Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Ugovori - Odgovornost - Nedostaci


Odgovornost za nedostatke činidbe, odgovornost kod ugovora


Odgovornost za nedostatke činidbe: U naplatnim pravnim poslovima tereti onog ugovaratelja koji je preuzeo obvezu da drugom preda stvar ili prenese neko pravo. Na ove obveze se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZOO o odgovornosti prodavaoca za materijalne i pravne nedostatke.

Kad postoje materijalni nedostaci: Nedostatak postoji:
- ako stvar nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu ili za promet;
- ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavaocu ili mu je morala biti poznata;
- ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutnu ugovorene odnosno propisane;
- kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti.
Kad materijalni nedostaci moraju postojati: Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koje je ona imala u času prijelaza rizika na kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su uzroci postojali prije toga. U načelu se ne odgovara za lako uočljive nedostatke.

Kad ne postoji odgovornost:
- ako je stvar stečena besplatnim pravnim poslom
- ako je stvar prodana na prinudnoj javnoj prodaji
- ako su nedostaci u času predaje stvari bili poznati stjecatelju ili mu nisu mogli ostati nepoznati (oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu)
- kad je ugovorom isključena odgovornost (ali je ta odredba ništava ako je otuđivatelj znao za nedostatak ali nije obavijestio stjecatelja ili je odredba posljedica monopolskog položaja otuđivatelja ili je tu odredbu nametnuo stjecatelju)
- odreknućem stjecatelja.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci: Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavaoca u roku od 8 dana, a kod ugovora u privredi bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u prisutnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti prodavaocu odmah. , inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Skriveni nedostaci: Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o nedostatku obavijestiti prodavaoca u roku od 8 dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod ugovora u privredi bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne 6 mjeseci od predaje stvari, izuzev kad je ugovorom određen dulji rok.

Sadržaj odgovornosti (prava kupca):
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavaoca o nedostatku može:
- zahtijevati ispunjenje ugovora,
- zahtijevati sniženje cijene,
- izjaviti da raskida ugovor.
- u svakom od tih slučajeva zahtjevati naknadu štete (pa čak i refleksnu štetu tj. onu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima).
Rok za ostvarivanje prava: Onaj stjecatelj koji je pravodobno obavijestio o nedostatku može ostvarivati pravo iz odgovornosti za nedostatke u roku od jedne godine od slanja obavjesti. Stjecatelj nije vezan rokom u slučaju prijevarnog postupanja otuđivatelja. Ako je stjecatelj promašio rok, ali nije platio cijenu pa ga ovaj tuži za isplatu, on u parnici može tražiti sniženje cijene ili naknadu štete.


TREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

 
 
  13. 8. 2022.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija