Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Primjeri ugovora - Pregled odredbi


Odredbe za sklapanje ugovora


Odgovornost za pravne nedostatke: Otuđivatelj odgovara ako na prodanoj stvari postoji neko pravo trećeg koje isključuje, umanjuje ili ograničava kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten, niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom. Prodavatelj nekoga drugog prava garantira da ono postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje. Kad se pokaže da treća osoba polaže neko pravo na stvar, kupac je dužan obavijestiti prodavaoca, osim ako je to njemu već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzije trećeg ili da mu isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.
Ako prodavatelj ne postupi po zahtjevu kupca:
- u slučaju oduzimanja stvari od kupca ugovor se raskida po samom zakonu,
- a u slučaju umanjenja ili ograničenja kupčeva prava kupac može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.
Ako prodavatelj ne oslobodi stvar od prava ili pretenzija trećeg, kupac može raskinuti ugovor ako se zbog toga njegova svrha ne može ostvariti. U svakom slučaju kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete.
Međutim, ako je kupac u času sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno, nema pravo na naknadu štete, ali ima pravo zahtijevati vraćanje odnosno sniženje cijene.
Kupac koji se, bez obavijesti, upustio u spor s trećim i spor izgubio, može se pozvati na prodavaočevu odgovornost, izuzev ako prodavatelj dokaže da je on raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe.
Kupac ima pravo pozvati se na prodavateljevu odgovornost za pravne nedostatke i kad je bez obavijesti prodavaoca i bez spora priznao očito osnovano pravo trećeg. Ako je kupac isplatio trećem određeni iznos da bi odustao od svoga očitog prava, prodavatelj se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu svotu i pretrpljenu štetu.
Odgovornost prodavaoca za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti. Ali, ako je prodavaocu bio poznat neki nedostatak u njegovu pravu, odredba ugovora o ograničenju ili o isključenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava.
Prodavatelj odgovara i za posebna ograničenja javnopravne prirode koja kupcu nisu bila poznata, ako je on za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih kupcu saopćio.
Pravo kupca po osnovi pravnih nedostataka gasi se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg. Ali, ako je treća osoba prije isteka toga roka pokrenula spor a kupac pozvao prodavaoca da se u spor umiješa, pravo kupca se gasi tek istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora.


TREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

 
 
  13. 8. 2022.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija