Poslovne novine
Istraživanje tržišta
Proces istraživanja tržišta. Vrste istraživanja. Vrste i izvori podataka. Metode i načini ispitivanja. Uzorci i uzorkovanje. Analiza podataka i interpretacija rezultata. Izrada izvještaja. Marketing informacijskih sustava. Osnove postavke informacijskih sustava u marketingu. Marketinški informacijski sustavi. Evolucija informacijskih sustava. Transakcijski informacijski sustavi. Marketinški izvještajni sustavi. Marketinški sustavi podrške odlučivanju. Ekspertni sustavi. Tržišna svojstva proizvoda. Razvoj novog proizvoda. Marketinški program za lansiranje novog proizvoda na tržište. Praćenje tržišnog razvoja proizvoda. Komercijalizacija proizvoda. Proces prihvaćanja i difuzije proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Marka proizvoda. Odluke o markama. Proširenje imena marke. Pozicioniranje proizvoda. Determinante u procesu određivanja cijena. Determinante unutar i izvan poduzeća. Pristupi određivanju cijena. Marketinška teorija. Strateški ciljevi određivanja cijena. Politike određivanja cijena. Određivanje cijena za nove proizvode. Psihološko određivanje cijena. Promotivno određivanje cijena. Metode određivanja cijena. Troškovno orijentirane metode. Tržišno orijentirane metode. Iniciranje i reagiranje na promjene cijena.
 
 
 

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - ANALIZA TRŽIŠTA


Pregled informacija o istraživanju tržišta - Analiza tržišta


Istraživanje tržišta

Glavni smisao istraživanja tržišta (analiza tržišta) je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja.


Istraživanje tržišta za potrebe poslovnih planova, istraživanja radi ulaza na nova tržišta, istraživanje javnog mnijenja, istraživanje pračenosti i utjecaja medija, istraživanje potrošačkih navika, istraživanje zadovoljstva potrošača, analiza trenda, analiza podataka iz sekundarnih izvora, mjerenje učinkovitosti promidžbenih kampanja, telefonski intervjui, osobni intervjui, terensko anketiranje, anketiranje putem pošte, istraživanje tržišta putem podataka na Internetu, istraživanje tržišta obradom statističkih i drugih službenih podataka...
 
PREPORUKE I LINKOVI Istraživanje tržišta - Preporuke

  Istraživanje tržišta Istraživanje tržišta - Pregled ponude u RH - Analiza tržišta

  Usluge i proizvodi na tržištu Pregled svih poslovnih i internet usluga

  Oglasi na tržištu Objavite svoju preporuku ili link

Istraživanje tržišta pomaže Vam pri donošenju kritičnih odluka u Vašem poslovanju.

Glavni smisao i potreba istraživanja tržišta je prikupljanje korisnih i pouzdanih informacija koje pomažu ili su osnov prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja.
Poslovne odluke moraju biti utemeljene na kvalitetnim i pouzdanim rezultatima istraživanja tržišta (analiza tržišta).

Veliki broj poduzetnika shvaća kako je poslovni uspjeh moguć jedino ako imaju valjanu spoznaju o tržišnom udjelu svoje tvrtke u odnosu na konkurenciju, ako mjere uspješnost svojih reklamnih akcija, ako dobivaju pouzdane povratne informacije i realno mišljenje potrošača o svojem proizvodu, ako prije pokretanja svoje poduzetničke djelatnosti ili akcija na tržištu imaju uopće sliku o značajkama, potencijalima, potrebama i svim mogućim teškoćama osvajanja tržišnog segmenta na kojeg sami ciljaju.

U suvremenim uvjetima poslovanja tvrtke veliku pozornost usmjeravaju na potrošače, njihove želje i potrebe. Zahvaljujući tomu, u svijetu se bilježi trend rasta istraživanja tržišta. Da istraživanje tržišta sve više dobiva na cijeni i u Hrvatskoj, pokazuje podatak da je prije deset godina postojala samo jedna agencija specijalizirana za to, a danas ih je preko tridesetak (kvalitetnijih).

Istraživanje tržišta temeljna je marketinška aktivnost bez koje tvrtka s ozbiljnim pristupom korisnicima ne može poslovati. Sve je ostalo lutanje u mraku. Vodeće tvrtke su shvatile važnost i nužnost istraživanja i koriste se rezultatima istraživanja u usmjeravanju marketinške i korporativne strategije poslovanja i ulaganja. Strateški plan ne predstavlja siguran recept za uspjeh, ali bez njega poslovanje ima veće izglede za neuspjeh. Kako ne bi planiranje bilo samo skup lijepih želja, prvo je potrebno istraživanje tržišta.

Definiranje problema je prvi i najvažniji korak u procesu istraživanja tržišta. Ono je neophodno da bi se mogle sagledati prikupljene informacije o tržištu. Definiranje problema obuhvaća ciljeve koji se žele ostvariti prikupljanjem, ograničenja koja su obično u vidu novca i vremena, pretpostavke o faktorima i situacijama koje će pojednostaviti problem te mjere uspjeha koje predstavljaju kriterije ili standarde korištene za ocijenu prjedloga rješenja problema. Prilikom definiranja potrebno je izvršiti razvoj pitanja na koje se trebaju dobiti odgovori. Pitanja se obično formuliaju kao hipoteze koje predstavljaju odgovor na problem istraživanja tržišta.

Aktivnosti istraživanja i poznavanja tržišta pružaju kvalitetne odluke donosiocima marketing odluka. Poduzeća koja posluju po principima marketing koncepcije neprekidno istražuju i prate nastale promjene u okruženju. Marketing odluke kao najsloženije odluke u poslovanju poduzeća zahtijevaju veliki fond informacija iz okruženja koje možemo dobiti samo istraživanjem tržišta.

Kvantiteta informacija dobivenih u samom procesu istraživanja ne određuje automatski i njegovu kvalitetu. Samo stvarno kvalitetne informacije su temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Kvalitetno istraživanje tržišta preduvjet je za izradu kvalitetnog plana kao temeljnog plana poslovnih aktivnosti poduzeća u kvantitativnim i kvalitativnim oblicima. Financijsko ulaganje u kvalitetno istraživanje tržišta je daleko manje od štete koja bi mogla nastati ako ono ne bi bilo obavljeno kvalitetno ili ga uopće ne bi bilo.

SLIČNE TEME: IZRADA POSLOVNIH PLANOVA
Poslovni plan je dokument potreban za donošenje poslovne odluke. Donošenje poslovnog plana ne treba shvatiti kao formalnost ili zadovoljenje forme već treba biti temelj ili strukturna okosnica bilo kojeg poduzetničkog poduhvata. Opširnije >>

 
 
  30. 11. 2022.

Nova ponuda za poduzetnike - Internet usluge za poduzetnike - Izrada internet stranica - CMS internet stranice - Hosting - Prodaja gotovih izvještaja - Izrada poslovnih planova - Gotovi primjeri planova - Investicijski projekti - Primjeri ugovora - Poslovni imenici - Internet imenik - Istraživanje tržišta - Marketing - Trgovačko posredovanje - Proizvodi i usluge - Poslovno savjetovanje - Poslovna psihologija - Poslovne informacije - Poslovni web katalog - Pregled zakona i propisa - Informatika i poslovanje - Korisni poslovni programi - Programiranje po narudžbi - Sigurnost u poslovanju