Praktični primjeri ugovora i drugih obrazaca i špranci

ARHIVA UGOVORA, OBRAZACA I PRIMJERA - LINK NA PREGLED

Novi primjeri ugovora:
Ugovori o kupoprodaji, Primjena odredbi kolektivnog ugovora i općih akata, Primjeri zakonske regulative o mogućnostima nasljeđivanja i otuđenja, Šprance ugovora za kupoprodaju s pravom prvokupa, Obrasci i ugovori o naukovanju između obrtnika i učenika srednjih škola, Praktični primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist, Obrasci i ugovori za e-obrazovanje i certificiranje, Tužba za naknadu štete u slučaju tjelesne povrede, Praktični primjeri reguliranja obaveza turističke agencije prema ugostitelju, Obrasci i ugovori o dugoročnom najmu sajamskog izložbenog prostora, Primjeri ugovora za vođenje poslovnih knjiga poduzetnika, Besplatni primjer za ugovor o prijenosu autorskih prava za neko autorsko djelo, Praktični primjeri ugovora o posredovanju, pregled zakonske regulative o posredovanju, Praktični primjeri za darovanje sadašnje i najviše dopuštene buduće imovine, Primjeri ugovora za turističke agencije, Odredbe ugovora koje opisuju rizik povezan s obavljanjem poslova, Praktični primjeri za privatne iznajmljivače apartmana ili soba, Besplatne šprance ugovora o savjetovanju, konzultantskim uslugama, Predlošci ugovora gdje je predmet zakupa oprema i strojevi, Obrasci i ugovori o zakupu poslovnog prostora za trgovinu, Ugovaranje naknade za skladištenje u skladištu, Primjeri ugovora o posredovanju pri preuzimanju poslovnih udjela, Besplatni primjeri ugovora o zamjeni stana, garsonjere, poslovnog prostora, kuće, Ogledni primjer za ugovor o koncesiji, Praktični primjeri ugovora o podjeli pokretne imovine, Primjer ugovora o najmu garaže za motorna vozila, Ogledni primjer za ugovor o osnivanju zadruge, reguliranje odnosa između zadrugara, Praktični primjeri ugovora o uslugama istraživanja tržišta, Praktični primjeri ugovora za namjenski zajam, odnosno, pozajmicu, Ogledni primjer za ugovor o marketinškim uslugama, ugovor o objavi oglasa i reklama, Obrasci i ugovori o ispitivanju robe, utvrđivanje kvalitete proizvoda i usluga, Besplatni primjeri ugovora za posudbu nepotrošnih stvari, Pravne razlike između ugovora o djelu i ugovora o radu, Špranca za ugovor o posudbi gdje se daje besplatna posudba, Praktični primjeri ugovora o djelu, šprance za ugovore o djelu, Kolektivni ugovor za službenike u gradskim upravnim tijelima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ništetnost ugovorne kazne, uvjeti za raskid ugovora, Ogledni primjer za ugovor o igranju u sportskom klubu...