Poslovne informacije - Pravne informacije - Praktični primjeri

Praktični primjeri - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima


Link prema stranicama za pregled primjera
TUŽBE, ŽALBE, OVRHA
Pored ovog primjera, možete pronaći i sljedeće primjere:

>> Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima >> Ovršni zakon >> Vodič kroz ovršni postupak >> Vodič kroz Zakon o parničnom postupku >> Sudska i izvansudska dostava u ovršnom postupku >> Podnošenje prigovora i žalbe protiv rješenja o ovrsi >> Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika
Primjeri Ugovora usklađeni su sa pravnom regulativom i važećim propisima Republike Hrvatske. Arhiva primjera Ugovora i drugih obrazaca je sortirana u odgovarajuće kategorije radi lakšeg pronalaska odgovarajućeg ugovora ili nekog drugog obrasca.
NOVI PRIMJERI UGOVORA: Kad je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju, Zahtjev za povrat (tax refund form), Primjeri izjava da ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti

Da li ste znali?
Skladišnica se sastoji od priznanice i založnice. Priznanica i založnica sadrže: tvrtku, naziv, odnosno ime ostavodavca, njegovo sjedište, odnosno prebivalište, tvrtku, naziv i sjedište skladištara, nadnevak i broj skladišnice, mjesto gdje se skladište nalazi, vrstu, prirodu i količinu robe, navod o iznosu do kojega je roba osigurana te ostale podatke potrebne za raspoznavanje robe i određivanje njezine vrijednosti.

Praktični primjeri ugovora

Svako korištenje ovih internet stranica podložno je niže navedenim uvjetima. Dokumenti objavljeni na ovoj internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog nevedenog ograničenja prava. Nije dopušteno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja bez izričitog pisanog dopuštenja.