Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara i drugi propisi Republike Hrvatske

  PREPORUKA:
  PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE - LINK NA INFORMACIJE - INTERNET USLUGE
  SAZNAJTE KAKO USPJEŠNO PROMOVIRATI SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE >>LINK
Detaljan pregled zakona i drugih propisa Republike Hrvatske
First page | Prev | Next | Last page |

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara


  

Narodne novine br.: 111 - Datum: 12.08.2004. - Interni ID: 20042126


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 4/2004 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE
2128
IZVOD 
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 4/2004 
Lista zaŠtiĆenih kulturnih dobara 
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99.) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 4/2004 – Liste zaštićenih kulturnih dobara. 
II. 
U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. lipnja 2003. godine unesena su slijedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra: 
 
 
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 
Naselje, AdresaKulturno dobroProstorne međeBroj Registra
Katastarske česticeKatastarska općina
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina LASTOVO
SUŠAC Povijesni prostor otoka Sušca č. zem. 13097, 13097/1, 13097/3, 13097/4, 13097/5, 13097/9, 13097/18, 13097/19, 13097/20, 13097/21, 13097/22, 13097/23, 13097/24, 13097/25, 13097/26, 13097/27, 13097/28, 13097/29, 13097/30, 13047/1, 13092/17, 13098, 13099, 13100, 13102, 13103, 13104/1, 13104/2, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112 i 13113 te č.zgr. 649, 650, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1102 i 1103 Lastovo Z-1424 
Općina OREBIĆ
NAKOVANJ Povijesni prostor Nakovana 1230/1, 1227/1, 1229/3, 1242/1, 1242/2, 1243/1, 1243/7, 1243/8,1245/3, 1246/2, 1246/1, 1245/1, preko 3231, 536, 535, 532, 534, 531/4, 531/1, 531/2, 531/3, 530, 513, 502, 501/9, 508/8, 501/7, 501/5, 501/2, 254/2, 253, 245/2, 245/1, preko 3235, 1809, 1807, 1810/5, 1810/4, 1810/3, 1810/2, 1814/3, 1814/2, 1814/1, 3238, 1832/1, 1815, 1816, 1817/2, 1817/1, 1821, 1825/1, 1820/3, 1820/2, 1846/1, 1849/3, 1849/2, 1849, 1851/5, 1871/1, 1871/2, 1871/1, 1873, 1870/1, 1870/2, preko 1084, 1090, 1091, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1028, 1032, 3250, 1031, 1035, 1036, 1042, 1043, 1052, 1096/3, 1096/2, 1096/1, 1097, 1134/2, 113471, 1133, 1134/3, 1135, 1145/2, 1145/1, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1153, preko 3223 i 1230/5 Nakovanj Z-1423 
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB
KAŠINA Povijesna jezgra naselja Kašina Granica sa sjevera od sjeverne međe k.č.br. 207 i 208 k.o. Kašina, prelazi Mažuranićevu, spušta se prema jugu istočnim regulacionim pravcem Mažuranićeve do potoka Kašina, nastavlja zapadnom obalom potoka do južnog regulacionog pravca Soblinečke (k.č.br. 677), prelazi Mažuranićevu (k.č.br. 676) i nastavlja južnom međom k.č.br. 623/2, skreće prema sjeveru po zapadnim međama k.č.br. 623/2, 656, 624/1 i 325/1, nastavlja južnom međom k.č.br. 325/2, prelazi put i uz zapadni regulacioni pravac puta ide do južne međe k.č.br. 321, 316/1, 315, 314, 321/1, pa po zapadnoj međi k.č.br. 321/1 ide prema sjeveru, obuhvaća k.č.br. 312/2, 287, prelazi put k.č.br. 291 i nastavlja zapadnim međama k.č.br. 290, 1560/1, 1560/2, 1560/3a, 1568, 1570, skreće prema istoku po sjevernim međama k.č.br. 1570, 1569, 1553/2, prelazi put i obuhvaća k.č.br. 1550/1 i 1550/2 i dolazi do zapadne međe k.č.br. 1549/3, obuhvaća k.č.br. 1543, nastavlja sjevernom međom k.č.br. 278, 277 i 275, pa zapadnim međama k.č.br. 234/2, 234/4, 234/1, 237, 233, 239, 228 i 227 ide do sjeverne međe k.č.br. 227, po kojoj ide do zapadnih međa k.č.br. 225, 221, 220, 215/1, 207, pa se sjevernom međom k.č.br. 207 i 208, sve k.o. Kašina, vraća na početnu točkuKašina Z-1546 
SESVETE (GRAD ZAGREB) Povijesna jezgra sela Sesvetski Kraljevec Zapadna granica kreće od željezničke pruge i ide istočnim regulacijskim pravcem puta k.č. 5913 u smjeru sjevera do južne međe k.č. 5902, tom međom do točke koja u pravcu nju spaja sa istočnom međom k.č. 5899/1, nastavlja se južnom i istočnom međom k.č. 5945 do Štiberske ceste (k.č. 5946), prelazi cestu, te ide njezinim sjevernim regulacijskim pravcem do potoka (k.č. 5972), potokom ide prema sjeveru do južne međe k.č. 5970, tom međom do puta (k.č. 5983), njegovim istočnim regulacijskim pravcem do puta (k.č. 6008) i tim putem, koji je sjeverna granica, do zapadnog regulacijskog pravca Željezničke ulice (k.č. 6032). Istočna granica ide zapadnom i sjevernom regulacijskom linijom Željezničke ulice do istočne međe k.č. 6255, te nastavlja istočnim međama k.č. 6255, k.č. 6256, k.č. 6253, k.č. 6247 i k.č. 6249, do željezničke pruge, koja je i južna granica kulturnog dobra. Sesvetski KraljevecZ-1539 
SESVETE (GRAD ZAGREB) Povijesna jezgra Sesvete Zapadna granica ide istočnim rubom korita potoka Kostanić (Vuger), od željezničke pruge do ulice Zinke Kunc, te južnom regulacijskom linijom ulice i sjvernim međom k.č. 1279/1 i 1276/1 do Kašinske (k.č. 2512), koju prelazi i obuhvaća staro groblje (k.č. 1312) te južnim međama k.č. 1310/1 i k.č. 1309/1, te sjevernom međom k.č. 1297/1 ide do Varaždinske (k.č. 2517) koju prelazi. Granica se dalje nastavlja južnom međom k.č. 1450/2 i istočnmm međama k.č. 1450/5 i k.č. 1458 do Pakračke ulice (k.č. 1461), njezinom južnom regulacijskom linijom i istočnom međom k.č. 1468/1 preko k.č. 1470 do sjeverne međe k.č. 1472 i puta (k.č. 1481), kojim se nastavlja u smjeru juga do Bjelovarske ulice (k.č. 2523). Granica prelazi Bjelovarsku ulicu i zapadnom regulacijskom linijom ulice Jelkovečki put (k.č. 1859) ide do Livadarskog odvojka i željezničke pruge, koja je južna granica, do početne točke opisa. Z-1538 
ZAGREB, Novakova 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 Arhitektonski ansambl gradskih vila u Novakovoj ulici – 20 stambenih kuća Novakova ulica kućni broj 5 - k.č. 5934; k.b. 7 – k.č. 5933; k.br.8a – k.č. 5814; k.br.9 – k.č. 5928; k.br.10 – k.č. 5817; k.br.11- k.č. 5929; k.br.12 – k.č.5819; k.br.14 – k.č. 5820; k.br. 15 – k.č.5921; k.br.17 – k.č. 5920; k.br.19 – k.č. 5919; k.br.20 – k.č. 5829; k.br.21 – k.č. 5918; k.br. 22 – k.č. 5833; k.br.23 – k.č. 5917; k.br.24 – k.č. 5834; k.br.26 – k.č. 5835; k.br.28 – k.č 5836; k.br.30 – k.č. 5837 i k.br.32 – k.č. 5838 Centar Z-1544 
ZAGREB Dio naselja "Prva hrvatska štedionica" Zapadna granica kreće od raskrižja Zvečajske i Jankomirske, te ide istočnim regulacijskim pravcem Jankomirske (k.č. 2135 k.o. Trešnjevka), nastavlja se južnim regulacijskim pravcem Kostelske (k.č. 6698) na potezu od Jankomirske do Zorkovačke (dio k.č. 6698), te istočnim regulacijskim pravcem Zorkovačke (k.č. 2072) do raskrižja s Lepoglavskom. Južnim regulacijskim pravcem Lepoglavske (k.č. 1905) granica ide u smjeru istoka do zapadnog regulacijskog pravca Krapinske (k.č. 6697) kojim se nastavlja u smjeru juga do raskrižja s Kostelskom. Sjevernim regulacijskim pravcem Kostelske granica se nastavlja u smjeru zapada do sjeverne regulacijske linije Zvečajske (k.č. 6699/2), te dalje ide tom linijom do spoja s Jankomirskom, odnosno do početne točke opisa. Trešnjevka Z-1542 
ZAGREB, Veprinečka 1-15 i Mošćenička 2-16 Kolonija gradskih kuća "Mali stanovi za invalide i izbjeglice iz Istre" k.č. br. 3413 Trešnjevka Z-1550 
ZAGREB,
Klaićeva 9, 9a, 9b, 11,11a, 11b Kolonija gradskih kuća na Ciglani k.č. 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926 i 3927, te k.č. br. 3918, 3919/1 i 3928 Črnomerec Z-1549 
ZAGREB Kompleks groblja Mirogoj Početna najsjevernija točka granice polazi od raskrižja Mirogojske ceste (k.č. 3756 k.o. Gračani i k.o. Remete) i Aleje Hermanna Bollea (k.č. 3757 k.o. Gračani i k.o. Remete), te ide sjevernom i istočnom regulacijskom linijom puta iza grobnice narodnih heroja do sjeverne regulacijske linije puta sjeverno od malih arkada kojom nastavlja u smjeru istoka do sjeverozapadne međe k.č. 3510 k.o. Gračani, te tom međom do Fučkovog jarka (k.č. 5147 k.o. Maksimir). Fučkovim jarkom granica se nastavlja u smjeru jugoistoka do zapadne regulacijske linije ulice Veliki dol (k.č. 5152 k.o. Maksimir), i tom ulicom prema jugozapadu do raskrižja sa Bijeničkom cestom (k.č. 5181 k.o. Centar, k.o. Maksimir, k.o. Gračani). Sjevernom regulacijskom linijom Bijeničke ceste granica ide u smjeru zapada do južne međe k.č 3727/1 k.o. Gračani, te tom međom do Aleje Hermanna Bollea, nastavlja njezinom istočnom regulacijskom linijom do sjeverozapadnog ugla k.č. 3739/1 k.o. Gračani, prelazi Aleju Hermanna Bollea, te nastavlja sjevernom regulacijskom linijom ulice Zmajevac (k.č. 7503 k.o. Centar) do jugozapadnog ugla k.č. 3717k.o. Gračani, te njezinom zapadnom međom do spoja sa k.č. 3716. Južnom i zapadnom međom k.č.. 3176 granica ide prema sjeverudo Mirogojske ceste, te istočnom regulacijskokm linijom Mirogojske nastavlja prema sjeveru do početne točke opisa. Centar, Gračani , Maksimir,
RemeteZ-1526 
ZAGREB Kompleks nekdašnje Strojarnice države željeznice Početna točka kreće od jugozapadnog ugla k.č. 373 i u pravcu ide do kolosijeka željezničke pruge, te tim kolosijekom u smjeru istoka do Strojarske ceste (k.č. 5584). Zapadnom regulacijskom linijom Strojarske ceste granica se nastavlja u smjeru juga do željezničkog kolosijeka, te tim kolosijekom u smjeru zapada do početne točke. Prostorne međe obuvaćaju k.č. 373, k.č. 372, k.č.374, k.č. 375, te dio k.č. 376 i k.č. 371/1. Trnje Z-1540 


 
 
ZAGREB Kompleks šume Dotrščina - mjesto povijesnih događaja Sjeverna početna točka granice kreće od ulice Štefanovec (k.č. 15268 k.o. Markuševec) i ide sjevernom i istočnom međom k.č. 15012 k.o. Markuševec, te istočnim međama k.č. 15012, k.č 15013, k.č. 15014, k.č. 15015, k.č. 15016, k.č. 15017, k.č. 15018, k.č. 15019, k.č. 15020, k.č. 15021, k.č. 15022, k.č. 15023, k.č. 15026, k.č. 15027, k.č. 15028, k.č. 15034, k.č. 15035, k.č. 15037/1, k.č. 15039, k.č. 15048 k.o. Markuševec, te k.č. 1704, k.č. 1708, k.č. 1709, k.č. 1710, k.č. 1711, k.č. 1712 k.o. Dubrava, do potoka Štefanovec. Zapadnom obalom reguliranog potoka Štefanovec ide do zapadne međe k.č. 1694/4 i 1693/2 k.o. Dubrava, prelazi u pravcu potok (k.č. 9514/12), ide južnom međom k.č. 1735, te putem ( k.č. 9513/1) do zapadne regulacijske linije Svetošimunske (k.č. 5169 k.o. Maksimir). Zapadnom regulacijskom linijom Svetošimunske se nastavlja prema jugu do ulice Čret (k.č. 15269 k.o. Markuševec,), te sjevernom regulacijskom linijom ulice Čret ide u smjeru sjeverozapada do sjeverozapadnog ugla k.č. 3742 k.o.Remete, nastavlja zapadnim međama k.č. 3742, k.č. 3743, k.č. 3744, k.č. 3745, k.č. 3746/1, k.č. 3746/2, k.č. 3747, k.č. 3748, k.č. 3749, k.č.3750,k.č.3751 i k.č.3752 k.o. Remete, te SI međom k.č. 625/1 k.o. Maksimirdo Svetošimunske, JZ regulacionom linijom Svetošimunske do ulice Bukovac Gornji (k.č. 730, k.o. Maksimir) te njezinom sjevernom regul. Linijom do potoka Bliznec (k.č. 5140/1) te istočnom obalom potoka do sjeverne međe k.č. 3709 k.o. Remete kojom ide do ulice Čret. Ulicom čret se nastavlja prema sjeveru do potoka te šumskim putem (k.č. 15121 k.o. Markuševec) prema sjeveru do točke koja u pravcu spaja šumski put i sjeverne međe k.č. 15194/1 k.o. Markuševec, nastavlja sjevernom međom te čestice i pravcem preko k.č. 15195/1 do sjev. međe k.č. 15197/1 i tom međom do ulice Štefanovec koja je početna točka. Dubrava, Maksimir, Markuševec, Z-1527 
ZAGREB Park Maksimir Zapadna granica kreće od od raskrižja Maksimirske (k.č. 5148) i Bukovačke ceste (k.č. 5174), te istočnom regulacijskom linijom kolnika Bukovačke ceste ide prema sjeveru do sjeverozapadnog ugla k.č. 3083, te njezinom sjevernom međom do zapadne međe k.č. 3085 i dalje prema sjeveru do ulice Prilesje (k.č. 5159/6). Granica se nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Prilesje, obuhvaća k.č. 2832 i 2858, te ide njezinom istočnom međom i istočnom međom k.č. 2905 u smjeru juga, do jugozapadnog ugla k.č. 2906, te njezinom južnom međom i južnom međom k.č. 2947. Granica dalje ide zapadnom međom k.č. 3067 i k.č. 2948 do istočne regulacijske linije ulice Prilesje, uključujući k.č. 2948, k.č. 2949, k.č. 792/2 i k.č. 792/1. Granica se nastavlja istočnom međom k.č. 792/1 do sjeverne međe k.č. 786, uključujući k.č. 786, k.č. 752, k.č. 622/2 i k.č. 622/1, odnosno do regulacijskog pravca ulica Požarinje 7- k.č. 5166/1, Požarinje 5 - k.č. 5167, i ulice Gornji Bukovac – k.č. 5156/1. Od ulice Gornji Bukovac granica ide južnom regulacijskom ulice Melinišće (k.č. 3710) do sjeverozapadnog ugla k.č. 3711, uključujući k.č. 626 i 628/1 k.o. Maksimir do potoka Bliznec - k.č. 5140/1, dalje potokom Bliznec i sjevernom međom k.č. 730 do Svetošimunske ulice k.č. 5169 k.o. Maksimir.
Svetošimunskom se nastavlja u smjeru juga, uključujući k.č. 729/1, do sjeverne međe k.č. 689, te njezinom sjevernom međom do zapadne regulacijske linije Avenije Gojka Šuška (k.č. 686/5 k.o. Maksimir,), uključujući kao rubne k.č 692, k.č 693/2, k.č. 693/1, k.č. 5141/3, k.č. 686/7, k.č. 686/3, k.č. 5141/4 i k.č. 3010/1 do sjeverne regulacijske linije Maksimirske ceste, koja je i južna granica.
Prostor južno od Maksimirske ceste, na potezu od ulice Svetice do Mandlove ulice, koji obuhvaća k.č. 172, k.č. 173, k.č. 167/1, k.č. 165, dijelove k.č. 163/1, 162/3, 161/1, 160, 146/1, 146/2, 146/3, te dijelove k.č. 145/1, 145/7,145/5, 147, 143 i 138/1 sve k.o. Pešćenica, smatra se zonom neposredne blizine kulturnog dobra Maksimir
PešćenicaZ-1528 
ZAGREB Povijesna cjelina "Željeznička kolonija" Granica ide od početne točke zaštićenog područja na raskrižju ulice Karla Brkljačića i ulice Kneza Branimira, prema sjeveru, regulacijskom linijom istočnog dijela kolnika Branimirove, do ulice Mije Krešića, te se nastavlja prema istoku, južnom regulacijskom linijom kolnika ulice Mije Krešića, te južnom regulacijskom linijom kolnika ulice Ivice Hitreca, i dalje sjevernom granicom k.č.544/1, 545, 546, 547, 548 i 549, sve. Granica se nastavlja sjevernom regulacijskom linijom pločnika Krešićeve, te sjevernom granicom k.č.550 i dalje sjeveroistočno, granicama k.č. 550, 551, 552 i 553, do sjeverne regulacijske linije pločnika Jakićeve i dalje prema jugu, prelazeći Jakićevu, istočnim granicama k.č. 559, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603, 604, 605, 606, 607 608, 609, 611, 612, 613 i 614, do ulice Aleksandra Hondla. Granica zaštićenog područja nastavlja se prema zapadu, sjevernom regulacijskom linijom kolnika Hondlove, prelazeći raskrižje s Badovinčevom, dalje do raskrižja s Kuraltovom i Albrechtovom i nastavlja prema jugu, prelazeći to raskrižje, dalje zapadnom regulacijskom linijom kolnika ulice Dragutina Albrechta do Brkljačićeve, dalje prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom kolnika ulice Karla Brkljačića, prelazeći raskrižje s ulicom Slavoljuba Bulvana, do zapadne granice i početne točke zaštićenog područja na raskrižju Brkljačieve ulice i ulice Kneza Branimira. Maksimir Z-1530 

 
 
ZAGREB, Borongajska bb Povijesna cjelina Aerodrom Borongaj, dio kompleksa tvornice Končar Granica kreće od početne točke zaštićenog područja, jugozapadnog ugla k.č.1322/25, njezinom južnom međom prema zapadu, prelazi pristupnu cestu k.č.1322/23 i ide do zapadne međe te parcele, koja je i zapadna granica kompleksa, te nastavlja prema sjeveru do k.č.1322/22 i dalje njenom zapadnom međom do k.č.1322/17. Granica zaštićenog područja nastavlja se dalje zapadnom i sjevernom međom te katastarske čestice, i nastavlja sjevernom, istočnom, južnom i zapadnom međom k.č. 1322/15, do južne regulacijske linije interne saobraćajnice k.č.1322/23 i dalje prema zapadu južnom i prema jugu istočnom te južnom regulacijskom linijom te ceste, do sjeveroistočnog ugla parcele 1322/25 sve k.o. Peščenica i njezinom istočnom granicom prema jugu do početne točke. Pešćenica Z-1531 
ZAGREB Povijesna cjelina Cvjetno naselje Granica ide od početne točke zaštićenog područja, jugozapadnog ugla parcele osnovne škole Cvjetno naselje, k.č. 4894/1, prema sjeveru zapadnom međom te parcele, nastavlja zapadnom granicom k.č. 4894/6 do zapadne i sjeverne međe početka Cvjetne aleje k.č. 5655/2 i dalje prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Odranske ulice k.č. 5639/4, odnosno zapadnom međom parcela k.č. 4561/4, 4561/2, 4562, 4563, 4564, 4641/1 i 4566, do Slavonske avenije k.č.5583/1 i nastavlja se prema istoku, južnom regulacijskom linijom kolnika Slavonske avenije, do ulice Josipa Marohnića k.č. 4339/1. Granica se nastavlja prema jugu, zapadnom regulacijskom linijom Marohnićeve do ulice Prisavlje. k.č. 5683 i ide prema zapadu, od Marohnićeve sjevernom regulacijskom linijom kolnika ulice Prisavlje, prelazi pločnik u pravcu zapadne međe škole do početne točke. Trnje Z-1543 
ZAGREB, Heinzelova 66-68 Povijesna cjelina industrijskog kompleksa "Gradska klaonica i stočna tržnica" k.č. 66, k.č. 67/1, k.č. 67/2 i k.č. 68 k.o. Trnje; odnosno Heinzelovom i ulicom Podaupskoga. Trnje Z-1534 
ZAGREB, Koturaška - Trnjanska cesta Povijesna cjelina industrijskog kompleksa Paromlin Sjeverna granica kreće od raskrižja Paromlinske i Koturaške ceste, te ide sjevernim međama k.č. 414/1, k.č. 414/4 i k.č. 414/5 do raskrižja Koturaške i Trnjanske ceste. Granica se dalje nastavlja prema jugu istočnom međom k.č. 414/2, i k.č. 415/1 do ograde prema zgradi Matice hrvatskih iseljenika, te tom ogradom nastavlja do istočne međe k.č. 418. Istočnom, južnom i zapadnom međom k.č. 418 i zapadnom međom k.č. 417/1 granica ide prema sjeveru do spoja sa južnom međom k.č. 414/1, te tom međom prema zapadu do njezinog sjeverozapadnog ugla, odnosno do početne točke opisa. Trnje Z-1533 
ZAGREB Povijesna cjelina Markuševec Granica počinje od raskrižja Markuševečke ceste s ulicom Vida Ročića, i ide južnim regulacionim pravcem ulice V. Ročića i nastavno Vincekovog brega, nastavlja zapadnim regulacionim pravcem ulice Ivlje do južne međe k.č. 11772, te nastavlja istočnom i sjevernom međom k.č. 11595 i južnom međom k.č.br. 11596, 11706, 11703, 11701, 11700, 11699, 11643, 11642, potom prelazi ulicu Štefanovec i ide južnom međom k.č. 11491, i prelazi potok Štefanovec, nastavlja zapadnom obalom potoka do južne međe k.č. 11448, pa južnom međom k.č. 11477, te zapadnom međom k.č. 11477, 11468, 11469, zatim nastavlja jugozapadnom međom k.č. 11450, prelazi u visini ulice Skuzini Markuševečku cestu i ide sjevernim regulacionim pravcem ulice Skuzini pa južnim međama čestica k.č. 10983 i 10991, i južnom, zapadnom i sjevernom međom k.č. 10992, potom sjeverozapadnim međama k.č. 10990, 10984, 10985, 10968, 10967, 10966, 10964, 10963, 10960, 10959, 10956, te zapadnim međama k.č. 10958, 10942, 10935, 10930, 10929, 10894, sjevernim međama k.č. 10899 i 10912, zapadnim međama k.č. 10905/1 i 10905/2, južnom i istočnom međom k.č. 10906, istočnim međama k.č. 10876, 10874, 10873, prelazi potok Štefanovec i ide zapadnom međom k.č..10815 do ulice Mrzljak, prelazi ulicu Mrzljak, spušta se njezinim istočnim regulacionim pravcem do sjeverne međe k.č. 10796 i 10775, prelazi ulicu Brežovanka, nastavlja sjevernim međama k.č. 9769, 9771 i 9772, prelazi ulicu Pilatušćak, nastavlja sjevernom međom k.č. 9780, prelazi Markuševečku spušta se njezinim istočnim regulacionim pravcem do početne točke. Markuševec Z-1548 
ZAGREB Povijesna cjelinna Gornje Vrapče Zapadna granica ide od Vrapčanske ceste jugozapadnim međama k.č. 3480 i k.č. 3479 k.o. Vrapče do potoka Vrapčak (k.č. 4764), zatim istočnom obalom potoka Vrapčak do mosta kod Majdakove ulice gdje prelazi Vrapčansku cestu (k.č. 6874/1 k.o. Vrapče i k.o. Gornje Vrapče), te se nastavlja sjevernim međama k.č. 2460 i k.č. 2462 k.o. Gornje Vrapče, i zapadnim međama k.č. 2495/3, k.č. 2503, k.č. 2504/1 do Močvarske ulice (k.č. 4774). Granica dalje ide istočnom regulacionom linijom Močvarske ulice do sjevernih međa k.č. 2522 i k.č. 2525, te se nastavlja južnom regulacionom linijom odvojka Močvarske do Piškorovog puta, a zatim zapadnom regulacionom linijom Piškorovog puta (k.č. 4791) do južne i zapadne međe k.č. 3437, te južnih međa k.č. 3436 i 3435/1, sve do Vrapčanske ceste, koju prelazi i vraća se do početne točke opisa. Vrapče,
Gor. VrapčeZ-1537 

 
 
 
ZAGREB Povijesna cjelina naselja Čučerje Na sjevernom dijelu granica počinje na sjevernoj međi k.č. 1053/2, zatim prelazi Prigorsku i potok Čučerje, nastavlja po sjevernoj i istočnoj međi k.č. 1062/8, pa istočnom međom k.č. 1062/7, obuhvaća k.č. 734 i 728/2, zatim ide zapadnim međama k.č. 728/1 i 741, prelazi put i sjevernom i istočnom međom k.č. 742, prelazi put i nastavlja sjevernom međom k.č. 667/1, 667/3 i 671/1, opet prelazi put i nastavlja po sjevernoj međi k.č. 699, dalje istočnim međama k.č.. 675/7, 675/6, 675/5, i 675/4, prelazi put i ide istočnim međama k.č. 534/1, 534/2, 534/3, 539/4, 535/2, 535/3, 537/3, 629, 628 pa istočnim regulacionim pravcem puta k.č. 3098, zatim sjevernom i istočnom međom k.č. 544/2 i istočnom međom k.č. 544/1, sjevernim međama k.č. 545/2, 545/3 i sjevernom i istočnom međom 526/3, prelazi poljski put i istočnom i južnom međom k.č. 451/2, pa zapadnom međom k.č.br. 451/3, gdje prelazi put i daljeSZ međom k.č. 359 i sjevernom i zapadnom međom k.č. 548/1, prelazi put i ide zapadnom međom k.č. 358 i sjevernom međom k.č. 339/3 i 339/2, pa sjevernom i zapadnom međom k.č. 253/3, prelazi put k.č. 3100 i ide sjevernom međom k.č. 335/1 i 335/2 opet prelazi put k.č. 3100 i ide južnim međama čestica k.č. 256/1, 251/10, 251/9, 251/8, 251/12, 251/6, 251/5 i 251/4, prelazi potok i ide desnom obalom potoka do Prigorske ceste, zatim istočnim regulacionim pravcem Prigorske, koju prelazi pa nastavlja južnim međama k.č. 175/17, 175/19 i 175/14, potom istočnom međom k.č. 170/2 i sjevernim međama k.č.br. 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12 i 175/13, nastavlja JZ stranom puta k.č. 4576 koji prelazi i ide zapadnim međama čestica k.č.4440/3, 4440/2, 4440/1, 4440/4, 4440/5, 100, 76 64 i 60/1, 40, 39, 38, 44/1, 44/3, 44/5, 44/4 i 46/2 pa prelazi put i ide zapadnom i sjevernom međom k.č. 14/4, zapadnom međom k.č. 828, 827/2, južnom i zapadnom međom 826/2, južnim međama k.č. 840, 839/2 i 838/5, južnom zapadnom i sjevernom međom k.č. 838/4, sjevernom međom k.č.838/5, prelazi put k.č. 3151 i ide njegovom sjevernom granicom prema zapadu do istočnih međa k.č. 988/19, 853/1, 853/2, 853/3, ponovno prelazi put i ide sjevernim međama k.č. 1001/1, 1001/3, 1001/2 , 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4 i 848/2 pa prelazi put i ide zapadnom i sjevernom međom k.č. 1006, sjevernim međama k.č. 1007, 1011/2, 1027, 1026, 1025 i zapadnim međama 1024/2 i 1023/2, zatim zapadnom i sjeveroistočnom međom k.č. 1023/4, zapadnom međom 1056/7 i 1056/11 i zapadnim međama k.č. 1053/26, 1053/24, 1053/23, 1053/5, 1053/4 i 1053/3, te zapadnom i sjevernom međom k.č. 1053/2 dolazi do početne točke. ČučerjeZ-1547 
ZAGREB Povijesna cjelina naselja Vugorvec Granica počinje od raskrižja ulice Augusta Šenoe s odvojkom Kocil brijeg, obuhvaća česticu k.č.br. 1655/1, skreće na jug istočnim rubom k.č.br. 18 k.o. Vugrovec, nastavlja prema jugu istočnim međama k.č.br. 19/4, 20/1, 20/2, 45/1, 45/2, 47/5, 49/4 50/4 i 53/1, zatim skreće na istok, obuhvaća k.č.br. 282/1 i izlazi na Bregovitu ulicu. Južnom regulacionom linijom Bregovite ulice nastavlja prema jugu pa istoku, do istočne međe k.č.br. 275/1, ovom međom skreće prema jugu i nastavlja istočnom međom k.č.br. 275/2 i 275/3, zatim skreće prema istoku sjevernom međom k.č.br. 270, 269 i 264, te izlazi na Vinogradsku ulicu čijim sjevernim regulacionim pravcem ide prema jugozapadu do ulice A. Šenoe. Prelazi Šenoinu i nastavlja sjevernim regulacionim pravcem Slatinske do potoka Vugrovec, istočnom obalom potoka nastavlja prema sjeveru, prelazi potok te sjevernim međama k.č.br. 2788, 2782, 2783, 2784 (put), 2770/1 i 2766, prelazi put k.č.br. 2589 i ide zapadnom međom k.č.br. 2588/7 i 2588/6, obuhvaća parcelu groblja k.č.br. 2581/2 k.o. Đurđekovec i nastavlja jugoistočnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi potok i nastavlja jugozapadnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg prelazi potok i nastavlja JZ regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi ul. A. Šenoe i dolazi na početnu točkuVugrovec Z-1545 
ZAGREB Povijesna jezgra Podsuseda Početna točka zaštićenog područja počinje na raskrižju Aleje Bologne (k.č. 1135 k.o. Podsused, k.o.Gornji Stenjevec) i ulice Susedgradski Vidikovec (k.č.2849/1 k.o.Podsused), te ide sjevernim regulacijskom linijom Aleje Bologna u smjeru sjeverozapada do k.č. 821/1 k.o. Gornji Stenjevec. Zapadnom i sjevernom međom k.č. 821/1 i k.č. 821/4 granica ide do ulice Gornji put (k.č. 5881. k.o. Gornji Stenjevec). Istočnom regulacijskom linijom Gornjeg puta granica ide u smjeru sjevera do Aleje seljačke bune (k.č. 5876/1k.o. Gornji Stenjevec), te nastavlja istočnom međom k.č. 843 do križanja Aleje seljačke bune i ulice Jagodišće (k.č. 5878 k.o. Gornji Stenjevec). Granica nastavlja se sjevernom međom k.č. 918 i k.č. 951, te njezinom istočnom međom do potoka i puta Sutinska vrela (k.č. 5883/3 k.o. Gornji Stenjevec). Istočnom regulacijskom linijom puta Sutinska vrela granica se nastavlja do sjeverne međe k.č. 954 k.o. Gornji Stenjevec, te sjevernom i istočnom međom te parcele ide u smjeru juga, istočnim međama k.č. 32/2, k.č. 29, k.č. 26, k.č. 23, k.č. 19 k.o. Podsused, sjevernom međom k.č. 963 k.o. Gornji Stenjevec, te k.č. 1094/1 i k.č. 991/2 k.o. Posused do Humlove ulice (k.č. 1009 k.o. P Podsused). Južnom regulacijskom linijom Humlove, granica se nastavlja u smjeru istoka do ulice Susedgradski Vidikovec. Zapadnom regulacijskom linijom te ulice granica se nastavlja u smjeru juga preko Podsusedske aleje do sjeverne regulacijske linije Aleje Bologna odnosno do početne točke opisa. Gornji Stenjevec, PodsusedZ-1529 

 
ZAGREB Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb Početna točka ide granicom k.o. Šestine od k.č.355/0 prema istoku i obuhvaća k.č. 313/1, 314/0, 315/0, 316/0, 317/0, 316/2, 312/0, 232/2, 232/1, 231/0, 230/0, 229/2, 228/2, 227/0, 225/0, 224/0, 223/0, 184/2, 192/2, 184/1, 176/0, 175/0, 4625/3, 170/2, 169/1, 168/0, 159/0, 160/0, 161/0, 162/0, 163/0, 157/0 do puta k.č. 4630/0 i njime do puta k.č. 618/1 i 619/0, uključuje k.č. 621/0, 624/0, 625/0, 627/0, put k.č. 640/0 i k.č. 650/2, presijeca k.č. 663/0 u pravcu do k.č. 672/0 koju uključuje i ide dalje prema istoku obuhvaća kao rubne parcele k.č. 673/0, 693/0, 691/0, 690/0, te k.č. 695/0, 696/0, 697/0, 698/0, 699/0, 701/0, 717/0, 718/0, 719/0, 897/0, 895/0, prelazi ulicu Šušnjevac i dalje istočnim međama k.č. 876/2, 871/1, 864/0, 860/0, 858/0, 849/0, 848/0, 845/0, 844/0, 841/2, 820/0, dio k.č. 817/0 i dio k.č. 812/0, te k.č. 813/0 do ulice Sjevernjak. Granica ide dalje na istok sjevernom regulacijskom linijom ulice Sjevernjak i Gračanski Ribnjak do k.č 1784 k.o. Gračani i kao rubne uključuje k.č. 1784, 1771/1, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1611, 1610, 1609, 1607, 1606, 1605, 1596, 1595, 1593/1, 1591, 1588/1, 1583, 1550, 1551, 1552/1, 1552/3,1547/4,1547/3, 1547/2, 1545 i 1544 do puta k.č. 1541, tim putem nastavlja do k.č. 1512 i uključuje k.č. 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1505/3, 1503, 1501, 1499, 1498, 1496, 1493 i put k.č. 1492, do ulice Gračansko dolje. Ulicom Gračansko dolje granica ide prema istoku do JI ugla k.č. 918, od koje granica nastavlja do ulice Svibanjčica (k.č. 995 k.o. Remete), tom ulicom do Kvintičke i putem k.č. 127 do puta k.č. 3788/1, te ulicama Vinec i Česmičkoga do Bukovačke ceste. Istočnom regulacijskom linijom Bukovačke ceste granica se nastavlja prema jugu, do k.č. 2624 k.o Maksimir, njezinom sjevernom međom do istočne regulacijske linije ulice Prisoj i dalje na sjever do uključivo k.č. 2762 i potok, te potokom nastavlja dalje međama k.č. 2701, 2699, 2697, 2695, 2693, 2691, 2689, 2678, 2677, 2675, 2673, 2671, 2669, 3088, 3090, 3092, 3093, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104,3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3129, 3130, 3132, 3133, 3135, 3137, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144/2, te južnim međama k.č. 3144/1, 3145, 3146, 3147, 3148 k.o Maksimir do Bukovačke ceste i dalje prema jugu do Maksimirske ulice. Granica se dalje nastavlja ulicom Svetice i Donje Svetice do Ulice grada Vukovara, te njezinom južnom regulacijskom linijom u smjeru zapada do Držićeve. Zapadnom regulacijskom linijom Držićeve granica ide do sjeveroistočnog ugla k.č. 2203/2 k.o. Trnje, te njezinom južnom međom i južnom međom k.č. 2198 do ulice Pile I, te sjevernom regulacijskom linijom ulice Palić prema zapadu do ulice Vranovina, nastavlja prema zapadu južnom međom k.č. 1830/1 do ulice Kruge, te sjevernom reg. linijom Karašićke i ulice Petra Grgeca do Trnjanske ceste, prelazi cestu i nastavlja južnim međama k.č.1426 i 1417 do Ulice Hrvatske bratske zajednice i nastavlja južnom međom k.č.1253, do Čazmanske kojom ide prema zapadu do k.č. 966/4 te istočnim međama k.č. 966/4, 966/10, 966/6 i 966/5 do Krčke, i nastavlja istočnom međom k.č. 4139/1, obuhvaća k.č.4142 i dalje istočnom regulacijskom linijom Lučićeve prema sjeveru, uključuje k.č.959 i 958 do Humboldtove, te južnom međom k.č.923/53 na zapad do Ulice Fausta Vrančića. Zapadnom regulacijskom linijom te ulice granica nastavlja prema jugu do ulice Lavoslava Ružičke i njome dalje na zapad do uključivo k.č.890 i 889/1, te k.č 857,823/60, 823/61, 823/1i 822/1 do Gagarinovog puta. Gagarinovim putem nastavlja u smjeru zapada do Savske ceste i dalje na jug do Odranske i Lomničke, obuhvaća k.č. 4792 i 4796 k.o. Trešnjevka do ulice Prisavlje, te nastavlja Savskom cestom, obuhvaća k.č. 4837/1i 4825/1, 4849, 4846 te k.č. 6726/0 (Savska cesta) k.č. 6672/1,6672/2, 6669/1, 6669/4,6667/3, 6667/2, 6663/0 i 6665/0, nastavlja regulacijskom linijom pločnika preko Savske ceste do k.č. 4839, prelazi Savsku kod nadvožnjaka željezničke pruge, te nastavlja željezničkom prugom prema sjeveru i ulicom Florijana Andrašeca do Kranjčevićeve. Granica nastavlja u smjeru sjevera zapadnim međama k.č 788/0, 790/0, 791/0, 793/0, 794/0, 795/0, 796/0, 798/0, 802/0, 803/0,804/1, 806/0, 807/0, 809/0, 810/3, 810/1, 811/0, 812/0, 813/0, 814/0, 815/0, 816/0, 817/0, 818/0, 819/0, 820/0, 821/0, te nastavlja Magazinskom cestom (k.č. 6687/0 k.o.Trešnjevka) u smjeru zapada do Metalčeve ulice, tom ulicom prema jugu obuhvaća Trg športova, te Metalčevom ide prema jugu, obuhvaća kompleks Elektrana – Toplana do Selske ceste, tom ulicom nastavlja na sjever do Prilaza baruna Filipovića i dalje prema zapadu do Zagrebačke ulice. Zagrebačkom granica ide prema zapadu do Ilice i njezinom sjevernom regulacijskom linijom, obuhvaća kompleks Ciglane (k.č. 423/1 k.o. Vrapče), te nastavlja sjevernim međama k.č. 347, 348, 349, 350 i 352, prelazi ulicu Črnomerec, te istočnom regulacijskom linijom Krčelićeve (k.č.3969) ide do Ulice Sveti Duh i njezinom istočnom regulacijskom linijom uključujući kompleks bolnice Sveti Duh, jugozapadnom međom k.č. 1512/1 i 1503 i zapadnom međom k.č. 1508 k.o. Vrapče do zapadne regulacijske linije ulice Kajfešov brijeg, kojom nastavlja prema jugu do ulice Kuniščak i tom ulicom do ulice Šestinski dol. Granica dalje nastavlja ulicom Šestinski dol prema sjeveru do potoka (k.č.4626/4, k.č. 4626/2 i 4626/1 k.o. Šestine) na sjever do južnih međa k.č. 1986/0, 1987/0, 1988/0, 1989/0, 1995/0, 1976/0, prelazi ulicu Kosinci i uključuje k.č. 1974/0 i 355/0, do početne točkeGračani, Maksimir, Remete, Šestine, Trešnjevka, Trn je, VrapčeZ-1525 

 
ZAGREB Stambeno naselje "Gogoljin brijeg" Zapadna granica kreće od raskrižja Petrove i Medovićeve ulice, te ide istočnim regulacijskim pravcem Medovićeve ulice (k.č. 5018 k.o. Maksimir), nastavlja se južnim regulacijskim pravcem Filipovićeve (k.č. 5200) na potezu od Medovićeve do istočnih međa k.č. 4389, 4405 i 4409/1 do sjeverne međe k.č. 4415, dalje ide sjevernom međom k.č. 4415 do zapadnog regulacijskog pravca Ulice Ferde Kovačevića (k.č. 4417). Sjevernim rubom kolnika Petrove ulice (k.č. 5150) granica ide u smjeru zapada do spoja s Medovićevom ulicom, odnosno do početne točke opisa.Maksimir Z-1541 
ZAGREB, Gajeva 2, 2a, 2b, 2c, Bogovićeva 1, 1a, 1b, 2 i 4, Petričeva 1, 3, 5 i 7, Ilica 1, 1a Zakladni blok k.č. 2269, k.č. 2270, k.č. 2272, k.č. 2273, k.č. 2274, k.č. 2275, k.č. 2279, k.č. 2280, k.č. 2281, k.č. 2277, k.č. 2266 i k.č. 2267 Centar Z-1535 
ZAGREB Zapadna padina ulice Donji Brezinščak Granica zaštićenog područja kreće od sjeverozapadnog ugla k.č.2505/13 k.o. Remete i ide južnom regulacijskom linijom ulice Brezinščak, k.č.3792, te nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Donji Brezinščak do sjeveroistočnog ugla k.č. 2458/2. Istočnom i južnom međom k.č. 2458/2, granica se nastavlja jugozapadnim međama kč. 2458/1, 2457, 2456, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2448, 2447, 2446, 2445, 2444, 2443, 2442, 2441, 2440, 2439, 2438/1, 2438/2, 2437, 2436, 2435, 2434, 2433, 2432, 3798, 2431/2, 2431/1, 2430, 2428, 2505/12, 2505/2, do k.č. 2505/13 do početne točke opisa. Remete Z-1532 
ZAGREB Zelena potkova Granica zaštite počinje na sjeverozapadnom uglu kč. 2429 k.o. Centar te ide u smjeru istoka obuhvaćajući kao rubne kč. 2429, k.č. 2431, k.č. 2416, k.č. 2417, prelazi Amruševu i nastavlja se istočnim međama kč. 2433 i k.č. 2434, prelazi Đorđićevu i nastavlja se istočnim međama kč. 2438, k.č. 2441 i k.č. 2442/1, do Boškovićeve ulice. Granica se nastavlja istočnim međama kč. 2444, k.č. 2447, k.č. 2448, i k.č. 2452, prelazi Matičinu i ide istočnim međama kč. 2454, k.č. 2459, k.č. 2460 do Hatzove ulice. Od Hatzove granica ide istočnim međama kč. 2463, k.č. 2467, k.č. 2468, k.č. 2469, k.č. 2472, k.č. 2473 i k.č. 2478, do Šenoine koju prelazi i nastavlja se istočnim međama kč. 2491, k.č. 2485 i k.č. 2486, te sjevernim međama k.č 2488 i k.č. 7493 do Branimirove ulice. Sjevernom regulacijskom linijom Branimirove, granica ide do Palmotićeve, skreće prema jugu i nastavlja istočnom međom kč. 7497 do željezničke pruge. Južna granica ide željezničkom prugom u smjeru zapada do Crnatkove koju prelazi, te se nastavlja zapadnim međama kč. 2912, i k.č. 2906, prelazi Vodnikovu i nastavlja se zapadnim međama kč. 2756, k.č. 2772, k.č. 2773, k.č. 2774, k.č. k.č. 2775, k.č. 2776, k.č. 2777, k.č. 2778 i k.č. 2779, te prelazi Žerjavićevu ulicu. Dalje se nastavlja zapadnim međama kč. 2785, k.č. 2787, k.č. 2788, k.č. 2793 i k.č. 2794, skreće na zapad, prelazi Savsku cestu, te kao rubne parcele obuhvaća kč. 2798/2, k.č. 2799 k.č. 2800 i kč. 2044, do Frankopanske. Dalje se nastavlja sjevernim međama k.č. 2142, k.č 2144, k.č. 2143 i k.č. 2141, te kao rubne parcele obuhvaća kč. 2147, k.č. 2155 i k.č. 2156, prelazi Hebrangovu, obuhvaća kč. 2743, k.č. 2742, k.č. 2740, k.č. 2739, k.č. 2738, k.č. 2737, k.č. 2736 i k.č. 2735, prelazi Žerjavićevu i nastavlja se istočnim rubovima parcela kč. 2722, k.č. 2701/1, k.č. 2697, k.č. 2696, k.č 2695, k.č. 2689, i k.č. 2688, prelazi Gundulićevu, te obuvaća kč. 2660, k.č. 2659, ide sjevernim zidom objekta na kč. 2653, i uključuje kč. 2658, k.č. 2657 i k.č. 2637 do Kumičićeve. Uključujući kao rubne parcele kč. 2636, k.č. 2635, k.č. 2634, k.č. 2633, granica se nastavlja do Haulikove. koju prelazi nastavlja se u smjeru istoka obuhvaćajući kč. 2545, prelazi Gajevu i nastavlja sjevernim međama parcela kč. 2542, k.č. 2541 i k.č. 2540. Granica dalje ide u smjeru sjevera zapadnim međama kč. 2534, k.č. 2533, k.č. 2532, k.č. 2527, k.č. 2526 i k.č. 2521, prelazi Trenkovu i nastavlja zapadnim međama kč. 2513, k.č. 2512 i k.č. 2510, prelazi Katančićevu i obuhvaća kao rubne kč. 2505, k.č. 2504, k.č. 2495, kč. 2352, k.č. 2353, k.č. 2354, k.č. 2355, k.č. 2356, kč. 2360, k.č. 2361, k.č. 2362 i kč. 2373, te skreće prema istoku, prelazi Prašku ulicu i spaja se sa početnom točkom opisa. Centar Z-1536 

 
Klasa: 612-08/04-01-06/08
Urbroj:532-10-1/3-04-4
Zagreb, 30. lipnja 2004. 
Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.
 Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara


  

Narodne novine br.: 12 - Datum: 30.01.2008. - Interni ID: 20080351


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/07 - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE
351
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/07
Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 3/2007 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. rujna 2007. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 
NaseljeKulturno dobroProstorne međeBroj
RegistraDatum isteka preventivne zaštite
Katastarske česticeKatastarska općina
BRODSKO-POSAVSKA županija
Grad NOVA GRADIŠKA
NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 9Zgrada gimnazije 2260Nova Gradiška P-2405 30. 7. 2010. 
 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina DUBROVAČKO PRIMORJE
SLANO Ruralni kompleks Mozara č.zgr. 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, č.zem. 115, 123, 124, 125, 126Mravinca P-2373 8. 6. 2010. 
Grad DUBROVNIK
DUBROVNIK Crkva sv. Ane č.zgr. 245, č.zem. 730/5Gruž P-2412 2. 7. 2010. 
DUBROVNIK Crkva sv. Vlaha na Gorici č.zgr. 243Gruž P-2413 2. 7. 2010. 
DUBROVNIK, Lapadska obala 1 Kuća Muratti č.zgr. 304, č.zem. 979/1, 985/3, 984/5, 984/6 Gruž P-2420 2. 7. 2010. 
DUBROVNIK Ljetnikovac Marina Bunića čest.zgr. 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 187,
185/3, 410/1, 411, 2524, 2525, 3010, čest.zem. 401/1, 402, 403, 405/1, 401/2, 401/3, 401/4, 405/2, 406/1, 406/2 te dio čest. zem. 378/3Gruž P-2374 27. 6. 2010. 
DUBROVNIK Ljetnikovac Stjepović –
Skočibuha k.č. zgr. 164, 165, k.č. zem. 1082, 1083Dubrovnik P-2372 27. 6. 2010. 
DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 74Zgrada Doma narodnog zdravlja č.zgr. 654 i č.zem. 519/7Gruž P-2411 8. 6. 2010. 
ZATON (DUBROVNIK) Ljetnikovac Zamanja i crkva Male Gospe č.zgr. 146, 147, 148 i 149, č.zem. 1181/1, 1182, 1184, 1186, 1185, 1187, 1188, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1208, 2993/1, 2993/2, 2994, 2995/2Zaton P-2414 21. 6. 2010. 
Općina KONAVLE
ČILIPIKuća Rešetarč.zgr. 438ČilipiP-2430 13. 9. 2010.
Općina SMOKVICA
SMOKVICA Arheološki lokalitet Sutvara č.zem. 4217/1, 4219/1, 4333/2 SmokvicaP-2421 19. 6. 2013. 
Općina TRPANJ
TRPANJ Crkva sv. Roka s grobljem, stubištem i spomen križem č.zgr. 192/1, č.zem. 2035, 787/2, 787/3, 787/1, 789, 850/1, 850/2, 3444Trpanj P-2407 4. 7. 2010. 
Općina ŽUPA DUBROVAČKA
MLINICrkva sv. Ilara č.zgr. 1 i 3, č. zem. 1 Zavrelje P-2371 27. 6. 2010. 
GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB
ZAGREB, Ilica 85 Akademija likovnih umjetnosti 3830/1 Črnomerec P-2312 8. 6. 2010. 
ISTARSKA županija
Grad UMAG
SAVUDRIJA Arheološki lokalitet i crkva sv. Lovre od Valfontane k.č. 178, 176, 194/3, 194/2, 175 i k.č. zgr. 12Savudrija P-2445 7. 10. 2011. 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Grad ĐURĐEVAC
BUDROVAC Kapela Blažene Djevice Marije od Ružarija 363/3, 363/17, 406/2, 2010/8 i 2010/10Budrovac P-2361 9. 7. 2010. 
Grad KRIŽEVCI
KRIŽECI,
Ulica Josipa Račkog 17Kanonička kurija667/1Križevci P-2431 3. 8. 2010.
Općina LEGRAD
LEGRAD Pil sv. Florijana 7839/1Legrad P-2342 30. 5. 2010. 
Općina NOVIGRAD PODRAVSKI
NOVIGRAD PODRAVSKI Kapela sv. Klare 4678/355 i 2983Novigrad Podravski P-2360 2. 7. 2010. 
NOVIGRAD PODRAVSKI Pil sv. Margarete 4621Novigrad Podravski P-2344 28. 5. 2010. 
Općina VIRJE
VIRJE Pil Presvetog Trojstva 8720/1Virje P-2446 3. 5. 2010. 
KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina BUDINŠČINA
GOTALOVEC Kapela sv. Petra 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/5,
1109/6, 1110, 1113/1, 1113/2, 1113/3,
1113/4, 1113/5, 1113/6, 1113/7, 1113/8, 1113/9,
1113/10, 1113/11, 1113/12, 1113/13, 1113/14, 1113/15, 1113/16, 1113/17, 1114, 1116, 1117, 1118/1, 1118/2, 1118/3, 1118/4, 1118/5, 1118/6,
1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/10, 1118/11, 1118/12, 1118/13, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/19, 1118/20, 1118/21, 1118/22, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1118/26, 1118/27, 1118/28, 1118/29, 1118/30, 1125/5, 1125/6, 1125/7, 1125/8, 1125/9, 1125/10,
1125/11, 1125/12, 1125/13, 1125/14, 1125/15, 1125/16, 1125/17, 1126, 2029 i 2044Gotalovec P-2433 26. 7. 2010. 
ZAJEZDA Burg Milengrad 2282, 2283, 2288, 2309/20 i 2309/21Zajezda P-2359 16. 7. 2010. 
Općina ĐURMANEC
ĐURMANEC, Gornje Podgorje br. 19 Tradicijska kuća i gospodarski objekt 1338/10 i 1333/2Putkovec P-2311 15. 6. 2010. 
Općina GORNJA STUBICA
GUSAKOVEC, Zrinšćaki br. 12 Drvena tradicijska kuća 4172/1, 4172/2, 4173, 4174 i 4175 Gusakovec P-2308 11. 6. 2010. 
Grad KRAPINA
KRAPINA
Trg Stjepana Radića 1 Zgrada Osnovne škole Ljudevita Gaja2615 Krapina – grad P-2309 20. 6. 2010. 
Općina KUMROVEC
KUMROVEC Vila Kumrovec (rezidencija Josipa Broza Tita) 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879 i 890 Razvor P-2379 19. 7. 2010. 
Općina MIHOVLJAN
KUZMINEC Kapela sv. Marije Magdalene 2437, 2438, 2439/2, 2439/4, 2439/5, 3655 i dio čestice 2439/3 Šemnica P-2435 20. 8. 2010. 
Općina ZAGORSKA SELA
ZAGORSKA SELA Kurija Poklek 159/1, 160, 161, 162, 163, 167/1, 167/2, 167/3, 167/35, 167/36, 167/37 i 168 Zagorska Sela P-2436 20. 8. 2010. 
LIČKO-SENJSKA županija
Općina LOVINAC
LOVINAC Arheološki lokalitet Cvituša 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454/1, 6454/2, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, dio 6460, 6461/1, 6461/2, 6463, 6464/1, 6464/2 i 6467 Lovinac P-2380 13. 7. 2013. 
LOVINAC Arheološki lokalitet Pod Cvitušom – ostaci rimske ceste 846/1, 846/2, 847 i 850 Cerje P-2381 13. 7. 2013. 
Općina UDBINA
PEĆANE Arheološki lokalitet Masnikosina gradina 5138, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268 i dio 5286 Debelo Brdo P-2382 13. 7. 2013. 
UDBINA Arheološki lokalitet sv. Marko – Grob 3291 Udbina P-2353 6. 7. 2013. 
MEĐIMURSKA županija
Općina SELNICA
SELNICA Kompleks crkve sv. Marka, župnog dvora i pomoćne građevine 5191, 5192, 5193 i 5195 Selnica P-2336 6. 6. 2010. 
OSJEČKO-BARANJSKA županija
Grad OSIJEK
OSIJEK,
Krežmina 1 Dom narodnog zdravlja 5865 Osijek P-2403 31. 7. 2010. 
OSIJEK,
Kardinala Stepinca 4 Dvokatnica 5614/1, 5614/2, 5614/3 Osijek P-2398 23. 7. 2010. 
OSIJEK,
Adamovićeva 2 Kuća Knopp 5506/1 Osijek P-2427 1. 8. 2010. 
OSIJEK,
Kardinala Stepinca 13 Stambena zgrada 5600/1, 5600/2, 5600/3, 5600/4 Osijek P-2399 23. 7. 2010. 
OSIJEK,
Kardinala Stepinca 2 Našička tvornica tanina i paropila 5616Osijek P-2400 23. 7. 2010. 
OSIJEK Vodotoranj 8935/1 Osijek P-2404 31. 7. 2010. 
OSIJEK,
Trg L. Ružičke Glavni željeznički kolodvor 8935/1 Osijek P-2402 23. 7. 2010. 
POŽEŠKO-SLAVONSKA županija
Grad PAKRAC
PAKRAC, Gavrinica Kapela Male Gospe na groblju 1398 Pakrac P-2415 17. 8. 2010. 
Grad POŽEGA
POŽEGA, Trg sv. TerezijeKuća na Trgu sv. Terezije 1418/1 i 1418/2 Požega P-2438 29. 7. 2010. 
PRIMORSKO-GORANSKA županija
Općina MALINSKA-DUBAŠNICA
MALINSKA Arheološko nalazište Cickini 675/11 Miholjice P-2365 29. 6. 2013. 
Općina MRKOPALJ
MRKOPALJ Župna crkva Majke Božje Žalosne 3266 i 3267 Delnice P-2345 14. 6. 2010. 
SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Grad NOVSKA
NOVSKA, GrobljeKapela sv. Josipa 581 (164, 165, 166) i 1201 Novska P-2335 25. 5. 2010. 
STARA SUBOCKA Povijesna seoska cjelina Stara Subocka 317/1, 574/1, 567/1, 578, 571, 568, 565, 563, 562, 553, 551, 549/1, 548, 545, 544, 541, 540, 537, 536, 533, 530, 528, 529, 521, 520/2,
515/1, 505, 506, 507, 435, 494, 493, 491/1, 491/3, 489, 488, 483, 482, 480, 477/1, 474, 471, 469, 468, 461, 459, 458, 454, 453, 450, 449, 446, 445, 442, 435, 436, 432, 431, 427, 428, 422, 420/2, 420/1, 418, 416/1, 414, 413, 411, 409, 408/2, 408/1, 405, 403, 400/2, 399, 396, 395, 382, 377, 376, 375, 378, 374, 369, 368/1, 365, 364, 361, 360, 358, 357, 353, 352, 351, 350, 344, 746/3, 747/3, 758, 759, 760/1, 761/1, 2246, 2247, 2254, 2252, 2260/2,
2270/1, 2271/1, 2271/2, 343/1, 343/3, 342/2, 319/1, 322, 324, 327, 328, 330, 331, 332, 339, 340,341/1, 341/2, 2276/1, 2275/1, 2273/3,
2273/1, 2272/1, 2272/4, 2268/4, 2268/2, 2257, 2266, 2259/2, 2265/1, 2265/2, 2265/3, 2261, 2263, 2383, 2382, 2381/1, 2381/3,
2380/3, 2380/2, 2380/1, 2379/4, 2379/3, 2379/2, 2379/1, 1376, 1376/2, 2375, 2370, 2370/1, 2369/1, 2355, 2354/3, 2354/2, 2353, 2343/1, 15, 16, 17, 18, 21, 2326/10, 316/2, 2326/12, 2326/13, 28, 31/2, 32/1, 32/2, 32/3, 33/2, 33/4, 33/6, 33/8, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55/1, 55/2, 55/3, 60/1, 62/2, 65/2, 66/2, 67, 76, 77, 79, 82, 88, 90, 96, 99, 100, 102, 108, 113, 114, 119, 120, 124, 126, 127, 131, 132/1, 137, 139/1, 143, 146, 150/1, 150/2, 151, 156, 157, 161, 162, 166, 167, 172, 174, 179, 180, 187, 189, 190, 193, 194, 198, 209/1, 211, 220, 221, 229, 230, 235, 239, 241, 242, 245, 246, 247, 250, 251, 254, 255/2, 258, 259, 262, 263, 265, 267, 269, 1354, 1353/2, 1353/1, 1351, 1400/3, 1400/4, 1400/2, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1403/3, 1404, 1413, 1409Stara Subocka P-2409 26. 7. 2010. 
Općina POPOVAČA
POPOVAČA Tradicijska drvena klijet 1182Popovača P-2453 9. 8. 2010. 
Grad SISAK
SISAK Povijesna seoska cjelina Suvoj Zapadna granica omeđuje k.č.: 1767, 1768, 1769/1, 1769/2, 1771, 1777, 1780, 1782, 1788, 1790, 1795; sjeverna granica omeđuje k.č. 1799, 1802, 1803, 1808, 1811, 1815, 1820, 1821, 1826, 1831, 1835, 1838, 1841, 1845, 1847, 1852, 1855, 1860, 1862, 1867, 1874/2, 1882, 1886, 1887, 1893, 1897, 1900, 1903, 1906, 1909, 1912/3, 1912/2, 1924,
1928/2, 1935, 1942, 1946, 1950, 1954, 1957, 1959, 1962, 1965, 1967, 1969, 1979, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1990; istočna granica omeđuje k.č.: 1992, 1993; južna granica omeđuje k.č. 1974, prati prometnicu Sisak – Jasenovac te omeđuje k.č.: 1928/1, 1912/1 i položaj zapadno od mrtvog rukavca rijeke Save k.č. 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1713, 1712, 1709, 1708, 1707, 1704, 1703, 1700, 1699, 1696, 1692, 1690, 1687, 1685, 1683, 1680/2Mužilovčica P-2334 21. 5. 2010. 
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina DUGI RAT
DUĆE Crkva sv. Ante Padovanskog 283 i 126 Dugi Rat P-2315 11. 6. 2010. 
Grad KAŠTELA
KAŠTEL GOMILICA Crkva sv. Kuzme i Damjana s grobljem č.zgr. 160 i č.zem. 449/1 Kaštel Gomilica P-2389 25. 7. 2010. 
KAŠTEL GOMILICA Kaštel »Kaštilac«, arhitektonski sklop 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 1308/1, 1308/2, 1309/1, 1309/2, 1309/3, 1382, 1417, 1418, 1419 Kaštel Gomilica P-2390 25. 7. 2010. 
KAŠTEL GOMILICA Kula Kaštilca 32 Kaštel Gomilica P-2396 24. 7. 2010. 
KAŠTEL GOMILICA Opatička kuća u Kaštilcu 45 Kaštel Gomilica P-2322 6. 8. 2013. 
KAŠTEL GOMILICA Župna crkva sv. Jerolima sa župnom kućom č.zgr. 206 i 215, č.zem. 581/1, 581/2 Kaštel Gomilica P-2385 24. 7. 2010. 
KAŠTEL KAMBELOVAC Zgrada nekadašnje baletne škole č.zgr. 244 Kaštel
Kambelovac P-2393 24. 7. 2010. 
KAŠTEL NOVI Loža bratovštine sv. Petra i toranj sa satom 180Kaštel Novi P-2395 24. 7. 2010. 
KAŠTEL STARI Arheološki lokalitet Gostinj 370/1, 370/2, 383, 1625/3, 1626/1, 1626/4, 1626/5, 1627/1, 1627/4, 1627/5, 1627/6, 1627/7, 1629/1, 1629/2, 1629/3, 1629/4,
1629/5, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4,
1630/5, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1632/4, 1632/5, 1633/1, 1633/2, 1633/4, 1950, na istoku: od obale mora preko Obale kralja Tomislava k.č. 1950, istočnim rubom k.č. 1625/3, na sjeveru: sjevernim rubovima k.č. 1625/3, 1627/5, dijelom istočnog ruba i sjevernim rubom k.č. 1629/1, sjev. rubovima k.č. 1630/4, 1630/5, sjev. rubom k.č. 1630/1, 1632/5 i dijelom sjev. ruba k.č. 1632/4, na zapadu: zapadnim rubom k.č. 1633/4, dijelom sjevernog ruba i zapadnim rubom k.č. 1633/1, na jugu: južnim rubom Obale kralja Tomislava odnosno južnim rubom k.č. 1950Kaštel Stari P-2369 6. 7. 2013 
KAŠTEL STARI Crkva Gospe od Ružarija č.zgr. 311, č.zem. 1839/1, 1839/2, 1839/3 i 1832/4Kaštel Stari P-2368 31. 8. 2010. 
KAŠTEL STARI Crkva sv. Josipa č.zgr. 115 Kaštel Stari P-2319 28. 8. 2010. 
KAŠTEL STARI Kaštel Ćipiko 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89, 90, 91 Kaštel Stari P-2320 30. 5. 2010. 
KAŠTEL STARI Stambeni sklop s kulom Cega č. zgr. 34/1, 34/2, 35Kaštel Stari P-2428 25. 7. 2010. 
KAŠTEL STARI Vila Nika 324 Kaštel Stari P-2394 27. 7. 2010. 
KAŠTEL SUĆURAC Arheološki lokalitet Žestinj – crkva sv. Jurja s grobljima 296, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1536, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1538/4, 1538/5, 1539/1,
1539/2, 1539/3, 1539/3, 1539/5, 1539/6,
1540/1, 1567/2, 1830/3, 1830/5, na sjeveru: sjevernim rubom k.č. 1567/2, na zapadu: zapadnim rubom k.č. 1532, zatim preko ceste k.č. 1838/3, zapadnim rubom k.č. 1540/1,
1531/6 i 1539/3; na istoku: istočnim rubom k.č. 1567/2, 1536 zatim preko ceste k.č.
1830/3, istočnim rubom k.č. 1538/3, 1538/1, 1538/4, 1538/5, 1531¸/2, na jugu: južnim rubom k.č. 1539/3, 1539/1, 1538/2 i 1531/2Kaštel Novi P-2351 2. 7. 2013. 
Općina LEĆEVICA
RADOŠIĆ Ruralna cjelina zaseoka Škopljanci na sjeveru: 432, 426, 425, 433, 435, 436, 437/1, 453/1; na istoku: 424, 423, 422, 398; na jugu: 399, 400/2, 402, 403, 408/1, 3172/7, 3172/8, 411/1, 412/2, 414/3, 439, 441/1,
442/2, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 446; na zapadu: 447, 448/1, 448/2, 449, 450/1, 452 Radošić P-2408 7. 8. 2010. 
Općina MARINA
VINIŠĆE Arheološki lokalitet gradina Oriovica 15992, 15993, 15994, 16062 Vinišće P-2437 29. 8. 2010. 
Grad OMIŠ
DONJI DOLAC Sakralni sklop oko crkve sv. Martina 880 i 7709 Dolac Donji P-2346 28. 6. 2010. 
Općina POSTIRA
POSTIRA Urbanistička cjelina naselja Područje unutar granica označenih na kopiji katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda Split, Ispostave Supetar, klasa: 953-06/07-01/544 urbroj: 541-23-3-09/
3-07-2cod 13. 4. 2007. PostiraP-2314 31. 5. 2010. 
Općina PROLOŽAC
DONJI PROLOŽAC Arheološki lokalitet »Badnjevice« i »Kokića glavica« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1-5, 10, 16/1-3, 465, 5420/1, 5906, 6012/1 Postranje P-2316 15. 6. 2013. 
Općina SEGET
SEGET GORNJI Arheološki lokalitet Gradina Sutilija i rimski kamenolom, zajedno s crkvom sv. Ilije na sjeveru: 4057/1, 4031/1, 4033/3, na zapadu: 4057/1, 4023, 4009, na jugu: 4009, 3963, 3960/2, 3960/1, 3938, 3937, 3936, 3927/2, na istoku: 3927/1, 3927/2, 3931/1, 3942/3,
3942/1, 3947, 3984/2 Seget P-2323 30. 5. 2013. 
SEGET GORNJI Arheološki lokaliteti prethistorijska gradina, tumuli i lokva na sjeveru: 8421, 6287/1, 6302/1, 6302/2 na zapadu: 6273/2, 6288, 6282 na jugu: 6283, 6284, 6285, 6286, 6303 na istoku: 6303, 6302/3 Seget P-2324 4. 6. 2013. 
Grad SOLIN
SOLIN Arheološki lokalitet »Dračevac« 240/1-2, 241, 242/1-28, 243/1-5, 244/1-4, 245/1-7, 246, 247/1-2, 248/1-3, 249, 250/1-7, 251/1-2, 251/4, 252/1-2, 253/1-2, 254/2-3,
255/1-2, 255/6, 256/1-4, 256/6-7, 256/9-10,
257/1-6, 260, 261/1-9, 266, 267, 268, 269/1,
270/1-4, 272/1-2, 273, 274, 275/1-4, 276, 279/1-3,
280, 283/1-4, 284, 285, 286, 287, 289/1-4,
290/1-4, 291, 292/1-8, 293, 294, 295, 296, 297/1-3,
298, 299, 300/1-3, 301, 302, 303/1.2, 304/1-7, 306/1-9, 307/1-3, 308/1-2, 309/1-5, 310/1-2,
314/1-2, 315, 316/1-3, 317/1-2, 318, 319/1-2, 321, 322, 325, 326, 327, 328/1-2, 329/1-2,
331/1-3, 332, 333, 334/1-2, 336/1-2, 337, 338, 339, 341/1-2, 342/1-3, 343/1-2, 344, 345, 346/1-6,
347, 348/1-6, 349/1-9, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359/1-7, 360, 361/1, 363/1-2,
364/1-2, 365, 367, 368/2-3, 370/1-4, 372, 373/1-2,
374, 375/1-6, 376/1-3, 377/1-7, 378, 379, 380/1-2,
381/1-2, 382/1-2, 383, 384/1-2, 385, 386/1-3, 387, 388/1-3, 389/1-2, 391, 392, 393/2, 393/4-6,
395, 396, 397/1-6, 398/1-2, 399, 400, 401/1-2, 402/1-2, 401, 406, 407/1-2, 408, 411/1-4, 412, 413, 414/1-2, 415/1-3, 416, 417/1-2, 418/1-3, 419, 420, 421, 422, 424/1-2, 425, 426, 427/1-2, 428, 429, 430, 431/1-3, 433/1-4, 434, 435, 438, 440, 442, 443/1-3, 444/1 Mravince P-2317 11. 6. 2013. 
Grad SPLIT
SPLIT, Meštrovićevo šetalište 27 Kuća Tresić – Pavičić 9288/1, 9388/2, 9388/3 (8173/1, 8173/3,
8173/4) Split P-2443 14. 8. 2010. 
SPLIT, Hrvojeva 8Kuća Vesanović 12794 8 1360/3) Split P-2444 17. 8. 2010. 
SPLIT, Bregovita 10 Vila Giovanni 9584/1/1 (č.zgr. 2778/1)Split P-2387 2. 8. 2007. 
SPLIT, Lisinskog 6 Vila Tudor 5409 i 5410 (č.zgr. 3548 i č.zem. 8426)Split P-2388 8. 8. 2010. 
SPLIT, Ilićev prolaz b.b. Zgrada i namjena kina »Karaman« 12350, 12351/1Split P-2386 30. 7. 2010. 
Grad TRILJ
VOJNIĆ SINJSKI Arheološki lokalitet i crkva sv. Jure č. zgr. 67/1, 67/2, 851Vojnić Sinjski P-2416 25. 7. 2013. 
Grad TROGIR
TROGIR Arheološki lokalitet Gradina Kobjak na Čiovu 824/3Trogir P-2370 8. 6. 2013.
TROGIR Arheološki lokalitet Pivetova Glavica 1555/1, 1555/11, 1629, 1630/1, 1630/2Okrug P-2321 4. 6. 2013. 
TROGIR,
Duknovića 6 Kuća Tomaš č.zgr. 568/2 – novi broj 3952Trogir P-2378 17. 7. 2010. 
Općina ZAGVOZD
ZAGVOZD Arheološki lokalitet »gradina na Sridnjoj gori« 2697, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726,2727, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749/12, 2749/13, 2749/47Zagvozd P-2397 24. 7. 2013. 
ZAGVOZD Arheološki lokalitet »Vukov greb – Golubinčina« 511, 512, 513/1-2, 514, 515, 516/1-2, 517, 550, 551, 552, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1-2, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1-2, 786, 824, 825/1-2, 826, 828, 829/1, 831/1, 831/4, 9983Zagvozd P-2364 16. 7. 2013. 
ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Grad KNIN
KNIN Arheološki lokalitet na položaju Tvrđava –
Podgrađe 11Knin P-2354 30. 4. 2013. 
KNINSKO POLJE Arheološki lokalitet Kolundžijina glavica 3925 i 3926Žagrović P-2350 2. 7. 2013. 
VARAŽDINSKA županija
Općina CESTICA
DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA Arheološki lokalitet Zavrč 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 82/1, 82/2, 88/1, 88/2, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 93/1, 94/3, 104, 105/1, 106, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7Dubrava Križovljanska P-2383 23. 7. 2013. 
Grad VARAŽDIN
VARAŽDIN, Kukuljevićeva 26 Stambena građevina 1373/1Varaždin P-2338 21. 6. 2010. 
VARAŽDIN, Kukuljevićeva 24 Stambena građevina 1375, 1376Varaždin P-2429 13. 8. 2010. 
VARAŽDIN, Ulica Petra Krešimira IV. 6Zgrada 1857/1Varaždin P-2434 16. 8. 2010. 
Općina VARAŽDINSKE TOPLICE
PIŠĆANOVEC Kurija 9560Kalnička Kapela P-2337 13. 6. 2010. 
Općina VINICA
VINICA Arheološki lokalitet Stari grad Vinica (Burg Vinica) 1081, 1082, 1084/1, 1084/5, 1100/1, 1100/2, 1101, 1102/1, 1102/2, 1104/2, 1106/1, 1107, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1113/1, 1113/5, 1118/1,
1118/2, 1118/3, 1119, 1120, 1121, 1123, 1122/1,
1122/2, 1122/3, 1124, 1125, 1126Vinicabreg P-2418 16. 8. 2013. 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija
Općina GRADIŠTE
GRADIŠTE Dretvićev stan 2729Gradište P-2401 23. 7. 2010. 
ZADARSKA županija
Grad BENKOVAC
RADOŠINOVCI Arheološki ostaci kasnosrednjovjekovnog sela na položaju Međine (Zidine, odnosno Barica) 331/1 i 331/5Radošinovci P-2341 18. 5. 2013. 
ZAGREBAČKA županija
Grad DUGO SELO
PROZORJE Crkva sv. Martina 1, 2, 3, 8, 5, 7, 4/1, 4/2, 10,1 9, 13/5, 13/4Prozorje P-2417 23. 7. 2010. 
Grad IVANIĆ-GRAD
POSAVSKI BREGI, Katanci II, br. 1 Tradicijska okućnica 1151Posavski Bregi P-2448 7. 8. 2010. 
Općina PUŠĆA
DONJA PUŠĆA Zgrada stare škole 516Pušća P-2425 23. 7. 2010. 
Grad SAMOBOR
BREZOVAC ŽUMBERAČKI, 1 i 2 Dvije tradicijske okućnice 2862 i 2964Grabar P-2449 3. 8. 2010. 
SAMOBOR Kurija Bučar 137Samobor P-2333 31. 5. 2010. 
SAMOBOR, Starogradska ulica 57Zgrada tradicijske arhitekture 1553/2Samobor P-2450 27. 8. 2010. 
SAMOBOR, Fabkovićeva ulica 8, Zgrada tradicijske arhitekture 1155 -1465Samobor P-2452 22. 8. 2010. 
Općina SVETI IVAN ZELINA
DONJE OREŠJE Arheološki lokalitet Graci k.č. 3641, 3642, 3643, 3651/1, 3651/2, 3651/3,
3651/4, 3651/5, 3651/6, 3651/7, 3651/8,
3651/9, 3652, 3653, 3654, 3655Orešje P-2349 24. 5. 2013. 
DONJE OREŠJE Arheološki lokalitet Pogorišće 2191/1Orešje P-2348 24. 5. 2013. 
Grad VELIKA GORICA
BUŠEVEC Ruralna cjelina Buševec 50/1, 50/2, 49, 42, 41, 36/1, 2, 3, 4, 7, 36/2, 40, 43, 48 i 52/3Buševec P-2455 3. 8. 2010. 
DONJA LOMNICA Ruralna cjelina Donja Lomnica 289, 288, 283, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 281, 282/4, 285/2, 285/1, 284, 496, 495, 487/3, 487/4, 290, 291, 299/1, 299/2, 302, 303/2 i 303/1Donja Lomnica P-2454 3. 8. 2010. 
DUBRANEC Ruralna cjelina Dubranec 667, 666, 664, 663, 662, 660, 661, 837,
836/1, 836/2, 792/1, 791, 715, 716, 723, 724, 725, 726, 727/1, 727/2, 728, 729, 731, 710/1 i
730/1. Drugi dio zone određuju k.č. 587, 960, 959, 958, 957, 956, 955, 950, 951, 952, 953, 591, 590, 589 i 588. Treći dio zone određuju k.č. 1016, 1015, 1014, 1001, 1009, 1007, 1005, 1003, 1002, 1000 i 999Dubranec P-2456 3. 8. 2010. 
NOVO ČIČE Zgrada stare tvornice 97/1, 97/2 (zk. ul. 1027), 97/3, 97/4 (zk. ul. 1464), 95 (zk. ul. 1424), 94/2 (zk. ul. 1244)Novo Čiče P-2426 23. 7. 2010. 
NOVO ČIČE Župna crkva sv. Ivana Krstitelja 70 (zk. ul. 31), 72, 73 (zk. ul. 1) i 79/1 (zk. ul. 1335) Novo Čiče P-2424 23. 7. 2010. 
MRACLIN Ruralna cjelina Mraclin28, 29, 39/2, 39/1, 40/1, 40/3, 40/4, 40/2, 41/3, 41/2, 43/1, 43, 45, 46, 47, 50, 51/2, 51/1, 54, 55, 58, 59, 60/2, 62, 65/5, 65/4, 66/3, 66/1, 68, 72, 73, 77/2, 77/4, 78, 81/2, 81/1, 83, 88, 97, 98/1, 98/2, 101/1, 105, 107, 121, 122, 123, 124, 127, 130/1, 130/2, 132, 131, 294, 292/1, 291/1, 288/1, 287, 329, 330, 331/1, 334/1, 334/2, 336, 337, 338, 343, 346, 350, 353/2, 354, 360/2, 382/2, 363/2, 370, 374, 373, 376/2, 378, 381, 384, 390/2, 389, 396, 395, 394, 415/2, 415/3, 412/2, 422/1, 422/2, 427/2, 427/1, 449/1, 448/1, 447/1, 447/2, 478, 484/2, 477, 476, 488, 493, 496, 499, 500, 501, 504 i 505.MraclinP-245721. 8. 2010.

 
(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI 
NaseljeKulturno dobroGeografske koordinateBroj
RegistraDatum isteka preventivne zaštite
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina MLJET
BABINO POLJE Podm. arheol. nal. kod pliči Preč N=42° 41´58˝ E=17° 40´09˝ P-2303 10. 5. 2013. 


(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 
Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobroBroj RegistraDatum isteka preventivne zaštite
BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad DARUVAR
DARUVAR, Župna crkva Presvetog Trojstva Orgulje P-2343 4. 6. 2010. 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK
DUBROVNIK, Dubrovačka biskupija Predoltarnik s medaljonom »Presveto Trojstvo kruni BDM« P-2375 2. 7. 2010. 
LOPUD, Crkva Gospe od Šunja Slika Sveta Konverzacija P-2377 2. 7. 2010. 
LOPUD, Crkva Gospe od Šunja Slika Sveta obitelj P-2376 2. 7. 2010. 
Grad OPUZEN
OPUZEN Mramorna skulptura rimske carice Livije Drusille P-2307 8. 6. 2010. 
  
Općina OREBIĆ
OREBIĆ, Pomorski muzej Portret kapetana Joza Šunj P-2306 15. 3. 2010. 
OREBIĆ, Pomorski muzej Zavjetna slika Brik S. Antonio di Padova P-2305 15. 3. 2010. 
OREBIĆ, Pomorski muzej Zavjetna slika kapetana Kosovića P-2304 23. 2. 2010. 
GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB
ZAGREB, Dominikanski samostan Kraljice Sv. Krunice Knjižni fond knjižnice »Hijacint Bošković« P-2384 20. 7. 2010. 
ZAGREB, Nadbiskupski duhovni stol Predmeti iz fundusa Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije u vlasništvu Zg. nadbiskupije P-2313 5. 6. 2010. 
ZAGREB, Tehnički muzej Predmeti iz fundusa Tehničkog muzeja P-2419 6. 8. 2010. 
ZAGREB Šest skulptura Joze Turkalja P-2366 6. 7. 2010. 
ZAGREBStatuta Civitatis Tragurii (Statut grada Trogira) P-2422 25. 7. 2010. 
ISTARSKA županija
Općina ŽMINJ
ŽMINJ Dvije slike, portreti svećenika i austrijskog časnika P-2410 9. 8. 2010. 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Općina KALNIK
VOJNOVAC KALNIČKI
Kapela sv. Martina Glavni oltar P-2362 9. 7. 2010. 
Općina RASINJA
KUZMINEC, Župna crkva sv. Kuzme i DamjanaGlavni oltar, bočni oltar Majke Božje i bočni oltar Sv. Tri Kralja P-2423 26. 7. 2010. 
KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina HRAŠĆINA
HRAŠĆINA, Župna crkva sv. Nikole Propovjedaonica P-2310 27. 6. 2010. 
Grad KRAPINA
TRŠKI VRH, Cinktor kapele proštenjarske crkve Majke Božje Jeruzalemske Oltar sv. Emerika P-2357 10. 7. 2010. 
Općina KUMROVEC
RISVICA, Kapela BDM Snježne Glavni oltar Blažene Djevice Marije Snježne P-2355 10. 7. 2010. 
RISVICA, Kapela BDM Snježne Propovjedaonica P-2356 10. 7. 2010. 
Općina MAČE
Mače, Župna crkva BDM Inventar župne crkve Blažene Djevice Marije P-2358 10. 7. 2010. 
MEĐIMURSKA županija
Općina NEDELIŠĆE
NEDELIŠĆE, Crkva Presvetog TrojstvaPokretni inventar crkve Presvetog Trojstva P-2406 27. 7. 2010. 
PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad MALI LOŠINJ
NEREZINEMotorni brod »Dražica« P-2485 14. 9. 2010. 
SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Grad GLINA
GLINA, Crkva sv. Franje Ksaverskog Slike Pieta, Anđeo čuvar i Sv. Mihovil P-2328 9. 5. 2010. 
  
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad KAŠTELA
KAŠTEL GOMILICA, Crkva sv. Križa Raspelo Fulgencija Bakotića P-2432 8. 8. 2010. 
Općina MARINA
BLIZNA, Crkva sv. Marije Immaculata ili slika Bezgrešnog začeća Marijina P-2391 17. 8. 2010. 
BLIZNA, Crkva sv. Mihovila Slika sv. Mihovila P-2392 20. 8. 2010. 
Općina NEREŽIŠĆA
NEREŽIŠĆA, Župa Gospe Karmelske Slika Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i sv. Petrom P-2318 19. 6. 2010. 
Grad SPLIT
SPLIT, Župa Uznesenja BDM Glava sv. Ivana Krstitelja – srebrni moćnik P-2442 30. 8. 2010. 
ŽNJAN, Crkva sv. Lovre Kip sv. Lovre s gotičke vijećnice grada Splita P-2363 9. 7. 2010. 
SPLIT, Župa Uznesenja BDM Misnica P-2439 3. 9. 2010. 
SPLIT, Župa Uznesenja BDMOstaci orukavlja i pontifikalnog ornata P-2440 31. 8. 2007. 
SPLIT, Župa Uznesenja BDMŠkrinjica – moćnikP-244130. 8. 2010.
Grad TROGIR
TROGIR, Crkva sv. Ivana Krstitelja Kameni triptih s prikazom Djevice Marije, sv. Jeronimom i sv. Ladislavom P-2326 18. 6. 2010. 
TROGIR, Župni ured sv. Lovre Raspelo Leonarda Tedesca P-2325 11. 6. 2010. 
TROGIR, Crkva sv. Ivana KrstiteljaReljef sarkofaga s portala crkve Gospe od Karmela P-2327 19. 6. 2010. 
ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Općina TRIBUNJ
TRIBUNJ, Crkva Velike Gospe Glavni oltar P-2458 30. 8. 2010. 
ZADARSKA županija
Grad BIOGRAD NA MORU
BIOGRAD NA MORU, Crkva sv. Štošije Dvije skulpture anđela lučonoša P-2339 12. 6. 2010. 
Grad OBROVAC
KRUPA, Manastir Uspenja Bogorodice Ikona Hristos mladenac u putiru P-2340 12. 6. 2010. 
Općina POSEDARJE
POSEDARJE, Župna crkva Gospe od Ružarija Oltarna slika Gospa od Presvetog P-2477 31. 8. 2010. 
Grad ZADAR
ZADAR, Riznica crkve sv. Ilije Srebrna tamjanica (lađica) P-2478 4. 9. 2010. 
ZAGREBAČKA županija
Grad JASTREBARSKO
GORICA SVETOJANSKA Stara kočija s kožnim krovom P-2447 10. 8. 2010. 
PLEŠIVICA, Župa sv. Jurja Slika Bogorodica od Sedam Žalosti P-2331 28. 5. 2010. 
Općina PRESEKA
POGARČEC, Kapela BDM Sakralni inventar P-2367 3. 6. 2010. 
Općina RUGVICA
SAVSKI NART, Župna crkva Uznesenja BDM Sakralni inventar župne crkve Uznesenja BDM P-2330 4. 6. 2010. 
Grad SAMOBOR
OTRUŠEVEC, Kapela sv. Križa Glavni oltar kapele sv. Križa P-2329 23. 5. 2010. 
  
Općina SVETA NEDJELJA
SVETA NEDJELJA, Župna crkva Presvetog Trojstva OrguljeP-2332 1. 8. 2010. 
Grad VELIKA GORICA
GUSTELNICA, Kapela sv. Antuna Padovanskog Glavni oltarP-245121. 5. 2010. 

 
Klasa: 612-08/07-12/10024
Urbroj: 532-04-01-01/4-07-7
Zagreb, 30. rujna 2007.
Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r. Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara


  

Narodne novine br.: 34 - Datum: 18.03.2009. - Interni ID: 20090755


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE 
755
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/08
Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2008 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. listopada 2008. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna i (b) pokretna kulturna dobra:
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
NaseljeKulturno dobroProstorne međeBroj registraDatum isteka preventivne zaštite
Katastarske česticeKatastarska općina
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK
DUBROVNIK,
S. S. Kranjčevića 1 Kuća Ive Zadjelovića č.zgr. 484, č.zem. 417/3 Gruž P-2876 4. 7. 2011.
DUBROVNIK Ljetnikovac Crijević – Pucić (»Nerun«) s kapelom sv. Elizabete č.zgr. 138/1, 138/2, 139, 230, č.zem. 123, 125, 127, 129, 337. Dubrovnik P-2828 28. 5. 2011.
MEĐIMURSKA županija
Općina DOMAŠINEC
TURČIŠĆE Arheološki lokalitet Gradišće II 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179 i 180. Turčišće P-2869 7. 7. 2014.
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad STARI GRAD
STARI GRAD Austrijska cesta s početka 19. stoljeća 2868, 2872, 2820/1, 2870/5, 2874/1, 2873/2, 2883/3, 2882/1, 2880/1, 2880/2, 2908/2. Stari Grad P-2875 10. 7. 2011.
ZADARSKA županija
Grad BENKOVAC
TINJ Ostaci crkve sv. Petra k.č. zgr. 33 i č.zem. 1037 Tinj P-2868 4. 7. 2011.
ZAGREBAČKA županija
Grad SAMOBOR
NOVO SELO ŽUMBERAČKO, Novo Selo Žumberačko 23 Tradicijska kovačnica 1297 Budinjak P-2865 2. 7. 2011.
SAMOBOR Tradicijska okućnica s kućom i štalom 1949 Grabar P-2873 8. 7. 2011.

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA
Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobroBroj RegistraDatum isteka preventivne zaštite
ISTARSKA županija
Općina BALE
BALE, Župni ured Bale Arhivski primjerci Knjiga raznih bratovština (bez naslova) 1671-1717 P-2838 27. 5. 2011.
Općina BARBAN
BARBAN, Crkva sv. Nikole Oltarna pala »Sv. Sebastijan i četiri sveca« P-2871 8. 7. 2011. 
Općina KRŠAN
JESENOVIK, Crkva sv. Kvirina Dva drvena polikromirana i pozlaćena oltara P-2872 8. 7. 2011.
Općina VODNJAN
VODNJAN, Crkva Gospe od Traverse Pet drvenih polikromiranih oltara P-2870 8. 7. 2011.
KARLOVAČKA županija
Općina BOSILJEVO
UMOL, Kapela sv. Ivana KrstiteljaGlavni oltar sv. Ivana Krstitelja P-2866 22. 7. 2011.
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad VIS
VIS, Policijska uprava Vis Sedam amfora i vrč nepoznatog nalazišta P-2874 9. 7. 2011.

Klasa: 612-08/07-12/10024
Urbroj: 532-04-01-1/4-08-20
Zagreb, 31. listopada 2008.
Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003


  

Narodne novine br.: 22 - Datum: 20.02.2004. - Interni ID: 20040658


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003

MINISTARSTVO KULTURE
657
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2003
Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99), ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2003 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. prosinca 2003. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:
 
(A)NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 

 
NaseljeKulturno dobroProstorne međeBroj RegistraDatum isteka preventivne zaštite
Katastarske česticeKatastarska općina
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina DUBROVAČKO PRIMORJE
DOLI Gospodarski kompleks Milić č..zgr. 107, 109, č..zem. 395 Doli P-547 07.07.2006 
MRAVINCA 
(DUBROVAČKO PRIMORJE) Ruralni kompleks Mozara č..zgr. 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, č..zem. 115, 123, 124, 125, 126 Mravinca P-539 30.07.2006 
GRAD DUBROVNIK
DUBROVNIK Kompleks Bjelokosić č..zgr. 498, č..zem. 1163, 1165 Dubrovnik P-546 14.07.2006 
DUBROVNIK Kompleks s kapelom sv. Križa č..zgr. 563, 566, 567, č..zem. 999, 1001, 1002, 1003 Dubrovnik P-542 14.07.2006 
DUBROVNIK Ljetnikovac Vujić č..zgr. 195/2, č..zem. 412, 414 Gruž P-558 05.09.2006 
DUBROVNIK Ljetnikovac Budislavić č..zgr. 481, 483, 485 č..zem. 929, 932, 933, 934, 935, 937, 2349/1, 2351/2 Dubrovnik P-540 14.07.2006 

 
DUBROVNIK Ljetnikovac Crijević - Pucić ("Nerun") s kapelom sv. Elizabete č.zgr. 138/1, 138/2, 139, 230, č..zem. 123, 125, 127, 129, 337 Dubrovnik P-544 14.07.2006 
DUBROVNIK Ljetnikovac Pucić č..zgr. 291, č..zem. 460, 461 Dubrovnik P-541 14.07.2006 
DUBROVNIK Prapovijesni lokalitet Sreserska Mala Stražica 2325/1 Sreser P-510 07.07.2009 
DUBROVNIK Vila Adonis č.zgr. 2772, č.zem. 1040/3 Dubrovnik P-543 14.07.2006 
KOLOČEP Ostaci crkve sv. Srđa č.zgr. 152, č..zem. 1130 Koločep P-607 15.12.2009 
PETROVO SELO Kompleks ljetnikovca Bobali č.zgr. 1/1, 1/2, 2, 3, 78, č..zem. 1/1, 1/2, 2 Petrovo selo P-606 17.12.2006 
ZATON (DUBROVNIK) Ljetnikovac Zamanja i crkva Male Gospe č.zgr. 146, 147, 148 i 149, č..zem. 1181/1, 1184, 1186, 1185, 2994, 1187, 1188, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1208, 2995/2, 2993/1, 2993/2, 1182 Zaton P-585 29.08.2006 
ZATON (DUBROVNIK) Sklop mlinova č.zgr. 177, 178, 313 i č. zem. 1204, 1316/1,1316/2, 1317, 1318, 3463 Zaton P-586 12.11.2006 
Općina JANJINA
JANJINA Poluurbana povijesna cjelina Janjina omeđena č..zem. 591/2, 630/8, 630/2, 65073, 591/3, 591/4, 5949/1, č..zgr. 398, č..zem. 603/7, 593/3, č..zgr. 400, č.zem. 593/1, 592/2, 630/13, 600/2, č..zgr. 370, č.zem. 601, č..zgr. 103, č.zem. 602, 609, 614, 615, 616, 623, 624, 621, 620, č.zem. 617/1, č.zgr 100, 99, preko č.zem. 5950, č.zgr. 8, č..zem. 47, 34, 37, 36, preko č..zem. 5893/1, č.zem. 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 5893/1, č.zgr. 399, 403, č.zem. 2361/2, 2361/1, č.zgr. 333/1, č.zem. 359, 5893/4, 2358, 2357, 2341, 2342, č.zgr. 412, č.zem. 2336/2, č.zgr. 402, č..zem. 2335/2, 2335/1, 5893/1, 1803, 117, 118/1, 119/1, 5947, 120, 123/1, 154, 155/1, 155/3, 156, 157, 161, 5945, 162, 173, 182/1, 18272, 18371, 183/2, 184/1, 184/2, 201, 5943, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 245, č. zgr. 219, č.zem. 246, 222/1, 247, 5942, 262, 260/2, 266, 267, 276/3, 276/4, 277, 278, 279, 5940/2, 302, 304, 305, 306, 307, 5938, 320/3, 320/2, 320/1, 5939, 325, 333, preko 5938, 400/2, 401, č.zgr. 369/2, č.zem. 402/1, 402/2, preko 5940/2, 412, 414, 415, č. zgr. 262, č.zem. 271, 274, č..zgr. 268, 284, č.zem. 423, 424, 433/1, 433/2, preko 5955, 481/2, 481/3, 501, 500, 497/2, 93/1Janjina P-560 12.08.2006 
Općina KONAVLE
CAVTAT Ljetnikovac Baltazara Bogišića č.zgr. 407/1, 407/2, 406, č.zem. 467/1, 467/2, 467/3, 467/4 Cavtat P-576 22.10.2006 
POPOVIĆICrkva Pohođenja Blažene Djevice Mariječ.zgr. 1, č.zem. 1108, 1109, 1759PopovićiP-60216.05.2006
GRAD KORČULA
KORČULA Crkva Svetog Jurja č.zgr. 1004 Blato P-577 05.09.2006 
Općina LASTOVO
SUŠAC Povijesni prostor otoka Sušca 13097,13097/1, 13097/3, 13097/4, 13097/5, 13097/9, 13097/18,13097/19, 13097/20, 13097/21, 13097/22, 13097/23, 13097/24, 13097/25, 13097/26, 13097/27, 13097/28, 13097/29, 13097/30, 13047/1, 13092/17, 13098, 13099, 13100, 13102, 13103, 13104/1, 13104/2, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112 i 13113 te č. zgr. 649, 650, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1102 i 1103 Lastovo P-594 22.08.2006 
Općina OREBIĆ
NAKOVANJ Povijesni prostor Nakovana 1230/1,1227/1, 1229/3, 1242/1, 1242/2, 1242/9, 1243/7, 1243/8, 1245/3, 1246/2, 1246/1, 1245/1, preko 3231, 536, 535, 532, 534,531/4, 531/2, 531/3, 530, 513, 502, 501/9, 508/8, 501/7, 501/5, 501/2,254/2, 253, 245/2, 245/1, preko 3235, 1809, 1807, 1810/5, 1810/3, 1810/2,1814/3, 1814/2, 1814/1,3238, 1832/1,1815, 1816, 1817/2, 1817/1, 1821, 1825/1, 1820/2, 1820/2, 1846/1,1849/3, 1849/2, 1849, 1851/5, 1871/1, 1871/2, 1872/1, 1873, 1870/1,1870/2, preko 1084, 1090, 1091, 1033/1, 1033/2, 1028, 1032, 3250, 1031, 1035, 1036, 1042, 1043, 1052, 1096/3, 1096/1, 1097, 1134/2, 1134/1, 1133, 1134/3, 1135, 1145/2, 1145/1, 1145/1, 1144/1,1144/2, 1144/3, 1153, preko 3223 i 1230/5 Nakovanj P-583 22.08.2006 

 
OREBIĆ Kapela Marije Djevice Pomoćnice Kršćana u sklopu ljetnikovca Celestina Mata Medovića 265 Kuna P-561 12.08.2006 
Općina ŽUPA DUBROVAČKA
ZAVRELJE Ostaci srednjovjekovnog utvrđenja Lukovica č.zgr. 23, č.zem. 178, 179 Plat P-603 08.12.2006 
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB
VUGROVEC GORNJI, Vugrovec 2c Ljetnikovac Ružić 1775/1 i 1775/3, Vugrovec P-535 25.07.2006 
ZAGREB Kapela sv. Roka 225 Šestine P-522 25.07.2006 
ZAGREB, Dubravica 109 Mlin – vodenica 3074 Gornji Stenjevec P-524 24.07.2006 
ZAGREB, sesvetska bb Mlin – vodenica Babić 1187 Planina P-523 24.07.2006 
ZAGREB, Bidrovečka cesta bb Mlin-vodenica Ferenčak 4347/2 Markuševec P-530 24.07.2006 
ZAGREB, Jakopovići bb Mlin-vodenica Jakopović 2265Čučerje P-531 24.07.2006 
ZAGREB Nadgrobni spomenik groba na Mirogoju  P-532 22.07.2006 
ZAGREB, Tuškanac 14 Obiteljska kuća 799/1 Centar P-520 01.07.2006 
ZAGREB Krapinska 45 Poslovna zgrada - objekt nekadašnje "Samospojne središnjice i pošte" 2039/1 Trešnjevka P-604 12.12.2006 
ZAGREB Povijesna cjelina naselja Čučerje granica počinje na sjevernoj međi k.č. 1053/2, prelazi Prigorsku ulicu i potok Čučerje, nastavlja po sjev. I ist. međi k.č. 1062/8, istočnom međom k.č. 1062/7, obuhvaća k.č. 734 i 728/2, zatim zapadnim međama k.č. 728/1 i 741, prelazi put i sjev. i ist. međom k.č. 742, prelazi put i nastavlja sjev. međom k.č 667/1, 667/3 i 671/1, prelazi put i nastavlja po sjev. međi k.č. 699, dalje ist. međama k.č. 675/7, 675/6, 675/5, i 675/4, prelazi put i ist. regulacionim pravcem puta k.č. 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 535/2, 535/3, 537/3, 629, 628 pa ist. regulacionim pravcem puta k.č. 3098, zatim sjev. i ist. međom k.č.. 544/2 i ist. međom 544/1, sjev. međama 545/2, 545/3 i sjev. i ist. međom 526/3, prelazi poljski put i ist. i juž.. međom k.č. 451/2, zap. međom k.č. 451/3, gdje prelazi put i dalje S-Z međom k.č. 359 i sjev. i zap. međom k.č. 548/1, prelazi put, i zap. međom k.č. 358 i sjev. međom k.č. 339/3 i 339/2, pa sjev. i zap. međom k.č.br. 253/3, te prelazi put k.č.br. 3100 P-517 04.07.2006 
ZAGREB Povijesna cjelina naselja Kašina od sjeverne međe k.č. 207 i 208, prelazi Mažuranićevu, spušta se prema jugu istočnim regulacionim pravcem Mažuranićeve do potoka Kašina, zapadnom obalom potoka do juznog regulacionog pravca Soblinečke (k.č. 677), prelazi Mažuranićevu (k.č. 676) i nastavlja južnom međom k.č. 623/2, skreće prema sjeveru po zapadnim međama k.č. 623/2, 656, 624/1 i 325/1, nastavlja južnom međom k.č. 325/2, pralzi put i uz zapdani regulacioni pravac puta ide do južne međe k.č. 321, 316/1, 315, 314, 321/1, pa po zapadnom međi k.č. 321/1 ide na sjever obuhvaća k.č. 312/2, 287, pralazi put k.č. 291 i nastavlja zapadnim međama k.č. 290, 1560/1, 1560/2, 1560/3a, 1568, 1570, skreće prema istoku sjevernim međama k.č. 1570, 1569, 1553/2, pralazi put i obuhbvaća k.č. 1550/1 i 1550/2 i dolazi do zapadne međe k.č. 1549/3, obuhvaća k.č. 1543, nastavlja sjevernom međom k.č. 278, 277 i 275, pa zapadnim međama k.č. 234/2, 234/4, 234/1, 237, 233, 239, 228 i 227 ide do sjeverne međe k.č. 227, po kojoj ide do zapadnih međa k.č. 225, 221, 220, 221, 220, 215/1, 207, pa se sjevernom međom k.č. 207 i 208 vraća na početnu točku P-516 04.07.2006 


 
ZAGREB Povijesna cjelina naselja Vugrovec od raskrižja ulice Augusta Šenoe s odvojkom Kocil brijeg, obuhvaća k.č. 1655/1, skreće na jug istočnim rubom k.č. 18, nastavlja prema jugu istočnim međama k.č. 19/4, 20/1, 20/2, 45/1, 45/2, 4775, 49/4, 50/4 i 53/1, zatim skreće na istok, obuhvaća k.č. 282/1 i izlzi na Bregovitu ulicu, južnom regulacionom linijom Bregovite ulice nastavlja prema jugu pa istoku, do istočne međe k.č. 275/1, ovom međom skreće prema jugu i nastavlja istočnom međom k.č. 275/2 i 275/3, zatim skreće prema istoku sjevernom međom k.č. 270, 269 i 264, te izlazi na Vinogradsku ulicu čijim sjevernim regulacionim pravcem ide prema jugozapadu do ulice A. Šenoe, prelazi Šenoinu i nastavlja sjevernim regulacionim pavcem Slatinske do potoaka Vugrovec, istočnom obalom potoka nastavlja prema sjeveru, pralazi potok te sjevernim međama k.č 2788, 2782, 2783, 2784 (put), 2770/1 i 2766, pralazi put k.č. 2589 i ide zapadnom međom k.č. 2588/7 i 2588/6, obuhvaća parcelu groblja k.č. 2581/2 i nastavlja jugoistočnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi ptok i nastvlja jugozapadnim regulacionim pravcem odvojka Kocil brijeg, prelazi ulicu A. Šenoe i dolazi na početnu točku. P-518 04.07.2006 
ZAGREB Povijesna graditeljska cjelina Markuševec od raskrižja Markuševečke ceste s ulicom Vida Ročića, južnim regulacionim pravcem ulice Vida Ročića i nastavno Vincekogovg brega, pa zapadnim regulacionim pravcem ulice ulice Ivlje do južne međe k.č. 11772, te nastavlja istočnom i sjevernom međom k.č. 11595 i južnom međom k.č. 11596, 11706, 11703, 11701, 11700, 11699, 11643, 11642, potom prelazi ulicu Štefanovec i ide južnom međom k.č. br. 11491, i prelazi potok Štefanovec, nastavlja zapadnom obalom potoka do južne međe k.č. 11448, pa južnom međom k.č. 11477, te zapadnom međom 11477, 11468, 11469, zatim nastavlja jugozapadnom međom k.č. 11450, prelazi u visini ulice Skuzini Markuševačku cestu i idje sjevernim regulacionim pravcem ulice Skuzini pa južnim međama čestica 10983 i 10991, i južnom, zapadnom i sjevernom međom k.č. 10992, potom sjeverozapadnim međama k.č. 10990, 10984, 10985, 10968, 10967, 10966, 10964, 10963, 10960, 10959, 10956, te zapadnim međama k.č. 10958, 10942, 10935, 10930, 10929, 10894, sjevernim međama k.č. 10899 i 10912, zapadnim međama k.č. 10905/1 i 10905/2, južnom i istočnom međom k.č. 10906, istočnim međama k.č. 10876, 10874, 10873, prelazi potok Štefanovec, zapadnom međom k.č. 10815 do ulice Mrzljak, prelazi ulicu Mrzljak, spušta se njezinim istočnim regulacionim pravcem do sjeverne međe k.č. 10796 i 10775, pralazi ulicu Brežovanka, nastavlja sjevernom međom k.č. 9780, pralazi Markuševačku, sputa se njezimin istočnim regulacionim pravcem i dolazi do početne točke na raskrižju s ulicom Vida RočićaMarkuševec P-515 04.07.2006 
ZAGREB, Ivana Gorana Kovačića 37 Vila Marić, danas Hrvatski muzej arhitekture 839Centar P-598 03.12.2006 
ZAGREB Župna crkva sv. Mirka 1702 Šestine P-525 25.07.2006 
ISTARSKA županija
Općina KANFANAR
KANFANAR Crkva Sv. Marije od Sniga 339 
3188 
te put na k.č. 2072/1 i oranica na k.č. 555/2 Kanfanar
Rovinj
Smoljanci P-555 14.07.2006 
GRAD ROVINJ
ROVINJ Crkva sv. Cecilije 2552 Rovinj P-527 31.07.2006 
Općina SVETVINČENAT
SVETVINČENAT Kaštel Morosini - Grimani č.zgr. 1 Svetvinčenat P-581 
Općina VODNJAN
PEROJ Arheološki lokalitet - antička vila rustika s vodospremom 18/14, 18/45, 18/26, 18/21, 18/272, 18/543, 18/544, 18/541, 18/540, 18/401, 18/402, 18/271, 1¸8/270, 18/269, 18/267, 18/268 Peroj P-536 25.07.2009 


 
 
 
KARLOVAČKA županija
GRAD OGULIN
OGULIN Crkva Sv. Jakova 5192Ogulin P-584 01.10.2006 
OGULIN Molinarijev most preko rijeke Dobre 2761 Ogulin P-572 20.10.2006 
Općina RAKOVICA
RAKOVICA Arheološka zona Baraćeve spilje 1520 
202, 801/1, 801/2, 801/3, 722, 452, 452/3, 451/1, 451/2, 451/4 Mašvina
Nova Kršlja P-511 11.07.2009 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Općina DRNJE
TORČEC Ruralna cjelina Torčec k. č. 4004/2 (potok), 1, 4, 5, 8, 9, 12, 12/1, 13, 16, 16/1, 17/1, 17/2, 20, 21/1, 21/2, 26, 26/1, 26/2, 29/2, 29/1, 30, 31, 34, 35, 39/1, 39/2, 40/2, 40/1, 48/1,48/2, 46, 60, 61, 72, 73, 80, 81, 86, 92, 98, 99, 103, 107/1,102/2, 101,95/1,94, 89, 88/3, 88/2,85/2, 83/2, 67, 66, 54, 51, 2608, 2636, 2535, 2534, 2533, 2531/2, 2500/3, 2528/1, 2527/2, 2526, 2525, 2524, 2519, 2517, 2516, 2515, 2514/2, 2513, 2512, 2510, 2437/8, 2437/9, 2438, 2439, 2442, 2443/2, 2424, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2433, 2435, 2436/1, 2436/2, 110, 113, 117, 118, 125, 126, 131, 132, 138, 140, 150, 151, 152, 157, 158, 163, 165, 173, 174, 183, 184, 193, 194, 203, 204, 207, 213, 214, 222, 223, 226, 232, 233, 242, 243, 256, 253, 250, 251, 261, 262/2, 262/3, 266, 267, 269, 268, 271/2, 272/1, 280, 281/2 ,286, 287, 289, 1933, 1932, 1938, 1929, 1928, 1927, 1926, 1849/1, 1849/4, 1849/5, 3983, 1842, 1843, 1845, 1837, 3984, 3982, 1327, 1324/2, 1324/1, 1323/2, 1313/1,1313/2, 1312, 1309, 1308, 1306, 1281, 1280, 1279, 1278 ,291, 294, 295, 296, 297, 298, 1273, 4004 (potok), 891/1,879, 880, 882, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 891/1, 777, 892/5, 773, 775, 776, 769, 768, 767, 307/1, 312, 314, 3979, 317/1, 320/1, 322/2, 324 Torčec P-600 24.09.2006 
KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
GRAD ZABOK
BRAČAK Crkvica sv. Dujma i arheološki lokalitet na predjelu Dubrova k.č. 207, č.zem. 3788, 3790, 3787 i 3792 Pražnica P-513 17.07.2009 
OSJEČKO-BARANJSKA županija
GRAD DONJI MIHOLJAC
DONJI MIHOLJAC Povijesno - urbanistička cjelina grada Donjeg Miholjca granica zone se proteže uz sjevernu stranu trga A. Stračevića, sjevernim rubovima čestica - od k. č. 204 na zapadu do k. č. 214/2 na istoku gdje presijeca ulicu. Lj. Gaja i ide prema sjeveru zapadnom granicom k.č. 255/2, njenom istočnom granicom spušta se prema jugu, obuhvaćajući istočnu među k.č. 258/2, do Vukovarske ulice, presijecajući Vukovarsku, pruža se uz južni rub parcela na južnoj strani Vukovarske ulice od k.č. 938 na istoku do k.č. 844/1 na zapadu, a obuhvaćajući k.č. 849 na istočnoj strani i k.č. 768 na zapadnoj strani zahvaća i sjeverni dio Kolodvorske ulice,od k.č. 767/1 na istoku do k.č. 754 na zapadu uz južne rubove niza pracela zonom je obuhvaćena južna obodna izgradnja trga A. Starčevića. P-601 02.12.2006 
POŽEŠKO-SLAVONSKA županija
Općina KAPTOL
KAPTOL Arheološki lokalitet 2316 i 2323 Kaptol P-529 10.07.2009 
GRAD POŽEGA
POŽEGA Židovsko groblje 4938Požega P-587 24.11.2006 
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina DUGI RAT
DUGI RAT Arheološki lokalitet, pećina Turska peć 1992 Jasenice P-569 15.10.2009 
 GRAD KAŠTELA
KAŠTEL NOVI Gradina na Velom Bijaću s crkvom sv. Nofra (Onoofrija) 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 562/1, 562/2, 563, 564, 569, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 593/1, 593/2, 595/1, 595/2, 598, 599, 600, 602/1, 60272, 603/1, 603/2, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 613, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 617/1, 617/2, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 644, 645/1, 697, 1669, 1805, 1668, 1667 
i 1312,1318, 1316, 1337Kaštel Štafiloić 
 
 
Kaštel NoviP-589 10.11.2009 
KAŠTEL ŠTAFILIĆ Kompleks prahistorijskih suhozidina - torova Trećanica 276/1 Kaštel Štafilić P-582 13.11.2006 
Općina KLIS
KLIS Starokršćanski bazilikalni sklop i gorblje Crikvina Prostorne međe ucrtane na prerisu katastarskog plana, Klasa: 935-06/03-01/951 Urbroj: 541-18-07-03-2 od 15. 10. 2003. Klis P-571 16.10.2009 
GRAD MAKARSKA
MAKARSKA Poluotok Osejava - kulturni krajolik unutar granica: sa zapada morska obala, Šetalište fra Jure Radića, sa sjevera Jadranska magistrala, s istoka cesta koja se uz korito potoka spušta prema hotelu Jadran u Tučepima Kotišina P-593 02.12.2006 
GRAD SINJ
GLAVICE Arheološki lokalitet Potočina - Pod gredom 3100/1 Glavica P-556 04.09.2009 
GRAD SOLIN
SOLIN Potencijalni arheološki lokalitet 5767, 5766, 5763/3, 5768/1, 5768/2, 5765, 5688, 5689, 5690/1, 5690/2, 5692/2, 5755, 5753, 5752, 5751, 5738, 5736, 5703, 5702, 5701, 5700 i 5692/1 Solin P-595 28.11.2009 
GRAD SPLIT
SPLIT, Lukačićeva 6 Kuća 12779 Split P-592 27.11.2006 
SPLIT, Lukačićeva 5 Kuća 12778 Split P-596 04.12.2006 
SRINJINE Crkva sv. Mihovila 267 Srinjine P-557 12.09.2006 
GRAD SUPETAR
SUPETAR Otok Supetar č.zgr. 446. č.z. 991 i 992 Cavtat P-559 05.09.2006 
Općina ZMIJAVCI
ZMIJAVCI Arheološki lokalitet Gradina Liskovac 6572/67 Runović P-575 04.10.2009 
ŠIBENSKO-KNINSKA županija
GRAD DRNIŠ
DRNIŠ Arheološki lokalitet Burnum, 
uži toponim Karlovac, Prelog, Kozlovac, Ploče, Šupljaja i, Za stranom, Pod crkvinom, Drače, Dočić i Lug 4744/1, 4745, 4746, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4742/2, 4742/3, 4742/4, 4742/5, 4743, 4744/1, 4742/2, 4737/3, 4744/2, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4738, 4736, 4890/1, 4890/2, 4891, 4888, 4883, 4895, 4894, 4892/1, 4892/2, 4877/1, 4877/2, 4878, 4879, 4883, 4888, 4892/1, 4891, 4895, 4896, 4894, 4897, 4938, 4934/2, 4933/1, 4933/2, 4891, 4900, 4898, 4899, 4933/1, 4933/2, 4933/4, 4933/5, 4933/6, 4934/1, 4934/2, 4900, 4901, 4902, 4903, 4909Ivoševci P-528 22.06.2009 
Općina PIROVAC
PIROVAC Urbanistička cjelina Pirovac područje unutar prostornih međa područja omeđenog morem i rubom k.č. 13298/13, 49, 51/1, 51/2, 51/3, 54, 55/1,56, 57/1, 58/1, 59/4, 60/2, 61/1, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70/2, 70/1, 71/1, 72/2, 73/2, 74, 75/2, 13298/12, preko č.zem. 13298/1 opet prema moru. P-578 01.09.2006 
GRAD ŠIBENIK
ŠIBENIK Vila "Moj Mir" (vila "Dalle Feste") č.zgr. 1/1 i 1/2, č.zem. 5441 Donje Polje P-597 01.12.2006 
Općina TISNO
JEZERA Crkva sv. Nikole č.zgr. 189, 190 Jezera P-605 15.12.2006 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija
Općina PITOMAČA
GRABROVNICA Rodna kuća Petra Preradovića 378/1, 378/2 i 368/2 Pitomača P-588 24.11.2006 
ZADARSKA županija
GRAD BENKOVAC
PODGRAĐE (BENKOVAC) Arheološki lokalitet Asseria 909/3 i 910 Lisičić P-580 
VUKŠIĆ Gradina 1465/85Vukšić P-564 01.08.2006 
Općina SVETI FILIP I JAKOV
TURANJ Kula 2409 Turanj P-563 01.09.2006 
ZAGREBAČKA županija
GRAD SAMOBOR
BRASLOVJE Kapela Presvetog Trojstva 460 Rude P-574 30.10.2006 
SAMOBOR, Langova 20 Dvorac Reiser 2739/1 Samobor P-573 03.11.2006 


 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

 
NaseljeKulturno dobroGeografske koordinateBroj RegistraDatum isteka preventivne zaštite
SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina SPLIT
SPLIT Ostaci potonulog američkog aviona B-24 Liberator N=43° 06´40˝   E=17° 07´20˝ P-514 15.07.2009 
STOBREČ Podmorsko arheološko nalazište N=43° 29´53˝   E=16° 31´45˝ P-566 30.09.2009 
ŠIBENSKO-KNINSKA županija
Općina TISNO
MURTER Podmorski arheološki lokalitet N=43° 45´06˝   E=15° 38´44˝ P-554 03.09.2009 
ZADARSKA županija
Općina PAG
PAG Olupina potonulog austrougarskog parobroda "Euterpe" N=44° 36´36˝   E=14° 47´40˝ P-533 14.07.2009 
PAG Olupina potonulog parobroda "Albanien" N=44° 37´45˝   E=14° 44´59˝ P-534 14.07.2009 

 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 
Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobroBroj RegistraDatum isteka preventivne zaštite
DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina DUBROVNIK
DUBROVNIK , Crkva sv. VlahaInventar P-390 13.12.2005 
KOLOČEP, Župska zbirka Inventar P-565 05.09.2006
 
 
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREB
ZAGREB, Hotel ESPLANADE Stol i tri polunaslonjača P-537 30.07.2006 
ZAGREB Dvije slike autora Ivan Nepomuka Debeljkovića "In Slawonien I" i "In Slawonien II" P-567 10.10.2006 
ZAGREB Medaljon Ivana Meštrovića "Slet Sokolarstva na Jadranu" P-590 24.11.2006 
ZAGREB, Kabinet Grafike HAZU Osam grafičkih listova iz ostavštine Reichsmann-Svoboda-Cezanne P-568 10.10.2006 
ZAGREB, Hotel ESPLANADE Rasvjetna tijela (viseće, zidne i stropne svjetiljke) P-519 16.07.2006 
ZAGREB, Muzej gradaArheološki nalazi s lokaliteta Budinjak i sv. Križ BrdovečkiP-53808.08.2006
ZAGREBSlika Gaetano de Rosa ˝Stado na poljani i pastirica s djetetom˝P-59127.11.2006
ZAGREBBattista Angolo del Moro ˝Žena s djetetom tješi ženu koja sjedi˝ i Luis Benoit Henriquez ˇKrist pred Poncijem Pilatom˝P-60801.04.2006.
ISTARSKA županija
Općina MOTOVUN
MOTOVUN, Crkva sv. Marije od vrataDrveni retabl majstora Paola CampeseP-508 07.07.2006 
GRAD UMAG
UMAG, Župna crkva Drveni kip ˝Pieta˝ P-509 07.07.2006 
OSJEČKO-BARANJSKA županija
GRAD OSIJEK
OSIJEK Fisharmonika - glazbeni instrument preteča harmonija P-553 27.08.2006 
VARAŽDINSKA županija

GRAD LEPOGLAVA
LEPOGLAVAEtnozbirka Borošćak – 481 predmetP-59909.12.2006 
 GRAD VARAŽDIN
VARAŽDIN, Gradski Muzej 396 predmeta etnografskog i kulturno-povijesnog odjela P-570 17.10.2006 
VARAŽDIN, Župna crkva sv. Nikole Pokretni inventarP-552 28.08.2006 


 
Klasa: 612-08/03-01-06/ 04
532-10-1/3-03-5                                                                                         
Zagreb, 31. prosinca 2003.                                                             
 
 Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić
 Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara


  

Narodne novine br.: 18 - Datum: 04.02.2005. - Interni ID: 20050307


Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!

Brzi pretpregled sadržaja

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2004 - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE
307
IZVOD
IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 5/2004.
Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 5/2004 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U Listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. rujna 2004. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:
 
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 
 
 Prostorne međe Datum isteka
NaseljeKulturno dobroKatastarske česticeKatastarska općinaRegistarpreventivne
   zaštite

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR
GUDOVACSrednjovjekovni443, 444/1, 444/2, 445 i 586/1GudovacP-89819. 7. 2010.
 lokalitet Gradina  

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Općina DUBROVAČKO PRIMORJE
SLANOCrkva sv. Vlahač. zgr. 195, 196, č. zem. 2169, SlanoP-92914. 9. 2007.
 2170, 2172/1, 2172/4  

Grad DUBROVNIK
DUBROVNIK, Dr.Dom narod. zdravljač. zgr. 654, č. zem. 519/7GružP-93211. 6. 2007.
A. Starčevića 74u Dubrovniku  
LOPUDVila Vesnak. č. zgr. 496, k. č. zem. 1422LopudP-88824. 6. 2007.
SUĐURAĐOstaci ruševine
građevineč. zgr. 51, č. zem. 330/1, 330/2SuđurađP-88221. 4. 2007.
SUĐURAĐOstaci ruševineč. zgr. 83, č. zem. 641, 642SuđurađP-88324. 5. 2007.
 građevine  
ZATONLjetnikovac Natalič. zgr. 185, č. zem. 1373/1, 1373/2, ZatonP-92814. 9. 2007.
DUBROVNIK)(Pozza-Sorkočević)1373/3  

Grad KORČULA
ČARAKaštel Španićk. č. zgr. 99, k. č. zem. 3580/1, 3620 i 3612/1KorčulaP-9016. 4. 2007.

Općina MLJET
PROŽURACrkva sv. Martinač. zgr. 1, č. zem. 1ProžuraP-92419. 8. 2007.

                                                                                                       
GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB
ZAGREB, Trg A. I. i V. Mažuranića 8 i Ul. J. Žerjavića 16Dvije stambene zgrade – ugaona zgrada2735 i 2734CentarP-89512. 7. 2007.
  
   
ZAGREB
Medvedgradska 2 Kompleks zgrada
Gliptoteke HAZU627CentarP-8816. 7. 2007.
 

                                                                                                       
ISTARSKA županija
Grad ROVINJ
RovinjSamostanski sklop8246/3, 2444/1, 2444/2, 8246/4, 8246/6, RovinjP-9121. 9. 2004.
 sv. Andrije8244/1, 8243/3, 8243/1, 2837/2, 2837/1, 8242/4, 8242/3 i 2839  

Općina VODNJAN
PEROJArheološki lokalitet
sv. Grgur66/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7,PerojP-9303. 9. 2010.
 71/8, 71/9, 19/32  

                 
KARLOVAČKA županija
Općina BOSILJEVO
PRIBANJCI         Kapela sv. Barbare      1Pribanjci      P – 873 1. 6. 2007.

Grad DUGA RESA
DUGA RESAPovijesna urbanistička
cjelina Duga Resa514, 413/1, 413/2, 1299, 1298, 1304, 2700, 1619, 1622, 1625/1, 1749, 1748, 1747, dioDuga ResaP-91813. 4. 2007. 
 1745, 1742/1, 1740, 1739, 1736/1, 1736/2, 3611/1, 1100, 1109, 1107, 1102, 502/2  

 
Grad KARLOVAC
BLATNICAKapela sv. Duha93, 94BlatnicaP-91427. 7. 2007.
POKUPSKA Pokupska 
KARLOVACStambeno-poslovna1018,Karlovac 2P-91515. 7. 2004.
Haulikova 07kuća  

Grad OZALJ
OZALJDvorac Turk571/2PokupjeP-87914. 6. 2007.
OZALJHidroelektrana2679OzaljP-88612. 5. 2007.
VRHOVACŽupna crkva 1VrhovacP-89421. 6. 2007.
 sv. Kuzme i Damjana  

Općina ŽAKANJE
ŽAKANJEŽupna crkva Uznesenja133ŽakanjeP-89323. 6. 2007.
 Blažene Djevice Marije  

 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija
Općina SVETI PETAR OREHOVEC
GUŠČEROVECCrkva sv. Antuna621 i 622/1GuščerovecP – 93416. 9. 2007.
   

 
MEĐIMURSKA županija
Općina MALA SUBOTICA
SVETI KRIŽArheološki lokalitet2503, 2635, 2636PodbrestP-91127. 8. 2100.

 
OSJEČKO-BARANJSKA županija
Grad ĐAKOVO
ĐAKOVOPovijesna urbanistička6605, 7489, 7476, 7563/2, 7418/1, 7398/2, ĐakovoP-92026. 7. 2007.
 cjelina Grada Đakova7360/1, 6452  

                 
Grad OSIJEK
OSIJEK, KnezaStratišna kapela –5990OsijekP-89923. 7. 2007.
Trpimira i Kameniti križ  
Vukovarska cesta   

                 
PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad CRIKVENICA
CRIKVENICAArheološko nalazište3125, 5002/1, 500 i 6899CrikvenicaP-89619. 7. 2007.
 Igralište  

Grad RIJEKA
RIJEKAUrbanistička cjelinaProstor omeđen s južne strane trasom RijekaP-89716. 7. 2007.
 Boulevardaželjezničke pruge, Trsatskim stepenicama   
 na zapadu, prema sjeveru Ulicom Franje  
 Paravića, dijelom ulice Bošket i sjevernim  
 dijelom Šetališta Joakima Rakovca, prema  
 istoku Ulicom Slavka Krautzeka do zapad.  
 granice groblja, od kuda se međa spušta  
 okomito prema jugu obuhvativši istočnu  
 granicu Trsatskog parka, presijecajući  
 Radićevu ulicu i Ulicu Mirka Piškurića,  
 obuhvativši Pravoslavnu crkvu, te se spušta  
 gimnazijskim stepenicama do željezničke  
 pruge, gdje zatvara zonu zaštite.  

                 
SISAČKO-MOSLAVAČKA županija
Općina DVOR
GORNJIParohijska crkva sv.34GornjiP-93528. 9. 2004.
JAVORANJPetke Paraskeve Javoranj 

Grad GLINA
GLINA,            Stambena jednokatnica1819 (stara izmjera 82) GlinaP – 903 13. 8. 2007.
Hrvatska 22   

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Općina BAŠKA VODA
BAŠKA VODAPovijesna cjelina BaškaP-9176. 9. 2007.
 Baška Voda Voda 

Grad HVAR
HVAR             Crkva sv. Nikole      90SvirčeP – 87630. 6. 2007.

Grad IMOTSKI
DONJI VINJANI            Župna crkva sv. Roka  314Imotski P – 927 17. 9. 2007.

Općina JELSA
JELSACrkva augustinijanskog565 i 2481JelsaP-8751. 7. 2007.
 samostana  
JELSACrkva sv. Roka85JelsaP-8805. 7. 2007.
ZASTRAŽIŠĆECrkva sv. Barbare215, 2884ZastražišćeP-87730. 6. 2007.

Općina SUĆURAJ
SUĆURAJ    Svjetionik355Sućuraj P- 884 8. 7. 2007.

Općina SUTIVAN
SUTIVANUrbanistička cjelinaGranica je označena u Kata-starskom planu Drž. geod. uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar 
Kl.: 935-06/04-01/187, 
Urbr.: 541-18-9/08-04-2 od 3. ožujka 2004.SutivanP-87830. 6. 2007. 
 naselja Sutivan  
   
   
   

Općina ŠOLTA
GROHOTERural. naselje GrohoteGranica je označena u Kata-starskom planu Drž. geodetske uprave, Područnog ureda 
za katastar Split, klasa: 935-01/04-01/44, urbroj: 541-18-01/12-04-2 od 7. lipnja 
2004.GrohoteP-90410. 8. 2007. 
   
   
   
   

                 
VARAŽDINSKA županija
Grad IVANEC
MARGEČAN  Utvrda 1151/9 RadovanP - 916      3. 9. 2010.

Grad LUDBREG
LUDBREG,   Kuća  1493/1 Ludbreg      P - 90528. 7. 2007.
Petra Zrinskog 1   

                 
Grad NOVI MAROF
PODEVČEVO Mlin250PodevčevoP - 910 23. 8. 2004.
Podevčevo kbr. 97   

Općina VINICA
PEŠĆENICALokalitet Šincekova2153Vinica BregP-90623. 8. 2010.
VINIČKAjama  
VINICAKurija Koroskeny-510VinicaP-87421. 6. 2007.
 -Rupčić  

ZADARSKA županija
Općina RAŽANAC
RAŽANACArheološki lokalitet1340 (dio posjeda broj 52/64)RadovinP-9009. 8. 2010.
 Glavčine  

Općina STARIGRAD
STARIGRADSklopina Ramićivjerojatno k.č. (nije moguće točno utvrditi česticu)StarigradP-90825. 8. 2007.

Općina SVETI FILIP I JAKOV
SVETI FILIP IOstaci kaštela Dvorine2757Sv. Filip iP-89220. 7. 2007.
JAKOV Jakov 

ZAGREBAČKA županija
Grad SVETI IVAN ZELINA
SVETI IVAN Urbana cjelina2103/1, 3182, 1871, 1869, 1868, 1867, ZelinaP-9079. 8. 2007.
ZELINASveti Ivan Zelina1866, 1722, 1721, 1727, 1728, 1733, 1734,  
 1737, 1739, 1742, 1743, 1744, 1745,  
 1746, 1747, 1745, 1748, 1749, 1750/2,  
 1751/1, 1751/2, 1752, 3194, 1755/2, 1765,  
 1767, 1768, 1813, 1814, 1815, 1813/1,  
 3181, 1812/4, 1783, 1784, 1785, 1786,  
 1791, 1792, 1794, 1796, 1797, 1798, 1086,  
 1084, 1082, 1080, 1078, 1076, 1074, 1072,  
 1069, 1068, 1067/1, 1066, 1065, 1064,  
 1061, 1060, 1058, 1056, 1054, 1053, ulica,  
 196, 195, 193, 189, 187, 186, 184, 181,  
 179, 178, 153, 150, 149, 148, 147, 146,  
 145, 94, 317/2 ulica, 76/1, 76/3, 93, 3176  
 ulica, 1199/1, 1199/3, 1199/2, 1200, 1201,  
 1202, 1193, 1192, 1191, 1189 ulica, 1185,  
 1186, 1182, 1181, 1178, 1179, 1177 ulica,  
 1176, 1173, 1161, 1160, 1156, 1155, 1153,  
 1148, 1146, 1144, 1143, 1141, 1139, 1137,  
 1135, 1133, 1132, 1090, 1091, 1093, 1096,   
 1097, 1100, 1104, 1107, 1108, 1109, 1111,  
 1114, 1113/3 ulica, 1448, 1441, 1440,  
 1450/2, 1451, 1453, ulica 1538, 1539, 1540,  
 1541, 1550, 1549, 1548, 1571 ulica, 1574,  
 575, 1584/2, 1583, 1591, 1592, 1590, 1597,  
 1598, 1682, 1690, 1681, 1679, 1678, 3192,  
 1695, 1697, 1698, 1704, 1706/2, 1708,  
 1710/1, 1710/2, 1712, 1720 ulica, 2328,  
 2326, 2325, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319,  
 2317, 2314, 2316, 3193 (ulica), 2302,  
 2106 (ulica)  
   
NOVO MJESTOKapela sv. Petra1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 17/, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, Novo MjestoP-93321. 9. 2007. 
 1/13, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 5, 3,  
 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7,  
 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11,  
 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 12/1, 12/2,  
 12/3, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 14/1, 14/2,  
 14/3, 14/4, 15, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2,  
 19/3, 19/4, 72/1, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6,  
 72/7, 618/1, 618/3, 618/4, 618/15, 618/16,  
 618/19, 618/20, 618/21, 1025, 1060  

 
Grad VRBOVEC
VRBOVECUrbana cjelina   
 Vrbovec5496, 5497, 6493, (put), 5485, 5502/1, VrbovecP-89121. 5. 2007.
 5503/2, 5504/2, 5508, 5510, 5513, 5516,  
 5518, 5520 (put), 5528, 5529, 7172 (ulica)  
 5849/1, 5901/5, 5901/1, 5904/4, 5901/1,  
 5904, 5905, 7178 (put), 6084/1, 6084/2,  
 7085/7, 6086/2, 6088/5, 6089/3, 6093/3,  
 6098/2, 7180, 6508, 6507, 6501 (ulica),  
 6119, 6119/1, 6119/3, 6109 (ulica)  

                 
 
 
(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI 
                                                                                                      
Naselje Kulturno dobroGeografske koordinateBrojDatum isteka
  Registrapreventivne zaštite
NovaljaPodmorsko arheološko nalazište potopljenog N = 44° 33c002        E = 14° 58c042P-8064. 5. 2007.
 antičkog broda s teretom amfora  

            
 
 
(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA
                                                                                       
 BrojDatum isteka
Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobroRegistrapreventivne
  zaštite

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija
Grad BJELOVAR
BJELOVAR, Trg E. Kvaternika 3     Cjelina arhivskih fondova i zbirki P- 890 19. 7. 2007.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija
Grad DUBROVNIK
DUBROVNIK, Između vrta 5  Top, tip pokretnog topa – pedrijera     P- 902 18. 8. 2007.

GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB
ZAGREB, Opatička 29 Cjelina arhivskih fondova i zbirki P - 887 13. 7. 2007.

KARLOVAČKA županija
Grad OZALJ
FERENCI (OZALJ)   Crkveni inventar      P - 91 1. 6. 2007.

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija
Općina MARIJA BISTRICA
PODGORJE BISTRIČKO, Kapela              
sv. LadislavaGlavni oltar Majke Božje Žalosne (sv. Ladislava)     P - 913      23. 8. 2004.

OSJEČKO-BARANJSKA županija
Općina PODGORAČ
PODGORAČ  Orgulje u Župnoj crkvi sv. Nikole u Podgoraču    P - 926      8. 9. 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA županija
Grad MALI LOŠINJ
OSOR       Dva kapitelaP - 909      16. 8. 2007.

SPLITSKO-DALMATINSKA županija
Grad KAŠTELA
KAŠTEL LUKŠIĆ          Skulptura sv. AnteP - 885      6. 7. 2007.

Općina PODSTRANA
PODSTRANA Tri rimske amforeP - 931 20. 9. 2010.

Grad TROGIR
TROGIR, Trg pape Ivana Pavla II     
broj 6Missale Canonicorum Traguriensium   P - 872      8. 6. 2007.


ZADARSKA županija
Općina NOVIGRAD
NOVIGRAD (ZADAR)      Oltarna slika Uznesenje BDM sa sv. Franom i sv. Katarinom P - 921      10. 9. 2007.

Općina PREKO
UGLJAN, Crkva Uznesenja BDM     Oltarna slika Bogorodica s djetetom i sv. Jurjem P - 925      10. 9. 2007.

Općina SUKOŠAN
SUKOŠAN, Crkva Gospe od
MilosrđaOltarna slika Bogorodica sa sv. Trojstvom, sv. Jurjem i sv. RokomP-92310. 9. 2007.
SUKOŠAN, Crkva Gospe od MilosrđaOltarna slika Pohođenje BDMP-92210 9. 2007.

                                                                                                       
 
(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA
 Broj Datum isteka
Naselje, Smještaj/PohranjenoKulturno dobroRegistrapreventivne
  zaštite

GRAD ZAGREB
Grad ZAGREB
ZAGREB, Pod zidom 8Proces ručne izrade tradicijskih klobuka iz raznih krajeva Hrvatske proizvodnoP-88930. 6. 2007.
 trgovačkog obrta »Cahun« 

                               
                             
 
Klasa: 612-08/04-01-06/08
532-10-1/3-04-8
Zagreb, 30. rujna 2004.
Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.
 


First page | Prev | Next | Last page |
Da bi vidjeli traženi propis u kvalitetnom izvornom obliku molimo da se pretplatite. Pratite ovaj link!
  Tražilica - Pretraživanje svih zakona, pravilnika, odluka, izmjena i dopuna

Nova ponuda za poduzetnike

Internet usluge za poduzetnike

Izrada internet stranica

CMS internet stranice ! ! ! !

Hosting - Windows serveri

Prodaja gotovih izvještaja

Izrada poslovnih planova

Gotovi primjeri planova

Investicijski projekti

Primjeri ugovora - šprance
  Poslovni imenici - adresari

Internet imenik - web adrese

Istraživanje tržišta

Marketing - oglašavanje

Trgovačko posredovanje

Proizvodi i usluge u HR

Poslovno savjetovanje

Poslovna psihologija

Poslovne informacije

Poslovni web katalog
  Pregled zakona - propisa

Informatika i poslovanje

Korisni poslovni programi

Programiranje po narudžbi

Sigurnost u poslovanju

Besplatni online rječnik

Besplatne poslovne usluge

Pregled korisnih linkova

Novi internet projekti

Poslovni forumJeste li tražili:

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara - Narodne novine br.: 34 / 2009
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2003 - Narodne novine br.: 22 / 2004
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/2005. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara - Narodne novine br.: 28 / 2006
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/07 - Lista zaštićenih kulturnih dobara - Narodne novine br.: 12 / 2008
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih dobara - Narodne novine br.: 34 / 2009
Poslovne novine - korisne informacije iz područja građanskog i trgovačkog prava, poslovne informacije, korisni savjeti, preporuke, vijesti, primjeri ugovora, poslovni planovi i elaborati, knjige i priručnici, statistički podaci, imenici, izvještaji...
Teme za predah od posla; sport, glazba, mp3, filmovi, video, humor, poznanstva, kladionice, sex, igrice, rekreacija...