Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač


  

Narodne novine br.: 68 - Datum: 03.06.2005. - Interni ID: 20051345


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA
1345
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
KROVOPOKRIVAČ
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
Ciljevi
Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
Uključivanje u obrtničku izvedbu krovopokrivačkih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.
Zadatci
Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na građevini i gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
Usvojiti znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu.
Steći osnovna znanja o svim radovima na pripremi građenja i u građenju.
Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
Znati montirati elemente na krovnim plohama.
Znati sanirati stare krovove.
Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
Trajanje obrazovanja: 3 godine.
Uvjeti za upis
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krovopokrivača, ugovor o naukovanju.
Mogućnost nastavka školovanja
Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor--krovopokrivač (Zakon o obrtu, »Narodne novine« 77/93., 64/01.).
Učenici sa završenim obrazovanjem za zanimanje krovopokrivač mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili veleučilištu.
 
2. nastavni plan
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270 70
Matematika u struci270270264204
Građevne konstrukcije2,587270--157
Elementi niskogradnje-- 26464
Poznavanje nacrta--270 -70
Otpornost građevina ----26464
Organizacija građenja----26464
Osnove računalstva1,553----53
Izborna nastava135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Kultura stanovanja
Tehnologija građenja    
Praktični dio 900 900 8002600
Tehnologija struke 70   
Tehnologija krovopokrivačkih radova  70 64134
Praktična nastava 830 830 7362396
Ukupno1614601614601613124232

 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE
A) Općeobrazovni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati 
1. razred2. razred3. razred 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135132102
Politika i gospodarstvo---2-70 70
Ukupno931593157224854


 
B) Stručno-teorijski dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati 
1. razred2. razred3. razred 
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje 
Matematika u struci270270264204
Građevne konstrukcije 2,587270--157
Elementi niskogradnje-- 26464
Poznavanje nacrta--270 70
Otpornost građevine----26464
Organizacija građenja----26464
Osnove računalstva1,553----53
Ukupno621062108256676


 
C) Izborni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci135135132 
Tjelesna i zdravstvena
kultura135135135 
Kultura stanovanja--135-- 
Tehnologija građenja135135132 
Ukupno 135135132102

 
* Škola ili učenik biraju jedan od ponuđenih predmeta
 
D) Praktični dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi340270160770
Praktična nastava u
školskoj radionici
najviše sati *  
27020096566
  
Tehnologija struke**70 70
Tehnologija krovopokrivačkih radova** 7064134
Praktična nastava u
radnom procesu –
najmanje sati5606306401830
Ukupno 9009008002600

 
* Svaka škola izrađuje izvedbeni program
** Okvirni sadržaj izvodi se dijelom s cijelim razredom, a dijelom u obliku vježbi po skupinama
 
Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obvezno je završiti standardiziranim testom o osnovama zaštite na radu i protupožarne zaštite kako bi se učenici odgovorno uključili u proces rada kod poslodavaca u okolnostima povećanog broja izvora opasnosti, pridržavali se postupaka i mjera zaštite, a poslodavci bi imali vjerodostojan dokument u vidu potvrde o položenom testu i time dokaz o ispravnosti angažiranja naučnika i za eventualni nadzor inspekcije rada, zaštite na radu i protupožarne inspekcije.
Godišnji plan ostvarivanja praktične nastave i odnos sadržaja koji se ostvaruju u školskoj radionici ili na gradilištu zajedno utvrđuju (i prilagođavaju tijekom školske godine) škola i poslodavac. Ako škola nema zidarsku radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj zidarskoj radionici ili graditeljskom poduzeću, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.
 
E) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupno
sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A Općeobrazovni dio315 315224854
B Stručno-teorijski dio210210256676
C Izborni dio353532102
D Praktični dio9009008002600
Ukupno (A+B+C+D) 1460146013124232

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJAZNANJA I UMIJEĆA
 
Predmeti strukovnog dijela programaObvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Matematika u struciUsmeno, pismeno.
Građevne konstrukcijeUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Elementi niskogradnjeUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad.
Poznavanje nacrtaGrafičke vježbe, usmeni odgovori, domaći rad.
Otpornost građevinaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Organizacija građenjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Osnove računalstvaUsmena i pisana provjera, pisani radovi, vježbe.
Izborni predmetUsmeno, pismeno, praktični rad (ovisi o vrsti izbornog predmeta)
Tehnologija krovopokrivačkih radova Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.
Praktična nastavaPraktičan uradak mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

 
Napomena: Tijekom druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnog dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstvaprofesor računalstva
dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika
prof. informatike i matematike,
ing. informatike
dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija VSS
Građevne konstrukcijedipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Elementi niskogradnjedipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Poznavanje nacrtadipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Otpornosti građevina dipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Organizacija građenjadipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Izborna nastava strukedipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstvaVSS
Matematika u struciprof. matematike
dipl. ing. matematike
prof. matematike i fizike
prof. matematike i informatike
prof. matematike i nacrtne geometrije
profesor matematike
dipl. ing. građevinarstva
dipl. ing. arhitektureVSS
Tehnologija struke
Tehnologija krovopokrivačkih radova
Tehnologija građenjadipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstva
nastavnik praktične nastave
suradnik u nastavu –
majstor zidarVSS
VŠS
SSS
Praktična nastava u školidipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstva
nastavnik praktične nastave – stručni učitelj
(suradnik u nastavi) majstorVSS,
VŠS,
SSS,
Praktična nastava u radnom procesuNastavnik praktične nastave
majstor zidarVSS,
VŠS
SSS

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, 1/96., 80/99.).
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1. Rad s učenicima u skupinama
Kod stručnih predmeta, tamo gdje to zahtijevaju nastavni sadržaji, učenici se moraju odvojiti u skupine.

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmet
Računalska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu, programi za crtanje.Osnove računalstva.
Poznavanje nacrta.
Tehnologija struke.
Tehnologija krovopokrivačkih radova.
Tehnologija građenja.
Organizacija građenja.
Školska učionicaKlasična učionica s potrebnom tehničkom i crtaćom opremom (sredstvima i pomagalima).Tehnologija struke.
Tehnologija krovopokrivačkih radova.
Tehnologija građenja.
Građevne konstrukcije.
Elementi niskogradnje.
Otpornost građevina.
Organizacija građevina.
Školska učionicaUčionica s potrebnom opremom.Matematika u struci.
Školska učionicaOvisno o odabranoj vrsti izbornog predmeta.Izborni predmet.
Školska radionicaRadionica s potrebnim alatom i mehaniziranim sredstvima za rad (miješalice, pervibrator) strojevi za oblikovanje armature.
Kalupima za betoniranje
Građom za izvedbu oplate
Dovoljno opeke i drugih elemenata za zidanje.
Radni prostor od 15 m2/učeniku.
Sanitarije, garderobe cca 2 m2 te skladišni prostor, unutrašnji i vanjski cca 7,0 m2 x broj učenika.Praktična nastava.

 
6. NASTAVNI PROGRAM – KATALOG ZNANJA
_________________________________________________________________________
 
6.1. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
_________________________________________________________________________
 
Razred:      prvi (1.)
            drugi (2.)
            treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje:     prvi: 2/70
                        drugi: 2/70
                        treći: 2/64
Ciljevi
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Uspješno uključivanje u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).
Zadatci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Matematičko opismenjivanje učenika kao važan dio opće pismenosti.
Didaktičko-metodičke napomene
Nastava matematike za trogodišnja zanimanja u JMO-u zasniva se na načelima: vertikalne prohodnosti, izbornosti, horizontalne prohodnosti i korelacije sa stručnim nastavnim predmetima.
Sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika, radi čega izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano, o čemu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
Nastavni sadržaji u matematici isti su za sva zanimanja (što omogućuje horizontalnu prohodnost), a diferencijacija sadržaja s obzirom na pojedino zanimanje (korelacija) ostvaruje se u svim nastavnim jedinicama izborom primjera za motivaciju i ilustraciju, a poglavito u nastavnoj jedinici primjene.
U organizacijskom smislu, nastava matematike izvodi se po razrednom odjelu kao jedinstvenoj nastavnoj skupini, unatoč tome što se u razrednom odjelu nalazi više zanimanja; ta heterogenost razrednog odjela prevladava se balansiranjem diferenciranih stručnih sadržaja između zanimanja u tom razrednom odjelu.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihovog izvođenja i organizacijskog gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku i izbornu nastavu na razini istog razreda (godine).
Radi izbora primijenjenih zadataka i prijenosa znanja, korisna je suradnja između nastavnika matematike i nastavnika stručnih predmeta, te konzultiranje stručne literature.
 
1. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
BrojeviUvježbati osnovne računske operacije s brojevima i ovladati svojstvima računskih operacija.Prirodni brojevi. Cijeli brojevi. Racionalni brojevi. Realni brojevi. 
Potencije i korijeniNaučiti: izračunati vrijednost potencije pomoću džepnog računala; primijeniti pravila u računanju s potencijama; prevesti broj u standardni oblik; izračunati vrijednost korijena pomoću džepnog računala te uvježbati primjenu pravila u računanju s korijenima. Ilustrirati primjene potencija i korijena.Pojam potencije. Izračunavanje vrijednosti potencije. Računanje s potencijama. Standardni zapis broja. Pojam korijena. Izračunavanje vrijednosti korijena. Računanje s korijenima. Primjene.
PolinomiUpoznati primjere polinoma jedne i više varijabli. Uvježbati zbrajanje, oduzimanje i množenje polinoma jedne i više varijabli. Naučiti kvadrirati binom i kubirati binom.Pojam polinoma. Vrijednost polinoma u točki. Zbrajanje, oduzimanje i množenje
polinoma. Kvadrat binoma. Kub binoma.
Linearne jednadžbeNaučiti riješiti: linearnu jednadžbu; jednadžbe koje se svode na linearnu; sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Uvježbati primjene linearnih jednadžbi i sustava linearnih jednadžbi u rješavanju problema stručne i praktične naravi. Uvježbati transformacije formula.Pojam jednadžbe. Linearna jednadžba. Sustav linearnih jednadžbi. Primjene. Transformacije formula.
Postotni račun, kamatni računNaučiti: izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost. Uvježbati primjene postotnog računa u praktičnim primjerima i znati riješiti zadatke o jednostavnom kamatnom računu.Postotni račun. Primjene. Jednostavni kamatni račun.
Linearna funkcijaIz primjera linearnih funkcionalnih ovisnosti dviju veličina iz stručnog i praktičnog konteksta, upoznati pojam funkcije i njezinoga grafa. Znati nacrtati graf linearne funkcije te ga kvalitativno i kvantitativno analizirati. Pojam funkcije. Pojam grafa funkcije. Primjeri funkcija. Linearna funkcija i njezin graf. Nul-točka linearne funkcije. Tijek linearne funkcije. Primjene. 
PlanimetrijaUvježbati: pretvorbe mjera za duljinu i mjera za površinu; primjenjivati Pitagorin poučak; izračunati opseg i površinu trokuta, kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, kruga, dijelova kruga i pravilnog šesterokuta. Uvježbati izračunavanje opsega i površine kombiniranih likova praktične naravi. Uvježbati praktične primjene sličnosti. Mjere za duljinu. Mjere za površinu. Pitagorin poučak. Trokut. Četverokuti. Kružnica i
krug. Dijelovi kružnice i kruga. Pravilni poligoni. Kombinirani likovi.

 
Literatura
 
1. Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 1. – udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Matematika 1. – zbirka zadataka za 1. razred stručnih škola, Školska knjiga, Zagreb
 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
Kompleksni brojeviZnati: određivati drugi korijen iz negativnog broja; potencije imaginarne jedinice; zbrajati, oduzimati, množiti, kvadrirati i dijeliti kompleksne brojeve.Imaginarna jedinica. Kompleksni brojevi. Konjugirano-kompleksni brojevi. Računanje s kompleksnim brojevima. 
Kvadratna
jednadžbaNaučiti: rješavati nepotpunu i potpunu kvadratnu jednadžbu, te jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Uvježbati rješavanje problema stručne i praktične naravi pomoću kvadratne jednadžbe.Pojam kvadratne jednadžbe. Rješavanje kvadratne jednadžbe. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Primjene.
Kvadratna funkcijaUpoznati primjere kvadratne funkcije. Naučiti: odrediti koordinate tjemena, nul-točke, skicirati graf kvadratne funkcije, opisati tijek funkcije, odrediti jednadžbu parabole zadane trima točkama ili sl. Uvježbati primjene kvadratne funkcije u rješavanju problema minimuma i maksimuma u zadatcima praktične naravi.Pojam kvadratne funkcije. Graf kvadratne funkcije. Nul-točke. Tjeme. Minimum i maksimum. Primjene.
Eksponencijalna funkcija
Logaritamska funkcijaPonoviti potencije. Znati: nacrtati graf eksponencijalne funkcije i opisati njezin tijek; definiciju logaritma, primjenu pravila za logaritmiranje, prijelaz na dekadski i prirodni logaritam, izračunavati vrijednost logaritma pomoću džepnog računala, nacrtati graf i opisati tijek logaritamske funkcije. Uvježbati primjenu logaritma u rješavanju eksponencijalnih jednadžbi.Pojam eksponencijalne funkcije. Graf eksponencijalne funkcije. Pojam logaritma. Računanje s logaritmima. Određivanje vrijednosti logaritma. Graf logaritamske funkcije. Primjene.
Trigonometrija pravokutnog trokutaPonoviti Pitagorin poučak. Znati: zbrajati i oduzimati kutove u stupnjevima, minutama i sekundama; komplementarnost kutova; rješavati pravokutni trokut. Uvježbati primjene trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji i u rješavanju problema stručne i praktične naravi.Mjerenje kutova u stupnjevima. Pravokutni trokut. Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta. Rješavanje pravokutnog trokuta. Primjene.
StereometrijaZnati: pretvarati mjere za obujam, tekućine i masu; skicirati, izračunati oplošje i obujam kocke, kvadra, prizme, piramide, valjka, stošca i kugle. Uvježbati primjenu stereometrije u rješavanju problema oplošja, obujma i mase kombiniranih tijela koja se susreću u stručnom i praktičnom kontekstu.Mjere za obujam. Mjere za tekućine. Mjere za masu. Kocka. Kvadar. Prizma. Piramida. Valjak. Stožac. Kugla. Kombinirana tijela. Primjene.

 
Literatura
1. Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Matematika za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 2. – udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Olga Radun: Zbirka zadataka iz matematike za 2. razred strukovnih škola, Element, Zagreb
 
3. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
TrigonomertijaNaučiti: orijentaciju kuta; prikazati na trigonometrijskoj kružnici vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto; riješiti kosokutni trokut. Uvježbati primjene opće trigonometrije u planimetriji, stereometriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.Orijentacija kuta. Definicija trigonometrijskih funkcija kuta. Predznaci trigonometrijskih funkcija kuta. Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto. Poučak o sinusima. Poučak o kosinusu. Rješavanje kosokutnog trokuta. Primjene trigonometrije.
Analitička geometrija ravnineNaučiti izračunati duljinu dužine, polovište dužine i površinu trokuta u koordinatnom sustavu; odrediti eksplicitnu i implicitnu jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama ili točkom i nagibom; ispitati incidenciju točke i pravca; primijeniti uvjet usporednosti i uvjet okomitosti pravaca; izračunati kut između pravaca; ispitati incidenciju točke i kružnice; odrediti jednadžbu kružnice prema zadanim uvjetima; odrediti sjecišta pravca i kružnice. Uvježbati primjene u planimetriji.Dužina: duljina dužine. Polovište. Pravac: eksplicitna jednadžba pravca. Implicitna jednadžba pravca. Pravac zadan točkom i koeficijentom smjera. Pravac zadan dvjema točkama. Uvjet usporednosti pravaca. Uvjet okomitosti pravaca. Kut između pravaca. Kružnica: jednadžbe kružnice. Presjek pravca i kružnice. 
Linearno programiranjeZnati: prikazati skup rješenja sustava linearnih nejednadžbi s dvije nepoznanice; formulirati problem linearnog programiranja; riješiti problem linearnog programiranja. Odabirom primjera ilustrirati praktične primjene linearnog programiranja.Linearne nejednadžbe. Formulacija problema linearnog programiranja. Rješenje problema linearnog programiranja.
ProporcionalnostUvježbati postavljanje i rješavanje razmjera, upravne i obrnute proporcionalnosti (pravila trojnog), računa diobe i računa smjese, putem problema stručne i praktične naravi.Omjeri, razmjeri, upravna proporcionalnost. Obrnuta proporcionalnost. Račun diobe. Račun smjese

 
Literatura
 
1. Ivica Gusić, Jelena Gusić: Matematika za 3. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb
2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb
3. Sanja Varošanec: Matematika 3. – udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb
4. Vesna Erceg: Metoda gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb
 
Napomene
 
Pojedine nastavne cjeline ili nastavne jedinice koje nisu zastupljene u navedenoj literaturi, nastavnik obrađuje koristeći drugu literaturu ili osobne didaktičke materijale.
Radi izrade primijenjenih zadataka, nastavnik konzultira literaturu iz stručnih nastavnih predmeta, Tehničku enciklopediju, matematičke časopise i odgovarajuću matematičku literaturu.
___________________________________________________________________________________
 
6.2. Nastavni predmet: GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE
___________________________________________________________________________________
 
 
Razred:      prvi (1.)
            drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje:     1. razred: 2.5/87
                        2. razred: 2/70
 
Ciljevi
 
Usvajanje široko strukturiranih znanja o građevinskim elementima i njihovim sklopovima, njihovu materijalnu ustrojstvu i ponašanju, funkcionalnosti i položaju u građevini te načinu ugradnje. Posebno je važno uvježbati precizno očitavanje dimenzija i prostornog položaja na temelju nacrta iz tehničke dokumentacije te dobro analiziranje eventualnih zapreka u postupku izvedbe, pa je zato nužno naučiti dobro prikazati određeni sklop građevinskih elemenata u vidu grafičke izrade građevinskih nacrta.
 
1. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
GraditeljstvoSteći orijentaciju o graditeljstvu kao osnovnoj djelatnosti društvene zajednice.
Upoznati djelatnosti koje prate graditeljstvo.
Upoznati karakteristike tradicionalnog, unaprijeđenog i montažnoga građenja.
Upoznati elemente konstrukcija i načine njihova sklopa u cjelinu.Grane graditeljstva.
Nastajanje zgrade.
Načini građenja.
Sustavi građenja.
Osnove grafičkog
prikazivanjaOvladati grafomotoričkim vještinama i razviti sposobnosti prostorne percepcije.
Navikavati učenike na urednost i preciznost u radu. Upoznati način kotiranja građevinskih crteža.
Svladati upotrebu mjerila u crtanju.Tehnički crtež, oprema tehničkog c.
Tehničko pismo, oznake materijala i konstrukcija.
1. VJEŽBA:
Tehničko pismo.
Projiciranje predmeta – tlocrt, nacrt, bokocrt.
Projiciranje građevine – tlocrt, presjek, fasade.
2. VJEŽBA:
Kotiranje u građevinskim nacrtima.
Upotreba mjerila.
Tehnička dokumentacijaUpoznati i shvatiti potrebu postupne izrade tehničke dokumentacije.
Upoznati osnovne odredbe iz Zakona o građenju koji se odnose na mogućnost građenja.
Upoznati vrste projekata i njihovu namjenu.
Predočiti i svladati prenošenje vizije 3-dimenz. predmeta na ravninu crteža.Prostorno i urbanističko planiranje.
Propisi koji reguliraju građevinsko zahvaćanje u prostor.
Građevinska dozvola.
Postupnost u projektiranju.
Vrste projekata gotovi projekti.
3. VJEŽBA: Presjek i tlocrt građev. jame s nanosnom skelom, prikazom terena i visinskim kotama.
Elementi građevinaUsvojiti osnovna znanja o elementima građevina i sklopu tih elemenata u funkcionalnu cjelinu.
Upoznati materijale koje koristimo u izradi građevine.
Uočiti značajke materijala i njihovu svrsishodnu primjenu.Nosivi elementi; materijali za izradu.
Nenosivi elementi (funkcionalni); materijali za izolacije, ispune, završnu obradu.
Elementi ukruta zgrada.
Redoslijed radova u izgradnjiNaučiti redoslijed radova na građevini.
Uočiti položaj i važnost pojedinog zanimanja u procesu izgradnje.Pripremni radovi.
Grubi građevinski radovi.
Građevinsko-obrtnički radovi.
Završni radovi i instalacije.
Pripremni radovi na gradilištuShvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu.
Naučiti pripremne radove na gradilištu.
Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.Organizacija gradilišta kao proizvodnog pogona.
Iskolčenje objekta, nanosna skela.
Zemljani radoviShvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu.
Naučiti pripremne radove na gradilištu.
Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.
Naučiti osnovne karakteristike zemljanih radova.Kategorije tla.
Mehanizacija za rad u tlu.
Preoblikovanje zemljišta.
Vrste zemljanih radova:
– u niskogradnji,
– u visokogradnji.
Osiguranje iskopa.
TemeljenjeUpoznati geomehanička ispitivanja tla.
Usvojiti pojam nosivost tla.
Razumjeti ovisnost načina temeljenja o značajkama tla.
Upoznati materijale za izradu temelja.
Naučiti osnovne vrste temelja.
Naučiti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.Geomehanička ispitivanja.
Nosivost tla.
Zadaća temelja.
Materijali za temelje, oplata temelja.
Vrste temelja: temeljne trake, temeljne stope, rešetke, ploče.
Duboki temelji: piloti, kesoni.
Temeljna kanalizacija i drenaža.
4. VJEŽBA: Temelji.
HidroizolacijaZnati svrhu i način izrade hidroizolacije.
Upoznati klasične i suvremene materijale za izradu HI.
Uočiti važnost kvalitetno izvedene hidroizolacije.
Upoznati načine zaštite zgrada od podzemne vode.Namjena i položaj u zgradi.
Materijali za hidroizolaciju.
Izrada HI:
– horizontalne,
– vertikalne.
Zaštita od potiska podzemne vode.
5. VJEŽBA:
ZidoviZnati namjenu i podjelu zidova.
Upoznati materijale za izradu zidova.
Upoznati osnovne vezove opeka u zidovima od ONF i blok-opeke.
Upoznati način zidanja kamenih zidova.
Upoznati način izrade monolitnih zidova i stupova.Podjela zidova - prema položaju, nosivosti, načinu izrade.
Materijali za zidove.
Zidovi od ONF.
Zidovi od blok-opeke.
Zidovi od kamena.
Monolitni zidovi – armiranje i oplate zidova.
Stupovi od betona i armiranog betona.
6. VJEŽBA:

 
 
2. RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)Nastavni sadržaji
ZidoviZnati namjenu i izradu nadvoja.
Znati namjenu i izradu AB serklaža.
Upoznati način izrade zidova od suvremenih materijala i prednosti.
Upoznati namjenu i izradu dimov. i ventilacijskih kanala.Otvori u zidovima.
Ukruta zidova – serklaži.
Zidovi od prefabriciranih elemenata (siporeks, durisol, bet. blokovi).
Kombinirani zidovi.
Dimovodni i ventilacijski kanali.
1. VJEŽBA:
Međuetažne konstrukcije – stropoviNaučiti karakteristike i način izrade najčešće izvođenih stropova.
Ponoviti karakteristike materijala za izradu stropova.
Upoznati načine oslanjanja stropova.
Upoznati vrste oplata za stropove.
Upoznati način postavljanja armature stropa.
Upoznati vrste polumontažnih i montažnih stropova.
Naučiti dijelove i način izrade fert-stropa.
Naučiti namjenu podova i upoznati materijale za izradu podova.Namjena i sastavni dijelovi.
Monolitni stropovi:
– vrste, rasponi, načini oslanjanja,
– armiranje i oplata ravne AB ploče i ploče s gredama,
– tunelska oplata,
– povezivanje armature stropa s armaturom zida.
Polumontažni i montažni stropovi:
– fert, monta- dijelovi, izrada,
– stropovi od prefabriciranih elemenata,
– podupiranje polumont. i mont. stropova.
Podovi - materijali i funkcija:
– slojevi poda,
– vrste podova.
2. VJEŽBA:
StubištaUpoznati vrste i način izrade stubišta.
Ponoviti materijale za izradu stubišta.
Upoznati način proračuna dimenzija stubišta.
Znati nabrojiti vrste i dijelove stubišta.
Znati značajke monolitnog, polumont. i mont. stubišta.
Upoznati način izrade stubišta.
Upoznati način izrade drvenih stubišta.
Upoznati materijale za oblogu stubišta.Dijelovi stubišta.
Oblikovanje stubišta.
Dimenzioniranje stubišta.
Podjela stubišta prema vrsti materijala i načinu izrade.
Izrada monolitnog stubišta:
– oplata, armiranje, betoniranje.
3. VJEŽBA:
Izrada polumontažnog stubišta.
Izrada montažnog stubišta.
Drvena stubišta.
Oblaganje stubišta.
KrovištaUpoznati osnovne vrste i značajke krovišta i krovnih pokrova.
Znati dijelove krovišta.
Upoznati osnovne tipove ravnih krovova i materijale za izradu.
Upoznati sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja kroz elemente krova.
Upoznati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova.
Upoznati materijale i izradu pokrova.
Upoznati načine odvodnje krovne vode.Funkcija i dijelovi krovišta.
Vrste krovova.
RAVNI KROVOVI:
– prohodni, neprohodni,
– slojevi i konstrukcija.
DRVENA KROVIŠTA:
– oblici i geometrija, drvenih krovova,
– oblici drvene građe.
Konstrukcija jednostavnih drvenih krovova.
Konstrukcija složenih drvenih krovišta.
Krovni pokrovi – materijali i izrada pokrova.
Odvodnja krovne vode.
Uređenje potkrovlja.
4. VJEŽBA:.
Tradicionalno građenjeUpoznati materijale i posebnosti izrade konstrukcija u tradicijskoj gradnjiDrveni zidovi.
Drveni stropovi.
Građenje kamenom.

 
Metodičke napomene
 
Ovaj prijedlog programa izrađen je tako da predmet građevne konstrukcije prati i nadopunjuje se sadržajima predmeta tehnologija struke, naročito u prvoj godini učenja, kako bi onaj učenik koji tu prekida, odnosno završava obrazovanje, stekao što šire znanje o konstrukcijama građevina.
Tijekom obrazovanja, svakako je nužna suradnja nastavnika ovih predmeta, kako bi se izbjeglo višestruko nepotrebno ponavljanje istih informacija i kako bi se sadržaji predmeta međusobno proširivali i upotpunjavali, a praktična nastava potvrdila primjenu stečenih znanja.
U predmetu građevne konstrukcije, u prvoj godini učenja, poseban je naglasak na svladavanju grafo-motoričkih vještina učenika i razvijanju prostorne percepcije. Također, učenik treba usvojiti znanja o strukturalnim elementima građevina, koja mu omogućuju rad u struci. U drugoj godini učenja, usvajaju se znanja o sklapanju konstruktivnih elemenata u funkcionalnu cjelinu i stječu znanja potrebna za nastavak obrazovanja.
Predviđeno je 6 grafičkih vježbi u prvoj i 4 u drugoj godini učenja, a provjere znanja treba provesti u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju i mogućnostima učenika.
Program treba realizirati uz pomoć udžbenika, stručnih časopisa, didaktičkih modela, prikazima građevinskih ostvarenja, i obveznim posjetima gradilištima.
 
Literatura
Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada
B. Blagojević: Građevinske konstrukcije
T. Neidhardt: Građevne konstrukcije
 
___________________________________________________________________________________

6. 3. Nastavni predmet: ELEMENTI NISKOGRADNJE
___________________________________________________________________________________
 
Razred: treći (3.)
Sati tjedno/godišnje: 2/64
Ciljevi programa
Stjecanje znanja o osnovnim značajkama djelatnosti niskogradnje i hidrogradnje te konstruktivnim elementima i sklopovima pojedinih vrsta objekata. Time se postiže veća adaptabilnost i veći broj kvalificiranih zidara, tesara, armirača-betoniraca koji mogu pokrivati najšire zahtjeve građevinske operative. Ujedno se postiže šira obrazovna osnova za nastavak školovanja.
Zadatci programa
Upoznati i naučiti osnovne elemente u poprečnom presjeku ceste.
Naučiti učenike redoslijedu događanja pri projektiranju i građenju objekata.
Razumjeti potrebu istraživačkih radova.
Upoznati učenike s materijalima, alatima i strojevima potrebnim pri gradnji prometnica.
Razlikovati osnovne načine zahvata vode i dopreme vode od nalazišta do potrošača.
Upoznati s osnovnim tipovima kanalizacijskih sustava, uređaja na kanalizacijskoj mreži i načina priključivanja na kanalizacijsku mrežu.
Naučiti glavne dijelove lučnoga i grednog mosta.
Razumjeti razliku između suvremenih i klasičnih metoda izrade tunela.
Razviti osjećaj za urednost, točnost i ispravnost.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
PrometniceUpoznati osnovne elemente u presjeku prometnice.
Shvatiti osnovne principe projektiranja prometnica.
Prepoznati redoslijed događanja u projektiranju i građenju.
Upoznati alate, strojeve za izvođenje zemljanih radova.
Upoznati materijale za izvođenje kolničkih konstrukcija.Elementi poprečnog presjeka prometnice.
Postupnost u projektiranju i elementi glavnog projekta (situacija i uzdužni profil).
Pripremni radovi na terenu (zaštitni jarci i profiliranje presjeka).
 Upoznati ih s načinima zaštita kosina.
Spoznati potrebu gradnje drugih objekata nužnih za normalno odvijanje prometa (mostovi, vijadukti, tuneli).
Usvojiti osnovne principe zaštite prometnica od utjecaja oborina te potrebu izvedbe i odvodnjavanja propusta radi odterećenja konstrukcije slivnim vodama.Metode izrade nasipa i usjeka s karakterističnom mehanizacijom.
Zaštita kosina nasipa i usjeka (uzroci deformacija i načini zaštite).
Materijali za izradu kolničke konstrukcije (prirodni i umjetni kamen, vezna sredstva i geosintetici).
Vrste podloga.
Vrste zastora (kameni, silikatni i ugljikovodični).
Odvodnja vode (uzdužna i poprečna).
Mirujući promet.
Autobusno stajalište, postaja, kolodvor, benzinske crpke, odmarališta i gradska čvorišta.
Vozila na
tračnicamaUpoznati s elementima poprečnog presjeka željeznice.Cestovne željeznice.
Gradske željeznice (nadzemne i podzemne).
Javni vodovodUpoznati načine zahvata vode i dopreme vode od nalazišta do potrošača.Načini zahvata vode i vodospremnici, konstruktivna rješenja tipovi vodoopskrbnog sustava.
Vodovodna mreža, vodozaštitna i mjerna okna.
Priključivanje objekata na vodovodnu mrežu.
KanalizacijaUpoznati osnovne tipove kanalizacijskih sustava.
Naučiti objekte na kanalskoj mreži.
Naučiti načine priključivanja objekta.Tipovi kanalizacijskih sustava, uređaj za pročišćavanje.
Kanalizacijske cijevi.
Objekti na kanalskoj mreži (revizijska okna, slivnici, okna za prekid pada i preljevi).
Načini priključivanja objekta na kanalsku mrežu.
Položaj komunalne instalacije u trupu prometnice Uočiti potrebu pravilnog postavljanja komunalne instalacije u truplo prometnice.Položaj komunalne instalacije u truplu prometnice.
TuneliUpoznati s važnošću istražnih radova.
Naučiti razliku između klasičnih i suvremenih metoda gradnje tunela.Klasifikacija tunela i dijelovi tunelskog iskopa i obloge.
Osnovne karakteristike stijena i istražni radovi.
Odvodnja, izolacija tunela.
Metode izrade tunela.
MostoviUpoznati s glavnim dijelovima lučnog i grednog mosta.Podjela mostova prema konstruktivnim sustavima.
Gredni mostovi (glavni dijelovi i geometrijske karakteristike).
Lučni mostovi (glavni dijelovi i geometrijske karakteristike).
Viseći mostovi.
Obale i lukeUpoznati se s konstrukcijama obala i luka.Obalne konstrukcije.
Lukobrani.
Valobrani.
Obalni zidovi.

 
Metodičke napomene
Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, objašnjavaju se i opisuju pojmovi. Sve je praćeno vizualnim materijalom (video projekcijama tematskih filmova, prikazivanjem dijaprojekcija i crteža).
Zadatci za učenike
Učenik bilježi predavanja, koristi raspoloživu literaturu, izrađuje domaću zadaću i prati dnevni, tjedni i stručni tisak, vezan uz tematiku nastavnog predmeta.
Literatura
1. Zagoda, Klemenčić – Ceste
2. J. Banjad – Tuneli
3. Vadlja, Vuković – Vodogradnje I. i II.
4. Tehnička enciklopedija 2,8,11
5. Branko Polak – Željeznice
6. R. Sarharka – Opskrba vodom
7. Ivan Antolić – Mostogradnje
 
___________________________________________________________________________________
 
6.4. Nastavni predmet: POZNAVANJE NACRTA
___________________________________________________________________________________
 
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
Nakon savladavanja programa učenici će biti sposobni razviti »prostorni zor« (viđenje u prostoru), te ga prepoznati (naći elemente tog viđenja) na nacrtima,
Zadatci
Očitati (razlikovati i uspoređivati) tehničku dokumentaciju s točnošću, određenom brzinom i s razumijevanjem na osnovi stečenih spoznaja vezanih za vrste i dimenzije građevinskog materijala, te konstruktivnih elemenata i njihovih karakteristika kao cjelina.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) i neposrednog obračuna radova prilikom izvedbe istih bilo na praktičnoj nastavi ili na gradilištu.
Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) paralelno s razvijanjem tehnološko-izvoditeljskih sposobnosti i vještina na praktičnoj nastavi radova.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod u osnovne geometrijske cjelineNaučiti crtati jednostavne geometrijske likove, konstruirati krivulje.Likovi:
– kvadrat i paralelogram,
– trokut i višekut,
– kružnica i elipsa.
Ortogonalna projekcijaUočiti pravila pri projiciranju točke i pravca na dvije i tri ravnine.
Svladati određivanje iz projekcije njihova položaja u prostoru i obrnuto.Projiciranje na dvije i tri ravnine:
– definiraje ravnina pomoću y, x, z, osi
– projekcija točke,
– projekcija dužine i pravca,
– projekcija likova,
– projekcija tijela,
Prostorna projekcijaUočiti pravila pri projiciranju tijela na ravnine projekcije.
Svladati određivanje položaja u prostoru– prostorni prikaz geometrijskih tijela,
(aksonometrija, kosa projekcija, izometrija).
Osnove grafičkog
prikazivanjaShvatiti važnost mjerila, kota i kotiranja.
Svladati crtanje u mjerilu i čitanje kota.
Usvojiti pravila kotiranja.Mjerilo:
– kote i visinske kote,
– (u tlocrtu i presjeku),
– tlocrt,
– presjek,
– pročelje,
Projektna dokumentacijaRazumjeti značenje i redoslijed pojedinih nacrta.– vrste nacrta,
– redoslijed nastajanja i crtanja nacrta mjerila i primjena.
Izvedbeni nacrtUpoznati se s nacrtima sadržanim u projektu i koje podatke o građevini sadrže. Znati koje podatke mogu očitati iz pojedinih tlocrta ili presjeka izvedbenog nacrta. Uočiti važnost detaljnih nacrta i naučiti ih čitati.Razrada izvedbenog projekta:
– situacijski nacrt,
– tlocrt prizemlja,
– tlocrt temelja,
– tlocrt krovišta,
– presjek krovišta,
– detalji presjeka kosog krova,
– detalji presjeka ravnog krova,
– detalji izolacije zidova.

 
Metodičke napomene
Najvećim dijelom primjenjuje se metoda grafičkih radova, uz uvod koji se sastoji od objašnjenja i demonstracije na grafičkom primjeru. Putem vježbi, ponavljanjem i oponašanjem, razvija se prostorni zor učenika. Stječe se spoznaja o važnosti nacrta i sposobnosti njegova čitanja.
Obveze učenika
Učenik mora imati potreban pribor za crtanje. Zadatke mora izvoditi u predviđenom vremenu, te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i točnost.
Literatura
1. Z. Vrkljan: Oprema građevnog nacrta
2. I. Kordiš: Izvedbeni nacrti
3. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II.
4. T. Neidhard: Građevne konstrukcije I. i Završni radovi II.
5. Koludrović: Tehničko crtanje u slici
6. Mitag: Građevne konstrukcije
7. Lana Lipošinović: Udžbenik za graditeljske tehničke škole, Nacrtna geometrija
8. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade
9. Gotovi projekti
10. Prospekti i katalozi proizvođača
 
___________________________________________________________________________________

6.5. Nastavni predmet: OTPORNOST GRAĐEVINA
___________________________________________________________________________________
 
Razred: treći (3.)
Broj sati tjed./god.: 2/64
Ciljevi programa
Shvatiti težnju čovjeka – graditelja da stvori trajnu, sigurnu i lijepu građevinu.
Upoznati »ponašanje« građevnih materijala i njihovu svrsishodnu primjenu u izradi građevnih konstrukcija.
 
Prvo polugodište
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Opterećenja,
Stabilnost i
ravnoteža,
SilePonoviti načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu.
Usvojiti pojam opterećenja nosača.
Upoznati vrste opterećenja i razumjeti način djelovanja.
Opterećenja na konstrukciju
Upoznati podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače kao i prema učestalosti pojavljivanja.
Usvojiti pojmove stabilnost i ravnoteža građevine kao nepromjenjive geometrijske cjeline.
Razumjeti prijenos opterećenja kroz nosive elemente građevine.
Usvojiti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače.
Naučiti matematičke uvjete ravnoteže nosača i svakog njegovog dijela.
Usvojiti principe ravnoteže sila.Sustav (sklop) nosivih elemenata u cjelinu.
Pojam opterećenja na nosive elemente (vlastita težina, pokretno opterećenje, potres…) i podjela:
a) statička, dinamička,
b) osnovno, dodatno, izvanredno.
Stabilnost i ravnoteža konstrukcije.
Prijenos opterećenja kroz konstrukciju – pojam i definicija sile.
Uvjeti ravnoteže konstrukcije i princip ravnoteže sila.
NaprezanjaShvatiti pojavu unutarnjih sila u nosaču, kao »odgovor« na uvjet ravnoteže svakog dijela nosača.
Ponoviti i proširiti znanja o fizičko-mehaničkim značajkama pojedinih građevnih materijala i razumjeti »ponašanje« tih materijala.
Usvojiti pojam naprezanja materijala.
Razlikovati vrste naprezanja u materijalima.
Znati izračunati reakcije nosača za najjednostavnije slučajeve opterećenja.
Znati izračunati naprezanje materijala u drvenom nosaču, betonskom nosaču, temelju, temeljnoj površini (tlu).Unutarnje (rezne) sile u nosivom elementu (nosaču).
Fizičko-mehanička svojstva materijala – kamen, drvo, beton, ab tlo.
Pojam naprezanja.
Vrste naprezanja.
Čvrstoća materijala.
Zadatci: jednostavniji primjeri izračuna sila i naprezanja u nosačima (od elemenata krovne konstrukcije, stropa, zida – grede, stupa do temelja i temeljnog tla).

 
Drugo polugodište
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Toplinski tokovi u konstrukcijamaNaučiti pojam topline kao oblika kinetičke energije molekula.
Naučiti pojam temperature kao fizikalno svojstvo tijela koje karakterizira njegovo toplotno stanje.
Uočiti različite načine prenošenja topline kao što je radijacija, konvekcija, kondukcija.
Uočiti da različiti materijali različito vode toplinu.
Upoznati da vodljivost topline ovisi o gustoći materijala, veličini pora i količini vodene pare.
Naučiti da koeficijent toplinske vodljivosti izražava sposobnosti prijenosa topline kondukcijom te da se eksperimentalno određuje za svaki materijal.
Naučiti da toplinski otpor konstrukcije ovisi o debljini pojedinih materijala te koeficijentu toplinske vodljivosti.a) Toplinski tokovi u konstrukcijama:
– toplina i temperatura,
– prenošenje topline,
– vodljivost topline (vodiči i izolatori),
– koeficijent toplinske vodljivosti,
– toplinski otpor konstrukcije.
b) Primjer i rješenja za
– različite probleme u
– konstrukcijama.
Difuzni tokovi u konstrukcijamaSpoznati svojstvo kretanja molekula vodene pare.
Uočiti utjecaje relativne vlažnosti zraka na psihofizičke funkcije čovjeka.
Usvojiti uvjete kod kojih dolazi do kondenzacije.
Naučiti podjelu difuznog toka na stacionaran i restacionaran.
Naučiti da se prisustvo vodene pare u zraku karakterizira parcijalnim tlakom i tlakom zasićenja.
Uočiti da različiti građevni materijali imaju različit difuzni otpor.
Upoznati koeficijente difuznog otpora za pojedine građevne materijale.
Ukazati da različiti građevni materijali imaju različite stupnjeve paropropusnosti.
Naučiti funkciju parne brane u konstrukciji, materijale za izvođenje te moguća mjesta ugradnje.a) Difuzija vodene pare:
– relativna vlažnost,
– kondenzacija vodene pare,
– difuzni tok.
b) Tlakovi vodene pare:
– parcijalni tlak i tlak zasićenja.
c) Otpor difuziji vodene pare:
– koeficijent difuznog otpora,
– paropropusnost,
– parne brane.
Toplinska
stabilnostSpoznati značaj toplinske stabilnosti kao svojstvo konstrukcije da osigura stalnu temperaturu bez obzira na temperaturne promjene.
Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja.
Uočiti svrhu dilatiranja i naučiti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.a) Toplinska stabilnost:
– toplinsko prigušenje,
– fazni pomak.
b) Temperaturni rad i temperaturna naprezanja.
c) Dilatiranje.
Kemijska
inkompatibilnost materijalaIzražavanje mišljenja o pojedinim problematičnim elementima u konstrukcijama.
Uvidjeti različite tehnološke postupke ugradnje.a) Međusobno djelovanje različitih materijala kod:
– temelja, zidova, stropova, podova
– unutarnjih i vanjskih žbuka,
– izoliranje objekta,
– pokrova.

 
Literatura
1. B. Behaim, Otpornost gradiva nosećih sklopova
2. M. Salvadori, Nosive konstrukcije u arhitekturi
 
___________________________________________________________________________________
 
6.6. Nastavni predmet: ORGANIZACIJA GRAĐENJA
___________________________________________________________________________________
 
Razred: 3. (treći)
Broj sati tjed./god.: 2/64
Ciljevi učenja predmeta
Stjecanje osnovnih znanja o organizaciji građenja objekta uz primjenu Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu te osposobljenost za samostalnu i uspješnu izradu dokaznice mjera i analiza cijena pojedinih radova na objektu uz primjenu građevinskih normi, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.
Obrazovni zadatci
Upoznati osnovne pojmove Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i regulativu koja prati izvođenje građevine.
Usvojiti osnovna znanja o glavnim sudionicima u procesu izgradnje objekta te njihovim međusobnim obvezama.
Snalaziti se u investicijsko-tehničkoj dokumentaciji i njezinoj primjeni.
Uočiti važnost pribavljanja građevne, lokacijske i uporabne dozvole.
Usvojiti osnovna znanja o izboru izvoditelja radova, razviti sposobnosti pravilne tehničke organizacije gradilišta i važnosti vođenja potrebne tehničke dokumentacije na objektu te naplati izvedenih radova od investitora.
Razviti odgovornost o provođenju osobnih i gradilišnih mjera zaštite na radu pri građenju.
Razviti sposobnost samostalne uporabe i primjene građevinskih normi.
Usvojiti osnovna znanja o tehnologiji izvođenja i načinu obračuna građevinskih radova uz primjenu građevinskih normi i mjera ZR, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.
Razviti sposobnosti pravilnog izračunavanja jedinične cijene pozicije rada, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.
Funkcionalni zadatci
Osposobiti učenike da primijene usvojena znanja u praksi.
Razviti sposobnost samostalnog rješavanja problema.
Navikavati učenike na uporabu računala i korištenje potrebnog softvera.
Ojačati znanja i vještine komuniciranja i stručnog izražavanja.
Odgojni zadatci
Razvijati smisao za sistematičnost, preciznost, točnost, marljivost, urednost i savjesnost u radu.
Razvijati kulturu rada i radnih navika.
Razvijati osjećaj osobne vrijednosti samopouzdanja i samoinicijativnosti u iskazivanju stručnog i poslovnog djelovanja te osobnosti u poslovnom i društvenom okružju.
Poštivati stajališta i dokaze drugih.
Razvijati stavove zdravog načina življenja i očuvanja okoliša.
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Sadržaj
UvodDefinirati glavna svojstva graditeljstva, podjelu građevne djelatnosti i razlikovati osnovne pojmove Zakona o gradnji objekata u RH.Glavna svojstva graditeljstva.
Osnovni pojmovi Zakona o gradnji.
Sudionici u izgradnji objektaNabrojiti sudionike u izgradnji objekta te razlikovati i definirati njihova prava, obveze i odgovornost.Investitor.
Projektant.
Revident.
Izvoditelj.
Nadzorni inženjer.
Investicijsko-tehnička dokumentacijaRazlikovati ulogu, sadržaj, označavanje i razloge kontrole i čuvanja investicijsko-tehničke dokumentacije.Idejni projekt.
Glavni projekt.
Izvedbeni projekt.
Označavanje projekata.
Kontrola tehničke dokumentacije.
Građevna dozvolaDefinirati razloge pribavljanja, nadležna državna tijela te postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.Državna tijela nadležna za izdavanje građevne i lokacijske dozvole.
Zahtjev i postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.
Ustupanje građenja objektaRazumjeti važnost te razlikovati postupke i potrebnu dokumentaciju kod izbora izvoditelja putem javnog natječaja ili putem prikupljanja ponuda.
Navesti ulogu, značaj i elemente ugovora o građenju.Javni natječaj.
Prikupljanje ponuda.
Ugovor o građenju.
Tehnička organizacija gradilištaRazumjeti ulogu pripremnih radova u procesu građenja objekta te nabrojiti i Opisati osnovne pripremne radove na gradilištu i primijeniti to znanje kod izrade sheme gradilišta.
Nabrojiti i opisati obveze i odgovornosti osoblja na gradilištu.
Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.Pripremni radovi.
Shema gradilišta.
Organizacija osoblja na gradilištu.
Organizacija administracije na gradilištu.
Pregled i primopredaja radova Navesti državna tijela i opisati postupke pribavljanja uporabne dozvole objekta i izvođenja primopredaje objekta.Dozvola za uporabu i tehnički pregled objekta.
Obračun radovaObjasniti što je situacija, razloge izrade te navesti vrste i elemente situacije.Privremene, obračunske i okončane situacije.
TroškovnikRazlikovati i definirati elemente dokaznice mjera, analize cijena i troškovnika te razumjeti važnost njihova točnog izračunavanja.Dokaznica mjera.
Analiza cijena.
Troškovnik – vrste i elementi.
Obračun i normiranje radovaOčitanje GN i izračunavanje potrebnog materijala, radne snage i mehanizacije za jedinicu mjere, po vrstama radova te izrada dokaznica mjera za krovopokrivačke i izolaterske radove.Građevinske norme.
Primjena normi kod izračunavanja potrebnog materijala, radne snage i izrade analize cijena po vrstama radova (GN 200, 400, 301, 601, 361, 561) s posebnim naglaskom na radove koje izvodi krovopokrivač – izolater (GN 361 i GN 561).
Izrada dokaznica mjera za krovopokrivačke i izolaterske radove.

 
DAKTIČKI UVJETI IZVOĐENJA NASTAVE
 
Prostorni i materijalni
Program se ostvaruje u klasičnoj učionici. Realizacija programa provodi se uobičajenim metodama. Poželjno je odvesti učenike na dobro organizirano gradilište.
Literatura
1. Zakon o gradnji
2. Zakon o zaštiti na radu
3. Građevinska regulativa
4. Prosječne norme u građevinarstvu
5. Standardna kalkulacija u IGH
_____________________________________________________________________________________
 
6.7. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA
____________________________________________________________________________________
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni/godišnji broj sati: 1,5/53
Ciljevi
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja na računalu.
Zadatci
Upoznati učenike s radom računala i njegovom dijelovima.
Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
Upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti.
Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatikeZnati definirati informatiku i računalstvo.Osnove informatike, podjela informacija, računalstva.
Građa računalaUsvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
Rad s računalom Software – programska potpora WordZnati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
InternetZnati koristiti se internetom.Struka na internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 
Literatura:
1. Darko Grundler: Informatika I., za strukovne škole
_______________________________________________________________________________
 
6.8. IZBORNA NASTAVA
_______________________________________________________________________________
6.8.1. Izborni nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI
_______________________________________________________________________________
 
Razred:      prvi (1.)
      drugi (2.)
            treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje:     prvi: 1/35
                        drugi: 1/35
                        treći: 1/32
 
Ciljevi
Nadopunjavanje i proširivanje znanja stečenih u nastavnom predmetu matematika, radi uspješnog uključivanja u nastavak školovanja (vertikalana prohodnost).
Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu struci i radnom okolišu.
Zadatci
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.
Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.
Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.
Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika, te navika upornosti, točnosti i urednosti.
Didaktičko-metodičke napomene
Nastavni predmet izborna nastava - matematike u struci formalno je neovisan o nastavnom predmetu matematika u struci u stručno teorijskom dijelu (zasebno se ocjenjuje i upisuje u svjedodžbu).
Međutim, u pogledu realizacije nastave u stručno teorijskom dijelu i izborne nastave, postoji međuovisnost: sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika u struci, radi čega planiranje i izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.
U organizacijskom smislu, izborna nastava matematike izvodi se, s obzirom na pretpostavljeni manji interes, istodobno za sva zanimanja u dotičnoj školi, kao jedinstvenu nastavnu skupinu; ako je interes veći, formiraju se dvije ili više nastavnih skupina prema konkretnim organizacijskim uvjetima i srodnosti zanimanja.
Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihovog izvođenja i organizacijskoga gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku u stručno teorijskom dijelu i izbornu nastavu matematike na razini istog razreda.
 
PRVI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
BrojeviZnati pravila djeljivosti s: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 i 25 i uvježbati ispitivanje djeljivosti broja. Znati rastaviti broj na proste faktore, odrediti najmanji zajednički višekratnik i najmanji zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva. Naučiti opći oblik parnog i neparnog broja.Djeljivost. Višekratnici. Parni i neparni brojevi. Prosti i složeni brojevi.
Polinomski algebarski razlomciUvježbati primjene pravila za potenciranje. Naučiti dijeljenje polinoma jedne varijable
Uvježbati: faktorizacije razlike kvadrata, razlike kubova, zbroja kubova te jednostavnije faktorizacije polinoma i algebarskih izraza koje se temelje na izlučivanju zajedničkog faktora i uporabi formula; proširivanje i jednostavnije skraćivanje algebarskih razlomaka, te zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje jednostavnijih algebarskih razlomaka.Pravila za potenciranje.
Dijeljenje polinoma. Razlika kvadrata. Razlika kubova. Zbroj kubova. Faktorizacija polinoma. Algebarski razlomci. 
Linearne nejednadžbeZnati skicirati interval na brojevnom pravcu. Naučiti rješavati linearnu nejednadžbu s jednom nepoznanicom, te sustav linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom.Intervali. Linearne nejednadžbe. Sustav linearnih nejednadžbi.
PlanimetrijaZnati osnovne konstrukcije: simetrale dužine, simetrale kuta, kutova 60°, 30°, 45°…konstrukcije trokuta, četiriju karakterističnih točaka trokuta, te osnovne konstrukcije kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, pravilnog šesterokuta, osmerokuta, peterokuta i deseterokuta.Osnovne geometrijske konstrukcije. Konstrukcije trokuta. Konstrukcije likova.

 
DRUGI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Apsolutna vrijednost realnog brojaUsvojiti definiciju apsolutne vrijednosti realnog broja. Naučiti riješiti osnovne jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima te prikazati skup rješenja na brojevnom pravcu.Apsolutna vrijednost realnog broja. Udaljenost točaka na brojevnom pravcu. Jednadžbe s apsolutnim vrijednostima.
Nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima. 
Kvadratna jednadžba
Kvadratna nejednadžbaUvježbati jednostavnije primjene diskriminante kvadratne jednadžbe i Vieteovih formula. Znati: faktorizirati kvadratni trinom; riješiti jednostavnije kvadratne nejednadžbe i sustave nejednadžbi.Diskriminanta kvadratne jednadžbe. Vieteove formule. Faktorizacija kvadratnog trinoma. Kvadratne nejednadžbe.
Trigonometrija pravokutnog trokutaZnati: pretvoriti stupnjeve u radijane i obrnuto; odrediti točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°; izvesti osnovne trigonometrijske relacije; dokazati jednostavnije trigonometrijske identitete.Mjerenje kutova u radijanima. Točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°.
Osnovne trigonometrijske relacije.
StereomertijaNaučiti: odnose između točaka, pravaca i ravnina; skicirati presjek kocke i tetraedra ravninom; odrediti probodište pravca i ravnine. Uvježbati: ortogonalnu projekciju, usporednost, okomitost, mimoilaznost pravaca, udaljenost usporednih pravaca, udaljenost usporednih ravnina, kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina, na modelu kocke.Točke, pravci i ravnine. Presjek pravca i ravnine. Usporednost i okomitost. Ortogonalna projekcija i udaljenost. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina.

 
TREĆI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
TrigonomertrijaNaučiti: namatanje pravca na kružnicu; definicije trigonometrijskih funkcija broja; primijeniti periodičnost, parnost i neparnost; odrediti period jednostavnijih funkcija; ispitati parnost i neparnost jednostavnijih funkcija; primijeniti trigonometrijske formule; transformirati jednostavnije izraze i dokazati jednostavnije identitete; nacrtati grafove osnovnih trigonometrijskih funkcija i funkcije f(x)= A sin(?x+?); riješiti osnovne trigonometrijske jednadžbe.Brojevna kružnica. Definicija trigonometrijskih funkcija broja. Periodičnost. Parnost i neparnost. Osnovne trigonometrijske formule. Adicijski teoremi. Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta i polovice kuta. Pretvaranje umnoška trigonometrijskih funkcija u zbroj i obrnuto. Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe.
VektoriZnati: definiciju vektora; jednakost vektora; grafičko zbrajanje i oduzimanje vektora i množenje vektora brojem; odrediti jedinični vektor, koordinate i duljinu vektora u koordinatnoj ravnini; riješiti jednostavnije zadatke o: podjeli dužine u zadanom omjeru, težištu trokuta, kolinearnosti, skalarnom umnošku vektora i kutu između vektora. Ilustrirati primjene vektora.Pojam vektora. Zbrajanje vektora. Oduzimanje vektora. Množenje vektora brojem. Jedinični vektor. Kolinearnost vektora. Vektori u koordinatnom sustavu. Dijeljenje dužine u zadanom omjeru.
Težište trokuta. Skalarni umnožak vektora. Kut između vektora. Primjene.

 
Literatura
Za svaki razred (1., 2. i 3.) koristi se isti udžbenik ili zbirka zadataka koji je odabran u nastavnom predmetu matematika; za obradu nastavnih cjelina ili nastavnih jedinica koje nisu zastupljene u odabranom udžbeniku, koristiti drugu literaturu ili osobni didaktički materijal.
____________________________________________________________________________
 
6.8.2. Izborni nastavni predmet: KULTURA STANOVANJA
____________________________________________________________________________
 
Razred: drugi (2.)
Broj sati tjedno/godišnje: 1/35
Ciljevi
Usvojiti osnovne pojmove, znanja i vještine o uređivanju, održavanju i odnosu prema prostoru u kojem stanujemo.
Zadatci
Znati bitne principe uređenja i održavanja stambenog prostora.
Razvijati sposobnost sudjelovanja u uređenju i održavanju stambenog prostora u skladu s propisima i principima suvremenog razvoja.
Formirati pozitivne stavove prema životu s ukućanima, susjedima i članovima lokalne zajednice.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod
Kultura stanovanjaZnati definirati kulturu stanovanja i moći nabrojiti tipove stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.Kultura stanovanja – što je to?
Tipovi stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.
Uređivanje stambenog prostoraMoći nabrojiti potrebne prostorije u stanu obzirom na uobičajene čovjekove aktivnosti, znati odrediti: potreban namještaj i opremu za svaku prostoriju, minimalne veličine pojedinih prostorija, funkcionalne veze pojedinih dijelova stana i cjeline.
Moći nabrojiti tehnička/estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja i navesti primjere iz vlastitog života i/li iz literature i časopisa.
Biti sposoban odrediti detalje kojima se može prigodno oplemeniti stambeni prostor.Analiza stambenog prostora (skupina za: dnevni boravak, gospodarstvo, spavanje i komunikacije).
Tehnička i estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja (toplinska i zvučna zaštita, kućne instalacije, pregrade, vrata, prozori, namještaj, boje, svjetlo, vrtno i sobno bilje...).
Održavanje stambenog prostoraZnati: koje manje kvarove u stanu možemo otkloniti sami i kome se obratiti za veće, kako razvrstati smeće u stanu i odložiti ga na ispravan način.
Znati navesti: kome se obratiti prilikom uređenja/adaptacije stana, kako održavati red i čistoću u svojoj sobi/stanu, nove pristupe i tehnologije u projektiranju, izvedbi i održavanju stambenog prostora uz primjere iz života, literature, časopisa i prospekata.Potrebni radovi u održavanju stambenog prostora.
Održavanje kućnih instalacija
Rješenje smeća u kući/stanu.
Održavanje reda i čistoće u stanu.
Adaptacija kuće/stana.
Hrvatska sunčana kuća.
Nove tehnologije (zvučni zidovi, video zidovi, specijalni vodovi i instalacije, integriranje računalnih sustava).
Utjecaji drugih kultura (feng shui...).
Odnos prema
stambenom prostoruMoći navesti kako naše navike i ponašanje pridonosi očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Moći navesti kako ovladati vještinama suradnje, tolerancije i znati rješavati sukobe s ukućanima i susjedima.Svojim ponašanjem pridonosimo očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Stavovima suradnje i tolerancije s ukućanima i susjedima doprinosimo kvaliteti i ljepoti stambenog prostora.

 
Napomena: Program bi se uglavnom provodio u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika djelovalo na ostvarenje planiranog cilja i zadaća ovog predmeta.
 
Literatura
 
1. Stjepan Planić: Kultura stanovanja, »Revija«, Osijek, 1985.
2. Zdenko Strižić: O stanovanju – arhitektonsko projektiranje, reprint Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1996.
3. Andrija Mutnjaković: Znate li stanovati, Biblioteka: Kultura svakodnevnog života, Zagreb, 1966.
4. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb,
5. Knežević: Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.
6. Johnny Grey, ...: Dizajn stanovanja, Znanje, Zagreb, 2001.
7. Klaus Bayer: Suvremeno uređenje doma, Dušević&Kršovnik, Rijeka, 2003.
8. Dubravka Celebrini: Bonton – vodič lijepog ponašanja, Publika, Zagreb, 2003.
9. Simon Brown: Praktični feng shui, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.
10. Klaas T. Noordhuis: Vrt – veliki priručnik za cijelu godinu, Veble commerce, Zagreb, 1995.
11. Sanja Muzaferija: Sretni stanovi, Profil, Zagreb, 2004.
12. Stručni časopisi i revije: Oris, Arhitektura, Čovjek i prostor, GO 21, Ambijent, Dekor, Dom i vrt, Elle dekor i dr.
____________________________________________________________________________
 
6.8.3. Izborni nastavni predmet: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
____________________________________________________________________________
Razred:      prvi (1.)
            drugi (2.)
            treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje:     prvi: 1/35
                        drugi: 1/35
                        treći: 1/32
 
Ciljevi i zadaće programa
U odnosu na dosadašnji plan i program strukovnih sadržaja u kojem su vrlo šturo i nedostatno ponuđene samo neke opće značajke graditeljske djelatnosti, o veličanstvenim dostignućima graditeljskog stvaralaštva, bilo naslijeđenim, aktualnim ili budućim se općenito niti ne govori. U okviru ovog predmeta učenik će već u 1. razredu usvajati sve one spoznaje o veličini i značaju graditeljskog poduhvata i stvaranja impresivnih zdanja, kulturološkom i gospodarskom značenju graditeljstva koje će ga potpuno opredijeliti za graditeljski poziv, činiti ga ponosnim i ispunjavati ga stvaralačkim mogućnostima svog zanimanja te trajnim interesom za svoju struku.
U drugom razredu uz uobičajene sadržaje u tehnologiji zanimanja i praktičnoj nastavi, učenik upoznaje i one aktualne tehnologije u kojima će praktična znanja i vještine imati prilike ostvariti po zaposlenju i u iznimno složenim uvjetima i metodama građenja, ali koje mu objašnjavaju i otkrivaju veličinu stvaralačke dimenzije graditelja, te korisnost, značaj i ljepotu građevine koju ostavlja kao trag svog djelovanja i postojanja.
U trećem razredu učenik se susreće sa sadržajima koji nose u sebi najveću dimenziju problema stručnosti i odgovornosti za kvalitetu ostvarenog posla. To odgojno gledište stručnog obrazovanja zanemareno je u temeljnom području graditeljskog djelovanja, a to su: obnova, sanacija, rekonstrukcija građevina. Ovo je prilika da tradicionalno vrlo traženim graditeljima damo mogućnost da nauče temeljne principe zaštite i održavanja naslijeđenog graditeljskog fonda jer su ta umijeća gotovo zaboravljena, a pred nama je obnova i zaštita neizmjerna vrijednoga graditeljskog naslijeđa.
 
PRVI RAZRED
STRUKTURA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE GRAĐENJA
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Što je graditeljstvo?Usvojiti temeljne spoznaje o:
– suštini graditeljstva kao stvaralačkom području i čimbeniku razvoja,
– kulturološkom značenju graditeljskog čina i građevine kao značajnog povijesnog artefakta,
– mogućem umjetničkom karakteru graditeljskih zdanja, ali i o mogućem ugrožavajućem djelovanju neprihvatljive izgradnje nametnute okolišu.Osnovni pojmovi: djelatnost, tehnika, tehnologija.
Kulturološka uloga graditeljstva ukupnog civilizacijskog razvoja.
Djelovanje izgrađenog okoliša na čovjekov život.
Područja graditeljstvaNaučiti osnovna područja graditeljske struke kao i tipove objekata koje obuhvaćaju.Visokogradnja – arhitektura.
Niskogradnja.
Vodogradnja.
Specifičnosti graditeljske proizvodnjeUočiti bitne značajke graditeljske proizvodnje i uvjeta u kojima se izvodi djelatnost.
Naučiti resurse kojima mora raspolagati gradilište kao proizvodni pogon i raspored njihova optimalnog međudjelovanja u toku izvedbe građevine.Veličina proizvoda.
Trajanje proizvodnje – izgradnje.
Sudionici u izgradnji.
Sredstva za rad putuju.
Gradilište kao pogon za proizvodnju.
Suvremenost i trajnost građevine.
Vrijednost izgrađenog objekta.
Podjela radova i vremenski tijek izgradnje te korištenje objektaPrepoznati ključne faze u građenju i značajke organizacije njihova izvođenjaPripremni radovi.
Građevinski radovi
Završni radovi.
Opremanje objekta.
Korištenje objekta.
Održavanje objekta.
Konzervacija i zaštita.
Rušenje objekta.
Sustavi nosivog tijela građevineNaučiti i razumjeti vrste i načine prijenosa opterećenja od vanjskih opterećenja do tlaMasivni.
Linijski.
Skeletni.
Ćelijasti.
Viseći.
Zategnuti – šatorasti.
Pneumatski.
Razvoj graditeljskog umijećaUpoznati se i zapamtiti osnovne vrste građenja nosivog sustava te njihova kombiniranja u različitim epohama i podnebljima.
Uvidjeti od kolikog su značaja za izbor materijala i uobličavanje principa građenja u pojedinoj razvojnoj epohi bile društveno-razvojne okolnosti.
Uvježbavati govornu interpretaciju i skiciranje karakterističnih oblika arhitektonskim konstrukcijama.Razvoj tektonskog sustava.
Razvoj stereotomskog sustava.
Kombiniranje sustava unutar nosivog tijela.
Masivnost raznog srednjeg vijeka.
Raščlanjenost korpusa. Razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.
Odmjerenost i antropomorfnost arh. tijela u renesansi.
Razigranost tijela u baroku i rokokou.
Strogost i prezentnost klasicizma i historicizma.
Moderna i suvremena arhitektura.
Suvremene tendencije u graditeljstvu Upoznati se sa stremljenjima u suvremenoj arhitekturi i graditeljstvuKonstruktivizam.
Ekstatična arhitektura.
»zelena« arhitektura.
Razvoj prostornog planiranja i graditeljstvaUpoznati se sa suvremenim tendencijama demografskog i gospodarskog razvoja:
rastom priobalnih područja,
mogućnostima ruralnog razvoja,
principima održivog razvoja.Prostorni plan – donošenje prostornog plana.
Javni uvid i rasprave.
Urbani razvoj.
Urbanistički planovi.
Detaljni planovi.
Građevna dozvola.

 
DRUGI RAZRED
AKTUALNE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM GRAĐENJU
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Ćelijasti sustaviUpoznati tehnologiju izvedbe AB zidova i monolitnih međukatnih konstrukcija standardiziranih sustava oplata.Trimo oplatni sustav.
Doka sustav.
Noe sustav.
Peri sustav.
Građenje tunelskom oplatomUpoznati tehnologiju građenja zgrada, ćelijastoga i saćastoga konstruktivnog sustava tunelskom oplatom.
Shvatiti metodu betoniranja tunelskih cijevi zahvaljujući posebnim oplatama.»Outinord« sustav tunelske oplate.
Tunelske oplate za izvedbu stijenki tunelskih cijevi.
Građenje kliznom oplatomShvatiti način izvedbe kliznom oplatom i ograničenja koja treba uvažavati…Toranjske klizne oplate na komunikacijskim jezgrama poslovnih tornjeva, dimnjaka, silosa i sl.
Građenje betonom u podvodnim uvjetimaShvatiti složenost izvedbe AB konstrukcija na dnu i obalama vodotoka jezera i mora.Izvedba AB radova na kesonskim komorama.
Osiguranje građ. jame od podzemnih vodaUpoznati metode zaprečivanja ulaska vode u široki iskop građ. jame.
Upoznati gradnju kanala.Betonske zavjese i ocjedni zastori na stranicama iskopa.
Zagati.
Upojni bunari.
Građenje konstrukcija srednjeg i velikog rasponaNa primjerima uz prezentacijski materijal (DVD), upoznati građevne principe i procese gradnje nosivog sustava velikog raspona.Konstrukcije srednjeg i velikog raspona od AB.
Konstrukcije.
Tehnologija gradnje mostovaUpoznati se u najkraćim crtama s postupcima gradnje mostova.Lučni mostovi.
Viseći mostovi.

 
 
PRVI RAZRED
ZAŠTITA I OBNOVA GRADITELJSKE BAŠTINE
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Povijesna i graditeljska istraživanjaUpoznati s temeljnom procedurom zaštite spomeničke baštine od istražnih radova, prikupljanje podataka, utvrđivanje mjera zaštite do restauracije ili revitalizacije prenamjenom i rekonstrukcijom objekta.Snimanje i istraživanje.
Povijesna studija.
Arheološka i građevinsko tehnička istraživanja te vođenja sondi.
Dokumentiranje.
Utvrđivanje plana mjera i zaštite te korištenje objekta.
2. SanacijeIlustrirajući i ukazujući na primjere lošeg i dobrog rješenja sanacija, koncentrirati pozornost učenika na primjenu pravilnih metoda otklanjanja pogubnih okolnosti utjecaja vlage i statičke urušenosti i nestabilnosti.Metode isušivanja objekta od utjecaja podzemne vlage.
Otklanjanja utjecaja atmosferske vlage.
Statička stabilnost objekta sprezanjem i potkonstrukcijom.
U razini temelja.
U razini međuetažnih konstrukcija.
U uzdužnim i poprečnim serklažama.
3. Principi obnove rekonstrukcije i prenamjene objekataNaučiti osnovne kriterije radi pravilnog izbora zahvata i funkcije objekta u obnovljenom izdanju.Zahtjev ambijentalnog uklapanja i autentičnosti.
Zahtjev funkcionalnoga i konstruktivnog poboljšanja u smislu revitalizacije.
Zahtjev i primjeri zahvata prenamjene objekta uz uvažavanje izbornih karakteristika objekta.
4. Zidarska i popravci na zidovima i stropovimaNa odgovarajućim primjerima ilustrativnim materijalom približiti učenicima metode rada na popravcima zidova i stropnim konstrukcijama naročito ako su obogaćenim štukaturama.Popravci na popucalim zidovima.
Popravci na spojevima zidova i betonskih konstrukcija ili drugih vrsta nosivih elemenata.
Rekonstrukcija drvenih i oplaćenih stropova
Obnova polumontažnih i svođenih međuetažnih konstrukcija.
Ojačanje drvenih stropnih konstrukcija.
5. Obnova žbukaNaučiti metode sondiranja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke.
Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i impregniranja podloga.
Postupci ojačanja žbuke naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, vent. kanali).Uzimanje uzoraka.
Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada.
Aplikacije raznim materijala i spornih sredstava.
6. Obnova međuetažnih konstrukcija i podovaNa odgovarajućim primjerima naučiti o mogućim postupcima obnove, popravka ili zamjeni restitucije oštećenih dijelova međukatne konstrukcije ili podnih podloga ili podnih obloga.
Upamtiti da upravo te vrste popravaka utječu na doživljaja kvalitetne sanacije zbog osjetljivosti na vibracije upuštanje i habanje.Rastavljanje poda i izbijanje nosivih elemenata uz obilježavanje elemenata.
Ugradba nosivih elemenata.
Ugradba poveznih elemenata.
Ugradba ojačanja i zateznih prava u sprezanju stropne konstrukcije.
Ugradba vatrootpornih ispuna šupljih i oplaćenih stropnih konstrukcija.
Ugradnja pod konstrukcijama i koridora za prolaz instalacija.
7.a
Zidarska obnova fasada i fasadnih štukatura i vijenaca (samo za zidare)U posljednjoj cjelini na kraju školovanja na dobro izabranim primjerima upoznati se sa uspješno saniranim konstrukcijama specifičnim za zanimanje – fasaderskim radovima kod zidara.Skidanje stare i olabavljene žbukane fasade.
Izrada kamene žbuke i profila stilizacije klesane fasade.
Izrada profila vijenaca, lizena i kapitela.
Štukaterski radovi na pročeljima.
7.b
Obnova i rekonstrukcija serklažnih konstrukcija i AB – ukruta (samo armirači-betonirci)Stabilizacijom i ukrutom konstruktivnog sustava kod armirača – betoniraca.Izvedba specifičnih konstrukcija za sprezanje zatega i serklaža.
Ulaganje armiranih elemenata u jačanju donje zone stubišnih zavojitih konstrukcija.
7.c
Obnova i rekonstrukcija krovišta (samo tesari)S rekonstrukcijom krovišta i drvenih stubišta i stropova (kod tesara).Rekonstrukcija i zaštita krovišta.
7.d
Obnova i rekonstrukcija pokrovaI rekonstrukcijom obloga odnosno pokrova (kod krovopokrivača – izolatera).Rekonstrukcija građe klasičnih pokrova (šindra, crijep, lim, slama, kamen) ili zamjena odgovarajućim vrstama suvremenih materijala (staklo, sintetika, traka, premazi).

 
Metodičke upute za izvođenje predmeta
Nastavnici imaju obvezu da izlaganja učine zanimljivima, ponajviše pravilnim odabirom ilustrativnih primjera i prezentacijskih materijala, a koji su značajni i s kulturološkoga i stručnoga gledišta.
U prvom razredu zadaće su usmjerene na pojačanje učenikove identifikacije u uzoru budućeg graditelja pa mu osim zanimljivih sadržaja treba omogućiti da sam iznosi zapažanja i očituje se o metodama i tehnološkim postupcima. Treba ih upućivati na prikaze i praćenje građevinskih pothvata u stručnoj literaturi.
Sadržaje obrađivati u korelaciji s predmetima građevne konstrukcije, tehnologija struke u prvom razredu, građevnim konstrukcijama, tehnologijom zanimanja i elementima niskogradnje te naročito u trećem razredu s predmetima otpornost građevina, organizacija građenja i tehnologija zanimanja, a obogatiti ih i stručnim razgledima značajnih objekata u izgradnji ili obnovi.
________________________________________________________________________
 
6.9. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA STRUKE
________________________________________________________________________
 
Razred: prvi (1.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70
Ciljevi
Steći uvid u graditeljstvo i tijek izvođenja objekta te stjecanje znanja o organizaciji gradilišta, uporabi i očuvanju osnovnog pribora, alata strojeva, pripremnim radovima i iskopima kao i najčešćim zemljanim radovima, najjednostavnijem temeljenju, hidroizolaciji, temeljnoj kanalizaciji i drenaži, te o izvođenju jednostavnih zidova od opeke, betona i AB.
Zadatci
Steći znanja o nazivima, upotrebi i čuvanju pribora, alata i strojeva za sva graditeljska zanimanja.
Usvojiti znanja o pripremnim radovima, obilježavanju objekta na parceli i izvođenju nanosne skele.
Upoznati se s osnovama tesarskih radova, nazivima, pojmovima i osnovnim tesarskim vezovima.
Usvojiti znanja zemljanim radovima (iskopima i osiguranje iskopa od urušavanja).
Usvojiti znanje o oplatama, njihovu montažu i demontažu te znati »čitati« prikaz oplata.
Usvojiti osnovna znanja o armiranju i betoniranju temelja.
Usvojiti znanja o izvedbi temeljne kanalizacije i drenaže zgrade.
Steći znanja o ulozi, vrstama materijala i izvedbi hidroizolacije.
Upoznati se s osnovama zidarskih radova, nazivima, pojmovima i pravilima zidanja.
Usvojiti znanje o vrstama i izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova.
Usvojiti znanja o nužnosti ukrute zidanih konstrukcija i rješenja otvora u zidovima.
Upoznati se s vrstama stropnih ploča, njihovim karakteristikama i izvedbi.
 
PRVI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Uvod u graditeljstvoNaučiti učenike fazama građenja objekta, upoznati ih s njihovim zanimanjem, organizacijom gradilišta te osnovne činjenice o sastavu i ponašanju osnovnih građevnih materijala.Tijek realizacije građevine.
Prikaz poslova svih zanimanja.
Organizacija gradilišta / radionice.
Osnovni građevni materijali.
Pribor, alat, strojeviUsvojiti nazive, znati upotrebljavati pribor, alat, građ. strojeve i transportna sredstva. Naučiti ulogu i vrstu skela. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod uporabe alata, strojeva i kod rada na skelamaPribor, alati i strojevi za zemljane radove.
Zidarski pribor, alati i strojevi.
Tesarski pribor alati i strojevi.
Armirački pribor, alati i strojevi.
Transportna sredstva.
Skele i radni podovi.
Pripremni radovi na izgradnji objektaNaučiti nazive i dimenzije drvene građe, nazive i uporabu veznih sredstava za drvo, načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova.
Usvojiti teoretsko znanje o slaganju više elemenata u istom pravcu te razne metode obilježavanja pravog kuta.
Upoznati se s postupkom iskolčavanja i nanosnom skelom.Osnove tesarskih radova.
Označavanje pravca i pravog kuta.
Iskolčavanje objekta.
Izrada, postava i rad nanosne skele.
Zemljani radoviSteći znanje o oplatama, vrstama zemljanih radova, a detaljnije o iskopima. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zemljanih radova.Oplate.
Zemljani radovi – detaljnije iskopi.
Oplata za podupiranje i razupiranje iskopa.
Izvedba temeljaSteći znanje o izradi i postavi oplata, armiranju i betoniranju trakastih temelja i temelja samaca.Osnove armiračkih radova.
Dubina temelja u raznim uvjetima, podbetoniranje temelja.
Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca (s izradom i postavom oplate i armiranjem).
Demontaža oplate.
Temeljna kanalizacija i drenažaNaučiti svrhu i princip postave kanalizacijske mreže, izradu i kontrolnog okna.Temeljna kanalizacija.
Dvorišni kanal temeljne kanalizacije.
Kontrolna kanalizacijska okna.
Drenaža objekta.
HidroizolacijaSteći znanja o materijalima, postavi i izvedbi hidroizolacije. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod izvedbe HI.Materijali za HI.
Izvedba bitumenskih HI.
Naknadno izvođenje HI.
Osnove zidanjaSteći znanje o nazivima osnovnih zidarskih pojmova, pravilima zidanja, vezovima jednostavnih zidova i stupova. Upoznati sa s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zidanja.Osnove zidarskih radova – zidarski pojmovi i pravila zidanja.
Vrste i omjeri mortova, dimenzije cijelih i lomljenih komada opeke.
Vez dužnjaka, vežnjaka, blok opekom NF i šupljim op. blokovima jednostavnih zidova i stupova.
Nadvoji i ukrute.
Nadvoji i ukrute građevineSteći znanja o postavi i izvedbi nadvoja, veznih zidova i serklaža.Izvedba AB nadvoja.
Postava veznih zidova.
Izvedba vertikalnih serklaža.
Izvedba horizontalnih serklaža.
Betonski i AB zidovi i stupoviSteći znanja o vrstama, izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod AB radova.Izvedba jednostavnih betonskih i AB zidova.
Izvedba jednostavnih betonskih i AB stupova.
Monolitne AB međukatne konstrukcijeSteći znanja o vrstama stropova prema materijalima, različitom presjeku, načinu oslanjanja i izvedbi, postavi oplate, podupiranju, armiranju, i betoniranju ravne AB ploče i ploče s gredama.Podjela stropnih ploča.
Izvedba monolitnih AB stropova.
Izvedba polumontažnih AB stropova.

 
Metodičke napomene
Nastava se treba odvijati uglavnom metodama usmenog izlaganja i razgovora, demonstracija na modelima i vizualnim uređajima (video-projektor, DVD player), grafičkog prikazivanja i obogatiti posjetima gradilištima i prezentacijama predstavnika iz privrede.
Obveze učenika
Učenici trebaju bilježiti predavanja s pripadajućim grafičkim prikazima, koristiti raspoloživu literaturu i prospekte proizvođača građevnih materijala, redovito izrađivati domaće uratke te voditi bilješke i grafičke prikaze vježbi koje izvode na praktičnoj nastavi.
Literatura za nastavnike
1. Tatjana Neidhardt – Građevne konstrukcije
2. Otvoreno sveučilište – Zaštita na radu
3. N. Kacijan – Sigurnost pri građevinskim radovima
4. Đuro Peulić – Konstruktivni elementi zgrade – I., II.
5. Antić – Zidarski radovi
6. Krunić, Opsenica – Tehnologija zanimanja za zidare
7. Z. Sorić – Zidane konstrukcije
8. Marin Horvat – Građevni materijali
9. V. Marčelja – Beton i komponente
10. P. Krstulović – Svojstva i tehnologija betona
11. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova
12. B. Behaim – Armirani beton
13. Staničić – Drvodjelska tehnologija obrade
14. Prospekti aktualnih proizvođača građevnih materijala, videokasete, CD-i
____________________________________________________________________________
 
6.10. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA
____________________________________________________________________________
 
Razred: drugi (2.), treći (3.)
Broj sati tjedno/godišnje: 2/70, 2/64
Ciljevi
U drugom razredu učenici trebaju usvojiti znanje izrade raznih vrsta pokrova u krovopokrivačkim radovima uz uvažavanje mjera zaštite u obavljanju poslova.
U trećem razredu učenici trebaju usvojiti tehnologiju izrade hidroizolacija, toplinske zaštite, odvodnje vode, i ugradnje elemenata krovne plohe, kao uvjet za svladavanje praktičnih vještina potrebnih za kvalitetnu izvedbu krovopokrivačkih radova na novim građevinama kao i na sanaciji postojećih.
Zadatci
Naučiti najvažnija tehnička i fizička svojstva drveta za potrebe krovopokrivačkih radova.
Upoznati izradu pokrova od crijepa i betonskog crijepa.
Upoznati izradu pokrova ravnim pločama.
Upoznati izradu pokrova valovitim pločama.
Upoznati izradu pokrova žlijebnjacima.
Upoznati izradu limenih pokrova.
Upoznati izradu pokrova bitumenskom šindrom.
Upoznati hidroizolaciju ravnih krovova.
Steći znanja o toplinskoj zaštiti u krovnim konstrukcijama.
Upoznati izradu toplinske izolacije vanjskih zidova.
Znati namjenu i načine ugradnje elemenata krovnih ploha.
Upoznati tradicionalne pokrove.
Upoznati načine sanacije starih krovišta.
Osim znanja, učenici moraju usvojiti vještinu grafičkog prikazivanja te razumijevanja prikaza pojedinih dijelova građevine.
 
DRUGI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještina i umijeća)Nastavni sadržaji
Rad s drvetom i drvenim materijalimaUpoznati se s drvenim proizvodima, svojstvima drvenih elemenata i njihovim pravilnim skladištenjem, odabirom za primjenu i obradom.Drvo i drveni materijali prema svojstvima.
Greške drveta i zaštita drveta.
Klase i vrste rezane građe.
Slaganje i skladištenje drva.
Volumen drvene građe.
Mjerenje, označivanje, obrada dlijetom, piljenje, blanjanje i brušenje.
Izrada karakterističnih spojeva i odabir spojnih sredstava.
Izrada dijelova drvenog krovišta.
Letvanje krovova.
Izrada krovova s crijepom i betonskim crijepomNaučiti tehnologiju pripreme crijepa (klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje) u odnosu na položaj i mjesto crijepa te izradu konstrukcije koje drže pokrov od crijepa, njihovo pokrivanje ili prekrivanje kao i sljemena, uvale, grebena i ruba krova.Klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje crjepova i betonskih crjepova.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od crijepa.
Prekrivanje ravne krovne površine različitim crjepovima i betonskim crjepovima.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova. 
Izrada pokrova ravnim pločamaNaučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju ravnih ploča od različitih materijala na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena, kao i izrade podloge za pokrov ravnim pločama.Rezanje i bušenje ravnih ploča od: salonita, polikarbonata i drugih materijala.
Pokrivanje krovova ravnim pločama.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada konstrukcije i podloga za različite vrste pokrova od ravnih ploča.
Izrada pokrova valovitim pločamaNaučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju valovitih ploča od različitih materijala na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za pokrov valovitim pločama.Rezanje i bušenje valovitih ploča od: salonita, bitumenskih ploča, i drugih materijala.
Pokrivanje krovova valovitim pločama.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada konstrukcije i podloga za različite vrste pokrova od valovitih ploča.
Izrada pokrova
žlijebnjacimaNaučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju žlijebnjaka na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena, kao i izrade podloge za pokrov žlijebnjacima.Klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje žlijebnjaka.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od žlijebnjaka.
Prekrivanje ravne krovne površine žlijebnjacima.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada krovova s limenim pokrovomNaučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju ravnih limova od raznih vrsta metala, profiliranih limova i sendvič-panela na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za ove pokrove.Izrezivanje, savijanje, učvršćenje i lemljenje metalnih limova.
Konstrukcije i podloge za pokrov limom.
Pokrov sendvič panelima.
Pokrivanje sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova od bitumenske šindreNaučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju pokrova od bitumenske šindre na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za pokrov bitumenskom šindrom.Izrada konstrukcije i podloge za pokrov bitumenskom šindrom.
Izrada pokrova krova bitumenskom šindrom.
Pokrivanje sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

 
 
TREĆI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještina i umijeća)Nastavni sadržaji
Izrada hidroizolacijeNaučiti pripremu podloge za različite vrste hidroizolacija te usvojiti tehnologiju izrade različitih hidroizolacija u odnosu na vrstu hidroizolacijskog materijala.Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izvedba hidroizolacije od bitumena i ljepenke.
Zavarivanje bitumenskih traka.
Lijepljenje i spajanje plastičnih traka.
Izvedba hidroizolacije materijalima koji se nanose prskanjem ili premazivanjem.
Izvedba zaštitnog sloja hidroizolacije ravnog krova i podruma.
Hidroizolacija ravnog krova.
Toplinska zaštita ravnog krovaUsvojiti znanja o ulozi toplinske zaštite kod ravnog krova i njezinu pravilnu ugradbu.Vrste toplinskih materijala i fizičko-tehnička svojstva za toplinsku zaštitu ravnog krova.
Ugrađivanje materijala za toplinsku izolaciju ravnog krova. 
Izrada obloga vanjskih zidovaNaučiti potrebna znanja za izvedbu potkonstrukcije, pričvršćenje toplinske izolacije i njezine zaštite kao obloge vanjskih zidova.Izvedba potkonstrukcije za vanjske obloge zidova.
Pričvršćenje toplinske izolacije na različite podloge.
Ugrađivanje ploča od lima i salonita za oblogu vanjskih zidova.
Montaža elemenata krovnih plohaNaučiti svrhu i namjenu raznih elemenata i naprava: za odvod krovnih voda, snjegobrani, krovni prozori i kupole, gromobrani, sunčani kolektori, te njihova pravilna ugradba.Ugradnja naprava za odvod krovnih voda: žljebovi, vertikale, slivnici.
Ugradnja snjegobrana.
Ugradnje krovnih prozora i kupola za svjetlo.
Ugradnja gromobrana.
Ugradnja sunčanih kolektora. 
Tradicionalni pokroviUpoznati tradicionalne pokrove radi moćnosti pravilne rekonstrukcije.Izrada pokrova od slame.
Izrada pokrova od drvene šindre.
Izrada pokrova od kamenih ploča.
Sanacija starih krovovaNaučiti uočavati dotrajale dijelove konstrukcije kod raskrivanja starih krovova te ih popraviti ili zamijeniti s novim materijalima, a kod pokrivanja kombinirati novi i stari pokrov.Raskrivanje starih krovova.
Popravci i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije.
Pokrivanje krovova kombiniranjem starog i novog pokrovnog materijala.

 
Metodička napomena
U izvođenju nastave koristiti uzorke i modele.
______________________________________________________________________
 
6.11. Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA
______________________________________________________________________
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Ciljevi
Cilj naukovanja za stjecanje ovog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućavaju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga zanimanja.
Zadatci
Usvojiti znanja o sigurnosti i zaštiti na radu.
Upoznati organizaciju rada na gradilištu i radionicama.
Upoznati značaj pripremnih radova za početak rada gradilišta.
Upoznati zemljane radova i spoznati važnost temeljenja zgrade.
Svladati osnovne vještine za polaganje kanalizacije i hidroizolacije.
Upoznati i usvojiti vještine osnova zidanja i žbukanja.
Upoznati i usvojiti vještine armiranja i betoniranja.
Upoznati i usvojiti osnovne vještine obrade drva.
Upoznati i usvojiti osnovne vještine obrade metala.
Usvojiti:
– Izradu krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
– Izradu krovova s pokrovom od ravnih ploča.
– Izradu krovova s pokrovom od valovitih ploča.
– Izradu krovova s limenim pokrovom.
– Izradu hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
– Ugradnju naprava za odvodnju površinskih voda.
– Izradu obloga na vanjskim zidovima.
– Montažu elemenata na krovnim plohama.
Osvijestiti i poticati ulogu fizičke snage i kondicije kod obavljanja građevinskih radova.
Razviti sposobnost vizualizacije zadanog crteža (dvodimenzionalni prikaz) u trodimenzionalnu sliku u svijesti (prostorni zor) kao i obrnuti proces.
Razviti psihomotorne sposobnosti i koordinaciju pokreta pri obavljanju zadataka.
Osposobiti se za brzo shvaćanje problema i uspješno pronalaženje rješenja.
Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom djelovanjem i potrebu za timskim radom.
Upoznati i svladati vještinu rada s krovopokrivačkim i izolaterskim priborom, alatima i strojevima.
Razviti i uvježbati osjećaj za potrebnu količinu materijala i vremena za izvedbu određene konstrukcije.
 
PRVI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Zaštita na raduUsvojiti osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu, pravila i način zaštite od njih te pružanje prve pomoći.
Izvršiti provjeru znanja za rad na siguran način. Zakon i propisi o zaštiti na na radu.
Prava i obveze izvoditelja građevinskih radova.
Izvori opasnosti pri krovopokrivačkim radovima.
Zaštitne mjere.
Pružanje prve pomoći.
Provjera znanja za rad na siguran način.
Organizacija rada u školskoj radionici i na gradilištuUpoznati radne prostore i kućni red školskih radionica te organizaciju rada na gradilištu.Upoznavanje radnih prostora i kućnog reda u školskim radionicama.
Organizacija rada na gradilištu (shema gradilišta). Pripremni radovi prije građenja (razgrađivanje starih objekata, rušenje stabala, izrada ograde, montaža privremenih objekata, skidanje humusa).
Alati i priborUsvojiti znanja i vještine pravilne uporabe i čuvanja ručnih alata, pribora i pomagala za zidare, tesare i armirače.Uporaba pribora za mjerenje i obilježavanje. Uporaba ručnog zidarskog alata i njegovo održavanje.
Prenošenje linije vodoravnice i određivanje vertikale zida.
Uporaba ručnog tesarskog alata, njegovo održavanje i oštrenje.
Izrada priručne skele (drveni nogari), radnih stolova i šablona.
Uporaba ručnih alata za sječenje, savijanje i spajanje armature.
Pripremni radoviUsvojiti vještine potrebne za obilježavanje temelja na tlu i izradu nanosne skele.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Označivanje pravca na tlu.
Određivanje pravog kuta priručnim sredstvima i geodetskim instrumentom.
Prenošenje dimenzija iz nacrta na drvene elemente.
Izrada elemenata nanosne skele.
Prenošenje dimenzija nacrta s nacrta na nanosnu skelu.
Obilježavanje temelja na tlu.
Zemljani radovi i temeljenjeUsvojiti vještine iskopa temelja, podupiranja i razupiranja građevne jame, izrade oplate temelja, izrade i ugrađivanje betona te rastavljanje i čišćenje oplate.Ručni iskop trakastih temelja.
Ručni iskop temelja samaca.
Podupiranje i razupiranje građevne jame i trakastih temelja.
Izrada jednostrane i dvostrane oplate temelja i nadtemeljnog zida.
Ispravljanje, sječenje, savijanje i nastavljanje armature temelja.
Priprema betona i betoniranje temelja i nadtemeljnog zida.
Rastavljanje i čišćenje oplata.
Izrada kanalizacije i drenažeUsvojiti vještine potrebne za izvođenje horizontalne kanalizacije ispod objekta i vanjske kanalizacije. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Iskop kanala u padu i revizijskog okna.
Postavljanje kanalizacijskih i drenažnih cijevi od betona, kamenštine i PVC.
Izrada oplate revizijskog okna.
Sječenje, savijanje i nastavljanje armature.
Betoniranje revizijskog okna.
HidroizolacijeUsvojiti vještine potrebne za izradu horizontalne hidroizolacije temelja, betonske podloge te vertikalne hidroizolacije podrumskih zidova.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izrada horizontalne hidroizolacije temelja i betonske podloge.
Izrada vertikalne hidroizolacije podrumskog zida.
Osnove zidanjaUsvajanje vještina potrebnih za izradu morta i zidanje zidova s opekom normalnog formata.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Ručna i strojna izrada morta.
Obilježavanje i nalaganje ravnih zidova od opeke NF.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 7 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 12 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 25 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 38 cm.
Zidanje opekarskim blokovima.
Betonski i AB zidovi i stupoviUsvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate zidova i stupova, ugradnju armature te ugradnju i njegu betona.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada jednostrane i dvostrane daščane oplate zida.
Priprema i sastavljanje montažnih oplata za zidove (peri, noe, doka).
Priprema i ugradnja armature prema tehničkoj dokumentaciji.
Betoniranje betonskih i AB zidova.
Izrada daščane oplate stupova različitih presjeka.
Priprema i sastavljanje montažnih oplata stupova.
Betoniranje AB stupova različitih presjeka.
Rastavljanje, čišćenje i pospremanje oplate zidova i stupova.
Njega betona.
Nadvoji i ukrute građevineUsvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža, ugradnju armature, ugradnju i njegu betona te ugradnju montažnih nadvoja.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada i montaža oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža.
Izrada i ugradnja armature za AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže.
Izrada i ugradnja betona u AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže.
Rastavljanje čišćenje i pospremanje oplate nadvoja.
Njega betona.
Ugradnja montažnih nadvoja.
Monolitne AB međukatne konstrukcijeUsvajanje vještina potrebnih za izradu monolitnih međukatnih konstrukcija.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.Izrada skele i daščane oplate za monolitnu AB ploču.
Sastavljanje montažne oplate za monolitnu AB ploču.
Priprema i ugradnja armature za monolitnu AB ploču prema tehničkoj dokumentaciji na radilištu.
Betoniranje AB ploče.

 
DRUGI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Rad s drvetom i
drveni materijaliNaučiti značajke i fizičko-tehnička svojstva te pravilni odabir i uporabu drvenih elemenata u odnosu na njihovu namjenu te obradu drveta.Izvođenje jednostavnih radova obrade drveta: mjerenje, označivanje, obradu dlijetom, piljenje, blanjanje i bušenje.
Izrada jednostavnih drvenih spojeva.
Izrada i učvršćenje spojeva pomoću vijaka, svornjaka, čavala, klinova, moždanika.
Izrada dijelova drvenog krovišta.
Letvanje krovova i izvođenje oplate krovova.
Izrada krovova sa crijepom i betonskim crijepomNaučiti postupke pripreme crijepa u odnosu na položaj i mjesto crijepa na krovu.
Svladati izradu konstrukcija koje drže pokrov od crijepa.
Uvježbati prekrivanje krovnih ploha, te sljemena, uvala, grebena i rubova.Razlikovati crjepove i betonske crjepove.
Klesanje, lomljene, rezanje, bušenje crjepova i betonskih crjepova.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od crijepa.
Prekrivanje ravne krovne površine različitim crjepovima i betonskim crjepovima.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova ravnim pločamaUpoznati postupke pripreme i obrade ravnih krovnih ploča.
Naučiti izradu konstrukcije na koju se učvršćuju ravne krovne ploče.
Naučiti i uvježbati pokrivanje krovnih ploha i detalja ravnim pločama.Rezanje i bušenje ravnih krovnih ploča.
Izrada podložne konstrukcije za pokrov ravnim pločama (salonit).
Prekrivanje krovova ravnim pločama.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova pločama polikarbonata.
Izrada pokrova valovitim pločamaUpoznati postupke pripreme i obrade valovitih krovnih ploča.
Naučiti izradu konstrukcije na koju se učvršćuju valovite krovne ploče.
Naučiti i uvježbati pokrivanje krovnih ploha i detalja valovitim pločama.Rezanje i bušenje valovitih krovnih ploča.
Izrada konstrukcije i podloga za pokrov valovitim pločama.
Prekrivanje krovova valovitim pločama.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova ravnim limomNaučiti postupke rada s limom, izradu podloge za pokrov limom, te izvedbu pokrova limom.Označivanje, rezanje, savijanje, učvršćivanje, lemljenje limova.
Izrada podloge za pokrov ravnim limom.
Izrada pokrova ravnim limom.
Izrada spojeva krovnih i ostalih ploha.
Izrada pokrova
profiliranim limomNaučiti pripremu podloge i izvedbu pokrova profiliranim limenim pločama.Izrada pokrova od profiliranog lima.
Obrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova
žlijebnjacimaNaučiti postupke pripreme žlijebnjaka za pokrov.
Svladati izradu konstrukcija koje drže pokrov od žlijebnjaka.
Uvježbati prekrivanje krovnih ploha, te sljemena, uvala, grebena i rubova.Rezanje klesanje i bušenje žlijebnjaka.
Postavljanje konstrukcije koja drži pokrov od žlijebnjaka.
Izrada konstrukcije i podloga za pokrov žlijebnjacima. Prekrivanje krovova žlijebnjacima.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova od bitumenske šindreNaučiti i uvježbati izradu pokrova od bitumenske šindre, s izradom podloge i obradom detalja pokrova.Izrada podloge za pokrov bitumenskom šindrom.
Pokrivanje krova bitumenskom šindrom.
Pokrivanje grebena, uvale, sljemena i ruba krova.

 
 
TREĆI RAZRED
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Izrada hidroizolacijaUočiti važnost vrste materijala podloge i pripreme podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija.
Naučiti upotrebljavati razne vrste materijala za vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju.
Uočiti važnost pravilne i precizne izvedbe detalja na ravnom krovu.Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izvedba hidroizolacije s bitumenom i ljepenkom.
Zavarivanje bitumenskih traka.
Izvedba hidroizolacije materijalima koji se nanose prskanjem ili premazivanjem.
Izvedba zaštitnog sloja hidroizolacije.
Toplinska zaštita ravnog krovaUočiti razlike između materijala za toplinsku zaštitu.
Naučiti ugrađivati materijale za toplinsku zaštitu.Ugrađivanje materijala za toplinsku zaštitu krova.
Odvodnja krovnih vodaNaučiti izradu uređaja za odvodnju krovnih voda prema raznim načinima odvodnje.Ugradnja krovnih žljebova od metala i plastičnih materijala.
Ugradnja krovnih slivnika.
Izvođenje vanjske odvodnje krovne vode.
Priključenje unutrašnje odvodnje vode.
Izrada obloga vanjskih zidovaNaučiti izvođenje toplinske zaštite vanjskih zidova s odgovarajućom potkonstrukcijom i završnom oblogom.Izvođenje potkonstrukcije za obloge vanjskih zidova.
Pričvršćivanja toplinske izolacije na različite podloge.
Ugrađivanje ploča za oblogu vanjskih zidova.
Montaža elemenata krovnih plohaSvladati načine ugradnje raznih elemenata na krovu, a da se osigura njihova stabilnost i namjena te da se ne poremeti vodoodvodnja krova.Ugradnja snjegobrana.
Ugradnja krovnih prozora i svjetlosnih kupola.
Ugradnja gromobrana.
Ugradnja sunčanih kolektora.
Sanacija starih krovovaUočiti nedostatke starih krovova, savladati načine zamjene dotrajalih dijelova, te prekriti krov novim ili kombiniranjem novoga i starog materijala.Raskrivanje starih krovova.
Popravci i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije.
Prekrivanje krovova kombiniranjem staroga i novog materijala.

 
Metodičke napomene
Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima, te radnih postupaka koji su zajednički za sva osnovna graditeljska zanimanja. U drugom i trećem razradu stječu se specifična krovopokrivačka znanja i vještine. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu.
Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite.
Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom.
Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu – na gradilištu
Učenici u radu na praktičnoj nastavi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća realizatora programa da učeniku na početku radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.
Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa praktične nastave.
Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebiti materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.
Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:
– cilj vježbe, proizvod ili usluga,
– osnovne i pomoćne materijale,
– sredstva za rad (alati, strojevi i uređaji),
– načini izvođenja (organizacija, tehničke i tehnološke upute),
– potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,
– načine vrednovanja rada učenika, stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:
– propisani dnevnik rada (mapa praktičnog dijela naukovanja),
– odobrenu literaturu iz praktične nastave za krovopokrivačke radove
– pribor za crtanje (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.),
– radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,
– vođenje mape praktičnog dijele naukovanja,
– pristup usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.
Literatura koja se preporučuje
Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala:
1. Tehnički katalozi građevnog materijala
2. Prospekti proizvođača građevnog materijala
3. N. Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994.
4. Radna mapa za naukovanje
 
7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ
Ispitni ciljevi
Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za obavljanje poslova u zanimanju krovopokrivač.
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
1. zaštita na radu i ekološki zahtjevi;
2. rukovanje alatima, priborom i strojevima;
3. osnove izrade zidova – zidanjem i betoniranjem;
4. rad s drvom i drvnim materijalima;
5. izrada krovova s crijepom i betonskim crijepom;
6. izrada krovova s ravnim pločama;
7. izrada krovova s valovitim pločama.
8. izrada krovova s limenim pokrovima;
9. izrada pokrova od bitumenske šindre;
10. izrada hidroizolacija;
11. toplinska zaštita ravnoga krova;
12. ugradnja naprava za odvod krovnih voda;
13. izrada obloga vanjskih zidova;
14. montaža elemenata na krovnim plohama.
Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratka Opis uratka
Pokriti krov crijepom ili betonskim crijepomUradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, letvanja, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, uvalu i rub krova.
Pokriti krov ravnim salonitnim pločama Uradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, izvođenja podloge, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, uvalu i rub krova.
Pokriti krov bitumenskom šindromUradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, izvođenja podloge, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, strehu i rub krova.
Izvesti hidroizolaciju ravnog krovaUradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, pripremanja podloge, ugrađivanja svih slojeva, određivanja ruba krova, slivnika, otvora i prodora.
Izvesti hidroizolaciju vodoravnih i okomitih površina građevineUradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, pripremanja podloge, ugrađivanja svih slojeva, određivanja otvora i prodora.
Obložiti vanjske zidove pločama od lima ili salonitaUradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, izvođenja potkonstrukcije, ugrađivanja toplinske izolacije, izvođenja oblaganja, obrađivanja ruba i krajeva plohe.

 
RADNA PROBA
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Izvedba podloge za krovOvisno o vrsti uratka, treba izvesti dio podloge.
Izvedba potkonstrukcije za obloge vanjskih zidovaDio konstrukcije predviđen za uradak pripremiti za oblaganje.
Izvedba toplinske izolacijeOvisno o vrsti uratka, izvesti dio toplinske izolacije s predviđenim materijalima.
Ugradnja različitih elemenata na krovove Ugraditi jedan od predviđenih elemenata (snjegobrani, krovni prozori, svjetlarnici, sunčani kolektori ili ostali elementi) na krov.

 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Nastavna područja (teme i cjeline iz predmeta)
1.     Pripremni radovi na gradilištu
2.     Zemljani radovi
3.     Temeljenje
4.     Hidroizolacije
5.     Zidovi
6.     Stropovi
7.     Stubišta
8.     Krovišta
9.     Sprječavanje nesreća, uređenje gradilišta, skele
10.    Ustrojstvo građenja
11.    Dijelovi zgrade i njihova funkcija
12.    Veziva, žbuke (mortovi), beton i zidarski radovi
13.    Drvo i drvni materijal
14.    Krovovi s crijepom i betonskim crijepom
15.    Krovovi s ravnim pločama
16.    Krovovi s valovitim pločama
17.    Pokrivanje i brtvljenje s bitumenskim i plastičnim materijalima
18.    Obrada metala i pokrivanje limovima
19.    Odvodnja vode s krovnih ploha
20.    Izrada obloga vanjskih zidova
21.    Montaža elemenata na krovnim plohama
22.    Matematičke i računske osnove
23.    Računanje potreba materijala za pojedine radove
24.    Računanje vremena potrebnog za obavljanje pojedinih poslova
25.    Izračunavanje cijene rada
26.    Osnove tehničkog crtanja
27.    Projektna dokumentacija
28.    Označivanje materijala, konstrukcija i opreme
29.    Primjena glavnih nacrta
30.    Primjena izvedbenih nacrta
31.    Detaljni nacrti
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izračun potrebnih materijala i prikaz uratka0 – 10
Korištenje zaštitnih sredstava i naprava0 – 10
Spretnost rukovanja alatima i strojevima 0 – 10
Prilagođivanje strojeva i alata 0 – 10
Koncentracija i izdržljivost0 – 10
Kvaliteta izrađene radne probe0 – 10
Točnost dimenzija i obrade prema planu 0 – 20
Kvaliteta izrađenog uratka0 – 20
UKUPNO BODOVA 100

 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan (5)
81 – 91Vrlo dobar (4)
67 – 80Dobar (3)
50 – 66Dovoljan (2)
0 – 49Nedovoljan (1)

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan (5)
80 – 89Vrlo dobar (4)
70 – 79Dobar (3)
60 – 69Dovoljan (2)
Manje od 30Nedovoljan (1)

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2005. godine.
 
Klasa: 311-01/05-01/53
Urbroj: 526-12-05-8
Zagreb, 3. svibnja 2005.
Ministar
Branko Vukelić, v. r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krznar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042149


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krznar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2151
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
KRZNAR
 
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
Cilj:
Odgojno-obrazovni program za zanimanje krznar ima cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća u području izrade odjevnih predmeta iz krzna, koje će omogućiti polazniku da po svršetku naukovanja samostalno i kvalificirano obavlja poslove i radne zadaće u okviru stečenog zanimanja, te cjeloživotno učenje i usavršavanje. 
 
Zadaci: 
O    Steći potrebna znanja o zaštiti na radu, sprječavanju nesreća, te zaštiti radne i životne sredine.
O    Steći znanja o organizaciji rada, radnom i tehnološkom procesu u krznarskoj radionici.
O    Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi različitih vrsta prirodnih i umjetnih krzna, te drugih sirovina u krznarskom zanatu.
O    Razviti vještinu izrade različitih krznarskih proizvoda.
O    Razviti osnovne vještine oblikovanja krznarskih proizvoda.
O    Steći osnovna znanja o konstrukciji krznenih odjevnih predmeta.
O    Steći osnovna znanja iz područja računarstva i primjene računala u krznarstvu.
O    Upoznati alate, strojeve i uređaje u krznarstvu, te njihovo tekuće održavanje.
O    Steći osnovna znanja o izračunavanju materijala, troškova izradbe i drugih elemenata kalkulacije.
O    Naučiti zakonitosti koje vladaju u ustrojstvu nekog poduzeća ili obrta.
O    Steći znanja potrebna za cjeloživotno učenje i praćenje razvoja struke i zanimanja. 
 
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine 
Zbog sličnosti s izradom kožnih odjevnih predmeta program pruža mogućnost učenicima da izborom Tehnologije kožnih odjevnih predmeta u trećoj nastavnoj godini i dodatnom praksom od 450 sati steknu dvojno zanimanje: krznara i krojača odjevnih predmeta od kože. U tom slučaju obrazovanje traje 3,5 godine.
 
Uvjeti za upis:
Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krznara, ugovor o naukovanju.


2. NASTAVNI PLAN
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk /etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Tehnologija zanimanja135270132137
Poznavanje materijala270135 - 105
Estetika i oblikovanje135135132102
Konstrukcija krojeva-_270396166
Izborna nastava 135135264134
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Stručni predmeti    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Računalstvo s vježbama
Praktična nastava u radnom procesu 360
 
 
 
 
540 270
 
 
 
 
630 160
 
 
 
 
640 
Ukupno nastave: 1614601714951512804235

 


NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
 
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk /etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Strukovno-teorijski dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci 270135132137
Tehnologija zanimanja135270132137
Poznavanje materijala270135 - 105
Estetika i oblikovanje135135132102
Konstrukcija krojeva--270396134
Izborna nastava135135264134
Ukupno724582808256781

 
Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura i matematika, a trećoj godini Tehnologija kožnih odjevnih predmeta ili matematika i tjelesna i zdravstvena kultura.
Ako se izabere tehnologija tada postoji mogućnost (po izboru učenika) da se produži obrazovanje (samo praktični dio) za pola godine i stekne dvojno zanimanje (krznar i krojač odjevnih predmeta od kože.
Za izborne sadržaje iz matematike mogu se također koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje broj 11, Zagreb, 1997.).
Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet). 
 
B)  Praktični dio (40 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi s vježbama 
360 
 270 
160 
 
Računalstvo s vježbama70  
Praktična nastava u krznarskoj radionici-najmanje sati 
 
540 
 
630 
 
640 
 
 
Ukupno9009008002600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena:    Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva ) trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi savladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu. 
 
D)  Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Strukovno-teorijski dio 245280256781
C) Praktični dio9009008002600
Ukupno
1460
1495
1280
4235

 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 
Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računarstvaPraktični rad na računalu
Tehnologija zanimanjaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad
Poznavanje materijalaUsmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad
Estetika i oblikovanjeVježbe, usmeni odgovori, domaći rad
Konstrukcija krojevaPisana provjera, usmeni odgovori, domaći rad
Matematika u struciPisana provjera, usmeno, domaći rad
Izborna nastavaOvisno o predmetu

 
 
Napomena: Tijekom drugog polugodišta druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računarstvaprofesorvisokoškolsko obrazovanje iz tehnike (računalstvo, elektrotehnika, politehnika),
dipl. ing. matematike,
prof. matematike,
dipl. ing. računarstva,
dipl. informatičar
Tehnologija zanimanjaprofesor, 
suradnik u nastavi visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. odjevne tehnologije
Poznavanje materijalaprofesor visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. odjevne tehnologije
Estetika i oblikovanjeprofesor visokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. odjevne tehnologije
Konstrukcija krojevaprofesorvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. odjevne tehnologije 
Matematika u struciprofesor visokoškolsko obrazovanje,
prof. matematike,
dipl. ing. matematike, dipl. ing. odjevne tehnologije
Praktična nastava u školiprofesor,
stručni učiteljvisokoškolsko obrazovanje,
dipl. ing. odjevne tehnologije,
srednje obrazovanje odjevne struke s položenim stručnim ispitom
Praktična nastava u krznarskoj radionici Majstor-krznarMajstorski ispit ili priznati majstorski status
 

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96., 80/99.). 
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Računalstvo1.profesor3515
Tehnologija zanimanja1. 2. 3.profesor i suradnik u nastavi70, 105, 9625
Poznavanje materijala1. 2.profesor70, 3525
Crtanje s konstrukcijama1. 2. 3.profesor70, 105, 9625, za rad u računalnoj učionici 15
Matematika u struci1. 2. 3.profesor35, 35, 3525
Izborni predmet
struke 3.profesor i suradnik u nastavi12825

 
 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računarska učionica15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu.Računarstvo
Školska učionica, krznarska radionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima; krznarska radionica s osnovnim alatima, strojevima i uređajima.Tehnologija zanimanja
Školska učionicaKlasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima.Poznavanje materijala
Učionica- crtaonica, računalna učionicaKlasična učionica, 15 računala s odgovarajućim programima za crtanje, LCD projektor, pisač.Konstrukcija krojeva, Estetika i oblikovanje
Školska učionicaKlasična učionica Matematika u struci
ProstorOvisno o predmetuIzborni predmet

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u Glasniku ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11. lipanj 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, broj 1 od 11. ožujka 2003.
 
6.1.     Nastavni predmet – Matematika u struci 
Godina obrazovanja: 1, 2, 3
Tjedni i godišnji fond sati:
 
Godina obrazovanja1.2.3.Ukupni fond sati
Broj sati   tjedno/godišnje2 / 701 / 351/35140

 
Cilj programa
Osposobiti učenike za primjenu osnovnih znanja za izračune u struci
 
Zadaci programa:    
1.               Izračunavanje osnovnih računskih operacija s prirodnim, cijelim, racionalnim i brojevima
2.               Korištenje mjernih jedinice za duljinu, površinu, masu, volumen, opseg i vrijeme
3.               Mjerenje i preračunavanje dužinskih i kvadratnih jedinica
4.               Korištenje pravila trojnog
5.               Izračunavanje udjela u mješavinama vlakana
6.               Izračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike
7.               Izračunavanje razmaka i broja rupica 
8.               Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih oblika
9.               Izračunavanje troškova proizvodnje
10.             Izračunavanje utroška osnovnog i pomoćnog materijala po vrstama odjevnih predmeta od krzna i kože
11.             Izračunavanje utroška konca ovisno o tipu strojnog uboda
12.             Izračunavanje (finoće) mase dužinskih jedinica za vlakna, konce i pređe
13.             Izračunavanje cijene koštanja odjevnih predmeta od kože i krzna
14.             Izračunavanje cijene rada
15.             Izračunavanje plaće
16.             Izračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitka
17.             Izračunavanje postotnog i kamatnog računa
18.             Planiranje proizvodnje
 
 
Sadržaj programa: 1. godina obrazovanja
 
Nastavno područjeCiljNastavni sadržaji
1.   Prirodni brojeviNaučiti osnovne računske operacije s prirodnim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetimaSkup prirodnih brojeva
Računske operacije s prirodnim brojevima
Svojstva računskih operacija
Djeljivost prirodnih brojeva
Zajednički djelitelj i najveći zajednički djelitelj
Zajednički višekratnici i najmanji zajednički višekratnik
2.   Cijeli brojeviNaučiti osnovne računske operacije s cijelim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetimaSkup cijelih brojeva
Pridruživanje točaka pravca cijelim brojevima
Uspoređivanje cijelih brojeva
Računske operacije s cijelim brojevima
3.   Racionalni brojeviNaučiti osnovne računske operacije s racionalnim brojevima, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetimaSkup racionalnih brojeva
Jednakost racionalnih brojeva
Pridruživanje točaka pravca racionalnim brojevima
Računske operacije s racionalnim brojevima
Decimalni brojevi i razlomci
Računanje s decimalnim brojevima
Kombinirani zadaci
4.   Mjerne jediniceNaučiti preračunavanje mjernih jedinica, te stečena znanja primijeniti u drugim stručnim predmetimaMjerne jedinice za duljinu
Mjerne jedinice za površinu
Mjerne jedinice za masu
Mjerne jedinice za volumen
Mjerne jedinice za opseg (oplošje)
Mjerne jedinice za vrijeme
5.   Pravilo trojnoNaučiti pomoću trojnog pravila izračunavanje nepoznate veličine (vrijednosti) i praktična primjena znanjaJednostavno trojno pravilo
Složeno trojno pravilo
6.   Račun smjeseNaučiti izračunavanje udjela pojedinih vlakana u mješavinama vlakana i praktična primjena znanjaIzračunavanje udjela pojedinih vlakana u mješavinama vlakana
 
7.   Primijenjeni račun u krojaštvu i krznarstvuNaučiti izračunavanje utroška obrubne vrpce za različite geometrijske oblike i praktična primjena znanja 
Naučiti izračunavanje razmaka između rupica i potreban broj rupica i praktična primjena znanja
Naučiti izračunavanje raspodjele raporta i praktična primjena znanja
Naučiti izračunavanje opsega različitih oblika dijelova od kože i krzna i praktična primjena znanjaIzračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike
Izračunavanje razmaka i broja rupica
Izračunavanje razmaka raporta uzorka na ravnim i kružnim oblicima
 
Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih dijelova


Sadržaj programa: 2. godina obrazovanja
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća) Nastavni sadržaji
1. Primijenjeni račun u krojaštvu i krznarstvuNaučiti izračunavanje utroška obrubne vrpce za različite geometrijske oblike i praktična primjena znanja 
Naučiti izračunavanje razmaka između rupica i potreban broj rupica i praktična primjena znanja
Naučiti izračunavanje raspodjele raporta i praktična primjena znanja
Naučiti izračunavanje opsega različitih oblika dijelova od kože i krzna i praktična primjena znanjaIzračunavanje utroška vrpce na obrubima za razna geometrijske oblike
Izračunavanje razmaka i broja rupica
Izračunavanje razmaka raporta uzorka na ravnim i kružnim oblicima
 
Izračunavanje kružnih, polukružnih djelomično kružnih dijelova
2. Izračunavanje utroška osnovnog i pomoćnog materijalaNaučiti izračunavanje utroška materijala i konca za različite predmete od kože i krzna i praktična primjena znanjaIzračunavanje prosječnog utroška kože i krzna te ostalih materijala po vrstama odjevnih predmeta
Izračunavanje utroška konca za različite strojne ubode
3. Izračunavanje finoćeNaučiti izračunavanje dužinske mase za različite kožne tvorevine i praktična primjena znanjaIzračunavanje mase kožnih tvorevina
4. Iskorištenje krojnih slikaNaučiti izračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitka te praktična primjena znanjaIzračunavanje iskorištenja krojne slike i međukrojnog gubitkaSadržaj programa: 3. godina obrazovanja
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća) Nastavni sadržaji
1.   Izračunavanje troškova proizvodnjeNaučiti izračunavanje cijene rada, materijala, plaće i prodajne cijene te praktična primjena znanjaIzračunavanje cijene rada
Izračunavanje cijene materijala
Izračunavanje plaće (bruto, neto, doprinosi, porez, prirez, neoporezivi dio, porezna osnovica, porezna stopa
Izračunavanje cijene koštanja odjevnih predmeta od kože i krzna
2.   Kamatni i postotni računNaučiti izračunavanje postotka, poreza i kamata te praktična primjena znanjaIzračunavanje postotka
Izračunavanje kamata
Izračunavanje poreza
3.   Planiranje proizvodnjeNaučiti izračunavanje podataka za planiranje proizvodnje i praktična primjena znanjaIzračunavanje podataka za izradu operativnih planova proizvodnje

 
Metodičke napomene
U odabiru nastavnih područja korišten je princip egzemplarnosti. Nastavni sadržaji ovog predmeta u korelaciji su sa svim ostalim strukovnim predmetima zanimanja krznar. Nastavni program je okvirni, prema kojemu će svaka škola izraditi operativni program. Pri izradi operativnih programa moguće je koristiti se dodatnom literaturom, osobito literaturom iz područja tehnologije kože i krzna. Operativni program mora biti detaljniji, te sadržaj mora biti raspoređen sukladno školskom kalendaru rada. U operativnom programu koji će raditi škole raspodjela sati po nastavnim područjima može odstupati od okvirnog programa ali ne može odstupati od godišnjeg fonda sati.
 
Oblici i načini rada
Nastava se izvodi u školskoj učionici. Rad učenika je grupni i individualni. Metode kojima se obrađuju nastavni sadržaji su verbalne i praktične (vježbanje). Provjeravanje znanja učenika je pismeno, usmeno i vježbe.
 
Obveze učenika
Uredno pohađanje nastave i izvršavanje obaveza te imati potreban pribor (udžbenik, bilježnica, olovka, gumica, kalkulator, trokuti, šestar).
 
Literatura
1.   Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Matematika, udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
2.   Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb 
3.   Ivan Mrkonjić: Matematika, udžbenik za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb
Mijo Matošević: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, "UM" d.o.o., Nova Gradiška
 


6.2. Nastavni predmet – Tehnologija zanimanja 
Razred: 1., 2., 3.
 
Tjedni (ukupni) broj sati teorije, vježbi: 1/2/1  
Cilj
Pridonijeti osposobljavanju učenika za samostalan rad u procesu izrade proizvoda od prirodnih i umjetnih krzna usvajanjem teorijskih znanja, koja omogućuju potpunije razumijevanje radnih postupaka i operacija. 
 
Zadaci
O    Usvajanje osnovne i posebne terminologije odjevne struke. 
O    Usvajanje teoretskog znanja, koje je potrebno pri praktičnom radu.
O    Upoznavanje učenika s alatima strojevima i uređajima za izradu krznarskih proizvoda.
O    Upoznavanje s opasnostima pri radu i mogućnostima njihovog sprečavanja.
O    Upoznavanje mogućnosti racionalne iskoristivosti materijala, alata i naprava, te radnog vremena.
O    Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.
O    Razviti odgovornost za čuvanje i održavanje sredstava za rad te težnju za povećanjem proizvodnosti.
 
Prvi razred: 35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Radionica
 
 
 
 
 
 Ručni alat i pribor za strojno šivanje
 
 
 Konac
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljepila 
 
 
 
 Obrada rubova Upoznati alat i opremu krznarske radionice.
Shvatiti organizaciju rada u 
krznarskoj radionici.
 
 
 Razvijanje sposobnosti razlikovanja i upotrebe
 
 
 Mogućnost odabira konca zavisno o vrsti materijala.
 
 
 
 
 
 
 
 
Odabir i uporaba ljepila
 
 
 
Sposobnost izbora načina obrade rubovaProstor radionice - površina, visina, osvijetljenost, grijanje,  vlaga, protupožarna zaštita, radno odijelo, radno mjesto, osobni i zajednički radni alat.
 
Alati za mjerenje, označavanje, krojenje, ručno šivanje, bušenje i ostalu ručnu obradu.
 
Strojne igle, razlikovanje igala i izbor u skladu s vrstom materijala.
 Pojam konca, finoća, sposobnost razlikovanja s obzirom na vrstu sirovine (prirodna, sintetička i miješana vlakna), usklađivanje igle, konca i materijala.
 
Vrste ljepila u krznarstvu, čuvanje i skladištenje. Nanošenje ljepila i lijepljenje.
 
Izrada rubova, zaobljenja, uglova i uporaba šablona. 

 
Drugi razred: 70 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Šivaći stroj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzno
 
 
 
 
 
 
Tekstilne tkanine i podstave
 
 
Krojenje tekstila 
 
 
 
 
 
 
 
Fiksiranje međupodstava
 
 
 
 
 
 
 
 Upoznati građu šivaćeg stroja, a posebno dijelova koji utječu na kvalitetu i oblikovanje uboda.
Sposobnost otklanjanja pogrešaka pri šivanju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sposobnost razlikovanja krzna prema kvaliteti i uporabi.
Pravilna priprema krzna za krojenje i šivanje.
Razlikovanje prirodnog i umjetnog krzna.
 
Sposobnost odabira tkanina prema upotrebi
 
 
Poznavanje načina krojenja i njihov odabir 
 
 
 
 
 
 
Spoznati važnost fiksiranja i načina mjerenja čvrstoće spoja.
 
 
 
 
 
 
 Vođenje donjeg i gornjeg konca, naprave za transport materijala, podešavanje dijelova, koji utječu na kvalitetu pomicanja materijala u smjeru šivanja, lovac zamke (funkcija i zamjena vretena), regulator ubodne dužine, naprava za namatanje konca, pogonski mehanizam, automatsko rezanje konca.
Zaštitne mjere pri radu sa šivaćim strojem.
Podmazivanje i tekuće održavanje šivaćih strojeva.
 
Pojam kvalitete krzna (međunarodni standardi), podjela krzna prema upotrebi.
Razlikovanje prirodnog od umjetnog krzna probom gorenja. 
 
 
Podjela tkanina prema upotrebi.
Osnovni vezovi tkanina.
Kvaliteta podstava. 
 
Ručno i strojno krojenje.
Načini polaganja materijala u krojne slojeve.
Polaganje šablona u krojni crtež.
Grubo i fino krojenje.
Zaštitne mjere pri krojenju.
 
Izbor ljepljive međupodstave u skladu sa svojstvima osnovnog materijala.
Vrste preša za fiksiranje i njihova upotreba. 
Način mjerenja čvrstoće spoja između međupodstave i osnovnog materijala.

 
 Treći razred:  32
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Priprema rada u krznarskoj radionici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola izradaka
 
 
 
 
Čišćenje mrlja 
 
 
 
 
 
Pakiranje i etiketiranje gotovih izradakaUpoznati se s načinima izradbe i međusobne ovisnosti elemenata sustava. Stjecanje navike planskog rada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Važnost međufazne i konačne kontrole 
 
 
 
 
Poznavanje sredstava, načina i uređaja za čišćenje
 
 
 
 
Spoznavanje važnosti pakiranja i etiketiranja.
Sposobnost pravilnog pakiranja i etiketiranja.Pojedinačna i serijska izradba.
Elementi sustava rada i čovjek u sustavu (humani i ekonomski aspekti).
Konstrukcijska, operativna i tehnološka priprema:
- oblikovanje modela
- proračun utroška materijala
- plaća, pogonska sredstva, pojedinačni troškovi, zajednički troškovi.
 
Postupci međufazne i kontrole gotovih izradaka.
Načini uočavanja i otklanjanja pogrešaka.
 
Utvrđivanje vrste mrlja.
Postupci suhog čišćenja.
Detaširanje i sredstva za detaširanje.
Kemijsko čišćenje krzna.
 
Priprema gotovih izradaka za isporuku.
Etiketiranje (sirovinski sastav, veličina, održavanje i sl.)
Pakiranje

 
 
6.3. Nastavni predmet – Poznavanje materijala
 
Razred: 1. i 2.
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/1

Cilj
Stjecanje teorijskih znanja o osnovnom i pomoćnim materijalima u izradi odjevnih predmeta od krzna i kože.
 
Zadaci 
O    Usvojiti osnovna znanja iz područja kemije, značajnih za zanimanje. 
O    Usvojiti znanja o vrstama, značaju i svojstvima osnovnih i pomoćnih materijala. 
O    Steći vještinu raspoznavanja i klasifikacije osnovnih i pomoćnih materijala. 
O    Razvijanje sposobnosti izbora materijala s obzirom na vrstu i namjenu proizvoda.
O    Spoznavati značaj upotrebe umjetnih materijala u zamjenu za prirodne.
O    Upoznavanje učenika s otpadnim tvarima kožarsko-krznarske industrije, te njihovim uklanjanjem. 
Prvi razred: 70 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Osnove kemije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovni i pomoćni materijali
 
 
Propisi u prometu s krznom i kožom 
 
 
Sirovine i osnove tehnološkog postupka dobivanja kože i krznaPoznavanje osnovnih kemijskih zakonitosti.
Poznavanje osnovnih kemijskih spojeva, važnih u kožarstvu i krznarstvu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposobnost razlikovanja materijala.
 
 
 
Poznavanje standarda i sistematizacije robe.
 
 
 
Najosnovnija znanja o dobivanju prirodnih i umjetnih koža i krzna, te zaštite okoliša u kožarskoj industriji.Elementi, spojevi i smjese.
Atomi, molekule, periodni sustav elemenata, simboli, formule i jednadžbe.
Kemijske veze i svojstva tvari.
Otopine, kiseline, lužine i soli.
pH-vrijednost, neutralizacija.
Organski spojevi, struktura i sistematika.
Polimerizacija i polikodenzacija.
Aminokiseline, peptidi, proteini.
 
Prirodni i umjetni osnovni i pomoćni materijali, te njihovo razlikovanje.
 
Standardi i deklaracije, koje prate robu u prometu, izrada etiketa po pravilima ađustiranja.
 
Histološka i kemijska građa sirove kože.
Životinjske kože u kožarstvu, oštećenja i pogreške na sirovoj koži.
Namakanje, luženje, odmašćivanje, neutralizacija, pranje i žmikanje.
Štavljenje i sredstva za štavljenje.
Mehanička obrada koža.
Bojenje, mašćenje i sušenje.
Doradni procesi na licu kože.
Umjetna krzna i kože iz prirodnih i sintetskih polimera, dobivanje, svojstva i upotreba.

 
Drugi razred: 35 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Poznavanje tekstilija
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomoćni materijali
 
 
 
 
 
Kontrola, sortiranje, pakiranje i skladištenje krzna i kože. 
 
 
 
 
 
Ekologija u kožarstvu
 Osnovna znanja u području proizvodnje i upotrebe tekstilija u kožarstvu i krznarstvu.
 
 
 
 
 
 
 
 Poznavanje primjene pomoćnih materijala
 
 
 
 
 
Poznavanje postupaka kontrole kože i krzna, te njihovog sortiranja, pakiranja i skladištenja.
 
 
 
 
 
Poznavanje opasnosti od zagađenja okoliša u kožarskoj industriji.Podjela tekstilnih sirovina (prirodna i umjetna vlakna).
Predenje i proizvodnja konca.
Tkanje, osnovni tkalački vezovi.
Pojam i proizvodnja netkanog tekstila.
Primjena tekstila u kožarstvu i krznarstvu.
 
Ljepila, sastav, osnove dobivanja i uporabe.
Metali i metalni pomoćni materijali.
Folije kao pomoćni materijali.
 
Pojam kvalitete.
Utvrđivanje kvalitete kože i krzna.
Podjela krzna i kože prema uporabi, te njihova svojstva.
Sortiranje koža i krzna, pakiranje i skladištenje.
 
Otpadne vode i njihovo pročišćavanje.
Otpadni materijal, njegovo recikliranje odnosno razgradnja.

 
Metodičke napomene: U izvođenju nastave preporučuje se korištenje uzoraka koža, krzna, tekstilija i drugih materijala, a preporuča se i posjet odgovarajućim industrijskim pogonima.
Seminarski radovi su također vrlo korisni oblici, koji pridonose stvaranju navika samostalnog učenja.
 
6.4. Nastavni predmet – Estetika i oblikovanje 
 
Razred: 1., 2. i 3.
Tjedni (ukupni) broj sati: 1/1/1
Cilj
Stjecanje osnovnih znanja o umjetnosti, estetici i modi
Zadaci 
O    Razvijanje sposobnosti boljeg i kritičnijeg opažanja ljudi i okoliša
O    Razvijanje sposobnosti praćenja mode i modnih kretanja
O    Razvijanje sposobnosti estetskog oblikovanja izradaka
O    Stjecanje spretnosti crtanja modnih skica
O    Razvijanje sposobnosti kreativnog razmišljanja
O    Razvijanje potrebe združivanja znanja ovog predmeta s konstrukcijom i modeliranjem
O    Povezivanje znanja ovog predmeta s praktičnim radom
 
Prvi razred: 35 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Estetika
 
 
Umjetnost i moda
 
 
 
 
 
 
 
Odijevanje
 
 
 
 
 Likovni elementi i kompozicija
 
 Spoznavanje i razumijevanje pojma.
 
Osnovni pojmovi o umjetnosti i modi.
 
 
 
 
 
 
Sposobnost povezivanja likovne umjetnosti, estetike, mode i odijevanja.
 
 
Razumijevanje pojmova, razvijanje sposobnosti primjene znanja kod crtanja skica.
 Pojam estetike i njezina uloga u različitim područjima.
 
Pregled i podjela umjetnosti.
Kreiranje mode.
Modne smjernice, moda i estetika.
Antimoda.
Moda kroz povijest (Egipat, Grčka, Rim, romanika, gotika, renesansa, barok i rokoko, moda 19. i 20.st.) 
 
Temeljne funkcije odijevanja, .
Izrada modnih skica po izboru.
Korištenje modnih časopisa.
Komunikacijska uloga odjeće.
 
Zlatni rez.
Perspektiva.
Osnovni likovni elementi kao osnova crtanja i slikanja.
Likovna kompozicija u izradi modne skice

 
Drugi razred: 35
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Prirodne i modne proporcije ljudskog tijela.
 
 
 
 
 
Boje 
 
 
 
 Crtanje čovječjeg tijelaRazvijanje sposobnosti primjene znanja o proporcijama pri izradi modne skice. 
 
 
 
 
 
 Poznavanje osnovnih boja i njihova primjena u praksi.
 
 
 Sposobnost ljepše izrade modnih skica.Pojam prirodne i modne proporcije.
Razlika između ženske, muške i dječje proporcije.
Modna figura, crtanje ženske, muške i dječje figure.
Ideal ljepote čovječjeg tijela kroz povijest i danas.
 
Krug boja.
Harmonija i kontrast boja.
Bojadisarske tehnike.
 
Crtanje crno-bijelog i obojenog modela.
Crtanje cijele figure.
Crtanje glave.
Crtanje nogu.
Crtanje ruku.

 
Treći razred: 32 sata
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Modno crtanje
 
 
 
 
Odijevanje i moda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Razvijanje sposobnosti modnog crtanja.
Povezivanje znanja s konstrukcijom krojeva i praktičnim radom.
Sposobnost interpretiranja tendencije iz modnih časopisa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skiciranje odjeće.
Crtanje modne skice bez pomoći uzora.,
Crtanje modne skice prema fotografiji.
Crtanje tehničke modne skice.
 
Linije odjeće nekoć i danas.
Utjecaj i uloga materijala, linija i boja na oblike odijevanja.
Tendencije mode u pogledu materijala, oblika, linije i boje.
Modni dodaci (nakit, kozmetika, pokrivanje ruku, pokrivanje nogu, obuća, pokrivanje glave).
 Crtanje modnih skica .

 
6.5.  KONSTRUKCIJA KROJEVA
Razred: 2. ,3.
Tjedni (ukupni fond sati): 2/3
Cilj:
Poznavanje konstrukcije krojeva ,modeliranja i kompletiranja krojeva ženske, muške i dječje odjeće od kože i krzna.
Zadaci:
O    usvajanje teorijskih znanja o konstrukciji krojeva različite odjeće,
O    stjecanje spretnosti kompletiranja krojnih dijelova,
O    uočavanje pogrešaka kod nepravilne i netočne konstrukcije krojeva,
O    stjecanje sposobnosti kritičke ocjene pri oblikovanju odjeće, 
O    usvajanje spretnosti modeliranja različitih oblika odjeće, 
O    povezivanje teorijskih znanja s praksom.
 
 Drugi razred: 70 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Konstrukcijska priprema.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukcija pokrivala za glavu. 
 
 
 Konstrukcija muških i dječjih hlačaFunkcija konstrukcijske pripreme.
Sposobnost pravilnog i točnog uzimanja mjera.
Poznavanje sustava odjevnih veličina i njihovih oznaka.
Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.
 
 
 
 Poznavanje konstrukcije krojeva za pokrivala za glavu. 
 
 
 Poznavanje konstrukcije temeljnih krojeva.Konstrukcijska priprema (prikupljanje ideja, kreiranje i oblikovanje odjevnih predmeta, opisivanje i označavanje).
Anatomija građe ljudskog tijela.
Analiza proporcija ljudskog tijela.
Analiza antropometrijskih podataka.
Metode dobivanja mjera za konstrukciju odjeće.
Sustavi veličina i oznake odjevnih predmeta od krzna i kože.
 
Uzimanje mjera i crtanje modela.
Konstrukcija i kompletiranje krojnih dijelova.
 
Uzimanje mjera i crtanje modela.
Konstrukcija krojeva i kompletiranje krojnih dijelova.

 
 Treći razred: 96 sati
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)Nastavni sadržaji
Proporcije.
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukcija ženskih hlača.
 
 
Ženska gornja odjeća
 
 
 
 
 Muška gornja odjeća
 
 
 
 
 
 
 Osnovna znanja o proporcijama.
Poznavanje odstupanja od normalne figure.
 
 
 
 
 
Poznavanje konstrukcije temeljnih krojeva. 
 
 
 Poznavanje konstrukcije temeljnih krojeva ženske gornje odjeće.
 
 
Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama. 
Poznavanje konstrukcije temeljnih krojeva muške gornje odjeće.Proporcije.
Normalne (prirodne) figure odraslih i djece.
Individualna odstupanja i njihovo označavanje.
Promjene mjera kod kretanja, tablice mjera ženske, dječje i muške odjeće.
 
Uzimanje mjera i modeliranje.
Konstrukcija krojeva i kompletiranje krojnih dijelova.
 
Postupci konstruiranja za žensku jaknu.
Konstrukcija ženske pelerine.
Konstrukcija ženskih ogrtača raznih oblika.
 
Postupci konstruiranja krojeva za muški :
-     prsluk,
-     jaknu,
-     sako, 
-     ogrtač.

 
6.6. Nastavni predmet – Izborna nastava 


6.6.1. Tjelesna i zdravstvena kultura 
 
 Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u Narodnim novinama br. 136 od 28. kolovoza 2003. 
 
6.6.2. Matematika u struci 
 
U izbornom predmetu matematika u struci nudi se detaljnija obrada nastavnih sadržaja iz nastavnog programa stručno-teoretskog dijela matematika u struci . 
 
6.6.3. Tehnologija kožnih odjevnih predmeta
 
Razred: 3.
Tjedni (ukupni) broj sati: 4/128
Ako učenici izaberu u sklopu izborne nastave «Tehnologiju kožnih odjevnih predmeta» postoji mogućnost da se praktični dio obrazovanja produži
za pola godine i stekne dvojno zanimanje: krznar i krojač odjevnih predmeta od kože. 
 
Cilj:
Stjecanje stručno-teorijskih znanja i osnovnih vještina iz područja izrade kožnih odjevnih predmeta. 
 
Zadaci: 
O    stjecanje znanja o strojevima i uređajima za izradu kožnih odjevnih predmeta,
O    usvajanje teoretskog znanja potrebnog pri praktičnim radu, 
O    upoznavanje učenika s opasnostima pri radu i njihovog sprečavanja,
O    upoznavanje učenika s mogućnostima racionalnog korištenja materijala, strojeva i uređaja, te radnog vremena,
O    upoznavanje učenika s problematikom točnosti i čistoće obrade,
O    razvijanje odgovornosti za čuvanje i održavanje sredstava za rad.
 
Sadržaj: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Nastavne cjeline tehnologije zanimanja prve nastavne godine za zanimanje krznara.
 
Glačanje
 
 
 
 
 
 
Šivanje na specijalnim šivaćim strojevima.
 
 
 
 
 
 Šivaći poluautomati
 
 
 
 
 
Kontrola, pakiranje, etiketiranje i čišćenje mrlja.Vidi tehnologiju zanimanja za krznarstvo u prvoj nastavnoj godini.
 
 
Osnovna teoretska znanja o glačanju.
 
 
 
 
 
Poznavanje principa rada specijalnih šivaćih strojeva.
 
 
 
 
 
Poznavanje posebnosti šivaćih poluautomata.
Poznavanje upravljanja poluautomatima.
 
 
Vidi tehnologiju zanimanja za treću godinu.Sadržaje adekvatno primijeniti na izradu kožnih odjevnih predmeta.
 
 
 
Tehnološki postupak glačanja.
Načini glačanja.
Dobivanje pare.
Ručno glačanje.
Strojno glačanje.
Glačanje na lutkama.
 
Šivaći strojevi s kombiniranim transportnim mehanizmima.
Dvoigleni šivaći strojevi.
Šivaći strojevi s cik-cak ubodom.
Šivaći strojevi s ubodom za obamitanje (lančani bod).
 
Osnovne značajke šivaćih poluautomata.
Poluautomatska izrada rupica.
Poluautomatsko prišivanje 
gumba.
 
Sadržaje tehnologije zanimanja treće godine adekvatno primijeniti.

 
 
6.7. Nastavni predmet : Praktična nastava 
 
6.7.1. Nastavni predmet: Praktična nastava (praktični dio naukovanja)
 
Razred: 1., 2., 3.
 Ukupni broj sati: 2600
 
Cilj
Cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.
Zadaci
O    da učenici usvoje znanja, vještine i navike iz područja zaštite na radu, te zaštite radne i životne sredine,
O    da steknu uvid u organizaciju rada i tehnološki proces rada u krznarskoj radionici,
O    stjecanje vještina rezanja kože krznaša i izrade spojeva,
O    pripremanje i dorada sirovina, te izradaka,
O    izrada radnih dijelova i njihovo spajanje,
O    stjecanje vještine oblikovanja,
O    obrada dlake i kože,
O    izbor kože krznaša i drugih sirovina u skladu s vrstom i namjenom izratka, 
O    osnovno održavanje alata, strojeva i uređaja.
Sadržaj: 
 
 Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)
Zaštita na radu, ekološki zahtjevi
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnove tehnološkog procesa i organizacije rada u krznarskoj radionici.
 
 
Rezanje koža krznaša i izradba spojeva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šivanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremanje i dorada sirovina te izradakaPrimjena zakonskih propisa o zaštiti na radu.
Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.
Tipični uzroci nezgoda u ovom zanimanju.
Opasnosti od električne struje.
Ostali izvori opasnosti.
Pružanje prve pomoći.
Postupak s otpadnim tvarima.
 
Upoznavanje krznarske radionice i osnova tehnološkog procesa
Radna mjesta u krznarskoj radionici
Opremanje radnog mjesta
Upoznavanje pojedinih faza tehnološkog procesa
 
Rezanje s kožne i dlačne strane, rukovanje 
krznarskim nožem i škarama.
Izradba jednostavnih krznarskih spojeva i krojački radovi bez promjene oblika.
Pojedinačno krojenje u svrhu promjene oblika.
Izradba jednostavnih vidljivih i nevidljivih spojeva.
Urezivanje spojeva prema crtežu ili prema stanju dlake.
Izrađivanje glatkih, izrezuckanih i valovitih rubnih spojeva.
Krojenje pojedinačnih komada s različitim profilom dlake i različitom bojom.
Izrađivanje šablona za spojeve.
Izvođenje jednostavnih preinaka i popravaka.
Izradba spojeva po visini i rubno različitim materijalima.
Krojenje malih komada prema krojnom predlošku.
Razne krojačke tehnike.
 
Pravilno sjedenje i uporaba alata. 
Ručno šivanje krzna i tekstila.
Strojevi za šivanje krzna i jednostavni plošni radovi
Šivanje tekstila (strojno).
Krojenje tekstila.
 Izvođenje svih vrsta šavova kod plošnog šivanja
Šivanje prema pojedinom krojevima za mijenjanje oblika.
Šivanje krojnih skupina u materijalu s različitim profilom dlake i različitom bojom.
Krojenje i šivanje međupodstava i svilene podstave.
 
Vlaženje koža i dlake, te sušenje
Istezanje i pričvršćivanje krzna i dijelova izradaka čavlićima 
Njega i spremanje krzna
Glačanje tekstila
Pripremanje krznene odjeće za uporabu
Razvrstavanje prema slijedu boja i strukture za jednostavne izratke         
Razvrstavanje dijelova krzna prema tehničkim načelima i načinu prerade.
Raspoređivanje i pridruživanje dodataka.
Izravnavanje i istezanje komada te oblikovanje istezanjem
Obrada dlake i kože kod velikih komada.
Krojenje i obrađivanje pomoćnih materijala.
Izradba radnih dijelovaKopiranje i označavanje dijelova.
Uzimanje dijelova jednostavnih oblika
Izrađivanje velikih komada od jednobojnog materijala u cjelokrznarskoj obradi s ravnim rubnim spojem
Izrađivanje velikih komada od jednobojnog kovrčavog ili moiriranog materijala u polu i cjelokrznarskoj obradi s malo raščlanjenim spojevima i spojevima po visini.
Izrađivanje jednodijelnih i dvodijelnih komada od neobojenih materijala ravne dlake .
Izrađivanje malih komada od jednobojnih materijala ravne dlake prema krojevima koji mijenjaju oblik
Preuređivanje dijelova određenih materijala za određene tehnike prerađivanja
Podjela i izračunavanje uzoraka u trakama i kolonama.
Sastavljanje i slaganje sirovina.Jednostavni radovi razvrstavanja dijelova krzna.
Razvrstavanje prema veličinama krzna.
Razvrstavanje prema boji kod jednake strukture krzna.
 
OblikovanjePolaganje oblikovanih dijelova prema planu
Upoznavanje funkcije dijelova
Oblikovanje složenih dijelova.
Izradba radnih dijelova prema zadanim i vlastitim nacrtima.
Izrađivanje slijeda boja i struktura u krznu, tekstilu i drugim sirovinama prema predlošku
Izradba nacrta i oblikovanje malih komada krzna.
Izradba temeljnog kroja.
Izvođenje preinaka.
Obrada dlake i kože.
 
 
 
Planiranje, izradba, završavanje i sastavljanje izradaka.
Izbor kože krznaša i drugih sirovina.
 Zasjenjivanje dlake i kože bojama i sredstvima za prskanje.
Listiranje krzna.
Glačanje kože krznaša.
Oplemenjivanje i čišćenje krzna.
Završavanje komada samostalnim radom od planiranja do preuzimanja.
Podjela i organizacija radnih etapa.
Izabrati kože krznaša prema modnim i tehničkim gledištima.
Izbor drugih sirovina koje su prikladne za preradu s krznom.
Izbor tehnike prerade s obzirom na svojstva krzna.


 
6.7. Nastavni predmet: Osnove računalstva s vježbama 
 
Razred: 1.
Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70
Cilj
Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja rada na računalu. 
Zadaci
O    Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.
O    Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.
O    Upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja u krznarskoj struci.
O    Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Pojam informatike
 
 
Građa računala
 
 
 
 
 
 
 
 Rad s računalom
Software - programska potpora
Word 
 
 
InternetZnati definirati informatiku i računalstvo.
 
 
Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.
 
 
 
 
 
 
Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice
 
Znati koristiti se InternetomOsnove informatike, podjela informacija, računalstvo.
 
Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.
 
Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.
 
 
Struka na Internetu, svjetsko i  domaće tržište krzna i krznenih proizvoda, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 
Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave isključivo praktičnim radom na računalu.
 
Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.
 
6.7.3. Praktična nastava (praktični dio naukovanja) za izradu kožnih odjevnih predmeta. (izborno)
 
     Praktični dio naukovanja za izradu kožnih odjevnih predmeta je izborni dio programa, a obavljaju ga učenici koji su kao izborni predmet u trećoj godini odabrali Tehnologiju kožnih odjevnih predmeta. Ovaj dio naukovanja ostvaruje se u četvrtoj godini .
Fond sati: 450
 
Nastavna cjelinaNastavni sadržaji
 
Osnove tehnološkog procesa
 
 
 
 
 
 
Šivanja muških i ženskih odjevnih predmeta od kože (hlače, suknja, jakna, ogrtač, sako) 
Upoznavanje radionice za izradu kožnih odjevnih predmeta.
Radna mjesta u radionici.
Faze tehnološkog procesa:
-   nabava sirove i oplemenjene robe,
-   pripremanje radnih dijelova za izradak,
-   obrada kože,
-   skladištenje i prodaja.
 
Izbor osnovnog i pomoćnog materijala, te pribora.
Uzimanje mjera, odabir modela, konstrukcija 
kroja, krojenje, šivanje i dovršavanje.
 
 

 
7. ISPITNI KATALOG - POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA
 
Ispitni cilj
Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za obavljanje poslova i zadaća u zanimanju krznar.
Način provjere znanja i umijeća
Završni ispit
1. Praktični dio (radna proba ili izrada krznenog izratka).
2. Strukovno- teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
3.  Ispit znanja iz hrvatskog jezika.
 
Pomoćnički ispit (poseban ispit ili kao sastavni dio završnog ispita)
1.   Praktični dio (radna proba ili izrada krznenog izratka).
2.   Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).
 
Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. Praktična zadaća se sastoji od izvođenja radne probe ili izrade krznenog uratka, a obuhvaća područja: 
Izrada modne skice i konstrukcije kroja. 
Zaštita na radu i ekološki zahtjevi. 
Svojstva i primjena krznenih materijala. 
Primjena drugih materijala. 
Ručni alati za obradu i šivanje krzna. 
Mehanizirani ručni alati i njihova uporaba. 
Strojevi i uređaji u krznarstvu. 
Krojenje krzna i drugih materijala. 
Šivanje. 
Obrada dlake i kože. 
Čišćenje krzna. 
Ađustiranje. 
 
Temeljem navedenih područja naučniku se zadaje izrada jednog uratka ili izvođenje radne probe. Prije nego se pristupi praktičnom dijelu ispita, Ispitna komisija treba odobriti tehnološku dokumentaciju za izradu. Ona treba sadržavati sve potrebne elemente za izvođenje praktičnog dijela ispita.
 
Moguće radne probe i izraci:
-     pravljenje izratka iz kovrčavog ili moiriranog materijala,
-     izrada galanterijskog komada iz pojedinačnih krojeva ili krojnih skupina od materijala s ravnom dlakom,
-     izrađivanje krznenih spojeva u moiriranom materijalu, 
-     izrađivanje jednostavnih krojnih predložaka za promjenu oblika i izrađivanje komada,
-     ručno i strojno šivanje,
-     izrada jednostavnog radnog uzorka,
-     preuređivanje krznenih predmeta i sl. 
 
Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.
 
Strukovno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Teme i cjeline iz predmeta
Tehnologija zanimanja:
Ručni alat i pribor za strojno šivanje. 
Konac. 
Ljepila. 
Obrada rubova krzna i kože. 
Šivaći stroj. 
Krojenje . 
Fiksiranje međupodstava. 
Priprema rada. 
Međufazna kontrola i kontrola gotovih proizvoda. 
Čišćenje mrlja. 
Pakiranje i etiketiranje. 
 
Poznavanje materijala:
Osnove kemije 
Osnovni i pomoćni materijali 
Propisi u prometu s krznom i kožom. 
Osnove tehnologije dobivanja krzna i kože 
Umjetna krzna i kože. 
Poznavanje tekstilija. 
Pomoćni materijali i rpibor. 
Kontrola, sortiranje i skladištenja krzna i kože. 
Ekologija u kožarstvu. 
Tehničkog crtanja. 
 
Matematika u struci:
Matematičke i računske operacije. 
Postotni račun. 
Izračunavanje potrebnog materijala. 
Izračunavanje troškova rada. 
 
Estetika i oblikovanje: 
1.   Estetika.
2.   Umjetnost i moda.
3.   Odijevanje.
4.   Likovni elementi i kompozicija.
5.   Proporcije ljudskog tijela.
6.   Crtanje čovječjeg tijela.
7.   Modno crtanje.
8.   Odijevanje i moda 
 
Konstrukcija krojeva:
1.    Konstrukcijska priprema.
2.    Konstrukcija pokrivala za glavu.
3.    Konstrukcija muških i dječjih hlača.
4.    Proporcije.
5.    Konstrukcija ženskih hlača.
6.    Konstrukcija ženske gornje odjeće.
7.    Konstrukcija muške gornje odjeće.
 
STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST
 
I.          PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Izrada dokumentacije za praktičnu zadaću0 - 10
Korištenje zaštitnih sredstava i naprava0 - 10
Spretnost rukovanja alatima i strojevima. 0 - 20
Podešavanje strojeva i alata. 0 - 10
Koncentracija i izdržljivost0 - 10
Kakvoća izrađenog uratka ili radne probe0 - 20
Točnost dimenzija i obrade prema planu 0 - 20
 
UKUPNO BODOVA: 0 -100

 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (% ) bodovaOcjena
92 - 100%Odličan (5)
81 - 91%Vrlo dobar (4)
67 - 80%Dobar (3)
50 - 66%Dovoljan (2)
0 - 49%Nedovoljan (1)

 
 
II. STRUKOVNO – TEORIJSKI DIO 
 
Strukovno teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija, na osnovi kataloga ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite (ako postoje) ili na prijedlog nastavnika stručne teorije.
      
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici: 
 
 BODOVNA LISTA
 
Postotak (% ) bodovaOcjena
90 - 100%Odličan (5)
80 - 89%Vrlo dobar (4)
70 - 79%Dobar (3)
60 - 69%Dovoljan (2)
0 - 30%Nedovoljan (1)

 
Učenik koji postigne od 30 do 59 % bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-59
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

 
Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042153


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2155
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
KUHAR
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
Naziv zanimanja: KUHAR
 Cilj obrazovanja
Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar. 
 
Zadaće obrazovanja 
Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je ostvariti: 
a)   opće zadaće: 
-     steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,
-     steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
-     spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
-     spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
-     biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline;
b)   zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:
-     upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
-     upoznati opasnosti na radu,
-     upoznati propise o radu na siguran način,
-     upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
-     upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,
-     racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
-     znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi kuhar,
-     planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
-     razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž),
-     spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
-     upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),
-     dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
-     upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju - recepte i dr. - jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik),
-     naučiti pripremne jela u ugostiteljskim objektima,
-     upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,
-     znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
-     upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
-     upoznati namirnica biljnog podrijetla, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,
-     upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.
 
 - Trajanje obrazovanja:  3 godine.
 - Uvjeti za upis:  -  završena osnovna škola, 
-     liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,
-     sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,
-     ugovor o naukovanju.
 


2. NASTAVNI PLAN
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Matematika u struci270135132137
Tehnologija zanimanja 2703105264239
Kulturno-povijesna baština----13232
Marketing u turizmu----26464
Enologija s gastronomijom--135--35
Vođenje i organizacija kuhinje----13232
Strani jezik II.135135132102
Izborna nastava135135132204
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Strani jezik II.
Stručni predmeti    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi*:
- Kuharstvo s vježbama 
- Bonton
- Ugostiteljsko posluživanje 
- Osnove računalstva s vježbama
Praktična nastava u ugostiteljskom objektu** 360
 
 
 
 
 
540 270
 
 
 
-
 
630 160
 
 
-
 
 
640 
 
 
Ukupno1514251614601613124197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktična nastava u školi* - najviše 360 sati, praktična nastava u ugostiteljskom objektu** - najmanje 540 sati
 
NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE
A) Općeobrazovni dio 
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Ukupno931593157224854

 
B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom 
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Matematika u struci 270135132137
Tehnologija zanimanja *2703105264239
Kulturno povijesna baština----13232
Marketing u turizmu ----26464
Enologija s gastronomijom--135--35
Vođenje i organizacije kuhinje ----13232
Strani jezik II.135135132102
Izborna nastava135135132102
 
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika u struci
Strani jezik II. 
Stručni predmeti    
Ukupno621072459288743

 
B1*) Tehnologija zanimanja 2/3/2 
 
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove higijene115   
Kemija 115   
Poznavanje robe i prehrana 140270264 
Biologija i ekologija - 135  
Ukupno2703105264239

 
C) Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)
 
 
Nastavni predmetBroj sati 
Ukupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
 Praktična nastava u školi*
- Kuharstvo s vježbama 
- Bonton
- Ugostiteljsko posluživanje 
- Osnove računalstva s vježbama 
220
35
35
70 
240
 
30
- 
160 
 
Ukupno360270160790
Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**
Nastavna godina (35 tj.)
Ljetna praktična nastava
 
 
350
190 
 
430
200 
 
    640
 
Ukupno5406306401810
Sveukupno 9009008002600

 
* Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru kuharstva s vježbama realiziraju se i sadržaji zaštite na radu (do 15 sati). Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva ) trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu. 
* Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima. 
 
 
D) Ukupno nastave
 
 
Nastavni predmetBroj sati 
Ukupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
 Općeobrazovni dio315315224854
 Stručno-teorijski dio210245288743
 Praktični dio9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1425146013124197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaObvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Matematika u struciusmeni, pismeni
Tehnologija zanimanja usmeni, pismeni, vježbe
Kulturno-povijesna baštinausmeni, pismeni
Marketing u turizmuusmeni, pismeni
Enologija s gastronomijomusmeni, pismeni, vježbe
Vođenje i organizacija kuhinjeusmeni, pismeni
Izborna nastavausmeni, pismeni
Praktična nastava u školi*
Kuharstvo s vježbama
Bonton
Ugostiteljsko posluživanje
Osnove računalstva s vježbama 
usmeni, pismeni praktični rad
usmeni, pismeni
usmeni, pismeni 
usmeni, pismeni praktični rad na računalu
Praktična nastava u ugostiteljskom objektuusmeni, pismeni, praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa 
Nastavnik 
Izobrazba
Matematika u struciprof. matematike, dipl. ing. matematikeVSS
Tehnologija zanimanja 
 
 
Biologija i ekologijadipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije
- prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologijeVSS
Kulturno povijesna baštinaprof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnostiVSS
Marketing u turizmudipl. ekonomistaVSS
Enologija s gastronomijomdipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije 
dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuharVSS, 
Vođenje i organizacija kuhinje dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara, VKV kuhara, kuhara specijalistaVSS, 
- Ugostiteljsko posluživanjedipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam
( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora konobara ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,VSS, VŠS, VKV
- Kuharstvo s vježbama
 
 
 
-Bontondipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam
(hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara ili majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalista
dipl. ing. prehrambene tehnologije uz položenu prekvalifikaciju i ispit za majstora kuhara
-prof. pedagogije, prof. psihologije VSS, VŠS, VKV
 
 
VSS
Osnove računalstva s vježbama dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičarVSS
Praktična nastavaVKV kuhar, majstor kuhar , kuhar specijalistVKV, majstorski ispit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·          Rad s učenicima u skupinama.
·          Dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaRazredNastavnikBroj sati nastaveBroj učenika u skupini
Osnove računalstva s vježbama1profesor7015
Kuharstvo s vježbama1/2/3profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi220/240/16015

 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa 
Nastavnik 
Izobrazba
Matematika u struciprof. matematike, dipl. ing. matematikeVSS
Tehnologija zanimanja dr. medicine, prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijeVSS
Kulturno povijesna baštinaprof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnostiVSS
Marketing u turizmudipl. ekonomistaVSS
Enologija s gastronomijomdipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuhar, VKV konobar/kuhar, konobar/kuhar specijalistaVSS, VŠS, VKV
Vođenje i organizacija kuhinje dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhara ili majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalistVSS, VŠS, VKV
- Ugostiteljsko posluživanje s vježbamadipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora konobara ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,VSS, VŠS, VKV
- Kuharstvo s vježbama
 dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhara ,dipl. ing. prehrambene tehnologije, majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist,VSS, VŠS, VKV
Osnove računalstva s vježbama dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičarVSS
Praktična nastavaVKV kuhar, majstor kuhar VKV, majstorski ispit

 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
5.1.     Rad s učenicima u skupinama – Dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.
 
Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programaRazredNastavnikBroj sati nastaveBroj učenika u skupini
Osnove računalstva s vježbama1profesor7015
Kuharstvo s vježbama1/2/3profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi255/240/16015
Enologija s gastronomijom2profesor, stručni učitelj3515
Ugostiteljsko posluživanje1profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi35/3015
Vođenje i organizacija kuhinje1profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi3215

 
5.2.  Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Učionica za osnove računalstva s vježbama Računalska učionica opremljena s 15 + 1 umreženo računalo i mrežnim pisačem.
Mrežni softver na poslužiteljskom računalu Windows 2000 (NT)
Operacijski sustav na klijent računalima: Windows XP, hrvatska inačica.
Programski paket Microsoft Office XP, hrvatska inačica.
Izlaz na Internet i e-mail adrese po jednom računalu.
News, e-mail i Chat poslužitelj na Intranetu učionice – škole.
Softver za pripremu, objavljivanje, upravljanje i pretraživanje izvora znanja integriranog u Internet Explorer.
1 video projektor računalske slike kao sastavni dio opreme računalske učionice.Osnove računalstva s vježbama
 
 
 
Specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanjeUređaji, strojevi, posuđe, rublje i pribor za posluživanje. Ugostiteljsko posluživanje s vježbama
 
 
Školska radionica za enologiju s gastronomijomVinoteka, čaše, rublje, stolovi.Enologija s gastronomijom 
 
 
Kabinet kuharstvaKabinet kuharstva s potrebnom opremom, priborom, sredstvima i robom. Kuharstvo
KuhinjaStolovi, stolice, rublje, ugostiteljska pripremnica i dr. potreban pribor, oprema i roba.Vođenje i organizacija kuhinje

 
6. Nastavni programi – KATALOG ZNANJA
 
Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama" br. 136. od 28. kolovoza 2003. 
 
6.1. Nastavni predmet - Matematika u struci 
 
Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati
 
Razred1.2.3.Ukupno
Broj sati2 (70)1 (35)1 (32)4 (137)

 
Cilj 
Omogućiti učenicima usvajanje osnovnog matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobiti za primjenu znanja u struci kao i u svakodnevnom životu.
 
Zadaci: 
-   stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i svakodnevnom životu,
-   stjecanje vještine samostalnog računanja prema danim uputama,
-     razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti za racionalno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova,
-     razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju, urednost, upornost i sistematičnost u radu,
-     stjecanje znanja potrebnih za planiranje i praćenje poslovnih rezultata.

Sadržaj: 1. razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Prirodni brojevi Usvojiti pojam skupa N, 
kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog višekratnikaSkup N, svojstva
Računske operacije i svojstva
Pojam djeljivosti
Najveći zajednički djelitelj
Najmanji zajednički višekratnik
2. Cijeli brojeviUsvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,
računanje sa zagradamaSkup Z, svojstva
Računske operacije i svojstva
Računanje sa zagradama
3. Racionalni brojeviUsvojiti pojam skupa Q,
računanje sa razlomcima
Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatoraSkup Q, svojstva
Računske operacije i svojstva
Decimalni zapis rac. broja
Računanje s decimalnim brojevima
Smještanje rac. brojeva na pravac
4. Linearne jednadžbe i nejednadžbeNaučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe
Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu, ako su zadane ostaleLinearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom
Problem s jednom nepoznanicom
Linearni sustavi s dvije nepoznanice
5. PlanimetrijaRazlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga, 
kvadrata i pravokutnika 
Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinuTrokut, vrste trokuta
Površina i opseg trokuta
Krug i kružnica
Četverokut
Opseg i površina četverokuta
6. Potencije i polinomiUsvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent
Naučiti računske operacije s potencijama 
Usvojiti pojam polinoma 
Naučiti računske operacije s polinomima
Naučiti kvadrirati zbroj i razliku
Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata
Usvojiti pojam algebarskog razlomka
Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcimaPojam potencije s cijelim eksponentom
Operacije s potencijama
Pojam polinoma 
Računske operacije s polinomima
Kvadrat binoma
Razlika kvadrata
Rastavljanje na faktore
Algebarski razlomci
7. Realni brojeviShvatiti pojam irac. broja
i ukupnost realnih brojeva
Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac 
Svladati računske operacije s drugim korijenom
Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala
Snalaziti se u koordin. sustavu na pravcu i u ravnini  
Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini
i za polovište dužineDrugi korijen
Pojam iracionalnih brojeva
Skup R
Koordinatni sustav na pravcu
Računske operacije s drugim korijenom
Racionalizacija nazivnika
Koordinatni sustav u ravnini
Udaljenost točaka u ravnini
Polovište dužine
8. Graf linearne funkcijeZnati nacrtati graf linearne funkcije
Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije 
Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočitiGraf linearne funkcije
Rastuće i padajuće linearne funkcije
Nultočke
Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 
2. razred
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Skup kompleksnih brojevaShvatiti potrebu proširivanja skupa R
Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja
Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima
Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja Kvadr. jednadžba x = -1 
Skup C, svojstva
Računske operacije
Apsolutna vrijednost kompleksnog broja
2. Kvadratna jednadžba
 Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe 
Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminantiNepotpuna kvadratna jednadžba
Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o
Diskriminanta kvadratne jednadžbe
3. Kvadratna funkcijaPotpuno ovladati pojmom grafa funkcije
Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek
Odrediti nultočke kvadratne funkcije i znati odrediti njihovo postojanjeGraf kv. funkcije f(x) =ax2
Graf kv. funkcije f(x) =ax2+c
Graf kvadratne funkcije
f(x) =a(x-xo)2
Graf kvadratne funkcije
f(x) =a(x-xo)2+c
Graf kvadratne funkcije 
f(x) =ax2+bx +c
4. Mjerne jediniceZnati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja
Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica
pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi Potencije baze 10
Eksponencijalni zapis realnog broja
Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)
Metrički sustav mjera
( mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)
Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu
Mjere za vrijeme
5. Trigonometrija pravokutnog trokutaRazumjeti pojam kuta, vrste kutova i njihovo mjerenje u stupnjevima i radijanima
Znati definirati trigonometrijske funkcije šiljastog kuta pravokutnog trokuta i izračunavati njihove vrijednosti pomoću kalkulatora
Znati izračunati nepoznate elemente pravokutnog trokuta i shvatiti mogućnost praktične primjene stečenog znanjaKut, mjerenje kuta
Definicija trigonometrijskih funkcija na pravokutnom trokutu
Vrijednost trigonometrijskih funkcija kutova 30°, 45°, 60°
Izračunavanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora
Rješavanje pravokutnog trokuta
6. Poliedri i rotacijska tijelaRazlikovati geometrijska tijela 
Razumjeti pojam oplošja i volumena
Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama
Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima 
iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)Kocka
Kvadar
Prizme
Piramide
Valjak
Stožac
Kugla

 
 
3.   razred 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
(znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
1. Proporcionalnost i primjeneZnati izračunati nepoznati član razmjera
(usporedba s razlomcima!)
pomoću pravila trojnog 
Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)
Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)
Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova
Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese Omjeri i razmjeri
Upravo i obrnuto razmjerne veličine
Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina
Aritmetička sredina
Pravilo trojno - jednostavno i složeno
Račun diobe – jednostavan i složeni
Račun smjese - jednostavan i složeni                                                       
2. Postotni, promilni i kamatni računRazumjeti pojam postotka
Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost
Prepoznati i razlikovati postotni račun više i
 niže 100
Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV -a
Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni računPojam postotka
Osnovni postotni račun
Postotni račun više 100
Postotni račun niže 100
Primjena na obračun 
PDV-a
Promilni račun
Jednostavni kamatni račun
3. Aritmetički i geometrijski niz i primjeneRazumjeti pojam niza
Razlikovati aritmetički i geometrijski niz 
Znati izračunati mjesečnu ratu potrošačkog kredita
Znati izračunati konačnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanjuPojam niza
Aritmetički niz
Suma aritmetičkog niza
Potrošački kredit
Geometrijski niz
Suma geometrijskog niza
Složeni kamatni račun
4. Kalkulacija cijeneZnati izračunati svaki element kalkulacije,
napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacijeOsnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena jela i pića, rabat, marža, porez – PDV,
prodajna cijena)
Izrada kalkulacije
5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijaveZnati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave i izračunati vlastite obaveze
 Porezne olakšice
Porezna kartica
Porezna prijava

 
6.2 Nastavni predmet - Tehnologija zanimanja
 
6.2.1 Nastavni područje: OSNOVE HIGIJENE
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 15 
 
Cilj 
·          Podizanje higijenske i zdravstvene kulture. 
·          Razvijanje higijenske navike, kako osobne, tako i radne higijene.
 
Zadaci
 
·          Upoznati učenike i usvojiti znanja iz područja higijenskih navika s težištem na higijenu radnog mjesta. 
·          Upoznati etiologiju zaraznih bolesti i razviti svijest o uzrocima, posljedicama te postupcima sprečavanja zaraznih bolesti. 
·          Usvojiti potrebna znanja o pravilnoj prehrani te higijenskoj ispravnosti namirnica, hrane i pića kao i o bolestima uvjetovanim zagađenom hranom.
 
Sadržaj:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Osobna higijena i higijenske navike
 
 
 
 
 
Higijena rada
 
 
 
 
 
 
 
Zarazne bolesti i zaštita
 
 
 
 
 
 
Higijena prehrane
 
 
Ukazati učenicima važnost održavanja prije svega osobne higijene u prostoru ugostiteljskog objekta kao i radne odjeće
 
 
 
Pored osobne higijene od izuzetne važnosti je i higijena radnog prostora, prije svega zbog zaštite zdravlja, kako ugostiteljskog radnika tako i gostiju 
 
 
 
Ukazati na vrste i putove prenošenja zaraznih bolesti, a posebno načine kako preventivno djelovati da bi se spriječilo širenje zaraze
 
 
 
Upoznati s higijenskim aspektima izbora namirnica za pravilnu prehranu, njihovo higijensko ispravno čuvanje, pripremu i preradu 
Naglasiti najučestalije mogućnosti trovanja hranom u ugostiteljstvu 
Osobna higijena ugostiteljskog radnika
Održavanje čistoće odjeće i obuće ugost. radnika
 
 
Higijena prostorija, uređaja, posuđa i pribora u ugostiteljstvu
Higijena radnog mjesta
Uvjeti rada u ugostiteljstvu
Profesionalne bolesti i ozljede
 
 
Vrste makroorganizama
Epidemiologija zaraznih bolesti
Vrste zaraznih bolesti
Postupci sprječavanja zaraznih bolesti
 
 
Pravilna prehrana 
Higijenska ispravnost namirnica, hrane i pića
Postupci čuvanja namirnica, hrane i pića
Bolesti uvjetovane nepravilnom prehranom

 
Literatura: 
·          Dr. O. Springer: «Čovjek i zdravlje», 
·          Žuškin-Rulnjević-Lelas-Briški: «Osnove higijene», «Higijena za ugostitelje»
 
6.2. 2 Nastavno područje: KEMIJA
 
Razred: prvi (1.)
Tjedni (ukupni) fond sati: 15
 
Zadaci 
Usvojiti praktična znanja o osnovnim kemijskim zakonitostima, promjenama i procesima, s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u struci. Razvijati sposobnost praktične primjene stečenih znanja. Upoznati s vrstama i građom tvari, osnovnim znanjima iz područja organske kemije, s posebnim naglaskom na biološki važnim spojevima i njihovoj ulozi u prehrani. Razvijati kod učenika sposobnost logičnog mišljenja i zaključivanja.
 
Sadržaj:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Osnovni kemijski pojmoviRazumjeti razliku između fizičke i kemijske promjene tvari.
Razlikovati homogenu od heterogene smjese i upoznati nekoliko postupaka odjeljivanja čistih tvari iz smjese tvari.
Uočiti vezu između strukture atoma, elementa i njihova položaja u periodnom sustavu elemenata.
Razlikovati molekule elementarnih tvari i molekule spojeva.
Primijeniti kemijske formule za označavanje molekula.
Znati opisati kemijsku reakciju i prikazati ju jednadžbom.- podjela tvari, fizičke i kemijske promjene tvari
- smjesa tvari
- agregatna stanja tvari
- struktura atoma
- kemijski element, kemijski simboli, periodni sustav elemenata
- molekula, kemijski spoj, kemijska formula
- kemijske reakcije, jednadžbe kemijskih reakcija
Kiseline, lužine i soliUsvojiti osnovna znanja o kiselinama i lužinama te njihovu primjenu u struci. Objasniti pH vrijednost i uporabu indikatora.
Shvatiti neutralizaciju i hidrolizu te prikazati jednostavnije reakcije.- kiseline i njihova svojstva
- lužine i njihova svojstva
- neutralizacija
- soli – nastajanje, topljivost
Organska kemijaUpoznati zajednička svojstva organskih spojeva. Usvojiti svojstva i vrste alkohola te njihovu primjenu u struci. Razumjeti octeno vrenje i znati ga prikazati kemijskom jednadžbom.
Spoznati važnost organskih kiselina i naučiti razlikovati tipične predstavnike.
Opisati rasprostranjenost estera u prirodi, prikazati kemijskom jednadžbom proces esterifikacije octene kiseline i etanola.
Izvesti podjelu ugljikohidrata prema složenosti građe njihovih molekula. Povezati i objasniti proces fotosinteze i staničnog disanja. Obrazložiti proces alkoholnog vrenja i imenovati produkte tog procesa. Spoznati važnost tog procesa za struku.
Poznavati vrste i svojstva masti i ulja. Ukazati na stvaranje kancerogenih tvari pri izgaranju masti i ulja.
Znati građu i svojstva bjelančevina. Objasniti emulziju kao vrstu koloida. Shvatiti pojam enzima i njihov značaj u razgradnji hranjivih tvari.
Shvatiti važnost ugljikohidrata, masti i ulja te bjelančevina u ljudskoj prehrani.
 - alkoholi – vrste, svojstva i primjena
- karboksilne kiseline – vrste i primjena
- esteri – svojstva, esterifikacija, primjena
- ugljikohidrati – podjela, svojstva i rasprostranjenost
- lipidi – vrste i svojstva
- bjelančevine – struktura i svojstva, enzimi i koenzimi

 
Literatura
M. Herak, B. Sever, B. Zdjelarević: Kemija oko nas
A. Habuš, V. Tomašić: Opća kemija
B. Sever, D. Stričević: Mala organska kemija s osnovama ekologije
 
 6.2.3. Nastavni područje: Poznavanje robe i prehrana
 
Razred: PRVI
Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (40)
 
CILJ: 
1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,
2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,
3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,
 
ZADACI:
1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,
3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani.
4. Upoznati namirnice biljnog podrijetla.
5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica biljnog podrijetla.
6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.
  
Red.
BrojNastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja vještine i umjeća)Nastavni sadržaji
1.ROBA I POZNAVANJE Vrste robePojam robe
 ROBEOcijeniti kvalitetu robeKlasifikacija robe
 Poznavati obrtničke propise iTrgovački razredi i razredi kvalitete
 propise o živežnim namirnicamaSmjernice za kvalitetu
 (Poznavati pravne odredbe za Propisi o prometu robe
 svaku vrstu robe.) 
  
2.HRANJIVE TVARIPregled svojstava hranjivih tvariUGLJIKOHIDRATI - u živežnim 
  namirnicama
  Vrsta i svojstva ugljikohidrata
  Karameliziranje, otapanje, bubrenje,
  stvaranje sirupa i fermentiranje
  MASTI I ULJA - u živežnim 
  namirnicama
  Vrsta masti u ulja
  Razgradnja masti i ulja
  Esencijalne masne kiseline, 
  zasićene i nezasićene.
  Svojstva masti i ulja (netopljivost 
  u vodi emulgiranje, točka topljenja).
  BJELANČEVINE u hrani
  Glavni izvori bjelančevina.
  Vrste bjelančevina.
  Svojstva bjelančevina, vezanje vode,
  stvaranje gela, koagulacija.
  MINERALNE TVARI u hrani
  Vrste i važnost u prehrani
  Mogućnost gubitka, posljedice.
  VITAMINI u hrani
  Vrste , svojstva i važnost u prehrani.
  Mogućnost gubitka, posljedice.
  VODA 
  Vrste i svojstva.
  Sadržaj vode u namirnicama.
  Voda za piće.
3.ŽIVEŽNE NAMIRNICEUpoznati živežne namirnicePrimjena živežnih namirnica
 BILJNOG PODRIJETLAbiljnog podrijetlaKemijski sastav živežnih namirnica
  Hranjiva vrijednost živežnih namirnica
 Održavanje prehrambene Utjecaj i promjene kod transporta 
 vrijednosti živežnih namirnicanamirnica
 Upoznati čimbenike koji mijenjaju Utjecaj i promjene kod čuvanja i a
 stanje i vrijednost živežnih namirnicaskladištenja
  Utjecaj i promjene kod prezentacije 
  i prodaje.
  Gubici u vrijednosti namirnica.
 Poznavati metode konzerviranjaKonzerviranje namirnica.
  
3.1.ŽITARICEŽitarice i žitni proizvodiVrste žitarica i primjena.
  Građa zrna žitarica.
  Sadržaj hranjivih tvari.
  Mlinski proizvodi (pregled).
 Ocijeniti vrijednost i korištenje 
 pojedinih vrsta brašna.Vrste i tipovi brašna.
 Opisati održavanje kvalitete kruhaPekarski proizvodi.
  Vrste kruha i peciva.
  Slastičarski proizvodi.
 Ocijeniti vrijednost i korištenje Tjestenine.
 tijesta i slastičarskih proizvoda 
  
3.2.POVRĆE IPregled povrća i njihovo Vrste i podjela povrća
 PRERAĐEVINE   značenje u prehrani.Trgovački razredi
 OD POVRĆA Sadržaj hranjivih tvari
  Probavljivost
 Ocijeniti vrijednost, korištenje i Konzerviranje i prerađivanje
 uporaba pojedinih vrsta povrća.Prerađevine od povrća
3.3.VOĆE I VOĆNE Pregled voća i njihovo značenjeVrste i podjela voća
 PRERAĐEVINEu prehrani.Trgovački razredi.
  Sadržaj hranjivih tvari.
 Ocijeniti vrijednost korištenje iProbavljivost.
 uporaba pojedinih vrsta voćaKonzerviranje i prerađivanje.
  Voćne prerađevine.
  Želirani proizvodi.
  
3.4.ZASLAĐIVAČIOcijeniti vrijednost i korištenjeŠećer (vrste i svojstva).
 Objasniti značenje, dobivanje iMed (vrste i svojstva).
 primjenu. 
 Objasniti izradu i značenje.Bonboni i slastičarska roba 
 Navesti materijale za nadomjestak (vrste i svojstva)
 šećeru.Umjetni zaslađivači (vrste i svojstva).
  
3.5.MASTI I ULJA -Ocijeniti vrijednost i način upotrebeBiljne masti i ulja.
 BILJNOG PODRIJETLA Propisi o mastima i uljima.
  
   

 
Razred:   DRUGI
Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (70)
CILJ: 
1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,
2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,
3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,
 
ZADATCI:
1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda životinjskog podrijetla.
 
2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,
 
3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani.
 
4. Upoznati metode konzerviranja namirnica životinjskog podrijetla.
 
5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica životinjskog podrijetla.
 
6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.
 
7. Upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.
 
8. Upoznati dodatke hrani: začine i mirodije
  
Red
Br.Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja vještine i umjeća)Nastavni sadržaji
1.ŽIVEŽNE NAMIRNICEUpoznati živežne namirnicePrimjena živežnih namirnica
 ŽIVOTINJSKOG životinjskog podrijetlaKemijski sastav živežnih namirnica
 PODRIJETLA Hranjiva vrijednost živežnih namirnica
 Održavanje prehrambene Utjecaj i promjene kod transporta 
 vrijednosti živežnih namirnicanamirnica
 Upoznati čimbenike koji mijenjaju Utjecaj i promjene kod čuvanja i a
 stanje i vrijednost živežnih namirnicaskladištenja
  Utjecaj i promjene kod prezentacije 
  i prodaje.
  Gubici u vrijednosti namirnica.
1.1.MESO I MESNE Upoznati vrste i dijelove mesa Sastav mesa
 PRERAĐEVINEUpoznati kategorije mesaVrste mesa
 Ocijeniti vrijednost, korištenje iMeso klaoničkih životinja
 uporabu mesa i mesnih prerađevinaMeso peradi
 Upoznati metode konzerviranjaMeso divljači
  Meso riba
  Konzerviranje mesa i riba
  Mesne prerađevine i prerađevine
  od riba.
 
1.2.MLIJEKO I MLIJEČNIPrehrambeno-fiziološkoVrste mlijeka.
 PROIZVODIznačenje mlijeka.Pregled trgovačke ponude mlijeka.
 Ocijeniti vrijednost i korištenjeSadržaj hranjivih tvari.
 mlijeka i mliječnih proizvoda.Probavljivost.
 Upoznati tehnološke proceseToplinska obrada mlijeka
 proizvodnje mlijeka i mliječnihMliječni proizvodi.
 proizvodaZakonski propisi.
  Čuvanje i skladištenje mlijeka i
  mliječnih proizvoda
1.3.JAJA I PRERAĐEVINEPregled o trgovačkoj ponudi jaja.Vrste jaja.
 OD JAJAOcijeniti vrijednost i korištenje.Zakonske odredbe.
  Sadržaj hranjivih tvari.
  Probavljivost.
  Određivanje svježine i kvalitete jaja.
  Klasifikacija jaja
  Prerađevine od jaja
  
1.4.MASTI I ULJAOcijeniti vrijednost i način upotrebeŽivotinjske masti i ulja .
 Utvrditi podrijetlo pojedinih vrstaMiješane masti.
 mastiPropisi o mastima i uljima.
  
2.UŽIVALA Ocijeniti vrijednost i korištenje Kava (vrste, priprema).
 alkaloidnih namirnica.Čaj (vrste i priprema).
 Ocijeniti fiziološko djelovanje Kakao (vrste i priprema)
 alkaloida.Čokolada (vrste i priprema)
  
3.ZAČINI I MIRODIJE, Razlikovati začine i mješavine Podjela začina i mirodija.
 ŽELEI I VEZIVNA začinaKarakteristike i kakvoća začina.
 SREDSTVAOcijeniti vrijednost i korištenjeSkladištenje i čuvanje začina.
 začina i mirodijaUpotreba začina i mirodija.
 Obrazložiti primjenu začina iBiljna i životinjska sredstva 
 mirodijaza stvaranje želea.
 Objasniti želee, vezivna sredstva 
 i njihovo djelovanje. 

 
 
Razred:   TREĆI
 Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (64)
 CILJ: 
 
1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,
 2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,
 3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,
 
ZADATCI:
 
1. Upoznati alkoholna i bezalkoholna pića, njihovu proizvodnju, svojstva i djelovanje na organizam.
 2. Upoznati fiziološko djelovanje alkohola.
 3. Upoznati metabolizam hranjivih sastojaka.
 4. Upoznati učenike s osnovama zdrave prehrane i s načinima alternativne prehrane.

 
 
 Red
Br.NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTATI (ZNANJA VJEŠTINE I UMJEĆA)NASTAVNI SADRŽAJI
   
   
 1.ALKOHOLNA PIĆAObrazložiti primjenu alkoholnihVino - sastav i tehnološki proces
  pića.proizvodnje
  Fiziološko djelovanje alkohola.Vino (vrste i značaj).
  Upoznati trgovačku ponuduPivo - sastav i tehnološki proces
  alkoholnih pićaproizvodnje
  Upoznati zakonske odredbePivo (vrste i uporaba).
  u svezi alkoholnih pića.Žestoka alkoholna pića(vrste i uporaba).
  Osnovni procesi kod alkoholnog vrenja
   
 2.BEZALKOHOLNA Upoznati proizvodnjuPrirodne mineralne vode.
 PIĆAbezalkoholnih pića.Voćni sokovi.
  Upoznati vrijednost i korištenje
bezalkoholnih pića 
 
 3.OSNOVE ZNANOSTI Upoznati metabolizam Kemijska građa živih bića.
 O PREHRANI hranjivih tvari.Metabolizam bjelančevina ugljikohidrata,
  lipida, mineralnih tvari.
 
 Načela zdrave prehrane.Biokatalizatori.
 
 Principi racionalne prehrane.Energetska vrijednost hrane.
  Energetske potrebe organizma.
  Sastavljanje jelovnika i energetsko
  vrednovanje hrane i obroka.
 
 Zdrava prehrana.Zdrava prehrana je preduvjet zdravlja.
  Trovanja hranom.
  Prilagođavanje hrane životnoj dobi.
  Prehrana pojedinih kategorija potrošača
  (trudnice, djeca, mladež, starije osobe)
  Dijetalna prehrana.
 
 Alternativna prehranaVegetarijanstvo.
  Makrobiotika.
   
   
 LITERATURA 
   
 Za učenike:  
 Hamel, Sagrak, Poznavanje robe i prehrana za ugostitelje i hotelijere 
 Za nastavnike:  
 Danko Matasović, Hrana, prehrana i zdravlje 
 dr. Henry Bieler, Hrana - najbolji lijek 
 Antoniette Kaić - Rak, Katica Antonić, Tablice o sastavu namirnica i pića 
   


 
 6 2.4. Nastavno područje: Biologija i ekologija
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 35
 
Cilj
Usvajanje znanja i vještina iz područja bioloških znanosti, u funkciji razvijanja odgovornog odnosa prema vlastitom životu i zdravlju, prema životu i zdravlju drugih ljudi, drugih bića i okoliša te razvijanja zanimanja i poštovanja prema fenomenu života.
 
Zadaci predmeta:
- na temelju upoznavanja načela, pojava i procesa u živom svijetu, razvijati sposobnosti promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja;
- poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje;
- razvijati sposobnost i vještinu preciznog, točnog i objektivnog izražavanja senzoričkih doživljaja, misli i prosudbi;
- poticati oblikovanje uvjerenja o potrebi odgovornog odnosa prema svojoj prirodi, ljudskoj zajednici te vlastitom životu i zdravlju; 
- poticati zanimanje i oduševljenje učenika za prirodu i živi svijet te za njegovo dublje razumijevanje i istraživanje;
- stvarati uvjete za razvoj socijalnih vještina i suradničkih odnosa među učenicima;
- omogućiti usvajanje znanja uz primjenu načela zornosti i egzemplarnosti te iskustvenim učenjem.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaNastavni sadržajiOčekivani rezultat 
(znanja, vještine i umijeća
1. Čovjek i zdravlje (25 sati)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Čovjek i okoliš (10 sati)
 - objasni važnost energije za normalno funkcioniranje stanica, tkiva i organa
- upoznati sastav i uloge hrane u ljudskom tijelu
- objasniti proces probave
- razumjeti zdravu prehranu kao i najčešće bolesti probavnog i metaboličkog sustava
- objasniti povezanost ljudskih stanica u harmoničnu cjelinu pomoću tjelesnih tekućina
- upoznati vrste i sastav tjelesnih tekućina
- upoznati sastav krvi i uloge pojedinih krvnih elemenata
- bolesti krvotoka
- upoznati način izmjene plinova u plućima i disanje
- razlikovati urođeni i stečeni imunitet
- upoznati bolesti imunološkog sustava
- opisati osnovni princip regulacije sastava tjelesnih tekućina bubregom
- upoznati bolesti bubrega
- upoznati temeljnu građu i uloge živčanog sustava
- opisati primanje, provođenje i razumijevanje pojedinih vrsta podražaja
- upoznati razmnožavanje kao osnovnu značajku života
- psihički razvitak u pubertetu
- upoznati muški i ženski spolni sustav te njihove uloge
- objasniti oplodnju i embrionalni razvoj čovjeka
- naglasiti važnost higijene spolnog sustava vezano za spolno prenosive bolesti
- naglasiti važnost planiranja obitelji i razvoj humanih odnosa među spolovima
- opisati čimbenike štetne za ljudsko zdravlje (stres, nepravilna prehrana, tjelesne neaktivnosti, loše životne navike, a posebno opasnosti od upotrebe psihoaktivnih tvari)
 
- definirati ekologiju kao znanost
- objasniti utjecaj abiotičkih čimbenika (temperatura, voda, svjetlost) na život organizma
- uočiti povezanost abiotičkih i biotičkih čimbenika
- usvojiti pojam ekološke valencije
- raspraviti uzorke onečišćenja okoliša i poremećaja ravnoteže ekosustava
- razlikovati ekološke probleme lokalnih, regionalnih i globalnih razmjera
- raspraviti probleme onečišćenja voda u odnosu na rastuće potrebe čovječanstva i moguća rješenja
- raspraviti o mogućnostima djelovanja u pravcu zaštite i unapređivanja okoliša vezano uz zanimanje (ugostiteljstvo i turizam)- znati razlikovati živežne namirnice po sastavu 
- naučiti građu ljudskog probavnog trakta i uloge pojedinih organa
- znati prepoznati zdravu prehranu kao uvjet zdravog života
- znati objasniti sastav krvi u ljudskom tijelu
- znati tumačiti pojedine vrijednosti u prikupljenim nalazima krvi
- znati kako cigareta utječe na dišni sustav i organizam u cjelini
- znati građu bubrega, te kako na njegovu zadaću utječu štetni činioci
- steći spoznaje o štetnom utjecaju psihoaktivnih tvari na živčani sustav
- znati anatomske i fiziološke zadaće reproduktivnog sustava
- znati važnost higijene za zdravlje općenito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- znati objašnjavati povezanost žive i nežive prirode
- uočiti važnost čovjeka u smislu održavanja ravnoteže u ekosustavu
- steći osnovne predodžbe o zakonskim okvirima
zaštite okoliša u RH
- znati individualno pridonositi
očuvanju životnog okoliša
- vladati se ekološki svjesno

 
 
6.3. Nastavni predmet : Kulturno povijesna baština
 
 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)
Cilj 
Osposobiti učenike u sagledavanju hrvatske kulturne baštine, te uspostaviti kriterije vrednovanja metodom kritičke analize.
Zadaci
Njegovanje opažanja i usvajanje kronologije nastanka djela hrvatske kulturne baštine.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještina i umijeća) Nastavni sadržaji 
Paleolit
 
 
 
Neolit
 
 
Stari vijek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Srednji vijek
 
 
 
 
 
 
 
Novi vijek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderna - Razvijati svijest o važnosti kulturne baštine kao dokaza identiteta jednog naroda i vremena
 
 
 
 
- Upoznati spomeničke znamenitosti nacionalne kulturne baštine
 
 
- Znati prepoznati stilove
 
 
 
- Uočiti utjecaj grčke, rimske, germanske, romanske, istočnjačke kulture na razvoj naše kulturne baštine
- Shvatiti vezu između novih trendova u europskoj kulturi i kulturne baštine u hrvatskoj
 
- Upozoriti na utjecaj kulturnoga i povijesnog nasljeđa 
 
 
 
- Uočiti europske graditeljske stilove na objektima u hrvatskoj
 
 
 
 
 
 
 
- Razviti vještinu prepoznavanja utjecaja moderne na djela hrvatskih slikara i kipara  Kulturna baština - čuvar nacionalnog identiteta
Paleolit - Krapina, Vindija
Vučedolska kultura, hvarska kultura
Bakreno doba - Solin, muč. brončano doba - badenska kultura
Željezno doba - dalj. kult., japodska kult.
 
Grčka kolonizacija Jadrana - Issa, Pharos; rimska kolon.- arhitektura
Dioklecijanova palača - Split; arena u Puli
Starohrvatske crkvice - longitudinalnoga i centralnog tipa - Dalmacija
Crkva Sv. Donata - Zadar; pleterna ornamentika
Romanika - Sv. Stošija, portal majstora Radovana
Romanički prozori i vrata; vratnice splitske katedrale (A. Buvina)
Gotika - šibenska katedrala, J. Dalmatinac
Zagrebačka katedrala, gotika u Dubrovniku
Renesansa - dubrovačko slikarstvo
Raščlamba likovnog djela, vrednovanje i zaključivanje ocjena
Renesansno kiparstvo - Aleši, Duknović, palača Sponza
 
Graditeljstvo - N. Firentinac, Knežev dvor
A . Medulić, J. Klović
Isusovačka arhitektura, sakralni barok
Barokni dvorci, crkva Sv. Vlaha - Dubrovnik
Barokni Varaždin, dekoracija, pavlini
Historicizam u graditeljstvu
Đakovačka katedrala, crkva u Osijeku
Klasiciozam - V. Karas, slikarstvo s kraja 19. st. i poč. 20. st.
V. Bukovac, C. Medović, B. Čikoš - secesija, S. Raškaj, kiparstvo
Secesija u Hrvatskoj
  Suvremeno slikar. Račić, Kraljević, Becić, Murtić
Naivna umjetnost - Hlebine
Suvremeno kiparstvo (Rosandić, Meštrović, Augustinčić)
Moderno graditeljstvo (Kovačić)
Raščlamba likovnog djela
 

 


6.4. Nastavni predmet- Marketing u turizmu
 
3. razred ( 64 sata)
Cilj i zadci
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanja, vještina i umijeća) Nastavni sadržaji 
Razvoj marketinga i njegova primjena u društvu
 
 
Obilježja turističkog tržišta
 
 
 
 
 
 
Upravljanje marketingom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketinško okruženje
 
 
 
 
 
 
 
Marketinško istraživanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvod u turizmu
 
 
 
 
 
 
 
Elementi marketinškog spleta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacija
marketinga u ugost. i turist. poduzećima
 
 
 
 
 
 
 
Planiranje marketinga
 
 
 
 
 
 
 
 
Menadžment i kontrola marketinga
 
 
 
 - Shvatiti definiciju marketinga
- Upoznati marketing kao tržišno usmjerenu koncepciju
- Naučiti funkcije i područje marketinga
 
- Definirati i pojmovno odrediti tržište
- Upoznati vrste tržišta
- Shvatiti pojam i posebnosti tur. tržišta
- Upoznati turist. ponudu i potražnju
- Upoznati potrebe u turizmu
- Naučiti turist. potrošnju
- Razumjeti značaj turističkog proizvoda
 
- Upoznati i objasniti pojam i razvoj marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju
- Objasniti osnovna obilježja upravljanja marketingom i njihovu osnovnu zadaću
- Razgovarati o redoslijedu procesa upravljanja marketingom
- Uputiti se na specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga
- Upozoriti na glavna područja primjene marketinga u turizmu
- Obj. ciljeve i načela marketinga u turizmu
- Upoznati nositelje marketinga u turizmu
- Uputiti u značaj marketinškog menadžmenta u turizmu
 
- Razgovarati o motivima turist. putovanja
- Klasificirati turist. potrebe
- Razgovarati o načinima odlučivanja kupnje nekog turist. proizvoda 
- Razgovarati o konkurenciji 
- Navesti značaj tržišta ponude na njegovu konkurentnost
 
- Objasniti i definirati osnovne pojmove istraživanja marketinga u turizmu, te razumjeti potrebu za istraživanjem 
- Razgovarati o tome tko i kada provodi marketinško istraživanje 
- Uputiti na različite metode i tehnike istraživanja, te na njihove prednosti i nedostatke
- Razgovarati o metodama prikupljanja podataka u turizmu
- Upozoriti na primjenu marketinškog istraživanja u turist. praksi
- Razgovarati o konkretnim primjerima iz prakse
 
- Upoznati pojam turist. proizvoda
- Razgovarati o formiranju turist. proizvoda
- Naglasiti važnost planiranja turist. proizvoda
- Opisati razvojne faze u životnom ciklusu proizvoda
 
- Razgovarati i objasniti ulogu i povezanost elemenata spleta: proizvod, cijena, promocija, distribucija
- Opisati obilježja i elemente turist. proizvoda
- Razgovarati o distribuciji turist. proizvoda
- Naglasiti važnost promocije u turizmu i upozoriti na sve važne elemente planiranja 
- Razgovarati o prednostima i slabostima turist. proizvoda u RH
- Razgovarati o marketinškom komuniciranju
- Objasniti teorije promotivnog miksa
- Upoznati oblike promotivnih aktivnosti
 
- Upoznati s osobitostima prodaje u turizmu
- Naučiti kanale prodaje
- Objasniti organizaciju prodaje
- Upoznati s organizacijom marketinga
- Razjasniti temeljna načela marketinške organizacije
- Objasniti organizaciju marketinga u ugost. turist. poduzećima
 
- Objasniti elemente u procesu marketinškog planiranja
- Razgovarati o analizi položaja poduzeća ili turist. destinacije
- Snalaziti se u postavljanju marketinških cijena kao slijed planiranja
- Objasniti osnovne marketinške strategije u turizmu
 
- Objasniti zadaće i odgovornosti marketinških odjela i menadžera 
- Objasniti djelovanje marketinškog informacijskog sustava 
- Upozoriti na važnost kontrole svih marketinških funkcija
 - Definicija marketinga
- Funkcija marketinga
- Potrebe, želje i potražnja za proizvodom
 
 
- Pojam tržišta
- Vrste tržišta
- Ponuda i potražnja
- Turističko tržište
 
 
 
 
- Osnovna obilježja upravljanja marketingom
- Proces upravljanja marketingom
- Specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga
- Primjena marketinga u praksi
- Ciljevi i načela marketinga u turizmu
- Sudionici marketinškog procesa i menadžment u turizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Okruženje tvrtke ili obrta u marketinškom smislu (dobavljači, kupci, konkurencija, javnost)
- Demografska i gospodarska okolina
- Konzumenti turističkog proizvoda
 
 
 
 
- Mjerenje i predviđanje turističke potrebe i potražnje
- Procjena turistički motiva
- Ispitivanje namjera kupaca i praćenje trendova konkurencije
- Određivanje ciljnog tržišta
- Vrste mjerenja potražnje ( razina proizvoda – usluge) 
- Metode istraživanja (upitnici, ankete, razgovori, analize i sl.)
- Korelacije trendova, mišljenje stručnjaka, analiza ukrižanog utjecaja
 
 
 
- Životni ciklus proizvoda - usluge
- Faze razvoja usluge u turizmu (uvođenje, rast, zrelost, faza opadanja,
 
 
 
 
 
- Elementi marketinškog spleta:
- Proizvod ili usluga
- Cijena
- Prodaja i distribucija
- Prodaja i promidžba
- Promocije u turizmu
- Turistički proizvod i njegovi bitni elementi
- Marketing miks u odnosu na ciljno tržište (usluga u turizmu, cijena smještaja, mjesto – turistička odrednica, promidžba)
 
 
 
 
 
 
 
- Instrumenti prodaje 
- Sajmovi, lokalne promocije i dr.
- Prodaja putem Interneta
- Turistički animatori i komunikatori
 
 
 
 
 
 
- Simboli osobnosti, raspoloženja, stručnosti, stvaranje imidža poduzeća ili obrta
- Pojam turističke destinacije
- Vlastita strategija i njeno kreiranje
- Strategija i formiranje cijena
 
 
 
- Informacije, informacijski sustavi, umreženost i uloga menadžera
- Posebni odjeli za marketing
- Evaluacija marketinških postupaka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. Nastavni predmet - Enologija s gastronomijom
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)
 
Cilj
Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koje će omogućiti samostalno obavljanje poslova u ugostiteljskoj djelatnosti, vezanih uz posluživanje pića – posebno uz vino i vinarstvo. 
Zadaci:
·          usvojiti pojmove enologije, gastronomije i sommelierstva te ih primijeniti u komunikaciji u radnom okružju;
·          usvojiti znanja iz sommelijerstva nužna za uključivanje u svijet rada kao i za praćenje cjelokupnih zbivanja u području vinarstva i podrumarstva;
·          razvijati navike ponašanja u i svezi sommelijerstva pri radnim postupcima na radnim mjestima konobara, kuhara i slastičara;
·          primijeniti preciznost, urednost, istrajnost i sistematičnost u radu s vinom;
·          riješiti jednostavne i složene poslove i zadatke iz područja sommelijerstva;
·          primijeniti naučena znanja i vještine u školskim i izvanškolskim aktivnostima, te prihvatiti sommelijerstvo kao dio osobne i opće kulture.

Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
  
1. UvodUsvojiti pojmove o enologiji kao znanosti o vinu.
Razumjeti značenje vina u gastronomiji.
Spoznati ulogu sommelijerstva u suvremenom ugostiteljstvu.Enologija - pojam.
Značenje vina u gastronomiji.
Sommelier.
2. VinoDefinirati ulogu vina u ugostiteljstvu.
Prepoznati zdravstvenu, religijsku i kulturološku ulogu vina.
Primijeniti znanja o sommelijerstva u kulturološkoj komponenti Vino - pojam.
Vino u ugostiteljstvu.
Vino i zdravlje.
Vino i religija.
Kultura i vino.
3. Osnove hrvatskog vinogradarstvaUpoznati i navesti povijesne karakteristike vinogradarstva.
Izreći regije, podregije, vinogorja i zone hrvatskog podneblja.
Prepoznati vinske sorte grožđa.
 Povijest hrvatskog vinogradarstva.
Statistički podaci.
Vinogradarske regije.
Vinogradarske podregije.
Vinogorja.
Hrvatske vinogradarske zone.
Vrste bijelih vinskih sorata grožđa.
Vrste crvenih vinskih sorata grožđa.
4. Osnovni postupci proizvodnje vinaNavesti postupke proizvodnje bijeloga, crnoga i pjenušavog vina.
Izreći karakteristike specijalnih vina.
Upoznati postupak fortifikacije vina.
Odrediti elemente fortifikacije vina.Bijelo vino.
Crno vino.
Pjenušavo vino.
Specijalno vino.
Fortificirana vina.
5. Vrste vinaGrupirati vina prema organoleptičkim značajkama.
Objasniti važnost neprovrelog šećera u vinu.
Navesti zakonske elemente kvalitete vina.
Razvrstati pjenušava vina i navesti značajke pojedine grupe. 
Naučiti uporabu vina namijenjenih za daljnju preradu i doradu.Podjela vina prema boji.
Podjela vina prema količini neprovrelog šećera u vinu.
Podjela vina krema kvaliteti -
prema Zakonu o vinu RH.
Podjela pjenušavih vina.
6. Punjenje vinaNaučiti značaj vremenske determinante te načina pretakanja i punjenja vina u boce.
Odgovorno preuzimati i pravilno postupati s vinskom ambalažom.
Prepoznati vino s obzirom na elemente punjenja tj. vinskih boca.
Objasniti vrste zatvarača i izreći njihovu ulogu.
Izreći važnost i apostrofirati deložiranje boca
Naznačiti važnost etikete na vinskoj boci kao.
Pokazati dijelove etikete važne za spoznaju o vinu i drugim značajkama.Kada i kako puniti vino.
Ambalaža za vino.
Vrste boca za vino.
Vrste čepova.
Etiketa.
7. Analiza vina i organoleptičko ocjenjivanje vinaDefiniranje odgovarajuće boje vina te ocjenjivanje vina na osnovi boje i prozirnosti.
Prepoznavanje kvalitete vina osjetilom mirisa.
Navesti elemente okusa kod ocjenjivanja karakteristika vina.
Utvrditi i donijeti sud o svim prethodnim elementima organoleptičkog ispitivanja vina.  Ocjenjivanje vidom.
Ocjenjivanje mirisom.
Ocjenjivanje okusom.
Zaključak.
8. Čuvanje vina u restoranuPrepoznati ulogu vinskog podruma u ugostiteljskim objektima različite vrste i kategorije.
Naučiti prepoznati pozitivne elemente vinskog podruma.
Nabrojiti ulogu vinskog podruma u skladištenju i očuvanju vina.
Izreći ulogu dnevnih podruma u svakodnevnom radu ugostiteljskog djelatnika.Vinski podrum - restorana.
Dnevni podrum.
 
9. Vinska kartaNaučiti pojam i važnost vinske karte.
Izraditi odgovarajuću vinsku kartu za različite vrste ugostiteljskih poslovnih jedinica.
Istaknuti bitne elemente vina na vinskoj karti.Vinska karta - pojam.
Izgled vinske karte.
Konstrukcija vinske karte.
Bitni elementi vina na vinskoj karti.
10. Sklad jela i vinaNaučiti i primijeniti pravila slaganja jela i vina različitim varijantama uz poštivanje tradicije i lokalnih običaja.Tehnika slaganja jela i vina:
   - engleska varijanta,
   - francuska varijanta,
   - talijanska varijanta,
   - spajanje po tradiciji. 
11. Posluživanje vina
 Odrediti i procijeniti temperature posluživanje vina te pri tome savladati tehniku «frapiranja» i « šambriranja» različitih vina.
Koristiti i održavati inventar potrebit za posluživanje vina.
Izabrati i primijeniti odgovarajuće čaše za svaku vrstu vina.
Odabrati pravilan način ponude.
Primijeniti odgovarajući model prezentacije vina.
Otvoriti i poslužiti vino. Temperatura vina.
Inventar za posluživanje vina.
Čaše za vino.
Ponuda i prezentiranje vina.
Otvaranje.
Točenje vina.
 

 
Metodičke napomene
 
Nastava se realizira jedan sat tjedno. Nastavne metode: usmena, dokumentacijska, demonstracijska, laboratorijska, operacijska…  Socijalni oblici: frontalni, skupni, individualni…Nastava se treba održavati u učionici – kabinetu ugostiteljskog posluživanja koja sadrži svu potrebnu opremu, inventar i didaktička pomagala (TV, video, grafoskop, kompjutor, promidžbeni materijali, sredstva ponude, administrativna dokumentacija, časopisi…) te nužne namirnice i pića.
 
Obveze učenika
 
Redovito pohađanje nastave, te za potrebe nastave imati propisani udžbenik kao i bilježnicu   (format po izboru). Kao posebna obveza pred učenika postavlja se savjesnost pri korištenja opreme, inventara i materijala.
 
Provjera postignuća rada učenika 
 
Poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuju se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa). Sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja ocjenjuje se elementima ocjenjivanja zalaganja. Vještine se ocjenjuju primjenom znanja u izradi samostalnih zadataka, pravilnim rukovanjem inventara i pravilnim izvođenjem pojedinih postupaka.
 
6.6. Nastavni predmet: Vođenje i organizacija kuhinje
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1/32
Cilj:
   - postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno poznavanje, vođenje i organiziranje kuhinje.
Zadaci:
- uljudno i stručno komuniciranje,
- poticati učenike za što svrsihodnijim vođenjem kuhinje,
- smišljeno i racionalno vođenje cjelokupne organizacije rada suvremene kuhinje,
- motiviranje gosta i stvaranje novih navika u potrošnji,
- sposobnost razvijanja kritičkog i samokritičkog mišljenja,
- sposobnost za samostalni i timski rad,
- rješavanja stresnih situacija,
- poznavanje potrebnih aktivnosti u poduzetništvu,
- racionalno i ekonomično gospodarenje imovinom,
- planiranje, praćenje i administrativni rad,
- poznavanje mjera zaštite na radu,
- analiza i planiranje programa rada u kuhinji,
- racionalna analiza, usklađenost i funkcionalnost između kuhinje i ostalih odjela u hotelu.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Planiranje rada u kuhinji
 
- prihvatiti planiranje rada kao jedini i pravi put u vođenju i organiziranju suvremene kuhinje
- racionalno analiziranje plana rada i evidentiranje razloga za eventualno odustajanje od dijelova plana rada 
- izrada kratkoročnog i dugoročnog plana rada u kuhinji
- planiranje dinamike rada po odjelima, ljudima, vremenu i potrebama
 
 
Organizacija rada kuhinji
 
 
 
- steći potreban uvid u smišljenu i racionalnu organizaciju rada u suvremenoj kuhinji
- analizirati rezultate rada u dobroj i lošoj organizaciji rada kuhinje
- istaknuti tipične primjere iz prakse i uspoređivanju takvim rezultata 
- racionalna organizacija rada u kuhinji
- iskorištavanje rada, vremena, broja izvršioca, pomoćnih sredstava, energije i živežnih namirnica u suvremenoj organizaciji rada u kuhinji
- organizacija rada u svim odjelima i sinkronizacija cjelokupnog rada 
- zadatak potpune i svrsishodne organizacije rada
 
 
Plan poslovanja i nabava živežnih namirnica
 
 
 
- upoznati načine nabave i njezine rezultate na plan poslovanja jedne kuhinje
- naučiti koliko nabava utječe na poslovni rezultat, tijek proizvodnje jela i na sam proizvod (jelo) 
- plan nabave živežnih namirnica čini važan element za izradu plana poslovanja kuhinje
- u dobroj nabavi «leži dobit»
 
Kuhinjska administracija
 
 
 
- uvidjeti opravdanost i potrebu uvođenja kuhinjske dokumentacije u sve faze proizvodnog procesa
- preporučiti i analizirati pojedine dokumente u proizvodnom procesu
- analizirati primjere iz prakse
 
- ustrojstvo kuhinjske dokumentacije i njezino postojanje koje dokazuje poslovne događaje, neprekidne promjene i rezultata (materijalne i financijske) toga rada
 
Uporaba informatičke opreme u suvremenoj kuhinji
 
 
 
 
- analizirati i definirati informacijske potrebe jedne kuhinje
- informirati se o načinu komuniciranja između odjela unutar jedne hotelske kuće putem informatičkog sustava
- steći uvid i način korištenja informatičke opreme u kuhinji
 
- hardverske i softverske potrebe suvremene kuhinje
 
 
Kuhinjsko osoblje
 
 
 
 
 
- upoznati se s brojem zaposlenika u kuhinji koji trebaju proizvoditi određen broj jela prema predviđenom programu rada i u posebnim potrebama i prigodama
- analizirati potrebu stalne stručne edukacije zaposlenika 
- broj zaposlenika u kuhinji i njegova kvalifikacijska struktura
- evidencija kretanja zaposlenika
- stručna edukacija zaposlenika
 
 
Usklađenost kuhinje s drugim odjelima u hotelu
 
- analizirati usklađenost kuhinje s: (nabavnom službom, blagovaonicom, prodajnom službom, domaćinstvom, računovodstvom, recepcijom i ostalim kuhinjama u jednom hotelu)
- analiza usklađenosti na primjerima iz prakse
 
- usklađenost kuhinje u hotelu na vodoravnoj i vertikalnoj razini s ostalim odjelima
 
 
Inovacije i suvremeni trendovi u gastronomiji i suvremenoj prehrani 
 
 
- spoznati i analizirati suvremene trendove u gastronomiji kao zahtjev i potreba suvremenog gosta
- analiza inovacija i njihova primjena na hrvatske uvjete i prostore 
- mjesto i uloga suvremenih trendova u ljudskoj prehrani i gastronomskom proizvodu
- primjena inovacija u suvremenoj gastronomiji
 
Praćenje i kontrola proizvoda
 
 
- načini i metode praćenja i nadzora proizvoda (jela i napitke) u skladu s međunarodnim kriterijima i certifikatu o kakvoći proizvoda i usluga
 
- praćenje i kontrola usluga i proizvoda u gastronomiji
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodičke napomene
Za izvođenje nastave koriste se metode usmenog izlaganja, demonstracije i praktičnih radova. Poželjno je koristiti sustave programirane i projektne nastave. 
 
Literatura
-           Josip Žuvela, Kuharstvo 1, A. G. Matoš, Samobor, 2001.
-           Josip Žuvela, Kuharstvo 3, Paveković, Dubrovnik, 1999. 
 
 
6.7. Izborna nastava
 
6.7.1. Tjelesna i zdravstvena kultura 
Nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama" br. 136. od 28. kolovoza 2003. 
 
6.7.2.   MATEMATIKA U STRUCI 
U izbornom predmetu matematika u struci nudi se detaljnija obrada nastavnih sadržaja iz nastavnog programa stručno-teorijskog dijela Matematika u struci . 
 
6.7.3. Nastavni predmet: STRANI JEZIK II.
6.3.1. FRANCUSKI JEZIK kao drugi jezik
Razred: 1. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na francuskom jeziku u različitim  
situacijama svakodnevnog života i struke.
 
Zadaci
Razvijati jezične vještine za receptivno i produktivno služenje francuskim jezikom
(slušanje, čitanje, govorenje, pisanje). Usvajati posebnosti sustava francuskog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima..
 
Sadržaj 
 
Nastavne cjelineOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji 
Kultura i civilizacija:
Francuska i regije
 
 
 
 
 
 
Opći sadržaji:
Obitelj 


 
 
 
 
 
Slobodno vrijeme
Škola
 
 
 
 
 
Život u gradu i na selu 
 - upoznavati kulturu i civilizaciju francuskoga govornog područja
- znati se predstaviti i pozdraviti
- znati tražiti i dati informacije
- identificirati osobe i predmetePravila za čitanje   i izgovor.
Prezent pomoćnog glagola biti i imati.
C’est ...ce sont ...
- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih
- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost
- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Qui ? Qu'est-ce que..?)
- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...Imenice i pridjevi(jednina i množina).
Određeni i neodređeni član.
Posvojne zamjenice i pridjevi.
Glagoli prve konjugacije –er.
Upitne riječi.
Prijedlozi a, de, sur, avec.
Prezent glagola druge konjugacije –ir.
- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta
- usvojiti izraze vezane uz izražavanje topline/ hladnoće, gladi/ žeđi, vremenskih prilika
- pisanje pisma, razglednice
 Brojevi.
Prezent nepravilnih glagola aller, devoir, pouvoir, vouloir. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana. 
Vremenski prilozi.
 
 
- postavljanje pitanja pomoću intonacije 
 
- proširiti vokabular o slobodnom vremenu
- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama
- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati
- opisati svoje mjesto grad, selo
- izraziti mogućnosti, želje, obveze
- reći točno vrijemeGlavni i redni brojevi od 1 do 20.
Indirektni govor.
Koliko je sati? 
Prilozi za vrijeme.
Sažeti član au/aux.
Priloška zamjenica 
-en.
Ženski rod i množina pridjeva.
Odijevanje
 
- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela,
 -nazive odjevnih predmeta 
- usvojiti nazive pojedinih bojaImperativ. Pridjevi
beau et bon.
 
Strukovni sadržaji:
Prehrana
 - usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i osnovnih živežnih namirnica
- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribor za jelo
- izreći što se voli/ ne voli jesti, 
-izricanje žaljenja ili nezadovoljstva. Il faut+ infinitif.
Niječni oblik glagola.
Prezent glagola –faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.
Zadaci
Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike s posebnostima strukovnog jezika. 
 
Sadržaj: 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
Osoblje u ugostiteljstvu
 
 
 
Restoran i kuhinja
 
 
 
 
 
Obroci i njihova podjela
 
 
 
 
 
 
Tržnica:
Voće i povrće
 
Meso
 
 
 
 
Ribe i plodovi mora
 
 
Ekologija u turizmu- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci
- opisati radno mjesto konobara
- predstaviti sebe i drugu osobu
 Ponavljanje prezenta.
Glavni brojevi do 1000.
Pokazne zamjenice ce,cet,cette...
- opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška
- nabrojiti vrste ugostiteljskih objekata 
- opisati različite poslove u restoranu/baru
- preporučiti restoran 
 Glagoli druge konjugacije –ir.
Gérondif.
Prezent povratnih glagola.
- usporediti prehrambene navike Hrvatske i Francuske
- opisati vrste obroka
- primiti narudžbu za doručak 
- sastaviti jednostavan meni 
- nabrojiti začine 
- opisati način pripreme jelaPartitivni član .
Količinski pridjevi i prilozi: trop, beaucoup, un peu.
Osobne zamjenice za direktni i indirektni objekt.
- nabrojiti vrste voća i povrća 
- pročitati i prevesti jednostavne recepte 
- upoznati načine pripreme voća i povrćaPrezent glagola –prendre.
- nabrojiti vrste mesa 
- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa
- prepričati u osnovnim crtama recepteOdnosne zamjenice
que, qui, dont.
- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora
- upoznati izraze za osnovne načine prigotovljavanjaKomparacija pridjeva.
Pridjevi: beau, nouveau, vieux
 
- upoznavanje s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i čimbenicima onečišćenja
 Futur simple.

 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)
Cilj
Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima, te ih komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.
 
Zadaci
Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije. Osposobiti učenika za primjenu znanja francuskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na francuskom jeziku i njeno korištenje.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
 
Rezerviranje stola 
- primiti rezervaciju
- objasniti kako doći do gosta
 
 Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine
Primanje gosta-primiti i pozdraviti goste
-ponuditi mjesto u restoranu
-     izraziti žaljenjePerfekt s pomoćnim glagolom –avoir..
 
Narudžba
 
 -     primiti narudžbe u restoranu
-     preporučiti jelo i piće
-     objasniti pojedino jelo
 Obrada pojedinih dijelova jelovnika-od predjela do glavnog jela i deserta.
 
Reklamacije,
plaćanje računa i ispraćaj gosta- reagirati na reklamaciju
- objasniti mogućnosti plaćanja
- ispratiti gosta
 Perfekt s pomoćnim glagolom biti.
Perfekt nepravilnih glagola.
Jelovnik i karta
pića- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke
- preporučiti i naručiti jelo i piće
- upoznati se s različitim vrstama vina i napitakaKonjunktiv prezenta.
Specifičnosti hrvatske gastronomske ponude
 
 
 
Kavana i bar- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju
- opisati ljepote i znamenitosti regije i grada u kojem živimo
- preporučiti restoran
- preporučiti hrvatske specijalitete
 
 
- izvještavati o ponudi u kavani i baru
-opisati način pripreme pojedinih barskih mješavinaRestriktivni oblik ne...que
Prezent glagola 
savoir i connaître.
 
 
 
Formules de politesse.

 
Metodička napomena
 
Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.
Jezične funkcije se ostvaruju:
-     - receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i
-     - produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.
 
Jezične vještine
Slušanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.
Govorenje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.
Čitanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.
Pisanje s razumijevanjem
Učenik treba ispravno napisati rečenicu, znati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.
Prevođenje
Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.
 
Jezični sadržaji
Komunikacijski sadržaji:
- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.
Fonologija i ortografija:
- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.
Leksički sadržaji:
- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.
Morfosintaktičke strukture: 
- gramatika.
Nastavna sredstva i pomagala
Primjerena slikovna sredstva (slike) i zemljopisne karte. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player, kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.
 
Radni uvjeti
Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije 
moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.
LITERATURA 
Francuski jezik
Temeljni radni materijali
Blaženka Bubanj, Le français pour l'hôtellerie et le tourisme,ŠK, Zagreb - udžbenik
 
Dopunski radni materijali
Renner, Tempesta, Le français de l'hôtellerie et de la restauration, CLE International, Paris
Michel Maincent, Travaux pratiques de cuisine,Edition B.P.I., Paris
Stručni časopisi:Cuisine et vins de France i sl.
Razni jelovnici i meniji.
 
Priručni radni materijal:
Putanec, Francusko-hrvatski rječnik
Dominović, Hrvatsko-francuski rječnik
 
6.7.3. Nastavni predmet: Engleski jezik
 
Razred: 1.(prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (7O)
 
Cilj
Interdisciplinarno povezivanje sa sadržajima drugih stručnih predmeta i usvajanje vokabulara struke.
Zadaci
Razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pismenu komunikaciju i upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelina-temeOčekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća) Jezični sadržaji
 
OPĆI SADŽAJI :
Predstavljanje
 
 
 
Obitelj i dom
 
 
Slobodno vrijeme
 
 
Praznici i putovanja
 
 
 
 
Život u gradu i na selu
 
Moda i odijevanje
 
 
 
KULTURA I CIVILIZACIJA
Zemlje engleskog govornog područja 
 
 
STRUČNI SADRŽAJ:
Prehrana 
 
- naučiti predstaviti se i izreći osnovne informacije o sebi
 
 
-     usvojiti izraze vezane uz članove obitelji
-     naučiti nazive za prostorije u kući 
-     naučiti nazive namještaja
 
-     usvojiti vokabular vezan uz sport, slobodno vrijeme, hobi, prijatelje, kino kazalište
 
 
-     naučiti vokabular vezan uz prijevozna sredstva
-     usvojiti nazive dana u tjednu, mjesece, datume
-     naučiti izraze za nacionalnosti i novac
 
      - opisati svoj grad
     - uočiti razlike grad / selo
 
 
-     usvojiti vokabular vezan uz pojedine odjevne predmete
-     naučiti boje, uzorke
 
  
   - naučiti geografska obilježja zemalja
upoznati kulturu i civilizaciju tih zemalja
   - usavršiti čitanje i izgovor
 
- usvojiti nazive obroka i osnovnih živežnih namirnica 
 
Prezent glagola TO BE
Osobne zamjenice
Brojevi do 20
 
There is /there are
Posvojne zamjenice
Članovi
Imenice
Present Simple Tense – tvorba i uporaba
Prilozi učestalosti
Present Continuous Tense – tvorba i uporaba
Simple Past tense – tvorba i uporaba
Simple Future Tense – tvorba i uporaba
Veznici – when while as
Brojevi
Pridjevi – komparacija
Pridjevi neodređenih količina
Modalni glagoli
 
 
 
 
 
Passive – prezent
Imperative – tvorba i uporaba
 

Present Perfect Tense – tvorba i uporaba
 

 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (7O)
Sadržaj:
 
Nastavna cjelina - temeOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Jezični sadržaji
 
1. OSOBLJE U UGOSTITELJSTVU
 
1.1. Osoblje hotela
1.2. Usluge
 
2. U RESTORANU
2.1. Osoblje restorana
2.2. Usluge
2.3. Postav stola
2.4. Jelovnik
2.5. Karta pića
3. OBROCI I PRIPREMA HRANE
3.1. Doručak
3.2. Ručak 
3.3. Večera
3.4. Načini pripreme hrane
4. PRIRODNE LJEPOTE I ZNAMENITOSTI REGIJE
4.1. Naša regija
4.2. Grad u kojemu živimo
5. OPĆE INFORMACIJE
5.1. Vrijeme
5.2. Kulturno – zabavni život
5.3. Sport
5.4. Javni prijevoz
5.5. Kretanje u gradu
6. PREHRAMBENE NAVIKE U ZEMLJAMA ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA
6.1. Tradicionalna jela u Velikoj Britaniji
6.2. Što se jede u SAD-u
6.3. Blagdani i praznici
 
 
-           upoznati se s osobljem i njihovim radnim mjestima
 
 
 
   -  upoznati se s osobljem restorana
-     znati opisati radno mjesto
-     naučiti uljudno komunicirati s gostom
 
 
 
-     usvojiti vokabular vezan uz obroke i načine pripreme
 
 
 
 
-     naučiti važne informacije o regiji i
   gradu u kojemu živimo
 
 
-     znati izreći neke informacije o sportu , kulturno-zabavnom životu
-     naučiti izraze vezane za vrijeme i kretanje u prostoru
 
 
   - upoznati se s nacionalnim jelima ovih
    zemalja
   -upoznati se s praznicima i blagdanima
    zemalja engleskog govornog područja 
 
-     ponavljanje i uvježbavanje tvorbe i uporabe Present Simple tense i Present Continuous Tense
 
     -   modalni glagoli:must,  mustn't can , 
may,should , could
 
 
 
   -   Passive – tvorba i
   uporaba prezenta
 
 
 
 
-     pridjevi – nepravilna komparacija
 
 
-     ponavljanje i uvježbavanje Present Perfect Tense
-     ponavljanje i uvježbavanje imperativa

 
Razred: 3. (ttreći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (64)
Sadržaj:
 
Nastavna cjelina – temeOčekivani rezultati ( znanja, vještine i umijeća )Jezični sadržaji
 
1. U RESTORANU
 
1.1. Primanje gosta
1.2. Primanje narudžbe
1.3. Posluživanje gosta
1.4. Jelovnik
 
2. POSLUŽIVANJE U SOBI
 
3. U BARU
 
3.1. Barske mješavine
3.2. Recepture
 
4. GASTRONOMSKO PUTOVANJE HRVATSKOM
 
4.1. Hrvatska - turistička destinacija
4.2. Nacionalni restorani
4.3. Naši specijaliteti
 
5. PLAĆANJE RAČUNA
 
5.1. Načini plaćanja računa
5.2. Reklamacije gosta
 
6. ŽALBE I ISPRIKE
 
 
- naučiti potrebne izraze za komunikaciju s
 gostom
- usvojiti vokabular vezan uz jelovnik
 
 
 
 
- usvojiti izraze za potrebnu komunikaciju
 
- naučiti pripremu i pribor za barske mješavine
- znati prevesti recepture
- preporučiti gostu koktel
 
 
- usavršiti znanje o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji
-znati preporučiti nacionalna jela i objasniti ih
 
 
 
 
 
 
- naučiti izraze u vezi plaćanja računa
- usvojiti izraze za uljudno ophođenje s gostom
 
 
 
- znati se ispričati gostu u pojedinim situacijama
- usvojiti pravilan izgovor i intonaciju
 
- ponavljanje i uvježbavanje modalnih glagola
 
 
 
 
 
- imenice - složenice
-izražavanje slaganja - so do I/neither do I
 
 
 

 
6.7.3. Nastavni predmet: Njemački jezik
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim  
situacijama svakodnevnog života i struke.
 
Zadaci
Usvajati posebnosti sustava njemačkog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike. 
samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.
 
Sadržaj: 
 
Nastavna cjelina– temeOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Kultura i civilizacija:
Zemlje njemačkog govornog područja
 - upoznati kulture i civilizacije njemačkog govornog područja
- predstaviti se i izreći neke temeljne informacije o sebi .
- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine
- identificirati osobe i predmete
 Pravila za čitanje   i izgovor.
Prezent pomoćnog glagola «sein».
Oblikovanje upitnih i izričnih rečenica.
Prezent pravilnih glagola.
 
Opći sadržaji:
Obitelj i dom- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih
- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost
- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima: wo? was? wer? wohin? woher?) 
- usvojiti nazive za kućne ljubimcePrezent pomoćnog glagola haben.
Imenica i član.
Određeni i neodređeni član.
Nominativ i akuzativ imenica s neodređenim članom. Negacija neodređenog člana.
Posvojne zamjenice.
Slobodno vrijeme- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...Prezent jakih glagola. Množina imenica. Negacija NICHT i KEIN.
Škola- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta
- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s timePrezent glagola MÖGEN.
Upitne riječi WER? I WANN
 - izraziti glavne brojeve do 1000Konjunktiv preterita glagola MÖGEN.
Red riječi u rečenicama s MÖCHTE i infinitivom.
Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.
Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana.
Život u gradu i na selu- proširiti vokabular o slobodnom vremenu
- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama
- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati
- opisati svoje mjesto grad, selo
- izraziti mogućnosti, želje, obveze
- reći točno vrijemeTočno vrijeme. 
Prilozi za vrijeme.
Dativ s određenim i neodređenim članom. Modalni glagoli DÜRFEN; KÖNNEN i MÜSSEN:
Upotreba negacije u rečenici.
Najčešći prijedlozi s dativom i akuzativom.
Moda i odijevanje mladih- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta 
- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom
- usvojiti nazive pojedinih bojaGenitiv s određenim i neodređenim članom.
Deklinacija pridjeva ispred imenice s neodređenim članom.
Akuzativ osobnih zamjenica.
Položaj određenog glagolskog oblika u zavisnim rečenicama.
Neodređena zamjenica MAN.
Prijedlozi s akuzativom
Strukovni sadržaji:
Prehrana- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica
- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo
- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedanPrezent modalnog glagola WOLLEN.
Prezent složenih glagola.
Imperativ.
Prijedlozi s dativom.
Dativ osobnih zamjenica.
Prilozi mjesta.
Prezent glagola ESSEN i NEHMEN.

 
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.
 
Zadaci
Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika. 
 
Sadržaj 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
Osoblje u ugostiteljstvu
 
 
 
 
Restaurant i kuhinja
 - upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci
- opisati radno mjesto konobara
- predstaviti sebe i drugu osobu
- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i NjemačkojPonavljanje prezenta.
Ponavljanje osobnih zamjenica u dativu i akuzativu.
Prezent povratnih glagola.
Zavisne rečenice s veznikom WENN
- opisati predmete i inventar u kuhinji i            restoranu na temelju predloška
- komunicirati na ljubazan način u restaurantu
- nabrojati ugostiteljske objekte 
- opisati različite poslove u restoranu 
- preporučiti restaurant
- upoznati načine prigotovljavanja jelaMješovita pridjevska deklinacija.
Prezent glagola tun. Zamjenički prilozi. Zavisne rečenice s veznikom DASS
Obroci i priprema jela
 
 
 
 
 
 
 
 
Voće i povrće
 
 
 
 
 
Meso
 
 
 
Ribe i plodovi mora
 
 
 
 
 
Ekologija u turizmu- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja
- opisati vrste doručka
- primiti narudžbu za doručak 
- sastaviti jednostavan meni 
- nabrajati začine 
- opisati način pripreme jela


- nabrojati voće i povrće 
- pročitati i prevesti jednostavne recepte 
- upoznati načine pripreme voća i povrća- nabrojati vrste mesa 
- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa
- prepričati u osnovnim crtama recepte

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora
- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba
- prepričati u osnovnim crtama recepte


- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i faktorima zagađenja


Slaba pridjevska deklinacija.
Kondicional I.
Konjunktiv preterita pomoćnih i modalnih glagola.
Deklinacija dieser, jeder i welcher


Infinitiv + zu.
Zavisno upitne rečenice s veznikom OB.
Preterit modalnih glagola


Perfekt.
Jaka pridjevska deklinacija.Komparacija pridjeva.
Zavisno upitne rečenice.
Vremenske rečenice s veznikom BISFutur I.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)
 
Cilj
Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.
 
Zadaci
Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se njemačkim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja njemačkog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na njemačkom jeziku i njeno korištenje.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
Rezervacija stola- primiti rezervaciju
- objasniti kako doći do restorana 
 Prijedlozi s dativom i akuzativom.
Primanje gosta
 
 
 
Narudžba
 
 
 
Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta
 
 
Hotel
 
 
Jelovnik i karta pića
 
 
 
Gastronomsko putovanje Hrvatskom
 
 
Kavana i bar
 
 - primiti i pozdraviti goste
- ponuditi mjesto u restoranu
- izraziti žaljenje
 Preterit pravilnih i nepravilnih glagola.
- primiti narudžbe u restoranu
- preporučiti jelo i piće
- objasniti pojedino jelo
 Pasiv prezenta.
- reagirati na reklamaciju
- izraziti se o mogućnosti plaćanja
- ispratiti gosta
 Namjerne rečenice s um…zu i infinitivom.
 
- opisati hotel
- davati informacije o hotelskim sadržajima
 Prilozi mjesta.
- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke
- preporučiti i naručiti jelo i piće
- upoznati s različitim vrstama vina i piva
- preporučiti pojedino vino uz određeno jeloPasiv preterita.
- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju
- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo
- opisati i preporučiti domaći restoran 
- preporučiti hrvatske specijaliteteVremenske rečenice.
- izvještavati o ponudi u kavani i baru
- upoznati s pripremom pojedinih slastica
- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina 

 
Metodička napomena
 
Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.
Jezične funkcije se ostvaruju:
-           receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i
-           produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okružju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.
 
Jezične vještine
Slušanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.
Govorenje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.
Čitanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.
Pisanje s razumijevanjem
Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.
Prevođenje
Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.
Jezični sadržaji
Komunikacijski sadržaji:
- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.
Fonologija i ortografija:
- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.
Leksički sadržaji:
- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.
Morfosintaktičke strukture: 
- gramatika.
Nastavna sredstva i pomagala
Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player, 
kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.
Radni uvjeti
Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije 
moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.
LITERATURA 
Njemački jezik
Temeljni radni materijali:
Marčetić Tamara; Deutsch für heute und morgen 1, udžbenik, radni priručnik i kazeta.
Blažević Nevenka; Guten Appetit 1 i 2, udžbenik, CD/kazeta
 
Dopunski radni materijali:
Schulz-Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer
Različite kuharice/ bečki kolači/ Jelovnici i Meniji
Različiti časopisi: JUMA
Marković – Smodek, Nazivi jela i pića
 
Priručni radni materijali:
Marčetić Tamara; Pregled gramatike njemačkog jezika, Jakić – Hurm; Hrvatsko – njemački rječnik
Hurm; Njemačko – hrvatski rječnik,Wahrig, Deutsches Wörterbuch
Cankarjeva založba; Hrvatsko – njemački slikovni rječnik
 
6.7.3. Nastavni predmet: Talijanski jezik
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na talijanskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke.
 
Zadaci
Usvajati posebnosti sustava talijanskog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.
 
Sadržaj
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Kultura i civilizacija:
Italija i regije
 
 
 
 
Opći sadržaji:
Obitelj i dom 
 
 
 
 
Slobodno vrijeme
 
 
 
 
 
Škola- upoznati kulturu i civilizaciju talijanskoga govornog područja
- predstaviti se i izreći neke temeljne informacije o sebi
- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine
- identificirati osobe i predmetePravila za čitanje   i izgovor.
Prezent pomoćnog glagola «essere i avere».
C'e, ci sono
- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih
- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost
- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Chi? Che cosa? Dove?)
 
 Imenice i pridjevi(jednina i množina).
Određeni i neodređeni član.
Posvojne zamjenice i pridjevi.
Glagoli prve konjugacije –are.
Upitne riječi.
- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutore...
 Prijedlozi in, a i con.
Prezent glagola druge konjugacije –ere.
- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta
- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s timeBrojevi.
Prezent glagola treće konjugacije –ire. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana. Prezent glagola andare.
Vremenski prilozi.
 
 
Život u gradu i na selu 
 
 
 
 
 
 
Moda i odijevanje mladih- izraziti glavne brojeve do 1000Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.
 
- proširiti vokabular o slobodnom vremenu
- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama
- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati
- opisati svoje mjesto grad, selo
- izraziti mogućnosti, želje, obveze
- reći točno vrijemeTočno vrijeme. 
Prilozi za vrijeme.
Prezent glagola; volere, potere i dovere.
Jednostavni i združeni prijedlozi.
- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta 
- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom
- usvojiti nazive pojedinih bojaImperativ.Pridjevi quello i bello.
 
Strukovni sadržaji:
Prehrana- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica
- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo
- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedan Prezent nepravilnih glagola.
Imperativ nepravilnih glagola

 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)
 
Cilj
Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.
 
Zadaci Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika. 
 
Sadržaj
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
Osoblje u ugostiteljstvu
 
 
 
 
 
Restaurant i kuhinja
 
 
 
 
 
 
Obroci i priprema jela
 
 
 
 
 
Voće i povrće
 
 
Meso
 
 
 
Ribe i plodovi mora
 
 
 
Ekologija u turizmu- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci
- opisati radno mjesto konobara
- predstaviti sebe i drugu osobu
- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i ItalijiPonavljanje prezenta.
Osobnih zamjenice u dativu (naglašene i nenaglašene)
Prezent povratnih glagola.
 
- opisati predmete i inventar u kuhinji i            restoranu na temelju predloška
- komunicirati na ljubazan način u restaurantu
- nabrojati ugostiteljske objekte 
- opisati različite poslove u restoranu 
- preporučiti restaurant
- upoznati načine prigotovljavanja jelaOsobne zamjenice u akuzativu (naglašene i nenaglašene).
Perfekt.
- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja
- opisati vrste doručka
- primiti narudžbu za doručak 
- sastaviti jednostavan meni 
- nabrajati začine 
- opisati način pripreme jelaPartitivni član .
Zam. čestica NE.
Količinski pridjevi i prilozi; troppo, molto, parecchio, tanto i poco.
Slaganje perfekta s objektom.
- nabrojati voće i povrće 
- pročitati i prevesti jednostavne recepte 
- upoznati načine pripreme voća i povrćaZdruženi oblici osobnih zamjenica
- nabrojati vrste mesa 
- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa
- prepričati u osnovnim crtama recepteFutur I. pravilnih i nepravilnih glagola.
- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora
- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba
- prepričati u osnovnim crtama recepteImperfekt pravilni i nepravilni oblici.
- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i čimbenicima onečišćenjaUpotreba perfekta i imperfekta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)
 
Cilj
Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.
 
Zadaci
Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se talijanskim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja talijanskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na talijanskom jeziku i njeno korištenje.
 
Sadržaj 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
Strukovni sadržaji:
Rezervacija stola
 
Primanje gosta
 
 
 
 
Narudžba
 
 
Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta
 
Hotel
 
Jelovnik i karta pića
 
 
 
 
Gastronomsko putovanje Hrvatskom
 
 
 
Kavana i bar
 
 - primiti rezervaciju
- objasniti kako doći do restorana 
 Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine
- primiti i pozdraviti goste
- ponuditi mjesto u restoranu
- izraziti žaljenje
 Kondicional sadašnji.
 
- primiti narudžbe u restoranu
- preporučiti jelo i piće
- objasniti pojedino jelo
 Odnosne zamjenice promjenljive i nepromjenljive.
- reagirati na reklamaciju
- izraziti se o mogućnosti plaćanja
- ispratiti gostaZam. čestica CI
- opisati hotel
- davati informacije o hotelskim sadržajimaPrilozi mjesta.
- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke
- preporučiti i naručiti jelo i piće
- upoznati s različitim vrstama vina i piva
- preporučiti pojedino vino uz određeno jeloGerundij.
- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju
- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo
- opisati i preporučiti domaći restoran 
- preporučiti hrvatske specijalitetePasiv prezenta 
Si-passivante
- izvještavati o ponudi u kavani i baru
- upoznati s pripremom pojedinih slastica
- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina 

 
 
Metodička napomena
 
Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.
Jezične funkcije se ostvaruju:
-           receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i
-           produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.
 
Jezične vještine
Slušanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.
 
Govorenje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.
Čitanje s razumijevanjem
Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.
Pisanje s razumijevanjem
Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.
Prevođenje
Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.
 
Jezični sadržaji
Komunikacijski sadržaji
- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.
Fonologija i ortografija:
-           usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.
Leksički sadržaji:
- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.
Morfosintaktičke strukture: 
- gramatika
Nastavna sredstva i pomagala
Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player, 
kompjutor s LCD projektorom i grafoskop.
 
Radni uvjeti
Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije 
moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.
 
LITERATURA 
Talijanski jezik
Temeljni radni materijali:
Štefan Željka, Benvenuti 1, udžbenik i CD
Štefan Željka, Benvenuti 2, udžbenik i CD
 
Dopunski radni materijali:
Chiuchiu Angelo ed auttori, In italiano, 
Damiani Ingrid i Marinković Mirjana, Stiamo insieme 1 i 2, udžbenik.
Različite kuharice/ Jelovnici i Meniji
Različiti časopisi: IL CUOCO
Marković – Smodek, Nazivi jela i pića
 
Priručni radni materijali:
Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika
Deanović – Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik
Deanović – Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik
Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana
Cankarjeva založba; Hrvatsko – talijanski slikovni rječnik
6.8.  Praktična nastava u školi
 
6.8.1. Nastavni predmet: KUHARSTVO S VJEŽBAMA 
 
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati:  210
 
Cilj:
   - postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.
 
Zadaci:
   - upoznati značajke zanimanja i dužnosti zaposlenika u kuhinji, 
   - shvatiti ulogu i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani, hotelijerstvu i ugostiteljstvu,
   - upoznati potrebite mjere zaštite na radu i osposobiti se za rad na siguran način,
   - razvijati smisao za stvaralaštvo, ljepotu i estetiku,
   - upoznati funkcionalnost i namjenu svih kuhinjskim prostorija,
   - sticane potrebne odgovornosti za rukovanje opremom, alatom i cjelokupnim inventarom,
   - upoznati učenike s značajkama zdrave, jednostavne i autohtone prehrane kao turističkog proizvoda,
   - poticati učenike za što svrsishodnijom organizacijom procesa rada u kuhinji,
   - steći potrebne navike i vještine u pripremanju raznih vrsta živežnih namirnica,
   - usvojiti temeljne značajke tehnološkog procesa gotovljenja živežnih namirnica,
   - racionalno i pravilno gospodarenje živežnim namirnicama, radnim vremenom i sredstvima za rad,
   - navikavati na život, obveze i rad,
   - poticati učenike na zajednički rad i suradnju,
   - razvijati tolerantnost i prihvaćanje drukčijih mišljena i poštivanje različitosti,
   - poticati koordinaciju, korelaciju i integraciju na razini unutarpredmetnih područja,
   - sticane potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,
    pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Ugostiteljsko kuharstvo
 
 
 
 
 
 
 
- upoznati, prihvatiti i zavoljeti temeljne značajke ovog  predmeta potrebite za zanimanje
- analizirati temeljne značajke kuharstva u okviru gastronomije, kriterije ekonomičnosti, zdrave prehrane i inovacija u sastavu tradicija
- prepoznati i analizirati ulogu i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani i ugostiteljstvu
- usvojiti i primjenjivati pravila za rad na siguran način kao temelj zaštite na radu
- prepoznati i prihvatiti sve ljudske, moralne, intelektualne,   radne i stručne kvalitete budućeg kuhara
 
- uloga i zadatak kuharstva
- uloga i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani
- mjesto i uloga proizvoda (jela) u turističkom proizvodu
- mjesto i uloga kuharstva u ugostiteljstvu
- temeljne značajke zanimanja kao preduvjet za uspješno obavljane poslova na radnom mjestu
- rad na siguran način
 
 
Povijest i razvoj kuharstva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- analizirati i uspoređivati kuharstvo tijekom stoljeća i njegovu tijesnu povezanost s razvojem čovjeka, društva i prilikama u kojima je živio
- upoznati razvoj kuharstva u doba Rimljana
- upoznati razvoj kuharstva u srednjem vijeku
- opisati razvoj kuharstva u doba renesanse
- analizirati značajke važnijih svjetskih kuhinja
- istaknuti i na primjerima objasniti značajke važnijih svjetskih kuhinja
- poznavati temeljne značajke hrvatske nacionalne kuhinje i njezine narodne kuhinje (istaknuti tipične primjere) 
- tijek i razvoj kuharstva od početaka do danas
- kuharstvo u doba Rimljana
- kuharstvo u srednjem vijeku
- kuharstvo u doba renesanse
- značajke važnijih svjetskih kuhinja (francuske, talijanske, španjolske, portugalske, bečke, britanske, ruske, orijentalne, mađarske, američke, kineske, japanske i hrvatske kuhinje)
 
 
Ugostiteljska kuhinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prepoznati koliko je kuhinja vrlo složen i važan dio hotela ili drugog ugostiteljskog objekta
- koje pozitivne temeljne uvjete treba imati jedna suvremena kuhinja 
- nabrojiti glavne i sporedne prostorije suvremene kuhinje i slastičarnice
- naučiti rukovati, čistiti i održavati termičke uređaje i strojeve u kuhinji 
- održavati, koristiti i upoznati uređaje za hlađenje i smrzavanje
 
- glavne i sporedne kuhinjske prostorije (građevinsko-arhitektonski, funkcionalni, radni i sanitarno-higijenski uvjeti)
- cjelokupni suvremeni kuhinjski blok
- oprema suvremene ugostiteljske kuhinje
- vrste ugostiteljskih kuhinja
 
Organizacija rada u kuhinji
 - prepoznavati, održavati i upotrebljavati kuhinjski i namještaj, posuđe i svekoliki alat
- naučiti kako ugostiteljska kuhinja djeluje, organizira i pruža svoje usluge u ugostiteljskim objektima ili u njihovim odjelima pod različitim nazivima
- upoznati po čemu su poznate pojedine kuhinje, kako organiziraju rad i pružaju svoje usluge
- upoznati i objasniti načine organiziranja procesa rada u kuhinji 
- načini organiziranja rada stručnog osoblja u kuhinji i njihova zaduženja i obveze
- usporediti sastave, vrijeme i načine pružanja dnevnih obroka te ih prilagoditi današnjim prilikama i potrebama
 - organizacija radnoga procesa u  ugostiteljskoj kuhinji (kroz sve faze)
- načini organiziranja radnoga procesa u različitim uvjetima poslovanja
- osoblje ugostiteljske kuhinje
-     dnevni obroci
 
 
 
Tehnološki postupci gotovljenja živežnih namirnica
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti, analizirati i shvatiti što je glavni i krajnji cilj svakom tehnološkom postupku gotovljenja živežnih namirnica
- uvježbavati i naučiti razne tehnološke postupke sa različitim vrstama živežnih namirnica (mesa, perad, ribe, raci, tjestenine, riža, povrća i voća)
- naučiti i objasniti temeljne stručne izraze te u praksi primijeniti njihovo značenje
- shvatiti pravilan smisao i sadržaj jela (te podrijetlo njihovih naziva)
 
- potreba i smisao termičke obrade  živežnih namirnica
- vrste i značajke tehnoloških postupaka
- stručni izrazi
- nazivi jela
 
Živežne namirnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prepoznati i shvatiti značajke, vrste, podjelu, ulogu i uporabu namirnica biljnog i životinjskog podrijetla
- vrste povrća i njegovu namjenu u prehrani
- prepoznati vrste začina i mirodija te njihovu primjenu u prehrani
- prepoznati vrste mesa, nabrojiti njihove dijelove i objasniti primjenu u kuharstvu
- prepoznati ribe, rakove, školjke i glavonošce, njihovu podjelu i uporabu u kuharstvu
- uporaba smrznutih namirnica i poluprerađevina 
- osnovna podjela i podrijetlo živežnih namirnica
- živežne namirnice biljnog podrijetla 
- podjela, vrste i uporaba povrća u kuharstvu i općenito u prehrani
- začini i mirodije
- važnost i uloga začina i mirodija u kuharstvu
- začini (značajke, podjela i uporaba)
- mirodije (značajke, podjela i uporaba)
- živežne namirnice životinjskog podrijetla
- podjela, vrste i uporaba mesa u kuharstvu
- mesa riba, rakova, školjki i glavonožaca
- podjela, vrste i uporaba mesa od riba, rakova, školjki i glavonožaca u kuharstvu
- smrznute namirnice i poluprerađevine u kuharstvu
 
 
Osnove jela
 
 
 
 
 
 
- shvatiti da osnove jela nisu samostalna jela, već kuharske prerađevine koje se jelima dodaju da bi ona bila bolja i kvalitetnija
- naučiti i primijeniti pripremanje, gotovljenje i uporabu ekstrakta, marinada, smjesa i nadjeva, sredstva za zgušnjavanje, mješavine s maslacem, temeljce i umake
 
- temeljne značajke osnova jela
- podjela i vrste osnove jela
- pripremanje, gotovljenje, čuvanje i uporaba (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)
 
Zajutrak
 
 
 
 
 
 
- usvojiti temeljne značajke zajutraka kao strateškog obroka u ugostiteljstvu
- osposobiti i uvježbati se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje raznih vrsta napitaka i jednostavnih jela za zajutrak
- prepoznati sastav raznih vrsta zajutraka, te njihove specifičnosti i načine posluživanja
 
- temeljne značajke zajutarka
- topli napitci
- jednostavna jela za zajutrak
- vrste zajutraka
 
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
- prepoznati temeljne značajke hladnih predjela i važnost tih jela budući da uvode gosta u obrok
- podjela hladnih predjela i njihovi predstavnici
- pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje hladnih predjela od raznih salata, jaja, povrća i sendviča
 
- temeljne značajke hladnih predjela
- podjela hladnih predjela
- ukrašavanje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela
- razne salate (začinjene majonezom i salate začinjene octenim umacima)
- hladna predjela od jaja
- hladna predjela od povrća
- sendviči
 
 
Juhe
 
 
 
 
 
 
 
- upoznati temeljne značajke juha te prepoznati mjesto i važnost juhe u gastronomiji i zdravoj prehrani
- shvatiti i razlikovati podjela juha prema tehnološkom procesu i vrstama živežnih namirnica od kojih se juhe gotove
- podjela juha prema temperaturi posluživanje
- pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje običnih bistrih juha
- pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje jednostavnih priloga za bistre juhe 
- pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje jednostavnijih gustih juha od raznih vrsta povrća, žitarica i brašna
 
- temeljne značajke juha
- podjela juha
- bistre juhe
- prilozi za bistre juhe
- guste juhe (od povrća, žitarica i     brašna)
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i shvatiti temeljne značajke, mjesto i ulogu toplih predjela u gastronomiji i obroku
- uočiti i prepoznati podjelu toplih predjela prema 
 tehnološkom procesu i vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove
- naučiti pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje toplih predjela od jaja, povrća, tjestenina, riže, riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
- temeljne značajke toplih predjela
- podjela toplih predjela
- topla predjela od jaja
- topla predjela od povrća
- topla predjela od tjestenina
- topla predjela od riže
- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
Prilozi i variva
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prihvatiti temeljne značajke, mjesto i ulogu priloga i variva u kuharstvu, te pravilan izbor namirnica i tehnološkog postupka za gotovljenje jela
- znati podjelu priloga i variva prema tehnološkom postupku gotovljena i živežnim namirnicama od kojih se gotovi
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje priloga od raznih povrća procesom kuhanja, pirjanja, prženja, kašice od povrća, te jela od tjestenina i riže
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jednostavnijih variva
 
- temeljne značajke priloga i variva
- pripremanje i gotovljenje priloga i variva
- podjela priloga prema načinu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se gotove
- prilozi
- jela od kuhanog povrća
- jela od pirjanog povrća
- jela od prženog povrća
- kašice od raznog povrća
- jela od riže i tjestenine
- variva
 
 
Salate
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prihvatiti temeljne značajke i važnost salata u ljudskoj prehrani (kuharstvu)
- prepoznati podjelu salate u odgovarajuće skupine
- naučiti temeljne začine za salate i načine začinjavanja salata od sirovog i kuhanog povrća
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje salata od sirovog i kuhanog povrća
 
- temeljne značajke salata
- podjela i vrste salata
- začinjavanje i začini za salate
- salate od sirovog povrća
- salate od kuhanog povrća
 
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prihvatiti temeljne značajke desertnih jela i njihova uloga u prehrani i obroku
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih jednostavnih slatkih jela od voća, industrijskih i jednostavnijih domaćih tijesta
- prepoznati vrste sireva i na naučiti načine posluživanja sireva kao desertnih jela 
- temeljne značajke desertnih jela
- desertna jela od (raznog) voća
- voćne salate
- kompoti
- slatka jela od industrijskih tijesta
- slatka jela od tekućeg tijesta
- sirevi

 
Metodičke napomene
Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi. 
 
6.8.2. Nastavni predmet: Kuharstvo s vježbama
 
Razred: 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati: 240
 
Cilj:
   - postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.
 
Zadaci:
   - razvijati kod učenika smisao za ekonomično i racionalno korištenje svim vrsta živežnih namirnica i ostalih potrebnim materijala,
   - racionalno gospodarenje i iskorištavanje radnog i slobodnog vremena,
   - poticati i stvarati natjecateljski i stvaralački duh kod učenika,
   - privikavati se na kolektivni rad i uvažavati odgovornost u tom radu,
   - prepoznavanje i pravilno odabiranje živežnih namirnica za razna jela i umake,
   - uočavati različite situacije u komuniciranju na radnom mjestu u različitim prigodama,
   - osposobiti se za samostalniji rad na raznim termičkim uređajima i strojevima,
   - uočiti smisao, značenje i potrebu nuđenja jela vegetarijanske kuhinje,
   - steći potrebnu vještinu i znanje kod gotovljenja jela vegetarijanske kuhinje,
   - postići potrebno znanje i vještinu u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih skupina i  pojedinačnih  jela predviđene ovim nastavnim programom.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Umaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- poznavati pravilno odabiranje umaka prema vrsti mesa i jela, te prema potrebama suvremene gastronomije i zdrave prehrane
- osposobiti se za pripremanje, sastavljanje, gotovljenje i uporabu izvedenih svijetlih i tamnih umaka 
- osposobiti se za pripremanje, sastavljanje, gotovljenje i uporaba osnovnog i izvedenih umaka s maslacem, hladnih izvedenih umaka, želiranih umaka i hladetine
 
- temeljni (osnovni) svijetli umaci
- sastavljeni (izvedeni) svijetli umaci
- sastavljeni (izvedeni) tamni umaci
- holandski umak i sastavljeni (izvedeni) umaci s maslacem
- sastavljeni (izvedeni) hladni umaci od majoneze, octenog i drugi umaci
- hladni umaci od voća
- hladetina
- sastavljeni (izvedeni) umaci s hladetinom
 
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje, za vještinu, estetiku, ljepotu i smisao za ukrašavanje i slaganje hladnih predjela
- načini prezentiranja i posluživanja hladnih predjela prema pansionskim i izvanpansionskim uvjetima poslovanja 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje hladnih predjela od raznih salata, jaja, povrća i voća, riba, rakova, školjki, glavonožaca i kanape sendviča 
- hladna predjela od raznih salata
- salate od povrća i voća (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima) 
- salate od mesa (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)
- salate od riba, rakova, školjki i glavonožaca (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)
- hladna predjela od jaja
- hladna predjela od povrća i voća
- hladna predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
- hladna predjela od mesa i suhomesnatih proizvoda
- pikantni zalogaji 
 
Juhe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- produbiti spoznaje, znanje i vještinu o juhama
-osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje krepkih juha i priloga za te juhe 
- prepoznati i uočiti podjelu gustih juha prema tehnološkom procesu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se juhe gotove
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje sluzavih, ragu, krem, kašastih i narodnih juha od raznih vrsta živežnih namirnica
- osposobiti se za sastavljanje, pripremanje, izlaganje i posluživanje hladnih juha od povrća, voća i mliječnih proizvoda
 
- bistre juhe
- podjela bistrih juha prema hranjivosti i načinu gotovljenja
- krepke juhe
- pojačanje krepke juhe
- specijalne pojačane juhe
- prilozi za bistre juhe
- guste juhe
- podjela gustih juha prema načinu gotovljenja i prema vrstama živežnih namirnica
- sluzave juhe
- ragu juhe
- krem juhe
- kašaste juhe
- narodne juhe
- hladne juhe
  
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prepoznati veliki izbor živežnih namirnica od kojih se mogu gotoviti topla predjela
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje toplih predjela od jaja, povrća i gljiva, tjestenina, riže, raznih mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
- podjela toplih predjela prema vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove
- topla predjela od jaja
- topla predjela od povrća i gljiva
- topla predjela od tjestenina
- topla predjela od riže
- topla predjela od (raznih) mesa
- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i usvojiti temeljne značajke jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca te njihovo mjesto i uloga u kuharstvu, obroku i općenito u ljudskoj prehrani
- naučiti i prepoznati podjela jela od riba prema tehnološkom procesu gotovljena živežnih namirnica
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje jela od riba procesom (kuhanja, ogrušavanja, prženja, pohanja i pečenja) 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje jela od rakova, školjki i glavonožaca gotovljeni (kuhanjem, pečenjem, pohanjem, prženjem i zapečenjem)
- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) i umak uz jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
- podjela jela od riba prema načinu gotovljenja
- jela (razna) od riba
- jela od rakova, školjki i glavonožaca
 (prema načinu gotovljenja)
 
Jela od žaba i puževa
 
 
 
 
- prepoznati vrste žaba i puževa koji se koriste u ljudskoj prehrani i objasniti značajke jela od tih namirnica
- poznavati načine pripremanja, gotovljenja i posluživanja jela od žaba i puževa
 
- temeljne značajke jela od žaba i puževa
- jela od žaba
- jela od puževa
 
Gotova mesna jela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i usvojiti temeljne značajke, mjesto i zadatak gotovog mesnog jela u obroku i ljudskoj prehrani
- prepoznati i shvatiti podjelu gotovih mesnih jela prema vrstama živežnih namirnica i prema tehnološkom postupku 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje gotovih jela od: govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi procesom (kuhanja, poprženja, pečenja i pirjanja) te jela od iznutrica i jela od mljevenih mesa
- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) i umak uz (razna) gotova mesna jela
 
- temeljne značajke gotovih mesnih jela
- podjela gotovih mesnih jela prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljena jela:
- gotova jela od govedine
- gotova jela od teletine
- gotova jela od svinjetine
- gotova jela od janjetine
- gotova jela od peradi
- gotova jela od iznutrica
- gotova jela od mljevenog mesa
 
 
Jela po narudžbi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i usvojiti temeljne značajke jela po narudžbi i specifičnosti načina gotovljenja
- objasniti podjelu jela po narudžbi prema vrstama živežnih namirnica i prema tehnološkom postupku gotovljenja živežnih namirnica
- pripremanje, gotovljenje i posluživanje jela po narudžbi od raznih vrsta mesa procesom prženja, poprženja, pohanja i pečenjem na žaru
- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) uz (razna) jela po narudžbi
 
- temeljne značajke jela po narudžbi
- podjela jela po narudžbi prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljenja jela 
- jela od prženog mesa
- jela od poprženog mesa
- jela od pohanog mesa
- jela od pečenog mesa (na žaru)
 
 
Jela vegetarijanske kuhinje
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje, razloge postojanja takvih jela, te njihovo mjesto u kuharstvu i općenito u ljudskoj prehrani
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje (jednostavnih) vegetarijanskih jela
- sastavljanje vegetarijanskih jela s jednostavnim i odgovarajućim prilozima
 
- temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje
- jela (jednostavnija) vegetarijanske kuhinje
 
Prilozi, variva i garniture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bolje poznavanje priloga , variva i garnitura te njihovo stručnije i pravilnije određivanje uz razna glavna jela
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih priloga od povrća procesom (pirjanja, zapečenja, pečenja u pećnici, i na žaru
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih priloga od tjestenina, riže, žitarica i raznih variva
- prepoznati i shvatiti sastav, mjesto i ulogu garnitura u gastronomiji 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje jednostavnih garnitura uz mesna i riblja jela
 
- jela od:(pirjanog, zapečenog, pečenog u pećnici i na žaru te punjenog) povrća
- jela od tjestenine
- jela od riže i žitarica
- jela od raznih smjesa
- variva (od raznog povrća)
- garniture
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
 
 
 
- postići potrebito znanje, iskustvo i vještinu u proizvodnji, oblikovanju i ukrašavanju desertnih jela  
- osposobiti se za pripremanje raznih tijesta te gotovljenje prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih slatkih jela od: (dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)
- sastavljanje, gotovljenje i posluživanje (mliječnog i voćnog) sladoleda i jela sa sladoledom - pehari)
 
- temeljne značajke slatkih jela (kolača)
- razna slatka jela (kolači) od: dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)
- sladoledi (skupine i vrste)
- pehari
 
Sredstva ponude jela
 
 
 
 
 
 
- usvojiti potrebna znanja o sredstvima ponude jela kao plan i program rada u gastronomiji i kao promidžba u turističkom proizvodu
- osposobiti se za samostalno sastavljanje (jednostavnijih) vrsta menija za različite prigode i vrste
- primijeniti gastronomske upute za sastavljanje menija na različitim primjerima iz prakse i osobnog iskustva
- razlikovati menije prema namjeni i sastavu
- objasniti temeljne stručne postavke za sastavljanje jelovnika (prema vrstama i namjeni)
- uspoređivanje različitih jelovnika iz raznih objekata te kritički osvrt i osobna stajalište 
- temeljne značajke sredstava ponude jela
- meni (povijest, pojam, sastavljanje, upute za sastavljanje)
- vrste menija
- jelovnik (pojam, sastavljanje)
- vrste jelovnika

 
 
Metodičke napomene
Kombinira se teoretska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi. 
 
 
6.8.3. Nastavni predmet: KUHARSTVO S VJEŽBAMA
 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati: 160
 
Cilj:
   - postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.
 
Zadaci:
 
   - prepoznati mjesto i ulogu kvalitetnog kuhara u suvremenoj gastronomiji,
   - steći potrebno znanje i vještinu za obavljanje stručnih poslova i zadataka nakon školovanja,
   - racionalno iskorištavanje živežnih namirnica, ostataka jela, ostalih materijala i energije u proizvodnom procesu,
   - smišljeno i racionalno iskorištavanje radnog i slobodnog vremena,
   - upoznati načine vođenja administrativno-računskim poslova u suvremenoj gastronomiji,
   - izračunavati prodajne cijene jela i napitaka s različitim maržama kroz kalkulaciju,
   - objasniti i prihvatiti važnost i ulogu normativa u gastronomiji,
   - upoznati način korištenja i uporabu računalske opreme u suvremenoj kuhinji i slastičarnici,
   - definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji,
   - usporediti i analizirati konvencionalne i suvremene načine nuđenja i posluživanja jela,
   - upoznati i naučiti značajke prigodnih obroka te njihov način organiziranja i nuđenja, 
   - postići veću slobodu i znanje u projektiranju i sastavljanju prodajnih karata jela,
   - uvježbavati i uspoređivati razne varijante menija i jelovnika za razne potrebe i prigode,
      - postići potrebno znanje i vještinu u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju  i posluživanju raznih skupina i pojedinačnih jela predviđene ovim nastavnim programom.
 
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Administrativno računski poslovi suvremene gastronomije
 
 
 
 
 
 
 
- upoznati se s kuhinjskom administracijom koja prati u gastronomiji cjelokupni proces rada u proizvodnji jela i napitaka
- prihvatiti pravila, mjesto i ulogu kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji
- upoznati glavne administrativne, nadzorne i obračunske poslove u suvremenoj kuhinji 
- vođenje kuhinjske administracije u sastavu hotelske gastronomije
- naučiti izračunati prodajnu cijenu proizvoda (jela) pravilnom uporabom normativa i cijena živežnih namirnica 
- potreba i uloga kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji
- dokumentaciji u gastronomiji koja prati cjelokupni proces rada i ulazi i najsitnije pore svih događaja
- vrste dokumenata, njihovo pisanje i praćenje po fazama proizvodnog procesa
- sastavljanje i pisanje trebovanja
- pisanje i ispunjavanje «Prometa i zaključnog stanja»
- sastavljanje i uporaba normativa
- evidencija i obračun prodajnih jela
- sastavljanje i uporaba normativa jela
- izračunavanje prodajne cijene jela (kalkulacija)
 
 
Marketing u gastronomiji
 
 
 
 
- uvidjeti da se marketing usredotočuje na to da kuharski proizvod (jelo) bude dostupan na pravome mjestu, u pravo vrijeme i po cijeni prihvatljivoj za gosta
- objasniti što je marketinška strategija gastronomije u sastavu hotelijerstva
 
- definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji
- koncepcija i strategija marketinga u gastronomiji
- marketing u promidžbi gastronomiji
 
Načini nuđenja i posluživanja jela
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prihvatiti stručno pravilo da svako pripremljeno i gotovljeno jelo treba na valjan način ponuditi i poslužiti te da i najbolje gotovljeno jelo, a loše posluženo, nije dobro jelo
- pravilno posluživanje jela na tanjuru i plitici
- upoznati se sa načinima i metodama izlaganja i posluživanja jela na buffetu
 
- općenito o pravilnom nuđenju i posluživanju jela
- posluživanje jela na tanjuru
- posluživanje jela na plitici
- izlaganje i posluživanje jela na bufffetu
 
Prigodni obroci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- objasniti značajke, mjesto i ulogu prigodnih obroka u gastronomiji
- nabrojiti i opisati prigodne obroke te njihovu namjenu u posebnim prilikama i događajima
- znati podjelu svečanim obroka na obične i svečane
- predložiti jela za razne obične prigodne obroke
- predložiti jela za razne svečane prigodne obroke 
- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse
 
- opće značajke prigodnih obroka
- obični obroci (kasna večera, picnic, vrtno primanje, suha putna hrana)
- svečani obroci ( cocktail party, buffet, banket)
 
Sredstva ponude jela
 
 
 
- shvatiti gastronomsku i promidžbenu ulogu sredstava ponude jela u svim proizvodnim odjelima hotelske kuće 
- ovladati potrebnim stručnim znanjem za sastavljanje jednostavnih menija bez izbora jela 
- ovladati potrebnim stručnim znanjem za sastavljanje proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u različitim potrebama i prilikama 
- samostalno sastavljanje jednostavnijih vrsta jelovnika
- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse za pojedine primjere menija i jelovnika
 
- primjeri sastavljanja jednostavnih menija bez izbora jela u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja jednostavnih menija s izborom jela u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja jelovnika (prema raznim potrebama i kategorijama hotela i ugostiteljskim objekata)
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebno znanje, vještinu i sklonost za ukrašavanje i dekoriranje svečanijih hladnih predjela i hladnih izložaka
- upoznavanje s tehnikom i načinom oblaganja kalupa hladetinom
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, ukrašavanje, dekoriranje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela od mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca
- upoznati se sa hladnim izlošcima i njihovim mjestom i namjenom u gastronomiji
- steći potrebito stručno znanje i vještinu za odabiranje, pripremanje i pravilno slaganje odgovarajuće dekoracije i garniture na hladnim izlošcima
 
- oblaganje kalupa hladetinom
- hladna predjela od mesa (razne paštete i pjenice)
- hladna predjela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca
- hladni izlošci (značajke, uloga i namjena)
- dekoracija i garnitura (za hladne izloške od mesa, riba i morskih plodova
- hladni izlošci od domaće stoke i peradi
- hladni izlošci od riba, rakova, školjki i glavonožaca 
 
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji toplih predjela prema skupinama i vrstama tijesta i od raznih smjesa
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje raznih vrsta toplih predjela od tijesta
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje toplih predjela od raznih smjesa
 
- topla (složenija) predjela od tjestenine
- vrste toplih predjela prema osnovnim tijestima od kojih se izrađuju i to predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, vučenog tijesta, tekućeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta)
- topla predjela od raznih smjesa (varenci, nabujci i hrustavci)
 
Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji jela od riba, rakova školjki i glavonožaca 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jela od riba procesom kuhanja, ogrušavanja, prženja, pohanja, pečenja i pirjanja
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jela od rakova, školjki i glavonožaca
 
- jela od ribe (jela od: kuhane, ogrušane, pržene, pohane, pečene, pirjane i zapečene ribe)
- jela od rakova, školjki i glavonožaca na razne tehnološke procese
 
Gotova mesna jela
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji gotovih jela i otkriti njihovu izdašnost u proizvodnom procesu
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje gotovih jela od: govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi i mljevenih mesa s odgovarajućim prilozima i garniturama
- pravilno odabiranje tehnološki procesa (pirjanje, poprženje i pečenje) za pojedine vrste i dijelove mesa od kojih se gotove gotova mesna jela
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje jela od pernate i dlakave divljači s odgovarajućim prilozi i garniturama
- prepoznati i istaknuti značajke jela hrvatske nacionalne kuhinje u promidžbi turističkog proizvoda općenito i određene regije 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje raznih jela hrvatske 
- steći potrebno znanje i vještinu u pripremanju, gotovljenju, izlaganju i posluživanju hladnih (glavnih) jela od raznih vrsta mesa i peradi 
- gotova jela od govedine
- gotova jela od teletine
- gotova jela od svinjetine
- gotova jela od janjetine
- gotova jela od peradi
- gotova jela od mljevenog mesa
- gotova jela od divljači (pernate i dlakave)
- hrvatska nacionalna jela (jela: dalmatinske, istarske, međimursko-zagorske i slavonske kuhinje)
- hladna jela (jela od mesa domaće stoke i jela od peradi)
 
 
Jela po narudžbi
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje, brzinu i vještinu u proizvodnji jela po narudžbi te udovoljiti posebnim željama i zahtjevima gosta
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje jela po narudžbi od raznih i odgovarajućih vrsta i dijelova mesa (procesom prženja, poprženja, pohanja i pečenja na žaru)
- znati pravilno odabrati odgovarajuće priloge, variva i garniture, kao i umake uz pojedina jela po narudžbi
 
- jela od prženog mesa
- jela od poprženog mesa
- jela od pohanog mesa
- jela od zapečenog mesa
- jela od pečenog mesa (na žaru)
 
 
Dogotavljanje jela pred stolom gosta
 
 
 
 
 
 
 
- upoznati i prihvatiti značajke ovih jela kao poseban način pružanja usluga prema potrebama i željama gosta
- poznavati vještinu stručnog rada i racionalizaciju pokreta, vremena, energije i materijala kog pružanja usluga pred stolom gosta
- upoznati se stručnim radnjama pred stolom gosta kao što su: (sastavljanje i miješanje jela, rasijecanje raznih namirnica, filiranje raznih riba i kuhanje raznih priloga od tjestenina)
- osposobiti se za pripremne radove, flambiranje i posluživanje jednostavnih flambiranih jela od mesa 
 
- temeljne značajke dogotavljanja jela pred stolom gosta
- dogotovljavanje salata i hladnih predjela pred stolom gosta
- rasijecanje pred stolom gosta
- filiranje pred stolom gosta
- kuhanje pred stolom gosta
- pripremanje fondija od mesa na stolu gosta
- flambiranje pred stolom gosta (jela od raznih mesa i jela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca)
 
 
Garniture
    
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji i pravilnom odabiranju garnitura za razna jela
- znati pravilno odabrati garnituru prema osnovnoj namjeni na garniture za mesna jela i garniture za riblja jela
 
- podjela garnitura prema osnovnoj namjeni
- garniture za mesna jela 
- garniture za riblja jela
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji desertnih jela
- znati pravilno odabrati desertno jelo prema potrebama i posebnim prigodama
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje slatkih jela od finog dizanog, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta
- usvojiti pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje slatkih jela od raznih biskvitnih smjesa 
- usvojiti pripremanje i uporaba ocaklina i preljeva (umaka)
- osposobiti se za sastavljanje, gotovljenje, ukrašavanje, prezentiranje i posluživanje raznih krema u čašama i kalupima
- naučiti sastavljanje, pripremanje, gotovljenje i posluživanje raznih varenaca i nabujaka od voća
- osposobiti se za pripremanje, flambiranje i posluživanje (jednostavnijih) desertnih jela
 
- slatka jela od finog dizanog tijesta
- slatka jela od prhkog tijesta
- slatka jela od hrustavog tijesta
- slatka jela od lisnatog tijesta
- bistvitne smjese (podjela, osnovne vrste)
- pripremanje biskvitnih smjesa (tučenje, pečenje, punjenje)
- kreme za punjene biskvitnih smjesa i ostalih kolača
- slatka jela od biskvitnih smjesa (razni omleti, biskvitni svici i razne torte)
- ocakline, fondan, preljevi i umaci
- kreme (razne voćne i druge kreme)
- varenci i nabujci
- flambirana jela (flambirana slatka jela, flambirana voćna jela)

 
Metodičke napomene
Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi. 
 
Literatura
o         Josip Žuvela, udžbenik Kuharstvo 1, 2, 3, Pavleković, Dubrovnik 
o         Slobodan Ivanović, stručna knjiga «Kuharstvo 1,2,3,», Školska knjiga, Zagreb
 
 
6.8.4.   Zaštita na radu
 
RAZRED: 1. (prvi)
TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI: (od 10 do maksimalno 70)
 
CILJ
Stjecanje znanja, vještina i navika u promjeni zaštite na radu i osobnih sredstava zaštite u cilju sprečavanja opasnosti i očuvanja života i zdravlja.
ZADACI:
-  upoznati se s važnošću primjene mjera zaštite na radu i osobnih sredstava zaštite,
-     usvojiti znanja o zakonskih obvezama i odgovornostima primjene mjera za sprječavanje ozljeda,
-     razviti sposobnosti obavljanja radnih operacija na siguran način,
-     primijeniti naučena znanja i vještine za pružanje prve medicinske pomoći kod ozljeda,
-     osposobiti se za svakodnevnu uporabu osobnih sredstava zaštite,
 
Sadržaj
Razred 1. (prvi)
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultati
/znanja, vještine i umijeća/Nastavni sadržaji
- Zakonska regulativa zaštite na radu-Upoznati svrhu primjene zakona u cilju sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša-Važnost Zakona o zaštiti na radu
- Što je sve propisano za osobnu zaštitu
-Koji su subjekti Zakona o zaštiti na radu, njihova prava, obveze i odgovornosti
-Što sve obuhvaća sustav pravila koja se primjenjuju po Zakonu o zaštiti na radu
-Što sadrže osnovna pravila zaštite na radu
-Tko su osobe na radu prema ovom Zakonu
-Što se smatra sredstvima rada
- Prava, obveze i odgovornosti subjekata u provedbi zaštite na radu-Upoznati propise radnog zakonodavstva 
-Upoznati se s odgovornostima poslodavca za primjenu mjera zaštite na radu
-Postupak poslodavca u slučajevima ozljede na radu
-Informirati se o zadaćama majstora-stručnog učitelja prema učenicima na praksi glede primjene Zakona o zaštiti na radu
-Upoznati obveze tijekom praktične nastave u primjeni Zakona i osobnih sredstava zaštite -Propisi radnog zakonodavstva kojima se uređuju obveze i odgovornosti u svezi zaštite na radu
-Prava, obveze i odgovornosti poslodavaca i njihovih ovlaštenika
-Obveze i dogovornosti majstora stručnog učitelja u provedbi mjera zaštite na radu
-Obveze i prava učenika koji su kod poslodavca na praktičnoj nastavi
 
-Opasnosti za sigurnost i zdravlje zaposlenika i učenika na poslovima kuhara s preventivnim mjerama djelovanja-Upoznati različite izvore opasnosti uz primjenu preventivnih mjera zaštite
-Primjena procjene opasnosti i njena važnost za zaštitu na radu
-Upoznati se s načinima izbjegavanja opasnosti i štetnosti na samom izvoru
-Upoznati se s posljedicama ozljeđivanja i njihovom utjecaju na sposobnost radnika
-Upoznavanjem s primjenom zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim
-Davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim
-Prilagođavanje tehničkom napretku
 -Mehanički izvori opasnosti
-Opasnosti od padova na radnim površinama
-Opasnosti od uporabe aparata i strojeva koji se napajaju električnom energijom
-Ozljede od stakla i drugih oštrih predmeta koje upotrebljavaju u svom radu
-Tjelesni napori i neprirodan položaj tijela
-Prekomjerno uzimanje alkohola i droge
-Utjecaj pušenja i duhanskog dima 
-Opasnosti od buke i vibracija
-Nepovoljni mikroklimatski uvjeti
-Oštećenja uzrokovana vrućim zrakom i tekućinama
-Opasnosti i primjene mjera zaštite od požara i eksplozija-Naučiti uzroke izbijanja požara
-Upoznati se s opasnostima požara
-Naučiti metode gašenja požara
-Naučiti primijeniti nekoliko vrsta aparata za gašenje požara teorijski i praktično
 -Osnovne spoznaje o gorenju i gašenju
-Osnove gašenja požara
-Sredstva za gašenje požara
-Uporaba ručnih aparata za gašenje početnih požara
-Primjena osobnih sredstava zaštite-Upoznati i naučiti primijeniti osobna sredstva zaštite na radu za zanimanje kuhar-Sredstva za zaštitu sluha
-Sredstva za zaštitu organa za disanje kod kapljičnih infekcija
-Sredstva za zaštitu ruku
-Pravilna obuća u zanimanju kuhar i sredstva za zaštitu stopala
-Mjere i načini za sprječavanje širenja zaraznih bolesti
-Pravila pružanja prve pomoći-Naučiti i znati primijeniti različite metode pružanja prve medicinske pomoći teorijski i praktično -Pregled ozljeđene osobe
-Postupci kod gušenja stranim predmetom (hrana)
-Stanje nesvijesti i pružanje prve pomoći
-Klinička smrt i postupci oživljavanja
-Metode zaustavljanja vanjskog krvarenja
-Postupci kod različitih uzroka ranjavanja ( povrede oštrim predmetima, strelne rane, prignječenja)
-Postupak kod unutarnjeg krvarenja i stanja šoka
- Prijelomi kostiju i imobilizacija
-Postupci kod trovanja alkoholom i drogama

 
LITERATURA
 1. Grupa autora: «ZAŠTITA NA RADU ZA UČENIKE STREDNJIH ŠKOLA»
      
Metodičke napomene
Nastava se izvodi u učionici uz primjenu video zapisa, grafoskopa, LCD projektora, opreme za praktičnu nastavu iz prve pomoći, ploče i krede.
Nastavne metode su : predavanje, razgovor s primjerima iz prakse, izrada seminarskih radova, praktična nastava iz prve pomoći.
Program se ostvaruje frontalnim oblik rada, rad u paru, rad u grupi i samostalni rad.
Za izvođenje nastave iz zaštite na radu najvažnije je povezivati praktičnu nastavu s primjenom osobnih sredstava zaštite, upoznavanja mogućih opasnosti s prijedlogom mjera za sprječavanje istih i napomenama za pružanje pomoći u slučaju ozljeda.
 
6.8.5 Bonton
 
Razred: 1.
Tjedni (ukupni) fond sati: maksimalno 35
 
Cilj
Upoznati učenike sa značajem uljudnog ponašanja i primjenom u ugostiteljstvu. 
Kako bonton čini bit struke svakog ugostitelja, a kvaliteta usluge zavisna je od pravilnog odnosa prema korisnicima, bonton zahtijeva svakodnevnu primjenu u zanimanju kuhar. Poslovna etika ugostiteljskog objekta zahtijeva radnika koji svakog trenutka svojim ponašanjem zna doprinijeti razvoju i napretku te etike. 
 
Zadaci:
-   razvijati svijest i sposobnost o poželjnim oblicima ponašanja ugostiteljskih djelatnika, 
-     poštovanje navika (pravila) i statusnih simbola tvrtke,
-     poštovati tuđu osobnost u procesu rada u cilju zaštite međuljudskih odnosa,
-     poznavanje i primjena profesionalnog poštenja,
-     razvijanje sposobnosti srdačnog pozdravljanja i primjene osmijeha u cilju znaka dobrodošlice,
-     primjena pravila osobne higijene, čistoće ruku i odjeće kao preduvjet dobre komunikacije
-     primjena znakova pažnje kod dobrodošlice, tijekom jela i nakon jela,
-     razvijanje sposobnosti rješavanja konfliktnih situacija,
-     pravilno ponašanje kod prijema napojnice,
-     zadržavanje iste razine kvalitete u svim situacijama,
-     primjena i poštovanje kućnog reda škole, tvrtke gdje se obavlja praktična nastava i profesionalna djelatnost,
-     pravilna uporaba tona glasa i neverbalnog komuniciranja bitnog za profesiju kuhar,
-     primjena lijepog ponašanja u situaciji bolesti gosta, prekomjernog uzimanja alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja prema suprotnom spolu,
-     pravila lijepog ponašanja kod prijema i ispraćaja gostiju.
 
 
 
Sadržaj:
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1.          Suvremena definicija uljudnog ponašanja (bontona)
 
 
 
 
2.          Razvoj bontona tijekom povijesti
 
 
 
 
 
 
3.          Interakcija bontona i ugostiteljstva
 
 
 
4.          Priprema za posao u funkciji bontona
 
 
 
5.          Poslovno komuniciranje ugostiteljskih djelatnika
 
 
 
 
 
6.          Uspostavljanje kontakta s gostom
 
 
 
 
 
 
7.          Pravila uljudnog ponašanja u komuniciranja s gostom
 
 
 
8.          Verbalna i neverbalna komunikacija
 
 
 
 
 
9.          Opće odrednice uljudnog ponašanja za stolom i na stolu
 
 
 
10.        Socijalni odnosi u ugostiteljskim djelatnostima
 
 
 
 
 
11.        Aplikacija suvremenog bontona na svim razinama u ugostiteljstvu
 Spoznati značaj i pojam bontona u suvremenom društvu
Upoznati važnost poštivanja utvrđenih pravila u svakodnevnim situacijama
 
 
Upoznati različitosti i promjene dogovorenih normi uljudnog ponašanja kao refleksiju kulturnog nasljeđa, običaja, odgoja, politike, vjere i niz drugih društvenih pojava i postupaka koji utječu na pojedince da reagiraju na svojstven način primjeren društvenoj sredini i vremenu
 
Usvojiti pojam bontona kao interdisciplinarne kategorije ljudskog komuniciranja u čije funkcioniranje se uključuje ugostiteljstvo
 
 
Međuzavisnost psihičke, tjelesne i profesionalne pripreme kao osnove uljudnog ponašanja u ugostiteljstvu
 
 
Upoznati s važnosti poslovnog komuniciranja
Definicija verbalne i neverbalne komunikacije
Ukazati na važnost komunikacije u ugostiteljstvu kao neophodnog elementa struke svakog ugostitelja
 
Važnost uljudnog ponašanja u uspostavljanju kontakta s gostom kao bitne odrednice uspjeha u poslu
Podsjetiti učenike na konkretne situacije odnosa ugostitelj – gost
Uvježbavanje istih kroz igranja uloga
 
 
Usvojiti pravila uljudnog ponašanja u komuniciranja s gostom, interdisciplinarnim pristupom u suradnji s nastavnim predmetima struke i hrvatskog jezika
 
 
Upoznati sa zakonitostima verbalne i neverbalne komunikacije i važnost umijeća verbalnog komuniciranja, odnosno, udjela koji neverbalna komunikacija ima u cjelokupnom komuniciranju
 
 
Konkretizirana primjena bontona u ugostiteljstvu svojstveno tipično našoj društvenoj zajednici
 
 
Upoznati učenike s poželjnim oblicima ponašanja osobe koja pruža uslugu gostima
Upoznati s nužnošću stvaranja socijalnih odnosa, kao što su: ljubaznost, gostoljubivost, obzirnost, poštovanje, tolerancija i dr.
 
 
Prilagodba običaja s kojima smo intimno srasli i koji su dio naše osobnosti u nova životna okruženja konkretno vezana uz ugostiteljstvo i općenito međuljudski odnosi.Objašnjenje riječi bonton, porijeklo riječi i kada se pojavljuje
 
 
 
 
Analiza uljudnog ponašanja u raznim povijesnim razdobljima
 
 
 
 
 
 
Bonton u ugostiteljstvu
 
 
 
Oblici pripreme za posao, značaj psihičke, fizičke i profesionalne pripreme
 
 
     
Pojam i vrste komuniciranja 
Važnost komuniciranja kao uvjet uspješnosti rada
 
 
 
 
Poželjni oblici ponašanja kuhara, kuhara i slastičara s gostom, ali i u međusobnim odnosima 
Upoznavanje s dinamikom igranja uloga
 
 
 
Diskusija i primjene pravila uljudnog ponašanja
 
 
 
 
Elementi verbalne komunikacije
Elementi neverbalne komunikacije
 
 
 
 
 
Zakonitosti primjene bontona u ugostiteljskim objektima usporedba s drugim zemljama
 
 
Pojam socijalnih odnosa
Sadržaj socijalnih odnosa
 
 
 
 
 
Poželjne osobine ugostiteljskog djelatnika
Pojam motivacije
Upoznavanje s dvojakošću njegove životne uloge: profesionalno ugostitelja, u slobodno vrijeme gost

 
 
6.8.5. Nastavni predmet: Ugostiteljsko posluživanje s vježbama 
 
Razred: 1. (prvi), 2. (drugi)
Tjedni (ukupni) fond sati:  65
 
Cilj 
     Stvoriti kod učenika spoznaje neophodne za savladavanje stručnih sadržaja tijekom obrazovanja, u zanimanju kuhar, te primjena ovih znanja u različitim situacijama. 
 
Zadaci
-     objasniti značaj ugostiteljskog posluživanja u ukupnoj ugostiteljskoj privredi;
-     navesti i opisati radne prostore;
-     upoznati elemente i oblike opremanja ugostiteljskih objekata;
-     izreći važnost kulturološkog aspekta u ugostiteljstvu;
-     upoznati vrste i sadržaj dnevnih obroka;
-     razvijati značaj pripremnih radova u ugostiteljstvu;
-     objasniti sustave i faze poslužnog procesa
-     objasniti sredstva ponude, te elemente posluživanja, rada u baru i prigotovljavanja jela kod stola gosta.
 

Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
1 Osnovne ugostiteljskog posluživanjaNaučiti osnovna znanja i primijeniti bitne karakteristike posluživanja.
 Pojam ugostiteljskog posluživanja
Važnost ugostiteljskog posluživanja u kuharstvu.
2. Prostorije u ugostiteljskim poslovnim jedinicama
 Nabrojati i pokazati glavne ugostiteljske prostorije.
Pravovremeno i na odgovarajući način koristiti pomoćne ugostiteljske prostorije.Glavne ugostiteljske prostorije.
Pomoćne ugostiteljske prostorije.
3. Oprema ugostiteljskih poslovnih jedinicaZnati odrediti, urediti i održavati namještaj u ugostiteljskom objektu.
Definirati ulogu pojedinog namještaja u ugostiteljstvu.
Obrazložiti vrstu i količinu posuđa u ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.
Pravilno upotrijebiti, održavati i skladištiti pribor za jelo.
Ispravno rukovati i adekvatno održavati uređaje i aparate u ugostiteljstvu.
Nabrojati i navesti namjenu pojedinog sitnog stolnog inventara, te isti pravilno upotrebljavati u funkciji rada.Namještaj u različitim ugostiteljskim objektima i njihovim dijelovima.
Uloga i vrsta rublja.
Posuđe u ugostiteljstvu.
Pribor za jelo.
Uređaji i aparati u ugostiteljstvu.
Sitni stolni inventar.
4. Poslužno osobljeOdrediti kvalitetu i kvantitetu ugostiteljskog osoblja u pojedinom ugostiteljskom objektu. Kultura ugostiteljskog osoblja
5. Obroci u ugostiteljstvuNaučiti sastav i obim dnevnih obroka.
Izreći značajke izvanrednih obrokaDnevni obroci u ugostiteljstvu.
6. Pripremni radoviObaviti pripremne radove u različitim ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.Pripremni radovi u različitim ugostiteljskim cjelinama.
7. Sustavi poslovanja u ugostiteljstvuPrepoznati pansionski sustav i djelovati u njemu.
Naučiti karakteristike a la carte sustava poslovanja i rada u njemu.
Razlikovati all inclusive sustav poslovanja Pansionski sustav poslovanja.
A la carte sustav poslovanja.
All inclusive sustav poslovanja.
8.Faze poslužnog pr ocesaObaviti rezervaciju ugostiteljskih usluga.
Na pravilan način dočekati, prihvatiti i smjestiti gosta/goste.
Izvršiti prodaju i boniranje ugostiteljske usluge.
Donijeti i postaviti odgovarajući pribor poštujući ugostiteljska pravila i pravila bon-tona.
Dopremiti jela i pića do gostova stola i obaviti proces posluživanja.
Ispravno naplatiti ugostiteljsku uslugu.
Ispratiti gosta i obaviti završne radove.Rezervacija, doček, prihvat i smještaj gosta(-iju).
Prodaja i evidentiranje narudžbe.
Postavljanje stolne postave.
Dopremanje jela i pića do stola gosta(-iju).
Naplaćivanje ugostiteljske usluge. 
Ispraćaj gosta.
Završni radovi.
9. Sredstva ponude i prodaje u ugostiteljstvuNaučiti karakteristike različitih sredstava ponude jela i pića.Sredstva ponude jela.
Sredstva ponude pića
10. Osnovne vrste pića i njihovo posluživanjeNaučiti vrste aperitivnih pića i odrediti njihovu ulogu te ih pravilno poslužiti.
Prepoznati i ispravno poslužiti rakije po vrsti i kvaliteti.
Izreći karakteristike likera.
Objasniti , vrste, karakteristike i načine posluživanja piva.
Izdvojiti dižestivna pića i objasniti njihovu ulogu.
Definirati grupe vina i odrediti način njihova posluživanja.
Naučiti razlikovati bezalkoholna pića i napitke kao i njihovo posluživanje u različitim ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.Posluživanje aperitivna pića.
Posluživanje rakija.
Posluživanje likera
Posluživanje piva.
Posluživanje dižestivnih pića.
Posluživanje vina.
Pripremanje i posluživanje bezalkoholnih pića i napitaka.
11. Posluživanje u baruIzreći vrste barova i prepoznati njihovu komplementarnost.
Pokazati i pravilno upotrijebiti osnovni sitni inventar u baru.
Nabrojati osoblje u baru i izreći im radne obveze.
Organizirati posao u baru.
Reći i pripremiti osnovne barske mješavine.Karakteristike barova.
Inventar u baru.
Osoblje u baru.
Organizacija rada u baru.
Pripremanje osnovnih barskih mješavina.
12. Načini dogotovljavanja jela kod stola gostaObaviti poslove pripremanja jela kod stola gosta kuhanjem.
Pravilno rasjeći, filirati i filetirati jelo kod stola gosta.
Navesti značajke flambiranja slanih i slatkih jela kod stola gosta.
Naučiti pripremiti frituru.
Opisati ostale načine dogotovljavanje jela kod stola gosta.Kuhanje kod stola gosta.
Rasjecanje, filiranje i filetiranje.
Flambiranje slanih i slatkih jela.
Pripremanje friture.
Ostali načini dogotovljavanja jela kod stola gosta.

Metodičke napomene
 
Nastava se izvodi u kabinetu ugostiteljskog posluživanja koji treba biti opremljen neophodnim inventarom i opremom. Za izvođenje ovog predmeta treba imati video kasete, folije i stvarna sredstva ponude. U zornom prikazu potrebito je da kabinet ugostiteljskog posluživanja bude opskrbljen s većim brojem alkoholnih i bezalkoholnih pića i mirodija. Operativni program treba povezati sa srodnim predmetima.
Obveze učenika
Svaki učenik dužan je redovito dolaziti na nastavu te za potrebe nastave imati propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru).
Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća
Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja:
-     kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline,
-     usmena provjera znanja i umijeća;
samostalna izrada sredstava ponude.
 
6.8.7. Nastavni predmet – Osnove računalstva s vježbama 
1. (prvi) razred: 
Tjedni fond sati: 2   Godišnji fond sati: 70 Grupni rad:   2 grupe
Cilj
Pripremanje učenika za korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije u rješavanje u različitih zadataka tijekom školovanja te stjecanje vještina koje omogućavaju informacijsku pismenost i primjenu informacijskih znanja u zanimanju.
Zadaci
Stvoriti opremske i didaktičko-metodičke uvjete kako bi učenici mogli razumjeti primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije kroz stvarno korištenje te tehnologije u okruženju računalske učionice
Omogućiti učenicima da se prilagode novoj tehnologiji rada u okruženju umreženih računalskih učionica.
Kod učenika razvijati dobre radne navike glede korektnog rada s računalima i njihovim priključcima čime se ostvaruju pretpostavke sigurnog rada tehničke opreme i povjerenja čovjeka u opremu.
Učenici bi trebali koristiti računala kompetentno i inteligentno u svakodnevnom životu.
Za proceduralne vještine poticati učenike za točno stvaranje algoritama procedura i to preko upotrebe visoko jasne vježbe simulacije. Simulacije bi trebale replicirati stvaran posao i okoliš u njemu što je približnije moguće.
Učenici bi trebali znati koristiti usvojena znanja i stečene spoznaje za rješavanje rutinskih problema u ostalim predmetima.
Bogatstvom didaktičko metodičkih ideja osposobiti učenike za kvalitetnu navigaciju kroz računalske, korisničke, mrežne (LAN) i Internet resurse.
Pripremanje učenika za primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u poučavanju s posebnim naglaskom na organizaciju nastave na načelima online izobrazbe (Internet i Intranet).
Sadržaj
 
NASTAVNA CJELINAOČEKIVANI REZULTAT (ZNANJA, VJEŠTINE I UMIJEĆA)NASTAVNI SADRŽAJI
Oprema i mogućnosti računalske učionice
 
 
 
 
 
 
 Operativno identificirati informacijsko komunikacijsku opremu računalske učionice.
Poznavati mogućnosti instalirane softverske potpore radu računala i korisnika.
Poznavati organizacijski model umreženih računala, te tehničke pretpostavke za rad umreženih računala.
Poznavati instalirane komunikacijske resurse računalske učionice.
 
 Računala i priključni uređaji.
Softverska potpora radu računalske učionice.
Mrežno okruženje računalske učionice.
Komunikacijski resursi računalske učionice.
Kako na Internet iz okruženja računalske učionice?
Kako primati i slati e-poštu iz okruženja računalske učionice? 
Računalo i njegov operacijski sustav
 
 
 
 
 Operativno identificirati računalo i njegove priključne uređaje, te poznavati namjenu svakog od njih.
Znati spojiti priključne uređaje na računalo.
Poznavanje i pridržavanje korektnih procedura rada tijekom podizanja operacijskog sustava i prijavka korisnika na računalo .
Znati otvoriti programe i korisničke resurse preko objekata prečica dvostrukim klikom miša i situacijskim izbornikom.Računalo i njegovi priključni uređaji.
Operacijski sustav računala.
Procedure rada tijekom podizanja operacijskog sustava.
Radni stol operacijskog sustava i glavni izbornik operacijskog sustava.
Tehnike rada s mišem: dvostruki klik i uporaba situacijskog izbornika.
 
Korisnički resursi na računalima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poznavanje temeljne organizacije korisničkih resursa na radnom stolu operacijskog sustava.
Nabrojiti i objasniti funkcije pojedinih komponenti resursa Moje računalo i pogledati njihova svojstva. Umjeti napraviti model pohrane dokumenata u mape, tako da bude dostupan i ostalim računalima u mreži.
Preko resursa Moji dokumenti znati objasniti dobar model organiziranja dokumenata na računalu s obzirom na vrste dokumenata –datoteka.
Putem resursa Moje mrežno mjesto znati prema zadanoj adresi pronaći dokumente na klijent i poslužiteljskom računalu.
Steći trajne spoznaje o navigaciji kroz računalske i datotečne resurse kako bi mogli djelotvorno koristiti pozitivan transfer spoznaja na sve slične situacije u kojima se traži poznavanje umijeća navigacije spomenutim resursima.
Pregledati sadržaj resursa Smeće i po potrebi restaurirati dokument pohranjen u tom resursu.
Poznavanje temeljnih pojmova Internet tehnologije. Priključak na Internet i osnovni resursi Internet preglednika.
Što su i kako rade web stranice?
Znati otići na Internet portal prema zadanoj adresi i znati doći na određene stranice na Internetu preko uporabe ključnih riječi i web tražilica.
Znati poslati i primiti jednostavnu poruku e-poštom putem preglednika e-pošte i/ili preko webmaila.Na koja pitanja tijekom rada s računalom korisnik treba uvijek imati spremne odgovore?
Namjena i sadržaj resursa Moje računalo.
Namjena i sadržaj resursa Moji dokumenti.
Namjena i sadržaj resursa Moje mrežno mjesto.
Namjena i sadržaj resursa Smeće.
Navigacija na Internetu uporabom jednog od Internet preglednika posljednje generacije.
Slanje i primanje elektroničke pošte preglednikom e-pošte ili webmailom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure rada s programom za obradu teksta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokretanje programa preko objekata prečica; bilo iz glavnog izbornika, statusne linije ili radnog stola operacijskog sustava.
Poznavanje sastavnice osnovnih alata na radnom stolu programa za obradu teksta.
Izvođenje navigacije kroz računalske i mrežne (LAN) resurse do adrese postojećeg dokumenta na klijent računalu i poslužiteljskom računalu.
Otvaranje postojećeg dokumenta i pregledavanje sadržaja dokumenta.
Znati otvoriti sustav Pomoći i znati se služiti njime.
Poznavanje temeljnih odrednica dokumenta i njihovo postavljanje na dokumentu: format dokumenta, margine, zaglavlje i podnožje, tijelo teksta i odlomak.
Znati podesiti margine, položaj dokumenta i izbor formata dokumenta.
Znati izabrati oblik prikaza dokumenta na sučelju radnog stola programa za obradu teksta: običan, web izgled i izgled ispisa.
Znati postaviti granice teksta na radnom dokumentu i postaviti način rada s uključenim znakom paragrafa.
Poznavanje umijeća navigacije kroz računalske i LAN resurse.
Operativno poznavanje pojmova kao što su: adresa dokumenta, naziv datoteke i tip datoteke.Pokretanje programa za obradu teksta.
Radni stol programa za obradu teksta.
Postava alatnih traka na radni stol.
Pogled na računalske resurse iz radnog stola programa za obradu teksta.
Pregled sadržaja teksta dokumenta.
Korištenje sustava Pomoći ugrađenog u program za obradu teksta.
Oblikovanje dokumenta: margine i formata papira.
Unos teksta u dokument preko tipkovnice.
Prvo pohranjivanje dokumenta.
Uređivanje teksta dokumeta uporabom tipkovnice.
 
 
 
 
 
 

 
Metodičke napomene
Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi. 
 
6.9. – Praktična nastava u ugostiteljskom objektu
 
Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA
Razred: 1. (prvi)
Tjedni (ukupni) fond sati:  540
 
Cilj:
 - upoznavanje i stjecanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova  u kuhinji.
 
Zadaci:
 
- prepoznati i znati izvore opasnosti pri radu i potrebne mjere zaštite,
- primjenjivati stečena teorijska i ostala stručna znanja u praktičnom i korisnom radu suvremene kuhinje,
- osposobiti se čitanje stručne literature i njezinu primjenu u praksi,
- razviti radne navike (urednost, točnost, pažljivost i odgovornost) prema radnim zadacima, 
- usavršavati toleranciju prema drugim sudionicima u radu i privikavanje na zajednički rad,
- stvarati smisao za stvaralaštvo,
- biti spreman na tijesnu i korisnu suradnju,
- navikavati se na život, obveze i rad,
- racionalno iskorištavanje vremena, prostora, radne snage i materijala,
- stjecanje potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,
 pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom.
 
Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Ugostiteljsko kuharstvo
 
 
 
 
 
 
 
- usporediti i analizirati jelo koje ima sve značajke suvremene, zdrave, kreativne, jednostavne i autohtone prehrane s jelom koji nema te kakvoće
- upoznati se na licu mjesta s izvorima opasnosti na radnom mjestu, te poduzimanje potrebitih mjera i postupaka da se spriječi takva opasnost
- steći uvid u kreativnost, atraktivnost i zanimljivost poziva i zanimanje 
- uloga i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani
- mjesto i uloga proizvoda (jela) u turističkom proizvodu
- mjesto i uloga kuharstva u ugostiteljstvu
- temeljne značajke zanimanja kao preduvjet za uspješno obavljane poslova na radnom mjestu
- rad na siguran način
 
 
Povijest i razvoj kuharstva
 
 
 
- na tipičnim jelima demonstrirati i prikazati osobitosti i značajke poznatijih svjetskim kuhinja
- posebno istaći i demonstrirati jela hrvatske, nacionalne, narodne i regionalne kuhinje
 
 
- značajke važnijih svjetskih kuhinja (francuske, talijanske, španjolske, portugalske, bečke, britanske, ruske, orijentalne, mađarske, američke, kineske, japanske i hrvatske kuhinje)
 
 
Ugostiteljska kuhinja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Organizacija rada u kuhinji
 
 
 
 
 
 
- upoznati se sa svim glavnim i sporednim kuhinjskim prostorijama te njihovom funkcionalnošću i racionalnim rasporedom
- prepoznati i komentirati sve pozitivne uvjete za rad koje treba imati jedna suvremena kuhinja
- osposobiti se za održavanje, čišćenje i korištenje raznim termičkim uređajima, strojevima, posuđem, namještajem, alatom i svekolikim inventarom
 
 
- posjetom raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima prepoznati razne kuhinje koje se razlikuju prema: (općem programu rada, kategorizaciji, veličini i kapacitetu, specifičnostima u organizaciji rada, izborom glavnim živežnih namirnica, djelokrugu rada radnog procesa te prema vremenu i načinu izdavanja proizvoda – jela)
  - upoznati radno osoblje u kuhinji, broj izvršilaca te njihovu  kvalifikacionu strukturu
 
- glavne i sporedne kuhinjske prostorije (građevinsko-arhitektonski, funkcionalni, radni i sanitarno-higijenski uvjeti)
- cjelokupni suvremeni kuhinjski blok
- oprema suvremene ugostiteljske kuhinje
 
 
 
 
 
 
 
- vrste ugostiteljskih kuhinja
- organizacija radnoga procesa u  ugostiteljskoj kuhinji (kroz sve faze)
- načini organiziranja radnoga procesa u različitim uvjetima poslovanja
- osoblje ugostiteljske kuhinje
- dnevni obroci
 
Tehnološki postupci gotovljenja živežnih namirnica
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u tehnološkim procesima gotovljenja živežnih namirnica
- naučiti pravilno odabiranje izvora energije te prenosioce potrebne temperature
- prilagoditi svakoj namirnici odgovarajući tehnološki postupak gotovljenja
- demonstrirati pojedine tehnološke postupke na glavnim predstavnicima pojedinih skupina namirnica
 
- potreba i smisao termičke obrade živežnih namirnica
- vrste i značajke tehnoloških postupaka
- stručni izrazi
- nazivi jela
 
Živežne namirnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prepoznavanje raznih vrsta povrća i njihove skupine
- pravilno pripremanje (čišćenje, guljenje, pranje, oblikovanje, sječenje i usitnjavanje raznih vrsta povrća za razne tehnološke procese
- prepoznati razne vrste začina i mirodija te njihovu primjenu u praksi
- prepoznavanje raznih vrsta i dijelova mesa raznim životinja te njihovu namjenu u proizvodnji jela
- prepoznavanje raznih vrsta riba, rakova, školjki i glavonožaca
- pravilno pripremanje ribe (čišćenje, guljenje, vađenje utrobe i škrga, pranje, cijeđenje, rasijecanje) za razne tehnološke procese
 
 
 
- osnovna podjela i podrijetlo živežnih namirnica
- živežne namirnice biljnog podrijetla 
- podjela, vrste i uporaba povrća u kuharstvu i općenito u prehrani
- začini i mirodije
- važnost i uloga začina i mirodija u kuharstvu
- začini (značajke, podjela i uporaba)
- mirodije (značajke, podjela i uporaba)
- živežne namirnice životinjskog podrijetla
- podjela, vrste i uporaba mesa u kuharstvu
- mesa riba, rakova, školjki i glavonožaca
- podjela, vrste i uporaba mesa od riba, rakova, školjki i glavonožaca u kuharstvu
- smrznute namirnice i poluprerađevine u kuharstvu
 
 
Osnove jela
 
 
 
 
 
 
- pripremanje, gotovljenje i pravilna uporaba raznih uporaba  (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)
- načini čuvanja i održavanja raznih osnova jela
 
- temeljne značajke osnova jela
- podjela i vrste osnove jela
- pripremanje, gotovljenje, čuvanje i uporaba (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)
 
Zajutrak
 
 
 
 
 
- osposobiti se za samostalno pripremanje, gotovljenje i izdavanje raznih vrsta napitaka
- samostalno pripremati i gotoviti jednostavna jela za zajutrak od jaja i žitarica
- asistirati i pomagati tijekom izdavanje raznih vrsta zajutraka na buffet i integral sustavu posluživanja
 
- temeljne značajke zajutarka
- topli napitci
- jednostavna jela za zajutrak
- vrste zajutraka
 
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
- promatrati i asistirati tijekom pripremanja, gotovljenja, izlaganja i posluživanja raznih salata i ostalih hladnih predjela od jaja, i povrća
- osposobiti se za samostalno pripremanje raznih vrsta jednostavnih sendviča
 
- temeljne značajke hladnih predjela
- podjela hladnih predjela
- ukrašavanje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela
- razne salate (začinjene majonezom i salate začinjene octenim umacima)
- hladna predjela od jaja
- hladna predjela od povrća
- sendviči
 
 
Juhe
 
 
 
 
 
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i izdavanje jednostavnih bistrih juha i jednostavnih priloga za iste juhe
- pomagati i pratiti tijekom pripremanja, gotovljenja i izdavanja jednostavnih gustim juha od povrća i žitarica
 
 
- temeljne značajke juha
- podjela juha
- bistre juhe
- prilozi za bistre juhe
- guste juhe (od povrća, žitarica i     brašna)
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
- u grupnom radu samostalno ili uz pomoć pripremati, gotoviti, izlagati i posluživati jednostavna topla predjela od: (jaja, povrća, tjestenina, riže, riba, rakova, školjki i glavonožaca) 
- temeljne značajke toplih predjela
- podjela toplih predjela
- topla predjela od jaja
- topla predjela od povrća
- topla predjela od tjestenina
- topla predjela od riže
- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
Prilozi i variva
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti jednostavne tehnološke postupke gotovljena jela od povrća (kuhanjem, pirjanjem i prženjem)
- uz stručnu pomoć pripremiti jednostavne kašice od povrća i jednostavnija variva 
- osposobiti se za samostalno kuhanje raznih tjestenina i riže
 
 
 
 
 
 
- temeljne značajke priloga i variva
- pripremanje i gotovljenje priloga i variva
- podjela priloga prema načinu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se gotove
- prilozi
- jela od kuhanog povrća
- jela od pirjanog povrća
- jela od prženog povrća
- kašice od raznog povrća
- jela od riže i tjestenine
- variva
 
 
Salate
 
 
- naučiti samostalno pripremati razne salate od sirovog i kuhanog povrća
- znati pravilno sastavljati jednostavne začine – umake za salate i pravilno začinjavati salate 
- temeljne značajke salata
- podjela i vrste salata
- začinjavanje i začini za salate
- salate od sirovog povrća
- salate od kuhanog povrća
 
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
 
- osposobiti se za samostalno sastavljanje i pripremanje raznih voćnih salata i kompota od svježeg i sušenog voća
- u grupi pripremati i gotoviti jednostavna desertna jela (kolače) od raznih industrijskih tijesta
- samostalno izlaganje i posluživanje raznih vrsta sireva
 
- temeljne značajke desertnih jela
- desertna jela od (raznog) voća
- voćne salate
- kompoti
- slatka jela od industrijskih tijesta
- slatka jela od tekućeg tijesta
- sirevi


 
 
Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 2. (drugi)    
Tjedni (ukupni) fond sati: 630
 
Cilj:
 - upoznavanje i stjecanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.
 
Zadaci:
 
-shvaćanje cjelokupnog procesa rada u suvremenoj gastronomiji,
- tehničko i analitičko rješavanje problema u organizaciji i proizvodnji jela,
- planiranje praćenje, procjena rada drugih i samoprocjena,
- pridržavanje mjera zaštite na radu,
- samostalnost i kreativnost u radu,
- razumijevanje aktivnosti potrebnih za poduzetništvo,
- navikavati se na život, točnost, podnošljivost, obveze i rad,
- održavanje radne i osobne higijene kao preduvjet kulturnog rada i zdravog proizvod,
- racionalno iskorištavanje vremena, prostora, radne snage i materijala,
- stjecanje potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,
- pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom,
- racionalno i ekonomično trošenje radne snage, vremena, potrošnih materijala i živežnih namirnica,
- sposobnost rješavanja sukoba,
- otvorenost u stjecanju novih znanja, vještina i stavova u funkciji osobnog i stručnog napredovanja.
 
 Sadržaj
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Umaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- samostalno i u grupi pripremanje, gotovljenje temeljnih (osnovnih) svijetlih i tamnih umaka
- osposobiti se za pripremanje i gotovljenje sastavljenih (izvedenih) svijetlih i tamnih umaka
- promatrati i upoznati se s pripremanjem i gotovljenjem temeljnih umaka s maslacem (holandski umak) i izvedenim umacima iz te skupine
- naučiti pripremati temeljne (osnovne) i sastavljene (izvedene) hladne umake za razne potrebe i prigode
- promatrati i u grupi analizirati pripremanje i gotovljenje hladnih umaka od voća, hladetine i sastavljenih (izvedenih) umaka s hladetinom
 
- temeljni (osnovni) svijetli umaci
- sastavljeni (izvedeni) svijetli umaci
- sastavljeni (izvedeni) tamni umaci
- holandski umak i sastavljeni (izvedeni) umaci s maslacem
- sastavljeni (izvedeni) hladni umaci od majoneze, octenog i drugi umaci
- hladni umaci od voća
- hladetina
- sastavljeni (izvedeni) umaci s hladetinom
 
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uz asistenciju i pomoć oblikovati živežne namirnice, pripremati i sastavljati salate od raznih namirnica s različitim umacima i začinima
- u grupi i uz pomoć pripremati, gotoviti, oblikovati, ukrasiti, izlagati i posluživati hladna predjela od: (jaja, povrća, voća, riba, rakova, školjki, glavonožaca, mesa, suhomesnatih proizvoda i pikantnih zalogaja)
 
 
 
 
 
 
 
 
- hladna predjela od raznih salata
- salate od povrća i voća (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima) 
- salate od mesa (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)
- salate od riba, rakova, školjki i glavonožaca (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)
- hladna predjela od jaja
- hladna predjela od povrća i voća
- hladna predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
- hladna predjela od mesa i suhomesnatih proizvoda
- pikantni zalogaji 
 

 
 
Juhe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- osposobiti se i uz korištene stručne literature i udžbenika samostalno pripremati, gotoviti i posluživati bistre (krepke i pojačano krepke juhe), guste juhe kao što su: (sluzave, ragu, krem, kašaste, narodne) od raznih namirnica te hladne juhe od: (mlijeka, mliječnih proizvoda i voća) 
- bistre juhe
- podjela bistrih juha prema hranjivosti i načinu gotovljenja
- krepke juhe
- pojačanje krepke juhe
- specijalne pojačane juhe
- prilozi za bistre juhe
- guste juhe
- podjela gustih juha prema načinu gotovljenja i prema vrstama živežnih namirnica
- sluzave juhe
- ragu juhe
- krem juhe
- kašaste juhe
- narodne juhe
- hladne juhe
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pomagati, analizirati i sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju raznih toplih predjela od: (jaja, povrća, gljiva, tjestenina, riže, mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca)
 
 
 
 
 
 
- podjela toplih predjela prema vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove
- topla predjela od jaja
- topla predjela od povrća i gljiva
- topla predjela od tjestenina
- topla predjela od riže
- topla predjela od (raznih) mesa
- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
 
 
 
 
- samostalno pripremanje, gotovljenje, nuđenje i posluživanje jednostavnijih jela od riba rakova, školjki i glavonožaca
- određivanje odgovarajućih priloga, umaka i začina uz ista jela 
- podjela jela od riba prema načinu gotovljenja
- jela (razna) od riba
- jela od rakova, školjki i glavonožaca
 (prema načinu gotovljenja)
 
Jela od žaba i puževa
 
 
- upoznati se sa specifičnostima pripremanja, gotovljenja i posluživanja jela od žaba i puževa 
- temeljne značajke jela od žaba i puževa
- jela od žaba
- jela od puževa
 
Gotova mesna jela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- u grupi sudjelovati, analizirati i pomagati u pripremanju i gotovljenju, a zatim u izlaganju, prezentiranju i posluživanju gotovih mesnih jela od: (govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi, iznutrica i od mljevenih mesa)
- steći potrebito znanje i iskustvo u odabiranju odgovarajućih priloga, variva i ,umaka uz razna gotova mesna jela
- na licu mjesta uspoređivati razna jela, njihove značajke i kakvoće 
- temeljne značajke gotovih mesnih jela
- podjela gotovih mesnih jela prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljena jela
- gotova jela od govedine
- gotova jela od teletine
- gotova jela od svinjetine
- gotova jela od janjetine
- gotova jela od peradi
- gotova jela od iznutrica
- gotova jela od mljevenog mesa
 
Jela po narudžbi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- naučiti i prepoznati određene pozicije, vrste i nazive dijela mesa koji su namijenjeni određenim jelima po narudžbi
- uz pomoć i asistenciju obaviti sve potrebne pripremne radove za ova jela, te njihovo pripremanje, gotovljenje i to procesom (prženja, poprženja, pohanja i pečenja na žaru)
- postići potrebnu brzinu i vještinu u gotovljenju i izdavanju ovih jela
- pravilno slagati jela s odgovarajućim prilozima na tanjure, zdjele ili plitice za posluživanja 
- temeljne značajke jela po narudžbi
- podjela jela po narudžbi prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljenja jela 
- jela od prženog mesa
- jela od poprženog mesa
- jela od pohanog mesa
- jela od pečenog mesa (na žaru)
 
 
Jela vegetarijanske kuhinje
 
 
 
- koristeći udžbenik i stručnu pomoć osposobljavati se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje (jednostavnih) jela vegetarijanske kuhinje
 
- temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje
- jela (jednostavnija) vegetarijanske kuhinje
 
Prilozi, variva i garniture
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebnu vještinu, znanje, iskustvo i brzinu u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih priloga, variva i garnitura od: (povrća, tjestenine i riže)
- stručno i razumno namjenjivati pojedine priloge, variva i garniture uz odgovarajuća gotova mesna jela i jela po narudžbi te jela od riba, rakova, školjki, rakova i glavonožaca
- obavljanje potrebnih radova za sastavljanje, pripremanje i gotovljenje raznih (jednostavnijih) garnitura uz mesna i riblja jela 
- jela od:(pirjanog, zapečenog, pečenog u pećnici i na žaru te punjenog) povrća
- jela od tjestenine
- jela od riže i žitarica
- jela od raznih smjesa
- variva (od raznog povrća)
- garniture
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
 
 
- asistiranje, pomaganje i učenje kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja, prezentiranja i posluživanja slatkih jela (kolača) od: (dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta) 
- samostalno izdavanje i posluživanje raznih sladoleda i desertnih jela sa sladoledom 
- temeljne značajke slatkih jela (kolača)
- razna slatka jela (kolači) od: dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)
- sladoledi (skupine i vrste)
- pehari
 
Sredstva ponude jela
 
 
 
 
 
 
- samostalno sastavljanje jednostavnijih vrsta menija
- sastavljanje raznih menija za određene prigode i pansionske potrebe
- uz pomoć literature i udžbenika sastavljati tipične vrste jelovnika
- na stručnim propustima iz prakse upozoravati na greške i razloge njihovih nastajanja
- kritički analizirati razne menije hotela iste i različite kategorije
 
- temeljne značajke sredstava ponude jela
- meni (povijest, pojam, sastavljanje, upute za sastavljanje)
- vrste menija
- jelovnik (pojam, sastavljanje)
- vrste jelovnika

 
 
 Nastavni predmet: Praktična nastava
 
Razred: 3. (treći)
Tjedni (ukupni) fond sati:  640
 
Cilj:
- upoznavanje i sticanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.
   
Zadaci:
 
- razumjeti i primjenjivati suvremene tehnologije u proizvodnom i poslužnom procesu,
- imati smisao za kreativno i lijepo oblikovanje proizvoda,
- čuvanje i afirmacija izvornih i jednostavnih jela,
- imati sposobnost uljudnog i stručnog komuniciranja,
- motiviranje gosta i stvaranje novih navika u potrošnji,
- postići sposobnost za rješavanje stresnih situacija,
- racionalno i ekonomično gospodarenje imovinom,
- planiranje programa rada za kraće i duže vrijeme,
- upoznati prednosti i pomoć u korištenju suvremene kuhinjske administracije,
- steći veću kreativnost i samostalnost u radu,
- uvježbavati se u izračunavanju prodajnim cijena jela (kalkulacija) s različitim maržama,
- uporaba normativa u pansionskom i izvanpansionskom poslovanju,,
- steći veću samostalnost u sastavljanju menija za različite prigode i svečane obroke
   - postići potrebno znanje, vještinu i iskustvo u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih skupina i pojedinačnih jela predviđene ovim nastavnim programom.
 
Sadržaj
 
 
 
 
Nastavna cjelinaOčekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)Nastavni sadržaji
 
Administrativno računski poslovi suvremene gastronomije
 
 
 
 
 
 
 
- sudjelovati u ispunjavanju i praćenju raznih dokumenata  kuhinjske administracije
- sudjelovanje u komisiju za provjeru ostataka živežnih namirnica tijekom jednog određenog vremena
- analiza i praćenje kuhinjskih dokumenata po svim fazama proizvodnog procesa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- potreba i uloga kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji
- dokumentaciji u gastronomiji koja prati cjelokupni proces rada i ulazi i najsitnije pore svih događaja
- vrste dokumenata, njihovo pisanje i praćenje po fazama proizvodnog procesa
- sastavljanje i pisanje trebovanja
- pisanje i ispunjavanje «Prometa i zaključnog stanja»
- sastavljanje i uporaba normativa
- evidencija i obračun prodajnih jela
- sastavljanje i uporaba normativa jela
- izračunavanje prodajne cijene jela (kalkulacija)
 
 
Marketing u gastronomiji
 
 
 
 
- temeljem obrađenim anketa markentiški provjeriti poslovanje i planirati program rada za ubuduće
- markentinškom analizom pronaći želje gosta i ispuniti
  njihovu želju
 
 
- definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji
- koncepcija i strategija marketinga u gastronomiji
- marketing u promidžbi gastronomiji
 
Načini nuđenja i posluživanja jela
 
 
 
 
- naučiti pravilno složiti jelo na tanjur ili pliticu i dati mu željeni i pravilan oblik
- stručno shvatiti i kreativno prezentirati razne skupine jela na buffet i integral sustavu nuđenja i posluživanja jela 
- općenito o pravilnom nuđenju i posluživanju jela
- posluživanje jela na tanjuru
- posluživanje jela na plitici
- izlaganje i posluživanje jela na buffetu
 
Prigodni obroci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- predložiti  izbor jela za obične prigodne obroke (kasnu   večeru, picnic i razna vrsta primanja
- samostalno sastavljanje, pripremanje, gotovljenje i nuđenje jela za jednostavnu cocktail party
- u grupi i uz stručnu pomoć sudjelovati u pripremi, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju bogatije cocktail party za određen broj osoba
- uz stručnu pomoć i korištenje stručne literature sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela za razne vrste buffeta i svečanih obroka kao su banketi
 
- opće značajke prigodnih obroka
- obični obroci (kasna večera, picnic, vrtno primanje, suha putna hrana)
- svečani obroci (cocktail party, buffet, banket)
 
Sredstva ponude jela
 
 
 
- s većom stručnošću sastavljati i predlagati razne menije (sa više i manje sljedova) za razne potrebe i prigode
- samostalno sastavljati i nuditi jednostavnije sastave jelovnika za razne ugostiteljske i hotelske objekte
- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse za pojedine primjere menija i jelovnika
 
- primjeri sastavljanja jednostavnih menija bez izbora jela u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja jednostavnih menija s izborom jela u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u raznim prigodama
- primjeri sastavljanja jelovnika (prema raznim potrebama i kategorijama hotela i ugostiteljskim objekata)
 
 
Hladna predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- steći potrebno znanje, vještinu i sklonost za ukrašavanje i dekoriranje svečanijih hladnih predjela i hladnih izložaka
- asistirati i pomagati tijekom oblaganja kalupa hladetinom
- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, ukrašavanje, dekoriranje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela od mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca
- upoznati se s hladnim izlošcima i njihovim mjestom i namjenom u gastronomiji
- steći potrebito stručno znanje i vještinu i iskustvo za odabiranje, pripremanje i pravilno slaganje odgovarajuće dekoracije i garniture na hladnim izlošcima
 
- oblaganje kalupa hladetinom
- hladna predjela od mesa (razne paštete i pjenice)
- hladna predjela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca
- hladni izlošci (značajke, uloga i namjena)
- dekoracija i garnitura (za hladne izloške od mesa, riba i morskih plodova
- hladni izlošci od domaće stoke i peradi
- hladni izlošci od riba, rakova, školjki i glavonožaca 
 
 
Topla predjela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pomagati, analizirati i sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju raznih toplih predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta 
- u grupi sudjelovati i pomagati oko pripreme, gotovljenja i posluživanja toplih predjela od raznih varenaca, nabujaka i hrustavaca (te pravilno odabiranje umaka uz ova jela)
 
 
 
- topla (složenija) predjela od tjestenine
- vrste toplih predjela prema osnovnim tijestima od kojih se izrađuju i to predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, vučenog tijesta, tekućeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta)
- topla predjela od raznih smjesa (varenci, nabujci i hrustavci)
 
Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca
 
 
 
 
- samostalno i uz pomoć sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, nuđenju i posluživanju jela od riba rakova, školjki i glavonožaca
- samostalno određivanje odgovarajućih priloga, umaka i začina uz ista jela 
- jela od ribe (jela od: kuhane, ogrušane, pržene, pohane, pečene, pirjane i zapečene ribe)
- jela od rakova, školjki i glavonožaca na razne tehnološke procese
 
Gotova mesna jela
 
 
 
 
 
 
 
 
- u grupi sudjelovati, analizirati, promatrati i pomagati u pripremanju i gotovljenju, a zatim u izlaganju, prezentiranju i posluživanju gotovih mesnih jela od: (govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi, iznutrica i od mljevenih mesa, divljači i hladnih jela)
- steći potrebito znanje i iskustvo u odabiranju odgovarajućih priloga, variva i umaka uz razna gotova mesna jela
- posebno se posvetiti u analizi i pomaganju kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja i posluživanja jela hrvatske nacionalne, narodne i regionalne kuhinje
- na licu mjesta uspoređivati razna jela, njihove značajke i komentarima istaći njihove tipične značajke 
- gotova jela od govedine
- gotova jela od teletine
- gotova jela od svinjetine
- gotova jela od janjetine
- gotova jela od peradi
- gotova jela od mljevenog mesa
- gotova jela od divljači (pernate i dlakave)
- hrvatska nacionalna jela (jela: dalmatinske, istarske, međimursko-zagorske i slavonske kuhinje)
- hladna jela (jela od mesa domaće stoke i jela od peradi)
 
 
Jela po narudžbi
 
 
 
 
 
- naučiti i prepoznate određene pozicije, vrste i nazive dijela mesa koji su namijenjeni određenim jelima po narudžbi
- uz pomoć i asistenciju obaviti sve potrebne pripremne radove za ova jela, te njihovo pripremanje, gotovljenje i to procesom (prženja, poprženja, pohanja, zapečenjem i pečenja na žaru)
- postići potrebnu brzinu i vještinu u gotovljenju i izdavanju ovih jela
- pravilno slagati jela s odgovarajućim prilozima na tanjure, zdjele ili plitice za posluživanja 
- jela od prženog mesa
- jela od poprženog mesa
- jela od pohanog mesa
- jela od zapečenog mesa
- jela od pečenog mesa (na žaru)
 
 
Dogotavljanje jela pred stolom gosta
 
 
 
 
 
 
 
- analizirati i sudjelovati u pripremi za dogotavljanje raznih jela pred stolom gosta
- asistirati i stjecati potrebno stručno znanje i vještinu kod flambiranja jednostavnih jela od mesa, riba i rakova
- analiza raznih alkoholnih pića kojim se mogu kvalitetno flambirati razna jela pred stolom gosta
 
 
 
 
 
 
 
- temeljne značajke dogotavljanja jela pred stolom gosta
- dogotavljavanje salata i hladnih predjela pred stolom gosta
- rasijecanje pred stolom gosta
- filiranje pred stolom gosta
- kuhanje pred stolom gosta
- pripremanje fondija od mesa na stolu gosta
- flambiranje pred stolom gosta (jela od raznih mesa i jela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca)
 
Garniture
 
 
 
 
- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji i pravilnom odabiranju garnitura za razna jela
- znati pravilno odabrati garnituru prema osnovnoj namjeni na garniture za mesna jela i garniture za riblja jela
- osposobiti se za samostalno pripremanje, gotovljenje i posluživanje jednostavnijih garnitura za (mesna i riblja) jela 
- podjela garnitura prema osnovnoj namjeni
- garniture za mesna jela 
- garniture za riblja jela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desertna jela
 
 
 
 
 
- asistiranje, pomaganje, učenje, ali i samostalni radovi kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja, prezentiranja i posluživanja slatkih jela – kolača - od: (finog dizanog, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta, biskvitnih smjesa, raznih krema, varenaca i nabujaka)
- u grupi i uz pomoć sudjelovati u pripremanju razlih ocaklina od (fondana, čokolakde i karamela)
- pomagati u pripremama za flambiranje raznih slatkih jela i voća
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- slatka jela od finog dizanog tijesta
- slatka jela od prhkog tijesta
- slatka jela od hrustavog tijesta
- slatka jela od lisnatog tijesta
- bistvitne smjese (podjela, osnovne vrste)
- pripremanje biskvitnih smjesa (tučenje, pečenje, punjenje)
- kreme za punjene biskvitnih smjesa i ostalih kolača
- slatka jela od biskvitnih smjesa (razni omleti, biskvitni svici i razne torte)
- ocakline, fondan, preljevi i umaci
- kreme (razne voćne i druge kreme)
- varenci i nabujci
- flambirana jela (flambirana slatka jela, flambirana voćna jela)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodičko napomene
 
Praktična nastava je zajednički naziv za programirano i organizirano vođene odgojno-obrazovnog rada u kojima se programski sadržaji savladavaju radom u školskim radionicama, ugostiteljskim objektima (hotelima) ili u obrtničkoj radionici koja ima licencu i koja ima sklopljen ugovor o naukovanju. 
Praktična nastava karakteristična je po međudisciplinarnom pristupu rada bez obzira da li je riječ o stjecanju znanja, radnih vještina i navika, o verifikaciji i primjeni znanja i vještina stečenih u različitim nastavnim disciplinama.
Praktična nastava obuhvaća nastavne cjeline praktičnih i stručno teoretskih nastavnih sadržaja, međusobno povezanih i nužnih da učenik praktičnom djelovanju pristupa na osnovi saznanja o tehnološkim zakonitostima i obrnuto, da teorijski sintetizira praktična iskustva i da spozna  kriterije racionalnog djelovanja u izvođenju konkretnih radnih postupaka i zadataka
Praktična nastava se odvija pod stručnim vodstvom mentora iz radionice i stručnog nastavnika iz škole zaduženog za taj dio nastavnog procesa.
Tijekom praktične nastave učenik treba aktivno sudjelovati u predviđenim poslovima i zadacima, a ne statirajući odraditi praktičnu nastavu.
U odabiru sadržaja nastavnog programa treba koristiti princip egzemplarnosti. Pri izradi izvedbenog programa treba uvažavati specifičnosti radionice u školi, hotelu ili obrtničkoj radionici ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program treba biti detaljniji, a sadržaj se raspoređuj sukladno školskom kalendaru. 
Učenici u radionicama obrtnika sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštovati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Zadaća je svakog realizatora programa da učenika na početku svakog radnog zadatka da potrebna stručno- teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana uz izradu zadatka. 
Zadatak praktične nastave je da učenik samostalnim radom individualno ili u okviru radnih grupa zajedno s zaposlenicima nadopunjuje i produbljuje teoretsko i praktično znanje, te da usvaja metode i vještine samostalnog rada na planiranim poslovima i zadacima. U takvoj aktivnosti pored usvojenih i naučenih činjenica učenik usvaja i osnovne putove i metode za samostalno stjecanje znanja te stvaralačko i kritičko prilaženje problemima i stresnim situacijama. 
Svaki radni zadatak mora imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebni materijal, sredstva za rad, predmete rada, način izrade, radne uvjete, propise. zaštitne mjere i ekološke zahtjeve. 
 
Mjesto izvođenja praktične nastave
 
Praktična nastava izvodi se u školskim radionicama, radionicama u obrtništvu, raznim ugostiteljskim i hotelskim objektima. Svaki objekt s kojim škola potpiše ugovor o izvođenju praktične nastave mora ispunjavati sve potrebne prostorne (funkcionalne), tehničke i kadrovske uvjete koji omogućuje realiziranje praktične nastave na onoj pedagoškoj i stručnoj razini koja proističe i nastavnog plana i programa za praktičnu nastavu.
 
Obveze učenika
 
Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati propisano radno odijelo i mapu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja i ovjerenu sanitarnu knjižicu.
 
7. PROGRAM POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA 
 
I.
 
Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje kuhar (Narodne novine, br. 86/96.), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
1.   juhe (temeljci, bistre juhe, krem juhe, juhe s povrćem);
2.   predjela (topla i hladna predjela);
3.   gotova jela (od mesa: govedine, teletine, svinjetine, divljači, janjetine, peradi; jela od iznutrica, jela od ribe i rakova);
4.   jela po narudžbi (prema različitim receptima); 
5.   jela hrvatske kuhinje (štrukli, purica s mlincima, različita jela od riba, rakova i sl.);
6.   slatka jela (kreme, jela od lijevanog tijesta);
7.   jela vegetarijanske i dijetalne kuhinje;
8.   pripremanje salata, povrća, gljiva, krumpira, tjestenine, mahunarki i žitnih proizvoda;
9.   voće i voćne prerađevine;
10. slaganje jelovnika.
 
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Topla jela za zajutrakPriprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje
Juhe i bistre, krem, od povrća)Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje
Gotova jela od govedine, teletine, svinjetine i peradiPriprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje
Jela hrvatske kuhinjePriprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje
Jela od riba, mekušaca i rakovaPriprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje
Salate od povrća, krumpira, tjestenine, mahunarkiPriprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Prigotoviti bistre juheOdabrati namirnice, pripremiti, prigotoviti
Pripremiti voćnu salatuOdabrati voće, pripremiti voće, složiti, servirati
Ispuniti i peći domaću peradOčistiti perad, pripremiti nadjev, peći, servirati
Serviranje salate od svježeg povrćaOdabrati povrće, pripremiti povrće začiniti, ukrasiti, servirati

 
 
 Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
Tehnologija zanimanja
 
1.         Osnove higijene
2.         Kemija, biologija i ekologija
3.         Poznavanje robe i prehrana 
4.         Kuharstvo
5.         Ugostiteljsko posluživanje
 
Strani jezik I., II.
 
1.         Zemlje kulinarskih umijeća 
2.         Osoblje kuhinje 
3.         Kuhinjski blok i kuhinjska oprema 
4.         Postava stola 
5.         Naziv pojedinih namirnica 
6.         Obroci 
7.         Jelovnici - sastavni dijelovi 
8.         Recepti
 
Matematika u struci
 
1.         Sposobnost primjene osnovnih računskih operacija 
2.         Primijeniti pravilo trojno u struci
3.         Primijeniti kamatni račun 
4.         Vještina ophođenja s težinama i mjernim jedinicama
5.         Sposobnost poslovanja s različitim valutama 
6.         Sposobnost izvođenja proračuna mješavina 
7.         Kalkulacije cijena
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I. PRAKTIČNI DIO ISPITA 
 
Radnje obavljene u okviru praktične zadaćeBroj bodova
Razumijevanje naloga i uputa0 – 10
Poznavanje postupka pripreme jela -uratka0 – 10
 
Spretnost rukovanja priborom strojevima i uređajima0 – 10
Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe0 – 10
Postupci pripravljanja uratka ili radne probe0 – 10
Estetski izgled i ukrašenost jela0 – 10
Kvaliteta izrade0 – 10
Postupci kontrole0 – 10
Radna norma0 – 10
Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera higijene osobne i na radnome mjestu0 – 10
UKUPNO BODOVA 100

 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-60
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje limar


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042154


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje limar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2156
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI 
PROGRAM ZA ZANIMANJE
LIMAR
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
 
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-     limar
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Znati primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.
Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.
Upoznati alate, princip rada  i postupke pojedinih plastičnih obrada.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.
Upoznati postupke spajanja.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.
Upoznati postupke lijevanja.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih cijevi i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih oluka i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih žljebova i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade nosača elemenata građevinske limarije i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak montaže elemenata građevinske limarije i umjeti izraditi limarske sklopove.
Znati razraditi tehnološki postupak zamjene elementa građevinske limarije i umjeti izvršiti zamjenu novim elementom.
Znati i umjeti izraditi dijelove limarskog sklopa
Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne pneumatske sustave. 
Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
 
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i Ugovor
Prijelaz u viši razred:
Utvrđuje se Pravilnikom
Završetak obrazovanja:
Utvrđuje se Pravilnikom
 
Mogućnost nastavka školovanja 
 
Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora-limar (Zakon o obrtu, NN 77/93 i 64/2001).
 
Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 
 
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva 1,553000053
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje 1,553000053
Osnove tehničkih materijala 135000035
Osnove tehničke mehanike 002700070
Elementi strojeva i konstruiranje 002700070
Osnove automatizacije 000026464
Nove tehnologije  000026464
Izborna nastava135270264169
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Praktična nastava u
 školskoj radionici
Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije 
Praktična nastava u
radnom procesu 
340
 
 
 
 
 
 
560 
270
 
 
 
 
 
 
630 
160
 
 
 
 
 
 
640 
 
Ukupno 1614611614601412484169

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u sljedećim tablicama: 
 
2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE 
A)  Općeobrazovni dio
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270000070
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo002700070
Ukupno931593157224854

 
 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1,553000053
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje 1,553000053
Osnove tehničkih materijala 135000035
Osnove tehničke mehanike 002700070
Elementi strojeva i konstruiranje 002700070
Osnove automatizacije 3)P 000026464
Nove tehnologije 3)P 000026464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci135270264169
Ukupno 724672457224715

 
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
C) Praktični dio – Praktična nastava
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama 
340 
270 
160 
770
 Praktična nastava u
 školskoj radionici
 najviše sati 4) 
 
270 
 
165 
 
32 
Tehnologija obrade i montaže 
70 
105 
Tehnologija limarije--128 
Praktična nastava u
radnom procesu –
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno9009008002600

 
Tehnologija obrade i montaže  i Tehnologija limarije 
– nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave 
4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
A) Općeobrazovni dio315315224854
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 246245224715
C) Praktični dio – Praktična nastava9009008002600
Ukupno A)+B)+C)1461146012484169

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA
 
 

Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktičan rad
Elementi strojeva i konstruiranje usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove tehničkih materijalausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija limarijeusmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije usmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum: Nove tehnologije usmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad

 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstva profesor računalstva, i dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. elektrotehnike i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnjeVSS
Matematika u struci profesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje VSS
Osnove tehničke mehanike dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehničko crtanje dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Elementi strojeva i konstruiranjedipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
 dipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove tehničkih materijaladipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija obrade i montažedipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija limarijedipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a ,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove automatizacije dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnjeVSS
Praktikum: Nove tehnologije dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, 
dipl. ing. brodogradnje
nastavnik praktične nastave
/suradnik u nastavi/ majstor - stručni učiteljVSS, VŠS
SSS
Izborni dioPrema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju 
Praktična nastavadipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnje, nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1., 2 i 3 1.razr.- 2 sata (2+0)
70 sati-zajedno
2.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno
3.razr.- 1 sat (1+0)
32 sata-zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Osnove tehničke mehanike2.profesor2.razr.- 2 sata (1+1)
35 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehničko crtanje1.profesor1.razr.- 1,5 sati (1+0,5)
35 sati-zajedno
18 sati-2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi strojeva i konstruiranje2.profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove tehničkih materijala1.profesor
 1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1. i 2.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. razred - 2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe
2. razred - 3 sata (1+2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija limarije
 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sati - zajedno
64 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sati - zajedno
32 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1+1)
32 sata-zajedno
32 sata-2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8-16 učenika.
Gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstva
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i konstruiranje
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
Praktikum za TehnologijeKlasična učionica sa ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije
Praktikum za 
Osnove automatizacije1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, robotiku i drugoTehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije:
CAD - CAM1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologijuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije
Nove tehnologije
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
1. Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi Praktičnog dijela osnova su za izradu Izvedbenog i Operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama Obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji sa obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih Ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
                                                                     
Br.Nastavno područje        Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustrojstvo i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školska radionica
-     obrtnička radionica
-     pogoni poduzeća, gradilišta i slično.
 
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
 
4. Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.
 
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i izrada tehničko-
 tehnološke dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake sa jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
 
 
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
 
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti limo probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
 
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
 
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
 
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne površine. 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: limar
 
Br.Nastavno područje        Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanje
 Ponoviti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustrojstvo i organizacija
obrazovnih pogona
- Proširiti znanja Ponoviti ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školska radionica
-     obrtnička radionica
-     pogoni poduzeća, gradilišta i slično.
 
3.Radno pravo
Zaštita na radu
- Proširiti znanja Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Ponoviti zadaće pogonske zaštite na radu.
Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
 
4.Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
- Proširiti znanja Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.
 
5.Planiranje i priprema rada
- Proširiti
 znanja i vještine
- Planiranje i priprema u
 zanimanjuOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
 
 
 
6.Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i
 izrada tehničko-tehnološke
 dokumentacije
- Proširiti znanja i vještine
- Dokumentacija u zanimanjuČitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Upoznati norme i standardizaciju.
Razumjeti oznake sa tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.
 
7.Mjerenje i kontrola
- Proširiti znanja i vještine
- Mjerenje i kontrola u zanimanjuZnati i umjeti izmjeriti dužine:
-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirata kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
Znati i umjeti mjeriti fizikalnim i električnim mjerilima.
Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.
Znati i umjeti ispitati stanje površina ovisno o funkciji.
Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.
 
8.Ručna obrada
- Proširiti znanja i vještine
 Ručna i strojna prerada limova i  profila Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti:
Preraditi savijanjem limove i profile ručno vođenim stabilnim strojevima prema materijalima, površini materijala i obliku materijala .
Zarubiti limove.
Limove spajati savijanjem.
Konstruirati prizme, cilindre, kugle i piramide.
Izrađivati proizvode od lima prema nacrtima.
Preraditi savijanjem fine limove obrubljivajući i zaobljujući ih pomoću uređaja, ručno ili strojno.
Napraviti pojačanja ulaganjem žice.
Praviti proizvode žljebljenjem i naborima.
Fine limove uvući, izvući, izravnati, zbijati.
Hladno ravnati fine limove, profile i dijelove. 
Toplo ravnati profile.
Izraditi spojeve savijanjem poštujući razne zahtjeve.
9.Obrada spajanjem
- Proširiti znanja i vještine
- Spajanja u zanimanjuZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.
 
10.Lemljenje i zavarivanje
- Proširiti znanja i vještine
- Spajanja u zanimanjuOdabrati uređaje za lemljenje, lemilo i paste ovisno o primjeni.
Meko i tvrdo lemiti fine limove ovisno o svojstvima površine.
Spajati fine limove zavarivanjem, naročito zavarivanjem pomoću zaštitnog plina.
Izvoditi radove zavarivanje bez obaveze preuzimanja.
Zavarivanje/I-zavar i kutni zavar limova i profila debljine 1-3 mm.
Spajati fine limove zavarivanjem, naročito zavarivanjem pomoću zaštitnog plina.
11.Konstruiranje nacrta planova i izradba šablona Nacrtati proizvode s pomoćnim sredstvima s obzirom na dodatke potrebne kod obrade.
Izrađivati šablone od metalnih i nemetalnih materijala.
Nacrtati proizvode pomoću šablona i mjerki.
Konstruirati nacrte tijela i procjepa naročito prema postupku izvodnice.
 
12.Ispitivanje, obradba i zaštita površina Ispitati proizvode s obzirom na grešku u materijalu, zaštitu površine i svojstva.
Pocinčati površinu.
Pripremiti površine za nanos sredstava za konzerviranje i zaštitu od korozije.
Nanositi sredstva za konzerviranje i zaštitu od korozije prema uputama o obradi.
 

                
 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: limar
 
Br.Nastavno područje        Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanje
 Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Planiranje i priprema rada
- Proširiti znanja i vještine.
 Znati samostalno osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
3.Tehničko crtanje;
-     čitanje, primjena i izrada
tehničko-tehnološke
dokumentacije
- Proširiti znanja i vještineZnati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.
Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake sa tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.
 
4.Montaža elemenata u mehaničke sklopove
- Proširiti znanja i vještineZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.
Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.
Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.
Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.
Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške u montaži.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 Izradba nosećih konstrukcija i konstrukcija za učvršćivanje na građevinama
- proširiti znanja i vještineOdrediti vrstu i oblik konstrukcija za učvršćivanje nosivih konstrukcija i odabrati materijal.
Napraviti noseću konstrukciju i konstrukciju za učvršćivanje za zidne i tavanske pokrove.
Izrađivati pokrov krova i zidne oplate od ploča lima, traka i profila.
Izrađivati pokrove krova od plastike
Izrađivati priključke i pokrove na građevinskim tijelima i pokrove zidova
Izrađivati elastične rešetke
Uokvirivanje procjepa na krovovima, zidovima i fasadama
 
6.
 
 Izradba i montaža uređaja za odvođenje oborinskih voda
- proširiti znanja i vještineNapraviti dijelove za krovne žljebove, naročito dijelove za izjednačavanje rastezanja, proširenja i kutne dijelove.
Izrađivati odvodne cijevi s krova.
Transportirati i učvrstiti krovne žljebove, oluke i odvodne cijevi s krova.
Izrađivati udubine od lima i slivnike i postavljati ih uzimajući u obzir rastezanje.
Ispitati pomoću vodene vage krovne žljebove.
 
7.
 
 
 
 Izrada i montiranje kanala za tehničke uređaje
- proširiti znanja i vještineIzraditi dijelove, posebno lukove i obranke.
Izraditi obloge za kanale i cijevi i spremnike.
Izraditi i ugraditi odvode štetnih tvari s obzirom na propise i pravila.
Ugraditi i spojiti cijevi i kanale od metalnih i nemetalnih materijala.
Napraviti i nitati držače i učvršćivače.
 
8.Učvršćivanje dijelova i sklopova u zidarske objekte beton i drvo
- proširiti znanja i vještineNapraviti proreze u zidu, otvore u tavanici i u zidovima.
Napraviti mješavinu žbuke.
Staviti dijelove u zidove, beton i mješavine žbuke, i zatvoriti otvore i šupljine.
Montirati zidne konzole.
Ispitati prikladnost tla za učvršćenje.
Proizvode učvrstiti pomoću klinova, vijaka i čavala.
Proizvode učvrstiti imajući u vidu širenje u dužinu.
 
9.Ograničavanje, određivanje i uklanjanje grešaka i smetnji
- proširiti znanja i vještine
 Ispitati dijelove da li brtve.
Ispitati dijelove da li su spojevi sigurni.
Odrediti i sustavno ograničiti greške i smetnje.
Otkloniti greške ili narediti da se otklone.
10.Transport dijelova i sklopova
- proširiti znanja i vještine
 Rukovati s uređajima za dizanje tereta, naročito s vitlima.
Osigurati i obaviti transport. 
Istovariti i osigurati transportiranu robu.
 
11.Toplinska izolacija
- proširiti znanja i vještine
 Izvoditi toplinske izolacije.
Paziti na mjere za izolaciju od buke i kod učvršćivanja cijevi i agregata.
12.Postavljanje radnih i zaštitnih skela
- proširiti znanja i vještine
 Primijeniti propise o radnim i zaštitnim skelama.
Osigurati gradilište ili mjesto montaže, prema propisima.
Napraviti, osigurati i rastaviti pomoćne konstrukcije, radne i zaštitne skele.
13.Montaža elemenata u
pneumatske i hidrauličke sustave
- usvojiti osnovna znanja i vještineZnati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prepoznati, izabrati i ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti pneumatske i hidrauličke sustave.
Znati i umjeti provjeriti pneumatske i hidrauličke sustave i utvrditi greške.
Znati i umjeti popraviti greške i ponovo pustiti pneumatske i hidrauličke sustave u ispravan i siguran rad.
 
14.CNC programiranje strojeva
- usvojiti osnovna znanja i vještineUpoznati i usvojiti ustroj CNC stroja.
Upoznati i usvojiti mjerne sustave kod CNC upravljanja.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti koordinatni sustav kod CNC upravljanja.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti nultu i referentnu točku kod CNC upravljanja.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.
Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti alatne sustave i korekcije alata kod CNC upravljanja 
Znati i umjeti programirati izradu jednostavnih dijelova na CNC strojevima.
Znati i umjeti izraditi predmet na numerički upravljanom stroju.
 
15.Elektrotehnika, elektronika 
- usvojiti osnovna znanja i vještineIspitivati električne veličine, osobito mrežne napone. 
Povezivati električne vodove prema planovima priključivanja te priključiti električne i elektronske sklopove. Nadograditi i ispitati osnovne sklopove.
Utvrditi prema sklopnim planovima potrebne sklopove i elemente te predmontirati.
Ispitati prema sklopnim planovima gotova upravljanja.
Razlikovati motore trofazne i izmjenične struje.
Ispitati smjer okretaja.
Utvrditi dopušteno mehaničko i električno opterećenje. 

                      
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
1.   Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
2.   Tehnologija obrade i montaže (2.r.)
3.   Tehnologija limarije (3.r.)
   
1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
      Opći stručni sadržaji                   I       II    III    Ukupno
 
Tehnologija obrade i montaže
 s tehnološkim vježbama (70 sati)
1.     Osnove proizvodne tehnike               50      -     -     50
2.     Tehnološke vježbe                     20      -     -     20
        
Tehnologija obrade i montaže
 s tehnološkim vježbama (105 sati)
1.     Tehnički materijali                       -     35     -     10
2.         Plastična obrada                         -     10     -     10
3.         Spajanje i montaža                       -     15     -     15
4.     Tehnološke vježbe - Projekt:                    45    -     45
Tehnološki postupak izrade i 
montaže sklopova      
Tehnologija limarije s
 tehnološkim vježbama (128 sati)
1.     Tehnički materijali – poluproizvodi            -     -     16     16
2.     Elektrotehnika i električni strojevi             -    -     16     16
3.     Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja      -    -      16     16 
4.     Tehnološke vježbe – 
Projekt: Tehnološki postupak izrade
 i montaže                              -    -      16     16       
 Građevinska limarija                      -    -      32     32
Izolatorski radovi                         -    -      24     24
Zaštita na radu                           -    -       8      8
                   
 
      UKUPNO SATI                       70   105    128     303
 
 
6.1. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
                  
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima: 
- limar
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji
 
Mapa za Praktičnu nastavu
 
Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Osnove proizvodne       Upoznati princip rada        Postupci ručne obrade 
tehnike             alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                               - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima.                                                                                                         Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                                                                       svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati princip rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                                               Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Brušenje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
 
2. Tehnološke vježbe  
            
6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
                  
Razred: Drugi /bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima: 
- limar
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Znati primjeniti mjerenja u praksi.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade u izradi određenog zadatka.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Znati i umjeti po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Znati izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
 
Mapa za Praktičnu nastavu
 
Tehnologija obrade i montaže – Zanimanja: bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Tehnički materijali 
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 
 
 
 
 
 
Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Čelici
- svojstva
- poluproizvodi
- primjena
Obojeni metali:
- svojstva
- poluproizvodi
- primjena.
Osnove toplinske obrade
Žarenje. Kaljenje
Popuštanje i poboljšanje
Cementiranje i nitriranje
Peći za toplinsku obradu.
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Vrste korozije.
Utjecaj korozije na metal.
Načini zaštite od korozije:
-     bojenje
-     lakiranje
-     pocinčavanje
-     niklovanje
-     galvanizacija
-     bruniranje
-     eloksiranje
-     ostali postupci.
2.Plastična obradaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Postupci obrade lima:
- rezanje lima
- ravnanje lima
- savijanje lima
- probijanje lima
- previjanje lima.     
Kovanje i prešanje.
Valjanje, vučenje, istiskivanje
3. Spajanje i montažaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Spajanje razdvojivim vezama:
- spajanje vijcima i maticama
- spajanje zaticima i svornjacima
- spajanje klinovima
- spajanje spojkama.
Spajanje nerazdvojivim vezama:
- spajanje zakivanjem
- spajanje lemljenjem
- spajanje zavarivanjem
- spajanje lijepljenjem.
4.Tehnološke vježbe
Projekt:                      
       
 Primijeniti znanja i vještine u praksi.Tehnološki postupak izrade i montaže sklopova
-     izrada stalka
-     izrada ormarića
-     izrada polica
     

 
 
 
 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija limarije 
                  
Razred: Treći/ limar
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: limar
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Znati i moći ugraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih cijevi i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih oluka i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih žljebova i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak izrade nosača elemenata građevinske limarije i umjeti ih izraditi.
Znati razraditi tehnološki postupak montaže elemenata građevinske limarije i umjeti izraditi limarske sklopove.
Znati razraditi tehnološki postupak zamjene elementa građevinske limarije i umjeti izvršiti zamjenu novim elementom.
Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne pneumatske sustave. 
Znati izabrati elemente i znati sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
 
Mapa za Praktičnu nastavu
 
Tehnologija limarije - Treća godina: 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                    Sadržaj
1         2                        3                                   4
 
1.Tehnički materijali
- profiliUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
                                                                                                                                                       Profili cijevi:
-     vrste
-     standardi
-     izbor i primjena.
Ostali profili:
-     vrste
-     standardi
-     izbor i primjena.
   
2.Elektrotehnika i električni strojevi
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 Osnovni pojmovi iz elektrotehnike            
- električni strujni krug
- Ohmov zakon
- vrste i spajanje djelatnih otpora
Toplinsko djelovanje
električne struje
Magnetsko djelovanje
Kemijsko djelovanje
Električne zaštitne mjere
mjere zaštiti
Osnovna znanja o
električnim strojevima
 
3.Održavanje strojeva, uređaja i postrojenjaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Služba održavanja strojeva,
uređaja i postrojenja
Zadaci pripreme rada održavanja
Snimanje kvarova
Podmazivanje strojeva
Preventivni pregledi
Plansko održavanje
Dokumentacija održavanja
Radionice održavanja
 
 
4. Tehnološke vježbe:
Projekt
 
Tehnološki postupci izrade i montaže limarskih proizvodaSamostalno izraditi zadatak
Razraditi tehnološki   
postupak izrade uz    
uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda, propisa i drugih dostupnih podataka   
 
Razraditi tehnološke poslova montaže. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tehnološki postupak izrade i montaže limarski proizvoda
Sastavni i radionički crtež. 
Određivanje količine materijala
Izbor broja i redoslijeda
operacija. 
Izbor alata. 
Izbor stroja. 
Određivanje režima rada.
Određivanje vremena izrade.
Analiza ekonomičnosti izrade.
Određivanje vremena izrade.
Tehnološka lista.
Operacijska lista.
Karta alata i naprava.
 
Popis poslova montaže. 
Radna mjesta za montažu.
Alati i pribor za montažu.
Vrijeme montaže.
Zaštita na radu.
 
5. Građevinska limarijaZnati razraditi tehnološki postupak izrade i umjeti izraditi jednostavne
limarske konstrukcije.
 Spoznati specifičnosti građevinske limarije i ugradnje proizvoda u građevinskim objektima.
Izrada elemenata građevinske limarije 
Savijanje žljebova
Profiliranje nosećih limova
Izrada vijaka i sl.
Montaža i učvršćivanje dijelova
Priključivanje na razne posude i spremnike.
 
6.Izolatorski radoviPrimijeniti znanja i vještine u praksi.Vrste izolacije 
Materijali za izolacije
Obrada izolacionih materijala
Različite namjene izolacija
Tehnike izvođenja izolacije
Održavanje izolacije.
 
7.Zaštita na raduPrimijeniti znanja i vještine u praksi.Opasnosti pri radu s metalnim konstrukcijama.
Zaštitna sredstva.
Propisi o zaštiti na radu.
 

            
 
6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala
                  
 
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
 
Osnove tehničkih materijala
1. Pregled nastavnih područja 
R.br.        Nastavno područje                                                 
 
1. 
Uvod
2.Sirovo željezo, dobivanje
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
4.Prerada sirovog željeza u čelik.
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza
5. Obojeni metali i njihove legure
6. Sinterirani materijali
7. Nemetali
8.Goriva i maziva
 

      
Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                        3                      4
 
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- Visoka peć i procesi u Visokoj
 peći
- proizvodi Visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- Sivi lijev; lijevano željezo s 
 lamelarnim grafitom
- Žilavi (Modularni) lijev
- Tvrdi lijev
- Kovkasti (Temper) lijev
- Čelični lijev
 
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
 
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željezaOsposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelici.
Alatni čelici.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
5. Obojeni metali i njihove legureUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.
 Vrste obojenih metala i
njegovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
6. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
7. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
 
8.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
                  
 
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 2 sata (70 sati)
                    2. razred 1 sat (35 sati)
                    3. razred 1 sat (32 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrditi znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju limar.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
Matematika u struci
Pregled nastavnih područja 
Red.        Nastavno područje              
br.                                 
1.     Osnovne matematičke operacije                 
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                   
4.     Jednadžbe prvog stupnja           
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                   
10.    Osnove trigonometrije       
11.    Pravilo trojno                   
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                   
 
Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
 
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
 
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama..
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s                               
jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama           pravilo trojno, postotni                                                                                                     račun
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45°i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
 
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine..     
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                                   njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                                  Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                                   pravokutnog trokuta.  
 
 
7.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     
 
 
 
 
Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve       Kvadrat i kub binoma, i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci
                                               
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                     korijen negativnog broja.
                                               
4.         Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
4.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
 
5.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 
 
 
 
Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
2.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit.     struke i zanimanja.
 
 
6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)      
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                        3                                     4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                         Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad sa nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 
6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
            
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: limar
 
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
1. Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
      
Tehničko crtanje 
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                              I     II    III      Ukupno
1.     Tehničko crtanje
      Standardi za tehničko crtanje                   4     -      -       4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje                10     -      -      10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje               16     -      -      16   
      Presjeci                                    6    -      -       6
      Tolerancije, znakovi obrade                     6    -      -       6
      Uprošćeno i shematsko crtanje                  6    -      -       6
      Izrada radioničkog crteža                       5    -      -       5    
 
      UKUPNO SATI                           53        -        53
 
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                        3                                     4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike sa vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.
                                                                                                                 Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u
izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u
Kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža

6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva i konstruiranje
                  
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: limar. 
 
 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
1.    E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb
2.    Grupa autora: Elementi finomehanike, Š.K. Zagreb
3.    Strojarski priručnici, Katalozi, CD
 
 
Elementi strojeva
 
1. Pregled nastavnih područja 
R.br.        Nastavno područje        
                                    
1.     Uvod u elemente strojeva
2.     Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
3.     Elementi za nerastavljivo spajanje
4.     Elementi za rastavljivo spajanje
5.     Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage
6.         Elementi i uređaji za podmazivanje
7.         Elementi za brtvljenje
8.         Elementi za protok i regulaciju
9.         Konstruiranje 
Crtanje krivulja                              
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Elementi strojeva i konstruiranje (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Uvod u elemente strojevaUpoznati vrste, zadatak i značaj elemenata strojeva.                                                                                                                           i montaže u sklopovePodjela elemenata strojeva.
Standardizacija elemenata strojeva.
2.Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
 Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.
Znati se služiti standardnim 
tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.Pojam i značenje tolerancija.
Tolerancije dužina.
ISO sustav tolerancija.
Pojam i vrste dosjeda.
Tolerancije oblika.
Označavanje tolerancija 
na crtežu.
3.Elementi za nerastavljivo spajanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zakovice i zakovični spojevi.
Lemovi i lemljeni spojevi.
Zavari i zavareni spojevi.
Lijepljeni spojevi.
Utisnuti spojevi.
Porubljeni spojevi.
Preklopljeni spojevi.
4.Elementi za rastavljivo spajanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.
Zatici i svornjaci.
Opruge i gibnjevi.
Klinovi i pera.
Spojke.
Stezni spojevi.
Spojevi s glavinama.
5.Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snageUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Osovine i vratila.
Ležaji.
Tarni prijenos, tarenice.
Remeni prijenos, remeni i remenice.
Zupčani prijenos, zupčanici.
Lančani prijenos, lančanici i lanci.
Užetni prijenos.
6.Elementi i uređaji za podmazivanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati 
standardni element.Zadatak podmazivanja.
Načini podmazivanja.
Elementi za podmazivanje.
7.Elementi za brtvljenjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zadatak brtvljenja.
Vrste brtvi.
Način ugradnje brtvi.
8.Elementi za protok i regulacijuUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati dimenzionirati
standardni element.Cijevi i cijevni elementi.
Ventili.
Slavine.
Pipe.
Zasuni.
9.Konstruiranje
Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                         Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
 Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.

 
 
 
 
6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 2 sata (70 sati)  
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: limar. 
 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela
Znati riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
Znati riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
1.    Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
2.    Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
3.  Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
 
Osnove tehničke mehanike
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                               I     II    III     Ukupno
1.     Uvod u mehaniku                                  5              5
2.     Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                               12            12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                        8             8
      - određivanje težišta                                5             5                      
3.     Trenje                                           5             5
4.     Osnove čvrstoće                                  15            15
5.     Osnove kinematike                                10            10
6.     Osnove dinamike                                  10            10
 
 
      UKUPNO SATI                                 70            70
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                        ccccSadržaj
1         2                        3                                         4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.           Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela   Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima sa dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.
 
4.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                        i montaže u sklopoveVrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
5.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
6.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
 
6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD - CAM - CNC tehnologija
                  
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:    3. razred 2 sata (64 sata)
                     32 sata - CAD
                    32 sata - CAM
 
 
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža.
CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
 
Zadaci:      
CAD:
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu 
CAM:
- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
 
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
 
Praktikum: CAD – CNC - CAM tehnologija (3. razred)
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   
                                                     III      Ukupno
1.     CAD                                           32          32
        Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije
 
2.     CAM                                           32          32
      Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima    
      (CNC stroj)   
                        
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.CAD  
Crtanje pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.1.1. Osnove CAD programa
1.2. Otvaranje i spremanje crteža
1.3. Uporaba naredbi
1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta
1.5. Zadavanje koordinata
1.6. Postavljanje parametara crteža
1.7. Pregledavanje crteža
1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata
1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova
1.10. Crtanje krivulja
     točkastih objekata
1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata
1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
1.13. Kreiranje teksta
1.14. Crtanje kota
1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija
1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 
2. CNC - CAM
Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima    
 Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.
 2.1. Sastavni dijelovi i ustroj
    CNC stroja
2.2. Mjerni sustavi
2.3. Koordinatni sustav
2.4. Nulte i referentne točke
2.5. Vrste upravljanja
2.6. Alatni sustavi i korekcija
    alata
2.7. Program i programiranje
2.8. Izrada predmeta na
    numerički upravljanom
   stroju
    
 

 
6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije
                  
 
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   3. razred 2 sata (64 sata)
                     32 sata – Pneumatski sustavi
                    16 sati – Hidraulički sustavi
                    16 sati - Osnove robotike
 
Cilj:   
Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Zadaci:      
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove robotike.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.
Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 
Osnove automatizacije 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   
                                                     III          Ukupno
1.     Pneumatski sustavi                                 32          32
        Izrada jednostavnih pneumatskih sustava.
2.     Hidraulički sustavi                                  16          16
        Izrada jednostavnih hidrauličkih sustav.
3.     Osnove robotike                                   16          16
        Upoznavanje jednostavnih robota.
 
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove automatizacije
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Pneumatski sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne pneumatske sustave.Vježbe:
V1; Izravno upravljanje
V2; Neizravno upravljanje
V3; Upravljanje I – funkcijom
V4; Upravljanje ILI - funkcijom 
V5; Memorijsko upravljanje
    cilindrom i regulacija brzine
    klipa
V6; Uporaba brzoispusnog 
    ventila
V7; Upravljanje ovisno o tlaku
V8; Upravljanje ovisno o
    vremenskim.
2.Hidraulički sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.
 V1; Hidraulička preša
V2; Vježba iz prakse
3.Osnove robotike
 Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.Građa robota.
Princip rada.
Primjena robota.
 

 
IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji
 
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
 
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- Visoka peć i procesi u Visokoj
 peći
- proizvodi Visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- Sivi lijev; lijevano željezo s 
 lamelarnim grafitom
- Žilavi (Modularni) lijev
- Tvrdi lijev
- Kovkasti (Temper) lijev
- Čelični lijev
 
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
 
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željezaOsposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelici.
Alatni čelici.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
5. Obojeni metali i njihove legureUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.
 Vrste obojenih metala i
njegovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
6. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
7. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
 
8.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
                  
Razred: Prvi   
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
 
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Vježbe iz matematike u struci - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine..     
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
2.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.  
 
3.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     


 
IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala 
                  
Razred: Druga 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
 metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, 
zbirka grafofolija u boji
 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj
 
1         2                     3                          4
 
1.UvodPonoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.
Utvrditi znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
 
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
 
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.
 Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.
 

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci              
 
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa
    s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)          Sadržaj
br.
1           2                         3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
 
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                             postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke mehanike
      
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)   
Cilj: Utvrđivanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
 
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                         3                                    4
1.Statika krutog tijela   Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina, klin, vijak, kolotura 
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.
3.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
4.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
5.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
                  
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Nastavni predmet: Izborna nastava: Matematika u struci - Treća godina
 
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
 
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.


 
Nastavni predmet: Izborna nastava - Konstruiranje
                  
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred; 1 sat (32 sata)         
Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: limar. 
 
Zadaci:
Grafički radovi: Izrada i usmena analiza rada  
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
 
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
 
Konstruiranje
 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                                           II    Ukupno
Konstruiranje 
Crtanje krivulja                              
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   
 
      UKUPNO SATI                                       32      32
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Konstruiranje 3. godina = 32 sata
Br.   Nastavno područje    Cilj (znanja i umijeća)           Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja.Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                      i montaže u sklopoveKonstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
2.Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.

 
Nastavni predmet: Izborna nastava
Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
                  
Razred: Treća
Zanimanja: bravar, limar, kotlar, kovač, ljevač
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
 
Zadaci:
Upoznati se sa korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
1.    CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   Tehničko komuniciranje i standardi
2.   Proizvodna tehnika
 
7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT
 
7.1. Nastavni predmet:
Ispitni cilj: 
 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
Način provjere znanja i umijeća:
1. pismeno
2. praktični uradak ili radne probe
3. izrada dijelova i sklopova u limarskim radovima
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
 
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija limarije
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i konstruiranje
Matematika u struci
Osnove tehničke mehanikeZnanja: standardizirani TEST
 Testovi, 
Priručnik
Praktični dioVještine: Standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi
 

 
I.
 
Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje limar (Narodne novine, br. 86/ 96), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
1.   planiranje i priprema rada;
2.   izbor materijala u limarskim poslovima (standardi, oblici i dimenzije poluproizvoda i dijelova);
3.   izrada dijelova i sklopova u limarskim radovima; 
4.   postupci spajanja i montaže dijelova i sklopova u limarskim radovima; 
5.   izrada šablona i krojeva;
6.   učvršćivanje dijelova i sklopova u zidarske objekte, beton i drvo;
7.   postupci izoliranja i brtvljenja dijelova i sklopova; 
8.   prekrivanje površina na građevinama;
9.   transport dijelova i sklopova;
10. novi materijali i postupci spajanja u limarskim radovima.
 
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
 
POMOĆNIČKI URADAK
 
Vrsta uratkaOpis uratka
Izrada dijelova ručnim i strojnim obradama (elementi građevinske limarije - cijevi)Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih cijevi i umjeti ih izraditi
Izrada dijelova ručnim i strojnim obradama (elementi građevinske limarije - oluci)Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih oluka i umjeti ih izraditi 
Izrada dijelova ručnim i strojnim obradama (elementi građevinske limarije - žljebovi)Znati razraditi tehnološki postupak izrade različitih žljebova i umjeti ih izraditi 
Izrada dijelova ručnim i strojnim obradama (nosači)Znati razraditi tehnološki postupak izrade nosača elemenata građevinske limarije i umjeti ih izraditi 
Montaža elemenata u mehaničke sklopoveZnati razraditi tehnološki postupak montaže elemenata građevinske limarije i umjeti izraditi limarske sklopove
Održavanje limarskih elemenata i sklopova, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje dijelova Znati razraditi tehnološki postupak zamjene elementa građevinske limarije i umjeti izvršiti zamjenu novim elementom

 
RADNA PROBA
 
Vrsta radne probeOpis radne probe 
Izrada dijelova limarskog sklopaZnati i moći izraditi dijelove limarskog sklopa
Popravak i zamjena dijelova limarskih sklopovaZnati i moći popraviti ili zamijeniti oštećene dijelove limarskog sklopa
Sastavljanje i montaža limarskog sklopaIzabrati i sastaviti elemente limarskog sklopa
Sastavljanje pneumatskog sustava
(npr. sa FESTO elementima)Izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske sustave

 
 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
 
IV.
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
NASTAVNA PODRUČJA
 
1.   Zaštita i sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
2.   Planiranje i priprema rada.
3.   Pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje, sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem, lemljenjem, lijepljenjem i sl.
4.   Ostali nemetalni materijali, guma, drvo, materijali za izoliranje i brtvljenje i sl.
5.   Mjerenje i kontrola u zanimanju, utvrđivanje i mjerenje vanjskih dimenzija, pribora i opreme.
6.   Postupci ručne obrade razdvajanjem materijala:
7.   Radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu 
8.   Uređaji za podizanje dijelova i sklopova 
9.   Izrada dijelova, sklopova i proizvoda u limarskim radovima;
10. Građevinska limarija, šablone, krojevi
11. Uređaji opskrbljivanja radionica radnom energijom
12. Uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja
13. Postupci plastične obrade 
14. Postupci spajanja rastavljivim i nerastavljivim spojevima:
15. Pregled sustava, dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova
16. Proces izrade i popravaka dijelova i limarskih sklopova 
17. Proces rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova 
18. Cijevi, oluci, žljebovi, elementi protoka, oštećenja i njihovo otklanjanje
19. Elementi sustava, nosači i mjesta učvršćivanja, oštećenja i njihovo otklanjanje
20. Dodatni pribor i uređaji na limarskim sustavima, nepravilnosti u radu i njihovo otklanjanje
21. Klimatski i drugi uvjeti zdravoga i sigurnog rada u radionici, zaštita radnoga i vanjskog okoliša 
22. Montaža i demontaža elemenata u sklopove
23. Zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima 
24. Čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja u limarskoj radionici i na gradilištu
25. Prostorno prikazivanje i kotiranje. Pravokutno projiciranje i kotiranje
26. Izrada i analiza jednostavnoga radioničkog crteža u limarskom zanimanju
27. Skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu pojedinih sklopova limarskih radova. 
28. Skiciranje i crtanje plašteva i krojeva
29. Skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova na strojevima i postrojenjima
30. Analiza sastavnih crteža
31. Tehničko-tehnološka dokumentacija
32. Uporaba računala i korisničkih programa iz zanimanja
33. Veličine i jedinice. Proračuni dužine i kutova. Proračuni površine, volumena i mase
34. Osnove trigonometrije. Postotni i kamatni račun
35. Osnovni proračuni troškova; izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i izračunavanje kapaciteta radionice         
36. Izrada kalkulacija u zanimanju                      
37. Proračuni u zanimanju:
a.    osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine, i snage, 
b.   osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača
 
OCJENJIVAČKI LIST
 
I.          PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
 
Radnje obavljene u okviru 
praktične zadaćeBroj bodova
Priprema radne i tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Znanje i vještina čitanja tehničko-tehnološke dokumentacije0 – 10
Znanje i vještina razrade tehnološkog postupka izrade prema zahtjevu crteža0 – 10
Znanje i vještina izbora materijala0 – 10
Znanje i vještina određivanja broja i redoslijeda operacija0 – 10
Znanje i vještina određivanja alata, strojeva i uređaja0 – 10
Znanje i vještina određivanja režima rada0 – 10
Znanje i vještina izrade i sastavljanja elemenata limarskog sklopa, građevinske limarije i pravilno održavanje0 – 30
Znanje i vještina postupaka mjerenja i kontrole0 – 10
Znanje i vještina pravilne zaštite na radu0 – 10
Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka i radne probe0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 0 – 140

 
 
BODOVNA LISTA
 
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
 
 Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
 
BODOVNA LISTA
 
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-61
Zagreb, 1. srpnja 2004. Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ljevač


  

Narodne novine br.: 112 - Datum: 13.08.2004. - Interni ID: 20042155


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje ljevač

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
2157
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi
 
JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE
LJEVAČ
 
 
1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA
Cilj: 
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:
-     ljevač
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada. 
Znati primijeniti mjerenja u praksi.
Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica. 
Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi..
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka..
Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi. 
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji i upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.
Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave. 
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja. 
Upoznati postupke lijevanja.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga znati izraditi jezgru i kalup ručnim postupcima
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga znati izraditi jezgru i kalup strojnim tj. mehaniziranim postupcima u serijskoj proizvodnji.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, šablone, sredstva za zaprašivanje, premaze, kalupnike, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga znati izraditi jezgru i kalup pomoću šablone.
Znati dimenzionirati pojedine dijelove, odnosno elemente sustava za ulijevanje (čaša, ispust, provodnik–razvodnik), odrediti načine ulijevanja te izraditi sustav za ulijevanje.
Znati izabrati kokile za lijevanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime lijevanja dijelova te znati izvršiti lijevanje jednostavnih dijelova u kokilama.
Znati izabrati potreban alat i pribor za izradu mješavina za lijevanje i pripremu pijeska, odrediti sastav mješavine za modeliranje, povratne mješavine, mješavine za izradu jezgre, mješavine za pripremu pijeska pri izradi kalupa i jezgre.
Znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, očistiti i osušiti kalup, poslagati jezgre u kalup, sklopiti kalup te znati izvesti ulijevanje taline u kalup
Znati izraditi: mješavine za modeliranje, povratne mješavine, jezgre mješavine, prirediti pijesak za izradu kalupa i pijesak za izradu jezgre. 
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. 
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja 
 
Trajanje obrazovanja: 3 godine
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i Ugovor
Prijelaz u viši razred:
Utvrđuje se Pravilnikom
Završetak obrazovanja:
Utvrđuje se Pravilnikom
 
Mogućnost nastavka školovanja 
 
Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora- ljevača (Zakon o obrtu, NN 77/93 i 64/2001).
Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 
 
2. NASTAVNI PLAN 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270----70
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo--270--70
Osnove računalstva 1,553000053
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje 1,553000053
Osnove tehničkih materijala 135000035
Osnove tehničke mehanike 002700070
Elementi strojeva i konstruiranje 002700070
Osnove automatizacije 000026464
Nove tehnologije  000026464
Izborna nastava135270264169
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci    
Praktična nastava 900 900 8002600
Praktična nastava u školi 
Praktična nastava u
školskoj radionici
Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva 
Praktična nastava u
radnom procesu 
 
 
 
 
 340
 
 
 
 
 
 
560 
 
 
 
 
 
 
 270
 
 
 
 
 
 
630 
 
 
 
 
 
 160
 
 
 
 
 
 
640 
 
Ukupno 1614611614601412484169

 
Praktična nastava (objašnjenje):
U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN  (OBJAŠNJENJE)
 
NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE 
 
A)  Općeobrazovni dio 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Hrvatski jezik31053105396306
Strani jezik270270264204
Povijest270000070
Vjeronauk/Etika135135132102
Tjelesna i zdravstvena kultura135135132102
Politika i gospodarstvo002700070
Ukupno931593157224854

 
 
B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
tjednogodišnjetjednogodišnjetjednogodišnje
Osnove računalstva 1,553000053
Matematika u struci 270135132137
Tehničko crtanje 1,553000053
Osnove tehničkih materijala 135000035
Osnove tehničke mehanike 002700070
Elementi strojeva i konstruiranje 002700070
Osnove automatizacije 3)P 000026464
Nove tehnologije 3)P 000026464
Izborni dio 4)
Tjelesna i zdravstvena kultura
Strukovni predmeti
Matematika u struci135270264169
Ukupno 724672457224715

 
3)P - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje
4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.
 
 
C) Praktični dio – Praktična nastava
 
 
Naziv predmetaBroj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Praktična nastava u školi
s vježbama : 
340 
270 
160 
770
 Praktična nastava u
 školskoj radionici
 najviše sati 4) 
 
270 
 
165 
 
32 
Tehnologija obrade i montaže 
70 
105 
 Tehnologija ljevarstva--128 
 Praktična nastava u
 radnom procesu – 
najmanje sati 
 
560 
 
630 
 
640 
 
1830
Ukupno 9009008002600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnologija obrade i montaže  i Tehnologija ljevarstva
– nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave 
4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program 
 
D) Ukupno nastave
 
 Broj satiUkupni broj sati
1. razred2. razred3. razred
godišnjegodišnjegodišnje
Općeobrazovni dio315315224854
 Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom 246245224715
 Praktični dio – Praktična nastava9009008002600
Ukupno 1461146012484169

 
3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA 
 

Predmeti strukovnoga dijela programaObvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća
Osnove računalstva pismeno, usmeno, praktični rad
Matematika u struci usmeno, pismeno
Osnove tehničke mehanike usmeno, pismeno
Tehničko crtanje pismeno, praktičan rad
Elementi strojeva i konstruiranje usmeno, pismeno, praktični rad
Osnove tehničkih materijalausmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija obrade i montažeusmeno, pismeno, praktični rad
Tehnologija ljevarstvausmeno, pismeno, praktični rad
Osnove automatizacije usmeno, pismeno, praktični rad
Praktikum: Nove tehnologije usmeno, pismeno, praktični rad
Praktična nastavausmeno, pismeno, praktični rad

 
 
4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA
 
Nastavni predmeti strukovnoga dijela programaNastavnikIzobrazba
Osnove računalstva profesor računalstva, i dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. elektrotehnike i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnjeVSS
Matematika u struci profesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje VSS
Osnove tehnička mehanika dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehničko crtanje dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Elementi strojeva i konstruiranjedipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
dipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove tehničkih materijaladipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
 dipl. ing..metalurgije, dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija obrade i montažedipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,
 dipl. ing. brodogradnjeVSS
Tehnologija ljevarstvadipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a ,
dipl. ing. Metalurgije, dipl. ing. brodogradnjeVSS
Osnove automatizacije dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnjeVSS
Praktikum: Nove tehnologije dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, 
dipl. ing. metalurgije, dipl. ing. brodogradnje
nastavnik praktične nastave
/suradnik u nastavi/ majstor - stručni učiteljVSS, VŠS
SSS
Izborni dioprema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju 
Praktična nastavadipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. metalurgije, dipl. ing. brodogradnje, nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor VSS, VŠS
SSS

 
Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.
 
5. IZVOĐENJE PROGRAMA
 
5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)
 
Nastavni predmetRazredNastavnikBroj satiBroj učenika
Osnove računalstva1.profesor1,5 sat (0,5 + 1)
18 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Matematika u struci1., 2 i 3 1.razr.- 2 sata (2+0)
70 sati-zajedno
2.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno
3.razr.- 1 sat (1+0)
32 sata-zajedno 
30 učenika
 
30 učenika
 
30 učenika
Osnove tehničke mehanike2.profesor2.razr.- 2 sata (1+1)
35 sati-zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Tehničko crtanje1.profesor1.razr.- 1,5 sati (1+0,5)
35 sati-zajedno
18 sati-2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Elementi strojeva i konstruiranje2.profesor
 2 sata (1 + 1)
35 sati - zajedno
35 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove tehničkih materijala1.profesor
 1.razr.- 1 sat (1+0)
35 sati-zajedno 
30 učenika
Tehnologija obrade i montaže1. i 2.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor2. razred - 2 sata (1 + 1)
35 sati zajedno
35 sati - 2 grupe
2. razred - 3 sata (1+2)
35 sati - zajedno
70 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
 
30 učenika
15 učenika
Tehnologija ljevarstva
 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor4 sata (2 + 2)
64 sati - zajedno
64 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Osnove automatizacije3.profesor
 2 sata (1 + 1)
32 sati - zajedno
32 sati - 2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktikum novih tehnologija3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor2 sata (1+1)
32 sata-zajedno
32 sata-2 grupe 
30 učenika
15 učenika
Praktična nastava1., 2., 3.profesor,
nastavnik PN
suradnik 
majstor1. g. 900 sati
2. g. 900 sati
3. g. 800 satiŠkolske radionice 
8-16 učenika.
Gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 
5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa
 
ProstorOpremaNastavni predmeti
Računalna učionicaStandardna oprema 1 + 16 radnih mjestaOsnove računalstvo
Stručni predmeti
Klasična učionica 
 Klasična učionica (1 + 32 mjesta)
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
 Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i konstruiranje
Matematika u struci
Osnove tehničke
mehanike
Klasična učionica +
Praktikum za TehnologijeKlasična učionica sa ormarima
1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,
i spajanje i montažuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva
Praktikum za 
Osnove automatizacije1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, robotiku i drugoTehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva
Osnove automatizacije
Praktikum za nove tehnologije:
CAD - CAM1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/
+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologijuTehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva
Nove tehnologije
Izborni sadržaji
Školska radionica 
za ručnu obradu i montažuPrema standardu za 16 RMPraktična nastava
u ŠR
Školska radionica 
za strojnu obraduPrema standardu za 8 - 10 RMPraktična nastava
u ŠR

 
 
6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA
1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja:
 
Okvirni programi Praktičnog dijela osnova su za izradu Izvedbenog i Operativnog programa.
Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama Obrtničke škole.
Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.
Svaka škola izrađuje u suradnji sa obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.
Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih Ministarstava.
 
Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu
                                                    
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustrojstvo i organizacija
obrazovnih pogonaUpoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školska radionica
-     obrtnička radionica
-     pogoni poduzeća, gradilišta i slično.
 
3.Radno pravo
Zaštita na raduNavesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.
Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
 
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.
 
5.Planiranje i priprema radaOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i izrada tehničko- tehnološke
dokumentacijeČitati i primijeniti jednostavne oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.
Upoznati osnove norme i standardizacije.
Razumjeti oznake sa jednostavnih tehničkih crteža:
- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.
 
 
7.Mjerenje i kontrolaZnati i umjeti izmjeriti dužine:
-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
 
8.Ručna obradaZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.
Znati i umjeti ručno ravnati limove.
Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.
Znati i umjeti previti lim.
Znati i umjeti probiti limo probijačem. 
Znati ručno iskovati jednostavni oblik.
 
9. Obrada spajanjemZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
elektrolučnim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova
plinskim zavarivanjem.
Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.
 
10.LijevanjeUpoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:
- lijevanje u pješčane kalupe
- lijevanje u metalne kalupe.
 
11.Korozija i površinska zaštitaUpoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:
- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije
- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. 
12.Strojna obradaBušenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Brušenje i oštrenje alata;
Znati pravilno oštriti alate:
   sjekač, crtaća igla, točkalo,
svrdlo, tokarski nož.
 Znati i umjeti brusiti ravne površine. 
Tokarenje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
Glodanje;
Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.
- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate
- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.
- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu 
 crteža
 na traženu točnosti i kvalitetu obrade
- pridržavati se propisa zaštite na radu.
 

 
 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: ljevač
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanje
 Ponoviti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Ustrojstvo i organizacija
obrazovnih pogona
- Proširiti znanja Ponoviti ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:
-     školska radionica
-     obrtnička radionica
-     pogoni poduzeća gradilišta i slično.
 
3.Radno pravo
Zaštita na radu
- Proširiti znanja Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.
Ponoviti zadaće pogonske zaštite na radu.
Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.
 
4. Sigurnost na radu, 
zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
- Proširiti znanja Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.
Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.
Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.
Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.
Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.
Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.
 
5.Planiranje i priprema rada
- Proširiti znanja i vještine
- Planiranje i priprema u
 zanimanjuOsigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
 
 
 
6. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i izrada tehničko-tehnološke
 dokumentacije
- Proširiti znanja i vještine
- Dokumentacija u 
 zanimanjuČitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Upoznati norme i standardizaciju.
Razumjeti oznake sa tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
-     tolerancije
-     oznake kvalitete obrade.
Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.
 
7.Mjerenje i kontrola
- Proširiti znanja i vještine
- Mjerenje i kontrola u zanimanjuZnati i umjeti izmjeriti dužine:
-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: 
etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.
Znati i umjeti mjeriti i kontrolirata kutove:
kutnicima i univerzalnim kutomjerima.
Znati i umjeti mjeriti fizikalnim i električnim mjerilima.
Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.
Znati i umjeti ispitati stanje površina ovisno o funkciji.
Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.
 
8.Ručna obrada
- Proširiti znanja i vještine
- Ručna obrada u zanimanjuZnati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.
Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.
Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..
Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.
Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.
 
9. Obrada spajanjem
- Proširiti
 znanja i vještine
- Spajanja u zanimanjuZnati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.
Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.
Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.
Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.
 
 
 
 
 
 
 
10. Toplinska obrada u zanimanju
 Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade prema zahtjevima crteža.
Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.
Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.
Znati se služiti podacima iz literature.
 
11.Ručna izrada kalupaZnati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup ručnim postupcima.
 
12.Izrada kalupa pomoću
šablone 
 Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, šablone, sredstva za zaprašivanje, premaze, kalupnike, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup pomoću šablone.
13.Izrada jednostavnih strojnih dijelova lijevanjem 
 Znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, odabrati pravilnu veličinu ljevačkog kalupnika, pripremiti i sabiti pijesak, sklopiti kalup, odrediti način ulijevanja te izvesti ulijevanje taline u kalup. 
 

      
 
Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: ljevač
 
Br.Nastavno područjeSadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)
123
1.Obrazovanje za zanimanjeObjasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.
2.Planiranje i priprema rada
- Proširiti znanja i vještine.
 Znati samostalno osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.
Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:
-     materijal predmeta obrade
-     alate, pribor, uređaje i strojeve
-     sredstva osobne zaštite na radu
Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.
Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada. 
Procijeniti opseg rada.
Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.
 
3. Tehničko crtanje;
- čitanje, primjena i izrada tehničko-tehnološke
dokumentacije
- Proširiti znanja i vještineZnati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.
Znati i umjeti skicirati.
Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.
Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake sa tehničkih crteža:
-     projekcije i kote
Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.
Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.
 
4.Strojna izrada kalupa
 Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup strojnim tj. mehaniziranim postupcima u serijskoj proizvodnji
 
5.Priprema kalupa za lijevanje i postupak lijevanja 
 Znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, očistiti i osušiti kalup, poslagati jezgre u kalup, sklopiti kalup te izvesti ulijevanje taline u kalup
6.Izrada mješavina za lijevanjeZnati izraditi:
- mješavine za modeliranje 
- povratne mješavine 
- jezgre mješavine
- pijesak za izradu kalupa 
- pijesak za izradu jezgre 
 
7.Izrada sustava za ulijevanje
 Znati dimenzionirati pojedine dijelove, odnosno elemente sustava za ulijevanje (čaša, ispust, provodnik–razvodnik), odrediti načine ulijevanja te izraditi sustav za ulijevanje
 
8.Lijevanje u kokile 
 Znati izabrati kokile za lijevanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime lijevanja dijelova te izvršiti lijevanje jednostavnih dijelova u kokilama. 
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja
 
1.   Tehnologija obrade i montaže (1. r.)
2.   Tehnologija obrade i montaže (2.r.)
3.   Tehnologija lijevanja (3.r.)
   
1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje              Broj sati po obrazovnim godinama
      Opći stručni sadržaji                  I       II    III    Ukupno
 
      Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (70 sati)
1.     Osnove proizvodne tehnike               50      -     -     50
2.     Tehnološke vježbe                     20      -     -     20
        
      Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (105 sati)
1.     Tehnički materijali                       -     35     -    10
2.         Izrada modela                          -     10     -     10
3.         Izrada pješčanih kalupa                   -     15     -     15
4.     Tehnološke vježbe - Projekt:                    45    -     45
      Tehnološki postupak ručne izrade odljevaka u pješčane kalupe
                         
      Tehnologija kovanja s tehnološkim vježbama (128 sati)
1.     Tehnički materijali                      -       -     16     16
2.     Strojna izrada kalupa                    -       -     16     16
3.     Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja    -       -     16     16 
4.     Tehnološke vježbe – 
Projekt: Tehnološki postupak izrade odljevaka-    -      16     16       
Lijevanje u kokilama                    -       -     16     16
Lijevanje i ljusku                       -       -      8      8
Mikrolijev                                          8      8
Izvođenje specijalnih postupaka lijevanja     -       -      8      8
Ispitivanje materijala za lijevanje           -       -      8      8 
Provjeravanje kakvoće rada i izrade odljevaka-       -      8      8
Zaštita na radu                        -       -      8      8        
 
      UKUPNO SATI                                   128    128
 


6.1. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
                  
Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu
Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: 
- ljevač
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.
Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko tehnološkog stajališta.
Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Mapa za Praktičnu nastavu
 


Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1. Osnove proizvodne       Upoznati princip rada        Postupci ručne obrade 
      tehnike             alate i postupke pojedinih     odvajanjem čestica:
                        obrada                  - osnove mjerenja i kontrole
                                               - ocrtavanje i obilježavanje
                                               - osnovni kutovi reznog alata
                                               - sječenje
                                               - piljenje
                                               - turpijanje
                                               - grecanje
                                               - izrada navoja.      
                                               Postupci obrade lima:
                                               - rezanje lima
                                               - ravnanje lima
                                               - savijanje lima
                                               - probijanje lima
                                               - previjanje lima.                                                                                                    Kovanje i prešanje.
                                               Valjanje, vučenje, istiskivanje
                                               Lijevanje
                        Upoznati postupke spajanja   Spajanje razdvojivim vezama:
                                               - spajanje vijcima i maticama
                                               - spajanje zaticima i                                                                                                 svornjacima
                                               - spajanje klinovima
                                               - spajanje spojkama.
                                               Spajanje nerazdvojivim vezama:
                                               - spajanje zakivanjem
                                               - spajanje lemljenjem
                                               - spajanje zavarivanjem
                                               - spajanje lijepljenjem.
                        Upoznati princip rada,       Postupci strojne obrade      
                        alate i postupke            Osnove teorije rezanja:
                        pojedinih strojnih           Bušenje
                                               Tokarenje    
                                               Glodanje
                                               Brušenje
                                               Ostali postupci strojne obrade.
 
2. Tehnološke vježbe  
 


6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže 
Razred: Drugi /bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar
Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: 
- ljevač
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.
Znati primijeniti mjerenja u praksi.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja. 
Upoznati postupke lijevanja.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup ručnim postupcima
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup strojnim tj. mehaniziranim postupcima u serijskoj proizvodnji.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, šablone, sredstva za zaprašivanje, premaze, kalupnike, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup pomoću šablone
Znati dimenzionirati pojedine dijelove, odnosno elemente sustava za ulijevanje (čaša, ispust, provodnik–razvodnik), te znati odrediti načine ulijevanja te izraditi sustav za ulijevanje.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. 
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
Mapa za Praktičnu nastavu
 
Tehnologija obrade i montaže   
 
Zanimanja: ljevač
 
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.Tehnički materijali 
 i toplinska obradaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
 
 
 
 
 
 
 
Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Čelici
- svojstva
- poluproizvodi
- primjena
Obojeni metali:
- svojstva
- poluproizvodi
- primjena.
 
Osnove toplinske obrade
Žarenje
Kaljenje
Popuštanje i poboljšanje
Cementiranje i nitriranje
Peći za toplinsku obradu.
 
 
2.Izrada modelaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Modeli.
Materijali za izradu modela.
Dimenzioniranje modela.
Izrada modela.
 
3.Izrada pješčanih kalupa      
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Priprema radnog mjesta. Pripremiti ručnog ljevačkog alata.
Priprema ljevačkog pijeska, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaza, uljevka i oduška, ljevačke čaše i armature. Izrada jezgru i kalupa ručnim postupcima.
 
4.Tehnološke vježbe Projekt:                   
       
 Primijeniti znanja i vještine u praksi.Tehnološki postupak ručne izrade odljevaka u pješčane kalupe     

 
6.3. Nastavni predmet: Tehnologija lijevanja 
 
Razred: Treći/ ljevač
Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata (128 sati)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: ljevač
 
Zadaci:
Usvojiti spoznaju o značaj organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.
Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.
Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi. 
Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.
Usvojiti osnovne pojmove o koroziji. 
Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.
Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja. 
Upoznati postupke lijevanja.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup ručnim postupcima
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup strojnim tj. mehaniziranim postupcima u serijskoj proizvodnji.
Znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, šablone, sredstva za zaprašivanje, premaze, kalupnike, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup pomoću šablone
Znati dimenzionirati pojedine dijelove, odnosno elemente sustava za ulijevanje (čaša, ispust, provodnik–razvodnik), te znati odrediti načine ulijevanja te izraditi sustav za ulijevanje.
Znati izabrati kokile za lijevanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime lijevanja dijelova te izvršiti lijevanje jednostavnih dijelova u kokilama.
Znati izabrati potreban alat i pribor za izradu mješavina za lijevanje i pripremu pijeska, odrediti sastav mješavine za modeliranje, povratne mješavine, mješavine za izradu jezgre, mješavine za pripremu pijeska pri izradi kalupa i jezgre.
Znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, očistiti i osušiti kalup, poslagati jezgre u kalup, sklopiti kalup te izvesti ulijevanje taline u kalup
Znati izraditi: mješavine za modeliranje, povratne mješavine, jezgre mješavine, prirediti pijesak za izradu kalupa i pijesak za izradu jezgre 
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu. 
Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mapa za Praktičnu nastavu
 
Tehnologija lijevanja – Treća godina: 
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                         3                                    4
 
1.Tehnički materijali
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.
                                                                                                                 Metalurgija lijevanja.
Temperature taljenja.
Skupljanja pri hlađenju.
Peći za taljenje.
2.Strojna izrada kalupa                
 Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Izrada kalupa strojno. 
Izrada proračuna i konstrukcija sustava za ulijevanje i uložaka za različite postupke taljenja kovina i legura.
Izrada sustava za ulijevanje i način ulijevanja.
3.Održavanje strojeva, uređaja i postrojenjaUsvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.Služba održavanja strojeva,
uređaja i postrojenja
Zadaci pripreme rada održavanja
Snimanje kvarova
Podmazivanje strojeva
Preventivni pregledi
Plansko održavanje
Dokumentacija održavanja
Radionice održavanja
 
4. Projekt
 
 Samostalno izraditi zadatak
Razraditi tehnološki   
postupak izrade uz    
uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda, propisa i drugih dostupnih podataka   
Razraditi tehnološke poslova izrade kalupa i izvođenja lijevanja. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         Tehnološki postupak izrade i montaže 
Sastavni i radionički crtež. 
Određivanje količine materijala
Određivanje količine materijala
Izbor broja i redoslijeda
operacija. 
Izbor alata. 
Izbor stroja. 
Određivanje režima rada.
Određivanje vremena izrade.
Analiza ekonomičnosti izrade.
Određivanje vremena izrade.
Tehnološka lista.
Operacijska lista.
Karta alata i naprava.
Popis poslova montaže. 
Radna mjesta za montažu.
Alati i pribor za montažu.
Vrijeme montaže.
Zaštita na radu.
 
 Lijevanje u kokilamaUpoznati kokile i
strojeve za lijevanje u kokile.Kokile.
Strojevi za lijevanje u kokile.
 Lijevanje i ljuskuUpoznati postupak
 lijevanja u ljusku.Lijevanje i ljusku.
 MikrolijevUpoznati Mikrolijev
 postupak lijevanja.Mikrolijev.
 Izvođenje specijalnih postupaka lijevanjaUpoznati izvođenje specijalnih postupaka lijevanja.Izvođenje specijalnih postupaka lijevanja.
 Ispitivanje materijala za lijevanje      Upoznati ispitivanje materijala za lijevanje.      Ispitivanje materijala za lijevanje.      
 Provjeravanje kakvoće rada i izrade odljevakaUpoznati provjeravanje kakvoće rada i izrade odljevaka.Provjeravanje kakvoće rada i izrade odljevaka.
 Zaštita na raduPrimijeniti znanja i vještine u praksi.Opasnosti pri kovanju.
Zaštitna sredstva.
Propisi o zaštiti na radu.

            


6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
 
 
Osnove tehničkih materijala
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                              I     II    III      Ukupno
 
1. 
Uvod
2.Sirovo željezo, dobivanje
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
4.Prerada sirovog željeza u čelik.
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza
5. Obojeni metali i njihove legure
6. Sinterirani materijali
7. Nemetali
8.Goriva i maziva
 

      UKUPNO SATI                           35     -             35
 
Osnove tehničkih materijala
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
 
1         2                   3                       4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- Visoka peć i procesi u Visokoj
 peći
- proizvodi Visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- Sivi lijev; lijevano željezo s 
 lamelarnim grafitom
- Žilavi (Modularni) lijev
- Tvrdi lijev
- Kovkasti (Temper) lijev
- Čelični lijev
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željezaOsposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelici.
Alatni čelici.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legureUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.
 Vrste obojenih metala i
njegovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci
                  
Razred: Prvi
      Drugi
      Treći
 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 2 sata (70 sati)
                    2. razred 1 sat (35 sati)
                    3. razred 1 sat (32 sati)
 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.
Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.
Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju ljevač.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 
Matematika u struci
1. Pregled nastavnih područja 
Red.        Nastavno područje              
br.                                       
1.     Osnovne matematičke operacije                 
2.         Potenciranje         
3.         Korjenovanje                   
4.     Jednadžbe prvog stupnja           
5.     Veličine i jedinice           
6.     Proračuni dužine i kutova                 
7.     Proračuni površine, volumena i mase
8.     Algebarske operacije
9.     Kvadratna jednadžba                   
10.    Osnove trigonometrije       
11.    Pravilo trojno                   
12.    Postotni i kamatni račun
13.       Proračuni u zanimanju
14.    Osnovni proračuni troškova               
15.    Izrada kalkulacija u zanimanju                   
 
Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Osnovne matematičke       Ponoviti znanja i uvježbati    Vrste brojeva.
      operacije                 vještinu računanja.          Zbrajanje i oduzimanje.
Množenje i dijeljenje.
Osnovne računske operacije s razlomcima. 
2.     Potenciranje              Znati i umjeti računati        Pojam potencije.
                              s potencijama.             Zbrajanje i oduzimanje
                                                     potencija.
                                                     Množenje i dijeljenje
                                                     potencija.
                                                     Potenciranje potencija.
 
3.     Korjenovanje             Znati i umjeti računati        Pojam korjenovanja.
            s korijenima.              Računske operacije.
 
4.     Jednadžbe                Znati i umjeti računati        Općenito o jednadžbama..
i linearni odnos veličina       s linearnim jednadžbama     Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.     Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.
                              Upoznati odnose           Omjeri i razmjeri, prosto 
                              među veličinama           pravilo trojno, postotni                                                                                               račun
                              Razumjeti sličnost          Sličnost trokuta, 
                              u trokutu                 odnos stranica u trokutu, 
odnos stranica za 30°, 45°i 60°.
                              Upoznati vektorske veličine   Pojam vektorske veličine, 
                                                     zbroj vektora, množenje
                                                     vektora s brojem
                              Prikazati linearne zavisnosti   Koordinatni sustav, 
                                                     jednadžba pravca.
 
5.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine..     
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
6.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.  
 
7.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
 
Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Algebarske operacije        Upoznati opće brojeve       Kvadrat i kub binoma, i 
                              računanje s njima           rastavljanje na faktore,
                                                     algebarski razlomci
                                               
2.     Kvadratna jednadžba        Znati riješiti korijene         Rješenja kvadratne
                              kvadratne jednadžbe.        jednadžbe, graf funkcije, 
                                                     korijen negativnog broja.
                                               
4.         Trigonometrijske funkcije     Znati primijeniti            Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
5.     Pravilo trojno              Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.
                              pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.
 
6.     Postotni i kamatni račun      Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.
                              postotni i kamatni račun.     Pojam kamatnog računa.
 
 


Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                         3                       4
1.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
2.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 
3.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                Priprema za završni ispit.     struke i zanimanja.
 


6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)      
Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju
 
Zadaci: 
Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom. 
Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora. 
Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta. 
Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje
 
Cilj i zadaci nastavnih područja
 
Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                          Sadržaj
1         2                        3                                        4
1.Upoznavanje s računalomOsnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                         Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire
2.Služenje tastaturomSluženje tastaturomPrepisivanje teksta
3.Oblikovanje tekstaSluženje alatima za oblikovanje tekstaIzrada dopisa
4.Tablični kalkulatorIzrada tabličnog proračunaIzrada kalkulacije materijala i rada
5.Tablični kalkulator kao baza podatakaKorištenje sredstava za unošenje i analizu podatakaIzrada baze podataka u tekst procesoru
6.Tekst procesor kao baza podatakaPovezivanje tekst procesora i baze podatakaIzrada cirkularnih pisama
7.Baze podatakaUnošenje, pretraživanje i ispis podatakaRad sa nekom bazom podataka
8.Služenje pomoćnim sredstvima za crtanjeKorištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)Crtanje (MS Draw)
9.Internet i e-mailKorištenje InternetaProgrami za Internet i e-mail

 
Metodičke napomene:
Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.
Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave. 
 


6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: ljevač
 
Zadaci:
Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.
Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.
Znati izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
Grafički radovi prve godine:   Izrada i usmena analiza rada
1 – Standardi u tehničkom crtanju 
2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji
3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela 
4 - Izrada radioničkog crteža
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
1. Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik
2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik
Tehničko crtanje 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                              I     II    III      Ukupno
1.     Tehničko crtanje
      Standardi za tehničko crtanje                   4     -      -        4
      Prostorno prikazivanje i kotiranje               10     -      -       10
      Pravokutno projiciranje i kotiranje              16     -      -       16  
      Presjeci                                   6     -      -        6
      Tolerancije, znakovi obrade                    6     -      -        6
      Uprošćeno i shematsko crtanje                 6     -      -        6
      Izrada radioničkog crteža                      5     -      -        5   
 
      UKUPNO SATI                          53     -      -       53
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                   3                                    4
1.Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanjuUpoznati učenike sa vrstama crteža i standardima i propisima
izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.
                                                                                                                                                       Vrste crteža.
Standardi u tehničkom crtanju:
- crte 
- formati crteža
- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.
2.Prostorno prikazivanje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.Pojam prostornog prikazivanja.
Prikazivanje predmeta u izometriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u dimetriji i kotiranje.
Prikazivanje predmeta u kosoj projekciji i kotiranje.
3.Pravokutno projiciranje i kotiranjeZnati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .
Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.
Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije: 
oktanti, ravnine, projekcije.
Nacrt, tlocrt, bokocrt.
Skiciranje ortogonalnih projekcija.
4.Presjeci Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.Puni presjeci.
Predočavanje presjeka šrafurom.
5.Tolerancije, 
znakovi kvalitete obrade                  Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.
Znati izabrati tolerancije iz tablica.
Proračunati tolerancije provrta i osovine.
Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.Dužinske tolerancije.
ISO sustav tolerancija.
Dosjedi.
Postupci obrade i označavanje hrapavosti.
Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.
6.Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštanja i navoja.
Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.
7.Izrada radioničkog crtežaZnati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.
 Vježba:
Izrada radioničkog crteža

 
6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva i konstruiranje
                  
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: ljevač. 
 
Zadaci:
Upoznati vrste elemenata strojeva.
Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove 
i sklopove i održavanje u radu.
Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.
Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.
Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja 
elemenata strojeva.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada    
1 – Konstrukcija krivulje 
2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
1.    E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb
2.    Grupa autora: Elementi finomehanike, Š.K. Zagreb
3.    Strojarski priručnici, Katalozi, CD
 
Elementi strojeva
1. Pregled nastavnih područja 
R.br.        Nastavno područje                                      
1.     Uvod u elemente strojeva
2.     Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
3.     Elementi za nerastavljivo spajanje
4.     Elementi za rastavljivo spajanje
5.     Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage
6.         Elementi i uređaji za podmazivanje
7.         Elementi za brtvljenje
8.         Elementi za protok i regulaciju
9.         Konstruiranje 
Crtanje krivulja                              
Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Elementi strojeva i konstruiranje (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                          Sadržaj
1         2                        3                                        4
1.Uvod u elemente strojevaUpoznati vrste, zadatak i značaj elemenata strojeva.                                                                  Podjela elemenata strojeva.
Standardizacija elemenata strojeva.
2.Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
 Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.
Znati se služiti standardnim 
tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.Pojam i značenje tolerancija.
Tolerancije dužina.
ISO sustav tolerancija.
Pojam i vrste dosjeda.
Tolerancije oblika.
Označavanje tolerancija 
na crtežu.
3.Elementi za nerastavljivo spajanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zakovice i zakovični spojevi.
Lemovi i lemljeni spojevi.
Zavari i zavareni spojevi.
Lijepljeni spojevi.
Utisnuti spojevi.
Porubljeni spojevi.
Preklopljeni spojevi.
4.Elementi za rastavljivo spajanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.
Zatici i svornjaci.
Opruge i gibnjevi.
Klinovi i pera.
Spojke.
Stezni spojevi.
Spojevi s glavinama.
5.Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snageUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Osovine i vratila.
Ležaji.
Tarni prijenos, tarenice.
Remeni prijenos, remeni i remenice.
Zupčani prijenos, zupčanici.
Lančani prijenos, lančanici i lanci.
Užetni prijenos.
6.Elementi i uređaji za podmazivanjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati 
standardni element.Zadatak podmazivanja.
Načini podmazivanja.
Elementi za podmazivanje.
7.Elementi za brtvljenjeUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati izabrati i
dimenzionirati
standardni element.Zadatak brtvljenja.
Vrste brtvi.
Način ugradnje brtvi.
8.Elementi za protok i regulacijuUpoznati vrste, značaj,
materijal, izvedbu,
područje primjene.
Znati dimenzionirati
standardni element.Cijevi i cijevni elementi.
Ventili.
Slavine.
Pipe.
Zasuni.
9.Konstruiranje
Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivuljaZnati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.
Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                         Osnovne geometrijske konstrukcije.
Konstrukcije kružnih prijelaza.
Konstrukcija elipsa.
Konstrukcija hiperbola.
Konstrukcija parabola.
Konstrukcija Arhimedove spirale.
Konstrukcija cikloide.
Konstrukcija evolvente.      
 Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva   Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.
Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.Presjek valjka i razvijanje plašta.
Presjek stošca i razvijanje plašta.
Presjek kugle i razvijanje plašta.
Presjek prizme i razvijanje
plašta.
Presjek piramide i razvijanje
plašta.

 
6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike
                  
Razred: Drugi
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 2 sata (70 sati)
Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: ljevač. 
 
Zadaci:
Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike
Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela
Znati riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
1.    Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
2.    Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
3.     Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
 


Osnove tehničke mehanike
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   Broj sati po obrazovnim godinama
                                               I     II    III     Ukupno
1.     Uvod u mehaniku                                  5              5
2.     Statika krutog tijela                         
      - sustavi sila u ravnini                              12             12
      - ravnoteža ravnih punih nosača                        8              8
      - određivanje težišta                                5              5                      
3.     Trenje                                           5              5
4.     Osnove čvrstoće                                  15             15
5.     Osnove kinematike                                10             10
6.     Osnove dinamike                                 10             10
 
 
      UKUPNO SATI                                 70            70
 
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)
Br.   Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)                  Sadržaj
1         2                              3                               4
1.Uvod u mehanikuUsvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.
Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.
Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                 Veličine i jedinice u mehanici.
Pojam, zadaci i podjela mehanike.
Osnovni zakoni mehanike.    
2.Statika krutog tijela   Usvojiti opće pojmove statike.
Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Opći pojmovi
Podjela statike.
Zakoni statike.
Sila kao vektor.
Veze i njihove reakcije.
Statički sustavi sila
Statički momenti sila.
Sustavi sila u ravnini
Sile djeluju na jednu točku:
- sastavljanje sila metodom plana
 sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente
- ravnoteža sila
- metoda projekcija
- analitički uvjeti ravnoteže
- statički određeni zadaci.
Sile djeluju na krutu ploču:
- statički moment sile
- Varignonov teorem
 - spreg sila
Grafostatika:
- metoda plana sila
- metoda Verižnog poligona
- sastavljanje sila raznog pravca
- grafički uvjeti ravnoteže.
Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:
- rješavanje jednostavnijih
  zadataka sila reakcija
  (analitički i grafički).
Ravnoteža ravnih punih nosača
Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.
Određivanje momenata
 savijanja 
– grafički i analitički.
Određivanje poprečnih i
uzdužnih sila 
– grafički i analitički.
Rješavanje zadataka na:
- nosačima sa dva oslonca
- konzoli
- kontinuirano opterećenim
  nosačima.
3.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.
Trenje klizanja.
Trenje valjanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.
 
4.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                        i montaže u sklopoveVrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
5.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
6.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 
6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:
                   CAD - CAM - CNC tehnologija
                  
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   3. razred 2 sata (64 sata)
                     32 sata - CAD
                    32 sata - CAM
 
Cilj:   
CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža.
CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
 
Zadaci:      
CAD:
- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja pomoću računala
- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža
- shvatiti važnost komuniciranja pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja
  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu 
CAM:
- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.
- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske
 
Praktikum: CAD – CNC - CAM tehnologija (3. razred)
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   
                                                     III          Ukupno
1.     CAD                                           32          32
        Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije
2.     CAM                                           32          32
      Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima    
      (CNC stroj)   
            
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja
Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                         3                        4
1.CAD  
Crtanje pomoću računala u dvije dimenzijeOsposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.1.1. Osnove CAD programa
1.2. Otvaranje i spremanje crteža
1.3. Uporaba naredbi
1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta
1.5. Zadavanje koordinata
1.6. Postavljanje parametara crteža
1.7. Pregledavanje crteža
1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata
1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova
1.10. Crtanje krivulja
     točkastih objekata
1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata
1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža
1.13. Kreiranje teksta
1.14. Crtanje kota
1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija
1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 
2. CNC - CAM
Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima    
 Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.
 2.1. Sastavni dijelovi i ustroj
    CNC stroja
2.2. Mjerni sustavi
2.3. Koordinatni sustav
2.4. Nulte i referentne točke
2.5. Vrste upravljanja
2.6. Alatni sustavi i korekcija
    alata
2.7. Program i programiranje
2.8. Izrada predmeta na
    numerički upravljanom
   stroju
  

 


6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije
Razred: Treći
Tjedni (ukupni) fond sati:   3. razred 2 sata (64 sata)
                     32 sata – Pneumatski sustavi
                    16 sati – Hidraulički sustavi
                    16 sati - Osnove robotike
Cilj:   
Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.
 
Zadaci:      
Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.
Znati izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.
Upoznati osnove robotike.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.
Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.
Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.
Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 
Osnove automatizacije 
1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom
R.br.        Nastavno područje                   
                                                     III          Ukupno
1.     Pneumatski sustavi                                 32          32
        Izrada jednostavnih pneumatskih sustava.
2.     Hidraulički sustavi                                  16          16
        Izrada jednostavnih hidrauličkih sustav.
3.     Osnove robotike                                   16          16
        Upoznavanje jednostavnih robota.
      UKUPNO SATI                                  64          64
 
2. Cilj i zadaci nastavnih područja
Osnove automatizacije
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj
1         2                   3                            4
1.Pneumatski sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne pneumatske sustave.Vježbe:
V1; Izravno upravljanje
V2; Neizravno upravljanje
V3; Upravljanje I – funkcijom
V4; Upravljanje ILI - funkcijom 
V5; Memorijsko upravljanje
    cilindrom (samodržanje) 
V6; Primjena 
    Jednosmjerno-prigušnog i 
    brzoispusnog ventila
V7; Upravljanje ovisno o tlaku
V8; Upravljanje ovisno o 
    vremenu. 
 
2.Hidraulički sustaviZnati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.
 V1; Hidraulička preša
V2; Vježba iz prakse
3.Osnove robotike
 Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.Građa robota.
Princip rada.
Primjena robota.
 

 
IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala
                  
Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim 
oznakama.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
 
Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
1.UvodUpoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.
Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnove metalografije:
- osnovni pojmovi
- kristalografija i kristalizacija
- dijagrami stanja
 
2.Sirovo željezo 
- dobivanjeUsvojiti osnovna znanja
o sirovom željezu.Dobivanje sirovog željeza:
- željezne rude, talionički dodaci
  i koks
- Visoka peć i procesi u Visokoj
 peći
- proizvodi Visoke peći
 
3.Prerada sirovog željeza u lijevano željezo
 Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.Prerada sirovog željeza:
- Sivi lijev; lijevano željezo s 
 lamelarnim grafitom
- Žilavi (Modularni) lijev
- Tvrdi lijev
- Kovkasti (Temper) lijev
- Čelični lijev
 
4.Prerada sirovog željeza u čelik.Usvojiti osnovna znanja
o preradi sirovog željeza u čelik.Postupci dobivanja čelika:
Bessemerov i Thomasov 
postupak – konvertori.
Siemens Martenov postupak.
Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.
Elektro postupak dobivanja
čelika.
 
5. Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željezaOsposobiti izabrati određeni 
materijal prema zahtjevu 
tehničkog 
crteža, prema standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.Podjela čelika.
Konstrukcijski čelici.
Alatni čelici.
Označavanje čelika prema
standardima.
Označavanje lijevanog 
željeza prema standardima.
6. Obojeni metali i njihove legureUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.
Osposobiti izabrati određeni 
materijal prema zahtjevu 
tehničkog crteža, prema 
standardima i
trgovačkim oznakama.
Osposobiti učenika na 
samostalno korištenje 
literature i drugih izvora 
podataka iz područja
tehničkih materijala.
 Vrste obojenih metala i
njegovih legura.
Teški obojeni metali.
Legure teških obojenih
metala.
Laki metali.
Legure lakih metala.
7. Sinterirani materijaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.Postupak izrade.
Sinterirani željezni materijali.
Sinterirani obojeni metali.
Tvrdi metali.
Oksidno keramički rezni
materijali.
8. NemetaliUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.Vrste nemetala.
Plastične mase.
Drvo, guma, koža, tekstil.
Staklo, porculan, azbest.
 
9.Goriva i mazivaUsvojiti osnovna znanja
o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.Goriva.
Maziva.

 
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci
                  
Razred: Prvi
Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.
Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Prva godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Veličine i jedinice           Naučiti osnovne veličine.     Veličine..     
                        Znati pretvoriti jedinice.      Pretvorba jedinica.    
 
2.     Proračuni dužina           Znati i umjeti proračunati     Proračuni podjele dužine.
i kutova                  podjelu dužine i kutova.      Proračuni opsega kruga i                                                                                             njegovih dijelova.
                                                     Proračuni razvijene dužine.                                                                                            Pravokutni trokut - 
                                                     Pitagorin poučak.
                                                     Trigonometrijske funkcije                                                                                             pravokutnog trokuta.  
3.     Proračuni površina          Znati i umjeti proračunati     Proračuni površina:
volumena, oplošja i mase     površinu, volumen,          ravni likovi,
                              oplošje i masu likova i tijela.   krug, dijelovi kruga, elipsa
                                                     Proračuni volumena i
                                                     oplošja tijela:
                                                     kocka, kvadar, piramida
                                                     valjak, stožac, kugla.
                                                     Proračuni mase i težine.
                                                     
IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina
 
Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala 
                  
Razred: Druga 
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati) 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.
 
Zadaci:
Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.
Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.
Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)
- vještine; primjena znanja korištenjem literature 
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike 
Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji
 


Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje   Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
1         2                   3                       4
 
1.UvodPonoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.
Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.
 Značenje tehničkih materijala.
Podjela tehničkih materijala.
Osnovna svojstva tehničkih
materijala.
Osnovne postupci ispitivanja
najvažnijih tehničkih materijala
2.Radionička ispitivanjaUsvojiti osnovna znanja o
postupcima radioničkih ispitivanja.
Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Vrste radioničkih ispitivanja.
Utvrđivanje materijala prema površini.
Ispitivanje materijala iskrenjem.
Ispitivanje materijala prijelomom.
3.Mehaničko – tehnološka ispitivanja
 Usvojiti osnovna znanja o
postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.
Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.
 Ispitivanje vlačne čvrstoće.
Ispitivanje tlačne čvrstoće.
Ispitivanje čvrstoće na savijanje.
Ispitivanje žilavosti i umora.
Ispitivanje tvrdoće.
Ispitivanje limova.
 
4.Ispitivanje materijala bez razaranja.Usvojiti osnovna znanja o
postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.
 Magnetsko fluidna
defektoskopija.
Elektromagnetska defektoskopija.
Ispitivanje ultrazvukom.
Ispitivanje rendgenskim 
zrakama.
 
5. Ostali postupci ispitivanja materijalaUsvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.
 Metalografska ispitivanja.
Kemijska ispitivanja.
Spektralna analiza.
 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci              
 
Razred: Drugi 
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)
Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa
    s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.
Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.
Znati i moći koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje   
 
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)      Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Trigonometrijske funkcije     Utvrditi primjenu           Jedinična kružnica.
                              trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.     
                                                     Primjena trigonometrije.
                                                     Pravokutni i kosokutni
                                                     trokut.
                                                     Mjerenje kuta.
 
2.     Pravilo trojno              Utvrditi primjenu           Jednostavno pravilo trojno.
                              pravila trojnog.            Složeno pravilo trojno.
 
3.     Postotni i kamatni račun      Utvrditi primjenu           Pojam postotnog računa.
                              postotnog i kamatnog računa.  Pojam kamatnog računa.
 


Nastavni predmet: Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke mehanike
            
Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)       
Cilj: 
Utvrđivanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u struci i zanimanju.
Zadaci:
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.
Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
 
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – Druga godina
Cilj i zadaci nastavnih područja
Br.   Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj
1         2                        3                                     4
1.Statika krutog tijela   Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.
Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.
 Osnovni proračuni sila:
- sastavljanje u istom pravcu
- paralelogram sila
- rastavljanje sile u dvije
 komponente.
Proračuni momenata sila:
- poluga
- sila reakcija u osloncima
- kosina, klin, vijak, kolotura 
2.TrenjeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.
 Sile trenje klizanja.
Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.
3.Osnove čvrstoćeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.
                                                                                                                                                        Vrste naprezanja i opterećenja.
Naprezanje na vlak.
Naprezanje na tlak.
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje na odrez.
Naprezanje na uvijanje.
Naprezanje na izvijanje.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.
4.Osnove kinematikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak kinematike.
Jednoliko pravocrtno gibanje.
Jednoliko kružno gibanje.
Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.
Srednja brzina.
Slobodni pad i hitac uvis.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.
5.Osnove dinamikeZnati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..
 Pojam i zadatak dinamike.
Mehanički rad.
Mehanička energija.
Mehanička snaga.
Mehanički stupanj iskoristivosti.
Količina gibanja.
Centrifugalna i centripetalna sila.
Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.


IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina


Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci              
 
Razred: Treći  
Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)               
Cilj: 
Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva s primjenom u struci i zanimanju.
 
Zadaci: 
Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.
Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.
Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.
Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.
 
Provjera postignuća rada učenika:
- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.
- vještine; primjena znanja korištenjem literature.
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
 
Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:
Klasičnim računanjem
Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.
 
Izborna nastava: Matematika u struci - Treća godina
Cilj i zadaci nastavnih područja: 
Red.  Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj
br.
1           2                          3                      4
1.     Proračuni u struci           Praktična primjena znanja    Izrada zadataka iz 
i zanimanju                                       struke i zanimanja.
 
2.     Izračun troškova           Poznavanje troškova i       Materijalni troškovi, 
                              njihovo izračunavanje        vrijeme izrade, ukupni
                                                     troškovi izrade, cijena
                                                     proizvoda ili usluge,
                                                     izračun norme.
 
3.     Kalkulacija               Obračun posla i zarade      Izrada predračuna za 
                                                     jednostavniji posao.
 
 


 
Nastavni predmet: Izborna nastava
Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
                  
Razred: Treća
Zanimanja: bravar, limar, kotlar, kovač, ljevač
Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati) 
 
Cilj: 
Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta
 
Zadaci:
Upoznati se sa korisničkim programima u struci i zanimanju.
Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.
Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih
materijala.
Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.
 
 
Provjera postignuća rada učenika:
- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija
- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.
 
 
Literatura za učenike i nastavnike:
Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :
CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje
      
Područja korisničkih programa izborne nastave:
1.   Tehničko komuniciranje i standardi
2.   Proizvodna tehnika
 
7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT
 
Ispitni cilj: 
Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.
 
Način provjere znanja i umijeća:
-     pismeno
-     praktični uradak ili radne probe
 
Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:
 
SadržajZnanja i vještineNastavna i radna sredstva
Tehnologija obrade i montaže
Tehnologija ljevarstva
Tehničko crtanje
Elementi strojeva i konstruiranje
Osnove tehničke mehanikeZnanja: standardizirani TEST
 Testovi, 
Priručnik
Praktični dioVještine: Standardizirane
- radne probe
- praktični uradakDokumentacija
Predmet obrade
Alati, uređaji i strojevi
 

 
I.
 
Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje ljevač (Narodne novine, br. 84/ 97), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.
 
II.
 
Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela. 
 
III.
 
Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:
 
priprema materijala, alata, naprava i uređaja za izradu elemenata i opreme, potrebne u tehnologiji izrade odljevaka svih stupnjeva složenosti; 
izbor najvažnijih materijala u ljevarstvu prema zahtjevima tehničkog crteža; 
priprema kovine za lijevanje; 
priprema kalupske i jezgrene mješavine; 
priprema kalupa za lijevanje i izvođenje postupka lijevanje; 
obavljanje taljenja i izlijevanja; 
izrada jezgrene i kalupske mješavine; 
izrada pješčanih kalupa; 
izrada kalupa pomoću šablone; 
10.  izrada kalupa strojno; 
izrada proračuna i konstrukcija sustava za ulijevanje i uložaka za različite postupke taljenja kovina i legura; 
izrada sustava za ulijevanje i način ulijevanja; 
postavljanje i održavanje postrojenja u automatskim ljevaonicama metala; 
izvođenje postupka kalupovanja (ručno, pomoću šablone i strojno); 
priprema peći za taljenje metala; 
izvođenje specijalnih postupaka lijevanja; 
ispitivanje materijala za lijevanje, odnosno odgovarajući lijev; 
provjeravanje kakvoće rada i izrade odljevaka u ljevaonicama. 
 
Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.
 
POMOĆNIČKI URADAK


Vrsta uratkaOpis uratka
Ručna izrada kalupaKandidat mora znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup ručnim postupcima
 
 
Strojna izrada kalupa
 Kandidat mora znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, kalupnike, sredstva za zaprašivanje, premaze, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup strojnim tj. mehaniziranim postupcima u serijskoj proizvodnji
 
Izrada kalupa pomoću šablone 
 Kandidat mora znati pripremiti radno mjesto, pripremiti ručni ljevački alat, ljevački pijesak, šablone, sredstva za zaprašivanje, premaze, kalupnike, uljevke i oduške, ljevačke čavle i armaturu te nakon toga izraditi jezgru i kalup pomoću šablone
Priprema kalupa za lijevanje i postupak lijevanja 
 Kandidat mora znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, očistiti i osušiti kalup, poslagati jezgre u kalup, sklopiti kalup te izvesti  ulijevanje taline u kalup 
Izrada mješavina za lijevanjeKandidat mora znati izraditi:
- mješavine za modeliranje 
- povratne mješavine 
- jezgre mješavine, zatim prirediti 
- pijesak za izradu kalupa 
- pijesak za izradu jezgre 
 
 
Izrada jednostavnih strojnih dijelova lijevanjem 
 
 Kandidat mora znati izabrati potreban alat i pribor za lijevanje, odabrati pravilnu veličinu ljevačkog kalupnika, pripremiti i sabiti pijesak, sklopiti kalup, odrediti način ulijevanja te izvesti ulijevanje taline u kalup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADNA PROBA 
 
Vrsta radne probeOpis radne probe
Izrada sustava za ulijevanje
 Kandidat mora znati  dimenzionirati pojedine dijelove, odnosno elemente sustava za ulijevanje (čaša, ispust, provodnik–razvodnik), odrediti načine ulijevanja te izraditi sustav za ulijevanje
 
Lijevanje u kokile 
 Kandidat mora znati izabrati kokile za lijevanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime lijevanja dijelova te izvršiti lijevanje jednostavnih dijelova u kokilama 
Izrada smjesa za lijevanje
 
 Kandidat mora znati izabrati potreban alat i pribor za izradu mješavina za lijevanje i pripremu pijeska, odrediti sastav mješavine za modeliranje, povratne mješavine, mješavine za izradu jezgre, mješavine za pripremu pijeska pri izradi kalupa i jezgre

 
Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija. 
Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.
 
IV.
 
Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.
 
NASTAVNA PODRUČJA
 
Osnove proizvodne tehnike 
Osnove materijala 
Fizikalna i mehanička svojstva (čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, plastičnost) 
 Osnove strojeva i uređaja 
Osnove upravljanje i informatizacije 
Osnove elektrotehnike 
Materijali, sredstva za rad i energija 
Pojave pri skrućivanju i ohlađivanju 
Naprave za izradu modela, materijali za izradu kalupa i jezgri 
Izrada mješavina za lijevanje 
Izrada kalupa i jezgri 
Priprema kalupa za lijevanje i postupak lijevanja 
Specijalni postupci lijevanja 
Greške u odljevcima i kontrola kvalitete 
Tehnički propisi 
Tehničko crtanje, tablice i dijagrami, radni i završni planovi i norme 
Osnovne tehnike ispitivanja i mjerenja 
Vježbe crtanja krivulja, presjeka i razvijenih plašteva 
Vježbe pripreme pijeska za izradu kalupa 
Vježbe izrade kalupa i jezgri 
Vježbe kontrole kvalitete i popravljanje odljevaka 
Matematičke i računske osnove 
 Izračunavanje radnog vremena plaća 
Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina 
 Izračunavanje troškova 
 
OCJENJIVAČKI LIST
I.          PRAKTIČNI DIO ISPITA
 
 Radnje obavljene u okviru 
praktične zadaćeBroj bodova
 
Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije 
0 – 10
Priprema radnog mjesta i red u ljevačkim prostorijama 0 – 10
Izbor postupaka, strojeva, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije 0 – 10
Priprema ljevačkog pijeska 0 – 10
Priprema metala za lijevanje 0 – 10
Izrada kalupa 0 - 10
Izvođenje postupaka lijevanja zadanog dijela0- 20
Rukovanje ručnim alatima 0 – 10
Rukovanje mehaniziranim alatima za lijevanje.0 – 10
Racionalno korištenje materijala i energije0 – 10
Mjerenja i ispitivanja gotovih odljevaka 0 – 10
Mjere zaštite na radu 0 – 10
Završni izgled uratka0 – 10
UKUPNO BODOVA 140

 
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
92 – 100Odličan ( 5 )
81 – 91Vrlo dobar ( 4 )
67 – 80Dobar ( 3 )
50 – 66Dovoljan ( 2 )
0 – 49Nedovoljan ( 1 )

 
II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO 
 
Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.
Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:
 
 
BODOVNA LISTA
 
Postotak (%) bodovaOcjena
90 – 100Odličan ( 5 )
80 – 89Vrlo dobar ( 4 )
70 – 79Dobar ( 3 )
60 – 69Dovoljan ( 2 )
Manje od 30Nedovoljan ( 1 )

 
 
Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.
Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita. 
 
Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.
 
 
Klasa: 133-02/04-02/7
Ur. Broj: 526-12/04-62
Zagreb, 1. srpnja 2004. 

Ministar
Branko Vukelić, v.r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje limar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mljekar - Narodne novine br.: 112 / 2004
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...