Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Načela - Primjeri ugovora


Načela ugovora - Načela ugovornog odnosa


Načelo dispozitivnosti: Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu RH, prisilnim propisima te moralu društva. Ono je na više mjesta ograničeno zakonom (kakav mora biti predmet obveze, kad je predmet odrediv).

Načelo savjesnosti i poštenja: U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.

Načelo pažnje: Sudionik u obveznom odnosu dužan je u izvršavanju svoje obveze postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog privrednika odnosno pažnja dobrog domaćina). Sudionik u obveznom odnosu u izvršavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Načelo primjene dobrih poslovnih običaja: Sudionici u obveznim odnosima dužni su u pravnom prometu postupati u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Načelo pravičnosti: Nije izrjekom spomenuto ali se spominje u više odredbi: čl. 200 – kod dosude pravične novčane naknade, 178- kod odgovornosti u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom kad nema krivnje sudionika, 208 - kod regresa isplatioca)

Načelo zabrane zloupotrebe prava: Zabranjeno je vršenje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojeg je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

Načelo jednake vrijednosti davanja: U zasnivanju dvostranih ugovora sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih davanja.

Načelo zabrane uzrokovanja štete: Svatko je dužan suzdržati se od postupka kojim se može drugom uzrokovati šteta.

Načelo dužnost ispunjenja obveze (pacta sunt serevanda): Sudionici u obveznom odnosu dužni su izvršiti svoju obvezu i odgovorni su za njezino ispunjenje. Obveza se može ugasiti samo suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu ili na temelju zakona.

Pregovori - Ponuda - Učinci ponude - Oblik ponude - Prihvat ponude - Nova ponuda - Prihvat ugovora - Načela ugovora - Odgovornost kod ugovora - Ugovori i garancija - Sadržaj ugovora


TREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

 
 
  13. 8. 2022.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija