Poslovne novine
Poslovni list
Poslovne novine - Primjeri ugovora - Informacije o ugovorima - Narudžbe primjera ugovora - Ugovori o poslovnoj suradnji - Pregled špranci ugovora
 
 
 
   
Nova ponuda
Internet usluge
Izrada stranica
CMS web stranice
Hosting serveri
Prodaja izvještaja
Poslovni planovi
Primjeri ugovora
Poslovni elaborati
Nove investicije
Poslovni imenici
Internet imenik
Istraživanje
Marketing
Preporuke
     

Kapara - Davanje kapare, primjeri, ugovori


Kapara kao znak da je ugovor sklopljen


Kapara: Kapara je svota novca ili određena količina drugih zamjenljivih stvari koju jedna daje drugoj u trenutku sklapanja ugovora kao znak da je ugovor sklopljen i kao sigurnost da će se izvršiti obveza iz ugovora. Ugovor se smatra zaključenim kad je kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno.

U slučaju udovoljenja ugovoru kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje. Ako nije drugo ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, niti to može učiniti druga strana vraćanjem dvostruke kapare.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana može tražiti
- izvršenje ugovora, ako je to još moguće,
- tražiti naknadu štete, a kaparu uračunati u naknadu ili vratiti ili
- se zadovoljiti primljenom kaparom.

Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, tada druga strana može tražiti i ima ovlasti tražiti:
- izvršenje ugovora, ako je to još moguće, ili
- naknadu štete i vraćanje kapare, ili
- tražiti vraćanje dvostruke kapare.
U svakom slučaju, kad druga strana traži izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zakašnjenja.
Sud može na zahtjev zainteresirane strane smanjiti pretjerano veliku kaparu.TREBATE GOTOVE PRIMJERE UGOVORA?

Imajte uvijek spreman pravni dokument za bilo koju vrstu posla ili poslovanja. Iskoristite ono što već koristi veliki broj poduzeća i obrtnika.
Uštedite vrijeme koristeći gotove šprance ugovora: popunite prazna polja i Vaš ugovor je spreman za printanje za nekoliko minuta.


LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE O NARUDŽBI PRIMJERA UGOVORA Primjeri ugovora

Svi primjeri ugovora usklađeni su sa važećim propisima

 
 
  13. 8. 2022.

Poslovne novine - Hrvatski poslovni, pravni i financijski portal - Pregledi poslovnih usluga i informacija