Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Zamjena motornih vozila, npr. automobila, motora, kamiona...


Link prema stranicama za pregled primjera
UGOVORI O ZAMJENI
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Primjeri ugovora za zamjenu strojeva, opreme, alata, robe... >> Šprance ugovora kojima ugovorne strane zamjenjuju stvari... >> Primjeri da se čestice iz jednog zk uloška ispišu i upišu u drugi... >> Primjeri ustupanja i prepuštanja u isključivo vlasništvo i posjed... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o prijenosu nekretnina kao i upisu u zemljišne knjige... >> Pregledi i primjeri iz prakse >> Primjeri ugovora o zamjeni stana, garsonjere, poslovnog prostora, kuće... >> Ništetnost odredaba nepovoljnih za kupca...
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Primjer ugovora za najam stana ili garsonjere, Kolektivni ugovori sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti, Obrasci i ugovori o prodaji na obroke s pridržanim pravom vlasništva

Da li ste znali?
Kad je ugovorom o ortakluku ovlaštenje na vođenje poslova preneseno na jednog ili više ortaka, tada se oni smatraju punomočnicima. Ako je ovlaštenje na vodenje poslova preneseno na više ortaka odgovarajuće se primjenjuje odredba iz naprijed navedenog, ali ako je ugovorom o ortakluku određeno da svaki od njih može sam poduzimati poslove, svaki se od ostalih ortaka ovlaštenih na vodenje poslova može usprotiviti poduzimanju posla u kojem se slučaju namjeravani posao ne može poduzeti.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.