Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Primjeri ugovora (Šprance ugovora i predugovora)


Šprance i primjeri ugovora - Pregled ponude ugovoraTREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

Ugovori su nadopunjeni sa lako razumljivim komentarom ili napomenama, sa čime mora biti ugovorna strana upoznata prije potpisivanja ugovora i kakve posljedice može imati sklopljeni ugovor. Ugovori i pravni dokumenti se prilagođavaju promjenama u HR zakonodavstvu.

Adekvatna i praktična pomoć za samostalno sastavljanje ugovora prema primjerima.

Nove verzije ugovora: Ugovor o kupoprodaji kuće, Ugovor o prodaji motornog vozila, Ugovor o nabavi robe, Ugovor za turističke agencije, Managerski ugovori, Odluka o otkazu ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu, Redoviti otkaz ugovora o radu, Ugovor o autorskom honoraru, Ugovor o cesiji, Ugovor o distribuciji, Ugovor o djelu, Primjer ugovor o donaciji, Ugovor o sponzoriranju, Ugovor o isključivom posredovanju, Novi ugovor o isporuci i servisnom održavanju programske opreme, Ugovori o izradi tehničke dokumentacije, Primjer ugovor o komisiji, Ugovor o kupoprodaji nekretnine, Ugovor o nagodbi, Ugovor o najmu skladišta, Ugovor o najmu poslovnog prostora, Ugovor o podzakupu, Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, Novi ugovor o radu na određeno vrijeme, Ugovor o popravci, Ugovor o servisu, Primjer ugovora za posrednike, Primjer ugovora za prodaju poslovnog prostora, Primjer ugovora o zajedničkom vođenju obrta, Novi primjer ugovora za veleprodaju, Šprance ugovora o najmu stanova, Šprance za knjigovodstvene urede, Šprance za iznamljivanje apartmana, Šprance ugovora za posrednike, Primjeri za laike i pravnike...


Pregovori - Ponuda - Učinci ponude - Oblik ponude - Prihvat ponude - Nova ponuda - Prihvat ugovora - Načela ugovora - Odgovornost kod ugovora - Ugovori i garancija - Pravna odgovornost kod ugovora - Kapara kod ugovora - Ugovorna kazna - Ugovor o preuzimanju duga - Ugovor o pristupanju dugu - Sadržaj

 
 
  4. 12. 2020.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija