Poslovne novine
Posredovanje
PRODAJA, NABAVA, ZASTUPANJE, DISTRIBUCIJA, DARIVANJE, ZAMJENA, USTUPANJE, NAJAM, LEASING, ZAKUP, INTELEKTUALNE USLUGE, TURIZAM, PRIJEVOZ, ODRŽAVANJE, KOOPERACIJA, KONTROLA, ŠPEDICIJA, PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE, GRADITELJSTVO, OSIGURANJE, BANKARSKO POSLOVANJE, OSTALI UGOVORI - STVARANJE PRODAJNOG OSOBLJA, Ljudi, procesi, tehnologija i uspjeh, ZAPOŠLJAVANJE NAJBOLJIH I OTPUŠTANJE SVIH OSTALIH, Opis poslova, izvori i profili kandidata, Ispitivanje i odabir, PRIPREMA ZA REZULTATE, Proizvod, konkurenti i poznavanje klijenata, Prodajne vještine, Trening u praksi i prodajni sastanci, PLAĆE PRODAJNOG OSOBLJA - ORGANIZACIJA PRODAJNOG OSOBLJA - MENTALNA IGRA PRODAJE, ODREDITE I OSTVARITE SVOJE PRODAJNE CILJEVE, ZAŠTO LJUDI KUPUJU, KREATIVNA PRODAJA, KAKO UGOVORITI VIŠE PRODAJNIH SASTANAKA, MOĆ SUGESTIJE, ZAKLJUČIVANJE PRODAJE, 10 KLJUČNIH ČIMBENIKA USPJEŠNE PRODAJE
 
 
 

TRGOVAČKO POSREDOVANJE


Pregled informacija vezanih uz trgovačko posredovanje


Trgovačko posredovanje Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje svih poslovnih subjekata i njihove ponude i potražnje proizvoda i usluga. Pronađite partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge. Povezivanje malih trgovaca na interesnoj osnovi. Posredovanje pri inozemnim trgovačkim komorama i poslovnim organizacijama. Posredovanje u uvozu ili izvozu proizvoda i usluga.

Uloga posrednika sastoji se u dovođenju svojeg nalogodavatelja (komitenta) u kontakt s potencijalnim partnerima za sklapanje određenih ugovora. Posrednik ne sklapa ugovor s trećom osobom i po tome se bitno razlikuje od komisionara i zastupnika. Ugovorom o trgovinskom zastupanju (trgovačkom zastupanju) obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem.
Zastupnik može sklapati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca ako je za to od njega dobio ovlaštenje.
zz
KORISNI LINKOVI Trgovačko posredovanje

  Trgovačko posredovanje Trgovačko posredovanje - Trgovina

  Trgovačke tvrtke Pregled posebne ponude za trgovačke tvrtke

  Trgovina Pregled svih poslovnih i internet usluga

  Oglasi za trgovine Objavite svoj oglas, preporuku ili link


UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Ugovorom o trgovinskom zastupanju (trgovačkom zastupanju) obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između. njih i nalogodavca te da nakon dobivenog ovlaštenja sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati proviziju.

Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga. U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost samog društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim, tzv. trgovačko zastupanje.
U hrvatskom zakonodavstu se često pod zastupanjem obuhvaća i komisijski ugovor i posredovanje (tzv. indirektno, neizravno zastupanje), dok pod zastupanjem u užem smislu razumijeva zastupanje u kojem zastupnik izjavom svoje volje preuzima i za račun zastupanog prava i obveze (direktno, izravno zastupanje). Ovdje se opisuje zastupanje u užem smislu, tj. trgovačko zastupanje.
U našem zakonodavstvu prihvaćeno je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje brojnih drugih faktičnih i pravnih radnji te na taj način sveobuhvatnije štiti interese zastupanoga.
U poslovnom prometu iste stranke ne sklapaju samo jedan ugovor, odnosno ne uređuju samo jedan odnos, nego s jednim ili više ugovora rješavaju više ili sve svoje ugovorne odnose. Tako se često jednim ugovorom uređuju zastupnički, komisijski, posrednički, kooperativni i slični odnosi, a poslovni ljudi često niti sami ne razlikuju sve te odnose podvrgnute različitim pravnim institutima.
U Zakonu o obveznim odnosima uređuju se zastupanje, komisijski poslovi, posredovanje i sl., kao zasebni imenovani ugovori koji se, iako u velikoj mjeri obavljaju slične gospodarske funkcije, razlikuju, te je na to potrebno obratiti pozornost.
Nalogodavac može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika. Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obvezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.

TRGOVAČKO PRAVO

Trgovačko pravo je pravo proisteklo iz isporuke robe i pružanja usluga. Trgovačko pravo odnosi se na trgovačke ugovore (zajedno s Pravom društva), te na pravne institute koji unapređuju i omogućuju tijek trgovačkih poslova. U naše trgovačko pravo u širem smislu uključujemo sve one institute kao što su npr. mjenica, ček, vrijednosni papiri, materijalno pravni propisi o stečaju, problematika arbitraže i slično, pa čak i u slučaju neizgrađenog privrednog (gospodarskog, ekonomskog) prava uključuje propise o zaštiti industrijskog vlasništva i sl. Opsežnost pojedinih područja dovela je do specijalizacije, pa se unutar trgovačkog prava govori i o pravu osiguranja, bankarskom pravu, pomorskom pravu, zrakoplovnom pravu itd. Trgovačko pravo utvrđuje osnove nastanka organizacija koja se bave trgovinom, kao i ponašanje subjekata u trgovačkim poslovima. Ovo pravo određuje osnove trgovine kao djelatnosti, kroz aktivnosti obrazovanja trgovaca i njihovog nastanka kao subjekata trgovine, utvrđivanja uvjeta trgovanja i slično.

 
 
  30. 11. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju