Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Ugovorna kazna - Primjeri ugovora


Ugovorom unaprijed određena svota novca ili druga imovinska korist


Ugovorna kazna (penal) je ugovorom unaprijed određena svota novca ili druga imovinska korist koju se dužnik obvezuje isplatiti odnosno prepustiti vjerovniku ako ne ispuni svoju obvezu ili zakasni s njenim ispunjenjem.

Ako što drugo ne proizlazi iz samog ugovora, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj da dužnik kasni s svojim ispunjenjem.

Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.
Stranke mogu odrediti visinu kazne po svojoj volji, u ukupnoj svoti, u postotku, ili za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način. Ona mora biti ogovorena u formi propisanoj za ugovor.
Sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje on odnosi (akcesornost). Sporazum ipak gubi pravni učinak ako je do neispunjenja ili kašnjenja došlo iz uzroka za koji dužnik ne odgovara.
Kad je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja obveze, vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje obveze ili ugovornu kaznu. On gubi pravo zahtijevati ispunjenje ako je zahtijevao isplatu ugovorne kazne. Dužnik nema pravo isplatiti ugovornu kaznu i odustati od ugovora, izuzev ako je to bila namjera samog ugovaratelja.
Kad je kazna ugovorena za slučaj da dužnik zakasni s ispunjenjem, vjerovnik tada ima pravo zahtijevati i ispunjenje obveze i ugovornu kaznu. Ako je primio ispunjenje obveze vjerovnik treba bez odgađanja obavijestiti dužnika da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.
 


TREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

 
 
  13. 8. 2022.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija