Pregled praktičnih primjeri ugovora i drugih poslovnih obrazaca

ARHIVA SVIH UGOVORA, OBRAZACA I PRIMJERA - LINK NA PREGLED

Novi primjeri ugovora:
Ugovori o posredovanju, Primjeri ugovora o gradnji, Obrasci i ugovori o novčanom pologu, Obrasci i ugovori o instalaciji i korištenju programa prema korisnicima, Međusobna ugovorna prava i obveze nalogodavca i nalogoprimca, Praktični primjeri ugovora o darovanju automobila, Praktični primjeri ugovora o prodajnom nalogu, Darovanje i oprost isplate duga uz dužnikovu suglasnost, Primjeri ugovora o prodaji s pridržanim pravom vlasništva, Praktični primjeri ugovora o prodaji na obroke, prodaja s obročnim otplatama, Ugovori o obavljanju knjigovodstvenih usluga, Ogledni primjer za ugovor o transportu, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Primjeri ugovora o zastupanju za proizvode, Primjer ugovora o prodaji stana od etažnih suvlasnika u zgradi, Praktični primjeri da se čestice iz jednog zk uloška ispišu i upišu u drugi, Obavijest o trajanju i rasporedu godišnjeg odmora, Praktični primjeri za ugovor o posredovanju u prodaji i marketingu, Praktični primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu, Praktični primjeri odredbi kojima se reguliraju svi troškovi zamjene, Praktični primjeri ugovora o trgovinskom zastupanju, Primjer obrasca sa izjavom o prijeboju međusobnih novčanih potraživanja, Forme komisionog izvoznog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima, Praktični primjeri tabularne izjave vlasnika nekretnine, Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, Grosistički ugovori, Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, Obrasci i ugovori o zakupu poslovnog prostora za trgovinu, Kupoprodaja s obročnom otplatom ugovorene cijene, Šprance i primjeri ugovora o autobusnom prijevozu putnika, Praktični primjeri reguliranja svih pitanja vezanih uz osnivanje i poslovanje zadruge, Primjeri ugovora o špediterskom i carinskom posredovanju, Evidencija nabavljenih dobara u posebnom postupku oporezivanja marže...