvatske;
Operatori sa zajedničkom znatnijom tržišnom snagom na navedenom mjerodavnom tržištu:
– HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32,
– Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18.
II. Mjerodavno tržište javne govorne usluge u pokretnim telekomunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske.
Operatori sa znatnijom tržišnom snagom na navedenom mjerodavnom tržištu:
– T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23,
– VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1.
III. Mjerodavno tržište međusobnog povezivanja na području Republike Hrvatske.
Operatori sa znatnijom tržišnom snagom na navedenom mjerodavnom tržištu:
– T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23,
– VIPnet d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1,
– HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32.
IV. Mjerodavno tržište iznajmljenih telekomunikacijskih vodova na području Republike Hrvatske.
Operator sa znatnijom tržišnom snagom na navedenom mjerodavnom tržištu:
– HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32.
V. Ovaj popis će se objaviti u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za telekomunikacije.

Klasa: 344-01/07-01/939
Urbroj: 376-11-1
Zagreb, 17. prosinca 2007.
Predsjednik Vijeća
Hrvatske agencije za telekomunikacije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.
 Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom


  

Narodne novine br.: 22 - Datum: 24.02.2006. - Interni ID: 20060551


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
552
Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 12/01) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje
POPIS
NADZORNIH STANICA ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD EKOLOŠKOM PROIZVODNJOM
1. »AGRIBIOCERT«, zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe, Veli dvor 11, 51 513 Omišalj
2. »ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE« d.d., Ljudevita Gaja 17/III, 10 000 Zagreb
3. »BIOTECHNICON«, poduzetnički centar d.o.o., Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split
4. »HRVATSKE ŠUME« d.o.o. Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb
5. »PRVA EKOLOŠKA ZADRUGA«, Zagreb, Kuraltova 8
6. »BIOINSPEKT« d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek.
 
Klasa: 011-02/06-01/20
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 13. veljače 2006.
Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Popis lijekova odobrenih za uporabu u Republci Hrvatskoj na dan 1. lipnja 1992. - Narodne novine br.: 44 / 1992
Popis mjerodavnih tržišta i operatora i davatelja telekomunikacijskih usluga koji imaju znatniju tržišnu snagu na tim mjerodavnim tržištima - Narodne novine br.: 134 / 2007
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom - Narodne novine br.: 15 / 2004
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom - Narodne novine br.: 81 / 2002
Popis norma koje je prihvatio Hrvatski zavod za norme koje su sukladne bitnim zahtjevima za mjerila na koja se primjenjuje Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila - Narodne novine br.: 17 / 2009
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...