INFORMATIKA
Informatika u HR
INFORMATIKA - POSLOVNA INFORMATIKA - KORPORATIVNO UPRAVLJANJE INFORMATIKOM - STRATEŠKO POVEZIVANJE POSLOVANJA I INFORMATIKE - UPRAVLJANJE RIZICIMA - KONTROLE NEOPHODNE KOD PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - POSTUPANJE PRILIKOM REVIZIJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA - OKVIRI I STANDARDI PROVEDBE KONCEPTA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA INFORMATIKOM I REVIZIJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA - OSNOVE UREDSKE INFORMATIKE - SUVREMENE KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE I MREŽE - GOOGLE TRIKOVI - INTERNET PRETRAŽIVANJE - WINDOWS VISTA - DIGITALNA FOTOGRAFIJA, VIDEO I GLAZBA - POSLOVNA INFORMATIKA ZA EKONOMISTE - INFORMATIKA U PODUZEĆIMA
 
 
 

INFORMATIKA


Informatika - Pregled korisnih informacija


INFORMATIKA Informacijske tehnologije (IT) pružaju dobre mogućnosti za dramatično unapređivanje poslovnih procesa kako unutar tvrtke tako i među tvrtkama. Uspjeh ili neuspjeh informatičkih projekata može imati presudan utjecaj na uspješnost poslovanja, stjecanje konkurentske prednosti ili na osvajanje bolje tržišne pozicije.

Bez informacija nema donošenja kvalitetnih odluka. Informacije mogu biti o poslovanju poduzeća i o okolini poduzeća. Informacije moraju biti točne, pravovremene i imati odgovarajući značaj za samo poslovanje. Dobra primjena informacija je važan činitelj uspješnosti poduzeća u postizanju konkurentnosti na tržištu.
Elektroničko poslovanje obuhvaća elektroničko komuniciranje, rad u skupini, slanje velikih količina podataka kroz računalne mreže, elektroničko trgovanje, multimedijsko publiciranje na internetu te korištenje elektroničkih publikacija unutar poduzeća, između suradničkih organizacija ili globalno.
 
KORISNI LINKOVI

  Informatika Informatika - pregled usluga

  Informatika i usluge Pregled poslovnih i internet usluga (PF)

  Informatika oglasi Objavite svoju preporuku ili link


Definicija informacijskog sustava

 Efikasno obavljanje gotovo svih poslova, u bilo kojem poslovnom sustavu, popraćeno je informacijama i podacima. Nezavisno o vrsti poslovnih procesa koje podržava ili veličini organizacije u kojoj funkcionira, informacijski sustav (IS) se pojavljuje i primjenjuje kao ključni element poslovanja. Njegova je povećana uloga i važnost popraćena i rastućom primjenom informacijske tehnologije.
 Cilj je informacijskog sustava pribaviti informacije potrebne pri izvođenju poslovnog procesa i upravljanju poslovnim sustavom. Uobičajeni su dijelovi informacijskog sustava sustav za obradu transakcija, upravljački izvještajni sustav, sustav za potporu odlučivanju i sustav uredskog poslovanja.
 Djelovanje IS-a upotpunjuje se primjenom IT-a i s njima povezanim programima, procedurama, uputama, algoritmima i znanjem kojima se IT pokreću zbog izvršenja poslovnih zadataka i ciljeva.
 Informacijski sustav (IS) je prema tome sprega i sustav materijalnih i nematerijalnih elemenata kojima se opisuje poslovna stvarnost, rješavaju poslovni zadaci i ispunjavaju poslovni ciljevi. Kao dio IS-a, čovjek/pojedinac formalizira poslovno okružje u podatke, procedure, algoritme, informacije i znanja te usklađujući primjenu IT-a i programsku podršku, ispunjava poslovne
funkcije i zadatke (dostavljanje i čuvanje podatka neophodnih za odlučivanje, održanje procesa te razvoj i neprekidnost poslovanja).
 Kao model poslovnog sustava, IS opisuje poslovni sustav, on je njegov informacijski model. Elementi poslovnog sustava (podaci, aktivnosti, funkcije, zadaci, izvršitelji, postupci itd), preslikavaju se na model informacijskog sustava gdje ih dijelimo na:
 - model podataka – definira podatke koji nastaju ili se koriste u poslovnom sustavu.
 - model procesa – definira procese ili funkcije koje se odvijaju u poslovnom sustavu.
 - model izvršitelja – definira one elemente koji obavljaju funkciju u poslovnom sustavu (software, hardware, liveware, orgware).


Vrste informacijskog sustava

 Financijski informacijski sustav bavi se praćenjem izvora podataka (priljeva i odljeva novca), pretežno iz transakcijskog dijela informacijskog sustava. Nadalje se bavi financijskim planiranjem na temelju kojeg se izrađuje financijski plan poduzeća uzimajući u obzir sva zakonska pravila, strateški plan poduzeća i druge zadane uvjete.
 Računovodstveni informacijski sustav usko je povezan sa financijskim sustavom. Njegovi dijelovi su: glavna knjiga, obrada ulaznih i izlaznih računa, obrada narudžbi, nabavno i skladišno poslovanje te obrada plaća.
 Marketinški informacijski sustav obrađuje aspekte bitne za marketing kao poslovno područje odgovorno za utvrđivanje identiteta proizvoda i usluga koje poduzeće nudi. Da bi marketing dobio potrebne informacije, takav IS mu isporučuje obrađene informacije iz transakcijskog ISa, istraživanja tržišta, sustava za potporu odlučivanju, raznih izvora o konkurenciji, vanjskih čimbenika i sl.
 Proizvodni informacijski sustav je vrlo važan dio svakog poslovnog sustava pošto proizvodnja predstavlja srž samog poduzeća. Danas se sve više uvodi upravljanje kvalitetom, te različite norme poput ISO 9000 i drugih certifikata. Informacijska se tehnologija
upotrebljava u proizvodnji kroz upravljanje podržano računalom (CAD, Computer Aided Design), proizvodnju podržanu računalom (CAM, Computer Aided Manufacturing), te računalno integriranje proizvodnje (CIM, Computer Aided Manufacturing).
Isto tako se koristi i JIT koncept proizvodnje koji smanjuje zalihe i skladišta. Uvodi se i planiranje proizvodnje poznato pod nazivom MRP II (Manufacturing Resources Planning), te koncept fleksibilnih proizvodnih sustava (FMS, Flexible Manufacturing System).

 
 
  30. 11. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju