Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Žalbe i drugi podnesci u parničnom postupku


Link prema stranicama za pregled primjera
TUŽBE, ŽALBE, OVRHA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Žalbe i žalbeni postupak za prometne prekršaje >> Žalbe i žalbeni postupak u ovršnom postupku >> Prigovori na prekršajni nalog >> Prigovori u ovršnom postupku >> Tužba radi raskida ugovora i naknade štete >> Tužba radi utvrđenja tražbine >> Tužba radi utvrđenja ništavosti odluka Glavne skupštine
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Pregled i vodič o oporezivanju donacija i sponzorstva; što se i kako oporezuje, Paket primjera se kontinuirano nadopunjuje novim primjerima, Praktični primjeri kako na stvarima zajmoprimac stječe pravo vlasništva

Da li ste znali?
Trgovački zastupnik nema pravo na naknadu troškova koji proizlaze iz redovnog obavljanja posredničkih poslova, osim ako je drugačije ugovoreno. Ali, on ima pravo na naknadu posebnih troškova koje je učinio u korist nalogodavca ili na njegov nalog.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.