Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine


  

Narodne novine br.: 143 - Datum: 03.12.2002. - Interni ID: 20022297


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine

HRVATSKI SABOR
2300
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97.), Hrvatski sabor na sjednici 28. studenoga 2002., donio je 
ODLUKU
O DODJELI POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2002. GODINE
I.
Radi djelomičnog ublažavanja štete od elementarnih nepogoda u razdoblju od travnja do studenoga 2002. godine daje se bespovratna pomoć gradovima i općinama u ukupnom iznosu 14.300.000,00 kuna, prema Tablici raspodjele sredstava za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 2002. godine, koja je prilog Odluke i njezin sastavni dio.
II.
Stupanjem na snagu ove Odluke, cijeli će iznos pomoći odjednom doznačiti pojedinim gradovima i općinama. 
III.
Gradovi i općine dužni su doznačena sredstva pomoći odmah isplaćivati fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu, prije svega u poljoprivredi.
Sredstva pomoći izravno su namijenjena otklanjanju i ublažavanju posljedica određene elementarne nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namjene.
Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda ovlašćuje se za davanje uputa o raspoređivanju danih sredstava, namjeni sredstava po nositeljima, te visini i obliku štete. 
IV.
Od navedenog iznosa, jednokratna pomoć daje se Gradu Jastrebarskom (naselje G. Svetojanska) u Zagrebačkoj županiji iznos od 120.000,00 kuna, za djelomičnu sanaciju klizišta i odrona, te Gradu Omišu u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznos od 40.000,00 kuna za djelomičnu sanaciju štete od odrona i klizišta tla, prema prioritetima po elaboratu klizišta tla.
Navedene jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su, prema visini potvrđene štete i činjenicama iz izvješća o procjeni štete, doznačiti sredstva u prvom redu oštećenim domaćinstvima. 
V.
Gradonačelnici, odnosno načelnici općina odgovorni su za namjensko korištenje sredstava, te za pravodobnu izradu izvješća o utrošku sredstava. 
Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda obvezno je, najkasnije do 15. veljače 2003., izraditi cjelovito izvješće o utrošku sredstava bespovratne pomoći po korisnicima i po gradovima, odnosno općinama, s vidljivom naznakom nositelja, namjene, vremena i visine utroška. 
Županijsko povjerenstvo će zbrojno izvješće, za županiju u cjelini, odmah nakon utvrđenja roka, dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.
VI.
Sredstva pomoći doznačuju se iz Državnog proračuna Republike za 2002. godinu, s Pozicije 1025 – Aktivnosti: Otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda, 38311 – Naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama.
Ovlašćuje se ministar financija za financijsku provedbu ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 920-11/02-01/01
Zagreb, 28. studenoga 2002.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
 
 
TABLICA RASPODJELE SREDSTAVA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2002. GODINE
 
u kunama
R. b.Županija 
 grad – općinaIznos pomoći
012
IZagrebačka 
 Gradovi: 
1Velika Gorica89.662
2Jastrebarsko362.635
3Ivanić Grad86.719
 Općine: 
4Orle89.583
5Kloštar Ivanić400.000
6Križ266.777
7Krašić41.352
 ukupno I1.336.728
IIKrapinsko-zagorska 
 Općina 
8Kraljevec na Sutli152.664
 ukupno II152.664
IIISisačko-moslavačka 
 Gradovi: 
9Sisak11.981
10Kutina29.489
11Novska10.000
12Glina34.967
13Hrvatska Kostajnica10.000
14Petrinja15.589
15Jasenovac10.000
 Općine: 
16Martinska Ves10.000
17Gvozd104.759
18Donji Kukuruzari10.000
19Velika Ludina400.000
20Sunja10.000
21Topusko101.742
22Dvor394.697
23Lekenik18.271
 ukupno III1.171.495
IVKarlovačka 
 Gradovi: 
24Karlovac67.885
25Duga Resa45.373
26Ogulin42.015
 Općine: 
27Netretić10.000
28Barilović71.690
29Krnjak21.638
30Vojnić108.580
 ukupno IV367.181
VKoprivničko-križevačka 
 Gradovi: 
31Đurđevac33.918
32Koprivnica25.225
 Općine: 
33Koprivnički Ivanec104.299
34Peteranec51.673
35Općina Virje22.088
 ukupno V237.203
VIBjelovarsko-bilogorska 
 Gradovi: 
36Bjelovar19.683
37Garešnica37.331
38Grubišno Polje10.933
39Daruvar43.665
 Općine: 
40Rovišće117.495
41Sirač10.000
42Đulovec34.219
43Vel. Trojstvo10.000
 ukupno VI283.326
VIIPrimorsko-goranska 
 Općine: 
44Skrad10.000
45Ravna Gora10.000
46Fužine10.000
 ukupno VII30.000
VIIIVirovitičko-podravska 
 Gradovi: 
47Virovitica105.007
48Slatina192.388
49Orahovica335.760
 Općine: 
50Crnac14.097
51Čačinci105.226
52Gradina108.627
53Lukač73.287
54Mikleuš10.000
55Nova Bukovica130.318
56Pitomača213.538
57Suhopolje340.613
58Špišić Bukovica231.882
59Zdenci10.000
 ukupno VIII1.870.743
IXPožeško-slavonska 
 Gradovi: 
60Požega64.867
61Pleternica96.721
62Pakrac25.526
 Općine: 
63Velika235.291
64Kutjevo346.741
65Kaptol370.512
66Jakšić30.611
67Brestovac20.627
 ukupno IX1.190.896
XOsječko-baranjska 
 Gradovi: 
68Osijek75.089
69Donji Miholjac49.607
70Belišće21.670
71Đakovo240.304
72Našice478.561
73Valpovo400.000
 Općine: 
74Bizovac10.000
75Čepin31.254
76Darda18.961
77Draž14.439
78Drenje129.827
79Đurđenovac44.774
80Erdut10.000
81Feričanci51.394
82Gorjani28.557
83Kneževi Vinogradi75.413
84Koška23.606
85Levanjska Varoš18.502
86Magadenovac10.000
87Moslavina Podravska38.423
88Petrijevci69.672
89Satnica Đakovačka63.505
90Semeljci310.579
91Trnava54.471
92Viljevo43.532
93Viškovci10.000
94Vuka10.000
 ukupno X2.332.140
XIŠibensko-kninska 
95Općina Kistanje28.453
 ukupno XI28.453
XIIVukovarsko-srijemska 
 Gradovi: 
96Vinkovci11.331
97Vukovar400.00
98Županja10.00
99Ilok352.121
 Općine: 
100Babina Greda10.000
101Bogdanovci40.810
102Bošnjaci25.990
103Cerna50.499
104Drenovci51.373
105Gradište10.000
106Gunja12.863
107Ivankovo400.000
108Jarmina371.224
109Lovas382.032
110Markušica10.000
111Nijemci10.000
112St. Mikanovci32.261
113Tordinci10.000
114Vrbanja10.885
115Borovo158.187
116Tovarnik50.791
117Stari Jankovci22.316
118Tompojevci89.369
119Negoslavci32.904
 ukupno XII2.554.956
XIIIZadarska 
 Općine: 
120Posedarje231.907
121Poličnik41.393
122Novigrad30.161
 ukupno XIII303.461
XIVSplitsko-dalmatinska 
 Gradovi: 
123Omiš19.835
124Vis75.960
125Hvar13.547
126Imotski30.316
 Općine: 
127Muć15.732
128Zmijavci210.771
 ukupno XIV366.161
XVIstarska 
129Grad Buzet400.000
 Općine: 
130Gračišće59.287
131Cerovlje76.891
132Barban136.003
133Grožnjan64.697
134Cerovlje176.387
135Pićan123.128
 ukupno XV1.036.393
XVIDubrovačko-neretvanska
 Gradovi: 
136Ploče400.000
137Opuzen400.000
 Općine: 
138Konavle14.691
139Blato63.509
 ukupno XVI878.200
 UKUPNO I-XVI14.140.000
Odron – klizište
XVIIZagrebačka 
140Grad Jastrebarsko (G. Svetojanska)120.000
 ukupno XVII120.000
XVIIISplitsko-dalmatinska 
141Grad Omiš40.000
 ukupno XVIII40.000
 SVEUKUPNO14.300.000

 
 Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003.


  

Narodne novine br.: 159 - Datum: 10.10.2003. - Interni ID: 20032291


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda, posebno suše u 2003.

HRVATSKI SABOR
2291
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97.), Hrvatski sabor na sjednici 3. listopada 2003., donio je
ODLUKU
O DODJELI POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA, POSEBNO SUŠE U 2003. GODINI
I.
Radi ublažavanja štete od elementarnih nepogoda mraza, tuče i prvenstveno suše u razdoblju od ožujka do rujna 2003. godine daje se bespovratna pomoć gradovima i općinama u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu.
II.
Pravo na pomoć imaju fizičke i pravne osobe koje su prijavile štetu mjerodavnim povjerenstvima za popis i procjenu štete od elementarnih nepogoda.
Visina pomoći, koja će biti upućena gradovima i općinama ovisi o visini potvrđene vrijednosti štete od strane Državnog povjerenstva za popis i procjenu štete.
Visina pomoći utvrđena je u tablicama raspodjele sredstava pomoći, koje su prilog ove Odluke i njen sastavni dio.
III.
Poglavarstvo jedinica lokalne samouprave, svojom odlukom, dodijelit će sredstva pomoći krajnjim oštećenicima, fizičkim i pravnim osobama, svoga područja, na temelju postotnog učešća vrijednosti njihove štete u potvrđenoj ukupnoj šteti nastaloj na području jedinica lokalne samouprave.
IV.
Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda priopćit će potvrđenu vrijednost štete za područje jedinice lokalne samouprave, te kontrolirati način izračuna pomoći i tehniku dostave krajnjim korisnicima za područje županije.
Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave izradit će pregled (popis) primatelja pomoći za fizičke i pravne osobe, s iznosom pomoći i dostaviti ga županijskom povjerenstvu, koje će objedinjeni pregled dostaviti Državnom povjerenstvu.
V.
Poglavarstvo jedinica lokalne samouprave ustegnut će davanje pomoći, ako se utvrde slučajevi, utvrđeni po članku 39. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, ili neosnovano dokumentirana prijava štete (neovlaštena uzurpacija korištenja državne zemlje i sl.).
U slučaju neovlaštenog korištenja državne zemlje pomoć se uskraćuje, a ako je dana, vratit će se u državni proračun iz proračuna dotične jedinice lokalne samouprave.
VI.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu, u istom postupku davanja pomoći iz državnog proračuna, povećati sredstva pomoći iz vlastitih proračuna, kao i utvrditi druge posredne i neposredne mjere pomoći.
VII.
Jedinstveno izvješće o korištenju (namjeni) pomoći izradit će županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a utvrdit poglavarstvo županije, na temelju izvješća poglavarstva jedinica lokalne samouprave, do 15. prosinca 2003., te ga dostaviti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koje će ga uz svoj zaključak, dostaviti Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 920-11/03-02/01
Zagreb, 3. listopada 2003.
HRVATSKI SABOR
      Predsjednik
      Hrvatskoga sabora
      Zlatko Tomčić, v. r.
 
 
 
 
 
TABLICE RASPODJELE SREDSTAVA POMOĆI
 
 
    TABLICA I.
     
     
  VREMENSKI SLIJED ODLUKA O ŠTETAMA I PRIJAVE VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003.GODINE 
                   
     
 
Županija 
Datum
proglašenja
el.nepogode
suše u 2003.
Prva procjena
prijavljene 
štete
u kunama
Obavezna
predaja elab.u 
zakonskom
rokuPredaja elaborata-datum
Konačna
vrijednost štete
u kunama
Potvrđena
(verificirana)
vrijednost štete
 u zakonskom
rokuDopuna
elaborata
 
 
  
123456789
1Zagrebačka13.05.,   210.567.292,7112.07.da 77.446.253,9570.085.169
2Krapinsko-zagorska15.05.77.583.366,0014.o7" 109.088.726,8592.763.538
3Sisačko-moslavačka12.05.64.937.892,4511.07." 47.650.643,9547.121.499
4Karlovačka20.05.19.998.801,4019.07." 9.607.342,917.877.489
5Varaždinska10.05.51.000.000,009.07." 120.667.237,98115.587.695
6Koprivničko-križevačka7.05.99.640.445,536.07." 89.848.579,2180.244.879
7Bjelovarsko-bilogorska9.05.90.720.837,988.07." 83.913.963,7680.009.187
8Virovitičko-podravska5.05. i 20. 0669.460.000,004.07. "19.08.238.634.904,86223.174.464
9Požeško-slavonska5.05.66.451.490,004.07." 60.087.464,8156.988.712
10Brodsko-posavska6.05.63.777.659,005.07." 78.539.360,4876.109.203
11Osječko-baranjska 7.05. ,27.05. i 18.06.224.750.600,006.07."26.7 i 17.8.505.441.023,75463.790.198
12Vukovarsko-srijemska5.05.202.927.342,004.07." 218.292.668,20217.530.890
13Međimurska15.05. i 18.0655.000.000,0014.07. I 17.08"17.08.169.732.731,55140.642.753
14Šibensko-kninska6.6.25.200.000,0037.749,0022.08. 45.044.936,9026.008.277
15Istarska18.06.221.107.500,0017.08.da 138.205.235,18113.255.282
16Zadarska 20.111.544,2824.4. 20.111.544,282.080.242
17Splitsko-dalmatinska6,7 i 20.0872.061.054,0019.10. 98.143.922,0368.776.816
18Ličko-senjska22.07.21.702.737,0021.09. 21.702.737,0013.021.642
19Dubrovačko-neretvanska18.7.292.902.566,0017.09.22.08. 318.315.069,28125.586.149
     
 UKUPNO SUŠA 1-19 1.949.901.132,35  2.450.474.346,932.020.654.084
     
 
 
   
 
  
 
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003.TABLICA II.
    
 ŽupanijaPrijavljenaPotvrđenaPostotakVrijednostPostotak
 vrijednost štete(verificirana)sudjelovanja u pot.pomoći usudjelovanja pomoći
 u poljoprivredivrijednost štetevrijednosti štetekunamau pot.vrijednosti štete
1234567  (6/4 )
1Zagrebačka77.446.253,9570.085.169,003,4713.873.75919,80
2Krapinsko-zagorska109.088.726,8592.763.538,004,5918.363.07119,80
3Sisačko-moslavačka47.650.643,9547.121.499,002,339.327.96919,80
4Karlovačka9.607.342,917.877.489,000,391.559.39419,80
5Varaždinska120.667.237,98115.587.695,005,7222.881.24319,80
6Koprivničko-križevačka89.848.579,2180.244.879,003,9715.884.93119,80
7Bjelovarsko-bilogorska83.913.963,7680.009.187,003,9615.838.27519,80
8Ličko-senjska21.702.737,0013.021.642,000,642.577.70819,80
9Virovitičko-podravska238.634.904,86223.174.464,0011,0444.178.65819,80
10Požeško-slavonska60.087.464,8156.988.712,002,8211.281.24119,80
11Brodsko-posavska78.539.360,4876.109.203,003,7715.066.25119,80
12Zadarska20.111.544,282.080.242,000,10411.79619,80
13Osječko-baranjska505.441.023,75463.790.198,0022,9591.809.91519,80
14Šibensko-kninska45.044.936,9026.008.277,001,295.148.48719,80
15Vukovarsko-srijemska218.292.668,20217.530.890,0010,7743.061.48019,80
16Splitsko-dalmatinska98.143.922,0368.776.816,003,4013.614.76319,80
17Istarska138.205.235,18113.255.282,005,6022.419.52919,80
18Dubrovačko-neretvanska318.315.069,28125.586.149,006,2224.860.49419,80
19Međimurska169.732.731,55140.642.753,006,9627.841.03519,80
    
    
 SVEUKUPNO2.450.474.346,932.020.654.084,00100,00400.000.00019,80


 
 
 
 
   Tablica III.
    
    
 B R O J   K O R I S N I K A   P O M O Ć I
  
    
 ŽupanijaBroj gradovaBroj općinaukupnoPravne osobeSveukupno 
    
1Zagrebačka72633033 
2Krapinsko-zagorska72532032 
3Sisačko-moslavačka716231033 
4Karlovačka51520323 
5Varaždinska62228028 
6Koprivničko-križevačka526311142 
7Bjelovarsko-bilogorska822301242 
8Ličko-senjska4812113 
9Virovitičko-podravska317201737 
10Požeško-slavonska4610919 
11Brodsko-posavska24749453 
12Zadarska15606 
13Osječko-baranjska735424284 
14Šibensko-kninska4610010 
15Vukovarsko-srijemska426302454 
16Splitsko-dalmatinska102636238 
17Istarska93140040 
18Dubrovačko-neretvanska61824226 
19Međimurska42630535 
    
 SVEUKUPNO103403506142648 


 
 
 
    
        Prikaz šteta po gradovima i općinama 
   
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
1Zagrebačka   
 Gradovi:   
1Dugo Selo982.608,00947.853,001,35187.633 
2Ivanić Grad8.105.461,657.595.583,0010,841.503.589 
3Jastrebarsko4.764.778,004.764.778,006,80943.215 
4Samobor203.602,0046.546,000,079.214 
5Sveti Ivan Zelina3.690.699,933.600.709,005,14712.781 
6Velika Gorica 3.012.980,002.612.488,003,73517.157 
7Vrbovec6.859.392,005.292.920,007,551.047.764 
 Općine:  0 
8Bedenica1.023.445,001.023.445,001,46202.597 
9Bistra252.974,00252.947,000,3650.072 
10Brckovljani3.340.259,003.333.259,004,76659.838 
11Brdovec388.078,00388.078,000,5576.822 
12Dubrava3.614.900,003.261.508,004,65645.634 
13Dubravica523.618,00523.618,000,75103.653 
14Farkaševac2.388.656,002.355.640,003,36466.312 
15Gradec2.540.100,002.540.100,003,62502.827 
16Jakovlje122.465,00120.465,000,1723.847 
17Klinča Sela408.376,00401.226,000,5779.425 
18Kloštar Ivanić9.231.302,166.109.682,008,721.209.446 
19Krašić93.188,7029.058,000,045.752 
20Kravarsko1.106.335,871.159.781,001,65229.585 
21Križ3.476.515,303.409.174,004,86674.865 
22Luka328.599,00328.599,000,4765.048 
23Marija Gorica477.654,56477.655,000,6894.555 
24Orle419.645,00419.645,000,6083.071 
25Pisarovina1.864.966,001.829.937,002,61362.246 
26Pokupsko2.626.291,002.826.291,004,03559.480 
27Preseka3.576.050,003.576.050,005,10707.899 
28Pušća97.974,1897.974,000,1419.395 
29Rakovec2.725.820,002.725.820,003,89539.592 
30Rugvica3.951.369,602.558.386,003,65506.447 
31Stupnik2.053.618,002.292.988,003,27453.910 
32Svete Nedjelja3.126.044,003.114.478,004,44616.529 
33Zaprešić68.488,0068.488,000,1013.558 
 sveukupno  177.446.253,9570.085.169,00100,0013.873.759 
    

 
 
   
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
2Krapinsko-zagorska   
 Gradovi:   
 Donja Stubica3.512.000,003.092.000,003,33612.079 
 Klanjec410.000,00328.153,000,3564.960 
 Krapina7.805.654,976.942.106,007,481.374.229 
 Oroslavlje3.639.200,003.187.639,003,44631.011 
 Pregrada6.881.195,005.133.168,005,531.016.140 
 Zabok5.013.900,004.468.200,004,82884.506 
 Zlatar5.526.950,004.817.716,005,19953.694 
 Općine:   
 Bedekovšćina6.019.624,004.870.223,005,25964.088 
 Budinšćina2.747.960,002.392.202,002,58473.550 
 Desinić3.734.500,003.171.934,003,42627.902 
 Đurmanec3.210.710,002.830.810,003,05560.375 
 Gornja Stubica 5.764.464,005.515.135,005,951.091.752 
 Hrašćina1.057.300,00851.242,000,92168.508 
 Hum n/S2.748.357,002.373.857,002,56469.919 
 Jesenje1.129.028,00921.532,000,99182.423 
 Konjšćina3.239.090,002.914.861,003,14577.013 
 Kraljevec na Sutli4.419.853,004.035.762,004,35798.902 
 Krapinske Toplice3.439.070,002.929.125,003,16579.837 
 Kumroveec2.962.888,602.575.418,002,78509.819 
 Lobor2.704.972,022.163.321,002,33428.242 
 Mače147.284,88116.548,000,1323.071 
 M.Bistrica1.023.697,00758.107,000,82150.072 
 Mihovljan3.281.976,002.929.907,003,16579.992 
 N.Golubovec1.978.742,001.821.220,001,96360.521 
 Petrovsko3.978.781,603.481.267,003,75689.137 
 Radoboj5.410.000,004.658.313,005,02922.140 
 Stubičke Toplice1.524.496,001.339.732,001,44265.208 
 Sv.Križ Začretje9.147.515,006.799.219,007,331.345.944 
 Tuhelj3.535.666,782.876.736,003,10569.466 
 Veliko Trgovišće284.120,00242.335,000,2647.972 
 Zagorska Sela1.543.813,001.141.948,001,23226.055 
 Zlatar Bistrica1.265.918,001.083.802,001,17214.545 
 sveukupno 2109.088.726,8592.763.538,00100,0018.363.071 
    
    


 
    
   
   
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003.
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
3Sisačko-moslavačka   
 Općine:   
 Velika Ludina fiz.osobe1.983.840,001.741.911,003,70344.821 
 pravne osobe1.268.580,00592.363,001,26117.262 
 ukupno Velika Ludina3.252.420,002.334.274,004,95462.083 
 Popovača993.518,31904.825,001,92179.115 
 ukupno mraz4.245.938,313.239.099,006,87641.198 
 Gradovi:  0 
 Novska,fiz.osobe3.441.550,943.469.201,007,36686.748 
 pravne osobe883.377,00995.235,002,11197.012 
 ukupno Novska4.324.927,944.464.436,009,47883.761 
 Sisak3.146.044,003.125.421,006,63618.695 
 Kutina2.879.432,682.864.937,006,08567.131 
 pravne osobe714.598,00724.161,001,54143.352 
 ukupno Kutina3.594.030,683.589.098,007,62710.482 
 Hrvatska Kostajnica,fiz.osobe88.438,6288.335,000,1917.486 
 pravne osobe20.428,8020.429,000,044.044 
 ukupno Hrvatska Kostajnica108.867,42108.764,000,2321.530 
 Petrinja3.226.601,483.222.474,006,84637.907 
 Glina1.887.283,001.885.304,004,00373.207 
 Općine:  0 
 Sunja1.751.647,901.750.002,003,71346.423 
 Martinska Ves4.929.646,504.908.604,0010,42971.686 
 Lekenik1.839.844,451.837.232,003,90363.691 
 Popovača2.701.857,762.692.328,005,71532.962 
 pravne osobe3.329.676,903.418.177,007,25676.648 
 ukupno Popovača6.031.534,666.110.505,0012,971.209.609 
 Velika Ludina fiz.osobe1.164.979,201.161.725,002,47229.970 
 pravne osobe1.250.065,001.267.249,002,69250.859 
 ukupno Velika Ludina2.415.044,202.428.974,005,15480.829 
 Lipovljani,fiz.osobe1.257.908,001.269.063,002,69251.218 
 pravne osobe555.361,00563.876,001,20111.622 
 ukupno Lipovljani1.813.269,001.832.939,003,89362.841 
 Jasenovac,fiz.osobe1.704.228,001.720.288,003,65340.541 
 pravne osobe565.849,20565.849,001,20112.013 
 ukupno Jasenovac2.270.077,202.286.137,004,85452.554 
 Dvor1.806.600,002.080.569,004,42411.860 
 Majur195.728,00193.828,000,4138.369 
 Donji Kukuruzari380.682,00379.605,000,8175.145 
 pravne osobe69.888,0069.888,000,1513.835 
 ukupno Donji Kukuruzari450.570,00449.493,000,9588.980 
 Hrvatska Dubica912.696,20911.492,001,93180.435 
 Topusko1.026.628,001.032.732,002,19204.435 
 Gvozd932.800,00931.870,001,98184.469 
 pravne osobe35.700,0035.700,000,087.067 
 ukupno Gvozd968.500,00967.570,002,05191.536 
 ukupno 42.699.540,6343.185.574,0091,658.548.830 
 Grad Novska198.087,00189.721,000,4037.556 
 Općina Jasenovac507.078,00507.105,001,08100.384 
 ukupno tuča 6.mj.705.165,00696.826,001,48137.941 
 sveukupno  347.650.643,9447.121.499,00100,009.327.969 
    
    
    
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
4Karlovačka   
 Gradovi:   
 Karlovac1.159.228,001.159.228,0014,72229.476 
 pravne osobe242.686,50242.099,003,0747.925 
 ukupno Karlovac1.401.914,501.401.327,0017,79277.401 
 Ogulin,fiz.osobe41.576,7630.368,000,396.012 
 pravne osobe15.702,5015.702,000,203.108 
 ukupno Ogulin57.279,2646.070,000,589.120 
 Duga Resa70.858,3670.858,000,9014.027 
 Slunj459.538,81459.539,005,8390.968 
 Ozalj204.047,00204.047,002,5940.392 
 Općine:   
 Barilović727.211,00677.411,008,60134.097 
 Plaški2.600,752.478,000,03491 
 Ribnik10.838,0010.718,000,142.122 
 Bosiljevo31.315,4231.315,000,406.199 
 Josipdol612.050,04491.250,006,2497.246 
 Saborsko576.854,25559.126,007,10110.682 
 Generalski Stol80.120,0080.120,001,0215.860 
 Lasinja97.783,0097.783,001,2419.357 
 Cetingrad204.675,00204.675,002,6040.517 
 Rakovica159.177,00159.177,002,0231.510 
 Tounj7.392,0011.866,000,152.349 
 Netretić121.227,00121.227,001,5423.998 
 Krnjak400.028,00400.028,005,0879.188 
 Vojnić1.315.209,521.315.210,0016,70260.353 
 Draganić,fiz.osobe438.174,00438.174,005,5686.739 
 Ribarski centar2.629.050,002.410.300,0030,60477.133 
 ukupno Draganić3.067.224,002.848.474,0036,16563.872 
 sveukupno 49.607.342,917.877.489,00100,001.559.394 
    


 
    
   
    
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
5Varaždinska   
 Gradovi:   
 Varaždin5.369.550,005.263.670,004,551.041.973 
 Ivanec7.250.323,006.381.917,005,521.263.337 
 Lepoglava3.770.840,003.751.400,003,25742.611 
 Ludbreg3.752.636,003.690.920,003,19730.639 
 Novi Marof4.074.880,003.498.968,003,03692.641 
 Varaždinske Toplice6.360.747,005.614.429,004,861.111.408 
 Općine:   
 Bednja5.926.970,005.802.617,005,021.148.661 
 Beretinec1.576.433,601.557.030,001,35308.223 
 Breznica3.150.043,003.103.075,002,68614.271 
 Breznički Hum5.216.460,004.858.003,004,20961.669 
 Cestica6.660.735,786.472.880,005,601.281.343 
 Donji Martijanec5.682.100,005.573.617,004,821.103.329 
 Donja Voća2.180.850,002.473.890,002,14489.721 
 Gornji Kneginec1.914.871,001.817.291,001,57359.743 
 Jalžabet2.599.100,002.456.388,002,13486.256 
 Klenovnik1.984.946,001.795.112,001,55355.353 
 Ljubeščica2.772.200,002.712.681,002,35536.991 
 Mali Bukovec3.077.120,003.019.737,002,61597.774 
 Maruševec8.259.657,508.363.824,007,241.655.667 
 Petrijanec9.017.264,509.022.226,007,811.786.001 
 Sračinec2.658.540,002.604.901,002,25515.655 
 Sveti Đurđ3.618.613,203.552.721,003,07703.281 
 Sveti Ilija1.796.903,001.765.853,001,53349.561 
 Trnovec Bartolovečki2.675.418,001.376.062,001,19272.399 
 Veliki Bukovec2.908.189,902.854.468,002,47565.058 
 Vidovec7.320.242,007.321.902,006,331.449.412 
 Vinica4.476.641,504.368.610,003,78864.791 
 Visoko4.614.963,004.513.503,003,90893.474 
 sveukupno 5120.667.237,98115.587.695,00100,0022.881.243 
    


 


 
    
   
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003.
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
6Koprivničko-križevačka   
 Gradovi:   
 Koprivnica1.704.985,301.704.985,002,12337.511 
 Križevci,fiz.osobe9.629.183,639.629.184,0012,001.906.152 
 pravne osobe770.527,25674.734,000,84133.567 
 ukupno Križevci10.399.710,8810.303.918,0012,842.039.719 
 Đurđevac,fiz.osobe6.726.563,70610.189,000,76120.790 
 pravne osobe2.766.523,202.543.480,003,17503.496 
 ukupno Đurđevac9.493.086,903.153.669,003,93624.287 
 Općine:   
 Drnje,fiz.osobe1.679.942,101.615.416,002,01319.781 
 pravne osobe58.320,0062.143,000,0812.302 
 ukupno Drnje1.738.262,101.677.559,002,09332.082 
 Đelekovac1.838.125,931.919.717,002,39380.019 
 Ferdinandovac2.625.663,602.625.664,003,27519.765 
 Gola2.410.203,402.410.203,003,00477.113 
 Gornja Rijeka1.057.807,571.057.808,001,32209.399 
 Hlebine,fiz.osobe824.572,30705.044,000,88139.567 
 pravne osobe2.656.558,002.205.040,002,75436.500 
 ukupno Hlebine3.481.130,302.910.084,003,63576.068 
 Kalinovac,fiz.osobe849.043,00849.043,001,06168.073 
 pravne osobe447.328,00379.638,000,4775.152 
 ukupno Kalinovac1.296.371,001.228.681,001,53243.224 
 Kalnik1.824.522,381.824.522,002,27361.175 
 Kloštar Podravski2.581.860,702.581.886,003,22511.099 
 Koprivnički Bregi972.890,00972.890,001,21192.589 
 Koprivnički Ivanec,fiz.osobe3.068.769,003.068.769,003,82607.480 
 pravne osobe876.865,00857.015,001,07169.651 
 ukupnoKoprivnički Ivanec3.945.634,003.925.784,004,89777.131 
 Legrad2.447.338,342.838.666,003,54561.930 
 Molve1.220.592,491.220.592,001,52241.623 
 Novigrad Podravski1.999.619,001.999.619,002,49395.836 
 pravne osobe2.206.137,002.043.973,002,55404.616 
 ukupno Novigrad Podravski4.205.756,004.043.592,005,04800.452 
 Novo Virje1.013.069,001.013.069,001,26200.543 
 Peteranec,fiz.osobe2.035.953,002.654.340,003,31525.442 
 pravne osobe2.654.340,002.560.796,003,19506.924 
 ukupno Peteranec4.690.293,005.215.136,006,501.032.366 
 Podravske Sesvete1.307.977,201.303.504,001,62258.036 
 Rasinja,fiz.osobe1.303.503,901.345.247,001,68266.299 
 pravne osobe, ribnjak163.700,00163.700,000,2032.405 
 pravna osoba1.382.694,001.102.000,001,37218.147 
 ukupno Rasinja2.849.897,902.610.947,003,25516.852 
 Sokolovac2.770.287,122.947.292,003,67583.433 
 Sv.Ivan Žabno6.685.811,906.685.812,008,331.323.495 
 SV.Petar Orehovec5.150.058,755.150.059,006,421.019.484 
 Virje4.256.646,104.465.597,005,56883.990 
 ukupno suša81.967.981,8675.791.636,0094,4515.003.386 
 Gradovi:   
 Križevci.osobe,fiz.osobe2.159.650,801.441.375,001,80285.328 
 "Badel"1862710.922,00710.922,000,89140.731 
 "KTC"D.O.O.2.720,002.240,000,00443 
 ukupno Križevci2.873.292,802.154.537,002,68426.503 
 Đurđevac,fiz.osobe2.607.147,811.107.713,001,38219.278 
 pravne osobe222.640,00111.316,000,1422.036 
 ukupno Đurđevac2.829.787,811.219.029,001,52241.314 
 Općine:   
 Sveti Ivan Žabno539.656,0097.985,000,1219.397 
 Rasinja122.616,00109.298,000,1421.636 
 Kalnik384.181,36274.041,000,3454.248 
 Kloštar Podravski1.131.063,38598.353,000,75118.447 
 ukupno oluja,tuča7.880.597,354.453.243,005,55881.545 
 sveukupno 689.848.579,2180.244.879,00100,0015.884.931 


 


 
    
        
   
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
7Bjelovarsko-bilogorska   
 Gradovi:   
 Bjelovar,fiz. osobe4.363.144,624.363.145,005,45863.709 
 pravne osobe2.842.945,002.842.945,003,55562.777 
 ukupno Bjelovar7.206.089,627.206.090,009,011.426.487 
 Garešnica4.626.308,804.626.309,005,78915.804 
 Grubišno Polje5.648.215,125.648.215,007,061.118.096 
 pravne osobe240.000,00192.000,000,2438.007 
 ukupno Grubišno Polje5.888.215,125.840.215,007,301.156.104 
 Daruvar,fiz.osobe1.073.433,401.073.433,001,34212.492 
 vinogradi ,fiz.osobe1.000,001.000,000,00198 
 pravne osobe5.535.900,004.701.484,005,88930.686 
 ukupno Daruvar6.610.333,405.775.917,007,221.143.376 
 Čazma,fiz.osobe4.310.880,004.310.880,005,39853.363 
 pravne osobe541.770,00541.770,000,68107.246 
 ribnjak,pravna osoba1.455.660,001.455.660,001,82288.156 
 Hrvatske šume102.285,00102.285,000,1320.248 
 ukupno Čazma6.410.595,006.410.595,008,011.269.014 
 Općine:   
 Berek1.312.140,001.312.140,001,64259.746 
 Đulovac2.163.537,102.163.537,002,70428.284 
 Dežanovac,fiz.osobe6.601.731,106.601.731,008,251.306.850 
 vočnjaci.fiz.osobe25.100,0025.100,000,034.969 
 pravne osobe5.632.863,104.941.074,006,18978.114 
 ukupno Dežanovac12.259.694,2011.567.905,0014,462.289.933 
 Hercegovac,fiz.osobe2.154.850,602.154.851,002,69426.565 
 pravne osobe551.724,00551.724,000,69109.217 
 ukupno Hercegovac2.706.574,602.706.575,003,38535.782 
 Ivanska2.343.578,502.343.578,002,93463.925 
 Kapela2.120.372,202.120.372,002,65419.740 
 Končanica,fiz.osobe2.359.691,602.359.692,002,95467.114 
 pravne osobe,ribnjak7.150.500,007.150.500,008,941.415.482 
 ukupno Končanica9.510.191,609.510.192,0011,891.882.597 
 Nova Rača1.091.626,301.091.626,001,36216.094 
 Rovišće,fiz.osobe2.316.479,012.316.479,002,90458.560 
 voćnjaci,fiz.osobe10.000,0010.000,000,011.980 
 ukupno Rovišće2.326.479,012.326.479,002,91460.540 
 Severin166.951,001.669.514,002,09330.490 
 Sirač,fiz.osobe486.289,40486.289,000,6196.264 
 voćnjaci,fiz. osoba6.720,006.720,000,011.330 
 ukupno Sirač493.009,40493.009,000,6297.594 
 Štefanje1.409.173,001.409.173,001,76278.954 
 Šandrovac651.883,70651.884,000,81129.044 
 Veliki Grđevac954.742,00954.742,001,19188.997 
 Velika Trnovitica2.907.260,902.907.261,003,63575.509 
 Veliko Trojstvo1.199.105,091.199.105,001,50237.370 
 Velika Pisanica,fiz.osobe1.513.502,901.513.502,001,89299.606 
 pravne osobe286.320,00286.320,000,3656.679 
 ukupno Velika Pisanica1.799.822,901.799.822,002,25356.285 
 Zrinski Topolovac1.515.894,001.515.894,001,89300.080 
 ukupno suša77.673.577,4477.601.934,0096,9915.361.746 
 Gradovi: 0,000 
 Bjelovar1.789.659,70 0,000 
 Daruvar168.763,0891.086,000,1118.031 
 Općine:   
 Rovišće1.184.543,00 0,000 
 Sirač,fiz.osobe137.572,6474.312,000,0914.710 
 pravne osobe722.752,00722.752,000,90143.073 
 vinogradi matič.pravna osoba81.600,0072.000,000,0914.253 
 ukupno Sirač941.924,64869.064,001,09172.036 
 ukupno tuča 5.mj.4.084.890,42960.150,001,20190.067 
 Grad Bjelovar1.103.775,50672.218,000,84133.069 
 Općina Rovišće1.023.466,40753.214,000,94149.103 
 Općina Zrinski Topolovac28.254,0021.671,000,034.290 
 ukupno tuča 7.mj.2.155.495,901.447.103,001,81286.462 
 sveukupno 783.913.963,7680.009.187,00100,0015.838.275 
    

 


 
    
        
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
8Ličko-senjska   
 Gradovi:   
 Gospić6.416.766,004.333.214,5533,28857.784 
 Otočac2.950.000,002.470.179,5118,97488.986 
 ribnjak334.536,00352.946,002,7169.868 
 ukupno Otočac3.284.536,002.823.125,5121,68558.854 
 Senj793.500,00746.020,005,73147.679 
 Novalja300.000,00410.329,803,1581.227 
 Općine:   
 Karlobag250.000,000,000,000 
 Brinje1.563.550,001.750.379,0013,44346.497 
 Perušić2.880.467,00927.261,427,12183.557 
 Lovinac4.000.000,00393.412,003,0277.878 
 Donji Lapac350.418,00373.910,002,8774.018 
 Vrhovine280.000,00279.999,502,1555.427 
 Udbina790.000,00890.418,006,84176.263 
 Plitvička jezera1.500.000,0093.572,220,7218.523 
 sveukupno 821.702.737,0013.021.642,00100,002.577.708 


 
    
        
   
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
9Virovitičko-podravska   
 Gradovi:   
 Virovitica8.078.932,008.009.575,003,591.585.541 
 pravne osobe53.966,0053.966,000,0210.683 
 ukupno Virovitica8.132.898,008.063.541,003,611.596.224 
 Slatina,fiz.osobe7.903.025,507.863.810,003,521.556.686 
 pravne osobe11.217.262,5011.212.253,005,022.219.529 
 ukupno Slatina19.120.288,0019.076.063,008,553.776.215 
 Orahovica,fiz.osobe1.636.318,001.420.902,000,64281.276 
 pravne osobe4.647.645,003.933.275,001,76778.614 
 ukupno Orahovica6.283.963,005.354.177,002,401.059.890 
 Općine:  0 
 Crnac,fiz.osobe4.191.485,504.174.947,001,87826.455 
 pravne osobe6.866.112,006.635.517,002,971.313.538 
 ukupno Crnac11.057.597,5010.810.464,004,842.139.993 
 Čačinci,fiz.osobe2.606.352,952.495.513,001,12494.001 
 pravne osobe5.298.539,055.377.046,002,411.064.417 
 ukupno Čačinci7.904.892,007.872.559,003,531.558.418 
 Čađavica,fiz.osobe7.184.892,007.169.625,003,211.419.268 
 pravne osobe9.166.463,009.159.402,004,101.813.156 
 ukupno Čađavica16.351.355,0016.329.027,007,323.232.424 
 Gradina,fiz,osobe10.197.617,5010.194.617,004,572.018.083 
 pravne osobe14.508.842,0014.268.982,006,392.824.626 
 ukupno Gradina24.706.459,5024.463.599,0010,964.842.709 
 Lukač,fiz.osobe11.148.748,0011.129.562,004,992.203.160 
 pravne osobe1.973.038,001.970.718,000,88390.115 
 ukupno Lukač13.121.786,0013.100.280,005,872.593.275 
 Mikleuš,fiz.osobe960.905,00960.905,000,43190.217 
 pravne osobe926.873,00926.381,000,42183.382 
 ukupno Mkleuš1.887.778,001.887.286,000,85373.599 
 Nova Bukovica,fiz.osobe5.409.400,004.690.574,002,10928.526 
 pravne osobe7.312.919,007.312.919,003,281.447.634 
 ukupno Nova Bukovica12.722.319,0012.003.493,005,382.376.160 
 Pitomača,fiz.osobe12.282.539,7012.282.540,005,502.431.399 
 pravne osobe771.176,00771.176,000,35152.659 
 ukupno Pitomača13.053.715,7013.053.716,005,852.584.058 
 Sopje7.627.069,797.621.350,003,411.508.690 
 pravne osobe7.995.330,007.927.040,003,551.569.203 
 ukupno Sopje15.622.399,7915.548.390,006,973.077.892 
 Suhopolje,fiz.osobe11.547.506,3211.298.809,005,062.236.664 
 pravne osobe12.914.800,1012.761.606,005,722.526.233 
 ukupno Suhopolje24.462.306,4224.060.415,0010,784.762.896 
 Špišić Bukovica18.672.598,0018.334.679,008,223.629.454 
 Voćin,fiz.osobe689.467,93690.234,000,31136.636 
 pravne osobe810.664,50808.739,000,36160.094 
 ukupno Voćin1.500.132,431.498.973,000,67296.730 
 Zdenci,fiz.osobe2.597.846,922.565.878,001,15507.930 
 pravne osobe 8.867.516,928.867.516,003,971.755.376 
 ribnjaci,pravna osoba6.153.105,005.748.695,002,581.137.987 
 ukupno Zdenci17.618.468,8417.182.089,007,703.401.293 
 ukupno suša 212.218.957,18208.638.751,0093,4941.301.231 
 Općine:  0 
 Pitomača3.539.493,001.873.477,000,84370.865 
 Špišić Bukovica2.564.101,001.400.733,000,63277.283 
 Lukač6.354.343,003.766.462,001,69745.593 
 pravne osobe1.638.732,00884.163,000,40175.025 
 ukupno Lukač7.993.075,004.650.625,002,08920.618 
 Gradina,fiz,osobe10.727.742,005.291.002,002,371.047.384 
 pravne osobe1.592.118,001.319.876,000,59261.277 
 ukupno Gradina12.319.860,006.610.878,002,961.308.661 
 ukupno tuča.oluja26.416.529,0014.535.713,006,512.877.427 
 sveukupno 9238.635.486,18223.174.464,00100,0044.178.658 
    


 
    
   
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
10Požeško-slavonska   
 Gradovi:   
 Lipik,fiz.osobe2.279.043,382.131.600,003,74421.962 
 pravne osobe i ribnjaci5.403.426,005.403.426,009,481.069.639 
 ukupno Lipik7.682.469,387.535.026,0013,221.491.601 
 Pakrac,fiz.osobe1.585.073,461.470.804,002,58291.154 
 pravne osobe580.249,47580.249,001,02114.864 
 ukupno Pakrac2.165.322,932.051.053,003,60406.018 
 Pleternica,fiz.osobe4.541.896,274.144.913,007,27820.509 
 pravne osobe5.755.689,505.755.689,0010,101.139.372 
 ukupno Pleternica10.297.585,779.900.602,0017,371.959.881 
 Požega,fiz.osobe3.412.946,143.208.019,005,63635.046 
 pravne osobe1.380.123,00941.243,001,65186.324 
 ukupno Požega4.793.069,144.149.262,007,28821.370 
 Općine:   
 Brestovac,fiz.osobe2.144.738,661.976.325,003,47391.225 
 pravne osobe850.100,00850.100,001,49168.282 
 ukupno Brestovac2.994.838,662.826.425,004,96559.507 
 Kutjevo,fiz.osobe4.648.759,074.300.706,007,55851.349 
 pravne osobe8.706.674,958.706.675,0015,281.723.536 
 ukupno Kutjevo13.355.434,0213.007.381,0022,822.574.885 
 Čaglin1.027.057,59921.221,001,62182.361 
 Velika,fiz.osobe5.140.363,014.690.572,008,23928.526 
 pravne osobe2.735.110,502.735.110,004,80541.431 
 ukupno Velika7.875.473,517.425.682,0013,031.469.956 
 Kaptol,fiz.osobe4.180.778,083.739.759,006,56740.307 
 pravne osobe803.745,00803.745,001,41159.106 
 ukupno Kaptol4.984.523,084.543.504,007,97899.413 
 Jakšić,fiz.osobe2.878.330,302.595.196,004,55513.734 
 pravne osobe2.033.360,432.033.360,003,57402.515 
 ukupno Jakšić4.911.690,734.628.556,008,12916.249 
 sveukupno suša 1060.087.464,8156.988.712,00100,0011.281.241 
     
    
   
   
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
11Brodsko-posavska   
 Gradovi:   
 Slavonski Brod5.584.810,835.292.493,006,951.047.679 
 Nova Gradiška,fiz. osobe1.311.559,041.311.559,001,72259.631 
 pravne osobe11.258.342,7510.314.729,0013,552.041.859 
 ukupno Nova Gradiška12.569.901,7911.626.288,0015,282.301.490 
 Općine:   
 Podcrkavlje704.778,63704.779,000,93139.515 
 Bebrina2.864.535,072.864.535,003,76567.051 
 Bukovje128.380,41128.380,000,1725.414 
 Garčin3.818.593,803.818.594,005,02755.912 
 Oriovac2.370.460,042.370.460,003,11469.246 
 Brodski Stupnik413.051,10413.051,000,5481.766 
 Gornja Vrba589.887,52589.888,000,78116.772 
 Sibinj1.921.187,601.921.188,002,52380.310 
 Oprisavci5.509.015,565.509.015,007,241.090.541 
 Klakar1.703.350,271.703.350,002,24337.188 
 Donji Andrijevci3.819.832,443.819.832,005,02756.158 
 Vrpolje,fiz.osobe6.586.124,916.586.125,008,651.303.761 
 pravna osoba745.660,86745.661,000,98147.608 
 ukupno Vrpolje7.331.785,777.331.786,009,631.451.369 
 Velika Kopanica4.579.235,904.579.236,006,02906.486 
 Gundinci4.376.638,764.376.639,005,75866.381 
 Sikirevci2.320.952,802.320.953,003,05459.446 
 Slavonski Šamac650.348,94650.349,000,85128.740 
 Nova Kapela4.391.697,084.391.697,005,77869.361 
 Staro Petrovo Selo,fiz.osobe6.344.020,616.344.021,008,341.255.835 
 pravne osobe22.680,0022.680,000,034.490 
 ukupno Staro Petrovo Selo6.366.700,616.366.701,008,371.260.325 
 Rešetari1.103.275,341.103.275,001,45218.400 
 Vrbje1.739.723,291.739.723,002,29344.388 
 Davor1.800.765,501.800.766,002,37356.472 
 Cernik765.085,46765.085,001,01151.453 
 Dragalić912.204,28912.204,001,20180.576 
 Gpornji Bogićevci505.173,55505.176,000,66100.002 
 Okučani,fiz.osobe714.532,75714.533,000,94141.446 
 pravne osobe239.416,30255.942,000,3450.665 
 ukupnoOkučani953.949,05970.475,001,28192.111 
 Stara Gradiška200.677,21200.677,000,2639.725 
 ukupno suša74.486.983,0473.267.580,0096,2714.503.736 
 Općine:   
 Gornja Vrba32.583,1220.160,000,033.991 
 Klakar15.876,0011.306,000,012.238 
 Bebrina254.708,76200.824,000,2639.754 
 Brodski Stupnik128.410,7499.177,000,1319.633 
 Oprisavci9.377,366.485,000,011.284 
 Podcrkavlje107.811,1874.763,000,1014.800 
 Garčin1.644.184,601.143.373,001,50226.337 
 Oriovac298.689,64208.721,000,2741.318 
 Velika Kopanica5.533,304.472,000,01885 
 Vrpolje54.268,3037.702,000,057.463 
 Gundinci184.333,68127.731,000,1725.285 
 Sibinj14.807,8011.251,000,012.227 
 Slavonski Šamac369.873,36256.004,000,3450.677 
 Sikirevci4.698,003.298,000,00653 
 Nova Kapela51.822,2736.331,000,057.192 
 Staro Petrovo Selo351.383,32253.314,000,3350.145 
 Rešetari31.996,9622.068,000,034.368 
 Cernik329.137,50197.427,000,2639.082 
 Davor19.059,1913.733,000,022.719 
 Dragalić50.595,3444.579,000,068.825 
 Gpornji Bogićevci93.227,0268.904,000,0913.640 
 ukupno mraz4.052.377,442.841.623,003,73562.515 
 sveukupno 1178.539.360,4876.109.203,00100,0015.066.251 


 

   
   
   
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
12Zadarska   
 Gradovi:   
 Benkovac12.523.001,280,000,00 
 Općine: 0,00 
 Polača1.075.325,00368.889,0017,7373.024 
 Sv.Filip i Jakov1.019.523,00 0,00 
 Škabrnja2.778.340,001.711.353,0082,27338.772 
 Poličnik1.727.905,000,000,00 
 Zemunik Donji987.450,000,000,00 
 sveukupno mraz 1220.111.544,282.080.242,00100,00411.796 
    
 Napomena -Županija nije proglasila elementarnu nepogodu-sušu 

 
 
    
   
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
13Osječko-baranjska   
 Gradovi:   
 Našice,fiiz.osobe4.612.781,004.612.7810,99913.126 
 pravne osob4.032.103,003.716.6220,80735.727 
 Ribnjaci5.209.875,005.209.8751,121.031.324 
 ukupno Našice13.854.759,0013.539.2782,922.680.177 
 Osijek,fiz.osobe1.779.931,501.720.1400,37340.512 
 pravne osobe14.665.190,288.798.3801,901.741.690 
 ukupno Osijek16.445.121,7810.518.5202,272.082.201 
 Belišće,fiz.osobe4.971.362,544.952.3131,07980.339 
 pravne osobe4.606.699,404.400.8850,95871.180 
 ukupno Belišće9.578.061,949.353.1982,021.851.519 
 Đakovo,fiz.osobe19.215.734,0019.196.3404,143.800.025 
 pravne osobe2.611.906,602.094.5600,45414.630 
 ukupno Đakovo21.827.640,6021.290.9004,594.214.655 
 Donji Miholjac,fiz.osobe13.183.558,2613.059.1902,822.585.141 
 pravne osobe,ribnjaci11.678.903,5010.590.9632,282.096.542 
 ukupno Donji Miholjac24.862.461,7623.650.1535,104.681.683 
 Beli Manastir,fiz,osobe2.329.801,602.329.8020,50461.198 
 pravne osobe6.306.377,505.987.1991,291.185.200 
 ukupno Beli Manastir8.636.179,108.317.0011,791.646.398 
 Valpovo6.196.020,706.079.0501,311.203.383 
 pravne osobe7.861.805,106.759.6941,461.338.120 
 ukupno Valpovo14.057.825,8012.838.7442,772.541.503 
 Općine:   
 Antunovac2.495.709,592.483.4460,54491.612 
 pravne osobe8.583.519,898.238.5211,781.630.862 
 ukupno Antunovac11.079.229,4810.721.9672,312.122.475 
 Bilje,fiz.osobe6.021.842,505.985.8421,291.184.932 
 pravne osobe,ribnjaci30.817.523,8014.610.2053,152.892.173 
 ukupno Bilje36.839.366,3020.596.0474,444.077.105 
 Bizovac,fiz.osobe7.140.221,707.067.1441,521.398.981 
 pravne osobe10.090.902,009.243.6501,991.829.833 
 ukupno Bizovac17.231.123,7016.310.7943,523.228.815 
 Čeminac,fiz.osobe, ribnjaci2.762.815,112.755.8260,59545.531 
 pravne osobe5.891.338,675.882.6011,271.164.494 
 ukupno Čeminac8.654.153,788.638.4271,861.710.026 
 Čepin5.231.780,645.226.0041,131.034.517 
 pravne osobe19.181.225,3018.048.5243,893.572.808 
 ukupno Čepin24.413.005,9423.274.5285,024.607.326 
 Darda1.895.515,971.887.7430,41373.689 
 pravne osobe3.594.989,323.337.7510,72660.727 
 ukupno Darda5.490.505,295.225.4941,131.034.416 
 Donja Motičina424.166,00424.1160,0983.956 
 pravne osobe1.246.715,001.138.0100,25225.276 
 ukupno Donja Motičina1.670.881,001.562.1260,34309.232 
 Draž6.566.080,606.532.5011,411.293.146 
 pravne osobe9.503.427,208.985.2001,941.778.672 
 ukupno Draž16.069.507,8015.517.7013,353.071.817 
 Drenje8.563.065,408.563.0651,851.695.108 
 pravne osobe2.980.191,402.788.5130,60552.002 
 ukupno Drenje11.543.256,8011.351.5782,452.247.110 
 Đurđenovac6.178.487,006.172.3271,331.221.847 
 pravne osobe4.830.925,004.397.2950,95870.470 
 ukupno Đurđenovac11.009.412,0010.569.6222,282.092.317 
 Erdut3.074.774,273.056.4590,66605.043 
 pravne osobe11.204.877,6010.401.0692,242.058.951 
 ukupno Erdut14.279.651,8713.457.5282,902.663.994 
 Ernestinovo1.231.561,811.231.5610,27243.795 
 pravne osobe3.373.006,303.172.2630,68627.968 
 ukupno Ernestinovo4.604.568,114.403.8240,95871.762 
 Feričanci762.034,24762.0340,16150.849 
 pravne osobe1.698.044,001.529.9400,33302.860 
 ukupno Feričanci2.460.078,242.291.9740,49453.709 
 Gorjani.fiz.osobe3.897.787,403.883.3150,84768.724 
 pravne osobe7.430.054,907.105.5481,531.406.584 
 ukupno Gorjani11.327.842,3010.988.8632,372.175.308 
 Jagodnjak,fiz osobe6.205.042,886.202.5541,341.227.831 
 pravne osobe10.131.376,1510.000.3352,161.979.623 
 ukupno Jagodnjak16.336.419,0316.202.8893,493.207.454 
 Kneževi Vinogradi,fiz.osobe8.507.610,408.507.6091,831.684.130 
 pravne osobe32.872.888,5030.000.6886,475.938.807 
 ukupno Kneževi Vinogradi41.380.498,9038.508.2978,307.622.937 
 Koška,fiz.osobe6.679.322,886.660.8811,441.318.559 
 pravne osobe11.783.304,3610.786.7172,332.135.292 
 ukupno Koška18.462.627,2417.447.5983,763.453.852 
 Levanjska Varoš,fiz.osobe1.234.843,701.149.2100,25227.493 
 pravne osobe854.636,00840.7540,18166.432 
 ukupno Levanjska Varoš2.089.479,701.989.9640,43393.925 
 Magadenovac,fiz.osobe6.560.517,906.560.5181,411.298.692 
 pravne osobe6.180.035,115.857.6081,261.159.547 
 ukupno Magadenovac12.740.553,0112.418.1262,682.458.239 
 Marijanci2.996.221,702.992.2260,65592.328 
 pravne osobe4.028.784,103.377.7790,73668.651 
 ukupnob Marijanci7.025.005,806.370.0051,371.260.979 
 Petlovac,fiz.osobe4.940.639,304.893.1431,06968.626 
 pravne osobe7.170.833,407.142.7421,541.413.947 
 ukupno Petlovac12.111.472,7012.035.8852,602.382.572 
 Petrijevci,fiz.osobe3.212.011,103.118.7080,67617.366 
 pravne osobe2.987.250,222.847.1560,61563.611 
 ukupno Petrijevci6.199.261,325.965.8641,291.180.977 
 Podgorač,fiz.osobe5.809.048,855.807.7881,251.149.685 
 pravne osobe9.758.232,169.159.6701,971.813.209 
 ukupno Podgorač15.567.281,0114.967.4583,232.962.894 
 Podravska Moslavina,fiz.osobe4.712.632,104.438.0130,96878.530 
 pravne osobe1.577.362,951.521.6010,33301.210 
 ukupno Podravska Moslavina6.289.995,055.959.6141,281.179.740 
 Popovac,fiz.osobe2.074.760,002.074.7600,45410.711 
 pravne osobe2.660.291,002.432.8390,52481.594 
 ukupno Popovac4.735.051,004.507.5990,97892.305 
 Punitovci,fiz.osobe5.137.578,705.151.8641,111.019.841 
 pravne osobe5.198.052,885.146.8651,111.018.851 
 ukupno Punitovci10.335.631,5810.298.7292,222.038.692 
 Satnica Đakovačka5.164.701,305.126.1611,111.014.753 
 pravne osobe2.688.320,602.619.8090,56518.606 
 ukupno Satnica Đakovačka7.853.021,907.745.9701,671.533.359 
 Semeljci,fiz.osobe11.086.895,0011.083.8572,392.194.113 
 pravne osobe3.710.934,103.634.9070,78719.551 
 ukupno Semeljci14.797.829,1014.718.7643,172.913.663 
 Strizivojna2.614.532,192.613.1910,56517.296 
 Šodolovci,fiz.osobe4.274.637,644.274.6370,92846.189 
 pravne osobe1.919.716,831.824.9220,39361.254 
 ukupno Šodolovci6.194.354,476.099.5591,321.207.442 
 Trnava2.873.702,482.869.7880,62568.091 
 pravne osobe4.083.503,102.445.6490,53484.130 
 ukupno Trnava6.957.205,585.315.4371,151.052.221 
 Viljevo,fiz.osobe7.905.501,007.846.5691,691.553.273 
 pravne osobe4.715.724,104.489.6490,97888.752 
 ukupno Viljevo12.621.225,1012.336.2182,662.442.025 
 Viškovci.fiz.osobe5.734.055,445.677.9221,221.123.977 
 pravne osobe330.047,80316.5950,0762.672 
 ukupno Viškovci6.064.103,245.994.5171,291.186.649 
 Vladislavci,fiz,osobe1.860.173,791.860.1730,40368.232 
 pravne osobe2.946.597,192.779.1190,60550.142 
 ukupno Vladislavci4.806.770,984.639.2921,00918.374 
 Vuka,fiz.osobe2.320.249,562.008.6770,43397.629 
 pravne osobe2.003.822,701.228.2780,26243.145 
 ukupno Vuka4.324.072,263.236.9550,70640.774 
 sveukupno 13505.441.023,75463.790.198100,0091.809.915 
    


 
 
    
   
    
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
14Šibensko-kninska
Gradovi:   
 
 Knin1.100.000,00850.000,003,27168.262 
 Drniš9.193.692,004.927.907,0018,95975.507 
 Skradin11.525.970,008.889.413,0034,181.759.710 
 Vodice1.204.546,00538.199,002,07106.540 
 Općine:   
 Primošten9.719.294,904.264.625,0016,40844.207 
 Promina1.189.117,00569.027,002,19112.642 
 Ružić2.303.779,001.925.410,007,40381.146 
 Unešić4.858.538,002.543.696,009,78503.539 
 Ervenik3.300.000,001.100.000,004,23217.751 
 Pirovac650.000,00400.000,001,5479.182 
 sveukupno 1445.044.936,9026.008.277,00100,005.148.487 
    

 
    
        
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENEIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U TIJEKU 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
15Vukovarsko-srijemska   
 Gradovi:   
 Vinkovci2.541.301,782.532.110,001,16501.246 
 pravne osobe5.587.877,215.561.862,002,561.101.002 
 ukupno Vinkovci8.129.178,998.093.972,003,721.602.248 
 Vukova1.964.076,501.964.013,000,90388.788 
 pravne osobe8.801.167,508.791.831,004,041.740.393 
 ukupno Vukova10.765.244,0010.755.844,004,942.129.181 
 Županja3.429.282,453.419.648,001,57676.939 
 pravne osobe624.534,58623.665,000,29123.458 
 ukupno Županja4.053.817,034.043.313,001,86800.397 
 Ilok6.753.205,006.735.942,003,101.333.418 
 pravne osobe1.284.923,001.283.583,000,59254.093 
 ukupno Ilok8.038.128,008.019.525,003,691.587.511 
 Općine:   
 Andrijaševci1.436.837,501.421.504,000,65281.395 
 pravne osobe1.485.533,101.484.437,000,68293.853 
 ukupno Andrijaševci2.922.370,602.905.941,001,34575.248 
 Babina Greda6.467.480,506.444.936,002,961.275.812 
 Bogdanovci5.669.493,005.646.413,002,601.117.740 
 pravne osobe1.735.539,001.720.779,000,79340.638 
 ukupno Bogdanovci7.405.032,007.367.192,003,391.458.378 
 Borovo1.734.041,901.722.793,000,79341.037 
 pravne osobe1.040.066,501.037.810,000,48205.440 
 ukupno Borovo2.774.108,402.760.603,001,27546.477 
 Bošnjaci6.852.088,006.823.565,003,141.350.764 
 pravne osobe1.129.783,001.123.795,000,52222.462 
 ukupno Bošnjaci7.981.871,007.947.360,003,651.573.225 
 Cerna8.882.763,698.857.019,004,071.753.297 
 Drenovci14.497.432,2814.436.789,006,642.857.845 
 Gradište5.093.040,645.057.740,002,331.001.208 
 Gunja2.141.454,002.132.413,000,98422.123 
 pravne osobe6.360,006.324,000,001.252 
 ukupno Gunja2.147.814,002.138.737,000,98423.375 
 Ivankovo7.711.417,917.690.463,003,541.522.371 
 pravne osobe3.057.962,403.038.884,001,40601.564 
 ukupno Ivankovo10.769.380,3110.729.347,004,932.123.935 
 Jarmina407.727,11407.727,000,1980.712 
 Lovas914.777,50914.057,000,42180.943 
 pravne osobe3.010.316,883.005.373,001,38594.931 
 ukupno Lovas3.925.094,383.919.430,001,80775.874 
 Markušica2.638.753,142.638.627,001,21522.331 
 pravne osobe1.988.027,851.988.028,000,91393.541 
 ukupno Markušica4.626.780,994.626.655,002,13915.873 
 Negoslavci2.889.402,002.872.776,001,32568.682 
 pravne osobe1.243.648,001.233.177,000,57244.114 
 ukupno Negoslavci4.133.050,004.105.953,001,89812.797 
 Nijemci5.483.296,305.461.221,002,511.081.080 
 pravne osobe2.334.761,202.334.474,001,07462.122 
 ukupno Nijemci7.818.057,507.795.695,003,581.543.202 
 Nuštar4.153.192,644.142.940,001,90820.119 
 Otok8.570.446,518.535.733,003,921.689.697 
 pravne osobe1.543.539,801.535.356,000,71303.932 
 ukupno Otok10.113.986,3110.071.089,004,631.993.629 
 Privlaka3.180.731,503.170.199,001,46627.559 
 pravne osobe1.676.664,301.671.914,000,77330.965 
 ukupno Privlaka4.857.395,804.842.113,002,23958.524 
 Stari Jankovci6.806.402,806.783.119,003,121.342.757 
 pravne osobe3.888.450,903.876.078,001,78767.292 
 ukupno Stari Jankovci10.694.853,7010.659.197,004,902.110.049 
 St.Mikanovci3.197.435,003.187.673,001,47631.018 
 pravne osobe79.355,0079.024,000,0415.643 
 ukupno St.Mikanovci3.276.790,003.266.697,001,50646.661 
 Tompojevci5.949.875,605.923.890,002,721.172.668 
 pravne osobe4.447.459,004.440.133,002,04878.950 
 ukupno Tompojevci10.397.334,6010.364.023,004,762.051.617 
 Tordinci3.882.955,003.870.973,001,78766.281 
 pravne osobe2.209.649,502.204.568,001,01436.407 
 ukupno Tordinci6.092.604,506.075.541,002,791.202.688 
 Tovarnik7.963.011,807.942.652,003,651.572.293 
 pravne osobe5.424.016,505.402.372,002,481.069.430 
 ukupno Tovarnik13.387.028,3013.345.024,006,132.641.724 
 Trpinja8.804.446,228.761.424,004,031.734.374 
 pravne osobe5.590.073,615.568.378,002,561.102.292 
 ukupno Trpinja14.394.519,8314.329.802,006,592.836.666 
 Vođinci2.520.914,832.514.310,001,16497.722 
 pravne osobe617.343,35615.276,000,28121.797 
 ukupno Vođinci3.138.258,183.129.586,001,44619.519 
 Vrbanja16.714.357,1416.658.163,007,663.297.578 
 pravne osobe233.975,78232.937,000,1146.111 
 ukupno Vrbanja16.948.332,9216.891.100,007,763.343.690 
 sveukupno  15218.292.668,20217.530.890,00100,0043.061.480 
    
  Prikaz šteta po gradovima i općinama 
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
16Splitsko-dalmatinska   
 Gradovi:   
 Vrgorac,fiz.osobe2.125.213,622.124.8603,09420.628 
 pravne osobe470.488,78470.4890,6893.136 
 ukupno Vrgorac2.595.702,402.595.3493,77513.764 
 Vis681.341,00682.4440,99135.094 
 Imotski64.875,0964.8750,0912.842 
 Stari Grad566.369,42566.3690,82112.116 
 Omiš323.801,30323.5920,4764.057 
 Vrlika1.741.940,001.510.4722,20299.007 
 Vrgorac,fiz.osobe4.742.960,865.021.7257,30994.079 
 pravne osobe264.548,97190.3230,2837.676 
 ukupno Vrgorac5.007.509,835.212.0487,581.031.755 
 Sinj5.798.975,605.798.9768,431.147.940 
 Imotski898.006,04898.0061,31177.765 
 Općine:   
 Zmijavci632.530,00650.3920,95128.749 
 Proložac104.432,32107.9270,1621.365 
 Podbablje553.652,24508.1980,74100.601 
 Primorski Dolac211.270,62212.0620,3141.979 
 Runovići893.826,001.000.6541,45198.085 
 Muć1.944.811,241.944.8112,83384.986 
 Trilj2.715.935,002.696.1393,92533.716 
 Prgomet1.347.890,001.233.6691,79244.212 
 ukupno mraz,tuča i suša I26.082.868,1026.005.98337,815.148.033 
 Jelsa11.025.429,933.789.6605,51750.185 
 Marina8.000.000,005.841.0008,491.156.259 
 Sućuraj5.479.978,003.142.1944,57622.015 
 Milna2.950.000,002.768.8144,03548.103 
 Supetar1.860.126,002.498.2793,63494.549 
 Nerezišće6.300.000,001.997.5202,90395.420 
 Selca1.000.000,001.658.7802,41328.365 
 Pučišća3.000.000,001.497.8472,18296.507 
 Bol800.000,00329.8260,4865.291 
 Postira2.000.000,002.493.1383,62493.531 
 Otok3.000.000,00416.2140,6182.392 
 Okrug1.822.500,00856.3141,25169.512 
 Sutivan2.300.000,001.723.9652,51341.269 
 Hvar9.156.000,005.968.9458,681.181.587 
 Split2.140.000,00246.9430,3648.884 
 Stari Grad5.693.120,004.574.0196,65905.453 
 Komiža2.133.900,00630.6450,92124.840 
 Trogir3.400.000,002.336.7303,40462.569 
 ukupno suša II72.061.053,9342.770.83362,198.466.730 
 sveukupno  1698.143.922,0368.776.816100,0013.614.763 
    


 


 
    
   
   
    
 PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
17Istarska   
 Općina Cerovlje1.461.675,001.374.1161,21272.014 
 ukupno tuča1.461.675,001.374.1161,21272.014 
 Gradovi:   
 Buje3.959.654,003.322.3652,93657.681 
 Buzet6.227.099,935.147.4334,541.018.964 
 Nonigrad4.304.070,594.112.2873,63814.051 
 Labin327.330,0000,000 
 Pazin5.993.925,525.478.6574,841.084.531 
 Poreč6.676.230,004.510.937,003,98892.966 
 Pula0,000,000,000 
 Rovinj950.666,000,000,000 
 Umag17.499.666,7213.158.986,0011,622.604.896 
 Općine:   
 Bale669.974,58519.398,000,46102.818 
 Barban13.761.004,8010.789.648,009,532.135.872 
 Brtonigla5.216.182,614.805.898,004,24951.355 
 Cerovlje1.786.245,001.374.116,001,21272.014 
 Fažana2.078.073,002.060.076,001,82407.804 
 Gračišće4.362.267,893.668.394,003,24726.180 
 Grožnjan3.636.814,803.532.418,003,12699.262 
 Kanfaran654.948,250,000,000 
 Karojba1.133.606,001.043.386,000,92206.544 
 Kaštelir-Labinci3.984.556,803.923.581,003,46776.695 
 Kršan2.111.415,931.943.754,001,72384.777 
 Lanišće574.089,00556.467,000,49110.156 
 Ližnjan3.306.209,003.115.493,002,75616.730 
 Lupoglav1.318.781,211.220.146,001,08241.535 
 Marčana4.128.277,183.255.417,002,87644.428 
 Medulin0,000,000,000 
 Motovun3.272.088,001.104.678,000,98218.677 
 Oprtalj1.023.188,00921.416,000,81182.400 
 Pićan1.692.938,001.544.064,001,36305.656 
 Raša   
 Sv.Lovreč4.613.131,283.680.494,003,25728.575 
 Sveta Nadelja953.410,14796.406,000,70157.653 
 Sv.Petar u šumi1.192.250,87952.459,000,84188.545 
 Svetvinčenat1.754.345,881.490.226,001,32294.999 
 Tinjan2.437.478,111.943.755,001,72384.777 
 Višnjan5.817.967,705.066.691,004,471.002.980 
 Vižinada3.136.460,582.689.302,002,37532.363 
 Vodnjan11.361.384,0010.893.443,009,622.156.419 
 Vrsar581.317,000,000,000 
 Žminj4.246.511,813.259.375,002,88645.212 
 ukupno suša136.743.560,18111.881.166,0098,7922.147.515 
 sveukupno 17138.205.235,18113.255.282,00100,0022.419.529 

 
    
   
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
18Dubrovačko-neretvanska   
 Grad Korčula2.395.258,00754.800,000,60149.417 
 Općine:   
 Smokvica1.270.066,00206.474,000,1640.873 
 ukupno mraz3.665.324,00961.274,000,77190.290 
 Gradovi:   
 Dubrovnik4.417.136,002.306.390,001,84456.563 
 Opuzen125.599.435,0016.605.641,0013,223.287.181 
 Korčula7.983.771,004.863.361,003,87962.730 
 Metković53.309.930,0028.245.547,0022,495.591.367 
 Ploče21.349.500,0011.007.082,008,762.178.915 
 Općine:   
 Janjina5.504.351,764.223.316,003,36836.029 
 Ston4.255.664,004.150.179,003,30821.552 
 Dubrovačko primorje2.116.131,001.770.876,001,41350.555 
 Mljet32.400,0059.630,000,0511.804 
 Smokvica2.104.285,001.977.180,001,57391.394 
 Lumbarda1.494.520,001.494.520,001,19295.849 
 Blato4.774.251,003.284.217,002,62650.129 
 Vela Luka6.573.480,005.893.558,004,691.166.663 
 pravna osoba1.038.260,00151.674,000,1230.025 
 ukupno Vela Luka7.611.740,006.045.232,004,811.196.688 
 Kula Norinska8.953.990,004.922.332,003,92974.404 
 Trpanj1.100.256,00556.997,000,44110.261 
 Zažablje3.101.150,001.617.907,001,29320.274 
 Slivno39.376.130,0019.003.403,0015,133.761.832 
 Pojezerje940.788,521.225.958,000,98242.685 
 pravna osoba2.521.000,001.313.000,001,05259.916 
 ukupno Pojezerje3.461.788,522.538.958,002,02502.601 
 Lastovo3.119.136,00986.135,000,79195.211 
 Orebić7.690.660,004.366.245,003,48864.323 
 Konavle3.411.000,003.070.842,002,45607.891 
 Župa dubrovačka3.882.520,001.528.885,001,22302.651 
 ukupno suša314.649.745,28124.624.875,0099,2324.670.204 
 ukupno 18318.315.069,28125.586.149,00100,0024.860.494 

 
    
   
    
    
PRIKAZ PRIJAVLJENIH I POTVRĐENIH VRIJEDNOSTI ŠTETA U POLJOPRIVREDI U 2003. 
    
    
R.b.ŽupanijaPrijavljena PotvrđenaPostotakVrijednost 
 grad-općinavrijednost štetevrijednostsudjelovanjapomoći 
 u poljoprivredišteteu pot.vrijednostiu kunama 
123456 
19Međimurska   
 Gradovi:   
 Čakovec23.581.300,0018.562.946,0013,203.674.641 
 "Agromeđimurje"14.115.325,0010.340.594,007,352.046.980 
 "Agra"385.000,00178.320,000,1335.299 
 ukupno Čakovec38.081.625,0029.081.860,0020,685.756.920 
 Prelog7.900.280,007.607.230,005,411.505.895 
 Mursko Središće3.586.375,003.232.935,002,30639.978 
 Općine:  0 
 Belica29.476.800,0018.820.802,0013,383.725.685 
 Dekanovec1.426.785,001.446.512,001,03286.345 
 Domašinec4.030.378,004.030.379,002,87797.837 
 Donja Dubrava2.700.100,002.641.600,001,88522.920 
 Donji Kraljevac9.033.487,508.377.842,005,961.658.442 
 Donji Vidovec2.270.860,001.933.980,001,38382.842 
 Goričan3.295.043,003.257.912,002,32644.922 
 Gornji Mihaljevac2.231.350,002.231.350,001,59441.708 
 Kotoriba3.686.030,003.654.635,002,60723.456 
 "Herba"149.040,00122.724,000,0924.294 
 "P;P;U.Goričanec"93.700,0068.432,000,0513.547 
 ukupno Kotoriba3.928.770,003.845.791,002,73761.296 
 Mala Subotica8.345.238,008.314.762,005,911.645.955 
 Nedelišće7.694.820,007.089.840,005,041.403.474 
 Orehovica4.516.282,554.499.001,003,20890.603 
 Podturen4.258.851,004.177.931,002,97827.045 
 Pribislavec6.032.036,255.091.931,003,621.007.977 
 Selnica3.387.230,003.288.822,002,34651.041 
 Strahoninec1.967.800,001.313.996,000,93260.113 
 Sveta Marija3.031.670,003.031.670,002,16600.136 
 Sv.Juraj na Bregu3.068.250,002.487.545,001,77492.424 
 Sv.Martin na Muri2.176.145,002.015.608,001,43399.001 
 Šenkovec142.323,00142.323,000,1028.174 
 Štrigova2.214.760,002.145.456,001,53424.705 
 Vratišinec2.531.562,002.485.465,001,77492.012 
 ukupno suša157.328.821,30132.401.387,0094,1426.209.610 
 Grad Čakovec,fiz.osobe1.662.960,001.228.173,000,87243.124 
 pravna osoba"Agromeđimurje"5.355.600,002.773.298,001,97548.990 
 ukupno Čakovec7.018.560,004.001.471,002,85792.114 
 Općine:   
 Nedelišće3.013.360,002.991.625,002,13592.209 
 Mala Subotica1.288.290,25635.547,000,45125.810 
 Sveta Marija239.090,00236.607,000,1746.838 
 Strahoninec844.610,00376.116,000,2774.454 
 ukupno tuča12.403.910,258.241.366,005,861.631.425 
 sveukupno 19169.732.731,55140.642.753,00100,0027.841.035 
    

 
 Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu


  

Narodne novine br.: 24 - Datum: 28.05.1990. - Interni ID: 19900444


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu

ODBOR ZA DODJELU POVELJE I PLAKETE ZAVNOH-a
Na temelju člana 7. Zakona o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ("Narodne novine", br. 18/82 i 19/84), Odbor za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a na sjednici 15. svibnja 1990. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu
Povelja odnosno Plaketa ZAVNOH-a za 1990. godinu dodjeljuje se: 
Povelja ZAVNOH-a 
Prof. dr AD01FU DRAGIČEVIČU, sveučilišnom profesoru i Zagreba 
VATROSLAVU MIMICI, filmskom redatelju iz Zagreba 
REDAKCIJI LISTA "VJESNIK", Zagreb
JUGOSLAVENSKOM LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU " MIROSLAV KRLEŽA", Zagreb 
DRUŠTVENOM PODUZEĆU "VESNA", Zagreb
Plaketa ZAVNOH-a: 
MIRKU PERŠENU, novinaru - publicisti iz Zagreba 
ENNIU MACHINU, privredniku iz Rijeke 
JOSIPU BIONDIČU, privredniku iz Zagreba 
VLADIMIRU BENČINI, samostalnom privredniku iz Zagreba 
dr DEJANU KRUŽIĆU, privredniku iz Splita 
SLOŽENOM PODUZEĆU "RADE KONČAR" - ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE iz Zagreba 
MJEŠOVITOM PJEVAČKOM ZBORU "MOŠA PIJADE" iz Zagreba 
SLOŽENOM PODUZEĆU "CHROMOS", Zagreb 
OPĆINSKOM ODBORU SAVEZA BORACA NOR-a u Bjelovaru.
Broj: 31/90-6.
Zagreb, 16. svibnja 1990.
Predsjednik Odbora za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a 
Jure Bilić, v. r.Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu


  

Narodne novine br.: 54 - Datum: 13.07.1994. - Interni ID: 19940972


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske, te članka 29. Zakona o odlikovanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 33. od 12. lipnja 1992.) donosim

ODLUKU
o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu

kojom se u prigodi četrdeset i pete obljetnice održavanja, a za iznimne zasluge u predstavljanju hrvatske umjetnosti, potvrđivanju i obnovi hrvatske i svjetske kulturne baštine, te poticanju suvremenog stvaralaštva i povezivanju Hrvatske i svijeta, dodjeljuje 
POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE 
DUBROVAČKOM FESTIVALU

Broj: PA 2-57/1-94. 
Zagreb, 9. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tuđman, v. r.Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske


  

Narodne novine br.: 72 - Datum: 30.06.2006. - Interni ID: 20061725


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
1728
Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
kojom se dodjeljuje
POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE
za osobit doprinos znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i drugom razvitku Republike Hrvatske:
1. »KAJKAVIANA« društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine
2. DUBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MAKARSKA
3. NARODNA GLAZBA TROGIR
4. XV. GIMNAZIJA, ZAGREB.
Klasa: 061-01/06-01/02
Urbroj: 71-05-04/2-06-1
Zagreb, 6. lipnja 2006.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a za 1990. godinu - Narodne novine br.: 24 / 1990
Odluka o dodjeli Povelje Republika Hrvatske Dubravačkom festivalu - Narodne novine br.: 54 / 1994
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 188 / 2003
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 57 / 2001
Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 72 / 1994
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...