Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


  

Narodne novine br.: 20 - Datum: 05.03.2002. - Interni ID: 20020480


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
480
Na osnovi odredbi članka 15. stavke 1. točke 4. i članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01.), odredbi članka 63. stavke 2. i 3. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 124/97. i 53/01.), odredbi članka 18. stavka 2. Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvještavanja o cijenama na veliko (»Narodne novine« broj 84/01.) te odredbi članka 19. podstavke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 16/02.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na konstituirajućoj sjednici održanoj 27. veljače 2002. godine donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja.
Članak 2.
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), nezaštićeno ime lijeka (stupac 2.), DDD i jedinicu mjere (stupac 3.), cijenu u kunama za DDD (stupac 4.), način primjene (stupac 5.), naziv proizvođača (stupac 6.), zaštićeno ime lijeka (stupac 7.), oblik lijeka (stupac 8.), cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad) (stupac 9.), cijenu u kunama za originalno pakiranje (stupac 10.) i oznaku »R«, odnosno »R« s odgovarajućom slovnom ili brojčanom oznakom (stupac 11.).
Lista lijekova za magistralne pripravke sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), naziv lijeka (stupac 2.), cijenu lijeka u kunama (stupac 3.).
Lijekovi koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom »R« u zadnjem stupcu Liste lijekova, a slovna, odnosno brojčana oznaka uz oznaku »R« označava poseban naputak vezan uz propisivanje, odnosno sudjelovanje u dijelu cijene lijeka.
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 65/01., 98/01 i 9/02.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 18. ožujka 2002. godine.
Klasa: 025-04/02-01/27
Urbroj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 27. veljače 2002.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.
 
 
Lista lijekova
(podijeljena na 10 dijelova radi lakšeg učitavanja) 
I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio
V. dio
VI. dio
VII. dio
VIII. dio
IX. dio
X. dio

 
 
 
                      MAGISTRALNI PRIPRAVCI (cijena tvari + ambalaža + rad ) R 
      
Šifra ATCNAZIVCijena u kn
 1.2.3.
B05BALijekovi za parenteralnu prehranu 
B05BA10 021Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x250 ml s priborom230,87
B05BA10 022Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x500 ml s priborom206,69
B05BA10 023Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x1.000 ml s priborom229,25
B05BA10 024Pedijatrijska parenteralna prehrana (TPN) vrećica 1x2.000 ml s priborom295,50
DLijekovi s učinkom na kožu 
D01AE12 411Rp. Acid. salic. 1,0
    Aethanol. dil. ad 100,0                              
    M.D.S. Izvana18,44
D01AE12 412Rp. Acid. salic. 2,0
    Aethanol. dil. ad 100,0                              
    M.D.S. Izvana18,65
D01AE12 413Rp. Acid. salic. 3,0
    Aethanol. dil. ad 100,0                              
    M.D.S. Izvana18,78
D01AE12 414Rp. Acid. salic. 2,0
    Resorcini 1,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Sol
    (Uporaba: za seboreju vlasišta)18,92
D01AE12 415Rp.Acid. salic. 3,0
   Resorcini 1,0
   Aethanol. dil. ad 100,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba: za seboreju vlasišta)20,88
D02AB01 411Rp. Zinci oxydi pasta 25 g 16,96
D02AF01 421Rp. Acid. salic.0,5
    Mentholi 0,2
    Phenoli 0,3
    Camphorae 0,5
    Amigdalae ol 5,0
    Zinci oxydi pastae ad 50,0
    M.D.S. Pasta
    (Uporaba: protiv ozeblina )19,13
D02AX01 422Rp. Talci
    Zinci oxydi
    Glyceroli
    Aq. purif. aa ad 100,0
    M.D.S.Izvana
    Tekući puder bez anestezina22,14
D04AA40 423Rp. Bals. peruv. 5,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
   (Uporaba: za dječji svrbež)20,94
D04AA40 424Rp. Bals. peruv. 10,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)22,61
D04AA40 425Rp. Bals. peruv. 15,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)24,29
D04AA40 426Rp. Bals. peruv. 20,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)25,97
D04AX01 427Rp. Aethil.aminobenz.
   (Anaesthesinum) 5,0
    Talci 20,0
    Zinci oxydi 20,0 
    Glyceroli 20,0
    Aq. purif. 15,0
    Aethanol. dil. 20,0
    M.D.S. Izvana
    Tekući puder s anestezinom24,65
D06BB04 411Rp. Podophylini 20,0
   Aethanol. dil. ad 100,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 235,95
D06BB04 412Rp. Podophylini 5,0
   Aethanol. dil. ad 25,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 71,86
D07BC01 421Rp. Acid. salic. 3,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,13
D07BC01 424Rp. Acid. salic. 1,5
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,54
D07BC01 422Rp. Acid. salic. 4,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,39
D07BC01 425Rp. Acid. salic. 2,0
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,56
D07BC01 423Rp. Acid. salic. 5,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,26
D07BC01 426Rp. Acid. salic. 2,5
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,59
D07XD01 424Rp. Beloderm krema 20,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema43,17
D07XD01 427Rp. Beloderm krema 6,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema22,74
D07XD01 425Rp. Beloderm krema 40,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema64,00
D07XD01 428Rp. Beloderm krema 12,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema27,19
D07XD01 426Rp. Beloderm krema 60,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema84,38
D07XD01 429Rp. Beloderm krema 18,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema31,63
D07XD02 427Rp. Afloderm krema 20,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema46,30
D07XD02 430Rp. Afloderm krema 6,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema24,25
D07XD02 428Rp. Afloderm krema 40,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema62,24
D07XD02 431Rp. Afloderm krema 12,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema30,16
D07XD02 429Rp. Afloderm krema 60,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema82,08
D07XD02 432Rp. Afloderm krema 18,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema36,15
D08AA01 411Rp. Rivanoli sol. 0,1%
    (Aethacridini lact. 0,1%) 300,0
    D.S. Za obloge10,62
D08AA01 412Rp. Rivanoli (Aethacridini lact.) 1,0
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: kod piodermija )21,16
D08AX01 413           Hydrogenii perox.sol.dil.3%  100 g (Hydrogenii peroxydi solutio diluta)                       5,57
D10AB02 414Rp. Ichtyoli (Ammon.
    sulfogirod.,Girodali) 5,0
    Sulf. praec. 2,5
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa 15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: za rozaceju )23,27
D10AB02 415Rp. Ichtyoli (Ammon.
    sulfogirod.,Girodali) 10,0
    Sulf. praec. 5,0
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa 15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: za rozaceju )22,22
D10AB02 421Rp. Sulf. pracep. 5,0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana22,15
D10AB02 422Rp. Sulf. pracep. 10, 0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana22,65
D10AB02 423Rp. Sulf. pracep. 15,0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana23,15
D10AB02 424Rp. Sulf. pracep. 20, 0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana23,65
D10AB08 425Rp. Sulf.praecip. 
    Girodali      (Ammon.sulfogyrodal.
    Ichtyoli) aa 0,6
    Zinci oxydi pasta ad 50,0
    M.D.S. Pasta21,69
D10AD02 426Rp. A vit. 
    (Retinol acet. sol. oleos.) 1000-  10000 i.j./ g
    Cerae lanae 20, 0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za ihtiozu)30,76
D10AF01 421Rp. Clindamycini 600 mg
    Propilenglycoli 10,0 -15,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvan
    (Uporaba: za akne)21,70
D10AF02 422 Rp. Erythromycini 2,0
    Propilenglycoli 10,0 -15,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvana
    (Uporaba: za akne)32,23
D11AX03 423Rp. Calc. glucon. 2,0
    Talci 40,0
    Oliv. ol. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura23,31
M05Lijekovi za liječenje bolesti kosti 
M05BB02 311Rp 
Natrii phosphatis monobasica 54,7
Natrii phosphatis dibasica anhydr. 9,4
   M.f. pulvis
Div.in dos.aequal. NoL(quinquaginta)
    D.S.  4x1 prašak
Uporaba:za D rezistentni hipofosfatemički rahitis.44,54
R01Lijekovi za liječenje bolesti nosa 
R01AA03 711Ephedrini rhinoguttae 
0,25%  10 g 6,73
R01AA03 712Ephedrini rhinoguttae
0,50%  10 g6,77
R01AA03 713Ephedrini rhinoguttae 
1,00%  10 g6,84
R05CSekretici i sekretomotorici mukolitici 
R05CA04 311Sir.Ipecacuanhae  100 g     20,87
S01Lijekovi za liječenje bolesti oka 
S01AX20 411 Acidi borici sol. 
(1 %) p.o. 10 g51,04
S01AX20 412Acidi borici sol. 
(2 %) p.o. 10 g51,07
S01AX20 413Acidi borici sol. 
(3 %) p.o. 10 g51,07
S02Lijekovi za liječenje bolesti uha 
S02AA06 411Hydrogen. perox.sol.dil. 3%  20 g4,28
S02AA31 712Resorcinoli 2% otogutte 30 g7,05
S02DC01 713Glyceroli otoguttae  30 g6,59

 
 
 
 
Oznake skraćenica:  
g =gramME =milijun jedinica 
mg =miligrammmol=milimol 
mcg=mikrogramml=mililitar 
E=jedinical=litra 
TE =tisuću jedinicaED=jedinica pakiranja 


 
 
Način primjene: 
O=oralnoSL=sublingvalno
P=parenteralnoTd=transdermalno
R=rektalnoV=vaginalno
N=nazalnoInhal=inhalacija

              L=        lokalno(mast, krema, gel, sprej, kapi za oko, kapi za uho i sl.)
 
     Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova
*Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama), odnosno na preporuku visoko diferenciranih zdravstvenih ustanova (klinika).
(*)Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
+Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama. 
(+)
(++)Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 
 

            R = Lijekovi koje izabrani doktori mogu propisivati na recept osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
   R 10; 25; 50 = Lijekovi označeni s 10%, osiguranik plaća desetinu vrijednosti nabavne cijene, lijekovi označeni s 25%, osiguranik plaća četvrtinu vrijednosti nabavne cijene, a lijekovi označeni s 50%, osiguranik
                    plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene;
R s odgovarajućim slovom = obvezuje izabranog doktora da prilikom propisivanja lijeka na recept na poleđini recepta upiše:
                         - ime i prezime specijaliste koji je preporučio lijek,
                         - datum preporuke i 
                         - broj nalaza specijaliste.
 
 
 
 Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


  

Narodne novine br.: 65 - Datum: 18.07.2001. - Interni ID: 20011073


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1073
Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 1/97. – pročišćeni tekst, 109/97., 13/98., 88/98., 10/99., 34/99., 69/00. i 59/01.), te članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na izvanrednoj sjednici održanoj 11. srpnja 2001. godine donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 2.
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), nezaštićeno ime lijeka (stupac 2.), DDD i jedinicu mjere (stupac 3.), cijenu u kunama za DDD (stupac 4.), način primjene (stupac 5.), naziv proizvođača (stupac 6.), zaštićeno ime lijeka (stupac 7.), oblik lijeka (stupac 8.), cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad) (stupac 9.), cijenu u kunama za originalno pakiranje (stupac 10.) i oznaku »R«, odnosno »R« s odgovarajućom slovnom ili brojčanom oznakom (stupac 11.)
Lista lijekova za magistralne pripravke sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), naziv lijeka (stupac 2.), cijenu lijeka u kunama (stupac 3.).
Lijekovi koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom »R« u zadnjem stupcu Liste lijekova, a slovna, odnosno brojčana oznaka uz oznaku »R« označava poseban naputak vezan uz propisivanje, odnosno sudjelovanje u dijelu cijene lijeka.
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br.79/00. i 93/00.).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 16. kolovoza 2001. godine.
Klasa: 025-04/01-01/129
Urbroj: 338-01-05-01-1
Zagreb, 11. srpnja 2001.
Predsjednik 
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.
 
Lista lijekova
(podijeljena na 7 dijelova radi lakšeg učitavanja) 
I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio
V. dio
VI. dio
VII. dio

 
 
                      MAGISTRALNI PRIPRAVCI (cijena tvari + ambalaža + rad ) 
      
 Šifra ATCNAZIVCijena u kn
 1.2.3.
DLijekovi s učinkom na kožu 
D01AE12 411Rp. Acid. salic. 1,0
   Aethanol. dil. ad 100,0
   M.D.S. Izvana18,44
D01AE12 412Rp. Acid. salic. 2,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvana18,65
D01AE12 413Rp. Acid. salic. 3,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvana18,78
D01AE12 414Rp. Acid. salic. 2,0
    Resorcini 1,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Sol
    (Uporaba: za seboreju vlasišta)18,92
D01AE12 415Rp.Acid. salic. 3,0
   Resorcini 1,0
   Aethanol. dil. ad 100,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba: za seboreju vlasišta)20,88
D02AB01 411Rp. Zinci oxydi pasta 25 g 16,96
D02AF01 421Rp. Acid. salic.0,5
    Mentholi 0,2
    Phenoli 0,3
    Camphorae 0,5
    Amigdalae ol 5,0
    Zinci oxydi pastae ad 50,0
    M.D.S. Pasta
    (Uporaba: protiv ozeblina )19,13
D02AX01 422Rp. Talci
    Zinci oxydi
    Glyceroli
    Aq. purif. aa ad 100,0
    M.D.S.Izvana
    Tekući puder bez anestezina22,14
D04AA40 423Rp. Bals. peruv. 5,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
   (Uporaba: za dječji svrbež)20,94
D04AA40 424Rp. Bals. peruv. 10,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)22,61
D04AA40 425Rp. Bals. peruv. 15,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)24,29
D04AA40 426Rp. Bals. peruv. 20,0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za dječji svrbež)25,97
D04AX01 427Rp. Aethil.aminobenz.
   (Anaesthesinum) 5,0
    Talci 20,0
    Zinci oxydi 20,0 
    Glyceroli 20,0
    Aq. purif. 15,0
    Aethanol. dil. 20,0
    M.D.S. Izvana
    Tekući puder s anestezinom24,65
D06BB04 411Rp. Podophylini 20,0
   Aethanol. dil. ad 100,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 235,95
D06BB04 412Rp. Podophylini 5,0
   Aethanol. dil. ad 25,0
   M.D.S. Sol.
   (Uporaba:za tuširanje kondiloma) 71,86
D07BC01 421Rp. Acid. salic. 3,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,13
D07BC01 424Rp. Acid. salic. 1,5
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,54
D07BC01 422Rp. Acid. salic. 4,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,39
D07BC01 425Rp. Acid. salic. 2,0
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,56
D07BC01 423Rp. Acid. salic. 5,0
    Beloderm ung. 30,0
    Ung.emoll. ad 100,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)57,26
D07BC01 426Rp. Acid. salic. 2,5
    Beloderm ung. 15,0
    Ung.emoll. ad 50,0
    M.D.S.Mast
    (Uporaba: za psorijazu)30,59
D07XD01 424Rp. Beloderm krema 20,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema43,17
D07XD01 427Rp. Beloderm krema 6,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema22,74
D07XD01 425Rp. Beloderm krema 40,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema64,00
D07XD01 428Rp. Beloderm krema 12,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema27,19
D07XD01 426Rp. Beloderm krema 60,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema84,38
D07XD01 429Rp. Beloderm krema 18,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema31,63
D07XD02 427Rp. Afloderm krema 20,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema46,30
D07XD02 430Rp. Afloderm krema 6,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema24,25
D07XD02 428Rp. Afloderm krema 40,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema62,24
D07XD02 431Rp. Afloderm krema 12,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema30,16
D07XD02 429Rp. Afloderm krema 60,0
    Belobaza ad 100,0
    M.D.S. Krema82,08
D07XD02 432Rp. Afloderm krema 18,0
    Belobaza ad 30,0
    M.D.S. Krema36,15
D08AA01 411Rp. Rivanoli sol. 0,1%
    (Aethacridini lact. 0,1%) 300,0
    D.S. Za obloge10,62
D08AA01 412Rp. Rivanoli (Aethacridini lact.) 1,0
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: kod piodermija )21,16
D08AX01 413           Hydrogenii perox.sol.dil.3%  100 g (Hydrogenii peroxydi solutio diluta)                       5,57
D10AB02 414Rp. Ichtyoli (Ammon.
    sulfogirod.,Girodali) 5,0
    Sulf. praec. 2,5
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa 15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: za rozaceju )23,27
D10AB02 415Rp. Ichtyoli (Ammon.
    sulfogirod.,Girodali) 10,0
    Sulf. praec. 5,0
    Talci
    Zinci oxyd.
    Glyceroli aa 15,0
    Aq. purif. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura
    (Uporaba: za rozaceju )22,22
D10AB02 421Rp. Sulf. pracep. 5,0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana22,15
D10AB02 422Rp. Sulf. pracep. 10, 0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana22,65
D10AB02 423Rp. Sulf. pracep. 15,0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana23,15
D10AB02 424Rp. Sulf. pracep. 20, 0
   Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Izvana23,65
D10AB08 425Rp. Sulf.praecip. 
    Girodali      (Ammon.sulfogyrodal.
    Ichtyoli) aa 0,6
    Zinci oxydi pasta ad 50,0
    M.D.S. Pasta21,69
D10AD02 426Rp. A vit. 
    (Retinol acet. sol. oleos.) 1000-  10000 i.j./ g
    Cerae lanae 20, 0
    Vasel. ad 100,0
    M.D.S. Mast
    (Uporaba: za ihtiozu)30,76
D10AF01 421Rp. Clindamycini 600 mg
    Propilenglycoli 10,0 -15,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvan
    (Uporaba: za akne)21,70
D10AF02 422 Rp. Erythromycini 2,0
    Propilenglycoli 10,0 -15,0
    Aethanol. dil. ad 100,0
    M.D.S. Izvana
    (Uporaba: za akne)32,23
D11AX03 423Rp. Calc. glucon. 2,0
    Talci 40,0
    Oliv. ol. ad 100,0
    M.D.S. Mikstura23,31
M05Lijekovi za liječenje bolesti kosti 
M05BB02 311Rp 
Natrii phosphatis monobasica 54,7
Natrii phosphatis dibasica anhydr. 9,4
   M.f. pulvis
Div.in dos.aequal. NoL(quinquaginta)
    D.S.  4x1 prašak
Uporaba:za D rezistentni hipofosfatemički rahitis.44,54
R01Lijekovi za liječenje bolesti nosa 
R01AA03 711Ephedrini rhinoguttae 
0,25%  10 g 6,73
R01AA03 712Ephedrini rhinoguttae
0,50%  10 g6,77
R01AA03 713Ephedrini rhinoguttae 
1,00%  10 g6,84
R05CSekretici i sekretomotorici mukolitici 
R05CA04 311Sir.Ipecacuanhae  100 g     20,87
S01Lijekovi za liječenje bolesti oka 
S01AX20 411 Acidi borici sol. 
(1 %) p.o. 10 g51,04
S01AX20 412Acidi borici sol. 
(2 %) p.o. 10 g51,07
S01AX20 413Acidi borici sol. 
(3 %) p.o. 10 g51,07
S02Lijekovi za liječenje bolesti uha 
S02AA06 411Hydrogen. perox.sol.dil. 3%  20 g4,28
S02AA31 712Resorcinoli 2% otogutte 30 g7,05
S02DC01 713Glyceroli otoguttae  30 g6,59

 
 
Oznake skraćenica:  
g =gramME =milijun jedinica 
mg =miligrammmol=milimol 
mcg=mikrogramml=mililitar 
E=jedinical=litra 
TE =tisuću jedinicaED=jedinica pakiranja 


 
 
Način primjene: 
O=oralnoSL=sublingvalno
P=parenteralnoTd=transdermalno
R=rektalnoV=vaginalno
N=nazalnoInhal=inhalacija

              L=        lokalno(mast, krema, gel, sprej, kapi za oko, kapi za uho i sl.)
 
 
     Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova
 
*Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama), odnosno na preporuku visoko diferenciranih zdravstvenih ustanova (klinika).
(*)Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
+Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama. 
(+)
(++)Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 
 

            R = Lijekovi koje izabrani liječnici mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
   R 10; 25; 50 = Lijekovi označeni s 10%, osiguranik plaća desetinu vrijednosti nabavne cijene, lijekovi označeni s 25%, osiguranik plaća četvrtinu vrijednosti nabavne cijene, a lijekovi označeni s 50%, osiguranik plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene;
 
  [PU1]Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


  

Narodne novine br.: 79 - Datum: 04.08.2000. - Interni ID: 20001687


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
1689
Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98, 10/99 i 34/99), te članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine, donijelo je
 
ODLUKU
 
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Članak 2.
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), nezaštićeno ime lijeka (stupac 2.), definiranu dnevnu dozu i jedinicu mjere (stupac 3.), cijenu u kunama za definiranu dnevnu dozu (stupac 4.), način primjene (stupac 5.), naziv proizvođača (stupac 6.), zaštićeno ime lijeka (stupac 7.), oblik lijeka (stupac 8.), cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad) (stupac 9.), cijenu u kunama za originalno pakiranje (stupac 10.) i oznaku »R«, odnosno »R« s odgovarajućim slovom ili brojčanom oznakom (stupac 11.).
Lista lijekova za magistralne pripravke sadrži: šifru lijeka (stupac 1.), naziv lijeka (stupac 2.) i cijenu lijeka u kunama (stupac 3.).
Lijekovi u Listi lijekova koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, označeni su slovom »R« u zadnjem stupcu Liste lijekova, a slovna, odnosno brojčana oznaka uz oznaku »R« označava poseban naputak vezan uz propisivanje lijeka.
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ako se nakon primjene ove Odluke promijeni tečaj kune u odnosu na DEM prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za više od +/– 8%, cijene lijekova u Listi lijekova usklađivat će se za povećanje, odnosno umanjenje koje prelazi +/– 8%.
Odredba stavke 1. ovog članka odnosi se samo na lijekove iz uvoza za koje nema usporednog lijeka domaćeg proizvođaća. Usklađivanje će se obavljati mjesečno.
Članak 4.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/00).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2000. godine.
Klasa: 025-04/00-01/116
Urbroj: 338-01-04-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.
Šifra		Nezaštićeno ime					DDD i	Cijena u	Način	Proizvođač		Zaštićeno	Oblik			Cijena u kn	Cijena		R	
		(gineričko ime)-INN				jed.mj.	kn za		primj.				ime		lijeka			za jed.oblika	u kn za		
									DDD						lijeka					(kom)		orig.pak.	
A		Lijekovi s djelovanjem na probavni		 
		sustav i mijenu tvari																				R
A01		Stomatološki lijekovi, lijekovi za liječenje 
		bolesti usne šupljine							
A01AB12 411	+ heksetidin					-	-		O	Belupo			Belosept	boč. 0,1% 200 ml	16,70		16,70	
A02		Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne 
		bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku																	R
A02AD01 101	aluminij-hidroksid+magnezij-hidroksid+
		magnezij-karbonat 				10 tbl.	3,85		O	Pliva			Gastal		tbl. 60 kom.		0,39		23,11
A02AD01 202	aluminij-hidroksid+magnezij-hidroksid+
		magnezij-karbonat 				50 ml	6,11		O	Pliva			Gastal		susp. 20x10 ml		1,22	24,43
A02BA01 111	cimetidin 					0,8 g	6,04		O	Belupo			Belomet		tbl. 35x200 mg		1,51	52,79			R
A02BA01 112	cimetidin 					0,8 g	5,77		O	Belupo			Belomet		tbl. 28x800 mg		5,77	161,57			R
A02BA01 013	+ cimetidin					0,8 g 	18,08		P	Belupo			Belomet		amp. 10x200 mg/2 ml	4,52	45,25	
A02BA02 101	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Pliva			Peptoran	tbl. 20x150 mg		2,00	40,00			R
A02BA02 141	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Bosnalijek		Ranibos	film 	tbl. 20x150 mg		2,00	40,00			R
A02BA02 161	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Pro. Med. CS Praha 	Ranisan		tbl. 30x150 mg		2,00	60,00			R
A02BA02 115	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Razvitak		Ranital		tbl. 20x150 mg		2,00	40,00			R
A02BA02 102	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Pliva			Peptoran	tbl. 10x300 mg		4,00	40,00			R
A02BA02 142	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Bosnalijek		Ranibos	film 	tbl.10x300 mg		4,00	40,00			R
A02BA02 116	ranitidin					0,3 g	4,00		O	Razvitak		Ranital		tbl. 30x300 mg		4,00	120,00			R
A02BA02 003	+ ranitidin					0,3 g	27,79		P	Pliva			Peptoran	amp. 5x50 mg/2 ml	4,63	23,16	
A02BA02 017	+ ranitidin					0,3 g 	27,79		P	Razvitak		Ranital		amp. 5x50 mg/2 ml	4,63	23,16	
A02BA03 131	famotidin					40 mg	4,30		O	Krka Novo Mesto		Ulfamid		tbl. 20x20 mg		2,15	42,95			R
A02BA03 132	famotidin					40 mg	4,30		O	Krka Novo Mesto		Ulfamid		tbl. 10x40 mg		4,29	42,87			R
A02BA03 141	famotidin					40 mg	4,30		O	Alkaloid Skopje		Famosan		tbl. 20x20 mg		2,15	42,95			R
A02BA03 142	famotidin					40 mg	4,30		O	Alkaloid Skopje		Famosan		tbl. 10x40 mg		4,29	42,87			R
A02BA07 105	ranitidin bizmut citrat				0,8 g	10,84		O	Pliva			Pylorid		tbl. 28x400 mg		5,42	151,70			R
A02BC01 101	omeprazol1					20 mg	9,09		O	Pliva			Ulzol 		caps. 14x20 mg		9,09	127,26			RA
A02BC02 161	pantoprazol1					40 mg	9,09		O	Byk Gulden		Controloc 	tbl. 14x40 mg		9,09	127,26			RA
A02BC02 162	pantoprazol1					40 mg	9,09		O	Byk Gulden		Controloc 	tbl. 28x40 mg		9,09	254,52			RA
A02BC02 063	pantoprazol2 					40 mg	47,20		P	Byk Gulden		Controloc i. v.	boč. 1x40 mg		47,20	47,20	
A02BC03 131	lanzoprazol1					30 mg	6,98		O	Krka Novo Mesto		Lanzul		caps. 14x30 mg		6,98	97,65			RA
A02BX02 131	+ sukralfat					4 g	5,45		O	Krka Novo Mesto		Venter 		tbl. 50x1 g		1,09	54,51	
A03		Spasmolitici i antikolinergici							 	 											R
A03AA04 111	mebeverin 					0,3 g	3,02		O	Belupo			Rudakol		drag. 50x135 mg		1,36	68,03			R
A03AB20 121	trospij						-	-		O	Lek Ljubljana		Spasmex forte	tbl. 20x5 mg		1,25	24,92			R50
A03AB20 022	(+) trospij					-	-		P	Lek Ljubljana		Spasmex		amp. 50x0,2 mg/5 ml	2,06	102,87	
A03BA01 011	(+) atropin					1,5 mg	1,95		P	Belupo			Atropini sulfas	amp. 10x0,5 mg		0,65	6,48	
A03BA01 012	(+) atropin					1,5 mg	1,95		P	Belupo			Atropini sulfas	amp. 50x0,5 mg		0,65	32,38	
A03BA01 013	(+) atropin					1,5 mg	1,95		P	Belupo			Atropini sulfas	amp. 10x1 mg		0,65	6,48	
A03BA01 014	(+) atropin					1,5 mg	1,95		P	Belupo			Atropini sulfas	amp. 50x1 mg		0,65	32,38	
A03BB01 101	skopolamin-butilbromid 				60 mg	3,42		O	Pliva			Buscol		drag. 20x10 mg	0,57	11,48				R
A03BB01 002	(+) skopolamin-butilbromid 			60 mg	5,19		P	Pliva			Buscol		amp. 5x20 mg/ml	1,73	8,65	
A03BB01 551	skopolamin-butilbromid 				60 mg	-		R													R
A03FA01 241	metoklopramid 					30 mg	5,15		O	Alkaloid Skopje		Reglan 		otopina 120ml(5mg/5ml)	20,60	20,60			R
A03FA01 142	metoklopramid 					30 mg	1,74		O	Alkaloid Skopje		Reglan 		tbl. 40x10 mg		0,58	23,28			R
A03FA01 043	(+) metoklopramid 				30 mg	7,98		P	Alkaloid Skopje		Reglan 		amp. 30x10 mg/2 ml	2,66	79,67	
A03FA02 231	* cisaprid3					30 mg	11,33		O	Krka Novo Mesto		Digenol		susp. 100 ml (1 mg/ml)	37,75	37,75			R50B
A03FA02 132	* cisaprid3					30 mg	8,05		O	Krka Novo Mesto		Digenol		tbl. 30x5 mg		1,34	40,27			R50B
A04		Lijekovi za suzbijanje mučnine i 
		nagona na povraćanje							 	 
A04AA01 163	* ondansetron4					16 mg	161,20		O	GlaxoWellcome		Zofran 		tbl. 6x4 mg		40,30	241,80	
A04AA01 161	* ondansetron4					16 mg	160,72		O 	GlaxoWellcome		Zofran 		tbl. 10x4 mg		40,18	401,80	
A04AA01 164	* ondansetron4					16 mg	139,90		O	GlaxoWellcome		Zofran 		tbl. 6x8 mg		69,95	419,70	
A04AA01 162	* ondansetron4					16 mg	139,90		O	GlaxoWellcome		Zofran 		tbl. 10x8 mg		69,95	699,50	
A04AA01 065	* ondansetron4					16 mg	288,48		P	GlaxoWellcome		Zofran 		amp. 1x2 ml (2 mg/ml)	72,12	72,12	
A04AA01 066	* ondansetron4					16 mg	255,80		P	GlaxoWellcome		Zofran 		amp. 1x4 ml (2 mg/ml)	127,90	127,90	
A04AA01 067	* ondansetron4					16 mg	288,48		P	GlaxoWellcome		Zofran 		amp. 5x2 ml (2 mg/ml)	72,12	360,60	
A04AA01 068	* ondansetron4					16 mg	255,80		P	GlaxoWellcome		Zofran 		amp. 5x4 ml (2 mg/ml)	127,90	639,50	
A04AA02 171	* granisetron4					2 mg	127,06		O	SmithKline Beecham	Kytril		tbl. 10x1 mg		63,53	635,25	
A04AA03 171	* tropisetron4					5 mg	129,30		O	Novartis Pharma		Navoban 	caps. 5x5 mg		129,30	646,52	
A04AA03 072	* tropisetron4					5 mg	159,56		P	Novartis Pharma		Navoban 	amp.1x5 mg/5 ml		159,56	159,56	
A04AA03 073	* tropisetron4					5 mg	159,56		P	Novartis Pharma		Navoban 	amp.10x5 mg/5 ml	159,56	1.595,57	
A05		Lijekovi s djelovanjem na žuč i 
		jetreno tkivo							 	 	
A05AA02 161	ursodeoksikolna kiselina 5 			0,75 mg	7,71		O	Dr. Falk Pharma 	Ursofalk	caps. 100x250 mg	2,57	256,56			RC
A06		Laksativi							 	 													R
A06AB02 161	+ bisakodil 					10 mg	0,38		O	Boehringer-Ingelheim	Dulcolax	drag. 30x5 mg		0,19	5,66	
A06AB02 562	+ bisakodil					10 mg	1,12		R	Boehringer-Ingelheim	Dulcolax	supp. 6x10 mg		1,12	6,74	
A06AB56 311	senozidi A i B					-	-		O	Belupo			Coloclens	sirup 75 ml		22,20	22,20			RD
A06AD11 312	laktuloza6 					6,7 g	1,09		O	Belupo			Portalak	sirup 500ml(66,7g/100ml)54,45	54,45			RE
A06AD11 361	laktuloza6 					6,7 g	1,09		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Duphalac Dry 	prašak 1x350 g 		57,16	57,16			RE
A06AD11 362	laktuloza6 					6,7 g	1,09		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Duphalac Dry 	prašak 10x10 g 	1,63	16,33				RE
A07		Lijekovi za suzbijanje proljeva, lijekovi 
		za liječenje upalnih stanja probavnog 
		sustava i lijekovi s antiinfektivnim 
		djelovanjem u probavnom sustavu																			R
A07AA02 201	+ nistatin					1,5M i.j.10,01		O	Pliva			Nistatin	boč. 24 ml (100.000 i.j./ml) 	16,02	16,02		R
A07BA01 111	+ aktivni (medicinski) ugljen			5 g	18,67		O	Jadran-Gal.lab. 	Carbo
												Rijeka			medicinalis 	tbl. 30x150 mg			0,56	16,72	
A07BA01 312	+ aktivni (medicinski) ugljen			5 g	2,08		O	Jadran-Gal.lab. 	Carbo
												Rijeka			medicinalis 	granule 50 g			20,80	20,80	
A07CA01 761	umjetna slina					-	-		O	Fresenius AG		Glandosane	spray 50 ml			39,44	39,44		R
A07DA03 131	+ loperamid 					10 mg	4,10		O	Krka Novo Mesto		Seldiar 	caps. 20x2 mg			0,82	16,39		R
A07DA03 232	+ loperamid 					10 mg	25,82		O	Krka Novo Mesto		Seldiar 	kapi 30ml (1mg/5 ml)		15,49	15,49		R
A07EC01 131	sulfasalazin 					2 g	3,12		O	Krka Novo Mesto		Sulfasalazin	tbl. 50x500 mg			0,78	39,00		R
A07EC01 182	sulfasalazin					2 g	3,12		O	Pharmacia Upjohn	Salazopyrin	tbl. 100x500 mg			0,78	77,86		R
A07EC02 171	mesalazin7 					1,5 g	9,90		O	Dr.Falk Pharma		Salofalk	tbl. 100x250 mg			1,65	164,75		RF
A07EC02 172	mesalazin7					1,5 g	8,97		O	Dr.Falk Pharma		Salofalk	tbl. 100x500 mg			2,93	293,44		RF
A07EC02 571	mesalazin7					1,5 g	26,10		R	Dr.Falk Pharma		Salofalk	supp. 30x250 mg			4,35	130,57		RF
A07EC02 572	mesalazin7					1,5 g	22,26		R	Dr.Falk Pharma		Salofalk	supp. 30x500 mg			7,42	222,54		RF
A07EC02 573	mesalazin7					1,5 g	18,11		R	Dr.Falk Pharma		Salofalk	klizme 7x4g/60 ml		48,28	337,95		RF
A09 		Lijekovi za olakšavanje probave 
		uključivši probavne enzime							 	 											R
A09AA02 131	enzimi gušterače (visoko dozirani) 		-	-		O	Krka Novo Mesto		Panase 10.000	caps. 1x20 kom.			1,19	23,74		RG
A09AA02 171	enzimi gušterače (visoko dozirani) 		-	-		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Kreon 10.000	caps. 1x20 kom.			1,19	23,74		RG
A09AA02 172	enzimi gušterače (visoko dozirani) 		-	-		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Kreon 10.000	caps. 1x100 kom.		1,19	118,70		RG
A09AA02 173	enzimi gušterače (visoko dozirani) 		-	-		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Kreon 25.000	caps. 1x100 kom.		2,96	296,00		RG
A09AA02 161	enzimi gušterače 				-	-		O	Janssen Cilag		Prolipase	caps. 1x100 kom.		1,19	118,70		RG
A10		Lijekovi koji se primjenjuju u liječenju 
		šećerne bolesti							 	 													R
A10A		Inzulini							 	 	
A10AB		Inzulini brzog djelovanja							 	 	
A10AB01 001	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Actrapid penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AB01 061	inzulin						40 i.j.	4,51		P	Eli Lilly		Humulin R 100	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,85	169,26		R
A10AB01 062	(+) inzulin					40 i.j.	4,54		P	Eli Lilly		Humulin R 100	ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml)	17,01	85,04		R
A10AB01 063	inzulin						40 i.j.	4,16		P	Eli Lilly		Humulin R 40	boč. 10 ml (40 i.j./ml)		41,58	41,58		R
A10AB01 064	inzulin						40 i.j.	6,28		P	Eli Lilly		Humaject R	5 pen-štrcalj. sa stakl. 
																	ulošcima 3 ml (100i.j./ml)	47,08	235,41		R
A10AB01 002	(+) inzulin					40 i.j.	4,80		P	Pliva			Homorap 40	boč. 10 ml (40 i.j./ml)		48,04	48,04		R
A10AB01 003	inzulin						40 i.j.	5,01		P	Pliva			Homorap 100 	ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ ml)	18,80	94,02		R
A10AB02 004	inzulin						40 i.j.	3,69		P	Pliva			Insulrap GPP 	boč. 10 ml (40 i.j./ ml)	36,88	36,88		R
A10AB03 005	inzulin						40 i.j.	3,69		P	Pliva			Insulrap SPP	boč. 10 ml (40 i.j./ ml)	36,88	36,88		R
A10AC 		Inzulini srednjeg djelovanja							 	 	
A10AC01 006	inzulin						40 i.j.	4,80		P	Pliva			Homolong 40	boč. 10 ml (40 i.j./ ml)	48,04	48,04		R
A10AC01 064	inzulin						40 i.j.	4,16		P	Eli Lilly		Humulin N 	boč. 10 ml (40 i.j./ ml)	41,58	41,58		R
A10AC01 065	(+) inzulin					40 i.j.	4,54		P	Eli Lilly		Humulin N	ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml)	17,01	85,04		R
A10AC01 066	inzulin						40 i.j.	4,51		P	Eli Lilly		Humulin N	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,85	169,26		R
A10AC01 007	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Insultard Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AC01 071	inzulin						40 i.j.	6,29		P	Novo Nordisk		Actraphane 
															HM Penfill	ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml)	23,60	117,99		R
A10AC01 081	inzulin						40 i.j.	4,48		P	Eli Lilly		Humulin M1	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,61	168,03		R
A10AC01 082	inzulin						40 i.j.	4,48		P	Eli Lilly		Humulin M2	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,61	168,03		R
A10AC01 083	inzulin						40 i.j.	4,48		P	Eli Lilly		Humulin M3	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,61	168,03		R
A10AC01 084	inzulin						40 i.j.	4,48		P	Eli Lilly		Humulin M4	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,61	168,03		R
A10AC01 085	inzulin						40 i.j.	4,48		P	Eli Lilly		Humulin M5	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	33,61	168,03		R
A10AC01 086	inzulin						40 i.j.	6,28		P	Eli Lilly		Humaject N	5 pen-štrcalj. sa stakl. 
																	ulošcima 3 ml (100 i.j./ml)	47,08	235,41		R
A10AC01 087	inzulin						40 i.j.	6,28		P	Eli Lilly		Humaject M2	5 pen-štrcalj. sa stakl. 
																	ulošcima 3 ml (100 i.j./ml)	47,08	235,41		R
A10AC01 088	inzulin						40 i.j.	6,28		P	Eli Lilly		Humaject M3	5 pen-štrcalj. sa stakl. 
																	ulošcima 3 ml (100 i.j./ml)	47,08	235,41		R
A10AC01 008	inzulin						40 i.j.	5,01		P	Pliva			Homofan 100	ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml)	18,80	94,02		R
A10AC02 009	inzulin						40 i.j.	3,69		P	Pliva			Insulong GPP	boč. 10 ml (40 i.j./ml)		36,88	36,88		R
A10AC03 010	inzulin						40 i.j.	3,69		P	Pliva			Insulong SPP	boč. 10 ml (40 i.j./ml)		36,88	36,88		R
A10AC04 081	inzulin-lispro					40 i.j.	7,52		P	Eli Lilly		Humalog		boč. 10 ml (100 i.j./ml)	188,10	188,10		RH
A10AC04 082	inzulin-lispro					40 i.j.	7,14		P	Eli Lilly		Humalog		5 uložaka x1,5 ml (100 i.j./ml)	26,77	133,84		RH
A10AC04 083	inzulin-lispro					40 i.j.	7,52		P	Eli Lilly		Humalog		5 uložaka x3 ml (100 i.j./ml)	56,43	282,16		RH
A10AD		Inzulini srednjeg djelovanja s brzim 
		nastankom učinka							 	 	
A10AD01 011	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Mixtard 10 
															Penfill		ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AD01 012	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Mixtard 20 
												Penfill					ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AD01 013	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Mixtard 30 
												Penfill					ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AD01 014	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Mixtard 40 
												Penfill					ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AD01 015	inzulin						40 i.j.	6,52		P	Pliva			Mixtard 50 
												Penfill					ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml)	48,90	244,51		R
A10AE		Inzulini dugog djelovanja							 	 	
A10AE01 072	inzulin						40 i.j.	5,22		P	Novo Nordisk		Ultratard HM 	boč. 10 ml (40 i.j./ml)		52,16	52,16		R
A10B		Oralni dijabetici							 	 	
A10BA02 103	metformin					2 g	1,98		O	Pliva			Gluformin	film tbl.30x850 mg		0,84	25,08		R
A10BA02 161	metformin					2 g	1,98		O	Merck			Glucophage	film tbl. 30x850 mg		0,84	25,08		R
A10BB01 161	glibenklamid-mikrokrist.			7 mg	1,36		O	Genericon		Glibenclamid 
															Genericon 	tbl. 30x3,5 mg			0,68	20,26		R
A10BB01 162	glibenklamid-mikrokrist.			7 mg	1,34		O	Genericon		Glibenclamid 
															Genericon 	tbl. 120x3,5 mg			0,67	80,03	
A10BB01 101	glibenklamid 					10 mg	0,84		O	Pliva			Euglucon	tbl. 30x5 mg 			0,42	12,49		R
A10BB08 171	+ glikvidon 					60 mg	2,02		O	Boehringer-Ingel-
												heim			Glurenorm 	tbl. 60x30 mg 			1,01	60,49		R
A10BB09 171	gliklazid					0,16 g	2,05		O	Laboratoires Servier	Diaprel		tbl. 60x80 mg			1,02	61,49		R
A10BB12 161	glimepirid					2 mg	2,12		O	Aventis Pharma		Amaryl 		tbl. 30x2 mg			2,12	63,73		R
A10BF01 141	akarboza					0,3 g	9,06		O	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Glucobay 50	tbl. 30x50 mg			1,51	45,32		R50
A10BF01 142	akarboza					0,3 g	6,17		O	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Glucobay 100	tbl. 30x100 mg			2,06	61,69		R50
A10BX02 171	repaglinid					6 mg	19,92		O	Novo Nordisk		Novonorm	tbl. 90x0,5 mg			1,66	149,05		R50
A10BX02 172	repaglinid					6 mg	12,24		O	Novo Nordisk		Novonorm	tbl. 90x1 mg			2,04	183,82		R50
A10BX02 173	repaglinid					6 mg	7,80		O	Novo Nordisk		Novonorm	tbl. 90x2 mg			2,60	233,50		R50
A11		Vitamini							 	 													R
A11CA01 201	retinol 					50Ti.j.	1,10		O	Pliva			Plivit A	boč. 10 ml (30.000 i.j./ml)	6,57	6,57		R
A11CA01 002	+ retinol					50Ti.j.	2,74		P	Pliva			Plivit A	amp. 5x1 ml (300.000 i.j./ml) 	16,44	82,21	
A11CB01 204	retinol + kalciferol				-	-		O	Pliva			Plivit AD3	boč.10ml(3.000i.j.+6.000i.j./ml) 9,50	9,50		R
A11CB01 141	retinol + kalciferol				-	-		O	Alkaloid Skopje		Vitamin A+D	perle 200 kom.(3750i.j.+370i.j.) 0,10	19,67		R
A11CC02 291	dihidrotahisterol 				1 mg	5,34		O	Merck			AT-10		kapi 15 ml (1 mg/ml)		80,06	80,06		R
A11CC04 161	kalcitriol 					1 mcg	11,32		O	Hoffmann-La Roche	Rocaltrol	caps. 100x0,25 mcg		2,83	282,79		R
A11CC04 162	kalcitriol 					1 mcg	10,06		O	Hoffmann-La Roche	Rocaltrol	caps. 100x0,50 mcg		5,03	503,28		R
A11CC04 071	+ kalcitriol 					1 mcg	39,32		P	Abbott Laboratories	Calcijex	amp. 1x1 mcg			39,32	39,32	
A11CC04 072	+ kalcitriol 					1 mcg	31,29		P	Abbott Laboratories	Calcijex	amp. 1x2 mcg			62,58	62,58	
A11CC05 201	kolekalciferol				 	-	-		O	Pliva			Plivit D3	boč. 10 ml (4.000 i.j./ ml)	8,58	8,58		R
A11DA01 002	+ tiamin					50 mg	0,93		P	Pliva			Plivit B1	amp. 50x100 mg/ml		1,86	93,03	
A11DA01 003	+ tiamin					50 mg	0,61		P	Pliva			Plivit B1	amp. 50x250 mg/2 ml		3,04	152,05	
A11EA01 004	+ vitamini B kompleksa 				-	-		P	Pliva			Plibex		amp. 5x2 ml			2,80	14,02	
A11GA01 101	+ askorbinska kiselina 				0,2 g	0,16		O	Pliva			Plivit C 	tbl. 250x500 mg			0,39	98,36	
A11GA01 003	+ askorbinska kiselina 				0,2 g	0,56		P	Pliva			Plivit C 	amp. 50x500 mg/5 ml		1,39	69,67	
A11HA02 002	+ piridoksin					0,16 g	1,64		P	Pliva			Plivit B6	amp. 50x250 mg/5 ml		2,57	128,69	
A11HA02 003	+ piridoksin					0,16 g	6,05		P	Pliva			Plivit B6	amp. 50x50 mg/2 ml		1,89	94,67	
A11HA03 052	+ tokoferol8 					0,2 g	-		P					 	
A12		Nadomjesci minerala							 	 												R
A12AA02 061	(+) kalcij-glukobionat 				2,75 g	22,36		P	Novartis Pharma		Calcium- 
															Sandoz 10%	amp. 5x10 ml 			8,12	40,61	
A12AA04 101	kalcij-karbonat 				3 g	1,62		O	Pliva			Kalcij karbonat	caps. 60x500 mg			0,27	16,23		R
A12AA04 131	kalcij-karbonat 				3 g	0,81		O	Krka Novo Mesto		Kalcijev 
															karbonat	tbl. 50x1 g			0,27	13,52		R
A12BA01 111	kalij-klorid 					3 g	5,04		O	Jadran-Gal. lab. 
												Rijeka			Kalij klorid 	tbl. 20x500 mg			0,84	16,89		R
A12BA02 161	kalij-citrat					4 g	3,98		O	Knoll AG		Kalinor 	šum. tbl. 1x15 kom 
																	(2,17g+2g+2,057g/tbl)		2,16	32,35		R
A12CD01 111	natrij-fluorid 					1,1 mg	0,18		O	Belupo			Fluonatril	tbl. 400x0,25 mg		0,04	16,39		R
A12CD01 112	natrij-fluorid 					1,1 mg	0,08		O	Belupo			Fluonatril	tbl. 250x1 mg			0,07	16,39		R


B		Lijekovi s djelovanjem na krv i 
		krvotvorne organe							 	 												R
B01		Lijekovi s djelovanjem na mehanizam 
		zgrušavanja krvi (otežavanje zgrušavanja)							 	 									R
B01AA03 131	varfarin9 					7,5 mg	0,85		O	Krka Novo Mesto		Marivarin	tbl. 50x3 mg		0,34	17,21			R
B01AA08 131	etilbiskumacetat 				0,6 g	5,42		O	Krka Novo Mesto		Pelentan	tbl. 10x300 mg		2,71	27,13			R50
B01AB		Heparini									
B01AB01 011	+ heparin					10Ti.j.	 10,23		P	Belupo			Heparin 	lio amp.10x25.000i.j./5ml 25,58	255,82	
B01AB02 061	* antitrombin III10 				2.1Ti.j. 5.117,41	P	Centeon			Kybernin P	lio boč. 500 i.j.	1.218,43 1.218,43	
B01AB02 081	* antitrombin III10				2.1Ti.j. 5.117,41	P	Immuno 			Antithrom-
															bin III Immuno	lio boč. 500 i.j.	1.218,43 1.218,43	
B01AB05 091	+-enoksaparin 11				2.00Ti.j. 21,83		P	Rhone-Poulenc 
												Rorer			Clexane		amp.2 šprice x20mg/0,2ml 21,83	43,65	
B01AB05 092	+ enoksaparin11					2.00Ti.j. 19,49		P	Rhone-Poulenc 
												Rorer			Clexane		amp.2 šprice x40mg/0,4ml 38,97	77,94	
B01AB06 071	+ nadroparin11					2.85Ti.j. 18,24		P	Sanofi			Fraxiparine	amp. 10x3.075 i.j./0,3 ml 
																	+ štrcaljka		19,68	196,80	
B01AB06 072	+ nadroparin11					2.85Ti.j. 18,24		P	Sanofi			Fraxiparine	amp. 10x4.100 i.j./0,4 ml 
 																	+ štrcaljka		26,25	262,46	
B01AB06 073	+ nadroparin11					2.85Ti.j. 19,26		P	Sanofi			Fraxiparine	amp. 10x6.150 i.j./0,6 ml 
																	 + štrcaljka		41,57	415,74	
B01AB06 074	+ nadroparin11					2.85Ti.j. 19,52		P	Sanofi			Fraxiparine	amp. 10x8.200 i.j./0,8 ml 
																	+ štrcaljka		56,17	561,72	
B01AB06 075	+ nadroparin11					2.85Ti.j. 19,26		P	Sanofi			Fraxiparine	amp. 10x10.250 i.j./1 ml 
																	+ štrcaljka		69,28	692,79	
B01AB08 081	+ reviparin11					1.43Ti.j. 16,02		P	Knoll AG		Clivarin 	amp. 10x1.750 i.j./0,25 ml 
																	+ štrcaljka		19,61	196,15	
B01AB08 082	+ reviparin11					1.43Ti.j. 14,35		P	Knoll AG		Clivarin 	amp. 10x0,6 ml
																	(3.436 i.j. anti Xa)	34,48	344,79	
B01AB08 083	+ reviparin11					1.43Ti.j. 13,34		P	Knoll AG		Clivarin multi	amp. 5x6 ml
																	(34.356 i.j. anti Xa)	320,51	1.602,55	
B01AB20 033	+ certoparin11					3 Ti.j.	19,83		P	Krka Novo Mesto		Frahepan	amp. 20x3.000 i.j.	19,83	396,56	
B01AC		Inhibitori agregacije trombocita 
		(izuzev heparina)									
B01AC05 134	+ tiklopidin					0,5 g	6,30		O	Krka Novo Mesto		Tagren		tbl. 30x250 mg		3,15	94,43			R I
B01AC06 101	acetilsalicilna kiselina 			1 tbl.	0,15		O	Pliva			Andol		tbl. 20x100 mg		0,15	3,07	
B01AC07 051	+ dipiridamol 12 				0,2 g	-		P					 	
B01AD		Enzimi									
B01AD01 081	+ streptokinaza 				1,5Mi.j. 1.219,98	P	Hoechst Marion 
												Roussel			Streptase 	boč. 250.000 i.j.	203,33	203,33	
B01AD01 082 	+ streptokinaza 				1,5Mi.j. 1.055,84	P	Hoechst Marion 
												Roussel			Streptase 	boč. 750.000 i.j.	527,92	527,92	
B01AD01 083 	+ streptokinaza 				1,5Mi.j. 1.203,34	P	Hoechst Marion 
												Roussel			Streptase 	boč. 1.500.000 i.j.	1.203,34 1.203,34	
B02		Lijekovi koji pospješuju mehanizam 
		zgrušavanja krvi							 	 												R
B02AA01 052	+ aminokapronska kiselina			16 g	-		P					 	
B02AB01 061	* aprotinin 13 					500Ti.j. 136,30		P	Hoechst Marion 		amp. 25x10 ml 
												Roussel			Antagosan	(20.000 K.I.E./ml)	54,53	1.363,32	
B02BA01 161	+ fitomenadion					20 mg	2,70		O	Hoffman La Roche	Konakion	drag. 10x10 mg		1,35	13,52			R
B02BA01 062	(+) fitomenadion				20 mg	8,04		P	Hoffmann-La Roche	Konakion	amp. 5x10 mg/ml		4,02	20,12	
B02BB01 061	+ fibrinogen (humani)				5 g	3.240,45	P	Centeon			Haemocom-
															plettan		boč. 1x1 g		648,09	648,09	
B02BB02 961	+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo		-	-		P	Centeon 		Beriplast P	lio boč. 3 ml		1.655,88 1.655,88	
B02BB02 962	+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo		-	-		P	Centeon 		Beriplast P	lio boč. 1 ml		570,59	570,59	
B02BB02 971	+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo		-	-		P	Immuno			Tissucol kit	lio boč. 0,5 ml		356,62	356,62	
B02BB02 972	+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo		-	-		P	Immuno			Tissucol kit	lio boč. 1,0 ml		570,59	570,59	
B02BB02 973	+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo		-	-		P	Immuno			Tissucol kit	lio boč. 2,0 ml		1.069,85 1.069,85	
B02BC06 962	+ trombin tamp.					-	-		L	Nycomed			Tachocomb	(9,5x4,8x0,5) cm	1.083,19 1.083,19	
B02BC06 963	+ trombin tamp.					-	-		L	Nycomed			Tachocomb	(2,5x3,0x0,5) cm	201,66	201,66	
B02BD		Opći hemostiptici 14 							 	 	
B02BD01 061	*aktivirani koncentrat čimbenika 
		protrombinskog kompleksa			350i.j.	1.826,87	P	Immuno			Feiba Tim 4	lio boč. 500 i.j./20 ml	2.609,82 2.609,82	
B02BD01 091	* koncentrat čimbenika protrombinskog
		kompleksa 					350i.j.	1.330,63	P	Centeon 		Beriplex P/N	lio boč. 250 i.j./10 ml	950,45	950,45	
B02BD01 092	*koncentrat čimbenika protrombinskog 
		kompleksa					350i.j.	1.330,63	P	Centeon 		Beriplex P/N	lio boč. 500 i.j./20 ml	1.900,90 1.900,90	
B02BD02 061	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Baxter			Hemofil M	lio. boč. 250 i.j.	694,01	 694,01	
B02BD02 091	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Centeon 		Beriate P	lio. boč. 250 i.j.	694,01	 694,01	
B02BD02 062	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Baxter			Hemofil M	lio. boč. 500 i.j.	1.388,02 1.388,02	
B02BD02 092	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Centeon 		Beriate P	lio. boč. 500 i.j.	1.388,02 1.388,02	
B02BD02 063	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Baxter			Hemofil M	lio. boč. 1.000 i.j.	2.776,03 2.776,03	
B02BD02 093	+ čimbenik VIII					500i.j.	1.388,02	P	Centeon 		Beriate P	lio. boč. 1.000 i.j.	2.776,03 2.776,03	
B02BD03 075	* rekombinantni čimbenik VIII15 		500i.j.	2.812,32	P	Baxter			Recombinate	lio boč. 250 i.j.	1.406,16 1.406,16	
B02BD03 076	* rekombinantni čimbenik VIII15 		500i.j.	2.812,32	P	Baxter			Recombinate	lio boč. 500 i.j.	2.812,32 2.812,32	
B02BD03 077	* rekombinantni čimbenik VIII15 		500i.j.	2.812,32	P	Baxter			Recombinate	lio boč. 1.000 i.j.	5.474,95 5.474,95	
B02BD04 071	+ čimbenik IX 					350i.j. 913,43		P	Immuno			Immunine 
															STIM plus	lio boč.200 i.j./5 ml	521,96	 521,96	
B02BD04 082	+ čimbenik IX 					350i.j.	899,91		P	Centeon			Berinin P	lio boč.300 i.j./10 ml	771,35	 771,35	
B02BD04 083	+ čimbenik IX 					350i.j.	899,90		P	Centeon			Berinin P	lio boč.600 i.j./10 ml	1.542,69 1.542,69	
B02BD05 085	*aktivirani rekombinantni čimbenik VII A 	6 Ti.j.	5.696,00	P	Novo Nordisk		Novo Seven	boč. 1,2 mg (60 KlE)	5.696,00 5.696,00	
B02BD05 086	*aktivirani rekombinantni čimbenik VII A 	6 Ti.j.	5.696,00	P	Novo Nordisk		Novo Seven	boč. 2,4 mg		11.392,00 11.392,00	
B02BD05 087	*aktivirani rekombinantni čimbenik VII A 	6 Ti.j.	5.696,00	P	Novo Nordisk		Novo Seven	boč. 4,8 mg		22.784,00 22.784,00	
B02BD06 091	* konc. čimbenik VIII s von Willebran-
		dovim čimbenikom				7.2Ti.j. 21.044,16	P	Centeon			Haemate P 	lio boč. 500 i.j.	1.461,40 1.461,40	
B02BD06 071	* konc. čimbenik VIII s von Willebran-
		dovim čimbenikom				7.2Ti.j. 21.044,16	P	Immuno AG		Immunate 	lio boč. 500 i.j.	1.461,40 1.461,40	
B02BD06 092 	* konc. čimbenik VIII s von Willebran-
		dovim čimbenikom				7.2Ti.j. 20.882,30	P	Centeon			Haemate P	lio boč. 1.000 i.j.	2.900,32 2.900,32	
B02BD06 093	* konc. čimbenik VIII s von Willebran-
		dovim čimbenikom				7.2T i.j. 21.045,60	P	Centeon			Haemate P 	lio boč. 250 i.j.	730,75	730,75	
B02BD07 091	+ čimbenik ugrušavanja krvi XIII		3.5T i.j. 6.162,80	P	Centeon			Fibrogammin	lio boč. 250 i.j.	440,20	440,20	
B02BD07 092	+ čimbenik ugrušavanja krvi XIII		3.5T i.j. 5.882,77	P	Centeon			Fibrogammin	lio boč. 1.250 i.j.	2.100,99 2.100,99	
B03		Lijekovi za liječenje slabokrvnosti							 	 										R
B03AA01 201	željezo II-glicinsulfat				0,2 g	2,95		O	Pliva			Orferon 	kapi 10 ml (20 mg/ml)	2,95	2,95			R
B03AA01 102	željezo II-glicinsulfat				0,2 g	1,54		O	Pliva			Orferon retard 	tbl. 30x100 mg		0,77	23,11			R
B03AA02 141	željezo II-fumarat				0,2 g	0,49		O	Alkaloid Skopje		Heferol		caps. 30x350 mg		0,86	25,82			R
B03AA07 131	željezo II-sulfat				0,2 g	1,35		O	Krka Novo Mesto		Retafer		tbl. 30x40 mg		0,27	8,11			R
B03AA07 132	željezo II-sulfat				0,2 g	1,14		O	Krka Novo Mesto		Retafer		tbl. 30x100 mg		0,57	17,21			R
B03AB05 121	+ željezo III-hidroksi polimaltozat		90 mg	0,88		O	Lek Ljubljana		Ferrum 		tbl. 30x100 mg		0,98	29,51			R
B03AB05 222	+ željezo III-hidroksi polimaltozat		90 mg	1,78		O	Lek Ljubljana		Ferrum 		boč. 100 ml 
																	(50 mg/5 ml)		19,75	19,75			R
B03AB49 241	+ željezo III- proteinsukcinilat		-	-		O	Alkaloid Skopje		Legofer		sirup 150 ml 
																	(40 mg/15 ml)		19,90	19,90			R
B03AC02 023	+ željezo III-oksid saharat			0,1 g	44,36		P	Lek Ljubljana		Venofer		amp. 5x100 mg		44,36	221,80	
B03AC05 061	(++) željezo III-sorbitol glukonska kiselina	-	-		P	Rhone-Poulenc Rorer	Ferrlecit	amp. 5x62,5 mg		7,96	39,80	
B03BA01 031	(+) cijanokobalamin 				20 mcg	0,33		P	Krka Novo Mesto		Vitamin-B12	amp. 100x100 mcg	1,64	163,93	
B03BA01 032	(+) cijanokobalamin 				20 mcg	0,08		P	Krka Novo Mesto		Vitamin-B12	amp. 100x500 mcg	1,91	190,98	
B03BB01 111	folatna kiselina				10 mg	2,80		O	Jadran gal.lab. Rijeka	Folacin		tbl. 20x5 mg		1,40	28,03			R
B03XA01 061	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Janssen-Cilag		Eprex 2.000	amp. 6x2.000 i.j./ml.	171,19	1.027,12	
B03XA01 021	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Lek Ljubljana 		Epomax 		amp. 6x2.000 i.j/ml	171,19	1.027,12	
B03XA01 062	* eritropoetin16				2T i.j.	171,18		P	Janssen-Cilag		Eprex 4.000	amp. 6x4.000 i.j/ml	342,36	2.054,25	
B03XA01 022	* eritropoetin16				2T i.j.	171,18		P	Lek Ljubljana 		Epomax 		amp. 6x4.000 i.j/ml	342,36	2.054,25	
B03XA01 063	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Janssen-Cilag		Eprex 2.000	amp.šprice
																	6x2.000 i.j/0,5 ml	171,19	1.027,12	
B03XA01 071	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Boehringer 		Recormon 	lio boč. 5x2.000 i.j	171,19	855,93	
												Mannheim	
B03XA01 064	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Janssen-Cilag		Eprex 3.000	amp. šprice 6x3.000
																	i.j/0,3 ml		256,78	1.540,68	
B03XA01 065	* eritropoetin16				2T i.j.	171,18		P	Janssen-Cilag		Eprex 4.000	amp. šprice 6x4.000
																	i.j/0,4 ml		342,36	2.054,25	
B03XA01 072	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Boehringer 
												Mannheim		Recormon 	lio boč. 5x5.000 i.j	427,97	2.139,83	
B03XA01 073	* eritropoetin16				2T i.j.	171,19		P	Boehringer 
												Mannheim		Recormon 	lio boč. 1x50.000 i.j	4.279,67 4.279,67	
B05		Nadomjesci za plazmu i lijekovi za 
		nadomještanje tekućina							 	 												R
B05AA01 011	+ ljudski albumin 5% 17				-	-		P	Imunološki 		Albumin
												zavod			(ljudski 5%)	boca 250 ml		325,00	325,00	
B05AA01 071	+ ljudski albumin 5%17				-	-		P	Immuno 			Human 
															albumin 5%	boč. 250 ml		325,00	325.00	
B05AA01 012	+ ljudski albumin 20% 18			-	-		P	Imunološki zavod	Albumin 
															(ljudski 20%)	boč. 50 ml		255,00	255,00	
B05AA01 072	+ ljudski albumin 20%18				-	-		P	Immuno			Human 
															albumin 20%	boč. 50 ml		255,00	255,00	
B05AA01 013	+ ljudski albumin 20%18 			-	-		P	Imunološki zavod	Albumin 
															(ljudski 20%)	boč. 100 ml		510,00	510,00	
B05AA05 001 	+ dekstran 1					-	-		P	Pliva			Soludeks 1	amp. 10x20 ml		11,30	112,95	
B05AA05 002	(+) dekstran 40					-	-		P	Pliva			Soludeks 40	boca 500 ml		46,25	46,25	
B05AA05 003	+ dekstran 70					-	-		P	Pliva			Soludeks 70	boca 500 ml		38,02	38,02	
B05AA06 061	+ želatina					-	-		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Haemaccel 	boca 10x500 ml 		51,13	511,31	
B05AA07 065	+ hidroksietil škrob				-	-		P	Fresenius AG		HAES-Steril 6%	boca 500 ml		45,29	45,29	
B05AA07 066	+ hidroksietil škrob				-	-		P	Fresenius AG		HAES-Steril 10%	boca 500 ml		53,35	53,35	
B05AA07 067	+ hidroksietil škrob				-	-		P	Fresenius AG		ELOHOS 6%	boca 500 ml		45,29	45,29	
B05BA01 071	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminosteril 
															KE 10%		boca 500 ml		65,73	65,73	
B05BA01 072	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminosteril 
															KE nephro	boca 250 ml		65,73	65,73	
B05BA01 073	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminovenos 
															N Pad 6%	boca 100 ml		40,01	40,01	
B05BA01 074	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminovenos 
															N Pad 10%	boca 100 ml		53,35	53,35	
B05BA01 075	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminosteril 
															N hepa 5%	boca 500 ml		68,80	68,80	
B05BA01 076	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Fresenius AG		Aminosteril 
															N hepa 8%	boca 500 ml		70,98	70,98	
B05BA01 004 	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Pliva			Salviamin LX6 	boca 6% 500 ml		48,90	48,90	
B05BA01 005	+ infuzije aminokiselina			-	-		P	Pliva			Salviamin 
															L8 b. UH	boca 8% 500 ml		52,81	52,81	
B05BA02 087	+ otopine masti i masnih kiselina 		-	-		P	Fresenius Kabi		Intralipid 10%	boč. 100 ml		28,03	28,03	
B05BA02 088	+ otopine masti i masnih kiselina 		-	-		P	Fresenius Kabi		Intralipid 10%	boč. 500 ml		80,76	80,76	
B05BA02 089	+ otopine masti i masnih kiselina 		-	-		P	Fresenius Kabi 		Intralipid 20%	boč. 100 ml		48,65	48,65	
B05BA02 090	+ otopine masti i masnih kiselina 		-	-		P	Fresenius Kabi		Intralipid 20%	boč. 500 ml		97,30	97,30	
B05BA03 001	+ fruktoza + glukoza + ksilitol			-	-		P	Pliva			Kalor. otopina 
															LGX 24%		boca 500 ml		26,53	26,53	
B05BA03 002	+ fruktoza + glukoza + ksilitol			-	-		P	Pliva			Kalor. otopina 
															LGX 40%		boca 500 ml		34,86	34,86 	
B05BA10 091	+ aminokiseline+glukoza				-	-		P	Fresenius		Aminomix I	vrećica 1000 ml		106,71	106,71	
B05BA10 092	+ aminokiseline+glukoza				-	-		P	Fresenius		Aminomix I	vrećica 1500 ml		124,50	124,50	
B05BA10 093	+ aminokiseline+glukoza				-	-		P	Fresenius		Aminomix I	vrećica 2000 ml		142,28	142,28	
B05BC01 006	+ manitol 					-	-		P	Pliva			Manit 10%	boca 500 ml		14,12	14,12	
B05BC01 007	+ manitol 					-	-		P	Pliva			Manit 20%	boca 250 ml		14,12	14,12	
B05CX01 021	(++) glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 5%	boca 500 ml		8,65	8,65	
B05CX01 008	(++) glukoza					-	-		P	Pliva			Glukoza 5%	boca 500 ml		8,65	8,65	
B05CX01 009	(++) glukoza					-	-		P	Pliva			Glukoza 5%	PVC boca 500 ml		8,65	8,65	
B05CX01 022	(+) glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 5%	boca 250 ml		7,78	7,78	
B05CX01 023	+ glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 5%	boč. 100 ml		7,35	7,35	
B05CX01 024	(++) glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 10%	boca 500 ml		12,81	12,81	
B05CX01 010	(++) glukoza					-	-		P	Pliva			Glukoza 10%	boca 500 ml		12,81	12,81	
B05CX01 011	(++) glukoza					-	-		P	Pliva			Glukoza 10%	PVC boca 500 ml		12,81	12,81	
B05CX01 025	+ glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 10%	boca 250 ml		9,31	9,31	
B05CX01 026	+ glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukoza 10%	boč. 100 ml		9,00	9,00	
B05CX10 021	+ glukoza+natrij klorid				-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukosalina I 	boca 500 ml
																	(5%+0,9%)		9,28	9,28	
B05CX10 022	+ glukoza+natrij klorid 			-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukosalina I 	boca 250 ml
																	(5%+0,9%)		9,00	9,00	
B05CX10 023	+ glukoza+natrij klorid 			-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukosalina I 	boca 100 ml			
																	(5%+0,9%)		8,22	8,22	
B05CX10 024	+ glukoza+natrij klorid 			-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Glukosalina III boca 500 ml
																	(2,5%+0,45%)		9,28	9,28	
B05XA		Otopine elektrolita									
B05XA01 027	+ kalij-klorid					-	-		P	Hrvatski zavod za 	Kalij
												trans. medic.		klorid 7,4%	boč. 50 ml		8,61	8,61	
B05XA01 012	(+) kalij-klorid				-	-		P	Pliva			Kalij 
															klorid 7,4%	amp. 10x20 ml		4,02	40,16	
B05XA02 028	+ natrij-hidrogenkarbonat			-	-		P	Hrvatski zavod za 	Natrij hidrogen-
												trans. medic.		karbonat 8,4%	boč. 100 ml		13,99	13,99	
B05XA02 013	(+) natrij-hidrogenkarbonat			-	-		P	Pliva			Natrij hidrogen-
															karbonat 8,4%	amp. 10x20 ml		2,46	24,59	
B05XA03 029	(++) natrij-klorid				-	-		P	Hrvatski zavod za 	Natrii chloridi
												trans. medic.		infundibile	boca 500 ml		8,65	8,65	
B05XA03 014	(++) natrij-klorid				-	-		P	Pliva			Natrii chloridi 
															infundibile	boca 500 ml		8,65	8,65	
B05XA03 015	(++) natrij-klorid				-	-		P	Pliva			Natrii chloridi 
															infundibile	PVC 500 ml		8,65	8,65	
B05XA03 017	+ natrij-klorid					-	-		P	Pliva			Natrij klorid	PVC 1000 ml		16,52	16,52	
B05XA03 016	(+) natrij-klorid				-	-		P	Pliva			Natrii chloridi 
															infundibile	PVC 2000 ml		32,21	32,21	
B05XA03 030	(+) natrij-klorid				-	-		P	Hrvatski zavod za 	Natrii chloridi
												trans. medic.		infundibile	boca 250 ml		7,78	7,78	
B05XA03 031	+ natrij-klorid					-	-		P	Hrvatski zavod za 	Natrii chloridi
												trans. medic.		infundibile	boca 100 ml		7,35	7,35	
B05XA03 032	+ natrij-klorid					-	-		P	Hrvatski zavod za 	Natrij
												trans. medic.		-klorid 10%	boč. 50 ml		7,08	7,08	
B05XA05 051	+ magnezij-sulfat				-	-		P	Hrvatski zavod za 	Magnezij
												trans. medic.		sulfat		boč. 50% 30 ml		9,51	9,51	
B05XA07 052	+ kalcij-klorid					-	-		P	Hrvatski zavod za 
												trans. medic.		Kalcij klorid	boč. 10% 30 ml		8,02	8,02	
B05XA30 321	natrij-klorid+kalij-klorid+natrij-citrat	-	-		O	Lek Ljubljana		Nelit N prašak	10vrećicax28,9g		4,95	49,51			R
B05XA30 001	natrij-klorid+kalcij-klorid+kalij klorid 	-	-		P	Pliva			Ringerova
															otopina	boca 	500 ml			8,65	8,65	
B05XA31 002	natrij-klorid+natrij-acetat+natrij-laktat 		
		+kalcij-klorid+kalij klorid 			-	  -		 P	Pliva	    	Infusol	boca 	500 ml			8,65	8,65	


C		Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje							 	 									R
C01		Lijekovi s djelovanjem na srce							 	 											R
C01A		Kardiotonici							 	 													R
C01AA08 101	metildigoksin 					0,2 mg	0,60		O	Pliva			Lanitop		tbl. 50x0,1 mg		0,30	15,16			R
C01AA08 002	(+) metildigoksin				0,2 mg	1,88		P	Pliva			Lanitop		amp. 10x0,2 mg/2 ml 	1,88	18,77	
C01B		Antiaritmici							 	 													R
C01BA03 111	dizopiramid 					0,4 g	6,44		O	Jadran gal.lab. 
												Rijeka			Disopyramide	caps. 50x100 mg		1,61	80,33			R
C01BB01 051	(+) lidokain					3 g	-		P						
C01BB02 161	meksiletin					0,8 g	5,87		O	Boehringer-Ingel-
												heim			Mexitil depo	caps. 20x360 mg		2,64	52,79			R
C01BB02 162	meksiletin					0,8 g 	5,32		O	Boehringer-Ingel-
												heim			Mexitil 	caps. 50x200 mg		1,33	66,39			R
C01BC03 161	propafenon					0,3 g 	4,00		O	Genericon 		Propafenon
												Pharma			Genericon 	tbl. 50x150 mg		2,00	99,99			R
C01BC03 171	propafenon					0,3 g	4,00		O	Knoll AG		Rytmonorm	tbl. 50x150 mg		2,00	99,99			R
C01BC03 162	propafenon					0,3 g	3,30		O	Genericon Pharma	Propafenon 
															Genericon 	tbl. 50x300 mg		3,30	164,98			R
C01BC03 172	propafenon					0,3 g	3,30		O	Knoll AG		Rytmonorm	tbl. 50x300 mg		3,30	164,98			R
C01BC03 073	(+) propafenon 					0,3 g	49,98		P	Knoll AG		Rytmonorm	amp. 5x70mg/20ml	11,66	58,30	
C01BD01 131	amjodaron 					0,2 g	1,86		O	Krka Novo Mesto		Cordarone	tbl. 60x200 mg		1,86	111,64			R
C01BD01 032	+ amjodaron					0,2 g	16,76		P	Krka Novo Mesto		Cordarone	amp. 5x150 mg/3 ml	12,57	62,87	
C01C 		Lijekovi koji djeluju na stimulaciju 
		rada srca							 	 	
C01CA01 151	+ etiladrianol19 (etilefrin)			50 mg	-		O					 	
C01CA01 052	+ etiladrianol19 (etilefrin)			50 mg	-		P					 	
C01CA03 051	(+) noradrenalin (norepinefrin) 		6 mg	-		P					 	
C01CA04 051	+ dopamin					0,5 g	-		P					 	
C01CA07 081	+ dobutamin 					0,5 g	152,18		P	Eli Lilly		Dobutrex	lio boč. 1x250 mg	76,09	76,09	
C01CA24 061	(+) adrenalin (epinefrin) 			0,5 mg	13,90		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Suprarenin	amp. 10x1 mg/ml		2,78	27,79	
C01D		Vazodilatatori - lijekovi za liječenje 	
		angine pektoris							 	 													R
C01DA02 901	gliceriltrinitrat 				5 mg	0,66		TD	Novartis Pharma		Nitroderm 
												TTS 10					flasteri 10x50 mg	6,60	65,98	
C01DA02 161	gliceriltrinitrat 				2,5 mg	1,15		SL	GlaxoWellcome		Angised		tbl. 100x0,5 mg		0,23	22,94			R
C01DA02 071	+ gliceriltrinitrat				-	-		P	Merck			Trinitrosan	amp. 5x5 mg/ml	4,45	22,25	
C01DA02 061	+ gliceriltrinitrat				-	-		P	G. Pohl-Boskamp		Nitronal	amp. 10x5 mg/5 ml	7,30	73,01	
C01DA02 062	+ gliceriltrinitrat				-	-		P	G. Pohl-Boskamp		Nitronal	amp. 10x25 mg/25 ml	20,53	205,29	
C01DA02 063	+ gliceriltrinitrat				-	-		P	G. Pohl-Boskamp		Nitronal	boč. 1x50 mg/50 ml	44,84	44,84	
C01DA02 072	+ gliceriltrinitrat				-	-		P	Merck			Trinitrosan	amp. 5x50 mg/10 ml	18,68	93,40	
C01DA08 101	izosorbid-dinitrat				20 mg	0,84		SL	Pliva			Tinidil		lingv. 40x5 mg		0,21	8,52			R
C01DA14 111	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,55		O	Belupo			Olicard 40	retard caps. 50x40 mg	1,55	77,46			R
C01DA14 112	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,21		O	Belupo			Olicard 60	retard caps. 50x60mg	1,82	90,98			R
C01DA14 121	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,26		O	Jadran Gal. labor. 	Isosorbide
												Rijeka			MN Jadran	tbl. 60x20 mg		0,63	37,87			R
C01DA14 161	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,25		O	Genericon Pharma	ISMN Genericon	tbl. 60x20 mg		0,63	37,87			R
C01DA14 122	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,01		O	Jadran Gal. labor. 	Isosorbide
												Rijeka			MN Jadran	tbl. 60x40 mg		1,01	60,49			R
C01DA14 162	izosorbid-5-mononitrat				40 mg	1,01		O	Genericon Pharma	ISMN Genericon	tbl. 60x40 mg		1,01	60,49			R
C01E		Ostali lijekovi s djelovanjem na srce							 	 	
C01EA01 061	* alprostadil 20				-	-		P	PharmaciaUpjohn		Prostin VR	amp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)	583,84	2.919,18	
C02 		Lijekovi s djelovanjem na povišeni 
		krvni tlak								 													R
C02CA04 101	doksazosin					4 mg	6,04		O	Pliva			Tonocardin 	tbl. 20x2 mg		3,02	60,42			R
C02CA04 102	doksazosin					4 mg	3,84		O	Pliva			Tonocardin 	tbl. 20x4mg		3,84	76,77			R
C02CA06 161	urapidil 					0,12 g	4,84		O	Byk Gulden		Ebrantil retard	caps. 50x30 mg		1,21	60,66			R
C02CA06 162	urapidil 					0,12 g	4,34		O	Byk Gulden		Ebrantil retard	caps. 50x60 mg		2,17	108,61			R
C02CA06 163	urapidil 					0,12 g	4,92		O	Byk Gulden		Ebrantil retard	caps. 50x90 mg		3,69	184,43			R
C02CA06 064	(+) urapidil					50 mg 	55,11		P	Byk Gulden		Ebrantil 50	amp. 5x50 mg/10 ml	55,11	275,53	
C02CA06 065	(+) urapidil					50 mg	60,66		P	Byk Gulden		Ebrantil 25	amp. 5x25 mg/5 ml	30,33	151,64	
C02DA01 051	+ diazoksid 					0,3 g 	-		P					 	
C02DC01 151	minoksidil					20 mg 	-		O					 								RJ
C02DD01 051	+ nitroprusid-natrij 				50 mg 	-		P					 	
C03		Diuretici							 	 													R
C03BA04 101	klortalidon 					25 mg	0,55		O	Pliva			Hygroton 25	tbl. 20x25 mg		0,55	10,98			R
C03BA11 141	indapamid					2,5 mg	0,81		O	Jaka-80			Amoron		drag. 30x2,5 mg		0,81	24,32			R
C03BA11 171	indapamid					2,5 mg	1,44		O	Laboratoires 
												Servier			Tertensif	tbl. 30x2,5 mg		1,44	43,28			R50
C03CA01 111	furosemid 					40 mg	0,45		O	Belupo			Fursemid	tbl. 12x40 mg		0,45	5,41			R
C03CA01 161	furosemid 					40 mg	0,45		O	HoechstMarion 
												Roussel			Lasix		tbl. 20x40 mg		0,45	9,02			R
C03CA01 113	furosemid 					40 mg	0,45		O	Belupo			Fursemid	tbl. 100x40 mg		0,45	45,08	
C03CA01 112	furosemid 					-	-		O	Belupo			Fursemid forte	tbl. 20x500 mg		2,99	59,84			R
C03CA01 162	furosemid 					-	-		O	HoechstMarion 
												Roussel			Lasix		tbl. 20x500 mg		2,99	59,84			R
C03CA01 121	furosemid 					-	-		O	Lek Ljubljana		Edemid forte	tbl. 20x500 mg		2,99	59,84			R
C03CA01 014	(+) furosemid					40 mg	4,08		P	Belupo			Fursemid	amp. 5x20 mg/2 ml	2,04	10,20	
C03CA01 063	(+) furosemid					40 mg	1,36		P	HoechstMarion 
												Roussel			Lasix		amp. 5x20 mg/2 ml	2,04	10,20	
C03CA01 015	(+) furosemid					-	-		P	Belupo			Fursemid	amp. 5x250 mg/10 ml	8,47	42,34	
C03CA01 064	(+) furosemid					-	-		P	HoechstMarion 
												Roussel			Lasix		amp. 5x250 mg/10 ml	8,47	42,34	
C03CA01 022	(+) furosemid					-	-		P	Lek Ljubljana		Edemid forte	amp. 5x250 mg/10 ml	8,47	42,34	
C03DA01 161	spironolakton 					75 mg	3,60		O	Hoffmann La Roche	Aldactone	drag. 20x50 mg		2,40	48,00			R
C03DA01 171	spironolakton 					75 mg	2,93		O	Knoll AG		Priul 		tbl. 20x75 mg		2,93	58,65			R
C03DA01 162	spironolakton 					75 mg	2,93		O	Hoffmann La Roche	Aldactone	caps. 20x100 mg		3,90	78,00			R
C03EA01 101	triamteren + hidroklorotiazid			-	-		O	Pliva			Tiaren		caps. 40x(50 mg +25 mg)	0,44	17,70			R
C03EA14 121	amilorid + hidroklorotiazid			-	-		O	Lek Ljubljana		Moduretic	tbl. 40x(5 mg+40 mg)	0,66	26,56			R50
C05		Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na 
		krvožilje							 	 													R
C05BA01 403	+ heparin					-	-		L	Pliva			Heparin gel 	gel 30 g (250 i.j./g)	14,03	14,03	
C05BA01 404	+ heparin					-	-		L	Pliva			Heparin krema	krema 30 g (250 i.j./g)	14,03	14,03	
C05BA01 411	+ heparin					-	-		L	Jadran gal. lab. 	Hepan
												Rijeka			gel 50.000	gel 50 g (500 i.j./g)	18,80	18,80	
C07		Blokatori betaadrenergičkih receptora							 	 										R
C07AA02 101	oksprenolol					0,16 g	2,92		O	Pliva			Trasicor 80	tbl. 20x80 mg		1,46	29,18			R
C07AA05 121	propranolol					0,16 g	1,14		O	Lek Ljubljana		Propranolol	tbl. 50x40 mg		0,29	14,25			R
C07AA07 111	+ sotalol 21					0,16 g	2,50		O	Belupo			Gilucor		tbl. 50x80 mg		1,25	62,50			R
C07AA07 171	+ sotalol21					0,16 g	2,50		O	Knoll AG		Darob mite	tbl. 50x80 mg		1,25	62,50			R
C07AA07 112	+ sotalol21					0,16 g	1,92		O	Belupo			Gilucor		tbl. 50x160 mg		1,92	96,00			R
C07AA07 172	+ sotalol21					0,16 g	1,92		O	Knoll AG		Darob 		tbl. 50x160 mg		1,92	96,00			R
C07AB03 114	atenolol					75 mg	1,17		O	Belupo			Ormidol		tbl. 30x25 mg		0,39	11,80			R
C07AB03 101	atenolol					75 mg	1,17		O	Pliva			Atenolol	tbl. 30x50 mg		0,78	23,36			R
C07AB03 112	atenolol					75 mg	1,17		O	Belupo			Ormidol		tbl. 30x50 mg		0,78	23,36			R
C07AB03 113	atenolol					75 mg	0,73		O	Belupo			Ormidol		tbl. 28x100 mg		0,97	27,16			R
C07AB03 161	atenolol					75 mg	0,73		O	Zeneca			Tenormin	tbl. 28x100 mg		0,97	27,16			R
C07AB03 102	atenolol					75 mg	0,73		O	Pliva			Atenolol	tbl. 14x100 mg		0,97	13,58			R
C07AB03 011	+ atenolol					75 mg	82,50		P	Belupo			Ormidol		amp. 5x5 mg/10 ml	5,50	27,50	
C07AB07 161	bisoprolol					10 mg	1,67		O	Merck			Concor		tbl. 30x5 mg		0,83	25,00			R
C07AG02 111	karvedilol					37,5 mg	13,38		O	Belupo			Carvelol	tbl. 28x6,25 mg		2,23	62,44			RK
C07AG02 112	karvedilol					37,5 mg	7,41		O	Belupo			Carvelol	tbl. 28x12,5 mg		2,47	69,16			RK
C07AG02 113	karvedilol					37,5 mg	4,26		O	Belupo			Carvelol	tbl. 28x25 mg		2,84	79,52			RK
C07CA02 103	oksprenolol + klortalidon			-	-		O	Pliva			Hiperdon retard	drag. 20x(160mg+20 mg)	3,02	60,33			R
C08 		Inhibitori kalcija							 	 												R
C08CA01 121	amlodipin					5 mg	1,74		O	Lek Ljubljana		Amlopin		tbl. 20x5 mg		1,74	34,75			R
C08CA01 122	amlodipin					5 mg	1,47		O	Lek Ljubljana		Amlopin		tbl. 20x10 mg		2,93	58,69			R
C08CA05 101	nifedipin kratko djelujući22 			30 mg	1,32		O	Pliva			Nifedipin	tbl. 50x10 mg		0,44	22,13			R
C08CA05 121	nifedipin srednje dugo djelujući		30 mg	1,14		O	Lek Ljubljana		Nifecard	tbl. 30x20 mg		0,76	22,87			R
C08CA05 131	nifedipin srednje dugo djelujući		30 mg	1,14		O	Krka Novo Mesto		Cordipin R	tbl. 30x20 mg		0,76	22,87			R
C08CA05 132	nifedipin dugo djelujući			30 mg	1,08		O	Krka Novo Mesto		Cordipin XL	tbl. 20x40 mg		1,44	28,85			R
C08CA06 041	+ nimodipin23					50 mg	775,55		P	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Nimotop S	inf.boč. 1x10 mg/50 ml	155,11	155,11	
C08CA09 161	lacidipin					4 mg	3,32		O	GlaxoWellcome 		Lacipil 	tbl. 14x4 mg		3,32	46,50			R
C08DA01 101	verapamil					0,24 g	1,38		O	Pliva			Isoptin		tbl. 30x40 mg		0,23	6,89			R
C08DA01 111	verapamil					0,24 g	1,05		O	Belupo			Verapamil	tbl. 50x80 mg		0,35	17,62			R
C08DA01 102	verapamil					0,24 g	1,05		O	Pliva			Isoptin		tbl. 50x80 mg		0,35	17,62			R
C08DA01 112	verapamil					0,24 g	1,00		O	Belupo			Verapamil	tbl. 20x120 mg		0,50	10,00			R
C08DA01 103	verapamil					0,24 g	1,00		O	Pliva			Isoptin		tbl. 20x120 mg		0,50	10,00			R
C08DA01 104	verapamil					0,24 g	1,44		O	Pliva			Isoptin RR	tbl. 20x240 mg		1,44	28,85			R
C08DA01 005	(+) verapamil					0,24 g	73,44		P	Belupo			Verapamil	amp. 50x5 mg/2 ml	1,53	76,64	
C08DA01 013	(+) verapamil					0,24 g	73,44		P	Pliva			Isoptin 	amp. 50x5 mg/2 ml	1,53	76,64	
C08DB01 101	diltiazem					0,24 g	2,72		O	Pliva			Diltiazem	tbl. 30x60 mg		0,68	20,41			R
C08DB01 102	diltiazem					0,24 g	3,28		O	Pliva			Diltiazem	tbl. 30x90 mg		1,23	36,89			R
C09		Lijekovi koji djeluju na renin- 
		-angiotenzinski sustav							 	 	
C09A		Blokatori konvertaze (ACE-inhibitori)							 	 	
C09AA02 131	enalapril					10 mg	1,24		O	Krka Novo Mesto		Enap		tbl. 20x5 mg		0,62	12,46			R
C09AA02 121	enalapril					10 mg	1,24		O	Lek Ljubljana		Olivin		tbl. 20x5 mg		0,62	12,46			R
C09AA02 132	enalapril					10 mg	1,54		O	Krka Novo Mesto		Enap		tbl. 20x10 mg		1,54	30,82			R
C09AA02 122	enalapril					10 mg	1,54		O	Lek Ljubljana		Olivin		tbl. 20x10 mg		1,54	30,82			R
C09AA02 133	enalapril					10 mg	1,08		O	Krka Novo Mesto		Enap		tbl. 20x20 mg		2,16	43,28			R
C09AA02 123	enalapril					10 mg	1,08		O	Lek Ljubljana		Olivin		tbl. 20x20 mg		2,16	43,28			R
C09AA02 034	+ enalapril					10 mg	128,40		P	Krka Novo Mesto		Enap		amp. 5x1,25 mg/ml	16,05	80,25	
C09AA03 114	lizinopril					10 mg	4,14		O	Belupo			Irumed		tbl. 30x5 mg		2,07	62,21			R
C09AA03 115	lizinopril					10 mg	2,20		O	Belupo			Irumed		tbl. 30x10 mg		2,20	66,15			R
C09AA03 116	lizinopril					10 mg	1,51		O	Belupo			Irumed		tbl. 30x20 mg		3,01	90,25			R
C09AA05 161	ramipril					2,5 mg	1,26		O	Hoechst Marion 
												Roussel 		Tritace 5	tbl. 28x5 mg		2,51	70,23			R
C09AA05 162	ramipril					2,5 mg	1,87		O	Hoechst Marion 
												Roussel 		Tritace 2,5	tbl. 28x2,5 mg		1,87	52,33			R
C09AA05 163	ramipril					2,5 mg	3,32		O	Hoechst Marion 
												Roussel 		Tritace 1,25	tbl. 28x1,25 mg		1,66	46,36			R
C09AA08 101	cilazapril					2,5 mg	5,38		O	Pliva			Cilazil		tbl. 30x1 mg		2,15	64,55			R
C09AA08 102	cilazapril					2,5 mg	2,44		O	Pliva			Cilazil		tbl. 30x2,5 mg		2,44	73,10			R
C09AA08 103	cilazapril					2,5 mg	1,95		O	Pliva			Cilazil		tbl. 30x5 mg		3,90	117,05			R
C09AA10 160	trandolapril					2 mg	5,44		O	Knoll AG		Gopten		caps. 20x0,5 mg		1,36	27,27			R
C09AA10 161	trandolapril					2 mg	5,44		O	Knoll AG		Gopten		caps. 50x0,5 mg		1,36	68,16			R
C09AA10 162	trandolapril					2 mg	2,54		O	Knoll AG		Gopten		caps. 28x2 mg		2,54	71,09			R
C09BA03 112	lizinopril+hidroklorotiazid			-	-		O	Belupo			Iruzid		tbl. 30x(20 mg+12,5 mg)	3,31	99,34			R
C09BB10 163	verapamil+trandolapril				-	-		O	Knoll AG		Tarka		caps. 28x(180 mg +2 mg)	3,92	109,89			R
C09CA01 161	losartan					50 mg	5,79		O	Merck Scharp 
												&Dohme			Cozaar		film tbl. 28x50 mg	5,79	162,00			RL
C09CA03 161	valsartan					80 mg	5,92		O	Novartis Pharma		Diovan 		caps. 28x80 mg		5,92	165,66			RL
C09CA03 162	valsartan					80 mg	3,62		O	Novartis Pharma		Diovan 		caps. 28x160 mg		7,24 	202,65			RL
C10		Lijekovi koji umanjuju razinu 
		masnoća u krvi							 	 	
C10AA01 163	simvastatin					15 mg	5,75		O	Merck Scharp 
												&Dohme			Lipex		tbl. 20x20 mg		7,66	153,11			RM 
C10AA01 164	simvastatin					15 mg	4,08		O	Merck Scharp
												& Dohme			Lipex		tbl. 28x40 mg		10,88	304,64			RM
C10AA02 121	lovastatin 					30 mg	5,96		O	Lek Ljubljana		Artein 		tbl. 20x20 mg		3,97	79,47			RM
C10AA04 161	fluvastatin					40 mg	5,64		O	Novartis Pharma		Lescol		caps. 28x40 mg		5,64	157,90			RM
C10AA05 171	atorvastatin					10 mg	5,99		O	Parke Davis		Sortis		tbl. 30x10 mg		5,99	179,70			RM
C10AA05 172	atorvastatin					10 mg	5,34		O	Parke Davis		Sortis		tbl. 30x20 mg		10,68	320,41			RM
C10AA06 141	cerivastatin					0,2 mg	5,59		O	Bayer Pharma		Lipobay		tbl. 30x0,2 mg		5,59	167,59			RM
C10AB04 122	gemfibrozil					1,2 g	3,78		O	Lek Ljubljana		Elmogan		tbl. 30x450 mg		1,42	42,49			RN
C10AB04 171	gemfibrozil					1,2 g 	3,78		O	Parke Davis		Gevilon		tbl. 50x450 mg		1,42	70,86			RN
C10AB04 123	gemfibrozil					1,2 g	4,84		O	Lek Ljubljana		Elmogan		tbl. 30x600 mg		2,42	72,59			RN
C10AC01 354	kolestiramin 					14 g	-		O													RM
D		Lijekovi s djelovanjem na kožu							 	 											R
D01		Lijekovi s antimikotskim djelovanjem za 
		primjenu u liječenju kožnih bolesti							 	 										R
D01AA01 401	nistatin					-	-		L	Pliva			Nistatin	mast 5g(100.000 i.j./g)	7,37	7,37			R
D01AA01 402	nistatin					-	-		L	Pliva			Nistatin	mast 20g(100.000 i.j./g)21,71	21,71			R
D01AC01 403	klotrimazol					-	-		L	Pliva			Plimycol	krema 20 g (10 mg/g)	9,69	9,69			R
D01AC01 404	klotrimazol					-	-		L	Pliva			Plimycol	tinktura 20ml(10 mg/ml)	10,55	10,55			R
D01AC01 341	klotrimazol					-	-		L	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Canesten 1%	prašak 30 g		25,93	25,93			R
D01AC02 411	mikonazol					-	-		L	Belupo			Rojazol 2%	krema 30 g		32,40	32,40			R
D01AC02 431	mikonazol					-	-		L	Krka Novo Mesto		Daktarin 2%	tinktura 30ml(20 mg/ml)	27,55	27,55			R
D01AC02 211	mikonazol					-	-		L	Belupo			Rojazol 2%	oralni gel 2% 40 g	36,89	36,89			R
D01AC03 441	ekonazol					-	-		L	Jaka-80			Ecalin		krema 1% 30 g		16,62	16,62			R
D01AC03 742	ekonazol					-	-		L	Jaka-80			Ecalin		spray 1% 30 g		43,00	43,00			R
D01AC08 432	ketokonazol					-	-		L	Krka Novo Mesto		Oronazol 2%	šampon 100 ml		64,49	64,49	
D01AC08 433	ketokonazol					-	-		L	Krka Novo Mesto		Oronazol 2%	krema 30 g		33,71	33,71			R
D01AE15 461	terbinafin					-	-		L	Novartis Pharma		Lamisil 	krema 1% 15 g 		43,44	43,44			RO
D01BA02 162	terbinafin					0,25 g	14,83		O	Novartis Pharma		Lamisil 	tbl. 14x250 mg		14,83	207,59			RO
D01BA02 163	terbinafin					0,25 g	14,82		O	Novartis Pharma		Lamisil 	tbl. 14x125 mg		7,41	103,80			RO
D05		Lijekovi za liječenje psorijaze							 	 											R
D05BB02 161	* acitretin 					35 mg	19,92		O	Hoffmann -La Roche	Neotigason	caps. 30x10 mg		5,69	170,66			R
D05BB02 162	* acitretin 					35 mg	17,18		O	Hoffmann -La Roche	Neotigason	caps. 30x25 mg		12,27	368,11			R
D06 		Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu 
		u liječenju kožnih bolesti							 	 											R
D06AX02 451	kloramfenikol					-	-		L													R
D06AX09 402	mupirocin					-	-		L	Pliva			Betrion		mast 1% 15 g 		25,41	25,41			R
D06BA01 421	sulfadiazin-srebro				-	-		L	Lek Ljubljana		Dermazin 	krema 1% 50 g		26,98	26,98			R
D06BA01 422	sulfadiazin-srebro				-	-		L	Lek Ljubljana		Dermazin 	krema 1% 250 g		113,34	113,34	
D06BB03 411	aciklovir					-	-		L	Belupo			Aciklovir	krema 5% 5 g		36,10	36,10			R
D06BB03 412	aciklovir					-	-		L	Belupo			Aciklovir	krema 5% 10 g		65,76	65,76			R
D06BB03 431	aciklovir					-	-		L	Krka Novo Mesto		Virolex		krema 5% 5 g		36,10	36,10			R
D06BB03 423	aciklovir					-	-		L	Lek Ljubljana		Aclovir 	mast 5% 5 g		36,10	36,10			R
D06BX01 411	metronidazol					-	-		L	Jadran gal.lab. 	Rijeka		Rozimet krema 1% 25 g	27,80	27,80			RP
D06CA01 321	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		prašak 50 g		36,09	36,09	
D06CA01 322	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		prašak 5 g		4,84	4,84	
D06CA01 424	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		mast 30 g		15,57	15,57	
D06CA01 721	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		spray 150 ml		47,91	47,91	
D06CA01 761	neomicin + bacitracin				-	-		L	Byk Gulden 		Nebacetin 	spray 150 ml		50,68	50,68	
D07 		Kortikosteroidi za primjenu u liječenju 
		kožnih bolesti							 	 													R
D07AB01 461	klobetazon					-	-		L	GlaxoWellcome		Eumovate	mast 0,05% 25 g		15,65	15,65			R
D07AB01 462	klobetazon					-	-		L	GlaxoWellcome		Eumovate	krema 0,05% 25 g	15,65	15,65			R
D07AB10 411	alklometazon					-	-		L	Belupo			Afloderm	mast 20 g (0,5 mg/g)	24,59	24,59			R
D07AB10 412	alklometazon					-	-		L	Belupo			Afloderm	mast 40 g (0,5 mg/g)	41,80	41,80			R
D07AB10 413	alklometazon					-	-		L	Belupo			Afloderm	krema 20 g (0,5 mg/g)	24,59	24,59			R
D07AB10 414	alklometazon					-	-		L	Belupo			Afloderm	krema 40 g (0,5 mg/g)	41,80	41,80			R
D07AC01 415	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	mast 15 g (0,5 mg/g)	18,00	18,00			R
D07AC01 416	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	mast 30 g (0,5 mg/g)	32,50	32,50			R
D07AC01 417	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	krema 15 g (0,5 mg/g)	18,00	18,00			R
D07AC01 418	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	krema 30 g (0,5 mg/g)	32,50	32,50			R
D07AC01 419	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	mast 100 g (0,5 mg/g)	79,40	79,40	
D07AC01 420	betametazon					-	-		L	Belupo			Beloderm	krema 100 g (0,5 mg/g)	79,40	79,40	
D07AC01 421	betametazon					-	-		L	Lek Ljubljana		Kuterid		mast 20 g (0,64 mg/g)	15,34	15,34			R
D07AC01 422	betametazon					-	-		L	Lek Ljubljana		Kuterid		krema 20 g (0,64 mg/g)	15,34	15,34			R
D07AC01 761	betametazon					-	-		L	GlaxoWellcome		Betnovate	losion 0,1% 30 ml	14,90	14,90			R
D07AC04 411	+ fluocinolon-acetonid				-	-		L	Jadran gal.lab.	Rijeka 	Fluacet 	gel 30 g (0,25 mg/g)	14,80	14,80			R
D07AC13 461	mometazon					-	-		L	Schering Plough		Elocom		krema 0,1% 15 g		19,80	19,80			R
D07AC13 464	mometazon					-	-		L	Schering Plough		Elocom		krema 0,1% 30 g		39,14	39,14			R
D07AC13 462	mometazon					-	-		L	Schering Plough		Elocom		mast 0,1% 15 g		19,80	19,80			R
D07AC13 465	mometazon					-	-		L	Schering Plough		Elocom		mast 0,1% 30 g		39,14	39,14			R
D07AC13 763	mometazon					-	-		L	Schering Plough		Elocom		losion 0,1% 20 ml	27,23	27,23			R
D07BB01 401	flumetazon + salicilna kiselina			-	-		L	Pliva			Locasalen	mast 30 g 
																	(0,2 mg/g+30 mg/g)	40,10	40,10			R
D07BC01 461	betametazon + salicilna kiselina		-	-		L	Schering Plough		Diprosalic	mast 15 g 
																	(0,5 mg/g+30 mg/g)	17,39	17,39			R
D07BC01 411	betametazon + salicilna kiselina		-	-		L	Belupo			Belosalic	mast 30 g 
																	(0,5 mg/g+30 mg/g)	34,78	34,78			R
D07BC01 762	betametazon + salicilna kiselina		-	-		L	Schering Plough		Diprosalic	lotion 30 ml
																	(0,5 mg/g+20mg/g)	30,43	30,43			R50
D07BC01 711	betametazon + salicilna kiselina		-	-		L	Belupo			Belosalic	lotion 50 ml
																	(0,5 mg/g+20mg/g)	50,72	50,72			R50
D07BC01 712	betametazon + salicilna kiselina		-	-		L	Belupo			Belosalic	lotion 100 ml 
																	(0,5 mg/g+20 mg/g)	101,44	101,44			R50
D07CA01 402	kortizolon + oksitetraciklin			-	-		L	Pliva			Geokorton	mast 5 g
																	(30 mg/g+10 mg/g)	6,01	6,01			R50
D07CA01 403	kortizolon + oksitetraciklin			-	-		L	Pliva			Geokorton	mast 20 g 
																	(0,2 mg/g+30 mg/g) 	14,27	14,27			R50
D07CA01 704	kortizolon + oksitetraciklin			-	-		L	Pliva			Geokorton	spray 50 ml 
																	(80 mg/g+250 mg/g)	12,03	12,03			R50
D07CB04 423	deksametazon + neomicin				-	-		L	Lek Ljubljana		Dexamethason
															-Neomycin 	krema 20 g (1+5 mg/g)	10,28	10,28	
D07CB05 405	flumetazon + neomicin				-	-		L	Pliva			Locacorten N	krema 15 g (0,2+5 mg/g)	18,84	18,84			R50
D07CB05 406	flumetazon + neomicin				-	-		L	Pliva			Locacorten N	mast 15 g (0,2+5 mg/g)	18,84	18,84			R50
D08 		Antiseptici i sredstva za dezinfekciju							 	 										R
D08AC02 903	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															pjenušavi 4,5%	boca 3.000 ml		223,42	223,42	
D08AC02 961	+ klorheksidin					-	-			Zeneca			Hibiscrub	boca 500 ml		56,87	56,87	
D08AC02 901	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															pjenušavi 4,5%	boca 500 ml		56,87	56,87	
D08AC02 902	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															glukonat 5%	boca 1000 ml		61,81	61,81	
D08AC02 962	+ klorheksidin					-	-			Zeneca			Hibiscrub	boca 5000 ml		372,37	372,37	
D08AC02 905	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															blue 0,8%	boca 200 ml		18,40	18,40	
D08AC02 906	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															blue 0,8%	boca 500 ml		27,60	27,60	
D08AC02 907	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															blue 0,8%	boca 3.000 ml		110,40	110,40	
D08AC02 908	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															tinkt. 0,5%	boca 200 ml		18,40	18,40	
D08AC02 909	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															tinkt. 0,5%	boca 1.000 ml		29,90	29,90	
D08AC02 910	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 
															tinkt. 0,5%	boca 3.000 ml		82,80	82,80	
D08AC02 411	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 1%	opstet. krema 200 ml	17,38	17,38	
D08AC02 412	+ klorheksidin					-	-			Pliva			Plivasept 1%	krema 50 g		7,57	7,57	
D08AG02 441	povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 10%	mast 20 g		15,5	15,52			R
D08AG02 442	povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 1%	boč. 100 ml 
																	otop. za usnu šuplj.	20,88	20,88			R
D08AG02 943	povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 10%	boč. 100 ml otop.	19,04	19,04			R
D08AG02 944	+ povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 10%	boč. 1000 ml otop. 	94,70	94,70	
D08AG02 945	+ povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 7,5%	boč. 100 ml otop.	19,04	19,04	
D08AG02 946	+ povidon-jod					-	-			Alkaloid Skopje		Betadine 7,5%	boč. 1000 ml otop.	94,70	94,70	
D08AX05 911	(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)	-	-			Belupo			Rapidal 70% 
															(vol. izoprop.)	boca 150 ml		19,00	19,00	
D08AX05 912	(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)	-	-			Belupo			Rapidal 70% 
															(vol. izoprop.)	boca 1000 ml		43,00	43,00	
D08AX05 913	(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)	-	-			Belupo			Dermasept 70% 
															(vol. izoprop.)	boca 200 ml		25,00	25,00	
D08AX05 914	(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)	-	-			Belupo			Dermasept 70% 
															(vol.izoprop.)	boca 1.000 ml		43,00	43,00	
D10		Lijekovi za liječenje akni							 	 	
D10AE01 421	+ benzoil-peroksid				-	-		L	Lek Ljubljana		Antopar 
															gel 5%		gel 30 g 		9,38	9,38	
D10AE01 422	+ benzoil-peroksid				-	-		L	Lek Ljubljana		Antopar 
															gel 10%		gel 30 g 		9,98	9,98	
D10BA01 161	* isotretinoin 					30 mg	16,56		O	Hoffmann-La 
												Roche			Roaccutane	caps. 30x10 mg		5,52	165,49			RR


G		Lijekovi s djelovanjem na mokraćni 
		sustav i spolni hormoni																				R
G01		Lijekovi s intiinfektivnim i antiseptičkim 
		djelovanjem za ginekološku primjenu																		R
G01AA01 651	nistatin					0,1M i.j.¸-		V													R
G01AA10 621	klindamicin					0,1 g	12,00		V	Lek Ljubljana		Klimicin V	vag. krema 2% 40 g	96,00	96,00			R
G01AA10 661	klindamicin					0,1 g	12,00		V	Pharmacia Upjohn	Dalacin V	vag. krema 2% 40 g	96,00	96,00			R
G01AA51 602	nistatin + oksitetraciklin			-	-		V	Pliva			Geonistin	vag. tbl. 6 kom. 
																	(100mg+100.000i.j./vag)	3,14	18,84			R
G01AF01 661	metronidazol					0,5 g	1,75		V	Rhone Poulenc Rorer	Flagyl		vag. tbl. 10x500 mg	1,75	17,46			R
G01AF01 611	metronidazol					0,5 g	1,75		V	Belupo			Medazol		vag. tbl. 10x500 mg	1,75	17,46			R
G01AF02 645	klotrimazol 					0,1 g	3,09		V	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Canesten 3	vag. tbl. 3x200 mg	6,17	18,52			R
G01AF02 603	klotrimazol 					0,1 g	3,09		V	Pliva			Plimycol	vag. tbl. 3x200 mg	6,17	18,52			R
G01AF02 642	klotrimazol 					0,1 g	5,03		V	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Canesten 1	vag. tbl. 1x500 mg	25,13	25,13			R
G01AF02 643	klotrimazol 					0,1 g	6,28		V	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Canesten 3	vag. krema 2% 20 g	25,13	25,13			R
G01AF02 644	klotrimazol 					0,1 g	4,95		V	Bayer Pharma 		Canesten 1	kombi (1vag .tbl. 0,5 g
												Ljubljana		/Canesten	+vag. krema 2% 20 g)	44,55	44,55			R
G01AF02 646	klotrimazol 					0,1 g	4,91		V	Bayer Pharma 		Canesten 3 	kombi (vag. tbl.3x200 mg
												Ljubljana		/Canesten	+vag. krema 1% 20 g)	39,30	39,30			R
G01AF04 611	mikonazol 					0,1 g	3,49		V	Belupo			Rojazol		vag. tbl. 7x200 mg	6,97	48,77			R
G01AF05 641	ekonazol					0,1 g	3,82		V	Jaka-80			Ecalin		vag. tbl. 3x150 mg	5,73	17,19			R
G01AX11 641	povidon-jod					0,2 g	3,08		V	Alkaloid Skopje		Betadine	vag. tbl. 14x200 mg	3,08	43,06			R
G02		Ostali lijekovi za ginekološku primjenu								 	 									R
G02A		Uterostiptici i prostaglandini								 	 										R
G02AB01 221	metilergometrin					0,2 mg	0,86		O	Lek Ljubljana		Ergotyl	otopina 15 ml (0,25 mg/ml)	16,09	16,09			R
G02AB01 022	(+) metilergometrin				0,2 mg	1,53		P	Lek Ljubljana		Ergotyl		amp. 50x0,20 mg/ml	1,53	76,64	
G02AB03 123	ergometrin 					0,2 mg	1,14		O	Lek Ljubljana		Ergometrin 	tbl. 20x0,20 mg		1,14	22,79			R
G02AB03 024	(+) ergometrin					0,2 mg	1,49		P	Lek Ljubljana		Ergometrin	amp. 50x0,20 mg/ ml 	1,49	74,59	
G02AD02 061	+ dinoproston 					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Prostin 	amp. 0,75 mg/ml		103,25	103,25	
G02AD02 662	+ dinoproston					0,5 mg	16,03		V	Pharmacia Upjohn	Prostin E2	vag. tbl. 4x3 mg	96,15	384,59	
G02AD02 664	+ dinoproston					0,5 mg	68,25		V	Pharmacia Upjohn	Prostin E2	vag. gel 2 mg/3 g	273,23	273,23	
G02AD02 665	+ dinoproston					0,5 mg	184,22		V	Pharmacia Upjohn	Prepidil 	gel 1x0,5 mg/3 g	184,22	184,22	
G02AD04 066	+ karboprost 					2,5 mg	1.236,50	P	Pharmacia Upjohn	Prostin 15M	amp. 1x0,25mg/ml	123,65	123,65	
G02C 		Beta adrenergički agonisti								 										 	R
G02CA01 111 	ritodrin 					40 mg	6,94		O	Belupo			Pre-Par retard	caps. 30x40 mg		6,94	208,28			R
G02CA01 012	+ ritodrin					40 mg	8,26		P	Belupo			Pre-Par		amp. 1x50 mg		10,33	10,33	
G03 		Spolni hormoni i ostali lijekovi s 	
		djelovanjem na spolni sustav							 	 											R
G03BA03 151	testosteron-undekanoat				0,12 g	-		O												 	R
G03BA03 052	(+) testosteron-enantat				18 mg	-		P					 	
G03CA03 161	estradiol 					2 mg	1,14		O	Schering AG		Progynova 21	drag. 21x2 mg		1,14	23,93			R
G03CA03 171	estradiol 					2 mg	1,39		O	Novo Nordisk		Estrofem	tbl. 1x28/2 mg		1,39	39,00			R
G03CA03 051	+ estradiol 					1 mg	-		P					 	
G03CA03 672	estradiol 					25 mcg	4,67		V	Novo Nordisk		Vagifem 15	vag. tbl. 15x25 mcg	4,67	70,08			R50
G03CA03 971	estradiol 					50 mcg	0,30		Td	Merck	Fem 7 50	flaster 	4x1,5 mg		9,13	36,50			R
G03CA03 972	estradiol 					50 mcg	0,24		Td	Merck	Fem 7 75	flaster		4x2,25 mg		10,74	42,95			R
G03CA03 973	estradiol 					50 mcg	0,22		Td	Merck	Fem 7 100	flaster 	4x3 mg			13,38	53,50			R
G03CA03 961	estradiol 					50 mcg	0,13		Td	Novartis Pharma		Estraderm 
															TTS 25		flaster 6x2 mg		5,26	31,59			R
G03CA03 962	estradiol 					50 mcg	0,08		Td	Novartis Pharma		Estraderm 
															TTS 50		flaster 6x4 mg		6,39	38,31			R
G03CA03 963	estradiol 					50 mcg	0,06		Td	Novartis Pharma		Estraderm 
															TTS 100		flaster 6x8 mg		9,12	54,71			R
G03CA53 964	estradiol + (estradiol + noretisteron)		-	-		Td	Novartis Pharma		Estracomb 
															(Estraderm TTS
															50+Estragest 	flasteri (4x4 mg)+
															TTS 0,25/50)	(4x10 mg+30 mg)		11,26	90,09			R
G03CB01 661	dienestrol 					0,2 mg	-		V	Janssen-Cilag 		DienoestrolOrtho vag. krema 78 g 0,01%	49,18	49,18			R50
G03DA02 161	medroksiprogesteron 				5 mg	1,11		O	Pharmacia Upjohn	Provera		tbl. 24x5 mg		1,11	26,56			R
G03DA02 162	medroksiprogesteron 				5 mg	0,90		O	Pharmacia Upjohn	Provera		tbl. 30x10 mg		1,80	54,10			R
G03DA04 151	+ progesteron					0,3 g	-		O					 	
G03DA04 051	+ progesteron					5 mg	-		P					 	
G03DB01 111	didrogesteron 					10 mg	2,77		O	Belupo			Dabroston	tbl. 30x10 mg		2,77	83,11			R
G03DC02 161	noretisteron					5 mg	1,19		O	Schering AG		Primolut Nor	tbl. 20x5 mg		1,19	23,77			R
G03FA01 171	noretisteron + etinilestradiol			-	-		O	Janssen-Cilag		Trinovum	tbl. 1x21		0,58	12,22			R
G03FA01 172	noretisteron + etinilestradiol			-	-		O	Janssen-Cilag		Trinovum	tbl. 3x21		0,48	30,47	
G03FB05 181	estradiol + noretisteron			-	-		O	Novo Nordisk		Kliogest	tbl. 1x28 (2 mg+1 mg) 	2,13	59,67			R
G03FB05 184	estradiol + noretisteron			-	-		O	Novo Nordisk		Activelle	tbl. 1x28 (1 mg+0,5 mg)	2,28	63,87			R50
G03FB05 182	estradiol + noretisteron			-	-		O	Novo Nordisk		Trisequens F	tbl. 1x28 		2,04	56,99			R
G03FB05 183	estradiol + noretisteron			-	-		O	Novo Nordisk		Trisequens	tbl. 1x28 		1,84	51,50			R
G03FB08 161	estradiol + didrogesteron			-	-		O	Solvay Pharmaceu-
												ticals			Femoston 2/10	tbl. 1x28 		1,84	51,50			R
G03GA01 061	+ koriogonadotrofin24				250i.j.	4,43		P	Schering AG Berlin	Primogonyl 
															1.000		amp. 10x1.000 i.j.	17,73	177,30	
G03GA01 071	+ koriogonadotrofin24				250i.j.	2,22		P	Serono			Profasi 5.000	lio amp. 1x5.000 i.j.	44,34	44,34	
G03GA01 062	+ koriogonadotrofin24				250i.j.	2,22		P	Schering AG Berlin	Primogonyl 
															5.000		lio amp. 3x5.000 i.j.	44,34	133,03	
G03GA02 072	+ menotrofin25					30 i.j.	26,86		P	Serono			Pergonal	lio amp. 10x75 i.j.	67,14	671,39	
G03GA04 073	+ urofolitrofin25 				75 i.j.	72,73		P	Serono			Metrodin	lio amp. 1x75 i.j.	72,73	72,73	
G03GB02 111	+ klomifen 					9 mg	1,18		O	Belupo			Klomifen	tbl. 10x50 mg		6,56	65,57			R
G03HA01 161	(*) ciproteron-acetat 				0,1g	17,04		O	Schering AG Berlin	Androcur	tbl. 50x50 mg		8,52	425,82			R
G03HA01 162	(*) ciproteron-acetat 				0,1g	39,20		O	Schering AG Berlin	Androcur	tbl. 3x15x10 mg		3,92	176,31			R
G03HA01 063	(*) ciproteron-acetat 				0,1g	27,37		P	Schering AG Berlin	Androcur	amp. 3x300 mg/3 ml	82,10	246,30	
G03HB01 164	+ ciproteron-acetat + etinilestradiol		-	-		O	Schering AG Berlin	Diane-35	drag. 3x21		1,97	123,93			RS
G03HB02 165	estradiol valerat + ciproteron-acetat		-	-		O	Schering AG Berlin	Climen		drag. 1x21		2,31	48,44			R
G03XA01 131	danazol 					0,6g	17,22		O	Krka Novo Mesto		Danoval		caps. 100x100 mg	2,87	286,89			R
G04		Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav								 	 	
G04AC01 151	nitrofurantoin					0,2g	-		O					 								R
G04BD06 161	propiverin klorid				30 mg	15,96		O	Schering Plough	 	Detrunorm 	drag. 30x15 mg		7,98	239,43			RT
G04BE05 051	+ fentolamin					-	-		P				 	 	
G04CB04 161	finasterid					5 mg	7,19		O	Merck Scharp Dohme	Proscar		film tbl. 28x5 mg	7,19	201,28			R50U
H		Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda 
		s unutarnjim lučenjem (izuzev spolnih 
		hormona)							 													 	R
H01		Lijekovi s djelovanjem na lučenje 
		hipofiznih i hipotalamičkih hormona							 	 										R
H01AA02 051	* tetrakozaktid (tetracosactrin) 		0,25 mg	-		P						
H01AA02 062	* tetrakozaktid (tetracosactrin) 		0,25 mg	4,00		P	Novartis Pharma		Synacthen 
															Depot		amp. 10x1 mg/ml		16,01	160,08	
H01AC01 071	+ somatropin26 					2i.j.	146,56		P	Eli Lilly		Humatrope	lio boč. 1x4 i.j.	293,11	293,11	
H01AC01 062	+ somatropin26					2i.j.	146,56		P	Pharmacia Upjohn	Genotropin	amp. 5x16 i.j.		1.172,45 5.862,25	
H01AC01 072	+ somatropin26					2i.j.	147,64		P	Eli Lilly		Humatrope	lio boč. 1x18 i.j.	1.328,80 1.328,80	
H01AC01 073	+ somatropin26					2i.j.	147,64		P	Eli Lilly		Humatrope	lio boč. 1x36 i.j.	2.657,60 2.657,60	
H01AC01 081	+ somatropin26					2i.j.	146,56		P	Novo Nordisk		Norditropin 
															PenSet 12	lio boč.1x12i.j.+uložak	879,34	879,34	
H01AC01 082	+ somatropin26					2i.j.	146,56		P	Novo Nordisk		Norditropin 
															PenSet 24	lio boč.1x24i.j.+uložak	1.758,69 1.758,69	
H01BA02 761	+ desmopresin					25mcg	11,56		N	Byk Gulden 				spray za nos 5ml/50 doza 
												Pharmazeuti		Minirin		(0,1 mg/ml)		231,21	231,21			R
H01BA02 052	(+) desmopresin					4mcg	-		P					 	
H01BB02 061	(+) oksitocin					15i.j.	4,86		P	Novartis Pharma		Syntocinon	amp. 100x10 i.j./ml	3,24	324,00	
H01BB02 062	(+) oksitocin					15i.j.	11,40		P	Novartis Pharma		Syntocinon	amp. 100x5 i.j./ ml.	3,80	379,51	
H01BB02 763	(+) oksitocin					15i.j.	3,09		N	Novartis Pharma		Syntocinon	spray 5 ml (40 i.j./ml)	41,19	41,19	
H01CA01 771	* gonadorelin					-	-		N	Hoechst Marion 
												Roussel			Kryptocur 	spray boč.2x10g(2 mg/g)	525,79	1.051,57		RV
H01CB02 064	+ oktreotid27 					-	-		P	Novartis Pharma		Sandostatin 	amp. 5x0,05 mg		42,39	211,93	
H01CB02 065	+ oktreotid27					-	-		P	Novartis Pharma		Sandostatin 	amp. 5x0,10 mg		79,00	395,00	
H01CB02 066	+ oktreotid27					-	-		P	Novartis Pharma		Sandostatin 	amp. 5x0,50 mg		416,98	2.084,92	
H02		Kortikosteroidi za sustavnu primjenu							 	 										R
H02AA02 161	fludrokortizon					0,1 mg	2,22		O	Merck			Astonin-H	tbl. 50x0,1 mg		2,22	111,07			R
H02AB02 131	deksametazon 					1,5 mg	1,41		O	Krka Novo Mesto		Dexamethason 	tbl. 10x0,5 mg		0,47	4,67			R
H02AB02 032	(+) deksametazon				1,5 mg	0,93		P	Krka Novo Mesto		Dexamethason 	amp. 25x2 ml (4 mg/ml)	4,95	123,77	
H02AB04 171	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,37		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		tbl. 20x4 mg		0,73	14,59			R
H02AB04 160	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,37		O	Pharmacia Upjohn	Medrol		tbl. 30x4 mg		0,73	21,89			R
H02AB04 172	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,56		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		tbl. 20x8 mg		1,66	33,11			R
H02AB04 173	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,33		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		tbl. 20x16 mg		2,84	56,72			R
H02AB04 161	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,33		O	Pharmacia Upjohn	Medrol		tbl. 50x16 mg		2,84	141,80			R
H02AB04 162	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,35		O	Pharmacia Upjohn	Medrol		tbl. 20x32 mg		5,77	115,41			R
H02AB04 174	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,33		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		tbl. 20x40 mg		7,11	142,13			R
H02AB04 163	metilprednizolon-acetat				7,5 mg	1,11		O	Pharmacia Upjohn	Medrol		tbl. 20x100 mg		14,84	296,89			R
H02AB04 065	+ metilprednizolon-acetat			20 mg	6,76		P	Pharmacia Upjohn	Depo Medrol	amp. 1x40 mg/ml		13,51	13,51	
H02AB04 075	(+) metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	9,64		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		amp. 3x16 mg		7,71	23,14	
H02AB04 076	+ metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	6,75		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		amp. 3x32 mg		10,80	32,39	
H02AB04 064	(++) metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	6,00		P	Pharmacia Upjohn	Solu Medrol	amp. 1x40 mg/ml		12,00	12,00	
H02AB04 066	(+) metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	4,98		P	Pharmacia Upjohn	Solu Medrol	amp. 1x125 mg/2 ml	31,13	31,13	
H02AB04 068	+ metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	4,40		P	Pharmacia Upjohn	Solu Medrol	amp. 1x250 mg		54,96	54,96	
H02AB04 077	+ metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	4,40		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Urbason		amp. 1x250 mg		54,96	54,96	
H02AB04 067	+ metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	3,69		P	Pharmacia Upjohn	Solu Medrol	amp. 1x500 mg/8 ml	92,22	92,22	
H02AB04 069	+ metilprednizolon-sukcinat-natrij		20 mg	2,68		P	Pharmacia Upjohn	Solu Medrol	amp. 1x1.000 mg/16 ml	133,93	133,93	
H02AB06 161	+ prednizolon					10 mg	5,40		O	Merck			Decortin H	tbl. 20x1 mg		0,54	10,82			R
H02AB06 162	+ prednizolon					10 mg	1,76		O	Merck			Decortin H	tbl. 20x5 mg		0,88	17,54			R
H02AB06 163	+ prednizolon					10 mg	1,46		O	Merck			Decortin H	tbl. 10x20 mg		2,91	29,10			R
H02AB06 061	+ prednizolon					10 mg	1,04		P	Merck			Soludecortin H	amp. 1x1000 mg		104,48	104,48	
H02AB06 062	+ prednizolon					10 mg	1,84		P	Merck			Soludecortin H	amp. 3x250 mg		45,94	137,83	
H02AB06 063	+ prednizolon					10 mg	3,07		P	Merck			Soludecortin H	amp. 3x50 mg		15,36	46,08	
H02AB06 064	+ prednizolon					10 mg	3,69		P	Merck			Soludecortin H	amp. 10x25 mg		9,23	92,30	
H02AB07 171	prednizon 					10 mg	1,74		O	Merck			Decortin	tbl. 20x5 mg		0,87	17,38			R
H02AB07 172	prednizon 					10 mg	1,40		O	Merck			Decortin	tbl. 10x20 mg		2,80	27,95			R
H02AB10 181	hidrokortizon 					30 mg	3,06		O	Pharmacia Upjohn	Cortef		tbl. 50x5 mg		0,51	25,41			R
H02AB10 182	hidrokortizon 					30 mg	1,89		O	Pharmacia Upjohn	Cortef		tbl. 100x10 mg		0,63	63,11			R
H02AB10 083	(+) hidrokortizon 				30 mg	1,88		P	Pharmacia Upjohn	Solu Cortef	amp. 1x100 mg/2 ml	6,25	6,25	
H02AB10 084	(+) hidrokortizon				30 mg	1,51		P	Pharmacia Upjohn	Solu Cortef	amp. 1x500 mg/4 ml	25,21	25,21	
H03 		Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače							 	 										R
H03AA01 163	levotiroksin 					0,15 mg	0,78		O	Merck			Euthyrox 25	tbl. 100x0,025 mg	0,13	13,11			R
H03AA01 164	levotiroksin 					0,15 mg	0,42		O	Merck			Euthyrox 50	tbl. 100x0,05 mg	0,14	13,93			R
H03AA01 161	levotiroksin 					0,15 mg	0,26		O	Merck			Euthyrox 100	tbl. 100x0,10 mg	0,17	17,21			R
H03AA01 162	levotiroksin 					0,15 mg	0,21		O	Merck			Euthyrox 150	tbl. 100x0,15 mg	0,21	21,31			R
H03AA01 051	+ levotiroksin 					0,15 mg	-		P					 	
H03AA02 051	+ liotironin 					60 mcg	-		P					 	
H03BA02 141	+ propiltiouracil 				0,1 g	2,78		O	Alkaloid Skopje		Propiltiouracil	tbl. 20x50 mg		1,39	27,75			RW
H03BB02 051	+ tiamazol					-	-		P					 	
H03BB02 111	tiamazol					10 mg	0,45		O	Jadran gal.lab. Rijeka	Athyrazol	tbl. 30x10 mg		0,45	13,52			R
H04 		Lijekovi s djelovanjem na lučenje 
		hormona gušterače																				R
H04AA01 061	(+) glukagon					1 mg	149,04		P	Novo Nordisk		GlucaGen 
															Hypokit		lio boč.1x1mg+štrcaljka	149,04	149,04			R
H05		Lijekovi s djelovanjem na mijenu kalcija							 	 	
H05BA01 764	+ kalcitonin 					200i.j.	32,15		N	Novartis Pharma		Miacalcic	naz. spray 14x200 i.j.	450,03	450,03			RX
H05BA01 061	+ kalcitonin 					100i.j.	38,48		P	Novartis Pharma		Miacalcic	amp. 5x100 i.j.		38,48	192,01	

J 		Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija 
		(izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)							 	 									R
J01		Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija 
		za sustavnu primjenu							 	 												R
J01A		Tetraciklini							 	 													R
J01AA02 111	doksiciklin 					0,1 g	1,00		O	Belupo			Doksiciklin	caps. 6x100 mg		1,00	6,00			RY
J01AA02 112	doksiciklin 					0,1 g	1,00		O	Belupo			Doksiciklin	caps. 25x100 mg		1,00	25,00			RY
J01AA02 113	doksiciklin 					0,1 g	1,00		O	Belupo			Doksiciklin	caps. 100x100 mg	1,00	100,00	
J01AA02 101	doksiciklin 					0,1 g	1,00		O	Pliva			Hiramicin	caps. 5x100 mg		1,00	5,00			RY
J01AA06 114	oksitetraciklin 				1 g	3,92		O	Belupo			Oksitetraciklin	caps. 16x250 mg		0,98	15,74			R
J01AA06 103	oksitetraciklin 				1 g	3,92		O	Pliva			Geomycin	caps. 16x250 mg		0,98	15,74			R
J01AA06 115	oksitetraciklin 				1 g	3,92		O	Belupo			Oksitetraciklin	caps. 100x250 mg	0,98	98,36	
J01B		Kloramfenikoli							 	 	
J01BA01 151 	kloramfenikol					3 g	-		O					 	
J01BA01 052	+ kloramfenikol					3 g	-		P					 	
J01C		Beta laktam. penicilini							 	 												R
J01CA01 002	+ ampicilin					2 g	13,60		P	Pliva			Penbritin	amp. 50x1 g		6,80	339,75	
J01CA01 001	(+) ampicilin					2 g	15,52		P	Pliva			Penbritin	amp. 50x500 mg		3,88	193,85	
J01CA04 311	amoksicilin					1 g	3,19		O	Belupo			Amoksicilin	sirup 100ml(250 mg/5ml)	15,96	15,96			RZ
J01CA04 303	amoksicilin					1g	3,19		O	Pliva			Amoxyl		sirup 100ml(250 mg/5ml)	15,96	15,96			RZ
J01CA04 212	amoksicilin					1 g	15,42		O	Belupo			Amoksicilin	kapi 10 ml (100 mg/ml)	15,42	15,42			RZ
J01CA04 204	amoksicilin					1 g	7,31		O	Pliva			Amoxyl		kapi 20 ml (100 mg/ml) 	14,61	14,61			RZ
J01CA04 113	amoksicilin					1 g	2,67		O	Belupo			Amoksicilin	caps. 12x375 mg		1,00	12,00			RZ
J01CA04 105	amoksicilin					1 g	2,67		O	Pliva			Amoxyl		caps. 12x375 mg		1,00	12,00			RZ
J01CA04 114	amoksicilin					1 g	2,67		O	Belupo			Amoksicilin	caps. 100x375 mg	1,00	100,00	
J01CA04 115	amoksicilin					1 g	2,64		O	Belupo			Amoksicilin	caps. 16x500 mg		1,32	21,11			RZ
J01CA04 107	amoksicilin					1 g	2,64		O	Pliva			Amoxyl		caps. 16x500 mg		1,32	21,11			RZ
J01CA04 116	amoksicilin					1 g	2,64		O	Belupo			Amoksicilin	caps. 100x500 mg	1,32	131,97	
J01CA12 061	+ piperacilin28 				14 g	448,63		P	Wyeth Lederle		Pipril		lio boč. 1x2 g		64,09	64,09	
J01CE01 001	+ benzilpenicilin 				3,6 g	2,10		P	Pliva			Crystacillin	boč. 50x1.000.000 i.j. 
																	(1 ME=600 mg)		2,35	117,62	
J01CE08 062	(++) benzatinbenzil-penicilin 			-	-		P	Rhone Poulenc 		
												Rorer			Extencillin	boč. 50x1,2 M i.j.	11,66	583,20	
J01CE08 063	(++) benzatinbenzil-penicilin 			-	-		P	Rhone Poulenc 
												Rorer			Extencillin	boč. 50x2,4 M i.j.	14,59	729,51	
J01CE10 113	benzatin-fenoksimetilpenicilin 			-	-		O	Belupo			Silapen		tbl. 30x500.000 i.j.	0,81	24,34			RAA
J01CE10 114	benzatin-fenoksimetilpenicilin 			-	-		O	Belupo			Silapen		tbl. 15x1.000.000 i.j.	1,41	21,15			RAA
J01CE10 111	benzatin-fenoksimetilpenicilin 			-	-		O	Belupo			Silapen		tbl. 30x1.500.000 i.j.	2,00	60,00			RAA
J01CE10 312	benzatin-fenoksimetilpenicilin 			-	-		O	Belupo			Silapen		sirup 150 ml 
																	(1.000.000 i.j./6 ml)	57,28	57,28			RAA
J01CE30 011	(++) benzilpenicilin prokainpenicilin 
		(depo-bipenicilin)				-	-		P	Belupo			Belocillin	lio boč.1x4.000.000i.j.	7,08	7,08	
J01CE30 001	(++) benzilpenicilin prokainpenicilin 
		(depo-bipenicilin)				-	-		P	Pliva			Plivacillin	lio boč.1x4.000.000i.j.	7,08	7,08	
J01CE30 012	(++) benzilpenicilin prokainpenicilin 
		(depo-bipenicilin)				-	-		P	Belupo			Belocillin	lio boč.50x800.000i.j.	1,38	68,85	
J01CE30 002	(++) benzilpenicilin prokainpenicilin 
		(depo-bipenicilin)				-	-		P	Pliva			Plivacillin	lio boč.50x800.000 i.j.	1,38	68,85	
J01CF02 103	kloksacilin					2 g	12,80		O	Pliva			Orbenin		caps. 16x250 mg		1,60	25,57			RAB
J01CF02 004	+ kloksacilin					2 g	30,22		P	Pliva			Orbenin		amp. 50x1 g		15,11	755,74	
J01CR01 032	+ sulbaktam+ampicilin28				2 g	74,29		P	Krka Novo Mesto		Penactam	boč. 1x750 mg 
																	(500 mg +250 mg)	27,86	27,86	
J01CR01 031	+ sulbaktam+ampicilin28				2 g	66,15		P	Krka Novo Mesto		Penactam	boč. 1x1.500 mg
																	(1 g+500 mg)		49,61	49,61	
J01CR02 102	amoksicilin+klavulanska kiselina		1 g	10,06		O	Pliva			Klavocin	tbl. 15x(500 mg+125 mg)	6,29	94,30			RAC
J01CR02 101	amoksicilin+klavulanska kiselina		1 g	11,31		O	Pliva			Klavocin	tbl. 15x(250 mg+125 mg)	4,24	63,57			RAC
J01CR02 203	amoksicilin+klavulanska kiselina		1 g	11,15		O	Pliva			Klavocin	susp. 100 ml
																	(125 mg +31,25 mg)/5 ml	34,83	34,83			RAC
J01CR02 204	amoksicilin+klavulanska kiselina		1 g	8,43		O	Pliva			Klavocin forte	susp. 100 ml 
																	(250 mg +62,50 mg)/5 ml	52,70	52,70			RAC
J01CR02 005	(++) amoksicilin+klavulanska kiselina		-	-		P	Pliva			Klavocin	boč. 5x(500+100 mg)	12,89	64,47	
J01CR02 006	(+) amoksicilin+klavulanska kiselina		-	-		P	Pliva			Klavocin	boč. 5x(1.000+200 mg)	21,49	107,46	
J01CR05 061	+ piperacilin+tazobaktam28			14 g	472,95		P	Wyeth-Lederle		Tazocin		amp. 1x2,25 g		76,01	76,01	
J01CR05 062	+ piperacilin+tazobaktam28			14 g	420,40		P	Wyeth-Lederle		Tazocin		amp. 1x4,5 g		135,13	135,13	
J01D		Cefalosporini							 	 	
J01DA01 111	cefaleksin 					2 g	9,80		O	Belupo			Cefaleksin	caps. 16x500 mg		2,45	39,21			RAD
J01DA01 102	cefaleksin 					2 g	9,80		O	Pliva			Ceporex		caps. 16x500 mg		2,45	39,21			RAD
J01DA01 101	cefaleksin 					2 g	14,40		O	Pliva			Ceporex		caps. 16x250 mg		1,80	28,72			RAD
J01DA01 112	cefaleksin 					2 g	9,80		O	Belupo			Cefaleksin	caps. 100x500 mg	2,45	245,08	
J01DA01 204	cefaleksin 					2 g	26,00		O	Pliva			Ceporex	kapi 	10 ml (100 mg/ml)	13,00	13,00			RAD
J01DA01 305	cefaleksin 					2 g	14,05		O	Pliva			Ceporex	sirup 	100 ml (250 mg/5 ml)	35,12	35,12			RAD
J01DA01 313	cefaleksin 					2 g	14,05		O	Belupo			Cefaleksin sirup 100 ml (250 mg/5 ml)	35,12	35,12			RAD
J01DA04 061	(+) cefazolin 					3 g	65,28		P	Eli Lilly		Kefzol 		boč. 1x1 g		21,76	21,76	
J01DA06 001	(+) cefuroksim 					3 g	111,36		P	Pliva			Ketocef		amp. 5x250 mg		9,28	46,39	
J01DA06 002	+ cefuroksim 					3 g	97,68		P	Pliva			Ketocef		amp. 5x750 mg		24,42	122,09	
J01DA06 003	+ cefuroksim 					3 g	92,74		P	Pliva			Ketocef		amp. 5x1,5 g		46,37	231,84	
J01DA06 101	cefuroksim-aksetil				0,5 g	18,48		O	Pliva			Novocef		tbl. 10x125 mg		4,62	46,23			RAD
J01DA06 102 	cefuroksim-aksetil				0,5 g	15,48		O	Pliva			Novocef		tbl. 10x250 mg		7,74	77,38			RAD
J01DA06 103	cefuroksim-aksetil				0,5 g	13,45		O	Pliva			Novocef		tbl. 10x500 mg		13,45	134,51			RAD
J01DA06 261	cefuroksim-aksetil				0,5 g	16,73		O	Glaxo Export Limited	Zinnat		suspenzija50ml(125mg/5ml) 41,83	41,83			RAD
J01DA08 271	cefaklor					1 g	13,66		O	Eli Lilly		Ceclor		suspenzija60ml(125mg/5ml) 20,49	20,49			RAD
J01DA08 272	cefaklor					1 g	10,33		O	Eli Lilly		Ceclor		suspenzija60ml(250mg/5ml) 30,99	30,99			RAD
J01DA08 173	cefaklor					1 g	10,35		O	Eli Lilly		Ceclor		tbl. 10x375 mg		3,88	38,77			RAD
J01DA08 174	cefaklor					1 g	10,32		O	Eli Lilly		Ceclor		tbl. 10x500 mg		5,16	51,64			RAD
J01DA08 175	cefaklor					1 g	10,33		O	Eli Lilly		Ceclor		tbl. 10x750 mg		7,75	77,54			RAD
J01DA10 015	+ cefotaksim28					4 g	136,56		P	Razvitak		Cefotaksim	boč. 1x1 g		34,14	34,14	
J01DA10 016	+ cefotaksim28					4 g	123,34		P	Razvitak		Cefotaksim	boč. 1x2 g		61,67	61,67	
J01DA11 004	+ ceftazidim28					4 g	278,72		P	Pliva			Mirocef		amp. 5x500 mg		34,84	174,18	
J01DA11 005	+ ceftazidim28					4 g 	285,00		P	Pliva			Mirocef		amp. 5x1 g		71,25	356,23	
J01DA13 022	+ ceftriakson 28				2 g	117,82		P	Lek Ljubljana		Lendacin	boč. 10x1 g		58,91	589,10	
J01DA13 023	+ ceftriakson28					2 g	117,82		P	Lek Ljubljana		Lendacin	boč. 5x2 g		117,82	589,10	
J01DA13 063	+ ceftriakson28					2 g	117,82		P	Hoffmann La Roche	Rocephin i.v.	lio boč. 1x1 g
																	+ otap. 1x10 ml		58,91	58,91	
J01DA13 064	+ ceftriakson28					2 g	117,82		P	Hoffmann La Roche	Rocephin i.m.	lio boč. 1x1 g
																	+ otap. 1x3,5 ml	58,91	58,91	
J01DA24 061	+ cefepim28					2 g	173,28		P	Bristol Myers Squibb	Maxipime	lio boč. 1x500 mg	43,32	43,32	
J01DA24 062	+ cefepim28					2 g	162,14		P	Bristol Myers Squibb	Maxipime	lio boč. 1x1 g		81,07	81,07	
J01DA24 063	+ cefepim28					2 g	164,93		P	Bristol Myers Squibb	Maxipime	lio boč. 1x2 g		164,93	164,93	
J01DA32 071	+ cefoperazon28					4 g	225,64		P	Pfizer GmbH		Cefobid 	boč. 1x1 g		56,41	56,41	
J01DA37 061	 + cefpirom28					4 g	374,88		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Cefrom		lio boč. 5x500 mg	46,86	234,33	
J01DA37 062	 + cefpirom28					4 g	340,80		P	Hoechst Marion 	
												Roussel			Cefrom		lio boč. 5x1 g		85,20	426,04	
J01DA37 063	 + cefpirom28					4 g	340,06		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Cefrom		lio boč. 5x2 g		170,03	850,18	
J01DA39 181	 ceftibuten					0,4 g	22,71		O	Schering Plough		Cedax		caps. 5x400 mg		22,71	113,57			RAD
J01DA39 282	 ceftibuten					0,4 g	22,60		O	Schering Plough		Cedax		susp. 60 ml (36 mg/ml)	122,02	122,02			RAD
J01DH		Karbapenemi								 	 	
J01DH02 061	+ meropenem28					2 g	470,00		P	Zeneca			Meronem		boč. 1x500 mg		117,50	117,50	
J01DH02 062	+ meropenem28					2 g	450,00		P	Zeneca			Meronem		boč. 1x1 g		225,00	225,00	
J01DH51 061	+ imipenem+cilastatin28 			2 g	242,94		P	Merck Sharp
												&Dohme			Tienam		boč. 5x500 mg		121,47	607,34	
J01E 		Sulfonamidi i trimetoprim								 	 										R
J01EA01 151	trimetoprim 					0,4 g	-		O				 	 								R
J01EE01 111	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Belupo			Sulotrim	tbl. 20x120 mg		0,33	6,56			RAE
J01EE01 112	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Belupo			Sulotrim	tbl. 20x480 mg		0,54	10,82			RAE
J01EE01 102	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Pliva			Sinersul	tbl. 20x480 mg		0,54	10,82			RAE
J01EE01 113	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Belupo			Sulotrim	tbl. 100x480 mg		0,54	54,10	
J01EE01 114	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Belupo			Sulotrim forte	tbl. 20x960 mg		1,04	20,82			RAE
J01EE01 103	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Pliva			Sinersul forte	tbl. 10x960 mg		1,04	10,41			RAE
J01EE01 315	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Belupo			Sulotrim	sirup 100 ml 
																	(200 mg+40 mg/5 ml)	11,21	11,21			RAE
J01EE01 304	sulfametoksazol + trimetoprim			-	-		O	Pliva			Sinersul	sirup 100 ml 
																	(200 mg+40 mg/5 ml)	11,21	11,21			RAE
J01F		Makrolidi i linkozamidi									 										 	R
J01FA01 111	eritromicin 					1 g	7,72		O	Belupo			Eritromicin	caps. 16x250 mg		1,93	30,82			RAF
J01FA01 112	eritromicin 					1 g	7,36		O	Belupo			Eritromicin	caps. 100x250 mg	1,84	184,43	
J01FA01 051	+ eritromicin 					1 g	-		P					 	
J01FA09 131	klaritromicin					0,5 g	12,60		O	Krka Novo Mesto		Fromilid	caps. 14x250 mg		6,30	88,20			RAG
J01FA09 132	klaritromicin					0,5 g	12,54		O	Krka Novo Mesto		Fromilid	caps. 14x500 mg		12,54	175,50			RAG
J01FA10 101	azitromicin					0,3 g	27,22		O	Pliva			Sumamed		tbl. 6x125 mg		11,34	68,02			RAF
J01FA10 103	azitromicin					0,3 g	20,86		O	Pliva			Sumamed		tbl. 3x500 mg		34,77	104,31			RAF
J01FA10 102	azitromicin					0,3 g	20,87		O	Pliva			Sumamed		caps. 6x250 mg		17,39	104,31			RAF
J01FA10 304	azitromicin					0,3 g	31,42		O	Pliva			Sumamed		sirup 20ml(100 mg/5 ml)	41,89	41,89			RAF
J01FA10 305	azitromicin					0,3 g	26,03		O	Pliva			Sumamed		sirup forte 20 ml 
																	(200 mg/5 ml)		69,41	69,41			RAF
J01FA10 306	azitromicin					0,3 g	23,79		O	Pliva			Sumamed 1.200	sirup 30ml(200 mg/5 ml)	95,16	95,16			RAF
J01FA10 007	azitromicin					-	-		P	Pliva			Sumamed		prašak za inf. otop.
																	boč. 5x500 mg		59,00	295,00	
J01FF01 121	klindamicin 					1,2 g	10,72		O	Lek Ljubljana		Klimicin	caps. 16x150 mg		1,34	21,51			R AH
J01FF01 161	klindamicin 					1,2 g	10,72		O	Pharmacia Upjohn	Dalacin C 	caps. 16x150 mg		1,34	21,51			RAH
J01FF01 162	klindamicin 					1,2 g	9,36		O	Pharmacia Upjohn	Dalacin C 	caps. 16x300 mg		2,34	37,51			RAH
J01FF01 122	klindamicin 					1,2 g	9,36		O	Lek Ljubljana		Klimicin	caps. 16x300 mg		2,34	37,51			RAH
J01FF01 362	klindamicin 					1,2 g	25,12		O	Pharmacia Upjohn	Dalacin C 	granule 80ml(75mg/5 ml)	25,12	25,12			RAH
J01FF01 022	+ klindamicin					1,8 g	90,30		P	Lek Ljubljana		Klimicin	amp. 10x300 mg/2 ml	15,05	150,49	
J01FF01 063	+ klindamicin					1,8 g	90,30		P	Pharmacia Upjohn	Dalacin C 	amp. 1x300 mg/2 ml	15,05	15,05	
J01FF01 023	+ klindamicin					1,8 g	76,95		P	Lek Ljubljana		Klimicin	amp. 10x600 mg/4 ml	25,65	256,48	
J01FF01 064	+ klindamicin					1,8 g	76,95		P	Pharmacia Upjohn	Dalacin C 	amp. 1x600 mg/4 ml	25,65	25,65	
J01G 		Aminoglikozidi											 	 	
J01GA01 051	+ streptomicin 					1 g 	-		P					 	
J01GB03 011	+ gentamicin 					0,24 g	45,36		P	Belupo			Gentamicin	amp. 10x20 mg		3,78	37,79	
J01GB03 015	+ gentamicin 					0,24 g	45,36		P	Razvitak		Gentamicin	amp. 10x20 mg		3,78	37,79	
J01GB03 012	+ gentamicin 					0,24 g	42,90		P	Belupo			Gentamicin	amp. 10x40 mg		7,15	71,48	
J01GB03 016	+ gentamicin 					0,24 g	42,90		P	Razvitak		Gentamicin	amp. 10x40 mg		7,15	71,48	
J01GB03 013	+ gentamicin 					0,24 g	31,77		P	Belupo			Gentamicin	amp. 10x80 mg		10,59	105,90	
J01GB03 017	+ gentamicin 					0,24 g	31,77		P	Razvitak		Gentamicin	amp. 10x80 mg		10,59	105,90	
J01GB03 014	(+) gentamicin 					0,24 g	21,66		P	Belupo			Gentamicin	amp. 10x120 mg		10,83	108,28	
J01GB03 018	(+) gentamicin 					0,24 g	21,66		P	Razvitak		Gentamicin	amp. 10x120 mg		10,83	108,28	
J01GB06 061	+ amikacin28 					1 g	73,80		P	Bristol Myers Squibb	Amikin		amp. 100 mg		7,38	7,38	
J01GB06 062	+ amikacin28					1 g	73,78		P	Bristol Myers Squibb	Amikin		amp. 500 mg		36,89	36,89	
J01GB07 071	+ netilmicin					0,35 g	73,99		P	Schering Plough		Netromycin	amp. 1x150 mg/1,5 ml	31,71	31,71	
J01M 		Kinoloni										 	 										R
J01MA01 151	+ ofloksacin					0,4 g	-		O												 	R
J01MA01 052	+ ofloksacin					0,4 g	-		P						
J01MA02 141	+ ciprofloksacin 				1 g	24,00		O	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Ciprobay	tbl. 10x250 mg		6,00	60,00			R AI
J01MA02 131	+ ciprofloksacin 				1 g	24,00		O	Krka Novo Mesto		Ciprinol	tbl. 10x250 mg		6,00	60,00			RAI
J01MA02 142	+ ciprofloksacin 				1 g	23,82		O	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Ciprobay	tbl. 10x500 mg		11,91	119,10			RAI
J01MA02 132	+ ciprofloksacin 				1 g	23,82		O	Krka Novo Mesto		Ciprinol	tbl. 10x500 mg		11,91	119,10			RAI
J01MA02 043	+ ciprofloksacin				0,5 g	299,45		P	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Ciprobay 100	inf.boč.1x100 mg/50 ml	59,89	59,89	
J01MA02 044	+ ciprofloksacin				0,5 g	299,48		P	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Ciprobay 200	inf.boč.1x200 mg/100 ml	119,79	119,79	
J01MA02 045	+ ciprofloksacin				0,5 g	220,88		P	Bayer Pharma 
												Ljubljana		Ciprobay	inf.boč.1x400 mg/200 ml	176,77	176,77	
J01MA02 033	+ ciprofloksacin				0,5 g	132,00		P	Krka Novo Mesto		Ciprinol	inf.boč. 5x10 ml 
																	(100 mg/10 ml)		26,40	132,01	
J01MA03 121	+ pefloksacin 					0,8 g	13,56		O	Lek Ljubljana		Abaktal		tbl. 10x400 mg		6,78	67,79	
J01MA03 022	+ pefloksacin					0,8 g	19,68		P	Lek Ljubljana		Abaktal		amp. 10x400 mg/5 ml	9,84	98,36	
J01MA06 134	norfloksacin					0,8 g	7,44		O	Krka Novo Mesto		Nolicin		tbl. 20x400 mg		3,72	74,41			R
J01X	Ostali antibiotici								 	 	
J01XA01 151	+ vankomicin28					2 g	-		O					 	
J01XA01 021	+ vankomicin28					2 g	218,80		P	Lek Ljubljana		Edicin		boč. 1x500 mg		54,70	54,70	
J01XA01 071	+ vankomicin28					2 g	218,80		P	Wyeth-Lederle		Vancoled	boč. 1x500 mg		54,70	54,70	
J01XA01 061	+ vankomicin28					2 g	218,80		P	Eli Lilly		Vancocin CP	boč. 1x500 mg		54,70	54,70	
J01XA01 022	+ vankomicin28					2 g	174,80		P	Lek Ljubljana		Edicin		boč. 1x1.000 mg		87,40	87,40	
J01XA02 061	+ teikoplanin28					0,4 g	534,86		P	Aventis Pharma		Targocid	boč. 1x200 mg+otap.	267,43	267,43	
J01XA02 062	+ teikoplanin28					0,4 g	534,33		P	Aventis Pharma		Targocid	boč. 1x400 mg+otap.	534,33	534,33	
J01XD01 011	metronidazol					1,5 g	79,50		P	Belupo			Medazol 	inf. boč. 0,5% 100 ml	26,55	26,55	
J01XD01 061	metronidazol					1,5 g	79,50		P	Genericon 		Metronidazol
												Pharma	 		Genericon	inf. boč. 0,5% 100 ml	26,55	26,55	

J02 		Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih 
		infekcija							 	 													R
J02AA01 061	+ amfotericin 					35 mg	89,29		P	Bristol Myers 
												Squibb			Amphotericin	amp. 50 mg		127,56	127,56	
J02AB02 131	+ ketokonazol					0,2 g	4,20		O	Krka Novo Mesto		Oronazol	tbl. 20x200 mg		4,20	83,94	
J02AC01 161	flukonazol					0,2 g	119,20		O	Pfizer			Diflucan	caps. 7x50 mg		29,80	208,57			R
J02AC01 163	flukonazol					0,2 g	119,19		O	Pfizer			Diflucan	caps. 1x150 mg		89,39	89,39			R
J02AC01 162	flukonazol					0,2 g	119,18		O	Pfizer			Diflucan	caps. 7x100 mg		59,59	417,13			R
J02AC01 205	flukonazol					0,2 g	105,98		O	Pfizer			Diflucan	sir. 35 ml (50 mg/5 ml)	185,46	185,46			R
J02AC01 064	+ flukonazol					0,2 g	239,95		P	Pfizer			Diflucan	inf.boč.100 ml(2 mg/ml)	239,95	239,95	
J02AX01 051	+ flucitozin					10 g	-		P					 	
J04		Lijekovi za liječenje infekcija 
		mikobakterijama							 	 													R
J04AA01 151	aminosalicilna kiselina (PAS)29 		12 g 	-		O						
J04AB01 151	cikloserin29					0,75 g	-		O						
J04AB02 111	rifampicin					0,6 g	8,20		O	Belupo			Arficin		caps. 16x300 mg		4,10	65,57			R
J04AB02 101	rifampicin					0,6 g	8,20		O	Pliva			Rimactan	caps. 16x300 mg		4,10	65,57			R
J04AB02 112	rifampicin					0,6 g	7,34		O	Belupo			Arficin		caps. 100x300 mg	3,67	367,21			R
J04AB02 102	rifampicin					0,6 g	7,34		O	Pliva			Rimactan	caps. 100x300 mg	3,67	367,21			R
J04AB02 051	rifampicin					-	-		P					 	
J04AB04 151	rifabutin29					0,15 g	-		O						
J04AC02 103	izoniazid + piridoksin 				-	-		O	Pliva			Eutizon B6	caps. 50 kom.
																	(400 mg+25 mg/caps.)	0,52	26,23			R
J04AC02 052	izoniazid + piridoksin 				-	-		P				 	 	
J04AD01 151	protionamid29					-	-		O						
J04AK01 131	pirazinamid 					1,5 g	2,64		O	Krka Novo Mesto		Pyrazinamid	tbl. 100x500 mg		0,88	87,70			R
J04AK02 111	etambutol					1,2 g	1,98		O	Belupo			Etambutol	tbl. 100x400 mg		0,66	65,57			R
J04AK02 051	etambutol					1,2 g	-		P					 	
J05		Lijekovi za liječenje sustavnih 
		virusnih infekcija							 	 												R
J05AB01 032	+ aciklovir					4 g	1.230,88	P	Krka Novo Mesto		Virolex		inf. boč. 5x250 mg	76,93	384,63	
J05AB01 011	aciklovir					4 g	130,40		O	Belupo			Aciklovir	film tbl. 25x200 mg	6,52	163,00			R
J05AB01 012	aciklovir					4 g	65,23		O	Belupo			Aciklovir	film tbl. 35x400 mg	6,52	228,31			R
J05AB01 213	aciklovir					4 g	94,32		O	Belupo			Aciklovir	susp.za or.primj.125 ml 
																	(200 mg/5 ml)		117,90	117,90			R
J05AB01 131	aciklovir					4 g	130,40		O	Krka Novo Mesto		Virolex		tbl. 20x200 mg		6,52	130,40			R
J05AB06 071	* ganciklovir					0,5 g	272,42		P	Hoffmann la Roche 	Cymevene	boč. 500 mg/10 ml	272,42	272,42	
J05AB06 172	* ganciklovir30 				3 g	367,56		O	Hoffmann la Roche 	Cymevene	caps. 84x250 mg		30,63	2.573,24		RAJ
J05AE02 161	indinavir 31 					2,4 g	93,48		O	Merck Sharp 
												&Dohme			Crixivan	caps. 360x200 mg	7,79	2.804,30	
J05AE02 162	indinavir31					2,4 g	93,48		O	Merck Sharp 
												&Dohme			Crixivan	caps. 180x400 mg	15,58	2.804,30	
J05AE03 181	ritonavir31					1,2 g	187,86		O	Abbott Laboratories	Norvir		caps. 336x100 mg 
																	(4 boč.x84 caps.)	15,65	5.260,00	
J05AE03 282	ritonavir31					1,2 g	178,77		O	Abbott Laboratories	Norvir		5 bočicax90ml(80mg/ ml)	1.072,64 5.363,20	
J05AF01 051	* zidovudin31					0,6 g	-		P					 	
J05AF01 161	zidovudin31					0,6 g	67,26		O	GlaxoWellcome		Retrovir	caps. 100x100 mg	11,21	1.121,31	
J05AF01 262	zidovudin31					0,6 g	63,18		O	GlaxoWellcome		Retrovir	sirup 200ml(50mg/5ml)	210,59	210,59	
J05AF04 181	stavudin31					80 mg	145,67		O	Bristol Myers Squibb	Zerit		caps. 56x15 mg		27,31	1.529,56	
J05AF04 182	stavudin31					80 mg	115,11		O	Bristol Myers Squibb	Zerit		caps. 56x20 mg		28,78	1.611,50	
J05AF04 183	stavudin31					80 mg	86,56		O	Bristol Myers Squibb	Zerit		caps. 56x30 mg		32,46	1.817,67	
J05AF04 184	stavudin31					80 mg	68,38		O	Bristol Myers Squibb	Zerit		caps. 56x40 mg		34,19	1.914,55	
J05AF05 161	lamivudin31					0,3 g	58,67		O	GlaxoWellcome		Epivir		tbl. 60x150 mg		29,33	1.760,00	
J05AF05 262	lamivudin31					0,3 g	59,00		O	GlaxoWellcome		Epivir		otopina za or. primjenu 
																	240 ml (10 mg /1 ml)	472,00	472,00	
J05AF30 161	lamivudin + zidovudin31				-	-		O	GlaxoWellcome		Combivir	tbl.60x(150 mg+300 mg)	52,88	3.173,00	
J06		Serumi i imunoglobulini							 	 	
J06AA01 011	+ imunoglobulin-antitoksin protiv difterije	-	-		P	Imunološki 		Difterija anti-
												zavod			toksin (konjski) boč. 1x10.000 i.j.	109,63	109,63	
J06AA03 013	(++) imunoglobulin-antitoksin protiv 						Imunološki		Antitoksin
		otrova zmija (purificiran i koncentriran)	-	-		P	zavod			protiv otrova
															europskih
															zmija (konjski)	boč. 1x10 ml		95,54	95,54	
J06AA04 051	+ imunoglobulin-antitoksin botulinum		-	-		P					 	
J06AA05 052	+ imunoglobulin-antitoksin protiv plinske 
		gangrene					-	-		P					 	
J06AA07 053	imunoglobulin-antitoksin protiv otrova 
		pauka (crna udovica)				-	-		P				 	 	
J06BA02 018	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Imunološki 		Imunoglobulin
												zavod			(ljudski)	boč.1x500 mg/10 ml	110,00	110,00	
J06BA02 016	+ imunoglobulin za intraven. primjenu7 S32 	-	-		P	Imunološki		Imunoglobulin
												zavod			(ljudski)	boč. 1x2,5 g/50 ml	500,00	500,00	
J06BA02 071	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Immuno			Endobulin	boč. 1x2,5 g/50 ml	500,00	500,00	
J06BA02 072	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Baxter			Gammagard	boč. 1x2,5 g/50 ml	500,00	500,00	
J06BA02 017	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Imunološki		Imunoglobulin
												zavod			(ljudski)	boč. 1x5 g/100 ml	920,00	920,00	
J06BA02 073	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Immuno			Endobulin	boč. 1x5 g/100 ml	920,00	920,00	
J06BA02 074	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Baxter			Gammagard	boč. 1x5 g/100 ml	920,0	920,00	
J06BA02 075	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 7 S32 	-	-		P	Baxter			Gammagard	boč.1x10.000 mg/200 ml 	2.109,38 2.109,38	
J06BA02 065	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 5 S33 	-	-		P	Centeon			GammaVenin P	lio boč. 1x500 mg/10 ml	226,80	226,80	
J06BA02 066	+ imunoglobulin za intraven. primjenu 5 S33	-	-		P	Centeon			GammaVenin P	lio boč.1x2.500mg/50ml	1.134,02 1.134,02	
J06BB01 067	+ imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski) 34	-	-		P	Centeon			Rhesogam P	amp. 300 mcg/1,5 ml	207,05	207,05	
J06BB01 071	+ imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski)34 	-	-		P	Immuno AG		Partobulin Inject amp. 250 mcg/ml	359,45	359,45	
J06BB02 018	(++) imunoglobulin antitetanus-TIG (ljudski)	-	-		P	Imunološki 		Imunoglobulin
												zavod			protiv tetanusa amp. 1x250 i.j.		79,20	79,20	
J06BB02 054	+ imunoglobulin antitetanus hiperimuni 
		(5000 i.j.)					-	-		P					 	
J06BB03 051	+ imunoglobulin Varicella/zoster 35 		-	-		P					 	
J06BB04 019	+ imunoglobulin anti-HBs (ljudski)		-	-		P	Imunološki		Imunoglobulin
												zavod			(ljudski) protiv 
															hepatitisa B	amp. 1x250 i.j.	3	50,00	350,00	
J06BB05 020	(+) imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)	-	-		P	Imunološki 		Imunoglobulin
												zavod			protiv bjesnoće 
															(ljudski)	boč. 500 i.j./5 ml	759,84	759,84	
J06BB09 051	* hiperimuni anti-citomegalo virus (ljudski)	-	-		P					 	
J06BB12 051	+ imunoglobulin protiv krpeljnog 
		meningoencefalitisa (ljudski) 			-	-		P					 	
J07			Cjepiva (vakcine)							 	 	
J07AJ52 011	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu- 
															sa i pertusisa, 
															adsorbirano	boč. 1x10 doza/5 ml	4,60	45,98	
J07AJ52 012	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu- 
															sa i pertusisa, 
															adsorbirano	kut. 10x 1 doza/0,5 ml	11,96	119,59	
J07AJ52 013	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu- 
															sa i pertusisa, 
															adsorbirano	amp./1 doza		16,80	16,80	
J07AJ52 014	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu- 
															sa i pertusisa, 
															adsorbirano	1x20 doza/10 ml		3,47	69,34	
J07AJ52 015	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu- 
															sa i pertusisa, 
															adsorbirano
															i parapertusisa, 
															adsorbirano	amp./1 doza		16,80	16,80	
J07AJ52 016	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu-
															sa, pertusisa i 
															parapertusisa, 
															adsorbirano	kut. 10x1 doza/0,5 ml	11,96	119,59	
J07AJ52 017	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu-
															sa, pertusisa i 
															parapertusisa, 
															adsorbirano	boč. 1x10 doza/5 ml	4,60	45,98	
J07AJ52 018	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Imunološki		Cjepivo protiv
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	zavod			difterije, tetanu-
															sa, pertusisa i 
															parapertusisa, 
															adsorbirano	boč. 1x20 doza/10 ml	3,47	69,34	
J07AJ52 071	(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). 					Smithkline		Infanrix
		(DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)		-	-		P	Beecham			DI-TE-PER 
															acelularni	boč. 1x0,5 ml+štrcaljka	65,78	65,78	
J07AL01 081	+ pneumokokno, polisaharidno, 
		polivalentno cjepivo 36 			-	-		P	Pasteur Merieux		PNEUMO 23	injek.otop.1x1doza/0,5ml 39,80	39,80	
J07AM01 013	(+) tetanus anatoksin (ANA-TE)			-	-		P	Imunološki 		Cjepivo protiv
												zavod			tetanusa, 
															adsorbirano	boč. 5 mlx10 doza	2,57	25,70	
J07AM01 014	(+) tetanus anatoksin (ANA-TE)			-	-		P	Imunološki 		Cjepivo protiv
												zavod			tetanusa, 
															adsorbirano	kut. 10x0,5 ml		6,86	68,61	
J07AM51 015	(+) difterija-tetanus pro adultis	 	-	-		P	Imunološki		Cjepivo protiv
		(ANA-DI-TE pro adultis)								zavod			difterije i teta-
															nusa, za djecu 
															iznad 7 godina
															i odrasle, 
															adsorbirano 	kut. 10x0,5 ml		8,00	80,00	
J07AM51 016	(+) difterija-tetanus pro adultis 		-	-		P	Imunološki		Cjepivo protiv
		(ANA-DI-TE pro adultis)											zavod	difterije i teta-
															nusa, za djecu 
															iznad 7 godina
															i odrasle, 
															adsorbirano 	boč. 5 mlx10 doza	5,43	54,26	
J07AM51 017	(+) difterija-tetanus (ANA-DI-TE)		-	-		P	Imunološki		Cjepivo protiv 
												zavod			difterije i tetanu- 
															sa, adsorbirano boč. 5 mlx10 doza	3,43	34 ,26	
J07AN01 011	(+) BCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo 	-	-		P	Imunološki		Cjepivo protiv
		atenuirano									zavod			tuberkuloze 
															BCG, lio. za 
															intrader. 	kut./10 lio. boč.+
															primjenu	otap.10x1ml(0,1ml/doza)	15,47	154,70	
J07AR01 081	trbušni tifus					-	-		P	Pasteur Merieux		Typhim		amp. 1x1 doza 
																	(0,025 mg/0,5 ml)	80,13	80,13	
J07BC01 072	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham	 		dosis adulta	boč. 25x20 mcg/ ml	43,15	1.078,69	
J07BC01 073	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham			dosis pediatrica boč. 25x10 mcg/0,5 ml	26,85	671,31	
J07BC01 074	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham	 		dosis adulta	boč.1x20 mcg/ml+štrcaljka 88,45	88,45	
J07BC01 075	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham	 		dosis pediatrica boč. 1x10 mcg/0,5 ml
																	+štrcaljka		74,66	74,66	
J07BC01 076	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham			dosis pediatrica boč. 1x10 mcg		50,50	50,50	
J07BC01 077	+ hepatitis B					-	-		P	SmithKline 		Engerix-B
												Beecham			dosis adulta	boč. 1x20 mcg		74,66	74,66	
J07BD01 011	(+) morbili (MO)				-	-		P	Imunološki 		Cjepivo protiv 
												zavod			morbila živo, 
															liofilizirano
															"Edmonston-Zgb"lio boč. 1x1 doza	26,50	26,50	
J07BE01 012	(+) parotitis (PA)				-	-		P	Imunološki 		Cjepivo protiv 
												zavod			parotitisa živo, 
															liofilizirano
															"L-Zgb"	lio 	boč. 1x1 doza		37,03	37,03	
J07BD52 018	(+) morbili-parotitis-rubela (MO-PA-RU)		-	-		P	Imunološki 		Cjepivo protiv 
												zavod			morbila, rubele 
															i parotitisa, živo, 
															liofilizirano
															"Edmonston-Zgb"	lio boč. 1x1 doza	73,69	73,69	
J07BF02 071	(+) polio-živo atenuirano. trovalentno		-	-		P	SmithKline 		boč. 100x 
												Beecham			Poliosabin	(10 doza+100 kapaljki) 	8,07	 807,00	
J07BF03 082	(+) polio-mrtvo trovalentno			-	-		P	Pasteur Merieux		Imovax polio	amp. 1x0,5 ml		9,38	 9,38	
J07BG01 082	+ rabies					-	-		P	Pasteur Merieux		Merieux 
															Inactivated Ra-	lio boč. 1x1doza+štrcalj. 
															bies Vaccine	(2,5 i.j./1 ml)		128,61	128,61	
J07BJ01 019	(+) rubela (RU )				-	-		P	Imunološki zavod	Cjepivo protiv 
															rubele, živo 
															liofilizirano	boč. 1x1 doza 		26,50	26,50	


L		Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti 
		i imunosupresivi																				R
L01		Citostatski lijekovi																				R
L01A		Alkilirajući citostatici																			R
L01AA01 161	+ ciklofosfamid					-	-		O	Asta Medica AG		Endoxan		drag. 50x50 mg		2,23	111,48			R
L01AA01 062	+ ciklofosfamid					-	-		P	Asta Medica AG		Endoxan		amp. 10x200 mg		16,50	165,00	
L01AA01 063	+ ciklofosfamid					-	-		P	Asta Medica AG		Endoxan		amp. 1x500 mg		32,08	32,08	
L01AA02 171	+ klorambucil					-	-		O	GlaxoWellcome		Leukeran	tbl. 25x2 mg		1,75	43,85			R
L01AA03 173 	+ melfalan					-	-		O	GlaxoWellcome		Alkeran		tbl. 25x2 mg		1,87	46,87			R
L01AA05 052	(*) klormetin					-	-		P					 	
L01AA06 064	* ifosfamid					-	-		P	Asta Medica AG		Holoxan		boč. 1x500 mg		106,67	106,67	
L01AA06 065	* ifosfamid					-	-		P	Asta Medica AG		Holoxan		boč. 1x1 g		203,75	203,75	
L01AA06 066	* ifosfamid					-	-		P	Asta Medica AG		Holoxan		boč. 1x2 g		385,95	385,95	
L01AB01 175	+ busulfan					-	-		O	GlaxoWellcome		Myleran		tbl. 100x2 mg		0,67	66,98			R
L01AD01 081	(*) karmustin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	BCNU		boč. 1x100 mg		288,15	288,15	
L01AD02 182	(*) lomustin					-	-		O	Bristol-Myers Squibb	CCNU		caps. 20x40 mg		35,45	709,02	
L01AD02 183	(*) lomustin					-	-		O	Bristol-Myers Squibb	CCNU		caps. 20x10 mg		9,14	182,79	
L01AX04 095	* dakarbazin					-	-		P	Rhone-Poulenc Rorer	Deticene	boč. 10x100 mg		34,52	345,16	
L01AX04 096	* dakarbazin					-	-		P	Rhone-Poulenc Rorer	Deticene	boč. 10x200 mg		56,36	563,61	
L01B 		Antimetaboliti												 	 	
L01BA01 061	(*) metotreksat					-	-		P	Wyeth Lederle		Methotrexate	amp. 1x5 mg/2ml		18,48	18,48	
L01BA01 071	(*) metotreksat					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Methotrexate	amp. 5x50 mg/2ml	31,61	158,03	
L01BA01 062	(*) metotreksat					-	-		P	Wyeth Lederle		Methotrexate	amp. 5x50 mg/2ml	31,61	158,03	
L01BA01 063	(*) metotreksat					-	-		P	Wyeth Lederle		Methotrexate	amp. 1x500 mg/20ml	175,62	175,62	
L01BA01 072	(*) metotreksat					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Methotrexate	amp. 1x500 mg/20ml	175,62	175,62	
L01BA01 064	(*) metotreksat					-	-		P	Wyeth Lederle		Methotrexate	amp. 1x1.000 mg/40ml	368,77	368,77	
L01BA01 065	(*) metotreksat					-	-		P	Wyeth Lederle		Methotrexate	amp. 1x5.000 mg/200ml	1.267,00 1.267,00	
L01BA01 181	+ metotreksat					-	-		O	Rhone-Poulenc Rorer	Methotrexate	tbl. 20x2,5 mg		1,43	28,52			R
L01BA01 167	+ metotreksat					-	-		O	Wyeth Lederle		Methotrexate	tbl. 100x2,5 mg		1,43	142,62			R
L01BA01 151	+ metotreksat (10 mg)				-	-		O					 								R
L01BB02 161	* merkaptopurin					-	-		O	GlaxoWellcome		Puri-Nethol	tbl. 25x50 mg		2,72	68,04			R
L01BB03 162	* tioguanin					-	-		O	GlaxoWellcome		Lanvis		tbl. 25x40 mg		8,99	224,68			R
L01BB04 091	+ kladribin37 					-	-		P	Janssen Cilag		Leustatin	boč. 7x10 ml		2.732,40 19.126,81	
L01BC01 061	(*) citarabin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Cytosar		amp. 1x100 mg/5ml	35,57	35,57	
L01BC01 062	(*) citarabin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Cytosar		amp. 1x500 mg/10ml	150,22	150,22	
L01BC01 063	(*) citarabin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Cytosar		amp. 1x1.000 mg/10 ml	289,02	289,02	
L01BC02 451	 5-fluorouracil					-	-		L					 								R
L01BC02 001	+ 5-fluorouracil				-	-		P	Pliva			Fluorouracil	amp. 10x250 mg		7,16	71,64	
L01BC02 081	+ 5-fluorouracil				-	-		P	Wyeth-Lederle		5-FU		amp. 1x500 mg/10 ml	32,49	32,49	
L01BC02 082	+ 5-fluorouracil				-	-		P	Wyeth-Lederle		5-FU		amp. 1x1.000 mg/20 ml	45,49	45,49	
L01C		Podofilinski derivati i biljni alkaloidi							 	 	
L01CA01 051	+ vinblastin					-	-		P						
L01CA02 021	+ vinkristin					-	-		P	Lek Ljubljana		Oncovin		amp. 1x1 mg		51,83	51,83	
L01CA02 062	+ vinkristin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Vincristine 	amp. 5x1 mg		51,83	259,16	
L01CA02 063	+ vinkristin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Vincristine 	amp. 5x2 mg		95,42	477,08	
L01CA03 051	* vindesin					-	-		P						
L01CB01 081	(*) etopozid					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Vepesid		amp. 10x100 mg/5 ml	140,22	1.402,21	
L01CB01 071	(*) etopozid					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Etoposide	amp. 1x100 mg/5 ml	140,22	140,22	
L01CB01 183	(*) etopozid					-	-		O	Bristol-Myers Squibb	Vepesid		caps. 10x100 mg		120,82	1.208,20	
L01CB01 182	(*) etopozid					-	-		O	Bristol-Myers Squibb	Vepesid		caps. 20x50 mg		64,72	1.294,43	
L01CD01 061	(*) paklitaksel38 				-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Taxol		boč. 1x30 mg/5 ml	1.169,27 1.169,27	
L01CD01 062	(*) paklitaksel38				-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Taxol		boč. 1x100 mg/16,7 ml	3.897,55 3.897,55	
L01CD02 091	(*) docetaksel38				-	-		P	Rhone-Poulenc Rorer	Taxotere	boč. 1x20 mg/0,5 ml	1.561,59 1.561,59	
L01CD02 092	(*) docetaksel38				-	-		P	Rhone-Poulenc Rorer	Taxotere	boč. 1x80 mg/2 ml	6.030,86 6.030,86	
L01D		Citostatski antibiotici							 	 	
L01DA01 051	* daktinomicin (aktinomicin-D)			-	-		P				 	 	
L01DB01 061	+ doksorubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Adriablastina RD amp. 1x10 mg		73,85	73,85	
L01DB01 062	+ doksorubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Adriablastina RD amp. 1x50 mg		372,69	372,69	
L01DB02 063	+ daunorubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Daunoblastina	amp. 1x20 mg		82,69	82,69	
L01DB03 064	* epirubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Farmorubicin RD	amp. 1x10 mg		100,04	100,04	
L01DB03 065	* epirubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Farmorubicin RD	amp. 1x50 mg		480,20	480,20	
L01DB06 067	* idarubicin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Zavedos	lio. 	amp. 1x10 mg		1.628,88 1.628,88	
L01DB06 169	* idarubicin					-	-		O	Pharmacia Upjohn	Zavedos		caps. 1x10 mg		618,14	618,14	
L01DB06 170	* idarubicin					-	-		O	Pharmacia Upjohn	Zavedos		caps. 1x25 mg		1.500,57 1.500,57	
L01DB07 061	* mitoksantron					-	-		P	Asta Medica		Onkotrone	boč. 1x20 mg/10 ml	1.410,67 1.410,67	
L01DB07 071	* mitoksantron					-	-		P	Wyeth Lederle		Novantrone	boč. 1x20 mg/10 ml	1.410,67 1.410,67	
L01DC01 061	(*) bleomicin					-	-		P	Asta Medica		Bleomycin	lio boč. 1x15 mg	331,12	331,12	
L01DC03 081	* mitomicin-D					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Mutamycin	amp. 5 mg		370,73	370,73	
L01DC03 082	* mitomicin-D					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Mutamycin	amp. 20 mg		1.266,66 1.266,66	
L01X		Ostali citostatici							 	 												R
L01XA01 081	(*) cisplatin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Platinex	amp. 1x10 mg/20 ml	35,46	35,46	
L01XA01 061	(*) cisplatin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Cisplatin	amp. 5x10 mg/20 ml	35,46	177,30	
L01XA01 071	(*) cisplatin					-	-		P	Hexal AG 		Cisplatin 10 
															Hexal PI	boč. 1x10 mg/20 ml	35,46	35,46	
L01XA01 072	(*) cisplatin					-	-		P	Hexal AG 		Cisplatin 50 
															Hexal PI	boč. 1x50 mg/100 ml	148,19	148,19	
L01XA01 083	(*) cisplatin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Platinex	amp. 1x50 mg/100 ml	148,19	148,19	
L01XA01 063	(*) cisplatin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Cisplatin	amp. 1x50 mg/50 ml	148,19	148,19	
L01XA02 081	* karboplatin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Paraplatin 	amp. 1x50 mg/5 ml	124,80	124,80	
L01XA02 071	* karboplatin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Carbolatin 	amp. 1x50 mg/5 ml	124,80	124,80	
L01XA02 082	* karboplatin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Paraplatin 	amp. 1x150 mg/15 ml 	308,25	308,25	
L01XA02 072	* karboplatin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Carboplatin 	amp. 1x150 mg/15 ml 	308,25	308,25	
L01XA02 083	* karboplatin					-	-		P	Bristol-Myers Squibb	Paraplatin	amp. 1x450 mg/45 ml	864,59	864,59	
L01XA02 073	* karboplatin					-	-		P	Pharmacia Upjohn	Carboplatin	amp. 1x450 mg/45 ml	864,59	864,59	
L01XB01 151	+ prokarbazin					-	-		O					 								R
L01XX01 051	* amsakrin					-	-		P					 	
L01XX02 092	* L-asparaginaza				-	-		P	Rhone PoulencRorer	Kidrolaze	lio amp. 10x10.000 i.j.	197,76	1.977,62	
L01XX05 183	(*) hidroksiureja				-	-		O	Bristol-Myers Squibb	Litalir		caps. 100x500 mg	4,98	497,54			R
L01XX11 101	(*) estramustin					-	-		O	Pliva			Estracyt	caps. 40x140 mg		9,75	390,16			R
L01XX11 051	(*) estramustin					-	-		P					 	
L01XX19 091	+ irinotekan39					-	-		P	Rhone PoulencRorer	Campto		inf. boč. 1x100 mg/5 ml	1.935,90 1.935,90	
L02		Lijekovi s djelovanjem na sustav 
		žlijezda s unutarnjim lučenjem							 	 											R
L02A		Hormoni							 	 														R
L02AB		Progesteroni							 	 	
L02AB01 161	megestrol-acetat				0,16 g	10,00		O	Bristol-Myers Squibb	Megace		tbl. 100x40 mg		2,50	250,00			R
L02AB01 162	megestrol-acetat				0,16 g	10,84		O	Bristol-Myers Squibb	Megace		tbl. 100x160 mg		10,84	1.084,43		R
L02AB02 171	medroksiprogesteron				1 g	54,20		O	Pharmacia Upjohn	Provera 	tbl. 100x100 mg		5,42	541,80			R
L02AB02 172	medroksiprogesteron				1 g	39,92		O	Pharmacia Upjohn	Provera		tbl. 40x250 mg		9,98	399,02			R
L02AB02 374	medroksiprogesteron				1 g	33,40		O	Pharmacia Upjohn 	Provera 	gran. 10x500 mg		16,70	167,05			R
L02AB02 076	+ medroksiprogesteron 				1 g	55,78		P	Pharmacia Upjohn	Depo Provera 
															500 		amp. 1x3,3 ml(150mg/ml)	27,61	27,61	
L02AE		Analozi gonadotropina							 	 	
L02AE01 061	* buserelin40 					0,11 mg	17,70		P	Hoechst Marion 		Suprefact	implantant (2 štap.)x
												Roussel			depot		6,3 mg u plast. aplikat. 1.013,58 2.027,16	
L02AE02 071	*leuprorelin40					0,134mg	39,54		P	Abbott Laboratories	Lucrin depot	lio boč. 1x3,75 mg+otap. 1.106,56 1.106,56	
L02AE03 061	* goserelin					0,129mg	32,20		P	Zeneca			Zoladex		impl. (1 štap.x3,6 mg) 
																	u plast. aplik.		898,55	898,55	
L02AE03 062	* goserelin					0,129mg	30,59		P	Zeneca			Zoladex LA	impl. (1 štap.x10,8 mg) 
																	u plast. aplik.		2.560,86 2.560,86	
L02AE04 072	* triptorelin					0,134mg	96,53		P	Byk Gulden		Decapeptyl	amp. 7x0,1 mg/ml	72,04	504,28	
L02AE04 073	* triptorelin					0,134mg	35,68		P	Byk Gulden		Decapeptyl	amp. 1 x3,75 mg/2 ml	998,60	998,60	
L02B		Antagonisti hormona										 	 									R
L02BA		Anti-estrogeni										 	 										R
L02BA01 161	(*) tamoksifen					20 mg	2,29		O	Zeneca			Nolvadex	tbl. 30x10 mg		1,15	34,40			R
L02BA01 171	(*) tamoksifen					20 mg	2,29		O	Hexal AG 		Tamoxifen 10 	tbl. 30x10 mg		1,15	34,40			R
												Hexal
L02BB		Anti-androgeni										 	 	
L02BB01 101	(*) flutamid					0,75g	21,90		O	Pliva			Prostandril	tbl. 100x250 mg		7,30	729,51			R
L02BB01 161	(*) flutamid					0,75g	21,90		O	Schering Plough		Flucinome	tbl. 100x250 mg		7,30	729,51			R
L02BB02 171	(*) nilutamid					0,3g	44,80		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Anandron	tbl. 30x150 mg		22,40	672,07			R
L02BG 		Inhibitori enzima										 	 	
L02BG01 101	aminoglutetimid					1 g	12,48		O	Pliva			Mamomit		tbl. 100x250 mg		3,12	312,30			R
L03		Lijekovi s djelovanjem na imuni sustav								 	 	
L03AA02 061	* filgrastim					0,35mg	943,65		P	Hoffmann-La Roche	Neupogen 30	boč. 5x300 mcg/ml	808,84	4.044,18	
L03AA03 071	* molgramostim					0,35 mg	1.042,53	P	Novartis Pharma		Leucomax	amp. 150 mcg		446,80	446,80	
L03AA03 072	* molgramostim					0,35 mg	1.011,98	P	Novartis Pharma		Leucomax	amp. 400 mcg		1.156,55	1.156,55	
L03AA10 095	* lenograstim 					0,35 mg	1.024,26	P	Rhone Poulenc		Granocyte 34	amp. 5x1 ml (263 mcg)	769,66	3.848,32	
L03AB04 062	+ interferon alfa 2a41 				2M i.j.	91,08		P	Hoffmann-La Roche	Roferon A	boč. 1x3 M i.j.		136,62	136,62	
L03AB04 063	+ interferon alfa 2a41 				2M i.j.	94,72		P	Hoffmann-La Roche	Roferon A	boč. 1x4,5 M i.j.	213,13	213,13	
L03AB04 066	+ interferon alfa 2a41				2M i.j.	91,08		P	Hoffmann-La Roche	Roferon A	boč. 1x6 M i.j.		273,24	273,24	
L03AB04 064	+ interferon alfa 2a41				2M i.j.	82,24		P	Hoffmann-La Roche	Roferon A	boč. 1x9 M i.j.		370,09	370,09	
L03AB04 065	+ interferon alfa 2a41				2M i.j.	83,79		P	Hoffmann-La Roche	Roferon A	boč. 1x18 M i.j.	754,14	754,14	
L03AB05 081	+ interferon alfa 2b41				2M i.j.	91,08		P	Schering-Plough 	Intron A	boč. 1x3 M i.j.		136,62	136,62	
L03AB05 091	+ interferon alfa 2b41				2M i.j.	91,08		P	GlaxoWellcome		Wellferon	boč. 1x3 M i.j.		136,62	136,62	
L03AB05 082	+ interferon alfa 2b41				2M i.j.	95,01		P	Schering-Plough 	Intron A	boč. 1x5 M i.j.		237,52	237,52	
L03AB05 092	+ interferon alfa 2b41				2M i.j.	83,28		P	GlaxoWellcome		Wellferon	boč. 1x10 M i.j.	416,40	416,40	
L03AB05 083	+ interferon alfa 2b41				2M i.j.	83,28		P	Schering-Plough 	Intron A	boč. 1x10 M i.j.	416,40	416,40	
L03AX03 075	+ BCG vaccinum					1,8 mg	12,25		P	Pasteur Merieux		ImmyCyst	lio boč.3x27mg+3boč.otap. 183,71 551,13	
L04		Lijekovi sa supresivnim djelovanjem 
		na imuni sustav							 	 													R
L04AA01 161	(*) ciklosporin (mikroemulzija)42 		0,25 g	58,00		O	Novartis Pharma		Sandimmun 
															Neoral		caps. 50x25 mg		5,80	290,16			RAK
L04AA01 162	(*) ciklosporin (mikroemulzija)42		0,25 g	64,25		O	Novartis Pharma		Sandimmun 
															Neoral		caps. 50x50 mg		12,85	642,62			RAK
L04AA01 163	(*) ciklosporin (mikroemulzija)42		0,25 g	64,25		O	Novartis Pharma		Sandimmun 
															Neoral		caps. 50x100 mg		25,70	1.284,84		RAK
L04AA01 264	(*) ciklosporin (mikroemulzija)42		0,25 g	67,60		O	Novartis Pharma		Sandimmun 
															Neoral		sol.10% 50ml(100 mg/ml)	1.352,09 1.352,09		RAK
L04AA01 271	(*) ciklosporin42				0,25 g	64,00		O	Galena Ivax		Consupren	sol.10% 50ml(100 mg/ml)	1.280,00 1.280,00		RAK
L04AA01 065	(*) ciklosporin42				0,25 g	96,04		P	Novartis Pharma		Sandimmun 	amp.10x250mg/5 ml	96,04	960,41	
L04AA02 091	* muromonab (CD3)				5 mg	3.278,88	P	Janssen Cilag		Ortoclone 
															OKT-3		amp. 5x5 mg/5 ml	3.278,88 16.394,38	
L04AA03 051	* imunoglobulin-antilimfocitni-ALG43 		-	-		P					 	
L04AA04 052	* imunoglobulin-antitimocitn ATG44 		-	-		P					 	
L04AX01 195	azatioprin					0,15 g	7,65		O	GlaxoWellcome		Imuran		tbl. 100x50 mg		2,68	267,66			R

M		Lijekovi s djelovanjem na 
		koštano-mišićni sustav							 	 												R
M01		Lijekovi s protuupalnim i 
		antireumatskim učinkom							 	 												R
M01AB		Nesteroidni antireumatici-derivati 
		octene kiseline							 	 													R
M01AB01 111	indometacin 					0,1 g	1,16		O	Belupo			Indometacin	caps. 30x25 mg		0,29	8,61			R
M01AB01 112	indometacin 					0,1 g	1,15		O	Belupo			Indometacin	caps. 30x75 mg		0,86	25,82			R
M01AB01 051	+ indometacin 					0,1 g	-		P					 	
M01AB01 513	indometacin					0,1 g	1,18		R	Belupo			Indometacin	supp. 10x100 mg		1,18	11,80			R
M01AB05 101	diklofenak					0,1 g	0,92		O	Pliva			Voltaren forte	tbl. 20x50 mg		0,46	9,18			R
M01AB05 102	diklofenak					0,1 g	0,71		O	Pliva			Voltaren retard	tbl. 20x100 mg		0,71	14,26			R
M01AB05 103	diklofenak					0,1 g	1,48		O	Pliva			Voltaren rapid	drag. 10x50 mg		0,74	7,40			R
M01AB05 004	(+) diklofenak					0,1 g	2,67		P	Pliva			Voltaren 	amp. 5x75mg/3 ml	2,00	10,00	
M01AB05 505	diklofenak					0,1 g	3,12		R	Pliva			Voltaren 	supp. 10x12,5 mg	0,39	3,93			R
M01AB05 506	diklofenak					0,1 g	1,96		R	Pliva			Voltaren 	supp. 10x25 mg		0,49	4,92			R
M01AB05 507	diklofenak					0,1 g	1,42		R	Pliva			Voltaren 	supp. 10x50 mg		0,71	7,13			R
M01AC		Oksikami							 	 													R
M01AC01 111	piroksikam					20 mg	2,13		O	Belupo			Lubor		caps. 20x10 mg		1,06	21,25			R
M01AC01 115	piroksikam					20 mg	2,13		O	Razvitak		Erazon		caps. 20x10 mg		1,06	21,25			R
M01AC01 112	piroksikam					20 mg	1,96		O	Belupo			Lubor		caps. 20x20 mg		1,96	39,25			R
M01AC01 116	piroksikam					20 mg	1,96		O	Razvitak		Erazon		caps. 20x20 mg		1,96	39,25			R
M01AC01 013	(+) piroksikam					20 mg	4,80		P	Belupo			Lubor		amp. 5x40mg/2 ml	9,59	47,95	
M01AC01 514	piroksikam					20 mg	2,77		R	Belupo			Lubor		supp. 10x20 mg		2,77	27,74			R
M01AC01 517	piroksikam					20 mg	2,77		R	Razvitak		Erazon		supp. 10x20 mg		2,77	27,74			R
M01AC02 101	tenoksikam 					20 mg	2,92		O	Pliva			Artrocam	tbl. 10x20 mg		2,92	29,18			R
M01AE		Derivati propionske kiseline							 	 											R
M01AE01 111	ibuprofen 					1,2 g	1,98		O	Belupo			Ibuprofen	drag. 30x200 mg		0,33	9,84			R
M01AE01 115	ibuprofen 					1,2 g	1,98		O	Razvitak		Ibuprofen	drag. 30x200 mg		0,33	9,84			R
M01AE01 112	ibuprofen 					1,2 g	1,62		O	Belupo			Ibuprofen	drag. 30x400 mg		0,54	16,25			R
M01AE01 116	ibuprofen 					1,2 g	1,62		O	Razvitak		Ibuprofen	drag. 30x400 mg		0,54	16,25			R
M01AE01 171	ibuprofen 					1,2 g	1,62		O	Knoll AG		Brufen		drag. 30x400 mg		0,54	16,25			R
M01AE01 113	ibuprofen 					1,2 g	1,42		O	Belupo			Ibuprofen	drag. 30x600 mg		0,71	21,35			R
M01AE01 172	ibuprofen 					1,2 g	1,42		O	Knoll AG		Brufen		film tbl. 30x600 mg	0,71	21,35			R
M01AE01 273	ibuprofen 					1,2 g	9,08		O	Knoll AG		Dalsy		sirup 200ml(5 ml/100 mg)30,25	30,25			R
M01AE01 314	ibuprofen 					1,2 g	10,08		O	Belupo			Ibuprofen	sirup 100 ml(20 mg/ml)	16,80	16,80			R
M01AE03 111	(+) ketoprofen					0,15 g	1,98		O	Belupo			Knavon		caps. 25x50 mg		0,66	16,39			R
M01AE03 112	(+) ketoprofen					0,15 g	1,34		O	Belupo			Knavon forte	tbl. 20x100 mg		0,89	17,87			R
M01AE03 121	(+) ketoprofen					0,15 g	1,23		O	Belupo			Knavon		tbl. 20x150 mg		1,23	24,59			R
M01AE03 011	(+) ketoprofen					0,15 g	3,93		P	Belupo			Knavon		amp. 10x100 mg/2 ml	2,62	26,23		
M01AE03 513	(+) ketoprofen					0,15 g	1,52		R	Belupo			Knavon		supp. 12x100 mg		1,01	12,10			R
M01C		Specifični lijekovi s djelovanjem na
		koštano-mišićni sustav							 	 												R
M01CB01 051	+ natrij-aurotiomalat				2,4 mg	-		P					 	
M01CB03 131	auranofin 					6 mg	7,06		O	Krka Novo Mesto		Auropan		tbl. 30x3 mg		3,53	105,98			R
M01CC01 151	penicilamin 					0,5 g	-		O					 								R
M03		Mišićni relaksansi							 	 												R
M03AB01 001	+ suksametonij					-	-		P	Pliva			Leptosuccin	amp. 50x200 mg		2,51	125,41	
M03AB01 002	+ suksametonij					-	-		P	Pliva			Leptosuccin	amp. 50x500 mg		6,27	313,52	
M03AC01 061	+ pankuronij					-	-		P	Organon Teknika		Pavulon		amp. 50x4 mg/2 ml	6,74	336,89	
M03AC03 081	+ vekuronij					-	-		P	Organon Teknika		Norcuron	lio amp. 50x4 mg/ ml	15,50	775,00	
M03AC04 091	+ atrakurij					-	-		P	GlaxoWellcome 		Tracrium	amp. 5x25 mg/2,5 ml	16,33	81,65	
M03AC04 092	+ atrakurij					-	-		P	GlaxoWellcome		Tracrium	amp. 5x50 mg/5 ml	32,66	163,30	
M03AC09 061	+ rokuronij45 					-	-		P	Organon Teknika		Esmeron		amp. 12x50 mg/5 ml	40,78	489,34	
M03AC09 062	+ rokuronij45					-	-		P	Organon Teknika		Esmeron		amp. 10x100 mg/10 ml	77,48	774,84	
M03AX01 061	* C.botulinum toxin tip A-hemaglutinin 		-	-		P	Allergan 		Botox		lio.boč. 10 ml 
		kompleks46 														(1,4 mg/100 i.j.)	1.520,54 1.520,54	
M03BX01 161	baklofen 					50 mg	8,32		O	Novartis Pharma 	Lioresal 	tbl. 50x10 mg		1,66	83,15			R AW
M03BX01 162	baklofen 					50 mg	6,72		O	Novartis Pharma 	Lioresal 	tbl. 50x25 mg		3,36	168,03			RAW
M03BX01 063	baklofen 								P						
M03CA01 151	dantrolen47 					0,1 g	-		O					 	
M04		Lijekovi za liječenje (gihta) uloga							 	 										R
M04AA01 111	alopurinol					0,4 g	2,40		O	Belupo			Alopurinol	tbl. 100x100 mg		5,99	59,95			R
M04AC01 152	kolhicin 					1 mg	-		O					 								R
M05		Lijekovi za liječenje bolesti kosti							 	 	
M05BA01 131	*etidronat-natrij48 				0,4 g	8,30		O	Krka Novo Mesto		Pleostat	tbl. 14x400 mg		8,30	116,13			RAL
M05BA01 132	*etidronat-natrij48 				0,4 g	8,30		O	Krka Novo Mesto		Pleostat	tbl. 56x400 mg		8,30	464,52	
M05BA03 061	* pamidronat49 					60 mg	1.251,28	P	Novartis Pharma		Aredia		lio amp. 4x15 mg/5 ml 	312,82	1.251,28	
M05BA03 062	* pamidronat49					60 mg	1.251,29	P	Novartis Pharma		Aredia		lioa mp. 2x30 mg/10 ml 	625,65	1.251,29	
M05BA04 161	* alendronat natrij48				10 mg	9,05		O	Merck Scharp Dohme	Fosamax		tbl. 28x10 mg		9,05	253,38			RAL

N		Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav							 									 	R
N01		Anestetici 							 	 	
N01A		Opći anestetici 							 	 	
N01AB01 061	+ halotan					-	-		P	Zeneca 			Fluothane	boč. 6x250 ml		151,78	910,67	
N01AB06 071	+ izofluran					-	-		P	Abbott Laboratories	Forane		boč. 100 ml		391,80	391,80	
N01AB08 072	+ sevofluran 50 				-	-		P	Abbott Laboratories	Sevorane	boč. 250 ml		1.530,33 1.530,33	
N01AF03 051	+ tiopental-natrij				-	-		P				 	 	
N01AH01 081	+ fentanil					-	-		P	Janssen-Cilag		Fentanyl	amp.50x2 ml(0,05 mg/ml)	4,89	244,67	
N01AH01 082	+ fentanil					-	-		P	Janssen-Cilag		Fentanyl	amp.50x10 ml(0,05 mg/ml)11,21	560,66	
N01AH02 083	+ alfentanil					-	-		P	Janssen-Cilag		Rapifen		amp.50x2 ml(0,5 mg/ml)	9,64	481,97	
N01AH02 084	+ alfentanil					-	-		P	Janssen-Cilag		Rapifen		amp.50x10 ml(0,5 mg/ml)	23,07	1.153,28	
N01AH03 081	+ sufentanil					-	-		P	Janssen-Pharma-
												ceutica			Sufenta		amp.50x2ml(0,005 mg/ml)	5,69	284,43	
N01AH03 082	+ sufentanil					-	-		P	Janssen-Pharma-		Sufenta		amp. 50x10 ml 
												ceutica					(0,005 mg/ml)		22,12	1.106,15	
N01AH03 083	+ sufentanil					-	-		P	Janssen-Pharma-		Sufenta forte	amp. 50x5 ml 
												ceutica					(0,05 mg/ml)		66,34	3.317,21	
N01AH51 085	+ fentanil + droperidol				-	-		P	Janssen-Cilag		Thalamonal	amp. 50x2 ml 
																	(0,05 mg+2,5 mg)	9,16	458,20	
N01AH51 086	+ fentanil + droperidol				-	-		P	Janssen-Cilag		Thalamonal	amp. 50x10 ml
																	(0,05 mg+2,5 mg)	20,22	1.011,07	
N01AX01 087	+ droperidol					-	-		P	Janssen-Cilag		Dehydrobenz-
															-peridol	amp. 50x2 ml(2,5 mg/ml)	4,90	245,08	
N01AX01 088	+ droperidol					-	-		P	Janssen-Cilag		Dehydrobenz-
															-peridol	amp. 50x10ml(2,5 mg/ml)	11,06	552,87	
N01AX03 092	+ ketamin-klorid				-	-		P	Parke-Davis Godecke	Ketanest 10	boč. 5x20 ml (10 mg/ml)	38,59	192,95	
N01AX03 094	+ ketamin-klorid				-	-		P	Parke-Davis Godecke	Ketanest 50	boč. 5x10 ml (50 mg/ml)	68,48	342,38	
N01AX07 089	+ etomidat					-	-		P	Janssen 
												Pharmaceutica		Hypnomidate	amp. 5x10 ml		21,48	107,42	
N01AX10 062	+ propofol					-	-		P	Zeneca			Disoprivan	amp. 5x20 ml (10 mg/ml)	39,16	195,78	
N01AX10 063	+ propofol					-	-		P	Zeneca			Disoprivan	boč. 100 ml (10 mg/ml)	172,18	172,18	
N01AX10 064	+ propofol					-	-		P	Zeneca			Disoprivan	boč. 50 ml (10 mg/ml)	88,62	88,62	
N01AX13 951	+ dušik-oksidul					-	-						 	
N01B		Lokalni anestetici							 	 	
N01BA02 051	+ prokain					-	-		P					 	
N01BB01 051	+ bupivakain					-	-		P					 	
N01BB02 011	(+) lidokain					-	-		P	Belupo			Lidokain 1%	amp. 10x20 mg/2 ml	1,89	18,85	
N01BB02 012	(+) lidokain					-	-		P	Belupo			Lidokain 2%	amp. 100x40 mg/2 ml	0,90	90,16	
N01BB02 013	(+) lidokain					-	-		P	Belupo			Lidokain 2%	amp. 5x100 mg/5 ml	4,92	24,59	
N01BB08 051	+ kartikain					-	-		P				 	 	
N01BB52 051	(+) lidokain + adrenalin			-	-		P				 	 	
N01BB52 014	(+) lidokain + adrenalin			-	-		P	Belupo			Lidokain- 	amp. 100x2 ml 
															Adrenalin	(40mg+0,025 mg)		0,90	90,16	
N01BB55 052	+ butanilkain + noradrenalin			-	-		P				 	 	
N01BB58 053	+ kartikain+adrenalin				-	-		P					 	
N01BX01 454	+ kloretil (etil-klorid)			-	-		L				 	 	
N02		Lijekovi za suzbijanje boli							 	 											R
N02A		Narkotički lijekovi							 	 												R
N02AA01 161	+ morfin 					0,1 g	18,50		O	Glaxo Wellcome		Kapanol		caps. 20x20 mg		3,70	74,00			R
N02AA01 162	+ morfin 					0,1 g	11,81		O	Glaxo Wellcome		Kapanol		caps. 20x50 mg		5,90	118,09			R
N02AA01 163	+ morfin 					0,1 g	9,19		O	Glaxo Wellcome		Kapanol		caps. 20x100 mg		9,19	183,78			R
N02AA01 071	(++) morfin 					30 mg	18,18		P	Merck			Morphin Merck	amp. 10x10 mg/ml	6,06	60,57	
N02AA01 041	(++) morfin 					30 mg	16,20		P	Alkaloid Skopje		Morphini 
															hydrochloridum	amp. 10x20 mg/ml	10,80	107,95	
N02AA01 072	(++) morfin 					30 mg	16,20		P	Merck			Morphin Merck	amp. 10x20 mg/ml	10,80	107,95	
N02AB02 061	+ petidin					0,4 g	20,52		P	Hoechst Marion 
												Roussel			Dolantin	amp. 5x100 mg/2ml	5,13	25,66	
N02AC02 101	+ metadon					25 mg	3,05		O	Pliva			Heptanon	tbl. 20x5 mg		0,61	12,30			R
N02AC02 202	+ metadon					25 mg	8,16		O	Pliva			Heptanon	sol. 10 ml/100 mg	32,65	32,65			R
N02AC02 003	+ metadon					25 mg	16,98		P	Pliva			Heptanon	amp. 50x10 mg/ml	6,79	339,34	
N02AD01 131	+ pentazocin 					0,2 g	8,00		O	Krka Novo Mesto		Fortral		tbl. 100x50 mg		2,00	200,00			R
N02AD01 032	(+) pentazocin					3 mg	0,49		P	Krka Novo Mesto 	Fortral		amp. 10x30 mg/ml	4,87	48,69	
N02AX02 115	+ tramadol					0,3 g	10,08		O	Razvitak		Tramadol	caps. 20x50 mg		1,68	33,64			R
N02AX02 111	+ tramadol					0,3 g	10,08		O	Belupo			Lumidol		caps. 20x50 mg		1,68	33,64			R
N02AX02 141	+ tramadol					0,3 g	10,08		O	Bayer Pharma 		Tramal		caps. 20x50 mg		1,68	33,64			R
N02AX02 146	+ tramadol					0,3 g	11,19		O	Bayer Pharma 		Tramal retard	film tbl. 30x100 mg	3,73	112,03			R
N02AX02 216	+ tramadol					0,3 g	10,68		O	Razvitak		Tramadol	boč. 10 ml (100 mg/ml)	35,61	35,61			R
N02AX02 212	+ tramadol					0,3 g	10,68		O	Belupo			Lumidol		boč. 10 ml (100 mg/ml)	35,61	35,61			R
N02AX02 242	+ tramadol					0,3 g	10,68		O	Bayer Pharma		Tramal 		boč. 10 ml (100 mg/ml)	35,61	35,61			R
N02AX02 017	(+) tramadol					0,3 g	28,32		P	Razvitak		Tramadol	amp. 5x50 mg/ml		4,72	23,60	
N02AX02 013	(+) tramadol					0,3 g	28,32		P	Belupo			Lumidol		amp. 5x50 mg/ml		4,72	23,60	
N02AX02 043	(+) tramadol					0,3 g	28,32		P	Bayer Pharma 		Tramal		amp. 5x50 mg/ml		4,72	23,60	
N02AX02 018	(+) tramadol					0,3 g	18,78		P	Razvitak		Tramadol	amp. 5x100 mg/2 ml	6,26	31,30	
N02AX02 014	(+) tramadol					0,3 g	18,78		P	Belupo			Lumidol		amp. 5x100 mg/2 ml	6,26	31,30	
N02AX02 044	(+) tramadol					0,3 g	18,78		P	Bayer Pharma 		Tramal		amp. 5x100 mg/2 ml	6,26	31,30	
N02AX02 519	+ tramadol 					0,3 g	8,94		R	Razvitak		Tramadol	supp. 5x100 mg		2,98	14,88			R
N02AX02 545	+ tramadol 					0,3 g	8,94		R	Bayer Pharma 		Tramal		supp. 5x100 mg		2,98	14,88			R
N02B		Ostali analgetici i antipiretici							 										 	R
N02BA01 102	acetilsalicilna kiselina 			3 g	1,50		O	Pliva			Andol		tbl. 500x300 mg		0,15	73,75	
N02BB02 103	metamizol 					3 g	2,46		O	Pliva			Analgin		tbl. 10x500 mg		0,41	4,10	
N02BB02 004	(+) metamizol					3 g	2,41		P	Pliva			Analgin		amp. 50x2,5 g/5 ml	2,01	100,41	
N02BB54 105	propifenazon+paracetamol+kofein+kodein 		-	-		O	Pliva			Plivadon	tbl. 500 kom.		0,39	192,62	
N02BE01 306	paracetamol					3 g	7,59		O	Pliva			Plicet		sirup 100ml(120 mg/5ml)	6,07	6,07			R
N02BE01 311	paracetamol					3 g	7,59		O	Belupo			Lupocet		sirup 100ml(120 mg/5ml)	6,07	6,07			R
N02BE01 312	paracetamol					3 g	7,25		O	Jadran Galenski 
												labor. Rijeka		Paracetamol	sirup 150ml(120mg/5 ml)	8,70	8,70			R
N02BE01 114	paracetamol					3 g	1,80		O	Belupo			Lupocet		caps. 100x300 mg	0,18	18,03	
N02BE01 113	paracetamol					3 g	1,25		O	Belupo			Lupocet		tbl. 500x120 mg		0,05	24,59	
N02BE01 115	paracetamol					3 g	0,90		O	Belupo			Lupocet		tbl. 500x500 mg		0,15	73,77	
N02BE01 516	paracetamol					3 g	12,00		R	Belupo			Lupocet		supp. 10x120 mg		0,48	4,75			R
N02C		Antimigrenici							 	 													R
N02CC01 162	sumatriptan					0,1 g	88,36		O	Glaxo Wellcome		Imigran		tbl. 2x50 mg		44,18	88,36			R AM
N02CC01 062	* sumatriptan					6 mg	209,56		P	Glaxo Wellcome		Imigran		amp. 2x6 mg/0,5 ml + 
																	autoinjektor		209,56	419,11	
N02CC01 763	sumatriptan					20 mg	75,60		N	Glaxo Wellcome		Imigran		2 monodozna spraya za nos
																	(1 doza/20 mg/0,1 ml)	75,60	151,20			RAM
N02CC03 161	zolmitriptan					2,5 mg	48,56		O	Zeneca			Zomig		tbl. 3x2,5 mg		48,56	146,67			RAM
N03		Lijekovi za liječenje epilepsije (padavice)							 	 									R
N03A		Antiepileptici							 	 													R
N03AA01 101	metilfenobarbiton				0,5 g	4,50		O	Pliva			Phemiton	tbl. 30x30 mg		0,27	8,11			R
N03AA01 102	metilfenobarbiton				0,5 g	3,70		O	Pliva			Phemiton	tbl. 50x200 mg		1,48	73,77			R
N03AA02 103	fenobarbiton 					0,1 g	0,73		O	Pliva			Phenobarbiton	tbl. 30x15 mg		0,11	3,20			R
N03AA02 104	fenobarbiton 					0,1 g	0,62		O	Pliva			Phenobarbiton	tbl. 10x100 mg		0,62	6,23			R
N03AA02 005	(+) fenobarbiton-natrij				0,1 g	1,48		P	Pliva			Phenobarbiton	amp. 5x220 mg		3,25	16,23	
N03AA03 106	primidon 					1,25 g	1,95		O	Pliva			Primidon	tbl. 100x250 mg		0,39	39,34			R
N03AB02 107	+ fenitoin 					0,3 g	0,57		O	Pliva			Difetoin	tbl. 100x100 mg		0,19	18,85			R
N03AB02 051	+ fenitoin 					0,3 g	-		P						
N03AD01 308	etosuksimid 					1,25 g	4,28		O	Pliva			Asamid		sirup 200 ml(250mg/5ml)	34,20	34,20			R
N03AE01 161	+ klonazepam 					8 mg	6,56		O	Hoffmann La Roche	Rivotril	tbl. 50x0,5 mg		0,41	20,49			R AN
N03AE01 162	+ klonazepam 					8 mg	3,44		O	Hoffmann La Roche	Rivotril	tbl. 30x2 mg		0,86	25,82			RAN
N03AE01 052	(+) klonazepam 					8 mg	-		P						
N03AF01 109	karbamazepin 					1 g	3,50		O	Pliva			Tegretol	tbl. 50x200 mg		0,70	34,86			R
N03AF01 110	karbamazepin 					1 g	3,73		O	Pliva			Tegretol CR	tbl. 30x400 mg		1,49	44,67			R
N03AG01 131	natrij-valproat 				1,5 g	6,80		O	Krka Novo Mesto		Apilepsin	drag. 100x150 mg	0,68	68,03			R
N03AG01 132	natrij-valproat 				1,5 g	6,05		O	Krka Novo Mesto		Apilepsin	drag. 100x300 mg	1,21	121,31			R
N03AG01 233	natrij-valproat 				1,5 g	5,62		O	KrkaNovo Mesto		Apilepsin	kapi 30%60ml(300 mg/ml)	67,48	67,48			R
N03AG02 111	valpromid					1,5 g	3,30		O	Pliva			Diprozin	drag. 100x300 mg	0,66	65,57			R
N03AG04 161	* vigabatrin51					2 g 	19,32		O	Hoechst Marion 
												Roussel			Sabril		tbl. 100x500 mg		4,83	482,79			R AO
N03AX09 171	* lamotrigin51					0,3 g	47,90		O	Glaxo Wellcome		Lamictal	tbl. 30x25 mg		3,99	119,75			RAO
N03AX09 172	* lamotrigin51					0,3 g	37,04		O	Glaxo Wellcome		Lamictal	tbl. 30x50 mg		6,17	185,22			RAO
N03AX09 173	* lamotrigin51					0,3 g	34,44		O	Glaxo Wellcome		Lamictal	tbl. 30x100 mg		11,48	344,43			RAO
N03AX09 174	* lamotrigin51					0,3 g	108,20		O	Glaxo Wellcome		Lamictal	tbl. za žvak. 30x5 mg	1,80	54,10			RAO
N03AX11 181	* topiramat51					0,3 g	43,32		O	Janssen Cilag		Topamax 25	tbl. 60x25 mg		3,61	216,60			RAO
N03AX11 182	* topiramat51					0,3 g	33,60		O	Janssen Cilag		Topamax 50	tbl. 60x50 mg		5,60	336,00			RAO
N03AX11 183	* topiramat51					0,3 g	32,79		O	Janssen Cilag		Topamax 100	tbl. 60x100 mg		10,93	655,80			RAO
N03AX11 184	* topiramat51					0,3 g	32,79		O	Janssen Cilag		Topamax 200	tbl. 60x200 mg		21,86	1.311,60		RAO
N04		Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti							 	 									R
N04AA01 161	triheksifenidil 				10 mg	1,70		O	Wyeth Lederle		Artane 		tbl. 100x2 mg		0,34	33,61			R
N04AA01 162	triheksifenidil 				10 mg	1,32		O	Wyeth Lederle		Artane 		tbl. 100x5 mg		0,66	66,39			R
N04AA02 171	biperiden 					10 mg 	2,40		O	Knoll AG		Akineton	tbl. 50x2 mg		0,48	24,10			R
N04AA02 072	(+) biperiden					10 mg	5,58		P	Knoll AG		Akineton	amp. 5x5 mg/ml		2,79	13,95	
N04BA02 121	levodopa + karbidopa 				0,6 g	3,75		O	Lek Ljubljana		Nakom		tbl. 100x(250 mg+25 mg)	1,72	172,13			R
N04BA02 181	levodopa + karbidopa 				0,6 g	3,75		O	Merck Sharp&Dohme	Sinemet		tbl. 100x(250 mg+25 mg)	1,72	172,13			R
N04BA02 182	levodopa + karbidopa 				0,6 g	5,18		O	Merck Sharp&Dohme	Sinemet CR	tbl. 100x(200 mg+50 mg)	2,16	216,39			R
N04BA02 191	levodopa + benzerazid				0,6 g	5,42		O	Hoffmann La Roche	Madopar 125	tbl. 100x(100 mg+25 mg)	1,13	113,11			R
N04BA02 193	levodopa + benzerazid				0,6	6,67		O	Hoffmann La Roche	Madopar 
															HBS125		caps. 30x(100 mg+25 mg)	1,39	41,80			R
N04BC01 122	bromokriptin					40 mg	24,16		O	Lek Ljubljana		Bromergon	tbl. 30x2,5 mg		1,51	45,25			R
N04BC01 123	bromokriptin					40 mg	22,96		O	Lek Ljubljana		Bromergon	tbl. 30x10 mg		5,74	172,13			R
N04BD01 195	selegilin (deprenil) 				5 mg	1,69		O	Chinoin			Jumex		tbl. 50x5 mg		1,69	84,50			R
N04BD01 171	selegilin (deprenil) 				5 mg	1,69		O	Knoll AG		Niar		tbl. 30x5 mg		1,69	50,70			R
N05		Psiholeptici							 	 													R
N05A		Antipsihotoci							 	 													R
N05AA02 191	levomepromazin					0,3 g	11,15		O	Rhone Poulenc Rorer	Nozinan	film 	tbl. 20x25 mg 		0,93	18,58			R
N05AA02 192	levomepromazin					0,3 g	7,45		O	Rhone Poulenc Rorer	Nozinan	film 	tbl. 20x100 mg 		2,48	49,64			R
N05AA03 101	promazin					0,3 g	7,08		O	Pliva			Prazine		drag. 50x25 mg		0,59	29,26			R
N05AA03 102	promazin					0,3 g	5,97		O	Pliva			Prazine		drag. 50x100 mg		1,99	99,40			R
N05AA03 003	(+) promazin					0,1 g	10,22		P	Pliva			Prazine		amp. 10x50 mg/ml	5,11	51,12	
N05AA03 004	(+) promazin					0,1 g	7,36		P	Pliva			Prazine		amp. 10x100 mg/2 ml	7,36	73,58	
N05AB02 131	flufenazin 					10 mg	4,80		O	Krka Novo Mesto		Moditen		drag. 25x1 mg		0,48	11,89			R
N05AB02 132	flufenazin 					10 mg	3,28		O	Krka Novo Mesto		Moditen		drag. 100x2,5 mg	0,82	81,97			R
N05AB02 133	flufenazin 					10 mg	2,68		O	KrkaNovo Mesto		Moditen		drag. 100x5 mg		1,34	133,61			R
N05AB02 161	flufenazin 					10 mg	6,63		O	Byk Gulden		Lyogen 3 retard	drag. 10x3 mg		1,99	19,92			R
N05AB02 162	flufenazin 					10 mg	6,07		O	Byk Gulden		Lyogen 6 retard	drag. 10x6 mg		3,64	36,39			R
N05AB02 034	+ flufenazin					1 mg	0,84		P	Krka Novo Mesto		Moditen		amp. 5x2,5 mg/ml	2,11	10,53	
N05AB02 035	(++) flufenazin-dekanoat			1 mg	0,98		P	Krka Novo Mesto		Moditen	depo	amp. 5x25 mg/ml		24,41	122,05	
N05AB10 163	perazin						0,1 g	1,52		O	Byk Gulden		Taxilan 25	drag. 50x25 mg		0,38	18,85			R
N05AB10 164	perazin						0,1 g	1,44		O	Byk Gulden		Taxilan 100	tbl. 20x100 mg		1,44	28,85			R
N05AB10 051	+ perazin					0,1 g	-		P					 	
N05AC02 171	tioridazin 					0,3 g	11,31		O	Novartis Pharma		Melleril	tbl. 30x10 mg		0,38	11,31			R
N05AC02 172	tioridazin 					0,3 g	7,68		O	Novartis Pharma		Melleril	tbl. 30x25 mg		0,64	19,18			R
N05AC02 173	tioridazin 					0,3 g	5,49		O	Novartis Pharma		Melleril	tbl. 30x100 mg		1,83	54,84			R
N05AD01 136	haloperidol					8 mg	3,20		O	Krka Novo Mesto		Haldol		tbl. 25x2 mg		0,80	20,08			R
N05AD01 137	haloperidol					8 mg	2,36		O	Krka Novo Mesto		Haldol		tbl. 30x10 mg		2,95	88,52			R
N05AD01 238	haloperidol					8 mg	2,57		O	Krka Novo Mesto 	Haldol		kapi 10 ml (2 mg/ml)	6,43	6,43			R
N05AD01 239	haloperidol					8 mg	1,08		O	Krka Novo Mesto		Haldol		kapi 30 ml (10 mg/ml)	40,65	40,65			R
N05AD01 031	(+) haloperidol					8 mg	3,87		P	Krka Novo Mesto		Haldol		amp. 10x5 mg/ml		2,42	24,18	
N05AD01 032	(++) haloperidol-dekanoat 			3,3 mg	2,54		P	Krka Novo Mesto		Haldol depo	amp. 5x50 mg/ml		38,52	192,62	
N05AH02 174	klozapin					0,3 g	15,60		O	Novartis Pharma		Leponex		tbl. 50x25 mg		1,30	64,75			R AP
N05AH02 175	klozapin					0,3 g	11,67		O	Novartis Pharma		Leponex		tbl. 50x100 mg		3,89	194,67			RAP
N05AH02 051	+ klozapin					0,3 g	-		P					 	
N05AH03 161	olanzapin					10 mg 	35,96		O	Eli Lilly		Zyprexa		tbl. 28x5 mg		17,98	 503,30			R AR
N05AH03 162	olanzapin					10 mg	35,95		O	Eli Lilly		Zyprexa		tbl. 28x10 mg		35,95	1.006,60		RAR
N05AL01 112	sulpirid					0,8 g	5,56		O	Belupo			Sulpirid forte	caps. 12x200 mg		1,39	16,72			R
N05AL01 142	sulpirid					0,8 g	5,56		O	Alkaloid Skopje		Eglonyl forte	caps. 12x200 mg		1,39	16,72			R
N05AL01 013	+ sulpirid					0,8 g	10,72		P	Belupo			Sulpirid	amp. 6x100 mg/2 ml	1,34	8,04	
N05AL01 043	+ sulpirid					0,8 g	10,72		P	Alkaloid Skopje		Eglonyl		amp. 30x100 mg/2 ml	1,34	40,34	
N05AN01 115	litij-karbonat					24 mmol	1,39		O	Jadran Galenski 
												labor. Rijeka		Litij Karbonat	tbl. 100x300 mg		0,46	45,90			R
N05AX08 181	risperidon					5 mg	27,60		O	Janssen Cilag		Rispolept	film tbl. 20x1 mg	5,52	110,36			RAR
N05AX08 182	risperidon					5 mg	27,60		O	Janssen Cilag		Rispolept	film tbl. 20x2 mg	11,04	220,72			RAR
N05AX08 185	risperidon					5 mg	27,60		O	Janssen Cilag		Rispolept	film tbl. 60x2 mg	11,04	662,16			RAR
N05AX08 183	risperidon					5 mg	27,58		O	Janssen Cilag		Rispolept	film tbl. 20x3 mg	16,55	331,08			RAR
N05AX08 184	risperidon					5 mg	27,00		O	Janssen Cilag		Rispolept	film tbl. 20x4 mg	21,60	431,97			RAR
N05B 		Anksiolitici								 	 												R
N05BA01 111	diazepam					10 mg	1,05		O	Belupo			Normabel	tbl. 30x2 mg		0,21	6,39			R50
N05BA01 112	diazepam					10 mg	0,68		O	Belupo			Normabel	tbl. 30x5 mg		0,34	10,33			R50
N05BA01113	diazepam					10 mg	0,68		O	Jadran Galenski 
												labor. Rijeka		Diazepam	tbl. 36x5 mg		0,34	12,39			R50
N05BA01141	diazepam					10 mg	0,80		O	Alkaloid Skopje		Diazepam	drag. 30x2 mg		0,16	4,92			R50
N05BA01142	diazepam					10 mg	0,52		O	Alkaloid Skopje		Diazepam	drag. 30x5 mg		0,26	7,87			R50
N05BA01 114	diazepam					10 mg	0,52		O	Belupo			Normabel	tbl. 30x10 mg		0,52	15,49			R50
N05BA01 011	(+) diazepam					10 mg	2,43		P	Belupo			Normabel	amp. 10x10 mg/2 ml	2,43	24,26	
N05BA01 551	diazepam					10 mg	-		R					 								R
N05BA04 101	oksazepam					50 mg	1,33		O	Pliva			Praxiten 15	tbl. 30x15 mg		0,40	12,14			R
N05BA04 115	oksazepam					50 mg	1,35		O	Belupo			Oksazepam	tbl. 30x10 mg		0,27	8,20			R
N05BA04 116	oksazepam					50 mg	1,37		O	Belupo			Oksazepam	tbl. 20x30 mg		0,82	16,40			R
N05BA06 116	lorazepam					2,5 mg	1,15		O	Belupo			Lorsilan	tbl. 30x1 mg		0,46	13,77			R50
N05BA06 117	lorazepam					2,5 mg	0,78		O	Belupo			Lorsilan	tbl. 20x2,5 mg		0,78	15,57			R50
N05BA12 132	+ alprazolam 					1 mg	1,32		O	Krka Novo Mesto 	Helex		tbl. 30x0,25 mg		0,33	10,04			R50
N05BA12 161	+ alprazolam 					1 mg	1,32		O	Pharmacia Upjohn	Xanax		tbl. 30x0,25 mg		0,33	10,04			R50
N05BA12 133	+ alprazolam 					1 mg	1,06		O	Krka Novo Mesto		Helex		tbl. 30x0,5 mg		0,53	15,88			R50
N05BA12 162	+ alprazolam 					1 mg	1,06		O	Pharmacia Upjohn	Xanax		tbl. 30x0,5 mg		0,53	15,88			R50
N05BA12 134	+ alprazolam 					1 mg	1,02		O	Krka Novo Mesto		Helex		tbl. 30x1 mg		1,02	30,60			R50
N05BA12 163	+ alprazolam 					1 mg	0,99		O	Pharmacia Upjohn	Xanax SR 	tbl. 30x2 mg		1,98	59,51			R50
N05BA12 164	+ alprazolam 					1 mg	1,07		O	Pharmacia Upjohn	Xanax SR 	tbl. 30x1 mg		1,07	32,00			R50
N05BC		Karbamati									 	 											R
N05BC01 101	meprobamat 					1,2 g	2,19		O	Pliva			Meprobamat	tbl. 10x400 mg		0,73	 7,30			R AS
N05C 		Hipnotici i sedativi							 	 												R
N05CD01 131	+ flurazepam 					30 mg	1,78		O	Krka Novo Mesto		Fluzepam	caps. 10x15 mg		0,89	8,93	
N05CD01 132	+ flurazepam 					30 mg	1,45		O	Krka Novo Mesto		Fluzepam	caps. 10x30 mg		1,45	14,51	
N05CD02 111	nitrazepam					5 mg	0,41		O	Belupo			Cerson		tbl. 10x5 mg		0,41	4,10			R
N05CD02 112	nitrazepam					5 mg	0,37		O	Belupo			Cerson		tbl. 30x5 mg		0,37	11,07			R
N05CD08 161	+ midazolam					15 mg	2,04		O	HoffmannLa Roche	Dormicum	tbl. 10x15 mg		2,04	20,41	
N05CD08 062	+ midazolam					15 mg	14,87		P	HoffmannLa Roche	Dormicum	amp. 5x15 mg/3 ml	14,87	74,34	
N05CF02 121	zolpidem					10 mg	1,54		O	Lek Ljubljana		Sanval		tbl. 20x5 mg		0,77	15,39			R50
N05CF02 122	zolpidem					10 mg	1,54		O	Lek Ljubljana		Sanval		tbl. 20x10 mg		1,52	30,42			R50
N06 		Psihoanaleptici							 	 													R
N06A		Antidepresivi							 	 													R
N06AA04 101	klomipramin 					0,1 g	3,36		O	Pliva			Anafranil	drag. 30x25 mg		0,84	25,08			R
N06AA04 002	+ klomipramin					0,1 g	16,80		P	Pliva			Anafranil	amp. 10x25 mg/2 ml	4,20	41,97	
N06AA09 121	amitriptilin 					75 mg	1,20		O	Lek Ljubljana		Amyzol		tbl. 100x10 mg		0,16	16,39			R
N06AA09 122	amitriptilin 					75 mg	0,86		O	Lek Ljubljana		Amyzol		tbl. 30x25 mg		0,29	8,63			R
N06AA09 023	+ amitriptilin					75 mg	4,54		P	Lek Ljubljana		Amyzol		amp. 50x20 mg/2 ml	1,21	60,66	
N06AA21 103	maprotilin 					0,1 g	2,28		O	Pliva			Ladiomil	tbl. 30x25 mg		0,57	17,21			R
N06AA21 104	maprotilin 					0,1 g	1,96		O	Pliva			Ladiomil	tbl. 30x50 mg		0,98	29,51			R
N06AA21 005	+ maprotilin					0,1 g	14,80		P	Pliva			Ladiomil	amp. 10x25 mg/2 ml	3,70	36,97	
N06AB03 261	fluoksetin					20 mg	6,99		O	Eli Lilly		Prozac		susp. 70 ml 20 mg/5 ml)	97,87	97,87			R
N06AB03 131	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Krka Novo Mesto		Fluval		caps. 14x20 mg		3,59	50,26			R
N06AB03 121	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Lek Ljublana		Portal		caps. 14x20 mg		3,59	50,26			R
N06AB03 162	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Eli Lilly		Prozac		caps. 14x20 mg		3,59	50,26			R
N06AB03 132	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Krka Novo Mesto		Fluval		caps. 28x20 mg		3,59	100,52			R
N06AB03 122	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Lek Ljublana		Portal		caps. 28x20 mg		3,59	100,52			R
N06AB03 163	fluoksetin					20 mg	3,59		O	Eli Lilly		Prozac		caps. 28x20 mg		3,59	100,52			R
N06AB05 111	paroksetin					20 mg	4,33		O	Belupo			Seroxat		tbl. 30x20 mg		4,33	130,00			R50
N06AB05 112	paroksetin					20 mg	4,33		O	Belupo			Seroxat		tbl. 30x30 mg		6,50	195,00			R50
N06AB06 171	sertralin					50 mg	3,92		O	Pfizer			Zoloft		tbl. 28x50 mg		3,92	109,70			R50
N06AB06 172	sertralin					50 mg	3,92		O	Pfizer			Zoloft		tbl. 28x100 mg		7,83	219,18			R50
N06AB08 161	fluvoksamin					100 mg	3,59		O	Solvay 
												Pharmaceuticals		Fevarin 	tbl. 15x100 mg		3,59	53,85			R
N07		Ostali lijekovi s djelovanjem na 
		živčani sustav							 	 													R
N07AA01 151	neostigminij					60 mg	-		O				 	 								R
N07AA01 061	+ neostigminij					2 mg	12,40		P	Rotexmedica		Neostigmin	amp. 10x0,5 mg/ml	3,10	31,00	
N07AA02 151	piridostigminij 				0,18 g	-		O													R
N07AA02 052	+ piridostigminij 				10 mg	-		P


P		Lijekovi za liječenje infekcija 
		uzrokovanih parazitima									
P01		Lijekovi za liječenje infekcija protozoima52 																	R
P01AB01 111	metronidazol					2 g	10,08		O	Belupo			Medazol		tbl. 20x250 mg		1,26	25,25			R AT
P01AB01 112	metronidazol					2 g	9,20		O	Belupo			Medazol		tbl. 10x400 mg		1,84	18,44			RAT
P01AB01 113	metronidazol					2 g	9,20		O	Belupo			Medazol		tbl. 20x400 mg		1,84	36,89			RAT
P01BA01 151	+ klorokin 					0,5 g	-		O									 				R
P01BD01 152	+ pirimetamin 					75 mg	-		O					 	
P02 		Lijekovi za liječenje infekcija 
		uzrokovanih helmintima							 	 												R
P02BA01 151	* prazikvantel 					3 g	-		O				 	 	
P02CA01 231	mebendazol					0,2 g	7,27		O	Krka Novo Mesto		Vermox		susp. 30 ml(100 mg/5ml)	21,80	21,80			R
P02CA01 132	mebendazol					0,2 g	7,26		O	Krka Novo Mesto		Vermox		tbl. 6x100 mg		3,63	21,79			R
P02CA03 133	+ albendazol53 					0,4 g	18,36		O	Krka Novo Mesto		Dalben		tbl. 2x200 mg		9,18	18,36	
P02CA03 134	+ albendazol53					0,4 g	13,20		O	Krka Novo Mesto		Dalben		tbl. 56x400 mg		13,20	739,02	
P03		Antiparazitici																 	 				R
P03AC01 441	piretrin					-	-		L	Jaka -80		Bubil		šampon 0,3% 60 ml	17,55	17,55			R
P03AX01 411	benzilbenzoat					-	-		L	Jadran Galenski 	Benzylis benzo-
												laboratorij		atis linimentum	mazilo 25% boč. 150 g	14,50	14,50			R
P03AX05 451	krotamiton (krema)				-	-		L													R
P03AX05 752	krotamiton (losion)				-	-		L													R
R		Lijekovi s djelovanjem na sustav 
		dišnih organa							 	 													R
R01		Lijekovi za liječenje bolesti nosa							 	 										R
R01AA08 711	+ nafazolin					0,4 mg	0,60		N	Jadran Galenski 	Nafazolin	kapi za nos 10 ml
												laboratorij		0,05%		 (0,5 mg/ml)		7,50	7,50	
R01AA08 712	+ nafazolin					0,4 mg	0,32		N	Jadran Galenski 	Nafazolin
												laboratorij		0,1%		kapi 10 ml (1 mg/ml)	8,00	8,00	
R01AD01 701	beklometazon					0,4 mg	1,56		N	Pliva			Gnadion		aerosol za nos
																	200 doza (50 mcg/doza)	39,03	39,03			R
R01AD08 776	flutikazon					0,2 mg	4,09		N	GlaxoWellcome		Flixonase 	naz. spray 120 inhal.
																	(1 inh./50 mcg)		122,78	122,78			R AU
R01AD09 761	mometazon					0,2 mg	4,09		N	Schering-Plough		Nasonex		spray za nos 0,05% 
																	120 doza (50 mcg/doza)	122,78	122,78			RAU
R03 		Antiastmatici										 	 										R
R03AC12 361	salmeterol					0,1 mg	8,55		Inhl. 	GlaxoWellcome		Serevent 
											praš. 				diskus		prašak za inh.60x50 mcg	4,28	256,54			R
R03AC12 362	salmeterol					0,1 mg	9,17		Inhl. 	GlaxoWellcome		Serevent	disk. prašak za inh. 
											praš.				 diskhaler	56x50 mcg		4,59	256,79			R
R03AC12 763	salmeterol					0,1 mg	8,57		Inhl.	GlaxoWellcome		Serevent	aerosol 60x25 mcg	2,14	128,54			R
								praš.			inhaler
R03BA01 701	beklometazon					0,8 mg	2,88		Inhl. 	Pliva			Becotide	aeros. za inh., 200 doza 
											praš.						(50 mcg/doza)		0,18	36,07			R
R03BA03 761	flunisolid					1 mg	2,75		Inhl. 	Boehringer		Bronilide	aerosol za or. inhalac. 6 ml/
											praš.	Ingelheim				120 doza (250 mcg/doza)	82,62 	82,62			R AV
R03BA05 364	flutikazon					0,6 mg	13,56		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															50 diskhaler	prašak za inh. 60x50mcg 1,13	67,70			RAU
R03BA05 365	flutikazon					0,6 mg	11,2		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															100 diskhaler	prašak za inh. 60x100 mcg	1,88	113,05		RAU
R03BA05 366	flutikazon					0,6 mg	8,40		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															250 diskhaler	prašak za inh. 60x250 mcg	3,50	209,70		RAU
R03BA05 367	flutikazon					0,6 mg	7,68		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															500 diskhaler	prašak za inh. 60x500 mcg	6,40	383,80		RAU
R03BA05 368	flutikazon					0,6 mg	15,57		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															50 diskus	prašak za inh. 60x50 mcg	1,30	77,85		RAU
R03BA05 369	flutikazon					0,6 mg	13,05		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															100 diskus	prašak za inh. 60x100 mcg	2,18	130,52		RAU
R03BA05 370	flutikazon					0,6 mg	9,65		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															250 diskus	prašak za inh. 60x250 mcg	4,02	241,15		RAU
R03BA05 371	flutikazon					0,6 mg	8,82		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															500 diskus	prašak za inh. 60x500 mcg	7,36	441,37		RAU
R03BA05 772	flutikazon					0,6 mg	15,50		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															25 inhaler	aerosol 60x25 mcg		38,76	38,76		RAU
R03BA05 773	flutikazon					0,6 mg	12,88		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
															50 inhaler	aerosol 60x50 mcg		64,41	64,41		RAU
R03BA05 774	flutikazon					0,6 mg	10,41		O	GlaxoWellcome		Flixotide 	
															125 inhaler	aerosol 60x125 mcg		130,07	130,07		RAU
R03BA05 775	flutikazon					0,6 mg	10,39		O	GlaxoWellcome		Flixotide 
								250 inhaler								aerosol 60x250 mcg		259,80	259,80		RAU
R03BB01 761	ipratropij-bromid				0,12 mg	1,10		O	Boehringer 		Atrovent	aerosol za inhalaciju 15ml/
								Ingelheim								300 doza (20 mcg/doza)		55,07	55,07		R
R03BC01 121	dinatrij-kromoglikat				80 mg	5,16		Inhl. 
											aers.	Lek Ljubljana		Intal		caps. 50x20 mg			1,29	64,34		R
R03CB03 151	orciprenalin54 					60 mg	-		O					 								R AX
R03CB03 083	(+) orciprenalin54				60 mg	-		P					 	
R03CB04 952	kisik						-	-		N				 	 	
R03CC02 102	salbutamol 					12 mg	2,46		O	Pliva			Ventolin	tbl. 60x2 mg			0,41	24,79		R
R03CC02 303	salbutamol 					12 mg	4,56		O	Pliva			Ventolin	sirup 200 ml (2 mg/5 ml)	30,42	30,42		R
R03CC02 904	salbutamol					10 mg	3,49		Inhl. 
											tek.	Pliva			Ventolin	otop. 10 ml (5 mg/ml)		17,43	17,43		R
R03CC02 705	salbutamol					0,8 mg	1,35		Inhl.	Pliva			Ventolin	aeros. za inh. 
											praš.						200 doza (100 mcg/doza)		33,80	33,80		R
R03D		Ostali antiastmatici							 	 												R
R03DA04 121	teofilin					0,4 g	1,18		O	Lek Ljubljana		Teolin		tbl. 40x125 mg			0,37	14,80		R
R03DA04 122	teofilin					0,4 g	0,83		O	Lek Ljubljana		Teolin retard	tbl. 40x300 mg			0,62	24,60		R
R03DA04 161	teofilin					0,4 g	1,20		O	Schering 		Plough	Uni-Dur	tbl. 20x400 mg			1,20	24,00		R
R03DA04 162	teofilin					0,4 g	1,18		O	Schering 		Plough	Uni-Dur	tbl. 20x600 mg			1,77	35,34		R
R03DA04 131	teofilin					0,4 g	0,90		O	Krka Novo Mesto		Teotard 200	retard caps. 40x200 mg		0,45	18,10		R
R03DA04 132	teofilin					0,4 g	0,64		O	Krka Novo Mesto		Teotard 350	retard caps. 40x350 mg		0,56	22,32		R
R03DA05 011	(+) aminofilin					0,6 g	7,68		P	Belupo			Retafilin	amp. 50x250 mg/10 ml		3,20	159,84	
R03DA05 024	(+) aminofilin					0,6 g	2,57		P	Lek Ljubljana		Aminophyllin	amp. 50x500 mg/2 ml		2,14	106,97	
R03DC03 181	montelukast					10 mg	22,54		P	Merck Sharp 		Singulair	tbl. za žvakanje
												&Dohme			junior		28x5 mg				11,27	315,46		R50AY
R03DC03 182	montelukast					10 mg	11,27		P	Merck Sharp 
												&Dohme			Singulair 	film tbl. 28x10 mg		11,27	315,46		R50AY
R05C		Sekretolitici i sekretomotorici mukolitici							 	 	
R05CB13 961	dornaze alfa (dezoksiribonukleaza) 55 		2,5 mg	227,06		Inhl. 	Hoffmann
											tek.	La Roche		Pulmozyme	6 x (2,5 mg/2,5 ml)		227,06	1.362,34	
R05DA		Antitusici opijatski							 	 												R
R05DA04 141	+ kodein					0,1 g	17,59		O	Alkaloid Skopje		Codeini 
															phosphatis	tbl. 10x30 mg			5,28	52,78		RAZ
R05DA08 142	folkodin					50 mg	7,55		O	Alkaloid Skopje		Pholcodin	caps. 20x10 mg			1,51	30,16		RBA
R05DA08 343	folkodin					50 mg	20,25		O	Alkaloid Skopje		Pholcodin 
															sirup za djecu	boč. 60 ml (4 mg/5 ml)		18,66	18,66		RBA
R05DA08 344	folkodin					50 mg	13,27		O	Alkaloid Skopje		Pholcodin sirup	boč. 150 ml (5 mg/5 ml)		38,22	38,22		RBA
R05DB		Antitusici sintetski							 	 												R
R05DB13 131	butamirat 					25 mg	3,38		O	Krka Novo Mesto		Panatus		tbl. 10x20 mg			2,70	26,97		RBA
R05DB13 132	butamirat 					25 mg	2,68		O	Krka Novo Mesto		Panatus forte	tbl. 10x50 mg			5,36	53,56		RBA
R05DB13 302	butamirat 					25 mg	5,36		O	Pliva			Supremin	sirup 200 ml (4 mg/5 ml)	34,33	34,33		RBA
R06		Antihistaminici za sustavnu primjenu							 	 										R
R06AA02 101	difenhidramin-klorid				0,2 g	3,60		O	Pliva			Dimidril	tbl. 30x25 mg			0,45	13,52		R
R06AA02 302	difenhidramin-klorid 				0,2 g	12,28		O	Pliva			Dimidril	sirup 100 ml (10 mg/5 ml)	12,28	12,28		R
R06AC03 003	(+) kloropiramin 				0,15 g	12,96		P	Pliva			Synopen		amp. 10x20 mg/2 ml		1,73	17,30	
R06AD03 131	tietilperazin 					13 mg	1,36		O	Krka Novo Mesto		Torecan		drag. 50x6,5 mg			0,68	34,02		R50
R06AD03 032	(+) tietilperazin 				13 mg	4,30		P	Krka Novo Mesto		Torecan		amp. 50x6,5 mg			2,15	107,38	
R06AD03 533	tietilperazin 					13 mg	3,36		R	Krka Novo Mesto		Torecan		supp. 6x6,5 mg			1,68	10,08		R50
R06AX13 161 	loratadin					10 mg	2,07		O	Schering-Plough		Claritine	tbl. 10x10 mg			2,07	20,74		R
R06AX13 162 	loratadin					10 mg	2,07		O	Schering-Plough		Claritine	tbl. 30x10 mg			2,07	62,21	
R06AX13 362	loratadin					10 mg	2,19		O	Schering-Plough		Claritine	sirup 120 ml (1 mg/ml)		26,22	26,22		R
R06AX13 322	loratadin					10 mg	2,19		O	Lek Ljubljana		Flonidan	sirup 120 ml (1 mg/ml)		26,22	26,22		R
R06AX13 121	loratadin					10 mg	2,07		O	Lek Ljubljana		Flonidan	tbl. 10x10 mg			2,07	20,74		R
R06AX13 122	loratadin					10 mg	2,07		O	Lek Ljubljana		Flonidan	tbl. 20x10 mg			2,07	41,40		R
R06AX17 135	ketotifen 					2 mg	4,65		O	Krka Novo Mesto		Dihalar		tbl. 30x1 mg			2,33	69,81		R
R06AX17 336	ketotifen 					2 mg	5,03		O	Krka Novo Mesto		Dihalar		sirup 100 ml (1 mg/5 ml)	50,32	50,32		R
R06AX26 181	feksofenadin					0,12 g	2,80		O	Aventis Pharma 		Telfast		tbl. 10x120 mg			2,80	28,00		R50
R06AX26 182	feksofenadin					0,12 g	2,80		O	Aventis Pharma 		Telfast		tbl. 30x120 mg			2,80	84,00		R50
R06AX26 183	feksofenadin					0,12 g	2,80		O	Aventis Pharma 		Telfast		tbl. 10x180 mg			4,20	42,00		R50
R06AX26 184	feksofenadin					0,12 g	2,80		O	Aventis Pharma 		Telfast		tbl. 30x180 mg			4,20	126,00		R50
R07		Ostali lijekovi s djelovanjem na 
		sustav dišnih organa							 	 	
R07AA01 361	kolfosceril palmitat-surfaktant 		0,108 g	3.326,40	Inhal.	Glaxo-			Exsosurfneo-
											praš.	Wellcome 		natal		boč. s praškom 108 mg/8 ml	3.326,40 3.326,40	
S		Lijekovi s djelovanjem na osjetila 							 	 										R
S01		Lijekovi za liječenje bolesti oka							 	 										R
S01A		Antimikrobni i antivirusni lijekovi							 	 										R
S01AA01 401	kloramfenikol					-	-		L	Pliva			Chloramphe-	mast za oči 5 g 
															nicol 1%	(10 mg/1 g masti)		4,42	4,42			R
S01AA12 771	tobramicin					-	-		L	Alcon			Tobrex		kapi za oči 5 ml (3 mg/ml)	15,44	15,44		R
S01AA12 472	tobramicin					-	-		L	Alcon			Tobrex		mast za oči 3,5 g 
																	(3 mg/1 g masti)		16,17	16,17		R50
S01AA30 721	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		kapi 10 ml 
																	(3.500 i.j.+250 i.j./ml)	18,43	18,43		R
S01AA30 422	neomicin + bacitracin				-	-		L	Lek Ljubljana		Bivacyn		mast za oči 3,5 g		6,23	6,23		R
S01AB02 702	sulfafurazol					-	-		L	Pliva 			Sulfasol 4%	kapi za oči (40 mg/ml)		9,55	9,55		R
S01AD03 423	aciklovir					-	-		L	Lek Ljubljana		Aclovir 3%	mast za oči 4,5 g 
																	(30 mg/1 g masti)		26,78	26,78		R
S01AD03 431	aciklovir					-	-		L	Krka Novo Mesto		Virolex 3%	mast za oči 4,5g 
																	(30 mg/1 g masti)		26,78	26,78		R
S01B		Glukokortikoidi i kombinacije			-					 	 										R
S01BA06 761	deksametazon					-	-		L	Alcon			Maxidex		kapi za oči 0,1% 5 ml		15,76	15,76		R
S01BA06 462	deksametazon					-	-		L	Alcon			Maxidex		mast za oči 0,1% 3,5 g		18,68	18,68		R
S01BA07 761	+ fluorometolon					-	-		L	Allergan		Efflumidex 
															liquifilm	kapi za oči 5 ml (5 mg/ml)	22,35	22,35	
S01CA01 721	neomicin + deksametazon				-	-		L	Lek Ljubljana		Dexametha-	kapi za oči 5 ml
															son-Neomycin	(5 mg+1 mg)/ ml			14,75	14,75		R
S01CA01 422	neomicin + deksametazon				-	-		L	Lek Ljubljana		Dexametha-	mast za oči 3,5 g
															son-Neomycin	(5 mg+0,5 mg)/g 		7,96	7,96		R
S01CA03 701	kortizolon+oksitetraciklin			-	-		L	Pliva			Geokorton	kapi za oko i uho 
																	5ml (15 mg+5 mg)/ml		12,13	12,13		R
S01CA05 761	betametazon + gentamicin			-	-		L	Schering Plough		Garasone	kapi za oči 0,3% 5 ml		15,36	15,36		R
S01CA05 462	betametazon + gentamicin			-	-		L	Schering Plough		Garasone	mast za oči 0,3% 5 g		14,26	14,26		R
S01E 		Miotici							 	 														R
S01EA02 771	+ dipivefrin 					0,2 ml	0,58		L	Allergan		d Epifrin 0,1%	kapi za oči 10 ml		29,18	29,18	
S01EA05 772	brimonidin 					0,2 ml	4,76		L	Allergan		Alphagan	kapi za oči 5 ml		119,00	119,00		R50
S01EB01 701	pilokarpin 					0,4 ml	0,44		L	Pliva			Pilokarpin 1%	kapi za oči 10 ml 
																	(10 mg/ml)			11,03	11,03		R
S01EB01 702	pilokarpin 					0,4 ml	0,64		L	Pliva			Pilokarpin 2%	kapi za oči 10 ml 
																	(20 mg/ml)			16,11	16,11		R
S01EB01 462	pilokarpin					40 mg	8,17		L	Alcon			Pilogel HS	gel 5 g (40 mg/g)		40,84	40,84		R
S01EB02 763	+ karbakol					0,4 ml	0,43		L	Alcon			Isopto carbac-	kapi za oči 15 ml 
															hol 1,5%	(15 mg/ml)			16,19	16,19	
S01EB02 764	+ karbakol					0,4 ml	0,47		L	Alcon			Isopto carbac-	kapi za oči 15 ml
															hol 3%		(30 mg/ml)			17,71	17,71	
S01EC 		Inhibitori karboanhidraze							 	 											R
S01EC01 162	acetazolamid					0,75 g	5,52		O	Wyeth Lederle		Diamox		tbl. 30x250 mg			1,84	63,52		R
S01EC01 061	+ acetazolamid					0,75 g	118,58		P	Wyeth Lederle		Diamox		amp. 1x500 mg			79,05	79,05	
S01ED		Blokatori adrenargičkog sustava							 	 											R
S01ED01 711	timolol						0,2 ml	1,10		L	Jadran Galenski 
												laboratorij		Timalen 0,25%	kapi za oči 5 ml (2,5 mg/ml)	27,38	27,38		R
S01ED01 712	timolol						0,2 ml	1,21		L	Jadran Galenski 
												laboratorij		Timalen 0,5%	kapi za oči 5 ml (5 mg ml)	30,16	30,16		R
S01ED02 761	betaksolol					0,2 ml	1,15		L	Alcon			Betoptic	kapi za oči 5 ml (5 mg/ml)	28,87	28,87		R
S01ED03 771	levobunolol					0,2 ml	1,10		L	Allergan		Vistagan	kapi za oči 0,25% 5 ml		27,40	27,40		R
S01ED03 772	levobunolol					0,2 ml	1,18		L	Allergan		Vistagan	kapi za oči 0,50% 5 ml		29,39	29,39		R
S01EX03 761	latanoprost					0,1 ml	5,65		L	Pharmacia Upjohn	Xalatan		kapi za oči 2,5 ml 
																	(50 mcg/ml)			141,32	141,32		R50
S01FA 		Midrijatici i cikloplegici							 	 											R
S01FA01 701 	atropin 					-	-		L	Pliva			Atropin 0,5%	kapi za oči 10 ml (5 mg/ml)	11,28	11,28		R
S01FA01 702	atropin 					-	-		L	Pliva			Atropin 1%	kapi za oči 10 ml 
																	(10 mg/ml)			18,74	18,74		R
S01FA06 761	+ tropikamid 					-	-		L	Alcon			Mydriacyl 0,5%	kapi za oči 15 ml		20,24	20,24	
S01FA06 762	+ tropikamid 					-	-		L	Alcon			Mydriacyl 1%	kapi za oči 15 ml		22,77	22,77	
S01G		Vazokonstriktori							 	 	
S01GA01 711	+ nafazolin					-	-		L	Jadran Galenski 
												laboratorij		Nafaborat	kapi za oči 10 ml		10,00	10,00	
S01H		Anestetici							 	 													R
S01HA03 701	+ tetrakain					-	-		L	Pliva			Tetrakain 0,5%	kapi za oči 10 ml (5 mg/ml)	11,98	11,98		R
S01JA 		Oatali lijekovi koji se primjenjuju u 
		oftalmologiji							 	 													R
S01JA01 761	fluorescein					-	-		L	Alcon			Fluorescit 
															Injection 10%	amp. 10x5 ml			5,95	59,51	
S01KA02 762 	+ hipromeloza56 				-	-		L	Alcon			Isopto Tears	kapi za oči 15 ml (5 mg/ml)	16,02	16,02		RBB
S02		Lijekovi za liječenje bolesti uha							 	 										R
S02AA01 701	kloramfenikol					-	-		L	Pliva			Otomycin 10%	kapi za uho 10 ml (100 mg/ ml)	9,41	9,41		R


V		Različito							 	 													R
V01		Alergeni							 	 	
V01AA01 011	+ alergeni za specifičnu imunoterapiju57 					Imunološki		Alergeni za
		(boč. 1 konc.)					-	-			zavod			specifičnu 
															imunoterapiju	1 boč./10 ml		67,00	67,00	
V01AA01 012	+ alergeni za specifičnu imunoterapiju57 					Imunološki		Alergeni za
		(boč. 2 konc.)					-	-			zavod			specifičnu 
															imunoterapiju	1 boč./10 ml		67,00	67,00	
V01AA01 013	+ alergeni za specifičnu imunoterapiju57					Imunološki		Alergeni za
		(boč. 3 konc.)					-	-			zavod			specifičnu 
															imunoterapiju	1 boč./10 ml		67,00	67,00	
V01AA01 014	+ alergeni za specifičnu imunoterapiju57					Imunološki		Alergeni za
		(boč. 4 konc.)					-	-			zavod			specifičnu 
															imunoterapiju	1 boč./10 ml		94,05	94,05	
V03		Lijekovi u druge terapijske svrhe							 	 	
V03AA		Lijekovi za liječenje alkoholizma							 	 	
V03AA01 151	disulfiram					-	-		O					 								R
V03AB		Antidoti58							 	 	
V03AB03 052	+ natrij-kalcij-edetat				-	-		P					 	
V03AB04 153	+ pralidoksim 					-	-		O				 	 	
V03AB04 054	(+) pralidoksim 				-	-		P					 	
V03AB14 051	+ protamin-sulfat				-	-		P						
V03AB15 055	(+) nalokson					-	-		P					 	
V03AB23 021	(+) acetilcistein 59 				-	-		P	Lek Ljubljana		Fluimukan	amp. 10x300 mg/3 ml	3,05	30,49	
V03AB25 062 	(+) flumazenil					-	-		P	Hoffmann La Roche	Anexate		amp. 5x0,5 mg/5 ml	141,96	709,79	
V03AE		Lijekovi za liječenje hiperkalijemije							 	 	
V03AE01 051	kalcij-polistirensulfonat 
		(ionski izmjenjivač)				-	-		O					 								R
V03AF		Antagonisti citostatika							 	 	
V03AF01 061	+ mesna (merkaptoetan - sulfonska kiselina)	-	-		P	Asta Medica		Uromitexan 	amp. 15x400 mg/4 ml	7,75	116,31	
V03AF03 171	+ kalcij-folinat 				60 mg	32,32		O	Wyeth-Lederle		Leucovorin	tbl. 10x15 mg	8,08	80,82	
V03AF03 073	+ kalcij-folinat				60 mg	156,32		P	Wyeth-Lederle		Leucovorin 30	amp. 1x30 mg/3 ml	78,16	78,16	
V03AF03 074	+ kalcij-folinat				60 mg	158,03		P	Wyeth-Lederle		Leucovorin 50	amp. 1x50 mg/5 ml	131,69	131,69	
V04		Dijagnostici							 	 	
V04CD01 051	* metirapon					-	-		P				 	 	
V04CE01 061	galaktoza					-	-		P	Schering AG		Echovist	boč. 200 mg/ml		268,62	268,62	
V04CF01 011	(+) tuberkulin					-	-		P	Imunološki		Tuberkulin PPD 	boč. 1,5 ml/15 doza
												zavod			RT 23 SSI (1E)				2,03	30,49	
V04CF01 012	(+) tuberkulin					-	-		P	Imunološki		Tuberkulin PPD 	boč. 1,5 ml/15 doza
												zavod			RT 23 SSI (2E)				3,75	56,25	
V04CJ02 051	* protirelin (TRH)				-	-		P				 	 	
V04CL01 011	+ alergeni grupni za testiranje 		-	-		P	Imunološki 		Alergeni za
												zavod			PRICK test	boč. 2 ml		53,45	53,45	
V04CL01 012	+ alergeni grupni za testiranje 		-	-		P	Imunološki 		Alergeni za
												zavod			intradermalno 
															testiranje-ID test boč. 10 ml		53,45	53,45	
V04CL02 011	+ alergeni pojedinačni za testiranje 		-	-		P	Imunološki 		Alergeni za
												zavod			PRICK test	boč. 2 ml		53,45	53,45	
V04CL02 012	+ alergeni pojedinačni za testiranje 		-	-		P	Imunološki 		Alergeni za
												zavod			intradermalno 
															testiranje-ID test boč. 10 ml		53,45	53,45	
V06		Nutrijencije i umjetna sladila							 	 	
V06DC01 024	(+) glukoza					-	-		P	Hrvatski zavod 
												za transf. med.		Glukoza 20%	boca 500 ml		13,94	13,94	
V06DC01 021	(+) glukoza					-	-		P	Lek Ljubljana		Glucosum 25%	amp. 50x10ml(250 mg/ml)	1,69	84,34	
V06DC01 022	(+) glukoza					-	-		P	Lek Ljubljana		Glucosum 37%	amp. 50x10ml(370 mg/ml)	1,72	86,07	
V06DC01 023	(+) glukoza					-	-		P	Lek Ljubljana		Glucosum 50%	amp. 50x10ml(500 mg/ml)	1,91	95,54	
V06DX01 360	dijetetski preparat				-	-		O	SHS-Internat.		P-AM Universal	prašak 500 g		917,11	917,11			RBC
V06DX01 362	dijetetski preparat				-	-		O	SHS-Internat.		P-AM Analog	prašak 400 g		249,34	249,34			RBC
V06DX01 366	dijetetski preparat				-	-		O	SHS-Internat.		P-AM 1 		prašak 500 g		798,49	798,49			RBC
V06DX01 367	dijetetski preparat				-	-		O	SHS-Internat.		P-AM 2 		prašak 500 g		970,98	970,98			RBC
V06DX01 368	dijetetski preparat				-	-		O	SHS-Internat.		P-AM 3 		prašak 500 g		970,98	970,98			RBC
V06DX01 369	dijetetski preparat				-	-		O	Nestle			Alfare		limenke 12x400 g	63,25	759,00			R50
V06DX01 370	dijetetski preparat				-	-		O	Milupa			Pregomin	limenka 1x400 g	61,88	61,88	R50
V06DX02 366	namirnice bez glutena60 			-	-		O	Hammermuehle		Brašno mix 
															svijetlo 	prašak 10x1 kg		18,15	181,48			R50
V06DX03 381	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Alitraq		prašak 76 g		21,34	21,34			R25;50BD
V06DX03 383	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Ensure Plus	kutija 236,59 ml	9,39	9,39			R25;50BD
V06DX03 384	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Ensure Plus 
															RTH		boca 1.000 ml		33,61	33,61			R25;50BD
V06DX03 386	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Pediasure	kutija 236,59 ml	10,25	10,25			R25;50BD
V06DX03 389	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Osmolite HN	kutija 236,59 ml	14,51	14,51			R25;50BD
V06DX03 391	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Pulmocare 
															RTH		boca 1.000 ml		30,57	30,57			R25;50BD
V06DX03 361	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Glucerna	kutija 236,59 ml	9,84	9,84			R25;50BD
V06DX03 362	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Nepro		kutija 236,59 ml	23,89	23,89			R25;50BD
V06DX03 363	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Abbott Laboratories 	Suplena 	kutija 236,59 ml	15,35	15,35			R25;50BD
V06DX03 394	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Fresenius AG		Fresubin 
															750 MCT		boca 500 ml		20,00	20,00			R25;50BD
V06DX03 396	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Fresenius Kabi		Protein Plus	tetrabrik 1x200 ml	16,91	16,91			R25;50BD
V06DX03 397	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Fresenius Kabi		Frebini mini 
															max		tetrabrik 1x200 ml	9,95	9,95			R25;50BD
V06DX03 398	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Fresenius Kabi		Survimed Renal	prašak 6x1 vrećica 80 g	23,68	142,10			R25;50BD
V06DX03 399	namirnice za enteralnu primjenu			-	-		O	Fresenius AG		Survimed OPD	boca 500 ml		31,56	31,56			R25;50BD
V07		Ostali pripravci							 	 	
V07AB01 901 	(+) Aqua redestillata				-	-		P	Pliva			Aqua 
															redestillata	amp. 50x10 ml		0,71	35,66	
V07AB01 902	(+) Aqua redestillata				-	-		P	Pliva			Aqua 
															redestillata	amp. 50x5 ml		0,44	22,13	
V07AB01 911	(+) Aqua redestillata				-	-		P	Hrvatski zavod 		Aqua pro
												za transf. med.		injectione	boca 100 ml		7,35	7,35	
V07AB01 912	(+) Aqua redestillata				-	-		P	Hrvatski zavod 		Aqua pro
												za transf. med.		injectione	boca 500 ml		8,65	8,65	
V07AB02 961	+ otopine za ispiranje mokraćnog mjehura	-	-			Fresenius		Purisole SM	boca 3000 ml		55,79	55,79	
V07AB02 962	+ otopine za ispiranje mokraćnog mjehura	-	-			Fresenius		Purisole SM	boca 5000 ml		90,01	90,01	
V07AC		Krv i krvne komponente65								 		
V07AC01 911	+ puna krv 					-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,41		
V07AC03 912	+ puna krv sa smanjenim brojem leukocita 	-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,81		
V07AC04 913	+ svježe smrznuta plazma			-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,49		
V07AC04 914	+ svježe smrznuta plazma 			-	-		i.v.	Imunološki zavod			ml			0,49		
V07AC04 930	+ svježe smrznuta plazma dobivena 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod
		plazmaferezom 									za transf. med.				ml			0,82		
V07AC06 915	+ koncentrat eritrocita				-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,51		
V07AC06 931	+ koncentrat eritrocita u hranjivoj otopini	-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,51		
V07AC06 932	+ koncentrat eritrocita bez sloja leukocita 					Hrvatski zavod
		i trombocita 					-	-		i.v.	za transf. med.				ml			0,51		
V07AC06 933	+ koncentrat eritrocita bez sloja leukocita i 					Hrvatski zavod
		trombocita, u hranjivoj otopini			-	-		i.v.	za transf. med.				ml			0,51		
V07AC07 916	+ koncentrat eritrocita sa smanjenim 						Hrvatski zavod
		brojem leukocita 				-	-		i.v.	za transf. med.				ml			1,20		
V07AC07 934	+ koncentrat eritrocita sa smanjenim 						Hrvatski zavod
		brojem leukocita, u hranjivoj otopini 		-	-		i.v.	za transf. med.				ml			1,20		
V07AC08 917	+ koncentrat opranih eritrocita 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,85		
V07AC09 918	+ koncentrat opranih eritrocita sa 						Hrvatski zavod
		smanjenim brojem leukocita 			-	-		i.v.	za transf. med.				ml			1,72		
V07AC10 919	+ koncentrat eritrocita u plazmi 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				ml			0,56		
V07AC11 920	+ koncentrat trombocita dobiven 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
		trombaferezom									za transf. med.				doza			330,29		
V07AC11 921	+ koncentrat trombocita dobiven 
		staničnim separatorom (bez seta)		-	-		i.v.	Imunološki zavod			doza			109,09		
V07AC12 922	+ koncentrat trombocita dobiven 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod	
		trombaferezom, sa smanjenim brojem 						za transf. med.
		leukocita														doza			405,57		
V07AC13 923	+ koncentrat trombocita 			-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				doza			193,70		
V07AC13 935	+ koncentrat trombocita-pool više doza 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
					za transf. med.											doza			205,77		
V07AC13 936	+ koncentrat trombocita bez sloja 						Hrvatski zavod 
		leukocita i trombocita 				-	-		i.v.	za transf. med.				doza			193,70		
V07AC13 937	+ koncentrat trombocita bez sloja 						Hrvatski zavod 	
		leukocita i trombocita - pool više doza 	-	-		i.v.	za transf. med.				doza			205,77		
V07AC13 924	+ koncentrat trombocita dobiven 					
		iz 500 ml krvi 					-	-		i.v.	Imunološki zavod			doza			193,70		
V07AC14 938	+ koncentrat trombocita sa smanjenim 						Hrvatski zavod 
		brojem leukocita 				-	-		i.v.	za transf. med.				doza			556,96	 	
V07AC14 925	+ koncentrat trombocita sa smanjenim 						Hrvatski zavod 
		brojem leukocita - pool više davatelja 		-	-		i.v.	za transf. med.				doza			286,14	 	
V07AC15 926	+ koncentrat leukocita dobiven 						Hrvatski zavod 
		leukaferezom 					-	-		i.v.	za transf. med.				doza			288,05	 	
V07AC16 927	+ koncentrat leukocitia 			-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				doza			193,70	 	
V07AC16 939	+ koncentrat leukocitia - pool više doza 	-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				doza			205,77	 	
V07AC16 940	+ koncentrat trombocita i leukocita 		-	-		i.v.	Hrvatski zavod 
												za transf. med.				doza			193,70	 	
V07AC16 941	+ koncentrat trombocita i leukocita - pool 					Hrvatski zavod 
		više doza 					-	-		i.v.	za transf. med.				doza			205,77	 	
V07AC17 928	+ krioprecipitat univerzalni - pool 						Hrvatski zavod 
		deset doza					-	-		i.v.	za transf. med.				ml			3,36	 	
V07AC17 929	+ krioprecipitat 				-	-		i.v.	Imunološki		Krioprecipitat	boč. 50 ml (550-650 i.j 
												zavod					F-VIII)s priborom za
																	infuziju		1.080,00 1.080,00	
V07AX01 952	+ polivinilalkohol 				-	-		P				 	 	
V07AZ01 411	gel za ultrazvuk				-	-		L	Jadran Galenski 
												laboratorij		Ultra gel	gel 300 ml		11,50	11,50	
V07AZ01 401	gel za ultrazvuk				-	-		L	Pliva			Elson		gel 300 g 		11,50	11,50	
V08		Kontrastna sredstva							 	 	
V08AA05 061	+ meglumin-joksitalamat-30			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 30	boč. 100 ml		117,73	117,73	
V08AA05 062	+ meglumin-joksitalamat-45			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 45	boč. 250 ml		128,55	128,55	
V08AA05 063	+ meglumin-joksitalamat-300			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 300	amp. 20x30 ml
																	(šprica+adapter)	32,07	641,31	
V08AA05 064	+ meglumin-joksitalamat-300			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 300	amp. 2x50 ml 		58,87	117,74	
V08AA05 065	+ meglumin-joksitalamat-380			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 380	amp. 20x30 ml
																	(šprica+adapter) 	36,94	738,85	
V08AA05 066	+ meglumin-joksitalamat-380			-	-		P	Byk Gulden		Telebrix N 380	amp. 2x50 ml		64,96	129,92	
V08AA11 051	+ meglumin-amidotrizoat-65% 61 			-	-		P					 	
V08AA12 071	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Urovison 30%	amp. 10x25 ml		38,59	385,90	
V08AA12 072	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Urovison 58%	boč. 10x250 ml		147,11	1471,07	
V08AA12 073	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Urografin 60%	amp.10x20 ml		19,19	191,89	
V08AA12 074	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Urografin 76%	amp. 10x20 ml		21,75	217,54	
V08AA12 075	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Urografin 76%	boč. 10x100 ml		104,47	1044,67	
V08AA12 076	+ Na-meglumin-amidotrizoat			-	-		P	Schering AG		Gastrografin 76% boč. 1x100 ml		72,92	72,92	
V08AB02 081	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 180	boč. 10x15 ml		56,89	568,93	
V08AB02 082	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 180	boč. 10x50 ml		134,76	1347,62	
V08AB02 083	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 240	boč. 10x10 ml		53,52	535,16	
V08AB02 084	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 240	boč. 25x20 ml		81,29	2.032,17	
V08AB02 085	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 240	boč. 10x50 ml		158,24	1.582,38	
V08AB02 086	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 240	boč. 6x200 ml		534,65	3.207,88	
V08AB02 087	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 300	boč. 10x10 ml		60,27	602,70	
V08AB02 088	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 300	boč. 25x20 ml		91,53	2.288,32	
V08AB02 089	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 300	boč. 10x50 ml		191,18	1.911,80	
V08AB02 090	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 300	boč. 10x100 ml		363,52	3.635,25	
V08AB02 091	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 350	boč. 25x20 ml		107,79	2.694,67	
V08AB02 092	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 350	boč. 10x50 ml		202,74	2.027,38	
V08AB02 093	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 350	boč. 10x100 ml		384,49	3.844,92	
V08AB02 094	+ joheksol62 63					-	-		P	Nycomed			Omnipaque 350	boč. 6x200 ml		722,81	4.336,87	
V08AB03 052	+ joksaglikanska kiselina 64 meglumin-
		-natrij-joksaglat				-	-		P					 	
V08AB04 061	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 200	amp. 5x10 ml		59,80	299,02	
V08AB04 062	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 300	amp. 1x10 ml		70,53	70,53	
V08AB04 063	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 300	boč. 30 ml		139,59	139,59	
V08AB04 064	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 300	boč. 50 ml		223,93	223,93	
V08AB04 065	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 300	boč. 100 ml		425,94	425,94	
V08AB04 066	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 370	boč. 30 ml		162,20	162,20	
V08AB04 067	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 370	boč. 50 ml		234,30	234,30	
V08AB04 068	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 370	boč. 100 ml		449,87	449,87	
V08AB04 069	+ jopamidol63					-	-		P	Bracco			Iopamiro 370	boč. 10 ml		78,72	78,72	
V08AB05 071	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 240	amp.10x50 ml		156,63	1.566,25	
V08AB05 072	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 300	amp.10x20 ml		88,85	888,52	
V08AB05 073	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 300	amp.10x50 ml		189,27	1.892,70	
V08AB05 074	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 300	amp.10x100 ml		359,89	3.598,90	
V08AB05 075	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 370	amp.10x30 ml		131,39	1.313,85	
V08AB05 076	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 370	amp.10x50 ml		200,71	2.007,10	
V08AB05 077	+ jopromid					-	-		P	Schering AG		Ultravist 370	amp.10x100 ml		380,65	3.806,50	
V08AB07 082	+ joversol63					-	-		P	Byk Gulden		Optiray 240	boč. 10x50 ml		163,30	1.632,96	
V08AB07 083	+ joversol63					-	-		P	Byk Gulden		Optiray 300	boč. 10x50 ml		198,68	1.986,80	
V08AB07 084	+ joversol63					-	-		P	Byk Gulden		Optiray 350	boč. 10x50 ml		216,82	2.168,20	
V08AC01 053	+ jodoksaminska kiselina meglumin-
		jodoksamat					-	-		P				 	 	
V08AC02 061	+ jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat	-	-		P	Schering AG		Biliscopin	amp. 10x30 ml		54,58	545,80	
V08AC02 062	+ jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat	-	-		P	Schering AG		Biliscopin	inf. boč. 10x50 ml	61,05	610,50	
V08AC02 063	+ jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat	-	-		P	Schering AG		Biliscopin	inf. boč. 10x100 ml	79,20	792,00	
V08AD02 055 	+ smjesa etilnih estera jodiranih masnih 
		kiselina(lipiodol-ultrafluid)			-	-		P						
V08BA01 286	+ barij-sulfat 					-	-		O	Byk Gulden		Mixobar		susp. 100% 5 l		187,45	187,45	
V08BA01 291	+ barij-sulfat 					-	-		O	Bracco			Prontobario 
															60%		susp. 5 l		140,66	140,66	
V08BA01392	+ barij-sulfat 					-	-		O	Bracco			Prontobario 
															colon		kol. praš. 24x400 g	58,99	1.415,80	
V08BA01 393	+ barij-sulfat 					-	-		O	Bracco			Prontobario HD	oral. praš. 24x340 g	32,75	785,90	
V08CA01 095	* dimeglumin-gadopentat 			-	-		P	Schering AG		Magnevist	amp. 1x5 ml (469 mg/ml)	181,35	181,35	
V08CA01 096	* dimeglumin-gadopentat 			-	-		P	Schering AG		Magnevist	amp. 1x10 ml(469 mg/ml)	329,70	329,70	
V08CA01 097	* dimeglumin-gadopentat 			-	-		P	Schering AG		Magnevist	amp. 1x20 ml(469 mg/ml)	547,20	547,20	
V08CA03 081	*gadodiamid					-	-		P	Nycomed			Omniscan	amp. 1x10 ml(287 mg/ml)	330,70	330,70	
V08CA03 082	*gadodiamid					-	-		P	Nycomed			Omniscan	amp. 1x20 ml(287 mg/ml)	548,40	548,40	
V08CA03 083	*gadodiamid					-	-		P	Nycomed			Omniscan	amp. 1x15 ml(287 mg/ml)	488,26	488,26	 
Šifra ATK     NAZIV                                   Cijena u kn
D             Lijekovi s učinkom na kožu            
D01AE12 411   Rp. Acid. salic. 1,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         9,39
D01AE12 412   Rp. Acid. salic. 2,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         9,82
D01AE12 413   Rp. Acid. salic. 3,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         9,90
D01AE12 414   Rp. Acid. salic. 2,0
                  Resorcini 1,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Sol.
                  (Uporaba: za seboreju
                  vlasišta)                              9,90
D01AE12 415   Rp. Acid. salic. 3,0
                  Resorcini 1,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Sol.
                  (Uporaba: za seboreju
                  vlasišta)                              9,97
D02AB01 411   Rp. Zinci oxydi pasta 25 g                   16,96
D02AF01 421   Rp. Acid. salic. 0,5
                  Mentholi 0,2
                  Phenoli 0,3
                  Camphorae 0,5
                  Amigdalae ol 5,0
                  Zinci oxydi pastae ad 50,0
                  M.D.S. Pasta
                  (Uporaba: protiv ozeblina)                19,13
D02AX01 422  Rp. Talci
                  Zinci oxydi
                  Glyceroli
                  Aq. purif. aa ad 100,0
                  M.D.S.Izvana
                  Tekući puder bez anestezina              19,86
D04AA40 423  Rp. Bals. peruv. 5,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Mast
                  (uporaba: za dječji svrbež)                20,94
D04AA40 424  Rp. Bals. peruv. 10,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Mast
                  (Uporaba: za dječji svrbež)               22,61
D04AA40 425  Rp. Bals. peruv. 15,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Mast
                  (Uporaba: za dječji svrbež)               24,29
D04AA40 426  Rp. Bals. peruv. 20,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Mast
                  (Uporaba: za dječji svrbež)               25,97
D04AX01 427  Rp. Aethil.aminobenz.
                  (Anaesthesinum) 5,0
                  Talci 20,0
                  Zinci oxydi 20,0
                  Glyceroli 20,0
                  Aq. purif. 15,0
                  Aethanol. dil. 20,0
                  M.D.S. Izvana
                  Tekući puder s anestezinom               21,09
D06BB04 411   Rp. Podophylini 20,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Sol.
                  (Uporaba:za tuširanje
                  kondiloma)                            259,41
D07BC01 421   Rp. Acid. salic. 3,0
                  Beloderm ung. 30,0
                  Ung. emoll. ad 100,0
                  M.D.S.Mast
                  (Uporaba: za psorijazu)                  53,61
D07BC01 422   Rp. Acid. salic. 4,0
                  Beloderm ung. 30,0
                  Ung. emoll. ad 100,0
                  M.D.S.Mast
                  (Uporaba: za psorijazu)                  53,66
D07BC01 423   Rp. Acid. salic. 5,0
                  Beloderm ung. 30,0
                  Ung.emoll. ad 100,0
                  M.D.S.Mast
                  (Uporaba: za psorijazu)                  53,71
D07XD01 424  Rp. Beloderm krema 20,0
                  Belobaza ad 100,
                  M.D.S. Krema                         43,17
D07XD01 425  Rp. Beloderm krema 40,0
                  Belobaza ad 100,0
                  M.D.S. Krema                         64,00
D07XD01 426  Rp. Beloderm krema 60,0
                  Belobaza ad 100,0
                  M.D.S. Krema                         84,38
D07XD02 427  Rp. Afloderm krema 20,0
                  Belobaza ad 100,0
                  M.D.S. Krema                         46,30
D07XD02 428  Rp. Afloderm krema 40,0
                  Belobaza ad 100,0
                  M.D.S. Krema                         62,24
D07XD02 429  Rp. Afloderm krema 60,0
                  Belobaza ad 100,0
                  M.D.S. Krema                         82,08
D08AA01 411  Rp. Rivanoli sol. 0,1%
                  (Aethacridini lact. 0,1%) 300,0
                  D.S. Za obloge                         9,43
D08AA01 412  Rp. Rivanoli (Aethacridini
                  lact.) 1,0
                  Talci
                  Zinci oxyd.
                  Glyceroli aa 15,0
                  Aq. purif. ad 100,0
                  M.D.S. Mikstura
                  (Uporaba: kod piodermija)                21,16
D08AX01 413  Hydrogenii perox.
              sol. dil. 3% 100 g
              (Hydrogenii peroxydi
              solutio diluta)                             4,25
D10AB02 414   Rp. Ichtyoli (Ammon.
                  sulfogirod., Girodali) 5,0
                  Sulf. praec. 2,5
                  Talci
                  Zinci oxyd.
                  Glyceroli aa 15,0
                  Aq. purif. ad 100,0
                  M.D.S. Mikstura
                  (Uporaba: za rozaceju)                   20,60
D10AB02 415   Rp. Ichtyoli (Ammon.
                  sulfogirod., Girodali) 10,0
                  Sulf. praec. 5,0
                  Talci
                  Zinci oxyd.
                  Glyceroli aa 15,0
                  Aq. purif. ad 100,0
                  M.D.S. Mikstura
                  (Uporaba: za rozaceju)                   22,22
D10AB02 421   Rp. Sulf. pracep. 5,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         19,46
D10AB02 422   Rp. Sulf. pracep. 10, 0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         19,66
D10AB02 423   Rp. Sulf. pracep. 15,0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         19,86
D10AB02 424   Rp. Sulf. pracep. 20, 0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana                         20,06
D10AB08 425   Rp. Sulf. praecip.
                  Girodali (Ammon.sulfogyrodal.
                  Ichtyoli)aa 0,6
                  Zinci oxydi pasta ad 50,0
                  M.D.S. Pasta                          18,32
D10AD02 426  Rp. A vit. (Retinol acet.
                  sol. oleos.)
                  1000 -10000 i.j./g
                  Cerae lanae 20, 0
                  Vasel. ad 100,0
                  M.D.S. Mast
                  (Uporaba: za ihtiozu)                    30,76
D10AF01 421   Rp. Clindamycini 600 mg
                  Propilenglycoli 10,0 -15,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana
                  (Uporaba: za akne)                      14,32
D10AF02 422   Rp. Erythromycini 2,0                 
                  Propilenglycoli 10,0 -15,0
                  Aethanol. dil. ad 100,0
                  M.D.S. Izvana
                  (Uporaba: za akne)                      24,55
D11AX03 423  Rp. Calc. glucon. 2,0
                  Talci 40,0
                  Oliv. ol. ad 100,0
                  M.D.S. Mikstura                       23,31
M05           Lijekovi za liječenje
              bolesti kosti                         
M05BB02 311  Rp Natrii phosphatis
                  monobasica 54,7
                  Natrii phosphatis
                  dibasica anhydr. 9,4
                  M.f. pulvis
                  Div.in dos.aequal. No
                  L(quinquaginta)
                  D.S. 4x1 prašak
                  Uporaba: za D rezistentni
                  hipofosfatemički rahitis.                  44,54
R01           Lijekovi za liječenje
              bolesti nosa                         
R01AA03 711   Ephedrini
              rhinoguttae 0,25% 10 g                      6,73
R01AA03 712   Ephedrini
              rhinoguttae 0,50% 10 g                      6,77
R01AA03 713   Ephedrini
              rhinoguttae 1,00% 10 g                      6,84
R05C          Sekretici i sekretomotorici
              mukolitici                           
R05CA04 311   Sir.Ipecacuanhae 100 g
              (Ipecacuanhae radix
              infusum 0,3:85,0
              Ammoni chloridi 1,5
              Anisi aetheroleum solutio
              aethanolica 1,0
              Sirupus simplex ad 100,0)                    20,87
S01           Lijekovi za liječenje
              bolesti oka                          
S01AX20 411   Acidi borici sol. (1%) p.o. 10 g                27,69
S01AX20 412   Acidi borici sol. (2%) p.o. 10 g                27,69
S01AX20 413   Acidi borici sol. (3%) p.o. 10 g                27,83
S02           Lijekovi za liječenje bolesti uha        
S02AA06 411   Hydrogen. perox.sol.dil. 3% 20 g              3,57
S02AA31 712   Resorcinoli 2% otogutte 30 g                 7,05
S02DC01 713   Glyceroli otoguttae 30 g                     6,59
 
Oznake skraćenica:                                      
g     =  gram              ME    =  milijun jedinica 
mg   =  miligram           mmol   =  milimol 
mcg  =  mikrogram          ml     =  mililitar 
E     =  jedinica            l       =  litra 
TE   =  tisuću jedinica      ED     =  jedinica pakiranja 
Način primjene:                    
O    =  oralno             SL     =  sublingvalno 
P     =  parenteralno        Td     =  transdermalno 
R     =  rektalno            V      =  vaginalno 
N    =  nazalno            Inhal   =  inhalacija 
L     =  lokalno (mast, krema, gel, sprej, kapi za oko, kapi za uho i sl.)
 
Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova 
*     Lijekovi koji se primjenjuju samo u visokodiferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama), odnosno na preporuku visokodiferenciranih zdravstvenih ustanova (klinika). 
(*)   Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 
+     Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama. 
(+)   Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite. 
(++)  Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 
R =   Lijekovi koje izabrani liječnici mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 
R 25; 50 = lijekovi označeni s 25%, osiguranik plaća četvrtinu vrijednosti nabavne cijene, a lijekovi označeni s 50%, osiguranik plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene. 
 
 
 
 Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


  

Narodne novine br.: 11 - Datum: 03.02.1999. - Interni ID: 19990148


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93, 55/96, 1/97 - pročišćeni tekst, 109/97, 13/98, 88/98 i 150/98), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", br. 1/94), Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (klasa: 025-03/95-01/11, urbroj: 338-01-24-95-1 od 28. ožujka 1995. g.; klasa: 025-04/98-01/100, urbroj: 338-01-04-98-1 od 27. srpnja 1998. g.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 8. sjednici održanoj 29. siječnja 1999. godine, donijelo je 
ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguranim osobama Zavoda osiguravaju u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 
Članak 2. 
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. 
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka, nezaštićeno ime lijeka, način primjene, proizvođača lijeka, zaštićeno ime lijeka, oblik lijeka, cijenu u kunama za jedinicu oblika lijeka (komad), cijenu u kunama za originalno pakiranje lijeka i oznaku "R", odnosno "R" sa odgovarajućim slovom ili brojčanom oznakom. 
Lijekovi na Listi lijekova koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom "R" u zadnjem stupcu Liste lijekova, a slovna odnosno brojčana oznaka uz oznaku "R" označava poseban naputak vezan uz propisivanje lijeka. 
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke. 
Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", br. 59/97, 72/97, 79/97 i 55/98). 
Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 15. veljače 1999. godine. 
Klasa: 025-04/99-01/12
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 29. siječnja 1999. 
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r. 

Šifra ATK
Nezaštićeno ime (generičko ime) -INNNač. primj.ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik lijekaCijena u kn za jed. oblika (kom.)Cijena u kn za orig. pak.R
ALijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari R 
A01Stomatološki lijekovi, lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine 
A01AB12 411+ heksetidinheksetidin OBelupoBelosept boč. 0.1% 200 ml 20,3720,37 
A02Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjemna peristaltiku R
A02AD01 101 aluminij-hidroksid + magnezij-hidroksid + magnezij-karbonataluminij-hidroksid + magnezij-hidroksid + magnezij-karbonat OPlivaGastal tbl.60 kom.0,47 28,20R
A02AD01 202aluminij-hidroksid + magnezij-hidroksid + magnezij-karbonataluminij-hidroksid + magnezij-hidroksid + magnezij-karbonat OPlivaGastal susp.20x10 ml1,49 29,80R
A02BA01 111cimetidincimetidin OBelupoBelomet tbl.35x200 mg1,84 64,40R50
A02BA01 112cimetidincimetidin OBelupoBelomet tbl.28x800 mg7,04 197,12R50
A02BA01 013cimetidincimetidin PBelupoBelomet amp.10x200 mg/2 ml5,5255,20 
A02BA02 101ranitidinranitidin OPlivaPeptoran tbl.20x150 mg4,51 90,20R
A02BA02 115ranitidinranitidin ORazvitakRanital tbl.20x150 mg4,51 90,20R
A02BA02 102ranitidinranitidin OPlivaPeptoran tbl.10x300 mg7,94 79,40R
A02BA02 116ranitidinranitidin ORazvitakRanital tbl.10x300 mg7,94 79,40R
A02BA02 003ranitidinranitidin PPlivaPeptoran amp. 5x50 mg /2 ml5,6528,25 
A02BA02 017ranitidinranitidin PRazvitakPeptoran amp. 5x50 mg /2 ml5,6528,25 
A02BA03 131famotidin OKrka Novo MestoUlfamid tbl.20x20 mg2,62 52,40R
A02BA03 132famotidinfamotidin OKrka Novo MestoUlfamid tbl.10x40 mg5,23 52,30R
A02BA03 141famotidinfamotidin OAlkaloid SkopjeFamosan tbl.20x20 mg2,62 52,40R
A02BA03 142famotidinfamotidin OAlkaloid SkopjeFamosan tbl.10x40 mg5,23 52,30R
A02BA07 105ranitidin bizmut citrat OPlivaPylorid tbl.28x400 mg6,61 185,08R
A02BC01 121omeprazolomeprazol1 OPlivaUlzol caps. 14x20 mg11,09 155,26RA 
A02BC02 161pantoprazolpantoprazol 1 OByk GuldenControloc tbl.14x40 mg12,71 177,94RA
A02BX02 131+ sukralfatsukralfat OKrka Novo MestoVenter tbl.50x1 g1,33 66,50
A03Lijekovi s antispazmolitičkim djelovanjem i antikolinergici R
A03AA04 111mebeverinmebeverin OBelupoRudakol drag.50x135 mg1,66 83,00R
A03AB20 121trospijtrospij OLek LjubljanaSpasmex forte tbl.20x5 mg1,52 30,40R50
A03AB20 022(+) trospijtrospij PLek LjubljanaSpasmex amp.50x0,2 mg /5ml2,51125,50 
A03BA01 011(+) atropinatropin PBelupoAtropini sulfas amp.10x0,5 mg0,79 7,90
A03BA01 012(+) atropinatropin PBelupoAtropini sulfas amp.50x0,5 mg0,79 39,50
A03BA01 013(+) atropinatropin PBelupoAtropini sulfas amp.10x1 mg0,79 7,90
A03BA01 014(+) atropinatropin PBelupoAtropini sulfas amp.50x1 mg0,79 39,50
A03BB01 101skopolamin-butilbromidskopolamin-butilbromid OPlivaBuscol drag.20x10 mg0,70 14,00R
A03BB01 002(+) skopolamin-butilbromidskopolamin-butilbromid PPlivaBuscol amp.5x20 mg /ml2,11 10,55
A03BB01 561skopolamin-butilbromidskopolamin-butilbromid Rsupp. 7,5 mg 1,891,89 R
A03BB01 562skopolamin-butilbromidskopolamin-butilbromid Rsupp.10 mg 1,271,27 R
A03FA01 241metoklopramidmetoklopramid OAlkaloid SkopjeReglan otopina 120 ml (5 mg /5 ml) 25,1325,13 R
A03FA01 142metoklopramidmetoklopramid OAlkaloid SkopjeReglan tbl.40x10 mg0,71 28,40R
A03FA01 043(+) metoklopramidmetoklopramid PAlkaloid SkopjeReglan amp.30x10 mg /2 ml3,2497,20 
A03FA02 231* cisapridcisaprid OKrka Novo MestoDigenol susp.100 ml (1 mg/ ml) 51,1751,17 RB 
A03FA02 132* cisaprid 2 OKrka Novo MestoDigenol tbl.30x5 mg1,82 54,60RB 
A04Lijekovi za suzbijanje mučnine i nagona na povraćanje 
A04AA01 163* ondansetronondansetron 3 OGlaxoWellcomeZofran tbl. 6x4 mg53,22 319,32
A04AA01 161* ondansetronondansetron 3 O GlaxoWellcomeZofran tbl. 10x4 mg53,22 532,20
A04AA01 164* ondansetronondansetron 3 OGlaxoWellcomeZofran tbl. 6x8 mg93,44 560,64
A04AA01 162* ondansetronondansetron 3 OGlaxoWellcomeZofran tbl. 10x8 mg93,44 934,40
A04AA01 065* ondansetronondansetron 3 PGlaxoWellcomeZofran amp.1x2 ml (2 mg/ml)91,9191,91 
A04AA01 066* ondansetronondansetron 3 PGlaxoWellcomeZofran amp.1x4 ml (2 mg/ml)166,24166,24 
A04AA01 067* ondansetronondansetron 3 PGlaxoWellcomeZofran amp.5x2 ml (2 mg/ml)91,91459,55 
A04AA01 068* ondansetronondansetron 3 PGlaxoWellcomeZofran amp.5x4 ml (2 mg/ml)166,24831,20 
A04AA03 171* tropisetrontropisetron 3 ONovartis PharmaNavoban caps.5x5 mg157,75 788,75
A04AA03 072* tropisetrontropisetron 3 PNovartis PharmaNavoban amp.1x5 mg/5 ml194,66 194,66
A04AA03 073* tropisetrontropisetron 3 PNovartis PharmaNavoban amp.10x5 mg/5 ml194,66 1946,60
A05Lijekovi s djelovanjem na žuč i jetreno tkivo 
A05AA02 161ursodeoksikolna kiselinaursodeoksikolna kiselina 4 ODr. Falk Pharma Ursofalk caps. 100x250 mg3,13 313,00RC 
A06Laksativi R
A06AB02 161+ bisakodilbisakodil OBoehringer-IngelheimDulcolax drag.30x5 mg0,23 6,90
A06AB02 562+ bisakodilbisakodil RBoehringer-IngelheimDulcolax supp. 6x10 mg1,37 8,22
A06AB56 311senozidi A i Bsenozidi A i B OBelupoColoclens sirup 75 ml27,08 27,08RD 
A06AD11 312laktulozalaktuloza 5 OBelupoPortalak sirup 500 ml (66,7g/100 ml) 66,4366,43 RE 
A07Lijekovi za suzbijanje proljeva, lijekovi za liječenje upalnih stanja probavnog sustava i lijekovi s antiinfektivnim djelovanjem u probavnom sustavu R 
A07AA02 201+ nistatinnistatin OPlivaNistatin boč. 24 ml (100.000i.j. /ml ) 19,5419,54 R
A07BA01 111+ aktivni ( medicinski ) ugljenaktivni ( medicinski ) ugljen OJadran- Gal.lab. RijekaCarbo medicinalis tbl.30x150 mg 0,6820,40 
A07BA01 312+ aktivni ( medicinski ) ugljenaktivni ( medicinski ) ugljen OJadran- Gal.lab. RijekaCarbo medicinalis granule 50 g 25,3825,38 
A07CA01 751umjetna slinaumjetna slina Oboč. 50 ml 48,12R
A07DA03 131+ loperamidloperamid OKrka Novo MestoSeldiar caps.20x2 mg1,00 20,00RF 
A07DA03 232+ loperamidloperamid OKrka Novo MestoSeldiar kapi 30ml (1mg/5 ml)18,9018,90 RF 
A07EA01 551prednizolonprednizolon Rsupp. 2 mg 5,58R
A07EC01 131salazosulfapiridinsalazosulfapiridin OKrka Novo MestoSulfasalazin tbl.50x500 mg1,00 50,00R
A07EC02 171mesalazinmesalazin 6 ODr.Falk PharmaSalofalk tbl.100x250 mg2,01 201,00RG 
A07EC02 172mesalazinmesalazin6 ODr.Falk PharmaSalofalk tbl.100x500 mg3,58 358,00RG 
A07EC02 571mesalazinmesalazin 6 RDr.Falk PharmaSalofalk supp. 30x250 mg5,31 159,30RG 
A07EC02 572mesalazin 6 RDr.Falk PharmaSalofalk supp. 30x500 mg9,05 271,50RG 
A07EC02 573mesalazinmesalazin 6 RDr.Falk PharmaSalofalk klizme 7x4g/60 ml58,90412,30 
A09 Lijekovi za olakšavanje probave uključivši probavne enzime R
A09AA02 131enzimi gušteračeenzimi gušterače (visoko dozirani)enzimi gušterače (visoko dozirani) OKrka Novo MestoPanase 10.000 caps.1x20 kom.1,81 36,20RH 
A09AA02 111enzimi gušteračeenzimi gušterače (visoko dozirani)enzimi gušterače (visoko dozirani) OBelupoKreon 10.000 caps.1x20 kom.1,81 36,20RH 
A09AA02 161enzimi gušteračeenzimi gušterače OJanssen CilagProlipase caps.1x100 kom.2,00 200,00RH 
A10Lijekovi koji se primjenjuju u liječenju šećerne bolesti R
A10AInzuliniInzulini 
A10ABInzuliniInzulini brzog djelovanja 
A10AB01 001inzuliniInzulini PPlivaActrapid penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AB01 061inzuliniInzulini PEli LillyHumulin R 100 ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 41,30206,50 R
A10AB01 062(+) inzuliniInzulini PEli LillyHumulin R 100 ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AB01 063inzulini PEli LillyHumulin R 40 boč.10 ml (40 i.j./ml) 50,7350,73 R
A10AB01 064inzuliniInzulini PEli LillyHumaject R 5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml ) 57,44287,20 R
A10AB01 002(+)inzuliniInzulini PPlivaHomorap 40 boč.10 ml (40 i.j./ml) 58,6158,61 R
A10AB01 003inzuliniInzulini PPlivaHomorap 100 ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ ml) 22,94114,70 R
A10AB02 004inzuliniInzulini PPlivaInsulrap GPP boč.10 ml (40 i.j./ ml) 44,9944,99 R
A10AB03 005inzuliniInzulini PPlivaInsulrap SPP boč.10 ml (40 i.j./ ml) 44,9944,99 R
A10AC InzuliniInzulini srednjeg djelovanja 
A10AC01 006inzuliniInzulini PPlivaHomolong 40 boč.10 ml (40 i.j./ ml) 58,6158,61 R
A10AC01 064inzuliniInzulini PEli LillyHumulin N boč.10 ml (40 i.j./ ml) 50,7350,73 R
A10AC01 065(+) inzuliniInzulini PEli LillyHumulin N ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AC01 066inzuliniInzulini PEli LillyHumulin N ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 41,30206,50 R
A10AC01 007inzuliniInzulini PPlivaInsultard Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AC01 071inzuliniInzulini PNovo NordiskActraphane HM Penfill ulošci 5x1,5 ml (100i.j./ml) 19,0095,00 R
A10AC01 067inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M1 ulošci 5x1,5 ml (100i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AC01 068inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M2 ulošci 5x1,5 ml (100i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AC01 069inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M3 ulošci 5x1,5 ml (100i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AC01 070inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M4 ulošci 5x1,5 ml (100i.j./ml) 20,75103,75 R
A10AC01 081inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M1 ulošci 5x3 ml (100i.j./ml) 41,00205,00 R
A10AC01 082inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M2 ulošci 5x3 ml (100i.j./ml) 41,00205,00 R
A10AC01 083inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M3 ulošci 5x3 ml (100i.j./ml) 41,00205,00 R
A10AC01 084inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M4 ulošci 5x3 ml (100i.j./ml) 41,00205,00 R
A10AC01 085inzuliniInzulini PEli LillyHumulin M5 ulošci 5x3 ml (100i.j./ml) 41,00205,00 R
A10AC01 086inzuliniInzulini PEli LillyHumaject N 5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml ) 57,44287,20 R
A10AC01 087inzuliniInzulini PEli LillyHumaject M2 5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml ) 57,44287,20 R
A10AC01 088inzuliniInzulini PEli LillyHumaject M3 5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml ) 57,44287,20 R
A10AC01 008inzuliniInzulini PPlivaHomofan 100 ulošci 5x1,5 ml (100 i.j./ml) 22,94114,70 R
A10AC02 009inzuliniInzulini PPlivaInsulong GPP boč.10 ml (40i.j./ ml) 44,9944,99 R
A10AC03 010inzuliniInzulini PPlivaInsulong SPP boč.10 ml (40i.j./ ml) 44,9944,99 R
A10ADInzuliniInzulini srednjeg djelovanja s brzim nastankom učinka 
A10AD01 011inzuliniInzulini PPlivaMixtard 10 Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AD01 012inzuliniInzulini PPlivaMixtard 20 Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AD01 013inzuliniInzulini PPlivaMixtard 30 Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AD01 014inzuliniInzulini PPlivaMixtard 40 Penfill ulošci 5x3 m (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AD01 015inzuliniInzulini PPlivaMixtard 50 Penfill ulošci 5x3 ml (100 i.j./ml) 59,66298,30 R
A10AEInzuliniInzulini dugog djelovanja 
A10AE01 072inzuliniInzulini PNovo NordiskUltratard HM boč.10 ml (40 i.j./ml) 42,0042,00 R
A10BOralni dijabetici 

A10BB01 161glibenklamidglibenklamid -mikrokrist.glibenklamid -mikrokrist. OGenericonGlibenclamid Genericon tbl.30x3,5 mg0,81 24,30R
A10BB01 162glibenklamidglibenklamid -mikrokrist.glibenklamid -mikrokrist. OGenericonGlibenclamid Genericon tbl.120x3,5 mg0,81 97,20
A10BB01 101glibenklamidglibenklamid OPlivaEuglucon tbl.30x5 mg 0,33 9,90R
A10BB02 111klorpropamidklorpropamid OBelupoAdiaben tbl.30x250 mg0,31 9,30R
A10BB02 102klorpropamidklorpropamid OPlivaMeldian tbl.30x250 mg0,31 9,30R
A10BB08 171+ glikvidonglikvidon OBoehringer-IngelheimGlurenorm tbl.60x30 mg 1,23 73,80RI 
A10BD02 103metformin OPlivaGluformin film tbl.30x850 mg1,0530,60 R
A10BD02 161metformin OMerckGlucophage film tbl.30x850 mg1,0530,60 R
A10BF01 141akarbozaakarboza OBayer Pharma LjubljanaGlucobay 50 tbl.30x50 mg1,94 58,20R
A10BF01 142akarbozaakarboza OBayer Pharma LjubljanaGlucobay 100 tbl.30x100 mg2,78 83,40R
A11Vitamini R
A11CA01 201retinolretinol OPlivaPlivit A boč. 10 ml (30.000 i.j./ ml) 8,02160,40 R
A11CA01 002retinolretinol PPlivaPlivit A amp.5x1ml 
(300.000 i.j./ ml) 20,06100,30 
A11CB01 251retinolretinol + kalciferolretinol + kalciferol Oboč.10 ml (5.000i.j.+30.000i.j./ ml) 10,7110,71 R
A11CB01 204retinolretinol + kalciferolretinol + kalciferol OPlivaPlivit AD 3 boč.10 ml (3.000i.j.+6.000i.j./ml) 11,5911,59 R
A11CB01 141retinolretinol + kalciferolretinol + kalciferol OAlkaloid SkopjeVitamin A+D perle 200kom. 
(3750i.j.+370 i.j.) 0,1224,00 R
A11CC02 291dihidrotahisteroldihidrotahisterol OMerckAT-10 kapi 15 ml (1 mg/ml)97,6797,67 R
A11CC04 161kalcitriolkalcitriol OHoffmann-La RocheRocaltrol caps.100x0,25 mcg3,45345,00 R
A11CC04 162kalcitriolkalcitriol OHoffmann-La RocheRocaltrol caps.100x0,50 mcg6,14614,00 R
A11CC04 071kalcitriolkalcitriol PAbbott LaboratoriesCalcijex amp.1x1 mcg47,97 47,97
A11CC04 072kalcitriolkalcitriol PAbbott LaboratoriesCalcijex amp.1x2 mcg76,35 76,35
A11CC05 201kolekalciferolkolekalciferol OPlivaPlivit D3 boč. 10 ml (4.000 i.j./ ml) 10,4710,47 R
A11DA01 101+ tiamintiamin OPlivaPlivit B1 tbl.20x50 mg0,69 13,80
A11DA01 002+ tiamin PPlivaPlivit B1 amp.50x100 mg/ ml2,27113,50 
A11DA01 003+ tiamintiamin PPlivaPlivit B1 amp. 50x250 mg /2 ml3,71185,50 
A11EA01 004+ vitamini B kompleksavitamini B kompleksa PPlivaPlibex amp.5x2 ml3,42 17,10
A11GA01 101+ askorbinska kiselinaaskorbinska kiselina OPlivaPlivit C tbl.250x500 mg0,48 120,00
A11GA01 102+ askorbinska kiselinaaskorbinska kiselina OPlivaPlivit C tbl.30x50 mg0,09 2,70
A11GA01 003+ askorbinska kiselinaaskorbinska kiselina PPlivaPlivit C amp.50x500 mg /5 ml1,7085,00 
A11HA02 101+ piridoksinpiridoksin OPlivaPlivit B6 tbl.20x25 mg0,41 8,20
A11HA02 002+ piridoksinpiridoksin PPlivaPlivit B6 amp.50x250 mg /5 ml3,14157,00 
A11HA02 003+ piridoksinpiridoksin PPlivaPlivit B6 amp.50x50 mg /2 ml2,31115,50 
A11HA03 052+ tokoferoltokoferol 7 Pamp. 100mg/2 ml 2,30
A12Nadomjesci minerala R
A12AA02 061(+) kalcij-glukobionat PNovartis PharmaCalcium-Sandoz 10% amp.5x10 ml 9,91 49,55
A12AA04 101kalcij-karbonatkalcij-karbonat OPlivaKalcij karbonat caps. 60x500 mg0,33 19,80R
A12AA04 131kalcij-karbonat OKrka Novo MestoKalcijev karbonat tbl. 50x1 g0,33 16,50R
A12BA01 111kalij-kloridkalij-klorid OJadran- Gal.lab. RijekaKalij klorid tbl.20x500 mg 1,0320,60 R
A12BA02 161kalij-citrat OKnoll AGKalinor šum.tbl.1x15 kom (2,17g+2g+2,057g/tbl) 2,5337,95 R
A12CD01 111natrij-fluoridnatrij-fluorid OBelupoFluonatril tbl.400x0,25 mg0,05 20,00R
A12CD01 112natrij-fluoridnatrij-fluorid OBelupoFluonatril tbl.250x1 mg0,08 20,00R
BLijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe R 
B01Lijekovi s djelovanjem na mehanizam zgrušavanja krvi (otežavanje zgrušavanja) R 
B01AA03 131varfarin 8 OKrka Novo MestoMarivarin tbl.50x3 mg0,42 21,00R
B01AA08 131etilbiskumacetatetilbiskumacetat OKrka Novo MestoPelentan tbl.10x300 mg3,31 33,10R
B01AB01 011+ heparinheparin PBelupoHeparin lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml 31,21312,10 
B01AB02 061* antitrombinantitrombin 9 PCenteonKybernin P lio boč.500 i.j. 1.486,481.486,48 
B01AB02 081* antitrombinantitrombin 9 PImmunoAntithrombin III Immuno lio boč.500 i.j. 1.486,481.486,48 
B01AB06 071+ heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular.heparin niskomolekular. nadroparinheparin niskomolekular. nadroparin PSanofiFraxiparine amp.10x3.075 i.j./0,3 ml 
+ štrcaljka 24,01240,10 
B01AB06 072+ heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular.heparin niskomolekular. nadroparin heparin niskomolekular. nadroparin PSanofiFraxiparine amp.10x4.100 i.j./0,4 ml 
+ štrcaljka 32,02320,20 
B01AB06 073+ heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular.heparin niskomolekular. nadroparin heparin niskomolekular. nadroparin PSanofiFraxiparine amp.10x6.150 i.j./0,6 ml 
+ štrcaljka 50,72507,20 
B01AB06 074+ heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular.heparin niskomolekular. nadroparin heparin niskomolekular. nadroparin PSanofiFraxiparine amp.10x8.200 i.j./0,8 ml 
+ štrcaljka 68,53685,30 
B01AB06 075+ heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular.heparin niskomolekular. nadroparin heparin niskomolekular. nadroparin PSanofiFraxiparine amp. 10x10.250 i.j./1 ml 
+ štrcaljka 84,52845,20 
B01AB08 081+ reviparinreviparin PKnoll AGClivarin amp.10x1.750i.j./0,25 ml + štrcaljka 23,93239,30 
B01AB20 033 + heparinheparin niskomolekularheparin niskomolekular PKrka Novo MestoFrahepan amp. 20x3.000i.j./0,5 ml 24,19483,80 
B01AC05 134+ tiklopidin OKrka Novo MestoTagren tbl.30x250 mg3,84 115,20RJA 
B01AC06 101acetilsalicilna kiselina OPlivaAndol tbl. 20x100 mg0,17 3,40
B01AC07 051+ dipiridamol Pamp. 10 mg/2 ml 2,71
B01AD01 081+ streptokinaza PHoechst Marion RousselStreptase boč.250.000 i.j. 163,71163,71 
B01AD01 082 + streptokinaza PHoechst Marion RousselStreptase boč.750.000 i.j. 425,05425,05 
B01AD01 083 + streptokinazastreptokinaza PHoechst Marion RousselStreptase boč. 1.500.00 i.j. 968,87968,87 
B01AD04 061* urokinazaurokinaza 11 PSeronoUkidan lio.boč. 500 T.E. + 2 ml otap. 1.224,031224,03 
B02Lijekovi koji pospješuju mehanizam zgrušavanja krvi R
B02AA01 052+ aminokapronska kiselinaaminokapronska kiselina Pamp.4g/10 ml 14,89
B02AB01 061* aprotininaprotinin 11a PHoechstMarion RousselAntagosan amp.25x10 ml (20.000 K.I.E./ml) 75,231880,75 
B02BA01 161+ fitomenadionfitomenadion OHoffman La RocheKonakion drag.10x10 mg1,65 16,50R
B02BA01 062(+) fitomenadionfitomenadion PHoffmann-La RocheKonakion amp. 5x10 mg /ml4,91 24,55
B02BB02 961+ fibrinsko dvokomponentno ljepilofibrinsko dvokomponentno ljepilo PCenteon Beriplast P lio boč. 3 ml2.020,172020,17 
B02BB02 962+ fibrinsko dvokomponentno ljepilofibrinsko dvokomponentno ljepilo PCenteon Beriplast P lio boč. 1 ml696,12696,12 
B02BB02 971+ fibrinsko dvokomponentno ljepilofibrinsko dvokomponentno ljepilo PImmunoTissucol kit lio boč.0,5 ml435,08435,08 
B02BB02 972+ fibrinsko dvokomponentno ljepilofibrinsko dvokomponentno ljepilo PImmunoTissucol kit lio boč.1,0 ml696,12696,12 
B02BB02 973+ fibrinsko dvokomponentno ljepilo PImmunoTissucol kit lio boč.2,0 ml1.305,221305,22 
B02BC01 951+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. (1x1x1 cm) 20,20
B02BC01 952+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. (1,5x1,5x1 cm) 26,42
B02BC01 953+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. (8x2x1 cm) 321,98
B02BC01 954+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. (5x7x1) cm) 42,68
B02BC01 955+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. anal. (8x3 cm) 105,88
B02BC01 956+ želatinska spužva tamp.želatinska spužva tamp. Lkom. dental (1x1x1 cm) 6,36
B02BC02 951+ oksiceluloza tamp.oksiceluloza tamp. Lkom. (10 cm x20 cm) 102,24
B02BC02 952+ oksiceluloza tamp.oksiceluloza tamp. Lkom. (5 cm x35 cm) 101,71
B02BC02 953+ oksiceluloza tamp.oksiceluloza tamp. Lkom. (5 cm x7,5 cm) 45,77
B02BC02 954+ oksiceluloza tamp. Lkom. (1,25 cm x5 cm) 33,29
B02BC06 962+ trombin tamp. LNycomedTachocomb (9,5x4,8x0,5 ) cm1.321,491.321,49 
B02BC06 963+ trombin tamp. LNycomedTachocomb (2,5x3,0x0,5 ) cm246,03246,03 
B02BC10 961fibrinogen (humani) PCenteonHaemocomplettan boč. 1x1 g790,67790,67 
B02BDOpći hemostiptici 12 
B02BD01 061*aktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksa PImmunoFeiba Tim 4 lio boč.500 i.j./20 ml 3.183,983183,98 
B02BD02 061+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PBaxterHemofil M lio.boč. 250 i.j. 846,69846,69 
B02BD02 091+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PCenten Beriate P lio.boč. 250 i.j. 846,69846,69 
B02BD02 062+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PBaxterHemofil M lio.boč. 500 i.j. 1.693,381693,38 
B02BD02 092+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PCenten Beriate P lio.boč. 500 i.j. 1.693,381693,38 
B02BD02 063+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PBaxterHemofil M lio.boč. 1.000 i.j. 3.386,763386,76 
B02BD02 093+ čimbenik VIIIčimbenik VIII PCenten Beriate P lio.boč. 1.000 i.j. 3.386,763386,76 
B02BD03 075* rekombinantni čimbenik VIII PBaxterRecombinate lio boč.250 i.j. 1.715,521715,52 
B02BD03 076* rekombinantni čimbenik VIIIrekombinantni čimbenik VIIIčimbenik VIII PBaxterRecombinate lio boč.500 i.j. 3.431,033431,03 
B02BD03 077* rekombinantni čimbenik VIIIrekombinantni čimbenik VIIIčimbenik VIII PBaxterRecombinate lio boč.1.000 i.j. 6.679,446679,44 
B02BD04 071+ čimbenik IXčimbenik IX PImmunoImmunine STIM plus lio boč.200 i.j./ 5 ml 636,79636,79 
B02BD04 082+ čimbenik IXčimbenik IX PCenteonBerinin HS lio boč.300 i.j./10 ml 941,05941,05 
B02BD04 083+ čimbenik IXčimbenik IX PCenteonBerinin HS lio boč.600 i.j./10 ml 1.882,081.882,08 
B02BD05 085*aktivirani rekombinantni čimbenik VII Aaktivirani rekombinantni čimbenik VII A PNovo NordiskNovo Seven boč.1,2 mg (60 KlE) 4.880,004.880,00 
B02BD05 086*aktivirani rekombinantni čimbenik VII Aaktivirani rekombinantni čimbenik VII A PNovo NordiskNovo Seven boč. 2,4 mg9.760,009.760,00 
B02BD05 087*aktivirani rekombinantni čimbenik VII Aaktivirani rekombinantni čimbenik VII A PNovo NordiskNovo Seven boč. 4,8 mg19.520,0019.520,00 
B02BD06 091* konc. čimbenik VIIIčimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom PCenteonHaemate HS lio boč. 500 i.j. 1.783,031.783,03 
B02BD06 092 * konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom PCenteonHaemate HS lio boč. 1.000 i.j. 3.538,393.538,39 

B02BD06 093* konc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikom PCenteonHaemate HS lio boč. 250 i.j. 891,52891,52 
B03Lijekovi za liječenje slabokrvnosti 13 R
B03AA01 201željezo II-glicinsulfatfero-glicinsulfat OPlivaOrferon kapi 10 ml (20 mg/ ml) 3,603,60 R
B03AA01 102željezo II -glicinsulfatfero-glicinsulfat OPlivaOrferon retard tbl.30x100 mg0,94 28,20R
B03AA02 141željezo II -fumarat OAlkaloid SkopjeHeferol caps.30x350 mg1,05 31,50R
B03AA07 131željezo II -sulfatfero-sulfat OKrka Novo MestoRetafer tbl.30x40 mg0,33 9,90R
B03AA07 132željezo II -sulfatfero-sulfat OKrka Novo MestoRetafer tbl.30x100 mg0,70 21,00R
B03AB05 121+ željezo III-hidroksi polimaltozat OLek LjubljanaFerrum tbl. 30x100 mg1,20 36,00
B03AB05 222+ željezo III-hidroksi polimaltozat OLek LjubljanaFerrum boč. 100 ml (50 mg/5 ml) 26,7726,77 
B03AC02 023+ željezo III-oksid saharat PLek LjubljanaVenofer amp. 5x100 mg54,12 270,60
B03AC03 051+ feri-sorbitol Pamp.100 mg/2 ml 13,89
B03AC04 052+ feri-maltozat Pamp. 100 mg/2 ml 6,50
B03AC05 061(+) željezo III-sorbitol glukonska kiselinahidroksikobalamin PRhone-Poulenc RorerFerrlecit amp. 5x62,5 mg9,71 48,55
B03BA03 031(+) hidroksikobalaminhidroksikobalamin PKrka Novo MestoVitamin-B12 amp. 100x100 mcg2,00 200,00
B03BA03 032(+) hidroksikobalaminhidroksikobalamin PKrka Novo MestoVitamin-B12 amp. 100x500 mcg2,33 233,00
B03BB01 111folatna kiselinafolatna kiselina OJadran gal.lab. RijekaFolacin tbl. 20x5 mg1,71 34,20R
B03XA01 061* eritropoetineritropoietin 14 PJanssen-CilagEprex 2.000 amp.6x2.000i.j./ ml.233,351.400,10 
B03XA01 062* eritropoetineritropoietin 14 PJanssen-CilagEprex 4.000 amp.6x4.000i.j/ ml466,702.800,20 
B03XA01 063* eritropoetineritropoietin 14 PJanssen-CilagEprex 2.000 amp.šprice 
6x2.000i.j/ 0,5 ml 233,351.400,10 
B03XA01 064* eritropoetineritropoietin 14 PJanssen-CilagEprex 3.000 amp.šprice 
6x3.000i.j/ 0,3 ml 350,022.100,12 
B03XA01 065* eritropoetineritropoietin 14 PJanssen-CilagEprex 4.000 amp.šprice 
6x4.000i.j/ 0,4 ml 466,702.800,20 
B05Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina R
B05AA01 011+ ljudski albuminljudski albumin PImunološki zavodAlbumin (ljudski 5%) boca 250 ml445,61 445,61
B05AA01 012+ ljudski albuminljudski albumin PImunološki zavodAlbumin (ljudski 20%) boč.50 ml347,70 347,70
B05AA01 013+ ljudski albuminljudski albumin PImunološki zavodAlbumin (ljudski 20%) boč.100 ml695,40695,40 
B05AA05 001 + dekstran 1dekstran 1 PPlivaSoludeks 1 amp. 10x20 ml13,78 137,80
B05AA05 002(+) dekstran 40dekstran 40 PPlivaSoludeks 40 boca 500 ml56,43 56,43
B05AA05 003+ dekstran 70dekstran 70 PPlivaSoludeks 70 boca 500 ml46,38 46,38
B05AA06 061+ želatinaželatina PCenteonHaemaccel boca 10x500 ml 42,41 424,10
B05AA07 065+ hidroksietil škrob PFresenius AGHAES-Steril 6% boca 500 ml55,25 55,25
B05AA07 066+ hidroksietil škrobhidroksietil škrob PFresenius AGHAES-Steril 10% boca 500 ml65,09 65,09
B05AA07 067+ hidroksietil škrobhidroksietil škrob PFresenius AGELOHOS 6% boca 500 ml55,25 55,25
B05BA01 071+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminosteril KE 10% boca 500 ml80,19 80,19
B05BA01 072+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminosteril KE nephro boca 250 ml80,19 80,19
B05BA01 073+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminovenos N Pad 6% boca 100 ml48,81 48,81
B05BA01 074+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminovenos N Pad 10% boca 100 ml65,09 65,09
B05BA01 075+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminosteril N hepa 5% boca 500 ml83,93 83,93
B05BA01 076+ infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PFresenius AGAminosteril N hepa 8% boca 500 ml86,60 86,60
B05BA01 004 + infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PPlivaSalviamin LX6 boca 6% 500 ml59,66 59,66
B05BA01 004 + infuzije aminokiselinainfuzije aminokiselina PPlivaSalviamin L8 b. UH boca 8% 500 ml64,43 64,43
B05BA02 087+ otopine masti i masnih kiselinaotopine masti i masnih kiselina PFreseniusLipovenos 10% boč. 100 ml35,2635,26 
B05BA02 088+ otopine masti i masnih kiselinaotopine masti i masnih kiselina PFreseniusLipovenos 10% boč. 500 ml101,58101,58 
B05BA02 089+ otopine masti i masnih kiselinaotopine masti i masnih kiselina PFreseniusLipovenos 20% boč. 100 ml61,1961,19 
B05BA02 090+ otopine masti i masnih kiselinaotopine masti i masnih kiselina PFreseniusLipovenos 20% boč. 500 ml122,38122,38 
B05BA10 091+ aminokiseline+glukozaaminokiseline+glukozaglukoza PFreseniusAminomix I vrećica 1000 ml130,19130,19 
B05BA10 092+ aminokiseline+glukozaaminokiseline+glukozaglukoza PFreseniusAminomix I vrećica 1500 ml151,89151,89 
B05BA10 093+ aminokiseline+glukozaaminokiseline+glukozaglukoza PFreseniusAminomix I vrećica 2000 ml173,58173,58 
B05BC01 006+ manitol PPlivaManit 10% boca 500 ml17,23 17,23
B05BC01 007+ manitol PPlivaManit 20% boca 250 ml17,23 17,23
B05CX01 021(+) glukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 5%boca 500 ml 10,5510,55 
B05CX01 008(+) glukoza PPlivaGlukoza 5% boca 500 ml10,55 10,55
B05CX01 009(+) glukozaglukoza PPlivaGlukoza 5% PVC boca 500 ml10,55 10,55
B05CX01 022(+) glukozaglukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 5%boca 250 ml 9,499,49 
B05CX01 023+ glukozaglukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 5%boč. 100 ml 8,978,97 
B05CX01 024+ glukozaglukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 10%boca 500 ml 15,6315,63 
B05CX01 010(+) glukozaglukoza PPlivaGlukoza 10% boca 500 ml15,63 15,63
B05CX01 011(+) glukozaglukoza PPlivaGlukoza 10% PVC boca 500 ml15,63 15,63
B05CX01 025+ glukozaglukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 10%boca 250 ml 11,3611,36 
B05CX01 026+ glukozaglukoza PHrvatski zavod za trans.medic Glukoza 10%boč. 100 ml 10,9810,98 
B05XA01 027+ kalij-kloridkalij-klorid PHrvatski zavod za trans.medic Kalij klorid 7,4%boč. 50 ml 10,5010,50 
B05XA01 012(+) kalij-kloridkalij-klorid PPlivaKalij klorid 7,4% amp. 10x20 ml4,90 49,00
B05XA02 028+ natrij-hidrogenkarbonatnatrij-hidrogenkarbonat PHrvatski zavod za trans.medic Natrij hidrogenkarbonat 8,4% boč.100 ml17,0717,07 
B05XA02 013(+) natrij-hidrogenkarbonatnatrij-hidrogenkarbonat PPlivaNatrij hidrogenkarbonat 8,4% amp. 10x20 ml3,00 30,00
B05XA03 029(+) natrij-kloridnatrij-klorid PHrvatski zavod za trans.medic Natrii chloridi infundibile boca 500 ml10,55 10,55
B05XA03 014(+) natrij-kloridnatrij-klorid PPlivaNatrii chloridi infundibile boca 500 ml10,55 10,55
B05XA03 015(+) natrij-kloridnatrij-klorid PPlivaNatrii chloridi infundibile PVC 500 ml10,55 10,55
B05XA03 017natrij-kloridnatrij-klorid PPlivaNatrij klorid PVC 1000 ml20,15 20,15
B05XA03 016(+) natrij-kloridnatrij-klorid PPlivaNatrii chloridi infundibile PVC 2000 ml39,30 39,30
B05XA03 030(+) natrij-kloridnatrij-klorid PHrvatski zavod za trans.medic Natrii chloridi infundibile boca 250 ml9,49 9,49
B05XA03 031natrij-kloridnatrij-klorid PHrvatski zavod za trans.medic Natrii chloridi infundibile boca 100 ml8,97 8,97
B05XA03 032natrij-kloridnatrij-klorid PHrvatski zavod za trans.medic Natrij -klorid 10%boč.50 ml8,64 8,64
B05XA05 051+ magnezij-sulfat Pboč. 50% 30 ml 11,60
B05XA07 052+ kalcij-klorid Pboč. 10% 30 ml 9,78
B05XA30 321natrij-kloridnatrij-klorid+kalij-kloridkalij-klorid+natrij-citrat OLek LjubljanaNelit N prašak 10 vrećica x28,9 g 6,0460,40 R
CLijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje R 
C01Lijekovi s djelovanjem na srce R 
C01AKardiotonici R 
C01AA08 101metildigoksinmetildigoksin OPlivaLanitop tbl.50x0,1 mg0,37 18,50R
C01AA08 002(+) metildigoksinmetildigoksin PPlivaLanitop amp. 10x0,2 mg/2 ml 2,2922,90 
C01BAntiaritmici R
C01BA03 111dizopiramiddizopiramid OJadran gal.lab. RijekaDisopyramide caps.50x100 mg1,96 98,00R
C01BB01 001(+) lidokainlidokain Pamp. i.v.100 mg 7,067,06 
C01BB02 161meksiletinmeksiletin OBoehringer-IngelheimMexitil depo caps. 20x360 mg3,22 64,40R
C01BB02 162meksiletinmeksiletin OBoehringer-IngelheimMexitil caps. 50x200 mg1,62 81,00R
C01BB02 063meksiletinmeksiletin Pamp.250 mg/10 ml 16,27
C01BC03 161propafenonpropafenon OGenericon PharmaPropafenon Genericon tbl. 50x150 mg2,27 113,50R
C01BC03 171propafenonpropafenon OKnoll AGRytmonorm tbl. 50x150 mg2,27 113,50R
C01BC03 162propafenonpropafenon OGenericon PharmaPropafenon Genericon tbl. 50x300 mg4,05 202,50R
C01BC03 172propafenonpropafenon OKnoll AGRytmonorm tbl. 50x300 mg4,05 202,50R
C01BC03 073(+) propafenonpropafenon PKnoll AGRytmonorm amp. 5x70 mg/20 ml14,2471,20 
C01BD01 131amjodaronamjodaron OKrka Novo MestoCordarone tbl.60x200 mg2,27 136,20R
C01BD01 032amjodaronamjodaron PKrka Novo MestoCordarone amp.5x150 mg/3 ml15,3476,70 
C01C Lijekovi koji djeluju na stimulaciju rada srca 
C01CA01 151+ etiladrianol 15 (etilefrin) Otbl. 5 mg 0,76
C01CA01 052+ etiladrianol 15 (etilefrin) Pamp. 10 mg/ ml 3,47
C01CA04 051+ dopamindopamin Pamp.200mg/10 ml 25,80
C01CA04 052+ dopamindopamin Pamp. 50mg/ 5 ml 6,53
C01CA07 081+ dobutamindobutamin PEli LillyDobutrex lio boč. 1x250 mg 102,11102,11 
C01CA24 061(+) epinefrin (adrenalin )epinefrin (adrenalin ) PHoechstSuprarenin amp. 10x1 mg/ ml2,69 2,69
C01DVazodilatatori - lijekovi za liječenje angine pektoris R
C01DA02 901gliceriltrinitratgliceriltrinitrat TDCiba-GeigyNitraderm TTS 10 flasteri 10x50 mg8,0580,50 
C01DA02 161gliceriltrinitratgliceriltrinitrat SLGlaxoWellcomeAngised tbl. 100x0,5 mg0,16 16,00R
C01DA02 071gliceriltrinitratgliceriltrinitrat PMerckTrinitrosan amp.5x5mg/ ml5,43 27,15
C01DA02 072gliceriltrinitratgliceriltrinitrat PMerckTrinitrosan amp.5x50 mg/10 ml22,79113,95 
C01DA08 101izosorbid-dinitrat SLPlivaTinidil lingv. 40x5 mg0,26 10,40R
C01DA14 111izosorbid-5-mononitratizosorbid-5-mononitrat OBelupoOlicard 40 retard caps. 50x40 mg1,8994,50 R
C01DA14 112izosorbid-5-mononitratizosorbid-5-mononitrat OBelupoOlicard 60 retard caps. 50x60mg2,22111,00 R
C01DA14 121izosorbid-5-mononitratizosorbid-5-mononitrat OJadran Gal. labor. RijekaIsosorbide MN Jadrantbl. 60x20 mg 0,8048,00 R
C01DA14 122izosorbid-5-mononitratizosorbid-5-mononitrat OJadran Gal. labor. RijekaIsosorbide MN Jadrantbl. 60x40 mg 1,3078,00 R
C01DX12 151+ molsidominmolsidomin Otbl.2 mg 1,26
C01DX12 152+ molsidominmolsidomin Otbl. 8 mg 4,78
C01EOstali lijekovi s djelovanjem na srce 
C01EA01 061* alprostadilalprostadil 16 PUpjohnProstin VR amp.5x1 ml (0,5 mg/ml) 712,283561,40 
C02 Lijekovi s djelovanjem na povišeni krvni tlak R
C02CA04 101doksazosindoksazosin OPlivaTonocardin tbl. 20x2 mg3,51 70,20R
C02CA04 102doksazosindoksazosin OPlivaTonocardin tbl. 20x4mg4,46 89,20R
C02CA06 161urapidilurapidil OByk GuldenEbrantil retard caps. 50x30 mg1,48 74,00R
C02CA06 162urapidilurapidil OByk GuldenEbrantil retard caps. 50x60 mg2,65 132,50R
C02CA06 163urapidilurapidil OByk GuldenEbrantil retard caps. 50x90 mg4,50 225,00R
C02CA06 064(+) urapidilurapidil PByk GuldenEbrantil 50 amp. 5x50 mg/10 ml67,23336,15 
C02CA06 065(+) urapidilurapidil PByk GuldenEbrantil 25 amp. 5x25 mg/5 ml37,00185,00 
C02DA01 051diazoksiddiazoksid Pamp. 20 ml (15 mg/ml) 93,94
C02DC01 151+ minoksidilminoksidil Otbl. 5 mg 1,56
C02DD01 051+ nitroprusid-natrij Pamp. 50 mg 18,88
C03Diuretici R
C03BA04 101klortalidonklortalidon OPlivaHygroton 25 tbl. 20x25 mg0,67 13,40R
C03CA01 111furosemidfurosemid OBelupoFursemid tbl.12x40 mg0,55 6,60R
C03CA01 161furosemidfurosemid OHoechstMarion RousselLasix tbl. 20x40 mg0,55 11,00R
C03CA01 113furosemidfurosemid OBelupoFursemid tbl. 100x40 mg0,55 55,00
C03CA01 112furosemidfurosemid OBelupoFursemid forte tbl.20x500 mg3,65 73,00R
C03CA01 162furosemidfurosemid OHoechstMarion RousselLasix tbl.20x500 mg3,65 73,00R
C03CA01 121furosemidfurosemid OLek LjubljanaEdemid forte tbl.20x500 mg3,65 73,00R
C03CA01 014(+) furosemidfurosemid PBelupoFursemid amp. 5x20 mg/2 ml2,4912,45 
C03CA01 063(+) furosemidfurosemid PHoechstMarion RousselLasix amp. 5x20 mg/2 ml2,4912,45 
C03CA01 015(+) furosemidfurosemid PBelupoFursemid amp. 5x250 mg/10 ml10,3351,65 
C03CA01 064(+) furosemidfurosemid PHoechstMarion RousselLasix amp. 5x250 mg/10 ml10,3351,65 
C03CA01 022(+) furosemidfurosemid PLek LjubljanaEdemid forte amp. 5x250 mg/10 ml10,3351,65 
C03DA01 151spironolaktonspironolakton Ocaps.50 mg 5,08R
C03DA01 152spironolaktonspironolakton Ocaps.100 mg 9,52R
C03EA01 101triamteren + hidroklorotiazidtriamteren + hidroklorotiazid OPlivaTiaren caps.40x(50 mg +25 mg) 0,5421,60 R
C03EA14 121amilorid + hidroklorotiazidamilorid + hidroklorotiazid OLek LjubljanaModuretic tbl.40x(5 mg+40 mg)0,8132,40 R50
C04Periferni vazodilatatori 
C05Lijekovi sa zaštitnim djelovanjem na krvožilje R
C05AD01 451+ lidokainlidokain Lmast 5% 10 g 8,47
C05AX05 401+ tribenozid+lidokaintribenozid+lidokainlidokain LPlivaProcto-Glivenol krema 30 g 
(50 mg+20 mg/g) 18,2918,29 R
C05AX05 502+ tribenozid+lidokaintribenozid+lidokainlidokain LPlivaProcto-Glivenol supp. 5 kom. 
(400 mg+40 mg/sup.) 2,2111,05 R
C05BA01 403+ heparinheparin LPlivaHeparin gel 30 g (250 i.j./ g) 17,1217,12 
C05BA01 451+ heparinheparin Lgel 30.000 i.j./100 g 25,50
C05BA01 404+ heparinheparin LPlivaHeparin krema krema 30 g (250 i.j./ g) 17,1217,12 
C05BA01 451+ heparinheparin Lmast 30.000 i.j./100 g 25,50
C05BA01 411+ heparin LJadran gal.lab. RijekaHepan gel 50.000 gel 50 g (500 i.j./g)22,9422,94 
C07Blokatori betaadrenergičkih receptora R
C07AA02 101oksprenololoksprenolol OPlivaTrasicor 80 tbl. 20x80 mg1,78 35,60R
C07AA07 111+ sotalol (antiaritmik)sotalol (antiaritmik) OBelupoGilucor tbl. 50x80 mg1,69 84,50R
C07AA07 112+ sotalol (antiaritmik)sotalol (antiaritmik) OBelupoGilucor tbl. 50x160 mg2,70 135,00R
C07AB03 101atenololatenolol OPlivaAtenolol tbl. 30x50 mg0,95 28,50R
C07AB03 112atenololatenolol OBelupoOrmidol tbl.30x50 mg0,95 28,50R
C07AB03 111atenololatenolol OBelupoOrmidol tbl.14x100 mg1,27 17,78R
C07AB03 113atenololatenolol OBelupoOrmidol tbl.28x100 mg1,27 35,56R
C07AB03 102atenololatenolol OPlivaAtenolol tbl.14x100 mg1,27 17,78R
C07AB03 011atenololatenolol PBelupoOrmidol amp. 5x5 mg/10 ml6,7133,55 
C07CA02 103oksprenololoksprenolol + klortalidonoksprenolol + klortalidonklortalidon Pliva Hiperdon retarddrag. 20x (160 mg+20 mg) 3,6873,60 R
C08 Inhibitori kalcija R
C08CA01 121amlodipinamlodipin OLek LjubljanaAmlopin tbl.20x5 mg2,,12 42,40R
C08CA01 122amlodipinamlodipin OLek LjubljanaAmlopin tbl.20x10 mg3,58 71,60R
C08CA05 101nifedipin kratko djelujući OPlivaNifedipin tbl.50x10 mg0,54 27,00R
C08CA05 121nifedipin dugo djelujućinifedipin dugo djelujući OLek LjubljanaNifecard tbl.30x20 mg0,93 27,90R
C08CA05 131nifedipin dugo djelujućinifedipin dugo djelujući OKrka Novo MestoCordipin R tbl.30x20 mg0,93 27,90R
C08CA05 132nifedipin dugo djelujućinifedipin dugo djelujući OKrka Novo MestoCordipin XL tbl.20x40 mg1,76 35,20R
C08CA06 041nimodipinnimodipin 18 PBayer Pharma LjubljanaNimotop S inf.boč. 1x10 mg/50 ml 189,23189,23 
C08CA09 161lacidipinlacidipin OGlaxoWellcome Lacipil tbl. 14x4 mg3,86 54,04R
C08DA01 101verapamilverapamil OPlivaIsoptin tbl. 30x40 mg0,28 8,40R
C08DA01 111verapamilverapamil OBelupoVerapamil tbl. 50x80 mg0,43 21,50R
C08DA01 102verapamilverapamil OPlivaIsoptin tbl. 50x80 mg0,43 21,50R
C08DA01 112verapamilverapamil OBelupoVerapamil tbl.20x120 mg0,61 12,20R
C08DA01 103verapamilverapamil OPlivaIsoptin tbl.20x120 mg0,61 12,20R
C08DA01 104verapamilverapamil OPlivaIsoptin RR tbl.20x240 mg1,76 35,20R
C08DA01 005(+) verapamil PBelupoVerapamil amp.50x5 mg/2 ml1,87 93,50
C08DA01 013(+) verapamilverapamil PPlivaIsoptin amp.50x5 mg/2 ml1,87 93,50
C08DB01 101diltiazemdiltiazem OPlivaDiltiazem tbl.30x60 mg0,83 24,90R50
C08DB01 102diltiazemdiltiazem OPlivaDiltiazem tbl.30x90 mg1,50 45,00R50
C09Lijekovi koji djeluju na renin -angiotenzinski sustav 
C09ABlokatori konvertaze (ACE-inhibitori) 
C09AA02 131enalaprilenalapril OKrka Novo MestoEnap tbl.20x5 mg0,76 15,20R50
C09AA02 121enalaprilenalapril OLek LjubljanaOlivin tbl.20x5 mg0,76 15,20R50
C09AA02 132enalaprilenalapril OKrka Novo MestoEnap tbl.20x10 mg1,88 37,60R50
C09AA02 122enalaprilenalapril OLek LjubljanaOlivin tbl.20x10 mg1,88 37,60R50
C09AA02 133enalaprilenalapril OKrka Novo MestoEnap tbl.20x20 mg2,64 52,80R50
C09AA02 123enalaprilenalapril OLek LjubljanaOlivin tbl.20x20 mg2,64 52,80R50
C09AA02 034enalaprilenalapril PKrka Novo MestoEnap amp.5x1,25 mg/ml19,58 97,90
C09AA03 111lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 20x5 mg2,53 50,60R
C09AA03 114lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 30x5 mg2,53 75,90R
C09AA03 112lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 20x10 mg2,69 53,80R
C09AA03 115lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 30x10 mg2,69 80,70R
C09AA03 113lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 20x20 mg3,67 73,40R
C09AA03 116lizinoprillizinopril OBelupoIrumed tbl. 30x20 mg3,67 110,10R
C09AA05 161ramiprilramipril OHoechst Marion Roussel Tritace 5tbl.28x5 mg 2,2061,60 R
C09AA05 162ramiprilramipril OHoechst Marion Roussel Tritace 2,5tbl.28x2,5 mg 1,6145,08 R
C09AA05 163ramiprilramipril OHoechst Marion Roussel Tritace 1,25tbl.28x1,25 mg 1,4540,60 R
C09AA08 101cilazaprilcilazapril OPlivaCilazil tbl.30x1 mg2,50 75,00R
C09AA08 102cilazaprilcilazapril OPlivaCilazil tbl.30x2,5 mg2,83 84,90R
C09BA03 111lizinoprillizinopril+hidroklorotiazidlizinopril+hidroklorotiazid OBelupoIruzid tbl.20x (20 mg+12,5 mg) 4,0480,80 R
C09BA03 112lizinoprillizinopril+hidroklorotiazidlizinopril+hidroklorotiazid OBelupoIruzid tbl.30x (20 mg+12,5 mg) 4,04121,20 R
C09BB10 161trandolapril OKnoll AGGopten caps. 50x0,5 mg1,59 79,50R
C09BB10 162trandolapril OKnoll AGGopten caps. 28x2 mg2,95 82,60R
C10Lijekovi koji umanjuju razinu masnoća u krvi 
C10AA01 111simvastatinsimvastatin OMerck Scharp DohmeLipex tbl. 20x5 mg4,38 87,60RJ 
C10AA01 112simvastatinsimvastatin OMerck Scharp DohmeLipex tbl. 20x10 mg8,59 171,80RJ 
C10AA01 113simvastatinsimvastatin OMerck Scharp DohmeLipex tbl. 20x20 mg12,71 254,20RJ 
C10AA02 121lovastatinlovastatin OLek LjubljanaArtein tbl.20x20 mg3,90 78,00RJ 
C10AA04 161fluvastatinfluvastatin ONovartis PharmaLescol caps. 28x40 mg6,88 192,64RJ 
C10AB04 122gemfibrozilgemfibrozil OLek LjubljanaElmogan tbl.30x450 mg1,92 57,60RK 
C10AB04 171gemfibrozilgemfibrozil OParke DavisGevilon tbl.50x450 mg1,92 96,00R K 
C10AB04 123gemfibrozilgemfibrozil OLek LjubljanaElmogan tbl.30x600 mg3,28 98,40RK 
C10AC01 324kolestiraminkolestiramin OLek LjubljanaSevit prašak 50 vrećica x 4 g 2,11105,50 R50J 
DLijekovi s djelovanjem na kožu R 
D01Lijekovi s antimikotskim djelovanjem za primjenu u liječenju kožnih bolesti R 
D01AA01 401nistatinnistatin LPlivaNistatin mast 5 g (100.000 i.j./ g ) 8,998,99 R
D01AA01 402nistatinnistatin LPlivaNistatin mast 20 g (100.000 i.j./ g ) 26,4926,49 R
D01AC01 403klotrimazolklotrimazol LPlivaPlimycol krema 20 g (10 mg/g)11,8211,82 R
D01AC01 404klotrimazolklotrimazol LPlivaPlimycol tinktura 20 ml (10 mg/ ml) 12,8712,87 R
D01AC01 341klotrimazolklotrimazol LBayer Pharma LjubljanaCanesten 1% prašak 30 g31,64 31,64R 
D01AC02 411mikonazolmikonazol LBelupoRojazol 2% krema 30 g39,53 39,53R 
D01AC02 431mikonazolmikonazol LKrka Novo MestoDaktarin 2% tinktura 30 ml (20 mg/ ml) 33,6133,61 R
D01AC02 211mikonazolmikonazol LBelupoRojazol 2% oralni gel 2% 40 g45,0045,00 R
D01AC08 432ketokonazolketokonazol LKrka Novo MestoOronazol 2% šampon 100 ml78,6878,68 RL 
D01AC08 433ketokonazolketokonazol LKrka Novo MestoOronazol 2% krema 30 g43,30 43,30R 
D01AE15 461terbinafinterbinafin LNovartis PharmaLamisil krema 1% 15 g 53,00 53,00RM 
D01AE16 471amorolfinamorolfin LHoffmann -La RocheLoceryl krema 0,25% 20 g51,3251,32 R
D01BA02 162terbinafinterbinafin ONovartis PharmaLamisil tbl. 14x250 mg18,09 253,26RM 
D05Lijekovi za liječenje psorijaze R 
D05BA02 151+ metoksalenmetoksalen Ocaps. 10 mg 0,67
D05BB02 161* acitretinacitretin OHoffman -La RocheNeotigason caps. 30x10 mg6,94 208,20R 
D05BB02 162* acitretinacitretin OHoffman -La RocheNeotigason caps. 30x25 mg14,97 449,10R 
D06 Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti R 
D06AX02 451kloramfenikolkloramfenikol Lmast za kožu 5% 5 g 18,5318,53 R
D06AX09 402mupirocinmupirocin LPlivaBetrion mast 1%15 g 31,00 31,00R 
D06BA01 421sulfadiazin-srebrosulfadiazin-srebro LLek LjubljanaDermazin krema 1% 50 g32,92 32,92R 
D06BA01 422sulfadiazin-srebrosulfadiazin-srebro LLek LjubljanaDermazin krema 1% 250 g138,28 138,28
D06BB03 431acikloviraciklovir LKrka Novo MestoVirolex krema 5% 5 g51,81 51,81R 
D06BB03 423acikloviraciklovir LLek LjubljanaAclovir mast 5% 5 g51,81 51,81R 
D06BX01 411metronidazolmetronidazol LJadran gal.lab. RijekaRozimet krema 1% 25 g33,92 33,92RN 
D06CA01 321neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn prašak 50 g44,0344,03 
D06CA01 322neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn prašak 5 g5,91 5,91
D06CA01 424neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn mast 30 g19,00 19,00
D06CA01 721neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn spray 150 g58,45 58,45
D06CA01 761neomicin + bacitracin LByk Gulden Nebacetin spray 200 g61,83 61,83
D07 Kortikosteroidi za primjenu u liječenju kožnih bolesti R 
D07AB10 411alklometazonalklometazon LBelupoAfloderm mast 20 g (0,5 mg/g)30,0030,00 R
D07AB10 412alklometazonalklometazon LBelupoAfloderm mast 40 g (0,5 mg/g)51,0051,00 R
D07AB10 413alklometazonalklometazon LBelupoAfloderm krema 20 g (0,5 mg/g) 30,0030,00 R
D07AB10 414alklometazonalklometazon LBelupoAfloderm krema 40 g (0,5 mg/g) 51,0051,00 R
D07AC01 415betametazonbetametazon LBelupoBeloderm mast 15 g (0,5 mg/g)21,9621,96 R
D07AC01 416betametazonbetametazon LBelupoBeloderm mast 30 g (0,5 mg/g)39,6539,65 R
D07AC01 417betametazonbetametazon LBelupoBeloderm krema 15 g (0,5 mg/g)21,9621,96 R
D07AC01 418betametazonbetametazon LBelupoBeloderm krema 30 g (0,5 mg/g) 39,6539,65 R
D07AC01 419betametazonbetametazon LBelupoBeloderm mast 100 g (0,5 mg/g)96,8796,87 
D07AC01 420betametazonbetametazon LBelupoBeloderm krema 100 g (0,5 mg/g) 96,8796,87 
D07AC01 421betametazonbetametazon LLek LjubljanaKuterid mast 20 g (0,64 mg/g)18,7218,72 R
D07AC01 422betametazonbetametazon LLek LjubljanaKuterid krema 20 g (0,64 mg/g) 18,7218,72 R
D07AC04 411+ fluocinolon-acetonid LJadran gal.lab. RijekaFluacet gel 30 g (0,25 mg/g)18,0618,06 R
D07BB01 401flumetazon + salicilna kiselinaflumetazon + salicilna kiselina LPlivaLocasalen mast 30 g 
(0,2 mg/g+30 mg/g) 48,9248,92 R
D07BC01 411betametazonbetametazon + salicilna kiselinabetametazon + salicilna kiselina LBelupoBelosalic mast 30 g 
(0,5 mg/g+30 mg/g) 50,0050,00 R
D07BC01 711betametazonbetametazon + salicilna kiselinabetametazon + salicilna kiselina LBelupoBelosalic lotion 50 ml 
(0,5 mg/g+20mg/g) 81,7481,74 R
D07BC01 712betametazonbetametazon + salicilna kiselinabetametazon + salicilna kiselina LBelupoBelosalic lotion 100 ml 
(0,5 mg/g+20 mg/g) 131,76131,76 R
D07CA01 402kortizolon + oksitetraciklinkortizolon + oksitetraciklinoksitetraciklin LPlivaGeokorton mast 5 g (30 mg/g+10 mg/g) 7,337,33 R50
D07CA01 403kortizolon + oksitetraciklinkortizolon + oksitetraciklinoksitetraciklin LPlivaGeokorton mast 20 g (0,2 mg/g+30 mg/g) 17,4117,41 R50
D07CA01 704kortizolon + oksitetraciklinkortizolon + oksitetraciklinoksitetraciklin LPlivaGeokorton spray 50 ml 
(80mg/g+250 mg/g) 14,6814,68 R50
D07CB04 423deksametazondeksametazon + neomicindeksametazon + neomicin LLek LjubljanaDexamethason-Neomycin krema 20 g (1+5 mg/g)12,5412,54 
D07CB05 405flumetazon + neomicinflumetazon + neomicin LPlivaLocacorten N krema 15 g (0,2+5 mg/g) 22,9822,98 R
D07CB05 406flumetazon + neomicin LPlivaLocacorten N mast 15 g (0,2+5 mg/g) 22,9822,98 R
D08 Antiseptici i sredstva za dezinfekciju R 
D08AC02 903+ klorheksidin Pliva Plivasept pjenušavi 4,5% 3.000 ml296,28 296,28
D08AC02 901+ klorheksidin Pliva Plivasept pjenušavi 4,5% 500 ml75,41 75,41
D08AC02 902+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept glukonat 5%1000 ml75,41 75,41
D08AC02 905+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept blue 0,8%boca 200 ml22,45 22,45
D08AC02 906+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept blue 0,8%boca 500 ml33,67 33,67
D08AC02 907+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept blue 0,8%boca 3.000 ml134,69 134,69
D08AC02 908+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept tinkt. 0,5%boca 200 ml22,45 22,45
D08AC02 909+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept tinkt. 0,5%boca 1.000 ml36,48 36,48
D08AC02 910+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept tinkt. o,5%boca 3.000 ml101,02 101,02
D08AC02 411+ klorheksidinklorheksidin Pliva Plivasept 1%opstet. krema 200 ml 21,2021,20 
D08AC02 412+ klorheksidinklorheksidin Pliva Hibisept 1%krema 50 g 9,239,23 
D08AG02 441povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 10%mast 20 g 19,9419,94 R
D08AG02 442povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 1%boč. 100 ml otop. za usnu šuplj. 26,8126,81 R
D08AG02 943povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 10%boč. 100 ml otop. 24,4524,45 R
D08AG02 944povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 10%boč. 1000 ml otop. 121,61121,61 
D08AG02 945povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 7,5%boč. 100 ml otop. 24,4524,45 
D08AG02 946povidon-jodpovidon-jod Alkaloid Skopje Betadine 7,5%boč. 1000 ml otop. 121,61121,61 
D08AX05 911(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni) Belupo Rapidal 70% (vol. izoprop.) boca 150 ml23,18 23,18
D08AX05 912(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni) Belupo Rapidal 70% (vol. izoprop.) boca 1000 ml52,46 52,46
D08AX05 913(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni) Belupo Dermasept 70% (vol. izoprop.) boca 200 ml30,50 30,50
D08AX05 914(+) Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni)Antiseptici (alkoholi-etilni-izopropilni) Belupo Dermasept 70% (vol.izoprop.) boca 1.000 ml52,46 52,46
D09Medicinski zavoji 
D09AB01 951+ cink-oksid Lkom. 
D10Lijekovi za liječenje akna 
D10AD01 451+ tretinointretinoin Lkrema 0,05% 25 g 65,51
D10AE01 421+ benzoil-peroksidbenzoil-peroksid LLek LjubljanaAntopar gel 5% gel 30 g 11,44 11,44
D10AE01 422+ benzoil-peroksid LLek LjubljanaAntopar gel 10% gel 30 g 12,17 12,17
D10BA01 161* isotretinoin OByk Gulden Roaccutane caps. 30x10 mg6,73 201,90R 
GLijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav i spolni hormoni R 
G01Lijekovi s intiinfektivnim i antiseptičkim djelovanjem za ginekološku primjenu R 
G01AA01 651nistatinnistatin Vvag. tbl.15 kom. (100.000i.j./vag) 2,70R
G01AA10 621klindamicinklindamicin VLek LjubljanaKlimicin V vag.krema 2% 40 g117,12117,12 R
G01AA10 661klindamicinklindamicin VPharmacia UpjohnDalacin V vag.krema 2% 40 g117,12117,12 R
G01AA51 602nistatinnistatin + oksitetraciklinnistatin + oksitetraciklinoksitetraciklin VPlivaGeonistin vag.tbl. 6 kom. (100mg+100.000i.j./vag) 3,8322,98 R
G01AF01 661metronidazolmetronidazol VRhone Poulenc RorerFlagyl vag.tbl. 10x500 mg2,1321,30 R
G01AF01 611metronidazolmetronidazol VBelupoMedazol vag.tbl. 10x500 mg2,1521,50 R
G01AF02 645klotrimazolklotrimazol VBayer Pharma LjubljanaCanesten 3 vag.tbl. 3x200 mg12,2636,78 R
G01AF02 642klotrimazolklotrimazol VBayer Pharma LjubljanaCanesten 1 vag.tbl. 1x500 mg30,6630,66 R
G01AF02 643klotrimazolklotrimazol VBayer Pharma LjubljanaCanesten 3 vag.krema 2% 20 g30,6630,66 R
G01AF02 644klotrimazolklotrimazol VBayer Pharma LjubljanaCanesten 1 /Canesten kombi (1 vag.tbl.0,5 g +vag.krema 2% 20 g ) 54,3554,35 R
G01AF04 611mikonazolmikonazol VBelupoRojazol vag. tbl.7x200 mg8,5059,50 R
G01AX11 641povidon-jodpovidon-jod VAlkaloid SkopjeBetadine vag.tbl. 14x200 mg3,9555,30 R
G02Ostali lijekovi za ginekološku primjenu R
G02AUterostiptici i prostaglandini R
G02AB01 221metilergometrinmetilergometrin OLek LjubljanaErgotyl otopina 15 ml (0,25 mg/ ml) 19,6319,63 R
G02AB01 022(+) metilergometrinmetilergometrin PLek LjubljanaErgotyl amp. 50x0,20 mg/ ml1,8793,50 
G02AB03 123ergometrinergometrin OLek LjubljanaErgometrin tbl. 20x0,20 mg1,39 27,80R
G02AB03 024(+) ergometrinergometrin PLek LjubljanaErgometrin amp.50x0,20 mg/ ml 1,8291,00 
G02AD02 151+ dinoprostondinoproston Otbl. 0,5 mg 24,74
G02AD02 061+ dinoprostondinoproston PPharmacia UpjohnProstin amp. 0,75 mg/ml125,96 125,96
G02AD02 662+ dinoprostondinoproston VPharmacia UpjohnProstin E2 vag.tbl. 4x3 mg117,30 469,20
G02AD02 664+ dinoprostondinoproston VPharmacia UpjohnProstin E2 vag.gel 2 mg/3 g333,34333,34 
G02AD02 665+ dinoprostondinoproston VPharmacia UpjohnPrepidil gel 1x0,5 mg/3 g224,75224,75 
G02AD04 066+ karboprostkarboprost PPharmacia UpjohnProstin 15M amp. 1x0,25mg/ ml150,85150,85 
G02C Beta adrenergički agonisti R
G02CA01 111 ritodrinritodrin OBelupoPre-Par retard caps. 30x40 mg8,47 254,10R
G02CA01 012ritodrinritodrin PBelupoPre-Par amp. 1x50 mg12,60 12,60
G03 Spolni hormoni i ostali lijekovi s djelovanjem na spolni sustav R
G03BA03 151testosteron-undekanoat Ocaps. 40 mg 2,35R
G03BA03 052(+) testosteron-enantat Pamp. 250 mg/ml 24,82
G03CA03 161estradiolestradiol OShering AGProgynova 21 drag.21x2 mg1,39 29,19R
G03CA03 171estradiolestradiol ONovo NordiskEstrofem tbl. 1x28/2 mg1,14 31,92R
G03CA03 051estradiolestradiol Pamp. 5 mg/ml 8,79
G03CA03 672estradiolestradiol VNovo NordiskVagifem 15 vag.tbl. 15x25 mcg4,0060,00 R
G03CA03 901estradiolestradiol TdNovartis PharmaEstraderm TTS 25 flasteri 6x2 mg6,76 40,56R
G03CA03 902estradiolestradiol TdNovartis PharmaEstraderm TTS 50 flasteri 6x4 mg8,20 49,20R
G03CA03 903estradiolestradiol TdNovartis PharmaEstraderm TTS 100 flasteri 6x8 mg11,71 70,26R
G03CB01 661dienestroldienestrol VJanssen- CilagDienoestrol Ortho vag.krema 78 g 0,01%60,0060,00 R50
G03DA02 161medroksiprogesteronmedroksiprogesteron OPharmacia UpjohnProvera tbl. 24x5 mg1,35 32,40R
G03DA02 162medroksiprogesteronmedroksiprogesteron OPharmacia UpjohnProvera tbl. 30x10 mg2,20 66,00R
G03DA02 051medroksiprogesteronmedroksiprogesteron Pamp. 1x150 mg/ ml 16,11
G03DA04 151+ progesteronprogesteron Ocaps. 100 mg 2,00
G03DA04 051+ progesteronprogesteron Pamp. 50 mg/ml 34,21
G03DB01 111didrogesterondidrogesteron OBelupoDabroston tbl. 30x10 mg3,38 101,40R
G03DC02 161noretisteronnoretisteron OShering AGPrimolut Nor tbl. 20x5 mg1,45 29,00R
G03FA01 171noretisteronnoretisteron +etinilestradiolnoretisteron +etinilestradiol OJanssen -CilagTrinovum tbl. 1x210,71 14,91R
G03FA01 172noretisteronnoretisteron +etinilestradiolnoretisteron +etinilestradiol OJanssen -CilagTrinovum tbl. 3x210,59 37,17
G03FB05 181estradiolestradiol + noretisteronestradiol + noretisteronnoretisteron ONovo NordiskKliogest tbl. 1x28 1,50 42,00R
G03FB05 182estradiolestradiol + noretisteronestradiol + noretisteronnoretisteron ONovo NordiskTrisequens F tbl. 1x28 1,71 47,88R
G03FB05 183estradiol + noretisteron ONovo NordiskTrisequens tbl. 1x28 1,71 47,88R
G03GA01 061* koriogonadotrofinkoriogonadotrofin PShering AG BerlinPrimogonyl 1.000 amp. 10x1.000 i.j.21,63216,30 
G03GA01 071* koriogonadotrofinkoriogonadotrofin PSeronoProfasi 5.000 lio amp. 1x5.000 i.j.54,1054,10 
G03GA01 062* koriogonadotrofinkoriogonadotrofin PShering AG BerlinPrimogonyl 5.000 lio amp. 3x5.000 i.j.54,10162,30 
G03GA02 072menotrofinmenotrofin 19 PSeronoPergonal lio amp. 10x75 i.j.81,91819,10 
G03GA04 073urofolitrofinurofolitrofin19 PSeronoMetrodin lio amp. 1x75 i.j.88,7388,73 
G03GB02 111+ klomifenklomifen OBelupoKlomifen tbl. 10x50 mg8,00 80,00R
G03HA01 161(*) ciproteron-acetatciproteron-acetat OShering AG BerlinAndrocur tbl. 50x50 mg10,39 519,50R
G03HA01 162(*) ciproteron-acetatciproteron-acetat OShering AG BerlinAndrocur tbl. 3x 15x10 mg4,78 215,10R
G03HA01 063(*) ciproteron-acetatciproteron-acetat PShering AG BerlinAndrocur amp. 3x300 mg/3 ml100,16300,48 
G03HB01 164+ ciproteron-acetatciproteron-acetat + etinilestradiol OShering AG BerlinDiane-35 drag. 3x212,40 151,20RO 
G03XA01 131danazol OKrka Novo MestoDanoval caps. 100x100 mg3,50 350,00R
G04Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav 
G04AC01 151nitrofurantoinnitrofurantoin Oret.caps.100 mg 1,83R
G04BE05 051fentolamin Pamp. 
G04BX04 161finasterid OMerck Scharp DohmeProscar film tbl. 28x5 mg8,77245,56 R50P 
HLijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem (izuzev spolnih hormona) R 
H01Lijekovi s djelovanjem na lučenje hipofiznih i hipotalamičkih hormona R 
H01AA01 051* kortikotrofin releasing hormon (CRH)kortikotrofin releasing hormon (CRH) Pamp. 
H01AA02 062* tetrakozaktid (tetracosactrin)tetrakozaktid (tetracosactrin) PNovartis PharmaSynachten Depot amp. 10x1 mg/ml19,53 195,30
H01AA04 053* LRHLRH Pamp. 
H01AB01 054* tirotrofintirotrofin Pamp. 
H01AC01 071+ somatropin 20 PEli LillyHumatrope lio boč.1x4 i.j. 357,59357,59 
H01AC01 062+ somatropinsomatropin20 PPharmacia UpjohnGenotropin amp. 5x16 i.j.1.430,39 7.151,95
H01AC01 072+ somatropinsomatropin 20 PEli LillyHumatrope lio boč.1x18 i.j. 1.621,141.621,14 
H01AC01 073+ somatropinsomatropin 20 PEli LillyHumatrope lio boč.1x36 i.j. 3.242,273.242,27 
H01AC01 081+ somatropinsomatropin 20 PNovo NordiskNorditropin PenSet 12 lio boč. 1x12 i.j.+uložak 802,52802,52 
H01AC01 082+ somatropinsomatropin 20 PNovo NordiskNorditropin PenSet 24 lio boč. 1x24 i.j.+uložak 1.605,031.605,03 
H01AC02 055* realising h. humanog hormona rasta (GH-ge - somatrem) Pamp. 
H01BA02 761+ desmopresindesmopresin NByk Gulden PharmazeutiMinirin spray za nos 5 ml282,08282,08 R
H01BA02 062(+) desmopresindesmopresin Pamp.15 mcg /1 ml 103,99
H01BA02 151+ desmopresindesmopresin Otbl. 0,1 mg 6,83
H01BB02 061(+) oksitocinoksitocin PNovartis PharmaSyntocinon amp. 100x10 i.j./ ml3,953,95 
H01BB02 062(+) oksitocinoksitocin PNovartis PharmaSyntocinon amp. 100x5 i.j./ ml.4,63463,00 
H01BB02 763(+) oksitocinoksitocin NNovartis PharmaSyntocinon spray 5 ml (40 i.j./ml) 54,3754,37 
H01CA01 771* gonadorelingonadorelin NHoechst Marion RousselKryptocur spray boč.2x10 g (2 mg/g) 641,461.282,92 RR 
H01CB01 061* somatostatinsomatostatin 21 PLaboratories Serono Stilamin lio boč. 1x3 mg 1.224,031.224,03 
H01CB02 064* oktreotid 22 PNovartis PharmaSandostatin amp. 5x0,05 mg51,71 258,55
H01CB02 065* oktreotid 22 PNovartis PharmaSandostatin amp. 5x0,10 mg96,38 481,90
H01CB02 066* oktreotid22 PNovartis PharmaSandostatin amp. 5x0,50 mg508,72 2.543,60
H02Kortikosteroidi za sustavnu primjenu R
H02AA02 161fludrokortizonfludrokortizon OMerckAstonin-H tbl.50x0,1 mg2,71 135,50R
H02AB02 131deksametazondeksametazon OKrka Novo MestoDexamethason tbl. 10x0,5 mg0,57 5,70R
H02AB02 032(+) deksametazondeksametazon PKrka Novo MestoDexamethason amp. 25x2 ml (4 mg/ml ) 6,04151,00 
H02AB04 171metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OHoechst Marion RousselUrbason tbl. 20x4 mg0,89 17,80R
H02AB04 160metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OPharmacia UpjohnMedrol tbl. 30x4 mg0,89 26,70R
H02AB04 172metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OHoechst Marion RousselUrbason tbl. 20x8 mg1,44 28,80R
H02AB04 173metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OHoechst Marion RousselUrbason tbl. 20x16 mg2,47 49,40R
H02AB04 113metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OPharmacia UpjohnMedrol tbl. 50x16 mg2,47 123,50R
H02AB04 162metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OPharmacia UpjohnMedrol tbl. 20x32 mg7,04 140,80R
H02AB04 174metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OHoechst Marion RousselUrbason tbl. 20x40 mg6,18 123,60R
H02AB04 163metilprednizolon - acetatmetilprednizolon - acetat OPharmacia UpjohnMedrol tbl. 20x100 mg18,11 362,20R
H02AB04 065+ metilprednizolon-acetat PPharmacia UpjohnDepo Medrol amp. 1x40 mg /ml16,48 16,48
H02AB04 075(+) metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PHoechst Marion RousselUrbason amp. 3x16 mg9,41 28,23
H02AB04 076+ metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PHoechst Marion RousselUrbason amp. 3x32 mg12,29 36,87
H02AB04 064(+) metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PPharmacia UpjohnSolu Medrol amp. 1x40 mg /ml14,64 14,64
H02AB04 066(+) metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PPharmacia UpjohnSolu Medrol amp. 1x125 mg /2 ml37,9837,98 
H02AB04 068+ metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PPharmacia UpjohnSolu Medrol amp. 1x250 mg67,05 67,05
H02AB04 067+ metilprednizolon-sukcinat-natrijmetilprednizolon-sukcinat-natrij PPharmacia UpjohnSolu Medrol amp. 1x500 mg /8 ml112,51112,51 
H02AB06 161+ prednizolonprednizolon OMerckDecortin H tbl. 20x1 mg0,66 13,20R
H02AB06 162+ prednizolonprednizolon OMerckDecortin H tbl. 20x5 mg1,07 21,40R
H02AB06 163+ prednizolon OMerckDecortin H tbl. 10x20 mg3,55 35,50R
H02AB06 061+ prednizolon PMerckSoludecortin H amp.1x1000 mg127,46 127,46
H02AB06 062+ prednizolon PMerckSoludecortin H amp.3x250 mg56,05 168,15
H02AB06 063+ prednizolonprednizolon PMerckSoludecortin H amp.3x50 mg18,74 56,22
H02AB06 071+ prednizolonprednizolon PMerckSoludecortin H amp. 10x25 mg11,26 112,60
H02AB06 072+ prednizolonprednizolon Pamp. 100 mg 46,67
H02AB07 171prednizonprednizon OMerckDecortin tbl.20x5 mg1,06 21,20R
H02AB07 172prednizonprednizon OMerckDecortin tbl.10x20 mg3,41 34,10R
H02AB10 181hidrokortizonhidrokortizon OPhar.UpjohnCortef tbl.50x5 mg0,62 31,00R
H02AB10 182hidrokortizonhidrokortizon OPhar.UpjohnCortef tbl.100x10 mg0,77 77,00R
H02AB10 083(+) hidrokortizonhidrokortizon PPharmacia UpjohnSolu Cortef amp. 1x100 mg /2 ml7,637,63 
H02AB10 084(+) hidrokortizonhidrokortizon PPharmacia UpjohnSolu Cortef amp. 1x500 mg /4 ml30,7630,76 
H03 Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače R
H03AA01 163levotiroksinlevotiroksin OMerckEuthyrox 25 tbl. 100x0,025 mg0,1616,00 R
H03AA01 164levotiroksinlevotiroksin OMerckEuthyrox 50 tbl. 100x0,05 mg0,17 17,00R
H03AA01 161levotiroksinlevotiroksin OMerckEuthyrox 100 tbl. 100x0,10 mg0,21 21,00R
H03AA01 162levotiroksinlevotiroksin OMerckEuthyrox 150 tbl. 100x0,15 mg0,26 26,00R
H03AA01 051levotiroksinlevotiroksin Pamp. 0,5 mg 78,76
H03BA02 141+ propiltiouracilpropiltiouracil OAlkaloid SkopjePropiltiouracil tbl. 20x50 mg1,82 36,40RRA 
H03BB02 051tiamazoltiamazol Pamp. 40 mg/ml 4,14
H03BB02 111tiamazoltiamazol OJadran gal.lab. RijekaAthyrazol tbl. 30x10 mg0,55 16,50R
H04 Lijekovi s djelovanjem na lučenje hormona gušterače R
H04AA01 061(+) glukagonglukagon PNovo NordiskGlukagon Hypokit lio boč. 1x1 mg + štrcaljka 120,00120,00 R
H05Lijekovi s djelovanjem na mijenu kalcija 
H05BA01 061* kalcitoninkalcitonin PNovartis PharmaMiacalcic amp. 5x100 i.j.46,85 234,25
H05BA01 762* kalcitoninkalcitonin NNovartis PharmaMiacalcic naz.spray 14x50 i.j.283,40283,40 RRB 
H05BA01 763* kalcitoninkalcitonin NNovartis PharmaMiacalcic naz.spray 14x100 i.j.423,32423,32 RRB 
J Lijekovi za liječenje infekcija (sustavnih izuzev infekcije uzrokovane parazitima) 23 R 
J01Lijekovi za liječenje bakteriskih infekcija za sustavn primjenu R 
J01ATetraciklini R 
J01AA02 111doksiciklindoksiciklin OBelupoDoksiciklin caps. 6x100 mg1,22 7,32RS 
J01AA02 112doksiciklindoksiciklin OBelupoDoksiciklin caps. 25x100 mg1,22 30,50RS 
J01AA02 113doksiciklindoksiciklin OBelupoDoksiciklin caps. 100 x100 mg1,22122,00 
J01AA02 101doksiciklindoksiciklin OPlivaHiramicin caps. 5x100 mg1,22 6,10RS 
J01AA06 114oksitetraciklinoksitetraciklin OBelupoOksitetraciklin caps. 16x250 mg1,20 19,20R
J01AA06 103oksitetraciklinoksitetraciklin OPlivaGeomycin caps. 16x250 mg1,20 19,20R
J01AA06 115oksitetraciklinoksitetraciklin OBelupoOksitetraciklin caps. 100x250 mg1,20 120,00
J01BKloramfenikoli 
J01BA01 151 kloramfenikolkloramfenikol Ocaps. 250 mg 0,94
J01BA01 052kloramfenikolkloramfenikol Pamp. 1 g 11,38
J01CBeta laktam. penicilini R
J01CA01 002ampicilinampicilin PPlivaPenbritin amp. 50x1 g8,29 414,50
J01CA01 001(+) ampicilinampicilin PPlivaPenbritin amp. 50x500 mg4,73 236,50
J01CA04 311amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 19,4719,47 RT 
J01CA04 303amoksicilinamoksicilin OPlivaAmoxyl sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 19,4719,47 RT 
J01CA04 212amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin kapi 10 ml (100 mg/ ml) 18,8118,81 RT 
J01CA04 204amoksicilinamoksicilin OPlivaAmoxyl kapi 20 ml (100mg/ml) 17,8217,82 RT 
J01CA04 113amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin caps. 12x375 mg1,22 14,64RT 
J01CA04 105amoksicilinamoksicilin OPlivaAmoxyl caps. 12x375 mg1,22 14,64RT 
J01CA04 114amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin caps. 100x375 mg1,22 122,00
J01CA04 115amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin caps. 16x500 mg1,61 25,76RT 
J01CA04 107amoksicilinamoksicilin OPlivaAmoxyl caps. 16x500 mg1,61 25,76RT 
J01CA04 116amoksicilinamoksicilin OBelupoAmoksicilin caps. 100x500 mg1,61 161,00
J01CA12 061+ piperacilinpiperacilin PWyeth LederlePipril lio boč. 1x2 g78,1978,19 
J01CE01 001+ benzilpenicilinbenzilpenicilin PPlivaCrystacillin boč. 50x1.000.000 i.j. 
(1 ME=600 mg) 2,87143,50 
J01CE08 062(+) benzatinbenzil-penicilinbenzatinbenzil-penicilin PRhone Poulenc RorerExtencillin boč.50x1,2 M i.j. 14,23711,50 
J01CE08 063(+) benzatinbenzil-penicilinbenzatinbenzil-penicilin PRhone Poulenc RorerExtencillin boč.50x2,4 M i.j. 17,80890,00 
J01CE10 131benzatin-fenoksimetilpenicilin OBelupoSilapen tbl. 30x500.000 i.j.0,9929,70 RU 
J01CE10 132benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin-fenoksimetilpenicilin OBelupoSilapen tbl. 30x1.000.000 i.j. 1,7251,60 RU 
J01CE10 111benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin-fenoksimetilpenicilin OBelupoSilapen tbl. 30x1.500.000 i.j. 2,4473,20 RU 
J01CE10 312benzatin-fenoksimetilpenicilinbenzatin-fenoksimetilpenicilin OBelupoSilapen sirup 150 ml (1.000.000i.j./6 ml) 69,8869,88 RU 
J01CE30 011(+) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) PBelupoBelocillin lio boč.1x4.000.000 i.j. 8,648,64 
J01CE30 001(+) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) PPlivaPlivacillin lio boč.1x4.000.000 i.j. 8,648,64 
J01CE30 012(+) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) PBelupoBelocillin lio boč.50x800.000 i.j. 1,6884,00 
J01CE30 002(+) benzilpenicilinbenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin)benzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) PPlivaPlivacillin lio boč.50x800.000 i.j. 1,6884,00 
J01CF02 103kloksacilinkloksacilin OPlivaOrbenin caps. 16x250 mg1,95 31,20RV 
J01CF02 004kloksacilinkloksacilin PPlivaOrbenin amp. 50x1 g18,44 922,00
J01CR01 032+ sulbaktam+ampicilin PKrka Novo MestoPenactam boč.1x750 mg 
(500 mg +250 mg) 33,9933,99 
J01CR01 031+ sulbaktam+ampicilin PKrka Novo MestoPenactam boč. 1x1.500 mg 
(1 g+ 500 mg) 60,5360,53 
J01CR02 102amoksicilin+klavulanska kiselina OPlivaKlavocin tbl. 15x (500 mg+125 mg) 7,67115,05 RX 
J01CR02 101amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina OPlivaKlavocin tbl. 15 x (250 mg+125 mg) 5,1777,55 RX 
J01CR02 203amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina OPlivaKlavocin susp.100 ml 
(125 mg +31,25 mg)/5 ml 42,4942,49 RX 
J01CR02 204amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina OPlivaKlavocin forte susp.100 ml 
(250 mg +62,50 mg)/5 ml 64,3064,30 RX 
J01CR02 005(+) amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina PPlivaKlavocin boč. 5x(500+100 mg) 15,7378,65 
J01CR02 006(+) amoksicilinamoksicilin+klavulanska kiselinaamoksicilin+klavulanska kiselina PPlivaKlavocin boč. 5x(1.000+200 mg) 26,22131,10 
J01DCefalosporini 
J01DA01 111cefaleksincefaleksin OBelupoCefaleksin caps. 16x500 mg2,99 47,84RY 
J01DA01 102cefaleksincefaleksin OPlivaCeporex caps. 16x500 mg2,99 47,84RY 
J01DA01 101cefaleksincefaleksin OPlivaCeporex caps. 16x250 mg2,19 35,04RY 
J01DA01 112cefaleksincefaleksin OBelupoCefaleksin caps. 100x500 mg2,99 299,00
J01DA01 204cefaleksin OPlivaCeporex kapi 10 ml (100 mg/ ml) 15,8615,86 RY 
J01DA01 305cefaleksin OPlivaCeporex sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 42,8542,85 RY 
J01DA01 313cefaleksincefaleksin OBelupoCefaleksin sirup 100 ml (250 mg/5 ml) 42,8542,85 RY 
J01DA04 061(+) cefazolincefazolin PEli LillyKefzol boč. 1x1 g26,5526,55 
J01DA06 001(+) cefuroksimcefuroksim PPlivaKetocef amp. 5x250 mg11,32 56,60
J01DA06 002+ cefuroksimcefuroksim PPlivaKetocef amp. 5x750 mg29,79 148,95
J01DA06 003+ cefuroksimcefuroksim PPlivaKetocef amp. 5x1,5 g56,57 282,85
J01DA06 101cefuroksimcefuroksim-aksetilcefuroksim-aksetil OPlivaNovocef tbl. 10x125 mg5,64 56,40RY 
J01DA06 102 cefuroksimcefuroksim-aksetilcefuroksim-aksetil OPlivaNovocef tbl. 10x250 mg9,44 94,40RY 
J01DA06 103cefuroksimcefuroksim-aksetilcefuroksim-aksetil OPlivaNovocef tbl. 10x500 mg16,41 164,10RY 
J01DA06 261cefuroksimcefuroksim-aksetilcefuroksim-aksetil OGlaxo Export LimitedZinnat suspenzija 50 ml (125 mg/5 ml) 51,0351,03 RY 
J01DA08 271cefaklor OEli LillyCeclor suspenzija 60 ml (125 mg/5 ml) 25,0025,00 R
J01DA08 272cefaklor OEli LillyCeclor suspenzija 60 ml (250 mg/5 ml) 37,8137,81 R
J01DA08 173cefaklor OEli LillyCeclor tbl. 10x375 mg4,73 47,30R
J01DA08 174cefaklor OEli LillyCeclor tbl. 10x500 mg6,30 63,00R
J01DA08 175cefaklor OEli LillyCeclor tbl. 10x750 mg9,46 94,60R
J01DA10 015cefotaksimcefotaksim PRazvitakCefotaksim boč. 5x1 g41,65208,25 
J01DA10 016cefotaksimcefotaksim PRazvitakCefotaksim boč. 5x2 g75,24376,20 
J01DA11 004+ ceftazidimceftazidim PPlivaMirocef amp. 5x0,5 g42,50 212,50
J01DA11 005+ ceftazidim PPlivaMirocef amp. 5x1 g86,92 434,60
J01DA13 022+ ceftriaksonceftriakson PLek LjubljanaLendacin boč. 10x1 g71,87718,70 
J01DA13 062+ ceftriaksonceftriakson PHoffmann La RocheRocephin boč. 10x1 g71,87718,70 
J01DA32 071+ cefoperazoncefoperazon PPfizer GmbHCefobid boč. 1x1 g68,8268,82 
J01DA39 181ceftibutenceftibuten OSchering PloughCedax caps. 5x400 mg27,71 138,55RY 
J01DA39 282ceftibutenceftibuten OSchering PloughCedax susp.60 ml (36 mg/ml) 148,86148,86 RY 
J01DHKarbapenemi 
J01DH51 061+ imipenem+cilastatinimipenem+cilastatin PMerck Sharp&DohmeTienam boč. 5x500 mg148,19740,95 
J01E Sulfonamidi i trimetoprimtrimetoprim R
J01EA01 151trimetoprimtrimetoprim Otbl.100 mg R
J01EE01 111sulfametoksazol + trimetoprim OBelupoSulotrim tbl. 20x120 mg0,40 8,00RZ 
J01EE01 112sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OBelupoSulotrim tbl. 20x480 mg0,60 12,00RZ 
J01EE01 102sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OPlivaSinersul tbl. 20x480 mg0,66 13,20RZ 
J01EE01 113sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OBelupoSulotrim tbl. 100x480 mg0,66 66,00
J01EE01 114sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OBelupoSulotrim forte tbl. 20x960 mg1,27 25,40RZ 
J01EE01 103sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OPlivaSinersul forte tbl. 10x960 mg1,27 12,70RZ 
J01EE01 315sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OBelupoSulotrim sirup 100 ml 
(200 mg+40 mg/5 ml) 13,6813,68 RZ 
J01EE01 304sulfametoksazol + trimetoprimsulfametoksazol + trimetoprimtrimetoprim OPlivaSinersul sirup 100 ml 
(200 mg+40 mg/5 ml) 13,6813,68 RZ 
J01FMakrolidi i linkozamidi R
J01FA01 111eritromicineritromicin OBelupoEritromicin caps. 16x250 mg2,35 37,60RAA 
J01FA01 112eritromicineritromicin OBelupoEritromicin caps. 100x250 mg2,25 225,00
J01FA01 051eritromicineritromicin Pamp.500 mg 13,68
J01FA10 101azitromicin OPlivaSumamed tbl. 6x125 mg13,83 82,98RAA 
J01FA10 103azitromicin OPlivaSumamed tbl. 3x500 mg42,42 127,26RAA 
J01FA10 102azitromicin OPlivaSumamed caps. 6x250 mg21,21 127,26RAA 
J01FA10 304azitromicinazitromicin OPlivaSumamed sirup 20 ml (100 mg/5 ml) 51,1151,11 RAA 
J01FA10 305azitromicinazitromicin OPlivaSumamed sirup forte 20 ml 
(200 mg/5 ml) 84,6884,68 RAA 
J01FA10 306azitromicinazitromicin OPlivaSumamed 1.200 sirup 30 ml (200 mg/5 ml) 116,10116,10 RAA 
J01FF01 121klindamicinklindamicin OLek LjubljanaKlimicin caps. 16x150 mg1,64 26,24RAB 
J01FF01 161klindamicinklindamicin OPharmacia UpjohnDalacin C caps. 16x150 mg1,64 26,24R AB 
J01FF01 162klindamicinklindamicin OPharmacia UpjohnDalacin C caps. 16x300 mg2,86 45,76R AB 
J01FF01 122klindamicinklindamicin OLek LjubljanaKlimicin caps. 16x300 mg2,86 45,76R AB 
J01FF01 362klindamicinklindamicin OPharmacia UpjohnDalacin C granule 80 ml (75 mg/5 ml) 30,6530,65 R AB 
J01FF01 022klindamicinklindamicin PLek LjubljanaKlimicin amp.10x300 mg/2 ml18,36183,60 
J01FF01 063klindamicinklindamicin PPharmacia UpjohnDalacin C amp. 1x300 mg/2 ml18,3618,36 
J01FF01 023klindamicinklindamicin PLek LjubljanaKlimicin amp.10x600 mg/4 ml31,29312,90 
J01FF01 064klindamicinklindamicin PPharmacia UpjohnDalacin C amp. 1x600 mg/4 ml31,2931,29 
J01G Aminoglikozidi 
J01GA01 051streptomicinstreptomicin Pboč. 1 g 12,49
J01GB03 011+ gentamicingentamicin PBelupoGentamicin amp. 10x20 mg4,61 46,10
J01GB03 015+ gentamicingentamicin PRazvitakGentamicin amp. 10x20 mg4,61 46,10
J01GB03 012+ gentamicingentamicin PBelupoGentamicin amp. 10x40 mg8,72 87,20
J01GB03 016+ gentamicingentamicin PRazvitakGentamicin amp. 10x40 mg8,72 87,20
J01GB03 013+ gentamicingentamicin PBelupoGentamicin amp. 10x80 mg12,92 129,20
J01GB03 017+ gentamicingentamicin PRazvitakGentamicin amp. 10x80 mg12,92 129,20
J01GB03 014(+) gentamicingentamicin PBelupoGentamicin amp. 10x120 mg13,21 132,10
J01GB03 018(+) gentamicingentamicin PRazvitakGentamicin amp. 10x120 mg13,21 132,10
J01GB06 061+ amikacinamikacin PBristol Myers SquibbAmikin amp.100 mg11,44 11,44
J01GB06 062+ amikacinamikacin PBristol Myers SquibbAmikin amp.500 mg54,40 54,40
J01GB07 071+ netilmicinnetilmicin PSchering PloughNetromycin amp. 1x150 mg/1,5 ml38,6938,69 
J01M Kinoloni R
J01MA01 151+ofloksacinofloksacin Otbl. 200 mg 17,33R
J01MA01 052+ofloksacinofloksacin Pinf.boč. 200 mg/100 ml 180,71180,71 
J01MA02 141+ ciprofloksacinciprofloksacin OBayer Pharma LjubljanaCiprobay tbl. 10x250 mg7,32 73,20RRB 
J01MA02 131+ ciprofloksacinciprofloksacin OKrka Novo MestoCiprinol tbl. 10x250 mg7,32 73,20RRB 
J01MA02 142+ ciprofloksacinciprofloksacin OBayer Pharma LjubljanaCiprobay tbl. 10x500 mg14,53 145,30RRB 
J01MA02 132+ ciprofloksacinciprofloksacin OKrka Novo MestoCiprinol tbl. 10x500 mg14,53 145,30RRB 
J01MA02 043+ ciprofloksacinciprofloksacin PBayer Pharma LjubljanaCiprobay 100 inf.boč.1x100 mg/50 ml 73,0773,07 
J01MA02 044+ ciprofloksacinciprofloksacin PBayer Pharma LjubljanaCiprobay 200 inf.boč. 1x200 mg/100 ml 146,14146,14 
J01MA02 045+ ciprofloksacinciprofloksacin PBayer Pharma LjubljanaCiprobay inf.boč 1x400 mg/200 ml 215,66215,66 
J01MA02 033+ ciprofloksacinciprofloksacin PKrka Novo MestoCiprinol inf.boč. 5x10 ml 
(100 mg/10 ml) 32,21161,05 
J01MA03 121+ pefloksacinpefloksacin OLek LjubljanaAbaktal tbl. 10x400 mg8,27 82,70
J01MA03 022+ pefloksacinpefloksacin PLek LjubljanaAbaktal amp.10x400 mg/5 ml12,00120,00 
J01MA06 134norfloksacinnorfloksacin OKrka Novo MestoNolicin tbl. 20x400 mg5,34 106,80R
J01XOstali antibiotici 
J01XA01 151+ vankomicinvankomicin Ocaps. 125 mg 24,44
J01XA01 152+ vankomicinvankomicin Ocaps. 250 mg 48,87
J01XA01 021+ vankomicinvankomicin PLek LjubljanaEdicin boč.1x500 mg66,7466,74 
J01XA01 071+ vankomicinvankomicin PWyeth-LederleVancoled boč.1x500 mg66,7466,74 
J01XA01 061+ vankomicinvankomicin PEli LillyVancocin CP boč.1x500 mg66,7466,74 
J01XA01 062+ vankomicinvankomicin PEli LillyVancocin CP boč.1x1.000 mg106,63106,63 
J01XA01 022+ vankomicinvankomicin PLek LjubljanaEdicin boč.1x1.000 mg106,63106,63 
J01XD01 011metronidazolmetronidazol PBelupoMedazol inf.boč. 0,5% 100 ml 34,1734,17 
J01XX04 051spektinomicinspektinomicin 24 Pamp. 2 g/5 ml 43,8843,88 
J02 Lijekovi za liječenje sustavnih gljivičnih infekcija R
J02AA01 061+ amfotericin Bamfotericin B PBristol Myers SquibbAmphotericin amp.50 mg172,62 172,62
J02AB02 131+ ketokonazolketokonazol OKrka Novo MestoOronazol tbl. 20x200 mg5,39 107,80
J02AC01 101flukonazolflukonazol OPlivaDiflucan caps. 7x50 mg36,35 254,45R
J02AC01 103flukonazolflukonazol OPlivaDiflucan caps. 1x150 mg109,06 109,06R
J02AC01 102flukonazolflukonazol OPlivaDiflucan caps. 7x100 mg72,70 508,90R
J02AC01 004flukonazolflukonazol PPlivaDiflucan inf.boč. 100 ml (2 mg/ml)) 292,74292,74 
J02AX01 051+ flucitozinflucitozin Pboč. 250 ml (10 mg/ml) 174,07
J04Lijekovi za liječenje infekcija mikobakterijama R
J04AB02 111rifampicinrifampicin OBelupoArficin caps. 16x300 mg5,00 80,00R
J04AB02 101rifampicinrifampicin OPlivaRimactan caps. 16x300 mg5,00 80,00R
J04AB02 112rifampicinrifampicin OBelupoArficin caps. 100x300 mg4,48 448,00R
J04AB02 102rifampicinrifampicin OPlivaRimactan caps. 100x300 mg4,48 448,00R
J04AB02 051rifampicinrifampicin Pboč. 600 mg 34,77
J04AC02 103izoniazid + piridoksinizoniazid + piridoksinpiridoksin OPlivaEutizon B6 caps.50 kom. 
(400 mg+25 mg/caps.) 0,6432,00 R
J04AC02 052izoniazid + piridoksinizoniazid + piridoksinpiridoksin P
J04AK01 131pirazinamidpirazinamid OKrka Novo MestoPyrazinamid tbl. 100x500 mg1,07 107,00R
J04AK02 111etambutoletambutol OBelupoEtambutol tbl. 100x400 mg0,80 80,00R
J04AK02 051etambutoletambutol Pboč. 1 g 29,29
J05Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija R
J05AB01 131aciklovir OKrka Novo MestoVirolex tbl. 20x200 mg11,00 220,00R
J05AB01 032acikloviraciklovir PKrka Novo MestoVirolex inf.boč. 5x250 mg 93,85469,25 
J05AB05 051zidovudinzidovudin Pamp.200mg/20 ml 98,02
J05AB05 161zidovudinzidovudin OGlaxoWellcomeRetrovir caps. 100x100 mg13,68 1.368,00RAC 
J05AB06 071* ganciklovirganciklovir PHoffmann la Roche Cymevene boč.500 mg/10 ml 332,35332,35 
J06Serumi i imunoglobulini 
J06AA01 011+ imunoglobulin-antitoksin protiv difterije PImunološki zavodDifterija antitoksin (konjski) boč. 1x10.000 i.j. 133,75133,75 
J06AA02 012(+) imunoglobulin-antitoksin protiv tetanusa (purificiran i koncentriran) PImunološki zavodTetanus antitoksin (konjski) amp. 1x1.500 i.j.13,7913,79 
J06AA03 013(+) imunoglobulin-antitoksin protiv otrova zmija (purificiran i koncentriran) PImunološki zavodAntitoksin protiv otrova europskih zmija (konjski) boč. 1x10 ml116,56116,56 
J06AA04 051+ imunoglobulin-antitoksin botulinum Pamp. 10.500 i.j. 16,49
J06AA05 052+ imunoglobulin-antitoksin protiv plinske gangrene Pamp. 25.000 i.j./ 10 ml 284,85
J06AA07 053imunoglobulin-antitoksin protiv otrova pauka 
(crna udovica) P
J06BA01 014+ imunoglobulin za intramuskularnu primjenuimunoglobulin za intramuskularnu primjenu PImunološki zavodImunoglobulin (ljudski, normalan) 16% boč. 1x2 ml30,9130,91 
J06BA01 015+ imunoglobulin za intramuskularnu primjenuimunoglobulin za intramuskularnu primjenu PImunološki zavodImunoglobulin (ljudski, normalan) 16% boč. 1x10 ml103,19103,19 
J06BA02 018+ imunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenuimunoglobulin za intraven. primjenu 25 PBaxterGammagard boč. 1x10.000 mg/200 ml 2.573,452.573,45 
J06BA02 065+ imunoglobulin za intraven. primjenu 25aPCenteonGammaVenin P lio boč. 1x500 mg/10 ml 276,70276,70 
J06BA02 066+ imunoglobulin za intraven. primjenu imunoglobulin za i PCenteonGammaVenin P lio boč. 1x2.500 mg/50 ml 943,01943,01 
J06BB01 051+ imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski)imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski) Pamp.250 mcg/1,0 ml 382,08
J06BB01 067+ imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski)imunoglobulin anti-D- (Rho) (ljudski) PCenteonRhesogam P amp.300mcg/1,5 ml252,60 252,60 
J06BB02 018+ imunoglobulin antitetanus - TIG (ljudski) PImunološki zavodImunoglobulin protiv tetanusa amp. 1x250 i.j.96,62 96,62
J06BB02 054+ imunoglobulin antitetanus hiperimuni ( 5000i.j.)imunoglobulin antitetanus hiperimuni ( 5000i.j.) Pamp. 5.000 i.j. 1.960,54
J06BB03 051+ imunoglobulin Varicella/zosterimunoglobulin Varicella/zoster Pamp. 500 mg/5 ml 557,20
J06BB04 019+ imunoglobulin anti-HBs (ljudski) PImunološki zavodImunoglobulin (ljudski )protiv hepatitisa B amp. 1x250 i.j.427,00 427,00
J06BB05 020(+) imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski)imunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski) PImunološki zavodImunoglobulin protiv bjesnoće (ljudski ) boč. 500 i.j./ 5 ml 927,00927,00 
J06BB09 051* hiperimuni anti-citomegalo virus (ljudski) Pamp. 5 ml (160 mg/ml) 155,94
J06BB12 051+ imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski)imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski) Pboč. 1x1 ml 91,72
J06BB12 052+ imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski) Pboč. 1x2 ml 150,68
J06BB12 053+ imunoglobulin protiv krpeljnog meningoencefalitisa (ljudski) Pboč. 1x5 ml 340,67
J07Cjepiva (vakcine) 26 
J07AJ52 011(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa,adsorbirano boč. 1x10 doza /5 ml 5,615,61 
J07AJ52 012(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa,adsorbirano kut. 10x 1 doza /0,5 ml 14,59145,90 
J07AJ52 013(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa,adsorbirano amp. /1 doza20,50 20,50
J07AJ52 014(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa,adsorbirano 1x20 doza /10 ml4,23 84,60
J07AJ52 015(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa adsorbirano amp. /1 doza20,50 20,50
J07AJ52 016(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa adsorbirano kut. 10x 1 doza /0,5 ml 14,59145,90 
J07AJ52 017(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa adsorbirano boč. 1x10 doza /5 ml 5,6156,10 
J07AJ52 018(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa i parapertusisa adsorbirano boč. 1x20 doza /10 ml 4,2384,60 
J07AJ52 071(+) difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER)difterija-tetanus-pertusis (parapertusis). (DI-TE-PER ili DI-TE-PER-PARAPER) PSmithkline BeechamInfanrix DI-TE-PER acelularni boč.1x 0,5 ml + štrcaljka 80,2580,25 
J07AM01 013(+) tetanus anatoksin (ANA-TE) PImunološki zavodCjepivo protiv tetanusa,adsorbirano boč.5 ml x10 doza 3,1431,35 
J07AM01 014(+) tetanus anatoksin (ANA-TE) PImunološki zavodCjepivo protiv tetanusa,adsorbirano kut. 10 x 0,5 ml8,37 83,70
J07AM51 015(+) difterija-tetanus pro adultis 
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa,za djecu iznad 7 godina i odrasle,adsorbirano kut. 10x 0,5 ml9,76 97,60
J07AM51 016(+) difterija-tetanus pro adultis 
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa,za djecu iznad 7 godina i odrasle,adsorbirano boč. 5ml x 10 doza 6,6266,20 
J07AM51 017(+) difterija-tetanus pro adultis 
(ANA-DI-TE pro adultis)difterija-tetanus pro adultis (ANA-DI-TE pro adultis) PImunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa,adsorbirano boč. 5 ml x10 doza 4,1841,80 
J07AN01 051(+) BCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuiranoBCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuirano Plio boč. /(50+50x1 ml) 
J07AN01 052(+) BCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuiranoBCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuirano Pamp. /doza + otap. 1 ml 
J07AN01 011(+) BCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuirano PImunološki zavodCjepivo protiv tuberkuloze BCG, lio. za intrader. primjenu kut./10 lio.boč.+ otap.10x1 ml 15,74157,40 
J07AN01 012(+) BCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuiranoBCG-cijepivo protiv tuberkuloze-živo atenuirano PImunološki zavodCjepivo protiv tuberkuloze BCG, lio. za intrader. primjenu kut. 
/10 lio.boč.+ otap.10x2 ml 18,79187,90 
J07AR01 081trbušni tifustrbušni tifus Pamp. 1x1 doza 
(0,025 mg/0,5 ml) 88,90
J07BC01 072+ hepatitis Bhepatitis B PSmithKline BeechamEngerix -B dosis adulta boč.25x20 mcg/ ml 47,951.198,75 
J07BC01 073+ hepatitis Bhepatitis B PSmithKline BeechamEngerix- B dosis pediatrica boč.25x10 mcg/0,5 ml 30,01750,25 
J07BC01 074+ hepatitis Bhepatitis B PSmithKline BeechamEngerix -B dosis adulta boč.1x20 mcg/ ml +štrcaljka 107,91107,91 
J07BC01 075+ hepatitis Bhepatitis B PSmithKline BeechamEngerix -B dosis pediatrica boč.1x10 mcg/0,5 ml +štrcaljka 91,0991,09 
J07BC01 076+ hepatitis Bhepatitis B PSmithKline BeechamEngerix -B dosis pediatrica boč. 1x10 mcg61,6161,61 
J07BC01 077+ hepatitis B PSmithKline BeechamEngerix -B dosis adulta boč. 1x20 mcg91,0991,09 
J07BD52 018(+) morbili-parotitis-rubela 
(MO-PA-RU) PImunološki zavodCjepivo protiv morbila,rubele i parotitisa, živo,liofilizirano"Edmonston-Zgb" lio boč. 1x1 doza 89,9089,90 
J07BF02 051(+) polio-živo atenuirano. trovalentno Pboč. 100x 
(10 doza +100 kapaljki) 9,85
J07BF03 052(+) polio-mrtvo trovalentno Pamp. 0,5 ml 11,44
J07BG01 053+ rabiesrabies Plio boč. 1x1 doza +štrcalj. 
(2,5 i.j./1 ml) 136,30
J07BG01 062+ rabiesrabies Plio boč. 1 ml 145,03
J07BJ01 019(+) rubela (RU )rubeola (RU ) PImunološki zavodCjepivo protiv rubele,živo liofilizirano boč. 1 x1 doza 32,3332,33 
LLijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunosupresivi R 
L01Citostatski lijekovi R 
L01AAlkilirajući citostatici R 
L01AA01 161+ ciklofosfamidciklofosfamid OAsta Medica AGEndoxan drag. 50x50mg2,72 136,00R
L01AA01 062+ ciklofosfamidciklofosfamid PAsta Medica AGEndoxan amp. 10x200mg19,75 197,50
L01AA01 063+ ciklofosfamidciklofosfamid PAsta Medica AGEndoxan amp. 1x500mg38,04 38,04
L01AA02 171+ klorambucilklorambucil OWellcome FoundationLeukeran tbl. 25x2mg1,94 48,50R
L01AA02 172+ klorambucilklorambucil OWellcome FoundationLeukeran tbl. 25x5mg2,16 54,00R
L01AA03 173 + melfalanmelfalan OWellcome FoundationAlkeran tbl. 25x2mg1,40 35,00R
L01AA03 174+ melfalanmelfalan OWellcome FoundationAlkeran tbl. 25x5mg2,70 67,50R
L01AA05 052(*) klormetinklormetin Pamp. 10 mg 62,64
L01AA06 064* ifosfamidifosfamid PAsta Medica AGHoloxan boč. 1x500mg130,14130,14 
L01AA06 065* ifosfamidifosfamid PAsta Medica AGHoloxan boč.1x1g248,58 248,58
L01AA08 151(*) prednimustinprednimustin Otbl. 
L01AB01 175+ busulfanbusulfan OWellcome FoundationMyleran tbl. 100x2mg0,74 74,00R
L01AD01 081(*) karmustinkarmustin PBristol-Myers SquibbBCNU boč.1x100 mg351,54351,54 
L01AD02 182(*) lomustinlomustin OBristol-Myers SquibbCCNU caps.20x40 mg43,25 865,00
L01AD02 183(*) lomustinlomustin OBristol-Myers SquibbCCNU caps.20x10 mg11,15 223,00
L01AX04 095* dakarbazindakarbazin PRhone-Poulenc RorerDeticene boč. 10x100mg42,11421,10 
L01AX04 096* dakarbazindakarbazin PRhone-Poulenc RorerDeticene boč. 10x200mg68,76687,60 
L01B Antimetaboliti 
L01BA01 061(*) metotreksatmetotreksat PWyeth LederleMethotrexate amp. 1x5mg/ 2ml22,54 22,54
L01BA01 071(*) metotreksatmetotreksat PPharmacia UpjohnMethotrexate amp. 5x50mg/ 2ml38,56 192,80
L01BA01 062(*) metotreksatmetotreksat PWyeth LederleMethotrexate amp. 5x50mg/ 2ml38,56 192,80
L01BA01 063(*) metotreksatmetotreksat PWyeth LederleMethotrexate amp. 1x500mg/ 20ml214,26214,26 
L01BA01 072(*) metotreksatmetotreksat PPharmacia UpjohnMethotrexate amp. 1x500mg/ 20ml214,26214,26 
L01BA01 064(*) metotreksatmetotreksat PWyeth LederleMethotrexate amp. 1x1000mg/40ml449,90449,90 
L01BA01 065(*) metotreksatmetotreksat PWyeth LederleMethotrexate amp. 1x5000mg/ 200ml1.545,741.545,74 
L01BA01 181+ metotreksatmetotreksat ORhone-Poulenc RorerMethotrexate tbl. 20x2,5mg1,74 34,80R
L01BA01 167+ metotreksatmetotreksat OWyeth LederleMethotrexate tbl. 100x2,5mg1,74 174,00
L01BA01 151+ metotreksatmetotreksat Otbl.10mg 10,24R
L01BB02 161* merkaptopurinmerkaptopurin OWellcome FoundationPuri-Nethol tbl. 25x50mg3,01 75,25R
L01BB03 162* tioguanintioguanin OWellcome FoundationLanvis tbl. 25x40mg9,27 231,75R
L01BB04 091kladribinkladribin 27 PCilagLeustatin boč.7x10 ml3.333,5323.334,71 
L01BC01 061(*) citarabincitarabin PUpjohnCytosar amp. 1x100mg/ 5ml43,4043,40 
L01BC01 062(*) citarabincitarabin PUpjohnCytosar amp. 1x500mg/ 10ml183,27183,27 
L01BC01 063(*) citarabincitarabin PUpjohnCytosar amp. 1x1000mg/10ml352,60352,60 
L01BC02 4515-fluorouracil5-fluorouracil Lmast 5% 20g 55,00R
L01BC02 001+ 5-fluorouracil5-fluorouracil PPlivaFluorouracil amp. 10x250mg8,74 87,40
L01BC02 052+ 5-fluorouracil5-fluorouracil Pamp. 250mg/5ml 
L01BC02 081+ 5-fluorouracil5-fluorouracil PWyeth-Lederle5-FU amp. 1x500mg/10ml39,6439,64 
L01BC02 082+ 5-fluorouracil5-fluorouracil PWyeth-Lederle5-FU amp. 1x1000mg/20ml55,5055,50 
L01CPodofilinski derivati i biljni alkaloidi 
L01CA01 061+ vinblastinvinblastin PEli LillyVelbe amp. 1x10mg83,33 83,33
L01CA02 021+ vinkristinvinkristin PLek LjubljanaOncovin amp. 1x1mg84,22 84,22
L01CA03 011* vindesinvindesin Plio.boč. 1x5 mg 831,85831,85 
L01CB01 081(*) etopozid PBristol-Myers SquibbVepesid amp. 10x100mg/5ml171,071.710,70 
L01CB01 071(*) etopozid PPharmacia UpjohnEtoposide amp. 1x100mg/5ml171,07 171,07
L01CB01 183(*) etopozidetopozid OBristol-Myers SquibbVepesid caps.10x100 mg147,40 1.474,00
L01CB01 182(*) etopozidetopozid OBristol-Myers SquibbVepesid caps.20x50 mg78,96 1.579,20
L01CD01 061(*) paklitaksel 27a Bristol-Myers Squibb Taxolboč. 1x30 mg/5 ml 1.426,511.426,51 
L01DCitostatski antibiotici 
L01DA01 051* daktinomicin (aktinomicin-D) Pamp. 0,5mg 
L01DB01 061+ doksorubicindoksorubicin PPharmacia UpjohnAdriablastina RD amp. 1x10mg90,10 90,10
L01DB01 062+ doksorubicindoksorubicin PPharmacia UpjohnAdriablastina RD amp. 1x50mg454,68 454,68
L01DB02 063+ daunorubicindaunorubicin PPharmacia UpjohnDaunoblastina amp. 1x20mg100,88 100,88
L01DB03 064* epirubicinepirubicin PPharmacia UpjohnFarmorubicin RD amp. 1x10mg122,05 122,05
L01DB03 065* epirubicinepirubicin PPharmacia UpjohnFarmorubicin RD amp. 1x50mg585,85 585,85
L01DB06 051* idarubicinidarubicin Plioamp. 1x5mg 1.052,36
L01DB06 067* idarubicinidarubicin PPharmacia UpjohnZavedos lioamp. 1x10mg1.987,23 1.987,23
L01DB06 152* idarubicinidarubicin Ocaps. 1x5mg 387,86
L01DB06 169* idarubicinidarubicin OPharmacia UpjohnZavedos caps. 1x10mg754,13 754,13
L01DB06 170* idarubicinidarubicin OPharmacia UpjohnZavedos caps. 1x25mg1.830,70 1.830,70
L01DB07 0* mitoksantronmitoksantron PAsta MedicaOnkotrone boč. 1x20 mg/10 ml 1.721,021.721,02 
L01DB07 0* mitoksantronmitoksantron PWyeth LederleNovantrone boč. 1x20 mg/10 ml 1.721,021.721,02 
L01DC01 061(*) bleomicinbleomicin PAsta MedicaBleomycin lio boč. 1x15 mg 403,97403,97 
L01DC03 081* mitomicin-Dmitomicin-D PBristol-Myers SquibbMutamycin amp.5 mg479,00 479,00
L01DC03 082* mitomicin-Dmitomicin-D PBristol-Myers SquibbMutamycin amp.20 mg1.698,14 1.698,14
L01XOstali citostatici R
L01XA01 081(*) cisplatincisplatin PBristol-Myers SquibbPlatinex amp. 1x10 mg/20 ml51,7851,78 
L01XA01 061(*) cisplatincisplatin PPharmacia UpjohnCisplatin amp. 5x10 mg/20 ml51,78258,90 
L01XA01 051(*) cisplatincisplatin Pamp. 1x25 mg/50 ml 118,43118,43 
L01XA01 083(*) cisplatincisplatin PBristol-Myers SquibbPlatinex amp. 1x50 mg/50 ml236,72236,72 
L01XA01 063(*) cisplatincisplatin PPharmacia UpjohnCisplatin amp. 1x50 mg/50 ml236,72236,72 
L01XA01 052(*) cisplatincisplatin Pamp. 1x100mg/100ml 451,33451,33 
L01XA02 081* karboplatinkarboplatin PBristol-Myers SquibbParaplatin amp.1x50 mg/5 ml152,25 152,25
L01XA02 071* karboplatinkarboplatin PPharmacia UpjohnCarbolatin amp.1x50 mg/5 ml152,25 152,25
L01XA02 082* karboplatinkarboplatin PBristol-Myers SquibbParaplatin amp.1x150 mg/15 ml 376,07376,07 
L01XA02 072* karboplatinkarboplatin PPharmacia UpjohnCarboplatin amp.1x150 mg/15 ml 376,07376,07 
L01XA02 083* karboplatinkarboplatin PBristol-Myers SquibbParaplatin amp. 1x450 mg/45 ml1.054,801.054,80 
L01XA02 073* karboplatinkarboplatin PPharmacia UpjohnCarboplatin amp. 1x450 mg/45 ml1.054,801.054,80 
L01XB01 151+ prokarbazinprokarbazin Ocaps. 50mg 2,80R
L01XX01 051* amsakrinamsakrin Pamp. 85 mg 515,33
L01XX02 092* L-asparaginaza PRhone PoulencRorerKidrolaze lio amp.10x10.000 i.j. 241,272.412,70 
L01XX05 183(*) hidroksiurejahidroksiureja OBristol-Myers SquibbLitalir caps. 100x500mg6,07 607,00R
L01XX11 101(*) estramustinestramustin OPlivaEstracyt caps. 100x140mg11,90 1.190,00R
L01XX11 051(*) estramustinestramustin Pamp. 150mg 50,97
L01XX11 052(*) estramustinestramustin Pamp. 300mg 84,42
L02Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem R
L02AHormoni R
L02ABProgesteroni O
L02AB01 161megestrol-acetatmegestrol-acetat OBristol-Myers SquibbMegace tbl.100x40 mg3,05 305,00
L02AB01 162megestrol-acetatmegestrol-acetat OBristol-Myers SquibbMegace tbl.100x160 mg13,23 1.323,00
L02AB02 171medroksiprogesteronmedroksiprogesteron OPharmacia UpjohnProvera tbl. 100x100mg6,61 661,00R
L02AB02 172medroksiprogesteronmedroksiprogesteron OPharmacia UpjohnProvera tbl. 40x250mg12,17 486,80R
L02AB02 351medroksiprogesteronmedroksiprogesteron Ogran. 50x200mg 14,91745,50 R
L02AB02 374medroksiprogesteronmedroksiprogesteron OPharmacia Upjohn Provera gran. 10x500mg20,38 203,80R
L02AB02 352medroksiprogesteronmedroksiprogesteron Ogran. 1000mg 61,28R
L02AB02 053medroksiprogesteronmedroksiprogesteron Pamp. 1x6,7 ml (150 mg/ml) 49,37
L02AB02 076medroksiprogesteronmedroksiprogesteron PPharmacia UpjohnDepo Provera 500 amp. 1x3,3 ml (150 mg/ml) 33,6933,69 
L02AEAnalozi gonadotropina 
L02AE03 061* buserelingoserelin 28 PHoechst Marion RousselSuprefact depot implantant (2 štap.)x6,3 mg u plast. aplikat. 816,091632,18 
L02AE04 071*leuprorelin 28 PAbbott LaboratoriesLucrin lio boč.1x 3,75 mg + otap. 1.350,001350,00 
L02AE04 071* triptorelintriptorelin PByk GuldenDecapeptyl amp.5x0,1 mg/ ml91,44 457,20
L02AE04 073* triptorelintriptorelin PByk GuldenDecapeptyl amp.1 x3,75 mg/ 2 ml1.757,801757,80 
L02BAntagonisti hormona R
L02BAAnti-estrogeni R
L02BA01 161(*) tamoksifentamoksifen OZenecaNolvadex tbl. 30x10mg1,91 57,30R
L02BBAnti-androgeni 
L02BB01 101(*) flutamidflutamid OPlivaProstandril tbl. 100x250mg8,90 890,00R
L02BB01 161(*) flutamidflutamid OSchering PloughFlucinome tbl. 100x250mg8,90 890,00R
L02BG Inhibitori enzima 
L02BG01 101aminoglutetimidaminoglutetimid OPlivaMamomit tbl. 100x 250mg3,81 381,00R
L03Lijekovi s djelovanjem na imuni sustav 
L03AA02 061* filgrastimfilgrastim PHoffmann-La RocheNeupogen 30 boč. 5x300mcg/ ml 986,784.933,90 
L03AA02 051* filgrastimfilgrastim Pboč. 480 mcg/1,6 ml 1.600,09
L03AA03 071* molgramostimmolgramostim PNovartis PharmaLeucomax amp. 150mcg545,09 545,09
L03AA03 072* molgramostimmolgramostim PNovartis PharmaLeucomax amp. 400mcg1.410,99 1.410,99
L03AA04 062+ interferoninterferon alfainterferon alfa 2a PHoffmann-La RocheRoferon A boč. 1x 3 ME i.j. 166,68166,68 
L03AA04 063+ interferoninterferon alfa 2a 29interferon alfa 2a 2a PHoffmann-La RocheRoferon A boč. 1x 4,5 ME i.j. 260,02260,02 
L03AA04 064+ interferoninterferon alfa 2a 29 PHoffmann-La RocheRoferon A boč. 9 ME i.j. 451,51451,51 
L03AA04 065+ interferoninterferon alfa 2a 29 PHoffmann-La RocheRoferon A boč. 1x 18 ME i.j. 920,05920,05 
L03AA04 081+ interferon alfa 2b 29 PSchering-Plough Intron A boč. 1x 3 ME i.j. 166,68166,68 
L03AA04 091+ interferoninterferon alfa 2b 29 PGlaxoWellcomeWellferon boč. 1x 3 ME i.j. 166,68166,68 
L03AA04 091+ interferoninterferon alfa 2b 29 PSchering-Plough Intron A boč. 1x 5 ME i.j. 289,78289,78 
L03AA04 091+ interferoninterferon alfa 2b 29 PGlaxoWellcomeWellferon boč. 1x 10 ME i.j. 508,01508,01 
L03AA04 091+ interferoninterferon alfa 2b 29 PSchering-Plough Intron A boč. 1x 10 ME i.j. 508,01508,01 
L03AA10 095* lenograstimlenograstim PRhone PoulencGranocyte 34 amp. 5x1 ml (263 mcg)938,994.694,95 
L03AX03 051BCG vaccinumBCG vaccinum Plioboč. 3x 27mg + 3 boč.otap. 211,67
L04Lijekovi sa supresivnim djelovanjem na imuni sustav R
L04AA01 161(*) ciklosporinciklosporin 30 ONovartis PharmaSandimmun Neoral caps. 50x 25mg7,08 354,00RAD 
L04AA01 162(*) ciklosporinciklosporin30 ONovartis PharmaSandimmun Neoral caps. 50x 50mg15,68 784,00RAD 
L04AA01 163(*) ciklosporinciklosporin30 ONovartis PharmaSandimmun Neoral caps. 50x 100mg31,35 1.567,50RAD 
L04AA01 264(*) ciklosporinciklosporin30 ONovartis PharmaSandimmun Neoral sol. 10% 50ml (100mg/ml) 1.649,551.649,55 RAD 
L04AA01 065(*) ciklosporinciklosporin 30 PNovartis PharmaSandimmun amp. 10x250mg/5ml117,171.171,70 
L04AA02 091* muromonab (CD3)ortoklone (OKT3) PJanssen CilagOrtoclone OKT-3 amp.5x5 mg/5 ml4.000,23 20.001,15 
L04AA03 051* imunoglobulin-antilimfocitni-ALG* Pboč.5 ml (100 mg/ml) 545,41
L04AA04 052* imunoglobulin-antitimocitn ATG 31 Plioboč.25mg+5ml otap. 677,35
L04AX01 195azatioprinazatioprin OGlaxoWellcomeImuran tbl. 100x50mg3,11 311,00R
MLijekovi s djelovanjem na koštano-mišićni sustav R 
M01Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim učinkom R 
M01ABNesteroidni antireumatici- derivati octene kiseline R 
M01AB01 111indometacinindometacin OBelupoIndometacin caps. 30x25 mg0,35 10,50R
M01AB01 112indometacinindometacin OBelupoIndometacin caps. 30x75mg1,05 31,50R
M01AB01 051indometacinindometacin Pamp. 50 mg 4,79
M01AB01 513indometacinindometacin RBelupoIndometacin supp. 10x100mg1,44 14,40R
M01AB05 101diklofenakdiklofenak OPlivaVoltaren forte tbl. 20x50mg0,56 11,20R
M01AB05 102diklofenakdiklofenak OPlivaVoltaren retard tbl. 20x100mg0,87 17,40R
M01AB05 103diklofenakdiklofenak OPlivaVoltaren rapid drag.10x50mg0,86 8,60R
M01AB05 004(+) diklofenakdiklofenak PPlivaVoltaren amp. 5x75mg/3ml2,44 12,20
M01AB05 505diklofenakdiklofenak RPlivaVoltaren supp. 10x12,5mg0,48 4,80R
M01AB05 506diklofenakdiklofenak RPlivaVoltaren supp. 10x25mg0,60 6,00R
M01AB05 507diklofenakdiklofenak RPlivaVoltaren supp. 10x50mg0,87 8,70R
M01ACOksikami R
M01AC01 111piroksikampiroksikam OBelupoLubor caps. 20x10mg1,44 28,80R
M01AC01 115piroksikampiroksikam ORazvitakErazon caps. 20x10mg1,44 28,80R
M01AC01 112piroksikampiroksikam OBelupoLubor caps. 20x20mg2,66 53,20R
M01AC01 116piroksikampiroksikam ORazvitakErazon caps. 20x20mg2,66 53,20R
M01AC01 013(+) piroksikampiroksikam PBelupoLubor amp. 5x40mg /2 ml13,0065,00 
M01AC01 514piroksikampiroksikam RBelupoLubor supp. 10x20mg3,76 37,60R
M01AC01 517piroksikampiroksikam RRazvitakErazon supp. 10x20mg3,76 37,60R
M01AC02 101tenoksikamtenoksikam OPlivaArtrocam tbl. 10x20mg3,56 35,60R
M01AEDerivati propionske kiseline R
M01AE01 111ibuprofenibuprofen OBelupoIbuprofen drag. 30x200mg0,40 12,00R
M01AE01 111ibuprofenibuprofen ORazvitakIbuprofen drag. 30x200mg0,40 12,00R
M01AE01 112ibuprofenibuprofen OBelupoIbuprofen drag. 30x400mg0,70 21,00R
M01AE01 112ibuprofenibuprofen ORazvitakIbuprofen drag. 30x400mg0,70 21,00R
M01AE01 113ibuprofenibuprofen OBelupoIbuprofen drag. 30x600mg0,92 27,60R
M01AE01 314ibuprofenibuprofen OBelupoIbuprofen sirup 100ml (20 mg/ml) 20,5020,50 R
M01AE03 111(+) ketoprofenketoprofen OBelupoKnavon caps. 25x50mg0,80 20,00R50
M01AE03 112(+) ketoprofenketoprofen OBelupoKnavon forte tbl. 20x100mg1,09 21,80R50
M01AE03 121(+) ketoprofenketoprofen OBelupoKnavon tbl. 20x150mg1,50 30,00R50
M01AE03 151(+) ketoprofenketoprofen Otbl.200mg 2,76R50
M01AE03 002(+) ketoprofenketoprofen PPlivaKetofen amp. 10x100mg/2ml3,2032,00 
M01AE03 011(+) ketoprofenketoprofen PBelupoKnavon amp. 10x100mg/2ml3,2032,00 
M01AE03 513(+) ketoprofenketoprofen RBelupoKnavon supp. 12x100mg1,23 14,76R50
M01CSpecifični lijekovi s djelovanjem na koštano-mišićni sustav R
M01CB01 051+ natrij-aurotiomalatnatrij-aurotiomalat Pamp. 10mg/0,5ml 16,14
M01CB01 052+ natrij-aurotiomalatnatrij-aurotiomalat Pamp. 20mg/0,5ml 21,15
M01CB01 053+ natrij-aurotiomalatnatrij-aurotiomalat Pamp. 50mg/0,5ml 33,09
M01CB03 131auranofinauranofin OKrka Novo MestoAuropan tbl. 30x3mg4,31 129,30R
M01CC01 151penicilaminpenicilamin Ofilm tbl. 300mg 2,83R
M03Mišićni relaksansi R
M03AB01 001+ suksametonij PPlivaLeptosuccin amp. 50x200mg3,06 153,00
M03AB01 002+ suksametonijsuksametonij PPlivaLeptosuccin amp. 50x500mg7,65 382,50
M03AC01 051+ pankuronijpankuronij Pamp. 4mg/2ml 7,73
M03AC03 081vekuronijvekuronij POrganon TeknikaNorcuron lioamp. 50x4mg/ ml18,91945,50 
M03AC04 091+ atrakurijatrakurij PGlaxoWellcome Tracrium amp. 5x25mg/2,5ml18,0790,35 
M03AC04 092+ atrakurijatrakurij PGlaxoWellcomeTracrium amp. 5x50mg/5ml36,04 180,20
M03AC09 061+ rokuronij31a POrganon TeknikaEsmeron amp. 12x50 mg/5 ml49,75597,00 
M03AC09 062+ rokuronij31a POrganon TeknikaEsmeron amp. 10x100 mg/10 ml94,53945,30 
M03AX01 061C.botulinum toxin tip A-hemaglutinin kompleks 32 PAllergan Botox lio.boč. 10 ml 
(1,4 mg/100 i.j.) 1.855,061.855,06 
M03BB03 103klorzoksazonklorzoksazon OPlivaMyoflex tbl. 20x250mg0,79 15,80R
M03CA01 151dantrolendantrolen 33 Ocaps. 100 mg 4,15
M04Lijekovi za liječenje (gihta) uloga R 
M04AA01 111alopurinolalopurinol OBelupoAlopurinol tbl. 100x100mg0,77 77,00R
M04AB03 151benzbromaronbenzbromaron Otbl. 100 mg 0,64
M04AC01 152kolhicinkolhicin Otbl. 1 mg 1,09R
M05Lijekovi za liječenje bolesti kosti 
M05BA03 001* pamidronatpamidronat PNovartis PharmaAredia lioamp. 4x15mg/5 ml 381,641.526,56 
M05BA03 002* pamidronat 34pamidronat3434 PNovartis PharmaAredia lioamp. 2x30mg/10 ml 763,291.526,58 
M05BA03 002* alendronat natrij34a pamidronat3434 OMerck Scharp DohmeFosamax tbl.28x10 mg11,04 309,12R 
NLijekovi s djelovanjem na živčani sustav R 
N01Opći anestetici 
N01AB01 061+ halotanhalotan PZeneca Fluothane boč.6x250 ml185,171.111,02 
N01AB06 071+ izofluranizofluran PAbbott LaboratoriesForane boč. 100ml478,00478,00 
N01AF03 051+ tiopental-natrijtiopental-natrij Pamp. 0,5g 
N01AF03 052+ tiopental-natrijtiopental-natrij Pamp. 1g 
N01AH01 081+ fentanilfentanil PJanssen-CilagFentanyl amp. 50x2ml (0,05mg/ml) 5,97298,50 
N01AH01 082+ fentanilfentanil PJanssen-CilagFentanyl amp. 50x10ml (0,05mg/ml) 13,68684,00 
N01AH02 083+ alfentanilalfentanil PJanssen-CilagRapifen amp. 50x2ml (0,5mg/ml) 11,76588,00 
N01AH02 084+ alfentanilalfentanil PJanssen-CilagRapifen amp. 50x10ml (0,5mg/ml) 28,141.407,00 
N01AH03 081+ sufentanilsufentanil PJanssen-PharmaceuticaSufenta amp. 50x2 ml (0,005 mg/ml) 6,94347,00 
N01AH03 082+ sufentanilsufentanil PJanssen-PharmaceuticaSufenta amp. 50x10 ml (0,005 mg/ml) 26,991.349,50 
N01AH03 083+ sufentanilsufentanil PJanssen-PharmaceuticaSufenta forte amp. 50x5 ml (0,05 mg/ml) 80,944.047,00 
N01AH51 085+ fentanilfentanil + droperidolfentanil + droperidoldroperidol PJanssen-CilagThalamonal amp. 50x2ml (0,05mg+2,5mg) 11,18559,00 
N01AH51 086+ fentanilfentanil + droperidolfentanil + droperidoldroperidol PJanssen-CilagThalamonal amp. 50x10ml 
(0,05mg+2,5mg) 24,671.233,50 
N01AX01 087+ droperidoldroperidol PJanssen-CilagDehydrobenz-peridol amp. 50x2ml (2,5mg/ml) 5,98299,00 
N01AX01 088+ droperidoldroperidol PJanssen-CilagDehydrobenz-peridol amp. 50x10ml (2,5mg/ml) 13,49674,50 
N01AX03 092+ ketamin-kloridketamin-klorid PParke-Davis GodeckeKetanest 10 boč. 5x20ml (10mg/ml) 47,08235,40 
N01AX03 094+ ketamin-kloridketamin-klorid PParke-Davis GodeckeKetanest 50 boč. 5x10ml (50mg/ml) 83,54417,70 
N01AX07 089+ etomidatetomidat PJanssen PharmaceuticaHypnomidate amp. 5x10 ml26,21 131,05
N01AX10 062+ propofolpropofol PZenecaDisoprivan amp. 5x20ml (10mg/ml)47,77238,85 
N01AX10 063+ propofol PZenecaDisoprivan boč. 100ml (10mg/ml) 210,06210,06 
N01AX10 064+ propofolpropofol PZenecaDisoprivan boč. 50ml (10mg/ml) 108,12108,12 
N01AX13 951+ dušik-oksidul boca 100 g 2,16
N01BLokalni anestetici 
N01BA02 051+ prokainprokain Pamp. 1% 20 ml 2,02
N01BA02 052+ prokainprokain Pamp. 2% 20 ml 2,08
N01BB01 051+ bupivakainbupivakain Pamp. 5mg/20ml 17,10
N01BB02 011(+) lidokainlidokain PBelupoLidokain 1% amp. 10x20mg/2ml2,30 23,00
N01BB02 012(+) lidokainlidokain PBelupoLidokain 2% amp. 100x40mg/2ml1,10110,00 
N01BB02 013(+) lidokainlidokain PBelupoLidokain 2% amp. 5x100mg/5ml6,00 30,00
N01BB08 051+ kartikainkartikain Pamp. 
N01BB52 051(+) lidokainlidokain + adrenalinlidokain + adrenalin Pamp. 50x40mg/2ml 
N01BB52 014(+) lidokainlidokain + adrenalinlidokain + adrenalin PBelupoLidokain- Adrenalin amp.100x2ml (40mg+0,025mg) 1,10110,00 
N01BB55 052+ butanilkain + noradrenalinbutanilkain + noradrenalin Pamp. 
N01BB58 053+ kartikain+adrenalin Pamp. (40 mg+5 mcg)/1,8 ml 4,06
N01BX01 054+ kloretil (etil-klorid) P
N02Lijekovi za suzbijanje boli R
N02ANarkotički lijekovi R
N02AA01 161+ morfinmorfin OGlaxo WellcomeKapanol caps. 20x20mg4,18 83,60R
N02AA01 162+ morfinmorfin OGlaxo WellcomeKapanol caps. 20x50mg6,67 133,40R
N02AA01 163+ morfinmorfin OGlaxo WellcomeKapanol caps. 20x100mg10,38 207,60R
N02AA01 151+ morfinmorfin Otbl. 10 mg 2,05R
N02AA01 153+ morfinmorfin Otbl. 30 mg 3,62R
N02AA01 155+ morfinmorfin Otbl. 60 mg 6,77R
N02AA01 157+ morfinmorfin Otbl. 100 mg 10,24R
N02AA01 071(+) morfinmorfin PMerckMorphin Merck amp. 10x10 mg/ ml7,3973,90 
N02AA01 041(+) morfinmorfin PAlkaloid SkopjeMorphini hydrochloridum amp. 10x20 mg/ ml13,17131,70 
N02AB02 051+ petidinpetidin PHoechst Marion RousselDolantin amp. 5x100 mg/2 ml4,1320,65 
N02AC02 101+ metadonmetadon OPlivaHeptanon tbl. 20x5mg0,75 15,00R
N02AC02 202+ metadonmetadon OPlivaHeptanon sol. 10ml/100mg39,83 39,83R
N02AC02 003+ metadonmetadon PPlivaHeptanon amp.50x10mg/ ml8,28 414,00
N02AD01 131+ pentazocinpentazocin OKrka Novo MestoFortal tbl. 100x50mg2,44 244,00R
N02AD01 032(+) pentazocinpentazocin PKrka Novo Mesto Fortal amp. 10x30mg/ ml5,94 59,40
N02AX02 115+ tramadoltramadol ORazvitakTramadol caps. 20x50mg2,16 43,20R
N02AX02 111+ tramadoltramadol OBelupoLumidol caps. 20x50mg2,16 43,20R
N02AX02 216+ tramadoltramadol ORazvitakTramadol boč. 10ml (100mg/ ml) 45,7445,74 R
N02AX02 212+ tramadoltramadol OBelupoLumidol boč. 10ml (100mg/ ml) 45,7445,74 R
N02AX02 017(+) tramadoltramadol PRazvitakTramadol amp. 5x50mg/ ml6,06 30,30
N02AX02 013(+) tramadoltramadol PBelupoLumidol amp. 5x50mg/ ml6,06 30,30
N02AX02 018(+) tramadoltramadol PRazvitakTramadol amp. 5x100mg/2ml8,04 40,20
N02AX02 014(+) tramadoltramadol PBelupoLumidol amp. 5x100mg/2ml8,04 40,20
N02AX02 519+ tramadoltramadol RRazvitakTramadol supp. 5x100mg3,82 19,10R
N02AX02 514+ tramadoltramadol RBelupoLumidol supp. 5x100mg3,82 19,10R
N02BOstali analgetici i antipiretici R
N02BA01 101acetilsalicilna kiselinaacetilsalicilna kiselina OPlivaAndol tbl. 20x300mg0,18 3,60
N02BB02 103metamizolmetamizol OPlivaAnalgin tbl. 10x500mg0,50 5,00
N02BB02 004(+) metamizolmetamizol PPlivaAnalgin amp. 50x2,5 g/5 ml2,45122,50 
N02BB54 105propifenazon + paracetamolparacetamol + kofein + kodeinpropifenazon + paracetamol + kofein + kodeinkodein OPlivaPlivadon tbl. 500 kom.0,47 235,00
N02BE01 306paracetamolparacetamol OPlivaPlicet sirup 100ml (120mg/5ml) 7,407,40 R
N02BE01 311paracetamolparacetamol OBelupoLupocet sirup 100ml (120mg/5ml) 7,407,40 R
N02BE01 312paracetamolparacetamol OJadran Galenski labor. Rijeka Paracetamolsirup 150ml (120mg/5ml) 10,6110,61 R
N02BE01 114paracetamolparacetamol OBelupoLupocet caps. 100x300mg0,22 22,00
N02BE01 113paracetamolparacetamol OBelupoLupocet tbl. 500x120mg0,06 30,00
N02BE01 115paracetamolparacetamol OBelupoLupocet tbl. 500x500mg0,18 90,00
N02BE01 516paracetamolparacetamol RBelupoLupocet supp. 10x120mg0,58 5,80R
N02BG02 151rimazolij Otbl. 300mg 0,690,69 R
N02CAntimigrenici R
N02CA01 221+ dihidroergotamindihidroergotamin OLek LjubljanaDitamin sol. 30ml (2mg/ ml)27,1627,16 
N02CA01 122+ dihidroergotamindihidroergotamin OLek LjubljanaDitamin tbl. 20x2,5mg0,61 12,20
N02CA01 023+ dihidroergotamindihidroergotamin PLek LjubljanaDitamin amp. 50x1mg/ml2,37 118,50
N02CC01 161sumatriptansumatriptan OGlaxo OperationsImigran tbl. 2x100mg102,66 205,32RAE 
N02CC01 062sumatriptansumatriptan PGlaxo OperationsImigran amp. 2x 6 mg /0,5 ml)) 255,66511,32 
N03Lijekovi za liječenje epilepsije (padavice) R
N03AAntiepileptici R
N03AA01 101metilfenobarbitonmetilfenobarbiton OPlivaPhemiton tbl. 30x30mg0,33 9,90R
N03AA01 102metilfenobarbitonmetilfenobarbiton OPlivaPhemiton tbl.50x200mg1,80 90,00R
N03AA02 103fenobarbitonfenobarbiton OPlivaPhenobarbiton tbl. 30x15mg0,13 3,90R
N03AA02 104fenobarbitonfenobarbiton OPlivaPhenobarbiton tbl. 10x100mg0,76 7,60R
N03AA02 005(+) fenobarbitonfenobarbiton-natrij PPlivaPhenobarbiton amp. 5x220mg3,95 19,75
N03AA03 106primidonprimidon OPlivaPrimidon tbl. 100x250mg0,48 48,00R
N03AB02 107+ fenitoinfenitoin OPlivaDifetoin tbl. 100x100mg0,23 23,00R
N03AB02 051+ fenitoinfenitoin Pamp.50mg/ml 52,5052,50 
N03AD01 308etosuksimidetosuksimid OPlivaAsamid sirup 200ml (250 mg/5 ml) 41,7241,72 R
N03AE01 161+ klonazepamklonazepam OHoffmann La RocheRivotril tbl. 50x0,5mg0,50 25,00
N03AE01 162+ klonazepamklonazepam OHoffmann La RocheRivotril tbl. 30x2mg1,05 31,50
N03AE01 052(+) klonazepamklonazepam Pamp. 1 mg/ml 4,394,39 
N03AF01 109karbamazepinkarbamazepin OPlivaTegretol tbl.50x200mg0,81 40,50R
N03AF01 110karbamazepinkarbamazepin OPlivaTegretol CR tbl. 30x400mg1,73 51,90R
N03AG01 131natrij-valproatnatrij-valproat OKrka Novo MestoApilepsin drag. 100x150mg0,83 83,00R50
N03AG01 132natrij-valproatnatrij-valproat OKrka Novo MestoApilepsin drag. 100x300mg1,48 148,00R50
N03AG01 233natrij-valproatnatrij-valproat OKrkaNovo MestoApilepsin kapi 30% 60ml (300mg/ml) 82,3382,33 R50
N03AG01 053natrij-valproat Pamp. 400 mg/4 ml 58,7558,75 
N03AG02 111valpromidvalpromid OPlivaDiprozin drag. 100x300mg0,80 80,00R
N03AG04 161* vigabatrinvigabatrin 35 OHoechst Marion RousselSabril tbl. 100x500 mg3,81 381,00RRD 
N03AX09 171* lamotriginlamotrigin 35 OWellcome FoundationLamictal tbl.30x25mg4,41 132,30RRD 
N03AX09 172* lamotriginlamotrigin 35 OWellcome FoundationLamictal tbl.30x50mg6,83 204,90RRD 
N03AX09 173* lamotriginlamotrigin 35 OWellcome FoundationLamictal tbl.30x100mg13,34 400,20RRD 
N04Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti R
N04AA01 161triheksifenidiltriheksifenidil OWyeth LederleArtane tbl.100x2 mg0,41 41,00R
N04AA01 162triheksifenidiltriheksifenidil OWyeth LederleArtane tbl.100x5 mg0,81 81,00R
N04AA02 171biperidenbiperiden OKnoll AGAkineton tbl. 50x2mg0,56 28,00R
N04AA02 072(+) biperidenbiperiden PKnoll AGAkineton amp. 5x5mg/ ml3,42 17,10
N04BA02 121levodopa + karbidopalevodopa + karbidopa OLek LjubljanaNakom tbl. 100x(250mg+25mg)2,10210,00 R
N04BA02 181levodopa + karbidopalevodopa + karbidopa OMerck Sharp&DohmeSinemet tbl. 100x(250mg+25mg)2,10210,00 R
N04BA02 182levodopa + karbidopalevodopa + karbidopa OMerck Sharp&DohmeSinemet CR tbl. 100x(200mg+50mg)2,64264,00 R
N04BA02 191levodopa +benzerazidlevodopa +benzerazid OHoffmann La RocheMadopar 125 tbl. 100x(100mg+25mg)1,38138,00 R
N04BA02 193levodopa +benzerazidlevodopa +benzerazid OHoffmann La RocheMadopar HBS 125 caps. 30x(100mg+25mg)1,7051,00 R
N04BC01 122bromokriptinbromokriptin OLek LjubljanaBromergon tbl. 30x2,5mg1,84 55,20R
N04BC01 123bromokriptinbromokriptin OLek LjubljanaBromergon tbl. 30x10mg7,00 210,00R
N04BD01 195deprenil (selegilin)deprenil (selegilin) OChinoinJumex tbl. 50x5 mg2,22 111,00R
N05Psiholeptici R
N05AAntipsihotoci R
N05AA02 141levomepromazinlevomepromazin ORhone Poulenc RorerNozinan tbl. 20x25mg1,33 26,60R
N05AA02 143levomepromazinlevomepromazin ORhone Poulenc RorerNozinan tbl. 20x100 mg3,91 78,20R
N05AA03 101promazinpromazin OPlivaPrazine drag. 50x25mg0,68 34,00R
N05AA03 102promazinpromazin OPlivaPrazine drag. 50x100mg2,31 115,50R
N05AA03 003(+) promazinpromazin PPlivaPrazine amp. 10x50mg/ ml5,94 59,40
N05AA03 004(+) promazinpromazin PPlivaPrazine amp. 10x100mg/2ml8,5585,50 
N05AB02 131flufenazinflufenazin OKrka Novo MestoModiten drag. 25x1mg0,58 14,50R
N05AB02 132flufenazinflufenazin OKrka Novo MestoModiten drag. 100x2,5mg1,00 100,00R
N05AB02 133flufenazinflufenazin OKrkaNovo MestoModiten drag. 100x5mg1,63 163,00R
N05AB02 161flufenazinflufenazin OByk GuldenLyogen 3 retard drag. 10x3mg2,43 24,30R
N05AB02 162flufenazinflufenazin OByk GuldenLyogen 6 retard drag. 10x6mg4,44 44,40R
N05AB02 034flufenazinflufenazin PKrka Novo MestoModiten amp. 5x2,5mg/ml2,57 12,85
N05AB02 035(+) flufenazinflufenazin-dekanoat PKrka Novo MestoModiten depo amp.5x25mg/ml29,78 148,90
N05AB10 163perazinperazin OByk GuldenTaxilan 25 drag. 50x25mg0,46 23,00R
N05AB10 164perazinperazin OByk GuldenTaxilan 100 tbl. 20x100mg1,76 35,20R
N05AB10 051perazinperazin Pamp.50mg/2ml 11,91
N05AC02 171tioridazintioridazin ONovartis PharmaMelleril tbl. 30x10mg0,50 15,00R
N05AC02 172tioridazintioridazin ONovartis PharmaMelleril tbl. 30x25mg0,78 23,40R
N05AC02 173tioridazintioridazin ONovartis PharmaMelleril tbl. 30x100mg2,23 66,90R
N05AD01 136haloperidolhaloperidol OKrka Novo MestoHaldol tbl. 25x2mg0,98 24,50R
N05AD01 137haloperidolhaloperidol OKrka Novo MestoHaldol tbl. 30x10mg1,06 31,80R
N05AD01 238haloperidolhaloperidol OKrka Novo Mesto Haldol kapi 10ml (2mg/ml)7,847,84 R
N05AD01 239haloperidolhaloperidol OKrka Novo MestoHaldol kapi 30ml (10mg/ml)49,5949,59 R
N05AD01 031(+) haloperidolhaloperidol PKrka Novo MestoHaldol amp. 10x5mg/ml2,95 29,50
N05AD01 032(+) haloperidolhaloperidol-dekanoat PKrka Novo MestoHaldol depo amp. 5x50mg/ml47,00 235,00
N05AH02 174klozapinklozapin ONovartis PharmaLeponex tbl. 50x25mg1,58 79,00RAF 
N05AH02 175klozapinklozapin ONovartis PharmaLeponex tbl. 50x100mg4,75 237,50RAF 
N05AH02 051klozapinklozapin Pamp. 50mg/2ml 7,44
N05AL01 111sulpiridsulpirid OBelupoSulpirid caps. 30x50mg0,80 24,00R
N05AL01 112sulpiridsulpirid OBelupoSulpirid caps. 12x200mg2,44 29,28R
N05AL01 013sulpiridsulpirid PBelupoSulpirid amp. 6x100mg/2ml2,36 14,16
N05AN01 115litij-karbonat OJadran Galenski labor. Rijeka Litij Karbonattbl. 100x300mg 0,5656,00 R
N05B Anksiolitici R
N05BA01 111diazepamdiazepam OBelupoNormabel tbl.30x2mg0,26 7,80R50
N05BA01 112diazepamdiazepam OBelupoNormabel tbl.30x5mg0,42 12,60R50
N05BA01113diazepamdiazepam OJadran Galenski labor. Rijeka Diazepamtbl. 36x5mg 0,4215,12 R50
N05BA01141diazepamdiazepam OAlkaloid SkopjeDiazepam drag. 30x2 mg0,20 6,00R50
N05BA01142diazepamdiazepam OAlkaloid SkopjeDiazepam drag. 30x5 mg0,32 9,60R50
N05BA01 111diazepamdiazepam OBelupoNormabel tbl.30x10mg0,63 18,90R50
N05BA01 011(+) diazepamdiazepam PBelupoNormabel amp. 10x10mg/2ml2,96 29,60
N05BA01 551diazepamdiazepam Rsupp.10 mg 4,36R
N05BA04 101oksazepamoksazepam OPlivaPraxiten 15 tbl. 30x15mg0,47 14,10R
N05BA04 115oksazepamoksazepam OBelupoOksazepam tbl. 30x10mg0,31 9,30R
N05BA06 116lorazepamlorazepam OBelupoLorsilan tbl. 30x1mg0,56 16,80R50
N05BA06 117lorazepamlorazepam OBelupoLorsilan tbl. 20x2,5mg0,95 19,00R50
N05BA12 132+ alprazolamalprazolam OKrka Novo Mesto Helex tbl. 30x0,25mg0,43 12,90R50
N05BA12 161+ alprazolamalprazolam OPharmacia UpjohnXanax tbl. 30x0,25mg0,43 12,90R50
N05BA12 133+ alprazolamalprazolam OKrka Novo MestoHelex tbl. 30x0,5mg0,68 20,40R50
N05BA12 162+ alprazolamalprazolam OPharmacia UpjohnXanax tbl. 30x0,5mg0,68 20,40R50
N05BA12 134+ alprazolamalprazolam OKrka Novo MestoHelex tbl. 30x1mg1,31 39,30R50
N05BCKarbamati R
N05BC01 151meprobamatmeprobamat Otbl. 400mg 0,89RAG 
N05C Hipnotici i seditivi R
N05CD01 131+ flurazepamflurazepam OKrka Novo MestoFluzepam caps. 10x15mg1,09 10,90
N05CD01 132+ flurazepamflurazepam OKrka Novo MestoFluzepam caps. 10x30mg1,77 17,70
N05CD02 111nitrazepamnitrazepam OBelupoCerson tbl. 10x5mg0,50 5,00R
N05CD02 112nitrazepamnitrazepam OBelupoCerson tbl. 30x5mg0,45 13,50R
N05CD08 161+ midazolammidazolam OHoffmannLa RocheDormicum tbl. 10x15mg2,49 24,90
N05CD08 062+ midazolammidazolam PHoffmannLa RocheDormicum amp. 5x15mg/3ml18,14 90,70
N06 Psihoanaleptici R
N06AAntidepresivi R
N06AA04 101klomipraminklomipramin OPlivaAnafranil drag. 30x25mg1,02 30,60R
N06AA04 002klomipraminklomipramin PPlivaAnafranil amp. 10x25mg/2ml5,12 51,20
N06AA09 121amitriptilinamitriptilin OLek LjubljanaAmyzol tbl. 100x10mg0,20 20,00R
N06AA09 122amitriptilinamitriptilin OLek LjubljanaAmyzol tbl. 30x25mg0,39 11,70R
N06AA09 023amitriptilinamitriptilin PLek LjubljanaAmyzol amp. 50x20mg/2ml1,48 74,00
N06AA21 103maprotilinmaprotilin OPlivaLadiomil tbl. 30x25mg0,70 21,00R
N06AA21 104maprotilinmaprotilin OPlivaLadiomil tbl. 30x50mg1,20 36,00R
N06AA21 005maprotilinmaprotilin PPlivaLadiomil amp. 10x25mg/2ml4,51 45,10
N06AB03 261fluoksetinfluoksetin OEli LillyProzac susp. 70ml 20mg/5ml)119,40119,40 R
N06AB03 131fluoksetinfluoksetin OKrka Novo MestoFluval caps. 14x20 mg4,38 61,32R
N06AB03 121fluoksetinfluoksetin OLek LjublanaPortal caps. 14x20 mg4,38 61,32R
N06AB03 162fluoksetinfluoksetin OEli LillyProzac caps. 14x20 mg4,38 61,32R
N06AB03 132fluoksetinfluoksetin OKrka Novo MestoFluval caps. 28x20 mg4,38 122,64R
N06AB03 122fluoksetinfluoksetin OLek LjublanaPortal caps. 28x20 mg4,38 122,64R
N06AB03 163fluoksetinfluoksetin OEli LillyProzac caps. 28x20 mg4,38 122,64R
N06AB08 111+ fluvoksaminfluvoksamin OBelupoFevarin tbl. 15x100mg5,60 84,00R
N06AX05 124trazodontrazodon OLek LjubljanaDevidon tbl. 30x50mg0,83 24,90R
N06AX05 125trazodontrazodon OLek LjubljanaDevidon tbl. 30x100mg1,46 43,80R
N06AX05 026trazodontrazodon PLek LjubljanaDevidon amp.10x50mg/5ml2,60 26,00
N07Ostali lijekovi s djelovanjem na živčani sustav R
N07AA01 151neostigminijneostigminij OR 
N07AA01 051neostigminijneostigminij PRotexmedicaNeostigmin amp. 1x0,5mg/ml3,44 3,44
N07AA02 152piridostigminijpiridostigminij Odrag. 60mg 2,1242,40 R
N07AA02 052piridostigminijpiridostigminij P
N07CA01 111betahistinbetahistin 36 OBelupoUrutal tbl. 100x8mg1,05 105,00RAH 
N07CA01 112betahistinbetahistin 36 OBelupoBetaserc tbl. 60x16 mg2,00 120,00R AH 
N07CA02 141+ cinarizin36 OAlkaloid SkopjeCinedil tbl.50x75mg0,30 15,00
N07CA02 121+ cinarizin36 OLek LjubljanaCinarizin forte tbl.50x75mg0,30 15,00
N07CA02 131+ cinarizin36 OKrka Novo MestoStugeron forte tbl.50x75mg0,30 15,00
N07XA01 053edrofonijedrofonij Pamp. 25 mg72 ml 9,59
PLijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima 
P01Lijekovi za liječenje infekcija protozoima 37 R 
P01AB01 111metronidazolmetronidazol OBelupoMedazol tbl. 20x250mg1,54 30,80RAI 
P01AB01 112metronidazolmetronidazol OBelupoMedazol tbl. 10x400mg2,25 22,50RAI 
P01AB01 113metronidazolmetronidazol OBelupoMedazol tbl. 20x400mg2,25 45,00RAI 
P01BA01 151+ klorokinklorokin Otbl. 250 mg 2,92R
P01BD01 152+ pirimetaminpirimetamin Otbl. 25 mg 0,65
P02 Lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih helmintima R 
P02BA01 151* prazikvantelprazikvantel O
P02CA01 231mebendazolmebendazol OKrka Novo MestoVermox susp. 30 ml (100mg/5ml) 26,6026,60 R
P02CA01 132mebendazolmebendazol OKrka Novo MestoVermox tbl. 6x100mg4,43 26,58R 
P02CA03 133+ albendazolalbendazol 38 OKrka Novo MestoDalben tbl. 2x200mg11,20 22,40
P02CA03 134+ albendazolalbendazol 38 OKrka Novo MestoDalben tbl. 56x400mg16,10 901,60
P02CC01 152pirantel-pamoat Otbl. 250 mg 5,55
P02CC01 152pirantel-pamoat Osusp. boč. 5% 30 ml 27,29
P03Antiparazitici R 
P03AB02 421lindanlindan LLek LjubljanaMilinor šamp. 50 g (1g/100g šamp.) 21,8121,81 R
P03AX01 411benzilbenzoatbenzilbenzoat LJadran Galenski laboratorijBenzylis benzoatis linimentum mazilo 25% boč. 150 g 17,6917,69 R
P03AX05 401krotamitonkrotamiton LPlivaEurax krema 60 g 
(100mg/1g kreme) 26,3226,32 R
P03AX05 702krotamitonkrotamiton LPlivaEurax losion 60 ml (100mg/1glosiona) 18,2618,26 R
P03AX51 451+ gamabenzenheksaklorid (benzilbenzoatbenzilbenzoat+lindanlindan)gamabenzenheksaklorid (benzilbenzoat+lindan) Lsusp. boč. 100 g (30mg+3mg)/g 32,58
RLijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa R 
R01Lijekovi za liječenje bolesti nosa R 
R01AA08 711+ nafazolinnafazolin NJadran Galenski laboratorijNafazolin 0,05%kapi za nos10 ml 
(0,5mg/ ml) 9,159,15 
R01AA08 712+ nafazolinnafazolin NJadran Galenski laboratorijNafazolin 0,1%kapi 10 ml (1mg/ ml) 9,769,76 
R01AD01 701beklometazonbeklometazon NPlivaGnadion aerosol, 200 doza (50mcg/doza) 47,6247,62 R
R03 Antiastmatici R
R03AC12 361salmeterolsalmeterol Inhl. praš.Glaxo Operations UKSerevent diskusprašak za inh. 60x50mcg 4,83289,80 R
R03AC12 362salmeterolsalmeterol Inhl. praš.Glaxo Operations UKSerevent diskhalerdisk. prašak za inh. 56x50mcg 5,18290,08 R
R03AC12 763salmeterolsalmeterol Inhl. praš.Glaxo Operations UKSerevent inhaleraerosol 60x25mcg 2,42145,20 R
R03BA01 701beklometazonbeklometazon Inhl. praš.PlivaBecotide aeros. za inh., 200 doza (50mcg/doza) 0,2244,00 R
R03BA01 951beklometazonbeklometazon Inhl. tek.inh. doza /250 mcg 1,21
R03BA05 364flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 50 diskhaler prašak za inh. 60x50mcg 1,4587,00 RAJ 
R03BA05 365flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 100 diskhaler prašak za inh. 60x100mcg 2,42145,20 RAJ 
R03BA05 366flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 250 diskhaler prašak za inh. 60x250mcg 4,66279,60 RAJ 
R03BA05 367flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 500 diskhaler prašak za inh. 60x500mcg 8,23493,80 RAJ 
R03BA05 368flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 50 diskus prašak za inh. 60x50mcg 1,4587,00 RAJ 
R03BA05 369flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 100 diskus prašak za inh. 60x100mcg 2,42145,20 RAJ 
R03BA05 370flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 250 diskus prašak za inh. 60x250mcg 4,49269,40 RAJ 
R03BA05 371flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 500 diskus prašak za inh. 60x500mcg 8,23493,80 RAJ 
R03BA05 772flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 25 inhaler aerosol 60x25mcg43,8043,80 RAJ 
R03BA05 773flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 50 inhaler aerosol 60x50mcg72,6072,60 RAJ 
R03BA05 774flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 125 inhaler aerosol 60x125mcg146,40146,40 RAJ 
R03BA05 775flutikazonflutikazon OGlaxoWellcomeFlixotide 250 inhaler aerosol 60x250mcg292,20292,20 RAJ 
R03BA05 776flutikazonflutikazon NGlaxoWellcomeFlixonase naz. spray 120 inhal. 
(1 inh./50 mcg) 157,20157,20 RAJ 
R03BB01 761ipratropij-bromid OBoehringer IngelheimAtrovent doz. inhal 15 ml/300 doza 67,1867,18 R RE 
R03BC01 121dinatrij-kromoglikat 1nhl. aers.Lek LjubljanaIntal caps. 50x20 mg1,57 78,50R
R03CB03 151orciprenalinorciprenalin 39 Otbl. 20mg 0,68RAK 
R03CB03 782orciprenalinorciprenalin 39 Oaerosol 15 ml (750mcg/doza) 37,97
R03CB03 083(+) orciprenalinorciprenalin 39 Pamp. 0,5mg/ ml 2,62
R03CB04 952kisikkisik 
R03CC02 102salbutamolsalbutamol OPlivaVentolin tbl. 60x2mg0,48 28,80R
R03CC02 303salbutamolsalbutamol OPlivaVentolin sirup 200ml (2mg/5ml)35,3435,34 R
R03CC02 904salbutamolsalbutamol Inhl. tek.PlivaVentolin otop. 10 ml (5mg/ml)20,2520,25 R
R03CC02 705salbutamolsalbutamol Inhl. praš.PlivaVentolin aeros. za inh. 200 doza (100mcg/doza) 39,2739,27 R
R03DOstali antiasmatici R
R03DA04 121teofilinteofilin OLek LjubljanaTeolin tbl. 40x125mg0,50 20,00R
R03DA04 122teofilinteofilin OLek LjubljanaTeolin retard tbl. 40x300mg0,88 35,34R
R03DA04 131teofilinteofilin OKrka Novo MestoTeotard 200 retard caps. 40x200mg0,6024,00 R
R03DA04 132teofilinteofilin OKrka Novo MestoTeotard 350 retard caps. 40x350mg0,7429,60 R
R03DA05 011(+) aminofilinaminofilin PBelupoRetafilin amp. 50x250mg/10ml3,90195,00 
R03DA05 024(+) aminofilinaminofilin PLek LjubljanaAminophyllin amp. 50x500mg/2ml2,61130,50 
R05CSekretici i sekretomotorici mukolitici 
R05CB02 101+ bromheksinbromheksin 40 OPlivaBisolex tbl. 20x8mg0,53 10,60
R05CB02 111+ bromheksin40 OBelupoLupotus tbl. 20x8mg0,53 10,60
R05CB02 102+ bromheksin40 OPlivaBisolex F tbl. 20x16mg0,72 14,40
R05CB02 203+ bromheksin40 OPlivaBisolex otop. 30 ml (2mg/ ml)7,847,84 
R05CB02 202+ bromheksin40 OBelupoLupotus otop. 40 ml (2mg/ ml)7,847,84 
R05CB02 304+ bromheksin40 OPlivaBisolex sirup 200 ml (4mg/5ml) 21,5621,56 
R05CB02 003+ bromheksinbromheksin 40 PBelupoLupotus amp. 5x4 mg/2 ml2,90 14,50
R05CB03 105+ karbocisteinkarbocistein40 OPlivaCimolan caps. 30x375mg0,74 22,20
R05CB03 306+ karbocisteinkarbocistein40 OPlivaCimolan P sirup za djecu 2,5% 200ml (125mg/5ml) 17,9917,99 
R05CB03 307+ karbocisteinkarbocistein40 OPlivaCimolan sirup 5% 200 ml (250mg/5ml) 22,8322,83 
R05CB13 961dornaze alfa (dezoksiribonukleaza )dornaze alfa (dezoksiribonukleaza ) 41 Inhl. tek.Hoffmann La Roche Pulmozyme6 x (2,5 mg/2,5 ml) 277,011.662,06 
R05DAAntitusici opijatski R
R05DA04 141+ kodeinkodein OAlkaloid SkopjeCodeini phosphatis tbl. 10x30mg6,85 68,50RAL 
R05DA08 142folkodinfolkodin OAlkaloid SkopjePholcodin caps. 20x10mg1,84 36,80RAM 
R05DA08 343folkodinfolkodin OAlkaloid SkopjePholcodin sirup za djecu boč. 60 ml (4mg/5ml) 23,7223,72 RAM 
R05DA08 344folkodinfolkodin OAlkaloid SkopjePholcodin sirup boč. 150ml (5mg/5ml) 48,5848,58 RAM 
R05DBAntitusici sintetski R
R05DB13 131butamiratbutamirat OKrka Novo Mesto Panatustbl. 10x20mg 3,2932,90 R AM 
R05DB13 132butamiratbutamirat OKrka Novo Mesto Panatus fortetbl. 10x50mg 7,2672,60 RAM 
R05DB13 201butamiratbutamirat OPlivaSupremin kapi 10 ml (5mg/ml)13,32133,20 RAM 
R05DB13 302butamiratbutamirat OPlivaSupremin sirup 200 ml (4mg/5ml) 41,8841,88 RAM 
R06Antihistaminici za sustavnu primjenu R
R06AA02 101difenhidramindifenhidramin OPlivaDimidril tbl. 30x25mg0,55 16,50R
R06AA02 302difenhidramindifenhidramin OPlivaDimidril sirup 100 ml (10mg/5ml) 14,9814,98 R
R06AC03 003(+) kloropiraminkloropiramin PPlivaSynopen amp. 10x20mg/2ml2,11 21,10
R06AD03 131tietilperazintietilperazin OKrka Novo MestoTorecan drag. 50x6,5mg0,83 41,50R50
R06AD03 032(+) tietilperazintietilperazin PKrka Novo MestoTorecan amp. 50x6,5mg2,62 131,00
R06AD03 533tietilperazintietilperazin RKrka Novo MestoTorecan supp. 6x6,5mg2,05 12,30R50
R06AX11 134+ astemizolastemizol OKrka Novo MestoHistazol tbl. 20x10mg2,42 48,40R
R06AX13 161 loratadinloratadin OSchering- PloughClaritine tbl.10x10mg2,53 25,30R
R06AX13 162 loratadinloratadin OSchering- PloughClaritine tbl.30x10mg2,53 75,90
R06AX13 362loratadinloratadin OSchering- PloughClaritine sirup 120 ml (1mg/ml) 31,9931,99 R
R06AX13 322loratadinloratadin OLek LjubljanaFlonidan sirup 120 ml (1mg/ml) 31,9931,99 R
R06AX13 121loratadinloratadin OLek LjubljanaFlonidan tbl. 10x10 mg2,53 25,30R
R06AX17 135ketotifenketotifen OKrka Novo MestoDihalar tbl. 30x1mg3,34 100,20R
R06AX17 336ketotifenketotifen OKrka Novo MestoDihalar sirup 100 ml (1mg/5ml) 72,2372,23 R
R07Ostali lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa 
R07AA01 361surfaktant - kolfosceril palmitat Inhal. praš.GlaxoWellcome Exsosurf neonatal boč. s praškom 108mg/8ml 3.730,223.730,22 
SLijekovi s djelovanjem na osjetila R 
S01Lijekovi za liječenje bolesti oka R 
S01AAntimikrobni i antivirusni lijekovi R 
S01AA01 401kloramfenikolkloramfenikol LPlivaChloram-phenicol 1% mast za oči 5 g 
(10mg/1g masti) 5,395,39 R
S01AA30 721neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn kapi 10 ml (3.500i.j.+250i.j./ml) 22,4922,49 R
S01AA30 422neomicin + bacitracinneomicin + bacitracin LLek LjubljanaBivacyn mast za oči 3,5g 7,607,60 R
S01AB02 702sulfafurazolsulfafurazol LPliva Sulfasol 4% kapi za oči (40mg/ ml) 11,6511,65 R
S01AD03 423acikloviraciklovir LLek LjubljanaAclovir 3% mast za oči 4,5g 
(30mg/1g masti) 32,6732,67 R
S01AD03 431acikloviraciklovir LKrka Novo MestoVirolex 3% mast za oči 4,5g 
(30mg/1g masti) 32,6732,67 R
S01AD05 711interferoninterferon LImunološki Zavod Zagreb Interferonska suspenzija uljna kapi boč.1x10 g 141,89141,89 
S01BGlukokortikoidi i kombinacije R 
S01BA04 751prednizolonprednizolon Lkapi za oči 5 ml 37,06R
S01BA04 451prednizolonprednizolon Lmast za oko 3,5 g 37,06R
S01BA06 761deksametazon LAlconMaxidex kapi za oči 0,1% 5 ml 21,3621,36 R
S01BA06 462deksametazon LAlconMaxidex mast za oči 0,1% 3,5 g 22,7922,79 R
S01BA07 761+ fluorometolonfluorometolon LAllerganEfflumidex liquifilm kapi za oči 5 ml (5 mg/ ml) 27,2727,27 
S01CA01 721neomicin + deksametazonneomicin + deksametazondeksametazon LLek LjubljanaDexamethason-Neomycin kapi za oči 5 ml 
(5mg+1mg)/ ml 18,0018,00 R
S01CA01 422neomicin + deksametazonneomicin + deksametazondeksametazon LLek LjubljanaDexamethason-Neomycin mast za oči 3,5g (5mg+0,5mg)/g 9,719,71 R
S01CA03 701kortizolon+oksitetraciklin LPlivaGeokorton kapi za oko i uho 5ml (15mg+5mg)/ml 14,8014,80 R
S01CA05 761betametazon + gentamicin LSchering PloughGarasone kapi za oči 0,3% 5 ml 18,7418,74 R
S01CA05 462betametazon + gentamicin LSchering PloughGarasone mast za oči 0,3% 5 g 17,4017,40 R
S01E Miotici R 
S01EA02 771+ dipivefrindipivefrin LAllergand Epifrin 0,1 % kapi za oči 10 ml 35,6035,60 
S01EB01 701pilokarpinpilokarpin LPlivaPilokarpin 1% kapi za oči 10 ml 
(10mg/ ml) 13,4613,46 R
S01EB01 702pilokarpinpilokarpin LPlivaPilokarpin 2% kapi za oči 10 ml 
(20mg/ ml) 19,6619,66 R
S01EB01 462pilokarpinpilokarpin LAlconPilogel HS gel 5 g49,83 49,83R 
S01EB02 763+ karbakolkarbakol LAlconIsopto carbachol 1,5% kapi za oči 15 ml 
(15mg/ ml) 19,7519,75 
S01EB02 764+ karbakolkarbakol LAlconIsopto carbachol 3% kapi za oči 15 ml 
(30mg/ ml) 21,6121,61 
S01EC Inhibitori karboanhidraze R 
S01EC01 151acetazolamidacetazolamid Otbl.125 mg 1,68R
S01EC01 162acetazolamidacetazolamid OWyeth LederleDiamox tbl.30x250 mg2,25 77,50R 
S01EC01 061acetazolamidacetazolamid PWyeth LederleDiamox amp. 1x500 mg96,44 96,44
S01EDBlokatori adrenargičkog sustava R 
S01ED01 711timololtimolol LJadran Galenski laboratorijTimalen 0,25%kapi za oči 5 ml 
(2,5mg/ ml) 33,4033,40 R
S01ED01 712timololtimolol LJadran Galenski laboratorijTimalen 0,5%kapi za oči 5 ml 
(5mg/ ml) 36,8036,80 R
S01ED02 761betaksololbetaksolol LAlconBetoptic kapi za oči 5 ml 
(5mg/ ml) 35,2235,22 R
S01ED03 771levobundol LAllerganVistagan kapi za oči 0,25% 5 ml 33,4333,43 R
S01ED03 772levobundol LAllerganVistagan kapi za oči 0,50% 5 ml 35,8535,85 R
S01FA Midrijatici i cikloplegici R 
S01FA01 701 atropinatropin LPlivaAtropin 0,5% kapi za oči 10 ml 
(5mg/ ml) 13,7613,76 R
S01FA01 702atropinatropin LPlivaAtropin 1% kapi za oči 10 ml 
(10mg/ ml) 22,8622,86 R
S01FA05 751+ homatropinhomatropin Lkapi za oči 10 ml 
(20mg/ ml) 13,5713,57 
S01FA06 761+ tropikamidtropikamid LAlconMydriacyl 0,5% kapi za oči 15 ml 24,6924,69 
S01FA06 762+ tropikamidtropikamid LAlconMydriacyl 1 % kapi za oči 15 ml 27,7827,78 
S01FB01 751fenilefrin Lkapi za oči 10% 10 ml 15,2315,23 
S01GVazokonstriktori 
S01GA01 711+ nafazolinnafazolin LJadran Galenski laboratorijNafaboratkapi za oči 10 ml 12,2012,20 
S01HAnestetici R 
S01HA03 701+ tetrakaintetrakain LPlivaTetrakain 0,5% kapi za oči 10 ml 
(5mg/ ml) 14,6214,62 R
S01JA Oatali lijekovi koji se primjenjuju u oftalmologiji R 
S01JA01 761fluoresceinfluorescein LAlconFluorescit Injection 10% amp. 10x5 ml7,26 72,60
S01KA02 762 + hipromelozahipromeloza 42 LAlconIsopto Tears kapi za oči 15 ml 
(5mg/ ml) 19,5519,55 RAN 
S02Lijekovi za liječenje bolesti uha R 
S02AA01 701kloramfenikolkloramfenikol LPlivaOtomycin 10% kapi za uho 10 ml 
(100mg/ ml) 11,4811,48 R
VRazličito R 
V01Alergeni 
V01AA01 011+ alergeni za specifičnu imunoterapiju43 (boč. 1konc.) Imunološki zavod Alergeni za specifičnu imunoterapiju 1 boč./10 ml81,7481,74 
V01AA01 012+ alergeni za specifičnu imunoterapiju 43 ( boč. 2 konc.) Imunološki zavod Alergeni za specifičnu imunoterapiju 1 boč./10 ml81,7481,74 
V01AA01 013+ alergeni za specifičnu imunoterapiju 43 ( boč.3 konc.) Imunološki zavod Alergeni za specifičnu imunoterapiju 1 boč./10 ml81,7481,74 
V01AA01 014+ alergeni za specifičnu imunoterapiju 43 ( boč. 4 konc.) Imunološki zavod Alergeni za specifičnu imunoterapiju 1 boč./10 ml114,74114,74 
V03Lijekovi u druge terapijske svrhe 
V03AALijekovi za liječenje alkoholizma 
V03AA01 151disulfiramdisulfiram Otbl.125 mg 3,21R
V03AA01 152disulfiramdisulfiram Otbl. 500 mg 3,14R
V03ABAntidoti 44 
V03AB03 052+ natrij-kalcij-edetat amp. 500 mg/10 ml 15,14
V03AB23 021(+) acetilcisteinacetilcistein 45 PLek LjubljanaFluimukan amp. 10x300mg/3ml3,7237,20 
V03AB04 153+ pralidoksimpralidoksim O
V03AB04 054(+) pralidoksimpralidoksim Pboč. 200 mg/10 ml 20,97
V03AB14 051+ protamin-sulfat Pamp. 1x5 ml 15,00
V03AB15 055(+) naloksonnalokson Pamp. 0,4 mg/ml 25,96
V03AB25 062 (+) flumazenilflumazenil PHoffmann La RocheAnexate amp. 5x0,5mg/5ml173,19 865,95
V03AELijekovi za liječenje hiperkalijemije 
V03AE01 051kalcij-polistirensulfonat 
(ionski izmjenjivač) Okut. prašak 454 g 661,08R
V03AFAntagonisti citostatika 
V03AF01 061+ mesna 
(merkaptoetan - sulfonska kiselina) PAsta MedicaUromitexan amp. 15x400mg/4ml9,46141,90 
V03AF03 171+ kalcij-folinatkalcij-folinat OWyeth-LederleLeucovorin tbl. 10x15mg9,86 98,60
V03AF03 051+ kalcij-folinatkalcij-folinat Pamp. 10mg/ ml 34,71
V03AF03 073+ kalcij-folinatkalcij-folinat PWyeth-LederleLeucovorin 30 amp. 1x30mg/3ml95,35 95,35
V03AF03 074+ kalcij-folinatkalcij-folinat PWyeth-LederleLeucovorin 50 amp. 1x50mg/5ml160,66 160,66
V03AMSredstva za embolizaciju 
V03AM01 951+ čestice i spirale za embolizacijučestice i spirale za embolizaciju 
V03AM02 951+ (želatinska prašina-želatinska spužva). privremena embolizacijagelfoam (želatinska prašina-želatinska spužva). privremena embolizacij 1 kom. stomat. 15,65
V03AM02 952+ (želatinska prašina-želatinska spužva). privremena embolizacija 1 kom. velič. 12 10,86
V04Dijagnostici 
V04CD01 051* metiraponmetirapon P
V04CE01 061galaktoza PSchering AGEchovist boč. 200 mg/ml327,72327,72 
V04CF01 011(+) tuberkulintuberkulin PImunološki zavodTuberkulin PPD RT 23 SSI (1 ) boč. 1,5 ml/ 15 doza 2,482,48 
V04CF01 012(+) tuberkulintuberkulin PImunološki zavodTuberkulin PPD RT 23 SSI (2 ) boč. 1,5 ml/ 15 doza 3,213,21 
V04CF01 013(+) tuberkulintuberkulin PImunološki zavodTuberkulin PPD RT 23 SSI (2 ) boč. 5 ml/ 50 doza 2,182,18 
V04CJ02 051* protirelin (TRH)protirelin (TRH) Pamp. 250 mcg/2 ml 
V04CL01 011+ alergeni grupni za testiranjealergeni grupni za testiranje PImunološki zavodAlergeni za PRICK test boč. 2 ml65,2165,21 
V04CL01 012+ alergeni grupni za testiranjealergeni grupni za testiranje PImunološki zavodAlergeni za intradermalno testiranje-ID test boč. 10 ml65,2165,21 
V04CL02 011+ alergeni pojedinačni za testiranjealergeni pojedinačni za testiranje PImunološki zavodAlergeni za PRICK test boč. 2 ml65,2165,21 
V04CL02 012+ alergeni pojedinačni za testiranjealergeni pojedinačni za testiranje PImunološki zavodAlergeni za intradermalno testiranje-ID test boč. 10 ml65,2165,21 
V04CX01 951+ natrij-citrat boč. 380 mg/10 ml 5,14
V06Nutrijencije i umjetna sladila 
V06DC01 021(+) glukoza PLek LjubljanaGlucosum 25% amp. 50x10ml 
(250mg/ ml) 2,94147,00 
V06DC01 022(+) glukozaglukoza PLek LjubljanaGlucosum 37% amp. 50x10ml 
(370mg/ ml) 3,00150,00 
V06DC01 023(+) glukozaglukoza PLek LjubljanaGlucosum 50% amp. 50x10ml 
(500mg/ ml) 3,33166,50 
V06DX01 360dijetetski preparatdijetetski preparat OSHS-HeilbronnP-AM Universal prašak 500 g1.118,881.118,88 R
V06DX01 362dijetetski preparatdijetetski preparat OSHS-HeilbronnP-AM Analog prašak 400 g304,20304,20 
V06DX01 366dijetetski preparatdijetetski preparat OSHS-HeilbronnP-AM 1 prašak 500 g974,16974,16 
V06DX01 367dijetetski preparatdijetetski preparat OSHS-HeilbronnP-AM 2 prašak 500 g1.184,601.184,60 
V06DX01 368dijetetski preparat OSHS-HeilbronnP-AM 3 prašak 500 g1.184,601.184,60 
V06DX02 366namirnice bez glutenanamirnice bez glutena46 OHammermuehleBrašno mix svijetlo prašak 10x1 kg22,14221,40 
V06DX03 381namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Alitraq prašak 76 g26,03 26,03
V06DX03 383namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Ensure Plus kutija 236,59 ml11,45 11,45
V06DX03 384namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Ensure Plus RTH boca 1.000 ml41,00 41,00
V06DX03 386namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Pediasure kutija 236,59 ml12,50 12,50
V06DX03 389namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Osmolite HN kutija 236,59 ml17,70 17,70
V06DX03 391namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Pulmocare RTH boca 1.000 ml37,30 37,30
V06DX03 361namirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Glucerna kutija 236,59 ml12,00 12,00
V06DX03 362namirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Nepro kutija 236,59 ml29,15 29,15
V06DX03 363namirnice za enteralnu primjenunamirnice za enteralnu primjenu OAbbott Laboratories Suplena kutija 236,59 ml18,73 18,73
V07Otapala 
V07AB01 901 (+) Aqua redestillataAqua redestillata PPlivaAqua redestillataAqua redestillata amp. 50x10ml0,54 27,00
V07AB01 902(+) Aqua redestillataAqua redestillata PPlivaAqua redestillataAqua redestillata amp. 50x5ml0,87 43,50
V07AB01 911(+) Aqua redestillataAqua redestillata PHrvatski zavod za transf. med. Aqua pro injectioneboca 100 ml8,97 8,97
V07AB01 912(+) Aqua redestillataAqua redestillata PHrvatski zavod za transf. med. Aqua pro injectioneboca 500 ml10,55 10,55
V07AB02 961+ otopine za ispiranje mokraćnog mjehuraotopine za ispiranje mokraćnog mjehura Fresenius Purisole SMboca 3000 ml 68,0668,06 
V07AB02 962+ otopine za ispiranje mokraćnog mjehura Fresenius Purisole SMboca 5000 ml 109,81109,81 
V07ACKrv i krvne komponente 
V07AC01 911konzervirana krv - kompletno obrađena (puna krv) i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,50
V07AC03 913konzervirana krv sa smanjenim brojem leukocita (bez filtera)krv sa smanjenim brojem leukocita (bez filtera) i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,52
V07AC04 913svježe smrznuta plazmatekuća svježa plazma ili zamrznuta i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,60
V07AC04 914tekuća svježa plazma ili zamrznutatekuća svježa plazma ili zamrznuta i.v.Imunološki zavodml0,60 
V07AC06 915koncentrat eritrocitadeplazmatiz. konc. eritrocita i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,62
V07AC07 916koncentrat eritrocitadeplazmatiz. konc. eritrocita sa smanjenim brojem leukocita (bez filtera)deplazmatiz. konc. eritrocita sa smanjenim brojem leukocita (bez filtera)< i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,65
V07AC08 917koncentrat opranih eritrocitaoprani koncentrat eritrocita i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,77
V07AC09 918koncentrat opranih eritrocita sa smanjenim brojem leukocita (bez filtera) i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,79
V07AC10 919koncentrat eritrocita suspendiranih u plazmi i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml0,55
V07AC11 920koncentrat trombocita dobivenog staničnim separatorom (bez seta)koncent. trombocita dobivenog staničnim separatorom (bez seta) i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 133,09
V07AC11 921koncentrat trombocita dobiven staničnim separatorom (bez seta)koncent. trombocita dobiven staničnim separatorom (sa setom) i.v.Imunološki zavoddoza133,09 
V07AC12 922koncentrat trombocita dobien staničnim separat. sa smanjenim brojem leukocita (bez seta i bez filtera)koncent.trombocita dobien staničnim separat. sa smanjenim brojem leu i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 139,74
V07AC13 923koncentrat trombocita dobiven iz 500 ml krvi-pojedinačna dozakoncent. trombocita dobiven iz 500 ml krvi i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 236,31
V07AC13 924koncentrat trombocita dobiven iz 500 ml krvikoncent. trombocita dobiven iz 500 ml krvi i.v.Imunološki zavoddoza236,31 
V07AC14 925koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita dobiven iz 500 ml krvi (bez filtera)- pool više davateljakoncent. trombocita sa smanjenim brojem leukoca dobiven i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 253,55
V07AC15 926koncentrat leukocita dobiven staničnim separatorom (bez seta) i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 133,09
V07AC16 927koncentrat leukocitia dobiven iz 500 ml krvi-pojedinačna doza i.v.Hrvatski zavod za transf. med. doza 236,31
V07AC17 928krioprecipitat univerzalni -pool deset davateljakrioprecipitat univerzalni -pool deset davatelja i.v.Hrvatski zavod za transf. med. ml3,84
V07AC17 929krioprecipitatkrioprecipitat i.v.Imunološki zavodboč. 50 ml (550-650i.j F-VIII) s priborom za infuziju 1.317,601.317,60 
V07AX01 952+ polivinilalkoholpolivinilalkohol P
V07AZ01 411gel za ultrazvukgel za ultrazvuk LJadran Galenski laboratorij Ultra gelgel 300 ml 14,0314,03 
V07AZ01 401gel za ultrazvukgel za ultrazvuk LPlivaElson gel 300 g 14,03 14,03
V08Kontrastna sredstva 
V08AA05 061+ meglumin-joksitalamat-30meglumin-joksitalamat PByk GuldenTelebrix N 30 boč. 100 ml143,63143,63 
V08AA05 062+ meglumin-joksitalamat-45meglumin-joksitalamat PByk GuldenTelebrix N 45 boč. 250 ml156,83156,83 
V08AA05 063+ meglumin-joksitalamat-300meglumin-joksitalamat PByk GuldenTelebrix N 300 amp. 20x30ml (šprica+adapter) 39,12782,40 
V08AA05 065+ meglumin-joksitalamat-380 PByk GuldenTelebrix N 380 amp. 20x30ml (šprica+adapter) 45,07901,40 
V08AA05 066+ meglumin-joksitalamat-380meglumin-joksitalamat PByk GuldenTelebrix N 380 amp. 2x50ml79,25 158,50
V08AA11 051+ meglumin-amidotrizoat-65% 47 Pamp. 10 ml 25,53
V08AA11 052+ meglumin-amidotrizoat-65%47 Pamp. 50 ml 43,39
V08AA11 053+ meglumin-amidotrizoat -65%47 Pamp. 100 ml 73,45
V08AA12 071Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGUrovison 30% amp. 10x25ml47,08 470,80
V08AA12 072Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGUrovison 58% boč. 10x250ml179,471.794,70 
V08AA12 073Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGUrografin 60% amp. 10x20ml23,41 234,10
V08AA12 074Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGUrografin 76% amp. 10x20ml26,54 265,40
V08AA12 075Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGUrografin 76% boč. 10x100ml127,451.274,50 
V08AA12 076Na-meglumin-amidotrizoatNa-meglumin-amidotrizoat PSchering AGGastrografin 76% boč. 1x100ml88,9688,96 
V08AB02 081+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 180 boč. 10x15ml69,41694,10 
V08AB02 082+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 180 boč. 10x50ml164,411.644,10 
V08AB02 083+ joheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 240 boč. 10x10ml65,29652,90 
V08AB02 084+ joheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 240 boč. 25x20ml99,172.479,25 
V08AB02 085+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 240 boč. 10x50ml193,051.930,50 
V08AB02 086+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 240 boč. 6x200ml652,273.913,62 
V08AB02 087+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 300 boč. 10x10ml73,53735,30 
V08AB02 088+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 300 boč. 25x20ml111,672.791,75 
V08AB02 089+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 300 boč. 10x50ml233,242.332,40 
V08AB02 090+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 300 boč. 10x100ml443,504.435,00 
V08AB02 091+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 350 boč. 25x20ml131,503.287,50 
V08AB02 092+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 350 boč. 10x50ml247,342.473,40 
V08AB02 093+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 350 boč. 10x100ml469,084.690,80 
V08AB02 094+ joheksoljoheksol 48 49 PNycomedOmnipaque 350 boč. 6x200ml881,835.290,98 
V08AB03 052joksaglikanska kiselina 50 meglumin-natrij-joksaglat Pboč. 100 ml 347,89
V08AB04 061+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 200 amp. 5x10ml72,96 364,80
V08AB04 062+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 300 amp. 1x10ml86,05 86,05
V08AB04 063+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 300 boč. 30ml170,30 170,30
V08AB04 064+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 300 boč. 50ml273,19 273,19
V08AB04 065+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 300 boč. 100ml519,65519,65 
V08AB04 066+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 370 boč. 30ml197,89 197,89
V08AB04 067+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 370 boč. 50ml285,84 285,84
V08AB04 068+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 370 boč. 100ml548,84548,84 
V08AB04 069+ jopamidoljopamidol 49 PBraccoIopamiro 370 boč. 10 ml96,0496,04 
V08AB05 071+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 240 amp.10x50ml208,88 2.088,80
V08AB05 072+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 300 amp.10x20ml108,40 1.084,00
V08AB05 073+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 300 amp.10x50ml261,11 2.611,10
V08AB05 074+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 300 amp.10x100ml472,62 4.726,20
V08AB05 075+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 370 amp.10x30ml160,29 1.602,90
V08AB05 076+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 370 amp.10x50ml267,71 2.677,10
V08AB05 077+ jopromidjopromid PSchering AGUltravist 370 amp.10x100ml530,86 5.308,60
V08AB07 082+ joversoljoversol 49 PByk GuldenOptiray 240 boč. 10x50ml229,742.297,40 
V08AB07 083+ joversoljoversol 49 PByk GuldenOptiray 300 boč. 10x50ml267,502.675,00 
V08AB07 084+ joversoljoversol 49 PByk GuldenOptiray 350 boč. 10x50ml292,742.927,40 
V08AC01 053jodoksaminska kiselina meglumin-jodoksamat P
V08AC02 051jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat PSchering AGBiliscopin amp. 30 ml66,59 66,59
V08AC02 052jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat PSchering AGBiliscopin inf. boč. 50 ml 74,4874,48 
V08AC02 053jotroksinska kiselina-meglumin jotroksat PSchering AGBiliscopin inf. boč. 100 ml 96,6296,62 
V08AD02 055 + smjesa etilnih estera jodiranih masnih kiselina(lipiodol-ultrafluid) Pamp.5x5 ml (0,48g/ml) 42,60213,00 
V08BA01 286+ barij-sulfatbarij-sulfat OByk GuldenMixobar susp. 100% 5 l228,69 228,69
V08BA01 291+ barij-sulfatbarij-sulfat OBraccoProntobario 60% susp. 5 l171,61 171,61
V08BA01392+ barij-sulfatbarij-sulfat OBraccoProntobario colon kol. praš. 24x400 g 71,971.727,28 
V08BA01 393+ barij-sulfatbarij-sulfat OBraccoProntobario HD oral. praš. 24x340 g 39,95958,80 
V08BA02 054+ barij-sulfatbarij-sulfat + korigencije O
V08CA01 095* dimeglumin-gadopentatdimeglumin-gadopentat PSchering AGMagnevist amp.1x5ml (469mg/ml)270,61270,61 
V08CA01 096* dimeglumin-gadopentatdimeglumin-gadopentat PSchering AGMagnevist amp. 1x10 ml (469mg/ml) 531,13531,13 
V08CA01 097* dimeglumin-gadopentat PSchering AGMagnevist amp.1x20ml (469mg/ml)905,13905,13 

1 Prvenstveno za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger Elisonov sindrom i kod dokazanog Helicobacter pylori> 
A Prvenstveno za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger Elisonov sindrom i kod dokazanog Helicobacter pylori 

Samo za tešku dijabetičku gastroparezu i gastroezofagealni refluks,ako ne reagira na ranitidinranitidin. 
B Samo za tešku dijabetičku gastroparezu i gastroezofagealni refluks,ako ne reagira na ranitidinranitidin. 
3 Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovano emetogenim lijekovima (citostaticima),koji ne reagiraju na metoklopramidmetoklopramid. 


4 Primarna bilijarna ciroza i primarni sklerozirajući kolangitis. 
C Primarna bilijarna ciroza i primarni sklerozirajući kolangitis 
D Indikacija: samo za potrebe dijagnostike. 
5 Prevencija i liječenje hepatičke encefalopatije. 
E Indikacija:samo za prevenciju i liječenje hepatičke encefalopatije.

6 Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohn-ovu bolest. 
G Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohn-ovu bolest, a na preporuku gastroenterologa.

I Indikacije: samo za bolesnike s dokazanom renalnom insuficijencijom.

7 Samo za kongenitalnu kolestazu u djece.

9 Samo kod dokazanog, izmjerenog manjka antitrombina III, po preporuci hematologa. 
JA Samo kod dokazane preosjetljivosti na salicilate ili nuspojave salicilatne terapije, a na preporuku specijaliste interniste. 
Za postavljanje dijagnoze koronarne bolesti.

11a Samo kirurška indikacija kao fibrinolitik,ne za akutni panreatitis. 
12 Indikacije za primjenu čimbenika koagulacije: 1) koncentrat čimbenika VIII (plazma ljudskog porijekla) - kongenitalni manjak čimbenika VIII, tj. hemofilija A i to za liječenje krvarenja ili za profilaksu krvarenja, - stječena hemofilija A u fazi akutnog krvarenja, - liječenje bolesnika s hemofilijom s inhibitorima, ali s manje od 5 BU; 2) koncentrat čimbenika IX (plazma ljudskog porijekla): - kongenitalni manjak čimbenika IX, tj. hemofilija B i to u fazi akutnog krvarenja ili za profilaksu (npr. operativni zahvati), - stečeni manjak čimbenika IX (bilo izolirani ili kombinirani manjak čimbenika protrombinskog kompleksa u fazi akutnog krvarenja); 3) koncentrat čimbenika VIII koje sadrže kompletan von Willebrandov čimbenik - liječenje akutnog krvarenja i profilaksa krvarenja u nasljednom manjku čimbenika VIII, u akutnom krvarenju, - u bolesnika sa stečenim inhibitorima čimbenika VIII, tj. u stečenoj hemofiliji A u fazi akutnog krvarenja; 5) rekombinantni koncentrat čimbenika VIII: - akutna krvarenja i profilaksa u nasljednom manjku čimbenika VIII ili hemofiliji A, - liječenje stečene hemofilije A u fazi akutnog krvarenja, - za liječenje bolesnika s hemofilijom A i s inhibitorima na F VIII ali s razinom inhibitora manjom od 5 BU; 6) aktivirani rekombinantni čimbenik VII Aaktivirani rekombinantni čimbenik VII A: - kongenitalni manjak čimbenika VIII tj. hemofilija A s inhibitorima; - nasljedni manjak čimbenika VII; - stečeni manjak čimbenika VII; sve u fazi akutnog krvarenja ili u njegovoj profilaksi (npr. operativni zahvat); 7) koncentrat antitrombina III: - u stečenom manjku antitrombina III zbog smanjene sinteze (pri teškom oštećenju jetre?) krvarenju, povećanom gubitku (nefrotski sindrom) i kod prekomjerne potrošnje (sepsa, teška trauma i drugo) tijekom čega se javlja diseminirana intravaskularna koagulacija - DIK. (DIK se dijagnosticira trombocitopenijom, sniženjem antitrombina III, fibrinogena, hemolitičkom anemijom s produženim TV i nazočnim razgradnim produktima fibrinogena), - nasljedni manjak AT III (bizarne tromboze). Primjena ovog vrlo skupog preparata trebala bi uslijediti u suradnji sa stručnjakom za koagulaciju!; 8)aktivirani koncentrat čimbenika VII Ai konc. aktivni čimbenik protrombinskog kompleksa: - hemofilija A s inhibitorima u akutnom krvarenju (ne profilaksa!!), - stečena hemofilija u akutnom krvarenju. Liječenje hemofilije trebalo bi prepustiti Nacionalnom centru za hemofiliju koji bi s područnim centrom planirao liječenje i potrebe antihemofilnih čimbenika. 

13 Jedan parenteralni pripravak željeza je nužan. Izbor ovisi o raspoloživosti i cijeni. 
14 Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 70 g/L; 2. simptomatska anemija (stenokardije,

15 Za epiduralnu i supduralnu anesteziju.

16 Samo za novorođenčad s kong. srčanom greškom prije operativnog zahvata (održavanje prohodnosti dc.Botalli) 
Samo za hipertenzivne krize. 
J Indikacije: propisuje se samo na preporuku internista ili neurologa ako nakon tri mjeseca dijete kolesterol u krvi nije manji od 7,8 mmol/L,odnosno ako nije manji od 6,5 mmol u bolesnika s koronarnom bolesti,arterijskom hipertenzijom ili bolesnik nastavlja štetnom navikom pušenja. 
L Na preporuku dermatologa. 
M Indikacije: omikomokoze,mikoze vlasišta i dermatomokoze stopala ,a što mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu i u kulturi na gljive. 
19 Tri pokušaja liječenja kod žene u dobi <38 god.

O Indikacije: idiopatski hirzutizam uz dismenoreju kod žena generativne dobi i ozbiljne akne koje ne reagiraju na antimikrobnu terapiju. 
20 Utvrđeni deficit hormona rasta,indikaciju određuje endokrinolog! 
R Indikacije: retencija testisa u djece do 3. godine starosti pod kontrolom klinika za pedijatriju. 
21 Samo za krvarenja iz gornjeg dijela probavnog trakta koja ne reagiraju na endoskopsku hemostazu. Nije zamjena za nju! 
RA Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci specijaliste interniste.

RB Indikacija: samo za bolesnike s dokazanom hiperkalcemijom i M. Paget na prijedlog interniste endokrinologa ili onkologa u Klinikama, Kliničkim bolnicama i Kliničkim bolničkim centrima. 
23 Pretpostavlja se da zdravstvene ustanove imaju svoju bolničku komisiju za lijekove i rezervne liste antimikrobnih lijekova koje onemogućavaju da svaki liječnik propiše svaki lijek bez posebnog razloga! 
S Indikacije: recidive bronhitisa u bolesnika s KOBP; nespecifični uretritis. 
T Indikacije:infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija) sinuitis, otitis, genitourinarne infekcije i infekcije želuca i dvanaesnika s 
U Indikacije: liječenje streptokoknih aerobnih i anaerobnih (odontogenih )infekcija i profilaksa reumatske groznice. 
X Indikacije: infekcije s H..influenze u sredinama s visokom učestalošću infekcije,te E. coli i stafilokokom koji stvaraju penicilinaze. 
Z Indikacije: nekomplicirane infekcije urinarnog i respiratornog sustava, profilaksa i liječenje infekcija s Pneumocystis carinii u imunosuprimiranih. 
AA Indikacije: infekcije resp.sustava,infekcije s gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin,profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin,nespecifični uretritis,streptokokne infekcije mekih česti;azitromicinazitromicin je indiciran pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre),te pri uzimanju teofilina ,ako je potreban makrolid (H.influenze) i infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori. 
RB Indikacija: kao nastavak bolničkog liječenja, a na preporuku specijaliste infektologa, urologa ili ortopeda. 
24 Samo za gonoreju rezistentnu na penicilin ili u bolesnika preosjetljivog na penicilin. 
AC Za nastavak bolničkog liječenja ,a pod kontrolom Klinike za infektivne bolesti "Dr.Fran Mihaljević". 
25 Samo za nasljednu hipo-i a-gamaglobulinemiju, imunološku trombocitopeničnu purpuru i kod Kawasakijevog sindroma a po preporuci hematologa. 
25a Isključivo kod bolesnika sa sepsom i sniženom koncentracijom imunoglobulina. 
26 Ovi preparati bit će pohranjeni u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. 
27 Samo za leukemiju vlasastih stanica. 
28 Indikaciju određuje urolog, onkolog (Ca prostate). 
Indikacije za primjenu interferona u kroničnom hepatitisu (akutni hepatitis nije indikacija!).Ako bolesnik nije narkoman ili alkoholičar : 1. kronični hepatitis B ("wild" tip): a) serološki profil - HBsAg pozitivan, HBeAg pozitivan, b) biokemijski status - povišene vrijednosti, osobito ALT (>od 2x); c) histološki nalaz (biopsija jetre) - tip II.A (brojne "peace meal" nekroze), tip II.B ("bridging" nekroze), tip II.C ("aktivna" ciroza). 2. kronični hepatitis B ("mutant" tip): a) serološki profil - HBsAg pozitivan, anti-HBe pozitivan, 3. kronični hepatitis C: a) serološki profil -HCV-RNA (viremija) pozitivan; b) i c) kao kod hepatitisa B; 4. kronična mijeloična leukemija, 
30 Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Zavoda za reumatologiju i upalne reumatske bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 
AD Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Zavoda za reumatologiju i upalne reumatske bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 
* za prvu liniju koristi se konjski serum, a za drugu liniju zečji serum. 
31a Indikacija:srčani bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i bolesnici s dokazano povišenim intrakranijalnim tlakom. 
32 Samo za blefarospazam,hemifacijalni spazam i cervikalnu distoniju (tortikolis ). 
1.za bolesnike s osteolizom; 2.za liječenje bolesnika s koštanim metastazama u klinici uz odobrenje Bolničke komisije za lijekove i nastavak klinički započetog liječenja kod odgovarajućeg specijaliste u grugim zdravstvenim ustanovama. 
34a Indikacija: prema preporuci interniste endokrinologa Klinikama, Kliničkim bolnicama i Kliničkim bolničkim centrima za bolesnike s kompresivnim prijelomom kralježnice ili vrata bedrene kosti poradi osteoporoze i za bolesnike kod kojih je denzitometrijom izmjeren T score za L-S kralježnicu ili vrat bedrene kosti -3 ili manje. 
Indikacija: prema preporuci interniste endokrinologa u Klinikama, Kliničkim bolnicama i Kliničkim bolničkim centrima za bolesnike s kompresivnim prijelomom 
AE Indikacije. antimigrenik za rezistentne oblike migrene;samo na preporuku Klinike za neurologiju. 
35 Samo za bolesnike s epilepsijom rekfrakternom na klasične antiepileptike. 
AF Indikacije:samo za bolesnike s rezistencijom na druge neuroleptike. 
AG Indikacije. samo pri liječenju alkoholizma ( predelirantna stanja).Ne kao anksiolitik. 
36 Samo za tinitus i vertiginozne smetnje. 
AH Prema preporuci otorinolaringologa. 
37 Osim ovih, predviđa se da 1-2 centra raspolažu s određenom zalihom drugih antiprotozoika koje će dostaviti, u slučaju potrebe, zdravstvenoj ustanovi kojoj određeni lijek bude potreban. 
38 Za ehinokokozu. 
AJ Indikacija: za djecu do 14. godine života i za osobe starije od 14 godine, koje su liječenje s flutikazonom započele prije navršene 14. godine života. 
39 Za medikamentozno liječenje bradikardije, ne kao bronhodilatator, jer je neselektivan - izaziva tahikardiju! 
AK Indikacija:za bradikardije. 
41 Samo za cističnu fibrozu pluća s forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40%. 
AL Indikacija :umjereno jaka bol kod malignih bolesti u kombinaciji sa blagim analgeticima; supresija podražajnog kašlja kod zloćudnih bolesti dišnih organa po preporuci specijaliste. 
42 Samo za najteži oblik suhog oka. 
AN Samo za najteži oblik suhog oka. 
44 U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti. 
46 Indikacije:za celijakiju. 
47 Za perforaciju,ileus poslijeoperativnu kontrolu nakon zahvata na probavnom traktu ,CT pretrage. 
48 Za mijelografiju. 
50 Za angiografiju udova i selektivnu angiografiju malih krvnih žila.MAGISTRALNI PRIPRAVCI (cijena tvari+ambalaža +rad) R 

Šifra ATCNAZIVCijena u kn 
DLijekovi s učinkom na kožu 
D01AE12 411Rp. Acid. salic. 1,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 8,97
D01AE12 412Rp. Acid. salic. 2,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 9,40
D01AE12 413Rp. Acid. salic. 3,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 9,48
D01AE12 414Rp. Acid. salic. 2,0 
Resorcini 1,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Sol. 
( Uporaba: za seboreju vlasišta) 9,48
D01AE12 415Rp. Acid. salic. 3,0 
Resorcini 1,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Sol. 
( Uporaba: za seboreju vlasišta) 9,55
D02AB01 411Rp. Zinci oxydi pasta 25 g 14,858
D02AF01 421Rp. Acid. salic.0,5 
Mentholi 0,2 
Phenoli 0,3 
Camphorae 0,5 
Amigdalae ol 5,0 
Zinci oxydi pastae ad 50,0 
M.D.S. Pasta 
( Uporaba: protiv ozeblina ) 18,02
D02AX01 422Rp. Talci 
Zinci oxydi 
Glyceroli 
Aq. purif. aa ad 100,0 
M.D.S.Izvana 
Tekući puder bez anestezina 18,75
D04AA40 423Rp. Bals. peruv. 5,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Mast 
( Uporaba: za dječji svrbež) 19,83
D04AA40 424Rp. Bals. peruv. 10,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Mast 
( Uporaba: za dječji svrbež) 21,50
D04AA40 425Rp. Bals. peruv. 15,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Mast 
( Uporaba: za dječji svrbež) 23,18
D04AA40 426Rp. Bals. peruv. 20,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Mast 
( Uporaba: za dječji svrbež) 24,86
D04AX01 427Rp. Aethil.aminobenz.( Anaesthesinum) 5,0 
Talci 20,0 
Zinci oxydi 20,0 
Glyceroli 20,0 
Aq. purif. 15,0 
Aethanol. dil. 20,0 
M.D.S. Izvana 
Tekući puder s anestezinom 19,98
D06BB04 411Rp. Podophylini 20,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Sol. 
( Uporaba:za tuširanje kondiloma) 259,166
D07BC01 421Rp. Acid. salic. 3,0 
Beloderm ung. 30,0 
Ung.emoll. ad 100,0 
M.D.S.Mast 
( Uporaba: za psorijazu) 52,50
D07BC01 422Rp. Acid. salic. 4,0 
Beloderm ung. 30,0 
Ung.emoll. ad 100,0 
M.D.S.Mast 
( Uporaba: za psorijazu) 52,55
D07BC01 423Rp. Acid. salic. 5,0 
Beloderm ung. 30,0 
Ung.emoll. ad 100,0 
M.D.S.Mast 
( Uporaba: za psorijazu) 52,60
D07XD01 424Rp. Beloderm krema 20,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 42,06
D07XD01 425Rp. Beloderm krema 40,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 62,89
D07XD01 426Rp. Beloderm krema 60,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 83,27
D07XD02 427Rp. Afloderm krema 20,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 44,99
D07XD02 428 Rp. Afloderm krema 40,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 61,13
D07XD02 429Rp. Afloderm krema 60,0 
Belobaza ad 100,0 
M.D.S. Krema 80,97
D08AA01 411Rp. Rivanoli sol. 0,1% 
(Aethacridini lact. 0,1%) 300,0 
D.S. Za obloge 9,01
D08AA01 412Rp. Rivanoli (Aethacridini lact.) 1,0 
Talci 
Zinci oxyd. 
Glyceroli aa15,0 
Aq. purif. ad 100,0 
M.D.S. Mikstura 
( Uporaba: kod piodermija ) 20,05
D08AX01 413 Hydrogenii perox.sol.dil.3% 100 g 
(Hydrogenii peroxydi solutio diluta) 4,07
D10AB02 414Rp. Ichtyoli (Ammon. sulfogirod.,Girodali) 5,0 
Sulf. praec. 2,5 
Talci 
Zinci oxyd. 
Glyceroli aa 15,0 
Aq. purif. ad 100,0 
M.D.S. Mikstura 
( Uporaba: za rozaceju ) 19,49
D10AB02 415Rp. Ichtyoli (Ammon. sulfogirod.,Girodali) 10,0 
Sulf. praec. 5,0 
Talci 
Zinci oxyd. 
Glyceroli aa 15,0 
Aq. purif. ad 100,0 
M.D.S. Mikstura 
( Uporaba: za rozaceju ) 21,11
D10AB02 421Rp. Sulf. pracep. 5,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 18,35
D10AB02 422Rp. Sulf. pracep. 10, 0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 18,55
D10AB02 423Rp. Sulf. pracep. 15,0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 18,75
D10AB02 424Rp. Sulf. pracep. 20, 0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 18,95
D10AB08 425Rp. Sulf.praecip. 
Girodali(Ammon.sulfogyrodal.Ichtyoli)aa 0,6 
Zinci oxydi pasta ad 50,0 
M.D.S. Pasta 17,21
D10AD02 426Rp. A vit. ( Retinol acet. sol. oleos.) 
1000 -10000 i.j./ g 
Cerae lanae 20, 0 
Vasel. ad 100,0 
M.D.S. Mast 
(Uporaba: za ihtiozu) 20,34
D10AF01 421Rp. Clindamycini 600 mg 
Propilenglycoli 10,0 -15,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 
(Uporaba: za akne) 14,25
D10AF02 422Rp. Erythromycini 2,0 
Propilenglycoli 10,0 -15,0 
Aethanol. dil. ad 100,0 
M.D.S. Izvana 
(Uporaba: za akne) 24,13
D11AX03 423Rp. Calc. glucon. 2,0 
Talci 40,0 
Oliv. ol. ad 100,0 
M.D.S. Mikstura 22,20
M05 Lijekovi za liječenje bolesti kosti 
M05BB02311Rp Natrii phosphatis monobasica 54,7 
Natrii phosphatis dibasica anhydr. 9,4 
M.f. pulvis 
Div.in dos.aequal. No L(quinquaginta) 
D.S. 4x1 prašak 
Uporaba:za D rezistentni hipofosfatemički rahitis. 42,03
R01Lijekovi za liječenje bolesti nosa 
R01AA03 711Ephedrini rhinoguttae 0,25% 10 g 6,31
R01AA03 712Ephedrini rhinoguttae 0,50% 10 g 6,35
R01AA03 713Ephedrini rhinoguttae 1,00% 10 g 6,42
R05CSekretici i sekretomotorici mukolitici 
R05CA04 311Sir.Ipecacuanhae 100 g 
(Ipecacuanhae radix infusum 0,3:85,0 
Ammoni chloridi 1,5 
Anisi aetheroleum solutio aethanolica 1,0 
Sirupus simplex ad 100,0) 20,00
S01Lijekovi za liječenje bolesti oka 
S01AX20 411 Acidi borici sol. (1 %) p.o. 10 g 25,80
S01AX20 412Acidi borici sol. (2 %) p.o. 10 g 25,80
S01AX20 413Acidi borici sol. (3 %) p.o. 10 g 25,94
S02Lijekovi za liječenje bolesti uha 
S02AA06 411Hydrogen. perox.sol.dil. 3% 20 g 3,38
S02AA31 712Resorcinoli 2% otogutte 30 g 6,63
S02DC01 713Glyceroli otoguttae 30 g 6,41

R =Lijekovi koje izabrani liječnici mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; 
R50 = lijekovi označeni s 50% ,osiguranik plaća polovicu vrijednosti nabavne cijene; Oznake skraćenica: 
g =gram ME =milijun jedinica 
mg =miligram mmol=milimol 
mcg=mikrogram ml=mililitar 
E=jedinica l=litra 
TE =tisuću jedinica ED=jedinica pakiranja 

Način primjene: 
O=oralno SL=sublingvalno 
P=parenteralno Td=transdermalno 
R=rektalno V=vaginalno 
N=nazalno Inhal=inhalacija 

L= lokalno (mast,krema,gel,sprej,kapi za oko, kapi za uho i sl. )

Oznake koje se primjenjuju u svezi zdravstvenih ustanova * Lijekovi koji se propisuju samo u visoko diferenciranim zdravstvenim ustanovama (klinikama). 
(*) Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama. 
+ Lijekovi koji se propisuju u drugim stacionarnim ustanovama. 
(+) Lijekovi koji se mogu upotrebljavati i na razini primarne zdravstvene zaštite. 
Bez oznake su lijekovi koji se nalaze na "ambulantnoj listi" ili su u prodaji! Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje


  

Narodne novine br.: 59 - Datum: 10.06.1997. - Interni ID: 19970889


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Na osnovi odredbi članka 16. stavke 2. i članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 1/97 - pročišćeni tekst), članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor najpovoljnijeg ponuđača lijekova (klasa: 025-04/96-01/101, ur.broj: 338-01-04-96-1 od 18. prosinca 1996. godine) i Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača lijekova (klasa: 025-04/97-01/40, ur.br.: 338-01-04-97-1 od 30. travnja 1997. godine) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 31. sjednici održanoj 29. travnja 1997. godine donijelo je 
ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) koji se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 
Članak 2. 
Listom lijekova utvrđeni su lijekovi koji se primjenjuju u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. 
Lijekovi u Listi lijekova koji se mogu propisivati na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni su oznakom "R" u zadnjem stupcu Liste lijekova. 
Lista lijekova sadrži: šifru lijeka, nezaštićeno ime lijeka, definiranu dnevnu dozu (DDD), jediničnu mjeru, način primjene, dobavljača, proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik lijeka, cijenu lijeka za definiranu dnevnu dozu, cijenu lijeka za oblik lijeka i cijenu za originalno pakovanje lijeka. 
Lista lijekova sastavni je dio ove Odluke. 
Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati u bolnicama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 31/95) i Odluka o Listi lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 51/93, 94/93, 96/94 i 31/95). 
Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1997. godine. 
Iznimno od odredbe stavke 1. ovog članka za lijekove koji nisu bili utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova koji se osiguranim osobama mogu propisivati na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odlukom o Listi lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Lista lijekova se primjenjuje danom objave u "Narodnim novinama". 
Klasa: 025-04/97-01/39
Ur.broj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 30. travnja 1997. 
Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić Lista lijekova
(podijeljena na 4 dijela radi lakšeg učitavanja) 
I. dio
II. dio
III. dio
IV. dio


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Narodne novine br.: 79 / 2000
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Narodne novine br.: 11 / 1999
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (pročišćeni tekst) - Narodne novine br.: 27 / 1999
Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske - Narodne novine br.: 5 / 1991
Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja - Narodne novine br.: 94 / 1996
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...