Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu


  

Narodne novine br.: 30 - Datum: 04.03.2005. - Interni ID: 20050541


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
541
Na osnovi odredbi članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 22. veljače 2005. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu
      Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 30.:
 Tablica 1. »PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«
 Tablica 2. »SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE«
Tablica 3a. »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA«
Tablica 3b. »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA«, mijenjaju se i glase:
"
I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 Tablica 1.


Red. broj 
VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
STANDARD (br.osig. os. po timu) 
GODIŠNJA VRIJEDNOST
u kn
 
IZNOS
 u kn
 
po osig.osobi po standard. timu
012345
1.Opća/obiteljska medicina  
1.1.Zdravstvena zaštita obiteljski doktor
dr.med/dr. spec. opće medicine 
1.700 
297.680,42 / 308.056,73 
1.1.1.dobna skupina:
- od 0 do 7 godina
- > 7 do 18 godina
- > 18 do 45 godina
- > 45 do 65 godina
- > 65 godina 
 
277,21 / 299,69
119,07 / 123,22
156,67 / 162,14
212,63 / 220,04
270,62 / 280,05 
 
 
 
1.1.2. 
Preventivni pregled za osigurane osobe starije od 50 godina 
 
49,81 
 
2.Zdravstvena zaštita
predškolske djece1.000308,06308.056,73 
3.Zdravstvena zaštita žena6.00051,34308.056,73 
4.Patronažna zdravstvena zaštita5. 100*25,25128.765,65 
5.Zdravstvena njega u kući bolesnika 
3.500 6,37 za bod
6.Stomatološka zdravstvena
zaštita (polivalentna)
dobna skupina:
- od 0 do 3 godine
- > 3 do 18 godina
- > 18 godina 
2.200 
79,49/67,31
170,62/144,46
158,98/134,61 
349.764,91/
 296.147,62 
7.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
40.000* 
9,86** 
394.502,69** 
8.Preventivno odgojne
mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
5.000 
57,57/ 63,01** 
287.852,67 / 315.050,56 ** 
9.
 Laboratorijka dijagnostika 
40.800 
29,33
 
1.286.327,10 
9.1Osigurane osobe, žene, opredijelj. za timove zdrav. zaštite žena 5,00
 
 
9.2Dijagnostičke pretrage vezane za preventivne preglede osiguranih osoba starijih od 50 godina 
28,22 
10.Ljekarništvo  6,37 za bod
11.Hitna medicinska
pomoć  
11.1.
 Standardni tim HMPod 35.000*
nadalje 
517.492,87 
11.2.Standardni tim dežurstva po punktu 
do 35.000* 
933.905,43 
11.3.
 Standardni tim pripravnosti po punktu 
do 35.000* 
284.533,70 
11.4.
 Standardni tim sanitetskog prijevoza 
  
404.070,05 
11.5.
 Sanitetski prijevoz  15% cijene 1 litre benzina Super 95
11.6.
 Standardni tim prijavno dojavne jediniceod 35.000*
do 60.000 
121.156,34 
11.7.
 Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre 
od 250.000* nadalje 
203.917,03 
11.8.Hitna medicinska
pomoć i sanitetski prijevoz *** 
35.000* 
 119,04
 
4.166.570,34 
11.9.Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti - po punktu 
regionalni centar 
683.840,79 
11.10.Dežurstvo u ljekarništvu – po punktu  
446.023,68 
11.11.Posebno dežurstvo u domu zdravlja – po punktu (za djelatnost opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece) 
 60.000 
136.003,25 
11.12.Dežurstvo u laboratorijskoj dijagnostici – po punktu  
143.017,63 

 * broj stanovnika   
 ** cijena ne sadrži PDV
 *** množi se s korektivnim faktorom za svaku županiju kako slijedi:  "
" II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica 2. 
 
Red. 
VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
OblikIznos u kn
broj  
0123
 1.Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita -izvanbolnička bod6,37*
 
1.1Dnevni smještaj smještaj i prehrana61,90
 
2.Bolnička zdravstvena zaštitabod6,56
 
2.1.Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovamabod6,56
 
2.2.Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestismještaj i prehrana145,65
 
2.3.Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenjesmještaj i prehrana139,77
2.4.Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti 
 
2.4.1.Kronične duševne bolestismještaj i prehrana110,57
 
2.4.2.Kronične plućne bolestismještaj i prehrana139,77
 
2.4.3.Liječenje bolesnika fizikalnom med. i medicinskom rehab.smještaj i prehrana123,94
 
2.4.4.
 Kronične dječje bolesti smještaj i prehrana139,77
3.Dobrovoljno davalaštvo krvivrećica58,63
 

 
*Za obveznike PDV-a (državni zdravstveni zavodi) cijena ne sadrži PDV.                "           
 
 
      
" Tablica 3.a Plaćanje po terapijskom postupku - PPTP – grupe za ugovaranje - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
 
ŠifraNaziv PPTP-aKRITERIJ –
dijagnozaKRITERIJ –
šifra postupkaOpisCijena*
SKZ01HemodijalizaN18, N18.0, N18.8, N18.988531, 88572Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.942,48
SKZ02IVF/ICSIN97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, Z31.1, Z31.2, Z31.329801,
56991Uključuje folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) za stimulaciju ovulacije, do 3 pokušaja za žene do 38 godina starosti.11.500,00
SKZ03Urin mikrobiološki aerobno 25001,25033, 25061, 25062, 25063, 25065, 25094, 25102, 25111, 25112, 25301, 25332 17,34
SKZ04Stolica mikrobiološki aerobno 25033, 25074, 25101, 25102, 25103, 25111, 25140, 25203, 25301, 26121 39,07
SKZ05Bris ždrijela,
bris nazofarinksa mikrobiološki 25033, 25068, 25081, 25102, 25103, 25140, 25301 23,46
SKZ06Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou 29106, 29108 20,40

 
* Uključuje sve postupke i potrošni medicinski materijal                                          "
" Tablica 3.b Plaćanje po terapijskom postupku - PPTP – grupe za ugovaranje - bolnička zdravstvena zaštita
 
R. br.ŠifraNaziv PPTP-aVrsta*KRITERIJ - dijagnozaKRITERIJ – šifra postupkaOpisCijena**Trim dan***
Skupina
01Bolesti i poremećaji
živčanog sustava   
 
01K01Intrakranijalne operacije u osoba mlađih od 18 godinaK0150101-50108,
50110- 50116,
50121- 50124,
50130, 50140,
50150-50184,
50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231,
50240- 50256,
53801, 53811, 53891, 53892,
53899-53902,
53904, 53905Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.
 14.670,6625 dana
 
01K02Intrakranijalne operacije
(isključuje traume) u osoba starijih od 18 godinaKBilo koja dijagnoza iz dijagnostičke grupe bolesti i poremećaja živčanog sustava. Isključuje
bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri:
F07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.050101-50108,
50110- 50116,
50121- 50124,
50130, 50140,
50150- 50184,
50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231,
50240-50256,
53801, 53811, 53891, 53892,
53899- 53902,
53904, 53905Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura. Ne uključuje cijenu neurostimulatora.
 16.424,0443 dana
 
01K03Intrakranijalne operacije kod trauma glave u osoba starijih od 18 godinaKF07.2, S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.9, S06.0, S06.1, S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9, S07.1, S07.8, S07.9, S08.8, S08.9, S09.7,S09.8, T02.0, T04.050101-50108,
50110- 50116,
50121-50124,
50130, 50140,
50150-50184,
50201, 50202, 50210, 50211, 50220, 50221, 50231,
50240-50256,
53801, 53811, 53891, 53892,
53899-53902,
53904, 53905Obuhvaća pacijente koji su liječeni kiruški i čija je glavna otpusna dijagnoza ozljeda mozga i kojima je učinjena neka intrakranijalna operativna procedura.18.586,4444 dana
 
01K04Postupci na kralježniciK0150301-50305,
50320, 50321, 50340, 50370-50378,
50401, 57928,
58101-58104,
82064Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen neki operativni postupak na kralježnici/leđnoj moždini/ovojnicama (napomena: pacijenti kojima je učinjena operacija na kralježnici zbog bolesti iz grupe mišićno-skeletnog sustava ulaze u drugu PPTP grupu)7.661,2229 dana
 
01K05Ekstrakranijalne procedure na krvnim žilamaK0153802, 53812, 53830, 53851, 53880, 53930, 53940, 53950, 53990, 53900, 53906 10.584,5426 dana
 
01K06Operacija karpalnog tunelaK0150432Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški i čija je glavna otpusna dijagnoza iz skupine dijagnoza bolesti živčanog sustava i kojima je učinjen postupak oslobađanja karpalnog tunela1.344,366 dana
 
01M01Bolesti i ozljede leđne moždineMG80.1,G80.2,
G82,G82.0-G82.5,G83.0,
S14.0,S14.1,
S24.0,S24.1,
S34.0,S34.1,
S34.3,T09.3,
T91.3Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije bolesti leđne moždine
 4.654,2626 dana
 
01M02Neoplazme živčanog sustavaMC47,C47.0-
C47.6,C47.8,
C47.9,C70,
C70.0,C70.1,
C70.9,C71,
C71.0-C71.9,
C72,C72.0-C72.3,D44.6,
D44.7,D48.2Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije neoplazmi živčanog sustava4.395,1832 dana
 
01M03Degenerativne bolesti živčanog sustavaMA52.1, A52.3, A81, A81.0, A81.1, A81.2, A81.8, A81.9,
E51.2, E75.0, E75.1, E75.4, F00.0, F00.1, F00.2, F02.8,
G10, G10.0, G12, G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G12.9, G13.1, G13.2, G13.8, G20, G20.0, G21.1, G21.2, G21.3, G21.8, G21.9, G22, G23, G23.0, G23.1, G23.2, G23.8, G23.9, G24.1, G24.2, G24.8, G24.9, G25.5, G25.8, G25.9, G26, G26.0, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31, G31.0, G31.1, G31.2, G31.8, G31.9, G32, G32.0, G32.8, G70.0, G70.2, G73.0, G73.1, G73.2, G73.3, G81, G81.0, G81.1, G81.9, G91, G91.0, G91.1, G91.2, G91.3, G91.8, G91.9, G94, G94.0, G94.1, G94.2, G94.8, G95.0, G99.8, H48.1, H58.0, I68.1, I68.8, I69, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije degenerativnih bolesti živčanog sustava
 3.972,9028 dana
 
01M04Multipla skleroza i cerebralna ataksijaMG11, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G35, G35.0, G36, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9Isključuje
bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Multipla skleroza i cerebralna ataksija obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza multipla skleroza ili cerebralna ataksija.3.485,3421 dan
 
01M05Specifične bolesti krvnih žila mozga osim tranzitornih ishemičnih ataka (TIA)MI60, I61,     I62, I63, I64Isključuje
bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije moždanih udara.4.915,3825 dana
 
01M06Tranzitorni ishemični atak (TIA) i okluzija cerebralnih arterijaMG 45, G46, I65, I 66Isključuje
bolesnike s bilo kojom od slijedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije TIA.3.186,4817 dana
 
01M07Bolesti kranijalnih i perifernih živacaME10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4, G50, G50.0, G50.1, G50.8, G50.9, G51, G51.0, G51.1, G51.2, G51.3, G51.4, G51.8, G51.9, G52, G52.0, G52.1, G52.2, G52.3, G52.7, G52.8, G52.9, G53, G53.0, G53.1, G53.2, G53.3, G53.8, G54, G54.0, G54.1, G54.2, G54.3, G54.4, G54.5, G54.6, G54.7, G54.8,G54.9, G55.0, G55.8, G56, G56.0, G56.1, G56.2, G56.3, G56.4, G56.8, G56.9, G57, G57.0, G57.1, G57.2, G57.3, G57.4, G57.5, G57.6, G57.8, G57.9, G58, G58.0, G58.7, G58.8, G58.9, G59, G59.0, G59.8, G60.0, G60.2, G60.3, G60.8, G60.9, G61.1, G61.8, G61.9, G62, G62.0, G62.1, G62.2, G62.8, G62.9, G63.0, G63.1, G63.2, G63.3, G63.4, G63.5, G63.6, G63.8, G64, G64.0, G70.1, G70.8, G70.9, G73.0, G83.4, G90, G90.0, G90.1, G90.2, G90.3, G90.8, G90.9, G99.0, G99.1, G99.8, M53.0, M53.1, M54.1, M79.2, S04.1, S04.2, S04.3, S04.4, S04.5, S04.7, S04.8, S04.9, S14.2, S14.3, S14.4, S14.5, S14.6, S24.2, S24.3, S24.4, S24.5, S24.6, S34.2, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S44, S44.0, S44.1, S44.2, S44.3, S44.4, S44.5, S44.7, S44.8, S44.9, S54, S54.0, S54.1, S54.2, S54.3, S54.7, S54.8, S54.9, S64, S64.0, S64.1, S64.2, S64.3, S64.4, S64.7, S64.8, S64.9, S74, S74.0, S74.1, S74.2, S74.7, S74.8, S74.9, S84, S84.0, S84.1, S84.2, S84.7, S84.8, S84.9, S94, S94.0, S94.1, S94.2, S94.3, S94.7, S94.8, S94.9, T09.4, T11.3, T13.3, T14.4Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936; >=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja koja kao glavnu kliničku osobinu imaju bolesti kranijalnih i perifernih živaca
 2.930,4622 dana
 
01M08Infekcije živčanog sustava (osim virusnog meningitisa)MB57.4,B69.0,
G00, G00.0-G00.3, G00.8, G00.9, G01, G01.0, G02.1, G02.8, G03, G03.0-G03.2, G03.8, G03.9, G04, G04.0-G04.2, G04.8, G04.9, G07,
G07.0, G53.0, G53.1,G53.8,
G61.0, G63.0, G93.3,G94.8,
G99.8, I68.1Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936;
>=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije živčanog sustava7.762,2038 dana
 
01M09Virusni meningitisMA87, A87.0, A87.1, A87.2, A87.8, A87.9, A88.0, B02.1, B26.1, G02.0Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Virusni meningitis obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz virusne meningitise.4.137,1219 dana
 
01M10Netraumatski stupor i komaMG93.5,G93.6,
R40.0,R40.1,
R40.2Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936;
>=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz netraumatski stupor i komu
 3.042,6620 dana
 
01M11Epilepsija i glavoboljaMG40, G41, G43, G44, G93, G97, R51, R56Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije epileptičnih stanja ili glavobolje.2.766,2418 dana
 
01M12Potres mozga u osoba mlađih od 18 godinaMS06.0Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Potres mozga u osoba u dobi 0-17 godina obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.1.188,309 dana
 
01M13Potres mozga u osoba starijih od 18 godinaMS06.0Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Potres mozga u osoba u dobi 18 i više godina obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza potres mozga.1.466,7612 dana
 
01M14Nespecifične cerebrovaskularne bolestiMG45,G45.0-G45.4,G45.8, G45.9, G46, G46.0-G46.8, I65,I65.0-I65.3, I65.8, I65.9, I66, I66.0-I66.4, I66.8, I66.9Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936;
>=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije nespecifičnih cerebrovaskularnih bolesti3.112,0217 dana
 
01M15Hipertenzivna encefalopatijaMI 67.4
 Isključuje kirurške procedure
(isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sa šiframa: 39936;
>=50101 i <=59801;
>=81030 i <=85012;
>=88390 i <=88527)Obuhvaća pacijente koji su liječeni nekirurški (konzervativno) i čija je glavna otpusna dijagnoza hipertenzivna encefalopatija2.863,1480 dana
 
01M16Stereotaktička radiokirurgija Leksell Gamma Knife uređajemM01 39.015,00 
 
01M17Ostale bolesti živčanog sustavaM01Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti živčanog sustava.3.862,7428 dana
Skupina
02Bolesti i poremećaji oka   
 
02K01Operacije na staklastom tijelu i mrežniciK0251510, 51520, 51540, 51560, 51570Obuhvaća pacijente koji su operirani na staklastom tijelu i mrežnici unutar skupine dijagnoza očnih bolesti.3.844,3815 dana
 
02K02Operacija katarakteK0251440, 51450, 51470, 51480 3.111,0010 dana
 
02K03Operacija katarakte - ultrazvučnaK0251440, 51450, 51470, 51480 5.120,4010 dana
 
02M01Ostale bolesti okaM02Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti oka.1.558,5614 dana
Skupina
03Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta ili grla   
 
03K01TonzilektomijaK0352810, 52820, 52850 1.402,505 dana
 
03M01Maligna bolest uha, nosa, usta ili grlaMC00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.1, C14.2, C14.8, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C39.0, C46.2, C76.0, D00.0, D02.0, D37.0, D38.0Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet uha, nosa, usta ili grla.4.065,7247 dana
 
03M02Upala srednjeg uha i upala gornjih dišnih puteva u osoba mlađih od 18 godinaMA54.5, A56.4, A69.1, B05.3, B08.5, H61.0, H65, H65.0, H65.1, H65.2, H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H67.0, H67.1, H67.8, H68.0, H70, H70.0, H70.1, H70.2, H70.8, H70.9, H73.0, H73.1, H75.0, J00, J00.0, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J30, J30.0, J30.1, J30.2, J30.3, J30.4, J31, J31.0, J31.1, J31.2, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J35.0, J36, J36.0, J37, J37.0, J37.1, J39, J39.0, J39.1, J39.2, J39.3, J39.8, J39.9, T70.0, T70.1Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza upala srednjeg uha i razne upale gornjih dišnih puteva.2.478,6014 dana
 
03M03Otitis media i upala gornjih dišnih puteva u osoba starijih od 18 godinaMA54.5, A56.4, A69.1, B05.3, B08.5, H61.0, H65, H65.0, H65.1, H65.2, H65.3, H65.4, H65.9, H66, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H67.0, H67.1, H67.8, H68.0, H70, H70.0, H70.1, H70.2, H70.8, H70.9, H73.0, H73.1, H75.0, J00, J00.0, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J02, J02.0, J02.8, J02.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06, J06.0, J06.8, J06.9, J10.1, J11.1, J30, J30.0, J30.1, J30.2, J30.3, J30.4, J31, J31.0, J31.1, J31.2, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J35.0, J36, J36.0, J37, J37.0, J37.1, J39, J39.0, J39.1, J39.2, J39.3, J39.8, J39.9, T70.0, T70.1Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza otitis media i razne upale gornjih dišnih puteva.1.890,0613 dana
 
03M04Gubitak ravnotežeM H81, H81.0, H81.1
H81.2, H81.3, H81.4, H81.8, H81.9, H82
H82.0, H83.0, H83.2, R42, R42.0, T75.3Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz poremećaje vestibularne funkcije.2.290,9216 dana
 
03M05Krvarenje iz nosaMR40.0Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza krvarenje iz nosa.1.505,5212 dana
Skupina
04Bolesti i poremećaji dišnog sustava   
 
04K01PulmektomijaK0453220, 53230, 53240, 53250, 53260, 53270 21.701,5255 dana
 
04M01PneumonijaMJ10.0, J11.0, J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9, J13, J13.0, J14, J14.0, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16, J16.0, J16.8, J18, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike pneumonije.4.118,7625 dana
 
04M02Kronična opstruktivna bolest plućaMJ41, J42, J43, J44, J47, J684, J688, J689, Q334Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kronične opstruktivne bolesti pluća.4.025,9421 dan
 
04M03Respiratorni znakovi i simptomiMJ95.3, R04.2, R04.8, R04.9, R05, R06.0, R06.1, R06.2, R06.3, R06.4, R06.5, R06.6, R06.8, R07.1, R09.1, R09.3, R09.8, R91Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz nedefinirane simptome u donjem dišnom sustavu.3.774,0024 dana
 
04M04Astma i bronhitisMA37.0, A37.1, A37.8, A37.9, A37, J04.1, J04.2, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J21.0, J21.8, J21.9, J41.0, J41.1, J41.8, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46.0, J98.0, J20, J21, J40, J41, J45, J46Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije astme i akutnih upalnih bolesti bronha.3.051,8421 dan
 
04M05Rak u dišnom sustavuMC33, C34, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, C39.8, C39.9, C45.0, C76.1, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, D02.2, D02.4, D14.2, D14.3, D14.4, D15.2, D15.7, D15.9, D16.7, D17.4, D19.0, D38.1, D38.2, D38.5, D38.6Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike raka pluća i prsne šupljine.3.850,5024 dana
Skupina
05Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustava   
 
05K01Ugradnja koronarne premosniceK0553601, 53611, 53612, 53613, 53614, 53620, 53630 66.300,0055 dana
 
05K02Operacija aneurizme abdominalne aorteK0553894, 53895, 53896 29.108,7647 dana
 
05K03Perkutane dijagnostičke procedure/kateterizacija srca i krvnih žilaK05Uključuje
bolesnike sa šiframa
12701, 12702, 12730, 12731, 12780
Isključuje bolesnike s bilo kojim od postupaka sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740Nekirurški bolesnici kojima je učinjena dijagnostička perkutana koronarografija bez PTCA/STENT5.610,0022 dana
 
05K04Ugradnja pacemakeraK0553770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782VVI16.830,0032 dana
 
05K05Ugradnja pacemakeraK0553770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782VVIR21.420,0032 dana
 
05K06Ugradnja pacemakeraK0553770, 53771, 53772, 53780, 53781, 53782DDR32.640,0032 dana
 
05K07PTCA/STENTK05Uključuje
bolesnike sa šifrom 12740Ugradnja 1 do 2 stenta22.440,0020 dana
 
05K08PTCA/STENTK05Uključuje
bolesnike sa šifrom 12740Ugradnja 3 ili više stenta28.560,0020 dana
 
05K09Operacija varikozitetaK0553840, 53841 2.710,149 dana
 
05K10Plastika žila noguK0553816, 53823, 53806 15.880,3833 dana
 
05M01Zatajenje srca i ne-traumatski šok MI11.0, I13.0, I13.2, I50, I50.0, I50.1, I50.9, R57.9Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije kongestivnog zatajenja srca.3.385,3822 dana
 
05M02Srčana bolest uzrokovana aterosklerozomMI25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.0, I51.3, I51.6, I51.7, I51.8, I51.9, I99, R93.1, R94.3Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz aterosklerotsku bolest srca.3.674,0422 dana
 
05M03HipertenzijaMI10, I10.0, I11.9, I13.9, I15, I15.0, I15.2, I15.9Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije hipertenzije.3.017,1618 dana
 
05M04Srčane aritmije i smetnje provođenjaMI44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.6, I45.8, I45.9, I47, I48, I48.0, I49, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, R00, R00.0, R00.1, R00.2, R00.8Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije srčane aritmije i smetnje provođenja.2.724,4217 dana
 
05M05Angina pectorisMI20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije angine pectoris.4.222,8019 dana
 
05M06Sinkopa i kolapsMR55, I95.1Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz sinkopu i kolaps cirkulacijskog podrijetla.2.525,5216 dana
 
05M07Bol u prsištu MR07.2, R07.3, R07.4, Z03.4, Z03.5Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz stanja iz grupacije boli u prsištu koja nije do kraja dijagnostički razriješena.2.915,1613 dana
 
05M08Akutni infarkt miokarda bez invazivnih dijagnostičkih/terapijskih postupakaMI 21Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12701; 12702; 12730; 12731; 12740; 12780Bolesnici s dijagnozom AIM i bez kirurških postupaka i bez invazivnih dijagnostičkih postupaka (PPTP 05K03, 05K07, 05K08)7.899,9022 dana
Skupina
06Bolesti i poremećaji probavnog sustava   
 
06K01ApendektomijaK0654701 4.264,6220 dana
 
06K02Operacija ingvinalne hernijeK0655301, 55310, 55320, 55330, 55390 3.331,3212 dana
 
06M01Maligna bolest probavnog sustavaMC19, C20, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C26.0, C26.8, C26.9, C45.1, C48.1, C48.2, C48.8, C76.2, C78.4, C78.5, C78.6, C78.8, D00.1, D00.2, D01.0, D01.1, D01.2, D01.3, D01.4, D01.7, D01.9, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignitet probavnog sustava.3.017,1624 dana
 
06M02Krvarenje iz gastrointestinalnog sustavaMI85.0, K22.6, K25.0, K25.4, K26.0, K26.4, K27.0, K27.2, K27.4, K27.6, K28.0, K28.2, K28.4, K28.6, K29.0, K62.5, K92.0, K92.1, K92.2Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz krvarenje iz probavnog sustava.3.961,6818 dana
 
06M03Ezofagitis, gastroenteritis i sl.MA02.0, A03, A03.0, A03.1, A03.2, A03.3, A03.8, A03.9, A04, A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5, A04.6, A04.7, A04.8, A04.9, A05, A05.0, A05.1, A05.2, A05.3, A05.4, A05.8, A05.9, A06.0, A07, A07.0, A07.1, A07.2, A07.3, A07.8, A07.9, A08, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5, A09, A09.0, B68, B68.0, B68.1, B68.9, B77, B77.0, B77.8, B77.9, B81, B81.0, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, E73, E73.0, E73.1, E73.8, E73.9, E74, E74.0, E74.1, E74.2, E74.3, E74.4, E74.8, E74.9, K20, K20.0, K21, K21.0, K21.9, K22, K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.8, K22.9, K23, K23.0, K23.1, K23.8, K29, K29.0, K29.1, K29.2, K29.3 K29.4, K29.5, K29.6, K29.7, K29.8, K29.9, K30, K30.0, K31, K31.0, K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.8, K31.9, K59, K59.0, K59.1, K59.2, K59.3, K59.4, K59.8, K59.9, K90, K90.0, K90.1, K90.2, K90.3, K90.4, K90.8, K90.9, K91, K91.0, K91.1, K91.2, K91.3, K91.4, K91.5, K91.8, K91.9, R10, R10.0, R10.1, R10.2, R10.3Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti probavnog sustava.1.997,1615 dana
 
06M04Ostale bolesti gastrointestinalnog sustavaMA18.3, A21.3, A22.2, A42.1, A51.1, A54.6, A56.3, B05.4, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.9, D17.5, D19.1, D20.0, D20.1, I84.0, I84.1, I84.2, I84.3, I84.4, I84.5, I84.6, I84.7, I84.8, I84.9, I85.9, I86.4, I88.0, I98.2, K23.0, K35.0, K35.1, K35.9, K36, K37, K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, K38.8, K38.9, K40.0, K40.1, K40.2, K40.3, K40.4, K40.9, K41.0, K41.1, K41.2, K41.3, K41.4, K41.9, K42.0, K42.1, K42.9, K43.0, K43.1, K43.9, K44.1, K45.0, K45.1, K45.8, K46.0, K46.1, K46.9, K52.0, K52.1, K55.0, K55.1, K55.2, K55.8, K55.9, K57.0, K57.2, K57.4, K57.8, K59.3, K60.0, K60.1, K60.2, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K62.0, K62.1, K62.2, K62.3, K62.4, K62.6, K62.7, K62.8, K62.9, K63.0, K63.1, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K65.0, K65.8, K65.9, K66.0, K66.1, K66.8, K66.9, K67.0, K67.1, K67.2, K67.3, K67.8, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, K92.8, K92.9, K93.0, K93.1, K93.8, N82.2, N82.3, N82.4, Q39.0, Q39.1, Q39.2, Q39.3, Q39.4, Q39.5, Q39.6, Q39.8, Q39.9, Q40.0, Q40.1, Q40.2, Q40.3, Q40.8, Q40.9, Q41.0, Q41.1, Q41.2, Q41.8, Q41.9, Q42.0, Q42.1, Q42.2, Q42.3, Q42.8, Q42.9, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q43.4, Q43.5, Q43.6, Q43.7, Q43.8, Q43.9, Q45.8, Q45.9, Q79.2, Q79.3, Q79.4, Q79.5, Q89.3, R19.3, S36.3, S36.4, S36.5, S36.6, T18.1, T18.2, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9, T28.1, T28.2, T28.6, T28.7, T91.5, Z43.1, Z43.2, Z43.3, Z43.4
Z46.5Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulazi niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti GI sustava.2.127,7218 dana
Skupina
07Bolesti i poremećaji hepatobilijarnog sustava i gušterače   
 
07K01KolecistektomijaK0755110 6.481,0823 dana
 
07M01Ciroza i alkoholni hepatitisMK70.1, K70.2, K70.3,
K70.4, K70.9, K74.3,
K74.4, K74.5, K74.6Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz alkoholne bolesti jetre.4.571,6426 dana
 
07M02Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušteračeMC22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9, C78.7, D01.5, D37.6Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz malignu bolest hepatobilijarnog sustava ili gušterače.4.557,3630 dana
 
07M03Poremećaji bilijarnog sustavaMK80.0, K80.1, K80.2, K80.3, K80.4, K80.5, K80.8, K81.0, K81.1, K81.8, K81.9, K82.0, K82.1, K82.2, K82.3, K82.4, K82.8, K82.9, K83.0, K83.1, K83.2, K83.3, K83.4, K83.5, K83.8, K83.9, K87.0, K91.5, Q44.0, Q44.1, Q44.2, Q44.3, Q44.4, Q44.5, R93.2Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza ne ulaze niti u jednu drugu PPTP skupinu bolesti i poremećaja bilijarnog sustava i gušterače.3.639,3619 dana
 
07M04Bolesti jetre osim maligniteta i cirozeMA06.4, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B18, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B58.1, B65.1, B66.0, B66.1, B66.3, B66.5, B67.0, B67.5, B67.8, B94.2, D13.4, D13.5, E80.4, E80.5, E80.6, E80.7, I81, I81.0, I82.0, K70, K70.0, K71, K71.0, K71.1, K71.2, K71.3, K71.4, K71.5, K71.6, K71.7, K71.8, K71.9, K72, K72.0, K72.1, K72.9, K73, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K75, K75.0, K75.1, K75.2, K75.3, K75.8, K75.9, K76, K76.0, K76.1, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, K77, K77.0, K77.8, Q44.6, Q44.7, R16.0, R16.2, R17, R17.0, R82.2, R94.5, S36.1, T86.4, Z22.5, Z94.4, Z94.8Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti jetre osim maligniteta i ciroze jetre.3.822,9626 dana
Skupina08Bolesti i poremećaji mišićno koštano vezivnog sustava   
 
08K01Ugradnja kompletne endoproteze kuka - bescementnaK0858150 27.316,6229 dana
 
08K02Ugradnja kompletne endoproteze kuka - cementnaK0858150 21.653,5829 dana
 
08K03Zamjena rasklimane endoproteze kukaK0858151 26.689,3238 dana
 
08K04Ugradnja parcijalne endoproteze kuka K0858152 16.538,2840 dana
 
08K05Artroplastika koljenaK0858142 28.429,4428 dana
 
08K06Fuzija kralježakaK0858102, 58103, 58104 23.460,0035 dana
 
08K07Prijelom bedrene kosti-kirurško liječenjeKS 7257801-57941Kirurško liječenje prijeloma bedrene kosti osim totalne ili parcijalne endoproteze kuka9.908,2833 dana
 
08K08Procedure na šaci ili zapešću, osim velike operacije zglobaK0857905, 57906, 58052, 58053, 58054, 58232, 58233, 58234, 58235, 58236, 58240, 58241, 58245, 58250, 58251, 58252, 58253, 58260, 58261, 58262, 58263, 58270, 58271, 58272, 58273, 58274, 58275, 58276, 58280, 58290, 58291, 58292, 58402, 58411, 58420Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški nekom procedurom na šaci ili zapešću, osim zamjene zgloba, i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti mišićno-koštano-vezivnog sustava.2.946,7814 dana
 
08K09Operacija meniskaK0858040 5.134,6810 dana
 
08K10Operacija halux valgusaK0857820 5.167,329 dana
 
08K11Operacija hernije diskaK0858101, 50301 14.129,0424 dana
 
08M01Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća nadlaktice i potkoljeniceMM22.0, M22.1, M23.2, M23.3, M23.6, M23.8, M23.9,
S42, S42.0, S42.1, S42.2, S42.3, S42.4, S42.7, S42.8, S42.9, S43, S43.0, S43.1, S43.2, S43.3, S43.4, S43.5, S43.6, S43.7, S46, S46.0, S46.1, S46.2, S46.3, S46.7, S46.8, S46.9,S53.0, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S53.1, S82, S82.0, S82.1,S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S82.9, S83, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, S86, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S93.0, S93.2, S93.4, S96, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, S96.8, S96.9,
T02.2, T02.3, T10, T10.0, T10.1, T12, T12.0, T12.1Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede nadlaktice, ramena i potkoljenice.1.823,7618 dana
 
08M02Prijelomi, iščašenja, uganuća i nategnuća podlaktice, šake i stopalaMM24.3, S03.3, S52, S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7, S52.8, S52.9, S53.2, S53.3, S53.4, S56, S56.0, S56.1, S56.2, S56.3, S56.4, S56.5, S56.7, S56.8, S62, S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7, S62.8, S63, S63.0, S63.1, S63.2, S63.3, S63.4, S63.5, S63.6, S63.7, S66
S66.0, S66.1, S66.2, S66.3, S66.4, S66.5, S66.6, S66.7, S66.8, S66.9, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7
S92.9, S93.1, S93.3, S93.5, S93.6, T03.2, T03.3, T03.4, T03.8, T03.9, T11.2, T13.2, T14.2, T14.3, T92.3, T93.3Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede podlaktice, šake i stopala.1.648,3213 dana
 
08M03Prijelom bedrene kosti-konzervativno liječenjeMS 72Isključuje
bolesnike s kirurškim proceduramaPrijelom bedrene kosti bez kirurških postupaka3.251,7626 dana
 
08M04Bolesti vezivnog tkivaME85.3, E85.4, E85.8, E85.9, I00, I73.0, I77.6, I79.1, L40.5, M02.3, M05.0, M05.2, M05.3, M05.8, M05.9, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M30, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.1, M31.4, M31.5, M31.6, M31.8, M31.9, M32, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz razne oblike bolesti vezivnog tkiva4.340,1025 dana
 
08M05Bolesti leđa, traume leđa, simptomi u leđimaMG55.1, G55.2, M40, M40.0, M40.1, M40.2, M40.3, M40.4, M40.5, M41, M41.0, M41.1, M41.2, M41.3, M41.4, M41.5, M41.8, M41.9, M42.1, M43, M43.0, M43.1, M43.2, M43.3, M43.4, M43.5, M43.6, M43.8, M43.9, M46.0, M46.1, M46.2, M46.3, M46.4, M46.5, M46.8, M46.9, M47, M47.0, M47.1, M47.2, M47.8, M47.9, M48.0, M48.1, M48.2, M48.3, M48.8, M48.9, M49.3, M50, M50.0, M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M51, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M51.8, M51.9, M53.2, M53.3, M53.8, M53.9, M54.2, M54.3, M54.4, M54.5, M54.6, M54.8, M54.9, M96.1, M99.1 M99.3, M99.4, M99.5, M99.6, M99.7, Q76.2, Q76.3, Q76.4, S12, S12.0, S12.1, S12.2, S12.7, S12.8, S12.9, S13.0, S13.1, S13.2 S13.3, S13.4, S22.0, S22.1, S23.0, S23.2, S23.3, S32.0, S32.1, S32.2, S33.0, S33.1, S33.2, S33.3, S33.5, S33.6, T03.0, T03.1, T08, T08.0, T08.1, T09.2, T91.1, T91.2Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527;
12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti leđa, traume leđa i simptome u leđima.2.645,8819 dana
Skupina
09Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojke   
 
09K01MastektomijaK0958601, 58610, 58620, 58630, 58640 7.423,5620 dana
 
09M01Ozljeda kože, potkožnog tkiva i dojkeMS00.0, S00.3, S00.4, S00.5, S00.7, S00.8, S00.9, S01.0, S01.4, S01.7, S01.8, S01.9, S08.0, S10.0, S10.1, S10.7, S10.8, S10.9, S11.7, S11.8, S11.9, S20.0, S20.1, S20.2, S20.3, S20.4, S20.7, S20.8, S21.0, S21.1, S21.2, S21.7, S21.8, S21.9, S30.0, S30.1, S30.7, S30.8, S30.9, S31.0, S31.1, S31.7, S31.8, S40.0, S40.7, S40.8, S40.9, S50.0, S50.1, S50.7, S50.8, S50.9, S51.0, S51.7, S51.8, S51.9, S60.0, S60.1, S60.2, S60.7, S60.8, S60.9, S61.0, S61.1, S61.7, S61.8, S61.9, S70.0, S70.1, S70.7, S70.8, S70.9, S71.0, S71.1, S71.7, S71.8, S80.0, S80.1, S80.7, S80.8, S80.9, S81.0, S81.7, S81.8, S81.9, S90.0, S90.1, S90.2, S90.3, S90.7, S90.8, S90.9, T00.0, T00.1, T00.2, T00.3, T00.6, T00.8, T00.9, T01.0, T01.1, T01.2, T01.3, T01.6, T01.8, T01.9, T09.0, T09.1, T11.0, T11.1, T13.0, T13.1, T14.0, T14.1, T90.0, T90.1, T91.0, T92.0, T93.0Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz ozljede kože.1.353,5413 dana
 
09M02Upala kože i potkožnog tkivaMA26.0, A46, B43.2, B78.1, I89.1, L01.0, L01.1, L02.0, L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L02.9, L03.0, L03.1, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L05.0, L05.9, L08.0, L08.8, L08.9, L44.4, L88, L98.0, L98.3Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz cellulitis i slična stanja.3.076,3221 dan
 
09M03Kronične rane na kožiML89, L89.0, L97
L97.0, L98.4Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz kronične rane na koži.4.170,7834 dana
Skupina
10Bolesti i poremećaji žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem, bolesti prehrane i bolesti metabolizma   
 
10M01DijabetesME10, E10.0, E10.1
E10.6, E10.7, E10.8
E10.9, E11, E11.0
E11.1, E11.6, E11.7
E11.8, E11.9, E13.0
E13.1, E13.6, E13.7
E13.8, E13.9, E14
E14.0, E14.1, E14.6
E14.7, E14.8, E14.9, R81Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz dijabetes mellitus.3.410,8821 dan
Skupina
11Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustava   
 
11K01Transuretralne procedureK1155601, 55701, 55730, 55731Obuhvaća pacijente koji su liječeni kirurški transuretralnom procedurom i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Ova PPTP grupa NE obuhvaća pacijente koji su liječeni zbog bolesti prostate.4.241,1621 dan
 
11M01Zatajenje bubregaMI12.0, I12.9, I13.1, N17.0, N17.1, N17.2, N17.8, N17.9, N18.0, N18.8, N18.9, N19, R34, T79.5Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz zatajenje bubrega.5.067,3626 dana
 
11M02Infekcije bubrega i mokraćnog sustavaMA18.1, A98.5, B65.0, B90.1, N10, N11.0, N11.1, N11.8, N11.9, N12, N13.5, N13.6, N15.1, N29.0, N30.0, N30.1, N30.2, N30.3, N30.8, N30.9, N33.0, N34.0, N34.1, N34.2, N34.3, N39.0Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz infekcije bubrega i mokraćnog sustava.3.636,3018 dana
 
11M03Kamenci u mokraćnom sustavuMN13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.4, N20.0, N20.1, N20.2, N20.9, N21.0, N21.1, N21.8, N21.9, N22.0, N22.8, N23Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz opstrukcije i kamence u mokraćnom sustavu.1.879,8613 dana
Skupina
12Bolesti i poremećaji muškog spolnog sustava   
 
12K01Otvorena adenomektomija prostateK1256012, 56013, 56020, 56040 10.077,6029 dana
 
12K02Transuretralna prostatektomijaK1256010, 56011Obuhvaća pacijente kojima je obavljena prostatektomija zbog bolesti muškog spolnog sustava. Grupa obuhvaća samo transuretralne procedure.5.472,3020 dana
 
12M01Maligne bolesti muškog spolnog sustavaMC60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, D07.4, D07.5, D07.6, D40.0, D40.1, D40.7, D40.9Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti muškog spolnog sustava2.754,0028 dana
Skupina
13Bolesti i poremećaji ženskog spolnog sustava   
 
13K01Radikalna histerektomija, vulvektomijaK1356830, 56850, 56870, 57140Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški radikalnim operacijama na uterusu i vulvi i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava.7.686,7224 dana
 
13K02Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolestiKC56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, D39.156501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet na uterusu i adneksima.13.183,5034 dana
 
13K03Procedure na uterusu i ovarijima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti uterusa i ovarijaKC52, C55, C58, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C57.7, C57.8, C57.9, C76.3, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.2, D39.7, D39.956501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija je dijagnoza malignitet iz grupacije bolesti ženskog spolnog sustava, osim maligniteta na uterusu i adneksima.3.621,0021 dan
 
13K04Procedure na uterusu i ovarijima (isključuje malignu bolesti)K1356501, 56520, 56550, 56560, 56570, 56590, 56591, 56601, 56620, 56640, 56660, 56670, 56690, 56710, 56720, 56740, 56750, 56810, 56820, 56840, 56851, 56860, 56910, 56930, 56941, 56950, 56991Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški, ne-radikalnim operacijama na uterusu i adneksima, i čija dijagnoza nije malignitet na uterusu i adneksima.4.422,7217 dana
 
13M01Maligne bolesti ženskog spolnog sustavaMC51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C79.6, D06.0, D06.1, D06.7, D06.9, D07.0, D07.1, D07.2, D07.3, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9Nekirurške procedureObuhvaća pacijentice koje su liječene konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz maligne bolesti ženskog spolnog sustava.2.766,2422 dana
Skupina
14Trudnoća, porod i babinje   
 
14K01Jednoplodno rađanje carskim rezomK1457410, 57420, 57430, 57440 6.569,8229 dana
 
14M01Jednoplodni spontani porođajMO80 Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj2.643,8414 dana
 
14M02Jednoplodni spontani porođaj – porod u kadiMO80 Obični porođaj, isključuje kirurške postupke i asistirani porođaj4.139,1614 dana
 
14M03PobačajMO02.1, O03.0, O03.1, O03.2, O03.3, O03.4, O03.5, O03.6, O03.7, O03.8, O03.9, O04.0, O04.1, O04.2, O04.3, O04.4, O04.5, O04.6, O04.7, O04.8, O04.9, O05.0, O05.1, O05.2, O05.3, O05.4, O05.5, O05.6, O05.7, O05.8, O05.9, O06.0, O06.1, O06.2, O06.3, O06.4, O06.5, O06.6, O06.7, O06.8, O06.9, O07.0, O07.1, O07.2, O07.3, O07.4, O07.5, O07.6, O07.7, O07.8, O07.9, Z64.0Nekirurške procedureObuhvaća pacijentice koje su liječene konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz spontani ili inducirani pobačaj.
 973,087 dana
Skupina
16Bolesti i poremećaji krvi, krvotvornih organa i imunološkog sustava   
 
16M01Bolesti crvenih krvnih stanicaMD50.0, D50.1, D50.8, D50.9, D51.0, D51.1, D51.2, D51.3, D51.8, D51.9, D52.0, D52.1, D52.8, D52.9, D53.0, D53.1, D53.2, D53.8, D53.9, D55.0, D55.1, D55.2, D55.3, D55.8, D55.9, D56.0, D56.1, D56.2, D56.3, D56.4, D56.8, D56.9, D57.0, D57.1, D57.2, D57.3, D57.8, D58.0, D58.1, D58.2, D58.8, D58.9, D59.0, D59.1, D59.2, D59.3, D59.4, D59.5, D59.6, D59.8, D59.9, D60.0, D60.1, D60.8, D60.9, D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.9, D62, D63.0, D63.8, D64.0, D64.1, D64.2, D64.3, D64.4, D64.8, D64.9, D74.0, D74.8, D74.9, R71, T80.3, T80.4, T80.8Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz bolesti crvenih krvnih stanica.3.609,7822 dana
Skupina
17Maligne hematološke bolesti i nediferencirani tumori   
 
17M01Limfom i neakutna leukemijaMC26.1, C46.3, C77, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C77.9, C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9, C82, C82.0, C82.1, C82.2, C82.7, C82.9, C83, C83.0, C83.1, C83.2, C83.3, C83.4, C83.5, C83.6, C83.7, C83.8, C83.9, C84, C84.0, C84.1, C84.2, C84.3, C84.4, C84.5, C85, C85.0, C85.1, C85.7, C85.9, C88, C88.0, C88.1, C88.2, C88.3, C88.7, C88.9, C90, C90.0, C90.1, C90.2, C91.1, C91.2, C91.4, C91.7, C91.9, C92.1, C92.2, C92.3, C92.7, C92.9, C93.1, C93.2, C93.7, C93.9, C94.1, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5, C94.7, C95.1, C95.2, C95.7, C95.9, C96.1, C96.2, C96.3, D45, D45.0, D46, D46.0, D47.1, D89.1, D89.2Isključuje
bolesnike s bilo kojom od sljedećih šifri: 39936; 50101-59801; 81030-85012; 88390-88527; 12740; 12780Obuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno (nekirurški) i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz limfom i neakutne leukemije.4.106,5226 dana
Skupina
20Korištenje alkohola i droga i organski inducirane mentalne bolesti   
 
20M01Ovisnost o alkoholu i drogama, detoksikacija i simptomatsko liječenjeMF10.0, F10.1, F10.3, F11.0, F11.1, F11.3, F12.0, F12.1, F12.3, F13.0, F13.1, F13.3, F14.0, F14.1, F14.3, F15.0, F15.1, F15.3, F16.0, F16.1, F16.3, F18.0, F18.1, F18.3, F19.0, F19.1, F19.3, F55, R78.0Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija je glavna otpusna dijagnoza vezana uz akutne intoksikacije i druga akutna stanja vezana uz upotrebu alkohola i droga.1.361,7024 dana
Skupina
21Ozljede, otrovanja i toksična djelovanja lijekova   
 
21M01Otrovanja i toksična djelovanja lijekovaMT36.0, T36.1, T36.2, T36.3, T36.4, T36.5, T36.6, T36.7, T36.8, T36.9, T37.0, T37.1, T37.2, T37.3, T37.4, T37.5, T37.8, T37.9, T38.0, T38.1, T38.2, T38.3, T38.4, T38.5, T38.6, T38.7, T38.8, T38.9, T39.0, T39.1, T39.2, T39.3, T39.4, T39.8, T39.9, T40.0, T40.1, T40.2, T40.3, T40.4, T40.5, T40.6, T40.7, T40.8, T40.9, T41.0, T41.1, T41.2, T41.3, T41.4, T41.5, T42.0, T42.1, T42.2, T42.3, T42.4, T42.5, T42.6, T42.7, T42.8, T43.0, T43.1, T43.2, T43.3, T43.4, T43.5, T43.6, T43.8, T43.9, T44.0, T44.1, T44.2, T44.3, T44.4, T44.5, T44.6, T44.7, T44.8, T44.9, T45.0, T45.1, T45.2, T45.3, T45.4, T45.5, T45.6, T45.7, T45.8, T45.9, T46.0, T46.1, T46.2, T46.3, T46.4, T46.5, T46.6, T46.7, T46.8, T46.9, T47.0, T47.1, T47.2, T47.3, T47.4, T47.5, T47.6, T47.7, T47.8, T47.9, T48.0, T48.1, T48.2, T48.3, T48.4, T48.5, T48.6, T48.7, T49.0, T49.1, T49.2, T49.3, T49.4, T49.6, T49.7, T49.8, T49.9, T50.0, T50.1, T50.2, T50.3, T50.4, T50.5, T50.6, T50.7, T50.8, T50.9, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9, T52.0, T52.1, T52.2, T52.3, T52.4, T52.8, T52.9, T53.0, T53.1, T53.2, T53.3, T53.4, T53.5, T53.6, T53.7, T53.9, T54.0, T54.1, T54.2, T54.3, T54.9, T55, T56.0, T56.1, T56.2, T56.3, T56.4, T56.5, T56.6, T56.7, T56.8, T56.9, T57.0, T57.1, T57.2, T57.3, T57.8, T57.9, T58, T59.0, T59.1, T59.2, T59.3, T59.4, T59.5, T59.6, T59.7, T59.8, T59.9, T60.0, T60.1, T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9, T61.0, T61.1, T61.2, T61.8, T61.9, T62.0, T62.1, T62.2, T62.8, T62.9, T63.0, T63.1, T63.2, T63.3, T63.4, T63.5, T63.6, T63.8, T63.9, T65.0, T65.1, T65.2, T65.3, T65.4, T65.5, T65.6, T65.8, T65.9, T88.7Nekirurške procedureObuhvaća pacijente koji su liječeni konzervativno i čija glavna dijagnoza odgovara otrovanju ili toksičnom djelovanju lijeka.1.467,7811 dana
Skupina
99Ostalo   
 
99K01Transplantacija jetreK  226.440,00-
 
99K02Transplantacija srcaK 53750 191.699,82-
 
99K03Transplantacija plućaK  255.000,00-
 
99K04Transplantacija bubregaK 55551 56.931,30-
 
99K05Transplantacija koštane sržiK  92.820,00-
 
99K06Transplantacija rožniceK 51250 4.718,5218 dana
 
99K07Multiorganska eksplantacijaK  42.840,00-
 
99K08Eksplantacija bubregaK  32.130,00-
 
99K09Multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkivaK  53.550,00-

 
* K označava kirurške PPTP grupe, a M označava medicinske PPTP grupe.
** Uključuje sve postupke i potrošni medicinski materijal, te troškove smještaja i prehrane.   
*** 175 kuna po svakom danu nakon graničnog trim dana.  "
Članak 2.
U članku 32. Tablica 4. "PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA", mijenja se i glasi:
 
"Tablica 4. Plaćanje po terapijskom postupku – PPTP - primarna zdravstvena zaštita
 
ŠifraNaziv PPTP-aDjelatniciOpisCijena*
PZZ01Uobičajena elektrokardiografija. Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma. Očitavanje EKG nalaza. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar 17,90
PZZ02Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine 21,14
PZZ03Otoskopija, ispiranje cerumena.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine 13,81
PZZ04Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine 31,72
PZZ05Opskrba površinskih i manjih rana.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicineUključuje šivanje i previjanje.27,63
PZZ06Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva. Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicineUključuje previjanje.41,45
PZZ07Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicineUključuje previjanje.41,45
PZZ08Površinska, lokalna anestezija.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicineMože se zaračunati samo uz postupke PZZ05, PZZ06 i PZZ07.6,35
PZZ09Odstranjivanje šavova.Doktor specijalist opće/obiteljske medicine/specijalist pedijatar/doktor medicine 13,81

 
* uključuje sav potrošni medicinski materijal                             "
 
Članak 3.
U članku 40. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»Iznimno, Ustanove na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite mogu Zavodu ispostavljati račune za posebno skupe lijekove utvrđene Listom lijekova Zavoda, za postupke eksplantacije i troškove za ugradbene materijale – umjetne pužnice, u skladu s posebnim odlukama Upravnog vijeća Zavoda.
Odlukama Upravnog vijeća Zavoda iz stavka 3. ovog članka utvrdit će se maksimalan iznos sredstava na godišnjoj razini do kojeg Ustanove mogu Zavodu ispostavljati račune za posebno skupe lijekove po pojedinom slučaju, te način obračuna i ispostavljanja računa za postupke eksplantacije i troškove ugradbenog materijala – umjetne pužnice.«
Članak 4.
U članku 44. u stavku, 1. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: »Izuzev računa za posebno skupe lijekove, postupke eksplantacije i troškove ugradbenog materijala – umjetne pužnice iz članka. 40. stavka 3. ove Odluke koji se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava.«
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.
Klasa: 025-04/05-01/64
Urbroj: 338-01-01-05-1
Zagreb, 22. veljače 2005. 
Predsjednik 
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.
 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu


  

Narodne novine br.: 88 - Datum: 02.08.2006. - Interni ID: 20062099


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2102
Na osnovi odredbe članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), uz mišljenje ministra zdravstva i socijalne skrbi, klasa: 500-07/06-01/28, urbroj: 534-07-06-3 od 20. srpnja 2006. godine, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 34. sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2006. GODINU
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 29/06., 49/06., 64/06. i 84/06 – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 30.:
– u tablici 2. SEKUNDARNA I TERCIJALNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE podaci pod rednim brojem 1.4., 2.3., 2.4.,2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.6. i 2.6.1 mijenjaju se i glase:
»
 
Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITEVrsta jedinice troškaIznos u kn*
0123
1.Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička  
1.4.Dnevni smještaj smještaj i prehrana68,81
2.Zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama 
2.3Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolestismještaj i prehrana161,90
2.4.Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenjesmještaj i prehrana155,36
2.5.Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti 
2.5.1.Kronične duševne bolestismještaj i prehrana122,90
2.5.2.Kronične plućne bolestismještaj i prehrana155,36
2.5.3.Liječenje bolesnika fizikalnom med. i medicinskom rehab.smještaj i prehrana137,76
2.5.4.Kronične dječje bolesti smještaj i prehrana155,36
2.6.Dnevni smještaj smještaj i prehrana68,81
2.6.1.Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijetesmještaj i prehrana33,35

«
– u tablici 3.a PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA podaci pod šifrom SKZ02 mijenjaju se i glase:
»
ŠifraNaziv PPTP-aKRITERIJ – dijagnozaKRITERIJ –
šifra postupkaOpisCijena*
SKZ02IVF/ICSI**N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, Z31.1, Z31.2, Z31.329801,
56991Uključuje folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) ili menotropin (FSH+LH) (ATK šifra: G03GA02) za stimulaciju ovulacije, do 3 pokušaja za žene do 38 godina starosti.12.789,15

«
a iza šifre SKZ08 dodaje se nova šifra SKZ09 sa sljedećim podacima:
»
ŠifraNaziv PPTP-aKRITERIJ – dijagnozaKRITERIJ –
šifra postupkaOpisCijena*
SKZ09Izvantjelesna magnetska inervacija u liječenju urinarne inkontinencije Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.180,00

«
– u tablici 3.b PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP – GRUPE ZA UGOVARANJE – BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA iza rednog broja 90. dodaje se novi redni broj 90.a sa sljedećim podacima:
»
Red. br.ŠifraNaziv PPTP-aVrsta*KRITERIJ –
dijagnozaKRITERIJ – 
šifra postupkaOpisCijena**Trim dan***
90.a11K02Procedure kod inkontinencije ženeK1155920, 55930Obuhvaća pacijentice koje su liječene kirurški i čija je dijagnoza iz grupacije bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Obuhvaća i pacijentice koje su liječene sling metodom zbog statičke (stresne) inkontinecije4.442,9821 dan

«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2006. godine.

Klasa: 025-04/06-01/259
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 27. srpnja 2006.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu


  

Narodne novine br.: 84 - Datum: 24.07.2006. - Interni ID: 20062008


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2011
Na osnovi odredbe članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 13. srpnja 2006. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2006. GODINU
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (»Narodne novine« broj 26/06., i 49/06.) članak 20. mijenja se i glasi:
»Članak 20.
Zavod u skladu s odredbama članka 5. ove Odluke sklapa ugovore s ljekarnama za opskrbu osiguranih osoba lijekovima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) te za opskrbu osiguranih osoba zavojnim materijalom za potrebe kućnog liječenja.
Ljekarne su obvezne nabavljati i isporučivati osiguranim osobama Zavoda sve lijekove s Liste lijekova koji se izdaju na recept te zavojni materijal za potrebe kućnog liječenja koji doktori primarne zdravstvene zaštite mogu propisivati na recept.
Osim za opskrbu lijekovima i zavojnim materijalom iz stavka 1. ovog članka Zavod sa ljekarnama sklapa ugovore za opskrbu osiguranih osoba pojedinim grupama i vrstama ortopedskih i drugih pomagala u skladu s člankom 102.a. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine« broj 25/05., 41/05., 88/05., 125/05., 155/05., 24/06., 36/06.i 46/06).
Ljekarne isporučuju osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala utvrđena u stavku 5. ovoga članka samo od isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala s kojima je Zavod sklopio ugovor za isporuku tih pomagala u skladu s člankom 102. stavkom 4. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, koji su dali pisanu suglasnost za isporuku tih pomagala putem ljekarni.
Ljekarne u skladu s pisanom suglasnošću ugovornih isporučitelja iz stavka 4. ovog članka mogu isporučivati osiguranim osobama ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena Popisom ortopedskih i drugih pomagala koji je sastavni dio Pravilnika iz stavka 3. ovog članka (u daljnjem tekstu: Popis pomagala) i to kako slijedi:
– štake, štap i hodalice koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 282. do rednog broja 291.
– trbušni pojasevi koji su u Popisu pomagala navedeni od rednog broja 345. do rednog broja 349.
– antidekubitalna pomagala koja su u Popisu pomagala navedena pod rednim brojem 350. i 351.
– pokrivala za rane koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 354. do rednog broja 375.
– dojka i grudnjak koji su u Popisu pomagala navedeni od rednog broja 376. do rednog broja 378.
– pomagala za probavni sustav koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 383. do rednog broja 414.
– pomagala za urogenitalni sustav koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 415. do rednog broja 443.
– inhalator koji je u Popisu pomagala naveden pod rednim brojem 450.
– pomagala kod šećerne bolesti koja su u Popisu pomagala navedena od rednog broja 465. do rednog broja 469. i od rednog broja 478. do rednog broja 490.
Ljekarne pomagala iz stavka 5. ovoga članka isporučuju prema cijenama utvrđenim u Popisu pomagala, a na osnovi ovjerene potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima iz članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala.
Popis ugovornih isporučitelja iz stavka 4. ovog članka koji su dali pisanu suglasnost za isporuku pomagala iz stavka 5. ovog članka osiguranim osobama putem ljekarni sastavni je dio ove Odluke.
Popis pomagala iz stavka 5. ovog članka, koji uz ostale podatke o pomagalu iz Popisa pomagala obvezno sadrži i podatak o proizvođaču/isporučitelju pomagala kao i šifru proizvođača, sastavni je dio ugovora s ljekarnama.
Ljekarne su obvezne voditi propisano materijalno i financijsko knjigovodstvo.«
Članak 2.
U članku 30. ispod Tablice 3.b. »Plaćanje po terapijskom postupku -PPTP– grupe za ugovaranje – bolnička zdravstvena zaštita« pod oznakom »**« iza toče dodaje se tekst koji glasi:
»Za zdravstvene ustanove: kliničke bolničke centre, kliničke bolnice i klinike cijena se uvećava za 10%“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/06-01/233
Urbroj: 338-01-01-06-1
Zagreb, 13. srpnja 2006.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.
 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine


  

Narodne novine br.: 106 - Datum: 30.07.2004. - Interni ID: 20042075


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 
2077
Na osnovi odredbi članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03. i 30/04.) i članka 19. Stauta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 20. srpnja 2004. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2004. GODINE
Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine (»Narodne novine« broj 54/04.) u članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Iznimno, s domovima zdravlja za izabrane doktore medicine i stomatologije – radnike doma zdravlja, s privatnim izabranim doktorima medicine i stomatologije – zakupcima doma zdravlja, te s privatnim izabranim doktorima medicine i stomatologije koji su ili će tijekom 2004. godine navršiti 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, Zavod će sklopiti ugovore za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini, ali najduže do 31. prosinca 2004. godine.«
Članak 2.
U članku 12. stavak 4. i 5. mijenjaju se i glase:
»Zavod će mjesečno pratiti promjenu broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite, odnosno ukupno za timove primarne zdravstvene zaštite na području doma zdravlja. Osnovom dobivenih podataka mjesečno će obavljati usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstvene zaštite na način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena, u djelatnostima opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece, kada je obavljen prvi pregled novorođenog djeteta.
Zavod će pratiti promjenu broja osiguranih osoba za laboratorijsku dijagnostiku, te će osnovom dobivenih podataka mjesečno obavljati usklađenje broja osiguranih osoba po pojedinim timovima primarne zdravstene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni, kao i na osnovi zaprimljenih prijava za novorođenu djecu, vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena, odnosno kada je nakon obavljenog pregleda doktora opće/obiteljske medicine ili doktora pedijatra za zdravstvenu zaštitu predškolske djece obavljena laboratorijska dijagnostika za novorođeno dijete.«
Članak 3.
U članku 13. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:
»Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka, doktori medicine i stomatologije koji su prema odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2004. godine (»Narodne novine«, broj 198/03.) imali ispunjen uvjet minimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba i osnovom toga u prvom tromjesečju 2004. godine bili ugovorni izabrani doktori Zavoda, mogu sklopiti ugovor sa Zavodom od 1. travnja 2004. godine i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja propisanog stavkom 2. ovog članka, ali najduže do 31. prosinca 2004. godine.
Doktori medicine i stomatologije ugovoreni u prethodnim ugovornim razdobljima, koji ne ispunjavaju propisan uvjet minimalnog broja osiguranih osoba opredijeljenih za njihov tim, iznimno mogu sklopiti ugovor sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba, ali ne manji od 50% od minimalnog broja propisanog stavkom 2. ovog članka, ali najduže do 30. rujna 2004. godine, a samo u slučaju posebnih okolnosti Upravno vijeće Zavoda može, na prijedlog posebno imenovanog povjerenstva donijeti odluku o produženju ugovora najduže do 31. prosinca 2004. godine.«
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.
Članak 4.
U članku 26. stavku 2., u 2. retku iza riječi: »zdravstvo« dodaju se riječi: »i županijskim zavodima za javno zdravstvo«.
Članak 5.
U članku 29. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Ugovorna zdravstvena ustanova, te ugovorni privatni zdravstveni radnik obvezni su platiti zubotehničaru troškove za izrađeno stomatološko-protetsko pomagalo odmah, odnosno prvi sljedeći dan računajući od dana zaprimanja sredstava Zavoda za ispostavljene i priznate osobne račune za izrađeno stomatološko-protetsko pomagalo.«
Dosadašnja stavka 3. postaje stavka 4.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2004. godine.
Klasa: 025-04/04-01/126
Urbroj: 338-01-05-04-1
Zagreb, 20. srpnja 2004. 
Predsjednik 
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu


  

Narodne novine br.: 44 - Datum: 30.06.1995. - Interni ID: 19950852


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

Na osnovi odredbi članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 15/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br.1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 14. sjednici održanoj 20. lipnja 1995. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA PRIVATNE PRAKSE ZA 1995. GODINU 

Članak 1. 
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovoca sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu ("Narodne novine" br. 91/94) u članku 14. u stavci 3. iza riječi: "u neposrednoj blizini", dodaje se tekst "a sukladno popunjenosti mreže primarne zdravstvene zaštite". 

Članak 2. 
U tabelarnom pregledu "Cijena zdravstvene zaštite" u tab lici 2. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, pod rednim brojem 4. u djelatnosti "Dobrovoljno davalaštvo krvi" iznos od s" 18,68 kuna" zamjenjuje se iznosom "38,79 kuna". 

Članak 3. 
Odredba članka 2. ove Odluke primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama". 

Klasa: 025-04/95-01/29 
Urbroj: 338-01-24-95-1 
Zagreb, 20. lipnja 1995. 

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r. 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu - Narodne novine br.: 84 / 2006
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2004. godine - Narodne novine br.: 106 / 2004
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog adnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini - Narodne novine br.: 64 / 1992
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini - Narodne novine br.: 82 / 1992
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini - Narodne novine br.: 49 / 1992
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...